ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν ένας από τους πίνακες A, B M n n (R) είναι αντιστρέψιµος, τότε να δειχθεί ότι : A B + I n = B A + I n Λύση Εστω ότι ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος Τότε υπάρχει ο αντίστροφός του A Θα έχουµε : A B + I n = A B + A A = A B + A ) = A B + A = B + A A = = (B + A ) A = B A + A A = B A + I n Παρόµοια εργαζόµαστε αν ο πίνακας B είναι αντιστρέψιµος Ενας τετραγωνικός πίνακας A καλείται ορθογώνιος αν : t A A = I n = A ta Ιδιαίτερα έπεται ότι ένας ορθογώνιος πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και A = t A Επιπλέον, επειδή = I n = A ta = A t A = A A = A, έπεται ότι η ορίζουσα ενός ορθογώνιου πίνακα A είναι ίση µε : A = ± Ασκηση Αν A, B M n (K) είναι ορθογώνιοι πίνακες, να δειχθεί ότι : (A + B) (A B) = t A B t B A Λύση Επειδή οι πίνακες A και B είναι ορθογώνιοι, έπεται ότι : t A = A και t B = B Τότε : (A + B) (A B) = A + B A B = A B A + B = t (A B) A + B = = t A t B A + B = A B A + B = (A B ) (A + B) = = A A + A B B A B B = I n + A B B A I n = = A B B A = t A B t B A Ασκηση Εστω A M n (K) ένας αντισυµµετρικός πίνακας Υποθέτουµε ότι ο πίνακας I n + A είναι αντιστρέψιµος () Είναι ο πίνακας I n A αντιστρέψιµος ; () Αν ο πίνακας I n A είναι αντιστρέψιµος, ποιός είναι ο αντίστροφός του ; () Τι ισχύει αν ο πίνακας A δεν είναι αντισυµµετρικός ;

2 Λύση () Επειδή ο πίνακας A είναι αντισυµµετρικός, έπεται ότι t A = A Επειδή κάθε πίνακας έχει ορίζουσα ίση µε την ορίζουσα του αναστρόφου του, έπεται ότι I n + A = t (I n + A) = t I n + t A = I n A Επειδή ο πίνακας I n + A είναι αντιστρέψιµος, γνωρίζουµε ότι I n + A = 0 και εποµένως ϑα έχουµε και I n A 0, δηλαδή ο πίνακας I n A είναι αντιστρέψιµος () Επειδή ο πίνακας I n + A είναι αντιστρέψιµος, υπάρχει ο αντίστροφός του (I n + A) και ϑα έχουµε : (I n + A) (I n + A) = I n = (I n + A) (I n + A) Παίρνοντας ανάστροφους πίνακες στην παραπάνω σχέση, έπεται ότι : t [(I n +A) (I n +A) ] = t I n = t [(I n +A) (I n +A)] = t [(I n +A) ] t(i n +A) = I n = t (I n +A) t[(i n +A) ] = t [(I n + A) ] ( t I n + t A) = I n = ( t I n + t A) t[(i n + A) ] = = t [(I n + A) ] (I n A) = I n = (I n A) t[(i n + A) ] Αυτό σηµαίνει ότι ο ο αντίστροφος του πίνακα I n A είναι ο πίνακας (I n A) = t [(I n + A) ] () Αν ο πίνακας A δεν είναι αντισυµµετρικός και ο πίνακας I n + A είναι αντιστρέψιµος, τότε δεν ( είναι ) απαραίτητο ο πίνακας I n A να είναι αντιστρέψιµος Για παράδειγµα, έστω ο πίνακας A = 0 ( ) ο οποίος προφανώς δεν είναι αντισυµµετρικός Τότε ο πίνακας I n +A = είναι αντιστρέψιµος 0 ( ) 0 Οµως ο πίνακας I n A = δεν είναι αντιστρέψιµος 0 0 Ασκηση 4 Να ϐρεθεί η ορίζουσα E και ο αντίστροφος E, όπου E είναι ένας εκ των στοιχειωδών πινάκων Λύση () Παρατηρούµε ότι E ij (λ), λ K, E ij, E i (λ), λ K, λ 0 E ij (0) = I n Αν λ, κ είναι δύο στοιχεία του K, τότε όπως µπορούµε να υπολογίσουµε εύκολα : Εποµένως αν κ = λ, ϑα έχουµε : E ij (λ) E ij (κ) = E ij (λ + κ) E ij (λ) E ij ( λ) = I n = E ij ( λ) E ij (λ) Αυτό σηµαίνει ότι ο στοιχειώδης πίνακας E ij (λ) είναι αντιστρέψιµος και E ij (λ) = E ij ( λ) Ο πίνακας E ij (λ) έχει προκύψει από τον µοναδιαίο πίνακα I n µε εφαρµογή της στοιχειώδους πράξης Γ i Γ i + λγ j η οποία δεν αλλάζει την ορίζουσα Εποµένως () Οπως µπορούµε να υπολογίσουµε εύκολα : E ij (λ) = I n = E ij E ij = I n και εποµένως ο πίνακας E ij είναι αντιστρέψιµος και E ij = E ij Ο πίνακας E ij έχει προκύψει από τον µοναδιαίο πίνακα I n µε εφαρµογή της στοιχειώδους πράξης Γ i Γ j η οποία αλλάζει πρόσηµο στην ορίζουσα Εποµένως E ij = I n =

3 () Επειδή το λ είναι µη µηδενικό στοιχείο του K, υπάρχει το στοιχείο λ K Οπως µπορούµε να υπολογίσουµε εύκολα : E i (λ) E i (λ ) = E i () = I n και εποµένως ο πίνακας E ij είναι αντιστρέψιµος και E i (λ) = E i (λ ) Ο πίνακας E i (λ) έχει προκύψει από τον µοναδιαίο πίνακα I n µε εφαρµογή της στοιχειώδους πράξης Γ i λγ i η οποία πολλαπλασιάζει την ορίζουσα µε λ Εποµένως E i (λ) = λ I n = λ Ασκηση 5 Εστω A ένας n n πίνακας µε στοιχεία από το σώµα K () Αν ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, τότε και ο πίνακας adj(a) δεν είναι αντιστρέψιµος Με άλλα λόγια : A = 0 = adj(a) = 0 () Να δειχθεί ότι : () Να δειχθεί ότι, λ K: adj(a) = A n adj(λa) = λ n adj(a) (4) Αν ο πίνακας A είναι διαγώνιος, ποιός είναι προσαρτηµένος του ; (5) Να δειχθεί ότι : t adj(a) = adj( t A) (6) Να δειχθεί ότι ο προσαρτηµένος πίνακας ενός συµµετρικού πίνακα είναι συµµετρικός πίνακας (7) Πότε ο προσαρτηµένος ενός αντισυµµετρικού πίνακα είναι αντισυµµετρικός ; Λύση () Αν A = O, τότε προφανώς adj(a) = O Υποθέτουµε ότι A O Αν ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, τότε A = 0 και εποµένως A adj(a) = O, όπως προκύπτει από τη γνωστή µας σχέση A adj(a) = A I n = adj(a) A Αν ο πίνακας adj(a) ήταν αντιστρέψιµος, τότε ϑα είχαµε A adj(a) adj(a) = O adj(a) = O, και άρα A = O το οποίο είναι άτοπο διότι υποθέσαµε ότι A O Άρα ο adj(a) δεν είναι αντιστρέψιµος, ισοδύναµα adj(a) = 0 () Γνωρίζουµε ότι για κάθε πίνακα A ισχύει ότι Παίρνοντας ορίζουσες, ϑα έχουµε : A adj(a) = A I n = adj(a) A A adj(a) = A I n = A adj(a) = A n Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε η παραπάνω σχέση δίνει : adj(a) = A n Αν ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, δηλαδή A = 0, τότε από το µέρος () έπεται ότι και ο πίνακας adj(a) δεν είναι αντιστρέψιµος, δηλαδή adj(a) = 0 Άρα ϑα έχουµε adj(a) = 0 = A n Εποµένως η Ϲητούµενη σχέση ισχύει για κάθε τετραγωνικό πίνακα () Συµβολίζοντας µε A kl τον συµπαράγοντα του στοιχείου στη ϑέση (k, l) του πίνακα λa, και µε kl την ελάσσονα ορίζουσα τάξης n που αντιστοιχεί στο στοιχείο στη ϑέση (k, l) του πίνακα λa, ϑα έχουµε : [adj(λa)] ij = A ji = ( ) j+i ji Οµως η ελάσσονα ορίζουσα τάξης n που αντιστοιχεί στο στοιχείο στη ϑέση (j, i) του πίνακα λa είναι η ορίζουσα η οποία προκύπτει αν διαγράψουµε την j-γραµµή και την i-στήλη του πίνακα λa Η τελευταία ορίζουσα προφανώς είναι ίση µε λ n -ϕορές την ελάσσονα ορίζουσα ji που αντιστοιχεί στο στοιχείο στη ϑέση (j, i) του πίνακα A: ji = λn ji Άρα [adj(λa)] ij = A ji = ( )j+i ji = λ n ( ) j+i ji = λ n A ji Άρα adj(λa) = λ n adj(a)

4 4 (4) Εστω λ λ 0 A = 0 0 λ n ένας διαγώνιος πίνακας Θα δείξουµε ότι αν n =, τότε adj(a) = A, και αν n, τότε : λ λ λ n λ λ λ n 0 A = 0 0 λ λ λ n Η περίπτωση n = είναι προφανής Αν k =, τότε ( ) ( ) A A adj(a) = λ 0 = A A 0 λ και άρα ο ισχυρισµός ( ) είναι αληθής Για τη γενική περίπτωση k = n, παρατηρούµε ότι, όταν i j, στον υπολογισµό της ελάσσονας ορίζουσας ij του πίνακα A υπάρχει πάντα µια στήλη ή γραµµή µηδενική και εποµένως ij = 0, δηλαδή A ij = 0 όταν i j Οταν i = j, τότε η ελάσσονα ορίζουσα ii είναι η ορίζουσα τάξης n του διαγώνιου πίνακα ο οποίος στη διαγώνιο έχει όλα τα στοιχεία λ, λ, λ n, εκτός του λ i Εποµένως ii = λ λ i λ i+ λ n, και επειδή A ii = ( ) i+i ii, ϑα έχουµε : A ij = { 0, αν i j λ λ i λ i+ λ n, αν i = j δηλαδή ο πίνακας adj(a) έχει την επιθυµιτή µορφή ( ) (5) Θα έχουµε : [ t adj(a)] ij = (adj(a)) ji = A ij = ( ) i+j ij Από την άλλη πλευρά, συµβολίζοντας µε A kl τον συµπαράγοντα του στοιχείου στη ϑέση (k, l) του πίνακα t A, και µε kl την ελάσσονα ορίζουσα τάξης n που αντιστοιχεί στο στοιχείο στη ϑέση (k, l) του πίνακα t A, ϑα έχουµε : [adj( t A)] ij = A ji = ( ) j+i ji Οµως η ελάσσονα ορίζουσα τάξης n που αντιστοιχεί στο στοιχείο στη ϑέση (j, i) του πίνακα t A είναι η ορίζουσα η οποία προκύπτει αν διαγράψουµε την j-γραµµή και την i-στήλη του πίνακα t A, δηλαδή είναι η ορίζουσα η οποία προκύπτει αν διαγράψουµε την i-γραµµή και την j-στήλη του πίνακα A Άρα ji = ij και εποµένως, i, j =,,, n: [ t adj(a)] ij = [adj( t A)] ij, δηλαδή : t adj(a) = adj( t A) (6) Αν ο πίνακας A είναι συµµετρικός, τότε t A = A και εποµένως : t adj(a) = adj( t A) = adj(a), δηλαδή ο προσαρτηµένος πίνακας του A είναι συµµετρικός (7) Αν ο πίνακας A είναι αντισυµµετρικός, τότε t A = A και εποµένως ϑα έχουµε : t adj(a) = adj( t A) = adj( A) = ( ) n adj(a) = ( ) n adj(a) ( ) Εποµένως : (αʹ) Αν ο n είναι άρτιος, τότε t adj(a) = adj(a), και άρα ο adj(a) είναι αντισυµµετρικός (ϐʹ) Αν ο n είναι περιττός, τότε t adj(a) = adj(a), και άρα ο adj(a) είναι συµµετρικός Ασκηση 6 Εστω A και B δύο αντιστρέψιµοι n n πίνακες µε στοιχεία από ένα σώµα K Να δειχθεί ότι : adj(a B) = adj(b) adj(a) Το συµπέρασµα εξακολουθεί να ισχύει και όταν οι πίνακες A και B δεν είναι αντιστρέψιµοι, η απόδειξη όµως είναι πιο δύσκολη

5 5 () Να δειχθεί ότι αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε και ο πίνακας adj(a) είναι αντιστρέψιµος και : adj(a) = adj(a ) () Να δειχθεί ότι αν ο πίνακας A είναι ορθογώνιος, τότε και ο πίνακας adj(a) είναι ορθογώνιος Λύση Γνωρίζουµε ότι : και εποµένως ϑα έχουµε : Άρα Από την άλλη πλευρά A adj(a) = A I n = adj(a) A και B adj(b) = B I n = adj(b) B adj(a) = A A I n = A A και adj(b) = B B I n = B B adj(b) adj(a) = B B A A = B A B A = (A B) A B ( ) (A B) adj(a B) = A B I n = adj(a B) = (A B) A B I n = (A B) A B ( ) Από τις σχέσεις ( ) και ) έπεται το Ϲητούµενο : adj(a B) = adj(b) adj(a) () Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε και ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος Επειδή adj(i n ) = I n ϑα έχουµε : adj(a A ) = adj(a ) adj(a) = adj(i n ) = adj(a ) adj(a) = adj(a ) adj(a) = I n adj(a A) = adj(a) adj(a ) = adj(i n ) = adj(a) adj(a ) = adj(a) adj(a ) = I n Άρα ο πίνακας adj(a) είναι αντιστρέψιµος και adj(a) = adj(a ) () Αν ο πίνακας A είναι ορθογώνιος, τότε : t A A = I n = A ta και άρα : adj( t A A) = adj(i n ) = adj(a) adj( t A) = I n = adj(a) tadj(a) = I n adj(a ta) = adj(i n ) = adj( t A) adj(a) = I n = t adj(a) adj(a) = I n Οι παραπάνω σχέσεις δείχνουν ότι ο πίνακας adj(a) είναι ορθογώνιος Ασκηση 7 Εστω A M n (K) ένας πίνακας, όπου n () Αν n =, να δειχθεί ότι adj(adj(a)) = A () Αν n και ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, να δειχθεί ότι () Να δειχθεί ότι : Λύση () Αν n = και A = adj(a) = ( ) A A = A A adj(adj(a)) = A n A adj(adj(a) = A (n ) ( ) a a, ϑα έχουµε : a a ( ) a a a a (( )) ( ) a a = adj(adj(a)) = adj a a = = A a a a a Το συµπέρασµα εξακολουθεί να ισχύει και όταν ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος Θα δούµε µια απόδειξη της γενικής περίπτωσης αργότερα

6 6 () Από τη σχέση A adj(a) = A I n = adj(a) A η οποία ισχύει για κάθε πίνακα A, ϑα έχουµε : ( ) adj(a) adj(adj(a)) = adj(a) I n Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο µέλη της πρώτης ισότητας µε τον πίνακα A ϑα έχουµε τη σχέση : η οποία µε χρήση της ( ) δίνει : A adj(a) adj(adj(a)) = adj(a) A A I n adj(adj(a)) = adj(a) A = A adj(adj(a)) = adj(a) A Από την Άσκηση 5 έχουµε adj(a) = A n και εποµένως A adj(adj(a)) = A n A Επειδή ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, από την παραπάνω σχέση ϑα έχουµε : adj(adj(a)) = A n A () Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος τότε από το µέρος () έχουµε adj(adj(a)) = A n A και εποµένως : adj(adj(a)) = A n A = ( A n ) n A = A n n A = A n n+ = A (n ) Αν ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, δηλαδή A = 0, τότε όπως είδαµε στην απόδειξη του µέρους () της Άσκησης 5, έπεται ότι adj(a) = 0 Με µία ακόµα εφαρµογή του µέρους () της Άσκησης 5, έχουµε adj(adj(a)) = 0 και τότε : adj(adj(a)) = 0 = A (n ) Εποµένως η Ϲητούµενη σχέση είναι αληθής για κάθε τετραγωνικό πίνακα ύο m n πίνακες A και B καλούνται γ-ισοδύναµοι αν ο B προκύπτει από τον A µετά την εκτέλεση πεπε- ϱασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων στις γραµµές του A Γνωρίζουµε τότε ότι : οι πίνακες A και B είναι γ-ισοδύναµοι αν υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε : B = E p E p E E A Ορίζουµε µια σχέση «γ» στο σύνολο M m n (K), ως εξής : A, B M m n (K): A γ B αν και µόνον αν οι πίνακες A και B είναι γ-ισοδύναµοι, δηλαδή, A, B M m n (K): A γ B υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p : B = E p E E A Ασκηση 8 () Να δειχθεί ότι η σχέση «γ» στο σύνολο M m n (K) των m n πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K είναι µια σχέση ισοδυναµίας () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας A είναι γ-ισοδύναµος µε τον µηδενικό πίνακα αν και µόνον αν A = O () Να δειχθεί ότι ένας πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι γ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Να δειχθεί ότι δύο τυχόντες n n αντιστρέψιµοι πίνακες είναι πάντα γ-ισοδύναµοι (5) Να δειχθεί ότι ένας ανστιστρέψιµος πίνακας A είναι γ-ισοδύναµος µε τον πίνακα A n, n Z Λύση () Για να δείξουµε ότι η σχέση «γ» είναι σχέση ισοδυναµίας, πρέπει να δείξουµε ότι είναι ανακλαστική, συµµετρική και µεταβατική (αʹ) Εστω A M m n (K) Επειδή ο µοναδιαίος m m πίνακας E m () = I m είναι στοιχειώδης και I m A = A, έπεται ότι A γ A, και άρα η σχέση «γ» είναι ανακλαστική (ϐʹ) Εστω A, B M m n (K) και υποθέτουµε ότι A γ B Τότε υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε : B = E p E E A Τότε ϑα έχουµε : A = E E Ep B Επειδή ο αντίστροφος ενός στοιχειώδους πίνακα είναι στοιχειώδης πίνακας, η τελευταία σχέση δείχνει ότι B γ A Άρα B γ A, και άρα η σχέση «γ» είναι συµµετρική

7 7 (γʹ) Εστω A, B, C M m n (K) και υποθέτουµε ότι A γ B και B γ C Τότε υπάρχουν στοιχειώδεις m m πίνακες E, E,, E p και F, F,, F q έτσι ώστε : B = E p E E A και C = F q F F B Τότε : C = F q F F B = F q F F E p E E A Επειδή οι πίνακες E, E,, E p και F, F,, F q είναι στοιχειώδεις, έπεται ότι A γ C και εποµένως η σχέση «γ» είναι µεταβατική () Αν ο πίνακας A = O, τότε προφανώς ο A είναι γ-ισοδύναµος µε τον εαυτό του Αντίστροφα, έστω ότι A γ O Τότε υπάρχουν στοιχειώδεις n n πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε : E p E E A = O Επειδή οι στοιχειώδεις πίνακες είναι αντιστρέψιµοι, και επειδή γινόµενο αντιστρέψιµων πινάκων είναι αντιστρέψιµος πινακας, έπεται ότι ο πίνακας E := E p E E είναι αντιστρέψιµος Τότε E EA = E O και άρα A = O () Γνωρίζουµε ότι ένας τετραγωνικός n n πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n, δηλαδή αν και µόνον αν υπάρχουν στοιχειώδεις n n πίνακες E, E,, E p έτσι ώστε : E p E E A = I n Εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν είναι γ-ισοδύναµος µε τον I n (4) Αν A, B είναι δύο αντιστρέψιµοι n n πίνακες, τότε από το µέρος () έπεται ότι A γ I n και B γ I n ή ισοδύναµα I n γ B, επειδή η σχέση «γ» είναι συµµετρική Επειδή η σχέση «γ» είναι µεταβατική, ϑα έχουµε A γ B (5) Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε ορίζεται ο αντίστροφός του A και εποµένως ορίζονται και οι πίνακες A n = (A ) n, n Θέτοντας A 0 = I n, έπεται ότι ορίζονται οι πίνακες A n, n Z, οι οποίοι είναι αντιστρέψιµοι µε αντίστροφο (A n ) = A n = (A ) n Από το µέρος (4) έπεται ότι A γ A n, n Z Ασκηση 9 Να ϐρεθεί η ισχυρά κλιµακωτή µορφή του πίνακα : A = 0 0 Ακολούθως, αν ο A είναι αντιστρέψιµος, να ϐρεθεί ο A µε χρήση πράξεων επί των γραµµών του Λύση Θα υπολογίσουµε ταυτόχρονα την ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A και τον αντίστροφο A του πίνακα A, αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, εκτελώντας στοιχεώδεις πράξεις στις γραµµές του A (A I ) = Γ Γ Γ Γ Γ +Γ Γ 4 Γ Γ Γ Γ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ = (I B) όπου 4 4 B = 0 4 4

8 8 Εποµένως η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A είναι ο µοναδιαίος πίνακς I Αυτό σηµαίνει ότι ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και ο αντιστροφός του είναι ο πίνακας 4 4 A = Ασκηση 0 Αν a K, να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα : A = 0 a 9 και ακολούθως να ϐρεθεί η τιµή του a για τις οποίες ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος Ποιός είναι ο αντίστροφος του A; Λύση Θα έχουµε : (A I ) = a Γ Γ Γ a Γ Γ aγ a 9 a 0 ιακρίνουµε περιπτώσεις : Γ Γ a a a a 9 a 0 Γ Γ +(a )Γ () Αν a = 8, τότε εργαζόµενοι στον πίνακα ( ), ϑα έχουµε : Γ Γ Γ = (B A ) Ο πίνακας B είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και επειδή B I n, έπεται ότι ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, και η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A είναι ο πίνακας () Αν a 8, τότε εργαζόµενοι στον πίνακα ( ), ϑα έχουµε : Γ 8 a Γ 0 0 = 8 a a a+ (a+) ( a+) (8 a) (8 a) 8 a = Γ Γ + Γ a Γ Γ Γ a 8 a 8 a 8 a+ a 0 0 a+ a a 8 a 8) 8 a 0 0 a 8 a 8 8 a a 8 a 8 a 8 a a 8 a 8 a 8 = (I A ) a+ a 0 0 a 8 a 8 a 8 ( )

9 9 όπου 9 9 A a 8 a 8 a 8 = a 9 9 a 8 a 8 a 8 = 9 9 a 9 9 a+ a a 8 a + a a 8 a 8 a 8 Εποµένως ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας A = a a 9 9 a + a Συνοψίζοντας δείξαµε ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιµος αν και µόνον αν a 8 και τότε ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας που δίνεται παραπάνω Εστω A ένας m n πίνακας µε στοιχεία από ένα σώµα K Ο πίνακας A καλείται κανονικός αν είναι ταυτόχρονα ισχυρά γ-κλιµακωτός και ισχυρά σ-κλιµακωτός Προφανώς ένας κανονικός πίνακας είναι της µορφής : ( ) I A = r O = r (n r) ( ) O (m r) r O (m r) (n r) όπου I r είναι ο µοναδιαίος r r πίνακας, O r (n r) είναι ο µηδενικός r (n r) πίνακας, O (m r) r είναι ο µηδενικός (m r) r πίνακας, και O (m r) (n r) είναι ο µηδενικός (m r) (n r) πίνακας Προφανώς κάθε m n πίνακας A µπορεί να µετατραπεί, µετά την εκτέλεση πεπερασµένου πλήθους στοιχιωδών πράξεων στις γραµµές και στις στήλες του, σε έναν κανονικό πίνακα, ο οποίος καλείται η κανονική µορφή του A Ασκηση Να ϐρεθεί η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα : 0 A = και ακολούθως να ϐρεθεί η κανονική µορφή του πίνακα A Λύση Θα έχουµε : Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ +Γ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ +Γ

10 := B Ο πίνακας B είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και είναι η ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή του A B = Σ Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ Σ 4 Σ 4 Σ Σ Σ 5 Σ Σ Σ Σ 4 Σ Σ Σ 4 Σ Σ 4 Σ 4 4Σ Σ 4 Σ 4 +Σ 0 0 := C Ο πίνακας C είναι ισχυρά γ-κλιµακωτός και ισχυρά σ-κλιµακωτός Εποµένως ο πίνακας C είναι η κανονική µορφή του πίνακα A Ασκηση Να λυθεί το σύστηµα : (Σ) x + x x = x + x x = x + x + x = Λύση Εχουµε : A =, B =, X = x x, (A B) = Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): Γ Γ Γ 0 4 Γ Γ Γ Γ Γ +4Γ Γ Γ Γ x Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + 0x + 0x = (Σ ) 0x + x + 0x = 0x + 0x + x = το οποίο έχει προφανή λύση την x = x = x = Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση την : x =, x =, x =

11 Ασκηση Να λυθεί το σύστηµα : (Σ) x + x 5x = x x + 4x = 4 4x + x 6x = 8 Λύση Εχουµε : A = 5 4, B = 4, X = x x, (A B) = x Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4Γ Γ Γ Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + 0x x = (Σ ) 0x + x x = 0 0x + 0x + 0x = 0 Γ 7 Γ Για το (Σ ) έχουµε : x = x και x = x Θέτουµε x = λ (αυθαίρετη τιµή από το σώµα K), και τότε έπεται ότι το σύτστηµα (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K), τις εξής : x = + λ, x = λ, x = λ Επειδή το σύστηµα (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το σύτστηµα (Σ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K), τις εξής : x = + λ, x = λ, x = λ, (λ K) Ασκηση 4 Να λυθεί το σύστηµα : x + x x + x 4 = 0 8x (Σ) + x 9x + 8x 4 = 0 4x + 6x + x x 4 = 0 x + x + 9x + 7x 4 = 0 Λύση Εχουµε : 0 A = , B = 0 0, X = x x x x 4 x 5 0, (A B) = Επειδή ο πίνακας των σταθερών όρων είναι ο µηδενικός εργαζόµαστε Εκτελώντας στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του πίνακα A των συντελεστών (Σ): Γ Γ 4Γ Γ Γ Γ, Γ 4 Γ 4 Γ Γ Γ +Γ Γ 4 Γ 4 +Γ

12 Γ 5 Γ Γ Γ Γ Γ + Γ Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος του συστήµατος x + x + 0x + 0 x 4 = 0 (Σ 0x ) + 0x + x 4 5 x 4 = 0 0x + 0x + 0x + 0x 4 = 0 0x + 0x + 0x + 0x 4 = 0 Για το (Σ ) έχουµε : x = 4 5 x 4 και x = x 0 x 4 Θέτοντας x = λ και x 4 = µ (αυθαίρετες τιµές από το σώµα K) έπεται ότι το (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από δύο παραµέτρους λ, µ K: x = λ 0 µ, x = λ, x = 4 5 µ, x 4 = µ Επειδή το σύστηµα (Σ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ), έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από δύο παραµέτρους λ, µ K, τις εξής : x = λ 0 µ, x = λ, x = 4 5 µ, x 4 = µ (λ, µ K) Ασκηση 5 Να λυθεί το σύστηµα : x x + x x 5 = 0 x (Σ) + x x + x 4 = 0 x x + x + x 4 = λ 4x + 4x 4x x 4 + x 5 = λ Λύση Εχουµε : 0 0 A = , B = 0 λ, X = λ 0 0 (A B) = λ λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): x x x x 4 x λ λ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ λ λ Γ 4 Γ 4 +4Γ λ λ Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 +Γ λ 4 λ Γ 4 Γ 4 +Γ

13 λ 0 λ Γ Γ λ 0 λ και άρα καταλήγουµε στο παρακάτω σύστηµα : x x + x x 5 = 0 x 4 x 5 = 0 x 5 = λ 0 = λ ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις : () Αν λ 0 τότε έπεται ότι το σύστηµα (Σ) είναι αδύνατο () Αν λ = 0 τότε έχουµε x 5 = 0 και άρα x 4 = 0 Ακόµα, από την πρώτη εξίσωση έχουµε x = x x Θέτουµε x = κ και x = ν µε κ, ν R Τότε έχουµε τη γενική λύση : x = κ ν x = κ x = ν κ, ν R x 4 = 0 x 5 = 0 Ασκηση 6 Να λυθεί το σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = λ x (Σ) + x = λ x 4 x 5 = λ x + x + x 4 x 5 = λ Λύση Εχουµε : A = λ, B = λ λ, X = λ λ (A B) = λ λ 0 λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): x x x x 4 x 5 λ λ λ 0 λ Γ 4 Γ 4 Γ λ λ λ Γ 4 Γ 4 Γ

14 4 λ λ λ 0 + λ και άρα καταλήγουµε στο παρακάτω σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = λ x + x = λ x 4 x 5 = λ 0 = + λ ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις : () Αν λ τότε το σύστηµα (Σ) είναι αδύνατο () Για λ = έχουµε το σύστηµα : x + x + x + x 4 x 5 = x + x = x 4 x 5 = Συνεπώς έχουµε ότι x = x, x 4 = + x 5 και αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση ϐρίσκουµε x = x + x 5 Θέτουµε x = ν και x 5 = κ µε κ, ν R Τότε έχουµε τη γενική λύση : x = ν + κ x = ν x = ν κ, ν R x 4 = + κ x 5 = ν Ασκηση 7 Αν λ R, να λυθεί το ακόλουθο σύστηµα : x + x + x + x 4 + x 5 x 6 + 0x 7 = 0 0x (Σ) : + x + 0x + 0x 4 + x 5 x 6 + 0x 7 = x + x + x + x 4 + x 5 x 6 + x 7 = x + 0x + x + x 4 + 0x 5 + 0x 6 + 0x 7 = λ Λύση Ο πίνακας συντελεστών και ο πίνακας σταθερών όρων του συστήµατος (Σ) είναι 0 0 A = και B = λ Εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στον επαυξηµένο πίνακα (A B): (A B) = Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 Γ λ λ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 4 Γ 4 +Γ λ λ

15 5 Ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας ενός συστήµατος (Σ ): x + 0x + x + x 4 + 0x 5 + 0x 6 + 0x 7 = (Σ 0x ) : + x + 0x + 0x 4 + x 5 x 6 + 0x 7 = 0x + 0x + 0x + 0x 4 + 0x 5 0x 6 + x 7 = 0 0x + 0x + 0x + 0x 4 + 0x 5 + 0x 6 + 0x 7 = λ το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) ιακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις : () Αν λ τότε λ 0, ο τελευταίος πίνακας τότε η τελευταία εξίσωση του (Σ ) είναι αδύνατη διότι ϑα έχουµε 0 = ( λ 0 Εποµένως το (Σ ) και άρα και το (Σ) είναι αδύνατο () Εστω λ = Τότε το (Σ ) είναι της µορφής (παραλείπουµε τους άγνωστους µε µηδενικό συντελεστή): Θέτουµε x + x + x 4 = x + x 5 x 6 = x 7 = 0 = x = κ, x 4 = λ, x 5 = µ, x 6 = ν x = x x 4 x = x 5 + x 6 x 7 = 0 να είναι αυθαίρετες τιµές από το σώµα K, έπεται ότι το σύστηµα (Σ ), άρα και το ισοδύναµό του σύστηαµ (Σ), έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από 4 παραµέτρους : Εποµένως η γενική λύση του συστήµατος (Σ) είναι x = κ ξ x = µ + ν x = κ x 4 = ξ κ, ξ, µ, ν R x 5 = µ x 6 = ν x 7 = 0 Ασκηση 8 Να λυθεί το σύστηµα (λ R): x y + z = (Σ) x + y + λz = x + λy + z = λ Λύση Εχουµε : A = λ, B =, X = x y, (A B) = λ λ λ z λ λ Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): (A B) = λ Γ Γ Γ 0 λ Γ Γ Γ λ λ 0 λ + 0 λ ιακρίνουµε περιπτώσεις : () Αν λ + = 0, δηλαδή λ =, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής :

16 6 ο οποίος είναι ο επαυξηµένος ενός συστήµατος (Σ ) ισοδύναµου µε το (Σ) Επειδή προφανώς το (Σ ) είναι αδύνατο (η τελευταία εξίσωση του είναι της µορφής 0x + 0y + 0z = 4), έπεται ότι το (Σ) είναι αδύνατο () Αν λ + 0, δηλαδή λ, τότε εκτελούµε στοιχειώδεις πράξεις στις γραµµές του τελευταίου πίνακα : 0 λ 0 λ + 0 λ Γ Γ Γ λ+ Γ λ+ 0 λ 0 λ+ 0 0 λ 0 λ 0 0 λ+ (λ ) λ+ Γ Γ +Γ Γ Γ Γ ιακρίνουµε περιπτώσεις : (αʹ) Αν λ+ = 0, δηλαδή αν λ =, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής και είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + 0y + z = (Σ ) 0x + y + 0z = 0x + 0y + 0z = 0 το οποίο είναι ισοδύναµο µε το σύστηµα (Σ) Θέτοντας z = κ να είναι µια αυθαίρετη τιµή από το σώµα K, έπεται ότι το (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο κ K: x = κ, y =, z = κ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο, τις εξής : x = κ, y =, z = κ (κ K) (ϐʹ) Αν λ+ 0, δηλαδή αν λ, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι της µορφής λ+ 0 λ+ 0 λ 0 Γ Γ +Γ λ 0 0 Γ Γ λ+ Γ λ+ (λ ) Γ 0 0 λ+ Γ λ λ+ λ λ 0 0 λ λ+ ο τελευταίος πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας του γραµµικού συστήµατος x + 0y + z = 4 (Σ ) 0x + y + 0z = λ λ+ 0x + 0y + z = 4 λ+ το οποίο είναι ισοδύναµο µε το σύστηµα (Σ) Προφανώς το (Σ ) έχει µοναδική λύση την x = 4, y = λ λ+, z = 4 λ+ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση, την εξής : x = 4, y = λ λ +, z = 4 λ + Συνοψίζοντας, δείξαµε ότι το σύστηµα (Σ) είναι : () Είναι αδύνατο, αν λ =

17 7 () Εχει άπειρες λύσεις, αν : λ και λ = Οι άπειρες λύσεις του (Σ) εξαρτώνται από µια παράµετρο και είναι οι εξής : x = κ, y =, z = κ (κ K) () Εχει µοναδική λύση, αν λ και λ Η µοναδική λύση του (Σ) είναι η εξής : x = 4, y = λ λ +, z = 4 λ + Ασκηση 9 Αν a, R, να λυθεί το σύστηµα : x + y + z = 6a (Σ) x + y + ( + )z = 4 x + y + z = a Λύση Εχουµε : A = ( + ), B = 6a 4, X = x y, (A B) = 6a ( + ) 4 a z a Εκτελούµε στοιχιώδεις πράξεις στις γραµµές του επαυξηµένου πίνακα του (Σ): 6a ( + ) 4 Γ Γ Γ 6a a Γ Γ a a ιακρίνουµε περιπτώσεις : () = 0 Τότε ο τελευταίος πίνακας είναι ο a a 0 a ο οποίος είναι ο επαυξηµένος πίνακας του συστήµατος x + (Σ y + z = a ) 0x + 0y + 0z = 4 + 6a 0x + y + z = a a a a Από το οποίο ϐλέπουµε ότι : (αʹ) Αν 4 + 6a 0, δηλαδή αν a 4 6 =, τότε το (Σ ) είναι αδύνατο Επειδή το (Σ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ), έπεταιο ότι αν a, τότε το (Σ) είναι αδύνατο (ϐʹ) Αν Αν 4 + 6a = 0, δηλαδή αν a = 4 6 =, τότε ο επαυξηµένος πίνακας του (Σ ) είναι 0 Γ Γ Γ Γ 0 Ο τελευταίος πίνακας είναι είναι ο επαυξηµένος πίνακας του συστήµατος x + 0y + (Σ 6 z = 7 ) 0x + y + z = 0x + 0y + 0z = 0 Γ Γ Γ Από το οποίο ϐλέπουµε ότι : y = ( + z) και x = 7 6 z Θέτοντας z = λ, (αυθαίρετη τιµή από το σώµα K), έπεται ότι το σύστηµα (Σ ) έχει άπειρες λύσεις, οι οποίες εξαρτώνται από µια

18 8 παράµετρο λ K: x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ ) και το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε το (Σ),έπεται ότι το (Σ) έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K, τις εξής : () Αν 0 Τότε : a a a x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ, (λ K) Γ Γ a 0 a + a a ιακρίνουµε περιπτώσεις : (αʹ) Αν = 6, τότε έχουµε τον πίνακα : a 0 0 a Γ Γ +Γ +a 0 0 a a a a = a + a 4+6a 0 0 a 0 0 a a Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ a 0 0 a a ιακρίνουµε περιπτώσεις : (i) Αν +69a 0, δηλαδή αν a 69, τότε το (Σ) είναι αδύνατο, καθώς ο παραπάνω πίνακας είναι ο επαυξηµένος πίνακας ενός συστήµατος το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) και ειναι προφανώς αδύνατο (ii) Αν +69a = 0, δηλαδή αν a = 69, τότε ο τελευταίος πίνακας είναι : ( 69 ) 0 0 ( 69 ) = a Ο τελευταίος πίνακας είναι ο πίνακας του επαυξηµένου συστήµατος x + (Σ y + z = ) 0x + 0y + z = 4 0x + 0y + 0z = 0 το οποίο είναι ισοδύναµο µε το (Σ) και το οποίο έχει άπειρες λύσεις : z = 4, και x = λ +, όπου λ είναι µια αυθαίρετη παράµετρος από το σώµα K Εποµένως το (Σ έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από µια παράµετρο λ K: x = λ + (ϐʹ) Αν 6, τότε : a a + a 4+6a 0 0, y = λ, z = 4, (λ K) Γ 6 Γ a 4 6a+6a a 0 0 4a 6 6a+6a 6 4+6a 0 0 Ο τελευταίος πίνακας είναι ο πίνακας του επαυξηµένου συστήµατος (Σ ) x + 0y + 6 z = 4a 6 0x + y z = 6a+6a 6 0x + 0y + z = 4+6a Γ Γ Γ

19 το οποίο είναι ισοδυναµο µε το (Σ) και έχει µοναδική λύση : z = 4+6a a+6a +4 4a 6 (6 ), x = 4a a το (Σ), έπεται ότι το (Σ) έχει µοναδική λύση x = 4a + 6a + 4 (6 ) Συνοψίζοντας, δείξαµε ότι το σύστηµα (Σ) είναι : () Είναι αδύνατο, αν : = 0 9, y = 6a+6a a = = 4a 4 6a (6 ) Επειδή το (Σ ) είναι ισοδύναµο µε, y = a + 6a + 4 4a 6, z = 4 + 6a (6 ) και a ή = 6 και a 69 () Εχει µοναδική λύση, αν : 0 και 6 Τότε η µοναδική λύση του (Σ) είναι : x = 4a + 6a + 4 (6 ), y = a + 6a + 4 4a 6, z = 4 + 6a (6 ) () Εχει άπειρες λύσεις, αν : (αʹ) Είτε = 0 και a = Τότε οι λύσεις του (Σ) είναι της µορφής : x = 7 6 λ, y = ( + λ), z = λ, (λ K) (ϐʹ) Είτε = 6 και a = 69 Τότε οι λύσεις του (Σ) είναι της µορφής : x = λ +, y = λ, z = 4, (λ K) Ασκηση 0 Εστω λ, a,, c, h, g, f K, να ϐρεθούν αναγκαίες και ικανές συνθήκες στα στοιχεία αυτά έτσι ώστε το οµογενές σύστηµα γραµµικών εξισώσεων λx + ay + z + cw = 0 ax + λy + hz gw = 0 (Σ) x hy + λz + gw = 0 cx + gy f z + λw = 0 να έχει µια µη-µηδενική λύση Λύση Εστω ότι το (Σ) έχει µια µη-µηδενική λύση X 0 = x 0 y 0 z 0 w 0 δηλαδή ένα τουλάχιστον εκ των x 0, y 0, z 0, w 0 είναι µη-µηδενικό Τότε ικανοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις µεταξύ αριθµών του σώµατος K: λx 0 + ay 0 + z 0 + cw 0 = 0 (A) ax 0 + λy 0 + hz 0 gw 0 = 0 (B) x 0 hy 0 + λz 0 + gw 0 = 0 (C) cx 0 + gy 0 fz 0 + λw 0 = 0 (D) Πολλαπλασιάζοντας : () την πρώτη σχέση (A) µε λx 0, () την δεύτερη σχέση (B) µε λy 0, () την τρίτη σχέση (C) µε λz 0, (4) την τέταρτη σχέση (D) µε λw 0

20 0 και κατόπιν προσθέτοντας όλες τις σχέσεις που προκύπτουν, εύκολα ϐλέπουµε ότι προκύπτει η ακόλουθη σχέση λ (x 0 + y 0 + z 0 + w 0) = 0 Επειδή τουλάχιστον ένα εκ των x 0, y 0, z 0, w 0 είναι µη-µηδενικό, από την τελευταία σχέση έπεται ότι λ = 0, δηλαδή λ = 0 Τότε ο πίνακας των συντελεστών του συστήµατος (Σ) είναι ο ακόλουθος : 0 a c A = a 0 h g h 0 f ( ) c g f 0 δηλαδή είναι ένας αντισυµµετρικός πίνακας τέταρτης τάξης Επειδή το οµογενές σύστηµα A X = O, έχει τουλάχιστον µια µη-µηδενική λύση, έπεται ότι A = 0 Αναπτύσσοντας την ορίζουσα του A κατά τα στοιχεία της πρώτης γραµµής ϐλέπουµε ότι : A = (af + g + ch) Άρα ϑα πρέπει να έχουµε : A = (af + g + ch) = 0, απ όπου έπεται ότι af + g + ch = 0 Εποµένως δείξαµε ότι αν το (Σ) έχει τουλάχιστον µια µη-µηδενική λύση, τότε : λ = af + g + ch = 0 Αντίστροφα, αν λ = af +g+ch = 0, τότε ο πίνακας A των συντελεστών του (Σ) είναι όπως στην παραπάνω σχέση ( ) και άρα η ορίζουσά του ϑα είναι A = (af + g + ch) = 0 Αυτό όµως σηµαίνει ότι 4 το (Σ) έχει τουλάχιστον µια µη-µηδενική λύση Αν A 0, τότε ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος και τότε η σχέση A X = O δίνει A A X = A O, δηλαδή I 4 X = O απ όπου X = O Αυτό είναι άτοπο από την υπόθεση ότι το (Σ) έχει µη-µηδενιές λύσεις 4 Πράγµατι, επειδή A 0, η τελευταία γραµµή στην ισχυρά γ-κλιµακωτή µορφή B του A ϑα είναι η µηδενική Αυτό όπως µπορούµε να δούµε εύκολα σηµαίνει ότι το ισοδύναµο µε το (Σ) οµογενές σύστηµα µε πίνακα συντελεστών τον πίνακα B έχει άπειρες λύσεις οι οποίες εξαρτώνται από n παραµέτρους ( είξτε το σαν Άσκηση)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 15 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 7 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Γραµµικη Αλγεβρα Ι Ακαδηµαϊκο Ετος 2011-2012 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml 21-2 - 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( 8 µον.) Η άσκηση αυτή αναφέρεται σε διαιρετότητα και ρίζες πολυωνύµων. a. Να λυθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

[A I 3 ] [I 3 A 1 ].

[A I 3 ] [I 3 A 1 ]. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 (α) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα A = 6 4 (ϐ) Εστω b, b, b στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 6x + x + x = b x

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai218/lai218html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 218 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις Επαναληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015/nt015.html Τρίτη Ιουνίου 015 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai217/lai217html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 217 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 11 Μαίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ Τα κάτωθι προβλήµατα προέρχονται από τα κεφάλαια, και του συγγράµµατος «Γραµµική Άλγεβρα». Η ηµεροµηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt205/nt205.html ευτέρα 27 Απριλίου 205 Ασκηση. είξτε ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html ευτέρα 23 Απριλίου 2018 Αν C

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 Αν

Διαβάστε περισσότερα

x 2 = b 1 2x 1 + 4x 2 + x 3 = b 2. x 1 + 2x 2 + x 3 = b 3

x 2 = b 1 2x 1 + 4x 2 + x 3 = b 2. x 1 + 2x 2 + x 3 = b 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 008-9 ΛΥΣΕΙΣ = 1 (Ι) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα 6 40 1 0 A 4 1 1 1 (ΙΙ) Εστω b 1, b, b 3 στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 1 x 1 + 4x + x 3 = b x 1 + x + x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες,

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Ορισμός 1: Ένας πίνακας Α με m γραμμές και n στήλες, παριστάνεται με την εξής ορθογώνια διάταξη: α11 α12 α1n α21 α22 α2n A = αm1 αm2 αmn Ορισμός 2: Δύο πίνακες Α και Β είναι ίσοι, και γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017 ΜΑΣ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο 07-08, Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: ώρες 8 Νοεμβρίου, 07 Δίνονται 4 προβλήματα που αντιστοιχούν σε 0 μονάδες με άριστα το 00! ΟΝΟΜΑ: Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη Μαΐου 013 Ασκηση 1. Βρείτε τις τάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 14 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 4 Μαίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 5 Οκτωβρίου 006 Ηµεροµηνία παράδοσης της Εργασίας: 0 Νοεµβρίου 006.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η (Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 7 Οκτωβρίου 00) Η Εργασία χωρίζεται σε µέρη: Το πρώτο Ασκήσεις - περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων. Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58

Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων. Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58 Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων Τηλ. 26410741964196 E-mail fkoutel@cc.uoi.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58 Γραµµική άλγεβρα...... είναι τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση Κεφάλαιο 7: Βάσεις και ιάσταση Σελίδα από 9 Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση n Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε την έννοια της βάσης στο και στο Κεφάλαιο 6 µελετήσαµε διανυσµατικούς χώρους. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i.

( ) 10 ( ) εποµ ένως. π π π π ή γενικότερα: π π. π π. π π. Άσκηση 1 (10 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. http://elern.mths.gr/, mths@mths.gr, Τηλ: 697905 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΠΛΗ 00-0: Άσκηση (0 µον) Θεωρούµε το µιγαδικό αριθµό z= i. α) (5 µον) Βρείτε την τριγωνοµετρική µορφή του z.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 1) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 1 Οκτωβρίου 007 Ηµεροµηνία παράδοσης της Εργασίας: 9 Νοεµβρίου 007. Πριν από την λύση κάθε άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Εφαρµογές της Κανονικής Μορφής Jordan Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 46 8 Εφαρµογές της Κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ 3 2Γ. Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει το ισοδύναμο με το αρχικό σύστημα. 3x 2 2x 3 = 1 x 3 = 2

Γ 3 2Γ. Από τον τελευταίο πίνακα προκύπτει το ισοδύναμο με το αρχικό σύστημα. 3x 2 2x 3 = 1 x 3 = 2 Γραμμικά συστήματα Άσκηση. Να βρεθεί η λύση του γραμμικού συστήματος x 2x 2 + x 3 = x + x 2 x 3 = 2 2x x 2 + x 3 = Απόδειξη. Θεωρούμε τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος 2 2 2 και εκτελούμε στοιχειώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ι,

Γραμμική Άλγεβρα Ι, Γραμμική Άλγεβρα Ι, 207-8 Ασκήσεις2 και Ασκήσεις3: Γραμμοϊσοδύναμοι Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Βασικά σημεία Γραμμοϊσοδυναμία πινάκων o Στοιχειώδεις πράξεις γραμμών o Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 ιανυσµατικοι Υποχωροι και Κατασκευες Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii19/laii19html Παρασκευή 1 Μαρτίου 19 Υπενθυµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β)

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Κεφάλαιο 3β Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Ο σκοπός µας εδώ είναι να αποδείξουµε το εξής σηµαντικό αποτέλεσµα. 3.3.6 Θεώρηµα Έστω R µια περιοχή κυρίων ιδεωδών, F ένα ελεύθερο R-πρότυπο τάξης s < και N F. Τότε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Γραμμικά Συστήματα

Πίνακες Γραμμικά Συστήματα Πίνακες Γραμμικά Συστήματα 1. Είδη Πινάκων Οι πίνακες είναι ένα χρήσιμο μαθηματικό εργαλείο, με εφαρμογές και διασυνδέσεις σε πολλές επιστήμες. Η σημαντικότερη εφαρμογή των πινάκων είναι στην επίλυση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - I Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 35 7 Η Κανονική Μορφή Jordan - I Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: ιανυσµατικοί χώροι Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα: «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α )

Σημειώσεις για το μάθημα: «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α ) Χρήστος Ι Σχοινάς Αν Καθηγητής ΔΠΘ Σημειώσεις για το μάθημα «Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων» (Μέρος Α ) ΞΑΝΘΗ, 008 - - - - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΝΥΣΜATA Ορισμοί και ιδιότητες Συχνά, σε διάφορα προβλήματα στα Μαθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii08/laii08.html Παρασκευή 4 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα