ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εισηγητής: ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/νση ΑνάπτυξηςΕΥΑΘ ΑΕ 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

2 Στάδια ομιλίας Κύκλος νερού Υδατικοί πόροι ΕΥΑΘ Υδατικοί πόροι Στόχοι _ Ενέργειες προστασίας τους Πόσιμο νερό (προέλευση/ επεξεργασία /έλεγχοι/ Απώλειες Αξιοποίηση νέων υδατικών πόρων 1. Επεξεργασμένα λύματα ( Άρδευση γεωργικών καλλιεργειών/ τεχνητός εμπλουτισμός Υδροφόρου ορίζοντα) Κλιματική αλλαγή & ερευνητικά προγράμματα Εφαρμογή Νομοθεσίας Ενημέρωση του κοινού

3 Ο κύκλος του νερού

4

5

6 Στόχοι της ΕΥΑΘ ΑΕ για την διαχείριση των υδατικών πόρων Φροντίδα για παροχή ποιοτικά & ποσοτικά καλού πόσιμου νερού τώρα και για το μέλλον με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων Αξιοποίηση νέων υδατικών πόρων Προστασία υδατικών πόρων Προσαρμογή στην πρόκληση της Κλιματικής αλλαγής

7 Ενέργειες της ΕΥΑΘ για τους υδατικούς πόρους Βελτίωση υποδομών & επεξεργασίας (κόστος) Ενημέρωση του κοινού Χρήση νέων δυνατοτήτων πχ ανακύκλωση,τεχνητός εμπλουτισμός Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις Αναζήτηση νέων πηγών πόσιμου νερού Πιστή Εφαρμογή Νομοθεσίας ( Οδηγία Πλαίσιο κλπ) Ποιοτικός έλεγχος _αναλύσεις Μείωση απωλειών χρήση GIS Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

8 Ενέργειες της ΕΥΑΘ για την διαχείριση των υδατικών πόρων Αναζήτηση νέων πηγών, συζητήσεις με άλλους παρόχους νερού Βελτίωση του συστήματος υδροδότησης Μείωση των απωλειών Εφαρμογή συστηματικού ποιοτικού ελέγχου στο πόσιμο νερό Βελτίωση των υποδομών και της επεξεργασίας νερού& λυμάτων Χρήση νέων δυνατοτήτων (ανακύκλωση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση- Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα) Αξιοποίηση της ιλύος σαν εναλλακτική πηγή ενέργειας Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις Εφαρμογή της Νομοθεσίας σε όλα τα στάδια διαχείρισης του νερού Ενημέρωση - Πληροφόρηση κοινού,καταναλωτών για προσαρμογή στις αναπόφευκτες αλλαγές με ανάγκη πχ. αλλαγή των συνηθειών μας στην κατανάλωση νερού

9 Ποσοστά διάθεσης ποσίμου νερού Θεσσαλονίκης (2012) ιυλιστήριο Νερού από Αλιάκµωνα 51% Αραβησσός 43% Μίκρα<1% Αξιός 4% Γαλλικός <1% Καλοχώρι <1% Σίνδος <2% Ημερήσιαζήτησηνερού: m 3 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: κάτοικοι. Λογαριασμοί ανάδιαχειριση τετραμ.: ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

10 The feed zone of Aravissos springs is in a karstic limestone with an age of about Late Cretaceous EYATH usesthewaterfromthekarstaquifersystemof the Mt.Paiko to cover the water needs of Thessaloniki. Aravissos springs include: 2 wells (gravity flow) 1 central well 10 pumping drills. Totalvolumeof water: 70,000 to120,000 m 3 /day (depending largely on annual rainfall and snow).

11 Ποσοτικές μετρήσεις παροχής, Αραβησσός

12 Μετρήσεις επιφανειακής απορροής,& βροχοπτώσεων στην Αραβησσό Ηλιακός_ Οικολογικός Πίνακας (Ψηφιακό όργανο από το Πρόγραμμα CC-WaterS)

13 Μετρήσεις κατακρημνίσεων στο Πάϊκο

14 Διυλιστήριο πόσιμου νερού & ποιοτικές εξετάσεις

15 Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού Για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού εφαρμόζεται η ισχύουσα Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μέσω της πραγματοποίησης συστηματικών ελέγχων & εξετάσεων στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Φυσικοχημικές αναλύσεις, οργανοληπτικές εξετάσεις Αναλύσεις οργανικών ουσιών, συγκεντρώσεις μετάλλων υγειονολογικός_μικροβιολογικός έλεγχος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι πάρα πολύ καλά και οι παραμετρικές τιμές κάτω των ορίων που επιβάλει η Νομοθεσία.

16 Απώλειες νερού στα δίκτυα διανομής Κάθε σύστημα νερού Δίκτυα διανομής νερού έχει απώλειες που οφείλονται σε διαρροές, μη ακριβείς καταμετρήσεις, λάθη καταγραφής ή και άλλους λόγους Η επεξεργασία και η διάθεση του νερού κοστίζει χρήματα και για την Εταιρεία και για τους, καταναλωτές που επιβαρύνονται κάποια από αυτά Η ΕΥΑΘ έχει πολύ καλό σύστημα εντοπισμού των διαρροών με την χρήση των υπηρεσιών του GIS εργολαβιών εντοπισμού και αποκατάσταση των διαρροών Συνεχής συντήρηση & αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης

17 Επεμβάσεις για αποκατάσταση βλαβών

18 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Χαρτογράφηση-κωδικοποίηση δικτύων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων Ενσωμάτωση υποβάθρων του πολεοδομικού ιστού των δικτύων Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα τμήματα που είναι on line συνδεδεμένα με τον κεντρικό server του Τμήματος GIS Εντοπισμός των αφανών διαρροών ύδρευσης καθώς και προληπτικός έλεγχος για διαρροές του δικτύου ύδρευσης ( προϋπολογισμού )

19 Ερευνητικά προγράμματα& δράσεις & προοπτικές Κλιματική αλλαγή CC_Waters& CC_Ware Ανακύκλωση επεξεργασμένων λυμάτων 1. Gabardine& ΕΠΠΕΡ Τεχνητός Εμπλουτισμός 2. Άρδευση γεωργικών καλλιεργειών Αποχετευτικό δίκτυο Υπερχειλίσεις«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Προχωρημένη επεξεργασία Μεμβράνες_ μικροδιήθηση Εφαρμογή Νομοθεσίας : Οδηγία Πλαίσιο για το νερό / Water blueprint/σχέδια ασφαλούς διαχείρισης Σωστότερη αξιοποίηση νερού (Water efficiency)

20 H συμμετοχή της ΕΥΑΘ ΑΕ στο CC_WARE για την Κλιματική Αλλαγή Λύσεις & προτάσεις για ανάπτυξη κοινής στρατηγικής εδαφικής συνεργασίας στον ευαίσθητο τομέα των υδάτων στην Νοτιοανατολικής Ευρώπη αναζητά η ΕΥΑΘ Α.ε από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος CC_WARE. Κλειδί» στην ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής αποτελεί η προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων, τις χρήσεις γης, την προστασία των οικοσυστημάτων και την μείωση της τρωτότητας των υδατικών πόρων.

21 Κλιματική Αλλαγή καισυνέπειες Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους παρόχους νερού Επηρεάζει την διαθεσιμότητα του νερού. Διάβρωση εδαφών/λειψυδρία/ ρύπανση υδατικών πόρων Επηρεάζει την ποιότητα του πόσιμου νερού(πχ. πλημμύρες) Έχει οικονομικές συνέπειες (νέες επενδύσεις εξοπλισμός, υποδομές) Δημιουργεί κοινωνικές επιπτώσεις (εμπλοκές, μετακινήσεις πληθυσμών, απώλεια εδαφών)

22 Regional Climate Model (RegCM3): Changes until relative to Changes in mean annual precipitation Changes in mean temperature

23 Ανακύκλωση νερού Άρδευση καλαμποκιού στην περιοχή της Σίνδου Μίγμα επεξεργασμένων λυμάτων με αρδευτικό νερό για άρδευση καλλιεργειών

24 Προχωρημένη επεξεργασία με μεμβράνες μικροδιήθηση Αντίστροφη Όσμωση & UV Infiltration Unit

25 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Test site AR Experiment (Injection wells) Wastewater treatment plant

26 Πρόγραμμα ελέγχου υπερχειλίσεων αποχετευτικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 κωδ.11συν_9_184 Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου σε πραγματικό χρόνο για τις υπερχειλίσεις με την χρήση «ευφυών πρακτόρων», αισθητήρων & τηλεμετάδοσης. Μείωση υπερχειλίσεων σε αποδέκτη Έλεγχος_μείωση εισροών θαλασσινού νερού στο δίκτυο ακαθάρτων

27 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Σημεία εφαρμογής

28 Σχέδια ασφαλούς διαχείρισης Water Safety plans ( WSP)(1) Water Safety plans (WSP) προτάθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περιλαμβάνουν σχέδιο αξιολόγησης των κινδύνων και μία αξιολόγηση των ενεργειών που θα μπορούσαν να γίνουν για να οργανωθούν & συστηματοποιηθούν οι διάφορες πρακτικές διαχείρισης για το πόσιμο νερό και να εξασφαλισθεί η ορθή τους εφαρμογή στα θέματα της ποιότητας του πόσιμου νερού. περιλαμβάνει όλα τα στάδια στην διάθεση του πόσιμου νερού από την λεκάνη απορροής μέχρι τον καταναλωτή. Εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του GIS σε μία λεκάνη απορροής κάτω από τον μελλοντικό προγραμματισμό της προστασίας των υδατικών πόρων Μία τέτοια εφαρμογή θα χρειασθεί στοιχεία του συστήματος ( αναλυτικά, πιθανές απειλές, Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να περιλάβει μετρήσιμα στοιχεία από τον υδατικό πόρο/πιθανοί κίνδυνοι/ πρόγραμμα παρακολούθησης/χρήσης γης/ διορθωτικά μέτρα καταγραφή/ Επικοινωνία _διαχείριση / Follow up /αξιολόγηση

29 Σχέδια ασφαλούς διαχείρισης Water Safety plans ( WSP) (2) Χρήση του GIS Εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του GIS σε μία λεκάνη απορροής κάτω από τον μελλοντικό προγραμματισμό της προστασίας των υδατικών πόρων Μία τέτοια εφαρμογή θα χρειασθεί στοιχεία του συστήματος πχ αναλύσεις, στοιχεία των γεωτρήσεων,διάφορα μετρήσιμα στοιχεία από τον υδατικό πόρο/πιθανοί κίνδυνοι/ πρόγραμμα παρακολούθησης/χρήσης γης/ διορθωτικά μέτρα καταγραφή/ Επικοινωνία _διαχείριση / Follow up / συνεχή αξιολόγηση

30 Προσπάθειες για την προστασία των υδατικών πόρων της Ευρώπης

31 & WATER Blueprint ( Προσχέδιο του Νερού) Προσχέδιο για εθελοντική συμμετοχή σε προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την σωστή εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Οδηγιών,ειδικά της Οδηγίας Πλαίσιο έτσι ώστε να μειωθούν τα εμπόδια που έχουν καθυστερήσει αυτή την βελτίωση. Κύριες δράσεις εκτός πλαισίου ( ρύπανση στην πηγή/ανακύκλωση νερού/ ο Ρυπαίνων πληρώνει/φροντίδα για την κλιματική αλλαγή/ εξέταση των τοπικών συνθηκών στις προτεινόμενες πρακτικές/ ιλύς /Κοινή Αγροτική πολιτική/ κάλυψη οικονομικού κόστους

32 Ευαισθητοποίηση πληροφόρηση του κοινού Παρουσίαση του CC- WaterS στην ΔΕΘ

33 Water efficiency ή η μαγική βρύση

34 Φροντίδα για το νερό

35 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους

Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εδάφους LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος» Δράση 2: Λειτουργία Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ : «ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 1 Περιεχόμενα 1. Όραμα 3 2. Σκοπός 4 3. Στρατηγική 5 4. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 6 5. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 19 6. Στρατηγική Ανάπτυξης 54 7. Απολογιστικός Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Διαχείριση υδατικών πόρων: Μία ουσιαστική συνιστώσα της Ανάπτυξης στην Ελλάδα Σπουδαστής: Χρονόπουλος Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής»

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε περιόδους κλιματικής αλλαγής» Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ ΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩ ΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 20144 Θεσσαλονίκη 2015 Περιεχόμενα 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ... 2 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ... 2 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) 5.7.2008 C 172/49 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, μεταφέρει τις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα... 3 Τομέας Ύδρευσης... 7 Τομέας Αποχέτευσης... 17 Ενέργεια και ΕΥΔΑΠ... 27 Προσανατολισμός στον τελικό Καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Δρ. Κων. Σ. Χαρτζουλάκης ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, 73100 Χανιά, Κρήτης kchartz@nagref-cha.gr Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή του Αιγαίου:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Αποχέτευσης - ΕΕΛ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Αποχέτευσης - ΕΕΛ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...159 Θεσμικό Πλαίσιο, Λειτουργία ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ...160 Σχετική νομοθεσία με εκτέλεση έργων στους ΟΤΑ...162 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...164 Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού ΕΕΛ...165 Βασικά Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα