Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή"

Transcript

1 Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

2 Σελίδα 2 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

3 Ώρα για νέα κατεύθυνση και για επιβεβαίωση της µέχρι τώρα στρατηγικής Σελίδα 3 Τι έχει αλλάξει: Σηµαντική υπέρβαση των στόχων του Επιχ. Σχεδίου Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηµαντικών αναδιαρθρώσεων Μετασχηµατισµός του Οµίλου µετά τις εξαγορές Ευκαιρία για ανάπτυξη από την αξιοποίηση των συνεργιών Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην περιοχή Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Τι δεν θα αλλάξει: Επιχειρησιακό σχέδιο 07 09, Στρατηγική Επίτευξης Στόχων 1. Αύξηση εσόδων 2. Λειτουργική αποτελεσµατικότητα 3. Κεφαλαιακή αποτελεσµατικότητα

4 Οι πυλώνες που στηρίζουν τη στρατηγική µας Σελίδα Σε πλεονεκτική θέση για διατήρηση ισχυρής αύξησης των εσόδων: Σταθερά υψηλές αποδόσεις και ανάπτυξη εγχώριων δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες στην ΝΑ Ευρώπη θα αναπτυχθούν µε ρυθµό διπλάσιο σε σχέση µε τις εγχώριες εργασίες Η εξαγορά της Finansbank θα προσφέρει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα θα επιτευχθεί µε: Συνεχιζόµενη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Αξιοποίηση των συνεργιών του Οµίλου 3. Αξιοποίηση ευκαιριών ενσωµάτωσης: Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας σε ολόκληρο τον Όµιλο Σταδιακή εφαρµογή υποδείγµατος αντιστοίχισης προϊόντων ανά περιοχή Επιτάχυνση ρυθµού αύξησης εσόδων 4. Αποτελεσµατική διαχείριση κεφαλαίου µέσω ενεργού διαχείρισης, καθώς και εξασφάλιση υπεροχής στην αντιµετώπιση κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και στην εταιρική διακυβέρνηση

5 Σελίδα 5 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

6 Η µέχρι τώρα πορεία ( ) Σελίδα 6 Κατανοµή Κεφαλαίων Λειτουργική Αποτελ/τητα Αύξηση Εσόδων Αποχώρηση από περιοχές χωρίς στρατηγικό ενδιαφέρον ιοχέτευση κεφαλαίων προς αγορές και τοµείς δραστηριότητας µε υψηλή ανάπτυξη Finansbank, Vojvodjanska Alpha Insurance Romania, Eurial Leasing, AIG joint venture, Serbian leasing company Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας µειώθηκε κατά 14 π.µ. περίπου σε 51% το 2006 Συγκράτηση κόστους µισθοδοσίας στο εσωτερικό Εφαρµογή ΠΕΕ σε όλο τον Όµιλο Η αύξηση των εξόδων διοίκησης στην Ελλάδα περιορίστηκε στο +1.9% ετησίως κατά µέσο όρο Αύξηση µόχλευσης ισολογισµού: δάνεια προς ενεργητικό σε 56% από 47%, δάνεια προς καταθέσεις σε 84% από 66% Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων βελτιώνεται: τα δάνεια λιανικής αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των δανείων Εγχώρια στεγαστικά δάνεια: στο ¼ των δανείων της αγοράς και άνω του 40% του συνόλου των δανείων της ΕΤΕ Το πλεονέκτηµα χρηµατοδοτήσεων από πρωτογενείς καταθέσεις διατηρείται: το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνεται περισσότερο από 100µ.β. µε ταυτόχρονη διατήρηση του µεριδίου αγοράς στο 30%. Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι

7 Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει υλοποιηθεί ένα έτος νωρίτερα Σελίδα 7 Μεγέθη 2006A Στόχος Ε.Σ Κερδοφορία Κέρδη µετά από Φόρους Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κόστος / Έσοδα 990εκατ* 29%** 50.7% 800εκατ >24% <50% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Σύνολο Εσόδων 3.15δισ 2.70δισ Έσοδα & Ισολογισµός άνεια (προ προβλέψεων) 43.4δισ 40δισ Καθαρό Επιτοκιακό Fees Περιθώριο άνεια προς Καταθέσεις 3.51%*** >3.10% 84.3% >80% Μη εξυπηρετούµενα Fees δάνεια (% συνόλου) 3.8% <4.5% *: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006, συµπεριλαµβανοµένου και φόρου αποθεµατικών, 100 εκατ. **: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006 εξαιρουµένων των εκτάκτων αποτελεσµάτων ***: εν συµπεριλαµβάνεται η Finansbank.

8 ηµιουργώντας ένα περιφερειακό πρωταθλητή Σελίδα 8 Ελλάδα Τουρκία Καταστήµατα 557 Καταστήµατα 309 Μ.Α. Λιανικής 22% Μ.Α. Λιανικής 6% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 17% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 6% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Βουλγαρία Σερβία Καταστήµατα 173 Καταστήµατα 203 Μ.Α. Λιανικής 17% Μ.Α. Λιανικής 9% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 11% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 9% FYROM Ρουµανία Καταστήµατα 76 Μ.Α. Λιανικής 3% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 2% Λειτουργώντας σε µία διευρυνόµενη αγορά Πληθυσµός 125εκατ. ίκτυο 1,400 καταστηµάτων 26,000 εργαζόµενοι Πελατειακή βάση 11εκατ. Κύπρος Αλβανία Καταστήµατα 15 Καταστήµατα 13 Μ.Α. Λιανικής 2% Μ.Α. Λιανικής 12% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Καταστήµατα 55 Μ.Α. Λιανικής 40% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 22%

9 Σελίδα 9 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

10 Το χαρτοφυλάκιο εργασιών µας είναι κατάλληλα δοµηµένο για να πετύχει υψηλούς ρυθµούς αύξησης Σελίδα 10 Υψηλή υνατότητα Ανάπτυξης Καναδάς Πιστοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων Τουρκία Μεσαίες Επιχειρήσεις Ν.Α. Ευρώπη Μεγάλες Επιχειρήσεις Αµοιβαία Κεφ & Ασφάλειες Στεγαστικά Καταναλωτική Πίστη Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή ΗΠΑ Καταθέσεις Προσδοκίες και Στόχοι Περιορισµένη Παρουσία Ισχυρότερη Ρευστοποίηση Στοιχείων Ενεργητικού Επένδυση

11 ραστηριοποίηση σε ολοένα και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον Σελίδα 11 Ελλάδα Υψηλή και βιώσιµη ανάπτυξη Η τραπεζική Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ ( 07-09) % Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο αγορά εξακολουθεί να παραµένει πολύ δυναµική Αύξηση ανείων ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) 13% 240bps Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µε συνεχιζόµενη ραγδαία επέκταση του τραπεζικού τοµέα Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 21% 550bps ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι *: σε ΝΑ Ευρώπη Οι τραπεζικές αγορές παραµένουν ελκυστικές σε µία περιοχή που συγκλίνει ταχύτατα µε την Ευρώπη Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 22% 520bps *: σε

12 Η εγχώρια αγορά παραµένει βασικός πυλώνας της κερδοφορίας Σελίδα 12 Λιανική Τραπεζική: αξιοποίηση του εκτεταµένου δικτύου σε σχέση µε τη µεγάλη πελατειακή µας βάση Εταιρική Τραπεζική: προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων και των πιστοδοτήσεων ΜΜΕ που αποφέρουν έσοδα από προµήθειες είκτης σταυροειδών πωλήσεων (x) Έσοδα ανά Πελάτη (%) ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 CAGR: 10% ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή CAGR: 16% ιαχείριση Κινδύνων Ασφαλιστικές Εργασίες: Επέκταση του µοντέλου τραπεζοασφάλισης Μικτά Ασφάλιστρα ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι >25 ιαχείριση Περιουσίας Πελατών: βελτίωση του µοντέλου εξυπηρέτησης Μερίδιο Αγοράς Non MMF 15 ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Χρηµατιστηριακές Εργασίες: ανάδειξη σε περιφερειακό ηγέτη στην ανάλυση εταιρειών και στις πωλήσεις Μερίδιο Αγοράς 11.6 >22 χρηµατιστηριακών προϊόντων ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09

13 και η ΝΑ Ευρώπη και η Τουρκία συµβάλλουν σε περαιτέρω ενίσχυση των κερδών Σελίδα 13 Ενσωµάτωση εξαγορών µέσω αποτελεσµατικής µεταφοράς ικανοτήτων και αξιοποίησης συνεργιών Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη µε επιδίωξη της επίτευξης κρίσιµου µεγέθους Πρόγραµµα µικρής κλίµακας εξαγορών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος Τουρκία: Μερίδιο Αγοράς Λιανικής Τραπεζικής ΝΑ Ευρώπη: SEE: Μερίδιο Αγοράς Retail Λιανικής Market Τραπεζικής Share 6.3 > Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων > 10 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

14 Συνέχιση της αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, ενώ επιταχύνεται η οργανική ανάπτυξη στην περιοχή Σελίδα 14 Αύξηση των λειτουργικών εξόδων µικρότερη του πληθωρισµού παρά τις αυξήσεις στους µισθούς λόγω παραγωγικότητας Πληθωρισµός και Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων στο Εσωτερικό (07-09) Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο ράσεις σχετικά µε το κόστος Συγκέντρωση προµηθειών 2.8 ~4 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Εξορθολογισµός και κεντροποίηση διαδικασιών ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Μέσος Πληθωρισµός - Ελλάδα Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων (07 09) Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανική επέκταση της παρουσίας µας CAGR (07-09) Καταστήµατα Εξωτ.: +25% CAGR (07-09) Λειτουργ. Έξοδα Εξωτ.: +21% Προσδοκίες και Στόχοι Finansbank: 240 νέα καταστήµατα µε στόχο τα 550 µέχρι το 09 Banca Romaneasca: 125 νέα καταστήµατα (200 το 09) Καταστήµατα Εξωτερικού 680 > 1,300 UBB: 100 νέα καταστήµατα (270 το 09) 2006* 2009F *: µη συµπεριλαµβανοµένης της Vojvodjanska

15 Γενικά και ιοικητικά έξοδα Σελίδα 15 Ενίσχυση δυναµικής οργανικής επέκτασης στο εξωτερικό Συνεχιζόµενη δυναµική αναδιάρθρωσης εγχώριων δραστηριοτήτων Η αύξηση του κόστους λόγω διευρυµένων εργασιών αντισταθµίζεται από µεγάλη αύξηση εσόδων Σύνολο Προσωπικού: Γ& απάνες : Έσοδα (%) Όµιλος <14 ΝΑΕ 24 <23 Finansbank 20 <18 Εσωτερικό 12 < F Γ& ετ. µ.ο. >10% >28% >12% ~ 4% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση ιεθνής προσανατολισµός Εξέλιξη των µεγεθών του προσωπικού* Προσδοκίες και Στόχοι Το προσωπικό που απασχολείται στη ΝΑΕ και στη Τουρκία θα αυξηθεί Ελλάδα 49% 37% παράλληλα µετηνεπέκταση των δικτύων καταστηµάτων, περιλαµβάνοντας το 60% του συνόλου των υπαλλήλων το 2009 ΝΑΕ Finansbank 19% 32% 51% 27% 36% 63% * εν περιλαµβάνει την Vojvodjanska για το F

16 ιαµόρφωση νοοτροπίας προσανατολισµένης προς την αποδοτικότητα το κλειδί της επιτυχίας Σελίδα 16 Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης της αποδοτικότητας Τριµηνιαίοι στόχοι ανά Μονάδα και πρόσθετες αµοιβές (bonus) βάσει αποδοτικότητας Προγράµµατα δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για την ανώτατη διοίκηση και εργαζοµένους µε υψηλή απόδοση Τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη σταδιοδροµίας Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Σχεδιασµένα προγράµµατα ανάπτυξης και καθορισµένη πορεία επαγγελµατικής εξέλιξης Ενεργή διαχείριση ιδιαίτερων προσόντων Προσδιορισµός δυνατοτήτων

17 Με την ενοποίηση δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης Σελίδα 17 Η µέχρι τώρα Πορεία Εξοικονοµούµενοι πόροι από τηνενσωµάτωση της Μετ/ζοντας τον Όµιλο Άµεσα οφέλη Νέο Λειτουργικό Υπόδειγµα Finansbank Εφαρµογή ολοκληρωµένου υποδείγµατος ελέγχου σε επίπεδο Οµίλου Ενοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης πληροφορικής και εργασιών back-office Εφαρµογή ενοποιηµένου µοντέλου για τις προµήθειες. ~ 60 εκατ. το 2009 ~ 60 εκατ. το 2009 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Συνέργιες στα Έσοδα Εφαρµογή υποδειγµάτων διανοµής βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρο τον Όµιλο Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων π.χ. διασυνοριακές εµπορικές χρηµατοδοτήσεις, ενοποιηµένη διαχείριση ~ 30 εκατ. το 2009 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι ταµειακών διαθεσίµων, διασυνοριακή εταιρική τραπεζική, ασφαλιστικές εργασίες

18 ιαχείριση Κεφαλαίου: επαρκής κεφαλαιακή βάση για τη χρηµατοδότηση ισχυρής οργανικής µεγέθυνσης και τη διατήρηση της τρέχουσας µερισµατικής πολιτικής Σελίδα 18 Η µέχρι τώρα Πορεία Συνετή: διατήρηση του ανώτατου βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας >7.5% Αποτελεσµατική: αποδέσµευση από µη κύριες δραστηριότητες και χαµηλής κερδοφορίας στοιχεία ενεργητικού Σύγχρονη: του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ ~ 100 εκατ. Ελάχιστη επίπτωση Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Συγχωνεύσεις και Εξαγορές µε κατευθυντήριες αρχές: Επιλεγµένοι στόχοι στην περιοχή του στρατηγικού µας ενδιαφέροντος Κριτήρια εξαγορών: καλή φήµη, ορθή διαχείριση, ισχυρή καταθετική βάση σε τοπικό νόµισµα, ελκυστικό δίκτυο ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Αύξηση κερδών ανά µετοχή και ΕΣΑ άνω του κόστους ιδίων κεφαλαίων µεσοπρόθεσµα (3-4 έτη) Περαιτέρω ευκαιρίες στη ΝΑΕ σε άλλους τοµείς αγοράς, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, οι ασφαλιστικές και χρηµατιστηριακές εργασίες, αποτελούν επίσης προτεραιότητα

19 Εξασφάλιση υπεροχής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων µε συνετή εφαρµογή Σελίδα 19 Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών Συνέχιση των συντηρητικών πρακτικών διασφάλισης δανείων Σύσταση ανεξάρτητης λειτουργίας πιστωτικού κινδύνου ανά τοµέα δραστηριότητας Αναθεωρηµένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρο τον Όµιλο Ενίσχυση της οµάδας διαχείρισης κινδύνων µε νέες προσλήψεις Ποσοστά απόρριψης: >10% στη Στεγαστική Πίστη, >40% στην Καταναλωτική Πίστη είκτης δανείων προς διασφαλιστική αξία στα νέας γενιάς στεγαστικά δάνεια στο 85% περίπου Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή διάθεση ανάληψης κινδύνων αγοράς Έκθεση κυρίως σε δάνεια προς το Ελληνικό ηµόσιο, µε δείκτη κάλυψης >90% Μ Ζ πολύ χαµηλότερο από τοόριοτων 10εκατ. Προσδοκίες και Στόχοι

20 Ο Οµιλος έχει επιτύχει σηµαντική διαφοροποίηση Σελίδα 20 45% των κερδών του Οµίλου θα προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες ΚΜΦ Γεωγραφική διάρθρωση % 55% 14% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία ΝΑΕ Ελλάδα Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ΝΑΕ 14% ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι 31% 55% Τουρκία Ελλάδα

21 Οδηγώντας τις εξελίξεις στην Εταιρική ιακυβέρνηση: οι ορθοί έλεγχοι και ρυθµίσεις οδηγούν σε σωστές αποφάσεις ηµιουργία σύγχρονου πλαισίου Εταιρικής ιακυβέρνησης σε ολόκληρο τον Όµιλο, εναρµονισµένου µε τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και πρακτικές Σελίδα 21 Η µέχρι τώρα Πορεία Επιτεύγµατα έως σήµερα Μελλοντικές προκλήσεις Αναδιαµόρφωση των Επιτροπών του Σ: ηµιουργία Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου υναµικού και Αµοιβών, Κινδύνων του Σ και αναθεώρησης πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (συµµόρφωση µε το N. Sarbanes- Oxley) Προσδιορισµός της ανεξαρτησίας του Σ και ενίσχυση του ρόλου του ώστε να περιλαµβάνει προσεγγίσεις στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων Ανάπτυξη πολιτικών αξιολόγησης για το Σ και την ανώτατη διοίκηση και αµοιβών µη εκτελεστικών µελών του Σ Εφαρµογή κατευθυντήριων γραµµών Εταιρικής ιακυβέρνησης, τροποποίηση του πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου και σύσταση ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης Εφαρµογή πολιτικών αξιολόγησης του Σ και των Γενικών ιευθυντών Ενίσχυση της διαφάνειας µε την εφαρµογή πολιτικής υποψηφιοτήτων για το Σ Θέσπιση πολιτικής ιακυβέρνησης του Οµίλου Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

22 Σελίδα 22 Track Record Transforming the Group Επιδιώξεις και Στόχοι

23 Συντελεστές επιτυχίας: ισχυρή ανάπτυξη πιστοδοτήσεων σε συνδυασµό µε λειτουργική αποτελεσµατικότητα Σελίδα 23 Όµιλος, Αύξηση δανείων, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία (Τ.Λ.) Ετήσιος µ.ο. >16% Ετήσιος µ.ο. >35% Η µέχρι τώρα πορεία ΝΑΕ Ετήσιος µ.ο. >40% Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Εξελίξεις του ΚΕΠ, 09 Όµιλος ~4.0% Επιδιώξεις και στόχοι Λειτουργικά Έξοδα, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία και ΝΑΕ ( ) ~4% ~20% Προσωπικό ετ. µ.ο. +15% Νέα κατ/τα ετ. µ.ο. +25% Ποιότητα πιστοδοτήσεων, 09 Όµιλος Έξοδα προβλέψεων <85bps είκτης κάλυψης >80% Μικτές επισφαλείς απαιτήσεις ~3%

24 Στόχοι Οµίλου για το 2009: αύξηση κερδών και εσόδων Σελίδα 24 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Συν.Ι.Κ. Απόδοση Συν.Ι.Κ. ( 09): Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων( 09): ( 09) >35% >24% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Αποδοτέα ΚΜΦ* Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >30% >20% >25% >35% Επιδιώξεις και στόχοι Έσοδα Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >20% >10% >23% >30% *: κέρδη 4½ µηνών της Finansbank σε ποσοστό 56% για το ΠΕ06 **: εξαιρούνται τα κέρδη από την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της χρήσης 2006, σε Τ.Λ.

25 Στόχοι του Οµίλου για το 2009: Αποτελεσµατικότητα Σελίδα 25 Κόστος / Έσοδα µειώνεται περισσότερο από 900µβ Όµιλος Γενικά και ιοικητικά Έξοδα / Έσοδα µειώνεται Κόστος προς Έσοδα Γενικά και ιοικ. Έξοδα 51% 15% <44% <14% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο παρά την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές Έξοδα Προσωπικού / Έσοδα βελτιώνεται πάνω από Έξοδα Προσωπικού 32% <27% Επιδιώξεις και στόχοι 500µβ π Finansbank Κόστος/Έσοδα βελτίωση >400 µβ 45% <41% π ΝΑ Ευρώπη 51% <48% Κόστος/Έσοδα βελτίωση >300 µβ π

26 Βασικές υποθέσεις: ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, χαµηλά επίπεδα διείσδυσης, υψηλά περιθώρια Σελίδα 26 Αύξηση ΑΕΠ (ευρώ), Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 6.5% 5.3% 8.5% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επίπεδα διείσδυσης, 09 Ελλάδα Τουρκία 110% 54% Επιδιώξεις και στόχοι ΝΑ Ευρώπη 43% ιατραπεζικά επιτόκια, 09 (µ.π) Ελλάδα Τουρκία 1m EUR: 4.1% ΕΚΤΤ: <13% Συναλλαγµατική ισοτιµία TRY / 09 (µ.π.) Τουρκία 2.05 Περιθώρια πιστοδοτήσεων, 09 Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 240µβ 550µβ 520µβ

27 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Εγχώρια Αγορά Σελίδα 27 Σενάριο Επιβράδυνση ανάπτυξης του ΑΕΠ Ο αυξηµένος ανταγωνισµός ασκεί περαιτέρω πίεση στα περιθώρια λιανικής Επίδραση Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων λιανικής χαµηλότερος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες Απόκλιση 50 µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας*, ετήσιος µ.ο. (07-09) Αποτέλεσµα >27% >15% Βασικό Σενάριο >30% >20% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι ΗΕΚΤαυξάνειτα επιτόκια κατά >50µβ έως το 2009 Λιγότερη πίεση στα περιθώρια λιανικής (σε σχέση µε το βασικό σενάριο) Αύξηση ΚΕΠ κατά +50µβ ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας* Ετήσιος µ.ο. (07-09): >35% >30% >26% >20% *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

28 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Τουρκία Σελίδα 28 Σενάριο Επίδραση Αποτέλεσµα Βασικό σενάριο Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ Επιταχύνεται η σύγκλιση των περιθωρίων λιανικής (απόκλιση 70µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου) Υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας (5% πλέον των βασικών υποθέσεων ) Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων χαµηλότερος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες Μείωση 50 µβ από το βασικό σενάριο ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. αύξησης (07-09): ΚΜΦ Finansbank*, Ετήσιος µ.ο. αύξησης σε Τ.Λ. (07-09): >28% >30% >18% >25% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

29 Τοµείς στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον του ιευθύνοντος Συµβούλου Σελίδα 29 Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναδιάρθρωση και Ενοποίηση Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Στελέχωση και ποιότητα του Ανθρώπινου υναµικού ιαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ιακυβέρνηση Στρατηγική Επιλεγµένων Εξαγορών

30 ηµιουργώντας έναν κορυφαίο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην ΝΑ Ευρώπη Σελίδα Αποδεδειγµένο ιστορικό επίτευξης στόχων 2. Σε πλεονεκτική θέση προκειµένου να αξιοποιήσει ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον, µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα Η ΝΑ Ευρώπη θα εξασφαλίσει ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από εκείνους των εγχώριων δραστηριοτήτων H Finansbank παρέχει µία µοναδική δυνατότητα για την εκµετάλλευση των ευκαιριών στην Τουρκία Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι 3. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών στην Ελλάδα 4. Αξιοποίηση των συνεργιών που δηµιουργούνται στον Όµιλο για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικότερου µοντέλου λειτουργίας στην περιοχή 5. Εφαρµογή ενδεδειγµένων πρακτικών διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνων

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή

Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή National Bank of Greece 3Q-06 results Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή Η ευκαιρία της ενοποίησης: ηµιουργία της κινητήριας δύναµης για µελλοντική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση σε Θεσµικούς Επενδυτές Ιανουάριος 2002 1 Τράπεζα 355.000 Μετόχων... Η EFG Eurobank Ergasias έχει την ευρύτερη µετοχική βάση στην Ελλάδα µε 355.000 µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μηνο 2011 Ενίσχυση κερδοφορίας: Καθαρά κέρδη στα 157 εκατ. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,7% Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 1% έναντι του α τριμήνου του 2010 και 9% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16/3/2007 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. Το 2006, και ιδιαίτερα κατά το β εξάμηνο, η Attica Bank μπήκε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα