PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005

2 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Λογαριασµός αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών 4 Ισολογισµός 5 Κατάσταση ταµειακών ροών 6 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 7 µέχρι 10

3 1 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Χαράλαµπος Στασινόπουλος Παναγιώτης Παπουτσής Αικατερίνη Φιλιππή Γραµµατέας Cymanco Services Limited Ελεγκτές Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης & Σία Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ

4 2 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Εταιρεία συνέχισε κατά το έτος 2005 τις κύριές της δραστηριότητες που είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 4 των οικονοµικών καταστάσεων. ΜΕΡΙΣΜΑ Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την καταβολή µερίσµατος. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στις 12 εκεµβρίου 2005 το εγκεκριµένο και εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από σε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται στη σελίδα 1. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η κα Αικατερίνη Φιλιππή αποχωρεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση και, αφού είναι επανεκλέξιµη, προσφέρεται για επανεκλογή. ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ελεγκτές, κ.κ. Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης & Σία, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Λεµεσός, 3 Μαρτίου 2006 Γραµµατέας

5 3 Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED 1. Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Profile Systems & Software (Cyprus) Limited (η Εταιρεία) στις σελίδες 4 µέχρι 10, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 εκεµβρίου 2005, το λογαριασµό αποτελεσµάτων, την κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και από τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 2. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3. Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Profile Systems & Software (Cyprus) Limited στις 31 εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 4. Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στη σηµείωση 11 των οικονοµικών καταστάσεων που αναφέρει ότι η µητρική εταιρεία έχει συµφωνήσει να συνεχίσει να παρέχει την δέουσα οικονοµική υποστήριξη προς την Εταιρεία. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε τη βάση της δρώσας οικονοµικής µονάδας που προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της επαρκή χρηµατοδότηση και την υποστήριξη της µητρικής εταιρείας. Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων 4. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για τους σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στη σελίδα 2 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Λεµεσός, 3 Μαρτίου 2006 Εγκεκριµένοι Λογιστές

6 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED 4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) (2.457) Μεικτό κέρδος ιοικητικά και άλλα έξοδα (80.734) (63.163) Τόκοι τράπεζας που εισπράκτηκαν Ζηµία από εργασίες 4 (34.232) (12.682) Έκτακτη εισφορά για την άµυνα που παρακρατήθηκε από τόκους (8) (3) Ζηµία έτους (34.240) (12.685) Ζηµία από µεταφορά (26.757) (14.072) Ζηµία σε µεταφορά (60.997) (26.757) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ εν υπήρχαν άλλα κέρδη ή ζηµίες που δεν έχουν αναγνωριστεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για το έτος. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

7 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Εµπορικοί χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Λογαριασµός αποτελεσµάτων - ζηµία (60.997) (26.757) Μακροπρόθεσµη υποχρέωση Ποσό που οφείλεται στη µητρική εταιρεία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα Σύνολο υποχρεώσεων και συµφέρον µετόχων ) ) Σύµβουλοι ).. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

8 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Ροή µετρητών από εργασίες Ζηµία έτους (34.240) (12.685) Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση αποθεµάτων προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Αύξηση)/µείωση εµπορικών χρεωστών και προπληρωµών (44.999) Αύξηση/(µείωση) πιστωτών και εξόδων πληρωτέων (22.831) Καθαρή εισροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (12.875) (12.337) Καθαρή εκροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (12.875) (12.337) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση µετοχών (Μείωση)/αύξηση ποσού που οφείλεται στη µητρική εταιρεία ( ) 609 Καθαρή (εκροή)/εισροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (14.577) 609 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 277 (1.850) Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 1 Ιανουαρίου Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

9 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΥΣΤΑΣΗ, ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η Profile Systems & Software (Cyprus) Limited (η Εταιρεία) συστάθηκε στην Κύπρο στις 26 Οκτωβρίου 2001 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (α) (β) (γ) ήλωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), όπως υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε ΛΠ), και τις Ερµηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ερµηνείας ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς της Ε ΛΠ καθώς και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου, είναι για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 και εκφράζονται σε Κυπριακές λίρες. Βάση ετοιµασίας Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές του προηγούµενου έτους. Πάγιο ενεργητικό και αποσβέσεις Γίνεται πρόβλεψη για αποσβέσεις από την Εταιρεία για να διαγραφεί το κόστος µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των εµπράγµατων στοιχείων πάγιου ενεργητικού µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τους ως εξής: % Έπιπλα και εξοπλισµός 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα 20 Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού αποσβένονται από την ηµεροµηνία κτήσης τους ή στην περίπτωση των λογισµικών προγραµµάτων υπό ανάπτυξη από την ηµεροµηνία κατά την οποία συµπληρώνεται η ανάπτυξη τους και αρχίζουν να χρησιµοποιούνται. (δ) (ε) (ζ) Αποθέµατα προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Τα αποθέµατα προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών παρουσιάζονται στη χαµηλότερη της τιµής κόστους και της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας τους. Ξένα νοµίσµατα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε βάση τους συναλλαγµατικούς συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία του ισολογισµού και τα κέρδη ή ζηµίες από τη µετατροπή συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Φορολογία Ο εταιρικός φόρος και η έκτακτη εισφορά για την άµυνα υπολογίζονται µε βάση τη νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. /....

10 8 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχ.) (η) (θ) Προβλέψεις Γίνεται πρόβλεψη για υποχρεώσεις που αφορούν έξοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας και χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν: (i) (ii) (iii) Η Εταιρεία έχει ανηλειµµένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα γεγονότος του παρελθόντος Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθούν χρηµατικές εκροές για το διακανονισµό της υποχρέωσης Mπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ποσού της υποχρέωσης Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εξετάζεται κατά πόσο υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις που υποδηλούν µείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού, µε εξαίρεση τα αποθέµατα προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (βλέπε λογιστική αρχή δ). Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ενδείξεων, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του συγκεκριµένου στοιχείου. Αν η ανακτήσιµη αξία είναι χαµηλότερη της λογιστικής αξίας του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε γίνεται αποµείωση της αξίας στην ανακτήσιµη αξία. Η αποµείωση αξίας αναγνωρίζεται ως έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. (i) (ii) Προσδιορισµός ανακτήσιµης αξίας Η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας είναι η µεγαλύτερη της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας σε χρήση. Η αξία σε χρήση υπολογίζεται βάσει των εκτιµηµένων ταµειακών ροών οι οποίες προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας συντελεστή προεξόφλησης πριν τη φορολογία, ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήµατος και τα σχετικά ρίσκα του στοιχείου ενεργητικού. Για εκείνα τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία από µόνα τους δεν παράγουν αρκετές ανεξάρτητες ταµειακές ροές, η ανακτήσιµη αξία τους καθορίζεται για όλη τη µονάδα παραγωγής στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού. Ακύρωση αποµείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού Αναφορικά µε όλα τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, ζηµία από αποµείωση στην αξία αναστρέφεται εάν έγινε αλλαγή στις υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί η ανακτήσιµη αξία. Ζηµία από αποµείωση αναστρέφεται στην έκταση που η τρέχουσα αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν ξεπερνά την αξία που θα µπορούσε να υπολογιστεί, µείον αποσβέσεις ή χρεωλύσεις, εάν η αποµείωση στην αξία δεν είχε αναγνωριστεί. (ι) Ενοίκια πληρωτέα Ενοίκια που πληρώνονται για ενοικίαση γραφείων αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων βάσει της αρχής των δεδουλευµένων εξόδων σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής συµφωνίας. /....

11 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει την αξία της εκτελεσθείσας εργασίας συµβολαίων για ανάπτυξη και εφαρµογή εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και αναφέρεται µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων. 4. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ζηµία από εργασίες αναφέρεται µετά τη χρέωση για: Αποσβέσεις Αµοιβή ελεγκτών ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έξοδα προσωπικού Μισθός Συνεισφορά εργοδότη σε Ταµείο Προνοίας Άλλες συνεισφορές Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους απασχολούσε ένα υπάλληλο (2004: ένα υπάλληλο). 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10% πάνω στο φορολογητέο της εισόδηµα αλλά λόγω φορολογικών ζηµιών δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για το έτος, εκτός από την έκτακτη εισφορά για την άµυνα 8 που παρακρατήθηκε από τόκους που εισπράκτηκαν (2004 έκτακτη εισφορά για την άµυνα 3). 7. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τιµή κτήσης Έπιπλα Λογισµικά και Ηλεκτρονικοί Λογισµικά προγράµµατα εξοπλισµός υπολογιστές προγράµµατα υπό ανάπτυξη Σύνολο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορά (84.542) - 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου εκεµβρίου /....

12 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΣΥΝΕΧ.) Λογισµικά προγράµµατα υπό ανάπτυξη Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Μισθοί προσωπικού και άλλα ωφελήµατα µέρος Μεταφορά στα λογισµικά προγράµµατα (84.542) - Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ Εµπορικοί χρεώστες Προπληρωµές Οι εµπορικοί χρεώστες είναι εισπρακτέοι εντός ενός έτους και δε φέρουν τόκο. 9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριµένο, εκδοµένο και πληρωµένο εξολοκλήρου (2004: ) συνήθεις µετοχές της Στις 12 εκεµβρίου 2005, µε συνήθη απόφαση, το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε συνήθεις µετοχές της 1 µε τη δηµιουργία πρόσθετων συνήθων µετοχών της 1. Στις 12 εκεµβρίου 2005 το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε , µε την έκδοση πρόσθετων συνήθων µετοχών της ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταυτότητα µητρικής εταιρείας PROFILE Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Πληροφορικής, Ελλάδα. Συναλλαγές µε µητρική εταιρεία: Η Εταιρεία είχε συναλλαγές προς/(από) την µητρική εταιρεία, µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις ως ακολούθως: Ανάπτυξη εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων Έκδοση µετοχών Αγορές λογισµικών προγραµµάτων (57.076) - Απολήψεις Κέρδος από συναλλαγµατική διαφορά Ποσό που οφείλεται στη µητρική εταιρεία στις 31 εκεµβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η µητρική εταιρεία PROFILE Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Πληροφορικής έχει συµφωνήσει να συνεχίσει να παρέχει την δέουσα οικονοµική υποστήριξη προς την Εταιρεία τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα µήνες από το τέλος του έτους.

13 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 Οι πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στην κατάσταση 1 ετοιµάστηκαν από τα βιβλία και άλλα στοιχεία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές υποβλήθηκαν στις δοκιµασίες και άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρµόστηκαν στην εξέταση των προβλεπόµενων από το νόµο οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Κατά τη γνώµη µας οι πληροφορίες αυτές, σε συσχέτιση µε τις προβλεπόµενες από το νόµο οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους, παρουσιάζονται ορθά απ όλες τις ουσιώδεις απόψεις. Εγκεκριµένοι Λογιστές Λεµεσός, 3 Μαρτίου 2006

14 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατάσταση ιοικητικά και άλλα έξοδα 1 Προσδιορισµός φορολογητέου εισοδήµατος 2 Κατάσταση κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 3 Πιστοποιητικό 4

15 Κατάσταση 1 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Μισθοί προσωπικού και ωφελήµατα Αµοιβή επαγγελµατιών και έξοδα Ενοίκια που πληρώθηκαν Τηλέφωνα και ταχυδροµικά Επιδιορθώσεις Έξοδα φιλοξενίας πελατών Γραφική ύλη και εκτυπωτικά Αµοιβή ελεγκτών ηµοτικοί φόροι, φωτισµός και νερό Έξοδα καθαρισµού Έξοδα τράπεζας που πληρώθηκαν Κέρδος από συναλλαγµατικές διαφορές (4.766) (3.061) Συνδροµές και εισφορές Έξοδα αύξησης κεφαλαίου ιάφορα Αποσβέσεις

16 Κατάσταση 2 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατάσταση Ζηµία από εργασίες, ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων (34.240) Έξοδα αύξησης κεφαλαίου Αποσβέσεις Τόκοι τράπεζας που εισπράχτηκαν (84) Ετήσιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις (59.567) Ζηµία (32.526) ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ (µειωµένοι κατά 50%) 42 Ζηµία για το έτος (32.484) Ζηµία από µεταφορά ( ) Ζηµία (φορολογική) σε µεταφορά ( )

17 Κατάσταση 3 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Έπιπλα και εξοπλισµός Τιµή Ε κ π τ ώ σ ε ι ς. Υπόλοιπο Ποσοστό κτήσης Ετους % Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα Από µεταφορά Λογισµικά προγράµµατα υπό ανάπτυξη Σε µεταφορά (84.542)

18 Κατάσταση 4 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Απ όσα γνωρίζω και πιστεύω, πιστοποιώ ότι: 1. Ολα τα εισοδήµατα του έτους καταχωρίστηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές κ.κ. Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίµης & Σία. 2. Ολα τα έξοδα του έτους αφορούν δαπάνες που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για τους σκοπούς της Εταιρείας και καταχωρίστηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία που παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές. 3. Ολες οι συναλλαγές που επηρεάζουν την κατάσταση της επιχείρησης για το έτος καταχωρίστηκαν ορθά στα λογιστικά βιβλία και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές. 4. Ολα τα αποθεµατικά καταχωρίστηκαν µε ορθό τρόπο και έγιναν όλες οι αναγκαίες προβλέψεις στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν στους ελεγκτές. 5. Ολο το ενεργητικό και παθητικό καταχωρίστηκε µε ορθό τρόπο στις 31 εκεµβρίου 2005 στα λογιστικά βιβλία που υποβλήθηκαν στους ελεγκτές. 6. εν υπήρχαν δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις στις 31 εκεµβρίου Η Εταιρεία δεν έχει αξιόλογες ενδεχόµενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αγωγές ή άλλα θέµατα. 8. εν έχουν συµβεί οποιαδήποτε γεγονότα από τις 31 εκεµβρίου 2005 που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων την ηµεροµηνία αυτή.... Υπογραφή Σύµβουλος... Ιδιότητα Λεµεσός, 3 Μαρτίου 2006

19

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα