DeltaSol BS. RESOL DeltaSol BS * * Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος. Βιβλίο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DeltaSol BS. RESOL DeltaSol BS *48000460* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος. Βιβλίο χρήσης"

Transcript

1 RESOL DeltaSol BS Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος DeltaSol BS * * Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. Βιβλίο χρήσης

2 εριεχόμενα Impressum... 2 Οδηγίες ασφαλείας... 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά και επισκόπηση λειτουργίας Εγκατάσταση Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Ηλιακό σύστημα στάνταρ Ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανση Χειρισμός και λειτουργία Πλήκτρα ρύθμισης Οθόνη παρακολούθησης συστήματος Ένδειξη καναλιού Γραμμή εικονιδίων Οθόνη συστήματος Αναλάμποντες κωδικοί Αναλάμποντες κωδικοί οθόνης συστήματος Αναλάμποντες κωδικοί LED Πρώτη εκκίνηση Παράμετροι κανόνων και κανάλια ένδειξης Επισκόπηση καναλιών Κανάλια ένδειξης Κανάλια ρύθμισης Συμβουλές ανίχνευσης σφαλμάτων Διάφορα Αξεσουάρ Οδηγίες ασφαλείας: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες τοποθέτησης και εκκίνησης. Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας. Θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. Τυχόν χρήση χωρίς την τήρηση των οδηγιών και αυθαίρετες αλλαγές κατά την τοποθέτηση θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αποποίηση οποιασδήποτε ευθύνης του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: DIN 4757, Μέρος 1 Ηλιοθερμικά συστήματα με νερό ή μείγμα νερού ως φορείς θερμότητας: Προδιαγραφές ασφαλείας εγκατάστασης DIN 4757, Μέρος 2 Ηλιοθερμικά συστήματα με οργανικούς φορείς θερμότητας: Προδιαγραφές ασφαλείας εγκατάστασης DIN 4757, Μέρος 3 Ηλιοθερμικά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες, ορισμοί: Προδιαγραφές ασφαλείας εγκατάστασης. Έλεγχος θερμοκρασίας παύσης DIN 4757, Μέρος 4 Ηλιοθερμικά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες: Καθορισμός βαθμού απόδοσης, θερμοχωρητικότητας και πτώσης πίεσης Ε π ι π λ έ ο ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι υ π ό ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ευρωπαϊκά πρότυπα CE: PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Συλλέκτες, Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Συλλέκτες, Μέρος 2: Μέθοδος ελέγχου PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Προκατασκευασμένα συστήματα, Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Προκατασκευασμένα συστήματα, Μέρος 2: Μέθοδος ελέγχου PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Κατασκευή συστημάτων κατόπιν παραγγελίας πελάτη, Μέρος 1: Γενικές προδιαγραφές PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Κατασκευή συστημάτων κατόπιν παραγγελίας πελάτη, Μέρος 2: Μέθοδος ελέγχου PrEN Ηλιοθερμικά συστήματα και τα εξαρτήματά τους: Κατασκευή συστημάτων κατόπιν παραγγελίας πελάτη, Μέρος 3: Έλεγχος αποδοτικότητας μπόιλερ θερμού νερού. Impressum Οι παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και χειρισμού με όλο το περιεχόμενό τους προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την άδεια της εταιρίας RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ανατυπώσεις, φωτοτυπήσεις, μεταφράσεις, παραγωγές μικροφίλμ και εισαγωγές σε ηλεκτρονικά μέσα. Εκδότης: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Σημαντική ανακοίνωση Τα κείμενα και τα σχέδια αυτών των οδηγιών δημιουργήθηκαν με την καλύτερη δυνατή επιμέλεια και γνώση χωρίς να μπορούν να αποκλειστούν τυχόν λάθη. Για το λόγο αυτό, ως βάση του δικού σας έργου θα πρέπει να λάβετε αποκλειστικά υπόψη τους δικούς σας υπολογισμούς και τα δικά σας σχέδια σε συνδυασμό με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές DIN. Τα σχέδια και τα κείμενα που δημοσιεύουμε αποτελούν απλώς παραδείγματα εφαρμογών, συνεπώς αποποιούμεθα την οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο χρησιμοποιηθεί ή εφαρμοστεί, δηλώνουμε ρητά ότι το ρίσκο αναλαμβάνεται από τον εκάστοτε χρήστη. Αποκλείεται η οποιαδήποτε ευθύνη του εκδότη για ανακριβείς, ελλειπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες καθώς και τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί εξ αυτών. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τεχνικών τροποποιήσεων

3 Οθόνη ελέγχου συστήματος Έως και 4 αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000 Ογκομέτρηση θερμότητας Έλεγχος λειτουργίας Εύχρηστος με απλό χειρισμό Κουτί με προηγμένη εμφάνιση και ευκολία στην τοποθέτηση Προαιρετικές λειτουργίες: ρύθμιση ταχύτητας κυκλοφορητή, ηλιακός μετρητής ωρών λειτουργίας και θερμοστάτης! Περιεχόμενο συσκευασίας: 1 x DeltaSol BS 1 x σάκος αξεσουάρ 1 x εφεδρική ασφάλεια T4A 2 x βίδα και ούπα 4 x σφυγγτήρες και βίδες Επιπλέον στο συνολικό πακέτο: 1 x αισθητήρας FKP6 2 x αισθητήρας FRP6 Τύποι ηλεκτρονικών εγκεφάλων Έκδοση συσκευής PG Κουτί: Ρελέ στερεάς κατάστασης συνθετικό, PC-ABS και PMMA Τρόπος προστασίας: IP 20 / DIN Θερμοκρ. περιβάλλοντος: C Διαστάσεις: 172 x 110 x 46 mm Τοποθέτηση: επιτοίχια, μπορεί να τοποθετηθεί και σε πίνακα Έ ν δ ε ι ξ η : Ο θ ό ν η α π ε ι κ ό ν ι σ η ς συστήματος, ένδειξη 16 θέσεων, ένδειξη 7 θέσεων, 8 σύμβολα απεικόνισης κατάστασης συστήματος και λυχνία ελέγχου λειτουργίας Χειρισμός: Μέσω τριών πλήκτων στην πρόσοψη του κουτιού Λειτουργίες: Ρυθμιστής διαφοράς θερμοκρασίας με λειτουργίες συστήματος Ρελέ στάνταρ προαιρετικής ενεργοποίησης. Έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία BAW, μετρητής ωρών λειτουργίας ηλιακού κυκλοφορητή, λειτουργία για συλλέκτες με σωλήνες κενού, ρύθμιση ταχύτητας κυκλοφορητή (PG και P G ) και θερμότητας ο γ κομέτρηση Ε ί σ ο δ ο ι : γ ι α 4 α ι σ θ η τ ή ρ ε ς θερμοκρασίας Pt1000 Μετρητής ωρών λειτουργίας Έξοδοι: ανάλογα με την έκδοση, βλέπε επισκόπηση Τύποι ηλεκτρονικών εγκεφάλων Τροφοδοσία: V~ Ρύθμιση ταχύτητας κυκλοφορητή Λειτουργία θερμοστάτη Συνολική ικανότητα μεταγωγής: 4 (2) A 250 V~ Τρόπος δράσης: Τύπος 1.b (εκδόσεις 66.30, 68.30) Τύπος 1.y (εκδόσεις 67.30, 69.30) Ικανότητα μεταγωγής ανά ρελέ: Ρελέ στερεάς κατάστασης: 1,6 (1) A 250 V~ Ηλεκτρομηχανικό ρελέ: 4 (2) A 250 V~ Ογκομέτρηση θερμότητας ναι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι 3

4 DeltaSol BS (68.30 / 69.30) : 1, RESOL DeltaSol BS / RESOL DeltaSol BS / Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) : 1,, RESOL DeltaSol BS / RESOL DeltaSol BS / Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) : 2,, RESOL DeltaSol BS / RESOL DeltaSol BS / Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) : 1,1,,, RESOL DeltaSol BS / RESOL DeltaSol BS / Pt1000 (1 x FKP6, 2 x FRP6) RESOL SP1, - (.). RESOL SP1..:

5 1. Εγκατάσταση Οθόνη Προσοχή! 1.1 Τοποθέτηση Κάθε φορά που πρόκειται να ανοίξετε το κουτί αποσυνδέστε όλους τους πόλους από την τάση δικτύου. Καπάκι Διέλευση καλωδίων με σφυγγτήρα Στερέωση Ανάρτηση Πλήκτρα Ασφάλεια πρόσοψης T4A Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο σε ξηρούς, εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή για να λειτουργήσει άψογα δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που θα εκτίθεται σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος πρέπει να μπορεί να αποκοπεί από το δίκτυο με δική του ασφάλεια, με μονωτική απόσταση τουλάχιστον 3 mm σε όλους τους πόλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές εγκατάστασης. Οι παροχές των αισθητήρων πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά από την παροχή σύνδεσης με το δίκτυο. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα της πρόσοψης και βγάλτε την πρόσοψη πιέζοντάς τη προς τα κάτω κατά μήκος του κουτιού. 2. Σημαδέψτε το σημείο ανάρτησης στην επιφάνεια στήριξης, τρυπήστε και βιδώστε τη βίδα στην ούπα της. 3. Κρεμάστε το κουτί στο σημείο ανάρτησης, σημαδέψτε το σημείο στερέωσης (απόσταση οπής 130 mm), τρυπήστε και τοποθετήστε την κάτω ούπα. 4. Κρεμάστε το κουτί στην πάνω βίδα και στερεώστε το βιδώνοντας την κάτω βίδα. 1.2 Ηλεκτρική σύνδεση PG και Αισθητήρας PG και Αισθητήρας Σημείωση: 2 Γείωση Ασφάλεια Καταναλωτής Δίκτυο Για τη ρύθμιση ταχύτητας στροφών χρησιμοποιούνται ηλεκτρονόμοι στερεάς κατάστασης. Για να λειτουργήσουν άψογα απαιτούν ελάχιστο φορτίο 20 W (απορροφούμενη ισχύς του καταναλωτή). Σε περίπτωση σύνδεσης βοηθητικών ρελέ, βαλβίδων με κινητήρα κλπ. πρέπει ο συμπυκνωτής που περιέχεται στο υλικό τοποθέτησης να συνδεθεί παράλληλα στην αντίστοιχη έξοδο του ρελέ. Προσοχή: Κατά τη σύνδεση βοηθητικών ρελέ ή βαλβίδων η ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής να ρυθμιστεί στο 100 %. 2 Γείωση Ασφάλεια Καταναλωτής Δίκτυο Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού εγκεφάλου πρέπει να γίνει μέσω εξωτερικού διακόπτη (τελευταίο βήμα εργασιών!) και η τάση τροφοδοσίας να ανέρχεται στα V~ ( Hz). Τα καλώδια πρέπει να στερεωθούν στο κουτί χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες βίδες και τους σφυγγτήρες. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος ανάλογα με τον τύπο είναι εξοπλισμένος με 1 ρελέ (PG και PG 67.30) ή 2 ρελέ (PG και PG 69.30) όπου μπορούν να συνδεθούν οι καταναλωτές (κυκλοφορητές, βαλβίδες κλπ.): Ρελέ 1 18 = αγωγός R1 17 = ουδέτερος αγωγός N 13 = γείωση Ρελέ 2 (PG και 69.30) 16 = αγωγός R2 15 = ουδέτερος αγωγός N 14 = γείωση Οι αισθητήρες θερμοκρασίας (S1 έως S4) συνδέονται με τυχαία πόλωση στις εξής συνδέσεις: 1 / 2 = αισθητήρας 1 (π.χ. αισθητήρας συλλέκτη 1) 3 / 4 = αισθητήρας 2 (z. B. αισθητήρας μπόιλερ 1) 5 / 6 = αισθητήρας 3 (z. B. αισθητήρας TSPO) 6 / 7 = αισθητήρας 4 (z. B. αισθητήρας TRL) Η παροχή δικτύου συνδέεται στα σημεία: 19 = ουδέτερος αγωγός N 20 = αγωγός L 12 = γείωση Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα! Επικίνδυνες τάσεις. Μην αγγίζετε! 5

6 1.2.1 Συνδέσεις συστήματος 1 Ηλιακό σύστημα στάνταρ με 1 μπόϊλερ, 1 κυκλοφορητή και 3 αισθητήρες. Ο αισθητήρας S4 / TRL μπορεί να χρη- σιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση θερμότητας. ANL 1 S1 R1 S4 / TRL S3 S2 Σύμβολο S1 S2 S3 S4 / TRL R1 Περιγραφή αισθητήρας συλλέκτη κάτω αισθητήρας μπόιλερ άνω αισθητήρας μπόιλερ (προαιρετικός) αισθητήρας ογκομέτρησης θερμότητας (προαιρετικός) ηλιακός κυκλοφορητής Συνδέσεις συστήματος 2 (PG και PG 69.30) Ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανση με 1 μπόιλερ, 3 αισθητήρες και συμπληρωματική θέρμανση. Ο αισθητήρας S4 / TRL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ογκομέτρηση θερμότητας. ANL 2 S1 R1 S4 / TRL S2 S3 R2 Σύμβολο S1 S2 S3 S4 / TRL R1 R2 Περιγραφή αισθητήρας συλλέκτη κάτω αισθητήρας μπόιλερ άνω αισθητήρας μπόιλερ αισθητήρας θερμοστάτη αισθητήρας όγκομέτρησης θερμότητας (προαιρετικός) ηλιακός κυκλοφορητής αντλία τροφοδότησης συμπληρωματικής θέρμανσης 6

7 2. Χειρισμός και λειτουργία 2.1 Πλήκτρα ρύθμισης πίσω SET (Επιλογή / Ρύθμιση) εμπρός 2.2 Οθόνη παρακολούθησης συστήματος! Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος ρυθμίζεται με τα 3 πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από την οθόνη. Με το πλήκτρο 1 κινείστε προς τα εμπρός στο μενού ένδειξης ή αυξάνετε τις τιμές ρύθμισης. Το πλήκτρο 2 χρησιμοποιείται αντίστροφα. Για να ρυθμίσετε, πιέστε περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο 1. Στην οθόνη εμφανίζεται η αποθηκευμένη τιμή. Εμφανίζεται επίσης η ένδειξη. Πατώντας το πλήκτρο 3 αλλάζετε στην κατάσταση επιλογής. Επιλέξτε κανάλι με τα πλήκτρα 1 και 2. Πιέστε για λίγο το πλήκτρο 3. Η ένδειξη αναβοσβήνει (Κατάσταση ). Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα 1 και 2. Πιέστε για λίγο το πλήκτρο 3. Η ένδειξη εμφανίζεται σταθερή. Η επιλεγμένη τιμή αποθηκεύτηκε. Η οθόνη παρακολούθησης συστήματος αποτελείται από 3 μέρη: ένδειξη καναλιού, γραμμή εικονιδίων, οθόνη συστήματος (ενεργή διάταξη συστήματος). Πλήρης απεικόνιση οθόνης παρακολούθησης Ένδειξη καναλιού μόνο απεικόνιση ένδειξης καναλιού Γραμμή εικονιδίων Η ένδειξη καναλιού αποτελείται από δύο μέρη. Η πάνω γραμμή είναι αλφαριθμητική 16 ψηφίων (απεικόνιση κειμένου). Εδώ εμφανίζονται κυρίως τα ονόματα καναλιών και τα σημεία του μενού. Στην κάτω γραμμή 7 ψηφίων εμφανίζονται οι τιμές των καναλιών και οι παράμετροι ρύθμισης. Οι θερμοκρασίες και οι διαφορές θερμοκρασίας εμφανίζονται με τη μονάδα μέτρησης C ή K. Τα πρόσθετα εικονίδια της γραμμής εικονιδίων δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. μόνο απεικόνιση γραμμής εικονιδίων Εικονίδιο φωτίζει Ρελέ 1 ενεργό Ρελέ 2 ενεργό Θερμοστάτης μπόιλερ ενεργός / Υπέρβαση ανώτατης θερμοκρασίας Αντιψυκτική προστασία ενεργή αναβοσβήνει Ψύξη συλλέκτη ενεργή Ψύξη επιστροφής ενεργή Θερμοστάτης συλλέκτη ενεργός. Ενεργοποίηση αντιψυκτικής προστασίας Απενεργοποίηση κινδύνου συλλέκτη ή απενεργοποίηση κινδύνου μπόιλερ + Βλάβη αισθητήρα + Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας Αλλαγή ρύθμισης καναλιού Λειτουργία SET 7

8 2.2.3 ( )., () LED : : : )

9 3. 1..,.. ANL 1* ANL A SET (. 2.1) ANL SET SET / ). ANL 1 ANL 2 : ANL 1* : ANL 2 : - (PG PG 69.30) * ANL. 9

10 : x. x*. PG : S3 S4 ( ) (OWMZ). (OWMZ). MEDT (MED%) (MEDT) Tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 3). ANL ANL Περιγραφή. σελ. Κανάλι 1 1 2* 2* KOL x x x x Θερμοκρασία συλλέκτη TSP TSP x x Θερμοκρασία μπόιλερ TSPU TSPU x x Θερμοκρασία μπόιλερ 1 1 κάτω 11 TSPO TSPO x x Θερμοκρασία μπόιλερ 1 1 άνω 11 S3 x 3 S3 x Θερμοκρασία αισθητήρα 3 11 TRL. TRL Θερμοκρασία αισθητ. επιστροφής 11 S4 4 S4 Θερμοκρασία αισθητήρα 4 11 n % x 1 n % x Ταχύτητα κυκλοφορητή ρελέ 1 11 n1 x 1 n1 % x Ταχύτητα κυκλοφορητή ρελέ 1 11 h P x 1 h P x Ώρες λειτουργίας ρελέ 1 11 h P1 x 1 h P1 x Ώρες λειτουργίας ρελέ 1 11 P2 x 2 h P2 kwh x Ώρες λειτουργίας ρελέ 2 kwh 11 kwh Όγκος θερμότητας σε kwh 12 MWh MWh ANL MWh 1-2 Όγκος θερμότητας σε MWh 12 DT ANL E x 1-2x. Σύστημα DT DT A E x x x. Διαφορά θερμοκρ. ενεργοποίησης 13 DT S x Διαφορά θερμοκρ. DT A x x ANS x x απενεργοποίησης 13 S DT MX S x x x x Δέουσα διαφορά θερμοκρασίας 1 13 NOT ANS x x x x Αύξηση 1 13 S MX x x Μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ 1 13 NOT x x Θερμοκρασία κινδύνου συλλέκτη 1 14 * * Το σύστημα 2 ισχύει μόνο για τις εκδόσεις και ANL Περιγραφή. σελ. Κανάλι 1 2* 2 OKX Επιλογή ψύξη συλλέκτη συλλέκτης 1 OKX x x 14 KMX x* x* 1 1 KMX OKN x* x x* x Μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτης 1 14 KMN x* x* Επιλογή ελάχιστος περιορισμός 1 OKN x x συλλέκτης 1 OKF x x 1 Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτης KFR KMN x* x* x* ORUE x x Επιλογή αντιψυκτική προστασία OKF x x O RK συλλέκτης 1 NH E x Θερμοκρασία αντιψυκτ. προστ. 1 NH KFR A x* x* x. συλλέκτης OWMZ x x WMZ ORUE VMAX x x Επιλογή ψύξη επιστροφής 15 MEDT Επιλογή συλλέκτης σωλήνων O RK x x 15 κενού MED% MEDT MEDT nmn x Θερμοκρασία ενεργοποίησης NH E x 1 15 θερμοστάτη 1 n1mn x 1 Θερμοκρασία απενεργοπ. NH HND A x x 1 15 θερμοστάτη 1 HND2 x x 2 OWMZ x Επιλογή WMZ 12 SPR x VMAX PROG XX.XX Μέγιστη ροή 12 MEDT VERS X.XX Τύπος αντιψυκτικού 12 MED% MEDT MEDT Πυκνότητα αντιψυκτικού 12 nmn n1mn x x Ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή ρελέ 1 Ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή ρελέ 1 HND x x Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ 1 16 HND2 x x Χειροκίνητη λειτουργία ρελέ 2 16 SPR x x Γλώσσα 16 PROG XX.XX Αριθμός προγράμματος VERS X.XX Αριθμός έκδοσης 16 16

11 4.1.1 KOL: : C. KOL : TSP, TSPU, TSPO: : C. TSP : TSPU : TSPO : S3, S4: : C - (). S3 : 3 S4 : 4 : S3 S4 ( ) TRL: : C. TRL : n %, n1 %: : C (PG PG 69.30). n % : () n1 %: h P / h P1 / h P2: (h P / h P1 / hp2)... SET. SET (3) 2 - RESET. SET. RESET - SET. RESET

12 4.1.7 OWMZ: OFF...ON OFF VMAX: l/min ,0 MEDT: MED%: (Vol-) % MED% MEDT kwh/mwh: kwh / MWh -. - OWMZ -. (l/min) VMAX. - MEDT MED%. : 0 : 1 : 2 : 3 : Tyfocor LS / G-LS S1 S4. kwh kwh MWh MWh... SET. SET (3) 2 RESET. SET. RESET SET. RESET

13 4.1.8 T DT E:. 1, ,0 K 6.0 DT A:. 0, ,5 K 4.0 K : 1 K. DT S: 1, ,0 K 10.0 (PG und PG 69.30). (DT E) (10 s)* (nmn = 30 %). (DT S) ( PG PG 69.30) 10 %. 2 K (ANS) ( PG PG 69.30), 10 %, 100 %. "Anstieg" (). - (DT A), - (AUS). * 100 % 10 ANS: K 2 K (PG und PG 69.30) S MX: C 60 C, -.,. : - 95 C. 13

14 NOT: C 140 C (NOT) (R1) - - ( - ). 140 C, C. ( ) OKX: OFF... ON OFF KMX: C 120 C ORUE:. - (KMX), -., ( ' - ), 95 C. ). (S MX) 5, (S MX). ( ) OKN: OFF / ON OFF KMN: C 10 C OKF: OFF / ON OFF KFR: C 4,0 C 14 (R1).,., ( ). -, - " ". 1 C, -. : -, -.

15 ORUE: OFF... ON OFF O RK: OFF... ON OFF - (SMAX) -. -, 95 C ( ). ( ). 2, %. -,. 2, 30 -.,. 2, (ANL = 2) Συμπληρωματική θέρμανση Εκμετάλλευση περίσσιας θερμότητας NH E < NH A NH E > NH A,. NH E: : 0, ,0 C : 40,0 C NH : : 0, ,0 C : 45,0 C 15

16 Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητών nmn: Έλεγχος ταχύτητας κυκλοφορητή Εύρος ρύθμισης: Αρχική ρύθμιση: 30 (PG και PG 69.30) Τρόπος λειτουργίας HAND / HND1 / HND2: Τρόπος λειτουργίας Δυνατότητες ρύθμισης: OFF, AUTO, ON Αρχική ρύθμιση: AUTO Με το κανάλι ρύθμισης nmn προεπιλέγετε για την έξοδο R1 μία σχετική ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής του συνδεδεμένου κυκλοφορητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιούνται καταναλωτές που δεν υπακούουν σε ρύθμιση στροφών περιστροφής (π.χ. βαλβίδες) πρέπει να επιλέξετε στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο την τιμή 100 % ώστε να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταχύτητας περιστροφής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας χειροκίνητα, αν θέλετε να κάνετε εργασίες ελέγχου και συντήρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή της τιμής MM που επιτρέπει τις εξής δυνατότητες: HAND / HND1 / HND2 Κατάσταση λειτουργίας OFF : Ρελέ εκτός λειτουργίας (αναβοσβήνει) + AUTO : Ρελέ σε αυτόματη λειτουργία ON : Ρελέ σε λειτουργία (αναβοσβήνει) Γλώσσα (SPR) SPR: Ρύθμιση γλώσσας Δυνατότητες ρύθμισης: de, En, It Αρχική ρύθμιση: de Στο κανάλι αυτό επιλέγετε τη γλώσσα του μενού. de : γερμανικά En : αγγλικά It : ιταλικά 16

17 5. T4A, :. 2 Η λυχνία ελέγχου λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη. Στην οθό-νη εμφανίζεται το εικονίδιο και το εικονίδιο αναβοσβήνει o.k..... Pt ( ). Pt

18 5.1 -,..,, -. ( "") ; ;. 0,5 bar ; ; Tein Taus. o.k. - : - -. ) T ; - TeinTaus ;. - (. ); -. o.k. ; ;.. ;. 18

19 a ; b -. ; ; ; , !,. - ; ; ; - ; ; a.. -. o.k. - ).. ; b LED ; - ; ; o.k.?.. / ; - -. ;

20 FlowCon S FlowCon DeltaSol S BS 6. µ µ µ - µ, -, - µ, µ -, µ µ. RESOL SP1 µ µ - µ µ (.). µ µ - µ µ µ. RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße 10 D Hattingen Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / : µ µ µ µ. µ µ

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual RESOL D e lt a S o l C/3 *48006280* 48006280 Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της RESOL. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο

DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο *11201936* 11201936 Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να έχετε τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Εγκατάσταση Χειρισμός Εκκίνηση *48001950* 48001950 FlowCon B Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. ΕΛΕΓΚΤΕς ΣΕΙΡΑς 90C Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. 90C ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 VRG130,VRG230 VRG140, VRB140 3G, 4G 3F 3MG, 4MG, 5MG BIV T, TM 3HG, 3H

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Α) Ηλιακά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας Calpak Συστήματα για οικιακές ή μικρές επαγγελματικές εφαρμογές Αυτός ο τεχνικός οδηγός κατοχυρώνεται από το δικαίωμα περί

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

Οδηγίες σέρβις FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση 6 720 615 287-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0422 80106 Αναθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Logamatic 4324. Πίνακας ελέγχου. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

Οδηγίες συντήρησης. Logamatic 4324. Πίνακας ελέγχου. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Οδηγίες συντήρησης Πίνακας ελέγχου! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

SmartBoard. Περιγραφή συστήματος

SmartBoard. Περιγραφή συστήματος SmartBoard Περιγραφή συστήματος SmartBoard Περιγραφή συστήματος Έκδοση1 Η έκδοση αυτή δεν υπόκειται σε καμία ενημέρωση. Νέες εκδόσεις θα βρείτε στο INFORM στο www.wabco-auto.com 2008 Διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αγαπητέ Πελάτη: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που έχετε αγοράσει την αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και θα μπορέσει να σας προσφέρει βέλτιστες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E Pioneering for You Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 140 047-Ed.01 / 2013-11-Wilo UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Fig. 1: IF-Modul Fig.

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα