Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος"

Transcript

1 Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/ πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 3463/2006 (ΚΔΚ). ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ελευσίνα 2009

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ...2 Αρθρο 1 ο - Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού... 2 Αρθρο 2 ο Αρμοδιότητες... 2 Αρθρο 3 ο Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...6 Αρθρο 4 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Διαχείρισης... 6 Αρθρο 5 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Δήμου... 7 Αρθρο 6 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Δημοτών... 7 Αρθρο 7 ο - Ανακύκλωση - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση... 8 Αρθρο 8 ο Κίνητρα... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ...9 Αρθρο 9 ο Κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων... 9 Αρθρο 10 ο - Παραγωγοί Αποβλήτων και Υπεύθυνοι Τήρησης Διατάξεων Αρθρο 11 ο - Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα οικιακά απόβλητα - Μη Ογκώδη Αρθρο 12 ο Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Οικιακά Απόβλητα-Ογκώδη Αρθρο 13 ο - Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Ειδικά Αστικά Απόβλητα Αρθρο 14 ο Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Βιομηχανικά και τα Ειδικά Απόβλητα Αρθρο 15 ο Άλλες Διατάξεις Σχετικά με την Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων Αρθρο 16 ο - Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις Αρθρο 17 ο - Κοπή δένδρων Αρθρο 18 ο - Καθαριότητα χώρων κινητών καταστημάτων και λαϊκών αγορών Αρθρο 19 ο Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και υπαίθρια αποθήκευση υλικών Αρθρο 20 ο - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων ( εστεγασμένων και μη ) Αρθρο 21 ο - Καθαριότητα οικοπέδων Αρθρο 22 ο - Οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως Αρθρο 23 ο Άλλες περιπτώσεις ρύπανσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ...16 Αρθρο 24ο - Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων Αρθρο 25 ο - Σύνοψη κυρώσεων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...18 Συνοπτικός πίνακας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 9.

3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον μετά τη χρήση τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού: Την καθαριότητα της πόλης. Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Την αναβάθμιση των περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών. Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων (πράσινη επιχειρηματικότητα). Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών. Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές και στόχους, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 της κυα 50910/2727/2003. α. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. β. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των α- ποβλήτων. γ. Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και διάθεσης, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. δ. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως ορίζει και το άρθρο 12 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. Ειδικότερα λαμβάνονται μέτρα ώστε: α) να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από θόρυβο ή δυσοσμίες, β) να μη προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον, γ) να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και να μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οι ΟΤΑ, οι οποίοι όμως μπορούν να μη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων τα οποία, λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους, δεν είναι δυνατόν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων δύναται να είναι και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, μετά από άδεια που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη. Οι ΟΤΑ οφείλουν στη διαχείριση των ΑΣΑ να σέβονται την ιεραρχία Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση Ανάκτηση Ταφή Οι ΟΤΑ οφείλουν να προωθούν τη διαλογή στη πηγή, ώστε να προκύπτουν ρεύματα αποβλήτων ευκόλως ανακυκλώσιμα και αξιοποιήσιμα. Οι ΟΤΑ οφείλουν να πάρουν κάθε μέτρο ώστε τα αστικά στερεά απόβλητα να μην οδηγούνται σε ταφή χωρίς προκατεργασία, ιδιαίτερα δε τα βιοαποδομήσιμα να υφίστανται σταδιακή ε- κτροπή από την ταφή. 1

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Αρθρο 1 ο - Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά το οποία διασφαλίζονται και προστατεύονται με την συνεχή συνεργασία των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη προστασία του περιβάλλοντος από κάθε είδους απόβλητα, τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο κανονισμός καθαριότητας είναι σε αρμονία με τις έννοιες και όρους που θέτουν οι ακόλουθοι νόμοι και υπουργικές αποφάσεις: Ν.1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ160/ΤΑ/ ) Ν. 2939/2001 για τις συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΦΕΚ 179/ΤΑ/ ) ΚΥΑ 29407/3508/2002 Μέτρα και όροι για την για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (ΦΕΚ 1572/ΤΒ/ ) ΚΥΑ 50910/2727/2003 Μέτρα και Οροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης (ΦΕΚ 1909/ΤΒ/ ). Κάθε απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και τροποποιεί ή επεκτείνει τις έννοιες και τις υποχρεώσεις στην διαχείριση των αποβλήτων αυτόματα προστίθεται ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας. Αρθρο 2 ο - Αρμοδιότητες 1.Στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκουν ιδίως: α) η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, β) η αποκομιδή και η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, γ) η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων, δ) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την ηχορύπανση, την ρύπανση των θαλασσών από χερσαίες πηγές, την προστασία των επίγειων και υπογείων υδατίνων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος από στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα, ε) η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και ο έλεγχος των υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, της ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων και της θάλασσας. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθαριότητας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προστασίας του εδάφους, των θαλασσών, των υπόγειων και επίγειων υ- δάτινων αποθεμάτων από την ρύπανση. Με τις κανονιστικές αυτές αποφάσεις μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα και να ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". 2

5 Αρθρο 3 ο - Ορισμοί Α. Γενικές Έννοιες, σύμφωνα με το ν.1650/86 1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση, ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 3. Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών. 4. Υποβάθμιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 5. Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του. 6. Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντας που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 7. Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την τελική διάθεση των αποβλήτων. 8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου ή του συνόλου του πληθυσμού. 9. Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος. 10. Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο. 11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων(ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή α- ντικειμένων από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. 12. Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 13. Ουσίες: χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς. 14. Παρασκευάσματα: μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες. 15. Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν την φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον. 16. Τοπίο: κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών κα μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντας που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια ο- πτική εμπειρία. Β. Ειδικές Έννοιες, σύμφωνα με την κυα 50910/2727/2003 α) στερεό (μη επικίνδυνο) απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ (κατ η- γορίες αποβλήτων ανάλογα με την προέλευσή τους) και ΙΒ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, ΕΚΑ) της κυα 50910/2727/2003 και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Στην έννοια του στερεού (μη επ ικίνδυνου) α- ποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της κυα 50910/2727/2003 που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα α- πόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118 /Ε.Κ. (ΕΕΙ 47/2001). β) παραγωγός: κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες 3

6 προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων. γ) κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα. δ) διαχείριση: η συλλογή, η μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης. ε) διάθεση: κάθε εργασία που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.Α (εργασίες διάθεσης) της κυα 50910/2727/2003. στ) αξιοποίηση: κάθε εργασία ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα, που περιγράφεται στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξιοποίησης) της κυα 50910/2727/ ζ) επεξεργασία: η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους ή και να επιτυγχάνεται η ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. η) συλλογή: η συγκέντρωση, ο διαχωρισμός σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή και χημικές ιδιότητες τους, ή και η ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. Στην έννοια της συλλογής περιλαμβάνεται και η συγκέντρωση ή και τοποθέτηση των αποβλήτων σε κάδους μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους. θ) μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης. ι) μεταφόρτωση: οι εργασίες μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεση τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κ ι- νητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης) ια) προσωρινή αποθήκευση: η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης. ιβ) αστικά απόβλητα: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που λόγω της φύσης ή σύνθεσης, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα. ιγ) οικιακά απόβλητα: τα απόβλητα των κατοικιών. ιδ) εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών απόβλήτων: κάθε χώρος ή εγκατάσταση, με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, στον ο- ποίο διενεργείται η διάθεση ή η αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων, δυνάμει σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ιε) υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων: ο φορέας που ορίζεται υπόχρεος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της κυα 50910/2727/2003, για την ολική ή μερική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μιας περιοχής. Γ. Ειδικές Έννοιες, σύμφωνα με την κυα 29407/3508/ αδρανή απόβλητα: τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υ- γεία του ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων πρέπει να είναι αμελητέες, και ειδικότερα να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων. 2. χώρος υγειονομικής ταφής: (ΧΥΤΑ) κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων για την απόθεση των αποβλήτων επί ή εντός του εδάφους ή υ- πογείως, συμπεριλαμβανομένων: - των εσωτερικών χώρων διάθεσης των αποβλήτων (δηλαδή των χώρων υγειονομικής τ α- φής στους οποίους ένας παραγωγός αποβλήτων πραγματοποιεί τη διάθεση τους στον τόπο παραγωγής) και κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησ ι- μοποιούμενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, αλλά εξαιρουμένων: -των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους προς ανάκτηση χρήσιμων υλών, επεξεργασία ή διάθεση αλλού και της αποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία για διάστημα μικρότερο των τριών ετών κατά γενικό κανόνα και της αποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διάστημα μικρότερο του έτους. 3. βιοαποδομήσιμα απόβλητα: κάθε απόβλητο που μπορεί να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι. 4

7 Δ. Ειδικές Έννοιες, σύμφωνα με το N.2939/ Συσκευασία: κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύ- λες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας ή πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. 2. Αλλα προϊόντα: νοούνται τα προϊόντα όπως οχήματα, μεταχειρισμένα ελαστικά, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφημερίδες και περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.ά, τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδ υ- να), κατά την έννοια των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, υπόκεινται σε αξιοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση. 3. Οργανική ανακύκλωση: η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες (λιπασματοποίηση) ή ανα ε- ρόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με μικρ ο- οργανισμούς κάτω από ελεγμένες συνθήκες των βιοαποικοδομήσιμων μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή οργανικών καταλοίπων σταθεροποιημένων ή μεθανίου. Η ταφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή οργανικής ανακύκλωσης. 4. Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων: νοούνται οι εργασίες συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε μετά την ε- παναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς. Ε. Άλλες Ειδικές Έννοιες 1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(αεκκ): κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, ε- πισκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ. αριθ /2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/ Οικοδομικές εργασίες: ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων. 3. Διαχείριση ΑΕΚΚ: η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ μετά την παύση λειτουργίας τους. 4. Εναλλακτική διαχείριση:, αποτελούν οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις. 5. Αξιοποίηση: κάθε εργασία από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξι ο- ποίησης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727 /2003, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον των επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατομείων και ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων. 6. Διάθεση: κάθε εργασία από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα IV.A (εργασίες διάθεσης) του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/ Συλλογή: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. η) της υπ. αριθ /2727/2003 ΚΥΑ 8. Μεταφορά: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. θ) της υπ. αριθ /2727/2003 ΚΥΑ 9. Προσωρινή αποθήκευση: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. ια) της υπ. αριθ. ΚΥΑ 50910/2727/ Διαχειριστές ΑΕΚΚ: είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευ αστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε α- νάδοχο. Νέες έννοιες ή νέο περιεχόμενο εννοιών που καθορίζονται από την ελληνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία εισάγονται και επικαιροποιούν αυτόματα τον παρόντα κανονισμό, χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 5

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αρθρο 4 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Διαχείρισης I.Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 της κυα 50910/2727/2003. α. Η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τους σχετικούς κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρ ω- σης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Αντιστοίχως, η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης ή τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου. β. Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της κυα 50910/2003. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. II.Υπόχρεοι φορείς για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων: α. Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη του Δήμου ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦοΔΣΑ), που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1650/1986. Για την πραγματοποίηση των ως άνω εργασιών διαχείρισης, ο ΦοΔΣΑ πρέπει να λάβει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της κυα 50910/2727/2003. Ο παραπάνω φορέας μπορεί να μη δέχεται απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα ο- ποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα και σύμφωνα με τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. β. Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται να εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες για τη λήψη των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 8 της κυα 50910/ 2727/2003, καθώς και τυχόν άλλες μελέτες που απαιτούνται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. γ. Ο ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το ε- γκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί γι' αυτές. δ. Ο ΦοΔΣΑ υποχρεούται πριν τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων να προβαίνει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξυγίανση, την αποκατάσταση και την μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου σύμφωνα με το άρθρο 9 της κυα 50910/ 2727/2003. III. Ειδικά ως προς τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων από συσκευασίες ή από άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε επαναχρησιμοποί-ηση ή αξιοποίηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 και ειδικότερα του άρθρου 8, το ο- ποίο ορίζει ότι η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους ΟΤΑ, καθώς και οι διατάξεις των κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του. Για τη διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ισχύει το άρθρο 9 του πδ 116/2004. Παλαιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματα τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήμου ή κοινότητας.. 6

9 Αρθρο 5 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Δήμου Ο Δήμος Ελευσίνας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διενεργεί την καθαριότητα όλων γενικά των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια αυτού, ό- πως επίσης το δικαίωμα και την υποχρέωση να διενεργεί την διαχείριση των οικιακών και των εξωοικιακών αποβλήτων σύμφωνα με τους ό- ρους των ειδικών άρθρων του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα της διαχείρισης καθορίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και εκτελείται με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα για κάθε κατηγορία αποβλήτων. Η καθαριότητα των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων γίνεται από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λ.π. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των ειδικών αστικών αποβλήτων, των επικινδύνων οικιακών αποβλήτων, των βιομηχανικών αποβλήτων και των ειδικών αποβλήτων. Η συλλογή και απομάκρυνση αυτών γίνεται με ευθύνη των κυρίων και κατόχων τους. Ο Δήμος επίσης δεν υποχρεούται στην καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων και του μη δημοτικού οδικού δικτύου. Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους δημότες για τα προγράμματα και δρομολόγια α- ποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων. Επίσης υποχρεούται στην λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Τέλος ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει τον Κανονισμό αυτό στους κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου. Ο Δήμος για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων, μέχρι την περισυλλογή τους, έχει οργανώσει την υποδομή με ειδικούς κάδους σε όλη την πόλη για τα 3 ρεύματα: Βιοαποδομήσιμα σε πράσινους κάδους των 1100 Λίτρων Συσκευασίες σε μπλε κάδους των 1100 Λίτρων Ογκώδη σε μεταλλικούς κάδους των 7κ.μ. (skipper, 7 m3) Παράλληλα έχει οργανώσει τοπικά σημεία συλλογής ειδικών αποβλήτων, όπως Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Φορητές μπαταρίες Επικίνδυνα οικιακά Έντυπο υλικό Ο Δήμος ενθαρρύνει την μείωση του όγκου των βιοαποδομησίμων αποβλήτων με την οικιακή λιπασματοποίηση και χορηγεί στους κατοίκους ειδικούς κάδους. Ο Δήμος δύναται να υλοποιεί πιλοτικά προγράμματα μείωσης των αποβλήτων προς ταφή ή αξιοποίησής τους όπως λιπασματοποίηση των πρασίνων αποβλήτων. Ο Δήμος υποχρεούται να ερευνά και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους καθαριότητας, συλλογής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Αρθρο 6 ο - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Δημοτών 1. Οι δημότες έχουν δικαίωμα να απαιτούν από τον Δήμο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων και την ανάπτυξη δράσεων ανακύκλωσης και αξιοποίησης τους. 2. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθαρισμού. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να μην ρυπαίνουν τους κοινόχρηστούς χώρους. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους ιδιωτικούς τους χώρους, ώστε να μην αποτελούν εστία ρύπανσης ή πυρκαγιάς. 3. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας επιτελούν μέγιστο περιβαλλοντικό έργο. Όλοι οφείλουν σεβασμό και συμπαράσταση στο έργο των εργαζομένων στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού οι εργαζόμενοι καθημερινά εργάζονται άοκνα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, για να καθαρίσουν την πόλη προς όφελος όλων. Γι αυτό δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στους κάδους ή σάκους αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στους εργαζόμενους όπως τζάμια, αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα, μπαταρίες αυτοκινήτων κλπ. ως και κάθε άλλη ουσία ή αντικείμενο που βάζει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. 7

10 Αρθρο 7 ο - Ανακύκλωση - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 0 Δήμος μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής των αποβλήτων στην πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, προγραμμάτων ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα απόβλητα σ όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες και χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται τα απόβλητα των συσκευασιών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των φορητών μπαταριών, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους (ΟΤΚΖ - εγκαταλελειμμένα οχήματα) κλπ. Επίσης μπορούν αν αναπτυχθούν προγράμματα πιλοτικής λιπασματοποίησης των πράσινων αποβλήτων, οικιακής λιπασματοποίησης και αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας των αγορών. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να μην αναμειγνύουν τα προς ανακύκλωση απόβλητα με τα άλλα απόβλητα, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα ρίπτουν στους ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει στην περιοχή τους ο Δήμος. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να σεβαστούν και να εφαρμόζουν τα ειδικά προγράμματα περισυλλογής διαφόρων ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως ογκωδών οικιακών συσκευών, προϊόντων κηπευτικών εργασιών κλπ με σκοπό την διαχείρισή τους στο δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ - Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισής τους και να αυξηθεί ο βαθμός αξιοποίησής τους. Πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών ο Δήμος θα εκδώσει κατατοπιστικά φυλλάδια για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους μαθητές. Ο Δήμος καταρτίζει προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας. Γι αυτό το σκοπό συνεργάζεται επίσης με φορείς του Δημοσίου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Οικολογικές ομάδες, και άλλους φορείς, καθώς επίσης επιδιώκει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Επίσης ο Δήμος σε συνεργασία με τα σχολεία, καταρτίζει αντίστοιχα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών. Αρθρο 8 ο - Κίνητρα Ο Κανονισμός Καθαριότητας εκτός από τις περιεχόμενες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Δήμου και κατοίκων, περιορισμούς απαγορεύσεις και κυρώσεις στους υπαίτιους, που λειτουργούν κατασταλτικά, οφείλει να περιέχει και κίνητρα για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων, την καθαριότητα και ευταξία της πόλης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα κίνητρα: α) στους κατοίκους και εν γένει επιχειρηματίες που αποδεδειγμένα ακολουθούν τις κανονιστικές διατάξεις του κανονισμού αυτού θα παρέχονται ηθικές και άλλες απολαβές, όπως χορήγηση φυτών, δενδρυλλίων, ζαρτινιέρων και άλλων ειδών για τα σπίτια ή τα καταστήματα αυτών, ως και προβολή δωρεάν των επιχειρήσεων τους μέσα από τα δελτία του Δήμου. β) Στους μαθητές των σχολείων που σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διατηρούν καθαρό το σχολείο τους και τον περιβάλλοντα χώρο, ακολουθούν το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου, παρέχονται ηθικά βραβεία ως και ευεργετήματα, όπως χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία βιβλιοθήκης στο σχολείο τους κ.λ.π. γ) Τέλος στις επιχειρήσεις που είναι χορηγοί του Δήμου, τόσο στις εκδηλώσεις για την καθαριότητα, όσο και σε άλλου είδους εκδηλώσεις, γίνεται προβολή αυτών και των προϊόντων τους από τα έντυπα του Δήμου ή με άλλα μέσα, πανώ, ταμπλώ, κ.λ.π. 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Αρθρο 9 ο Κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα στερεά απόβλητα διαχωρίζονται : ανάλογα με την προέλευση τους σε: α σ τ ι κ ά α π ό β λ η τ α β ι ο μ η χ α ν ι κ ά α π ό β λ η τ α ε ι δ ι κ ά α π ό β λ η τ α ανάλογα με τις ιδιότητες τους σε: α δ ρ α ν ή α π ό β λ η τ α μ η ε π ι κ ί ν δ υ ν α α π ό β λ η τ α ε π ι κ ί ν δ υ ν α α π ό β λ η τ α. Ειδικά νοούνται ως: 1) αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ): τα οικιακά απόβλητα, καθώς και τα απόβλητα των εμπορικών καταστημάτων, γραφείων ή εμπορικών ε- πιχειρήσεων ή άλλα απόβλητα που μπορούν εκ της φύσεως ή της συνθέσεως τους, να εξομοιωθούν προς τα αστικά απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται στον ΕΚΑ με κωδικό καθώς και τα απόβλητα συσκευασιών με κωδικό Τ α α σ τ ι κ ά α π ό β λ η τ α δ ι α χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε : 1. ο ι κ ι α κ ά α π ό β λ η τ α 2. ε ξ ω ο ι κ ι α κ ά α π ό β λ η τ α 3. ε ι δ ι κ ά α σ τ ι κ ά α π ό β λ η τ α 4. ε π ι κ ί ν δ υ ν α ο ι κ ι α κ ά α π ό β λ η τ α. 1. Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα: 1.1. βιοαποδομήσιμα ή ζυμώσιμα ή οργανικά απόβλητα: τα συνήθη απόβλητα ημερήσιας διατροφής και διαβίωσης που προέρχονται από τις οικίες, τα καταστήματα και τις βιομηχανίες 1.2. απόβλητα συσκευασιών 1.3. ογκώδη απόβλητα, οικιακής προέλευσης, όπως σκεύη, έπιπλα, στρώματα 1.4. φορητές μπαταρίες (όχι οχημάτων) 1.5. απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 1.6. πράσινα απόβλητα κήπων. 2. Ως εξωοικιακά απόβλητα νοούνται τα: 2.1. απόβλητα συσκευασιών καταστημάτων 2.2. προϊόντα δημοτικής καθαριότητας των οδών και των κοινοχρήστων χώρων όπως σκόνες, κηπευτικά κλπ 2.3. αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. Για τη διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ισχύει το άρθρο 9 του πδ 116/ Ως ειδικά αστικά απόβλητα νοούνται 3.1. τα απόβλητα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ευρίσκονται στον οικιστικό ιστό της πόλης, όπως συνεργείων, κρεοπωλείων, εστιατορίων, πολυκαταστημάτων κλπ, τα οποία δεν είναι απόβλητα ημερήσιας διατροφής και διαβίωσης, ούτε υπάγονται στις κατηγορίες 1-αστικά απόβλητα και 2- εξωοικιακά απόβλητα απόβλητα προερχόμενα από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) και γενικά οικοδομικές εργασίες απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. 4. Ως επικίνδυνα οικιακά απόβλητα νοούνται διάφορα υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων και σημειώνονται με αστερίσκο στις κατηγορίες και Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν τις διάφορες μπαταρίες, τα φάρμακα με υπέρβαση της ημερομηνίας λήξης, απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κλπ. 2) βιομηχανικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από μεταποιητικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ή παραγωγικές διεργασίες. 3) ειδικά απόβλητα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: α) τα ραδιενεργά απόβλητα β) τα πτώματα ζώων και τα γεωργικά απόβλητα τα προερχόμενα από περιττώματα γ) τα εκρηκτικά δ) τα νοσοκομειακά απόβλητα ε) τα υγρά απόβλητα τα εκχυνόμενα σε αποχετεύσεις και τα υδάτινα ρεύματα στ) οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ζ) τα απόβλητα των μεταλλείων η) άλλα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα υποκείμενα σε ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις. 9

12 Αρθρο 10 ο - Παραγωγοί Αποβλήτων και Υπεύθυνοι Τήρησης Διατάξεων Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες : 1. Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υ- πεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υ- πεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 2. Επιχειρήσεις Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 2.1. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες ε- ταιρίες, ο Διαχειριστής Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 3. Γραφεία: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα, μόνιμα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους. 4. Οικόπεδα: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών. 5. Βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά εργαστήρια: θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 6. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης: θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές. Αρθρο 11 ο - Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα οικιακά απόβλητα Μη Ογκώδη Οι υπεύθυνοι για τα απόβλητα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 9, κατηγορία 1.1 του παρόντος κανονισμού, οφείλουν να κάνουν διαλογή στην πηγή, και να τηρούν τους κανόνες της ανακύκλωσης. Επίσης υποχρεούνται να γνωρίζουν και να σέβονται το πρόγραμμα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους καθώς και τα προγράμματα ανακύκλωσης. 1. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν της ώρας της διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον πράσινο κάδο των Λίτρων που ο Δήμος έχει τοποθετήσει. Τα απόβλητα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά για να μην δημιουργούν ρύπανση, δυσοσμία και μόλυνση. 2. Η ανακύκλωση είναι υποχρεωτική. Τα απόβλητα των συσκευασίων τοποθετούνται στους μπλε κάδους των Λίτρων. Α- παγορεύεται η απόρριψη βιοαποδομησίμων ή άλλων αποβλήτων στους μπλε κάδους των συσκευασιών. Στους μπλε κάδους τοποθετούνται υποχρεωτικά και οι συσκευασίες καταστημάτων, με εξαίρεση τις ξύλινες παλλέτες, οι ο- ποίες τοποθετούνται στους μεταλλικούς κάδους (skippers). Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι διπλωμένα. 3. Τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(αηηε) και οι φορητές μπαταρίες τοποθετούνται στα ειδικά σημεία συλλογής που έχουν καθοριστεί από τον Δήμο. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία και παρά τη θέληση της Δημοτικής Αρχής (απεργία προσωπικού, αργίες κ.λ.π) η 10

13 παραλαβή των αποβλήτων είναι αδύνατη για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απεργία, μετά από γραπτή ή προφορική ενημέρωση των δημοτών, τα απόβλητα δεν βγαίνουν στους κάδους και τους δρόμους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που καθορίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας. 0ι κάτοικοι δεν έχουν το δικαίωμα να μετακινούν τους κάδους. Σε οικοδομές που έχουν πάνω από (10) διαμερίσματα υποχρεωτικά τοποθετείται κάδος βιοαποδομησίμων αποβλήτων και οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διατηρούν αυτόν έξω από την οικοδομή τους. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης, την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, δεν επιτρέπεται η παράβαση των παραπάνω διατάξεων. Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ύψους 20 ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές και σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο ύψους 25 ΕΥΡΩ. Αρθρο 12 ο Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Οικιακά Απόβλητα-Ογκώδη Τα απόβλητα των κατηγοριών : 1.3 ογκώδη, οικιακής προέλευσης, όπως σκεύη, έπιπλα, στρώματα. 1.6 πράσινα απόβλητα κήπων. του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού δεν ανήκουν στην κατηγορία των οικιακών αποβλήτων, τα οποία περισυλλέγονται υποχρεωτικά από το Δήμο. Τα απόβλητα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά διατίθενται από τον κύριο των αποβλήτων, είτε παραλαμβάνονται από το Δήμο στα πλαίσια ειδικών προγραμμάτων και με τους ακόλουθους όρους: 1. Να τα αποθέτουν στους ειδικούς μεταλλικούς κάδους (Skipper) που τοποθετεί ο Δήμος σε κάθε περιοχή. Απαγορεύεται η απόρριψη μπάζων και μεταλλικών αντικειμένων διότι καταστρέφουν την ανακύκλωση και τα μηχανήματα επεξεργασίας τους (σχετικό άρθρο 22-Οικοδομικές εργασίες). 2. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υ- πευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν θα εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή του σχετικού τέλους και προστίμου που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν.1828/89 και την εκάστοτε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί πλέον με τον παρόντα κανονισμό θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 30 ΕΥΡΩ. 3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απόβλητα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20 ΕΥΡΩ. β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λ.π συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, για την εύκολη φόρτωσή τους δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20 ΕΥΡΩ. γ)υπόλοιπα κηπευτικού χώματος και λοιπών κηπευτικών εργασιών απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και δεν τοποθετούνται σε δημοτικούς χώρους. Δύναται ο κάτοχος να μεταφέρει μέχρι 5 τσουβάλια κηπευτικού χώματος στο δημοτικό χώρο ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ).Σε αντίθετη περ ί- πτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται καταβολή του σχετικού τέλους και προστίμου που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν.1828/89 και την εκάστοτε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί πλέον με τον παρόντα κανονισμό επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20 ΕΥΡΩ. Αρθρο 13 ο - Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Ειδικά Αστικά Απόβλητα 1. Απαγορεύεται η απόρριψή τους σε δημοτικούς κάδους απορριμμάτων. Κάθε παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο έως ΕΥΡΩ ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ειδικών αστικών αποβλήτων. 2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισής τους οι υπεύθυνοι υποχρεούται να απομακρύνουν τα παραγόμενα ειδικά αστικά απόβλητα με δικά τους μέσα. Στην περίπτωση που τα απόβλητα αυτά παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών, θεωρούνται ότι κα- 11

14 ταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και προστίμου που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν.1828/89 και την εκάστοτε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση όμως που αυτά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, υπονόμους, ρέματα, πάρκα, άλση εντός ή εκτός σχεδίου, όπου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, επιβάλλεται στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 (ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 600 ΕΥΡΩ) και πρόστιμο από τον Δήμο έως ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο των απορριπτόμενων αδρανών και για την α- πομάκρυνσή τους 20 ΕΥΡΩ/Μ3. Σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι στο πενταπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος έχει την ευχέρεια της περισυλλογής των ειδικών α- ποβλήτων της κατηγορίας 3 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού δύναται να τα διαχειρίζεται βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Ειδικά για τα απόβλητα κατηγορίας 3.2 του άρθρου 9 (μπάζα από επισκευές κατοικιών, κατεδαφίσεις, εκσκαφές) μπορεί μετά από συνεννόηση του δημότη με την υπηρεσία Καθαριότητας, να απομακρύνει αυτά με αυτοκίνητα του Δήμου, αφού προηγουμένως συσκευαστούν από τον ίδιο σε σάκους των 10 ή 15 κιλών και αφού πληρώσει ο ενδιαφερόμενος στο Δήμο το ποσόν των 20 ΕΥΡΩ/Μ3. Δύναται επίσης ο Δήμος να διαθέσει ειδικός κάδους (skipper) με ενοίκιο 1,5 ΕΥΡΩ ανά η- μέρα, κόστος αποκομιδής 40 ΕΥΡΩ ανά skipper και κόστος διάθεσης 30 ΕΥΡΩ ανά skipper. Αρθρο 14 ο Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Βιομηχανικά και τα Ειδικά Απόβλητα Τα απόβλητα που περιγράφονται στις κατηγορίες 2 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού διαχειρίζονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους. Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στο Δήμο τις άδειες ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, επικινδύνων και μη επικινδύνων, καθώς και τον τρόπο ασφαλούς διαχείρισης τους. Αρθρο 15 ο Άλλες Διατάξεις Σχετικά με την Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων 1. Η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων, η ανάρτηση ταμπλό, πανό, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π., μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μετά από σχετική άδεια που θα χορηγείται από το Δήμο, εξαιρουμένων των πολιτικού περιεχομένου. Σε περίπτωση που γίνονται τα παραπάνω άνευ αδείας ή καθ υπέρβαση αυτής επιβάλλεται, πλέον των άλλων προστίμων, και πρόστιμο με τον κανονισμό αυτό έως ΕΥΡΩ και σε αυτούς που επικολλούν γιγαντοαφίσες επιβάλλεται πρόστιμο έως 200 ΕΥΡΩ ανά αφίσα. 2. Απαγορεύεται η ρίψη από πεζούς ή εποχούμενους σε οδούς και σε κοινόχρηστους χώρους χαρτιών, πλαστικών, πακέτων ή άλλου ειδους μικροσυσκευασίας αντικειμένων. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. 3. Τα καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής αποβλήτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αν α- ψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επίσης δοχεία απορριμμάτων, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις 2 ή 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ. 4. Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους ακινήτου επιβάλλεται να διατηρούν καθαρό το πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία τους. Σε περίπτωση χιονόπτωσης επιβάλλεται να καθαρίζουν το πεζοδρόμιό τους για την δίοδο των πεζών και την μη πρόκληση ατυχημάτων. 12

15 Αρθρο 16 ο -Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις 1. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και να τοποθετούν καλαίσθητα δοχεία α- πορριμμάτων, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται με τον παρόντα κανονισμό, πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ και σε αντίθετη περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 30 ΕΥΡΩ. 2. Στις εκθέσεις αυτοκινήτων, ως και στα κάθε είδους συνεργεία τροχοφόρων απαγορεύεται να σταθμεύουν ή να επισκευάζουν τα τροχοφόρα επί των πεζοδρομίων ή των κοινόχρηστων χώρων, υποχρεούνται δε οι ιδιοκτήτες τους να διατηρούν τους χώρους αυτούς ελεύθερους και καθαρούς. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται με τον παρόντα κανονισμό, πρόστιμο 25 ΕΥΡΩ και σε αντίθετη περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ Αρθρο 17 ο - Κοπή δένδρων Οι δημότες έχουν υποχρέωση να περιποιούνται τα δένδρα που ευρίσκονται στο πεζοδρόμιό τους. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να αποκαθιστά το πεζοδρόμιο, εάν έχουν προκληθεί φθορές από την ανάπτυξη των δένδρων. Η κοπή δένδρων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σε όσους κόβουν αυθαίρετα δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο έως 150 ΕΥΡΩ. Αρθρο 18 ο - Καθαριότητα χώρων κινητών καταστημάτων και λαϊκών αγορών Οι πωλητές της λαϊκής αγοράς που λειτουργεί στο Δήμο μας καθώς επίσης οι πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες(μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 30 ΕΥΡΩ. Εάν η παράβαση αυτή παρατηρείται κατά συρροή ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της σχετικής άδειας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Αρθρο 19 ο Μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και υπαίθρια αποθήκευση υλικών Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έ- ξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως 300 ΕΥΡΩ. Ειδικά κατά τη μεταφορά μπετόν, στερεών, υ- γρών ή αέριων προϊόντων με φορτηγά, βυτιοφόρα, σιλοφόρα και οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο, μέσα στα όρια του Δήμου, απαιτείται να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα συσκευασίας και μεταφοράς για να αποφεύγεται ο διασκορπισμός και η ρύπανση του περιβάλλοντος γενικά. Αν τα προϊόντα τους διασκορπιστούν στους δρόμους του Δήμου επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο έως 500 ΕΥΡΩΗ πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον, απαγορεύεται. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου από τα υλικά αυτά πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες -νάυλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων ο Δήμος, πέρα των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υ- πευθύνων πρόστιμο έως 150 ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.. 13

16 Αρθρο 20 ο - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων ( εστεγασμένων και μη ) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι και μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απόβλητα προέρχονται από τρίτους. Οι ιδιοκτήτες παλιών ακατοίκητων οικιών, επιχειρήσεων και εργοστασίων που δεν λειτουργούν, υποχρεούνται να φροντίζουν την καθαριότητα των χώρων αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, ο Δήμος μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 10. Οι παραβάτες του άρθρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους έως 300 ΕΥΡΩ. Αρθρο 21 ο - Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων, οφείλουν να διατηρούν αυτά πάντοτε καθαρά από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ), και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο περιφράζοντας το και καταλογίζοντας τα έξοδα. Επί πλέον δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο έως 300 ΕΥΡΩ. Αρθρο 22 ο - Οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ 1.Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως ή των έργων τεχνικών υ- ποδομών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Ελευσίνας Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες για το όνομα και τη Δ/νση του διαχειριστή τον τόπο και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων τον κύριο του έργου τη συνολική ποσότητα κατ όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο. Απαγορεύεται η έναρξη οποιονδήποτε εργασιών πριν την κατάθεση στο Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Ελευσίνας του ΣΔΑ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών δύναται η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία να ζητά παραστατικά όπως συμβάσεις, τιμολόγια, δελτία κίνησης ο- χημάτων κλπ από τον διαχειριστή για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δηλώσει στο Γραφείο Περιβάλλοντος το πέρας των εργασιών και να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά από τα οποία να παρουσιάζεται η εναλλακτική διαχείριση και η ποσότητα των ΑΕΚΚ. 2.Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ υποχρεούται να περιφράσσουν το ακίνητο στο οποίο εκτελούνται εργασίες, ώστε να μην προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου. Απαγορεύεται να αποθέτουν υλικά οικοδομών ή ΑΕΚΚ στο οδόστρωμα. Επιτρέπεται να καταλαμβάνουν πεζοδρόμιο μόνο μετά από άδεια της Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις περί τελών κοινοχρήστων χώρων. 3. Απαγορεύεται η απόρριψη ΑΕΚΚ (αδρ ανών υλικών, μπάζων) : -στα πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους -στους κάδους των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας -στους μεταλλικούς κάδους για τα ογκώδη οικιακά απόβλητα. -σε οποιονδήποτε ελεύθερο χώρο 4. Ο ιδιώτης που παράγει ΑΕΚΚ μόνο από εργασίες επισκευής, δύναται να μεταφέρει στο 14

17 δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) μέχρι 5 τσουβάλια το μήνα με ίδιο μέσον, μετά από σημείωμα της υπηρεσία περιβάλλοντος. Κυρώσεις Εάν ο διαχειριστής ξεκινήσει εργασίες χωρίς να καταθέσει ΣΔΑ στο Δήμο και εν γένει παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφο 1 επιβάλλεται πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ και αν δεν συμμορφωθεί εντός 5 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 500 ΕΥΡΩ. Εάν ο διαχειριστής παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη παράγραφο 2 ή και 3 του παρόντος άρθρου και ρυπαίνει το περιβάλλον ή διαθέτει παράνομα τα ΑΕΚΚ επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ Αρθρο 23 ο Άλλες περιπτώσεις ρύπανσης 1. Απαγορεύεται η αποχέτευση σε οδούς και κοινοχρήστους χώρους υγρών αποβλήτων και λυμάτων από κατοικίες και επιχειρήσεις, εκτός των βρόχινων νερών. 2. Απαγορεύεται η παράνομη αποχέτευση υ- γρών αποβλήτων και λυμάτων στο φυσικό περιβάλλον. 3. Απαγορεύεται η παράνομη απόθεση πάσης φύσεως βιομηχανικών, επαγγελματικών και ειδικών στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που διαπιστώνει την παράβαση επιβάλλει πρόστιμο έως 300 ΕΥΡΩ και η υπόθεση παραπέμπεται στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίας για τις περιπτώσεις αυτές ρύπανσης και στον Εισαγγελέα. 15

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 24 ο - Αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων Αρμόδια όργανα για την διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού είναι η ειδική υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) και οι υ- πεύθυνοι της υπηρεσίας Καθαριότητας που ο- ρίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Αρμόδια όργανα για την επιβολή προστίμων και υποβολή μηνύσεων είναι ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος για τούτο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Καθαριότητα ταυ Δήμου, μετά από εισήγηση των αρμοδίων για την διαπίστωση υπαλλήλων και με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση τους. Αρμόδια υπηρεσία για τον καταλογισμό και την είσπραξη των προστίμων είναι η υπηρεσία Ε- σόδων του Δήμου και η Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας. Αρθρο 25 ο - Σύνοψη κυρώσεων 1. Σε όσους δεν κάνουν ανακύκλωση, ε- ναποθέτουν τα παντός είδους απόβλητα εκτός των κάδων ή δεν τοποθετούν αυτά εντός των ανθεκτικών σάκων ή τα τοποθετούν σε χώρους που απαγορεύεται από τον κανονισμό αυτό ή βγάζουν τα απόβλητά τους σε ημέρες απεργίας, αργίας ή μετακινούν τους κάδους, επιβάλλεται πρόστιμο 20 EΥΡΩ για κάθε μια από αυτές και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 25 ΕΥΡΩ.(αρθ.11) 2. Σε όσους βγάζουν ογκώδη απόβλητα στο πεζοδρόμιο ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, πριν συνεννοηθούν με τη αρμόδια υπηρεσία, πέραν του τέλους καταλήψεως πεζοδρομίου, επιβάλλεται πρόστιμο 30ΕΥΡΩ (αρθ.12) 3. Σε όσους δεν συσκευάζουν τα απόβλητα όπως χαρτοκιβώτια, ξύλινα κιβώτια κ.λ.π σε δέματα ελάχιστου όγκου δια περιδέσεως επιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ. (αρθ.11,12) 4. Σε όσους δεν συσκευάζουν εντός σάκων ή δεμάτων τα υπόλοιπα καθαρισμού κήπων ή δέντρων επιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ.(αρθ.12) 5. Σε όσους απορρίπτουν μπάζα, ή άλλα άχρηστα αντικείμενα σε οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους, υπονόμους, ρέματα, πάρκα, άλση ε- ντός ή εκτός σχεδίου, εκτός από τις ποινές του άρθρου 119 του Ν.1892/90 (ποινή φυλακίσεως 6 μηνών και πρόστιμο 600 ΕΥΡΩ) που επιβάλλονται από τα δικαστήρια, επιπλέον επιβάλλεται και από το Δήμο πρόστιμο έως ΕΥΡΩ. (αρθ.13) 6. Σε όσους εναποθέτουν στα πεζοδρόμια, δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, ειδικά αστικά απόβλητα από επαγγελματικές δραστηριότητες, επιβάλλεται πρόστιμο έως ΕΥΡΩ, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος τους, και για την απομάκρυνση τους 20 ΕΥΡΩ/Μ3. (αρθ.13) 7. Σε όσους διενεργούν αφισοκόλληση ή διαμοιράζουν ή διασκορπίζουν στους δρόμους έντυπα με αναγραφή συνθημάτων, μηνυμάτων κλπ, χωρίς άδεια του Δήμου, εξαιρουμένων των πολιτικού περιεχομένου, επιβάλλεται πρόστιμο έως ΕΥΡΩ και σ αυτούς που επικολλούν γιγαντοαφίσες, επιβάλλεται πρόστιμο έως 200 ΕΥΡΩ ανά αφίσα.(αρθ.15) 16

19 8. Σε όσους ρυπαίνουν τις οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους με μικροαντικείμενα ε- πιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ (αρθ.15) 9. Στους επιχειρηματίες που διατηρούν καταστήματα στα οποία προσφέρονται αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, τυρόπιτες, σουβλάκια κλπ που δεν διατηρούν τον έμπροσθεν του καταστήματός τους χώρο καθαρό ή δεν έχουν δοχεία απορριμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ. (αρθ.16) 10. Στους επιχειρηματίες που έχει παραχωρηθεί πεζοδρόμιο ή άλλος κοινόχρηστος χώρος για τραπεζοκαθίσματα και οι οποίοι δεν διατηρούν τον χώρο καθαρό ή δεν έχουν δοχεία απορριμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο 20 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση υποτροπής 30 ΕΥΡΩ (αρ.16) 11. Στις εκθέσεις αυτοκινήτων, ως και στα κάθε είδους συνεργεία τροχοφόρων απαγορεύεται να σταθμεύουν ή να επισκευάζουν τα τροχοφόρα επί των πεζοδρομίων ή των κοινόχρηστων χώρων, υποχρεούνται δε οι ιδιοκτήτες τους να διατηρούν τους χώρους αυτούς ελεύθερους και καθαρούς. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται με τον παρόντα κανονισμό, πρόστιμο 25 ΕΥΡΩ και σε αντίθετη περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ. (αρθ.16) 12. Σε όσους καταστρέφουν το πράσινο ή κόβουν δέντρα χωρίς άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο έως 150 ΕΥΡΩ (αρθ.17) 13. Στους πωλητές της λαϊκής αγοράς, μικροπωλητές και σ' αυτούς που διατηρούν καντίνες, αν δεν συλλέγουν τα σκουπίδια τους σε ανθεκτικούς σάκους, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους. (αρθ.18) 14. Σε όσους δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ πέραν των κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο έως 150 ΕΥΡΩ. (αρθ.19) 15. Σε όσους με τα αυτοκίνητα ή άλλα μέσα μεταφέρουν ξηρά φορτία και δεν έχουν σκεπάσει αυτά με μουσαμά ή διασκορπίζουν τα μεταφερόμενα υλικά στους δρόμους, επιβάλλεται πρόστιμο έως 300 ΕΥΡΩ. Σε όσους μεταφέρουν μπετόν, υγρά ή αέρια προϊόντα και διασκορπίζουν αυτά στους δρόμους ή ρυπαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο, επιβάλλεται πρόστιμο έως 500 ΕΥΡΩ.(αρθ.19) 16. Σε όσους δεν τηρούν τους ιδιωτικούς χώρους που ανήκουν σ αυτούς καθαρούς, πέραν του καταλογισμού των εξόδων για τον καθαρισμό αυτών από τον Δήμο, επιβάλλεται πρόστιμα έως 300 ΕΥΡΩ. (αρθ.20,21) 17. Εάν ο διαχειριστής ΑΕΚΚ (μπάζα) ξεκινήσει εργασίες χωρίς να καταθέσει ΣΔΑ στο Δήμο και εν γένει παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφο 1 επιβάλλεται πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ και αν δεν συμμορφωθεί εντός 5 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 500 ΕΥΡΩ. Εάν ο διαχειριστής ΑΕΚΚ παραβαίνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφο 2 ή και 3 και ρυπαίνει το περιβάλλον ή διαθέτει παράνομα τα ΑΕΚΚ επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ΕΥΡΩ. (αρθ. 22) 18. Σε όσους ρυπαίνουν τα περιβάλλον με υγρά απόβλητα, λύματα και στερεά απόβλητα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ΕΥΡΩ και η υπόθεση παραπέμπεται στη αρμόδια υπηρεσία και τον Εισαγγελέα.(αρθ. 23) 17

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συνοπτικός πίνακας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΤΑ ΟΤΑ ΚΥΡΙΟΣ υποχρεούται δύναται Αποβλήτων 1-ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1.1 Συνήθη οικιακά απόβλητα διατροφής και διαβίωσης (Βιοαποδομήσιμα απόβλητα ή ζυμώσιμα ή οργανικά) 1.2 Απόβλητα συσκευασιών 1.3 Ογκώδη οικιακά 1.4 Ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ) 1.5 Φορητές Μπαταρίες 1.6 Κηπευτικά ΕΞΩΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2.1 Συσκευασίες καταστημάτων 2.2 Προϊόντα καθαριότητας δημοτικών χώρων 2.3 Εγκαταλελειμένα οχήματα ΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3.1 Απόβλητα επαγγελματικών δραστηριοτήτων 3.2 Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 3.3 Απόβλητα μη μεταφερόμενα δια συνήθων μέσων ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3-ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 18

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα