Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή"

Transcript

1 Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

2 Σελίδα 2 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

3 Ώρα για νέα κατεύθυνση και για επιβεβαίωση της µέχρι τώρα στρατηγικής Σελίδα 3 Τι έχει αλλάξει: Σηµαντική υπέρβαση των στόχων του Επιχ. Σχεδίου Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηµαντικών αναδιαρθρώσεων Μετασχηµατισµός του Οµίλου µετά τις εξαγορές Ευκαιρία για ανάπτυξη από την αξιοποίηση των συνεργιών Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην περιοχή Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Τι δεν θα αλλάξει: Επιχειρησιακό σχέδιο 07 09, Στρατηγική Επίτευξης Στόχων 1. Αύξηση εσόδων 2. Λειτουργική αποτελεσµατικότητα 3. Κεφαλαιακή αποτελεσµατικότητα

4 Οι πυλώνες που στηρίζουν τη στρατηγική µας Σελίδα Σε πλεονεκτική θέση για διατήρηση ισχυρής αύξησης των εσόδων: Σταθερά υψηλές αποδόσεις και ανάπτυξη εγχώριων δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες στην ΝΑ Ευρώπη θα αναπτυχθούν µε ρυθµό διπλάσιο σε σχέση µε τις εγχώριες εργασίες Η εξαγορά της Finansbank θα προσφέρει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα θα επιτευχθεί µε: Συνεχιζόµενη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Αξιοποίηση των συνεργιών του Οµίλου 3. Αξιοποίηση ευκαιριών ενσωµάτωσης: Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας σε ολόκληρο τον Όµιλο Σταδιακή εφαρµογή υποδείγµατος αντιστοίχισης προϊόντων ανά περιοχή Επιτάχυνση ρυθµού αύξησης εσόδων 4. Αποτελεσµατική διαχείριση κεφαλαίου µέσω ενεργού διαχείρισης, καθώς και εξασφάλιση υπεροχής στην αντιµετώπιση κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και στην εταιρική διακυβέρνηση

5 Σελίδα 5 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

6 Η µέχρι τώρα πορεία ( ) Σελίδα 6 Κατανοµή Κεφαλαίων Λειτουργική Αποτελ/τητα Αύξηση Εσόδων Αποχώρηση από περιοχές χωρίς στρατηγικό ενδιαφέρον ιοχέτευση κεφαλαίων προς αγορές και τοµείς δραστηριότητας µε υψηλή ανάπτυξη Finansbank, Vojvodjanska Alpha Insurance Romania, Eurial Leasing, AIG joint venture, Serbian leasing company Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας µειώθηκε κατά 14 π.µ. περίπου σε 51% το 2006 Συγκράτηση κόστους µισθοδοσίας στο εσωτερικό Εφαρµογή ΠΕΕ σε όλο τον Όµιλο Η αύξηση των εξόδων διοίκησης στην Ελλάδα περιορίστηκε στο +1.9% ετησίως κατά µέσο όρο Αύξηση µόχλευσης ισολογισµού: δάνεια προς ενεργητικό σε 56% από 47%, δάνεια προς καταθέσεις σε 84% από 66% Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων βελτιώνεται: τα δάνεια λιανικής αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των δανείων Εγχώρια στεγαστικά δάνεια: στο ¼ των δανείων της αγοράς και άνω του 40% του συνόλου των δανείων της ΕΤΕ Το πλεονέκτηµα χρηµατοδοτήσεων από πρωτογενείς καταθέσεις διατηρείται: το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνεται περισσότερο από 100µ.β. µε ταυτόχρονη διατήρηση του µεριδίου αγοράς στο 30%. Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι

7 Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει υλοποιηθεί ένα έτος νωρίτερα Σελίδα 7 Μεγέθη 2006A Στόχος Ε.Σ Κερδοφορία Κέρδη µετά από Φόρους Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κόστος / Έσοδα 990εκατ* 29%** 50.7% 800εκατ >24% <50% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Σύνολο Εσόδων 3.15δισ 2.70δισ Έσοδα & Ισολογισµός άνεια (προ προβλέψεων) 43.4δισ 40δισ Καθαρό Επιτοκιακό Fees Περιθώριο άνεια προς Καταθέσεις 3.51%*** >3.10% 84.3% >80% Μη εξυπηρετούµενα Fees δάνεια (% συνόλου) 3.8% <4.5% *: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006, συµπεριλαµβανοµένου και φόρου αποθεµατικών, 100 εκατ. **: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006 εξαιρουµένων των εκτάκτων αποτελεσµάτων ***: εν συµπεριλαµβάνεται η Finansbank.

8 ηµιουργώντας ένα περιφερειακό πρωταθλητή Σελίδα 8 Ελλάδα Τουρκία Καταστήµατα 557 Καταστήµατα 309 Μ.Α. Λιανικής 22% Μ.Α. Λιανικής 6% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 17% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 6% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Βουλγαρία Σερβία Καταστήµατα 173 Καταστήµατα 203 Μ.Α. Λιανικής 17% Μ.Α. Λιανικής 9% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 11% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 9% FYROM Ρουµανία Καταστήµατα 76 Μ.Α. Λιανικής 3% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 2% Λειτουργώντας σε µία διευρυνόµενη αγορά Πληθυσµός 125εκατ. ίκτυο 1,400 καταστηµάτων 26,000 εργαζόµενοι Πελατειακή βάση 11εκατ. Κύπρος Αλβανία Καταστήµατα 15 Καταστήµατα 13 Μ.Α. Λιανικής 2% Μ.Α. Λιανικής 12% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Καταστήµατα 55 Μ.Α. Λιανικής 40% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 22%

9 Σελίδα 9 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

10 Το χαρτοφυλάκιο εργασιών µας είναι κατάλληλα δοµηµένο για να πετύχει υψηλούς ρυθµούς αύξησης Σελίδα 10 Υψηλή υνατότητα Ανάπτυξης Καναδάς Πιστοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων Τουρκία Μεσαίες Επιχειρήσεις Ν.Α. Ευρώπη Μεγάλες Επιχειρήσεις Αµοιβαία Κεφ & Ασφάλειες Στεγαστικά Καταναλωτική Πίστη Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή ΗΠΑ Καταθέσεις Προσδοκίες και Στόχοι Περιορισµένη Παρουσία Ισχυρότερη Ρευστοποίηση Στοιχείων Ενεργητικού Επένδυση

11 ραστηριοποίηση σε ολοένα και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον Σελίδα 11 Ελλάδα Υψηλή και βιώσιµη ανάπτυξη Η τραπεζική Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ ( 07-09) % Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο αγορά εξακολουθεί να παραµένει πολύ δυναµική Αύξηση ανείων ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) 13% 240bps Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µε συνεχιζόµενη ραγδαία επέκταση του τραπεζικού τοµέα Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 21% 550bps ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι *: σε ΝΑ Ευρώπη Οι τραπεζικές αγορές παραµένουν ελκυστικές σε µία περιοχή που συγκλίνει ταχύτατα µε την Ευρώπη Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 22% 520bps *: σε

12 Η εγχώρια αγορά παραµένει βασικός πυλώνας της κερδοφορίας Σελίδα 12 Λιανική Τραπεζική: αξιοποίηση του εκτεταµένου δικτύου σε σχέση µε τη µεγάλη πελατειακή µας βάση Εταιρική Τραπεζική: προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων και των πιστοδοτήσεων ΜΜΕ που αποφέρουν έσοδα από προµήθειες είκτης σταυροειδών πωλήσεων (x) Έσοδα ανά Πελάτη (%) ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 CAGR: 10% ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή CAGR: 16% ιαχείριση Κινδύνων Ασφαλιστικές Εργασίες: Επέκταση του µοντέλου τραπεζοασφάλισης Μικτά Ασφάλιστρα ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι >25 ιαχείριση Περιουσίας Πελατών: βελτίωση του µοντέλου εξυπηρέτησης Μερίδιο Αγοράς Non MMF 15 ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Χρηµατιστηριακές Εργασίες: ανάδειξη σε περιφερειακό ηγέτη στην ανάλυση εταιρειών και στις πωλήσεις Μερίδιο Αγοράς 11.6 >22 χρηµατιστηριακών προϊόντων ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09

13 και η ΝΑ Ευρώπη και η Τουρκία συµβάλλουν σε περαιτέρω ενίσχυση των κερδών Σελίδα 13 Ενσωµάτωση εξαγορών µέσω αποτελεσµατικής µεταφοράς ικανοτήτων και αξιοποίησης συνεργιών Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη µε επιδίωξη της επίτευξης κρίσιµου µεγέθους Πρόγραµµα µικρής κλίµακας εξαγορών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος Τουρκία: Μερίδιο Αγοράς Λιανικής Τραπεζικής ΝΑ Ευρώπη: SEE: Μερίδιο Αγοράς Retail Λιανικής Market Τραπεζικής Share 6.3 > Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων > 10 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

14 Συνέχιση της αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, ενώ επιταχύνεται η οργανική ανάπτυξη στην περιοχή Σελίδα 14 Αύξηση των λειτουργικών εξόδων µικρότερη του πληθωρισµού παρά τις αυξήσεις στους µισθούς λόγω παραγωγικότητας Πληθωρισµός και Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων στο Εσωτερικό (07-09) Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο ράσεις σχετικά µε το κόστος Συγκέντρωση προµηθειών 2.8 ~4 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Εξορθολογισµός και κεντροποίηση διαδικασιών ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Μέσος Πληθωρισµός - Ελλάδα Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων (07 09) Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανική επέκταση της παρουσίας µας CAGR (07-09) Καταστήµατα Εξωτ.: +25% CAGR (07-09) Λειτουργ. Έξοδα Εξωτ.: +21% Προσδοκίες και Στόχοι Finansbank: 240 νέα καταστήµατα µε στόχο τα 550 µέχρι το 09 Banca Romaneasca: 125 νέα καταστήµατα (200 το 09) Καταστήµατα Εξωτερικού 680 > 1,300 UBB: 100 νέα καταστήµατα (270 το 09) 2006* 2009F *: µη συµπεριλαµβανοµένης της Vojvodjanska

15 Γενικά και ιοικητικά έξοδα Σελίδα 15 Ενίσχυση δυναµικής οργανικής επέκτασης στο εξωτερικό Συνεχιζόµενη δυναµική αναδιάρθρωσης εγχώριων δραστηριοτήτων Η αύξηση του κόστους λόγω διευρυµένων εργασιών αντισταθµίζεται από µεγάλη αύξηση εσόδων Σύνολο Προσωπικού: Γ& απάνες : Έσοδα (%) Όµιλος <14 ΝΑΕ 24 <23 Finansbank 20 <18 Εσωτερικό 12 < F Γ& ετ. µ.ο. >10% >28% >12% ~ 4% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση ιεθνής προσανατολισµός Εξέλιξη των µεγεθών του προσωπικού* Προσδοκίες και Στόχοι Το προσωπικό που απασχολείται στη ΝΑΕ και στη Τουρκία θα αυξηθεί Ελλάδα 49% 37% παράλληλα µετηνεπέκταση των δικτύων καταστηµάτων, περιλαµβάνοντας το 60% του συνόλου των υπαλλήλων το 2009 ΝΑΕ Finansbank 19% 32% 51% 27% 36% 63% * εν περιλαµβάνει την Vojvodjanska για το F

16 ιαµόρφωση νοοτροπίας προσανατολισµένης προς την αποδοτικότητα το κλειδί της επιτυχίας Σελίδα 16 Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης της αποδοτικότητας Τριµηνιαίοι στόχοι ανά Μονάδα και πρόσθετες αµοιβές (bonus) βάσει αποδοτικότητας Προγράµµατα δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για την ανώτατη διοίκηση και εργαζοµένους µε υψηλή απόδοση Τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη σταδιοδροµίας Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Σχεδιασµένα προγράµµατα ανάπτυξης και καθορισµένη πορεία επαγγελµατικής εξέλιξης Ενεργή διαχείριση ιδιαίτερων προσόντων Προσδιορισµός δυνατοτήτων

17 Με την ενοποίηση δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης Σελίδα 17 Η µέχρι τώρα Πορεία Εξοικονοµούµενοι πόροι από τηνενσωµάτωση της Μετ/ζοντας τον Όµιλο Άµεσα οφέλη Νέο Λειτουργικό Υπόδειγµα Finansbank Εφαρµογή ολοκληρωµένου υποδείγµατος ελέγχου σε επίπεδο Οµίλου Ενοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης πληροφορικής και εργασιών back-office Εφαρµογή ενοποιηµένου µοντέλου για τις προµήθειες. ~ 60 εκατ. το 2009 ~ 60 εκατ. το 2009 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Συνέργιες στα Έσοδα Εφαρµογή υποδειγµάτων διανοµής βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρο τον Όµιλο Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων π.χ. διασυνοριακές εµπορικές χρηµατοδοτήσεις, ενοποιηµένη διαχείριση ~ 30 εκατ. το 2009 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι ταµειακών διαθεσίµων, διασυνοριακή εταιρική τραπεζική, ασφαλιστικές εργασίες

18 ιαχείριση Κεφαλαίου: επαρκής κεφαλαιακή βάση για τη χρηµατοδότηση ισχυρής οργανικής µεγέθυνσης και τη διατήρηση της τρέχουσας µερισµατικής πολιτικής Σελίδα 18 Η µέχρι τώρα Πορεία Συνετή: διατήρηση του ανώτατου βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας >7.5% Αποτελεσµατική: αποδέσµευση από µη κύριες δραστηριότητες και χαµηλής κερδοφορίας στοιχεία ενεργητικού Σύγχρονη: του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ ~ 100 εκατ. Ελάχιστη επίπτωση Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Συγχωνεύσεις και Εξαγορές µε κατευθυντήριες αρχές: Επιλεγµένοι στόχοι στην περιοχή του στρατηγικού µας ενδιαφέροντος Κριτήρια εξαγορών: καλή φήµη, ορθή διαχείριση, ισχυρή καταθετική βάση σε τοπικό νόµισµα, ελκυστικό δίκτυο ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Αύξηση κερδών ανά µετοχή και ΕΣΑ άνω του κόστους ιδίων κεφαλαίων µεσοπρόθεσµα (3-4 έτη) Περαιτέρω ευκαιρίες στη ΝΑΕ σε άλλους τοµείς αγοράς, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, οι ασφαλιστικές και χρηµατιστηριακές εργασίες, αποτελούν επίσης προτεραιότητα

19 Εξασφάλιση υπεροχής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων µε συνετή εφαρµογή Σελίδα 19 Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών Συνέχιση των συντηρητικών πρακτικών διασφάλισης δανείων Σύσταση ανεξάρτητης λειτουργίας πιστωτικού κινδύνου ανά τοµέα δραστηριότητας Αναθεωρηµένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρο τον Όµιλο Ενίσχυση της οµάδας διαχείρισης κινδύνων µε νέες προσλήψεις Ποσοστά απόρριψης: >10% στη Στεγαστική Πίστη, >40% στην Καταναλωτική Πίστη είκτης δανείων προς διασφαλιστική αξία στα νέας γενιάς στεγαστικά δάνεια στο 85% περίπου Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή διάθεση ανάληψης κινδύνων αγοράς Έκθεση κυρίως σε δάνεια προς το Ελληνικό ηµόσιο, µε δείκτη κάλυψης >90% Μ Ζ πολύ χαµηλότερο από τοόριοτων 10εκατ. Προσδοκίες και Στόχοι

20 Ο Οµιλος έχει επιτύχει σηµαντική διαφοροποίηση Σελίδα 20 45% των κερδών του Οµίλου θα προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες ΚΜΦ Γεωγραφική διάρθρωση % 55% 14% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία ΝΑΕ Ελλάδα Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ΝΑΕ 14% ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι 31% 55% Τουρκία Ελλάδα

21 Οδηγώντας τις εξελίξεις στην Εταιρική ιακυβέρνηση: οι ορθοί έλεγχοι και ρυθµίσεις οδηγούν σε σωστές αποφάσεις ηµιουργία σύγχρονου πλαισίου Εταιρικής ιακυβέρνησης σε ολόκληρο τον Όµιλο, εναρµονισµένου µε τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και πρακτικές Σελίδα 21 Η µέχρι τώρα Πορεία Επιτεύγµατα έως σήµερα Μελλοντικές προκλήσεις Αναδιαµόρφωση των Επιτροπών του Σ: ηµιουργία Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου υναµικού και Αµοιβών, Κινδύνων του Σ και αναθεώρησης πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (συµµόρφωση µε το N. Sarbanes- Oxley) Προσδιορισµός της ανεξαρτησίας του Σ και ενίσχυση του ρόλου του ώστε να περιλαµβάνει προσεγγίσεις στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων Ανάπτυξη πολιτικών αξιολόγησης για το Σ και την ανώτατη διοίκηση και αµοιβών µη εκτελεστικών µελών του Σ Εφαρµογή κατευθυντήριων γραµµών Εταιρικής ιακυβέρνησης, τροποποίηση του πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου και σύσταση ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης Εφαρµογή πολιτικών αξιολόγησης του Σ και των Γενικών ιευθυντών Ενίσχυση της διαφάνειας µε την εφαρµογή πολιτικής υποψηφιοτήτων για το Σ Θέσπιση πολιτικής ιακυβέρνησης του Οµίλου Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

22 Σελίδα 22 Track Record Transforming the Group Επιδιώξεις και Στόχοι

23 Συντελεστές επιτυχίας: ισχυρή ανάπτυξη πιστοδοτήσεων σε συνδυασµό µε λειτουργική αποτελεσµατικότητα Σελίδα 23 Όµιλος, Αύξηση δανείων, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία (Τ.Λ.) Ετήσιος µ.ο. >16% Ετήσιος µ.ο. >35% Η µέχρι τώρα πορεία ΝΑΕ Ετήσιος µ.ο. >40% Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Εξελίξεις του ΚΕΠ, 09 Όµιλος ~4.0% Επιδιώξεις και στόχοι Λειτουργικά Έξοδα, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία και ΝΑΕ ( ) ~4% ~20% Προσωπικό ετ. µ.ο. +15% Νέα κατ/τα ετ. µ.ο. +25% Ποιότητα πιστοδοτήσεων, 09 Όµιλος Έξοδα προβλέψεων <85bps είκτης κάλυψης >80% Μικτές επισφαλείς απαιτήσεις ~3%

24 Στόχοι Οµίλου για το 2009: αύξηση κερδών και εσόδων Σελίδα 24 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Συν.Ι.Κ. Απόδοση Συν.Ι.Κ. ( 09): Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων( 09): ( 09) >35% >24% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Αποδοτέα ΚΜΦ* Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >30% >20% >25% >35% Επιδιώξεις και στόχοι Έσοδα Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >20% >10% >23% >30% *: κέρδη 4½ µηνών της Finansbank σε ποσοστό 56% για το ΠΕ06 **: εξαιρούνται τα κέρδη από την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της χρήσης 2006, σε Τ.Λ.

25 Στόχοι του Οµίλου για το 2009: Αποτελεσµατικότητα Σελίδα 25 Κόστος / Έσοδα µειώνεται περισσότερο από 900µβ Όµιλος Γενικά και ιοικητικά Έξοδα / Έσοδα µειώνεται Κόστος προς Έσοδα Γενικά και ιοικ. Έξοδα 51% 15% <44% <14% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο παρά την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές Έξοδα Προσωπικού / Έσοδα βελτιώνεται πάνω από Έξοδα Προσωπικού 32% <27% Επιδιώξεις και στόχοι 500µβ π Finansbank Κόστος/Έσοδα βελτίωση >400 µβ 45% <41% π ΝΑ Ευρώπη 51% <48% Κόστος/Έσοδα βελτίωση >300 µβ π

26 Βασικές υποθέσεις: ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, χαµηλά επίπεδα διείσδυσης, υψηλά περιθώρια Σελίδα 26 Αύξηση ΑΕΠ (ευρώ), Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 6.5% 5.3% 8.5% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επίπεδα διείσδυσης, 09 Ελλάδα Τουρκία 110% 54% Επιδιώξεις και στόχοι ΝΑ Ευρώπη 43% ιατραπεζικά επιτόκια, 09 (µ.π) Ελλάδα Τουρκία 1m EUR: 4.1% ΕΚΤΤ: <13% Συναλλαγµατική ισοτιµία TRY / 09 (µ.π.) Τουρκία 2.05 Περιθώρια πιστοδοτήσεων, 09 Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 240µβ 550µβ 520µβ

27 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Εγχώρια Αγορά Σελίδα 27 Σενάριο Επιβράδυνση ανάπτυξης του ΑΕΠ Ο αυξηµένος ανταγωνισµός ασκεί περαιτέρω πίεση στα περιθώρια λιανικής Επίδραση Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων λιανικής χαµηλότερος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες Απόκλιση 50 µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας*, ετήσιος µ.ο. (07-09) Αποτέλεσµα >27% >15% Βασικό Σενάριο >30% >20% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι ΗΕΚΤαυξάνειτα επιτόκια κατά >50µβ έως το 2009 Λιγότερη πίεση στα περιθώρια λιανικής (σε σχέση µε το βασικό σενάριο) Αύξηση ΚΕΠ κατά +50µβ ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας* Ετήσιος µ.ο. (07-09): >35% >30% >26% >20% *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

28 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Τουρκία Σελίδα 28 Σενάριο Επίδραση Αποτέλεσµα Βασικό σενάριο Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ Επιταχύνεται η σύγκλιση των περιθωρίων λιανικής (απόκλιση 70µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου) Υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας (5% πλέον των βασικών υποθέσεων ) Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων χαµηλότερος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες Μείωση 50 µβ από το βασικό σενάριο ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. αύξησης (07-09): ΚΜΦ Finansbank*, Ετήσιος µ.ο. αύξησης σε Τ.Λ. (07-09): >28% >30% >18% >25% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

29 Τοµείς στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον του ιευθύνοντος Συµβούλου Σελίδα 29 Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναδιάρθρωση και Ενοποίηση Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Στελέχωση και ποιότητα του Ανθρώπινου υναµικού ιαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ιακυβέρνηση Στρατηγική Επιλεγµένων Εξαγορών

30 ηµιουργώντας έναν κορυφαίο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην ΝΑ Ευρώπη Σελίδα Αποδεδειγµένο ιστορικό επίτευξης στόχων 2. Σε πλεονεκτική θέση προκειµένου να αξιοποιήσει ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον, µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα Η ΝΑ Ευρώπη θα εξασφαλίσει ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από εκείνους των εγχώριων δραστηριοτήτων H Finansbank παρέχει µία µοναδική δυνατότητα για την εκµετάλλευση των ευκαιριών στην Τουρκία Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι 3. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών στην Ελλάδα 4. Αξιοποίηση των συνεργιών που δηµιουργούνται στον Όµιλο για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικότερου µοντέλου λειτουργίας στην περιοχή 5. Εφαρµογή ενδεδειγµένων πρακτικών διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνων

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα