Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Ν. Λιάπης (ΕΛΙΝΟΙΛ) Αντιπρόεδρος Kαθ. Α. Σταματέλλος (ΠΘ)

2 Καθοδηγητική Επιτροπή Διάθεσης & Χρήσης Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Λιάπης Νίκος ΕΛΙΝΟΙΛ Αντιπρόεδρος Σταματέλλος Αναστάσιος ΠΘ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ/κων Βιομηχανίας Μέλη Ζαρκαδούλα Μαρία ΚΑΠΕ - Τμ. Περιβάλλοντος & Μεταφορών Ζέρβας Ευθύμιος ΤΜΠ-ΔΠΘ, Ξάνθη Καρώνης Δημήτριος ΕΜΠ - Τμήμα Χημ. Μηχ/κών Μπονώρης Ευάγγελος BIONOVA Ltd Νικολαϊδης Γεώργιος ERGOBYTE Πληροφορική Παπαδάκης Γεώργιος Γεωπ. Παν/μιο Αθηνών-Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων και Γεωργ. Μηχ/κής Σαμαράς Ζήσης ΑΠΘ - Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων Τσιακάρας Παναγιώτης ΠΘ - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ/κων Βιομηχανίας Φουντάς Σπύρος ΠΘ - Τμήμα Γεωπονίας Φράγκος Χρήστος Agroinvest ΑΕΒΕ Χουντάλας Δημήτριος ΕΜΠ - Τμήμα Μηχανολογων Μηχ/κών Συμβουλευτική Επιτροπή Γραμματεία Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομάζα Τεχνολογίες Μετατροπής Αξιολόγηση Αειφορίας Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Καθοδηγητικές Επιτροπές Αγορές και Κανονισμοί Γενική Συνέλευση

3 Προδιαγραφές καυσίμων Diesel H τρέχουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή για το καύσιμο diesel EN590 επιτρέπει ανάμιξη έως και 5 vol.-% biodiesel (B5) στο diesel κίνησης. Το biodiesel που χρησιμοποιείται για την ανάμιξη θα πρέπει να πληροί την προδιαγραφή EN Το biodiesel που είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη βασίζεται κυρίως στον Μεθυλεστέρα Κραμβέλαιου (Rape Seed Oil Methyl Ester, RME). Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται σε αυξανόμενο βαθμό και άλλες πρώτες ύλες όπως (Soy Bean Oil, Palm Oil, Sunflower Oil), καθώς και μεταχειρισμένα τηγανέλαια σε περιορισμένες ποσότητες.

4 Διαθεσιμότητα καυσίμων Diesel Μίγματα από 2 έως 5 vol.-% biodiesel διατίθενται σε αρκετές Ευρωπαϊκές Χώρες. Στη Γερμανία, εξαιτίας της επιβολής υποχρεωτικού συνολικού ποσοστού βιοκαυσίμων 4.4% (σε ενεργειακή βάση), το καύσιμο προδιαγραφών EN590 περιέχει κατά κανόνα 5 vol.-% biodiesel (B5). Η Γερμανία έχει θέσει ως στόχο για το 2009 την αύξηση αυτού του ποσοστού πάνω από 5 vol.%. Για το σκοπό αυτό συζητούνται το B7 και το λεγόμενο "B7+3" (7% biodiesel και 3% υδρογονωμένα φυτικά έλαια (HVO)). Το μίγμα B30 (30% EN14214 biodiesel) διατίθεται σε αρκετές χώρες (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) για χρήση από δεσμευμένους στόλους οχημάτων. Το καθαρό biodiesel (B100) είναι διαθέσιμο κυρίως στη Γερμανία, όπου προσφερόταν από 1900 πρατήρια καυσίμων το Το B100 χρησιμοποιείται κυρίως σε βαρέα οχήματα, και από το 2006 έχουν μειωθεί οι πωλήσεις του εξαιτίας της σταδιακής μείωσης των φορολογικών κινήτρων.

5 Τεχνολογία Οχημάτων Diesel Το καύσιμο Β5 έχει λάβει έγκριση από όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων τόσο για τα εν χρήσει όσο και για τα νέα αυτοκίνητα. Δεν απαιτούνται τροποποιήσεις στον κινητήρα ή στο αυτοκίνητο για τη χρήση του. Αντιθέτως για τη χρήση B100 (καθαρό biodiesel) χρειάζονται κάποιες μετατροπές στο κύκλωμα του καυσίμου και μείωση των διαστημάτων αλλαγής λαδιών. Όσον αφορά τα βαρέα οχήματα, προσφέρονται ήδη μοντέλα κατάλληλα για B100 που πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών Euro5. Όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα, στο παρελθόν προσφέρονταν μοντέλα για χρήση B100 που ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές εκπομπών Euro3. Τα ντηζελοκίνητα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro4 είναι εν γένει εφοδιασμένα με φίλτρα αιθάλης, τα οποία γενικά δεν έχουν λάβει έγκριση για χρήση με B100 κυρίως εξαιτίας περιστατικών σοβαρής διαρροής καυσίμου στο λάδι στη διάρκεια της διεργασίας αναγέννησης του κεραμικού φίλτρου με μετέγχυση καυσίμου (post injection).

6 Προδιαγραφές/ διαθεσιμότητα καυσίμων βενζινοκινητήρων Τα κυριότερα εν χρήσει βιοκαύσιμα στην Ευρωπαϊκή Αγορά είναι η αιθανόλη και το ETBE (παράγωγο της αιθανόλης - Ethyl ter-butyl Ether), τουοποίουόμωςτοβουτυλικότμήματουμορίουτου παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Η τρέχουσα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή για τη βενζίνη EN228 επιτρέπει ανάμιξη 5 vol.-% αιθανόλης (E5) ή 15 vol.-% ETBE στη βενζίνη. Ήδη είναι υπό συζήτηση μία ανανέωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων (FQD - 98/70/EC) που θα επιτρέπει ανάμιξη αιθανόλης έως και 10 vol.-%. Όλα τα πρατήρια βενζίνης στη Σουηδία και Γερμανία ήδη προσφέρουν το E5. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές Χώρες γίνεται ανάμιξη ETBE στη βενζίνη. Το καύσιμο E85 (μείγμα 85% αιθανόλη+15% βενζίνη) είναι ευρύτατα διαδεδομένο στη Σουηδία, ήδη εισάγεται στη Γαλλία και συζητείται να εισαχθεί στην Ισπανία και Γερμανία.

7 Τεχνολογία βενζινοκίνητων Οχημάτων Το E5 που ακολουθεί την προδιαγραφή EN228 έχει λάβει έγκριση από όλους τους κατασκευαστές για χρήση σε νέα ή υφιστάμενα αυτοκίνητα, χωρίς καμμία απαιτούμενη μετατροπή. Το E10 είναι επίσης συμβατό με την πλειοψηφία των αυτοκινήτων, εκτός από μερικά αυτοκίνητα με κινητήρες απ ευθείας έγχυσης (DI) με συστήματα έγχυσης πρώτης γενεάς που έχουν rails από κράμα αλουμινίου. Το E85 όμως απαιτεί μετατροπές στο κύκλωμα του καυσίμου και τον κινητήρα, εξαιτίας της διαβρωτικότητας της αιθανόλης και των χειρότερων ιδιοτήτων της στην ψυχρή εκκίνηση. Ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν τα λεγόμενα Flex Fuel Vehicles με έγκριση για χρήση E85, καθαρής βενζίνης και τυχόν μειγμάτων αυτών, κυρίως στη Σουηδική Αγορά και εν μέρει στη Γαλλία και Γερμανία.

8 Τελική χρήση βιοκαυσίμων Η αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων θα απαιτήσει την αντίστοιχη ανάπτυξη δύο σημαντικών περιοχών: της διανομής του καυσίμου και της τελικής χρήσης των βιοκαυσίμων. Εδώ θα απαιτηθεί σημαντικός αριθμός δράσεων R&D&D που θα καλύπτει όλες τις όψεις της αλυσίδας της διανομής και τελικής χρήσης των βιοκαυσίμων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

9 Διανομή καυσίμων Τα συστήματα παροχής και διανομής καυσίμων αναμένεται να είναι πιο ευαίσθητα στα σημερινά βιοκαύσιμα παρά στα μελλοντικά, αφού η ποιότητά τους συνεχώς θα βελτιώνεται. Η χημεία των σημερινών βιοκαυσίμων (biodiesel και βιοαιθανόλη) μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές ασυμβατότητες με κάποια υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήματα διανομής καυσίμων, ήκαι επιμολύνσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς βιοκαυσίμων που θα πρέπει να ερευνηθούν με κατάλληλες πιλοτικές δράσεις. Τα μελλοντικά βιοκαύσιμα που θα παράγονται με θερμοχημικές και καταλυτικές διεργασίες (όπως το BTL), ή μέσω της υδρογόνωσης των φυτικών ελαίων, αναμένεται να έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο σύστημα διανομής. Μπορεί να προκύψουν θέματα που χρειάζονται έρευνα σχετικά με τηδιείσδυσηνέωντύπωνκαιμιγμάτωνκαυσίμωνστηναγορά. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με τους βενζινοκινητήρες που χρησιμοποιούν μίγματα υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκαύσιμο τα οποία διακινούνται μέσα από σωληναγωγούς, και για κινητήρες Diesel και κινητήρες αερίου στην παροχή και διανομή βιοαερίου και υδρογόνου.

10 Τελική χρήση σε Οχήματα Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε βαθειά γνώση της απόδοσης και των εκπομπών ρύπων των διάφορων τύπων βιοκαυσίμων σε υπάρχοντες και μελλοντικούς τύπους κινητήρων. Αυτό θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε σοφώτερα μεταξύ διαφορετικών υποσχόμενων τύπων βιοκαυσίμων, είτε για χρήση ως καθαρού καυσίμου είτε για ανάμιξη με συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) είναι σημαντική απαίτηση καθώς μπορεί να αναπτύσσονται συγκεκριμένα μοντέλα κινητήρων τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε συγκεκριμένους τύπους βιοκαυσίμων. Οι τύποι αυτοί ή μίγματα βιοκαυσίμων θα πρέπει τότε να είναι διαθέσιμοι σε πολλά πρατήρια καυσίμων, ώστε να έχει νόημα η πώληση των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Επίσης, θα απαιτηθεί η παραπέρα ανάπτυξη προδιαγραφών για καθαρά υγρά ή αέρια βιοκαύσιμα, καθώς και για μίγματα βιοκαυσίμων με συμβατικά καύσιμα ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα του καυσίμου με τον κινητήρα και το όχημα.

11 Χαρακτηριστικά οχημάτων/κινητήρων που επηρεάζονται από το καύσιμο (1/2) Ένας αριθμός από χαρακτηριστικά λειτουργίας του οχήματος, επηρεάζεται από τις ιδιότητες και την ποιότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείται. Τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να μελετηθούν με κατάλληλες δράσεις R&D&D. Όσον αφορά το σύστημα παροχής καυσίμου θα πρέπει να μελετηθεί η ευστάθεια σε μακροχρόνια αποθήκευση (αποφυγή φαινομένων γήρανσης του καυσίμου, δημιουργίας επικαθήσεων, βιολογικής ανάπτυξης), συμβατότητα υλικών ρεζερβουάρ, στεγανοποιητικών, τσιμουχών, ελαστικών σωλήνων, σωληνώσεων, φίλτρων καυσίμου και αντλιών καυσίμου. Επίσης θα πρέπει να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά απόδοσης, καύσης και εκπομπών σε όλο το πεδίο λειτουργίας των εν χρήσει τεχνολογιών κινητήρων, ηεπίδρασηστηναναπτυσσόμενηροπή, ειδική κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές CO2 (Tank-to-Wheel), εκπομπές ρύπων οχήματος (NOx, HC, CO, PM), χαρακτηριστικών ψυχρής εκκίνησης, απόδοσης κατά τη θερμή λειτουργία και θορύβου. Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμβατότητα με την υπάρχουσα τεχνολογία κινητήρων, καθώς και το δυναμικό για νέες τεχνολογίες κινητήρων, όπωςηαργήομογενοποίηση(late homogenisation) κτλ

12 Χαρακτηριστικά οχημάτων/κινητήρων που επηρεάζονται από το καύσιμο (2/2) Όσον αφορά τον κινητήρα, θα πρέπει να μελετηθούν οι επικαθήσεις στους εγχυτήρες και στο θάλαμο καύσης, οι επιδράσεις στις τριβές καθώς και η συναφής με αυτό συμβατότητα με το λάδι λίπανσης του κινητήρα, που συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική αξιοπιστία και διάρκεια ζωής του. Η μελέτη των επιδράσεων στα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίου είναι μεγάλης σημασίας. Η επίτευξη και διατήρηση των χαμηλών εκπομπών της Νομοθεσίας εξαρτάται από την απόδοση, ευστάθεια και διάρκεια ζωής των συστημάτων αντιρρύπανσης, που περιλαμβάνουν τους οξειδωτικούς καταλυτικούς μετατροπείς (κιν. Diesel), την απόδοση και χαρακτηριστικά αναγέννησης των συστημάτων φίλτρου αιθάλης (κιν. Diesel), τις εξελιγμένες τεχνολογίες τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα (βενζινοκινητήρες), τις τεχνολογίες καταλυτικών μετατροπέων αποθήκευσης NOx και την απόδοση των αισθητήρων lambda και NOx στα διαφορετικής χημικής σύστασης περιβάλλοντα που δημιουργούνται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων με τη χρήση βιοκαυσίμων (βενζινοκινητήρες απ ευθείας έγχυσης και Diesel). Όσοναφοράταίδιαταοχήματα, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να επιτρέπουν αποδεκτή οδηγησιμότητα σε όλο το πεδίο λειτουργίας, αλλά και να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής όσον αφορά την τοξικότητα των συστατικών, το flash point, την τάση ατμών, κτλ.

13 Διάθεση & Χρήση Β/Κ (1/3) Συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης βιομάζας και βιοκαυσίμων Συστήματα αποθήκευσης βιομάζας Σχεδιασμός & βελτιστοποίηση δικτύων διανομής βιομάζας & βιοκαυσίμων Υποδομές ελέγχου ποιότητας βιομάζας και βιοκαυσίμων

14 Διάθεση & Χρήση Β/Κ (2/3) Aξιολόγηση χρήσης βιοκαυσίμων σε οχήματα Αξιολόγηση χρήσης βιοντήζελ σε επιβατικά αυτοκίνητα Αξιολόγηση χρήσης βιοντήζελ σε λεωφορεία/ φορτηγά Αξιολόγηση χρήσης βιοαιθανόλης σε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα Αξιολόγηση χρήσης βιοντήζελ σε άλλα μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροσκάφη)

15 Διάθεση & Χρήση Β/Κ (3/3) Aξιολόγηση χρήσης αυτούσιων ελαίων σε γεωργικό εξοπλισμό Αξιολόγηση χρήσης μιγμάτων ελαίων/βιοντήζελ σε γεωργικούς ελκυστήρες Αξιολόγηση χρήσης μιγμάτων ελαίων/βιοντήζελ σε λοιπό ντηζελοκίνητο γεωργικό εξοπλισμό

16 Οδοχάρτης κινητήρων επιβατικών

17 Οδοχάρτης κινητήρων βαρέων οχημάτων

18 Οδοχάρτης καυσίμων

19 Oδοχάρτης καυσίμων Στον οδοχάρτη αυτό έχει σημειωθεί ο ενδεικτικός στόχος του 5.75% για το 2010 (EU-Directive 2003/30/EC), του 10% για το 2020 (αναμένεται να τεθεί ως υποχρεωτικός) και για το 2030 ο στόχοςτου οράματος του BIOFRAC Ή ανάπτυξη του οδοχάρτη βασίστηκε στην παραδοχή ότι το σημαντικότερο ποσοστό των βιοκαυσίμων θα καταναλίσκεται από κινητήρες diesel, ώστε να ισοσκελιστεί το ελλειμματικό ισοζύγιο της Ευρώπης σε ντήζελ κίνησης. Ηπαραδοχήαυτήμπορείνα ποσοτικοποιηθεί ως εξής: 75% της συνολικής ποσότητας βιοκαυσίμων για την Ευρώπη το 2030 θα πρέπει να είναι biodiesel ή βιοκαύσιμο για κινητήρες Diesel και το υπόλοιπο 25% βιοκαύσιμο για βενζινοκινητήρες. Βέβαια αυτή η πρόβλεψη αντανακλά την εξέλιξη της ζήτησης, και η ικανοποίησή της προϋποθέτει ότι θα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ως πρώτης ύλης στα εργοστάσια των απαιτούμενων τύπων βιομάζας, η ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών μετατροπής κτλ

20 Απαιτήσεις καυσίμων ανα τύπο οχήματος EU27

21 Προκλήσεις & Προοπτικές Να κατανοηθούν οι γενικές τάσεις επίδρασης του biodiesel στην καύση, το λόγο αέρα και τις εκπομπές ρύπων των πετρελαιοκινητήρων σύγχρονης τεχνολογίας Common Rail Να κατανοηθεί σε βάθος ο αλγόριθμος ελέγχου της ECU και η συμπεριφορά του συστήματος έγχυσης καυσίμου, τόσο στο πεδίο μόνιμης λειτουργίας όσο και σε μεταβατικά σημεία λειτουργίας (επιταχύνσεις). Να κατανοηθεί η μεταβατική συμπεριφορά του στροβιλοϋπερπληρωτή και του EGR, καθώς και η επίδρασή τους στις εκπομπές ΝΟx και σωματιδίων αιθάλης. Να βελτιωθεί η ακρίβεια μοντελοποίησης της μόνιμης και μεταβατικής λειτουργίας των κινητήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όσον αφορά τη συμπεριφορά με μίγματα βιοντήζελ. Να συγκριθεί η συμπεριφορά του κεραμικού φίλτρου αιθάλης του κινητήρα με συμβατικό καύσιμο / μίγμα βιοντήζελ, με/ χωρίς καταλυτικό πρόσθετο στο καύσιμο. Να προταθούν κατευθύνσεις βελτιώσεων στο σύστημα ελέγχου που θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη και πιό ευέλικτη λειτουργία με μίγματα βιοντήζελ.

22 Προτεραιότητες Ε&Α Διερεύνηση επίδρασης ιδιοτήτων καυσίμων στην απόδοση κινητήρα/οχήματος, τόσο για τις συμβατικές, όσο και για τις νέες τεχνολογίες καύσης Αξιολόγηση απόδοσης σημερινών / γνωστών και μελλοντικών βιοκαυσίμων, για χρήσεις τους ως καθαρά καύσιμα ή μίγματα σε υπάρχοντες και μελλοντικούς κινητήρες CI και SI Αξιολόγηση απόδοσης καύσης φυτικών ελαίων σε γεωργικά μηχανήματα Πραγματοποίηση δοκιμών σε κινητήρες και οχήματα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τα βιοκαύσιμα των υπαρχουσών και μελλοντικών κινητήρων ντήζελ και βενζινοκινητήρων Διερεύνηση χρήσης των πλέον κατάλληλων προσθέτων για κάθε τύπο βιοκαυσίμου Βελτιστοποίηση συστημάτων καυσίμων/οχημάτων

23 Οδοχάρτης Προτεραιοτήτων

24 Συμπεράσματα (1/3) Η διείσδυση των βιοκαυσίμων στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς οδικές μεταφορές αναμένεται να συνεχιστεί παρά τις πρόσκαιρες καθυστερήσεις που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση με τα τρόφιμα και τις γενικές οικονομικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα και ανάπτυξη, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες ντηζελοκινητήρων, όπου η Ευρώπηδιατηρείτοπροβάδισμαδιεθνώς. Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνηθούν και να δοκιμαστούν πιλοτικά κατάλληλα συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης βιοκαυσίμων, αλλά και πρώτων υλών τους, συμπεριλαμβανομένης και της στερεάς μορφής βιομάζας. Σημαντική στην κατεύθυνση αυτή είναι και η διερεύνηση και ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών ελέγχου της ποιότητας βιομάζας και βιοκαυσίμων στη Χώρα μας.

25 Συμπεράσματα (2/3) Η επίδραση ιδιοτήτων του καυσίμου όπως αυταναφλεξιμότητα; χαρακτηριστικά καμπύλης απόσταξης; απουσία ακαθαρσιών (sulphur, metals, phosphorous); περιεχόμενο σε στάχτη (χαμηλό); υγροσκοπικότητα (water controlling contamination through biological growth, phase separation), λιπαντική ικανότητα, ιξώδες, ευστάθεια σε οξείδωση, χαρακτηριστικά ψυχρής εκκίνησης, αντοχή σε βιολογική ανάπτυξη μικροοργανισμών για κινητήρες CI θα πρέπει να κατανοηθεί καλύτερα, έτσι ώστε να έχουμε μια βάση για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τις ιδιότητες των μελλοντικών καυσίμων. Ειδικά για την Ελλάδα, και όσον αφορά τα οχήματα εκτός δρόμου, θα είναι χρήσιμο να διερευνηθεί παραπέρα η δυνατότητα χρήσης και αυτούσιων φυτικών ελαίων σε παλαιάς τεχνολογίας κινητήρες γεωργικών οχημάτων και μηχανημάτων.

26 Συμπεράσματα (3/3) Δεδομένου ότι ο κινητήρας Diesel αναμένεται να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του στην κίνηση των αυτοκινήτων και οχημάτων τουλάχιστον έως το 2030, σημαντική ώθηση θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης αιθάλης και NOx, που θα εκμεταλλεύονται καλύτερα το αυξανόμενο ποσοστό ανάμιξης βιοντήζελ στο καύσιμο. Όσον αφορά τους βενζινοκινητήρες, είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας για να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ ιδιοτήτων του καυσίμου όπως αυταναφλεξιμότητα; καμπύλη απόσταξης; τάση ατμών; τύπος και περιεκτικότητα σε αλκοόλες; τύπος και περιεκτικότητα υδρογονανθράκων (ολεφίνες, αρωματικά); ακαθαρσίες στο καύσιμο (π.χ. θείο); υγροσκοπικότητα, λιπαντική ικανότητα, με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των βενζινοκινητήρων/ οχημάτων, προκειμένου να έχουμε μια βάση για τον προσδιορισμό των μελλοντικών απαιτήσεων των καυσίμων.

Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων

Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση του σχεδίου αναφοράς της καθοδηγητικής επιτροπής WG3 Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Ν. Λιάπης (ΕΛΙΝΟΙΛ) Αντιπρόεδρος Kαθ. Αναστάσιος Σταματέλλος

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σπουδαστές ΛΑΛΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Μ.: 4138 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Εισηγητής: Καραμανή Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ειδικός Σύμβουλος Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) Μετσόβου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. o Παραγωγή βιοντίζελ με αντιδραστήρα υπερήχων (Ultrasonic Cavitation)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. o Παραγωγή βιοντίζελ με αντιδραστήρα υπερήχων (Ultrasonic Cavitation) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τις δίδυμες κρίσεις της μείωσης των φυσικών καυσίμων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η άνευ διακρίσεως εξαγωγή και η κατανάλωση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων - Έκθεση της 1 ης φάσης.

Στατιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων - Έκθεση της 1 ης φάσης. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΟΙ Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2 Υγραέριο (LPG) Παραπροϊόν της διύλισης αργού πετρελαίου, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις λειτουργίας παγίδων αιθάλης με ταυτόχρονη επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Η ςποβολή ηηρ πηςσιακήρ διαηπιβήρ αποηελεί μέπορ ηων απαιηήζεων

Διαβάστε περισσότερα