Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών"

Transcript

1 Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών

2 Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ϱητώς. Χρηµατοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών» έχει χρηµατοδοτήσει µόνο τη αναδιαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μά- ϑηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 2

3 Περιεχόµενα ενότητας 2.1 Η έννοια του διανυσµατικού χώρου Υπόχωροι Οικογένειες υπόχωρων Γραµµική Ανεξαρτησία Βάση διανυσµατικού χώρου ιάσταση διανυσµατικού χώρου Θεώρηµα ανταλλαγής - Θεώρηµα επέκτασης Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 3

4 2.1 Η έννοια του διανυσµατικού χώρου Με το σηµερινό µάθηµα αρχίζουµε τη µελέτη των ιανυσµατικών χώρων, µία πολύ ϐασική έννοια της Γραµµικής Αλγεβρας. Πορεία µελέτης 1. είτε από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» τα εξής: Τον ορισµό του διανυσµατικού χώρου. Είναι ο ορισµός είτε τις παρατηρήσεις στη συνέχεια. Αναφέρονται στην µοναδικότητα του µηδενικού στοιχείου και του αντιθέτου Τα παραδείγµατα Προσέξτε ένα-ένα τα παραδείγµατα διανυσµατικών χώρων. 2. είτε λεπτοµερώς το πόρισµα από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Ανα- ϕέρεται σε ϐασικές ιδιότητες των πινάκων που ϑα χρησιµοποιούµε συχνά. 3. είτε πληροφορίες για τους ιανυσµατικούς χώρους ( στα αγγλικά ο όρος είναι vector space ή linear space ) στη διεύθυνση εδώ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κατατοπιστικό άρθρο που περιγράφει και τις διασυνδέσεις και επιρροές της Γραµµικής άλγεβρας και µε άλλους κλάδους των Μαθηµατικών. 4. Στη διεύθυνση εδώ ϑα ϐρείτε ένα καλό ϐιβλίο Γραµµικής Αλγεβρας, µαζί µε ένα ϐιβλίο ασκήσεων και λύσεων! Πάρτε το και αρχίστε τη µελέτη. 5. είτε το ϐιντεο-µάθηµα από τη διεύθυνση εδώ. 6. είτε ένα ακόµη ϐιντεο-µάθηµα από τη διεύθυνση εδώ. Ταυτόχρονα µε τη συνεχιζόµενη µελέτη των πινάκων και των ιδιοτήτων τους, εισάγουµε σήµερα την έννοια του υπόχωρου ενός διανυσµατικού χώρου. Ο υπόχωρος είναι ένα µη κενό υποσύνολο του χώρου και έχει την ίδια δοµή δηλαδή είναι και αυτός ένας διανυσµατικός χώρος µε πράξεις τον περιορισµό των πράξεων του χώρου στο σύνολο Α. Πορεία µελέτης 1. Μελετήστε προσεκτικά το παράδειγµα από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Στο παράδειγµα αυτό γίνεται συζήτηση για τη σωστή χρήση των αξιωµάτων και των ορισµών. 2. είτε τον ορισµό από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α», της διαφοράς δύο πινάκων A, B F µ ν. 3. είτε επίσης τον ορισµό από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» Του συµµετρικού πίνακα: συµµετρικός είναι ένας τετραγωνικός πίνακας A µε την ιδιότητα A = A t Του αντισυµµετρικού πίνακα: αντισυµµετρικός είναι ένας τετραγωνικός πίνακας A µε την ιδιότητα A = A t. 4. ίνουµε τώρα τον παρακάτω ορισµό Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 4

5 Ορισµός Εστω V ένας ιανυσµατικός χώρος επί του F. 1 Το υποσύνολο A του V ϑα λέγεται υπόχωρος του V (ή διανυσµατικός υπόχωρος του V ) εάν ικανοποιεί τα παρακάτω: (α) Το µηδενικό στοιχείο 0 V του χώρου ανήκει στο A (έτσι το A είναι µή-κενό σύνολο) (ϐ) Αν α και β δύο στοιχεία του A, τότε και το α + β είναι και αυτό στοιχείο του A (γ) Αν α είναι κάποιο στοιχείο του A και λ F, τότε και το λα ανήκει στο A Σχόλια 1. Ενας υπόχωρος A είναι ένας «µικρός διανυσµατικός χώρος» µέσα στον «µεγάλο» διανυσµατικό χώρο V. 2. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε εάν ένας διανυσµατικός χώρος έχει υπόχωρους, πόσους έχει και ποιοί είναι. 3. Αν ο A είναι υπόχωρος του V, συµβολίζουµε µε A V. Ασκηση Να µελετήσετε µε στοιχειώδεις τρόπους τους υπόχωρους του παρακάτω διανυσµατικού χώρου: V = { f : R R f (x) = αx + β, α, β R} Οι πράξεις στον ιανυσµατικό χώρο αυτό είναι οι συνήθεις. 1 Επισηµαίνουµε ότι µε το σύµβολο F στο µάθηµα αυτό ϑα συµβολίζουµε ένα από τα τρία σύνολα Το σύνολο R των πραγµατικών αριθµών Το σύνολο C των µιγαδικών αριθµών Το σύνολο Q των ϱητών αριθµών Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 5

6 2.2 Υπόχωροι Πορεία µελέτης 1. Μελετήστε το παρακάτω ϑεώρηµα: Θεώρηµα Εστω A και B δύο υπόχωροι του διανυσµατικού χώρου V. Τότε η τοµή A B είναι υπόχωρος. Απόδειξη Το µηδενικό στοιχείο 0 V ανήκει εξ ορισµού και στο A και στο B άρα και στην τοµή τους. Αν α, β ανήκουν και στον υπόχωρο A και στον B, τότε το άθροισµα α + β ϑα ανήκει επίσης και στους δύο υπόχωρους, άρα και στην τοµή τους. Αν x ανήκει στον υπόχωρο A και στον B και λ F, τότε από τον ορισµό έχουµε ότι το λx ανήκει και στον A και στον B άρα και στην τοµή τους. Τελικά η τοµή των υπόχωρων είναι υπόχωρος. 2. Από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» να µελετήσετε τον ορισµό και τα παραδείγµατα και που αναφέρονται στο γινόµενο πινάκων. Μία άσκηση και η λύση της είξτε ότι το σύνολο των διπλά παραγωγίσιµων συναρτήσεων f : R R που ικανοποιούν τη σχέση f 5 f + 6 f = 0 είναι ένας διανυσµατικός χώρος µε συντελεστές πραγµατικούς αριθµούς. Λύση της άσκησης. Η άσκηση αναφέρεται σε ένα σύνολο V πραγµατικών συναρτήσεων µιας πραγµατικής µεταβλητής. Κάθε στοιχείο f (x) V είναι µία συνάρτηση f : R R, για την οποία υπάρχει η δεύτερη παράγωγος και ισχύει επί πλέον f 5 f + 6 f = 0. Για να είναι το σύνολο V διανυσµατικός χώρος ϑα πρέπει να ικανοποιούνται τα αξιώµατα του διανυσµατικού χώρου, δες Το σύνολο V είναι µη κενό, διότι η µηδενική συνάρτηση 0 : R R µε 0(x) = 0 x R παραγωγίζεται δύο ϕορές και προφανώς ικανοποιεί τη συνθήκη f 5 f + 6 f = Αν f 1 (x), f 2 (x) V, τότε f 1 5 f f 1 = 0 και f 2 5 f f 2 = 0. Προσθέτοντας κατά µέλη έχουµε ( f 1 + f 2 ) 5 ( f 1 + f 2 ) + 6 ( f 1 + f 2 ) = Συνεχίζουµε µε τον τρόπο αυτό αποδεικνύοντας ότι ικανοποιούνται όλα τα αξιώµατα του διανυσµατικού χώρου για το σύνολο V. Ασκήσεις για σκέψη 1. Εστω R 2 2 ο διανυσµατικός χώρος των 2 2 πινάκων µε συντελεστές πραγµατικούς αριθµούς. Να ϐρείτε όλους τους υπόχωρους που περιέχουν τους παρακάτω 4 πίνακες: ) ) ) ) ( , ( , ( , ( Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 6

7 2. Εστω R ο διανυσµατικός χώρος των πραγµατικών αριθµών επί του R. Να ϐρεθούν οι υπόχωροί του. 3. Εστω R 2 = {(x, y) x, y R} ο διανυσµατικός χώρος των Ϲευγών πραγµατικών αριθµών επί του R. Να περιγραφούν οι υπόχωροί του. 4. Εστω C ο διανυσµατικός χώρος των µιγαδικών αριθµών επί του R. Να περιγραφούν οι υπόχωροί του. 5. Εστω C ο διανυσµατικός χώρος των µιγαδικών αριθµών επί του C. Να ϐρεθούν οι υπόχωροί του. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 7

8 2.3 Οικογένειες υπόχωρων Πορεία µελέτης 1. είτε την απόδειξη της πρότασης από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Είναι εντελώς ίδια µε την απόδειξη του ϑεωρήµατος παραπάνω. Η µόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουµε κατ ανάγκη δύο υπόχωρους αλλά ένα µη κενό σύνολο υπόχωρων, ενδεχοµένως και άπειρο. Μελετήστε καλά την απόδειξη. 2. Εστω A i,i I µία οικογένεια υπόχωρων. Τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η έκφραση; Και γιατί είµαστε αναγκασµένοι να τη χρησιµοποιούµε; Και τι αποτελέσµατα µπορούµε να πάρουµε; Ας επαναλά- ϐουµε ήδη γνωστά αποτελέσµατα που τα διαβάσαµε λίγο πρίν: Αν Α και Β δύο υπόχωροι ενός διανυσµατικού χώρου V, τότε και η τοµή τους είναι υπόχωρος του V. Απόδειξη: Το µηδενικό στοιχείο 0 V του χώρου ανήκει και στον υπόχωρο Α και στον υπόχωρο Β (από τον ορισµό), άρα ανήκει και στην τοµή τους. Ετσι η πρώτη απαίτηση για να είναι η τοµή A B υπόχωρος ικανοποιείται. Εστω τώρα x, y A B. Θέλουµε να αποδείξουµε ότι x + y A B. Εχουµε από υπόθεση ότι x, y A και x, y B. Επειδή τώρα Α και Β είναι υπόχωρος ϑα έχουµε ξεχωριστά ότι x + y A και x + y B, άρα x + y A B Εστω λ F και x A B. Αρα ξεχωριστά ϑα έχουµε ότι x A και x B. Επειδή τώρα Α και Β υπόχωροι και λ είναι συντελεστής, ϑα έχουµε λx A λx A Τελικά λx A B. Ικανοποιούνται έτσι και οι τρείς απαιτήσεις και έτσι η τοµή δύο υπόχωρων είναι υπόχωρος Η τοµή πεπερασµένου πλήθους υπόχωρων του V είναι υπόχωρος επίσης, δηλαδή αν A 1, A 2,, A ν είναι υπόχωροι του V, τότε και η τοµή ν A i είναι υπόχωρος. i=1 Η απόδειξη γίνεται µε επαγωγή. οκιµάστε να την κάνετε Αν τώρα πάρουµε για παράδειγµα όλους τους υπόχωρους του R 2 και ϑελήσουµε να τους ϐάλουµε σε µία σειρά ϑα δούµε ότι αυτό είναι αδύνατο. Αυτό σχετίζεται µε ένα σπουδαίο ϑεώρηµα που λέει ότι δέν υπάρχει συνάρτηση f : R N, η οποία να είναι 1 1 και επί. Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατόν να ϐάλουµε τους πραγµατικούς αριθµούς σε µια σειρά και να τους ϑεωρήσουµε ως στοιχεία ακολουθίας! Υπάρχει µία ιστορία µε το ξενοδοχείο των αριθµών που ϑα πούµε σε επόµενα µαθήµατα. Στο µάθηµα αυτό δεν ϑα αποδείξουµε τον παραπάνω ισχυρισµό, αλλά αυτό µας επιβάλλει να γράφουµε ως εξής: Εστω A i,i I, η οικογένεια των υπόχωρων του V που έχουν µία ιδιότητα. εν µπορούµε, αλλά ούτε χρειαζόµαστε να ϐάλουµε σε µία σειρά τους υπόχωρους. Θεώρηµα Εστω A ένα υποσύνολο ενός διανυσµατικού χώρου V. υπόχωρων του V, που περιέχουν το A είναι υπόχωρος. Τότε η τοµή όλων των Απόδειξη Είναι όµοια µε την παραπάνω. Η διαφορά ϐρίσκεται στο γεγονός ότι δεν δικαιούµαστε να ϑεωρήσουµε τους υπόχωρους που περιέχουν το A, ως στοιχεία ακολουθίας. Θέµα για σκέψη: Να ϐρεθεί η τοµή όλων των υπόχωρων του V. υπόχωρων του R 2 που ο καθένας περιέχει το (2,3). Να ϐρεθεί η τοµή όλων των 3. είτε προσεκτικά τον ορισµό από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» του γραµ- µικού συνδυασµού στοιχείων του υποσυνόλου K ενός διανυσµατικού χώρου V. Παρατηρήστε ότι: Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 8

9 3. 1. Το σύνολο K είναι ένα οποιοδήποτε υποσύνολο του διανυσµατικού χώρου, πεπερασµένο ή άπειρο. Αρκεί να είναι µη-κενό Ο γραµµικός συνδυασµός εµπλέκει πάντα πεπερασµένο σύνολο διανυσµάτων. 4. Μελετήστε επίσης προσεκτικά την απόδειξη του ϑεωρήµατος από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Αναφέρει και αποδεικνύει ότι το σύνολο των γραµµικών συνδυασµών ενός µη-κενού συνόλου K είναι ένας υπόχωρος. 5. Ο παραπάνω υπόχωρος λέγεται υπόχωρος του V που παράγεται από το K ή γραµµική θήκη του K και συµβολίζεται µε < K >. ες και τον ορισµό από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». 6. Αν το K είναι πεπερασµένο σύνολο, τότε ο υπόχωρος < K > ϑα λέγεται πεπερασµένα παραγό- µενος. 7. Μελετήστε τα παραδείγµατα από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». 8. Από το παράδειγµα από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» διαπιστώστε ότι υπάρχουν διανυσµατικοί χώροι, οι οποίοι δεν είναι πεπερασµένα παραγόµενοι. Βρείτε εσείς ακόµη ένα δικό σας παράδειγµα ενός µη-πεπερασµένα παραγόµενου διανυσµατικού χώρου 9. Εστω K ένα µή-κενό υποσύνολο του διανυσµατικού χώρου V. Η τοµή όλων των υπόχωρων του V καθένας εκ των οποίων περιέχει το K είναι ένας υπόχωρος K του V. 10. Μελετήστε την απόδειξη της πρότασης από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Η πρόταση αυτή µε λόγια λέει: Το σύνολο των γραµµικών συνδυασµών στοιχείων του µη-κενού συνόλου K, K V είναι ίσο µε την τοµή όλων των υπόχωρων του V, καθένας εκ των οποίων περιέχει το K. 11. Το µόνο που µένει είναι η περίπτωση K =. Στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά έχουµε ότι < >= {0 V }. Γιατί; Ακόµη µία Ασκηση 1. ίνεται ο διανυσµατικός χώρος R 2 [x] των τριωνύµων µε συντελεστές πραγµατικούς αριθµούς, δηλαδή R 2 [x] = {α x 2 + β x+γ α, β,γ R}. Να εξετάσετε εάν το σύνολο {1+x,1+2x,1+x 2,1+2x 2 } παράγει τον διανυσµατικό χώρο R 2 [x]. 2 2 Είναι η άσκηση 1 της παραγράφου 3.3 από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 9

10 2.4 Γραµµική Ανεξαρτησία Πορεία µελέτης 1. είτε χρήσιµες πληροφορίες για τη ϑεωρία συνόλων εδώ. 2. είτε προσεκτικά τους ορισµούς και από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Πρόκειται για τους ορισµούς των γραµµικά ανεξάρτητων και γραµµικά εξαρτηµένων διανυσµάτων ενός διανυσµατικού χώρου. 3. είτε επίσης πολύ προσεκτικά τον ορισµό από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». Είναι ο ορισµός της βάσης ενός διανυσµατικού χώρου. Η έννοια της ϐάσης ενός διανυσµατικού χώρου είναι από τις πιο σηµαντικές στη Γραµµική άλγεβρα Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά τα παραπάνω. Ξεκινάµε µε ένα ορισµό: Ορισµός Τα στοιχεία α 1,α 2,,α κ του διανυσµατικού χώρου V επί του F ϑα λέγονται γραµ- µικά εξαρτηµένα αν υπάρχουν συντελεστές λ 1, λ 2,, λ κ F, όχι όλοι µηδέν έτσι ώστε: λ 1 α 1 + λ 2 α λ κ α κ = 0 5. ες τους ορισµούς και ξανά από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α» για την γραµµική ανεξαρτησία διανυσµάτων. 6. ες όλα τα παραδείγµατα από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». 7. είτε τον ορισµό της ϐάσης ενός διανυσµατικού χώρου από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α». 8. είτε πληροφορίες για τις ϐάσεις ενός διανυσµατικού χώρου και από τη διεύθυνση εδώ. 9. είτε και ακούστε από ϐίντεο τη διάλεξη του καθηγητή G.Strang εδώ. Ασκηση ίνεται ο διανυσµατικός χώρος R 2 [x] των τριωνύµων µε συντελεστές πραγµατικούς αριθµούς, δηλαδή R 2 [x] = {α x 2 + β x + γ α, β,γ R}. Να εξετάσετε εάν το σύνολο {1 + x,1 + 2x,1 + x 2,1 + 2x 2 } είναι ϐάση του διανυσµατικού χώρου R 2 [x]. Να ϐρεθούν επίσης δύο ϐάσεις του χώρου αυτού. 3 Στη ϕυσική αντί για ϐάση µιλάµε για σύστηµα αναφοράς. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 10

11 2.5 Βάση διανυσµατικού χώρου Συνεχίζουµε µε τη µελέτη των ϐάσεων ενός διανυσµατικού χώρου. Πορεία µελέτης 1. είτε ξανά τον ορισµό της ϐάσης ενός διανυσµατικού χώρου από το ϐιβλίο «Εισαγωγή στη Γραµµική άλγεβρα Τόµος Α», ορισµός είτε επίσης και τον ορισµό της ϐάσης από εδώ. 3. Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο διανυσµατικός χώρος V παράγεται από ένα στοιχείο το α, α 0 και ας αναρωτηθούµε αν είναι δυνατόν ο V να έχει δύο στοιχεία β και γ γραµµικά ανεξάρτητα. Αν είχε, τότε ϑα είχαµε ότι και β = λ 1 α γ = λ 2 α Αν λ 1 = 0, τότε και β = 0. Αλλά αυτό είναι άτοπο, διότι το µηδενικό στοιχείο δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σε σύνολο γραµµικά ανεξαρτήτων στοιχείων, διότι αν β = 0 τότε ϑα είχαµε το γραµµικό συνδυασµό 1 β + 0 γ = 0, άτοπο. Αρα λ 1 0. Οµοίως λ 2 0. Θεωρούµε τώρα τον γραµµικό συνδυασµό λ 2 β + ( λ 1 ) γ. Παρατηρούµε ότι λ 2 β + ( λ 1 ) γ = 0 χωρίς οι συντελεστές να είναι µηδέν, άρα το σύνολο { β, γ} είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Συµπέρασµα : Πάντα σε ένα διανυσµατικό χώρο V, που παράγεται από ένα στοιχείο, ένα σύνολο δύο στοιχείων του είναι γραµµικά εξαρτηµένο. 4. Σωστά το µαντέψατε!! Το επόµενο ϐήµα είναι: Πάντα σε ένα διανυσµατικό χώρο V, που παράγεται από δύο στοιχεία, ένα σύνολο τριών στοιχείων του είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Αποδεικνύουµε σήµερα ένα «ενδιάµεσο» ϑεώρηµα, το οποίο περιέχει την ϐασική ιδέα της απόδειξης του ϑεµελιώδους ϑεωρήµατος: Σε ένα διανυσµατικό χώρο V, ο οποίος παράγεται από µ το πλήθος στοιχεία δεν υπάρχουν µ + 1 γραµµικά ανεξάρτητα στοιχεία. 5. Αποδεικνύουµε το παρακάτω ϑεώρηµα: Θεώρηµα Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος, ο οποίος παράγεται από δύο στοιχεία του. Τότε κάθε υποσύνολο A του V µε τρία στοιχεία είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Απόδειξη: Εστω α και β δύο στοιχεία 4 του V, που τον παράγουν, δηλαδή V =< α, β >. Εστω A = {γ, δ,ϵ} ένα σύνολο τριών στοιχείων του V Επειδή ο χώρος παράγεται από τα α και β έχουµε ότι υπάρχουν συντελεστές κ και λ µε γ = κ α + λ β 4 Συνήθως ένα στοιχείο κάθε διανυσµατικού χώρου το λέµε και διάνυσµα. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 11

12 5. 2. Αν κ = λ = 0, τότε το διάνυσµα γ του χώρου V, είναι το µηδενικό διάνυσµα. Ετσι το σύνολο A περιλαµβάνει και το µηδενικό διάνυσµα γ και έτσι έχουµε το γραµµικό συνδυασµό 1 γ + 0 δ + 0 ϵ = 0. Ο γραµµικός αυτός συνδυασµός δεν έχει όλους τους συντελεστές µηδέν, όµως το αποτέλεσµα είναι µηδέν. Αρα στην περίπτωση αυτή το σύνολο A δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητο, είναι γραµµικά εξαρτηµένο Στην περίπτωση που κάποιο από τα κ, λ είναι διαφορετικό από το 0, επιλέγουµε π.χ να είναι κ 0. Τότε έχουµε α = 1 κ γ λ κ β. Τώρα κάθε γραµµικός συνδυασµός των α και β είναι (µε αντικατάσταση του α) γραµµικός συνδυασµός των γ και β Είµαστε τώρα στη εξής ϑέση: Ο διανυσµατικός χώρος V παράγεται από τα διανύσµατα β και γ Θεωρούµε τώρα το δ. Επειδή δ V και < β, γ >= V από το παραπάνω, έχουµε ότι υπάρχουν συντελεστές ξ 1, ξ 2 µε ξ 1 β + ξ 2 γ = δ Αν ξ 1 = ξ 2 = 0, τότε και δ = 0, οπότε στο σύνολο A έχουµε ένα στοιχείο το δ = 0, άρα το A δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητο σύνολο σύµφωνα µε το επιχείρηµα στο σηµείο Ετσι υποθέτουµε ότι κάποιο από τα ξ 1, ξ 2 είναι διαφορετικό του µηδενός. Εστω ξ 1 0. Τότε µπορούµε να λύσουµε ως προς β την παραπάνω σχέση, δηλαδή µπορούµε να γράψουµε το β ως γραµµικό συνδυασµό των γ και δ Ως τώρα αποδείξαµε ότι κάθε γραµµικός συνδυασµός των α και β, άρα κάθε στοιχείο του V, γράφεται ως γραµµικός συνδυασµός των γ και δ Συνεχίζουµε µε το ϵ. Αφού το ϵ είναι στοιχείου του V, ϑα υπάρχουν λ 1, λ 2 συντελεστές µε λ 1 γ + λ 2 δ = ϵ. Καταλήγουµε στον γραµµικό συνδυασµό λ 1 γ + λ 2 δ + ( 1)ϵ = 0. Καταλήγουµε έτσι σε ένα γραµµικό συνδυασµό των στοιχείων του συνόλου A = {γ, δ,ϵ}, ο οποίος είναι µηδέν, χωρίς να είναι όλοι οι συντελεστές µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι το A είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Ασκήσεις για λύση 1. Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος που παράγεται από δύο στοιχεία α και β. είξτε ότι οποιεσδήποτε ϐάσεις του V έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων. 2. είξτε ότι το σύνολο λύσεων Λ του γραµµικού συστήµατος x + 3y + 4z = 0 2x + 4y + 5z = 0 είναι ένας υπόχωρος του R 3. Βρείτε επίσης µία ϐάση αυτού. 3. Να ϐρεθεί η µορφή όλων των γραµµικών συστηµάτων 3 εξισώσεων µε αγνώστους x, y, z, των οποίων το σύνολο λύσεων είναι το Λ, που ϐρήκατε στην προηγούµενη άσκηση. Να ϐρεθεί ανηγµένος κλιµακωτός πίνακας ενός από τα συστήµατα που ϐρήκατε. 4. ίνεται ο διανυσµατικός χώρος R 2 [x] των τριωνύµων µε πραγµατικούς συντελεστές. Βρείτε µία ϐάση αυτού. Εξετάστε εάν τα τριώνυµα f 1 (x) = 2x + 5, f 2 (x) = 2x 2 + 5, f 3 (x) = x 2 + x, f 4 (x) = x 2 1 είναι γραµµικά εξαρτηµένα. Μετά να εξετάσετε αν 4 οποιαδήποτε τριώνυµα είναι πάντα γραµµικά εξαρτηµένα. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 12

13 Να ϐρεθεί το σύνολο λύσεων του παρακάτω γραµµικού 5 συστήµατος: x 1 + x 2 + 3x 3 x 4 = 1 3x 1 + x 2 2x 3 + x 4 = 1 2x 1 + x 2 x 3 + 2x 4 = ίνονται 6 τα στοιχεία (2,1,0,3) και (2,1,0,4) του διανυσµατικού χώρου (R 4,+, ). Να ϐρεθούν α, β R 4, έτσι ώστε το σύνολο των στοιχείων (2,1,0,3), (2,1,0,4),α, β να είναι ϐάση του R 4. Ασκηση Να ϐρεθεί η µορφή των υπόχωρων του ιανυσµατικού χώρου ( 2,+, ). Σηµειώνεται ότι ο ιανυσµτικός χώρος ( 2,+, ) περιέχει όλα τα διανύσµατα του επιπέδου µε κοινή αρχή κάποιο σηµείο. 5 Το ϑέµα αυτό είχε τεθεί σε εξετάσεις. 6 Το ϑέµα αυτό είχε τεθεί σε εξετάσεις. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 13

14 2.6 ιάσταση διανυσµατικού χώρου Πορεία µελέτης Παρατήρηση Αν A = {α 1,α 2,,α κ } ένα υποσύνολο του διανυσµατικού χώρου V, το οποίο περιέχει το µηδενικό διάνυσµα 0, τότε το A είναι γραµµικά εξαρτηµένο, δηλαδή δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητο. Αυτό αποδεικνύεται ως εξής: Χωρίς λάθος µπορούµε να υποθέσουµε ότι α 1 = 0. Τότε όµως µπορούµε να γράψουµε τον γραµµικό συνδυασµό 1 α α α κ Ο τελευταίος γραµµικός συνδυασµός είναι µηδέν, χωρίς να είναι µηδέν όλοι οι συντελεστές. Σύµφωνα µε τον ορισµό το σύνολο A είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Θεώρηµα Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος επί του F, ο οποίος παράγεται από ν στοιχεία του. Τότε κάθε υποσύνολο A του V µε ν + 1 στοιχεία του χώρου V είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Απόδειξη: Εστω A = {α 1,α 2,,α ν } ένα σύνολο διανυσµάτων 7 τα οποία παράγουν τον χώρο, δηλαδή κάθε στοιχείο του χώρου, γράφεται ως γραµµικός συνδυασµός των στοιχείων του A. Εστω τώρα B = { β 1, β 2,, β ν+1 }, ν + 1 διανύσµατα του χώρου. Θα αποδείξουµε ότι το σύνολο B είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Το στοιχείο β 1 ανήκει στο χώρο και αφού ο χώρος παράγεται από το σύνολο A, ϑα υπάρχουν συντελεστές λ 1, λ 2,, λ ν µε λ 1 α λ ν α ν = β 1 Αν όλοι οι συντελεστές είναι µηδέν, τότε και β 1 = 0, άρα το σύνολο B είναι γραµµικά εξαρτηµένο, αφού περιέχει το 0. Εστω τώρα ότι δεν είναι όλοι οι συντελεστές µηδέν. Χωρίς λάθος ϑεωρούµε ότι λ 1 0 αλλάζοντας αν χρειάζεται τη σειρά των α 1,α 2,,α ν. Τότε όµως µπορούµε να λύσουµε την τελευταία σχέση ως προς α 1 και να έχουµε α 1 = 1 β 1 λ 2 α 2 λ ν α ν λ 1 λ 1 λ 1 Η τελευταία σχέση σηµαίνει ότι το διάνυσµα α 1 είναι γραµµικός συνδυασµός των β 1,α 2,,α ν. Λοιπόν έχουµε: 1. Κάθε στοιχείο του V είναι γραµµικός συνδυασµός των α 1,α 2,,α ν 2. Το α 1 είναι γραµµικός συνδυασµός των β 1,α 2,,α ν 3. Αρα κάθε στοιχείο του V είναι γραµµικός συνδυασµός των β 1,α 2,,α ν, δηλαδή ο χώρος V παράγεται από τα β 1,α 2,,α ν ή όπως γράφουµε V =< β 1,α 2,,α ν >. Με την ίδια λογική, όπως παραπάνω το διάνυσµα β 2 ϑα γράφεται ως γραµµικός συνδυασµός των β 1,α 2,,α ν άρα β 2 = ξ 1 β 1 + ξ 2 α 2 + ξ 3 α 3 + ξ ν α ν ( ) 7 έχουµε πεί ότι τα στοιχεία ενός διανυσµατικού χώρου τα λέµε και διανύσµατα. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 14

15 Υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 1. ξ 2 = ξ 3 = ξ 4 = = ξ ν = 0. Τότε β 2 = ξ 1 β 1. Το τελευταίο σηµαίνει ότι το σύνολο B = { β 1, β 2,, β ν+1 }, είναι γραµµικά εξαρτηµένο, διότι υπάρχει ο γραµµικός συνδυασµός ξ 1 β 1 + ( 1) β β β ν+1 = 0 2. Αν κάποιο από τα ξ 2, ξ 3, ξ ν+1 είναι διαφορετικό από το µηδέν, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ξ 2 0, αλλάζοντας τη σειρά αν χρειάζεται των α 2,,α ν. Το τελευταίο σηµαίνει ότι το α 2 γράφεται ως γραµµικός συνδυασµός των β 1, β 2,α 3,,α ν. Τελικά η πορεία είναι ως εξής: είτε σε κάποιο ενδιάµεσο στάδιο έχουµε ότι το B είναι γραµµικά εξαρτηµένο είτε «διώχνουµε» ένα- ένα τα α i,i = 1,2, και ϐάζουµε στη ϑέση τους β i,i = 1,2,3,. Στο τέλος, δηλαδή όταν διώχνουµε το α ν και ϐάλουµε στη ϑέση του το β ν, τα α i,i = 1,2, τελειώνουν και έχουµε ότι τα β 1, β 2,, β ν παράγουν το χώρο V. Οµως υπάρχει και το β ν+1. Αυτό ϑα γράφεται ως γραµµικός συνδυασµός β ν+1 = µ 1 β 1 + µ 2 β µ ν β ν ή µ 1 β 1 + µ 2 β µ ν β ν + ( 1) β ν+1 = 0 και τελικά σε κάθε περίπτωση το σύνολο B είναι γραµµικά εξαρτηµένο. 1. Θυµηθείτε τον ορισµό για τη γραµµική εξάρτηση και ανεξαρτησία διανυσµάτων από την παράγραφο Αποδεικνύουµε την επόµενη πρόταση: Πρόταση (α) Εστω A και B δύο υποσύνολα ενός διανυσµατικού χώρου V επί του F και A B. Εάν το A είναι γραµµικά εξαρτηµένο, τότε και το B είναι γραµµικά εξαρτηµένο. (ϐ) Εστω A και B δύο υποσύνολα ενός διανυσµατικού χώρου επί του F και A B. Εάν το B είναι γραµµικά ανεξάρτητο, τότε και το A είναι γραµµικά ανεξάρτητο. Απόδειξη: (α) Ας υποθέσουµε ότι το A είναι γραµµικά εξαρτηµένο σύνολο διανυσµάτων του διανυσµατικού χώρου V επί του F. Θα υπάρχουν τότε στοιχεία α 1,α 2,,α ν V και συντελεστές λ 1, λ 2,, λ ν F, όχι όλοι µηδέν µε λ 1 α 1 + λ 2 α 2 + λ ν α ν = 0 Οµως τα διανύσµατα α 1,α 2,,α ν V δεν είναι µόνο στοιχεία του A αλλά και του B. Σύµφωνα µε τον ορισµό ϑα είναι και το B γραµµικά εξαρτηµένο σύνολο. (ϐ) Το σύνολο A έχει δύο δυνατότητες. Είτε να είναι γραµµικά ανεξάρτητο είτε να είναι γραµµικά εξαρτηµένο. Η ισχύς της µίας δυνατότητας αποκλείει την άλλη. Αν το A είναι γραµµικά εξαρτηµένο, τότε και το σύνολο B, που περιέχει το A, ϑα είναι γραµµικά εξαρτηµένο, άτοπο από την υπόθεση. Ετσι η µοναδική δυνατότητα που αποµένει είναι να είναι το A γραµµικά ανεξάρτητο σύνολο. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 15

16 3. Αποδεικνύουµε επίσης την επόµενη πρόταση: Πρόταση Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος επί του F. Εστω επίσης (α) A ένα υποσύνολο του V το οποίο παράγει τον χώρο, δηλαδή V =< A >. Ως υπενθύµιση σηµειώνουµε ότι αυτό σηµαίνει, το σύνολο των γραµµικών συνδυασµών του συνόλου A είναι όλος ο χώρος V. Επί πλέον έστω ότι το A έχει ν το πλήθος στοιχεία. (ϐ) B ένα υποσύνολο του διανυσµατικού χώρου V, γραµµικά ανεξάρτητο µε µ το πλήθος στοιχεία. Συµπέρασµα: µ ν Απόδειξη: Εστω ότι δεν ισχύει µ ν. Τότε ϑα ισχύει η σχέση µ > ν. Το τελευταίο σηµαίνει ότι στο γραµµικά ανεξάρτητο σύνολο B υπάρχουν τουλάχιστον ν + 1 στοιχεία. ιαλέγουµε, λοιπόν ένα σύνολο ν + 1 στοιχείων του B. Σύµφωνα µε την πρόταση το σύνολο αυτό ϑα είναι γραµµικά ανεξάρτητο, άτοπο από το ϑεώρηµα Αποδεικνύουµε και το επόµενο ϑεώρηµα: Θεώρηµα Εστω B 1 και B 2 δύο ϐάσεις ενός διανυσµατικού χώρου V επί του F. Εστω επίσης ότι τα σύνολα B 1 και B 2 είναι πεπερασµένα. Συµπέρασµα: Το πλήθος των στοιχείων της ϐάσης B 1 είναι ίσο µε το πλήθος των στοιχείων της ϐάσης B 2. Απόδειξη: Εστω ότι το B 1 έχει µ στοιχεία και το B 2 έχει ν στοιχεία. Υπενθυµίζουµε ότι ένα υποσύνολο του V είναι ϐάση εάν: (α) Παράγει τον χώρο V. (ϐ) Είναι γραµµικά ανεξάρτητο σύνολο. Τώρα το B 1 παράγει τον χώρο και το B 2 είναι γραµµικά ανεξάρτητο. Αρα ν µ σύµφωνα µε την προηγούµενη πρόταση. Αντιστρέφοντας τους ϱόλους των B 1 και B 2 ϐρίσκουµε µ ν και τελικά έχουµε µ = ν. Ορισµός Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος επί του F. Εάν µία ϐάση του είναι πεπερασµένη και έχει ν στοιχεία, τότε και κάθε άλλη ϐάση του είναι πεπερασµένη και έχει ν στοιχεία. Τον αριθµό των στοιχείων µιας οποιασδήποτε ϐάσης τον λέµε διάσταση του χώρου και τον συµβολίζουµε µε dim F V. Ασκήσεις Ασκηση Να ϐρεθεί η διάσταση του χώρου των πινάκων R 2 2. Βρείτε επίσης και µία ϐάση του. Ασκηση Να ϐρεθεί η διάσταση του διανυσµατικού χώρου C R των µιγαδικών επί των πραγµατικών. Ασκηση Να ϐρεθεί η διάσταση του διανυσµατικού χώρου C C των µιγαδικών επί των µιγαδικών. Ασκηση Εξετάστε εάν 4 οποιαδήποτε γραµµικά ανεξάρτητα στοιχεία του χώρου των πινάκων R 2 2 αποτελούν ϐάση αυτού. Ασκηση Εξετάστε εάν 4 οποιαδήποτε στοιχεία του χώρου των πινάκων R 2 2, τα οποία τον παράγουν αποτελούν ϐάση αυτού. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 16

17 2.7 Θεώρηµα ανταλλαγής - Θεώρηµα επέκτασης Πορεία µελέτης Θεώρηµα (Θεώρηµα ανταλλαγής). Εστω A = {α 1,α 2,,α ν } και B = { β 1, β 2,, β µ }, δύο υποσύνολα του διανυσµατικού χώρου V επί του F µε τις ιδιότητες: 1. Το σύνολο A παράγει το χώρο. 2. Το σύνολο B είναι γραµµικά ανεξάρτητο. Τότε έχουµε τα εξής: 1. ν µ. 2. Μπορούµε, χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, να αφαιρέσουµε από το σύνολο A τα διανύσµατα α 1,α 2,,α µ και να τα αντικαταστήσουµε µε τα β 1, β 2,, β µ,α µ+1,α µ+2,,α ν µε αποτέλεσµα ο χώρος V, να εξακολουθεί να παράγεται από αυτά, δηλαδή < β 1, β 2,, β µ,α µ+1,α µ+2,,α ν >= V Απόδειξη: Το πρώτο µέρος του ϑεωρήµατος το έχουµε αποδείξει στην πρόταση Το δεύτερο µέρος προκύπτει από την απόδειξη του ϑεωρήµατος είτε εδώ και το σχετικό ϐίντεο. Το ϐίντεο µπορείτε να το δείτε µε σχόλια στο YouTube σε δύο µέρη: Πρώτο µέρος εδώ και δεύτερο µέρος εδώ Θεώρηµα (Θεώρηµα επέκτασης). Εστω V ένας διανυσµατικός χώρος επί του F, πεπερασµένης διάστασης ν και B = { β 1, β 2,, β µ } ένα σύνολο γραµµικά ανεξαρτήτων διανυσµάτων του V. Τότε το B επεκτείνεται σε µία ϐάση του V, δηλαδή υπάρχουν διανύσµατα α µ+1,α µ+2,,α ν έτσι ώστε το σύνολο { β 1, β 2,, β µ,α µ+1,α µ+2,,α ν } να είναι µία ϐάση του χώρου. Απόδειξη: Αφού ο χώρος έχει πεπερασµένη διάσταση, ϑα υπάρχει ένα σύνολο A = {α 1,α 2,,α ν }, το οποίο είναι ϐάση. Ως ϐάση του χώρου, παράγει τον V.Από την άλλη µεριά το σύνολο B = { β 1, β 2,, β µ } είναι ένα σύνολο γραµµικά ανεξαρτήτων διανυσµάτων του V. Σύµφωνα µε το προηγούµενο ϑεώρηµα 2.7.1, µπορούµε να προσαρτήσουµε στο σύνολο B = { β 1, β 2,, β µ } κάποια διανύσµατα του A έτσι ώστε το σύνολο Γ = { β 1, β 2,, β µ,α µ+1,α µ+2,,α ν } να παράγει το χώρο. Θα αποδείξουµε ότι το σύνολο αυτό είναι και γραµµικά ανεξάρτητο, άρα τελικά είναι ϐάση. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 17

18 Εστω ότι το Γ δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητο, δηλαδή είναι γραµµικά εξαρτηµένο. υπάρχουν συντελεστές ξ 1, ξ 2,, ξ ν F, όχι όλοι µηδέν έτσι ώστε Αυτό σηµαίνει ότι ξ 1 β 1 + ξ 2 β ξ µ β µ + ξ µ+1 α µ+1 + ξ µ+2 α µ ξ ν α ν = 0 Αφού δεν είναι όλοι οι συντελεστές µηδέν, µπορούµε να υποθέσουµε, χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, ότι ξ 1 0. Τότε η παραπάνω εξίσωση λύνεται ως προς β 1. Ακολουθώντας τις ιδέες της πρότασης διαπιστώνουµε ότι ο χώρος (αφού αφαιρέσουµε το β 1 ), παράγεται από ν 1 διανύσµατα. Οµως έχουµε ότι η διάσταση του χώρου είναι ν, άρα στο χώρο υπάρχουν ν γραµµικά ανεξάρτητα διανύσµατα, άτοπο από το ϑεώρηµα της ανταλλαγής Τελικά το σύνολο Γ είναι και γραµµικά ανεξάρτητο (το ότι παράγει το χώρο το έχουµε ήδη ϐρεί) και άρα είναι ϐάση. Εργο: Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθηµάτων Σελίδα 18

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Διανυσματικοί χώροι

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Διανυσματικοί χώροι Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Διανυσματικοί χώροι Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Πληροφορικής 5 Μάθημα 5 Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Με το σημερινό 9 μάθημα αρχίζουμε τη μελέτη των Διανυσματικών χώρων, μία πολύ βασική

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές απεικονίσεις. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές απεικονίσεις. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Γραµµικές απεικονίσεις Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση Περιεχόμενα I Εναρξη μαθήματος 3 II Αρχικά μαθήματα 5 1 Μάθημα 1 5 1.1 Εισαγωγή............................... 5 1.2 Πορεία μελέτης............................ 5 1.3 Γραμμικά συστήματα.........................

Διαβάστε περισσότερα

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Άσκηση Πορεία μελέτης

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Άσκηση Πορεία μελέτης Περιεχόμενα I Εναρξη μαθήματος 5 II Αρχικά μαθήματα 7 1 Μάθημα 1 7 1.1 Εισαγωγή............................... 7 1.2 Πορεία μελέτης............................ 7 1.3 Γραμμικά συστήματα.........................

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση Μάθημα Πορεία μελέτης....

7 Μάθημα Πορεία μελέτης Ακόμη μία Άσκηση Μάθημα Πορεία μελέτης.... Περιεχόμενα I Εναρξη μαθήματος 5 II Αρχικά μαθήματα 7 1 Μάθημα 1 7 1.1 Εισαγωγή............................... 7 1.2 Πορεία μελέτης............................ 7 1.3 Γραμμικά συστήματα.........................

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρα. Ενότητα: Πολυώνυµα πολλών µεταβλητών - ο αλγόριθµος της διαίρεσης. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Αλγεβρα. Ενότητα: Πολυώνυµα πολλών µεταβλητών - ο αλγόριθµος της διαίρεσης. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Πολυώνυµα πολλών µεταβλητών - ο αλγόριθµος της διαίρεσης Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - I Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 35 7 Η Κανονική Μορφή Jordan - I Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνεκτικότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L 2 -σύγκλιση σειρών Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L -σύγκλιση σειρών Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - II Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 52 9 Η Κανονική Μορφή Jordan - II

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Υπερεπίπεδα στήριξης και διαχωριστικά ϑεωρήµατα Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Γραµµικη Ανεξαρτησια, Βασεις και ιασταση Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Κανονική Μορφή Fitting Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 26 5. Κανονική Μορφή Fitting Εστω A M n

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Τοπολογικοί χώροι Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση Κεφάλαιο 7: Βάσεις και ιάσταση Σελίδα από 9 Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση n Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε την έννοια της βάσης στο και στο Κεφάλαιο 6 µελετήσαµε διανυσµατικούς χώρους. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) Ενδεικτικές Λύσεις ΕΡΓΑΣΙΑ η (Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Οκτωβρίου 005) Η Άσκηση στην εργασία αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 4 : Ορθογωνιότητα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 4 : Ορθογωνιότητα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 4 : Ορθογωνιότητα Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ισοµετρίες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 78 12 Ισοµετρίες 121 Χαρακτηρισµός Ισοµετριών Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 7 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνθήκες αριθµησιµότητας Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 1 : Εισαγωγή στη Γραµµική Αλγεβρα Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 1) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 1 Οκτωβρίου 007 Ηµεροµηνία παράδοσης της Εργασίας: 9 Νοεµβρίου 007. Πριν από την λύση κάθε άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 15 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 59 Μέρος 2. Ευκλείδειοι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ταυτόχρονη ιαγωνοποίηση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 31 6. Ταυτόχρονη ιαγωνοποίηση 6.1. Ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 6 : Ιδιοτιµές & Ιδιοδιανύσµατα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 6 : Ιδιοτιµές & Ιδιοδιανύσµατα. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 6 : Ιδιοτιµές & Ιδιοδιανύσµατα Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Τοπικές έννοιες Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 3 : ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 3 : και Υπόχωροι Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x Ευκλείδειοι Χώροι Ορίζουµε ως R, όπου N, το σύνολο όλων διατεταµένων -άδων πραγµατικών αριθµών x, x,, x ) Tο R λέγεται ευκλείδειος -χώρος και τα στοιχεία του λέγονται διανύσµατα ή σηµεία Το x i λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Κεφάλαιο Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Γνωρίζουµε ότι στο Ÿ κάθε στοιχείο εκτός από το 0 και τα ± γράφεται ως γινόµενο πρώτων αριθµών κατά τρόπο ουσιαστικά µοναδικό Από τη Βασική Άλγεβρα ξέρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι 4 ιανυσµατικοί χώροι - Βασικοί ορισµοί και ιδιότητες ιανυσµατικοί Χώροι Ένας ιανυσµατικός Χώρος V (δχ) είναι ένα σύνολο από µαθηµατικά αντικείµενα (αριθµούς, διανύσµατα, πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange

Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrange 64 Ακρότατα υπό συνθήκη και οι πολλαπλασιαστές του Lagrage Ας υποθέσουµε ότι ένας δεδοµένος χώρος θερµαίνεται και η θερµοκρασία στο σηµείο,, Τ, y, z Ας υποθέσουµε ότι ( y z ) αυτού του χώρου δίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι R διάστηµα και f : Ι R συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα

5.1 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Κεφάλαιο 5 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα 5 Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα Αν ο A είναι ένας n n πίνακας και το x είναι ένα διάνυσµα στον R n, τότε το Ax είναι και αυτό ένα διάνυσµα στον R n Συνήθως δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 8 Βαθµιδα Πινακα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϐαθµίδα ενός πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: L p Σύγκλιση. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: L p Σύγκλιση Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creaive Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Ακραία σηµεία - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Ακραία σηµεία - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ακραία σηµεία - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Βάσεις Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/ / 1

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Βάσεις Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/ / 1 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 7 Διάσταση Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 7/3/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 7 7/3/2014 1 / 1 Εάν ένα υποσύνολο S του διανυσματικού χώρου V παράγει το V,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών ΜΑΣ 02. Απειροστικός Λογισµός Ι Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών Ορισµός.. Ονοµάζουµε ακολουθία πραγµατικών αριθµών κάθε απεικόνιση του συνόλου N των ϕυσικών αριθµών, στο σύνολο R των πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x.

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x. Κεφάλαιο 4 Μήκη και ορθές γωνίες Μήκος διανύσµατος Στο επίπεδο, R 2, ϐρίσκουµε το µήκος ενός διανύσµατος x = (x 1, x 2 ) χρησιµοποιώντας το Πυθαγόρειο ϑεώρηµα : x 2 = x 2 1 + x 2 2. Στο χώρο R 3, εφαρµόζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 ιανυσµατικοι Υποχωροι και Κατασκευες Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρα. Ενότητα: Πολυωνυµικές σχέσεις - πολυώνυµα µίας µεταβλητής. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Αλγεβρα. Ενότητα: Πολυωνυµικές σχέσεις - πολυώνυµα µίας µεταβλητής. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Πολυωνυµικές σχέσεις - πολυώνυµα µίας µεταβλητής Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών 54 ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών Ένας στέρεος ορισµός της παραγώγισης για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών ανάλογος µε τον ορισµό για συναρτήσεις µιας µεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Το Φασµατικό Θεώρηµα - Εισαγωγή Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Προσεγγίσεις της µονάδας και Αθροισιµότητα - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

x - 1, x < 1 f(x) = x - x + 3, x

x - 1, x < 1 f(x) = x - x + 3, x Σελίδα από 4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Του Αντώνη Κυριακόπουλου Εισαγωγή Στην εργασία αυτή παραθέτω χρήσιµες επισηµάνσεις στις βασικές έννοιες των πραγµατικών συναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών

Θεωρία Τελεστών. Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert. Αριστείδης Κατάβολος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Χώροι µε νόρµα - Χώροι Hilbert Αριστείδης Κατάβολος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συµπάγεια Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μετασχηµατισµός Fourier Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0 Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Οι χώροι. Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος. 5.3 Ο Χώρος C Βάσεις Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5 Οι χώροι. Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος. 5.3 Ο Χώρος C Βάσεις Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο Ασκήσεις Σελίδα 1 από 6 Κεφάλαιο 5 Οι χώροι R και C Περιεχόµενα 5.1 Ο Χώρος R Πράξεις Βάσεις Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 5. Το Σύνηθες Εσωτερικό Γινόµενο στο Ορισµοί Ιδιότητες Επεξεργασµένα Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Μέτρο Lebesgue. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Μέτρο Lebesgue Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα.

Συνεκτικά σύνολα. R είναι συνεκτικά σύνολα. 4 Συνεκτικά σύνολα Έστω, Ι διάστηµα και f : Ι συνεχής, τότε η f έχει την ιδιότητα της ενδιαµέσου τιµής, δηλαδή, η f παίρνει κάθε τιµή µεταξύ δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τιµών της, συνεπώς το f ( Ι )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai218/lai218html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 218 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

11. Η έννοια του διανύσµατος 22. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσµάτων 33. Βαθµωτός πολλαπλασιασµός 44. Συντεταγµένες 55. Εσωτερικό γινόµενο

11. Η έννοια του διανύσµατος 22. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσµάτων 33. Βαθµωτός πολλαπλασιασµός 44. Συντεταγµένες 55. Εσωτερικό γινόµενο Παραουσίαση βιβλίου αθηµατικών Προσαναταλισµού Β Λυκείου. Η έννοια του διανύσµατος. Πρόσθεση & αφαίρεση διανυσµάτων 33. Βαθµωτός πολλαπλασιασµός 44. Συντεταγµένες 55. Εσωτερικό γινόµενο Παραουσίαση βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( )

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( ) Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών 7 Η Ευκλείδεια απόσταση που ορίσαµε στον R επιτρέπει ( εκτός από τον ορισµό των ορίων συναρτήσεων και ακολουθιών και τον ορισµό της συνέχειας συναρτήσεων της µορφής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ Ράπτης Ευάγγελος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Κεφάλαιο 10 Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους 10.1 Τρίτο μέρος Επαναλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Κυρτή Ανάλυση. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Συνδυαστικά ϑεωρήµατα για κυρτά σύνολα στον Ευκλείδειο χώρο - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Τίτλος Μαθήματος: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Ενότητα: Βασικά θεωρήματα για τις γραμμικές Σ.Δ.Ε. Όνομα Καθηγητή: Χρυσή Κοκολογιαννάκη Τμήμα: Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάµε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων. Αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: υϊκοί Χώροι και Χώροι Πηλίκα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: υϊκοί Χώροι και Χώροι Πηλίκα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: υϊκοί Χώροι και Χώροι Πηλίκα Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 6 υϊκοι Χωροι και Χωροι Πηλικα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Ι (ΠΛΗ ) ΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι πρώτες δύο ασκήσεις αναφέρονται στις έννοιες γραµµική ανεξαρτησία, γραµµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρα. Ενότητα: Βάσεις Groebner. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Αλγεβρα. Ενότητα: Βάσεις Groebner. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Βάσεις Groebner Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii19/laii19html Παρασκευή 1 Μαρτίου 19 Υπενθυµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραµµική Αλγεβρα. Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων. Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Γραµµική Αλγεβρα Ενότητα 2 : Επίλυση Γραµµικών Εξισώσεων Ευστράτιος Γαλλόπουλος Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 6. Βέλτιστες προσεγγίσεις σε ευκλείδειους χώρους Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε προσεγγίσεις που ελαχιστοποιούν αποστάσεις σε διανυσµατικούς χώρους, µε νόρµα που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0)

Όρια συναρτήσεων. ε > υπάρχει ( ) { } = ± ορίζονται αναλόγως. Η διατύπωση αυτών των ορισµών αφήνεται ως άσκηση. x y = +. = και για κάθε (, ) ( 0,0) Όρια συναρτήσεων.5. Ορισµός. Έστω, f : Α συνάρτηση συσσώρευσης του Α και b σηµείο. Λέµε ότι η f έχει ως όριο το διάνυσµα b καθώς το τείνει προς το και συµβολίζουµε li = ή f b f b αν και µόνο αν, για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

4 Συνέχεια συνάρτησης

4 Συνέχεια συνάρτησης 4 Συνέχεια συνάρτησης Σε αυτή την ενότητα ϑα µελετήσουµε την έννοια της συνέχειας συνάρτησης. Πιο συγκεκριµένα πότε ϑα λέγεται µια συνάρτηση συνεχής σε ένα σηµείο το οποίο ανήκει στο πεδίο ορισµού της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai217/lai217html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 217 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ειδικές Συναρτήσεις

Τίτλος Μαθήματος: Ειδικές Συναρτήσεις Τίτλος Μαθήματος: Ειδικές Συναρτήσεις Ενότητα: Ρίζες των συναρτήσεων Bessel Όνομα Καθηγήτριας: Χρυσή Κοκολογιαννάκη Τμήμα: Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i.

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. http://elern.mths.gr/, mths@mths.gr, Τηλ: 697905 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΠΛΗ 00-0: Άσκηση (0 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. α) (5 µον) Βρείτε την τριγωνοµετρική µορφή του z.

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 4. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων

Kεφάλαιο 4. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων 4 Εισαγωγή Kεφάλαιο 4 Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων Εστω διανυσµατικό πεδίο F: : F=F( r), όπου r = ( x, ) και Fr είναι η ταχύτητα στο σηµείο r πχ ενός ρευστού στο επίπεδο Εστω ότι ψάχνουµε τις τροχιές

Διαβάστε περισσότερα