Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή"

Transcript

1 Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

2 Σελίδα 2 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

3 Ώρα για νέα κατεύθυνση και για επιβεβαίωση της µέχρι τώρα στρατηγικής Σελίδα 3 Τι έχει αλλάξει: Σηµαντική υπέρβαση των στόχων του Επιχ. Σχεδίου Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηµαντικών αναδιαρθρώσεων Μετασχηµατισµός του Οµίλου µετά τις εξαγορές Ευκαιρία για ανάπτυξη από την αξιοποίηση των συνεργιών Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην περιοχή Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Τι δεν θα αλλάξει: Επιχειρησιακό σχέδιο 07 09, Στρατηγική Επίτευξης Στόχων 1. Αύξηση εσόδων 2. Λειτουργική αποτελεσµατικότητα 3. Κεφαλαιακή αποτελεσµατικότητα

4 Οι πυλώνες που στηρίζουν τη στρατηγική µας Σελίδα Σε πλεονεκτική θέση για διατήρηση ισχυρής αύξησης των εσόδων: Σταθερά υψηλές αποδόσεις και ανάπτυξη εγχώριων δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες στην ΝΑ Ευρώπη θα αναπτυχθούν µε ρυθµό διπλάσιο σε σχέση µε τις εγχώριες εργασίες Η εξαγορά της Finansbank θα προσφέρει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε µία ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα θα επιτευχθεί µε: Συνεχιζόµενη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Αξιοποίηση των συνεργιών του Οµίλου 3. Αξιοποίηση ευκαιριών ενσωµάτωσης: Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας σε ολόκληρο τον Όµιλο Σταδιακή εφαρµογή υποδείγµατος αντιστοίχισης προϊόντων ανά περιοχή Επιτάχυνση ρυθµού αύξησης εσόδων 4. Αποτελεσµατική διαχείριση κεφαλαίου µέσω ενεργού διαχείρισης, καθώς και εξασφάλιση υπεροχής στην αντιµετώπιση κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και στην εταιρική διακυβέρνηση

5 Σελίδα 5 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

6 Η µέχρι τώρα πορεία ( ) Σελίδα 6 Κατανοµή Κεφαλαίων Λειτουργική Αποτελ/τητα Αύξηση Εσόδων Αποχώρηση από περιοχές χωρίς στρατηγικό ενδιαφέρον ιοχέτευση κεφαλαίων προς αγορές και τοµείς δραστηριότητας µε υψηλή ανάπτυξη Finansbank, Vojvodjanska Alpha Insurance Romania, Eurial Leasing, AIG joint venture, Serbian leasing company Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας µειώθηκε κατά 14 π.µ. περίπου σε 51% το 2006 Συγκράτηση κόστους µισθοδοσίας στο εσωτερικό Εφαρµογή ΠΕΕ σε όλο τον Όµιλο Η αύξηση των εξόδων διοίκησης στην Ελλάδα περιορίστηκε στο +1.9% ετησίως κατά µέσο όρο Αύξηση µόχλευσης ισολογισµού: δάνεια προς ενεργητικό σε 56% από 47%, δάνεια προς καταθέσεις σε 84% από 66% Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων βελτιώνεται: τα δάνεια λιανικής αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των δανείων Εγχώρια στεγαστικά δάνεια: στο ¼ των δανείων της αγοράς και άνω του 40% του συνόλου των δανείων της ΕΤΕ Το πλεονέκτηµα χρηµατοδοτήσεων από πρωτογενείς καταθέσεις διατηρείται: το επιτοκιακό περιθώριο διευρύνεται περισσότερο από 100µ.β. µε ταυτόχρονη διατήρηση του µεριδίου αγοράς στο 30%. Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι

7 Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει υλοποιηθεί ένα έτος νωρίτερα Σελίδα 7 Μεγέθη 2006A Στόχος Ε.Σ Κερδοφορία Κέρδη µετά από Φόρους Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Κόστος / Έσοδα 990εκατ* 29%** 50.7% 800εκατ >24% <50% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Σύνολο Εσόδων 3.15δισ 2.70δισ Έσοδα & Ισολογισµός άνεια (προ προβλέψεων) 43.4δισ 40δισ Καθαρό Επιτοκιακό Fees Περιθώριο άνεια προς Καταθέσεις 3.51%*** >3.10% 84.3% >80% Μη εξυπηρετούµενα Fees δάνεια (% συνόλου) 3.8% <4.5% *: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006, συµπεριλαµβανοµένου και φόρου αποθεµατικών, 100 εκατ. **: ηµοσιευµένο αποτέλεσµα 2006 εξαιρουµένων των εκτάκτων αποτελεσµάτων ***: εν συµπεριλαµβάνεται η Finansbank.

8 ηµιουργώντας ένα περιφερειακό πρωταθλητή Σελίδα 8 Ελλάδα Τουρκία Καταστήµατα 557 Καταστήµατα 309 Μ.Α. Λιανικής 22% Μ.Α. Λιανικής 6% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 17% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 6% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Βουλγαρία Σερβία Καταστήµατα 173 Καταστήµατα 203 Μ.Α. Λιανικής 17% Μ.Α. Λιανικής 9% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 11% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 9% FYROM Ρουµανία Καταστήµατα 76 Μ.Α. Λιανικής 3% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 2% Λειτουργώντας σε µία διευρυνόµενη αγορά Πληθυσµός 125εκατ. ίκτυο 1,400 καταστηµάτων 26,000 εργαζόµενοι Πελατειακή βάση 11εκατ. Κύπρος Αλβανία Καταστήµατα 15 Καταστήµατα 13 Μ.Α. Λιανικής 2% Μ.Α. Λιανικής 12% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 4% Καταστήµατα 55 Μ.Α. Λιανικής 40% Μ.Α. Επιχειρ. Τραπεζικής 22%

9 Σελίδα 9 Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και Στόχοι

10 Το χαρτοφυλάκιο εργασιών µας είναι κατάλληλα δοµηµένο για να πετύχει υψηλούς ρυθµούς αύξησης Σελίδα 10 Υψηλή υνατότητα Ανάπτυξης Καναδάς Πιστοδοτήσεις Μικρών Επιχειρήσεων Τουρκία Μεσαίες Επιχειρήσεις Ν.Α. Ευρώπη Μεγάλες Επιχειρήσεις Αµοιβαία Κεφ & Ασφάλειες Στεγαστικά Καταναλωτική Πίστη Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή ΗΠΑ Καταθέσεις Προσδοκίες και Στόχοι Περιορισµένη Παρουσία Ισχυρότερη Ρευστοποίηση Στοιχείων Ενεργητικού Επένδυση

11 ραστηριοποίηση σε ολοένα και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον Σελίδα 11 Ελλάδα Υψηλή και βιώσιµη ανάπτυξη Η τραπεζική Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ ( 07-09) % Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο αγορά εξακολουθεί να παραµένει πολύ δυναµική Αύξηση ανείων ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) 13% 240bps Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µε συνεχιζόµενη ραγδαία επέκταση του τραπεζικού τοµέα Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 21% 550bps ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι *: σε ΝΑ Ευρώπη Οι τραπεζικές αγορές παραµένουν ελκυστικές σε µία περιοχή που συγκλίνει ταχύτατα µε την Ευρώπη Πληθυσµός (σε εκ.) Πραγµατικό ΑΕΠ* ( 07-09) Αύξηση ανείων* ( 07-09) Περιθώριο πιστοδότησης ( 09) % 22% 520bps *: σε

12 Η εγχώρια αγορά παραµένει βασικός πυλώνας της κερδοφορίας Σελίδα 12 Λιανική Τραπεζική: αξιοποίηση του εκτεταµένου δικτύου σε σχέση µε τη µεγάλη πελατειακή µας βάση Εταιρική Τραπεζική: προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων και των πιστοδοτήσεων ΜΜΕ που αποφέρουν έσοδα από προµήθειες είκτης σταυροειδών πωλήσεων (x) Έσοδα ανά Πελάτη (%) ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 CAGR: 10% ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή CAGR: 16% ιαχείριση Κινδύνων Ασφαλιστικές Εργασίες: Επέκταση του µοντέλου τραπεζοασφάλισης Μικτά Ασφάλιστρα ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι >25 ιαχείριση Περιουσίας Πελατών: βελτίωση του µοντέλου εξυπηρέτησης Μερίδιο Αγοράς Non MMF 15 ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09 Χρηµατιστηριακές Εργασίες: ανάδειξη σε περιφερειακό ηγέτη στην ανάλυση εταιρειών και στις πωλήσεις Μερίδιο Αγοράς 11.6 >22 χρηµατιστηριακών προϊόντων ΕΤΕ 06 ΕΤΕ 09

13 και η ΝΑ Ευρώπη και η Τουρκία συµβάλλουν σε περαιτέρω ενίσχυση των κερδών Σελίδα 13 Ενσωµάτωση εξαγορών µέσω αποτελεσµατικής µεταφοράς ικανοτήτων και αξιοποίησης συνεργιών Εστίαση στην οργανική ανάπτυξη µε επιδίωξη της επίτευξης κρίσιµου µεγέθους Πρόγραµµα µικρής κλίµακας εξαγορών σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος Τουρκία: Μερίδιο Αγοράς Λιανικής Τραπεζικής ΝΑ Ευρώπη: SEE: Μερίδιο Αγοράς Retail Λιανικής Market Τραπεζικής Share 6.3 > Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων > 10 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

14 Συνέχιση της αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα, ενώ επιταχύνεται η οργανική ανάπτυξη στην περιοχή Σελίδα 14 Αύξηση των λειτουργικών εξόδων µικρότερη του πληθωρισµού παρά τις αυξήσεις στους µισθούς λόγω παραγωγικότητας Πληθωρισµός και Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων στο Εσωτερικό (07-09) Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο ράσεις σχετικά µε το κόστος Συγκέντρωση προµηθειών 2.8 ~4 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Εξορθολογισµός και κεντροποίηση διαδικασιών ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού Μέσος Πληθωρισµός - Ελλάδα Αύξηση Λειτουργικών Εξόδων (07 09) Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανική επέκταση της παρουσίας µας CAGR (07-09) Καταστήµατα Εξωτ.: +25% CAGR (07-09) Λειτουργ. Έξοδα Εξωτ.: +21% Προσδοκίες και Στόχοι Finansbank: 240 νέα καταστήµατα µε στόχο τα 550 µέχρι το 09 Banca Romaneasca: 125 νέα καταστήµατα (200 το 09) Καταστήµατα Εξωτερικού 680 > 1,300 UBB: 100 νέα καταστήµατα (270 το 09) 2006* 2009F *: µη συµπεριλαµβανοµένης της Vojvodjanska

15 Γενικά και ιοικητικά έξοδα Σελίδα 15 Ενίσχυση δυναµικής οργανικής επέκτασης στο εξωτερικό Συνεχιζόµενη δυναµική αναδιάρθρωσης εγχώριων δραστηριοτήτων Η αύξηση του κόστους λόγω διευρυµένων εργασιών αντισταθµίζεται από µεγάλη αύξηση εσόδων Σύνολο Προσωπικού: Γ& απάνες : Έσοδα (%) Όµιλος <14 ΝΑΕ 24 <23 Finansbank 20 <18 Εσωτερικό 12 < F Γ& ετ. µ.ο. >10% >28% >12% ~ 4% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση ιεθνής προσανατολισµός Εξέλιξη των µεγεθών του προσωπικού* Προσδοκίες και Στόχοι Το προσωπικό που απασχολείται στη ΝΑΕ και στη Τουρκία θα αυξηθεί Ελλάδα 49% 37% παράλληλα µετηνεπέκταση των δικτύων καταστηµάτων, περιλαµβάνοντας το 60% του συνόλου των υπαλλήλων το 2009 ΝΑΕ Finansbank 19% 32% 51% 27% 36% 63% * εν περιλαµβάνει την Vojvodjanska για το F

16 ιαµόρφωση νοοτροπίας προσανατολισµένης προς την αποδοτικότητα το κλειδί της επιτυχίας Σελίδα 16 Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης της αποδοτικότητας Τριµηνιαίοι στόχοι ανά Μονάδα και πρόσθετες αµοιβές (bonus) βάσει αποδοτικότητας Προγράµµατα δικαιωµάτων αγοράς µετοχών για την ανώτατη διοίκηση και εργαζοµένους µε υψηλή απόδοση Τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη σταδιοδροµίας Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Σχεδιασµένα προγράµµατα ανάπτυξης και καθορισµένη πορεία επαγγελµατικής εξέλιξης Ενεργή διαχείριση ιδιαίτερων προσόντων Προσδιορισµός δυνατοτήτων

17 Με την ενοποίηση δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης Σελίδα 17 Η µέχρι τώρα Πορεία Εξοικονοµούµενοι πόροι από τηνενσωµάτωση της Μετ/ζοντας τον Όµιλο Άµεσα οφέλη Νέο Λειτουργικό Υπόδειγµα Finansbank Εφαρµογή ολοκληρωµένου υποδείγµατος ελέγχου σε επίπεδο Οµίλου Ενοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης πληροφορικής και εργασιών back-office Εφαρµογή ενοποιηµένου µοντέλου για τις προµήθειες. ~ 60 εκατ. το 2009 ~ 60 εκατ. το 2009 Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Συνέργιες στα Έσοδα Εφαρµογή υποδειγµάτων διανοµής βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρο τον Όµιλο Ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων π.χ. διασυνοριακές εµπορικές χρηµατοδοτήσεις, ενοποιηµένη διαχείριση ~ 30 εκατ. το 2009 Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι ταµειακών διαθεσίµων, διασυνοριακή εταιρική τραπεζική, ασφαλιστικές εργασίες

18 ιαχείριση Κεφαλαίου: επαρκής κεφαλαιακή βάση για τη χρηµατοδότηση ισχυρής οργανικής µεγέθυνσης και τη διατήρηση της τρέχουσας µερισµατικής πολιτικής Σελίδα 18 Η µέχρι τώρα Πορεία Συνετή: διατήρηση του ανώτατου βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας >7.5% Αποτελεσµατική: αποδέσµευση από µη κύριες δραστηριότητες και χαµηλής κερδοφορίας στοιχεία ενεργητικού Σύγχρονη: του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ ~ 100 εκατ. Ελάχιστη επίπτωση Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή Συγχωνεύσεις και Εξαγορές µε κατευθυντήριες αρχές: Επιλεγµένοι στόχοι στην περιοχή του στρατηγικού µας ενδιαφέροντος Κριτήρια εξαγορών: καλή φήµη, ορθή διαχείριση, ισχυρή καταθετική βάση σε τοπικό νόµισµα, ελκυστικό δίκτυο ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι Αύξηση κερδών ανά µετοχή και ΕΣΑ άνω του κόστους ιδίων κεφαλαίων µεσοπρόθεσµα (3-4 έτη) Περαιτέρω ευκαιρίες στη ΝΑΕ σε άλλους τοµείς αγοράς, όπως η διαχείριση διαθεσίµων, οι ασφαλιστικές και χρηµατιστηριακές εργασίες, αποτελούν επίσης προτεραιότητα

19 Εξασφάλιση υπεροχής στις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων µε συνετή εφαρµογή Σελίδα 19 Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών Συνέχιση των συντηρητικών πρακτικών διασφάλισης δανείων Σύσταση ανεξάρτητης λειτουργίας πιστωτικού κινδύνου ανά τοµέα δραστηριότητας Αναθεωρηµένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων σε ολόκληρο τον Όµιλο Ενίσχυση της οµάδας διαχείρισης κινδύνων µε νέες προσλήψεις Ποσοστά απόρριψης: >10% στη Στεγαστική Πίστη, >40% στην Καταναλωτική Πίστη είκτης δανείων προς διασφαλιστική αξία στα νέας γενιάς στεγαστικά δάνεια στο 85% περίπου Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Χαµηλή διάθεση ανάληψης κινδύνων αγοράς Έκθεση κυρίως σε δάνεια προς το Ελληνικό ηµόσιο, µε δείκτη κάλυψης >90% Μ Ζ πολύ χαµηλότερο από τοόριοτων 10εκατ. Προσδοκίες και Στόχοι

20 Ο Οµιλος έχει επιτύχει σηµαντική διαφοροποίηση Σελίδα 20 45% των κερδών του Οµίλου θα προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες ΚΜΦ Γεωγραφική διάρθρωση % 55% 14% Η µέχρι τώρα Πορεία Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Τουρκία ΝΑΕ Ελλάδα Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ΝΑΕ 14% ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι 31% 55% Τουρκία Ελλάδα

21 Οδηγώντας τις εξελίξεις στην Εταιρική ιακυβέρνηση: οι ορθοί έλεγχοι και ρυθµίσεις οδηγούν σε σωστές αποφάσεις ηµιουργία σύγχρονου πλαισίου Εταιρικής ιακυβέρνησης σε ολόκληρο τον Όµιλο, εναρµονισµένου µε τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και πρακτικές Σελίδα 21 Η µέχρι τώρα Πορεία Επιτεύγµατα έως σήµερα Μελλοντικές προκλήσεις Αναδιαµόρφωση των Επιτροπών του Σ: ηµιουργία Επιτροπής Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου υναµικού και Αµοιβών, Κινδύνων του Σ και αναθεώρησης πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (συµµόρφωση µε το N. Sarbanes- Oxley) Προσδιορισµός της ανεξαρτησίας του Σ και ενίσχυση του ρόλου του ώστε να περιλαµβάνει προσεγγίσεις στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων Ανάπτυξη πολιτικών αξιολόγησης για το Σ και την ανώτατη διοίκηση και αµοιβών µη εκτελεστικών µελών του Σ Εφαρµογή κατευθυντήριων γραµµών Εταιρικής ιακυβέρνησης, τροποποίηση του πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου και σύσταση ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης Εφαρµογή πολιτικών αξιολόγησης του Σ και των Γενικών ιευθυντών Ενίσχυση της διαφάνειας µε την εφαρµογή πολιτικής υποψηφιοτήτων για το Σ Θέσπιση πολιτικής ιακυβέρνησης του Οµίλου Μετ/ζοντας τον Όµιλο Αύξηση Εσόδων Λειτουργική Συνέργιες Ενσωµάτωσης Κεφαλαιακή ιαχείριση Κινδύνων Εταιρική ιακυβέρνηση Προσδοκίες και Στόχοι

22 Σελίδα 22 Track Record Transforming the Group Επιδιώξεις και Στόχοι

23 Συντελεστές επιτυχίας: ισχυρή ανάπτυξη πιστοδοτήσεων σε συνδυασµό µε λειτουργική αποτελεσµατικότητα Σελίδα 23 Όµιλος, Αύξηση δανείων, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία (Τ.Λ.) Ετήσιος µ.ο. >16% Ετήσιος µ.ο. >35% Η µέχρι τώρα πορεία ΝΑΕ Ετήσιος µ.ο. >40% Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Εξελίξεις του ΚΕΠ, 09 Όµιλος ~4.0% Επιδιώξεις και στόχοι Λειτουργικά Έξοδα, Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία και ΝΑΕ ( ) ~4% ~20% Προσωπικό ετ. µ.ο. +15% Νέα κατ/τα ετ. µ.ο. +25% Ποιότητα πιστοδοτήσεων, 09 Όµιλος Έξοδα προβλέψεων <85bps είκτης κάλυψης >80% Μικτές επισφαλείς απαιτήσεις ~3%

24 Στόχοι Οµίλου για το 2009: αύξηση κερδών και εσόδων Σελίδα 24 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων και Συν.Ι.Κ. Απόδοση Συν.Ι.Κ. ( 09): Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων( 09): ( 09) >35% >24% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Αποδοτέα ΚΜΦ* Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >30% >20% >25% >35% Επιδιώξεις και στόχοι Έσοδα Όµιλος*: Εσωτερικό: Finansbank**: ΝΑΕ: Μέσος όρος ( 07-09) >20% >10% >23% >30% *: κέρδη 4½ µηνών της Finansbank σε ποσοστό 56% για το ΠΕ06 **: εξαιρούνται τα κέρδη από την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της χρήσης 2006, σε Τ.Λ.

25 Στόχοι του Οµίλου για το 2009: Αποτελεσµατικότητα Σελίδα 25 Κόστος / Έσοδα µειώνεται περισσότερο από 900µβ Όµιλος Γενικά και ιοικητικά Έξοδα / Έσοδα µειώνεται Κόστος προς Έσοδα Γενικά και ιοικ. Έξοδα 51% 15% <44% <14% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο παρά την ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές Έξοδα Προσωπικού / Έσοδα βελτιώνεται πάνω από Έξοδα Προσωπικού 32% <27% Επιδιώξεις και στόχοι 500µβ π Finansbank Κόστος/Έσοδα βελτίωση >400 µβ 45% <41% π ΝΑ Ευρώπη 51% <48% Κόστος/Έσοδα βελτίωση >300 µβ π

26 Βασικές υποθέσεις: ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη, χαµηλά επίπεδα διείσδυσης, υψηλά περιθώρια Σελίδα 26 Αύξηση ΑΕΠ (ευρώ), Ετήσιος µ.ο Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 6.5% 5.3% 8.5% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επίπεδα διείσδυσης, 09 Ελλάδα Τουρκία 110% 54% Επιδιώξεις και στόχοι ΝΑ Ευρώπη 43% ιατραπεζικά επιτόκια, 09 (µ.π) Ελλάδα Τουρκία 1m EUR: 4.1% ΕΚΤΤ: <13% Συναλλαγµατική ισοτιµία TRY / 09 (µ.π.) Τουρκία 2.05 Περιθώρια πιστοδοτήσεων, 09 Ελλάδα Τουρκία ΝΑ Ευρώπη 240µβ 550µβ 520µβ

27 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Εγχώρια Αγορά Σελίδα 27 Σενάριο Επιβράδυνση ανάπτυξης του ΑΕΠ Ο αυξηµένος ανταγωνισµός ασκεί περαιτέρω πίεση στα περιθώρια λιανικής Επίδραση Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων λιανικής χαµηλότερος κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες Απόκλιση 50 µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας*, ετήσιος µ.ο. (07-09) Αποτέλεσµα >27% >15% Βασικό Σενάριο >30% >20% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι ΗΕΚΤαυξάνειτα επιτόκια κατά >50µβ έως το 2009 Λιγότερη πίεση στα περιθώρια λιανικής (σε σχέση µε το βασικό σενάριο) Αύξηση ΚΕΠ κατά +50µβ ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. (07-09): ΚΜΦ Τράπεζας* Ετήσιος µ.ο. (07-09): >35% >30% >26% >20% *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

28 Σενάρια Επιχειρησιακού Σχεδίου: Τουρκία Σελίδα 28 Σενάριο Επίδραση Αποτέλεσµα Βασικό σενάριο Επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ Επιταχύνεται η σύγκλιση των περιθωρίων λιανικής (απόκλιση 70µβ από τα περιθώρια λιανικής του βασικού σεναρίου) Υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας (5% πλέον των βασικών υποθέσεων ) Μέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης δανείων χαµηλότερος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες Μείωση 50 µβ από το βασικό σενάριο ΚΜΦ Οµίλου*, ετήσιος µ.ο. αύξησης (07-09): ΚΜΦ Finansbank*, Ετήσιος µ.ο. αύξησης σε Τ.Λ. (07-09): >28% >30% >18% >25% Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι *Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων µειοψηφίας

29 Τοµείς στους οποίους εστιάζεται το ενδιαφέρον του ιευθύνοντος Συµβούλου Σελίδα 29 Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναδιάρθρωση και Ενοποίηση Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι Στελέχωση και ποιότητα του Ανθρώπινου υναµικού ιαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική ιακυβέρνηση Στρατηγική Επιλεγµένων Εξαγορών

30 ηµιουργώντας έναν κορυφαίο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην ΝΑ Ευρώπη Σελίδα Αποδεδειγµένο ιστορικό επίτευξης στόχων 2. Σε πλεονεκτική θέση προκειµένου να αξιοποιήσει ένα ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον, µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα Η ΝΑ Ευρώπη θα εξασφαλίσει ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από εκείνους των εγχώριων δραστηριοτήτων H Finansbank παρέχει µία µοναδική δυνατότητα για την εκµετάλλευση των ευκαιριών στην Τουρκία Η µέχρι τώρα πορεία Μετασχηµατίζοντας τον Όµιλο Επιδιώξεις και στόχοι 3. Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα των εργασιών στην Ελλάδα 4. Αξιοποίηση των συνεργιών που δηµιουργούνται στον Όµιλο για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικότερου µοντέλου λειτουργίας στην περιοχή 5. Εφαρµογή ενδεδειγµένων πρακτικών διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνων

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Friday, November 07, 2003 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 17/10/2007 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 1 1925 1964 1997 2001 2003 Έτος Ίδρυσης Ένταξη στον Όμιλο της Εμπορικής, Εισαγωγή στο Χ.Α. Μεταβολή Μετοχικής Σύνθεσης. Βασικότεροι Μέτοχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 Ικανοποιητικoí εγχώριοι ρυθµοί ανάπτυξης σε αντίξοο διεθνές περιβάλλον 5 4 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας

Αύξηση πωλήσεων (21,56 %) Βελτίωση περιθωρίου µικτού κέρδους (25,84 %) Αύξησηδαπανώνλειτουργίας (18,42%) Μεγιστοποίηση επίτευξης οικονοµιών κλίµακας ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 23.06.2008 2 3 Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ΟµίλουκαιτηςΕταιρείαςκατάτηχρήσητου 2007 έναντιεκείνηςτου 2006, η οποία οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ ο ι ν ή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η Τ ύ π ο υ Αθήνα, 24/4/2013 Στρατηγική Στόχοι : Αξιοποίηση Δικτύου Συνεταιριστικών Τραπεζών & Πανελλήνιας και μετεξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα