Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή"

Transcript

1 Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

2 Σελίδα 2 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

3 Ώρα για νέα κατεύθυνση και για επιβεβαίωση της µέχρι τώρα στρατηγικής Σελίδα 3 Τι έχει αλλάξει: Σηµαντική υπέρβαση των στόχων του Επιχ. Σχεδίου Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηµαντικών αναδιαρθρώσεων Μετασχηµατισµός του Οµίλου µετά τις εξαγορές Ευκαιρία για ανάπτυξη από την αξιοποίηση των συνεργιών Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην περιοχή Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Τι δεν θα αλλάξει: Επιχειρησιακό σχέδιο 07 09, Στρατηγική Επίτευξης Στόχων 1. Αύξηση εσόδων 2. Λειτουργική αποτελεσµατικότητα 3. Κεφαλαιακή αποτελεσµατικότητα

4 Οι πυλώνες που στηρίζουν τη στρατηγική µας Σελίδα Σε πλεονεκτική θέση για διατήρηση ισχυρής αύξησης των εσόδων: Σταθερά υψηλές αποδόσεις και ανάπτυξη εγχώριων δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες στην ΝΑ Ευρώπη θα αναπτυχθούν µε ρυθµό διπλάσιο σε σχέση µε τις εγχώριες εργασίες Η εξαγορά της Finansbank θα προσφέρει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα θα επιτευχθεί µε: Συνεχιζόµενη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Αξιοποίηση των συνεργιών του Οµίλου 3. Αξιοποίηση ευκαιριών ενσωµάτωσης: Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας σε ολόκληρο τον Όµιλο Σταδιακή εφαρµογή υποδείγµατος αντιστοίχισης προϊόντων ανά περιοχή Επιτάχυνση ρυθµού αύξησης εσόδων 4. Αποτελεσµατική διαχείριση κεφαλαίου µέσω ενεργού διαχείρισης, καθώς και εξασφάλιση υπεροχής στην αντιµετώπιση κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και στην εταιρική διακυβέρνηση

5 Σελίδα 5 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

6 Η µέχρι τώρα πορεία ( ) Σελίδα 6 Κατανοµή Κεφαλαίων Λειτουργική Αποτελ/τητα Αύξηση Εσόδων Αποχώρηση από περιοχές χωρίς στρατηγικό ενδιαφέρον ιοχέτευση κεφαλαίων προς αγορές και τοµείς δραστηριότητας µε υψηλή ανάπτυξη Finansbank, Vojvodjanska Alpha Insurance Romania, Eurial Leasing, AIG joint venture, Serbian leasing company Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας µειώθηκε κατά 14 π.µ. περίπου σε 51% το 2006 Συγκράτηση κόστους µισθοδοσίας στο εσωτερικό Εφαρµογή ΠΕΕ σε όλο τον Όµιλο Η αύξηση των εξόδων διοίκησης στην Ελλάδα περιορίστηκε στο +1.9% ετησίως κατά µέσο όρο Αύξηση µόχλευσης ισολογισµού: δάνεια προς ενεργητικό σε 56% από 47%, δάνεια προς καταθέσεις σε 84% από 66% Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων βελτιώνεται: τα δάνεια λιανικής αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των δανείων Εγχώρια στεγαστικά δάνεια: στο ¼ των δανείων της αγοράς και άνω του 40% του συνόλου των δανείων της ΕΤΕ Το πλεονέκτηµα χρηµατοδοτήσεων από πρωτογενείς καταθέσεις διατηρείται: το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνεται περισσότερο από 100µ.β. µε ταυτόχρονη διατήρηση του µεριδίου αγοράς στο 30%. Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι

7 Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει υλοποιηθεί ένα έτος νωρίτερα Σελίδα 7 Μεγέθη 2006A Στόχος Ε.Σ Κερδοφορία Κέρδη µετά από Φόρους Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κόστος / Έσοδα 990εκατ* 29%** 50.7% 800εκατ >24% <50% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Σύνολο Εσόδων 3.15δισ 2.70δισ Έσοδα & Ισολογισµός άνεια (προ προβλέψεων) 43.4δισ 40δισ Καθαρό Επιτοκιακό Fees Περιθώριο άνεια προς Καταθέσεις 3.51%*** >3.10% 84.3% >80% Μη εξυπηρετούµενα Fees δάνεια (% συνόλου) 3.8% <4.5% *: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006, συµπεριλαµβανοµένου και φόρου αποθεµατικών, 100 εκατ. **: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006 εξαιρουµένων των εκτάκτων αποτελεσµάτων ***: εν συµπεριλαµβάνεται η Finansbank.

8 ηµιουργώντας ένα περιφερειακό πρωταθλητή Σελίδα 8 Ελλάδα Τουρκία Καταστήµατα 557 Καταστήµατα 309 Μ.Α. Λιανικής 22% Μ.Α. Λιανικής 6% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 17% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 6% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Βουλγαρία Σερβία Καταστήµατα 173 Καταστήµατα 203 Μ.Α. Λιανικής 17% Μ.Α. Λιανικής 9% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 11% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 9% FYROM Ρουµανία Καταστήµατα 76 Μ.Α. Λιανικής 3% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 2% Λειτουργώντας σε µία διευρυνόµενη αγορά Πληθυσµός 125εκατ. ίκτυο 1,400 καταστηµάτων 26,000 εργαζόµενοι Πελατειακή βάση 11εκατ. Κύπρος Αλβανία Καταστήµατα 15 Καταστήµατα 13 Μ.Α. Λιανικής 2% Μ.Α. Λιανικής 12% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Καταστήµατα 55 Μ.Α. Λιανικής 40% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 22%

9 Σελίδα 9 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

10 Το χαρτοφυλάκιο εργασιών µας είναι κατάλληλα δοµηµένο για να πετύχει υψηλούς ρυθµούς αύξησης Σελίδα 10 Υψηλή υνατότητα Ανάπτυξης Καναδάς Πιστοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων Τουρκία Μεσαίες Επιχειρήσεις Ν.Α. Ευρώπη Μεγάλες Επιχειρήσεις Αµοιβαία Κεφ & Ασφάλειες Στεγαστικά Καταναλωτική Πίστη Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή ΗΠΑ Καταθέσεις Προσδοκίες και Στόχοι Περιορισµένη Παρουσία Ισχυρότερη Ρευστοποίηση Στοιχείων Ενεργητικού Επένδυση

11 ραστηριοποίηση σε ολοένα και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον Σελίδα 11 Ελλάδα Υψηλή και βιώσιµη ανάπτυξη Η τραπεζική Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ ( 07-09) % Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο αγορά εξακολουθεί να παραµένει πολύ δυναµική Αύξηση ανείων ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) 13% 240bps Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µε συνεχιζόµενη ραγδαία επέκταση του τραπεζικού τοµέα Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 21% 550bps ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι *: σε ΝΑ Ευρώπη Οι τραπεζικές αγορές παραµένουν ελκυστικές σε µία περιοχή που συγκλίνει ταχύτατα µε την Ευρώπη Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 22% 520bps *: σε

12 Η εγχώρια αγορά παραµένει βασικός πυλώνας της κερδοφορίας Σελίδα 12 Λιανική Τραπεζική: αξιοποίηση του εκτεταµένου δικτύου σε σχέση µε τη µεγάλη πελατειακή µας βάση Εταιρική Τραπεζική: προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων και των πιστοδοτήσεων ΜΜΕ που αποφέρουν έσοδα από προµήθειες είκτης σταυροειδών πωλήσεων (x) Έσοδα ανά Πελάτη (%) ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 CAGR: 10% ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή CAGR: 16% ιαχείριση Κινδύνων Ασφαλιστικές Εργασίες: Επέκταση του µοντέλου τραπεζοασφάλισης Μικτά Ασφάλιστρα ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι >25 ιαχείριση Περιουσίας Πελατών: βελτίωση του µοντέλου εξυπηρέτησης Μερίδιο Αγοράς Non MMF 15 ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Χρηµατιστηριακές Εργασίες: ανάδειξη σε περιφερειακό ηγέτη στην ανάλυση εταιρειών και στις πωλήσεις Μερίδιο Αγοράς 11.6 >22 χρηµατιστηριακών προϊόντων ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09

13 και η ΝΑ Ευρώπη και η Τουρκία συµβάλλουν σε περαιτέρω ενίσχυση των κερδών Σελίδα 13 Ενσωµάτωση εξαγορών µέσω αποτελεσµατικής µεταφοράς ικανοτήτων και αξιοποίησης συνεργιών Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη µε επιδίωξη της επίτευξης κρίσιµου µεγέθους Πρόγραµµα µικρής κλίµακας εξαγορών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος Τουρκία: Μερίδιο Αγοράς Λιανικής Τραπεζικής ΝΑ Ευρώπη: SEE: Μερίδιο Αγοράς Retail Λιανικής Market Τραπεζικής Share 6.3 > Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων > 10 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

14 Συνέχιση της αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, ενώ επιταχύνεται η οργανική ανάπτυξη στην περιοχή Σελίδα 14 Αύξηση των λειτουργικών εξόδων µικρότερη του πληθωρισµού παρά τις αυξήσεις στους µισθούς λόγω παραγωγικότητας Πληθωρισµός και Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων στο Εσωτερικό (07-09) Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο ράσεις σχετικά µε το κόστος Συγκέντρωση προµηθειών 2.8 ~4 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Εξορθολογισµός και κεντροποίηση διαδικασιών ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Μέσος Πληθωρισµός - Ελλάδα Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων (07 09) Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανική επέκταση της παρουσίας µας CAGR (07-09) Καταστήµατα Εξωτ.: +25% CAGR (07-09) Λειτουργ. Έξοδα Εξωτ.: +21% Προσδοκίες και Στόχοι Finansbank: 240 νέα καταστήµατα µε στόχο τα 550 µέχρι το 09 Banca Romaneasca: 125 νέα καταστήµατα (200 το 09) Καταστήµατα Εξωτερικού 680 > 1,300 UBB: 100 νέα καταστήµατα (270 το 09) 2006* 2009F *: µη συµπεριλαµβανοµένης της Vojvodjanska

15 Γενικά και ιοικητικά έξοδα Σελίδα 15 Ενίσχυση δυναµικής οργανικής επέκτασης στο εξωτερικό Συνεχιζόµενη δυναµική αναδιάρθρωσης εγχώριων δραστηριοτήτων Η αύξηση του κόστους λόγω διευρυµένων εργασιών αντισταθµίζεται από µεγάλη αύξηση εσόδων Σύνολο Προσωπικού: Γ& απάνες : Έσοδα (%) Όµιλος <14 ΝΑΕ 24 <23 Finansbank 20 <18 Εσωτερικό 12 < F Γ& ετ. µ.ο. >10% >28% >12% ~ 4% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση ιεθνής προσανατολισµός Εξέλιξη των µεγεθών του προσωπικού* Προσδοκίες και Στόχοι Το προσωπικό που απασχολείται στη ΝΑΕ και στη Τουρκία θα αυξηθεί Ελλάδα 49% 37% παράλληλα µετηνεπέκταση των δικτύων καταστηµάτων, περιλαµβάνοντας το 60% του συνόλου των υπαλλήλων το 2009 ΝΑΕ Finansbank 19% 32% 51% 27% 36% 63% * εν περιλαµβάνει την Vojvodjanska για το F

16 ιαµόρφωση νοοτροπίας προσανατολισµένης προς την αποδοτικότητα το κλειδί της επιτυχίας Σελίδα 16 Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης της αποδοτικότητας Τριµηνιαίοι στόχοι ανά Μονάδα και πρόσθετες αµοιβές (bonus) βάσει αποδοτικότητας Προγράµµατα δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για την ανώτατη διοίκηση και εργαζοµένους µε υψηλή απόδοση Τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη σταδιοδροµίας Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Σχεδιασµένα προγράµµατα ανάπτυξης και καθορισµένη πορεία επαγγελµατικής εξέλιξης Ενεργή διαχείριση ιδιαίτερων προσόντων Προσδιορισµός δυνατοτήτων

17 Με την ενοποίηση δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης Σελίδα 17 Η µέχρι τώρα Πορεία Εξοικονοµούµενοι πόροι από τηνενσωµάτωση της Μετ/ζοντας τον Όµιλο Άµεσα οφέλη Νέο Λειτουργικό Υπόδειγµα Finansbank Εφαρµογή ολοκληρωµένου υποδείγµατος ελέγχου σε επίπεδο Οµίλου Ενοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης πληροφορικής και εργασιών back-office Εφαρµογή ενοποιηµένου µοντέλου για τις προµήθειες. ~ 60 εκατ. το 2009 ~ 60 εκατ. το 2009 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Συνέργιες στα Έσοδα Εφαρµογή υποδειγµάτων διανοµής βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρο τον Όµιλο Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων π.χ. διασυνοριακές εµπορικές χρηµατοδοτήσεις, ενοποιηµένη διαχείριση ~ 30 εκατ. το 2009 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι ταµειακών διαθεσίµων, διασυνοριακή εταιρική τραπεζική, ασφαλιστικές εργασίες

18 ιαχείριση Κεφαλαίου: επαρκής κεφαλαιακή βάση για τη χρηµατοδότηση ισχυρής οργανικής µεγέθυνσης και τη διατήρηση της τρέχουσας µερισµατικής πολιτικής Σελίδα 18 Η µέχρι τώρα Πορεία Συνετή: διατήρηση του ανώτατου βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας >7.5% Αποτελεσµατική: αποδέσµευση από µη κύριες δραστηριότητες και χαµηλής κερδοφορίας στοιχεία ενεργητικού Σύγχρονη: του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ ~ 100 εκατ. Ελάχιστη επίπτωση Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Συγχωνεύσεις και Εξαγορές µε κατευθυντήριες αρχές: Επιλεγµένοι στόχοι στην περιοχή του στρατηγικού µας ενδιαφέροντος Κριτήρια εξαγορών: καλή φήµη, ορθή διαχείριση, ισχυρή καταθετική βάση σε τοπικό νόµισµα, ελκυστικό δίκτυο ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Αύξηση κερδών ανά µετοχή και ΕΣΑ άνω του κόστους ιδίων κεφαλαίων µεσοπρόθεσµα (3-4 έτη) Περαιτέρω ευκαιρίες στη ΝΑΕ σε άλλους τοµείς αγοράς, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, οι ασφαλιστικές και χρηµατιστηριακές εργασίες, αποτελούν επίσης προτεραιότητα

19 Εξασφάλιση υπεροχής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων µε συνετή εφαρµογή Σελίδα 19 Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών Συνέχιση των συντηρητικών πρακτικών διασφάλισης δανείων Σύσταση ανεξάρτητης λειτουργίας πιστωτικού κινδύνου ανά τοµέα δραστηριότητας Αναθεωρηµένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρο τον Όµιλο Ενίσχυση της οµάδας διαχείρισης κινδύνων µε νέες προσλήψεις Ποσοστά απόρριψης: >10% στη Στεγαστική Πίστη, >40% στην Καταναλωτική Πίστη είκτης δανείων προς διασφαλιστική αξία στα νέας γενιάς στεγαστικά δάνεια στο 85% περίπου Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή διάθεση ανάληψης κινδύνων αγοράς Έκθεση κυρίως σε δάνεια προς το Ελληνικό ηµόσιο, µε δείκτη κάλυψης >90% Μ Ζ πολύ χαµηλότερο από τοόριοτων 10εκατ. Προσδοκίες και Στόχοι

20 Ο Οµιλος έχει επιτύχει σηµαντική διαφοροποίηση Σελίδα 20 45% των κερδών του Οµίλου θα προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες ΚΜΦ Γεωγραφική διάρθρωση % 55% 14% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία ΝΑΕ Ελλάδα Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ΝΑΕ 14% ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι 31% 55% Τουρκία Ελλάδα

21 Οδηγώντας τις εξελίξεις στην Εταιρική ιακυβέρνηση: οι ορθοί έλεγχοι και ρυθµίσεις οδηγούν σε σωστές αποφάσεις ηµιουργία σύγχρονου πλαισίου Εταιρικής ιακυβέρνησης σε ολόκληρο τον Όµιλο, εναρµονισµένου µε τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και πρακτικές Σελίδα 21 Η µέχρι τώρα Πορεία Επιτεύγµατα έως σήµερα Μελλοντικές προκλήσεις Αναδιαµόρφωση των Επιτροπών του Σ: ηµιουργία Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου υναµικού και Αµοιβών, Κινδύνων του Σ και αναθεώρησης πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (συµµόρφωση µε το N. Sarbanes- Oxley) Προσδιορισµός της ανεξαρτησίας του Σ και ενίσχυση του ρόλου του ώστε να περιλαµβάνει προσεγγίσεις στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων Ανάπτυξη πολιτικών αξιολόγησης για το Σ και την ανώτατη διοίκηση και αµοιβών µη εκτελεστικών µελών του Σ Εφαρµογή κατευθυντήριων γραµµών Εταιρικής ιακυβέρνησης, τροποποίηση του πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου και σύσταση ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης Εφαρµογή πολιτικών αξιολόγησης του Σ και των Γενικών ιευθυντών Ενίσχυση της διαφάνειας µε την εφαρµογή πολιτικής υποψηφιοτήτων για το Σ Θέσπιση πολιτικής ιακυβέρνησης του Οµίλου Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

22 Σελίδα 22 Track Record Transforming the Group Επιδιώξεις και Στόχοι

23 Συντελεστές επιτυχίας: ισχυρή ανάπτυξη πιστοδοτήσεων σε συνδυασµό µε λειτουργική αποτελεσµατικότητα Σελίδα 23 Όµιλος, Αύξηση δανείων, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία (Τ.Λ.) Ετήσιος µ.ο. >16% Ετήσιος µ.ο. >35% Η µέχρι τώρα πορεία ΝΑΕ Ετήσιος µ.ο. >40% Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Εξελίξεις του ΚΕΠ, 09 Όµιλος ~4.0% Επιδιώξεις και στόχοι Λειτουργικά Έξοδα, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία και ΝΑΕ ( ) ~4% ~20% Προσωπικό ετ. µ.ο. +15% Νέα κατ/τα ετ. µ.ο. +25% Ποιότητα πιστοδοτήσεων, 09 Όµιλος Έξοδα προβλέψεων <85bps είκτης κάλυψης >80% Μικτές επισφαλείς απαιτήσεις ~3%

24 Στόχοι Οµίλου για το 2009: αύξηση κερδών και εσόδων Σελίδα 24 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Συν.Ι.Κ. Απόδοση Συν.Ι.Κ. ( 09): Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων( 09): ( 09) >35% >24% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Αποδοτέα ΚΜΦ* Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >30% >20% >25% >35% Επιδιώξεις και στόχοι Έσοδα Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >20% >10% >23% >30% *: κέρδη 4½ µηνών της Finansbank σε ποσοστό 56% για το ΠΕ06 **: εξαιρούνται τα κέρδη από την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της χρήσης 2006, σε Τ.Λ.

25 Στόχοι του Οµίλου για το 2009: Αποτελεσµατικότητα Σελίδα 25 Κόστος / Έσοδα µειώνεται περισσότερο από 900µβ Όµιλος Γενικά και ιοικητικά Έξοδα / Έσοδα µειώνεται Κόστος προς Έσοδα Γενικά και ιοικ. Έξοδα 51% 15% <44% <14% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο παρά την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές Έξοδα Προσωπικού / Έσοδα βελτιώνεται πάνω από Έξοδα Προσωπικού 32% <27% Επιδιώξεις και στόχοι 500µβ π Finansbank Κόστος/Έσοδα βελτίωση >400 µβ 45% <41% π ΝΑ Ευρώπη 51% <48% Κόστος/Έσοδα βελτίωση >300 µβ π

26 Βασικές υποθέσεις: ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, χαµηλά επίπεδα διείσδυσης, υψηλά περιθώρια Σελίδα 26 Αύξηση ΑΕΠ (ευρώ), Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 6.5% 5.3% 8.5% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επίπεδα διείσδυσης, 09 Ελλάδα Τουρκία 110% 54% Επιδιώξεις και στόχοι ΝΑ Ευρώπη 43% ιατραπεζικά επιτόκια, 09 (µ.π) Ελλάδα Τουρκία 1m EUR: 4.1% ΕΚΤΤ: <13% Συναλλαγµατική ισοτιµία TRY / 09 (µ.π.) Τουρκία 2.05 Περιθώρια πιστοδοτήσεων, 09 Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 240µβ 550µβ 520µβ

27 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Εγχώρια Αγορά Σελίδα 27 Σενάριο Επιβράδυνση ανάπτυξης του ΑΕΠ Ο αυξηµένος ανταγωνισµός ασκεί περαιτέρω πίεση στα περιθώρια λιανικής Επίδραση Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων λιανικής χαµηλότερος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες Απόκλιση 50 µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας*, ετήσιος µ.ο. (07-09) Αποτέλεσµα >27% >15% Βασικό Σενάριο >30% >20% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι ΗΕΚΤαυξάνειτα επιτόκια κατά >50µβ έως το 2009 Λιγότερη πίεση στα περιθώρια λιανικής (σε σχέση µε το βασικό σενάριο) Αύξηση ΚΕΠ κατά +50µβ ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας* Ετήσιος µ.ο. (07-09): >35% >30% >26% >20% *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

28 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Τουρκία Σελίδα 28 Σενάριο Επίδραση Αποτέλεσµα Βασικό σενάριο Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ Επιταχύνεται η σύγκλιση των περιθωρίων λιανικής (απόκλιση 70µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου) Υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας (5% πλέον των βασικών υποθέσεων ) Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων χαµηλότερος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες Μείωση 50 µβ από το βασικό σενάριο ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. αύξησης (07-09): ΚΜΦ Finansbank*, Ετήσιος µ.ο. αύξησης σε Τ.Λ. (07-09): >28% >30% >18% >25% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

29 Τοµείς στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον του ιευθύνοντος Συµβούλου Σελίδα 29 Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναδιάρθρωση και Ενοποίηση Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Στελέχωση και ποιότητα του Ανθρώπινου υναµικού ιαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ιακυβέρνηση Στρατηγική Επιλεγµένων Εξαγορών

30 ηµιουργώντας έναν κορυφαίο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην ΝΑ Ευρώπη Σελίδα Αποδεδειγµένο ιστορικό επίτευξης στόχων 2. Σε πλεονεκτική θέση προκειµένου να αξιοποιήσει ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον, µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα Η ΝΑ Ευρώπη θα εξασφαλίσει ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από εκείνους των εγχώριων δραστηριοτήτων H Finansbank παρέχει µία µοναδική δυνατότητα για την εκµετάλλευση των ευκαιριών στην Τουρκία Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι 3. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών στην Ελλάδα 4. Αξιοποίηση των συνεργιών που δηµιουργούνται στον Όµιλο για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικότερου µοντέλου λειτουργίας στην περιοχή 5. Εφαρµογή ενδεδειγµένων πρακτικών διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνων

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή

Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή National Bank of Greece 3Q-06 results Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Πορεία προς ηγετική θέση στην περιοχή Η ευκαιρία της ενοποίησης: ηµιουργία της κινητήριας δύναµης για µελλοντική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31%

Ανακοίνωση. Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Ανακοίνωση Στρατηγική και Στόχοι για την τριετία 2007-2009 Στόχος κερδών για το 2007: 240 εκατ. ( 415 εκατ.), αύξηση 31% Στόχοι µέχρι το 2009: Ετήσιος ρυθµός αύξησης κερδών µετά τη φορολογία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κυπριακές Λίρες Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005 2004

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Friday, November 07, 2003 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος Η δοµή της αγοράς

Οκτώβριος Η δοµή της αγοράς EXECUTIVE SUMMARY ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2002 Η επισκόπηση αυτή βασίστηκε σε δηµοσιευµένα στοιχεία και πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων η KANTOR CAPITAL Α.Ε. δε φέρει καµία ευθύνη. Οι υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

<

< ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα