ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017 Ασκηση 1 Εστω K ένα σώµα και (E, +, ) µια τριάδα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο E, µια εσωτερική πράξη «πρόσθεσης» + και µια εξωτερική πράξη «ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού» του K επί του E: +: E E E, ( x, y) x + y και : K E E, (k, x) k x Υποθέτουµε ότι η τριάδα (E, +, ) ικανοποιεί όλα τα αξιώµατα ενός διανυσµατικού χώρου υπεράνω του K, εκτός πιθανόν από το Αξίωµα (), δηλαδή δεν απαιτούµε να ισχύει ότι, x, y E: x + y y + x Να δειχθεί ότι ισχύει το Αξίωµα () και άρα η τριάδα (E, +, ) είναι ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του K Λύση Εστω x, y E Θα εφαρµόσουµε την επιµεριστικές ιδιότητες (Αξιώµατα (5) και (6)) για να υπολογίσουµε µε δύο τρόπους το διάνυσµα (1 + 1) ( x + y) (1) Χρησιµοποιώντας τα αξιώµατα ενός διανυσµατικού χώρου υπεράνω του K, εκτός από το αξίωµα (), ϑα έχουµε : (1 + 1) ( x + y) (1 + 1) x + (1 + 1) y 1 x + 1 x + 1 y + 1 y x + x + y + y () Παρόµοια, χρησιµοποοιώντας τα αξιώµατα ενός διανυσµατικού χώρου υπεράνω του K, εκτός από το αξίωµα (), ϑα έχουµε : (1 + 1) ( x + y) 1 ( x + y) + 1 ( x + y) x + y + x + y Από τα (1) και (), έπεται ότι x + x + y + y x + y + x + y Προσθέτοντας πρώτα από τα αριστερά το στοιχείο x και ακολούθως προσθέτοντας το στοιχείο y από τα δεξιά, ϑα έχουµε : x + x + y + y x + y + x + y ( x) + x + x + y + y + ( y) ( x) + x + y + x + y + ( y) ( x + x) + x + y + ( y + ( y)) ( x + x) + y + x + ( y + ( y) 0 + x + y y + x + 0 x + y y + x Εποµένως, ισχύει και το αξίωµα (), δηλαδή x, y E: x + y y + x, και εποµένως η τριάδα (E, +, ) είναι ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του K Ασκηση Να δειχθεί ότι το Αξίωµα (8) ενός διανυσµατικού χώρου E, δηλαδή ότι, x E: 1 x x, δεν προκύπτει από τα υπόλοιπα αξιώµατα Λύση Για να δείξουµε το Ϲητούµενο, αρκεί να δείξουµε ότι υπάρχει ένα σώµα K και µια τριάδα (E, +, ), η οποία αποτελείται από ένα σύνολο E, µια εσωτερική πράξη «πρόσθεσης» + και µια εξωτερική πράξη «ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού» του K επί του E: +: E E E, ( x, y) x + y και : K E E, (k, x) k x έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα αξιώµατα (1) - (7) αλλά να µην ικανοποιείται το αξίωµα (8)

2 Θέτουµε E R και ορίζουµε πράξεις +: R R R, ( x (a, b), y (c, d)) x + y : (a + c, b + d) : K E E, (k, x (a, b)) k x : (ka, 0) Για την τριάδα (R, +, ), προφανώς το αξίωµα (8) δεν ικανοποιείται διότι για παράδειγµα αν x (1, 1), τότε έχουµε : 1 (1, 1) (1, 0) (1, 1) είχνουµε ότι για την τριάδα (R, +, ), ικανοποιούνται τα υπόλοιπα αξιώµατα (1) - (7) Υπενθυµίζουµε ότι η τριάδα (R, +, ), όπου k (a, b) (ka, kb) είναι διανυσµατικός χώρος υπεράνω του R (1) Επειδή η πρόσθεση «+» στην τριάδα (R, +, ) συµπίπτει µε την πρόσθεση «+» στην τριάδα (R, +, ) η οποία αποτελεί διανυσµατικό χώρο υπεράνω του R, έπεται ότι για την τριάδα (R, +, ), ικανοποιούνται τα αξιώµατα (1) - (4) () Εστω k R και x (a, b) και y (c, d) δύο στοιχεία του R Τότε : k ( x + y) k ((a, b) + (c, d)) k (a + c, b + d) (k(a + c), 0) (ka + kc, 0) (ka, 0) + (kc, 0) k (a, b) + k (c, d) k x + k y (3) Εστω k, l R και x (a, b) ένα στοιχείο του R Τότε : (k + l) x (k + l) (a, b) ((k + l)a, 0) (ka + la, 0) (ka, 0) + (la, 0) k (a, b) + l (a, b) k x + l x (4) Εστω k, l R και x (a, b) ένα στοιχείο του R Τότε : k (l x) k (l (a, b)) k (la, 0) (k(la), 0) ((kl)a, 0) (kl) (a, b) (kl) x Τα παραπάνω δείχνουν ότι για την τριάδα (R, +, ), ικανοποιούνται τα αξιώµατα (1) - (7), αλλά όχι το αξίωµα (8) το οποίο δεν ικανοποιείται Εποµένως το αξίωµα (8) δεν µπορεί να προκύψει από τα υπόλοιπα αξιώµατα Ασκηση 3 Θεωρούµε το σύνολο R 3 µαζί µε τις πράξεις : και : R 3 R 3 R 3, (x, y, z) (x, y, z ) (x + x, y + y, z + z ) : R R 3 R 3, r (x, y, z) (0, 0, 0) Να εξετάσετε αν µε τις παραπάνω πράξεις το σύνολο R 3 είναι R-διανυσµατικός χώρος Ποιά από τα αξιώµατα που διέπουν τον ορισµό του διανυσµατικού χώρου ισχύουν και ποια όχι ; Λύση Επειδή η πρόσθεση στην τριάδα (R 3,, ) συµπίπτει µε την πρόσθεση «+» στην τριάδα (R 3, +, ) η οποία αποτελεί διανυσµατικό χώρο υπεράνω του R, έπεται ότι για την τριάδα (R 3,, ), ικανοποιούνται τα αξιώµατα (1) - (4) Ιδιαίτερα το µηδενικό στοιχείο του R 3 είναι το διάνυσµα 0 (0, 0, 0) Εστω x και y δύο στοιχεία του R 3 και r, s R Τότε ϑα έχουµε : r ( x y) r x r y (r + s) x r x s x r (s x) r 0 0 (rs) x Εποµένως ικανοποιούνται τα αξιώµατα (5)-(7) Το αξίωµα (8) προφανώς δεν ικανοποιείται διότι, για κάθε διάνυσµα x 0, έχουµε : 1 x 0 x Εποµένως η τριάδα (R 3,, ) δεν είναι διανυσµατικός χώρος υπεράνω του R

3 3 Ασκηση 4 Στο σύνολο των n n πινάκων M n (R), ορίζουµε δυο πράξεις : και : M n (R) M n (R) M n (R), A B (A + B) : R M n (R) M n (R), r A (ra) Οι πράξεις στα δεξιά µέλη των ανωτέρω ορισµών είναι οι γνωστές πράξεις πρόσθεσης πινάκων και ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού αριθµού µε πίνακα Να εξετάσετε ποια από τα αξιώµατα που διέπουν τον ορισµό του διανυσµατικού χώρου ισχύουν και ποια όχι Λύση Θεωρούµε πίνακες A, B, C M n (R) και πραγµατικούς αριθµούς r, s R Θα έχουµε : (1) A (B C) A ( (B + C)) A ( B C) ( A + ( B C) ) (A B C) A + B + C () (A B) C ( (A + B) ) C ( A B) C ( A B + C) A + B C Επειδή γενικά A + B + C A + B C, έπεται ότι το αξίωµα (1) δεν ικανοποιείται A B (A + B) A B B A (B + A) B A Άρα το το αξίωµα () ικανοποιείται (3) Υποθέτουµε ότι υπάρχει πίνακας X M n (R) έτσι ώστε A X A X A, A M n (R) Τότε : A X A (A + X) A A X A X A Επειδή ο πίνακας X εξαρτάται από τον πίνακα A, και άρα δεν είναι µοναδικός 1, έπεται ότι το αξίωµα (3) δεν ικανοποιείται (4) Επειδή το αξίωµα (4) έχει νόηµα µόνον όταν ισχύει το αξίωµα (3), προκύπτει ότι το αξίωµα (4) δεν ικανοποιείται (5) r (A B) r ( A B) (r( A B)) ( ra rb) ra + rb r A r B ( ra) ( rb) ( ( ra) + ( rb)) ( ra rb) ra + rb (6) (7) (8) Άρα το αξίωµα (5) ικανοποιείται (r + s) A ( (r + s)a ) (ra + sa) ra sa r A s A ( ra) ( sa) ( ( ra) + ( sa) ) ( ra sa) ra + sa Άρα το αξίωµα (6) δεν ικανοποιείται r (s A) r ( sa) (r( sa)) r(sa) (rs)a (rs) A ((rs)a) (rs)a Άρα το αξίωµα (7) δεν ικανοποιείται Άρα το αξίωµα (8) δεν ικανοποιείται 1 A (1A) A A Συµπεραίνουµε ότι η τριάδα (R +,, ) δεν είναι διανυσµατικός χώρος υπεράνω του R Ασκηση 5 Στο σύνολο R + {r R r > 0 ορίζουµε τις πράξεις : και : R + R + R +, (a, b) a b ab 1 : R R + R +, (r, a) r a a Να εξετάσετε αν η τριάδα (R +,, ) αποτελεί διανυσµατικό χώρο πάνω από το R 1 Για παράδειγµα, αν υπήρχε πίνακας X ο οποίος να είναι ουδέτερο στοιχείο για την πράξη, τότε ϑα έπρεπε 0 X O και I n X I n, όπου 0 είναι ο µηδενικός n n πίνακας και ο I n είναι ο µιναδιαίος n n πίνακας Από την πρώτη σχέση έπεται ότι Q 0 και από την δεύτερη έπεται ότι X I n, και αυτό είναι άτοπο

4 4 Λύση Εστω a, b, c R και r R (1) () a (b c) a (bc 1) a(bc 1) 1 abc a 1 (a b) c (ab 1) c (ab 1)c 1 abc c 1 Επειδή γενικά abc a 1 abc c 1, όπως ϐλέπουµε ϑεωρώντας στοιχεία a, c µε a c και b 0 (πχ a 1 και b c 0), έπεται ότι το αξίωµα (1) δεν ικανοποιείται a b ab 1 ba 1 b a Άρα το αξίωµα () ικανοποιείται (3) Εστω ότι υπάρει x R + έτσι ώστε a x a x a, a R + Τότε : a x a ax 1 a ax 1 + a x 1 + a a Επειδή το στοιχείο x εξαρτάται από το στοιχείο a, και άρα δεν είναι µοναδικό, έπεται ότι το αξίωµα (3) δεν ικανοποιείται (4) Επειδή το αξίωµα (4) έχει νόηµα µόνον όταν ισχύει το αξίωµα (3), προκύπτει ότι το αξίωµα (4) δεν ικανοποιείται (5) r (a b) r (ab 1) ab 1 (6) (7) (8) Άρα το αξίωµα (5) ικανοποιείται r a r b a b ab 1 (r + s) a a και r a s a a a a 1 Επειδή γενικά a a 1, όπως ϐλέπουµε ϑέτοντας a 1, έπεται ότι το αξίωµα (6) δεν ικανοποιείται Άρα το αξίωµα (7) ικανοποιείται Άρα το αξίωµα (8) ικανοποιείται r (s a) r a a (rs) a 1 a a Συµπεραίνουµε ότι η τριάδα (R +,, ) δεν είναι διανυσµατικός χώρος υπεράνω του R Ασκηση 6 Στο σύνολο R των πραγµατικών αριθµών ορίζουµε πράξεις : και : R R R, : R R R, (a, b) a b ab (r, a) r a r + a Να εξετάσετε αν η τριάδα (R,, ) αποτελεί διανυσµατικό χώρο πάνω από το R Λύση Εστω a, b, c R και r R (1) Επειδή η πράξη είναι ο συνήθης πολλαπλασιασµός πραγµατικών αριθµών ο οποίος ικανοποιεί την προσεταιριστική και µεταθετική ιδιότητα, και για τον οποίον υπάρχει ουδέτερο στοιχείο, ο πραγµατικός αριθµός 1, έπεται ότι τα τρία πρώτα αξιώµατα (1)-(3) ικανοποιούνται () Για να υπάρχει αντίθετο στοιχείο του a R ως προς την πράξη, ϑα πρέπει ισοδύναµα να υπάρχει αντίστροφο στοιχείο κάθε στοιχείου a R ως προς την πράξη του συνήθους πολλαπλασιασµού πραγ- µατικών αριθµών Επειδή αυτό δεν ισχύει, όπως ϐλέπουµε ϑέτοντας a 0, έπεται ότι το αξίωµα (4) δεν ικανοποιείται Για παράδειγµα, αν υπήρχε στοιχείο x το οποίο να είναι ουδέτερο στοιχείο για την πράξη, τότε ϑα έπρεπε 1 x 1 και x Από την πρώτη σχέση έπεται ότι x και από την δεύτερη έπεται ότι x 3, και αυτό είναι άτοπο

5 5 (3) r (a b) r (ab) r + ab (4) (5) (6) r a r b (r + a) (r + b) (r + a) (r + b) r + r(a + b) + ab Επειδή γενικά r + r(a + b) + ab r + ab, όπως ϐλέπουµε ϑέτοντας r a b 1, έπεται ότι το αξίωµα (5) δεν ικανοποιείται (r + s) a (r + s)a ra + sa r a s a (r + a) (s + a) rs + (r + s)a + a Επειδή γενικά rs + (r + s)a + a ra + sa, όπως ϐλέπουµε ϑέτοντας r s a 1, έπεται ότι το αξίωµα (6) δεν ικανοποιείται r (s a) r (s + a) r + (s + a) r + s + a (rs) a (rs) + a rs + a Επειδή γενικά rs + a r + s + a, όπως ϐλέπουµε ϑέτοντας r s a 1, έπεται ότι το αξίωµα (7) δεν ικανοποιείται Άρα το αξίωµα (8) δεν ικανοποιείται 1 a 1 + a a Συµπεραίνουµε ότι η τριάδα (R +,, ) δεν είναι διανυσµατικός χώρος υπεράνω του R Ασκηση 7 Να δειχθεί ότι το υποσύνολο : αποτελεί έναν R-υπόχωρο του R 4 Λύση Θα έχουµε : V { (a, b, c, d) R 4 c a b, d a + b R 4 V { (a, b, c, d) R 4 c a b, d a + b { (a, b, a b, a + b) R 4 a, b R { (a, 0, a, a) + (0, b, b, b) R 4 a, b R { a(1, 0, 1, 1) + b(0, 1, 1, 1) R 4 a, b R (1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1) ηλαδή το σύνολο V συµπίπτει µε τον υπόχωρο του R 4 ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα (1, 0, 1, 1) και (0, 1, 1, 1), και εποµένως είναι υπόχωρος του R 4 Ασκηση 8 Να εξεταστεί ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα τού R διανυσµατικού χώρου R 4 είναι υπόχωροί του : (1) W 1 {(x, y, z, t) R 4 x y, z t, () W {(x, y, z, t) R 4 x + y + z + t 0, (3) W 3 {(x, y, z, t) R 4 x 1, (4) W 4 {(x, y, z, t) R 4 xt yz Λύση Υπενθυµίζουµε ότι για να αποτελεί το υποσύνολο W ενός K διανυσµατικού χώρου V, έναν υπόχωρο τού V πρέπει να πληροί τα ακόλουθα : (1) W, () w 1, w W w 1 + w W, (3) λ K, w W λ w W

6 6 (α ) Το W 1 αποτελείται από τα στοιχεία τού R 4 τής µορφής (a, a, b, b), όπου a, b R, και επειδή το (0, 0, 0, 0) ανήκει στο W 1, αφού είναι αυτής τής µορφής, έπεται ότι W 1 Αν w 1 W 1 και w W 1, τότε το w 1 (a, a, b, b) και το w (c, c, d, d), όπου a, b, c, d R Εχουµε : w 1 + w (a, a, b, b) + (c, c, d, d) (a + c, a + c, b + d, b + d), το οποίο έχει την κατάλληλη µορφή ώστε να ανήκει στο W 1 Ανάλογα, αν λ R και w W 1, τότε το w (a, a, b, b), όπου a, b R, και έχουµε : λ w λ (a, a, b, b) (λa, λa, λb, λb), το οποίο έχει την κατάλληλη µορφή ώστε να ανήκει στο W 1 (ϐ ) Το W είναι, αφού οι συνιστώσες τού 0 (0, 0, 0, 0) ικανοποιούν την x + y + z + t 0, που έχει ως συνέπεια να ανήκει το 0 στο W Αν w 1 (a 1, b 1, c 1, d 1 ) W και w (a, b, c, d ) W, τότε a 1 + b 1 + c 1 + d 1 0 και a + b + c + d 0 Συνεπώς, (a 1 + a ) + (b 1 + b ) + (c 1 + c ) + (d 1 + d ) 0 και γι αυτό το w 1 + w (a 1 + a, b 1 + b, c 1 + c, d 1 + d ) ανήκει επίσης στο W Αν λ K και w (a, b, c, d) W, τότε a + b + c + d 0 Συνεπώς, λa + λb + λc + λd λ0 0 και γι αυτό το λ w (λa, λb, λc, λd) ανήκει επίσης στο W (γ ) Το W 3 δεν είναι διανυσµατικός υπόχωρος τού R 4, µολονότι W 3, αφού το (1, 1, 1, 1) είναι στοιχείο του Πράγµατι, αν ήταν διανυσµατικός χώρος, τότε το µηδενικό στοιχείο τού R 4, δηλαδή το 0 (0, 0, 0, 0) ϑα ανήκε στο W 3 Το τελευταίο δεν µπορεί να συµβαίνει, αφού για να ανήκει το 0 στο W 3, ϑα πρέπει, σύµφωνα µε τον ορισµό τού W 3, η πρώτη συνιστώσα του, το 0, να ισούται µε 1 (δ ) Το W 4 δεν είναι διανυσµατικός υπόχωρος τού R 4, µολονότι W 4, αφού οι συνιστώσες τού 0 (0, 0, 0, 0) ικανοποιούν την xt yz και συνεπώς 0 W 4 Παρατηρούµε ότι το w 1 (0, 0,, 4) ανήκει στο W 4, αφού και το w (4, 1, 8, ), αφού Ωστόσο, το w 1 + w (4, 1, 10, 6) δεν ανήκει στο W 4, αφού Ασκηση 9 Να εξετασθεί ποιά από τα ακόλουθα υποσύνολα των αντίστοιχων διανυσµατικών χώρων είναι υπόχωροι : (1) V 1 {(a, b, 1) R 3 a, b R, στον R-διανυσµατικό χώρο R 3 () V {(a, b, a + b) R 3 a, b R, στον R-διανυσµατικό χώρο R 3 (3) V 3 {(a, b, c) R 3 a + b c 0, a, b, c R, στον R-διανυσµατικό χώρο R 3 (4) V 4 {(a, b, c) R 3 a 0 και c 0, στον R-διανυσµατικό χώρο R 3 (5) V 5 {A M (R) A A, στον R-διανυσµατικό χώρο M (R) (6) V 6 {A M (R) A O, στον R-διανυσµατικό χώρο M (R) (7) V 7 {f : R R f(1) 1, στον R-διανυσµατικό χώρο F(R, R) (8) V 8 {f : ( 1, 1) R f( 1 ) 0, στον R-διανυσµατικό χώρο F( ( 1, 1), R ) Λύση (1) Το υποσύνολο V 1 δεν είναι υπόχωρος του R 3 διότι δεν περιέχει το µηδενικό διάνυσµα 0 (0, 0, 0) του R 3 () Θα έχουµε V { (a, b, a + b) R 3 a, b R { (a, 0, a) + (0, b, b) R 3 a, b R { a(1, 0, 1) + b(0, 1, ) R 3 a, b R (1, 0, 1), (0, 1, ) δηλαδή, το υποσύνολο V συµπίπτει µε τον υπόχωρο του R 3 ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα (1, 0, 1), (0, 1, ), και άρα είναι υπόχωρος του R 3 (3) Θα έχουµε V 3 { (a, b, c) R 3 a + b c 0, a, b, c R { (a, b, c) R 3 a + b c, a, b, c R { (a, b, a + b) R 3 a, b, c R V και άρα επειδή δείξαµε παραπάνω ότι ο V είναι υπόχωρος του R 3, το υποσύνολο V 3 είναι υπόχωρος του R 3

7 7 (4) Παρατηρούµε ότι (1, 0, 1) V 4 αλλά ο ϐαθµωτός πολλαπλασιασµός ( 1) (1, 0, 1) ( 1, 0, 1) / V 4 Άρα το υποσύνολο V 4 δεν είναι υπόχωρος ( ) του R (5) Παρατηρουµε ότι ο πίνακας A ανήκει στο υποσύνολο V 0 0 5, διότι A A, αλλά ο ϐαθµωτός ( ) ( ) ( ) πολλαπλασιασµός A δεν ανήκει στο υποσύνολο V διότι ( A) A Άρα το υποσύνολο V 5 δεν είναι ( υπόχωρος ) ( του M) (R) (6) Παρατηρουµε ότι οι πίνακες A και B ανήκουν στο υποσύνολο V , διότι A 0 ( ) ( ) B, αλλά ο πίνακας A+B δεν ανήκει στο υποσύνολο V διότι (A+B) I 0 0 / V 6 Άρα το υποσύνολο V 6 δεν είναι υπόχωρος του M (R) (7) Παρατηρούµε ότι το µηδενικό διάνυσµα 0 του R-διανυσµατικού χώρου F(R, R), δηλαδή η σταθερή συνάρτηση 0: R R, 0(x) 0, δεν ανήκει στο υποσύνολο V 7, διότι 0(1) 0 1 Άρα το υποσύνολο V 6 δεν είναι υπόχωρος του F(R, R) (8) (αʹ) Το µηδενικό διάνυσµα 0 του R-διανυσµατικού χώρου F(( 1, 1), R), δηλαδή η σταθερή συνάρτηση 0: ( 1, 1) R, 0(x) 0, ανήκει στο υποσύνολο V 8, διότι 0( 1 ) 0 (ϐʹ) Εστω f, g F(( 1, 1), R) Τότε f( 1 ) 0 g( 1 ) και άρα ϑα έχουµε : (f + g)( 1 ) f(1 ) + g(1 ) f + g F(( 1, 1), R) (γʹ) Εστω r R και f F(( 1, 1), R) Τότε f( 1 ) 0 και άρα ϑα έχουµε : (r f)( 1 ) rf(1 ) r 0 0 r f F(( 1, 1), R) Άρα το υποσύνολο V 8 είναι υπόχωρος του F(( 1, 1), R) Ασκηση 10 Θεωρούµε το σώµα K ως K-διανυσµατικό χώρο Να δείξετε ότι οι µόνοι υπόχωροι του K είναι οι : { 0 και K Λύση Εστω V K ένας υπόχωρος του διανυσµατικού χώρου K υπεράνω του εαυτού του Υποθέτουµε ότι V { 0 και ϑα δείξουµε ότι V K Υπενθυµίζουµε ότι το µηδενικό διάνυσµα 0 του K είναι ο αριθµός 0, η πρόσθεση του K-διανυσµατικού χώρου K είναι η συνήθης πρόσθεση στοιχείων του K, και ο ϐαθµωτός πολλαπλασιασµός του K-διανυσµατικού χώρου K είναι ο συνήθης πολλαπλασιασµός στοιχείων του K Επειδή V { 0, έπεται ότι υπάρχει στοιχείο x V µε x 0 Τότε, όπως γνωρίζουµε, υπάρχει ο αντίστροφος x 1 K του x και ισχύει xx 1 1 x 1 x Επειδή x V και το υποσύνολο V είναι υπόχωρος του K, έπεται ότι 1 x 1 x V Αν a K είναι τυχόν στοιχείο του K, τότε επειδή 1 V και το υποσύνολο V είναι υπόχωρος του K, έπεται ότι a a 1 V Άρα ο υπόχωρος V περιέχει κάθε στοιχείον του K και εποµένως V K Η περιγραφή όλων των υπόχωρων του K, οι οποίοι όπως ϑα δούµε είναι άπειροι σε πλήθος, είναι περισσότερο δύσκολη : Ασκηση 11 Αν K είναι ένα σώµα, να ϐρεθούν όλοι οι υπόχωροι του K-διανυσµατικού χώρου K Λύση (1) Γνωρίζουµε ότι τα υποσύνολα { 0 (0, 0) και K είναι υπόχωροι του K () Ισχυρισµός: Αν V είναι ένας υπόχωρος του K και V { 0, K, τότε υπάρχουν στοιχεία a, b K, όπου (a, b) (0, 0), έτσι ώστε : V { (x, y) K ax + by 0 (αʹ) είχνουµε πρώτα ότι το παραπάνω σύνολο είναι υπόχωρος του K Πράγµατι, 0 V διότι a 0 + b 0 0 Εστω (x 1, y 1 ), (x, y ) V και λ K Τότε τα έχουµε : ax 1 + by 1 0 ax + by

8 8 και εποµένως : a(x 1 + x ) + b(y 1 + y ) ax 1 + ax + by + by ax 1 + by 1 + ax + by a(λx 1 ) + b(λy 1 ) aλx 1 + bλy 1 λ(ax 1 + by 1 ) λ 0 0 Άρα (x 1, y 1 ) + (x, y ) (x 1 + x, y 1 + y ) V και λ (x 1, y 1 ) (λx 1, λy 1 ) V Εποµένως το υποσύνολο V είναι υπόχωρος του K Επιπλέον V { 0, K Πράγµατι, επειδή (a, b) (0, 0), τουλάχιστον ένα εκ των a, b είναι µη- µηδενικό, έστω ότι αυτό είναι το a Τότε : a ( b ( a ) + b 1 b + b 0 (0, 0) b ) a, 1 V Παρόµοια αν b 0, τότε : a 1 + b ( a ( b ) a a 0 (0, 0) 1, a ) b Άρα το υποσύνολο V περιέχει και µη-µηδενικά διανύσµατα, δηλαδή V { 0 Υποθέτουµε ότι V K Τότε προφανώς (1, 0) V και (0, 1) V Αυτό σηµαίνει ότι a 1+b 0 0, δηλαδή a 0, και a 0 + b 1 0, δηλαδή b 0 Επειδή (a, b) (0, 0), αυτό είναι άτοπο και άρα V K (ϐʹ) Εστω V ένας υπόχωρος του K έτσι ώστε V { 0, K Επειδή V { 0, υπάρχει (c, d) V και (c, d) (0, 0) Θεωρούµε το ακόλουθο υποσύνολο του K : L { (x, y) K dx cy 0 Θα δείξουµε ότι : V L Επειδή (c, d) (0, 0), έπεται ότι τουλάχιστον ένα εκ των c, d είναι µη-µηδενικό, έστω ότι αυτό είναι το c Τότε : L { (x, y) K dx cy 0 {(x, y) K y dc { x y (x, d c x) K x K { x c (c, d) K x K (c, d) Παρόµοια αν d 0, τότε L { (x, y) K dx cy 0 {(x, y) K x c d y Άρα σε κάθε περίπτωση { y d (c, d) K x K (c, d) L (c, d) { λ(c, d) K λ K V { ( c d y, y) K x K Επειδή (c, d) V, έπεται ότι λ(c, d) V, λ K, και άρα L V Εστω ότι V L, και άρα υπάρχει ένα διάνυσµα (a, b) V µε (a, b) / L έχουµε : da cb 0 Θεωρούµε τον πίνακα ( ) c a A µε ορίζουσα A cb ad 0 d b Για κάθε διάνυσµα (x, y) K, το γραµµικό σύστηµα { cx + ay (Σ) x dx + by y Τότε προφανώς ϑα µε αγνώστους x και y, έχει ως πίνακα συντελεστών τον αντιστρέψιµο πίνακα A και άρα είναι σύστηµα Cramer Εποµένως το (Σ) έχει µοναδική λύση (x 0, y 0 ), δηλαδή υπάρχει (x 0, y 0 K έτσι ώστε : { cx0 + ay (Σ) 0 x dx 0 + by 0 y

9 9 Τότε µπορούµε να γράψουµε (x, y) x 0 (c, d) + y 0 (a, b) Επειδή (c, d) V και (a, b) V, και το υποσύνολο V είναι υπόχωρος του K, έπεται ότι το τυχόν διάνυσµα (x, y) του K ανήκει στον υπόχωρο V Με άλλα λόγια V K κα αυτό είναι άτοπο από την υπόθεση Άρα δεν υπάρχει διάνυσµα (a, b) V µε (a, b) / L, δηλαδή V Σ Συνοψίζοντας, δείξαµε ότι V L, δηλαδή κάθε υπόχωρος V του K µε V { 0, K είναι της µορφής L ή ισοδύναµα V { (x, y) K ax + by 0, για κάποιο µη µηδενικό διάνυσµα (a, b) K Άρα οι υπόχωροι του K είναι οι εξής : (1) { 0 Γεωµετρικά: η αρχή των αξόνων στο επίπεδο () K Γεωµετρικά: όλο το επίπεδο (3) { (x, y) K ax + by 0, για κάποιο µη µηδενικό διάνυσµα (a, b) K Γεωµετρικά: µια ευθεία στο επίπεδο η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ασκηση 1 Να εξετασθεί ποια από τα παρακάτω υποσύνολα του R-διανυσµατικού χώρου M 3 (R) είναι υπόχωροι : {( ) a b c (1) V M d (R) b a + c {( ) a b c () W M d (R) c > 0 Λύση (1) Θα έχουµε : {( ) {( ) a b c a a + c c V M d (R) b a + c d 0 0 {( ) ( ) a a c a c c + M d 0 0 d (R) a, c, d R {( ) ( ) ( ) a a 0 0 c c d 0 0 { ( ) ( ) ( ) a + c + d ( ) ( ) ( ) ,, M 3 (R) a, c, d R M 3 (R) a, c, d R M 3 (R) a, c, d R δηλαδή το ( υποσύνολο ) V( συµπίπτει ) µε τον ( υπόχωρο) του M 3 (R) ο οποίος παράγεται από τους πίνακες,,, και εποµένως είναι υπόχωρος του M (R) () Παρατηρούµε ότι το µηδενικό διάνυσµα του R-διανυσµατικού χώρου M 3 (R), δηλαδή ο µηδενικός 3 πίνακας, δεν ανήκει στο υποσύνολο W και εποµένως το υποσύνολο W δεν είναι υπόχωρος του M 3 (R) Ασκηση 13 Στον R-διανυσµατικό χώρο R 3, ϑεωρούµε τα διανύσµατα x (1, 1, 0) και y (, 1, 1) Να ϐρεθεί µια αναγκαία και ικανή συνθήκη έτσι ώστε το διάνυσµα z (a, b, c) να ανήκει στον υπόχωρο x, y του R 3 ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x και y

10 10 Λύση Εστω ότι z (a, b, c) x, y Τότε υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί λ, κ R, έτσι ώστε : z (a, b, c) λ x + κ y λ(1, 1, 0) + κ(, 1, 1) (λ, λ, 0) + (κ, κ, κ) (λ + κ, λ + κ, κ) Εποµένως ϑα έχουµε : λ + κ a, λ + κ b, κ c Αφαιρώντας την δεύτερη σχέση από την πρώτη, έχουµε κ a b και άρα από την τρίτη έπεται ότι a b c ή a b + c Αντίστροφα, έστω ότι για το διάνυσµα z (a, b, c) R 3, ισχύει ότι a b + c Τότε (a c) x+c y (a c)(1, 1, 0)+c(, 1, 1) (a c, a c, 0)+(c, c, c) (a c+c, a c+c, c) (a, b, c) z Η τελευταία σχέση δείχνει το διάνυσµα z (a, b, c) ανήκει στον υπόχωρο x, y του R 3 ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x και y Εποµένως : το διάνυσµα z (a, b, c) ανήκει στον υπόχωρο x, y του R 3 ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x και y αν και µόνον αν a b + c Ασκηση 14 Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο M (R) πάνω από το R και τα παρακάτω υποσύνολά του : και {( ) 0 a V a b {( ) 0 c W d c + d M (R) a, b R M (R) c, d R (1) Να δειχθεί ότι τα υποσύνολα V και W είναι υπόχωροι του M (R) () Να ϐρεθεί η µορφή των στοιχείων του υποχώρου V W Λύση (1) Εχουµε {( ) 0 a V M a b (R) a, b R {( ) ( ) 0 a M a 0 0 b (R) a, b R { ( ) ( ) a + b M (R) a, b R ( ) ( ) , δηλαδή ο V παράγεται από τους πίνακες ( ) Παρόµοια : W και ( ) {( ) 0 c M d c + d (R) c, d R {( ) ( ) 0 c M 0 c d d (R) c, d R { ( ) ( ) c + d M (R) c, d R ( ) ( ) ,

11 11 δηλαδή ο W παράγεται από τους πίνακες ( ) και ( ) Συνεπώς οι V και W είναι υπόχωροι του M (R) ( ) a b () Εστω A V W, δηλαδή A V και A W Τότε έχουµε c d { A V a 0 και b c A W a 0 και d c + b d b ( ) 0 b και άρα A Εποµένως η περιγραφή του υποχώρου V W είναι η ακόλουθη : b b {( ) { ( ) ( ) 0 b V W M b b (R) b R b M 1 (R) b R 1 Παρατήρηση 1 Η Ασκηση 14 (όπως και οι Ασκήσεις 7 και 1(1)) ϑα µπορούσε να λυθεί και µε χρήση του Ορισµού Η παραπάνω λύση δείχνει επιπρόσθετα ότι τα σύνολα V και W είναι υπόχωροι οι οποίοι παράγονται από συγκεκριµένα διανύσµατα Υπενθυµίζουµε ότι, γενικά, η ένωση υπόχωρων ενός διανυσµατικού χώρου E δεν είναι υπόχωρος του E Η επόµενη Άσκηση δίνει έναν χαρακτηρισµό για το πότε η ένωση δύο υπόχωρων ενός διανυσµατικού χώρου είναι υπόχωρος Ασκηση 15 Εστω E ένας K-διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K και V, W δύο υπόχωροί του Να δείξετε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναµα : (1) Η ένωση V W των συνόλων V και W είναι υπόχωρος του E () Είτε V W είτε W V Λύση () (1) Αν V W, τότε προφανώς V W W, και άρα η ένωση V W είναι υπόχωρος διότι ο W είναι υπόχωρος Παρόµοια αν W V, τότε προφανώς V W V, και άρα η ένωση V W είναι υπόχωρος διότι ο V είναι υπόχωρος (1) () Εστω ότι η ένωση V W των συνόλων V και W είναι υπόχωρος του E (I) Υποθέτουµε ότι V W Τότε υπάρχει ένα διάνυσµα x V το οποίο δεν ανήκει στον W: x / W Θα δείξουµε ότι W V Θεωρούµε τυχόν διάνυσµα y W Θα δείξουµε ότι y V Πραγµατικά τότε τα διανύσµατα x, y ανήκουν προφανώς στην ένωση V W Επειδή το σύνολο V W είναι υπόχωρος του E, έπεται ότι το διάνυσµα x + y ανήκει στην ένωση V W Εποµένως είτε (a) x + y W ή (b) x + y V (a) Αν x + y W, τότε επειδή y W και το W είναι υπόχωρος, το διάνυσµα ( x + y) y x ϑα ανήκει στον W Αυτό όµως είναι άτοπο διότι x / W (b) Άρα x + y V Τότε επειδή x V και το V είναι υπόχωρος, το διάνυσµα ( x + y) x y ϑα ανήκει στον V Άρα δείξαµε ότι το διάνυσµα y του W είναι και διάνυσµα του V Εποµένως δείξαµε ότι αν V W, τότε αναγκαστικά ϑα έχουµε W V (II) Αν W V, τότε εργαζόµενοι παρόµοια δείχνουµε ότι τότε αναγκαστικά ϑα έχουµε V W Άρα δείξαµε ότι είτε V W είτε W V

12 1 Ασκηση 16 Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K { και έστω V i i 0 υπόχωρων του E έτσι ώστε : V 0 V 1 V V n Να δειχθεί ότι η ένωση V i 0 V i είναι ένας υπόχωρος του E µια συλλογή Λύση Επειδή κάθε V i, i 0, είναι υπόχωρος του E, ϑα έχουµε 0 V i, i 0, και εποµένως 0 V Εστω x, y δύο διανύσµατα του V Τότε υπάρχουν δείκτες n, m 0 έτσι ώστε x V n και y V m Θέτοντας k max { n, m, έπεται ότι V n V k και V m V k και εποµένως x, y V k Επειδή ο V k είναι υπόχωρος του E, έπεται ότι x + y V k Επειδή V k V, ϑα έχουµε x + y V Τέλος, έστω λ K και x V Τότε υπάρχει δείκτης n 0, έτσι ώστε x V n Επειδή ο V n είναι υπόχωρος του E, έπεται ότι λ x V n Επειδή V n V, ϑα έχουµε λ x V Από τα παραπάνω έπεται ότι το υποσύνολο V είναι ένας υπόχωρος του E Ασκηση 17 Εστω x 0, x 1, x, µια ακολουθία διανυσµάτων ενός διανυσµατικού χώρου E υπεράνω του σώ- µατος K Να δειχθεί ότι το υποσύνολο V { λ i1 x i1 + λ i x i + + λ in x in E λ ij K, i j 0, 1 j n είναι ένας υπόχωρος του E Λύση Θέτουµε : V 0 x 0, V 1 x 0, x 1, V x 0, x 1, x,, V n x 0, x 1, x,, x n, Επειδή { x0 { x0, x 1 { x0, x 1, x έπεται εύκολα, ϐλέπε και την Άσκηση 18, ότι : V 0 V 1 V V n Τότε από την Άσκηση 16 προκύπτει ότι το υποσύνολο i 0 V i είναι ένας υπόχωρος του E Ισχυριζόµαστε ότι V i 0 V i Πραγµατικά έστω xv, τότε x λ i1 x i1 + λ i x i + + λ in x in, για κάποια λ ij K, όπου i j 0, 1 j n Θέτοντας k max { { { i 1, i,, i n, έπεται ότι xi1, x i,, x in x1, x,, x k Vk i 0 V i Επειδή το υποσύνολο i 0 V i είναι υπόχωρος, έπεται ότι x i 0 V i και εποµένως V i 0 V i Αντίστροφα, έστω x i 0 V i Τότε υπάρχει κάποιος δείκτης n έτσι ώστε x V n x 0, x 1,, x n Εξ ορισµού τότε x λ 0 x 0 + λ 1 x λ n x n Αυτό σηµαίνει ότι x V και εποµένως i 0 V i V Από τα παραπάνω έπεται ότι V i 0 V i είναι ένας υπόχωρος του E Υπενθυµίζουµε ότι αν E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K, και X { x 1, x,, x n ένα πεπερασµένο σύνολο διανυσµνάτων του E, τότε οι ακόλουθες πράξεις επί των διανυσµάτων x 1, x,, x n, καλούνται στοιχειώδεις πράξεις επί των διανυσµάτων του συνόλου X: (1) Αντικατάσταση του διανύσµατος x i µε το διάνυσµα x i + λ x j : λ K, i, j 1,,, n : () Αµοιβαία εναλλαγή των διανυσµάτων x i και x j : i, j 1,,, n : (3) Αντικατάσταση του διανύσµατος x i µε το διάνυσµα λ x i : λ K, λ 0, i 1,,, n : x i x i + λ x j x i x j x i λ x i Υπενθυµίζουµε ότι : ο υπόχωρος του E ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x 1, x,, x n παραµένει αµετάβλητος µετά από την εφαρµογή πεπερασµένου πλήθους στοιχειωδών πράξεων επι των διανυσµάτων x 1, x,, x n Υπενθυµίζουµε ότι αν B A είναι ένα υποσύνολο του συνόλου A, τότε : A \ B { a A a / B

13 13 συµβολίζει το σύνολο των στοιχείων του A τα οποία δεν ανήκουν στο υποσύνολο B Ασκηση 18 Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K, και X { x 1, x,, x n ένα πεπερασµένο σύνολο διανυσµάτων του E Συµβολίζουµε µε X x 1, x,, x n τον υπόχωρο του E ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x 1, x,, x n του συνόλου X Λύση (1) Αν Y είναι ένα τυχόν υποσύνολο του X, τότε : Y X () Αν Y είναι ένα πεπερασµένο υποσύνολο του Y, τότε : Y X (3) Αν υπάρχει i 1,,, n: x i x 1,, x i 1, x i+1,, x n, τότε : x 1,, x i 1, x i, x i+1,, x n x 1,, x i 1, x i+1,, x n (4) Εστω ότι Y είναι ένα πεπερασµένο υποσύνολο του X και υποθέτουµε ότι κάθε διάνυσµα του Y ανήκει στον υπόχωρο ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα του υποσυνόλου X \ Y, δηλαδή Y X \ Y Τότε : X X \ Y (1) Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας 3, µπορούµε να υποθέσουµε ότι Y { x 1, x,, x k, για κάποιο k 1,,, n Εστω y Y Τότε υπάρχουν λ 1, λ,, λ k K έτσι ώστε : y λ 1 x 1 + λ x + + λ k x k και τότε : y λ 1 x + λ x + + λ k x k λ 1 x + λ x + + λ k x k + 0 x k x n x 1, x,, x n X Άρα Y X () Εστω Y { y 1, y,, y m X ένα πεπερασµένο υποσύνολο του X, και έστω y Y Τότε υπάρχουν λ 1, λ,, λ k K έτσι ώστε : y λ 1 y 1 + λ y + + λ m y m Θα δείξουµε ότι : y X Επειδή, i 1,,, m, y i X, έπεται ότι υπάρχουν a i1, a i,, a in K έτσι ώστε : n y i a i1 x 1 + a i x + + a in x n a ik x k Τότε ϑα έχουµε : y λ 1 y 1 + λ y + + λ m y m λ 1 n a 1k x k + λ k1 k1 n a k x k + + λ m k1 n a mk x k k1 m i1 λ i ( n k1 ( n m ) ( m ) ( m ) ( m ) λ i a ik x k λ i a i1 x 1 + λ i a i x + + λ i a in x n X k1 i1 i1 i1 i1 a ik x k ) Άρα Y X (3) Εστω Y X\ { x i { x1,, x i 1, x i+1, x n Επειδή από την υπόθεση xi x 1,, x i 1, x i+1,, x n, έπεται ότι υπάρχουν αριθµοί κ 1,, κ i 1, κ i+1,, κ n έτσι ώστε : x i κ 1 x κ i 1 x i 1 + κ i+1 x i+1 + κ n x n Επειδή Y X, από το µέρος (1) έπεται ότι Y X Εστω x X Τότε υπάρχουν λ 1, λ,, λ n K έτσι ώστε : x λ 1 x 1 + λ x + + λ i x i + λ n x n ( ) Από τις σχέσεις ( ) και ( ), έπεται ότι : x λ 1 x 1 + λ x + + λ i (κ 1 x κ i 1 x i 1 + κ i+1 x i+1 + κ n x n ) + λ n x n (λ 1 + κ 1 λ i ) x (λ i 1 + κ i 1 λ i ) x i 1 + (λ i+1 + κ i+1 λ i ) x i (λ n + κ n λ i ) x n Y Άρα δείξαµε ότι X Y και εποµένως X Y 3 Για παράδειγµα εφαρµόζοντας τις στοιχειώδεις πράξεις xi x j οι οποίες δεν αλλάζουν τον υπόχωρο ο οποίος παράγεται από τα εµπλεκόµενα διανύσµατα ( )

14 14 (4) Από τα µέρη (1) και (), έπεται ότι X \ Y X Θα δείξουµε ότι X X \ Y Οπως στο µέρος (1), χωρίς ϐλάβη της γενικότητας µπορούµε να υποθέσουµε ότι Y { x 1, x,, x k, για κάποιο k 1,,, n, και εποµένως X \ Y { x k+1,, x n Επειδή από την υπόθεση κάθε διάνυσµα του υποσυνόλου Y ανήκει στον υπόχωρο του E ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα του υποσυνόλου X \ Y, έπεται ότι i 1,,, k, υπάρχουν a i k+1, a i k+,, a i n K έτσι ώστε : n x i a i k+1 x k+1 + a i k+ x k+ + + a i n x n a ij x j, 1 i k ( ) jk+1 Εστω τώρα x X Τότε υπάρχουν αριθµοί λ 1, λ,, λ n έτσι ώστε : Από τις σχέσεις ( ) και ( ), ϑα έχουµε : λ 1 n jk+1 x λ 1 x λ k x k + λ k+1 x k λ n x n ( ) x λ 1 x λ k x k + λ k+1 x k λ n x n a 1j x j + + λ k n jk+1 a kj x j + λ k+1 x k λ n x n λ 1 (a 1 k+1 x k a 1 n x n ) + + λ k (a k k+1 x k a k n x n ) + λ k+1 x k λ n x n (λ 1 a 1 k λ k a k k+1 + λ k+1 ) x k (λ 1 a 1 n + + λ k a k n + λ n ) x n x k+1,, x n X \ Y Άρα δείξαµε ότι X \ Y X και εποµένως : X \ Y X Ασκηση 19 Να ϐρεθεί ο υπόχωρος που παράγεται από τα διανύσµατα (3, 5, 4), ( 3,, 4), (6, 1, 8) τού R-διανυσµατικού χώρου R 3 Λύση Θέτουµε Παρατηρούµε ότι x (3, 5, 4), y ( 3,, 4), z (6, 1, 8) z (6, 1, 8) (3, 5, 4) 3( 3,, 4) x 3 y Σύµφωνα µε το µέρος (3) της Άσκησης 18, έπεται ότι x, y, z x, y Τότε ϑα έχουµε την ακόλουθη περιγραφή του υπόχωρου x, y, z : x, y, z x, y { λ 1 x + λ y R 3 λ i R, 1 i { λ 1 (3, 5, 4) + λ ( 3,, 4) R 3 λ i R, 1 i { (3λ 1, 5λ 1, 4λ 1 ) + ( 3λ, λ, 4λ ) R 3 λ i R, 1 i { (3λ 1 3λ, 5λ 1 λ, 4λ 1 + 4λ ) R 3 λ i R, 1 i Ασκηση 0 Εστω ότι a 1, a,, a n είναι στοιχεία ενός σώµατος K, και ϑεωρούµε το ακόλουθο υποσύνολο του K-διανυσµατικού χώρου K n+1 : V { (x 1, x,, x n, x n+1 ) K n+1 x n+1 a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n Να δειχθεί ότι το υποσύνολο V είναι ένας υπόχωρος του K n+1

15 15 Λύση Περιγράφουµε αναλυτικά το υποσύνολο V: V { (x 1, x,, x n, x n+1 ) K n+1 x n+1 a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n { (x 1, x,, x n, a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n ) K n+1 x 1, x,, x n K Οµως : (x 1, x,, x n, a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n ) (x 1, 0, 0,, 0, 0, a 1 x 1 ) + (0, x, 0,, 0, 0, a x ) + + (0, 0, 0,, x n 1, 0, a n 1 x n 1 )+ +(0, 0, 0,, 0, x n, a n x n ) x 1 (1, 0, 0,, 0, 0, a 1 ) + x (0, 1, 0,, 0, 0, a ) + + x n 1 (0, 0, 0,, 1, 0, a n 1 ) + x n (0, 0, 0,, 0, 1, a n ) Θεωρώντας τα ακόλουθα διανύσµατα του K n+1 : ϑα έχουµε : a 1 (1, 0, 0,, 0, 0, a 1 ), a (0, 1, 0,, 0, 0, a ),, a n 1 (0, 0, 0,, 1, 0, a n 1 ) a n (0, 0, 0,, 0, 1, a n ) και εποµένως : (x 1, x,, x n, a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n ) x 1 a 1 + x a + + x n 1 a n 1 + x n a n V { (x 1, x,, x n, a 1 x 1 + a x + a n 1 x n 1 + a n x n ) K n+1 x 1, x,, x n K { x 1 a 1 + x a + + x n 1 a n 1 + x n a n K n+1 x 1, x,, x n K a 1, a,, a n ηλαδή το σύνολο V είναι ο υπόχωρος του K n+1 ο οποίος παρλάγεται από τα διανύσµατα a 1, a,, a n Ασκηση 1 Εστω Seq(R) το σύνολο των πραγµατικών ακολουθιών Στο Seq(R) ορίζουµε πρόσθεση και ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό + : Seq(R) Seq(R) Seq(R), ((a n ) n N, (b n ) n N ) (a n ) n N + (b n ) n N : (a n + b n ) n N : R Seq(R) Seq(R), (λ, (a n ) n N ) λ (a n ) n N : (λa n ) n N (1) Να δειχθεί ότι η τριάδα (Seq(R), +, ) αποτελεί R διανυσµατικό χώρο () Ας είναι FinSeq(R) το υποσύνολο τού Seq(R) που απαρτίζεται από τις ακολουθίες που συγκλίνουν σε κάποιον πραγµατικό αριθµό Ποιες γνωστές προτάσεις τού Απειροστικού Λογισµού εξασφαλίζουν ότι το FinSeq(R) είναι ένας διανυσµατικός υπόχωρος τού Seq(R); Λύση (α ) Υπενθυµιζουµε το ακόλουθο γνωστό αποτέλσµα από τη Θεωρία : «Εστω ότι S είναι ένα µη κενό σύνολο και ότι (V, +, ) είναι ένας K διανυσµατικός χώρος Το σύνολο Map(S, V ) : {f : S V των απεικονίσεων από το S στο V αποτελεί έναν K διανυσµατικό χώρο µε πράξεις την πρόσθεση : + : Map(S, V) Map(S, V) Map(S, V), (f, g) f + g, όπου f + g είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως και ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό f + g : S V, όπου λ f είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως s (f + g)(s) : f(s) + g(s), s S : K Map(S, V) Map(S, V), (λ, f) λ f, λ f : S V, s (λ f)(s) : λf(s), s S» Επιλέγοντας ως S το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N και ως V τον R-διανυσµατικό χώρο R, παίρνουµε Map(N, R) Seq(R)

16 16 (ϐ ) Για να δείξουµε ότι FinSeq(R) είναι R διανυσµατικός υπόχωρος πρέπει να εξασφαλίσουµε : (1) Οτι το FinSeq(R) είναι µη κενό Πράγµατι το όριο κάθε σταθερής ακολουθίας πραγµατικών αριθµών, δηλαδή κάθε ακολουθίας τής µορφής (a i ) i N, a i c R, i N, είναι ο αριθµός c Συνεπώς, οι σταθερές ακολουθίες ανήκουν στο FinSeq(R) και γι αυτό δεν είναι το κενό σύνολο () Οτι, αν (a i ) i N FinSeq(R) και (b i ) i N FinSeq(R), τότε και η ακολουθία (a i ) i N + (b i ) i N FinSeq(R), δηλαδή ότι αν η ακολουθία (a i ) i N συγκλίνει στον r 1 R και η ακολουθία (b i ) i N συγκλίνει στον r R, τότε το άθροισµά τους (a i ) i N +(b i ) i N συγκλίνει στον r 1 +r R Συνεπώς το FinSeq(R) είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση τού (Seq(R) (3) Οτι, αν (a i ) i N FinSeq(R) και λ R, τότε και η ακολουθία λ (a i ) i N FinSeq(R), δηλαδή ότι αν η ακολουθία (a i ) i N συγκλίνει στον r R και λ είναι ένας πραγµατικός αριθµός, τότε το ϐαθµωτό γινόµενο λ (a i ) i N (λa i ) i N συγκλίνει στον λr R Συνεπώς το FinSeq(R) είναι κλειστό ως προς τον ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό που ορίζεται στο Seq(R) Ασκηση Να εξεταστεί ποιο από τα επόµενα υποσύνολα τού R διανυσµατικού χώρου M n (R) των n n πινάκων µε συνιστώσες από το R αποτελεί υποχώρο τού M n (R): (1) Το σύνολο των συµµετρικών των n n πινάκων () Το σύνολο των αντιστρέψιµων των n n πινάκων (3) Το σύνολο των µη αντιστρέψιµων n n πινάκων Λύση (1) Εστω S το σύνολο των συµµετρικών n n πινάκων, δηλαδή : S { A M n (R) t A A Για να είναι το S ένας R υπόχωρος τού M n (R), ϑα πρέπει : (αʹ) Το S να µην είναι κενό Πράγµατι, ο ταυτοτικός n n πίνακας I n είναι συµµετρικός και γι αυτό ανήκει στο S Άρα, S (ϐʹ) Αν A, B S, τότε και A + B S Πράγµατι, t (A + B) t A + t B A + B Συνεπώς, A + B S (γʹ) Αν λ R και A S, τότε και λ A S Πράγµατι, t (λ A) λ ta λ A Συνεπώς λ A S Εποµένως το S είναι ένας υπόχωρος τού M n n (R) () Εστω GL n (R) το σύνολο των αντιστρέψιµων n n πινάκων Για να είναι το GL n (R) ένας R υπόχωρος τού M n (R), ϑα πρέπει : (αʹ) Το GL n (R) να µην είναι κενό Πράγµατι, ο ταυτοτικός n n πίνακας I n είναι αντιστρέψιµος και γι αυτό ανήκει στο GL n (R) Άρα, GL n (R) (ϐʹ) Αν A, B GL n (R), τότε και A + B GL n (R) Αυτό όµως οφείλει να συµβαίνει για όλους τους αντιστρέψιµους πίνακες A, B Επιλέγοντας ως A τον I n και ως B τον I n, ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιµος, έχουµε : I n + ( I n ) O n Αλλά ο µηδενικός n n πίνακας O n δεν ανήκει στο GL n (R), αφού δεν είναι αντιστρέψιµος Συνεπώς ο GL n (R) δεν είναι R υπόχωρος τού M n (R) (3) Εστω T το σύνολο των µη αντιστρέψιµων n n πινάκων Για να είναι το T ένας R υπόχωρος τού M n (R), ϑα πρέπει : (αʹ) Το T να µην είναι κενό Πράγµατι, ο µηδενικός n n πίνακας O n δεν είναι αντιστρέψιµος και γι αυτό ανήκει στο T Άρα, T (ϐʹ) Τώρα ϑα διακρίνουµε περιπτώσεις (i) Για n 1, ο χώρος M 1 (R) ισούται µε τον χώρο R και το T {0 (κάθε µη µηδενικό στοιχείο τού R είναι αντιστρέψιµο) Προφανώς το T {0 είναι R υπόχωρος τού R (ii) Για n, αν A, B T, τότε ϑα πρέπει και A + B T Αυτό όµως οφείλει να συµβαίνει για όλους τους µη αντιστρέψιµους πίνακες A, B Επιλέγοντας ως A (a ij ) τον πίνακα µε a 11 1 και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα µε 0 έχουµε ότι A T Επιλέγοντας ως B (b ij ) τον πίνακα µε b b nn 1 και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα µε 0 έχουµε ότι B T (Οι A, B δεν είναι αντιστρέψιµοι επιδή έχουν µηδενικές ορίζουσες) Το άθροισµα A + B ισούται µε τον ταυτοτικό πίνακα ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιµος και συνεπώς A + B I n / T Συνεπώς ο T δεν είναι υπόχωρος τού M n (R)

17 Υπενθυµίζουµε ότι η τοµή i I V { i µιας οικογένειας V i υπόχωρων ενός διανυσµατικού χώρου E είναι i I υπόχωρος του E Αν X E είναι ένα τυχόν µη-κενό υποσύνολο διανυσµάτων του E, τότε ο υπόχωρος X { V E ο V είναι υπόχωρος του E και X V δηλαδή η τοµή της οικογένειας όλων των υπόχωρων του E οι οποιοι περιέχουν το υποσύνολο X (η οικογένεια αυτή δεν είναι κενή καθώς περιέχει τον υπόχωρο E), είναι ένας υπόχωρος του E ο οποίος καλείται ο υπόχωρος του E ο οποίος παράγεται από το υποσύνολο διανυσµάτων X 17 Ασκηση 3 Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K Αν X E είναι ένα τυχόν µη-κενό υποσύνολο διανυσµάτων του E, τότε X { λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n E λ i K & x i X, 1 i n, n N και το υποσύνολο X είναι ο µικρότερος υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το υποσύνολο X Λύση Θέτουµε προσωρινά S { λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n E λ i K & x i X, 1 i n, n N, και ϑα δείξουµε ότι X S (1) είχνουµε πρώτα ότι το υποσύνολο S είναι ένας υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το υποσύνολο διανυσµάτων X και είναι ο µικρότερος υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το X Προφανώς 0 S διότι 0 0 x S, για κάθε διάνυσµα x X Εστω x, y S Τότε υπάρχουν n N, λ 1, λ,, λ n K και x 1, x,, x n X, έτσι ώστε x λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n, και υπάρχουν m N, κ 1, κ,, κ n K και y 1, y,, y n X, έτσι ώστε y κ 1 y 1 + κ y + + κ m y m Εποµένως : x + y λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n + κ 1 y 1 + κ y + + κ m y m και το διάνυσµα x+ y ανήκει εξ ορισµού στο υποσύνολο S Εστω λ K και x S Τότε όπως παραπάνω υπάρχουν n N, λ 1, λ,, λ n K και x 1, x,, x n X, έτσι ώστε x λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n Θα έχουµε : λ x λ (λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n ) (λλ 1 ) x 1 + (λλ ) x + + (λλ n ) x n και το διάνυσµα λ x ανήκει εξ ορισµού στο υποσύνολο S Από τα παραπάνω έπεται ότι το υποσύνολο S είναι ένας υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το υποσύνολο X διότι, για κάθε διάνυσµα x X έχουµε x 1 x S Τέλος έστω V ένας υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το σύνολο διανυσµάτων X Θα δείξουµε ότι S V Πράγµατι, έστω x S Τότε υπάρχουν n N, λ 1, λ,, λ n K και x 1, x,, x n X, έτσι ώστε x λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n Επειδή X V, έπεται ότι x 1, x,, x n V Επειδή ο V είναι υπόχωρος του E, έπεται ότι λ i x i V, 1 i n, και εποµένως x λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n V Άρα S V, δηλαδή ο υπόχωρος S περιέχει το σύνολο X και περιέχεται σε κάθε υπόχωρο του E ο οποίος περιέχει το X Ετσι ο υπόχωρος S είναι ο µικρότερος υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το X () S X Πράγµατι, γνωρίζουµε ότι το υποσύνολο X είναι ένας υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει το X Σύµφωνα µε το µέρος (), ϑα έχουµε S X (3) X S Πράγµατι, έστω x X Επειδή ο υπόχωρος X είναι είναι εξ ορισµού η τοµή όλων των υπόχωρων του E οι οποίοι περιέχουν το υποσύνολο X, έπεται ότι το x ανήκει σε κάθε υπόχωρο του E ο οποίος περιέχει το X Οπως είδαµε, ένας τέτοιος υπόχωρος του E είναι ο S, και άρα x S Εποµένως X S { Υπενθυµίζουµε ότι γενικά η ένωση δύο υπόχωρων ενός διανυσµατικού χώρου δεν είναι υπόχωρος Εστω Vi µια οικογένεια υπόχωρων του διανυσµατικού χώρου E Συµβολίζουµε µε i I V i V i i I τον υπόχωρο του E ο οποίος παράγεται από το υποσύνολο διανυσµάτων i I V i του E Ο υπόχωρος i I V i καλείται άθροισµα των υπόχωρων της οικογένειας { V i i I i I

18 18 { Ασκηση 4 Εστω V i µια οικογένεια υπόχωρων του διανυσµατικού χώρου E Τότε i I V i { x i1 + x i + + x in E x ij V ij & {i 1, i,, i n I i I δηλαδή ο υπόχωρος i I V i αποτελείται από όλα τα πεπερασµένα αθροίσµατα διανυσµάτων τα οποία ανήκουν στους υπόχωρους της οικογένειας, και είναι ο µικρότερος υπόχωρος του E ο οποίος περιέχει όλους τους υπόχωρους V i της οικογένειας { V i i I Ιδιαίτερα, αν I { 1,,, n, τότε : n V i : V 1 + V + + V n { x 1 + x + + x n E x i V i 1 i n i1 Λύση Από την Άσκηση 3, ϑέτοντας X i I V i, έπεται ότι : V i { λ i1 x i1 + λ i x i + + λ in x in E λ ij K & x ij V i, {i 1, i,, i n I i I i I Αν x ij i I V i, τότε x ij V ij για κάποιον δείκτη i j I, και τότε λ ij x ij V ij Εποµένως το παραπάνω σύνολο γράφεται ισοδύναµα : V i { x i1 + x i + + x in E x ij V ij & {i 1, i,, i n I i I Οι υπόλοιποι ισχυρισµοί προκύπτουν άµεσα από την Άσκηση 3 Υπενθυµίζουµε ότι αν x 1, x,, x n είναι ένα περπερασµένο σύνολο διανυσµάτων ενός διανυσµατικού χώ- ϱου E, τότε το σύνολο { x 1, x,, x n καλείται γραµµικά ανεξάρτητο, αν για τυχόντα στοιχεία λ1, λ,, λ n K ισχύει η συνεπαγωγή : λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n 0 λ 1 λ λ n 0 Το σύνολο διανυσµάτων { x 1, x,, x n καλείται γραµµικά εξαρτηµένο, αν δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητο ή ισοδύναµα, αν ισχύει η συνεπαγωγή : λ 1, λ,, λ n K : (λ 1, λ,, λ n ) (0, 0,, 0) και λ 1 x 1 + λ x + + λ n x n 0 Ασκηση 5 Ας είναι a 11 a 1 a 1j a 1n a 1 a a j a n A a i1 a i a ij a in a n1 a n a nj a nn ένας n n πίνακας µε συνιστώσες από ένα σώµα K και ας είναι A j a 1j a j a ij a nj, 1 j n η j οστή στήλη τού πίνακα A την οποία ϑεωρούµε ως διάνυσµα του χώρου των στηλών K n

19 19 Να δειχθεί ότι το K γραµµικό οµογενές σύστηµα A X O n, όπου X x 1 x x i x n 0 0 και O n, 0 0 έχει µόνο τη µηδενική λύση, αν και µόνο αν, οι στήλες A 1, A,, A n τού A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα το χώρου των στηλών K n Λύση Παρατηρούµε ότι η n άδα (λ 1, λ,, λ j,, λ n ), λ i K, είναι λύση τού συστήµατος : a 11 x 1 + a 1 x + + a 1j x j + + a 1n x n 0 a 1 x 1 + a x + + a j x j + + a n x n 0 a i1 x 1 + a i x + + a ij x j + + a in x n 0 a n1 x 1 + a n x + + a nj x j + + a nn x n 0 αν και µόνο αν, λ 1 A1 + λ A, + + λ j Aj + + λ n An O n Εποµένως το σύστηµα έχει ως µοναδική λύση τη µηδενική λύση (0, 0,, 0), αν και µόνο αν, τα A 1, A,, A n είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα του διανυσµατικού χώρου K n Ασκηση 6 Ας είναι A ένας n n πίνακας µε στοιχεία από ένα σώµα K Να δειχθεί ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναµα : (1) Ο πίνακας A είναι ένας αντιστρέψιµος πίνακας () Οι στήλες τού πίνακα A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού χώρου των στηλών K n (3) Οι γραµµές τού πίνακα A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού χώρου K n Λύση (1) () Αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, τότε γνωρίζουµε ότι το οµογενές σύστηµα (Σ) : A X 0, έχει µόνο την µηδενική λύση και τότε από την Άσκηση 5 έπεται ότι οι στήλες τού πίνακα A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού χώρου K n () (1) Εστω ότι οι στήλες τού πίνακα A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού χώρου K n Τότε από την Άσκηση 5 γνωρίζουµε ότι το οµογενές σύστηµα (Σ) : A X 0, έχει µόνο την µηδενική λύση Υποθέτουµε ότι ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος, και ϑα καταλήξουµε σε άτοπο Εστω A η ισχυρά σ-κλιµακωτή µορφή του πίνακα A, και τότε όπως γνωρίζουµε υπάρχουν στοιχειώδεις n n πίνακες E 1, E,, E k έτσι ώστε : A AE 1 E E k ή ισοδύναµα A A E 1 k E 1 E 1 1 Το οµογενές σύστηµα (Σ) γράφεται τότε : A E 1 k E 1 E 1 1 X 0 Θεωρούµε τον πίνακα-στήλη 0 0 C E 1 E E k Z, όπου Z 0 1

20 0 και παρατηρούµε ότι C δεν είναι ο µηδενικός πίνακας στήλη διότι ο πίνακας E 1 E E k είναι αντιστρέψιµος (ως γινόµενο στοιχειωδών πινάκων) και Z 0 Θα έχουµε τότε : 0 0 AC A E 1 k E 1 E 1 1 C A E 1 k E 1 E 1 1 E 1E E k Z A Z A 0 1 Προφανώς το τελευταίο γινόµενο πινάκων A Z είναι η n-οστή στήλη του πίνακα A Επειδή ο πίνακας A είναι η ισχυρά σ-κλιµακωτή µορφή τπου πίνακα A και ο πίνακας A υποθέσαµε ότι δεν είναι αντιστρέψιµος, έπεται ότι η τελευταία στήλη του πίνακα A είναι η µηδενική Αυτό σηµαίνει ότι A C A Z 0 και εποµένως το σύστηµα (Σ) έχει ως µη-µηδενική λύση τον πίνακα-στήλη Z και αυτό είναι άτοπο Στο άτοπο καταλήξαµε υποθέτοντας ότι ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος Άρα ο A είναι αντιστρέψιµος (1) (3) Γνωρίζουµε ότι ένας n n πίνακας A είναι αντιστρέψιµος, αν και µόνο αν, ο ανάστροφός του t A είναι αντιστρέψιµος Σύµφωνα µε την ισοδυναµία των (1) και (), που µόλις αποδείξαµε, ο t A είναι αντιστρέψιµος, αν και µόνο αν, οι στήλες του είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού χώρου K n Αλλά οι στήλες τού t A είναι οι γραµµές τού A και γι αυτό οι στήλες τού t A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού K n, αν και µόνο αν, οι γραµµές τού A είναι K γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα τού K n Αυτό αποδεικνύει την ισοδυναµία των (1) και (3) Ασκηση 7 Να εξεταστεί αν τα διανύσµατα (3, 5, 4), ( 3,, 4), (6, 1, 8) τού R 3 είναι R γραµµικώς ανεξάρτητα ή όχι Λύση Σύµφωνα µε την προηγούµενη άσκηση είναι αρκετό να εξετάσουµε το, αν ο 3 3 πίνακας A, που έχει ως γραµµές (ή στήλες), τα τρία αυτά διανύσµατα είναι αντιστρέψιµος ή όχι Εστω λοιπόν ότι A Επειδή η ορίζουσα A 0, ο πίνακας A δεν είναι αντιστρέψιµος και τα (3, 5, 4), ( 3,, 4), (6, 1, 8) είναι R γραµµικώς εξαρτηµένα Εστω K[x] ο διανυσµατικός χώρος των πολυωνύµων υπεράνω του σώµατος K Υπενθυµίζουµε ότι ο ϐαθµός ενός µη-µηδενικού πολυωνύµου P (x) a 0 + a 1 x + a x + + a n x n, όπου a i K, 0 i n, ορίζεται να είναι ο µη-αρνητικός ακέραιος degp (x) max { k N {0 a k 0 Στο µηδενικό πολυώνυµο 0 δεν ορίζουµε ϐαθµό Ετσι όταν ϑεωρούµε ϐαθµό degp (x) ενός πολυωνύµου P (x) ϑα υπονοιείται πάντα ότι το P (x) δεν είναι το µηδενικό πολυώνυµο Ασκηση 8 Εστω n 0 ένας µη-αρνητικός ακέραιος και K n [x] το σύνολο όλων των πολυωνύµων υπεράνω του K µε ϐαθµό n µαζί µε το µηδενικό πολυώνυµο : K n [x] { P (x) K[x] degp (x) n { 0 Να δειχθεί ότι το υποσύνολο K n [x] είναι ένας υπόχωρος του K[x] και K[x] n 0 K n [x]

21 Λύση Αν P (x) είναι ένα µη-µηδενικό πολυώνυµο υπεράνω του K και degp (x) n, τότε ϑα έχουµε P (x) a 0 + a 1 x + a x + + a n x n, όπου a i K, 0 i n Θεωρώντας τα πολυώνυµα 1 x 0, x, x,, x n, έπεται ότι τα πολυώνυµα αυτά είναι ϐαθµού n και άρα x k K n [x], 0 k n Προφανώς το τυχόν πολυώνυµο P (x) είναι γραµµικός συνδυασµός των πολυωνύµων x k, 0 k n, και εποµένως : K n [x] 1, x, x,, x n δηλαδή το σύνολο K n [x] συµπίπτει µε τον υπόχωρο του K[x] ο οποίος παράγεται από τα διανύσµατα x k, 0 k n Προφανώς n 0 K n[x] K[x] Εστω P (x) ένα πολυώνυµο υπεράνω του K Αν το P (x) 0 είναι το µηδενικό πολυώνυµο, τότε 0 n 0 K n[x] Αν το P (x) δεν είναι το µηδενικό πολυώνυµο, τότε έστω n degp (x) Προφανώς ϑα έχουµε P (x) K n [x] και εποµένως P (x) n 0 K n[x], δηλαδή K[x] n 0 K n[x] Εποµένως προκύπτει ότι K[x] n 0 K n[x] 1 Ασκηση 9 Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο M 3 (K) των 3 3 πινάκων µε στοιχεία από ένα σώµα K και έστω (K) το υποσύνολο όλων των διαγωνίων πινάκων : 3 (K) a b 0 M 3 (K) a, b, c K 0 0 c (1) Να δειχθεί ότι το υποσύνολο 3 (K) είναι ένας υπόχωρος του M 3 (K) () Να δειχθεί ότι για τους πίνακες E , E , E ισχύει ότι : E1, E, E 3 3 (K) (3) Να εξετασθεί αν για τους πίνακες A , A , A ισχύει ότι : A1, A, A 3 3 (K) Λύση (1), () Θα έχουµε : 3 (K) a b 0 M 3 (K) a, b, c K 0 0 c a b M 3 (K) a, b, c K c a b c M 3 (K) a, b, c K { ae 1 + be + ce 3 M 3 (K) a, b, c K E 1, E, E 3 Άρα το υποσύνολο 3 (K) είναι ένας υπόχωρος του M 3 (K) και συµπίπτει µε τον υπόχωρο του 3 (K) ο οποίος παράγεται από τους πίνακες E 1, E, E 3

22 (3) Θα έχουµε A1, A, A 3 a b c M 3 (K) a, b, c K a a 0 + b b 0 + c c 0 M 3 (K) a, b, c K 0 0 a 0 0 b 0 0 c a + b + c a b + c 0 M 3 (K) a, b, c K 0 0 a + b c Για να ισχύει ότι A 1, A, A 3 3 (K) ϑα πρέπει για κάθε διαγώνιο πίνακα A x y 0 να 0 0 z υπάρχουν a, b, c K έτσι ώστε aa 1 + ba + ca 3 A ή ισοδύναµα : a + b + c a b + c 0 x y a + b c 0 0 z δηλαδή αναζητούµε a, b, c K έτσι ώστε : a + b + c x (Σ) a b + c y a + b c z Προσθέτοντας τις δυο πρώτες εξισώσεις και τις δύο τελευταίες εξισώσεις, έχουµε a + c x + y και a y + z a y + z και c x z και τότε από την δεύτερη έχουµε b x y ηλαδή το σύστηµα (Σ), για δεδοµένα x, y, z K, έχει µοναδική λύση ως προς a, b, c, την : a y + z, b x y, c x z Εποµένως ο τυχόν διαγώνιος πίνακας A 3 (K) γράφεται ως : A x y 0 y + z x y x z z y + z A 1 + x y A + x z A 3 A 1, A, A 3 Αυτό σηµαίνει ότι 3 (K) A 1, A, A 3 και εποµένως : 3 (K) A 1, A, A 3 Ασκηση 30 Στον διανυσµατικό χώρο F(R, R) { f : R R f : συνάρτηση, ϑεωρούµε τα υποσύνολα Α(R) { f : R R f(x) f( x), x R Π(R) { f : R R f(x) f( x), x R (άρτιες συναρτήσεις) (περιττές συναρτήσεις) Να δειχθεί ότι τα υποσύνολα Α(R) και Π(R) είναι υπόχωροι του F(R, R) και ισχύει ότι : F(R, R) Α(R) + Π(R) και Α(R) Π(R) { 0 Λύση (1) (αʹ) Προφανώς η µηδενική συνάρτηση 0: R R, 0(x) 0, x R, είναι άρτια, δηλαδή 0 Α(R)

23 3 (ϐʹ) Εστω f, g δύο στοιχεία του υποσυνόλου Α(R), δηλαδή f(x) f( x) και g(x) g( x), x R Τότε, x R: (f + g)( x) f( x) + g( x) f(x) + g(x) (f + g)(x) f + g Α(R) (γʹ) Εστω f ένα στοιχείο του υποσυνόλου Α(R), δηλαδή f(x) f( x), και λ K Τότε, x R: (λ f)( x) λf( x) λf(x) (λ f)(x) λ f Α(R) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποσύνολο Α(R) είναι ένας υπόχωρος του F(R, R) () (αʹ) Προφανώς η µηδενική συνάρτηση 0: R R, 0(x) 0, x R, είναι περιττή, δηλαδή 0 Π(R) (ϐʹ) Εστω f, g δύο στοιχεία του υποσυνόλου Π(R), δηλαδή f(x) f( x) και g(x) g( x), x R Τότε, x R: (f + g)( x) f( x) + g( x) f(x) g(x) (f(x) + g(x)) (f + g)(x) f + g Π(R) (γʹ) Εστω f ένα στοιχείο του υποσυνόλου Π(R), δηλαδή f(x) f( x), και λ K Τότε, x R: (λ f)( x) λf( x) λ( f(x)) (λ f(x)) (λ f)(x) λ f Π(R) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποσύνολο Π(R) είναι ένας υπόχωρος του F(R, R) (3) Εστω f Α(R) Π(R) Τότε x R: f( x) f(x) και f( x) f(x) Τότε f(x) f(x), x R, και άρα f(x) 0, x R, δηλαδή x R: f(x) 0 Άρα f 0 είναι η µηδενική συνάρτηση και εποµένως Α(R) Π(R) { 0 (4) Εστω f F(R, R) Θεωρούµε τις συναρτήσεις : g : R R, g(x) Τότε ϑα έχουµε, x R: f(x) + f( x) και h: R R, h(x) f(x) f( x) f( x) + f( ( x)) f( x) + f(x) f(x) + f( x) g( x) g(x) g Α(R) f( x) f( ( x)) f( x) f(x) f(x) f( x) h( x) h(x) h Π(R) f(x) + f( x) f(x) f( x) (g + h)(x) g(x) + h(x) + f(x) f g + h Οι παραπάνω σχέσεις δείχνουν ότι F(R, R) Α(R) + Π(R) Ασκηση 31 Στον R-διανυσµατικό χώρο R 3, ϑεωρούµε τα ακόλουθα υποσύνολα : V 1 { (x, 0, 0) R 3 x R V { (0, x, 0) R 3 x R V 3 { (x, x, y) R 3 x, y R Να δειχθεί ότι τα παραπάνω υποσύνολα είναι υπόχωροι και να ϐρεθούν οι υπόχωροι : V 1 + V + V 3, V 1 V, V 1 V 3, V V 3, (V 1 + V ) V 3, (V 1 + V 3 ) V, (V + V 3 ) V 1, Λύση (1) Θεωρούµε τα διανύσµατα e 1 (1, 0, 0), e (0, 1, 0), e 3 (0, 0, 1) Τότε e 1 + e (1, 1, 0) Παρατηρούµε ότι : V 1 { (x, 0, 0) R 3 x R { x(1, 0, 0) R 3 x R e 1 V { (0, x, 0) R 3 x R { x(0, 1, 0) R 3 x R e V 3 { (x, x, y) R 3 x, y R { (x, x, 0) + (0, 0, y) R 3 x, y R { x(1, 1, 0) + y(0, 0, 1) R 3 x, y R e 1 + e, e 3 Άρα τα υποσύνολα V 1, V, V 3 είναι οι υπόχωροι του R 3 οι οποίοι παράγονται από τα διανύσµατα e 1, e, και { e 1 + e, e 3 αντίστοιχα

24 4 () Κάθε διάνυσµα x (x 1, x, x 3 ) R 3 γράφεται x (x 1, 0, 0) + (0, x, 0) + (0, 0, x 3 ) και προφανώς : (x 1, 0, 0) V 1, (0, x, 0) V, (0, 0, x 3 ) V 3 Εποµένως : R 3 V 1 + V + V 3 (3) Από την περιγραφή των συνόλων V 1, V, V 3, προκύπτει άµεσα ότι : V 1 V V 1 V 3 V V 3 { 0 (4) Θα έχουµε (5) Θα έχουµε V 1 + V { (x, 0, 0) + (0, y, 0) R 3 x, y R { (x, y, 0) R 3 x, y R (V 1 + V ) V 3 { (x, y, z) R 3 (x, y, z) V 1 + V και (x, y, z) V 3 { (x, y, z) R 3 z 0 και x y 0 { (0, 0, 0) { 0 V 1 + V 3 { (x, 0, 0) + (y, y, z) R 3 x, y, z R Θα δείξουµε ότι V 1 + V 3 R 3 Για να ισχύει αυτή η ισότητα, ϑα πρέπει κάθε διάνυσµα (a, b, c) R 3 να µπορεί να γραφεί ως : (a, b, c) x + y, όπου x V 1 και y V 3 δηλαδή ϑα πρέπει να υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί x, y, z R έτσι ώστε x (x, 0, 0) V 1 και y (y, y, z) V 3, και τότε : (a, b, c) (x, 0, 0) + (y, y, z) (a, b, c) (x + y, y, z) x + y a, y b, z c και εποµένως x a b Τότε πράγµατι ϑα έχουµε : (a, b, c) (a b, 0, 0) + (b, b, c) όπου (a b, 0, 0) V 1 και (b, b, c) V 3 Εποµένως κάθε διάνυσµα του R 3 γράφεται ως άθροισµα ενός διανύσµατος από τον V 1 και ενός διανύσµατος από τον V 3, δηλαδή V 1 + V 3 R 3 Επειδή V R 3, ϑα έχουµε : (6) Θα έχουµε (V 1 + V 3 ) V R 3 V V V + V 3 { (0, y, 0) + (x, x, z) R 3 x, y, z R Θα δείξουµε ότι V + V 3 R 3 Για να ισχύει αυτή η ισότητα, ϑα πρέπει κάθε διάνυσµα (a, b, c) R 3 να µπορεί να γραφεί ως : (a, b, c) x + y, όπου x V και y V 3 δηλαδή ϑα πρέπει να υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί x, y, z R έτσι ώστε x (0, y, 0) V και y (x, x, z) V 3, και τότε : (a, b, c) (0, y, 0) + (x, x, z) (a, b, c) (x, x + y, z) x a, x + y b, z c και εποµένως y b a Τότε πράγµατι ϑα έχουµε : (a, b, c) (0, b a, 0) + (a, a, c) όπου (0, b a, 0) V και (a, a, c) V 3 Εποµένως κάθε διάνυσµα του R 3 γράφεται ως άθροισµα ενός διανύσµατος από τον V και ενός διανύσµατος από τον V 3, δηλαδή V + V 3 R 3 Επειδή V 1 R 3, ϑα έχουµε : (V + V 3 ) V 1 R 3 V 1 V 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai217/lai217html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 217 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai218/lai218html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 218 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 7 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 15 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Γραµµικη Αλγεβρα Ι Ακαδηµαϊκο Ετος 2011-2012 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml 21-2 - 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Διανυσµατικοί Υποχώροι και Κατασκευές Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 ιανυσµατικοι Υποχωροι και Κατασκευες Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 14 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

x 2 = b 1 2x 1 + 4x 2 + x 3 = b 2. x 1 + 2x 2 + x 3 = b 3

x 2 = b 1 2x 1 + 4x 2 + x 3 = b 2. x 1 + 2x 2 + x 3 = b 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 008-9 ΛΥΣΕΙΣ = 1 (Ι) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα 6 40 1 0 A 4 1 1 1 (ΙΙ) Εστω b 1, b, b 3 στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 1 x 1 + 4x + x 3 = b x 1 + x + x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017.html Παρασκευή 22 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση

Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση Κεφάλαιο 7: Βάσεις και ιάσταση Σελίδα από 9 Κεφάλαιο 7 Βάσεις και ιάσταση n Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε την έννοια της βάσης στο και στο Κεφάλαιο 6 µελετήσαµε διανυσµατικούς χώρους. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii19/laii19html Παρασκευή 1 Μαρτίου 19 Υπενθυµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x Ευκλείδειοι Χώροι Ορίζουµε ως R, όπου N, το σύνολο όλων διατεταµένων -άδων πραγµατικών αριθµών x, x,, x ) Tο R λέγεται ευκλείδειος -χώρος και τα στοιχεία του λέγονται διανύσµατα ή σηµεία Το x i λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018.html Παρασκευή 4 Μαίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι Κεφάλαιο 4 ιανυσµατικοί Χώροι 4 ιανυσµατικοί χώροι - Βασικοί ορισµοί και ιδιότητες ιανυσµατικοί Χώροι Ένας ιανυσµατικός Χώρος V (δχ) είναι ένα σύνολο από µαθηµατικά αντικείµενα (αριθµούς, διανύσµατα, πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017

ΜΑΣ121: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο , Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: 2 ώρες 18 Νοεμβρίου, 2017 ΜΑΣ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I Εαρινό εξάμηνο 07-08, Διδάσκων: Γιώργος Γεωργίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, Διάρκεια: ώρες 8 Νοεμβρίου, 07 Δίνονται 4 προβλήματα που αντιστοιχούν σε 0 μονάδες με άριστα το 00! ΟΝΟΜΑ: Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html Παρασκευή 23 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Γραµµικη Ανεξαρτησια, Βασεις και ιασταση Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 7 Πινακες και Γραµµικες Απεικονισεις Στα προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - II Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 52 9 Η Κανονική Μορφή Jordan - II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) Ενδεικτικές Λύσεις ΕΡΓΑΣΙΑ η (Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Οκτωβρίου 005) Η Άσκηση στην εργασία αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

[A I 3 ] [I 3 A 1 ].

[A I 3 ] [I 3 A 1 ]. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 (α) Να ϐρεθεί ο αντίστροφος του πίνακα A = 6 4 (ϐ) Εστω b, b, b στο R Να λύθεί το σύστηµα x = b 6x + x + x = b x

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 Α Δ Ι Α - Φ 9 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Χώροι. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Διανυσµατικοί Χώροι. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Διανυσµατικοί Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 2 ιανυσµατικοι Χωροι Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα ορίσουµε την πολύ ϐασική

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 5 Γραµµικες Απεικονισεις Στην άλγεβρα, και γενικότερα στα Μαθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 59 Μέρος 2. Ευκλείδειοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2018/laii2018html ευτέρα 23 Απριλίου 2018 Αν C

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 9ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Διανυσματικοί Χώροι Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Δείξτε ότι ο V R εφοδιασμένος με τις ακόλουθες πράξεις (, a b) + (, d) ( a+, b+ d) και k ( ab, ) ( kakb,

Διαβάστε περισσότερα