Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ -2- ABSTRACT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΑΡΤΗ Γεωμετρική Υποδομή του Χάρτη Το βασικό ψηφιακό υπόβαθρο Αρχικά Δεδομένα Τα διοικητικά όρια Τα όρια των Οικισμών Τα δίκτυα μεταφοράς Απεικόνιση Θεματικών Πληροφοριών ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου», στη κατεύθυνση «Χαρτογραφική Παραγωγή & Γεωγραφική Ανάλυση», αποτέλεσε η σύνταξη χάρτη γενικής χρήσης του Νομού Μαγνησίας σε κλίμακα 1: Η σύνταξη του χάρτη, αποτελεί τη συνέχεια της σύνταξης των χαρτών των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε κλίμακα 1: , καθώς και σειράς χαρτών Νομών της Ελλάδας σε κλίμακα 1: και Επαρχιών της Κύπρου σε κλίμακα 1:75.000, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και διπλωματικών εργασιών και διατριβών στον Τομέα Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Ο συγκεκριμένος χάρτης του Ν. Μαγνησίας, έχει σαν βασικό σκοπό, την απόδοση, εκτός από τις άλλες γεωμετρικές πληροφορίες, των διοικητικών ορίων του νομού, δηλαδή των Καλλικρατικών Δήμων, καθώς και των ορίων όλων των οικισμών, όπως αυτοί καταγράφονται στους χάρτες της ΓΥΣ. Οι οικισμοί που καταγράφονται στο χάρτη αποτελούν τους οικισμούς απογραφής του νομού το 2001, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ενημέρωση και η απόδοση του οδικού δικτύου με τα σημερινά δεδομένα καθώς και η απόδοση των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας όπως του Δικτύου Νatura 2000 αποτέλεσαν βασικό στοιχείο του χάρτη. Στον χάρτη κλίμακας 1: , αποδίδονται θεματικές πληροφορίες περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και στοιχεία που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού Μαγνησίας. Σε αυτό το τεύχος, που συνοδεύει το χάρτη, περιγράφονται τα στάδια της διαδικασίας σύνταξης του χάρτη του νομού Μαγνησίας, από τη συλλογή στοιχείων μέχρι την τελική εκτύπωση. Επιπλέον, αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τέλος τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της διπλωματικής εργασίας. 2

4 ABSTRACT The objective of the thesis, which was conducted as a part of the Masters degree program Techniques and Methods on analysis, planning and land management in the direction of Cartographic Production and Geographic Analysis, was the construction of a map for the Magnesia Prefecture in scale of 1: , for general use. The map is constructed, based on other maps produced in the Department of Cadaste, Photogrammetry and Cartography of Faculty of Rural and Surveying Engineering, AUTh in the frame of research programs and other diploma theses, such as the maps of the regions of East Macedonia and Thrace, Central Macedonia, West Macedonia and Epirus in scale 1:270000, maps of Greece s prefectures in scale 1: and maps of Cyprus provinces in scale 1: The basic aim of the map, apart from providing basic geometric data, is the presentation of administration boundaries, Kallikratian and Kapodistian municipalities and the boundaries of all villages-settlements, as they are recorded in the Hellenic Military Geographical Service and appeared on the orthophotomaps of "Ktimatologio A.E.". The villages presented on the map are based on the official recordings of the National Statistical Service of Greece for the year The updating and attribution of the road network, as well as the rendering of areas of special interest, like the Natura network were crucial elements of the map. Moreover, the map provides thematic information of environmental and tourist interest, which highlight the special characteristics of the region. In this volume, accompanying the map, the various stages of the construction of the map are presented, from the collection of the data until the final print. Moreover, the problems encountered in the process are reported followed by all the results obtained from the thesis. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εποχή των εικόνων και της πληροφορίας ο χάρτης αποτελεί ένα από σημαντικότερα εργαλεία για την διαχείριση, κωδικοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται και ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή τον χώρο στον οποίο εξελίσσεται. Στην Ελλάδα η χαρτογραφική παραγωγή για αρκετά χρόνια πραγματοποιόταν μόνο από κρατικούς φορείς. Οι βασικές κρατικές υπηρεσίες που συντάσσουν χάρτες είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.), ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ), η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Ιδρυμα Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ). Οι παραπάνω φορείς συντάσσουν τοπογραφικούς και θεματικούς χάρτες όλων των κλιμάκων. Τα τελευταία χρόνια χάρτες και από τον ιδιωτικό τομέα. Ο σύγχρονος χάρτης απευθύνεται όχι μόνο σε εξειδικευμένους χρήστες αλλά κυρίως στο ευρύ κοινό. Οι χάρτες σήμερα έχουν σκοπό να ενημερώσουν το χρήστη για τη μορφή του χώρου αλλά και για φαινόμενα που εξελίσσονται σε αυτόν. Έτσι, ο χάρτης χρησιμοποιείται πλέον για εκπαιδευτικούς, ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, τουριστικούς και άλλους σκοπούς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε στη δημιουργία ψηφιακών χαρτών και οδήγησε στην εύκολη και άμεση πρόσβαση των χρηστών σε ψηφιακούς χάρτες μέσω του διαδικτύου και των εφαρμογών που τις υποστηρίζουν. Πλέον, μέσω της τεχνολογίας, δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να έχει εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακούς χάρτες και χαρτογραφικά δεδομένα μέσω της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συστημάτων πλοήγησης και άλλων σύγχρονων μέσων. Η εξέλιξη και η διάδοση των παραπάνω μέσων γίνεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και συνεχώς δημιουργούνται νέες ανάγκες και προοπτικές. Ωστόσο, η σύνταξη ενός χάρτη είτε αυτός είναι σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή είναι μία επιστημονική διαδικασία και απαιτεί συστήματα διασφάλισης της αξιοπιστίας, ακρίβειας, και ορθότητας του παραγόμενου χάρτη. 4

6 Για την σύνταξη του χάρτη της Μαγνησίας χρησιμοποιήθηκαν 16 χάρτες κλίμακας 1: της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) στους οποίους εμπεριέχεται ο νομός. Η προβολή τους είναι η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή, όπως εφαρμόζεται στο σύστημα U.T.M. Η κλίμακα 1: των χαρτών αυτών είναι κατάλληλη για τη δημιουργία παράγωγου χάρτη κλίμακας 1: Επίσης χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π) και η διαδικτυακή υπηρεσία θέασης σε ορθοφωτογραφίες για το σύνολο της χώρας και πλήρως ορθοανηγμένες ορθοφωτογραφίες για αστικές / δομημένες περιοχές της χώρας η οποία παρέχεται από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Οι πηγές των θεματικών δεδομένων ήταν το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π) καθώς και χάρτες ιδιωτικών φορέων του εμπορίου. Παρακάτω περιγράφεται και αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε με σκοπό τη σύνταξη του χάρτη του νομού Μαγνησίας σε κλίμακα Η διαδικασία χωρίζεται σε 2 βασικά μέρη: Το πρώτο αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και ενημέρωση των αρχικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία της διανυσματικής βάσης του χάρτη σε χαρτογραφικό περιβάλλον και το δεύτερο αναφέρεται στην επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου του χάρτη, την επεξεργασία των πληροφοριών και την τελική σύνθεση και εκτύπωση του χάρτη κλίμακας 1: Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανάθεση του θέματος και την παρακολούθηση της εργασίας την κ. Χρυσούλα Μπούτουρα, καθηγήτρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ καθώς και την κ. Αγγελική Τσορλίνη, διδάκτορα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ. για την πολύτιμη βοήθειά της. 5

7 1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ 1.1. Γεωμετρική Υποδομή του Χάρτη. Το προβολικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη του χάρτη, ήταν αυτό της εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής μιας ζώνης, με Κεντρικό Μεσημβρινό αυτόν των 24 μοιρών, με γεωδαιτικό Datum το Παγκόσμιο Γεωκεντρικό σύστημα WGS 84. Ο χάρτης έγινε σε κλίμακα 1: Η κλίμακα αυτή κρίθηκε κατάλληλη για το είδος των πληροφοριών που επρόκειτο να απεικονιστούν στο χάρτη σε σχέση με το μέγεθος και το σχήμα του νομού αλλά και τον τρόπο εκτύπωσης. Η εκτύπωση του χάρτη έγινε σε δύο φύλλα διαστάσεων 100cm x 75cm με επικαλυπτόμενο τμήμα 40cm, ενώ αναλυτικότερα παρουσιάζεται η τελική μορφοποίηση και εκτύπωση του χάρτη στο Κεφ. 2 «Επεξεργασία και τελική σχεδίαση του χάρτη». 6

8 1.2. Το βασικό ψηφιακό υπόβαθρο Για τη σύνταξη του χάρτη χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο, οι δεκαέξι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1: που καλύπτουν το νομό και τη γύρω περιοχή. Οι χάρτες ψηφιοποιήθηκαν και ενημερώθηκαν από τα διανυσματικά ψηφιακά αρχεία, τα οποία παρέχονται δωρεάν από την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.), από την ιστοσελίδα (http://geodata.gov.gr) και πιστοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από την υπηρεσία θέασης σε πλήρως ορθοανηγμένες αεροφωτογραφίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Η χωρική ανάλυση των ορθοφωτογραφιών είναι 20cm για τις αστικές περιοχές της χώρας και 50cm για το υπόλοιπο της χώρας. Οι λήψεις των αεροφωτογραφιών έγιναν την περίοδο 2007 έως 2009 και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές μέσω της υπηρεσίας WMS (Web Map Service) της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx). Το σύστημα αναφοράς των χαρτών της ΓΥΣ ήταν το Ευρωπαϊκό (UTM- ED50) των διανυσματικών δεδομένων ήταν το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. 87) και της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών το Παγκόσμιο Σύστημα Αναφοράς WGS84. Παρακάτω δίδονται τα διανυσματικά αρχεία και οι ορθοφωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη του χάρτη καθώς και ο φορέας που παρέχει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: Όρια Νομού Τα όρια του νομού παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όρια Καλλικρατικών δήμων Τα όρια των Καλλικρατικών δήμων παρέχονται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Όρια ΟΤΑ (Καποδιστριακών Δήμων) Τα όρια ΟΤΑ (Καποδιστριακών Δήμων παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Λίμνες Οι λίμνες παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 7

9 Δίκτυο ποταμών ρεμάτων, υδρογραφικό δίκτυο παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το δίκτυο NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Καταφύγια άγριας ζωής, εθνικά πάρκα, αισθητικά δάση παρέχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σιδηροδρομικό Δίκτυο Το σιδηροδρομικό δίκτυο παρέχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Οικισμοί Οι Οικισμοί της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής. Ορθοφωτογραφίες μέσω WMS (Web Map Service) εξυπηρετητή για την ευρύτερη περιοχή του νομού Μαγνησίας που παρέχονται από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» (εικόνα 1) Εικόνα 1. Ορθοφωτογραφία μέσω WMS της Κτηματολόγιο Α.Ε. Tα παραπάνω διανυσματικά δεδομένα τα οποία ήταν στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α.87) μετασχηματίστηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Αναφοράς WGS84 ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η ενημέρωσή τους από τις ορθοφωτογραφίες της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». 8

10 1.3. Αρχικά Δεδομένα Για την δημιουργία του χάρτη, χρησιμοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π), δεκαέξι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1: που καλύπτουν το νομό και τη γύρω περιοχή (Εικόνα 2). Οι χάρτες αυτοί περιγράφουν του Ελληνικό χώρο και η κλίμακά τους είναι κατάλληλη για να αποτελέσουν την πρωτογενή βάση για σύνταξη χάρτη 1: Η προβολή τους είναι η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή 6 μοιρών, όπως εφαρμόζεται στο σύστημα U.T.M. Εικόνα 2. Χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1: που καλύπτουν το Ν. Μαγνησίας Το προβολικό σύστημα των χαρτών της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: (Εικόνα 3) είναι η Εγκάρσια Μερκατορική προβολή με γεωδαιτικό Datum το ED50 και ελλειψοειδές το Διεθνές του Hayford. Οι χάρτες Γ.Υ.Σ. γεωαναφέρθηκαν στο παραπάνω σύστημα με βάση ψηφιακό χαρτογραφικό κάνναβο που κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή του νομού 9

11 Μαγνησίας στο ίδιο προβολικό σύστημα. Τα αποτελέσματα της γεωαναφοράς των χαρτών ήταν ικανοποιητικά γιατί οι αποκλίσεις ήταν μικρότερες των 30 μέτρων που είναι, περίπου, η ελάχιστη ανεκτή γραφική ακρίβεια του παράγωγου χάρτη 1: Εικόνα 3. Χάρτης της ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000, το φύλλο του Βόλου. Τα διανυσματικά δεδομένα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών που αφορούσαν τις λίμνες, τους ποταμούς και το υδρογραφικό δίκτυο μετασχηματίστηκαν από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. 87 στο προβολικό σύστημα των χαρτών της Γ.Υ.Σ. ώστε να ενημερωθούν και να συμπληρωθούν. Από τους χάρτες της Γ.Υ.Σ. ψηφιοποιήθηκε η ακτογραμμή, τα ρέματα του νομού Μαγνησίας και λήφθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούσαν την θέση και την ονοματολογία των: Νησιών Ακρωτηρίων 10

12 Κόλπων Όρμων Διαύλων Για την άντληση θεματικών πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω χάρτες του εμπορίου (ιδιωτικών φορέων) (Εικόνα 4): Οδικός - Τουριστικός Χάρτης του νομού Μαγνησίας κλίμακας 1: των εκδόσεων «Όραμα» σε αναλογική μορφή (Εικόνα 4) Οδικός - Τουριστικός Χάρτης του Πηλίου κλίμακας 1: των εκδόσεων «Όραμα» σε αναλογική μορφή Περιηγητικός & Πεζοπορικός Χάρτης της Σκιάθου κλίμακας 1:25.000, εκδόσεων «Ανάβασης» σε αναλογική μορφή Πεζοπορικός Χάρτης της Αλοννήσου κλίμακας 1:25.000, εκδόσεων «Ανάβασης» σε αναλογική μορφή Πεζοπορικός Χάρτης της Σκοπέλου κλίμακας 1:25.000, εκδόσεων «Ανάβασης» σε αναλογική μορφή Χάρτης του Βόρειου Πήλιου Μαυροβουνίου κλίμακας 1:50.000, εκδόσεων «Ανάβασης» σε ψηφιακή μορφή Χάρτης του Νοτίου Πηλίου, κλίμακας 1:50.000, εκδόσεων «Ανάβασης» σε ψηφιακή μορφή Χάρτης Θεσσαλίας, κλίμακας , εκδόσεων «Ανάβασης» σε ψηφιακή μορφή 11

13 Εικόνα 4. Χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση θεματικών πληροφοριών Επίσης χρησιμοποιήθηκε ένας χάρτης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Εικόνα 5), ο οποίος γεωαναφέρθηκε χρησιμοποιώντας ως σημεία ελέγχου σημεία της ακτογραμμής. Στο χάρτη αυτό εμφανίζονται τα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλου και της ευρύτερης περιοχής. Ο χάρτης γεωαναφέρθηκε στην εγκάρσια Μερκατορική Προβολή μιας ζώνης, με Κεντρικό Μεσημβρινό αυτόν των 24 μοιρών και γεωδαιτικό Datum, το Παγκόσμιο Γεωκεντρικό σύστημα WGS 84. Εικόνα 5. Χάρτης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. 12

14 Τέλος χρησιμοποιήθηκε ένας χάρτης καταγραφής σπηλαίων του Ν. Μαγνησίας (Εικόνα 6), ο οποίος συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ο χάρτης γεωαναφέρθηκε στην εγκάρσια Μερκατορική Προβολή μιας ζώνης, με Κεντρικό Μεσημβρινό αυτόν των 24 μοιρών και γεωδαιτικό Datum το Παγκόσμιο Γεωκεντρικό σύστημα WGS 84. Εικόνα 6. Χάρτης καταγραφής σπηλαίων του Ν. Μαγνησίας Όλα τα παραπάνω ψηφιακά δεδομένα σε μορφή vector και raster μετασχηματίστηκαν ή γεωαναφέρθηκαν σε ένα κοινό προβολικό σύστημα, την εγκάρσια Μερκατορική Προβολή μιας ζώνης, με Κεντρικό Μεσημβρινό αυτόν των 24 μοιρών και γεωδαιτικό Datum το Παγκόσμιο Γεωκεντρικό σύστημα WGS 84, ώστε να έχουν όλα το ίδιο σύστημα αναφοράς και να μπορούν να συνδυασθούν με τις ορθοφωτογραφίες της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Το προβολικό αυτό σύστημα χρησιμοποιήθηκε και για την σύνταξη του χάρτη κλίμακας 1: του νομού Μαγνησίας που ήταν το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. 13

15 1.4. Τα διοικητικά όρια Στο χάρτη απεικονίζονται τα όρια των Καποδιστριακών δήμων που είχαν δημιουργηθεί με τη συνένωση των ορίων των παλαιών Δήμων και κοινοτήτων. Tα όρια αυτά δίνονται σε διανυσματική μορφή από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Κατά την εισαγωγή των διανυσματικών αρχείων των Καποδιστριακών δήμων στο χάρτη παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές μεγάλες αποκλίσεις (Εικόνα 7) μεταξύ των ορίων που δίνονταν από τους δύο φορείς. Οι αποκλίσεις αυτές ήταν αρκετά μεγάλες για να θεωρηθούν αμελητέες για τον χάρτη κλίμακας 1: το νομού Μαγνησίας. Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου στον οποίο απεικονίζονταν τα όρια των Καποδιστριακών δήμων (σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα). Τελικά απεικονίστηκαν τα όρια των Καποδιστριακών δήμων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας τα οποία διορθώθηκαν με βάση τον χάρτη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. Εικόνα 7. Διαφορές στα όρια των Καποδιστριακών Δήμων όπως αποτυπώνονται από τον ΟΚΧΕ (μπλε) και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (κόκκινο). Κάθε Καποδιστριακός δήμος έλαβε ένα αύξοντα αριθμό κοντά στην πρωτεύουσα του και απεικονίσθηκε στο υπόμνημα του χάρτη. Τα όρια των δήμων του Καλλικράτη λήφθηκαν σε διανυσματική μορφή από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. 14

16 1.5. Τα όρια των Οικισμών Βασικό στόχο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η σωστή απόδοση των ορίων των οικισμών. Τα όρια των οικισμών ψηφιοποιήθηκαν από τις ορθοφωτογραφίες, μέσω του WMS (Web Map Service) της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για τον νομό Μαγνησίας και την ευρύτερη περιοχή. Οι λήψεις των αεροφωτογραφιών αυτών έγιναν την περίοδο 2007 έως 2009 και αποτελούν έγκυρη και ενημερωμένη πηγή, ώστε να αποδοθεί η σημερινή κατάσταση των ορίων των οικισμών με έγκυρο τρόπο. Βοηθητικά στοιχεία για τον ορισμό της θέσης των οικισμών αποτέλεσαν οι χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: καθώς και το αρχείο που παρέχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τη θέση των οικισμών όπως χρησιμοποιούνται από την αυτή για λόγους απογραφής. Όλοι οι οικισμοί αποδόθηκαν με επιφανειακά σύμβολα. Σύμφωνα με τα πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής του 2001 από την ΕΛ. ΣΤΑΤ. και μετά από ανάλυση των μεγεθών των οικισμών του νομού Μαγνησίας και των γύρω περιοχών οι οικισμοί κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι κατηγορίες : 1. 0 κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι κάτοικοι Ξεχωριστή κατηγορία αποτέλεσαν οι οικισμοί με μηδενικό πληθυσμό και οι οικισμοί που απογράφονται σε άλλους οικισμούς. Η απόδοση των μεγεθών των οικισμών έγινε με διαφορετική διαβάθμιση χρώματος για κάθε τάξη. Η έδρα κάθε Καποδιστριακού δήμου αποδόθηκε με πιο έντονη γραμματοσειρά και η έδρα κάθε Καλλικρατικού Δήμου με έντονη και υπογραμμισμένη γραμματοσειρά (Εικόνα 8). 15

17 Εικόνα 8. Κατηγορίες οικισμών στο νέο χάρτη του Ν. Μαγνησίας. 16

18 1.6. Τα δίκτυα μεταφοράς Το οδικό δίκτυο, βασικό δυναμικό στοιχείο κατά τη σύνταξη και ενημέρωση ενός χάρτη, ψηφιοποιήθηκε αρχικά από τους χάρτες της Γ.Υ.Σ. Επειδή τα τελευταία χρόνια το οδικό δίκτυο έχει μεταβληθεί αρκετά, κυρίως σε επίπεδο χωματόδρομων, κρίθηκε αναγκαία η ενημέρωση του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι ορθοφωτογραφίες, μέσω του WMS (Web Map Service) εξυπηρετητή, που παρέχονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. Οι φωτοληψίες της Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι αρκετά πρόσφατες ώστε να ενημερωθεί επαρκώς ο χάρτης του Ν. Μαγνησίας. Το οδικό δίκτυο κατηγοριοποιήθηκε σε πέντε βασικές κατηγορίες (Εικόνα 9) ως εξής: 1. εθνική οδός 2. κεντρικός ασφαλτόδρομος 3. ασφαλτόδρομος 4. περιφερειακή οδός 5. χωματόδρομος Εικόνα 9. Κατηγορίες του οδικού δικτύου στο νέο χάρτη του Ν. Μαγνησίας 17

19 Το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής δεν παρουσιάζει μεταβολές τα τελευταία χρόνια. Το διανυσματικό αρχείο που παρέχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας αφού μετασχηματίστηκε στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς WGS84, ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας τις ορθοφωτογραφίες της Κτηματολογίου Α.Ε. Επίσης από τις παραπάνω ορθοφωτογραφίες ψηφιοποιήθηκε και η ιστορική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τον οικισμό «Άνω Λεχώνια» με τον οικισμό των «Μηλεών» και η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για λόγους αναψυχής. 18

20 1.7. Απεικόνιση Θεματικών Πληροφοριών Ο χάρτης, εκτός από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά ενημερώθηκε και με θεματικά στοιχεία που απεικονίζουν σημεία και τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία αποδόθηκαν με σημειακά γραμμικά - επιφανειακά σύμβολα, και βρίσκονται στην περιοχή μελέτης είναι τα εξής : οι μονές τα κάστρα και οι πύργοι οι αρχαιολογικοί χώροι τα σπήλαια τα μουσεία οι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί τα αεροδρόμια οι σιδηροδρομικοί σταθμοί τα πανεπιστήμια οι περιοχές «Natura 2000» τα εθνικά πάρκα και ο ερευνητικός σταθμός θαλάσσιου πάρκου τα αισθητικά δάση τα καταφύγια άγριας ζωής οι περιοχές πεζοπορίας τα χιονοδρομικά κέντρα τα ορειβατικά καταφύγια τα στάδια οι βιομηχανικές περιοχές τα φράγματα τα λιμάνια Συμπληρώθηκαν επίσης τα ονόματα των ποταμών και των κύριων ρεμάτων, ακρωτηρίων, κόλπων, διαύλων, όρμων, λιμνών, όρων του Νομού Μαγνησίας σύμφωνα με τις χαρτογραφικές αρχές σχεδίασης (Εικόνα 10-11). 19

21 Εικόνα 10. Θεματικά δεδομένα στο νέο χάρτη του Ν. Μαγνησίας Εικόνα 11. Θεματικά δεδομένα στην περιοχή του Πηλίου, στο νέο χάρτη του Ν. Μαγνησίας 20

22 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ Το τελικό ψηφιακό υπόβαθρο που προέκυψε ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω χρειάστηκε περαιτέρω επεξεργασία ώστε ο χάρτης να αποκτήσει την τελική του μορφή. Τα στοιχεία του χάρτη τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της χαρτογραφίας, χωρίσθηκαν σε επίπεδα (layers) και έλαβαν χρώματα και υφές ανάλογα με την πληροφορία που απεικόνιζαν. Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν, το υπόμνημα του χάρτη (Εικόνα 15) καθώς και η πλαισίωσή του, ακολουθούν τις προδιαγραφές που είχαν χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη των χαρτών των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και σειράς χαρτών Νομών της Ελλάδας, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και Διπλωματικών εργασιών και διατριβών στον Τομέα Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Η τοποθέτηση των συμβόλων, ώστε να είναι εμφανή και να μην αλληλεπικαλύπτονται στις περιοχές όπου είχαμε μεγάλη συγκέντρωση πληροφορίας, επιλύθηκε επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος σχήμα και θέση τους. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες σε μορφή και μέγεθος γραμματοσειρές, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα του χάρτη, το είδος και την πυκνότητα της πληροφορίας και ακολουθώντας πάντα τις αρχές της χαρτογραφίας. Το σχήμα του Ν. Μαγνησίας και η επιθυμητή κλίμακα του χάρτη 1: οδήγησαν στην επιλογή εκτύπωσης του χάρτη σε δύο φύλλα διαστάσεων 100cm x 75cm (Εικόνα 12, Εικόνα 13, Εικόνα 14) με κοινή επικαλυπτόμενη περιοχή 40cm η οποία αντιστοιχεί με 40km του Ν. Μαγνησίας. 21

23 Εικόνα 12. Τα δύο φύλλα χάρτη και η κοινή επικαλυπτόμενη περιοχή Εικόνα 13. Το πρώτο φύλλο χάρτη του Ν. Μαγνησίας 22

24 Εικόνα 14. Τ0 δεύτερο φύλλο χάρτη του Ν. Μαγνησίας Οι χάρτες περιλαμβάνουν χάρτη οδηγό (Εικόνα 17), βορά, αριθμητική και γραφική κλίμακα, πληροφορίες που αφορούν την γεωμετρική υποδομή, το χαρτογραφικό κάνναβο (Εικόνα 16), κατάλογο των Καλλικρατικών και Καποδιστριακών Δήμων καθώς και αναλυτική περιγραφή των συμβόλων που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση (Εικόνα 15). Στον χάρτη του Ν. Μαγνησίας όλα τα παραπάνω στοιχεία τοποθετήθηκαν στην κοινή επικαλυπτόμενη περιοχή των δύο φύλλων εκτύπωσης του χάρτη. 23

25 Εικόνα 15. Υπόμνημα του νέου χάρτη του Ν. Μαγνησίας Εικόνα 16. Βορράς, αριθμητική και γραφική κλίμακα, πληροφορίες που αφορούν την γεωμετρική υποδομή του χάρτη. Εικόνα 17. Χάρτης οδηγός. 24

26 Στο τελικό στάδιο προστέθηκαν στον χάρτη οι ισουψείς καμπύλες που καλύπτουν τον νομό Μαγνησίας, με ισοδιάσταση 50 μέτρα, και ο χάρτης πήρε την τελική του μορφή. Λεπτομέρειες του χάρτη παρουσιάζονται στις εικόνες 18, 19 και 20, ενώ η τελική μορφή των δύο φύλλων στις εικόνες 21 και 22. Εικόνα 18. Ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή του Πηλίου στον χάρτη του Ν. Μαγνησίας. Εικόνα 19. Η ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού στον χάρτη του Ν. Μαγνησίας. 25

27 Εικόνα 20. Η Σκόπελος στον χάρτη του Ν. Μαγνησίας. Εικόνα 21. Το πρώτο φύλλο του χάρτη του Ν. Μαγνησίας. 26

28 Εικόνα 22. Το δεύτερο φύλλο του χάρτη του Ν. Μαγνησίας. 27

29 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη σημερινή εποχή η ταχύτητα και τα μέσα διάδοσης της πληροφορίας έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον η πρόσβαση σε χαρτογραφικά δεδομένα είναι πολύ πιο εύκολη καθώς παρέχονται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιωτικούς. Η εξέλιξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας έχει δώσει την δυνατότητα γρήγορης επεξεργασίας μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων. Τα ειδικά λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια παρέχουν την δυνατότητα σύνταξης χαρτών με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Η ενημέρωση και ο έλεγχος των δεδομένων μπορεί να γίνεται μέσω συνδυασμού τους, μετασχηματισμών και επεξεργασίας τους, είτε αυτά προέρχονται από πρωτογενείς παρατηρήσεις, είτε από πρωτογενείς χάρτες, είτε από πρόσφατες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δίδεται στην ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας που παρέχεται από τον κάθε αρμόδιο φορέα. Ο έλεγχος και η ενημέρωση των χαρτογραφικών δεδομένων μπορεί να γίνει συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας κοινά δεδομένα που παρέχονται από διάφορους φορείς μέσω τον σύγχρονων λογισμικών. Η πρόσβαση τόσο στα χαρτογραφικά δεδομένα όσο και στα μέσα σύνταξης χαρτών μπορεί να είναι πιο εύκολη και γρήγορη σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο πρέπει να γίνεται από ειδικούς του χώρου σύμφωνα με τις αρχές της χαρτογραφικής επιστήμης, ώστε να παράγεται ένα άρτιο χαρτογραφικό αποτέλεσμα. Η τήρηση των αρχών της χαρτογραφίας, είναι αυτό εξάλλου που καθιστά ένα χάρτη αξιόπιστο με τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης. Συνεπώς, η παραγωγή των σύγχρονων χαρτών που απευθύνονται τόσο στον απλό όσο και στον εξειδικευμένο χρήστη πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι γνωρίζοντας τις χαρτογραφικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές μπορούν να αξιοποιούν και να αξιολογούν με ορθό τρόπο όλη τη διαθέσιμη πληροφορία. 28

30 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΥΣ, Χάρτες Γενικής Χρήσης 1:50.000, , Αθήνα ΕΣΥΕ, Πίνακες Απογραφής Πληθυσμού Λιβιεράτος Ε., Γενική Χαρτογραφία και στοιχεία Θεματικής Χαρτογραφίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Λιβιεράτος Ε. και Φωτίου Α., Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Λιβιεράτος Ε., Χ. Μπούτουρα, Χ. Καλτσίκης, Κ. Παπαδόπουλος, Χάρτης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κλίμακας 1: Θεσσαλονίκη Λιβιεράτος Ε., Χ. Μπούτουρα, Χ. Καλτσίκης, Κ. Παπαδόπουλος, Χάρτης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κλίμακας 1: Θεσσαλονίκη Λιβιεράτος Ε., Χ. Μπούτουρα, Χ. Καλτσίκης, Κ. Παπαδόπουλος, Χάρτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κλίμακας 1: Θεσσαλονίκη Λιβιεράτος Ε., 2007 (1998). 25 Αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών. Μια περιήγηση από τους Ίωνες στον Πτολεµαίο και τον Ρήγα, Θεσσαλονίκη: Ζήτη Μπούτουρα Χ., Παραγωγή και Χρήση Χαρτών. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Μπούτουρα Χ., Αυτοματοποιημένος Χάρτης του Ανάγλυφου στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας. Αθήνα. Τομέας ΚΦΧ-ΤΑΤΜ ΑΠΘ, Χάρτες: Περιφέρειας Ηπείρου κλίμακας 1: , Νομών Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Καστοριάς, Κοζάνης κλίμακας 1: , και Επαρχιών Πάφου και Λεμεσού κλίμακας 1:75.000, Επίβλεψη: Χρυσούλα Μπούτουρα, Επιμέλεια: Αγγελική Τσορλίνη, , Θεσσαλονίκη Διαδικτυακές πηγές 29

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Καρανικόλας, Βησσαρίων Αστάρας, Ειρήνη Ναρασάνη, Ελένη Ρίστα, ΦώτηςΤσολάκος

Νικόλας Καρανικόλας, Βησσαρίων Αστάρας, Ειρήνη Ναρασάνη, Ελένη Ρίστα, ΦώτηςΤσολάκος Νικόλας Καρανικόλας, Βησσαρίων Αστάρας, Ειρήνη Ναρασάνη, Ελένη Ρίστα, ΦώτηςΤσολάκος Στόχος εργασίας Έρευνα ερωτηµατολογίου Η εκπαίδευση και η έρευνα των χαρτών στην Ελλάδα Μελλοντικές διαδροµές της χαρτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα Μπούτουρα, Καθηγήτρια ΑΠΘ. Επικοινωνία: Τηλ , Web pages

Χρυσούλα Μπούτουρα, Καθηγήτρια ΑΠΘ. Επικοινωνία: Τηλ ,  Web pages Η Χαρτογραφική σύνθεση και παραγωγή στον Τοµέα Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών

Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014 Ψηφιακή Ανάλυση Ιστορικών Χαρτών μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών Digital analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ανάπτυξη λογισμικού Σ.Γ.Π. για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 9: Συστήματα Συντεταγμένων. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1 ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία Λύσανδρος Τσούλος 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήϊνης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου

Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου Η εφαρμογή της οδηγίας Inspire στα χαρτογραφικά υπόβαθρα του Δασικού Κτηματολογίου Δ. Σαραφίδης, Ι. Παρασχάκης Τομέας Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία

Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία Ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα : Καινοτομία - Υπεραξία Ανδρονόπουλος Αλέξανδρος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Polis-Logic ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Εθνικό Τυπογραφείο Διοικητική Διαίρεση Ελλάδας Εθνικό Κτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 2: Ψηφιακός χάρτης Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η ανάδειξη της σημασίας που έχει η απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα;

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Λήδα ΣΤΑΜΟΥ & Δρ Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Χαρτογραφική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Τσορλίνη, René Sieber, Lorenz Hurni. Institute of Cartography and Geoinformation, ETH Zurich, Switzerland

Αγγελική Τσορλίνη, René Sieber, Lorenz Hurni. Institute of Cartography and Geoinformation, ETH Zurich, Switzerland 14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 2-4.11.2016 Απεικόνιση της ιστορικής εξέλιξης των οικισμών της Ελβετίας, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας:

Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Νέες Εφαρμογές 3D Χαρτογραφίας: Διαδικτυακή υπηρεσία ψηφιοποίησης Λοΐζος Τόφας Rural and Surveying Engineer A.U.TH MSc. Geoinformatics Ποιοί είμαστε 2007 - Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο Ανάπτυξη καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 10: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 11 o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ναύπλιο, 8-10 Δεκεμβρίου 2010 Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση Ν.Δαλάκης, Δ.Κουρκουρίδης, Π.Λαφαζάνη, Μ.Μυρίδης, Ν. Νικητόπουλος, Ι.Τσαμπούρης, Β.Φιλιππακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου.

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου. Ενότητα Χάρτες Φύλλο Εργασίας Μελέτη χαρτών Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο.Τμήμα..Ημερομηνία. Σκοποί του φύλλου εργασίας Η εξοικείωση 1. Με την χρήση των χαρτών 2. Με την χρήση της πυξίδας 3. Με την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης Απαραίτητο όλων των ωκεανογραφικών ερευνών και μελετών Προσδιορισμός θέσης & πλοήγηση σκάφους Σε αυτό το εργαστήριο.. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Γ.Σ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ: 1. Καθορισμός του προβλήματος 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Τοπογραφικοί χάρτες Βασικό στοιχείο του χάρτη αποτελεί : το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών (ισοϋψών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων

HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή HEPOS και μετασχηματισμοί συντεταγμένων Χριστόφορος Κωτσάκης Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ.

Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Σπουδές ATM στο Α.Π.Θ. Oι Σπουδές και Επαγγελματικές Δυνατότητες του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε. Οικονόμου, Λέκτορας ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2013 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Το ΕΓΣΑ87 και η υλοποίησή του μέσω του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS Μιχάλης Γιαννίου Ιφιγένεια Σταυροπούλου Δημήτρης Μάστορης Τμήμα Γεωδαιτικών Δεδομένων Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης Νάκος Βύρωνας Τζελέπης Νίκος Ζαχαρής Βαγγέλης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία Γεωχωρικά δεδομένα, είδη, δομές και συστήματα TripAdvisor Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία 1 Τι είναι γεωχωρική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Ενότητα 12 η Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 1. Σε τί διαφέρουν η ψηφιακή χαρτογραφία και η αναλογική χαρτογραφία; 2. Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο χάρτης; 3. Ποιά προϊόντα παρέχει η ψηφιακή χαρτογραφία και ποιές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis)

Οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικής διαδικτυακής πύλης (webgis) ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωδαιτικό σύστημα Χάρτης Πυξίδα Χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη γεωμετρικού περιεχομένου και τοπωνυμίων στη Generalkarte. Εφαρμογή στα φύλλα που καλύπτουν το Ν. Θεσσαλονίκης.

Συγκριτική μελέτη γεωμετρικού περιεχομένου και τοπωνυμίων στη Generalkarte. Εφαρμογή στα φύλλα που καλύπτουν το Ν. Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «TΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 62822/4944 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2012 Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΧΩΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ Τσαμπούρης Ι. Λαφαζάνη Π. Μυρίδης Μ. Πισσούριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Β. ΛΟΪΣΙΟΣ Δ. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ε. 12 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΕΕ: ΚΟΖΑΝΗ 10 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Εισαγωγή Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, 29.8.2016 Τρίτη, 30.8.2016 Τετάρτη, 31.8.2016 Πέμπτη, 1.9.2016 Παρασκευή, 2.9.2016 ----- ----- ----- Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αποτελεσµατικότητα χαρτών Ταξινόµηση χαρτών Χάρτης, βασικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήµατος Η γήϊνη επιφάνεια [ανάγλυφο] αποτελεί ένα ορατό, φυσικό, συνεχές φαινόµενο, το οποίο εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία επιπέδου σχεδίασης 1. Από το Menu Layer Create Layer New Shapefile Layer δημιουργούμε νέο επίπεδο. Στο παράθυρο που ανοίγει (Εικ. 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικές Αποτυπώσεις (2) (9 πμ) (ΟΛΕΣ)

1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικές Αποτυπώσεις (2) (9 πμ) (ΟΛΕΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, 28.5.2012 Τρίτη, 29.5.2012 Τετάρτη, 30.5.2012 Πέμπτη, 31.5.2012

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 2: Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα