ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:"

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies & Virtual Trade Shows», με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Στον πίνακα συμμόρφωσης (Σουίτα Λογισμικού δημιουργίας 3d αντικειμένων), και ειδικότερα στην προδιαγραφή 3 ζητούνται «Τουλάχιστον 300 προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων». Παρακαλούμε διευκρινίστε. Με την απαίτηση για «εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων» νοείται η δυνατότητα προσθήκης effects στα αντικείμενα. Υπάρχει πληθώρα λογισμικών που καλύπτουν την παρούσα απαίτηση και είναι διαθέσιμα στην αγορά. ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Στον πίνακα συμμόρφωσης (Σουίτα λογισμικού για την επεξεργασία και προσθήκη ειδικών εφέ σε 3d βίντεο), με την προδιαγραφή 6 ζητείται «Δυνατότητα σταθεροποίησης πλάνου, αυτόματου εντοπισμού αντικειμένων και φόντου και επεξεργασία τους ξεχωριστά». Παρακαλούμε διευκρινίστε την έννοια του «αυτόματου εντοπισμού αντικειμένων». Για τη σταθεροποίηση ενός πλάνου από τους κραδασμούς ή την αστάθεια της κάμερας κατά τη διάρκεια της λήψης, ο χρήστης (κατά μία τεχνική) επιλέγει ένα σημείο (αντικείμενο) στο πλάνο, το πρόγραμμα επεξεργάζεται την κίνησή του σημείου αυτού, στη συνέχεια το κρατάει σταθερό και περιστρέφει όλα τα frame κατάλληλα, ώστε το σημείο αναφοράς να φαίνεται σταθερό. Στην τεχνική λύση που ζητείται, το ίδιο το εργαλείο θα πρέπει να προτείνει το κατάλληλο σημείο για τη λειτουργία αυτή. ΕΡΩΤΗΜΑ 3 Στον ίδιο ως άνω πίνακα 3.2.2, με την προδιαγραφή 10 ζητείται «Δυνατότητα εισαγωγής πολύπλοκων πλάνων σαν ένα επίπεδο (layer)». Παρακαλούμε διευκρινίστε την έννοια του «πολύπλοκου πλάνου». 1

2 Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «πολύπλοκο πλάνο» νοείται η εισαγωγή πολλαπλών video σε ένα layer, τα οποία μπορούν να παίζουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα μεταξύ τους ή να πλέκονται με masking. Αλλάζοντας τις ιδιότητες του layer αλλάζουν ταυτόχρονα όλα τα εμπλεκόμενα video, σε όρους π.χ. φωτεινότητας, αντίθεσης, διαφάνειας κ.λπ. ΕΡΩΤΗΜΑ 4 Στον πίνακα συμμόρφωσης (Σύστημα προβολής 3D ταινιών - Συνεδριακή Αίθουσα Βαλμά), αναφέρονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τον projector και τα γυαλιά αλλά όχι για την πηγή του υλικού. Παρακαλούμε διευκρινίστε. Διευκρινίζεται ότι η πηγή του υλικού θα είναι ένας εξυπηρετητής (server). ΕΡΩΤΗΜΑ 5 Στον πίνακα συμμόρφωσης , στις προδιαγραφές 9 και 10 ζητούνται αντίστοιχα: 9 Τυπική ανάλυση 1,920x1, Μέγιστη ανάλυση 1,600x1,200 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις ανωτέρω μετρήσεις / απαιτήσεις. Διευκρινίζεται ότι οι σωστές απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: Τυπική ανάλυση: 1,600Χ1,200 Μέγιστη ανάλυση 1,920Χ1,080 ΕΡΩΤΗΜΑ 6 Στον πίνακα συμμόρφωσης , ζητούνται «Λάμπες για projector». Παρακαλούμε διευκρινίστε για ποιο μοντέλο projector θα πρέπει να προσφερθούν. Διευκρινίζεται, ότι ζητούνται λάμπες κατάλληλες για μοντέλο projector «Panasonic PT-D4000», που ήδη διαθέτει το Επιμελητήριο. ΕΡΩΤΗΜΑ 7 Στον πίνακα συμμόρφωσης , ζητείται «Εφαρμογή προβολής 3d και 2d ταινιών και σημείων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μέσω multitouch οθόνης». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ζητάτε την εφαρμογή με την οποία θα αναπτυχθεί το περιεχόμενο που 2

3 περιγράφεται ή και την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Αν ζητείται ολοκληρωμένη, τότε παρακαλούμε να καθοριστεί ο όγκος και το εύρος της εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι ζητείται και η ολοκλήρωση με εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης ανάμεσα σε 24 νησιά και τους αντίστοιχους παραγωγούς (σε κατηγορίες και υποκατηγορίες). ΕΡΩΤΗΜΑ 8 Στον πίνακα συμμόρφωσης ζητούνται «συνεδριακά καθίσματα», χωρίς να διευκρινίζεται ο επιθυμητός τρόπος συνεργασίας της επίπλωσης με όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον τρόπο συνεργασίας των επίπλων με τα ηλεκτρονικά συστήματα της αίθουσας. Διευκρινίζεται ότι τα συνεδριακά καθίσματα θα πρέπει: να διαθέτουν εγκατεστημένα συστήματα μικροφωνικής, και συμμετοχής στις ψηφοφορίες, όπως ορίζεται στη σχετική προδιαγραφή και στον πίνακα (ενότητα: ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ), να είναι σταθερά / βιδωμένα στο δάπεδο της συνερδιακής αίθουσας το οποίο δεν παρουσιάζει κλίση, να είναι αναδιπλούμενα. ΕΡΩΤΗΜΑ 9 Στον πίνακα συμμόρφωσης (Τηλεφωνικό Κέντρο), παρακαλούμε όπως μας παρέχετε τις διευκρινίσεις του παρακάτω πίνακα. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΖΗΤΟΥΝΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ α) Επεκτάσεις 20 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αναφέρεστε σε εσωτερικά τηλέφωνα χρήστες Β) Γραμμές τηλεφώνου 12 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αναφέρεστε σε εσωτερικά τηλέφωνα χρήστες ή τηλεφωνικές γραμμές παρόχου (ISDN, PSTN), εάν ναι παρακαλούμε αναφέρετε αριθμό ανά κατηγορία Γ) Proprietary Τηλέφωνα 16 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αναφέρεστε στα τηλέφωνα της παραγράφου Δ) Cell Stations 2 Παρακαλούμε διευκρινίστε τί εννοείτε με τον όρο «Cell Stations». Πρόκειται για τα FCTs (γνωστά 3

4 και ως premicell) για κλήσεις προς κινητά μέσω τηλεφωνικού κέντρου ; Παρακαλούμε αναφέρετε επίσης και τον τύπο αυτών (αναλογικά ή ISDN- BRΙ) Ε) Tenant 8 Παρακαλούμε διευκρινίστε τί εννοείτε με τον όρο «Tenant». Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε την λειτουργία που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε. ΣΤ) Τηλεδιάσκεψη 3Χ10 ΝΑΙ Παρακαλούμε διευκρινίστε την λειτουργία που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε Ζ) Τηλεδιάσκεψη 8x3 ΝΑΙ Παρακαλούμε διευκρινίστε την λειτουργία που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε Διευκρινίζονται τα κάτωθι: Α) η απαίτηση αναφέρεται σε εσωτερικά τηλέφωνα / χρήστες Β) η απαίτηση αναφέρεται σε τηλεφωνικές γραμμές παρόχου. Ο αριθμός αυτών είναι: τέσσερις (4) ISDN, δύο (2) PSTN, δύο (2) SIP και τέσσερις (4) Η323. Γ) η απαίτηση αναφέρεται στις τηλεφωνικές συσκευές του πίνακα Δ) η προδιαγραφή αφορά ISDN FCT. Ε) με τον όρο tenant νοείται η δυνατότητα PBX λειτουργιών σε οκτώ (8) τουλάχιστον εξωτερικά σημεία. ΣΤ) η επιθυμητή λειτουργία αφορά τη δυνατότητα τριών (3) εσωτερικών τηλεφώνων να συμμετέχουν παράλληλα σε τηλεδιάσκεψη με δέκα (10) σημεία Ζ) η επιθυμητή λειτουργία αφορά τη δυνατότητα οκτώ (8) εσωτερικών τηλεφώνων να συμμετέχουν παράλληλα σε τηλεδιάσκεψη με τρία (3) σημεία ΕΡΩΤΗΜΑ 10 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το τηλεφωνικό κέντρο και οι IP συσκευές επρόκειτο να εγκατασταθούν σε έτοιμο δίκτυο ή απαιτείται η παροχή εξοπλισμού δικτύου (switches κ.λπ.) από τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω συσκευές θα εγκατασταθούν σε έτοιμο δίκτυο. 4

5 ΕΡΩΤΗΜΑ 11 Οι IP τηλεφωνικές συσκευές απαιτούν POE τροφοδοσία για λειτουργία τους. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν θα παρέχεται μέσω των δικών σας switches ή χρειάζεται η προμήθεια POE τροφοδοτικών από τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η προμήθεια τροφοδοτικών από τον ανάδοχο. ΕΡΩΤΗΜΑ 12 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτούνται καλωδιακές εργασίες από τον ανάδοχο ή ο χώρος θα είναι έτοιμος για την εγκατάσταση και λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των συσκευών, καθώς απαιτείται τουλάχιστον CAT5e καλωδίωση. Διευκρινίζεται ότι δομημένη καλωδίωση (CAT5e) υπάρχει και λειτουργεί στο κτίριο. Υπάρχουν ήδη κέντρα σε οκτώ (8) σημεία που δουλεύουν IP VOICE μεταξύ τους (μέσω οπτικής ίνας και μισθωμένων κυκλωμάτων shdsl) και απαιτείται η προσθήκη ενός ακόμη σημείου. Καλωδίωση στα τερματικά σημεία υπάρχει, οι γραμμές τηλεφώνου PSTN/ISDN είναι τερματισμένες στο υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο. ΕΡΩΤΗΜΑ 13 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, απαιτείται επεξεργαστής πέντε (5) πυρήνων για τον κάτωθι εξοπλισμό: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Γ Φορητός Υπολογιστής τύπου 1 Φορητός Υπολογιστής τύπου 2 Φορητός Υπολογιστής τύπου 4 Φορητός Υπολογιστής τύπου 5 Φορητός Υπολογιστής τύπου 6 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. Διευκρινίζεται ότι για τον ως άνω εξοπλισμό απαιτείται επεξεργαστής τεσσάρων (4) πυρήνων. 5

6 ΕΡΩΤΗΜΑ 14 Στην ενότητα Β (Προμήθεια ψηφιακού υλικού προβολής σημείων ειδικού ενδιαφέροντος) της διακήρυξης, ζητείται η «προμήθεια ψηφιακού υλικού προβολής (ψηφιακό στίγμα, εικόνα) για δέκα χιλιάδες (10,000) σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για τα οποία θα γίνει αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη ως ανωτέρω. Με ένα click στο κάθε σημείο στον ψηφιακό χάρτη, ο επισκέπτης θα πρέπει να βλέπει σε ειδικό παράθυρο την εικόνα του σημείου και το τυχόν κείμενο που την συνοδεύει». Όμως, στον πίνακα συμμόρφωσης 1 (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ), και ειδικότερα στην προδιαγραφή 3.4 του πίνακα, για τα ίδια παραπάνω σημεία, ζητείται: «Τα παραπάνω σημεία θα κατηγοριοποιηθούν και θα προσφέρονται δύο πακέτα προβολής τους. Το πρώτο πακέτο θα περιέχει τον τίτλο, την κατηγορία και τις συντεταγμένες του σημείου ενώ το δεύτερο θα περιέχει εκτός των παραπάνω και περιγραφή καθώς και κατάλληλο πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, πανοραμικές λήψεις 360 μοιρών, βίντεο)». Παρακαλούμε διευκρινίστε: (α) για τα σημεία απαιτείται η ύπαρξη ψηφιακού στίγματος, κειμένου και εικόνας, όπως διαφαίνεται από την περιγραφή της διακήρυξης ή αρκεί το ψηφιακό στίγμα όπως διαφαίνεται από την περιγραφή του πρώτου πακέτου στον πίνακα συμμόρφωσης; (β) πόσα από τα σημεία θα περιλαμβάνονται στο πρώτο «πακέτο» και πόσα στο δεύτερο; Διευκρινίζεται ότι: (α) για τα σημεία απαιτείται η ύπαρξη ψηφιακού στίγματος και ονομασίας σημείου. (β) θα παραχθούν εννέα χιλιάδες (9.000) σημεία στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου και χίλια (1.000) στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου. Τα χίλια σημεία του δεύτερου πακέτου θα προβάλλονται μέσω εδικής εφαρμογής παρουσίασης πανοραμάτων & φωτογραφιών 360 μοιρών ενώ για τα πεντακόσια από αυτά θα απαιτείται περιγραφή (κείμενο), αφήγηση και ήχος καθώς και προηγμένες δυνατότητες πλοήγησης στην εικόνα (βλ. σημείο 10 Πίνακα Συμμόρφωσης: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Προβολής σημείων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του Νομού Κυκλάδων με φωτογραφίες 360 μοιρών»). 6

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα