Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης"

Transcript

1 Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

2 Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM : Ισορροπία στη χρηµατοπιστωτική αγορά Γενική ισορροπία στο πλήρες υπόδειγµα IS-LM Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά

3 Η ευθεία FE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Όπως έχουµε δει στο Κεφ. 3, η ισορροπία στην αγορά εργασίας οδηγεί την οικονοµία σε πλήρη απασχόληση, όπου παράγεται το προϊόν πλήρους απασχόλησης N Ηδιαγραµµατική παράσταση του προϊόντος ως προς το πραγµατικό επιτόκιο είναι µια κάθετη γραµµή, διότι η ισορροπία της αγοράς εργασίας δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του πραγµατικού επιτοκίου (Σχ. 9.1) Y

4 Σχήµα 9.1 ΗευθείαFE Ευθεία, FE Προϊόν, Υ Πραγµατικό προϊόν, r

5 ΗευθείαFE Παράγοντες που µετατοπίζουν την ευθεία FE Το προϊόν πλήρους απασχόλησης καθορίζεται από την πλήρη απασχόληση της εργασίας και τα υπάρχοντα επίπεδα κεφαλαίου και παραγωγικότητας. Οποιαδήποτε µεταβολή στις µεταβλητές αυτές µετατοπίζει την ευθεία FE

6 ΗευθείαFE Στη Σύνοψη 11 παρουσιάζονται οι παράγοντες που µετατοπίζουν την ευθεία FE Η ευθεία πλήρους απασχόλησης µετατοπίζεται δεξιά εξαιτίας µιας ευεργετικής διαταραχής της προσφοράς µιας αύξησης της προσφοράς εργασίας µιας αύξησης του αποθέµατος κεφαλαίου Η ευθεία πλήρους απασχόλησης µετατοπίζεται αριστερά στις αντίθετες περιπτώσεις

7 Σύνοψη 11 Παράγοντες που µετατοπίζουν την ευθεία πλήρους απασχόλησης (FE) Μια Μετατοπίζει την ευθεία FE Αιτία Ευεργετική διαταραχή της προσφοράς εξιά 1. Μπορεί να παραχθεί περισσότερο προϊόν µε την ίδια ποσότητα εργασίας και κεφαλαίου. 2. Εάν αυξηθεί το οριακό προϊόν της εργασίας, ΜΡΝ, αυξάνει η ζήτηση εργασίας, µε συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης. Το προϊόν πλήρους απασχόλησης αυξάνει και για τους δυο λόγους. Αύξηση της προσφοράς εργασίας εξιά Αυξάνει η απασχόληση ισορροπίας, αυξάνοντας το προϊόν πλήρους απασχόλησης. Αύξηση του αποθέµατος κεφαλαίου εξιά Μπορεί να παραχθεί περισσότερο προϊόν µε την ίδια ποσότητα εργασίας. Επιπρόσθετα, η αύξηση του κεφαλαίου µπορεί να αυξήσει το ΜΡΝ, µε συνέπεια την αύξηση της ζήτησης εργασίας και της απασχόλησης ισορροπίας.

8 Ηκαµπύλη IS: Ισορροπία στην αγορά αγαθών Η αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία όταν η επιθυµητή επένδυση ισούται µε την επιθυµητή εθνική αποταµίευση Η ισορροπία επέρχεται µε προσαρµογές του πραγµατικού επιτοκίου Για κάθε επίπεδο προϊόντος Y, ηκαµπύλη IS δείχνει το πραγµατικό επιτόκιο r, στο οποίο η αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία Εξαγωγή της καµπύλης IS απότοδιάγραµµα αποταµίευσης επένδυσης (Σχ. 9.2)

9 Σχήµα 9.2 Πώς προκύπτει η καµπύλη IS Πραγµατικό επιτόκιο, r Καµπύλες αποταµίευσης S (Y = 4000) S (Y = 5000) Πραγµατικό επιτόκιο, r Καµπύλη επένδυσης, Ι Επιθυµητήεθνικήαποταµίευση, S d, και επιθυµητή επένδυση, I d Προϊόν, Υ

10 Ηκαµπύλη IS Βασικά χαρακτηριστικά Ηκαµπύλη αποταµίευσης έχει θετική κλίση, διότι µια αύξηση του πραγµατικού επιτοκίου αυξάνει την αποταµίευση Μια αύξηση του εισοδήµατος µετατοπίζει την καµπύλη αποταµίευσης δεξιά, διότι αποταµιεύουµε περισσότεροόταν το εισόδηµα µας είναι υψηλότερο Ηκαµπύλη επένδυσης έχει αρνητική κλίση, διότι µια αύξηση του πραγµατικού επιτοκίου µειώνει το επιθυµητό απόθεµα κεφαλαίου και συνακόλουθα την επένδυση

11 Ηκαµπύλη IS Θεωρούµε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα προϊόντων Στο υψηλότερο επίπεδο προϊόντος, ηκαµπύλη αποταµίευσης βρίσκεται δεξιότερα, σε σύγκριση µετηθέσητηςστο χαµηλότερο επίπεδο προϊόντος Αφού η καµπύλη επένδυσης έχει αρνητική κλίση, ένα υψηλό επίπεδο προϊόντος συνδυάζεται µεχαµηλό πραγµατικό επιτόκιο Επειδή µια αύξηση του προϊόντος µειώνει το πραγµατικό επιτόκιο, ηκαµπύλη IS έχει αρνητική κλίση Ηκαµπύλη IS δείχνει τη σχέση µεταξύ πραγµατικού επιτοκίου και προϊόντος, για την οποία η επένδυση ισούται µετην αποταµίευση

12 Ηκαµπύλη IS Μια εναλλακτική εκδοχή της συνθήκης ισορροπίας της αγοράς αγαθών Ξεκινώντας από ένα σηµείο ισορροπίας, υποθέτουµε ότι το πραγµατικό επιτόκιο αυξάνεται Η αύξηση του πραγµατικού επιτοκίου αυξάνει την αποταµίευση και µειώνει την κατανάλωση, µε αποτέλεσµατη µείωση των επιχειρηµατικών επενδύσεων Ηζητούµενη ποσότητα αγαθών µειώνεται Για να επανέλθει η ισορροπία, θα πρέπει να µειωθεί η προσφερόµενη ποσότητα αγαθών Τα υψηλότερα πραγµατικά επιτόκια συνδέονται µελιγότερο προϊόν, γι αυτό η καµπύλη IS έχει αρνητική κλίση

13 Ηκαµπύλη IS Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS Οποιαδήποτε µεταβολή µειώνει την επιθυµητή εθνική αποταµίευση σε σχέση µετηνεπιθυµητή επένδυση µετατοπίζει την καµπύλη IS προς τα πάνω και δεξιά Συγκεκριµένα,µε σταθερό το προϊόν, µια µείωση της αποταµίευσης σηµαίνει περισσότερη επένδυση σε σχέση µε την αποταµίευση: το πραγµατικό επιτόκιο θ αυξηθεί µειώνοντας την επένδυση και αυξάνοντας την αποταµίευση (Σχ. 9.3)

14 Σχήµα 9.3 Αποτέλεσµα µιας παροδικής αύξησης των δηµοσίων δαπανών στην καµπύλη IS Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση του G Αύξηση του G Επιθυµητήεθνικήαποταµίευση, S d, και επιθυµητή επένδυση, I d Προϊόν, Υ

15 Ηκαµπύλη IS Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS Οµοίως, οποιαδήποτε µεταβολή αυξάνει την επιθυµητή εθνική αποταµίευση σε σχέση µετηνεπιθυµητή επένδυση µετατοπίζει την καµπύλη IS προς τα κάτω και αριστερά Εναλλακτικά, κάθε µεταβολή που αυξάνει τη συνολική ζήτηση για αγαθά µετατοπίζει την καµπύλη IS προς τα πάνω και δεξιά Σ αυτήν την περίπτωση, η συνολική ζήτηση αγαθών είναι µεγαλύτερη από την προσφορά Το πραγµατικό επιτόκιο θα αυξηθεί µειώνοντας την επιθυµητή κατανάλωση και την επένδυση, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία

16 Ηκαµπύλη IS Στη Σύνοψη 12 παρατίθενται οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS Ηκαµπύλη IS µετατοπίζεται προς τα πάνω και δεξιά εξαιτίας µιας αύξησης του προσδοκώµενου προϊόντος µιας αύξησης του πλούτου µιαςπρόσκαιρηςαύξησηςτωνδηµοσίων δαπανών µιας µείωσης των φόρων (εφόσον δεν ισχύει η Ρικαρδιανή ισοδυναµία) µιας αύξησης του προσδοκώµενου οριακού προϊόντος του κεφαλαίου µιας µείωσης του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή του κεφαλαίου Ηκαµπύλη IS µετατοπίζεται προς τα κάτω και αριστερά στις αντίθετες περιπτώσεις

17 Σύνοψη 12 Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS Μια αύξηση Μετατοπίζει την καµπύλη IS Αιτία προς τα Του προσδοκώµενου προϊόντος Επάνω και δεξιά Μειώνεται η επιθυµητή αποταµίευση (αυξάνει η επιθυµητή κατανάλωση), αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών. Του πλούτου Επάνω και δεξιά Μειώνεται η επιθυµητή αποταµίευση (αυξάνει η επιθυµητή κατανάλωση), αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών. Των δηµοσίων δαπανών, G Επάνω και δεξιά Μειώνεται η επιθυµητή αποταµίευση (αυξάνει η ζήτηση αγαθών), αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών. Των φόρων, Τ Καµία µεταβολή ή κάτω αριστερά Καµία µεταβολή, αν οι καταναλωτές λάβουν υπόψη τους µια αντισταθµιστική µελλοντική µείωση των φόρων και δεν διαφοροποιήσουν την κατανάλωσή τους (ρικαρδιανή ισοδυναµία). Κάτω, αν οι καταναλωτές, δεν λάβουν υπόψη τους µια µελλοντική µείωση των φόρων και µειώσουν την επιθυµητή κατανάλωση, αυξάνοντας την επιθυµητή εθνική αποταµίευση και µειώνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών. Του προσδοκώµενου οριακού προϊόντος του κεφαλαίου, ΜΡΚ f.επάνω και δεξιά Αυξάνει η επιθυµητή επένδυση, αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο Του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή του κεφαλαίου Κάτω και αριστερά που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών Μειώνεται η επιθυµητή επένδυση, µειώνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει την αγορά αγαθών.

18 Ηκαµπύλη LM: Ισορροπία στη χρηµατοπιστωτική αγορά Το επιτόκιο και η τιµή ενόςµηχρηµατικού περιουσιακού στοιχείου Ητιµή ενόςµηχρηµατικού περιουσιακού στοιχείου συνδέεται στενά µε την απόδοση ή το επιτόκιό του Παράδειγµα: Ένα οµόλογο αποφέρει $10,000 στο τέλος του χρόνου: Ητρέχουσατιµήαγοράςτουείναι$9615, και το επιτόκιο του είναι 4%, αφού ($10,000 $9615)/$9615 =.04 = 4% Αν η τρέχουσα τιµή τουοµολόγου µειωθεί στα $9524, η απόδοσή του θα γίνει 5%, αφού ($10,000 $9524)/$9524 =.05 = 5% Με δεδοµένο τον προσδοκώµενο πληθωρισµό, ητιµήενόςµη χρηµατικού περιουσιακού στοιχείου συνδέεται στενά µετο πραγµατικό επιτόκιο

19 Ηκαµπύλη LM: Ισορροπία στη χρηµατοπιστωτική αγορά Η ισορροπία της ζητούµενης ποσότητας χρήµατος µε την προσφερόµενη ποσότητα χρήµατος Γιαναεπιτευχθείισορροπίαστηχρηµατοπιστωτική αγορά πρέπει η πραγµατική ζητούµενη ποσότητα χρήµατος να ισούται µετην πραγµατική προσφερόµενη ποσότητα χρήµατος Ηπραγµατική προσφορά χρήµατος καθορίζεται από την κεντρική τράπεζα και δεν επηρεάζεται από το ύψος του πραγµατικού επιτοκίου Ηπραγµατική ζήτηση χρήµατος µειώνεται καθώς το πραγµατικό επιτόκιο αυξάνεται Ηπραγµατική ζήτηση χρήµατος αυξάνεται καθώς αυξάνεται το προϊόν Ηκαµπύλη LM (Σχ. 9.4) αποτελείται από τα σηµεία ισορροπίας που προκύπτουν από τη διαγραµµατική απεικόνιση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος για διαφορετικά επίπεδα προϊόντος

20 Σχήµα 9.4 Πώς βρίσκουµε την καµπύλη LM Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατική προσφορά χρήµατος, MS Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατική ζήτηση χρήµατος, MD (Y = 5000) MD (Y = 4000) Πραγµατική προσφορά χρήµατος, M/P, και πραγµατικήζήτησηχρήµατος, Μ d /P Προϊόν, Υ

21 Ηκαµπύλη LM Με ποιο µηχανισµό επανέρχεται η ισορροπία; Ξεκινώντας από ένα σηµείο ισορροπίας, θεωρούµε ότι το προϊόν αυξάνεται, οπότε και η πραγµατική ζήτηση χρήµατος αυξάνεται Η αύξηση της ζήτησης χρήµατος ωθεί τα άτοµα στην πώληση µηχρηµατικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε οι τιµές τους µειώνονται και το πραγµατικό επιτόκιο αυξάνεται Καθώς το επιτόκιο αυξάνεται, η ζήτηση χρήµατος µειώνεται ώσπου να επιτευχθεί ισορροπία

22 Ηκαµπύλη LM Ηκαµπύλη LM δείχνει τους συνδυασµούς του προϊόντος και του πραγµατικού επιτοκίου που εκκαθαρίζουν τη χρηµατοπιστωτική αγορά Συγκεκριµένα, για δεδοµένο επίπεδο προϊόντος, ηκαµπύλη LM δείχνει το πραγµατικό επιτόκιο στο οποίο εξισώνονται οι προσφερόµενες και οι ζητούµενες ποσότητες χρήµατος Γι αυτό η καµπύλη LM έχει αύξουσα κλίση από αριστερά προς τα δεξιά

23 Ηκαµπύλη LM Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη LM Οποιαδήποτε µεταβολή µειώνει την πραγµατική προσφορά χρήµατος σε σχέση µε την πραγµατική ζήτηση χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω Για δεδοµένο επίπεδο προϊόντος, η µείωση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος σε σχέση µε την πραγµατική ζήτηση χρήµατος θ αυξήσει το πραγµατικόεπιτόκιοισορροπίας Ηαύξησητουπραγµατικού επιτοκίου µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω Οµοίως, κάθε µεταβολή που αυξάνει την πραγµατική προσφορά χρήµατος σε σχέση µε την πραγµατική ζήτηση χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά

24 Ηκαµπύλη LM Στη σύνοψη 13 παρατίθενται οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη LM Ηκαµπύλη LM µετατοπίζεται προς τα κάτω και δεξιά εξαιτίας µιας αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος µιας µείωσης του επιπέδου των τιµών µιας αύξησης του προσδοκώµενου πληθωρισµού µιας µείωσης του ονοµαστικού επιτοκίου του χρήµατος µιας µείωσης του πλούτου µιας µείωσης του κινδύνου των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τον κίνδυνο διακράτησης χρήµατος µιας αύξησης της ρευστότητας των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων µιας αύξησης της αποτελεσµατικότητας της τεχνολογίας πληρωµών Ηκαµπύλη LM µετατοπίζεται προς τα πάνω και αριστερά στις αντίθετες περιπτώσεις

25 Σύνοψη 13 Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη LM Μια αύξηση Μετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα Της ονοµαστικής προσφοράς Κάτω δεξιά χρήµατος, Μ Αιτία Η πραγµατική προσφορά χρήµατος αυξάνει, µειώνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει τη χρηµατοπιστωτική αγορά (που εξισώνει την προσφερόµενη ποσότητα χρήµατος µε τη ζητούµενη). Του επιπέδου των τιµών, Ρ Πάνω και αριστερά Η πραγµατική προσφορά χρήµατος µειώνεται αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει τη χρηµατοπιστωτική αγορά. Του προσδοκώµενου πληθωρισµού, π e Κάτω και δεξιά Η ζήτηση χρήµατος µειώνεται, µειώνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει τη χρηµατοπιστωτική αγορά. Του ονοµαστικού επιτοκίου του χρήµατος, i m Πάνω και αριστερά Η ζήτηση χρήµατος αυξάνει, αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει τη χρηµατοπιστωτική αγορά. Επίσης, µε δεδοµένο το προϊόν, κάθε παράγοντας που αυξάνει την πραγµατική ζήτηση χρήµατος αυξάνει το πραγµατικό επιτόκιο που εκκαθαρίζει τη χρηµατοπιστωτική αγορά, µετατοπίζοντας την καµπύλη LM προς τα πάνω. Στους υπόλοιπους παράγοντες που αυξάνουν την πραγµατική ζήτηση χρήµατος (δείτε τη Σύνοψη 9) περιλαµβάνονται µια αύξηση του πλούτου µια αύξηση του κινδύνου των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τον κίνδυνο διακράτησης χρήµατος µια µείωση της ρευστότητας των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, και µια µείωση της αποτελεσµατικότητας της τεχνολογίας πληρωµών.

26 Ηκαµπύλη LM Μεταβολές της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος Μια αύξηση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά (Σχ. 9.5)

27 Σχήµα 9.5 Μια αύξηση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα κάτω Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος Πραγµατική προσφορά χρήµατος, M/P, και πραγµατικήζήτησηχρήµατος, Μ d /P Προϊόν, Υ

28 Ηκαµπύλη LM Μεταβολές της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος Οµοίως, µια µείωση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω και αριστερά Ηπραγµατική προσφορά χρήµατος µεταβάλλεται όταν η ονοµαστική προσφορά χρήµατος µεταβάλλεται µε διαφορετικό ρυθµό από το επίπεδο των τιµών

29 Ηκαµπύλη LM Μεταβολές της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος Μια αύξηση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω και αριστερά (Σχ. 9.6) Οµοίως, µια µείωση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά

30 Σχήµα 9.6 Μια αύξηση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος Αύξηση της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος Πραγµατική προσφορά χρήµατος, M/P, και πραγµατικήζήτησηχρήµατος, Μ d /P Προϊόν, Υ

31 Γενική ισορροπία στο πλήρες υπόδειγµα IS-LM Η κατάσταση όπου όλες οι αγορές βρίσκονται ταυτόχρονα σε ισορροπία ονοµάζεται γενική ισορροπία Αυτό επιτυγχάνεται στο σηµείο τοµής της ευθείας FE και των καµπυλών IS, LM (Σχ. 9.7)

32 Σχήµα 9.7 Γενική ισορροπία του υποδείγµατος IS-LM Πραγµατικό επιτόκιο, r Ευθεία πλήρους απασχόλησης, FE Καµπύλη LM Καµπύλη IS Προϊόν πλήρους απασχόλησης Προϊόν, Υ

33 Γενική ισορροπία Εφαρµογή του πλαισίου IS-LM: Μια παροδική δυσµενής διαταραχή της προσφοράς Υποθέτουµεότιηπαράµετρος της παραγωγικότητας στη συνάρτηση παραγωγής µειώνεται προσωρινά Η διαταραχή της προσφοράς µειώνει την οριακή παραγωγικότητα της εργασίας και κατά συνέπεια τη ζήτηση εργασίας Οπραγµατικός µισθός ισορροπίας και η απασχόληση µειώνονται λόγω της µείωσης της ζήτησης εργασίας Εξαιτίας των µειώσεων της απασχόλησης και της παραγωγικότητας µειώνεται το προϊόν ισορροπίας, γι αυτό η ευθεία FE µετατοπίζεται προς τ αριστερά

34 Γενική ισορροπία Εφαρµογή του πλαισίου IS-LM: Μια παροδική δυσµενής διαταραχή της προσφοράς Μια παροδική διαταραχή της προσφοράς δεν επηρεάζει τις καµπύλες IS και LM Αφού οι FE, IS και LM δεν τέµνονται, το επίπεδο των τιµών µεταβάλλεται, µετατοπίζοντας την καµπύλη LM µέχρι την επίτευξη γενικής ισορροπίας Σ αυτήν την περίπτωση το επίπεδο των τιµών αυξάνεται µετατοπίζοντας την καµπύλη LM προς τα πάνω και αριστερά αποκαθιστώντας την ισορροπία (Σχ. 9.8)

35 Σχήµα 9.8 Επιπτώσεις µιας παροδικής δυσµενούς διαταραχής της προσφοράς Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r 2. Αύξηση των τιµών 2. υσµενής διαταραχή της προσφοράς Προϊόν, Υ Προϊόν, Υ

36 Γενική ισορροπία Εφαρµογή του πλαισίου IS-LM: Μια παροδική δυσµενής διαταραχή της προσφοράς Ο πληθωρισµός αυξάνεται παροδικά, όχι µόνιµα Σύνοψη: Οπραγµατικός µισθός, η απασχόληση και το προϊόν µειώνονται, ενώ το πραγµατικό επιτόκιο και το επίπεδο των τιµών αυξάνονται Καθώς αυξάνεται το επίπεδο των τιµών προκαλούνται πρόσκαιρες πληθωριστικές πιέσεις Αφού το πραγµατικό επιτόκιο αυξάνεται και το προϊόν µειώνεται, ηκατανάλωσηκαιηεπένδυσηθαπρέπεινα µειώνονται και αυτές

37 Γενική ισορροπία Εφαρµογή: Επανεξέταση των πετρελαϊκών κρίσεων Μπορεί το υπόδειγµα IS-LM να προβλέψει σωστά τις επιπτώσεις µιας δυσµενούςδιαταραχήςτηςπροσφοράς; Τα στοιχεία από τις πετρελαϊκές κρίσεις των περιόδων και δείχνουν τα ακόλουθα Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφ.3, το προϊόν, η απασχόληση και ο πραγµατικός µισθός µειώθηκαν Η κατανάλωση µειώθηκε ελαφρά και η επένδυση µειώθηκε σηµαντικά Ο πληθωρισµός αυξήθηκε πρόσκαιρα Οι παραπάνω επιπτώσεις είναι συνεπείς µε τη θεωρία

38 Γενική ισορροπία Εφαρµογή: Επανεξέταση των πετρελαϊκών κρίσεων Το πραγµατικό επιτόκιο δεν αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης της περιόδου (ενώ αυξήθηκε κατά τηδιάρκειατηςκρίσηςτηςπεριόδου ) Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα ανέµεναν ότι η πετρελαϊκή κρίση της περιόδου θα ήταν µόνιµη Σ αυτήν την περίπτωση το πραγµατικό επιτόκιο δεν θα αυξανόταν απαραίτητα Αν είναι έτσι, οι εκτιµήσεις των ατόµων ήταν σωστές, αφού η κρίση της περιόδου ήταν µόνιµη, σε αντίθεση µετην κρίση της περιόδου που αντιστράφηκε γρήγορα

39 Γενική ισορροπία Πλαίσιο 9.1: Οικονοµετρικά υποδείγµατα, µακροοικονοµικές εκτιµήσεις και νοµισµατική πολιτική Πολλά από τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στη µακροοικονοµική έρευνα και ανάλυση βασίζονται στο υπόδειγµα IS-LM Ηχρήσηοικονοµικών υποδειγµάτων για τη διεξαγωγή προβλέψεων περιλαµβάνει τρία στάδια Χρησιµοποιείται ένα οικονοµετρικό υπόδειγµαγιατηνεκτίµηση των παραµέτρων (κλίσεις, τοµές, ελαστικότητες) µε στατιστική ανάλυση των στοιχείων Γίνονται προβολές των εξωγενών µεταβλητών (µεταβλητές που δεν προσδιορίζονται στα πλαίσια του υποδείγµατος), όπως οι τιµές του πετρελαίου και οι µεταβολές της παραγωγικότητας Λύνεται το υπόδειγµαγιαναεκτιµηθούν οι ενδογενείς µεταβλητές, όπως το προϊόν, η απασχόληση και τα επιτόκια

40 Γενική ισορροπία Πλαίσιο 9.1: Οικονοµετρικά υποδείγµατα, µακροοικονοµικές εκτιµήσεις και νοµισµατική πολιτική Το 1996, το Federal Reserve Bard εισήγαγε ένα νέο υπόδειγµα µακροοικονοµικής ανάλυσης και εκτιµήσεων, το FRB/US, που χρησιµοποιεί πιο σύγχρονες στατιστικές τεχνικές και διαχειρίζεται αποτελεσµατικότερα τις προσδοκίες και τις αντιδράσεις στις οικονοµικές διαταραχές, σε σύγκριση µε τοπροηγούµενο υπόδειγµα Το νέο υπόδειγµαχρησιµοποιείται για την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων νοµισµατικής πολιτικής Οι οικονοµολόγοι του Federal Reserve Bard συχνά αξιολογούν και αναµορφώνουν τις εκτιµήσεις του υποδείγµατος. Οι τελικές εκτιµήσεις που δηµοσιεύονται στο Greenbk έχουν αποδειχτεί πιο ακριβείς από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις του ιδιωτικού τοµέα

41 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Μια αύξηση της προσφοράς χρήµατος µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά Επειδή οι χρηµατοοικονοµικές αγορές ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις αλλαγές των οικονοµικών συνθηκών, ηχρηµατοπιστωτική αγορά προσαρµόζεται πρώτη ΗευθείαFE προσαρµόζεται αργά, διότι η εύρεση των κατάλληλων εργαζοµένων και η επαναδιαπραγµάτευση των µισθών χρειάζονται χρόνο Ηκαµπύλη IS προσαρµόζεται σχετικά αργά Υποθέτουµε ότι η αγορά εργασίας είναι προσωρινά εκτός ισορροπίας, οπότε υπάρχει βραχυχρόνια ισορροπία στο σηµείο τοµής των καµπυλών IS και LM

42 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Σε µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος τα άτοµα προσπαθούν να απαλλαχθούν από τα υπερβάλλοντα µετρητά αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία, µε αποτέλεσµατηµείωση του πραγµατικού επιτοκίου Η µείωση του πραγµατικού επιτοκίου αυξάνει παροδικά την κατανάλωση και την επένδυση Υποθέτουµε ότι το προϊόν αυξάνεται παροδικά για να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση

43 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Ηπροσαρµογή του επιπέδου των τιµών Οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τις τιµές τους, διότι η ζήτηση αγαθών είναι µεγαλύτερη από το προϊόν που επιθυµούν να προσφέρουν Η αύξηση του επιπέδου των τιµών µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω Το επίπεδο των τιµών συνεχίζει να αυξάνεται µέχρι η καµπύλη LM να συναντήσει το σηµείο τοµής της ευθείας FE και της καµπύλης IS, στο σηµείο γενικής ισορροπίας (Σχ. 9.9)

44 Σχήµα 9.9 Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση της προσφοράς χρήµατος κατά 10% Αύξηση των τιµών κατά 10% Προϊόν, Υ Προϊόν, Υ Προϊόν, Υ

45 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Τελικά, η απασχόληση, το προϊόν και το πραγµατικό επιτόκιο δεν µεταβάλλονται Το επίπεδο των τιµών αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό µετην προσφορά χρήµατος Οπότε, όλες οι πραγµατικές µεταβλητές (όπως ο πραγµατικός µισθός) παρέµειναν αµετάβλητες, ενώ οι ονοµαστικές µεταβλητές (όπως ο ονοµαστικός µισθός) αυξήθηκαν αναλογικά της µεταβολής της προσφοράς χρήµατος

46 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Η τάση αύξησης της προσφοράς χρήµατος και ο πληθωρισµός Ηπροηγούµενη ανάλυση ισχύει και στην περίπτωση συνεχούς αύξησης της προσφορά ς χρήµατος Αν η προσφορά χρήµατος και το επίπεδο των τιµών αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό, δεν θα υπάρξει καµιά µεταβολή στην πραγµατική προσφορά χρήµατος, και η καµπύλη LM δεν θα µετατοπιστεί Αν η προσφορά χρήµατος αυξηθεί γρηγορότερα από το επίπεδο των τιµών, ηκαµπύλη LM θα µετατοπιστεί προς τα κάτω και δεξιά

47 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Αποτελέσµατα µιας νοµισµατικής επέκτασης Η τάση αύξησης της προσφοράς χρήµατος και ο πληθωρισµός Συχνά αναφερόµαστε σε σχετικές µεταβολές Τα παραδείγµατα που δίνουµε µπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρονται σε µια µεταβολή της M ήτουp σε σχέση µε τοναναµενόµενο ρυθµό ή την τάση αύξησης του χρήµατος και του επιπέδου των τιµών Έτσι όταν αναφερόµαστε σε «µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος» εννοούµε µια αύξηση σε σύγκριση µε τον αναµενόµενο ρυθµόήτην τάση αύξησης της προσφοράς χρήµατος Οµοίως, µια µείωση του επιπέδου των τιµών µπορεί να θεωρηθεί ως χαµηλότερη αύξηση από τον αναµενόµενο ρυθµόήτηντάση αύξησής του. Για παράδειγµα, οπληθωρισµός µπορεί να µειωθεί από 7% σε 4%

48 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Υπάρχουν δύο καίρια ερωτήµατα για την αντιπαράθεση κλασικών - κεϊνσιανών Πόσο γρήγορα φτάνει η οικονοµία στη γενική ισορροπία; Ποια είναι τα αποτελέσµατα της νοµισµατικής πολιτικής στην οικονοµία;

49 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Ηπροσαρµογή των τιµών και η αυτορυθµιζόµενη οικονοµία Η γενική ισορροπία της οικονοµίας επιτυγχάνεται µετην προσαρµογή του επιπέδου των τιµών Η αντιπαράθεση εστιάζεται στην ταχύτητα προσαρµογής

50 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Οι κλασικοί οικονοµολόγοι πιστεύουν στη γρήγορη προσαρµογή του επιπέδου των τιµών Οπότε η οικονοµία επιστρέφει αυτόµατα στην πλήρη απασχόληση µετά από µια διαταραχή Αν οι επιχειρήσεις αντιδράσουν στη µεταβολή της ζήτησης αυξάνοντας τις τιµές τους αντί το προϊόν, ηδιαδικασία προσαρµογής θα είναι σχεδόν άµεση

51 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Οι κεϊνσιανοί οικονοµολόγοι πιστεύουν στην αργή προσαρµογή του επιπέδου των τιµών Μπορεί να περάσουν µερικάχρόνιαώσπουοιτιµές και οι µισθοί να προσαρµοστούν πλήρως Όταν η οικονοµία δεν βρίσκεται σε γενική ισορροπία, το προϊόν προσδιορίζεται από τη συνολική ζήτηση στο σηµείο τοµής των καµπυλών IS και LM και η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ανισορροπία

52 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Νοµισµατική ουδετερότητα Το χρήµα είναι ουδέτερο όταν µια µεταβολή της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος µεταβάλει το επίπεδο των τιµών αναλογικά χωρίς να επηρεάζει τις πραγµατικές µεταβλητές Σύµφωνα µε την κλασική άποψη, µια χρηµατική επέκταση µεταφέρεται γρήγορα στις τιµές και έχει, το πολύ, πρόσκαιρη επίδραση στις πραγµατικές µεταβλητές

53 Προσαρµογή των τιµών και η επίτευξη γενικής ισορροπίας Κλασικές και κεϊνσιανές εκδοχές του υποδείγµατος IS-LM Νοµισµατική ουδετερότητα Οι κεϊνσιανοί πιστεύουν ότι η οικονοµία µπορεί να βρίσκεται για µεγάλο διάστηµα σε ανισορροπία, οπότε µια χρηµατική επέκταση αυξάνει το προϊόν και την απασχόληση και µειώνει το πραγµατικό επιτόκιο Οι κεϊνσιανοί πιστεύουν στη µακροχρόνια νοµισµατική ουδετερότητα, αλλά όχι στη βραχυχρόνια, ενώ οι κλασικοί πιστεύουν ότι ισχύει ακόµα καιηβραχυχρόνια

54 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Χρησιµοποιούµετουπόδειγµα IS-LM για να αναπτύξουµε το υπόδειγµα AD-AS Τα δύο υποδείγµατα είναι ισοδύναµα Ανάλογα µετοθέµα, κάποιο από τα υποδείγµατα µπορεί να φανεί πιο χρήσιµο Το IS-LM συνδέει το πραγµατικό επιτόκιο µετοπροϊόν Το AD-AS συνδέει το επίπεδο τιµών µε τοπροϊόν

55 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής ζήτησης Ηκαµπύλη συνολικής ζήτησης AD αντιπροσωπεύει τη σχέση ζητούµενης ποσότητας αγαθών και επιπέδου των τιµών όταν η αγορά αγαθών και η χρηµατοπιστωτική αγορά βρίσκονται σε ισορροπία Ηκαµπύλη AD αντιπροσωπεύει το επίπεδο τιµών και το επίπεδο προϊόντος για τα οποία οι καµπύλες IS και LM τέµνονται (Σχ. 9.10)

56 Σχήµα 9.10 Πώς βρίσκουµε την καµπύλη συνολικής ζήτησης Προϊόν, Υ Πραγµατικό επιτόκιο, r Πραγµατικό επιτόκιο, r Καµπύλη συνολικής ζήτησης Προϊόν, Υ

57 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής ζήτησης Ηκαµπύλη AD διαφέρει από τις υπόλοιπες καµπύλες ζήτησης, που συνδέουν τη ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού µε τη σχετική τιµήτου. Ηκαµπύλη AD συνδέει τη συνολική ζητούµενη ποσότητα για αγαθά µε το γενικό επίπεδο των τιµών, όχι µε τις σχετικές τιµές Ηκαµπύλη AD έχει αρνητική κλίση επειδή µια αύξηση του επιπέδου των τιµών συνδέεται µε µείωση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος, που µετατοπίζει την καµπύλη LM προς τα πάνω, αυξάνοντας το πραγµατικό επιτόκιο και µειώνοντας τη ζήτηση αγαθών

58 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής ζήτησης Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη AD Οποιοσδήποτε παράγοντας µετατοπίζει το σηµείο τοµής των καµπυλών IS και LM προς τ αριστερά, µετατοπίζει την καµπύλη AD προς τα κάτω και αριστερά. Οποιοσδήποτε παράγοντας µετατοπίζει το σηµείο τοµής των καµπυλών IS και LM προς τα δεξιά µετατοπίζει την καµπύλη AD προς τα πάνω και δεξιά. Για παράδειγµα, µια παροδική αύξηση των δηµοσίων δαπανών µετατοπίζει προς τα δεξιά τις καµπύλες IS και AD (Σχ. 9.11)

59 Σχήµα 9.11 Αποτέλεσµα µιας αύξησης των δηµοσίων δαπανών στην καµπύλη συνολικής ζήτησης Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση των δηµοσίων δαπανών Προϊόν, Υ Πραγµατικό επιτόκιο, r Αύξηση των δηµοσίων δαπανών Καµπύλη συνολικής ζήτησης Προϊόν, Υ

60 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής ζήτησης Σύνοψη 14: Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη AD Οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS προς τα πάνω και δεξιά, µετατοπίζουν και την καµπύλη AD προς τα πάνω και δεξιά Αυξήσεις του προσδοκώµενου προϊόντος, του πλούτου, των δηµοσίων δαπανών ή της προσδοκώµενης οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου Μειώσεις των φόρων, εφόσον δεν ισχύει η Ρικαρδιανή ισοδυναµία, ή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή του κεφαλαίου Οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά, µετατοπίζουν την καµπύλη AD προς τα πάνω και δεξιά Αυξήσεις της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος ή του προσδοκώµενου πληθωρισµού Μειώσεις του ονοµαστικού επιτοκίου του χρήµατος ή της πραγµατικής ζήτησης χρήµατος

61 Σύνοψη 14 Παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη AD Με το επίπεδο των τιµών σταθερό, κάθε παράγοντας που µετατοπίζει την τοµή των καµπυλών IS και LM προς τα δεξιά αυξάνει το συνολικά ζητούµενο προϊόν, µετατοπίζοντας και την καµπύλη AD προς τα δεξιά. Οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη IS προς τα πάνω και δεξιά, µετατοπίζοντας έτσι την καµπύλη AD προς τα δεξιά (δείτε τη Σύνοψη 12), περιλαµβάνουν: µια αύξηση του προσδοκώµενου προϊόντος, µια αύξηση του πλούτου, µια αύξηση των δηµοσίων δαπανών, G µια µείωση των φόρων, Τα (υποθέτοντας ότι δεν υφίσταται ρικαρδιναή ισοδυναµία, οπότε οι καταναλωτές αντιδρούν αυξάνοντας την επιθυµητή κατανάλωση), µια αύξηση του προσδοκώµενου ΜΚ και µια µείωση του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας του κεφαλαίου. Οι παράγοντες που µετατοπίζουν την καµπύλη LM προς τα κάτω και δεξιά, µετατοπίζοντας έτσι την καµπύλη AD προς τα δεξιά (δείτε τη Σύνοψη 13) περιλαµβάνουν: µια αύξηση της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος, Μ µια αύξηση του προσδοκώµενου πληθωρισµού, π e µια µείωση του ονοµαστικού επιτοκίου του χρήµατος, i m και κάθε άλλη µεταβολή που µειώνει την πραγµατική ζήτηση χρήµατος.

62 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής προσφοράς Ηκαµπύλη συνολικής προσφοράς αντιπροσωπεύει τη σχέση επιπέδου των τιµών και συνολικής ποσότητας προϊόντος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις Βραχυχρόνια, οι τιµές παραµένουν σταθερές και οι επιχειρήσεις προσφέρουν όποια ποσότητα ζητείται Η βραχυχρόνια καµπύλη συνολικής προσφοράς είναι οριζόντια (Σχ. 9.12)

63 Σχήµα 9.12 Ηβραχυχρόνιακαιηµακροχρόνια καµπύλη συνολικής προσφοράς Επίπεδο τιµών, Ρ Προϊόν, Υ

64 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής προσφοράς Το προϊόν πλήρους απασχόλησης δεν επηρεάζεται από το επίπεδο των τιµών, οπότε η µακροχρόνια καµπύλη συνολικής προσφοράς (LRAS) είναι µια κάθετη γραµµήσχ. 9.12

65 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ηκαµπύλη συνολικής προσφοράς Παράγοντες που µετατοπίζουν τις καµπύλες συνολικής προσφοράς Ηκαµπύλη SRAS µετατοπίζεται όταν οι επιχειρήσεις µεταβάλλουν τις τιµές τους στο βραχυχρόνιο διάστηµα Παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής των αγαθών ωθούν τις επιχειρήσεις στην αύξηση των τιµών τους, µετατοπίζοντας την SRAS προς τα πάνω Παράγοντες που οδηγούν σε µείωση των τιµών µετατοπίζουν την SRAS προς τα κάτω Οτιδήποτε αυξάνει το προϊόν πλήρους απασχόλησης µετατοπίζει την καµπύλη LRAS δεξιά. Οτιδήποτε µειώνει το προϊόν πλήρους απασχόλησης µετατοπίζει την LRAS αριστερά Για παράδειγµααυξοµειώσεις του εργατικού δυναµικού ή µεταβολές της παραγωγικότητας που επηρεάζουν τη ζήτηση εργασίας

66 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ισορροπία στο υπόδειγµα AD-AS Βραχυχρόνια ισορροπία: Η AD τέµνει την SRAS Μακροχρόνια ισορροπία: Η AD τέµνει την LRAS Λέγεται και γενική ισορροπία Οι AD, LRAS και SRAS τέµνονται στο ίδιο σηµείο (Σχ. 9.13)

67 Σχήµα 9.13 Ισορροπία στο υπόδειγµα AD-AS Επίπεδο τιµών, Ρ Προϊόν, Υ

68 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ισορροπία στο υπόδειγµα AD-AS Στα διαγράµµατα AD-AS και IS-LM όταν η οικονοµία δεν βρίσκεται σε γενική ισορροπία, οικονοµικές δυνάµεις την ωθούν ώστε να φτάσει

69 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ισορροπία στο υπόδειγµα AD-AS Νοµισµατική ουδετερότητα στο υπόδειγµα AD-AS (Σχ και διάγραµµα κλειδί 7)

70 Σχήµα 9.14 Νοµισµατική ουδετερότητα στο πλαίσιο του υποδείγµατος AD-AS Επίπεδο τιµών, Ρ 1. Αύξηση της προσφοράς χρήµατος κατά 10% 2. Αύξηση του επιπέδου τιµών κατά 10% Προϊόν, Υ

71 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Νοµισµατική ουδετερότητα στο υπόδειγµα AD-AS Υποθέτουµεότιαρχικάηοικονοµία βρίσκεται σε γενική ισορροπία, αλλά η προσφορά χρήµατος αυξάνεται κατά 10% Ηαύξησηαυτήµετατοπίζει την καµπύλη AD προς τα πάνω κατά 10%, διότι για να διατηρηθεί η συνολική ζητούµενη ποσότητα σε δεδοµένο επίπεδο, το επίπεδο των τιµών θα πρέπει ν αυξηθεί κατά 10%, ώστε πραγµατική προσφορά να παραµείνει σταθερή και ίση µετηνπραγµατική ζήτηση χρήµατος

72 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Νοµισµατική ουδετερότητα στο υπόδειγµα AD-AS Βραχυχρόνια, µε το επίπεδο των τιµών σταθερό, η ισορροπία επιτυγχάνεται στο σηµείο όπου η AD 2 τέµνει την SRAS 1, αυξάνοντας το επίπεδο του προϊόντος Αφού το προϊόν είναι µεγαλύτερο από το προϊόν πλήρους απασχόλησης, µε τοπέρασµα του χρόνου οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιµές και η βραχυχρόνια καµπύλη συνολικής προσφοράς µετατοπίζεται πάνω στη SRAS 2, επαναφέροντας τη µακροχρόνια ισορροπία Το αποτέλεσµα είναι αύξηση του επιπέδου των τιµών κατά 10% Το χρήµα είναι ουδέτερο µακροχρόνια, αφού το προϊόν δεν µεταβάλλεται

73 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Νοµισµατική ουδετερότητα στο υπόδειγµα AD-AS Το ουσιώδες ερώτηµαείναι: Πόσοςχρόνοςχρειάζεταιγιανα φτάσει η οικονοµία στη µακροχρόνια ισορροπία; Οι απαντήσεις κλασικών και κεϊνσιανών στο παραπάνω ερώτηµαδιαφέρουν

74 ιάγραµµακλειδί6 Το υπόδειγµα IS-LM Πραγµατικό επιτόκιο, r Προϊόν, Υ

75 ιάγραµµα κλειδί 7 Το υπόδειγµα συνολικής ζήτησηςσυνολικής προσφοράς Επίπεδο τιµών, Ρ Προϊόν, Υ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών

Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών Κεφάλαιο 11 Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών Περίγραµµα κεφαλαίου Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ακαµψία των τιµών Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στο προϊόν και στην απασχόληση καλούνται επιχειρηµατικός κύκλος (business cycle). Μέχρι τώρα αναπτύξαµε θεωρίες για να µελετήσουµε πως η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 4: Συναθροιστική Προσφορά Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών

Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών 10 ο κεφάλαιο Μακροοικονομική (Abel-Bernanke-Croushore) 1 Περίγραμμα κεφαλαίου: Οι οικονομικοί κύκλοι στο κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Μάθηµα 6 ο Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Εισαγωγή Η Καµπύλη της συνολικής προσφοράς (AS) δείχνει την ποσότητα του προϊόντος (Y) το οποίο εγχώριοι παραγωγοί είναι πρόθυµοι και ικανοί να παραγάγουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Πληθωρισμός Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος. 2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α µέχρι και Α, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός Αύξηση της ποσότητας του και πληθωρισμός 9 η Αρχή των Οικονομικών: Οι τιμές ανέρχονται, όταν το κράτος τυπώνει πολύ χρήμα Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος (κλασσική θεωρία) David Hume (18 ος αιώνας) Milton

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Ανεργία και πληθωρισµός

Κεφάλαιο 12. Ανεργία και πληθωρισµός Κεφάλαιο 12 Ανεργία και πληθωρισµός Περίγραµµα κεφαλαίου Ανεργία και πληθωρισµός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Το πρόβληµα της ανεργίας Το πρόβληµατουπληθωρισµού Ανεργία και πληθωρισµός: Μια ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:Είναι η μελέτη της διάθρωσης και της συμπεριφοράς των εθνικών οικονομιών, καθώς και της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα LM Σύνοψη Όταν η επενδυτική δαπάνη εξαρτάται από το επιτόκιο, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών θα περιλαµβάνει δύο µεταβλητές το εισόδηµα

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS

Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS Σύνοψη Όταν το επίπεδο τιµών µεταβάλλεται, το µακροοικονοµικό σύστηµα περιλαµβάνει µία επιπλέον ενδογενή µεταβλητή, η οποία θα χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το πόδειγµα IS-MP Σύνοψη Το υπόδειγµα IS-LM-AS ή AD-AS στηρίζεται σε ορισµένες υποθέσεις που αποκλίνουν από την πραγµατικότητα και δηµιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα