Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) 1"

Transcript

1 1 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 54 από 197. Στην παράγραφο Α και συγκεκριμένα στην ενότητα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος αναφέρεται αυτονομία λειτουργίας σταθμού σε συνθήκες κατανάλωσης πλήρους φορτίου, για τουλάχιστον τέσσερεις (4) ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν απαιτείται και για τα στοιχεία θέρμανσης των διαφόρων οργάνων (αισθητήρων) αυτονομία τεσσάρων (4) ημερών. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αυξάνει σημαντικά το κόστος υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με την παράγραφο Α καθορίζονται τα ακόλουθα: 1. Για τους εντός αεροδρομίων σταθμούς, δεν απαιτείται η εξασφάλιση παροχής ενέργειας μέσω μπαταρίας στα θερμαντικά στοιχεία των αισθητήρων τα οποία θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο της ΔΕΗ. 2. Για τους εκτός Αεροδρομίων Σταθμούς απαιτείται αυτονομία λειτουργίας σταθμού σε συνθήκες κατανάλωσης πλήρους φορτίου συμπεριλαμβανομένων και των θερμαντικών στοιχείων για τουλάχιστον τέσσερεις (4) ημέρες χωρίς επαναφόρτιση. 2 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 65 από 197. Στην παράγραφο Α αναφέρεται: «Σημ.: Οι θέσεις εγκατάστασης των αισθητήρων UV δύναται να τροποποιηθούν από την προβλεπόμενη αποκλειστικά στους σταθμούς τύπου ΠΑΜΣ. Η τελική θέση εγκατάστασής τους θα δοθεί στον ανάδοχο από την ΕΜΥ με την έναρξη υλοποίησης του έργου.» Από τη Διακήρυξη προκύπτει ότι αισθητήρες αυτού του τύπου αποτελούν μέρος των ΠΑΜΣ. Σύμφωνα με τις παραγράφους Α , Α και τον πίνακα C3.1.1, o αριθμός των αισθητήρων UV είναι ίδιος με τους σταθμούς ΠΑΜΣ, δηλ. τριάντα (30). Ωστόσο, η εγκατάσταση αυτών θα μπορεί να γίνει και σε θέσεις σταθμών ΑΜΣ σύμφωνα με την σημείωση της παραγράφου Α Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε διευκρινίστε εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος ΠΑΜΣ

2 να μην συνοδεύεται από αισθητήρα UV. 3 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 70 από 197. Στην παράγραφο Α αναφέρεται η απαίτηση για εγκατάσταση ιστών εύθραυστου τύπου στα αεροδρόμια και ελικοδρόμια. Επίσης στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι οι ιστοί πρέπει να αντέχουν σε ένταση ανέμου 150 κόμβων. Πέραν αυτών οι ιστοί των αεροδρομίων ελικοδρομίων θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας ICAO Doc 9157 part 6 Frangibility. Από σχετική εξέταση των απαιτήσεων της διακήρυξης και των οδηγιών του ICAO φαίνεται ότι οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπερβαίνουν τις τυποποιημένες απαιτήσεις του ICAO. Για παράδειγμα η αντοχή σε υψηλές ταχύτητες ανέμου του ICAO είναι χαμηλότερες από τους 150 κόμβους. Παρακαλούμε διευκρινίστε. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στην παράγραφο Α και τον πίνακα C και πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 71 από 197. Στην παράγραφο Α απαιτείται όπως οι ιστοί είναι εφοδιασμένοι με φώτα εμποδίων και είναι χρωματισμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO για αεροδρόμια και ελικοδρόμια. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτούνται Ισχύει η απαίτηση του πίνακα C α/α5 για το σύνολο των ζητούμενων ιστών.

