ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 53,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 10 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 60,16 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 53,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 10 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 60,16 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20"

Transcript

1 Σα παρακάτω προϊόντα είναι κυρίωσ υπόλοιπα εξαγωγϊν, υψθλισ ποιότθτασ που δεν ζχει ςχζςθ με τθν χαμθλι τιμι τθσ προςφοράσ. Η διακεςιμότθτα ιςχφει μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων. ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΚΑΖΑΚΑ ΦΟΡΕΜΑ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΗ ΚΑΚ ΜΠΛΟΤΖΑ ΖΚΒΑΓΚΟ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 53,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΗ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΜΑ ΚΑΚ ΖΑΚΕΣΑ ΑΝΓΚΟΡΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 60,16 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 45,00 ΕΚΠΣΩΗ -44% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 25 ΕΣ ΓΚΛΕΚΟ ΚΑΠΚΣΟΝΕ, ΦΟΤΣΑ ΒΕΛΟΤΔΟ ΚΑΚ ΠΟΤΚΑΜΚΟ Α 4-12 ΕΣΩΝ

2 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΣΖΚΝ ΞΕΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΣΗΜΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 41,90 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΣΖΚΝ ΞΕΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΣΗΜΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,90 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΦΟΡΜΑ ΜΠΛΕ/ΚΕΛ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΚΑΚ ΜΠΛΟΤΖΑ ΜΕ ΓΚΑΚΑ ΕΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ -46% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΦΟΡΜΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,50 ΕΚΠΣΩΗ -66%

3 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΚΟΣΛΕ ΚΑΦΕ ΚΑΚ ΜΠΛΟΤΖΑ ΚΟΚΚΚΝΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 49,90 ΕΚΠΣΩΗ -50% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 25 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΝΟΛΟ ΓΚΑ ΑΓΟΡΚΑ παντελόνι βαμβακερό βελοφδο Γαλλίασ & πόλο μπλοφηα βαμβακερι ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 39,50 ΕΚΠΣΩΗ -37% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 25 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΚΟΡΚΣΚΩΝ ΟΤΕΣΚΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΑΛΛΚΑ, ΤΨΗΛΗ ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 69,90 ΕΚΠΣΩΗ -50% 4-16 ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 35 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΑΓΟΡΚΩΝ ΒΕΛΟΤΔΟ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΑΛΛΚΑ, ΤΨΗΛΗ ΠΟΚΟΣΗΣΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 77,80 ΕΚΠΣΩΗ -55% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 35

4 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΜΑΛΛΚΝΗ ΚΑΡΟ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 33,60 ΕΚΠΣΩΗ -70% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΜΠΑΡΣΚΝΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 26,00 ΕΚΠΣΩΗ -81% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΜΕ ΦΚΟΓΚΟ ΒΕΛΟΤΔΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΕΡΜΑΝΚΑ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΗ 1289 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 35,00 ΕΚΠΣΩΗ -57% ΕΣΩΝ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΤΣΑ ΜΑΛΛΚΝΗ ΜΠΛΕ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,90 ΕΚΠΣΩΗ -50%

5 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΜΕ ΒΟΛΑΝ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,80 ΕΚΠΣΩΗ -50% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,90 ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΒΚΕΛΛΑ 2911 (ΠΡΑΚΝΟ) 6-7 ΕΣΩΝ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,90 ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΒΚΕΛΛΑ 2909 (ΚΟΚΚΚΝΟ) 5 ΕΣΩΝ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΑΜΠΚΓΕ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 26,90 ΕΚΠΣΩΗ -63% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΑΜΠΚΓΕ ΠΟΠΛΚΝΑ 2906 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 21,90 ΕΚΠΣΩΗ -54%

6 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΑΜΠΚΓΕ ΖΑΚΑΡ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,90 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΑΜΠΚΓΕ ΒΚΕΛΛΑ 2944 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 21,90 ΕΚΠΣΩΗ -54% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΟΠΛΚΝΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 21,90 ΕΚΠΣΩΗ -54% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΑΜΠΚΓΕ ΒΚΕΛΛΑ 2919 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,90

7 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΒΚΕΛΛΑ 2929 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 25,80 ΕΚΠΣΩΗ -61% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΒΚΕΛΛΑ Ε ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,90 ΕΚΠΣΩΗ -78% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΚ ΚΑΡΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 12,18 ΕΚΠΣΩΗ -59% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ ΠΡΑΚΝΟ-ΛΑΔΚ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 19,90 ΕΚΠΣΩΗ -75%

8 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΟΤΚΑΜΚΟ-ΦΑΝΕΛΛΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 20,00 ΕΚΠΣΩΗ -75% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΜΠΛΟΤΖΑ ΦΛΚ ΚΟΤΚΟΤΛΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 18,00 ΕΚΠΣΩΗ -72% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΜΠΟΛΕΡΟ ΜΑΤΡΟ ΒΕΛΟΤΔΟ ΓΕΡΜΑΝΚΑ 7677 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 48,00 ΕΚΠΣΩΗ -69% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΓΚΛΕΚΟ ΚΑΦΕ ΚΑΡΟ ΒΕΛΟΤΔΟ ΓΕΡΜΑΝΚΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 45,00 ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20

9 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΓΚΛΕΚΟ ΔΚΧΡΩΜΟ ΚΟΤΚΟΤΛΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 17,84 ΕΚΠΣΩΗ -72% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΓΚΛΕΚΟ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,80 ΕΚΠΣΩΗ -66% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΖΑΚΕΣΑ ΜΠΟΤΦΑΝ ΟΛΟ-ΚΕΝΣΗΣΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 49,00 ΕΚΠΣΩΗ -69% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΑΛΟΠΕΣΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 25,80 ΕΚΠΣΩΗ -81%

10 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΣΖΚΝ ΚΟΚΚΚΝΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,90 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΣΚΝΑ ΓΕΡΜΑΝΚΑ Ε ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 33, ΕΣΩΝ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΑΠΟ ΚΑΜΠΑΡΣΚΝΑ ΓΑΛΛΚΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 33,90 ΕΚΠΣΩΗ -71% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΚΑΜΗΡΟΦΑΝΕΛΛΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 33,90

11 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΑΛΛΚΑ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 43,45 ΕΚΠΣΩΗ -65% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΠΛΕΚΣΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,90 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΚΑΜΠΑΡΣΚΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΕΡΜΑΝΚΑ 98387A-88 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 41,90 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 38,90 ΕΚΠΣΩΗ -61% ΣΖΚΝ ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ ΒΑΣΣΑ-ΒΑΣΣΑ 6-16 ΕΣΩΝ

12 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΚΟΣΛΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 19,80 ΕΚΠΣΩΗ -75% ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΠΟΡ ΑΔΚΑΒΡΟΧΟ ΦΟΔΡΑΡΚΜΕΝΟ Ε ΔΚΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΣΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22, ΕΣΩΝ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΠΑΝΣΕΛΟΝΚ ΕΜΠΡΚΜΕ Ε ΚΟΚΚΚΝΟ Θ ΜΠΛΕ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 19,90 ΕΚΠΣΩΗ -75% ΠΡΟΕΛΕΤΗ HONG-KONG ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΒΕΒΕ ΜΗΝΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 19,90 ΕΚΠΣΩΗ -75%

13 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΔΟΤ ΜΕ ΒΑΣΑ ΚΑΚ ΦΟΔΡΑ Ε ΡΟΖ Θ ΚΕΛ ΜΗΝΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΠΡΟΕΛΕΤΗ HONG-KONG ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΠΝΟΑΚΟ- ΦΟΡΜΑΚΚ ΜΕ ΒΑΣΑ ΚΑΚ ΦΟΔΡΑ Ε ΡΟΖ Θ ΚΕΛ 890-A ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% 6-24 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ HONG-KONG ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΜΠΟΤΦΑΝΑΚΚ ΜΕ ΒΑΣΑ ΚΑΚ ΦΟΔΡΑ Ε ΡΟΖ Θ ΚΕΛ 889 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 22,00 ΕΚΠΣΩΗ -77% 6-24 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ HONG-KONG ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΔΟΤ ΜΕ ΠΑΠΟΤΣΑΚΚΑ ΜΗΝΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 29,80 ΕΚΠΣΩΗ -66%

14 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΟ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΚΑΙΚΜΑ ΑΤΣΟΚΚΝΗΣΟΤ GRACO ΑΜΕΡΚΚΗ ΚΑΙΚΜΑ GRACO ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 135,00 ΕΚΠΣΩΗ -63% 0 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΣΡΚΣΡΟΧΟ GRAGO ΑΜΕΡΚΚΗ ΣΟ ΠΚΟ ΓΕΡΟ ΚΑΡΟΣΚ 3 ΧΡΟΝΚΑ ΕΓΓΤΗΗ! ΚΑΙΚΜΑ GRACO ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 209,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 80 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΔΩΡΟΤ ΚΟΡΚΣΚ ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΔΟΤ Θ ΤΠΝΟΑΚΚΟ +ΠΑΠΟΤΣΚΑ ΔΕΡΜΑΣΚΝΑ ΚΠΑΝΚΑ +ΦΟΡΜΑΚΚ +ΜΠΟΤΦΑΝ ΕΣ ΚΟΡΚΣΚ ΜΗΝΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 88,50 ΕΚΠΣΩΗ -55% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 40 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΔΩΡΟΤ ΑΓΟΡΚ ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΔΟΤ Θ ΤΠΝΟΑΚΚΟ +ΠΑΠΟΤΣΚΑ ΔΕΡΜΑΣΚΝΑ ΚΠΑΝΚΑ +ΦΟΡΜΑΚΚ ΕΣ ΑΓΟΡΚ ΜΗΝΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 69,00 ΕΚΠΣΩΗ -57% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 30

15 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΦΟΡΜΑ ΠΚΚΕ ΑΝΣΟΧΗ ΕΣΩΝ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 35,00 ΕΚΠΣΩΗ -43% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΣ ΣΑΝΣΑ ΜΑΜΑ ΜΕ ΑΛΛΑΞΚΕΡΑ ΚΑΚ ΙΕΡΜΟΠΛΑΣΚΚΗ ΠΡΟΣΑΚΑ (ΙΕΡΜΟ) ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,90 ΕΚΠΣΩΗ -31% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟ ΣΡΩΜΑ SIRANO ΣΟ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ SIRANO 90x200 cm ι 90x190 cm ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 240,00 ΕΚΠΣΩΗ -40% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 145 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΔΚΠΛΟ ΣΡΩΜΑ SIRANO ΣΟ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ SIRANO 120x200 cm ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 280,00 ΕΚΠΣΩΗ -38% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 175

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

4 ΗΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ΗΜΕΡΕΣ/3ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 4ηµέρες/3νύχτες «Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση» µε το κρουαζιερόπλοιο LOUIS OLYMPIA Παρασκευή Πειραιάς - 11:00 Παρασκευή Μύκονος 18:00 23:00

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

MYSTICO Βαμβακερή Φόρμα - Πυτζάμα http://store.kapetanis.com/nightware/mystico-nightware-cotton-262951.html

MYSTICO Βαμβακερή Φόρμα - Πυτζάμα http://store.kapetanis.com/nightware/mystico-nightware-cotton-262951.html MYSTICO Βαμβακερή Φόρμα - Πυτζάμα http://store.kapetanis.com/nightware/mystico-nightware-cotton-262951.html SKU: mystico_nightware_cotton_262951 Tweet Me Φόρμα-Πυτζάμα Βαμβακερή από την νεανική σειρά της

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΣΟΙΧΙΜΕΝΑ

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΣΟΙΧΙΜΕΝΑ 1 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΣΟΙΧΙΜΕΝΑ 2 ΕΝΣΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα καηανάκια τθσ κατθγορίασ ςυνδυάηονται κυρίωσ με επιδαπζδια λεκάνθ. Για χριςθ με κρεμαςτι λεκάνθ, κα πρζπει θ κρεμαςτι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11

ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 1 Περιεχόμενα ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ SHINE 3 7 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ SHINE 8 9 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 ΑΣΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 12 14 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ 15 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ WILO 16 21 ΚΛΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάστε. info@santana.gr. Homewear. ή +30 2310 463156. modern woman. Dessous. και φτιάξτε το δικό σας στυλ!

Συνδυάστε. info@santana.gr. Homewear. ή +30 2310 463156. modern woman. Dessous. και φτιάξτε το δικό σας στυλ! ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 modern woman Συνδυάστε και φτιάξτε το δικό σας στυλ! Dessous Homewear Κάντε LIKE στην σελίδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτη τα νέα μας. Υ.Γ. Για εύκολη και άμεση πρόσβαση στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα