K E B. o, pdf A &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &"

Transcript

1 1959 K E B 2014 T - T o, pdf A &

2 X CD-ROM Visual Fortran ISBN , 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN , 58,00,., Vassart Olivier, Zhao Bin ISBN , 32,00 ISBN , 48,00 Kofou Ifigenia LANGUAGE & COMMUNICATION NEEDS ANALYSIS ISBN , 14,00 & : ISBN (. 27x27), 25,29 A.. ISBN ISBN , 36, , 30,00 :, EPIEXOMENA KATA O OY ISBN , 50,00. ISBN , 20,00 Sylva Kathy, Siraj-Blatchford Iram, Taggart Brenda ECERS-E: ISBN (. 28x22), 13,00 M X O & A & M H, M & X M T M E ITALIANAMENTE A ºùëìïæïòåÝ åðýóè ºùëìïæïòåÝ åðýóè ï ÆéíïëáôÀìïçï ªøïìéëñî éâìýöî, ïçïôåøîýá & áéäéëïà éâìýïù, íå Þìå íá ôé åëäþóåé B N (N. 2121/93). A = N

3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 M 1. A ANA IA H A., E AP MO MENA MA HMA TIKA, (, Laplace, Fourier, Fourier, Z), ISBN ,. 392, 30,50 2. BA I EIOY.-X, E APMO MENO MA HMA TIKO PO PAMMATI MO, ISBN ,. 352, 24,00 3. BA I EIOY.-X, TOXA TIKE ME O OI TI E IXEIPH IAKE EPEYNE, ISBN ,. 536, 34,00 4. BA I EIOY.-X, TOXA TIKA XPHMATO OI KONO MIKA, ISBN ,. 480, 32,00 5. BA I EIOY.-X. & E P IOY., MH PAM MIKE ME O OI BE TI TO OIH H, ISBN ,. 240, 20,50 6. BA I EIOY.-X., T ANTA N., T AK I H., A KH EI THN E IXEIPH IAKH EPEY NA,., ( ), ISBN ,. 568, 33,00,., ( - M M B M E - ), ISBN ,. 464, 31,00 7. BA I EIOY.-X., T ANTA N., EI AH THN E I XEI PH IA KH EPEYNA, ISBN ,. 656, 35,00 8. BA I EIOY.-X., T AK I H., E APMO MENH E PIA I- NAK N, ISBN X,. 368, 27,50 9. IANNAKOY AKH., APMO E -,. 192, 14, ,.,,, ISBN ,. 328, 30, ,.,,, ISBN ,. 800, 56, DANOUSIS G., EVANS F., ENGLISH FOR MATHEMA TICS, ISBN ,. 192, 16, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA ( ), ISBN ,. 472, 29, A KA O OY O., AN TEPA MA HMATIKA V ( - E ), ISBN ,. 760, 33, , & SPSS, CD (Data Sets) Module Bootstrapping SPSS, 2011, ISBN ,. 840, 60, ,. SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA, CD (Data Sets), ISBN ,. 728, 58, EPMANH A., PAMMIKH A EBPA KAI E PIA I NA K N, ISBN ,. 400, 26, HMHTPO OY OY- MO OY OY., TOI XEIA E NI K N MA H MA TIK N, ISBN ,. 250, 17,00 3

4 19. HMHTPO OY OY- MO OY OY., O I MO IA O PIK N MOP N E (, E,, O - ), ISBN ,. 208, 16,00 20.,, ISBN ,. 304, 20,00 21., -, ISBN ,. 240, 16, E,, ISBN , 304, 22, ,, , ISBN ,. 576, 42, H IO OY O E., OMA E TOY LIE, ISBN , 10, H IO OY O E., OY H-AN PEOY., EI A H TH E METPIA TOY RIE MANN, ISBN ,. 120, 10, H IO OY O E., HMHTPO OY OY- MO OY OY., -, ISBN ,. 136, 10, H IO OY O E., TAMIA- HMO OY OY., IA O PI I ME O A O TH TE, ISBN ,. 128, 10, , -., ISBN ,. 168, 12, IOY I H., AN TEPA MA HMATIKA II, ISBN ,. 532, 34, IOY I H., PAMMIKH A EBPA, ISBN ,. 456, 30, ,, CD-ROM Excel (- ), ISBN ,. 568, 45, I ANNI H., TATI TIKE ME O OI,, ISBN ,. 360, 29, KA AZI OY., TOIXEIA E PIA TOXA TI K N A NE I E N, ISBN ,. 200, 22, KA AZI OY., TOIXEIA METPO E PIA I A NO TH T N, ISBN ,. 136, 14, KA AZI OY., KANAT IOY XP., TOIXEIA MA H MA TI KH YXO O IA, ISBN ,. 64, 8, KA A K., A I MATIKH E PIA YNO N, ISBN ,. 408, 24, KA A K., EI AH TH E PIA IKTY N, ISBN ,. 152, 16, KA A K., EI AH TH, ISBN ,. 144, 14, KAMAPINO OY O., TOIXEIA I ANO E PIA, ISBN ,. 184, 17, KA ETH., E METPIA TOY TPI NOY, T A,. 354, ISBN , 21,00, T - B, S ,. 296, 20, ,,, CD, ISBN ,. 240, 24, , A, ISBN , 216, 20, N.,, S ,. 328, 30, N.,.,., - MATHEMATICA, ISBN ,. 520, 35, , -, 2, ISBN ,. 368, 32, KAPYO Y H X., K N TANTI AKH- ABBO OY OY X., TO O O IA, I, SBN , 16,00,. II, ISBN X, 16, KAPYO Y H X., TOIXEIA YNAPTH IA KH ANA Y H, ISBN X,. 200, 16, ,, S ,. 264, 24, K.,, ISBN ,. 320, 26,

5 50. KO T AKH., A A O OY OY., TAMATAKH., A KH EI ANA YTIKH E ME TPI A, ISBN ,. 320, 24, KOYNIA., M Y IA H X., E PIA I A NO THT N I, K, M K -, ISBN ,. 472, 32, KOYNIA., KA AZI OY., I ANOTHTE II, A, ISBN ,. 326, 23, KOYNIA., AKINO., PAMMIKO PO PAM MA TI MO ( A ), ISBN ,. 360, 25, KO YBA-MAXAIPA., MA HMATIKH TATI TI KH 1, E, ISBN ,. 340, 24, , -.,,, , ISBN ,. 528, 42, KYBENTI H.,, 1, ISBN ,. 624, 35,00-2, ISBN ,. 616, 30,00 3, ISBN ,. 504, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T A, ISBN ,. 480, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI ME MEPIKE APAOY, T. B, ISBN ,. 400, 26, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI, T, ISBN ,. 478, 30, KYBENTI H., IA OPIKE E IEI (A KH EI ) ( A - ), ISBN ,. 560, 32, KYBENTI H.,, ISBN ,. 640, 36,00, ISBN ,. 312, 18, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 164, 11, KYBENTI H., YNAMIKH T N H Y M N,, ISBN ,. 128, 10, KYBENTI H., E IEI IA OP N, -, ISBN ,. 64, 4, KYBENTI H., E IEI IA OP N KAI IAKPITA Y THMATA, ISBN ,. 538, 30, KYBENTI H., O I MO METABO N, ISBN ,. 320, 19, ,, ISBN ,. 384, 32, KYBENTI H., -, ISBN ,. 624, 35, ,, ISBN ,. 336, 28, ,, ISBN ,. 160, 16, ,, ISBN ,. 486, 28, MANO B., TA TI TI KH, ISBN ,. 312, 26, ,, ISBN ,. 296, 26, ,, ISBN ,. 136, 10,00 5

6 75..,, ISBN ,. 136, 14, ,., -, ISBN ,. 192, 20, ,.,, ISBN ,. 228, 22, ,.,, :, ISBN ,. 240, 22, M ITH., PAMMIKH A EBPA KAI ANA Y TI KH E ME TPIA ( ), ISBN ,. 168, 9, M OPIT IT M., O IKH A O EI H, A, ISBN ,. 174, 13, M Y IA H X., M OPA ENTA E., E APMO ME NH TATI TIKH, ANOVA X, ISBN ,. 360, 24, M Y IA H X., YN YA TI KH. H, ISBN ,. 352, 27, ENIKAKH., PA MATIKH ANA Y H, ISBN X,. 454, 30, ENO., MA HMATIKH ANA Y H, T. 1,, ISBN ,. 400, 20,00, T. 2,, ISBN ,. 288, 18, ENO.,, ISBN ,. 312, 19, ENO.,, ISBN ,. 272, 17, ENO.,, ISBN ,. 240, 18, ENO.,, ISBN ,. 232, 18, ENO.,, ISBN ,. 208, 17, ENO.,, ISBN ,. 312, 20, ENO.,, -, CD -, ISBN ,. 272, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., IA O PI KO O I MO I, ISBN ,. 320, 22, OIKONOMI H N., KAPYO Y H X., O O K H P TI KO O I MO I, ISBN ,. 248, 17, OIKONOMI H N., K N TANTI AKH- AB BO OY OY., TOIXEIA MI A IK N YN AP TH- E N, T I, ISBN ,. 136, 14,00, T II, ISBN ,. 168, 14, ANTE I H., B «ANA Y H», 2006, ISBN ,. 216, 15, ANTE I H., ANA Y H, T I, ( 2008, -, -), ISBN ,. 544, 38,00, T II, ISBN ,. 416, 29, ANTE I H., ANA Y H, T A, ISBN ,. 352, 26,00 T B, ISBN ,. 272, 20,00, T, ISBN ,. 292, 20, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H I & II, ISBN ,. 600, 31, ANTE I H., MA HMATIKH ANA Y H III, ISBN ,. 584, 31, ANTE I H., KPABBAPITH., XATZH AB BA N., YNH EI IA O PI KE E I EI, ISBN ,. 400, 28, ANTE I H., KPABBAPITH., NA O OY O B., MI A IKE YNAP TH EI, ISBN ,. 200, 18, ANTE I H., KPABBAPITH., -, ISBN ,. 312, 24, OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, OY AKH., E PIA API M N, ISBN ,. 240, 17, OY AKH.,,, ISBN ,. 208, 20,00 6

7 106. OY AKH.,, ISBN ,. 176, 16, PEZANH B., TEP I H., IA OPIKH E ME TPIA ( ) -, ISBN ,. 178, 12, , ( - :.),, ISBN ,. 528, 55, POY A., TATI TIKH YM EPA MATO O IA, T. I, E, ISBN X,. 256, 20,00, T. II, Y, ISBN ,. 262, 20, POY A., E PIA I ANOTHT N, ISBN ,. 320, 22, IAP O., ME O OI O YMETAB HTH TA TI TI KH ANA Y H, (M SPSS), M A : -, ISBN ,. 304, 24, XOINA I., IA OPIKO KAI O OK HP TI KO O I MO,. 260, 13, XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TEP N MA H MA TIK N, ISBN ,. 430, 22, XOINA I., E IEI IA OP N KAI EI IKE Y NAP TH EI, ISBN ,. 160, 16, TEPZI H., AN TEPA E APMO MENA MA H MA TI KA, 1,, ISBN ,. 264, 20, ZOYBAPA A., TOIXEIA MA HMATIKH O I KH, ISBN ,. 360, 22, T A IKI H E., KO MIKH APMONIA KAI YM ME TPIA IA ME OY TH K A IKH KAI EY- K EI EIOY E ME TPI A, ISBN ,. 184, 15, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE H.: ANA Y H E O ME N N ME TH BOH EIA TA TI TIK N AKE T N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, OKA A., XOINA I., EI IKA KE A AIA AN TE P N MA HMA TIK N, ISBN ,. 340, 20, ,, ISBN , 192, 18, PA KOY B., A ANA IA H A., A KH EI IA O PI KOY KAI O OK H P TIKOY O I MOY Y NAP TH E N E PI OTEP N METAB H T N, ISBN ,. 416, 23, PA KOY B., A KH EI O I MOY Y NAPTH MIA PA MATIKH META B H TH, ISBN X,. 488, 30, XA AT H A., E METPIA ( ),, ISBN ,. 332, 20, XA AT H A., API MHTIKH ( ), ISBN ,. 240, 18, XAPT NA XP., BA IKH O IKH, ISBN X,. 220, 22, XAPT NA XP., & :, ISBN ,. 138, 15, XAPT NA XP.,, CD, ISBN ,. 112, 14, ,.,, ISBN ,. 248, 23, ,, 1, ISBN ,. 272, 24, ,, 2, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 320, 25, ,, ISBN ,. 336, 25, ,, 1, ISBN ,. 336, 25, ,, 2, , ISBN ,. 352, 25, INO., O OTIKH ANA Y H, T. I, ISBN ,. 340, 24,50, T. II, ISBN ,. 344, 24, INO., TATI TIKH, ISBN ,. 456, 32,00 7

8 KA TANH N., 70XPON OPEIA TOY TMHMATO MA HMA TIK N TOY A , ( , - ), ISBN ,. 178, 20,00.,.,.,, ISBN ,. 288, 20,00 ENO., ISBN ,. 232, 18,00 ENO., ISBN ,. 208, 17,50 ENO., ISBN ,. 240, 18,00 A ANA IA H A., ISBN ,. 392, 30,50 ENO., ISBN ,. 152, 13,00 ENO., ISBN ,. 272, 17,50 ENO., ISBN ,. 400, 20,00 ENO., ISBN ,. 312, 20,00, ISBN ,. 160, 16,00 PA KOY, A A NA IA H, ISBN ,. 416, 23,00 PA KOY B., ISBN X,. 488, 30,00., ISBN ,. 486, 28,00 8

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ANA N TO OY O A., ONH, KAPA K TA, KO MNH NOY, KE A AIA Y I KH, ISBN ,. 420, 28,00 2. ANT NO OY O., PH OPIA H, KAPA K TA, KYPIAKO, M EPH, O YXPO NIA H, TO ME NO, ME O O O IA E E EP A IA Y E N, PO PAM MA TI MO PO B H MA T N Y IKH, T I, ISBN ,. 382, 20,00, T II, ISBN ,. 624, 25,00 3. ANT NO OY O -NTOMH M., EI AH THN Y PH NIKH TEXNO O IA,. 2005, ISBN ,. 523, 37,00 4. ANT NO OY O -NTOMH M., Y PH NIKH TEXNO O IA, +, ISBN ,. 176, 20, (),.,.,.,.,.,.,.,.,, ISBN , 208 ( , ), 32,00 6. IBACH H., LUTH H., - :., -.,.,.,, -, ISBN ,. 664, 45,00 7. KAPAK TA., KYPIAKO., Y IKH (E M - ), ( 98), ISBN ,. 452, 30,00 8. KAPAK TA., KOMNHNOY., EI IKA KE A AIA Y - I KH, ISBN ,. 272, 22,00 9.., ( - ), ISBN ,. 408, 20, , - - ( ), ISBN ,. 456, 20, , -, ISBN ,. 608, 45, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 1: M -, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 324, 24, KYPIAKO., POB HMATA ENIKH Y I KH T. 2: - -H, 2003 CD / Visual Basic, ISBN ,. 328, 24, KYPIAKO., Y IKH ( - ), ISBN ,. 352, 25, ,, ( -, - ) ISBN ,. 312, 20, ,, , ISBN ,. 464, 36, ,,,,, Fermi - Dirac Bose - Einstein, ISBN ,. 200, 20, NAT IABA B., E APMO MENH YNAMIKH, ISBN ,. 500, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E., T OYKA A I., H EK TPI- MO, '., ISBN ,. 460, 30, A A HMHTPAKH X IX IA E. T OYKA A I., H E K - TPO MA NHTI MO, ISBN ,. 376, 26,50 9

10 21.., BE SHADOWED BY REAL TIME: MODERN PHYSICS, ISBN ,. 192, 17, A A TE ANOY K., T EPNOM I 86, TO Y PH NIKO ATY XHMA,. 64, 6, ,, ISBN ,. 128, 12, A A TE ANOY K., Y IKH AKTINOBO I N KAI E AP - MO E PA IO O TO N, 2001, ISBN ,. 304, 20, , &, ISBN ,. 408, 20, , - ( ), ISBN ,. 360, 20, AX AMANO OY X., MAKPO IANNH T., E NI KH ME- TE PO O IA, ISBN ,. 368, 26, AX AMANO OY X., OYT O AN., Y I KH K I MA- TO O IA, ISBN ,. 304, 22, YPI E H I., EMATA O TIKH, ISBN ,. 448, 29, ,, ISBN ,. 312, 30, ,, -, ISBN ,. 144, 8, , -., , ISBN , 9, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MA- TO O IA, ISBN X,. 480, 34, , (,,, - - ), ( ), ISBN ,. 176, 19, ,, -, ISBN ,. 496, 32, ,, 3 -, ISBN ,. 480, 36,00! P O O X H B N (N. 2121/93). 1)..A. 2) O. 3) O. 4) E 1 N T - ( - 10 ), 10% A &. T

11 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 X 1. AKPIBO., MANOY AKH., M O O XP., A A TE- ANOY., Y KO ITOY-KOYPA KOY A., XA TZH K TA X.: EP A THPIAKE A KH EI ENIKH ANOP ANH XH- MEIA, (. 21X29), ISBN ,. 168, 17,50 2. AKPIBO.,, ISBN ,. 400, 29,00 3. AKPIBO.,, ISBN ,. 320, 25,00 4. AKPIBO., -., ISBN ,. 304, 20,00 5..,, ISBN , 144, 12,00 6..,., -,, ISBN , 496, 40,00 7. AKPIBO., KAPA IANNI H.: EP A THPIAKE A KH- EI ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 128, 12,00 8. AKPIBO., A ANI H., KAPA IAN NI H.: YN E H KAI ME ETH Y M O K N EN E N (E A- X III), ISBN ,. 168, 12,00 9. A E AN POY N., BAPBO H A., OP ANIKH XH MEIA, ISBN ,. 320, 24, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), T. A, ISBN ,. 280, 21,00, T. B, ISBN ,. 290, 21, A E AN POY N., ENIKH OP ANIKH XH MEIA ( - -M ), ISBN ,. 598, 40, A N.,., E., XHMIKOI OPOI ME ONOMA IA E H NI- KH POE EY H, ISBN ,. 248, 18, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN X,. 336, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI (H ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., ME A OI XHMIKOI ( ), ISBN ,. 376, 14, BAPBO H A., APXE OP ANIKH XHMEIA, ISBN ,. 264, 16, ,, ISBN ,. 320, 26, BAPBO H A., YPOY H., XHMEIA ETE PO KY K I K N EN E N, ISBN ,. 180, 12, BARLET R. & DUPUY C., A KH EI KAI PO B H MA TA OP ANIKH XHMEIA. A ( - A ), ISBN ,. 264, 15,00. B ( ), ISBN ,. 340, 17, BA I IKI TH., YTIANO K., ME O OI E E XOY PY AN E EPIBA ONTO, ISBN ,. 240, 17, ,, ISBN ,. 180, 16, ,, , ISBN ,. 544, 32, ,, ISBN ,. 496, 18, :, ISBN ,. 296, 25, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EI AH THN O OTIKH ANA Y H, ISBN ,. 368, 27,00 11

12 26. BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.: EP A THPIAKE ME O OI O O- TIKH XH MI KH ANA Y H, ISBN ,. 308, 27, BOY APO OY O AN., ZAXAPIA H., TPA TH I.,.: O O TIKH XH MI KH ANA Y H., ISBN ,. 592, 48, BOY APO OY O AN.,., ZAXAPIA H., TPA TH I. -, ISBN ,. 280, 20, , I.,.,, ISBN ,. 264, 22, ,., I.,.. -, ISBN ,. 148, 16, IANNAKOY AKH.,,. 424, 25, IANNAKOY AKH., IANNAKOY AKH., E I TO MH Y IKOXHMEIA, ISBN ,. 360, 23, IANNAKOY AKH., EO PI OY E., IAN NA KOY A- KH A., E APMO E Y I KO XH MEIA, ISBN ,. 350, 18, IOYPH-T OXATZH., MANOY AKH., I A KTIKH TH XHMEIA, ISBN ,. 132, 11, IOYPH-T OXATZH., I AKTIKH EIPA MA T N XH- MEIA, (21X29,.), ISBN ,. 160, 20, IOYPH-T OXATZH., : A O TH MAKPO- TH MIKPO K I MA KA, ISBN , (. 21x29),. 212, 21, ,., &, S ,. 160, 17, I AKTIKH TH XHMEIA TH EYTEPOBA MIA EK AI EY H, S ,. 184, 15, EME H., APXE ANA YTIKH XHMEIA (3 ), ISBN ,. 688, 48, EME H., ZAXAPIA H., ANA YTIKH XH MEIA, ISBN ,. 438, 28, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP., YN E H KAI XAPAKTHPI MO O YMEP N ( - ), ISBN ,. 232, 18, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,, ISBN ,. 516, 35, KAPA IANNI H., I EPI OY EIP.,.,.,.,,,,, ISBN ,. 672, 45, KAPA IANNI H., EI IKH ANOP ANH XH MEIA, 2009, ISBN ,. 600, 42, KAPA IANNI H., ANOP ANH XHMEIA, 2008, ISBN ,. 564, 34, KAPA KIOZI H., ONOMATO O IA OP A NI K N E N E N,. 168, 11, ,.,,, & -, ISBN ,. 656, 56, ,.,, 1: (2 2011), ISBN ,. 416, 40, ,.,.,., -,, 2:, ISBN ,. 352, 32, ,.,, ISBN ,. 296, 36, KOYIMTZH., MATTH K., APXE TEXNO O IA ANTIP PY AN H, ISBN ,. 248, 15,50 12

13 52. KOYIMTZH., XHMEIA EPIBA ONTO, ISBN X,. 232, 15, KOYIMTZH., AMAPA K., E E XO PY AN H EPI BA ONTO, ISBN ,. 270, 16, KYP.,, ISBN ,. 180, 15, KYPIAKI H., A KH EI ENZYMO O IA, ISBN ,. 62, 7, KYPIAKI H., BIOTEXNO O IA, SB ,. 294, 22, ,., ISBN ,. 120, 12, A IA M., A A TE ANOY., ENIKH KAI ANOP A NH XHMEIA, ISBN ,. 320, 24, ,.,, -, ISBN , 472, 40, ,.,.,., ( ) -, ISBN ,. 160, 18, ,, ISBN ,. 216, 20, , BIO, ISBN ,. 216, 25, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, MOYMTZH I., AZOY., H EKTPOXHMEIA, SBN ,. 500, 30, MOYMTZH I., EIPAMATIKH Y IKH XH MEIA, SBN ,. 500, 30, ,, ISBN ,. 994, ( ), 70, NIKO A H., MA HMATA OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 280, 17,00, T. B, ISBN ,. 240, 15, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA, T. A, ISBN ,. 360, 22,50, T. B, ISBN X,. 224, 17, NIKO A H., OP ANIKH XH MEIA :, ISBN ,. 582, 40, ,., ( CD : HM-1D Visual MINTEQ) ISBN ,. 320, 30, ANA I TOY K., IE I ANEIAKA AINO MENA KO OEI H Y THMATA, ISBN ,. 484, 27, A A E P IOY., TOIXEIA I AKTIKH TH XH MEIA, ISBN ,. 128, 11, ,, ISBN ,. 120, 12, I EPI OY EIP.,.,., -, ISBN ,. 280, 28, I.,., B.,., - KAI, ISBN ,. 400, 25, I.,.,.,.,., -, ISBN ,. 488, 26, ,, 1:, ISBN ,. 352, 26, ,, ISBN ,. 336, 23, TO I H I., ENIKH KAI ANOP ANH XH MEIA, T. 1, ISBN ,. 270, 18, TO I H I., Y KO ITOY-KOYPAKOY A., ENI KH & A NOP A NH T. 2, ISBN ,. 112, 8, T I H K., XHMEIA, T 1: M, ISBN ,. 372, 24,00, T 2: K, ISBN ,. 256, 23, T I H K., EI AH THN KBANTIKH XH MEIA, T. I, ISBN ,. 384, 25, A., - -, ISBN ,. 144, 15,00 13

14 KYPIAKO., ISBN ,. 324, 24,00 KYPIAKO., ISBN ,. 328, 24,00.,ISBN ,. 408, 20,00., ISBN ,. 312, 20,00., ISBN ,. 360, 20,00., ISBN ,. 496, 32,00., ISBN ,. 200, 20,00 AKPIBO, KAPA IANNI H, ISBN ,. 128, 12,00 BARLET R. & DUPUY C., ISBN ,. 264, 15,00 AKPIBO..., ISBN ,. 168, 17,50..., ISBN ,. 148, 16,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 160, 20,00 IOYPH-T OXATZH., ISBN ,. 212, 21,00 - &, S ,. 160, 17,00 KYPIAKI H., ISBN ,. 62, 7,50.,.., ISBN ,. 160, 18,00

15 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , ( ), ISBN ,. 240, 20,00 2. ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH A NA Y H, ISBN ,. 274, 21,00 3..,,,, ISBN ,. 392, 22,00 4. KAPA Y H M., O I TIKE E APMO E, X M, ( CD /), ISBN ,. 320, 17,00 5..,.,, -,, ISBN ,. 256, 24,00 6. IANTA M., E A E MATIKO PO A NA TO I MO, ISBN ,. 196, 12,00 7.., - -, ISBN ,. 494, 20,00 8. MOUSSA BACHAR, - -, ISBN ,. 144, 10,00 9. AP ENO OY O K., E HNIKH HMO IA I OI KH H, ISBN ,. 308, 15, A K., - ( ), ISBN ,. 592, 36, A K., - ( ), ISBN ,. 296, 28, TAYPOY., OP AN H KAI IOIKH H E IXEI PH E N, ISBN ,. 128, 7, TAYPOY., OP AN H KAI PO TA IA TH EP A IA, ISBN X,. 112, 7, ,., MANAGEMENT, -, ISBN ,, 304, 26, TA APA.,, ISBN ,. 470, 30, T ANTA N., MIA H., M A IATH K., XA TZH A NTE- H., ANA Y H E OMEN N ME TH BOH EIA TATI- TIK N AKET N (SPSS 7,5, EXCEL 97, S-PLUS 3,3), ISBN ,. 688, 38, XAZAKH K., E XEIPI IO EN N E EN Y E N TI BA - KANIKE X PE, ISBN ,. 568, 28, XAZAKH K., O H O EN N E EN Y E N THN ANA TO- IKH A IA - M -N K -K, ISBN ,. 248, 17, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. I, ISBN ,. 320, 23, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N, T. II, ISBN ,. 280, 22, INO., OP AN H KAI IOIKH H EP O TA I N. - :. ISBN ,. 600, 45, , - -, ISBN ,. 240, 34,00-15

16 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 & 1..,, ISBN ,. 356, 27,00 2..,.: -, ISBN ,. 488 ( ), 40, : -, ISBN ,. 296, 25,00 4. E HM A H N., I AH THN TEKTO NIKH T N I O - 5. AIPIK N A K N, ISBN ,. 224, 22,00 ZI ANA XP., APXE MIKPOOIKONOMIKH ANA Y H, 6. ISBN ,. 274, 21,00 ZI ANA XP.,, ISBN ,. 376, 24,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE H IAN OY,. 56, 8. 6,00 ANA OY O OY O K., A ENEIE YT N PO KA PY - 9. TIKH AITIO O IA, ISBN ,. 64, 7,00 ANA OY O OY O K., EKTIMH H A EI N A O TI A ENEIE T N Y T N KAI PO IO PI MO ME O N PO TA IA,., ISBN ,. 200, 18, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE EN P N KAI AM E OY, ISBN ,. 248, 22, ANA OY O OY O K., MYKHTO O IKE A ENEIE YT N ME A H KA IEP EIA, ISBN ,. 224, 24, ,, ISBN ,. 520, 40, ,,, ISBN ,. 352, 26, KIT O ANI H., KAMENI H X., A POTIKH OI KONOMIKH, 3, ISBN ,. 616, 36, KIT O ANI H., E P IKH OIKONOMIKH EPEY NA, ISBN X,. 360, 20, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IK N EK META EY E N - -, , ISBN ,. 512, 36, KIT O ANI H., OIKONOMIKH E P IKH A PAH, (A E ), , ISBN ,. 536, 30, KIT O ANI H., OIKONOMIKH :,, ISBN ,. 632, 35, KIT O ANI H., :, ISBN ,. 632, 34, , ( ), ISBN ,. 320 ( ), 28, OYT O.,.,,.,.,., - [ (834/2007)] - & -.,,,. ISBN ,. 384 ( ), 35, OYT O., - : - -, 500, ISBN ,. 256, 30, &

17 23. OYT O., P MATIKA KAI APMA KEY TIKA YTA, -. -, ISBN ,. 354, 34, ,, ISBN ,. 360, 24, ,, ISBN ,. 152, MANOY AKH., XAPI TO., IOYPH A., E NI KH ANOP- ANH XHMEIA E O N, ISBN ,. 440, 25, ,, , ISBN ,. 464, 36, , ISBN ,. 408, 36, A AZA EIPIOY Z., APXE KAI PAKTIKH T N AP EY E N, SBN ,. 500, 28, A AZA EIPIOY Z., OI ANA KE E NEPO T N KA IEP - EI N, ISBN ,. 368, 27, A AZAXO B., PAKO OY O I., EI MOI KAI ME TPA PO TA IA, SBN ,. 112, 9, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., OI EI MOI TH E A A,, ISBN , ( ,, - ),. 288, 50, A AZAXO B., A AZAXOY AIK., THE EAR TH QUAKES OF GREECE, ISBN , (21 29),. 304, 30, A AZAXO B., A AZAXO., EI AH TH E Y I KH, 2, ISBN , 624, 50, A AZAXO B., EI AH TH -, ISBN ,. 328, 20, A AZAXO B., EI AH TH EI MO O IA, ISBN ,. 380, 26, A AZAXO B., TOIXEIA I O O IA TH E I TH MH, ISBN ,. 112, 9, A AZAXO B.,.,., -, ISBN ,. 520, 32, PAPAZACHOS B.C., SCORDILIS E.M., PAPAIOANNOU CH.A., SOLOMI K.S., THE EARTHQUAKES OF CYPRUS, ISBN ,. 112, 20, ,, -, (3 2011), ISBN ,. 200, 20, , -, , ISBN ,. 328, 24, ,., ISBN , 384, 30, , : - - -, , ISBN ,. 256, 22, ,, -, ISBN , 424, 32, ,, , ISBN ,. 476, 32,00 & 17

18 46. IAP O., E P IKE E APMO E, ISBN ,. 468, 28, IAP O., ME O O O IA KOI N NIO O IKH EPEY NA, 3, ISBN ,. 386, 22, TAMO OY O., ENTOMA A O HK N ME A N KA IEP EI N KAI AXANIK N, -, ISBN ,. 262, 28, ,,, Vitis,,, ( ). (480.), ISBN , 70, TEPZI H., KAPAMOYZH., TPA I EI ( ), ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., KAPAMOYZH., Y PAY IKH Y O EI N NEP N, ISBN ,. 360, 22, TEPZI H., A AZA EIPIOY Z., E P IKH Y PAY I KH, ISBN ,. 504, 29, TEPZI H., 1. Y, ISBN ,. 328, 2. K A, ISBN ,. 328, 3. A A, ISBN ,. 384,, 20, TEPZI H., E APMO MENH Y PAY IKH, ISBN X,. 584, 34, OKA A., MA HMATA METE PO O IA KAI K I MATO O IA, ISBN X,. 480, 34, ,.,, ISBN ,. 576, 44, ,.,.,.,., -.,.,, -, ISBN , 192, ,.,.. ISBN ,. 240, 24,00 18 &

19 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 A & 1. - H. (), , ISBN , 128 ( , - ), 30,00 2. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., APXITEKTONIKH TO- IOY - XE IA MO A TIK N X P N, ISBN ,. 160, ( ).., 26,00 3. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., XE IA MO ANTI KEI- ME N N A TIK N X P N, ISBN ,. 358, 28,00 4. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., --. (), -, ISBN ,. 168 ( ), 38,28 5. ANA TA IA H K., ANTI EI MIKE KATA KEYE I, ISBN ,. 400, 31,00 6. ANA TA IA H K., YNAMIKH T N KATA KEY N, T I, ISBN ,. 408, 28,00, T II, ISBN ,. 328, 24,00 7., [.], ANANIA OY-TZ MO OY OY M., T. (), PXI TEKTONIKH TO IOY,,,., ISBN ,. 264, 20,00 I, ISBN ,. 280, 25,00 V, ISBN ,. 324, 25,00 V, ISBN ,. 120, 20,00 8. APXITEKTONIKH , (4 ). 9. APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 304 ( ), 60, APXITEKTONIKH , ( ),. -. (), ISBN ,. 184 ( ), 36, (.),, ISBN ,. 120 ( ), 22, (.), Aspects of Healing Environments, ISBN ,. 156 ( ), 26, ,. (), &. &, ISBN ,. 708, 40, BA IA H N.., E I ANEIAKOI OPEI, ( ), ISBN ,. 416, 32, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, N, ISBN ,. 776, 56, BA IA H N.., TATIKH T N PAMMIK N OPE N, ISBN ,. 272, 26, ,, ISBN ( ) 18..,.,, ISBN ,. 464, 40, ,, ISBN ,. 568, 40, ,.,.. ANANIA OY-TZ MO OY OY M., -.. (21 21),, ISBN ,. 240, 30, ,, , ISBN ,. 576, 42, ,.,, -, ISBN ,. 224, 20,00 A & 19

20 23. -., -, ISBN ,. 120, 10, , XCEL-, E,, T -, M, ISBN ,. 592, 36, , -- ( ), ISBN ,. 152, 16, , -, ISBN ,. 208, 16, ,, ISBN ,. 880 ( 21 29), 48, , - ( 3&9), ISBN ,. 192, 22, , ( - 3), ISBN ,. 440 ( ), 48, ,.,. 3, ISBN ,. 520, 38, ,., VASSART O., ZHAO B.,, -, ISBN ,. 328, 32, NIT I TA., E A TO TATIKH,, T. I, ISBN ,. 324, 20,00, T. II, ISBN ,. 488, 30, NIT I TA., TATIKH T N PAMMIK N O PE N, T. I, ISBN ,. 520, 30,00, T. II, ISBN ,. 280, 20, ,, - ( ), , ISBN ,. 240, 20, , -, ISBN , 368 ( , ), 40, , -, ISBN ,. 488, 27, AY I H I., PAMMIKO XE IO ( ), - A, ISBN ,. 490, 39, AY I H I., PAMMIKO XE IO 1, A -, ISBN X,. 256, 20,00, PAMMIKO XE IO 2 ( ), ISBN ,. 224, 19, ENE H., KA O A., ANTI EI MIKE KA TA KEY E A O KYPO EMA, ISBN ,. 500, 31,00 40.,, ISBN ,. 752 (.), 75, ,, ISBN ,. 328, 32, , :, ISBN ,. 536, 40, , - : - -, ISBN ,. 872, ( ) 72, , - NOMO E IA, ( ), ISBN , , PO H X., KATA KEYA TIKE E TOMEPEIE E TE- PI K N X P N, ( ), ISBN ,. 180, 18, ( ),. ( - ), ISBN ,. 168 ( ), 22, TZIO A A., A KH EI ANTOXH Y IK N, B, ISBN ,. 280, 14, TZIO A A., E YPE I HPE KAI YMMIKTE KA- TA KEYE, ISBN ,. 230, 14, TZIO A A., I HPE KATA KEYE ( - M - - E ), ISBN ,. 304, 16, TZ NO., 4 Y THMATA A I N TH E PIA TH Y - XPONH APXITE KTO NI KH, ISBN ,. 116, 10, TZ NO., H OP AN H TH APXITEKTO NIKH ME E- TH, ( ), ISBN , , 28, ,, ISBN , 80, 8, ,., ISBN ,. 240, 24,00 20 A &

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

H IA KEæH TH KO E XA H IA TO K IMA EKINA ME I E E I E KAI O E E IºY A EI H ÓÔ Ô ÙË MÂÁ ÏË ÁÓÒÌË

H IA KEæH TH KO E XA H IA TO K IMA EKINA ME I E E I E KAI O E E IºY A EI H ÓÔ Ô ÙË MÂÁ ÏË ÁÓÒÌË ÚÔ ÂÏÙ ˆÛË... Ì ÚÈ ÓÂˆÙ Ú A EK O H 6 EKEMBPIOY 2009 ñ ºY O 1.661 ñ appleâú Ô Ô B TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË Ì appleúôûêôú  ÚÒ 4) E. 62 YNENTEY H ZAN-K ONT IOYNKEP. «YNI Tø Y OMONH KAI KOYPA IO TOY E HNE. XPEIAZONTAI

Διαβάστε περισσότερα

O ITIKH 4-17. Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi apple Î ÙÔ apple ÚÔ ÒÓ appleô ı ÂÍ ÁÁÂ ÏÂÈ Ô. apple Ó- Ú Ô ÛÙË.

O ITIKH 4-17. Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi apple Î ÙÔ apple ÚÔ ÒÓ appleô ı ÂÍ ÁÁ ÏÂÈ Ô. apple Ó- Ú Ô ÛÙË. B EK O H www.enet.gr 22 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.698 ñ ÂÚ Ô Ô B 6. YNENTEY H. KAT E H «K ÎfiÁÔ ÛÙÔ È Ó È Û ÚÔ ÌÔ» H Ô ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ Î Ù ÁÁ ÏÏÂÈ Û ÌÊ ÚÔÓÙ Î È Û ÓÙÚÔÊÈÎ Ì ÈÚÒÌ Ù Ûˆ fi ÙÈ Ê Ì ÁÈ Â ÈΠÌÂÓÔ

Διαβάστε περισσότερα

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë

AÎ ÓËÙ : X Ú ÙÛÈ ÛÂ ÌÂÛ Î È ÌÂÁ Ï TI Y O XE HKE KAI TI PA MATO OIH E H KYBEPNH H TOY A OK. NÙÔÎÔ Ì ÓÙÔ ÁÈ ÙËÓ fiïë B EK O H Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ ÌÂÛÔ fiì 10 IANOYAPIOY 2010 ñ ºY O 1.666 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 POB E ETAI AP H A OPPHTOY EKPHKTIKO KOKTE IA ONIKE APOXE

Διαβάστε περισσότερα

O ÛÒ ˆÓ Â ÙfiÓ... ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË Ú ÓË T Ì ÛÙÈÎ ÁÈ ÌÈ

O ÛÒ ˆÓ Â ÙfiÓ... ÙÔÓ ÈÛÙfi ÙË Ú ÓË T Ì ÛÙÈÎ ÁÈ ÌÈ B EK O H Â «Ô ÙÈ» Ô Ú ÚÁ ÚÔ 25 A PI IOY 2010 ñ ºY O 1.681 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 62 MIA PO ºOPA TH «K.E.» OI E I Tø EI A O THN PO ºY H TO MHXANI MO THPI H E OIKONOMIA,

Διαβάστε περισσότερα

ÙË N ÙËÓ ÔÏfiÌ ÚË Ú Ë

ÙË N ÙËÓ ÔÏfiÌ ÚË Ú Ë B EK O H 30 AY OY TOY 2009 ñ ºY O 1.647 ñ appleâú Ô Ô B TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô ºøTIE TO ME APO MA IMOY. B E O O KIN YNOY TON ANA XHMATI MO

Διαβάστε περισσότερα

ÛÛ...Ô KÒÛÙ ÛÎ ÊÙÂÙ È

ÛÛ...Ô KÒÛÙ ÛÎ ÊÙÂÙ È «ÈÛÙ ÂÈ» ÁÈ ÓÔ Ô Ô Ú ÚÁ ÚÔ 23 AY OY TOY 2009 ñ ºY O 1.646 ñ appleâú Ô Ô B B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô øpa A OºA EøN IA TON Pø Y

Διαβάστε περισσότερα

K È applefi A ÁÔ ÛÙÔ ÂÈÌÒÓ

K È applefi A ÁÔ ÛÙÔ ÂÈÌÒÓ Ù Î ÓÔÓÈÎ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 9 AY OY TOY 2009 ñ ºY O 1.644 ñ appleâú Ô Ô B A EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô KATAI I A OIKONOMIKøN METPøN B META

Διαβάστε περισσότερα

ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÈÒÚÁÔ OÈ ÌÂÙÔ Í Û Ó ÙËÓ ÎÚ ÛË. PÔ ÛÊ ÙÈ ÛÙÔ apple Ú 5 M ÚÈ Î È ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù ÒÚ. «EÏÏËÓ Ú» applefi ÙËÓ AÏ Ó

ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÈÒÚÁÔ OÈ ÌÂÙÔ Í Û Ó ÙËÓ ÎÚ ÛË. PÔ ÛÊ ÙÈ ÛÙÔ apple Ú 5 M ÚÈ Î È ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù ÒÚ. «EÏÏËÓ Ú» applefi ÙËÓ AÏ Ó B EK O H AÏÏ Á... ÌÂ ÙËÓ ÂappleÈÛÙÚÔÊ 4 OKTøBPIOY 2009 ñ ºY O 1.652 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 A A H KHNIKOY. KA APH NIKH A OK EIXNOYN OI POB EæEI. H

Διαβάστε περισσότερα

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ

TÔ appleâï ÙÔÏfiÁÈÔ ÙË ÂÊÔÚ B EK O H «ÈÛÙ ÂÈ» Ó Î Ù ÂÈ Ô Ú ÚÁ ÚÔ 8 AY OY TOY 2010 ñ ºY O 1.696 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr 2 ú (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú 4 ú ) E. 46 13. ME ANEIKA KI A YPI TA E INE TO EP O KATA O O ETAIPEIøN KAI PO ø

Διαβάστε περισσότερα

N Î ÒÓÈ ÌÂ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ

N Î ÒÓÈ ÌÂ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ O Ú ÚÁ ÚÔ ÛÙ «Ë» 29 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.625 ñ appleâú Ô Ô B A EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 62 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô O B. INT A THN «K.E.». META B TI YNTA

Διαβάστε περισσότερα

Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν. αποδιοπομπαίο

Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν. αποδιοπομπαίο HΠA ΣE ΠTΩΣH H YΠEP YNAMH, ΣYMΦΩNA ME EKΘEΣH BPETANIKOY INΣTITOYTOY /ΣΕΛ. 16 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.256 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 16 E TEMBPIOY 2009 Bράζει η N.. Φαγωµάρα στελεχών για τους χειρισµούς Aναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Μαθηματικών

Εκδόσεις Μαθηματικών ΒΙΒΛΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΠΑΛ ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Tεχνικά Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών Παιδικό Μυθιστόρημα Λογοτεχνία Μελέτες Λευκώματα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH IAΘEΣH: Aρμενοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ME ETH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2005 ME O O O IA PO IOPI MOY TH PO ºOPA & TH ZHTH H EI IKOTHTøN & E IOTHTøN THN E HNIKH A OPA EP A IA E TO IKO E I E

Διαβάστε περισσότερα

- ª ƒ. ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ. ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ

- ª ƒ. ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ. ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ - ª ƒ Úfi... + ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ apple ÏÏÔ, 12 Ì ÚÂ appleúèó ÙË ÌÂÙ Í ÙÔ ÙÂÏÈÎÒÓ Ì Ë ÁÈ ÙÔÓ Ù ÙÏÔ ÛÙËÓ ªappleÔ ÓÙÂÛÏ ÁÎ Παιδιά µε «ειδικές ικανότητες» ΣΥΝ ΡΟΜΟ DOWN

Διαβάστε περισσότερα

για Xρυσοχοι δη Aµείλικτα ερωτήµατα για το απροστάτευτο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

για Xρυσοχοι δη Aµείλικτα ερωτήµατα για το απροστάτευτο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΓAΛΛIA ΠANEPΓATIKH EKPHΞH OPΓHΣ ΓIA AΣΦAΛIΣTIKO ΣYNTAΞEIΣ /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.483 Àƒø 1,30 APA KEYH 25 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Πρωτοφανές χτύπηµα στο υπουργικό γραφείο Δέμα θανάτου για Xρυσοχοι δη

Διαβάστε περισσότερα

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ.

για γάμους τραπεζών Eδειξε... H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι των συγχωνεύσεων Φλερτ 700 εκ. ΠETPEΛAIOKHΛI A H MEΓAΛH «ΓENOKTONIA» TOY BYΘOY ΣTON KOΛΠO TOY MEΞIKOY /ΣΕΛ. 16 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.499 Àƒø 1,30 APA KEYH 16 IOY IOY 2010 www.enet.gr H πρόταση Σάλλα για ATE-Tαµιευτήριο ανοίγει το παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

OYTE EYPø E 235 Y HPE IE

OYTE EYPø E 235 Y HPE IE ΣΗΜΕΡΑ Με σφραγίδα «Ε»-Ιστορικά 196 σελίδες Aapplefi ÙË ÚˆÎÔapple ÛÙËÓ Ó Î Ì Ë 1893 1912 Πώς επιβλήθηκε ο πρώτος οικονομικός έλεγχος στη χώρα Μαζί τα ένθετα ñ 2 H ÏÏË fi Ë ñ ÔÌÈÎÛÔ ÚfiÌÈÔ ñ μè ÏÈÔı ÎË

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 Kø IKO 7109 ^H Ó Á ÙÉ BËıÏÂ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 23, NOEMBPIOΣ- EKEMBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

... E A MA KATA Y OYP øn

... E A MA KATA Y OYP øn 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.625 Àƒø 1,30 TPITH 14 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr M ÚÈ Û appleâúˆú Â Î È ÂappleÈ fiì Ù, appleô ÚˆÙÈÎ Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ H øma A O OXøN... EPIKO H ÌÈÛıÒÓ Î È ÛÙÈ ÂÈÛËÁÌ Ó ÛÙÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ ÙÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet.

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet. 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.605 Àƒø 1,30 APA KEYH 19 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr O appleúô appleôïôáèûìfi Ó ÂÈ ÙÈ ÙÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ, appleëúâû Â Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û AKPIBEIA KAI TEPH EI POB E ETAI

Διαβάστε περισσότερα

AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010. KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles 2 E I TO E. BAZOYN ºøTIE

AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010. KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles 2 E I TO E. BAZOYN ºøTIE ª ƒ ª 4 EN ETA AI TE ÌÂ Ù ÁÂÁÔÓfiÙ ÙË T ÓË ÙÔ 2010 KOMIK Ú ÌÂ ÙÔ Beatles Y EIA & E I THMH K È ÔÈ ÌÈÎÚÔ apple Ô Ó ÛÙËÓ ÎÚ ÛË BIB IO HKH H appleô ËÛË ÙˆÓ IÓÎ ΠEMΠTH-ΠAPAΣKEYH 23-24 ΔEKEMBPIOY 2010 ÃÚÈÛÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

H E KYK IO POB E EI IO O A XPONIA, IO ME A A OPIA. Πότε, πώς θα συνταξιοδοτούνται δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί

H E KYK IO POB E EI IO O A XPONIA, IO ME A A OPIA. Πότε, πώς θα συνταξιοδοτούνται δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.561 Àƒø 1,30 TPITH 28 E TEMBPIOY 2010 www.enet.gr ª ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiappleÔ Í ÓÔ Ó Ù ÙË ÛÊ ÏÈ- ÛË Î È Ù fiúè ËÏÈÎ ÁÈ Û ÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

ISTORIA KEFALAIO 6 20/7/2007 19:41 ÂÏ 253

ISTORIA KEFALAIO 6 20/7/2007 19:41 ÂÏ 253 ISTORIA KEFALAIO 6 20/7/2007 19:41 ÂÏ 253 6 Kεφάλαιο Έκτο Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥ Ι (1909) ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1913) ISTORIA KEFALAIO 6 20/7/2007 19:41 ÂÏ 254 Eνότητα27 Ô Î ÓËÌ

Διαβάστε περισσότερα

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó,

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó, PΩΣIA METAΦEPOYN ΠYPHNIKA - ΠYPAYΛOYΣ ΛOΓΩ TΩN ΠYPKAΓIΩN /ΣΕΛ. 11 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.517 Àƒø 1,30 APA KEYH 6 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009. Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009. Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9 Χανιώτικα νέα ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ στο Ν. Χανίων Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 0 9 2 Οι εγγραφές ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ Άνοδος των βάσεων στα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ Άλμα σημειώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

K Î Ì ÓÙ Ù applefi Ú ÛÈ

K Î Ì ÓÙ Ù applefi Ú ÛÈ K ÏÔÎ ÈÚ applefi M. ÌappleÙË 12 A PI IOY 2009 ñ ºY O 1.627 ñ appleâú Ô Ô B B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 62 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô YNENTEY H KPI TIN A KAPNT.

Διαβάστε περισσότερα

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική ΣYMΦΩNIA AΠO E.E. ΓIA ΠEPIOPIΣMOYΣ ΣTH ΛEITOYPΓIA TΩN HEDGE FUNDS /ΣΕΛ. 56 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.453 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 19 MA OY 2010 www.enet.gr BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής

Διαβάστε περισσότερα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.358 Àƒø 1,30 (Ì CD & DVD 3,00) TETAPTH 20 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από

Διαβάστε περισσότερα

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις

Σιβυλλικός ο Γιώργος για μισθούς, συντάξεις Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.581 Àƒø 1,30 EM TH 21 OKTøBPIOY 2010 www.enet.gr AappleÔÎÏ ÂÈ Ó Â appleâúèîôapple, ÊÔ ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ appleèûù Ù ÙÔ MÓËÌÔÓ Ô Σιβυλλικός

Διαβάστε περισσότερα

500 οι δήμοι. 10-15 τοπικές κυβερνήσεις. Πληρώνουµε 5 δισ. τη... δωρεάν παιδεία. O νέος εκλογικός χάρτης της χώρας

500 οι δήμοι. 10-15 τοπικές κυβερνήσεις. Πληρώνουµε 5 δισ. τη... δωρεάν παιδεία. O νέος εκλογικός χάρτης της χώρας ΠPOBOΠOYΛOΣ: ME NEA YΠOBAΘMIΣH THΣ OIKONOMIAΣ TEPMA TO XPHMA AΠO EKT /ΣΕΛ. 53 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.315 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 25 NOEMBPIOY 2009 www.enet.gr KAΠO IΣTPIAΣ 2 EKΛOΓIKOΣ NOMOΣ Tι εισηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi

4ETE KPEMI MA AappleÔÏ ÛÂÈ, Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙ ÛÂÈ, ÂıÂÏÔ Û ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ ÛˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.741 Àƒø 1,30 TETAPTH 18 MA OY 2011 www.enet.gr ƒπ ÚfiÓÈ ÛÙÔÓ appleúôı Ï ÌÔ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ı apple Ú Ì ÓÔ Ó ÔÈ apple Ï- ÏËÏÔÈ ÙˆÓ, π, ÙÚ appleâ ÒÓ Î È ÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, appleô ı appleâ- Yπό

Διαβάστε περισσότερα

για σύνταξη... 35ετίας

για σύνταξη... 35ετίας BPETANIA ANAZHTEITAI NEA KYBEPNHΣH, ΠAPEΛΘON O MΠPAOYN ΓIA TOYΣ EPΓATIKOYΣ /ΣΕΛ. 19 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.446 Àƒø 1,30 TPITH 11 MA OY 2010 www.enet.gr A ºA I TIKO Oλες οι αλλαγές από φέτος µέχρι το 2018 Δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος AΦΓANIΣTAN OI EI IKEΣ YNAMEIΣ TΩN HΠA EN ΛOΓO OTOYΣAN ΣE KANENAN! /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.403 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 17 MAPTIOY 2010 www.enet.gr 25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ µô ÙÈ ÛÙÔ Ú Ûfi + ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï «Θεραπείες» οµορφιάς ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ E.E. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

OIOI EINAI KAI OTE PE EI NA æhºi TOYN. E EI OY A IA IKA IA A AITH E O Pø Y OYP O. Oι 59 νόµοι που ζητάει επειγόντως το Mνηµόνιο

OIOI EINAI KAI OTE PE EI NA æhºi TOYN. E EI OY A IA IKA IA A AITH E O Pø Y OYP O. Oι 59 νόµοι που ζητάει επειγόντως το Mνηµόνιο 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.611 Àƒø 1,30 APA KEYH 26 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr H ÈÔ ÎËÛË ËÙ ÂÈ Îfi ÈÌÔ 13Ë, 14Ë ÂappleÈÎÔ ÚÈÎ Û ÓÙ ÍË, Ì ˆÛË Ò 35% ÛÙ ÌÂÚ ÛÌ Ù M A ÙÈ 13Ë Î È 14Ë Î ÚÈÂ Û ÓÙ ÍÂÈ, ÛÂÈÚ ÙÒÚ Ô Ó Ù ÌÂÚ

Διαβάστε περισσότερα

M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ. Σώθηκαν!

M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ. Σώθηκαν! Σκέφτεστε να ενταχθείτε στη ρύθµιση για τους ηµιυπαίθριους; 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.575 Àƒø 1,30 EM TH 14 OKTøBPIOY 2010 M ÎÚ Ú Î È ÁˆÓ Ô appleï Ó ÙË appleô ÂÙ È ÙÔ ÌÂÙ ÏÏˆÚ Ô ÙË XÈÏ Σώθηκαν! www.enet.gr 2,5

Διαβάστε περισσότερα

KAI O OO A E ITHPHTH TH XøPA Ó Ó ÌËÓ ÊÙ ÓÂ Ë «ÙÚfiÈ- λ, Ë ÏÏ appleôîù Îfi- ÌË Ó ÈÂıÓ ÙÔappleÔÙËÚËÙ : ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi ÈÎÔÓÔÌÈ- Î ÓÂÚÁ Û Î È Ó -

KAI O OO A E ITHPHTH TH XøPA Ó Ó ÌËÓ ÊÙ ÓÂ Ë «ÙÚfiÈ- λ, Ë ÏÏ appleôîù Îfi- ÌË Ó ÈÂıÓ ÙÔappleÔÙËÚËÙ : ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi ÈÎÔÓÔÌÈ- Î ÓÂÚÁ Û Î È Ó - 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.635 Àƒø 1,30 TETAPTH 29 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr Eλεγχος στα βενζινάδικα, µε ποινές χωρίς αντίκρισµα À E ÛÙ ÂÓ ÈÓ ÈÎ Ì appleâèú Á- Ì Ó ÓÙÏ Â, ÂÍÔ ıâóˆùèî appleúfiûùèì Î È Ê Ï ÎÈÛË ÁÈ

Διαβάστε περισσότερα

LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ. ANA Y H TH Eø PAºIA TOY IKOMMATI MOY EIXNEI KA APO EK O IKO A OTE E MA. Tα 7 κλειδιά

LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ. ANA Y H TH Eø PAºIA TOY IKOMMATI MOY EIXNEI KA APO EK O IKO A OTE E MA. Tα 7 κλειδιά ΣΗΜΕΡΑ MOY π À ª À: Ó ÛÂÈÚ CDs ÙË LOS FAKIRES + À π π LATIN ƒà ª π Àµ MAZI TA ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ENNEA Με περισσότερα κόµικς, διηγήµατα Επιστηµονικής Φαντασίας κ.λπ. ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ Με νέες συνεργασίες BBCWildlife Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

3 MHNYMATA A O TON OPO

3 MHNYMATA A O TON OPO Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.711 Àƒø 1,30 HÚıÂ Î È ËÏ Ê ٠ÛËÌÈÎ ÙË ÒÚ, Ì appleúˆı appleô ÚÁfi Î È ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù Â 3 MHNYMATA A O TON OPO OÈ ÁÔÚ Î ÓÔ Ó Ë H E ÚÒappleË ı Û ÛÒÛÂÈ, ÛÙËÚ Ô Ó ÔÈ H A de facto Ó È ÚıÚˆÛË

Διαβάστε περισσότερα

TO O I IA TA XO EIA MÓËÌfiÓÈÔ applefi ÙÔ apple Ú ı ÚÔ

TO O I IA TA XO EIA MÓËÌfiÓÈÔ applefi ÙÔ apple Ú ı ÚÔ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.695 Àƒø 1,30 TPITH 15 MAPTIOY 2011 www.enet.gr OÈ Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÍÂÛËÎÒÓÔ Ó appleâúá  Πıëáëùòó Î È Û ÓÂÏ ÛÂÈ appleôïèùòó TO O I IA TA XO EIA MÓËÌfiÓÈÔ applefi ÙÔ apple Ú ı ÚÔ Ì appleâúèîôapple

Διαβάστε περισσότερα

7 ανατροπές PANTEBOY ΣTO ΛOYΞEMBOYPΓO ME TIΣ... BPYΞEΛΛEΣ

7 ανατροπές PANTEBOY ΣTO ΛOYΞEMBOYPΓO ME TIΣ... BPYΞEΛΛEΣ OHE ZHTAEI AΠO IΣPAHΛ-XAMAΣ NA BPOYN TOYΣ EΓKΛHMATIEΣ ΠOΛEMOY ΣTH ΓAZA /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.284 Àƒø 1,30 EYTEPA 19 OKTøBPIOY 2009 www.enet.gr H κυβέρνηση µετά την ψήφο εµπιστοσύνης, ενώπιον ευθυνών

Διαβάστε περισσότερα

ª ƒ 340 ÛÂÏ Â «Ú ËÍÂ ÌÔ Ó ÁÚ ˆ M.B. IøP O H Y KO OTEPH TI MH IA THN OIKONOMIA A O TO 1993. «Kατάσταση. έκτακτης ανάγκης» º ºTøXEIA.

ª ƒ 340 ÛÂÏ Â «Ú ËÍ ÌÔ Ó ÁÚ ˆ M.B. IøP O H Y KO OTEPH TI MH IA THN OIKONOMIA A O TO 1993. «Kατάσταση. έκτακτης ανάγκης» º ºTøXEIA. ΣΗΜΕΡΑ ÏÏÂÎÙÈÎ Î ÔÛË ÁÈ ÙÔÓ ÛÎ ÏÔ ÙÔ ÚÂÌapple ÙÈÎÔ ÙÚ ÁÔ ÈÔ ª ƒ 340 ÛÂÏ Â «Ú ËÍ ÌÔ Ó ÁÚ ˆ Ë Î Ú È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÌÔ» À µ π ƒ º π À M.B. ΜΑΖΙ MOY π À ª À: πƒ CDs Ù Ó Ô Louisiana + Red Û Ó ÓÙËÛ ÙÔÓ µ ªµ ƒ Ù

Διαβάστε περισσότερα

ANTI O O 4 HMEIøN THN TPOIKA

ANTI O O 4 HMEIøN THN TPOIKA 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.618 Àƒø 1,30 EYTEPA 6 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr ANA NøPIZONTAI E EITA A O 28 XPONIA Eπαγγελµατικά δικαιώµατα στους αποφοίτους TEI ª π E ÏÏ Á ÛÙËÓ ÁÔÚ ÂÚ- Á Û Ó Ì ÓÂÙ È Ó Ê ÚÂÈ Ë Ó - ÁÓÒÚÈÛË

Διαβάστε περισσότερα

Kρέμονται. από 5 δισ. Στη ΔEΘ με σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση / ΣΕΛ. 7

Kρέμονται. από 5 δισ. Στη ΔEΘ με σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση / ΣΕΛ. 7 KΛIMA AΠEIΛH KAI ΓIA THN EΘNIKH AΣΦAΛEIA TΩN HΠA TOY OMΠAMA /ΣΕΛ. 13 Δ 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.225 Àƒø 1,30 EYTEPA 10 AY OY T À 2009 Aδυνατούν να εισπράξουν τους φόρους, ενώ τεράστια είναι η υπέρβαση των δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

5 NOMIKA EM O IA IA THN EºE PEIA

5 NOMIKA EM O IA IA THN EºE PEIA Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.855 Àƒø 1,30 APA KEYH 30 E TEMBPIOY 2011 www.enet.gr AYΘAIPETA Aπό αύριο οι δηλώσεις μέσω μηχανικού ƒãπ π applefi ÚÈÔ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ - appleô ÔÏ ÙˆÓ ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ Ù ı ÚÂÙ, appleôîïâèûùèî Ì

Διαβάστε περισσότερα

A PIO KEP O KO IKO APA KHNIO ME «OXHMA» TA E HNIKA POB HMATA. Mαύρο σχέδιο: Γκρεμίστε το ευρώ

A PIO KEP O KO IKO APA KHNIO ME «OXHMA» TA E HNIKA POB HMATA. Mαύρο σχέδιο: Γκρεμίστε το ευρώ ΣABBATO 30 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.367 2,00 (ΜΕ BIBΛIO 3,50 ) A PIO KEP O KO IKO APA KHNIO ME «OXHMA» TA E HNIKA POB HMATA Mαύρο σχέδιο: Γκρεμίστε το ευρώ ÈÔ ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ ÁÈ ÎÂÚ

Διαβάστε περισσότερα

DEEP PURPLE. ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2. παρέα με τον ιό. Παναγιώτης Mπεχράκης KA H HTH NEYMONO O O

DEEP PURPLE. ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2. παρέα με τον ιό. Παναγιώτης Mπεχράκης KA H HTH NEYMONO O O ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ À ƒ ª π.ã. ºø Ãøƒπ π π π + Ô DEEP PURPLE ıú ÏÈÎfi Û ÁÎÚfiÙËÌ ÛÂ Ó ÂÎappleÏËÎÙÈÎfi ÏÌappleÔ Ì! CD2 Eκκαθαρίσεις στο «Eφετείο» EappleÈ Â ÚËÛË - ÛÎÔ apple ÙË E.A. ÁÈ appleôì ÎÚ ÓÛË Î

Διαβάστε περισσότερα

ÈÒÚÁÔ Ï ÙÛ ÎË ÊË º ÓÔ Ú ÎË ÂÙÚÔ Ï º ÙÔ ÚÔ. π π -Y EY YNO YMºøNA ME TO NOMO Ó ÁÈÒÙË ÂˆÚÁ ÎfiappleÔ ÏÔ TÈÌ ÙÂ Ô Ú. 1

ÈÒÚÁÔ Ï ÙÛ ÎË ÊË º ÓÔ Ú ÎË ÂÙÚÔ Ï º ÙÔ ÚÔ. π π -Y EY YNO YMºøNA ME TO NOMO Ó ÁÈÒÙË ÂˆÚÁ ÎfiappleÔ ÏÔ TÈÌ ÙÂ Ô Ú. 1 EPIO IKO Y O OY APXITEKTONøN I ømatoyxøn ANøTATøN XO øn ANE HNIA ENø H APXITEKTONøN BÚ Û Î Ô 15 & KÏ Ô, 105 65 Aı Ó ÙËÏ.: 3215 146/fax: 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr ñ www.sadas-pea.gr ƒãπ ÂÚÈÔ ÈÎfi

Διαβάστε περισσότερα

ΠEIPATEIA KAI ΣTHN EYPΩΠH KATEΛABAN MAΛTEZIKO ΠΛOIO / ΣΕΛ. 12. Aναψε φωτιές. σε N.Δ. και ΠAΣOK

ΠEIPATEIA KAI ΣTHN EYPΩΠH KATEΛABAN MAΛTEZIKO ΠΛOIO / ΣΕΛ. 12. Aναψε φωτιές. σε N.Δ. και ΠAΣOK ø ª ƒ Ù Ê ÁÈÔ ËÚ Ì ÙˆÓ EKTAKTø Àƒπ ικαστής Τι ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠEIPATEIA KAI ΣTHN EYPΩΠH KATEΛABAN MAΛTEZIKO ΠΛOIO / ΣΕΛ. 12 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.228 Àƒø 1,30 EM TH 13 AY OY T À 2009 O Xριστοφοράκος

Διαβάστε περισσότερα

ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7

ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7 ΞYΣTO: AΠOΠEIPATAI NA TO ΞANAΦEPEI H KYBEPNHΣH / ΣΕΛ. 7 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.216 Àƒø 1,30 Xωρίς τις στοιχειώδεις υποδοµές οι µονάδες σε όλη τη χώρα Zητείται εμβόλιο... εντατικής 14 Σεπτεµβρίου η πρώτη δόση

Διαβάστε περισσότερα

μετά μαστίγιο Kρας τεστ η επέτειος Mπροστά ο Σαµαράς Eπιχείρηµα της κυβέρνησης «το οριακό σηµείο» της οικονοµίας Πρώτα καρότο Σελήνη;

μετά μαστίγιο Kρας τεστ η επέτειος Mπροστά ο Σαµαράς Eπιχείρηµα της κυβέρνησης «το οριακό σηµείο» της οικονοµίας Πρώτα καρότο Σελήνη; IPAK AΓPIA BAΣANIΣTHPIA ΠOΛITΩN AΠO BPETANOYΣ ΣTPATIΩTEΣ KAI ΣTPATIΩTINEΣ /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.307 Àƒø 1,30 EYTEPA 16 NOEMBPIOY 2009 www.enet.gr Eπιχείρηµα της κυβέρνησης «το οριακό σηµείο» της οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

KAM ANAKI IA TI A ºA I TIKE

KAM ANAKI IA TI A ºA I TIKE 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.630 Àƒø 1,30 TPITH 21 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr Φρουτάκια εκατοµµυρίων, δώρο στην Intralot øpo appleúô ÙËÓ ÂÙ ÈÚ πóùú ÏfiÙ Î - ÓÂÈ Ô, Ì ÙÈ Â ÏÔÁ Â Ê ÛÈÎ ÙË Î ÚÓËÛË, Ë ÔappleÔ ÏψÛÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

MEIΩNONTAI TA KAΘAPA 120 τ.µ. ΠOIOI AΠAΛΛAΣΣONTAI KAI ΓIA ΠOΣO Ψαλιδίζεται το πόθεν έσχες για αγορά α κατοικίας A ÛÔ Ó ÙÌ Ì ÙË apple ÏÏ -

MEIΩNONTAI TA KAΘAPA 120 τ.µ. ΠOIOI AΠAΛΛAΣΣONTAI KAI ΓIA ΠOΣO Ψαλιδίζεται το πόθεν έσχες για αγορά α κατοικίας A ÛÔ Ó ÙÌ Ì ÙË apple ÏÏ - 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.649 Àƒø 1,30 TPITH 18 IANOYAPIOY 2011 www.enet.gr MË ÓÈÎÔ, ÈÎËÁfiÚÔÈ, Ê ÚÌ ÎÔappleÔÈÔ ÛÙÔ applefi È. ºˆÙÈ applefi ÙËÓ EappleÈÙÚÔapple AÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ METø IKH ME TA K EI TA A π ÛÙË ÊˆÙÈ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

Aτζέντα - φωτιά. για κύκλωμα φαρμάκων. «Σερίφηδες» χτυπούν και απειλούν πολίτες. 7 κρίσιµα τεστ για την οικονοµία

Aτζέντα - φωτιά. για κύκλωμα φαρμάκων. «Σερίφηδες» χτυπούν και απειλούν πολίτες. 7 κρίσιµα τεστ για την οικονοµία YEMENH KOINH ANTITPOMOKPATIKH OMA A HΠA-BPETANIAΣ. KΛEINOYN TIΣ ΠPEΣBEIEΣ /ΣΕΛ. 12 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.345 Àƒø 1,30 EYTEPA 4 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Aποκαλύψεις µε ονόµατα γιατρών σε δηµόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Για φοροδιαφυγή άνω των 150.000

Για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 BPETANIA ME ΛITOTHTA ΞEKINAEI H ΠPΩTH KYBEPNHΣH ΣYNAΣΠIΣMOY /ΣΕΛ. 14-15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.448 Àƒø 1,30 EM TH 13 MA OY 2010 www.enet.gr Mπαράζ µέτρων και ελέγχων κατά φοροφυγάδων Δεσμεύσεις καταθέσεων Για

Διαβάστε περισσότερα

βλέπει η τρόικα Ú ÙÂÙ Ì ÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú, ÔÍÂ Â appleôïèùèî ÓÙÈ-

βλέπει η τρόικα Ú ÙÂÙ Ì ÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú, ÔÍÂ Â appleôïèùèî ÓÙÈ- ENΘΕΤΑ» Τέχνη» Κόµικς» Βιβλιοθήκη» Υγεία και Eπιστήµη ΣABBATO 3 IOYΛIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.489 1,50 AΣΦAΛIΣTIKO OI TEΛIKEΣ ANATPOΠEΣ TPATO K Ó Ó ÛÙË Û ÓÙ ÍË appleúèó Ù 53 Mε κρατική

Διαβάστε περισσότερα

EI A ø H TA AEI A O IEK, KO E IA

EI A ø H TA AEI A O IEK, KO E IA Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.821 Àƒø 1,30 EYTEPA 22 AY OY TOY 2011 www.enet.gr OI ΔANEIOΛHΠTEΣ TΩN TPAΠEZΩN TΩPA ΔIKAIΩNONTAI Tα δικαστήρια διαγράφουν χρέη νοικοκυριών Δ ƒπ Ó Â ÈÎ ÛÙÈÎ appleôê ÛÂÈ applefi ÈÚËÓÔ ÈÎÂ,

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE

MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.743 Àƒø 1,30 APA KEYH 20 MA OY 2011 www.enet.gr A.P. O A ÚÒÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛË appleôáú ÊËΠ۠EKO MEIø H MI OY 14% 8øPO, MI E Y EPøPIE OI ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û Ì ÛÂÈ Ù ıëî Ó Ë ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA. Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται

E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA. Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.694 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 MAPTIOY 2011 www.enet.gr E INAKE H A OºA H TOY Y OYP EIOY AI EIA IA O H TH XøPA Ποια 1.056 σχολεία κλείνουν, µε ποια συγχωνεύονται ËÌÔÙÈÎ Î È Ù ËappleÈ ÁˆÁ ÙË ÒÚ

Διαβάστε περισσότερα

BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT

BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT ΣABBATO 17 AΠPIΛIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.427 2,00 (ΜΕ BIBΛIO 3,50 ) BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT Περί Κουζίνας ANAZHTOYNTAI 2,5 IΣ. EΠIΠΛEON Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

AÓıÔÏfiÁÈÔ ÔÁÔÙÂ ÓÈÎÒÓ KÂÈÌ ÓˆÓ ã & ã ËÌÔÙÈÎÔ

AÓıÔÏfiÁÈÔ ÔÁÔÙÂ ÓÈÎÒÓ KÂÈÌ ÓˆÓ ã & ã ËÌÔÙÈÎÔ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Άντα Kατσίκη-Γκίβαλου Γιάννης Παπαδάτος Bίκυ Πάτσιου ηµήτρης Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

των τοπικών αρχόντων Casus belli τέλος για τα 12 µίλια TO EΓKΛHMA

των τοπικών αρχόντων Casus belli τέλος για τα 12 µίλια TO EΓKΛHMA OIKONOMIA H ΠOΛΛH ΛITOTHTA BΛAΠTEI TO XPEOΣ, ΛEEI H MOODY S /ΣΕΛ. 48 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.531 Àƒø 1,30 TPITH 24 AY OY TOY 2010 www.enet.gr «Kαλλικράτης»: από 17.646 σε 9.970 οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Eκ-ρήξεις. λόγω εξεταστικής A. ΣAMAPAΣ. KPIΣTIN ΛAΓKAPNT (Γαλλίδα υπ. Oικονοµικών) 6 Aγγλοσάξονες κερδοσκόποι κτυπούν την Eλλάδα

Eκ-ρήξεις. λόγω εξεταστικής A. ΣAMAPAΣ. KPIΣTIN ΛAΓKAPNT (Γαλλίδα υπ. Oικονοµικών) 6 Aγγλοσάξονες κερδοσκόποι κτυπούν την Eλλάδα KAΛΛIKPATHΣ ΠIEΣEIΣ PAΓKOYΣH ΓIA ΠIO ΓPHΓOPA ANTI PAΣEIΣ AΠO KE KE /ΣΕΛ. 7 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.382 Àƒø 1,30 Σε τεταµένο κλίµα η χθεσινή συνάντηση, αποχαιρετιστήρια της συναίνεσης Eκ-ρήξεις λόγω εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19. «Kάναµε λάθος µε τα τέλη»

TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19. «Kάναµε λάθος µε τα τέλη» TEMΠH IΣΩΣ KAI ENA XPONO EΩΣ THN AΠOKATAΣTAΣH / ΣΕΛ. 18-19 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.342 Àƒø 1,30 (Ì CD & DVD 3,00) TETAPTH 30 EKEMBPIOY 2009 www.enet.gr Στόχος, το έλλειµµα στο 8% και να λειανθούν οι σχέσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E.

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E. ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.527 Àƒø 1,30 EM TH 19 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Oι διασταυρώσεις βγάζουν λαγούς Tο κράτος όµως θα εισπράξει; Oργιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

PY MI H IA TA AY AIPETA A O TO 83

PY MI H IA TA AY AIPETA A O TO 83 Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.784 Àƒø 1,30 APA KEYH 8 IOY IOY 2011 www.enet.gr A.P. Tελεσίγραφο OTE για μείωση αποδοχών και μονιμότητα «Δ I ƒ º» appleúô ÙÔ ÂÚÁ Ô- Ì ÓÔ ÛÙÂÈÏÂ Ë ÈÔ ÎËÛË ÙÔ Δ Î È ÙÔ Î ÏÂ Ì Û ÛÂ Ô Ì

Διαβάστε περισσότερα

Tρέχουν να ανακόψουν το κύμα φυγής

Tρέχουν να ανακόψουν το κύμα φυγής BATOΠE IO KAPΦΩNEI AΓΓEΛOY KAI MΠAΣIAKO O OYKAΣ /ΣΕΛ. 22 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.440 Àƒø 1,30 TPITH 4 MA OY 2010 www.enet.gr ΣYNTAΞEIΣ Tροµάζει η κυβέρνηση από 140.000 που έχουν κατοχυρώσει δικαίωµα Tρέχουν να

Διαβάστε περισσότερα

Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12 ανάσες. για υπερχρεωμένους

Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12 ανάσες. για υπερχρεωμένους OMΠAMA ΠAPAΛAMBANEI ΣHMEPA, ΣE KΛIMA ANTI PAΣEΩN, TO NOMΠEΛ EIPHNHΣ /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.328 Àƒø 1,30 TEIPE IA EM TH 10 EKEMBPIOY 2009 Kαι αµνηστία για όσους είναι εγκλωβισµένοι στον «Tειρεσία» 12

Διαβάστε περισσότερα

Mας δάνεισαν, μας έγδαραν...

Mας δάνεισαν, μας έγδαραν... HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ µâóù Ù + Ô ª ÓÙÛÂÛÙÂÚ Âapple appleô fi appleôï ÌÔ, Î ıò ÈÔ Ó ÈÙÂÓÙ - ÙÈ Ï ÓÔ Ó ÙÈ È ÊÔÚ ÙÔ ÁÈ appleúfiîúèûë ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ ÚÏÈÓÁÎ apple Eγκυµοσύνη µετά τα 40 AΛABANOΣ

Διαβάστε περισσότερα

TI KO TIZEI TO ITO HMO

TI KO TIZEI TO ITO HMO 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.646 Àƒø 1,30 APA KEYH 14 IANOYAPIOY 2011 www.enet.gr Eπιδότηση για επισκευές σε σπίτια προ του 80 ºE O Ì ÚÈ Î È 4.500  ÚÒ ı Ô Ó ÔÈ È ÈÔÎÙ Ù apple Ï ÈÒÓ ÛappleÈ- ÙÈÒÓ Î È È ÌÂÚÈÛÌ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

Pουκέτα για νέα λιτότητα

Pουκέτα για νέα λιτότητα 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.596 Àƒø 1,30 TPITH 9 NOEMBPIOY 2010 Aποχή Mέχρι 35 ετών, στριµωγµένοι οικονοµικά ƒø ø π H ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó -  ÙËÎÂ Ë appleô, appleô Î Ù ÏËÍ ÛÙÔ 39%. ÙÈ appleâúèê ÚÂÈÂ Î Ì ÓıËΠapplefi ÙÔ

Διαβάστε περισσότερα

12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÔ Ó ˆ 7 appleï - ÛÌ ÙÈÎ ÙË Î È Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÔ Ó ÙÈ

12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ó ÁÓˆÚ ÛÔ Ó ˆ 7 appleï - ÛÌ ÙÈÎ ÙË Î È Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÔ Ó ÙÈ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.701 Àƒø 1,30 TETAPTH 23 MAPTIOY 2011 www.enet.gr Aapplefi 165-360 A ÙÔ Ì Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ fiû apple ÚÓÔ Ó ÔÈ appleúòëó Û ÁÔÈ 12 TPO OI IA ANA NøPI H XPONOY ª applefi 12 ÙÚfiappleÔ ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË MONAXIKH EKºPA H τ.2, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκές το τούνελ ÎÈ Î ÓÂÈ

Διαρκές το τούνελ ÎÈ Î ÓÂÈ HMEPA ª ñ È ÓÓË OÈÎÔÓÔÌ Ë : Ô «ª ÈÚÔ Á ÏÙË» Ú ÂÙ È Û 5 Ì Ú ñ fiìèî :O Ó Ô Spirou ñmhna ª ƒø π O ƒ π O TOY MA OÀ ˆÙ ÚÈ appleúfiïë Ë ñ ÚÔÛÔ ÛÙ ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ ÏÏËÓÈÎ ÏÔÁÔÙÂ Ó applefi ÙÔÓ OÌËÚÔ ÛÙÔÓ 20fi ÈÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

16%-40% MEIø H MI øn «TÛ» ÛÙÔ NATO

16%-40% MEIø H MI øn «TÛ» ÛÙÔ NATO 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.607 Àƒø 1,30 EYTEPA 22 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr Ξαφνική εµπλοκή στα εργασιακά µε την τρόικα ƒa apple ÚÂ Î Ù Ú Ë ÔÚÈÛÙÈ- ÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ Ó ıâˆúëì ÓÔ MÓË- ÌÔÓ Ô appleô ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ. ÎËÛ Ó Î È Í Ê Á Ó fi ÙËÓ, Ô ÛÎfiÓÙ Â ÛÙÔÓ ÓıÚ ÎÈÎfi (1-1). ÎË Î È ÁÈ. Ï Ì È Îfi. ƒ. 23-42

Κέρδη για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ. ÎËÛ Ó Î È Í Ê Á Ó fi ÙËÓ, Ô ÛÎfiÓÙ Â ÛÙÔÓ ÓıÚ ÎÈÎfi (1-1). ÎË Î È ÁÈ. Ï Ì È Îfi. ƒ. 23-42 Η Ελλάδα της δόξας και των µεταλλίων Κέρδη για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ «Golden boy» ο Νο1 σύµβουλος του Οµπάµα Á Ó ÈΠÔÌ fiÏÔ ÙË µô ÏÈ ÁÌ ÓË Î È Ô µï ÛË ª Ú ÛÙË Á ÌÓ ÛÙÈÎ Ó ËÎ Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ Ê ÙË ÚÒ Ë. ÛËÌ ÓÈÔ ÛÙÔ fiÏ Ô

Διαβάστε περισσότερα

EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4. 10 μπλόκα. στο εργασιακό χάος

EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4. 10 μπλόκα. στο εργασιακό χάος EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.364 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 27 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Πακέτο παρεµβάσεων για στήριξη του 8ωρου και του Aσφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους. Προανάκρουσμα. δραστικών μέτρων

Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους. Προανάκρουσμα. δραστικών μέτρων TOYPKIA EKTOΣ NOMOY TO ΦIΛOKOYP IKO KOMMA, ΠPOΩPEΣ EKΛOΓEΣ ΣTON OPIZONTA /ΣΕΛ. 11 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.331 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 EKEMBPIOY 2009 Λ. Παπαδήµος: H κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την υιοθέτησή τους www.enet.gr

Διαβάστε περισσότερα

λαµπερό πρόσωπο Κρίση-τέρας

λαµπερό πρόσωπο Κρίση-τέρας ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ Οι «αιώνιοι» ψάχνουν το «2» Ï ÌappleÈ Îfi Ì ÙË ƒâ Ï ÁÈ Ó ÂÍ - ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ appleúfiîúèûë Î È Ô Ì ÙË È Ó ÁÈ ÙÔ appleïâôó ÎÙËÌ Ú.. 45 Aνοιξη και λαµπερό πρόσωπο 8ΜΑΖΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΛΙ ΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ Ô 89. Â ÌappleÔÚÂ ÙÔ ÛÙÚÔ, ÛÙÔÏ È ÙË ÕÚÙ Ó apple Ú Ì ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Î È ÚËÌÔ. ÈÒÚÁÔ apple ÛÈÏÂ Ô NÔÌ Ú Ë ÕÚÙ. ƒøª

ÙÂ Ô 89. Â ÌappleÔÚÂ ÙÔ ÛÙÚÔ, ÛÙÔÏ È ÙË ÕÚÙ Ó apple Ú Ì ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Î È ÚËÌÔ. ÈÒÚÁÔ apple ÛÈÏÂ Ô NÔÌ Ú Ë ÕÚÙ. ƒøª ƒøª. Ú ÊÂ Ô ª ÚÈı. Â 4140 M H N I A I A E I E ø P H H E N H M E P ø H K A I P O B O H H E I P ø T I K ø N E M A T ø N ETO 8Ô ñ IOYNIO 2007 ñ TIMH ºY OY 5 ú, PEBEZH 93, T.K. 104 43, A HNA ÙÂ Ô 89 Â ÌappleÔÚÂ

Διαβάστε περισσότερα

Kατακραυγή. για τη διπλή αφαίμαξη. Eρωτήσεις απαντήσεις

Kατακραυγή. για τη διπλή αφαίμαξη. Eρωτήσεις απαντήσεις BPETANIA ΠHPE ENTOΛH AΠO TH BAΣIΛIΣΣA ΓIA KYBEPNHΣH O KAMEPON / ΣΕΛ. 15 35Ô TETAPTH 12 MA OY 2010 Ú. Ê ÏÏÔ 10.447 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) www.enet.gr Συρρίκνωση στις συντάξεις από κόψιµο δώρων και επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

για προσλήψεις Ψωρίαση Mπλόκο στα παράθυρα της αυθαιρεσίας Ô ÛÙÂÚÓ - Ûapple ÁÁ ÙÈ

για προσλήψεις Ψωρίαση Mπλόκο στα παράθυρα της αυθαιρεσίας Ô ÛÙÂÚÓ - Ûapple ÁÁ ÙÈ HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ ªÂÁ Ï apple È Ó È Ô ÛÙÂÚÓ Ψωρίαση ÛÙÔ Î ÌappleÈÔÓ ÙÔ ÈÔ ÓÙÔ - ÌappleÓÙfiÚÈ appleôïè - ª Ï Ó ÓÙÈÓ Â - ƒfiì Η αποκάλυψη της αλήθειας - Ûapple ÁÁ ÙÈ + TAΞI EPXONTAI

Διαβάστε περισσότερα

H EKTPONIKH T IM I A IA O OY XPø TANE

H EKTPONIKH T IM I A IA O OY XPø TANE 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.696 Àƒø 1,30 TETAPTH 16 MAPTIOY 2011 www.enet.gr Mέτρα τώρα, νέο Mνηµόνιο από το 2013 ƒ ÙˆÓ ı ÚÒÓ Ú ÛÎÂÙ È Ó Ô Â- ÛÌ ÙÈÎfi ªÓËÌfiÓÈÔ applefi ÙÔ 2013 Î È ÌÂÙ ÁÈ ÙËÓ ÏÏ. È ÙËÓ ÒÚ Ú- ÔÓÙ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ», Ï ÍË appleúô Ï ÍË

«Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ», Ï ÍË appleúô Ï ÍË 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.674 Àƒø 1,30 TETAPTH 16 ºEBPOYAPIOY 2011 www.enet.gr H E - ªπ O ƒπ, π H æyxø à π A «Παιδιά σε ξύλινα κλουβιά με μόνο ένα στρώμα» OÈ Y ANA TYKTE Û Óı Π«ˆÚ Á appleë, Û ÛÌfi Î È ÓıÚˆappleÈ»,

Διαβάστε περισσότερα

TA 22 E I EON XAPAT IA 22 Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ì -

TA 22 E I EON XAPAT IA 22 Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ì - Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.774 Àƒø 1,30 EYTEPA 27 IOYNIOY 2011 www.enet.gr ΔHMOΣIO Aυξήσεις και προαγωγές με πανελλαδικές εξετάσεις ANE A IKE ÁÈ appleúô ÁˆÁ Ì ÁÚ appleùô È ÁˆÓÈÛÌÔ Î È appleúôêô- ÚÈÎ Û Ó ÓÙ ÍË

Διαβάστε περισσότερα

ºOPOE I POMH και κατάσχεση χρημάτων

ºOPOE I POMH και κατάσχεση χρημάτων Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.708 Àƒø 1,30 APA KEYH 1 A PI IOY 2011 www.enet.gr EUROKINISSI TOXO 1: ÈÎËÁfiÚÔÈ, Û Ì ÔÏ ÈÔÁÚ ÊÔÈ, 1.150 ÌÂÁ Ï ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, 9.173 appleúfiûˆapple ÁÈ ÊfiÚÔ ÎÈÓ ÙˆÓ, 150 appleúfiûˆapple

Διαβάστε περισσότερα

I OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚÂ appleô Ô, Â ÎÔÏfiÙÂÚÂ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË appleâú ı Ï Ë, ÎÚÈ fiùâú appleúô fióù, ÏÔ Î ÙÔ ÛÂ EKO Î È Ó Ô AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi

I OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚ appleô Ô,  ÎÔÏfiÙÂÚ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË appleâú ı Ï Ë, ÎÚÈ fiùâú appleúô fióù, ÏÔ Î ÙÔ Û EKO Î È Ó Ô AÛÊ ÏÈÛÙÈÎfi 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.622 Àƒø 1,30 APA KEYH 10 EKEMBPIOY 2010 www.enet.gr Ï ÚË Ó ÙÚÔapple ÙˆÓ fiúˆó ˆ Ì ÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ appleô Ó ÎÔÈÓÒıËΠI OY TO MNHMO YNO MÈÎÚfiÙÂÚ appleô Ô,  ÎÔÏfiÙÂÚ appleôï ÛÂÈ, ÂÈÚfiÙÂÚË

Διαβάστε περισσότερα

ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11. Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση.

ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11. Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση. ΣYNANTHΣH ΠAΠAN PEOY-ΓKPOYEΦΣKI ΣHMEPA ΣTIΣ BPYΞEΛΛEΣ / ΣΕΛ. 11 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.292 Àƒø 1,30 EM TH 29 OKTøBPIOY 2009 Tροµο-στρατός 6 ενόπλων γάζωσε το A.T. Aγ. Παρασκευής Πρόκληση www.enet.gr TPAΓΩ IA

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.852 Àƒø 1,30 TPITH 27 E TEMBPIOY 2011 www.enet.gr Aυξήσεις ώς και 60% στο ρεύμα και διώξιμο υπαλλήλων KAM ANAKI ÁÈ Ó Â Í ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂ Ì - ÙÔ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÊÙ

Διαβάστε περισσότερα

ANA A A O TH PøMH XøPI PøMH

ANA A A O TH PøMH XøPI PøMH Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.792 Àƒø 1,30 www.enet.gr EYTEPA 18 IOY IOY 2011 XPEO OÈ Ï ÛÂÈ Ô ÚÔÙ ÓÔÓÙ È ÓÔ Ó Ú ÈÂ, fi È ÚÈ ÈÎ ÈÂÍfi Ô ÙÔ ÛÊ Ú, ÏÈÁÓÈÙÈÎÔ ÛÙ ıìô EH ANA A A O TH PøMH XøPI PøMH A ÂÈÏÔ ÓÙ È fi ÏÈÌfi 500.000

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες. 10 πακέτα. χωρίς... φράγκο

EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες. 10 πακέτα. χωρίς... φράγκο HΠA 300.000 AKPO EΞIOI ΣHKΩΣAN TO «ΛABAPO» THΣ ΠOΛITIKHΣ «KAΘAPΣHΣ» /ΣΕΛ. 13 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.536 Àƒø 1,30 EYTEPA 30 AY OY TOY 2010 www.enet.gr EΘ Aγωνιώδης προσπάθεια Παπανδρέου για εξαγγελίες 10 πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Aπειλεί τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα

Aπειλεί τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.597 Àƒø 1,30 TETAPTH 10 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr apple Ú ÂÈ ÓÙÔ ÁÈ appleúfiûıâù Ì ÙÚ È ÌËÓ ÂÈ Î È ÛÙËÓ ÙÚfiÈÎ Ë EıÓÈÎ ÓÔÌÔÛappleÔÓ EÏÏËÓÈÎÔ EÌappleÔÚ Ô, ÓÔÓÙ ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÂappleÈ- Î Ó ÓÂ

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ ª À Συμβιβασμός με τούμπα Nτόρας Yποψήφιος επισήμως και ο Aβραμόπουλος, με αιχμές κατά της Nτόρας και στίγμα «προοδευτική κεντροδεξιά»

ø ƒπ ª À Συμβιβασμός με τούμπα Nτόρας Yποψήφιος επισήμως και ο Aβραμόπουλος, με αιχμές κατά της Nτόρας και στίγμα «προοδευτική κεντροδεξιά» ΕΚΤΑΚΤΩΣ ÎÔÚ Ê ÊˆÓ ÙÔ Ï ÎÔ Î È ÙÔ ÚÂÌapple ÙÈÎÔ Ì ÙÚ ÁÔ ÈÔ CD1 + ª Û ÏÏÂÎÙÈÎ Î ÛÂÙ Ó. MÈ Ûapple ÓÈ Û ÏÏÔÁ! ø ƒπ ª À ƒã π ΤΑΙΝIA ΣΕ DVD MÈ Ù ÈÓ ÙÔ Ù ÂÓ Ù ÏÓÙÚÈ µilly Elliot ª à ƒ À OMΠAMA ENEKPINE ΣIΩΠHPA

Διαβάστε περισσότερα