3 φώτα εμποδίων και χρώση κατά ICAO και για τους σταθμούς που ευρίσκονται εκτός αεροδρομίων και ελικοδρομίων. 5 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 75 από 197. Στην παράγραφο Α , σελίδα 75 αναφέρεται: Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του συστήματος θα αποτελείται από Η/Υ οι οποίοι θα φέρουν κατάλληλο λογισμικό για τη διαχείριση των καμερών του συστήματος, με δυνατότητα επέκτασης του δικτύου για αριθμό τουλάχιστον τριακοσίων (300) καμερών (συστήματος αλλά και διαφορετικών κατασκευαστών). Ισχύει η απαίτηση του πίνακα C α/α30. Στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης C Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες, σελ. 53 προδιαγραφή 30 αναφέρεται: Συνολικός αριθμός διαχειριζόμενων καμερών (συστήματος, αλλά και διαφορετικών κατασκευαστών) >= 200 Παρακαλούμε διευκρινίστε τον απαιτούμενο αριθμό διαχειριζόμενων καμερών. 6 Στην παράγραφο Α περιγράφονται πολύ γενικά αι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων. Οι ποιοτικοί έλεγχοι των μηνυμάτων που έχει υιοθετήσει η ΕΜΥ είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες του WMO.

4 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 135 από 197. Παρακαλούμε περιγράψτε τα Custom Quality Controls που έχει θεσπίσει η ΕΜΥ πέραν των καθιερωμένων από το WMO. 7 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδες 186 και 189 από 197. Στην παράγραφο Α5.5 αναφέρονται τα εξής: Σελίδα 186: Σελίδα 189: Εγκατάσταση νέων, κρίσιμων εκδόσεων συστημικού λογισμικού που απαιτείται για την καλή λειτουργία του συστήματος. Σημειώνεται ότι στη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών περιλαμβάνονται τα εξής: Αναβάθμιση (upgrade) σε τυχόν νεώτερες εκδόσεις του συστήματος, Σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο σύνολο της παραγράφου Α5.5 ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη οποιουδήποτε κόστους προκύψει για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα αντικατασταθούν ή αναβαθμιστούν, καθώς παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε αναβάθμιση (upgrade) σε τυχόν νεώτερες εκδόσεις του συστήματος. Είναι προφανές ότι στο υπόψη κόστος συμπεριλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν από αυτό για τον Ανάδοχο (ταξίδια, επικοινωνίες, άδειες χρήσης, συνδρομές), πέραν των αναλωσίμων... Μετά τα παραπάνω επιβεβαιώσατε ότι στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια παρά μόνον οι εργασίες εγκατάστασης αναβάθμισης του λογισμικού συστήματος. 8 Παράγραφος C Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα πρεπει να αποτυπωθούν στον πίνακα C της Οικονομικής Προσφοράς.

5 ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 203 από 259. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι: Το κόστος των υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, Οι υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, και Οι υπηρεσίες Μετάπτωσης θα αποτυπωθούν στον πίνακα C της Οικονομικής Προσφοράς. 9 ΜΕΡΟΣ Γ : Σελίδα 213 από 259. Στην παράγραφο C5.2 προδιαγραφή 9 αναφέρεται: Η στοίβα μεταγωγέων του κέντρου επεξεργασίας δεδομένων (ΚΕΔ) (στο παλαιό κτίριο της ΕΜΥ) να υλοποιεί σύνδεση 2Χ10 Gigabit Ethernet με το CORE SWITCH. Επίσης στο κεφ. Α4.4.7, σελίδα 167 από 197, Λειτουργική μονάδα «Τηλεπικοινωνιακό σύστημα της ΕΜΥ (MSS)» αναφέρεται: Η ταχύτητα διασύνδεσης των δύο κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΜΥ (απόσταση κτιρίων max 200m) να γίνει 40 Gbps. Επισημαίνεται, ότι μεταξύ των κτιρίων είναι εγκατεστημένες 4 οπτικές ίνες. 1. Το core switch θα εγκατασταθεί στο νέο κτίριο της ΕΜΥ. 2. Η σύνδεση του ΚΕΔ (στο παλαιό κτήριο) 2x10 Gbps που απαιτείται, θα γίνει με τις υπάρχουσες οπτικές ίνες. 3. Οι υπάρχοντες μεταγωγείς του ΚΕΔ (παλαιό κτίριο) είναι ένας Cisco 4507 ως Distribution Switch και ένας Cisco 4006 επ ωφελεία του υπάρχοντος Site της ΕΜΥ και έχουν διαθέσιμη μία (1) τουλάχιστον θύρα (Slot) επέκτασης. Η διασύνδεσή τους στο νέο σύστημα αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

6 Παρακαλούμε διευκρινίστε: Το core switch θα εγκατασταθεί στο νέο κτίριο της ΕΜΥ; Αν ναι, η σύνεση του ΚΕΔ 2 x 10 Gbps, που απαιτείται θα γίνει σε ξεχωριστές οπτικές ίνες από τις 4 υπάρχουσες; Πόσοι και τι μοντέλο είναι οι υπάρχοντες μεταγωγείς του ΚΕΔ και η σύνδεση σε αυτούς αποτελεί ευθύνη του αναδόχου; Αν ναι, παρακαλούμε δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θύρες/modules. 10 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 61 από 197. Στην παράγραφο Α αναφέρεται:. και ακρίβεια μέχρι (συν - πλην) 1% σε υψηλή σχετική υγρασία και 5% σε μέση σχετική υγρασία. Συνήθως οι αισθητήρες Σχετικής Υγρασίας έχουν χειρότερη ακρίβεια σε υψηλή σχετική υγρασία από ότι στη μέση υγρασία. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν η απαίτηση είναι ορθότερο να γραφεί ως εξής:. και ακρίβεια μέχρι (συν - πλην) 5% σε Η απαίτηση της παραγράφου Α αναφέρθηκε αντίστροφα εκ παραδρομής. Η ορθή απαίτηση είναι:. και ακρίβεια μέχρι (συν - πλην) 5% σε υψηλή σχετική υγρασία και 1% σε μέση σχετική υγρασία.

7 υψηλή σχετική υγρασία και 1% σε μέση σχετική υγρασία. 11 ΜΕΡΟΣ Α : Σελίδα 62 από 197. Στην παράγραφο Α αναφέρεται: Εύρος μέτρησης έντασης βροχόπτωσης τουλάχιστον από 1 ως 1800 mm/h. Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν η απαίτηση ισχύει και για τους δύο τύπους αισθητήρων (tipping bucket και weighting bucket). Σύμφωνα με την παράγραφο Α και τον πίνακα C3.1.9 α/α 4 η απαίτηση ισχύει για το σύνολο των αισθητήρων. 12 Παράγραφος Β «Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Δήλωση για το χρόνο που ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι σε θέση να διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υποστήριξη και επισκευή των ειδών, ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών από την παράδοση και οριστική παραλαβή του έργου με την προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων ακόμη και σε περίπτωση παύσης παραγωγής των ειδών ή/και δυνατότητας συντήρησής τους» Στην παράγραφο Β3.1.2 και τον πίνακα συμμόρφωσης C3.12 α/α 2, καθορίζεται ότι η απαίτηση για εξασφάλιση ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Στον Πίνακα συμμόρφωσης C.3.12 «Εγγύηση Καλής Λειτουργίας», στο σημείο με Α/Α 2 αναφέρεται ότι: «Εξασφάλιση ανταλλακτικών και τεχνικής

8 υποστήριξης πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων (πέντε ετών βλ. Παρ. Β3.2.2 και την προϋπόθεση που αναφέρεται σε αυτή)) >=5 έτη». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε για πόσα έτη απαιτείται η διάθεση ανταλλακτικών, για τουλάχιστον πέντε (5) ή για τουλάχιστον πέντε συν πέντε 5+5 = Πινάκες Συμμόρφωσης. 14 Παράγραφος C Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 51 από 259 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι σημαίνει ο όρος «ΒΑ» που εμφανίζεται στην αναφορά των κριτηρίων βαθμολόγησης στην αρχή κάποιων Πινάκων Συμμόρφωσης. Επιβεβαιώστε ποιος είναι ο ζητούμενος αριθμός IP καμερών και ποιος ο αριθμός των διαχειριζόμενων καμερών (50 όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό του πίνακα C ΒΑ 50 κάμερες ή >=200 όπως αναφέρεται στην απαίτηση Α/Α 30 του ιδίου πίνακα;). Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 1 αναφέρεται το εξής: «IP κάμερα κατάλληλη για χρήση σε παρατήρηση του ουράνιου θόλου τεχνολογίας στερεού θόλου (Fixed dome) με κινητή κάμερα». Καθώς ο όρος «στερεού θόλου (Fixed dome) με κινητή κάμερα» δεν είναι δόκιμος στην ορολογία των Σύμφωνα με την παράγραφο Β4.1.3 ο όρος ΒΑ σημαίνει Βήμα Αύξησης. Όσον αφορά στο ζητούμενο αριθμό IP καμερών και όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα C και από την παράγραφο Α , αυτός καθορίζεται στις είκοσι (20) κάμερες. Όσον αφορά στη δυνατότητα διαχείρισης καμερών βλέπε απάντηση α/α 5. Επιβεβαιώνεται ότι οι κάμερες τύπου Speed Dome είναι αποδεκτές εφόσον πληρούνται οι λοιπές προδιαγραφές που καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Κατά συνέπεια, λύσεις με χρήση καμερών τύπου Speed Dome που θα προταθούν, είναι αποδεκτές.

9 καμερών επιτήρησης, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε σε κάμερα τύπου speed dome. Διαφορετικά, διευκρινίστε σε τι τύπου κάμερα αναφέρεστε (π.χ. dome, ptz, panoramic ή άλλο). Ειδικά για τις κάμερες sped dome να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες ανάρτησης των κατασκευαστών, ο θόλος πρέπει να είναι στραμμένος προς την επιφάνεια του εδάφους και κατά συνέπεια υπάρχει περιορισμός στο οπτικό πεδίο ως προς τη γραμμή του ορίζοντα (το προστατευτικό κάλυμμα εμποδίζει τη λήψη εικόνας στο επίπεδο του ορίζοντα μολονότι η κινητή κάμερα διαθέτει δυνατότητα στρέψης άνω της γραμμής του ορίζοντα). Συνέπεια του περιορισμού αυτού είναι η δυνατότητα εποπτείας μέρους μόνο του ουράνιου θόλου. Διευκρινίστε αν η λύση αυτή είναι αποδεκτή. 16 Για την ίδια απαίτηση του προηγούμενου σημείου, εξηγήστε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον ζητούμενο τρόπο εγκατάστασης της κάμερας ώστε να επιτευχθεί η παρατήρηση του ουράνιου θόλου. Σύμφωνα με την παράγραφο Α οι κάμερες θα είναι αναρτημένες επί του ιστού των ΑΜΣ/ΠΑΜΣ σε ύψος που θα καθοριστεί κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. 17 Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 51 από 259 Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 5 ζητείται το εξής: «Ανάλυση τουλάχιστον 1020p και 720p». Διευκρινίστε ότι εννοείται 1080p, καθώς η ανάλυση αυτή είναι ανώτερη των 720p. Οι ζητούμενες κάμερες θα πρέπει να μπορούν να παράγουν κατ επιλογήν εικόνα video με ανάλυση (Video resolution) 1080p και 720p, τουλάχιστον.

10 18 Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 51 από Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 51 από 259 Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 12 ζητείται το εξής: «Δυνατότητα προγραμματισμού λήψης τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικών ως προς τη θέση εικόνων». Με τη συγκεκριμένη διατύπωση δεν είναι κατανοητό αν αναφέρεστε στη λειτουργία preset positions που υποστηρίζουν οι κινητές κάμερες (speed dome και ptz κάμερες) ή σε δυνατότητα λήψης ξεχωριστής εικόνας από διαφορετικά σημεία εποπτείας, λειτουργία που μπορούν υποστηρίξουν συγκεκριμένα μοντέλα πανοραμικών καμερών. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείται με την εν λόγω απαίτηση. Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 13 ζητείται το εξής: «Δυνατότητα προγραμματισμού δημιουργίας πανοραμικής εικόνας 360 o». Με τη συγκεκριμένη διατύπωση δεν είναι κατανοητό αν αναφέρεστε στη λειτουργία patrol/tour που υποστηρίζουν οι κινητές κάμερες και σε κάποια λειτουργία του λογισμικού που επιτρέπει τη σύνθεση στιγμιότυπων, ώστε να δημιουργηθεί ένα πανόραμα ή σε κάποια κάμερα με φακό fisheye ή άλλου τύπου πανοραμικής λήψης που να είναι σε θέση να δημιουργεί πανοραμική εικόνας 360. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ακριβώς ζητείται με την εν λόγω Στον πίνακα συμμόρφωσης C α/α 1 καθορίζεται σαφώς απαίτηση για κινητές κάμερες. Κατά συνέπεια, η απαίτηση α/α 12 του ιδίου πίνακα αναφέρεται σε δυνατότητα προγραμματισμού λήψης τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικών εικόνων, από διαφορετικές θέσεις της κάμερας. Οποιαδήποτε λύση καλύπτει τις απαιτήσεις της διακύρηξης είναι αποδεκτή.

11 20 Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 139 από Στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης, στη σελίδα 191 από 259 απαίτηση. Παρεμπιπτόντως, στην περίπτωση που αναφέρεστε σε κάμερα με φακό fisheye, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα για Οπτικό zoom >=10, όπως αναφέρεται στην απαίτηση α/α 4 του ιδίου πίνακα. Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 20 αναφέρεται το εξής: «Θα προσφέρεται λογισμικό για εικονικές συσκευές VLAN layer-2 & layer-3 Virtual Routing and Forwarding με εξασφάλιση απομονωμένων ζωνών δικτύων». Είναι αποδεκτή η προσφορά λογισμικού Virtualization που να καλύπτει υποχρεωτικά το Layer- 2, που αποτελεί χαρακτηριστικό ενσωματωμένο στην πλειονότητα των λογισμικών Virtualization, και προαιρετικά το Layer-3 Virtual Routing and Forwarding που είναι χαρακτηριστικό το οποίο προσφέρεται από συγκεκριμένους κατασκευαστές λογισμικού? Συγκεκριμένα στην απαίτηση α/α 19 ζητείται το εξής: «Θύρες PCI: >=2». Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά θύρας PCIe, ως καλύτερη και Ισχύει η απαίτηση όπως έχει καθοριστεί στον πίνακα συμμόρφωσης C3.4.7 α/α 20. Η προσφoρά θυρών PCIe για την κάλυψη της απαίτησης α/α 19 του πίνακα συμμόρφωσης C3.9.1 είναι αποδεκτή.

12 22 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.3 Γενικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Εξοπλισμός, σελ.161 από 259, Α/Α ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.6 Λογισμικό οπτικοποίησης και επεξεργασίας παρόντος παρελθόντος καιρού και εικόνων ραντάρ πιο σύγχρονη της PCI. Στο σημείο αυτό αναφέρει ότι: «Να παρασχεθούν Σουίτες Εργαλείων (development tools) για την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.» Παρακαλούμε να δοθούν περισσότερα στοιχεία για τις ζητούμενες σουίτες. Τι είδους εργαλεία απαιτούνται (λεπτομέρειες); Για ποιόν σκοπό ζητούνται; Παρακαλούμε να δοθούν λεπτομέρειες για την παραγωγή δεδομένων του υπόψη λογισμικού. Πόσα παραγόμενα προϊόντα ανά ημέρα/ εβδομάδα; Τι τύπου προϊόντα; Σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης (ενδεικτικά αναφέρονται οι παράγραφοι Α4.3 και Α4.4.5) οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να προτείνουν λύσεις που δύνανται να αποτελούνται είτε από εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό είτε από λογισμικό που θα αναπτυχθεί για τους σκοπούς του έργου, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η... δυνατότητα επέμβασης στη λειτουργικότητα των εφαρμογών δηλαδή να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης και ρύθμισης των εφαρμογών.... Κατά συνέπεια, η απαίτηση α/α 14 του πίνακα συμμόρφωσης C3.7.3 αφορά στα εργαλεία που απαιτούνται για την εξασφάλιση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ανάλογα με την λύση που θα προταθεί. Τα προϊόντα που θα παράγονται από το Λογισμικό οπτικοποίησης και επεξεργασίας παρόντος παρελθόντος καιρού και εικόνων ραντάρ δορυφόρου καθώς και προγνωστικών στοιχείων και γενικότερα η δυνατότητες του υπόψη λογισμικού, καθορίζονται στην παράγραφο Α και στον πίνακα C3.7.6.

13 δορυφόρου καθώς και προγνωστικών στοιχείων σελ. 169 από ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.6 Λογισμικό οπτικοποίησης και επεξεργασίας παρόντος παρελθόντος καιρού και εικόνων ραντάρ δορυφόρου καθώς και προγνωστικών στοιχείων σελ. 169 από 259, Α/Α 7 25 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.6 Λογισμικό οπτικοποίησης και Αναφέρεται ότι : «Nowcasting: HDF5, MPEF, PIF & XPIF (VCS), GRIB, CSV». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε τι είδους αρχεία αναφέρεται η προδιαγραφή αυτή. Για την διευκόλυνση θα μπορούσαν να δοθούν ορισμένα παραδείγματα. Αναφέρεται ότι : «Οπτικοποίηση δεδομένων δορυφόρων ραντάρ και δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας (ψευδοχρωματισμός, δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών εικόνων)..» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο όρος σύνθεση. Τι είδους εικόνες απαιτείται να συνθέτονται; Η απαίτηση α/α 7 του πίνακα συμμόρφωσης C3.7.6 αναφέρεται σε δυνατότητα επεξεργασίας αρχείων που περιέχουν δεδομένα Nowcasting και αποτελούν διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα (format). Ενδεικτικά αναφέρονται τα προϊόντα Nowcasting του Οργανισμού EUMETSAT (Nowcasting SAF products). Ως σύνθεση νοείται η δυνατότητα συνδυασμού πληροφοριών από διαφορετικά αρχεία μετεωρολογικών εικόνων/χαρτών (από τα format που ζητούνται να υποστηρίζονται) σε μία ενιαία εικόνα.

14 επεξεργασίας παρόντος παρελθόντος καιρού και εικόνων ραντάρ δορυφόρου καθώς και προγνωστικών στοιχείων σελ. 169 από 259, Α/Α ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.6 Λογισμικό οπτικοποίησης και επεξεργασίας παρόντος παρελθόντος καιρού και εικόνων ραντάρ δορυφόρου καθώς και προγνωστικών στοιχείων σελ. 169 από 259, Α/Α 24 Αναφέρεται ότι: «Θα υποστηρίζει παράδοση - αποστολή δεδομένων μέσω (αυτόματα και χειροκίνητα).» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι είδους (format) δεδομένα πρέπει να υποστηρίζονται. Τα format που πρέπει να υποστηρίζονται καθορίζονται στην παράγραφο Α και στον πίνακα συμμόρφωσης C3.7.6.

15 27 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.9 Προδιαγραφές «Eνδιάμεσης» Βάσης Δεδομένων σελ. 178 από 259, Α/Α 5 28 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C3.7.9 Προδιαγραφές «Eνδιάμεσης» Βάσης Δεδομένων σελ. 178 από 259, Α/Α 7 Αναφέρεται ότι: «Να παραδοθεί με τα απαιτούμενα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της και όλες τις απαιτούμενες άδειες χρήσης εφόσον υφίστανται.». Παρακαλούμε να δοθούν περισσότερα στοιχεία για τα ζητούμενα εργαλεία. Τι είδους εργαλεία απαιτούνται (λεπτομέρειες); Για ποιόν σκοπό; ζητούνται; Αναφέρεται ότι: «Να εξασφαλίζει κρυπτογράφηση δεδομένων κατ επιλογή του χρήστη και με χρήση των πρωτοκόλλων HTTPS και SSL/TLS.» Παρακαλούμε να διευκρινιστούν ο σκοπός της υπόψη απαίτησης. Θα είναι προσβάσιμη η ενδιάμεση βάση δεδομένων από εξωτερικές πηγές; Για την διευκόλυνση θα μπορούσε να δοθεί ένα διάγραμμα γενικής αρχιτεκτονικής με όλες τις αλληλεπιδράσεις με υπάρχοντα συστήματα. Βλέπε απάντηση α/α 22. Η αρχιτεκτονική των λύσεων που απαιτούνται όσον αφορά στη Λειτουργική Μονάδα Σύστημα Εξυπηρέτησης Εφαρμογών - Αpplication Server, μέρος της οποίας είναι και η Ενδιάμεση Βάση Δεδομένων, καθορίζεται στην παράγραφο Α4.4.5 και τους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας του έργου, αυτές είναι όπως καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης. 29 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & Τι σημαίνει το «ΒΑ 50 κάμερες» που αναφέρεται στο γραμμή 5 του excel, σε σχέση με το σημείο με Α/Α 30 στον πίνακα συμμόρφωσης; Βλέπε απάντηση α/α 13.

16 ΠΙΝΑΚΑΣ C Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες σελ. 50 από 259 Α/Α ΜΕΡΟΣ Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Παράγραφος Α Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες σελ. 73 από ΜΕΡΟΣ Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Το σύστημα διαχείρισης των καμερών θα πρέπει να καταγράφει και εικόνες/βίντεο από κάμερες εκτός συστήματος (π.χ. από ιδιώτες) ή αυτές απλά θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα; Ποιοι χρήστες θα έχουν δυνατότητα αλλαγής/μετακίνησης του οπτικού πεδίου των καμερών (οι τελικοί χρήστες μέσα από την ιστοσελίδα ή οι διαχειριστές της ΕΜΥ); Σύμφωνα με την παράγραφο Α και τον πίνακα C και την απάντηση α/α 14, το Υποσύστημα Καταγραφής & Παρακολούθησης Λειτουργίας θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της προβολής και καταγραφής εικόνων/βίντεο, για το σύνολο των καμερών που θα δύναται να διαχειρίζεται σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. Δικαιώματα αλλαγής/μετακίνησης του οπτικού πεδίου των καμερών θα έχει προσωπικό της ΕΜΥ. Παράγραφος Α Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες σελ. 73 από ΜΕΡΟΣ Α : Τι εικόνες θα προβάλλονται (live ή Οι εικόνες/video που θα προβάλονται θα είναι κατ επιλογή της

17 Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Παράγραφος Α Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες σελ. 73 από 197 καταγεγραμμένες) και τι άλλες δυνατότητες θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες; ΕΜΥ. Οι τελικοί χρήστες (μέσω της ιστοσελίδας) θα λαμβάνουν τις υπόψη εικόνες/video. 33 ΜΕΡΟΣ C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ C Δίκτυο Παρατήρησης Ουράνιου Θόλου με Κάμερες σελ. 50 από 259 Α/Α 1 Ο επιθυμητός τύπος καμερών είναι κινητές (Pan- Tilt-Zoom) ή fixed dome; Γενικά οι προδιαγραφές θεωρούμε ότι είναι για PTZ κάμερες. Βλέπε απαντήσεις α/α 15 και α/α 18.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Γ, Q&A #41. Από τις παραγράφους Α4.4.1.11, Α4.4.3.1 και τους Πίνακες C3.1.2, C3.2.8 προκύπτει ότι απαιτούνται δύο διαφορετικά συστήματα Σταθμού Βάσης για τους ΑΜΣ/ΠΑΜΣ/ΦΑΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ Φ.900/195/186415/Σ.972 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 28 Νοε. 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) Α/Α Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Παράγραφος) ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τεύχος Α Α4.4 & Α4.5 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την περίοδο εγγύησης και συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέων εκδόσεων για το έτοιμο λογισμικό, ή αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» Ερωτήσεις Απαντήσεις και Συμπληρωματικές Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Υποψήφιους Αναδόχους Νο 3 για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης...2 2. Διαστασιολόγηση Έργου...2 3. Απαιτήσεις ΔΕΔΔΗΕ...7 3.1 Γενικές Απαιτήσεις...7 3.2 Υπηρεσίες Ετοιμασίας Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327459 Πράξη Υποέργο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠτΠ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Διαβούλευσης. Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης. Πληροφοριακά Στοιχεία

Είδος Διαβούλευσης. Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης. Πληροφοριακά Στοιχεία Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης Έκθεση Διαβούλευσης Πληροφοριακά Στοιχεία Τίτλος Διαβούλευσης Τεχνικές Προδιαγραφές έργου "Επέκταση Εγκατάστασης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου"

Διαβάστε περισσότερα