Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71"

Transcript

1 Εφετείο Πειραιά: 958/92 Πηγή: Ε.Ν.. 21/93 σελ. 71 Θάνατος αλλοδαπού ναυτικού. Αλλαγή σηµαίας πλοίου. Εφαρµοστέο δίκαιο. Σύµβαση ναυτολογήσεως ναυτικού (γ µηχανικού), υπηκόου Φιλιππίνων εις το υπό ελληνική σηµαία, πλοίο, µε έγγραφο όρο της συµβάσεως ότι όλες οι διαφορές απορρέουσες από τη σύµβαση θα επιλύονται εις τα δικαστήρια των Φιλιππίνων. Πώληση πλοίου και αλλαγή σηµαίας (Κύπρου). Συνέχιση της παροχής εργασίας εις το αυτό πλοίο, χωρίς να καταρτισθεί νέα «έγγραφη»σύµβαση µε την αγοράστρια πλοιοκτήτρια. Θάνατος ναυτικού, καθ ον χρόνον το πλοίο έπλεε εις εµπόλεµη περιοχή Περσικού Κόλπου, βληθέν από Ιρακινά αεροσκάφη. Ναυτεργατικό ατύχηµα εκ βιαίου συµβάντος. Εφαρµοστέο δίκαιο, εν όψει της λύσεως της συµβάσεως ναυτολογήσεως, κατά το άρθρο 68 εδ. β ΚΙΝ, λόγω της αποβολής της ελληνικής σηµαίας και µη υπάρξεως εγγράφου όρου (άρθρου 43 Κπολ ), που να καθορίζει τη δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου. ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 3 παρ. 1 Κπολ ), εφ όσον υπάρχει αρµοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Έδρα τρίτης εναγοµένης στην Αθήνα. Τέταρτος και πέµπτος εναγόµενοι συνεφοπλιστές, κάτοικοι Αθηνών. Θεµελίωση αρµοδιότητας και δικαιοδοσία των τακτικών ελληνικών δικαστηρίων εις άρθρο 37 Κπολ, αφού υπάρχει µεταξύ των εναγοµένων ο δεσµός της οµοδικίας. Εξαφάνιση εκκαλουµένης, η οποία απέρριψε την αγωγή ελλείψει δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων. ιακράτηση και εκδίκαση της υποθέσεως κατ ουσίαν. Εφαρµογή του ελληνικού δικαίου και των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των ΣΣΝΕ, που αναφέρονται στα πληρώµατα των Φ/Γ πλοίων άνω των 4500 τον. DW. Όταν υπάρχει απαίτηση από την εκµετάλλευση του πλοίου κατά του εφοπλιστή (εκµεταλλευόµενου ξένου πλοίο), ο δανειστής δύναται να στραφεί κατ αυτού και του απλού κυρίου του πλοίου, οφειλέτης δε απαιτήσεως, που πηγάζει από την εκµετάλλευση του πλοίου, είναι µόνο ο εφοπλιστής, ενώ ο απλός κύριος ευθύνεται µόνο µε το πλοίο (άρθρο 84, 105, 106 ΚΙΝ ). Ευθύνη αντιπροσώπου κατά ν. 762/1978 και έκταση αυτής. Πρόεδρος: ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Εισηγητής: ΙΩΑΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόροι: Γ. Παυλάκης, Στυλ. ιπλούδης Επειδή, µε την αγωγή τους οι εκκαλούντες ισχυρίστηκαν ότι ο σύζυγος της πρώτης και πατέρας των υπόλοιπων, ο οποίος είχε ναυτολογηθεί ως Γ µηχανικός στο υπό Ελληνική σηµαία φορτηγό πλοίο «Α»., απεβίωσε κατά την διάρκεια και εξ αφορµής της υπηρεσίας του στο πλοίο κατά τις αναφερόµενες στην αγωγή συνθήκες. Ζήτησαν δε να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να καταβάλουν σ αυτούς τα αξιούµενα χρηµατικά ποσά ως αποζηµίωση λόγω εργατικού ατυχήµατος και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η αγωγή αυτή απερρίφθη µε την 2768/86 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών για έλλειψη δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων. Κατά της αποφάσεως αυτής οι ενάγοντες άσκησαν έφεση, η οποία όµως απερρίφθη µε την 13494/87 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, δεχθείσα και η απόφαση αυτή έλλειψη δικαιοδοσίας. Κατά της ασκηθείσας αναιρέσεως, εκδόδηκε η 707/1991 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου σύµφωνα µε το 559 εδ. 14 του Κπολ, διότι λήφθηκε υπόψη ο όρος της σύµβασης, περί υπαγωγής της διαφοράς στα αλλοδαπά δικαστήρια, που δεν ήταν έγκυρος. Ήδη νοµίµως φέρεται µε κλήση κατά τους ορισµούς των άρθρων 579 παρ. 1 εδ. α, 580 παρ. 5 και 581 παρ. 2 του Κπολ, η υπό κρίση έφεση στο δικαστήριο τούτο της παραποµπής και συζητείται η υπόθεση µέσα στα όρια που διαγράφονται µε αναιρετική απόφαση. Επειδή, από όλα τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Με την από 30 Απριλίου 1984 έγγραφη σύµβαση, που καταρτίστηκε στη Μανίλα των Φιλιππίνων µεταξύ της εταιρείας υπό των επωνυµία «I.P.A. INC», ως εκπροσώπου της τρίτης εναγοµένης και του Ι.Γ., Φιλιππινέζου πολίτη, προσελήφθη

2 ο τελευταίος στο φορτηγό πλοίο «Ι.», πλην όµως από την αρχή της ναυτολογήσεώς του υπηρέτησε στο υπό Ελληνική σηµαία Φ/Γ πλοίο «Α.», νηολογίου Πειραιώς, ως Γ µηχανικός, για µια χρονική περίοδο δέκα (10) µηνών. Την 1 η Ιουλίου 1984 ο ως άνω ναυτικός εφονεύθη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, διότι το πλοίο, ευρισκόµενο στην εµπόλεµη περιοχή του Περσικού Κόλπου, εβλήθη από Ιρακινά αεροσκάφη µε µαγνητικές ρουκέτες. Η έγγραφη σύµβαση περιέχει πράγµατι τον όρο ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από τη σύµβαση ναυτολόγησης θα επιλύονται από τα δικαστήρια των Φιλιππίνων. Στις δηλαδή πριν από το βοµβαρδισµό το ως άνω πλοίο, στο οποίο είχε ναυτολογηθεί ο εν λόγω ναυτικός, επωλήθη από την πρώτη εναγοµένη στη δεύτερη και εγγράφηκε στα νηολόγια της Κύπρου, τη σηµαία της οποίας ανύψωσε. Ο ναυτικός συνέχισε την εργασία του στο πλοίο, χωρίς όµως να καταρτίσει νέα έγγραφη σύµβαση µε την αγοράστρια εταιρεία, που να διαλαµβάνει τον πιο πάνω όρο περί δικαιοδοσίας, αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε σύµβαση ναυτολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 68 εδ. β του ΚΙΝδ λύεται µε την αποβολή της Ελληνικής σηµαίας. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, δεν υπάρχει έγγραφος όρος (άρθρ. 43 Κπολ ), που να καθορίζει τη δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου (βλ. την αναιρετική απόφαση). Έτσι εφαρµοστέο είναι το άρθρο 3 παρ. 1 Κπολ, σύµφωνα µε το οποίο στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρµοδιότητα Ελληνικού δικαστηρίου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει ως κανόνα τη διεθνή δικαιοδοσία των Ελληνικών Πολιτικών δικαστηρίων και στις ιδιωτικές διεθνείς διαφορές. Προς τούτο αρκεί αυτές να συνδέονται µε την Ελληνική Πολιτεία µε στοιχείο που να θεµελιώνει αρµοδιότητα Ελληνικού δικαστηρίου κατά τις διατάξεις, που αφορούν τη γενική και τις ειδικές δωσιδικίες. Στην προκειµένη περίπτωση η τρίτη εναγοµένη, που ενάγεται ως αντιπρόσωπος, έχει την έδρα στην Αθήνα, οι δε τέταρτος και πέµπτος, που ενάγονται ως συνεφοπλιστές, έχουν κατοικία στην Αθήνα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αρµοδιότητα του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου (Μονοµελές Αθηνών) και συνακόλουθα η δικαιοδοσία των τακτικών Ελληνικών δικαστηρίων για την εκδίκαση της επίδικης διαφοράς θεµελιώνεται στη διάταξη του άρθρου 37 Κπολ, αφού υπάρχει µεταξύ των εναγοµένων ο δεσµός της οµοδικίας. Η εκκαλουµένη απόφαση που έκανε δεκτή την ένσταση των εναγοµένων για έλλειψη δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκαση της ένδικης διαφοράς και απέρριψε την αγωγή, έσφαλε, και γι αυτό πρέπει να εξαφανιστεί κατά παραδοχή ως βασίµου σχετικού λόγου της έφεσης και να διακρατηθεί στο δικαστήριο τούτο η υπόθεση για εκδίκαση (άρθρ. 535 παρ. 1 Κπολ ). Με την υπό κρίση αγωγή, καθώς προαναφέρθηκε σε προηγούµενη σκέψη, επιδιώκεται η καταψήφιση των εναγοµένων για καταβολή α) αποζηµιώσεως λόγω ατυχήµατος βάσει του ν. 551/1915, β) χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης και γ) πρόσθετης ειδικής αποζηµιώσεως µε βάση την ειδική συλλογική σύµβαση (για την πολεµική ζώνη). Καταρχήν, η διαφορά που κατάγεται σε δίκη µε την άνω αγωγή έχει στοιχεία που είναι δυνατόν να τη συνδέουν µε το δίκαιο περισσοτέρων πολιτειών. Έτσι ο ναυτικός ήταν υπήκοος των Φιλιππίνων, ο µισθός συµφωνήθηκε σε δολάρια, η σύµβαση ναυτολόγησης καταρτίστηκε στην αλλοδαπή (Μανίλα των Φιλιππίνων), το πλοίο, στο οποίο ναυτολογήθηκε ο ναυτικός, ως Γ µηχανικός, είχε κατά την κατάρτιση της σύµβασης Ελληνική σηµαία, ενώ κατά το χρόνο του ατυχήµατος είχε Κυπριακή σηµαία, η διαχειρίστρια του πλοίου τρίτη εναγοµένη (Ελληνική εταιρεία) έχει την έδρα της στην Αθήνα και τέλος οι τέταρτος και πέµπτος εναγόµενοι, φερόµενοι ως συνεφοπλιστές, είναι Ελληνικής υπηκοότητας και κατοικούν στην Αθήνα. Συνδέεται συνεπώς η ένδικη διαφορά µε περισσότερα κράτη, και έτσι ανακύπτει ζήτηµα σε ποιας πολιτείας το δίκαιο θα υπαχθεί, ώστε να κριθεί το νόµω βάσιµο της αγωγής. Κατά το άρθρο 25 ΑΚ οι ενοχές από σύµβαση ρυθµίζονται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβληθεί τα µέρη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρµόζεται το δίκαιο που αρµόζει στη σύµβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η ειδική ευθύνη του εργοδότη από εργατικό ατύχηµα εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιακών συµβατικών ενοχών και δεν έχει χαρακτήρα ευθύνης από αδίκηµα ή οιονεί αδίκηµα. Και τούτο γιατί το εργατικό ατύχηµα, ως ζηµιογόνο περιστατικό εκδηλώνεται κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της εργασίας και έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη συµβάσεως εργασίας ή έστω απλής εργασιακής σχέσεως, εξ αιτίας της οποίας επιβάλλονται στον εργοδότη ιδιαίτερες υποχρεώσεις για τα ατυχήµατα των εργαζοµένων, από µόνο το λόγο ότι εκµεταλλεύεται την εργασία τους, ανεξάρτητα δε από

3 την ύπαρξη υπαιτιότητας. Συνεπώς η ευθύνη του εργοδότη για το εργατικό ατύχηµα εµφανίζεται ως συνέπεια της συµβάσεως, εργασίας, χωρίς την οποία δεν νοείται εργατικό ατύχηµα, και εποµένως δεν µπορεί να γίνει λόγος για υποχρεώσεις του εργοδότη απ αυτό, χωρίς την ύπαρξη τέτοιας σχέσεως. Κατ ακολουθία στην έννοια «ενοχές από σύµβαση» του άρθρου 25 ΑΚ περιλαµβάνονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών που πηγάζουν από τη µεταξύ τους σύµβαση ή προϋποθέτουν την ύπαρξη της συµβάσεως αυτής. Εµπίπτουν εποµένως στη ρύθµιση του άρθρου αυτού (25 ΑΚ) και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις από εργατικό ατύχηµα και διέπονται από το δίκαιο, που ρυθµίζει τη σχετική σύµβαση (ΕΠ 1673/88 ΕΝ , ΕΠ 94/1992, Αν. Βερνάρδου το ικ. Ναυτικής Εργασίας, σελ. 96 σηµ. 156). Στην προκειµένη περίπτωση οι διάδικοι δεν ισχυρίζονται ότι συµφωνήθηκε η εφαρµογή του δικαίου ορισµένης πολιτείας. Οι ενάγοντες επικαλούνται στην αγωγή τους το Ελληνικό δίκαιο. µε τα αναφερθέντα παραπάνω στοιχεία το δικαστήριο κρίνει ότι αρµόζει η εφαρµογή του Ελληνικού δικαίου. Το γεγονός ότι το πλοίο κατά το χρόνο της ναυτολόγησης ήταν υπό Ελληνική σηµαία αποτελεί σοβαρότατο στοιχείο υπέρ της εφαρµογής του Ελληνικού δικαίου. Υπέρ της εφαρµογής του δικαίου αυτού συνηγορεί και το γεγονός ότι η διαχειρίστρια του πλοίου, η οποία εκπροσωπήθηκε από µια Φιλιππινέζικη εταιρεία κατά την κατάρτιση της σύµβασης, είναι Ελληνική εταιρεία και εδρεύει στην Αθήνα. Επίσης οι φερόµενοι ως συνεφοπλιστές (4 ος και 5 ος εναγόµενοι) είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Αθηνών. Πλέον τούτου και µετά τη µεταβίβαση του πλοίου στη δεύτερη εναγόµενη (που εδρεύει στην Κύπρο) και την ανύψωση της Κυπριακής σηµαίας, το µέγιστο µέρος των µετοχών παρέµεινε στην πρώτη εναγόµενη, τη δε διαχείριση εξακολούθησε να έχει η τρίτη εναγόµενη Ελληνική εταιρεία, προς όφελος του πέµπτου εναγοµένου, Έλληνος υπηκόου. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία εφαρµοστέο δίκαιο για τις ένδικες διαφορές είναι το Ελληνικό δίκαιο και εποµένως και των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των ΣΣΝΕ που αναφέρονται στα πληρώµατα των φορτηγών πλοίων άνω των 4500 τόνων DW (βλ. ΑΠ 46/1987 Ολοµ. Ελλ. ικ ). Καθώς προαναφέρθηκε, την , ενώ το πλοίο «Α.», βρισκόταν µέσα στην εµπόλεµη περιοχή του Περσικού Κόλπου σε νηοποµπή, βλήθηκε µε µαγνητικές ρουκέτες από Ιρακινά αεροσκάφη, µε αποτέλεσµα να φονευθεί µεταξύ των άλλων, και ο σύζυγος της πρώτης των εναγοµένων και πατέρας των υπόλοιπων Ι.Ε.Γ., που υπηρετούσε στο πλοίο. Από το ατύχηµα αυτό, που συνέβη κατά την εργασία, οι ενάγοντες, σύζυγοι και τέκνα του, που διατρέφονταν από αυτόν, δικαιούνται την αποζηµίωση λόγω θανάτου του ναυτικού µε βάση το ν. 551/1915 και η οποία ανέρχεται στο ποσό του δραχµών. Ειδικότερα οι πραγµατικές και τεκµαιρόµενες µηνιαίες αποδοχές του ναυτικού για το προ της δωδεκάµηνο ανέρχονται στα 1487 δολ. ΗΠΑ Χ 150 δρχ. = (συµφων, βασικός µισθός 790 δολ. ΗΠΑ + 20% επ.κυρ. = 158 δολ. + µέσο όρο 180 ώρες υπερωριών (µαζί µε τις διπλές) Χ 2 δολ. Συµφων. Αµοιβή ανά ώρα) = 360 δολ. + αποζηµ. Αδείας 79 δολ.). Εποµένως η αποζηµίωση υπολογίζεται Χ 12 µήνες = Χ 5 έτη = = : 4 = = δραχµές). Περαιτέρω οι ενάγοντες δικαιούνται και την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 της Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης, που κυρώθηκε µε την 70114/6287/ απόφαση ΥΕΝ, πρόσθετη ειδική αποζηµίωση (πέρα από την αποζηµίωση του ν. 551/1915), σε περίπτωση θανάτου µέλους του πληρώµατος στην πολεµική ζώνη, και η οποία ανέρχεται σε 3000 λίρες Αγγλίας ( δρχ. = 3000 Χ 210). Ο ισχυρισµός των εναγοµένων ότι δεν καταβάλλεται η αποζηµίωση αυτή, διότι η προβλέπουσα την αποζηµίωση ως άνω Ειδική ΣΣ αφορά πληρώµατα των Ελληνικών πλοίων, δεν είναι βάσιµος. Και τούτο διότι κατά το χρόνο την ναυτολόγησης και για πολύ χρόνο µετά, το πλοίο ήταν µε Ελληνική σηµαία, και εφαρµόζονταν στην επίδικη σύµβαση οι Ελλ.Συλλ. Συµβάσεις. Αναφέρθηκα σαφώς πιο πάνω, ότι και µετά την ανύψωση της Κυπριακής σηµαίας, η ατοµική σύµβαση εξακολούθησε να λειτουργεί όπως και πριν κατά τρόπο απαράλλακτο µε τους ίδιους όρους και επιταγές και της Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης. Τρανή απόδειξη τούτου είναι ότι οι εναγόµενοι εφάρµοσαν (εκεί που δεν υπήρχε η ειδική συµβατική ρύθµιση) τις Ελληνικές Συλλογικές Συµβάσεις, που αποτελούσαν όρο και περιεχόµενο της ατοµικής σύµβασης (βλέπε, µεταξύ των άλλων, το µε ηµεροµηνία ένταλµα πληρωµής επιδόµατος πολεµικής ζώνης και υπερωριακής αµοιβής). Από το τελευταίο στοιχείο προκύπτει, ότι οι εναγόµενοι κατέβαλαν το επίδοµα πολεµικής ζώνης µε

4 βάση την ως άνω Ειδική Συλλογική Σύµβαση. Εποµένως οι ενάγοντες δικαιούνται και την πρόσθετη αποζηµίωση της ίδιας Ειδ. Συλ. Σ. Τέλος οι ενάγοντες ζήτησαν µε την αγωγή τους χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ). εν αποδείχθηκε όµως από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα, οιαδήποτε υπαιτιότητα του πλοιάρχου ή προστηθέντων µελών του πληρώµατος για το θάνατο του συζύγου και πατέρα των εναγόντων. Ο πλοίαρχος, πριν το πλοίο εισέλθει στην εµπόλεµη περιοχή, έδωσε εντολή προς τα µέλη του πληρώµατος να φέρουν σωσίβια και κράνη, ενώ παράλληλα ελήφθησαν όλα τα προληπτικά µέτρα για την περίπτωση που το πλοίο θα εβάλλετο µε πυρά. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτοµερώς στην από 4 Φεβρ έκθεση ένορκης προανάκρισης, που διενήργησε ο υποπλοίαρχος του Λιµενικού Σώµατος Λ.Χ. Μάλιστα δε το πόρισµα αυτό, καταλήγει στο τελικό συµπέρασµα ότι για το ατύχηµα δεν προέκυψαν ευθύνες για κανένα από τα µέλη του πληρώµατος του παραπάνω πλοίου. Με βάση τα δεδοµένα αυτά πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµο το αίτηµα επιδικάσεως χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Επειδή, οι εναγόµενοι, αποκρούοντες την αγωγή ισχυρίζονται ότι οι ενάγοντες δέχτηκαν να λάβουν µέρος της απαίτησής ους από το παραπάνω εργατικό ατύχηµα και ότι παρακινήθηκαν από την ένδικη αγωγή, άλλως από το υπόλοιπο της απαίτησης και ότι εν πάση περιπτώσει µε την καταβολή σ αυτούς του αναφερόµενου ποσού των πέζος Φιλιππίνων αποσβέστηκε κατά το αντίστοιχο µέρος το επίδικο χρέος. Τους ως άνω ισχυρισµούς του ςοι εναγόµενοι στηρίζουν στα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα και συγκεκριµένα: 1) την από αίτηση των εναγόντων για οριστική απόρριψη προς την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας των Φιλιππίνων, 2) την από πράξη παραίτησης από δικαίωµα αγωγής, απαλλαγής και εγκατάλειψης απαίτησης και 3) το από ένταλµα πληρωµής. Καταρχήν η αναφερόµενη στα έγγραφα αυτά παραίτηση από αγωγή δεν επιφέρει κατάργηση της προκειµένης δίκης, διότι η παραίτηση από αγωγή, στο µέτρο που είναι επιτρεπτή µετά την άσκησή της, γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούµενου. Ούτε επίσης είναι έγκυρη παραίτηση από µέρος της επίδικης απαίτησης, αφού οι διατάξεις που καθορίζουν την αποζηµίωση από εργατικό ατύχηµα είναι δηµοσίας τάξεως (άρθρο 14 του Β 24.7/ «περί κώδικα των νόµων περί ευθύνης προς αποζηµίωση εξ ατυχήµατος κλπ.). Το ποσό των πέζος, το οποίο καταβλήθηκε από την πράκτορα του πλοίου προς τους ενάγοντες, και ισοδυναµεί µε δρχ. (πράγµα το οποίο συνοµολογείται µε βάση το άρθρο 261 Κπολ, αφού δεν αµφισβητείται καθόλου) αποτελεί οπωσδήποτε µερική εξόφληση του επίδικου χρέους. Εποµένως ο παραπάνω ισχυρισµός είναι βάσιµος κατά το σκέλος αυτό και έτσι πρέπει από την πιο πάνω οφειλοµένη αποζηµίωση να αφαιρεθεί το καταβληθέν ποσό του δραχµών (δηλαδή µείον = υπόλοιπο). Ύστερα από όλα αυτά η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή για το ποσό των δρχ. για την πρώτη ενάγουσα και δρχ. καθένας των λοιπών ( = : , Χ 2 = ). Επειδή, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων , 106 ΚΙΝ συνάγεται ότι, όταν υπάρχει απαίτηση από την εκµετάλλευση του πλοίου κατά του εφοπλιστή δηλαδή εναντίον εκείνου που εκµεταλλεύεται ξένο πλοίο, µπορεί ο δανειστής να στραφεί κατά του εφοπλιστή και κατά του κυρίου του πλοίου. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης της απαιτήσεως που πηγάζει από την εκµετάλλευση του πλοίου είναι µόνον ο εφοπλιστής, ενώ ο απλός κύριος του πλοίου ευθύνεται για την απαίτηση αυτή µόνο µε το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο, το πλοίο. ηλαδή η ευθύνη του τελευταίου είναι αντικειµενική και πραγµατοπαγής, ενάγεται δε και αυτός απλώς και µόνο για να υπάρχει τίτλος εκτελεστός και κατ αυτού (Ρόκα Ναυτ. ικ παρ. 43, ΑΠ 624/1968 ΕΕ , ΕΠ 516/1986 ΕΝ ). Εξάλλου µε το ν. 762/1978, ο οποίος θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους ναυτικούς που συνάπτουν σύµβαση ναυτικής εργασίας στην Ελλάδα και που εφαρµόζεται είτε το πλοίο είναι υπό Ελληνική σηµαία είτε υπό ξένη σηµαία, καθορίζεται ευθύνη «εις ολόκληρον αυτού που συνάπτει µε το ναυτικό σύµβαση για την παροχή εργασίας ως αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, που δεν έχει µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα ή είναι αλλοδαπή εταιρεία για όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς το ναυτικό από τη σχέση της ναυτικής εργασίας ή εξ αφορµής αυτής. Η ευθύνη αυτή καλύπτει όλες τις αξιώσεις των ναυτικών που πηγάζουν από

5 τη σύµβαση ναυτολογήσεως, όπως είναι και οι αξιώσεις για αποζηµίωση λόγω εργατικού ατυχήµατος. Στην προκειµένη περίπτωση η αγωγή, κατά την προσήκουσα εκτίµηση του δικογράφου, στρέφεται κατά των εναγοµένων µε την ακόλουθη ιδιότητα ο καθένας: η πρώτη εναγοµένη εταιρεία, που εδρεύει στον Παναµά, ως αρχική κυρία του πλοίου. Η δεύτερη εναγοµένη, που εδρεύει στην Κύπρο, ως µεταγενέστερη κυρία του πλοίου. Η τρίτη εναγοµένη Ελληνική εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα, ως αντιπρόσωπος των κυριών του πλοίου (1 ης και 2 ης εναγοµένων) µε το ν. 762/78 και εκ παραλλήλου αντιπρόσωπος των 4 ου και 5 ου εναγοµένων. Και τέλος οι τέταρτος και πέµπτος εναγόµενοι, Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Αθηνών, ως εφοπλιστές. Καταρχήν η αγωγή δεν νοµιµοποιείται παθητικά, στρεφοµένη κατά της πρώτης εναγοµένης (κυρίας του πλοίου), αφού κατά τα συνοµολογούµενα το πλοίο µεταβιβάστηκε και εποµένως η εναγοµένη αυτή δεν ήταν κυρία του πλοίου κατά το χρόνο της αγωγής. Για την τρίτη εναγοµένη, ως αντιπρόσωπο, δεν µπορεί να υπάρχει ευθύνη, σύµφωνα κει µε τη βάσιµη ένσταση έλλειψης παθητικής νοµιµοποίησης, αφού δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ως άνω νόµου 762/78. Και τούτο διότι, καταρχήν η ένδικη σύµβαση καταρτίστηκε στην αλλοδαπή και όχι στην Ελλάδα. εύτερον διότι φέρεται ως αντιπροσωπεύουσα στη διαχείριση του πλοίου και ιδιαίτερα στη σύναψη της σύµβασης ναυτολογήσεως τις δύο πρώτες εναγόµενες που είναι απλώς κυρίες του πλοίου (και όχι πλοιοκτήτριες), και οι οποίες υπό την ιδιότητά τους αυτή δεν µπορούν να έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση του πλοίου. Ο ν. 762/78 οµιλεί σαφώς για αντιπρόσωπο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. Και τρίτον, δεν µπορεί να εφαρµοστεί ο ν. 762/78 για την τρίτη εναγόµενη, φεροµένη ως αντιπρόσωπο των τέταρτου και πέµπτου εναγοµένων ως εφοπλιστών), αφού οι τελευταίο κατά τ ιστορούµενα της αγωγής και στην πραγµατικότητα είναι µόνιµοι κάτοικοι Αθηνών. Περαιτέρω και ως προς την ευθύνη των τέταρτου και πέµπτου εναγοµένων, αποδείχθηκε ότι απ αυτούς ο Γ.Π., είναι ο εφοπλιστής του ως άνω πλοίου, εφόσον εκµεταλλεύεται τούτο επί κέρδει για ίδιο λογαριασµό. Σειρά αποδεικτικών στοιχείων αποδεικνύουν κατά τρόπο αναµφίβολο την εν λόγω ιδιότητα του εναγοµένου αυτού. Στον προσκοµιζόµενο λεπτοµερή ναυτικό οδηγό τους έτους 1984 υπάρχει καταχώριση του πλοίου «Α.» στην οποία εκτός από την κυρία του πλοίου, πρώτη εναγοµένη S.C.M., αναφέρεται ως διαχειριστής και συνακόλουθα εν τοις πράγµασι εκµεταλλευόµενος το πλοίο, ο Γ.Π. Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τρίτη εναγοµένη S.T., ήταν απλή πράκτορας του πλοίου και ενεργούσε πάντοτε για λογαριασµό του εφοπλιστή Γ.Π. Τούτο προκύπτει εµµέσως πλην σαφώς, από το µε ηµεροµηνία έγγραφο της ως άνω εταιρείας S.T., το οποίο υπογράφεται από τον Γ.Π. (ως διευθυντή), προς το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιώς, µε το εξής περιεχόµενο: «Παρακαλούµε όπως µα εκδόσετε έγγραφο εκτελωνισµού για τα πλοία µας Α. ΙΙ». Μετά τιµής S.T. υπογραφή Γ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ». Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η S.T. σαφώς αναφέρεται και µάλιστα περιοριστικά ως πράκτορας µόνον (AS AGENTS ONLY), ενεργώντας έτσι για λογαριασµό του εφοπλιστή. Επίσης αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προς το λιµεναρχείο «το πλοίο µας». Άλλωστε δεν προβάλλεται από καµία πλευρά ότι την εκµετάλλευση του πλοίου αυτού είχε άλλο πρόσωπο. Επίσης στο πιστοποιητικό του Κεντρικού Λιµεναρχείου περί διαγραφής του πλοίου, πάλι ο Γ.Π., αναφέρεται ως εκπρόσωπος της κυρίας του πλοίου S. Και µετά τη µεταβίβαση του πλοίου στην Κυπριακή εταιρεία (δεύτερη εναγοµένη) τα πράγµατα έµειναν όπως και πριν δηλαδή η πρακτόρευση του πλοίου από την τρίτη εναγοµένη και ο εφοπλισµός από τον Γ.Π. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η νέα αγοράστρια εταιρεία ανήκει κατά 99% στην πωλήτρια εταιρεία (βλ. τέλεξ 202/11838 από την Κύπρο του Ζ.). Προς ενίσχυση των ανωτέρω πρέπει να αναφερθούν και δύο υπεύθυνες δηλώσεις του ν.δ. 105/69 του ως άνω Γ.Π., προς το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιώς, στις οποίες αναγράφει την ιδιότητά του ως εφοπλιστή (βλ. τις από και 1084 δηλώσεις). Μετά από όλα αυτά, η υπό κρίση αγωγή θα γίνει δεκτή µόνον για τη δεύτερη εναγοµένη (ως κυρία του πλοίου) και για τον προαναφερθέντα εναγόµενο, ως εφοπλιστή, ενώ για τους λοιπούς εναγοµένους πρέπει να απορριφθεί.

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915

ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 Εφετείο Πειραιά: 1081/2000 Πηγή: ΕΕ 3/2001 σελ. 307 ιατάξεις: άρθρα 2, 3 (παρ. 1), 6, 7 (παρ. 2) Ν. 1792/1988 (Σύµβαση Ρώµης), 25 ΑΚ, 1, 3, 5 (παρ. 1) ΑΝ 3276/1944, 83, 105 ΚΙΝ, Ν 551/1915 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356

Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Εφετείου Πειραιά: 718/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 356 Θάνατος Α Μηχανικού. ιεθνής δικαιοδοσία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αντιπρόσωπος ν. 762/78. ευθύνη κοινού δικαίου κατ άρθρ. 16 κν. 551/1915. Χρηµατική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71 [ 2 ] Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1676 Έτος: 2008 - Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Αποζηµίωση κοµιστή λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024

Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 Εφετείο Πειραιά: 878/99 Πηγή: ΕΕ 10/2000 σελ. 1024 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Καθ ύλην αρµοδιότητα Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Το µονοµελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην

Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος µπήκε στην Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 810/96 Πηγή: Ε. Ν.. 25/97 σελ. 157 Τραυµατισµός ναυτικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα (δόλο) άλλου ναυτικού, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώτο θεωρώντας τον υπαίτιο της κλοπής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 567 Έτος: 2011 - Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.Αρχή της εύνοιας υπέρ των µισθωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιχειρησιακή συνήθεια Αριθµός απόφασης: 1277 Έτος: 2010 - Επιχειρησιακή συνήθεια. Οικειοθελείς παροχές. Οµαδική ασφάλιση.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 456 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 42/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1125 Έτος: 2011 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129

Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129 www.inlaw.gr Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Αποµίµηση συσκευασίας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1305 Έτος: 2012 Περίληψη: - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ 1 η ενότητα: Αντικείµενο απόδειξης- Αποδεικτικοί λόγοι 1. Ο [Α] άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυµελούς Πρ Αθηνών, αιτούµενος την κήρυξή του εναγοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ)

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ. ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Δικογραφία 2013 215 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (άρθρ. 552 ΚΠολΔ) Χαρίλαου ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο Χριστίνας ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, Δικηγόρου, LL.M. Κατά το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα