Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Πάτρα, Απρίλιος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 Εισαγωγή...3 Ορισµός «Εκπαιδευτικού Πακέτου»:...3 Ορισµός πεδίων µεταδεδοµένων (metadata):...3 Πλοήγηση στη Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Πακέτων...5 Ανέβασµα Εκπαιδευτικού Πακέτου...8 Καρτέλα Έγγραφο Καρτέλα Λογισμικό Καρτέλα Λεπτομέρειες Αναζήτηση Εκπαιδευτικού Πακέτου ηµοφιλείς Λέξεις Κλειδιά Νέα Εκπαιδευτικά Πακέτα Πρόσφατες Μεταφορτώσεις Εκπαιδευτικών Πακέτων ηµοφιλή Εκπαιδευτικά Πακέτα Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα Μου ΕΙΚΟΝΕΣ

3 Εισαγωγή Η παρούσα «βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τους επιµορφωτές και τους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στα προγράµµατα επιµόρφωσης β' επιπέδου, στην ανεύρεση υλικού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες) για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρµογής στην τάξη. Στη βιβλιοθήκη αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να «καταθέτουν» υλικό (σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνοδευτικό υλικό) χαρακτηρίζοντάς το µε κατάλληλα µεταδεδοµένα (πχ ηµιουργός/ Συγγραφέας, δικαιώµατα, Λογισµικό που αξιοποιεί, Γλώσσα κ.α.) και να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης. Η δοµή/ οργάνωση της βιβλιοθήκης βασίζεται στην παρακάτω ακολουθία/ «δέντρο» ταξινόµησης: Κλάδος εκπαιδευτικών (πχ. ΠΕ04), Βαθµίδα εκπαίδευσης (πχ. Γυµνάσιο), Τάξη (πχ. Β' Γυµνασίου), Μάθηµα (πχ. Φυσική), Επιµέρους Ενότητες του µαθήµατος (πχ. Κινήσεις, Ενέργεια, Θερµότητα) Ορισμός «Εκπαιδευτικού Πακέτου»: Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες «κατατίθενται» στην παρούσα βιβλιοθήκη µε τη µορφή «εκπαιδευτικού πακέτου», το οποίο περιλαµβάνει σε ένα «συµπιεσµένο» αρχείο (πχ. σε µορφή.zip,.rar) τα παρακάτω: Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου (πχ. σε µορφή.doc ή.pdf) Φύλλο εργασίας µαθητή (πχ. σε µορφή.doc) Άλλο/α αρχείο/α, εφόσον απαιτούνται για την εφαρµογή του παραπάνω εκπαιδευτικού σεναρίου, όπως είναι για παράδειγµα ένα εκτελέσιµο/ "αυτόνοµο" αρχείο (πχ. ένα java applet) ή ένα αρχείο που έχει παραχθεί µέσω ενός εργαλείου εκπαιδευτικού λογισµικού (πχ. ένα αρχείο τύπου.ip, που έχει δηµιουργηθεί µε το Interactive Physics, ένα αρχείο τύπου.gsp που έχει δηµιουργηθεί µε το Sketchpad κ.α.). Επίσης, είναι δυνατόν να περιλαµβάνει άλλο υλικό τα οποίο κρίνεται από το δηµιουργό ή γενικότερα από τον εκπαιδευτικό που «καταθέτει» την εκπαιδευτική δραστηριότητα: είτε απαραίτητο, για την υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας στην τάξη (πχ. ένα αρχείο κειµένου, υπολογισµών κλπ. για επεξεργασία από τους µαθητές στο πλαίσιο της διδασκαλίας), είτε σκόπιµο να έρθει σε γνώση του δυνητικού χρήστη-εκπαιδευτικού (πχ. µια αξιολόγηση, µια σχετική δηµοσίευση). Στo «εκπαιδευτικό πακέτο» δεν περιλαµβάνεται το εργαλείο(α) ή τίτλος(οι) εκπαιδευτικού λογισµικού το οποίο αξιοποιείται (πχ. το ίδιο το Interactive Physics, το GeoGebra, το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», το «Ιστορικός Άτλαντας Centennia» κ.α.). Ορισμός πεδίων μεταδεδομένων (metadata): α/α 1. Tίτλος µεταδεδοµένου Όνοµα (*) Περιγραφή Τίτλος Εκπαιδευτικού Πακέτου. Πρέπει να είναι ενδεικτικός του περιεχοµένου του πακέτου πχ. Μετρήσεις στο χάρτη και υπολογισµοί, Απλή αρµονική ταλάντωση 3

4 Περιγραφή (*) Λογισµικό που χρησιµοποιείται (*): Πνευµατικά ικαιώµατα Είδος Εκπαιδευτικού Πακέτου (*) Συγγραφέας/είς εκπαιδευτικής δραστηριότητας Συντελεστές Εκδότης Γλώσσα Λέξεις (Tags) Σχετικό URL κλειδιά Σύντοµη περιγραφή του Εκπαιδευτικού Πακέτου. Περιλαµβάνει βασικά στοιχεία για το Εκπαιδευτικό Πακέτο όπως: κύριοι διδακτικοί στόχοι, θεµατική ενότητα, λογισµικό που αξιοποιεί, περιεχόµενα συµπιεσµένου αρχείου (πχ. το παρόν συµπιεσµένο αρχείο περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου, 2 φύλλα εργασίας µαθητών Α Γυµνασίου, applet προσοµοίωσης ελεύθερης πτώσης αντικειµένου ), κλπ. Τίτλος/ι λογισµικού που χρησιµοποιούνται για διεξαγωγή της προτεινόµενης διδασκαλίας. Επιλέγονται από µενού επιλογών ή στην περίπτωση που χρησιµοποιείται λογισµικό που δεν περιλαµβάνεται στις προτεινόµενες επιλογές, προστίθενται από το χρήστη στο πεδίο «Άλλο» Σηµειώνεται ο τύπος των πνευµατικών δικαιωµάτων που διέπουν τη χρήση του Εκπαιδευτικού Πακέτου πχ. Ελεύθερο για χρήση, Creative Commons Licence Αφορά στο είδος του προτεινόµενου Εκπαιδευτικού Πακέτου. Επιλέγεται από µενού επιλογών: Μονοθεµατική (αφορά σε ένα µάθηµα/ θεµατική ενότητα), ιαθεµατική (αφορά σε περισσότερα του ενός µαθήµατα πχ. γεωγραφία-ιστορία), Ηµιτυπική σχολική πρακτική (πχ. περιβαλλοντική δραστηριότητα), Άτυπη σχολική πρακτική (πχ. σχολική γιορτή) Όνοµα/τα Συγγραφέων Εκπαιδευτικού Πακέτου (αναρτώµενου υλικού). Ονόµατα τυχόν άλλων συντελεστών στη δηµιουργία του Εκπαιδευτικού Πακέτου (πχ. επιµέλεια κειµένων, γραφικά, άλλη συµβολή ) Όνοµα / Επωνυµία εκδότη της δραστηριότητας στην περίπτωση που διατίθεται από κάποιον εκδότη (πχ Design Simulation Technologies στην περίπτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνοδεύουν το πακέτο λογισµικού Interactive Physics) Γλώσσα συγγραφής υλικού (πχ. Ελληνικά, Αγγλικά) Αφορούν σε λέξεις ή σύντοµες φράσεις (2-3 λέξεις) που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του Εκπαιδευτικού Πακέτου και οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στην εύκολη αναζήτησή του πχ. Ταχύτητα, Ενέργεια, Γεωγραφικό πλάτος, Ελεύθερη πτώση, Οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, Οµήρου Οδύσσεια, Πελοποννησιακός πόλεµος, Όµοια Τρίγωνα, Θέση Κύκλου Ευθείας, Πολυώνυµα Αφορά σε διεύθυνση/εις σχετικού/ών µε το Εκπαιδευτικό Πακέτο δικτυακού/ών τόπου/ων (πχ. διεύθυνση όπου µπορεί κάποιος να βρει: το λογισµικό που απαιτείται, κάποια σχετική δηµοσίευση, το blog του δηµιουργού, άλλες σχετικές δραστηριότητες κ.α.) (*) Τα πεδία που σηµειώνονται µε * είναι υποχρεωτικά 4

5 Πλοήγηση στη Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Πακέτων Για την πλοήγηση στην Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων προτείνεται η χρήση των φυλλοµετρητών Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Επιπλέον, η ελάχιστη ταχύτητα διαδικτύου που πρέπει να έχει στη διάθεσή σου ο χρήστης είναι 1 MBps Από το µενού της κεντρικής σελίδας επιλέγουµε ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. Εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα: Εικόνα 1: Εκπαιδευτικά Πακέτα Στην αριστερή στήλη βλέπουµε τις κατηγορίες αρχείων και στη δεξιά στήλη πόσα αρχεία περιέχει η κάθε κατηγορία. Κάνοντας κλικ στο όνοµα µιας κατηγορίας βλέπουµε τις υποκατηγορίες και τα αρχεία που αυτή περιέχει. 5

6 Εικόνα 2: Υποκατηγορίες και αρχεία που περιέχει µια κατηγορία αρχείων Κάνοντας κλικ στο κουµπί Μεταφόρτωση µπορούµε να κατεβάσουµε το Εκπαιδευτικό Πακέτο στον υπολογιστή µας. Κάνοντας κλικ σε ένα από τα tags (λέξεις κλειδιά) µπορούµε να αναζητήσουµε όλα τα αρχεία που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη λέξη κλειδί, όπως στο παρακάτω παράδειγµα. 6

7 Εικόνα 3: Εµφάνιση αρχείων που σχετίζονται µε µια λέξη κλειδί Τέλος κάνοντας κλικ στο κουµπί Λεπτοµέρειες µπορούµε να δούµε όλες τις τιµές των µεταδεδοµένων του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Πακέτου. 7

8 Ανέβασμα Εκπαιδευτικού Πακέτου Για το ανέβασµα ενός Εκπαιδευτικού Πακέτου στη βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Πακέτων, πρέπει καταρχήν να συνδεθείτε µε το λογαριασµό σας στην κεντρική σελίδα του προγράµµατος επιµόρφωσης (http://ifigeneia.cti.gr/repository/) εισάγοντας Ονοµασία Χρήστη και Κωδικό στα πεδία στο κάτω αριστερά µέρος της οθόνης. Για την εισαγωγή Εκπαιδευτικών Πακέτων προτείνεται η χρήση των φυλλοµετρητών Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Τον Firefox µπορείτε να τον βρείτε εδώ Στη συνέχεια και εφόσον η σύνδεση στον κόµβο ήταν επιτυχής, επιλέγουµε ΠΑΚΕΤΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ από το µενού της κεντρικής σελίδας και στη συνέχεια το κουµπί Υποβολή Εκπαιδευτικού Πακέτου. Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα: Εικόνα 4: Υποβολή Εκπαιδευτικού Πακέτου Στη φόρµα που εµφανίζεται, στο πεδίο Επιλέξτε µέθοδο ανεβάσµατος, επιλέγουµε είτε Ανέβασµα αρχείου από τον υπολογιστή µέσω του οποίου ανεβάζουµε ένα αρχείο από τον υπολογιστή µας είτε Σύνδεσµος (Link) από άλλον Ιστότοπο µέσω του οποίου κάνουµε link προς ένα αρχείο που υπάρχει σε άλλο server, χωρίς να ανεβάσουµε κάτι. Αν επιλέξουµε Ανέβασµα αρχείου από τον υπολογιστή τότε εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα: 8

9 Εικόνα 5: Υποβολή Εκπαιδευτικού Πακέτου - Επιλογή αρχείου Επιλέγουµε το αρχείο του Εκπαιδευτικού Πακέτου χρησιµοποιώντας το Browse και το ανεβάζουµε πατώντας Upload. Σηµειώνεται ότι τα επιτρεπόµενα αρχεία για ανέβασµα αρχεία πρέπει να είναι σε µορφή.zip. Αφού το αρχείο ανέβει στο διακοµιστή, στην επόµενη σελίδα που εµφανίζεται εισάγουµε στοιχεία που σχετίζονται µε το Εκπαιδευτικό Πακέτο. 9

10 Εικόνα 6: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου Η φόρµα εισαγωγής χωρίζεται σε διάφορες καρτέλες (tabs), οι οποίες εξηγούνται ξεχωριστά. 10

11 Καρτέλα Έγγραφο Εικόνα 7: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Έγγραφο Στην καρτέλα αυτή εισάγουµε τον τίτλο και την ταξινόµηση του Εκπαιδευτικού Πακέτου που µόλις έχουµε ανεβάσει. Η ταξινόµηση ουσιαστικά αναφέρεται σε ποια/ποιες ειδικότητα/ες, τάξη/τάξεις, µάθηµα/µαθήµατα, ενότητα/ενότητες αντιστοιχεί το συγκεκριµένο πακέτο. Το µετα-δεδοµένο Ταξινόµηση έχει την µορφή ενός δέντρου. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αριστερά από το όνοµα ενός κόµβου εµφανίζονται τα παιδιά του. Επιλέγουµε ΜΟΝΟ τους κόµβους στους οποίους ανήκει το Εκπαιδευτικό Πακέτο και όχι όλο το µονοπάτι. Π.χ. αν θέλουµε να εισάγουµε ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο που είναι για ειδικότητα ΠΕ60/70 και Προσχολική Αγωγή, θα επιλέξουµε µόνο τον κόµβο Προσχολική Αγωγή. Ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µια κατηγορίες(διαθεµατική). Π.χ. µπορεί να αναφέρεται στις τάξεις Α και Β Γυµνασίου για τον κλάδο ΠΕ04 και στις τάξεις Α και Γ Γυµνασίου για τον κλάδο ΠΕ03. Για να δείτε όλο το δέντρο του πεδίου ταξινόµηση επιλέξετε το µενού «Εκπαιδευτικά Πακέτα» - > «έντρο Ταξινόµησης» 11

12 Καρτέλα Λογισμικό Εικόνα 8: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Λογισµικό Επιλέγουµε το λογισµικό/τα λογισµικά τα οποία χρησιµοποιεί το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Πακέτο χρησιµοποιεί λογισµικό που δεν περιλαµβάνεται στη λίστα, συµπληρώνουµε την ονοµασία του στο πεδίο Άλλο λογισµικό. Καρτέλα Λεπτομέρειες Εικόνα 9: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Λεπτοµέρειες 12

13 Εισάγουµε πληροφορίες σχετικά µε το είδος διδασκαλίας, το δηµιουργό, τους συντελεστές, τον εκδότη, τη γλώσσα, λέξεις κλειδιά, και το σχετικό URL. Ειδικότερα, η εισαγωγή των λέξεων κλειδιά γίνεται ως εξής: Πατάµε το κουµπί Προσθήκη από Popup. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο µε ένα αναδυόµενο µενού και δύο κουµπιά: Εικόνα 10: Προσθήκη λέξεων κλειδιών από popup Πληκτρολογούµε στο πεδίο Αναζήτηση Λέξεων Κλειδιών τη λέξη κλειδί που θέλουµε να εισάγουµε. Καθώς πληκτρολογούµε, εµφανίζεται µια λίστα µε τις ήδη υπάρχουσες λέξεις κλειδιά που αρχίζουν µε τα γράµµατα που έχουµε πληκτρολογήσει. Εικόνα 11: Αναζήτηση λέξεων κλειδιών Αν η λέξη κλειδί που θέλουµε να εισάγουµε υπάρχει ήδη, την επιλέγουµε από τη λίστα. Αλλιώς την εισάγουµε πληκτρολογώντας. Και στις δύο περιπτώσεις πατάµε το 13

14 κουµπί Προσθήκη για να προστεθεί η λέξη κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο της φόρµας εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου. Όταν τελειώσουµε πατάµε Κλείσιµο παραθύρου για να κλείσει το παράθυρο. Μπορούµε να εισάγουµε τις λέξεις κλειδιά που θέλουµε πληκτρολογώντας απευθείας στο πεδίο Λέξεις κλειδιά της φόρµας εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου, χωρισµένες µεταξύ τους µε κόµµα. Ωστόσο, αυτό δε συνιστάται, γιατί µπορεί η λέξη κλειδί που εισάγουµε να υπάρχει ήδη στη βάση αλλά µε ελαφρά διαφορετική ορθογραφία (π.χ. χωρίς τόνους) και έτσι να εισαχθεί διπλά. Ο σωστός τρόπος εισαγωγής λέξεων κλειδιών είναι µε χρήση του Popup. Τέλος, αν θέλουµε να διαγράψουµε µια λέξη κλειδί, τη διαγράφουµε απευθείας από το πεδίο Λέξεις κλειδιά της φόρµας εισαγωγής στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου, φροντίζοντας οι υπόλοιπες λέξεις κλειδιά να είναι χωρισµένες µεταξύ τους µε κόµµα. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων, στο πεδίο Περιγραφή, εισάγεται µια περιγραφή του Εκπαιδευτικού Πακέτου. Τέλος, πατώντας το κουµπί κατηγορίες που επιλέχθηκαν., αποθηκεύεται η διδασκαλία στην κατηγορία ή τις Αναζήτηση Εκπαιδευτικού Πακέτου Επιλέγοντας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ από το µενού στο πάνω µέρος της κεντρικής σελίδας και στη συνέχεια το κουµπί Αναζήτηση Εκπαιδευτικού Πακέτου, Εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα: 14

15 Εικόνα 12: Αναζήτηση Εκπαιδευτικού Πακέτου 15

16 Μπορούµε να κάνουµε αναζήτηση µε βάση το επίπεδο στο οποίο ανήκει το πακέτο (ταξινόµηση), τις λέξεις κλειδιά που περιέχει, το λογισµικό που χρησιµοποιεί ή συνδυασµό των παραπάνω. Επιλέγουµε από το δέντρο της ταξινόµησης τον κόµβο ή τους κόµβους στις οποίες θέλουµε να ανήκει το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Αν ο επιλεγµένος κόµβος δεν περιέχει πακέτα τότε στα αποτελέσµατα εµφανίζονται τα πακέτα που τυχόν έχουν τα παιδιά του συγκεκριµένου κόµβου. Αν επιλέξουµε πάνω από έναν κόµβο, πρέπει να ορίσουµε µεταξύ τους σχέση Ή ή ΚΑΙ. Η Σχέση Ή σηµαίνει ότι το πακέτο ανήκει σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που επιλέξαµε. Σχέση ΚΑΙ σηµαίνει ότι το πακέτο ανήκει σε όλες τις κατηγορίες που επιλέξαµε (διαθεµατικό Εκπαιδευτικό Πακέτο). Επιπλέον, µπορούµε να επιλέξουµε µέχρι και τρεις λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση, συµπληρώνοντας ένα ή περισσότερα από τα τρία πεδία Λέξεις κλειδιά. Πληκτρολογούµε µέσα σε ένα πεδίο Λέξεις κλειδιά τη λέξη κλειδί που θέλουµε να αναζητήσουµε. Καθώς πληκτρολογούµε, εµφανίζεται µια λίστα µε τις υπάρχουσες λέξεις κλειδιά που αρχίζουν µε τα γράµµατα που έχουµε πληκτρολογήσει. Επιλέγουµε λέξη κλειδί από τη λίστα. Εικόνα 13: Αναζήτηση λέξεων κλειδιών Αν θέλουµε να κάνουµε αναζήτηση µε περισσότερες τις µία λέξεις κλειδιά, συµπληρώνουµε µία λέξη κλειδί σε κάθε πεδίο και ορίζουµε, µεταξύ των λέξεων κλειδιών, σχέση Ή ή ΚΑΙ. Επιλέγουµε από το δέντρο το λογισµικό ή τα λογισµικά που χρησιµοποιεί το Εκπαιδευτικό Πακέτο. Αν επιλέξουµε πάνω από ένα λογισµικά, πρέπει να ορίσουµε µεταξύ τους, σχέση Ή ή ΚΑΙ. Τέλος, αν θέλουµε να κάνουµε αναζήτηση µόνο στα αρχεία που έχουµε εισάγει εµείς, τσεκάρουµε το κουτάκι Αναζήτηση µόνο στα αρχεία µου. Αφού συµπληρώσουµε τα πεδία που θέλουµε, πατάµε το κουµπί Αναζήτηση. Τα αρχεία που πληρούν τα κριτήριά µας εµφανίζονται κάτω από τη φόρµα αναζήτησης. 16

17 Εικόνα 14: Αποτελέσµατα αναζήτησης Εκπαιδευτικού Πακέτου 17

18 Δημοφιλείς Λέξεις Κλειδιά Εικόνα 15: ηµοφιλείς λέξεις κλειδιά Στη στήλη αυτή εµφανίζεται ένα tag cloud (σύννεφο λέξεων) για τις λέξεις κλειδιά των Εκπαιδευτικών Πακέτων. Το tag cloud είναι µια οπτική αναπαράσταση των λέξεων κλειδιών που χρησιµοποιούνται στα Εκπαιδευτικά Πακέτα ανάλογα µε τη συχνότητα χρήσης τους. Συγκεκριµένα, οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λέξεις κλειδιά εµφανίζονται µε µεγαλύτερα γράµµατα, ενώ οι λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες µε µικρότερα. Έτσι στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε π.χ. ότι η λέξη κλειδί επιτάχυνση χρησιµοποιείται σε περισσότερα Εκπαιδευτικά Πακέτα απ ό,τι η λέξη κλειδί Γεωγραφικό µήκος, αλλά σε λιγότερα Εκπαιδευτικά Πακέτα απ ό,τι η λέξη κλειδί ταχύτητα. Εµφανίζονται µόνο οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λέξεις κλειδιά. Αν θέλουµε να δούµε το tag cloud µε όλες τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν, κάνουµε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσµο (Κάντε κλικ εδώ να δείτε όλες τις λέξεις κλειδιά). Κάνοντας κλικ πάνω σε µία λέξη κλειδί εµφανίζονται τα αρχεία που σχετίζονται µε αυτή, όπως στην Εικόνα3. Νέα Εκπαιδευτικά Πακέτα Στη στήλη αυτή εµφανίζονται τα πιο πρόσφατα ανεβασµένα Εκπαιδευτικά Πακέτα. Πρόσφατες Μεταφορτώσεις Εκπαιδευτικών Πακέτων Στη στήλη αυτή εµφανίζονται τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που έχουν κατεβαστεί πρόσφατα. Δημοφιλή Εκπαιδευτικά Πακέτα Στη στήλη αυτή εµφανίζονται τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που έχουν κατεβαστεί πιο συχνά. Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα Μου Στη στήλη αυτή εµφανίζονται τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που έχουν ανεβεί από τον ίδιο το χρήστη. 18

19 ΕΙΚΟΝΕΣ Εικόνα 1: Εκπαιδευτικά Πακέτα... 5 Εικόνα 2: Υποκατηγορίες και αρχεία που περιέχει µια κατηγορία αρχείων... 6 Εικόνα 3: Εµφάνιση αρχείων που σχετίζονται µε µια λέξη κλειδί... 7 Εικόνα 4: Υποβολή Εκπαιδευτικού Πακέτου... 8 Εικόνα 5: Υποβολή Εκπαιδευτικού Πακέτου - Επιλογή αρχείου... 9 Εικόνα 6: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου Εικόνα 7: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Έγγραφο Εικόνα 8: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Λογισµικό Εικόνα 10: Εισαγωγή στοιχείων Εκπαιδευτικού Πακέτου - Καρτέλα Λεπτοµέρειες Εικόνα 11: Προσθήκη λέξεων κλειδιών από popup Εικόνα 12: Αναζήτηση λέξεων κλειδιών Εικόνα 13: Αναζήτηση Εκπαιδευτικού Πακέτου Εικόνα 14: Αναζήτηση λέξεων κλειδιών Εικόνα 15: Αποτελέσµατα αναζήτησης Εκπαιδευτικού Πακέτου Εικόνα 16: ηµοφιλείς λέξεις κλειδιά

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης

Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης & Παρακολούθησης 2o ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προώθηση & Βελτίωση της Εκϖαίδευσης & της Αρχικής Εϖαγγελµατικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2.3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 2.3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων Ενότητα 2.3 Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει Να τροποποιούν τη γραµµατοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Kατασκευή ιστοχώρου για ένα σχολείο µε χρήση του συστήµατος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Μετάφραση του OpenCart

Ελληνική Μετάφραση του OpenCart Ελληνική Μετάφραση του OpenCart Οδηγός Χρήσης Κωνσταντινίδης Αντρέας Μαργαρίτης Γεώργιος Μπαλασάς Αντώνιος Ιούλιος 2009 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο OpenCart...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets AgentSheets Εγχειρίδιο Αναφοράς Idea Spreadsheet AgentSheets Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 2.1. Μενού «Αρχείο» 3 2.1.1. Νέο Έργο 4 2.1.2. Νέο Πεδίο Εργασίας 8 2.1.3. Άνοιγµα Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα