Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚA ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚA Ο όρος αναφέρθηκε αρχικά σε οποιοδήποτε µέσο µε βιολογική δράση ενάντια στους µικροοργανισµούς εντούτοις σήµερα χρησιµοποιείται ειδικότερα για την περιγραφή ουσιών που εµποδίζουν ή καταργούν την αύξηση µικροοργανισµών όπως τα βακτήρια, οι µύκητες ή τα πρωτόζωα (αντιβακτηριακή, αντιµυκητική ή αντιπαρασιτική δράση). 1 Οι ουσίες αυτές παράγονται µε βιοσυνθετικές και ηµιβιοσυνθετικές µεθόδους. Λόγω της προόδου στην οργανική χηµεία σήµερα, περισσότερα αντιβιοτικά λαµβάνονται µε χηµική σύνθεση και πολύ λιγότερα µε καλλιέργειες µικροβίων. 2 Υπό αυτή την ιδιότητά τους τα φάρµακα που προκαλούν εκλεκτική καταστροφή των µικροοργανισµών, ή, των νεοπλασµατικών κυττάρων, χωρίς να είναι τοξικά για τον ξενιστή, ιστό ή οργανισµό ονοµάζονται χηµειοθεραπευτικά (Chemotherapeutic agents). ιακρίνονται σε αντιµικροβιακά, παρασιτοκτόνα και κυτταροστατικά. Τα αντιµικροβιακά µπορεί να είναι αντιβακτηριακά, αντιικά, ή µυκητοκτόνα. Τα περισσότερα αντιβακτηριακά δεν αναπτύσσουν καµία δραστηριότητα ενάντια στους ιούς, τους µύκητες, ή άλλα µικρόβια. Τα αντιβακτηριακά αντιβιοτικά µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση την εστίαση της δράσης τους σε: αντιβιοτικά στενού φάσµατος, εκτεταµένου φάσµατος και ευρέως φάσµατος. Πίνακας 1. Ταξινόµηση των Αντιµικροβιακών Φαρµάκων 3 Λακταµικά αντιβιοτικά: 1) Πενικιλλίνες, 2) Κεφαλοσπορίνες (α,β,γ γενιάς), 3) Κεφαµυκίνες, 4) Μονοβακτάµες, 5) Οξαλακτάµες ή Οξακεφέµες 6) Θειεναµυκίνες, Πενέµες, Καρβαπενέµες, 7) Νέα λακταµικά αντιβιοτικά, 8)Αναστολείς β-λακταµάσης Αµινογλυκοσίδες: 1) Παλαιές, 2) Νεώτερες Σουλφοναµίδες Κινολόνες (α,β,γ γενιάς) Τετρακυκλίνες Μακρολίδια: 1) Οµάδα Ερυθροµυκίνης, 2) Οµάδα Λινκοµυκίνης ιάφορα αντιµικροβιακά: 1)Πολυπεπτίδια, 2) Παράγωγα αµινοξέων, 3) Στεροειδή αντιβιοτικά Αντιφυµατικά φάρµακα Αντιλεπρικά φάρµακα: Πχ Dapsone Μυκητοκτόνα, ή Αντιµυκητιασικά φάρµακα Αντισηπτικά ουροφόρων οδών Iοστατικά, ή Αντιιϊκά φάρµακα: Τοπικά αντισηπτικά Με βάση τον τρόπο δράσης τους τα αντιβακτηριακά µπορούν να ταξινοµηθούν σε βακτηριοστατικά και σε βακτηριοκτόνα. Με βάση τον επιµέρους µηχανισµό δράσης τους διακρίνονται σε φάρµακα που αναστέλλουν την αντιγραφή του DNA, φάρµακα που αναστέλλουν τη µεταγραφή του γενετικού κώδικα από το DNA στο mrna, φάρµακα που εµποδίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση, φάρµακα που αλλοιώνουν την ανάγνωση του γενετικού κώδικα, φάρµακα που επεµβαίνουν στη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τοιχώµατος, φάρµακα που δρουν ως αντιµεταβολίτες ενώ υπάρχουν και φάρµακα των οποίων ο µηχανισµός δράσης δεν έχει ακόµα διευκρινισθεί πλήρως. 20

2 Πίνακας 2. Ταξινόµηση των αντιµικροβιακών φαρµάκων ανάλογα µε τον µηχανισµό δράσης τους Φάρµακα που αναστέλλουν την αντιγραφή του DNA Φάρµακα που αναστέλλουν τη µεταγραφή του γενετικού κώδικα από το DNA στο mrna Φάρµακα που εµποδίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση Φάρµακα που αλλοιώνουν την ανάγνωση του γενετικού κώδικα Φάρµακα που επεµβαίνουν στη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τοιχώµατος Φάρµακα που δρουν ως αντιµεταβολίτες Φάρµακα των οποίων ο µηχανισµός δράσης δεν έχει ακόµα διευκρινισθεί πλήρως Κινολόνες Ριφαµυκίνες Χλωραµφενικόλη Λινκοσαµίδες Μακρολίδες Τετρακυκλίνες Αµινογλυκοσίδες Κυκλοσερίνη (1ο στάδιο) Θειϊκοπλανίνη, Βανκοµυσίνη (2ο στάδιο) Β-λακτάµες (3ο στάδιο) Σουλφοναµίδια Τριµεθοπρίµη Βρωµιδοπρίµη Ισονιαζίδη Εθαµβουτόλη Η αποτελεσµατικότητα των µεµονωµένων αντιβιοτικών ποικίλλει ανάλογα µε τη θέση της µόλυνσης, τη δυνατότητα του αντιβιοτικού να φτάσει στην περιοχή της µόλυνσης, και τη δυνατότητα του µικροβίου να αδρανοποιηθεί ή να καταστραφεί από το φάρµακο. Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα ιδιαίτερα σήµερα που κάτω από συνθήκες υψηλής αντοχής- πρέπει να συνδυαστεί µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. Μεταξύ άλλων µέτρων οι προτεινόµενες στρατηγικές για τον περιορισµό της ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών είναι η αποφυγή χορήγησης αντιβιοτικών όπου αυτά δεν είναι απαραίτητα καθώς και σε λοιµώξεις που είναι πιθανόν να αυτοϊαθούν και η αποφυγή χορήγησης αντιβιοτικών από το τηλέφωνο στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επιβάλλεται η ορθολογική χρήση τους σε κοινές λοιµώξεις, η προσπάθεια καλλιέργειας υλικών για ακριβή διάγνωση και η επανεκτίµηση της θεραπευτικής αγωγής βάσει των εργαστηρι ακών αποτελεσµάτων και της πορείας του ασθενή όταν έχει υπο βληθεί σε εµπειρική θεραπεία. 4 Επί γνωστού αιτίου, η χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσµατος (από τα διαθέσιµα προς χρήση βάσει αντιβιογράµµατος) δεν επιτρέπεται γιατί µπορεί να µεταβάλει τη σύσταση της φυσιολογικής βακτηριακής χλωρίδας και να προκαλέσει υπερλοίµωξη από ένα µικροοργανισµό, του οποίου η ανάπτυξη φυσιολογικά βρίσκεται υπό έλεγχο µε την παρουσία άλλων µικροοργανισµών. Τέλος πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η γνώση των τοπικών δεδοµένων που συνδέονται µε την αντοχή των µικροβίων. 5 ΑΜΙΝΙΓΛΥΚΟΣΙ ΕΣ Οι αµινολυκοσίδες αποτελούν µία ευρύτατη οικογένεια αντιµικροβιακών φαρµάκων που παρά τη συστηµατική χρήση τους για παραπάνω από 50 χρόνια, εξακολουθούν να κατέχουν ιδιαίτερα σηµαντική θέση στις θεραπευτικές επιλογές για τις σοβαρές λοιµώξεις από αερόβιους gram (-) µικροοργανισµούς Gram (-) µικροοργανισµούς συµπεριλαµβανοµένων και των ουρολογικών. Σύνθεση και Τύποι Προέρχονται είτε από τον στρεπτοµύκητα (Streptomyces) (στρεπτοµυκίνη, νεοµυκίνη, καναµυκίνη και τοµπραµυκίνη), είτε από τη µικροµονοσπορά (Micromonospora) (γενταµικίνη, σισοµικίνη) είτε παράγονται µε ηµισυνθετικό τρόπο (αµινογλυκοσίδες 3ης γενεάς: αµικασίνη από την καναµυκίνη και νετιλµικίνη από την σισοµικίνη). Ο όρος αµινογλυκοσίδη έχει σχέση µε τη δοµή τους: δύο αµινοσάκχαρα συνδέονται µέσω γλυκοσιδικού δεσµού µε µία κεντρική εξόζη (αµινοκυκλιτόλη). Η κεντρική δοµή είναι είτε η στρεπταµίνη είτε η 2-δεοξυ-στρεπταµίνη. Μοναδική εξαίρεση η στρεπτο- µυκίνη που έχει ως κεντρική δοµή την στρεπτιδίνη. Πράγµατι, η πλειοψηφία των αµινογλυκοσιδών αποτελείται από ένα κεντρικό -συνήθως 2-δισοξυστρεπτα- µινικό (2-DOS)- δακτύλιο συνδεδεµένο µε 21

3 συνέχεια από τη σελίδα 21 γλυκοσιδικούς δεσµούς µε ένα ή περισσότερα αµινογλυκίδια. Ανάλογα µε την στερεοτακτική δοµή του 2- DOS δακτυλίου οι αµινογλυκοσίδες διαιρούνται σε δύο οµάδες τις: 4,5-2-DOS και 4,6-2-DOS. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της πρώτης οµάδας είναι η νεοµυκίνη B και η παροµοµυκίνη. Η Νεοµυκίνη B, χρησιµοποιείται τοπικά σε µορφή κρέµας ή διαλύµατος για τη θεραπεία της δερµατίτιδας ή βακτηριακών λοιµώξεων σε έδαφος τραύµατος ή εγκαύµατος. 6 Η παροµοµυκίνη χρησιµοποιείται στη θεραπεία παρασιτώσεων του εντέρου, ορισµένων τροπικών νόσων -συµπεριλαµβανο- µένης της λεϊσµανίασης- αλλά και ορισµένων τύπων µυκητιασικών λοιµώξεων. 7 Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της δεύτερης οµάδας είναι η νετιλµικίνη, η αµικασίνη, η τοµπραµυκίνη, η γενταµυκίνη και η στρεπτο- µυκίνη. Οι τέσσερις πρώτες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την αντιµετώπιση λοιµώξεων οι οποίες οφείλονται σε Αερόβια, Gram-αρνητικά βακτηρίδια όπως η ψευδοµονάδα, το acinetobacter και το εντεροβακτηρίδιο. Επιπλέον έχουν σηµαντικό ρόλο στη θεραπεία των σοβαρών ευκαιριακών λοιµώξεων που συνοδεύουν την κυστική ίνωση, το AIDS και νεοπλασµατικά νοσή- µατα. Η στρεπτοµυκίνη έχει σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση ορισµένων µυκοβακτηριδίων συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που προκαλούν φυ- µατίωση. Πάντως, η πιο συχνή χρήση των αµινογλυκοσιδών είναι στην εµπειρική θεραπεία για σοβαρές λοιµώξεις όπως η σηψαιµία, που εµφανίζεται ως επιπλοκή ενδοκοιλιακής λοίµωξης, λοίµωξης του ουροποιητικού ή αναπνευστικής νοσοκοµειακής λοίµωξης. διείσδυση τους στις βιολογικές µεµβράνες είναι φτωχή λόγω της δοµής τους και για αυτό το λόγο οι ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις είναι συνήθως χαµηλές, µε εξαίρεση τα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων. Επαρκείς συγκεντρώσεις ωστόσο επιτυγχάνονται στα οστά το αρθρικό και το περιτοναϊκό υγρό. Αντίθετα οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνουν στο υγρό του υαλοειδούς σώµατος και στον προστατικό ιστό είναι θεραπευτικά ανεπαρκείς. Ελάχιστη είναι και η δίοδος τους από τον αιµατεγκεφαλικό φραγµό για τον λόγο αυτό δεν έχουν ρόλο στις λοιµώξεις του ΚΝΣ. 9 Πίνακας 3. Συνήθεις χρήσεις των αµινογλυκοσιδών στην κλινική πράξη* Σοβαρές απειλητικές για τη ζωή λοιµώξεις από gram (-) µικροοργανισµούς Επιπλεγµένες λοιµώξεις οστών µαλακών µορίων, δέρµατος Επιπλεγµένες ουρολοιµώξεις Σηψαιµία Περιτονίτιδα και άλλες σοβαρές ενδοκοιλιακές λοιµώξεις Eνδοκαρδίτιδα Λοιµώξεις από Mycobacterium *Σε συνδυασµό µε άλλα αντιβιοτικά για κάλυψη ευρύτερου φάσµατος Ιδιότητες Είναι θετικά φορτισµένα (κατιόντα), εξαιρετικά διαλυτά στο νερό και έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την αντι- µικροβιακή δράση τους σε αλκαλικό περιβάλλον σε σχέση µε το όξινο. Η απορρόφηση από το γαστρεντερικό σωλήνα είναι από µικρή έως ελάχιστη για αυτό τον λόγο χορηγούνται είτε ενδοφλεβίως είτε ενδοµυϊκά. 8 Μετά την χορήγησή τους οι αµινογλυκοσίδες κατανέ- µονται αρχικά στο εξωκυττάριο υγρό. Έτσι, η παρουσία συνοδών νοσηµάτων και ιατρογενών καταστάσεων που αλλάζουν την ισορροπία των υγρών του οργανισµού µπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις της δόσης. Η Οι αµινογλυκοσίδες παρουσιάζουν ένα αποτέλεσµα στο οποίο δεν υπάρχει ή υπάρχει πολύ λίγη ανίχνευση των επιπέδων του φαρµάκου στο αίµα. Επιπλέον, δεν µεταβολίζονται στον οργανισµό του ξενιστή αλλά αντίθετα, αποβάλλονται σχεδόν αναλλοίωτα από τα ούρα. Για το λόγο αυτό υψηλές συγκεντρώσεις αθροίζονται στη φλοιώδη µοίρα του νεφρού όπου ο χρόνος ηµίσειας ζωής υπολογίζεται περίπου σε 100 ώρες, γεγονός που ευθύνεται για τη νεφροτοξική τους δράση. Επιτυγχάνουν την µέγιστη συγκέντρωση στον ορό σύντοµα µετά την χορήγηση της µέγιστης δόσης. Ο χρόνος ηµίσειας ζωής τους κυµαίνεται µεταξύ δύο ωρών (σε ασθενείς 22

4 µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία) έως ώρες σε ασθενείς µε βαριά νεφρική ανεπάρκεια. 10 Η δράση τους είναι δόσο-εξαρτώµενη (όσο αυξάνει η συγκέντρωση πάνω από την ΕΑΠ, τόσο αυξάνει η βακτηριοκτόνος δράση) ενώ δεν παίζει ρόλο ο χρόνος δράσης του αντιβιοτικού (µη χρόνο-εξαρτώµενη δράση). Εµφανίζουν το φαινόµενο της «επίδρασης µετά το αντιβιοτικό (post-antibiotic effect)». Η εµµένουσα καταστολή της βακτηριακής ανάπτυξης µετά την έκθεση στις αµινογλυκοσίδες και αφού αυτές έχουν αποµακρυνθεί από τον ορό εκδηλώνεται τόσο έναντι των Gram-αρνητικών (ιδιαίτερα) αλλά και έναντι των Gram-θετικών βακτηριδίων. Η διάρκεια του φαινοµένου ποικίλει απο 0,5 7,5 ώρες ανάλογα µε την αµινογλυκοσίδη. Ο συνδυασµός των δύο αυτών δεδοµένων (δοσο-εξαρτώµενη δράση και µετά-αντιβιοτικό φαινόµενο) πιθανώς εξηγεί γιατί η χορήγηση υψηλών δόσεων µια φορά ηµερησίως φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσµατα από χαµηλότερες δόσεις δύο ή τρεις φορές ηµερησίως. 11 Οι αµινολυκοσίδες εµφανίζουν συνεργική δράση όταν χορηγούνται µαζί µε β-λακταµικά αντιβιοτικά ή ορισµένα γλυκοπεπτίδια (βανκοµυκίνη). Η επίδραση στο κυτταρικό τοίχωµα από το συνεργών αντιµικροβιακό προκαλεί αυξηµένη ενδοκυττάρια είσοδο της αµινογλυκοσίδης και έτσι αυξηµένη επίδραση στην πρωτεϊνοσύνθεση. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην θεραπεία λοιµώξεων από ανθεκτικά στελέχη σταφυλόκοκκου, στρεπτόκκοκου, εντεροβακτηριοειδών και ψευδοµονάδας όταν οι αµινιγλυκοσίδες χορηγούνται µαζί µε β-λακταµικά και στην θεραπεία λοιµώξεων από ανθεκτικά στελέχη εντερόκοκκου όταν οι αµινιγλυκοσίδες χορηγούνται µαζί µε βανκοµυκίνη. Γενικότερα, σε όλα τα βακτήρια που περιλαµβάνει το φάσµα των αµινιγλυκοσιδών, η είσοδος στο βακτήριο γίνεται µέσω µη ειδικής σύνδεσης µε την αρνητικά φορτισµένη εξωτερική στοιβάδα του βακτηριακού τοιχώµατος στην θέση µαγνησίου (Mg++). Ακολουθεί χαλάρωση των δεσµών και της συνοχής της εξωτερικής στοιβάδας και ενεργοεξαρτώµενη είσοδος στο βακτηριακό κύτταρο λόγω διαφοράς δυναµικού µεταξύ των δύο πλευρών της κυτταρικής µεµβράνης (οξυγόνο-εξαρτώµενος οξειδοαναγωγικός µηχανισµός). Τρόπος δράσης Η δράση των αµινογλυκοσιδών είναι ιδιαίτερα πολύπολοκη και φαίνεται πως σχετίζεται µε την παρεµπόδιση των διαδικασιών αποκωδικοποίησης και µετάφρασης µέρους του γεννητικού υλικού των βακτηριδίων. O ακριβής µηχανισµός δεν είναι πλήρως γνωστός ωστόσο η βακτηριοκτόνος δράση των αµινογλυκοσιδών οφείλεται στην σύνθεση λανθασµένων πρωτεϊνών οι οποίες είναι θανατηφόρες για το βακτηριακό κύτταρο. Νεότερες µελέτες προτείνει ότι ο παραπάνω µηχανισµός είναι πιο σύνθετος και εξαρτάται επιπλέον από θερµοδυναµικούς και κινητικούς παράγοντες. 12 Επιπροσθέτως, θεωρείται ότι µέσω της επέµβασης των αµινογλυκοσιδών γίνεται αναστολή της αύξησης των βακτηριδίων λόγω της διακοπής της µετάφρασης του mrna (βασικός µηχανισµός που είναι υπεύθυνος για την επιβίωση) γεγονός που καθιστά το βακτηρίδιο ανίκανο να συνθέσει πρωτεΐνες ζωτικές για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό του. 13 Το αν οι αµινογλυκοσίδες θα δράσουν ως βακτηριοστατικά ή βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά εξαρτάται από την συγκέντρωσή τους. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωσή τους στον ιστό ανάλογα αυξάνεται η µικροβιοκτόνος δράση τους. Αντοχή Η ανθεκτικότητα µπορεί να δηµιουργηθεί µε τρεις κύριους µηχανισµούς: Μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του φαρ- µάκου είτε λόγω µειωµένης προσρόφησης είτε λόγω ελαττωµένης πρόσληψης όταν λείπει το οξυγόνο-εξαρτώµενο σύστηµα µεταφοράς για τις αµινογλυκοσίδες. 2. Τροποποίηση του rrna στόχου ή του ριβοσωµατικού υποδοχέα, οπότε η θέση σύνδεσης της 30S υποµονάδας του ριβοσώµατος έχει µικρότερη συγγένεια για τις αµινογλυκοσίδες. 3. Ενζυµατική τροποποίηση και αδρανοποίηση του φαρµάκου. Αποτελεί τον πλέον συχνό µηχανισµό ανθεκτικότητας σε αποµονωµένα στελέχη ανθεκτικών βακτηριδίων. Υπάρχουν τρεις διαπιστωµένες διαφορετικές κλάσεις ενζύµων πλασµιδιοεξαρτώµενης σύνθεσης (ακετυλτρανσφεράσες, νουκλεοτιδυλτρανσφε- ράσες και φωσφοτρανσφεράσες) Κάθε τύπος ενζύµου είναι ειδικός για το συγκεκριµένο αντιβιοτικό-υπόστρωµα. 23

5 συνέχεια από τη σελίδα 23 Νεφροτοξικότητα Καθώς οι αµινογλυκοσίδες δεν µεταβολίζονται στον οργανισµό του ξενιστή, η δραστηριότητά τους παραµένει αµετάβλητη από την επαγωγή ή την παρεµπόδιση µεταβολικών ενζύµων, όπως εκείνων του κυτοχρώµατος P450 system. Ωστόσο ορισµένα φάρµακα µπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της νεφροτοξικότητας. Πίνακας 4. Παράγοντες που συµβάλουν στη νεφροτοξικότητα των αµινογλυκοσιδών Μεταβλητοί παράγοντες ιουρητικά Σκιαστικά µέσα Μείωση κυκλοφορούντος όγκου αίµατος Mη στεροειδή αντιφλεγµονώδη Χρήση άλλων νεφροτοξικών φαρµάκων Αmphotericin Cisplatin Μη µεταβλητοί παράγοντες Ηλικία Προϋπάρχουσα νεφρική νόσος Ιδανική δοσολογία Είναι γνωστό ότι η αύξηση των συγκεντρώσεων τους µε τη χορήγηση υψηλότερων δόσεων αυξάνει και το ποσοστό και την έκταση του θανάτου των βακτηριακών κυττάρων. Επιπλέον, όσο υψηλότερη είναι η δόση τόσο µεγαλύτερη η επίδραση µετά το αντιβιοτικό και µάλιστα η επίδραση αυτή παρατείνεται από τη συνεργική επίδραση της δραστηριότητας των λευκοκυττάρων. 15 Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν είναι απόλυτα αποσαφηνισµένη η ιδανική δοσολογία και ο χρόνος χορήγησης και παραµένει να αποδειχθεί η θεραπευτική υπεροχή της µίας ηµερήσιας δόσης. 16,17,18 Σε πειραµατικά ζωικά πρότυπα πάντως δεν βρέθηκε διαφορά στην αντιβακτηριακή αποτελεσµατικότητα µεταξύ της µίας ηµερήσιας και πολλαπλών ηµερήσιων δόσεων αντίθετα όµως επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα για µειωµένη τοξικότητα. 23 Αυτό πιθανώς εξηγείται από το γεγονός ότι η σπειραµατική διήθηση διέπεται από κιρκάδιο ρυθµό λειτουργίας (είναι µειωµένη µετά τα µεσάνυκτα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες) µε αποτέλεσµα η χορήγηση ή η παραµονή του φαρ- µάκου στους νεφρούς εκείνες τις ώρες εγκυµονεί µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης νεφροτοξικότητας. 19 Λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος Ως ουρολοίµωξη καθορίζεται η παρουσία βακτηρίων στα ούρα (βακτηριουρία) σε συνδυασµό µε την φλεγ- µονώδη αντίδραση του ξενιστή. Στη διάγνωση των ουρολοιµώξεων συµβάλλουν ο ποσοτικός προσδιορισµός του µικροβίου και η παρουσία ή απουσία πύου στα ούρα (πυουρία). Οι λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος απαντώνται ευρέως στην κοινότητα αλλά και σε κλειστές κοινωνίες όπως και στα νοσοκοµεία και στα ιδρύµατα. Συνολικά περισσότερο από 150 εκατοµµύρια άτοµα και των δυο φύλων προσβάλλονται από ουρολοίµωξη κάθε χρόνο. Μόνο στο σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης των ΗΠΑ 8 εκατοµµύρια επισκέψεις ετησίως αφορούν σε ουρολοιµώξεις. Η επίπτωση των λοιµώξεων του ουροποιητικού εµφανίζει διαφορές που σχετίζονται µε το φύλο και την ηλικία. Τα ¾ των ουρολοιµώξεων αφορούν γυναίκες η πλειοψηφία των οποίων είναι µεταεµµηνοπαυσιακής ηλικίας. Οι ουρολοιµώξεις εί ναι πιο συχνές στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες δεδοµένου ότι η βραχεία ουρήθρα και η θέση της σε σχέση µε τον κόλπο και την περινεϊκή χώρα, που είναι αποικισµένες από βακτήρια, προδιαθέτει σε λοιµώξεις Υπολογίζεται µέχρι και το 50% των γυναικών εµφανίζουν έστω και ένα επεισόδιο ουρολοίµωξης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι υπεύθυνοι µικροοργανισµοί είναι κυρίως τα Gram (-) βακτήρια, ενώ σπανιότερα αίτια είναι τα Gram (+), τα αναερόβια και άλλα άτυπα παθογόνα (χλαµύδια, ουρεόπλασµα, µυκόπλασµα). Η Escherichia Coli είναι ο υπεύθυνος µικροοργανισµός για το 85% των εξωνοσοκοµειακών και το 50% των ενδονοσοκοµειακών ουρολοιµώξεων. Γενικά, πάνω από 95% των ουρολοιµώξεων οφείλονται στα Escherichia Coli (κολοβακτηρίδιο), εντεροβακτηριοειδή, ψευδοµονάδα αεριογόνο, σαπροφυτικό σταφυλόκοκκο και εντερόκοκκο. Ανάλογα µε την χρονιότητά τους οι ουρολοιµώξεις διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες, ενώ ανάλογα µε την παρουσία ή όχι νοσολογικού υπόβαθρου διακρίνονται σε επιπλεγµένες και µη επιπλεγµένες. Πιο συγκεκρι- µένα ο όρος επιπλεγµένη χρησιµοποιείται για να περι- 24

6 συνέχεια από τη σελίδα 24 9,4 N= N= MIKAΣΙΝΗ NETROMYCIN ότητα 16 γράψει την Κοχλιακή λοίµωξη Τοξικότητα ασθενή 16 µε προϋπάρχουσες παθήσεις του ουροποιητικού, ή µε µειωµένη 13,9αντίσταση του ανοσοποιητικού του συστήµα- 10 τος (παρουσία ξένου σώµατος, 8,7 λίθου, ουροκαθετήρα, 8,3 ανατοµικές ή λειτουργικές ανωµαλίες, απόφραξη 5 6,1 του ουροποιητικού συστήµατος, ανοσοκαταστολή κλπ) γεγονός 2,4 που µειώνει 0 την αποτελεσµατικότητα της αντιµικροβιακής αγωγής. Οι µη επιπλεγµένες αφορούν ασθενείς µε ΓΕΝΤΑΜYΚΙΝΗ TOMΠΡΑΜΥΚΙΝΗ AMIKAΣΙΝΗ NETROMYCIN ανατοµική και λειτουργική ακεραιότητα του ουροποιητικού συστήµατος και η αντιµετώπισή τους δεν παρουσιάζει συνήθως προβλήµατα. Οι αµινογλυκοσίδες στην πρόληψη και θεραπεία των ουρολοιµώξεων Αποτελούν απόλυτα ικανοποιητική επιλογή για την θεραπεία των ουρολοιµώξεων δεδοµένου ότι έχουν βακτηριοστατική και βακτηριοκτόνο δράση και είναι αποτελεσµατικές για τους συνήθης αερόβιους Gram (-) µικροοργανισµούς που προκαλούν τις ουρολοιµώξεις (Proteus, Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas Neisseria Gonorrhoe) αλλά και ορισµένους Gram (+) µικροοργανισµούς που επίσης εµπλέκονται στις ουρολοιµώξεις όπως οι Σταφυλόκοκκοι. Η χρήση τους ως εφ' άπαξ θεραπεία, στην αντιµετώπιση των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων µπορεί να είναι µια ενδιαφέ ρουσα εναλλακτική λύση, ωστόσο λόγω της δυσκολίας στη χρήση τους (χορηγούνται µόνο ενδοµυϊκά ή ενδοφλέβια) και της σχετικής τοξικότητάς τους οι αµινογλυκοσίδες δεν ενδείκνυται προς το παρόν για τη θεραπεία µη επιπλεγµένων ουρο λοιµώξεων ειδικά όταν αυτές ανταποκρίνονται σε λιγότερο τοξικούς αντιµικροβιακούς παράγοντες, όπως τα β λακταµικά αντιβιοτικά ή η τριµεθοπρίµη-σουλφαµεθοξαζόλη. Για τους ίδιους λόγους δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µακροχρόνια προφύλαξη. Ωστόσο, µόνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προφύλαξη κατά την διάρκεια επεµβατικών χειρισµών. Επιβάλλεται η χρήση τους σε συνδυασµό µε άλλα αντιµικροβιακά στην αντιµετώπιση των επιπλεγµένων ουρολοι- µώξεων όπου απαιτείται ταχεία και ισχυρή βακτηριοκτόνος δράση. Ειδικότερα για τις λοιµώξεις από Pseudomonas aeruginosa η προσθήκη των αµινογλυκοσιδών είναι απαραίτητη λόγω της ανθεκτικότητας της Pseudomonas σε πολλά αντιβιοτικά. 20 Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι η Pseudomonas σπανίως προσβάλλει υγιή άτοµα αλλά µπορεί να προκαλέσει λοιµώξεις κάτω από ειδικές συνθήκες όταν εισέρχεται στο ουροποιητικό σύστηµα κατά την διάρκεια χειρισµών σε «υγειείς» αλλά κυρίως σε εξασθενηµένους ή ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς. Η Tobramycin θεωρείται ότι έχει µεγάλη δραστικότητα έναντι της Pseudomonas καθώς έχει δείξει µεγαλύτερη in vitro δράση. Ωστόσο καθώς ανθεκτικότητα της καθορίζεται από τη δράση τουλάχιστον πέντε ενζύµων, η µη τεκµηριωµένη χρήση της µπορεί να αυξήσει τα επίπεδα αντοχής in vivo. Επιπλέον η κλινική σηµασία της in vivo δραστικότητας έναντι της Pseudomonas δεν έχει ακόµα τεκµηριωθεί. 21 Από τις διαθέσιµες αµινογλυκοσίδες η Kenamycin χρησιµοποιείται σπανίως λόγω της υψηλής ωτοτοξικότητάς της. Αντίστοιχο αλλά µικρότερης έκτασης πρόβληµα εµφανίζει και η Gentamycin. Επιπλέον παρουσιάζει προβλήµατα αντοχής καθότι είναι το πιο πολυχρησιµοποιηµένο αντιβιοτικό. 22 Η Amikacin είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική όταν χρησιµοποιείται ενάντια στα βακτηρίδια που είναι ανθεκτικά σε άλλες αµινογλυκοσίδες δεδοµένου ότι η χηµική δοµή της την καθιστά λιγότερο ευαίσθητη στην αδρανοποίηση των ενζύµων. 15 Το µεγαλύτερο µειονέκτηµά της είναι ότι εµφανίζει υψηλά ποσοστά νεφροτοξικότητας και ωτοτοξικότητας. Από τα παραπάνω καταφανώς µικρότερα ποσοστά νεφροτοξικότητας και ωτοτοξικότητας εµφανίζει η Netilmicin χωρίς να φαίνεται πως υστερεί στην αποτελεσµατικότητα. 4 Ανάλογα µε τα τις τοπικές συνθήκες η Netilmicin µπορεί να είναι η προτιµώµενη αµινογλυκοσίδη για τις 26

7 σοβαρές νοσοκοµειακές λοιµώξεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ που προκαλούνται από τους gram (-) βακτηρίδια χρησιµοποιούµενη σε διάφορους συνδυασµούς (πίνακας 5). Πέραν της αδιαµφισβήτητης υπεροχής στην αποτελεσµατικότητα του συνδυασµού µε β λακταµικά αντιβιοτικά σε σχέση µε την µονοθεραπεία, ο συνδυασµός της µε κινολόνες εµποδίζει την ανάπτυξη λοιµώξεων ανθεκτικών στελεχών γεγονός που έχει µεγάλη σηµασία καθώς η υπερβολική χρήση των κινολονών έχει οδηγήσει σε µεγάλα ποσοστά ανθεκτικότητας. Η συγχορήγηση µε ιµιδαζόλες διευρύνει το φάσµα της Netilmicin στα αναερόβια βακτήρια ενώ σε σπανιότερες λοιµώξεις π.χ. από στελέχη Klebsiella µπορεί να συνδυαστεί µε κεφαλοσπορίνη, µεζλοκιλλίνη ή αντιψευδοµοναδική πενικιλλίνη και αντίστοιχα, σε λοιµώξεις από στελέχη Pseudomonas µε αντιψευδοµοναδική πενικιλλίνη. 3 Το µειονέκτηµα της Netilmicin σε σχέση µε την αντιµετώπιση των εντερόκοκκων είναι µάλλον κοινό µε τις υπόλοιπες αµινογλυκοσίδες 23,24 αφενός όµως οι εντερόκοκκοι είναι σπανιότερα παθογόνα των ουροφόρων οδών αφετέρου η διεύρυνση του φάσµατος µε την συγχορήγησή αντιµικροβιακών στα οποία είναι ευαίσθητοι οι εντερόκοκκοι λύνει το πρόβληµα αυτό. Πίνακας 5. Συνδυασµοί Netilmicin Netromycin + β- Λακτάµες Συνεργική µικροβιοκτόνος δράση σε 1 σταφυλόκκοκος στρεπτόκοκκος εντεροβακτηριοειδή ψευδοµονάδα Netromycin + Κινολόνες Πρόληψη εµφάνισης ανθεκτικών στελεχών 7 Netromycin + Ιµιδαζόλες ιερεύνηση του φάσµατος στα αναερόβια Netromycin + Γλυκοπεπτίδια Μικροβιοκτόνος συνέργεια µε την Βανκοµυκίνη στους εντερόκοκκους ιεύρυνση του αντιµικροβιακού φάσµατος 8 Συµπερασµατικά, µετά από µακροχρόνια εµπειρία στη χρήση της κατηγορίας των αµινογλυκοσιδών για τη θεραπευτική προσέγγιση των επιπλεγµένων λοιµώξεων του ουροποιητικού συστήµατος, και σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ανάπτυξη αντοχής, η κατηγορία των αµινογλυκοσιδών παραµένει να αποτελεί µία αξιόπιστη επιλογή για την αντιµετώπιση αυτών των ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ 1. Davey PG. Antimicrobial chemotherapy. Ιn Ledingham JGG, Warrell DA: Concise Oxford Textbook of Medicine. Oxford Oxford University Press. 2. von Nussbaum F. Medicinal Chemistry of Antibacterial Natural Products Exodus or Revival? Angew. Chem. 2006;45(31): Reiner R. Antibiotics: Αn Introduction. New York Editions Georg Thieme Verlag. 4. Levy SB. Balancing the drugresistance equation. Trends Microbiol. 1994;2(10): Finberg RW, Moellering RC, Tally FP, et al. The importance of bactericidal drugs: future directions in infectious disease. Clin. Infect. Dis. 2004;39(9): Jana S, Deb JK. Molecular understanding of aminoglycoside action and resistance. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2006;70: Sundar S, Chakravarty J. Paromomycin in the treatment of leishmaniasis. Expet. Opin. Investig. Drugs 2008;17: Chambers HF, Sande MA. The aminoglycosides. In: Hardman JG, Limbird LE, eds. Goodman and Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 1996; Edson RS, Terrell CL. The aminoglycosides. Mayo Clin Proc 1991;66: Lortholary O, Tod M, Cohen Y, Petitjean O. Aminoglycosides. Med Clin North Am 1995;79: Umezawa, H., and Hooper, I. R. (eds.). Aminoglycoside Antibiotics, Springer, New York, Ogle JM, Ramakrishnan, V. Structural insights into translational fidelity. Annu. Rev. Biochem. 2005;74: Moazed D, Noller HF. Interaction of antibiotics with functional sites in 16S ribosomal RNA. Nature 1987;327: Wright, G. D. Mechanisms of aminoglycoside antibiotic resistance. In: Bacterial Resistance to Antimicrobials, (K. Lewis, A. A. Salyers, H. W. Taber, and R. G. Wax, eds.), 2nd edn. pp CRC press, Taylor & Francis group, Boca Raton, FL Gilbert DN. Once-daily aminoglycoside therapy. Antimicrob Agents Chemother 1991;35: Galloe AM, Graudal N, Christensen HR, Kampmann JP. Aminoglycosides: single or multiple daily dosing? A meta-analysis on efficacy and safety. Eur J Clin Pharmacol 1995;48: Hatala R, Dinh T, Cook DJ. Once-daily aminoglycoside dosing in immunocompetent adults: a meta-analysis. Ann Intern Med 1996;124: Bailey TC, Little JR, Littenberg B, Reichley RM, Dunagan WC. A meta-analysis of extended-interval dosing versus multiple daily dosing of aminoglycosides. Clin Infect Dis 1997;24: Prins JM, Weverling GJ, van Ketel RJ, Speelman P. Circadian variations in serum levels and the renal toxicity of aminoglycosides in patients. Clin Pharmacol Ther 1997;62: Rice LB, Sahm D, Bonomo RA. Mechanisms of resistance to antimicrobial agents. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH, editors. Manual of Clinical Microbiology. Washington DC: ASM Press; Gilbert DN. Aminoglycosides. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Douglas and Bennett's Principles and practice of infectious diseases. New York: Churchill Livingston, 1995: Thomson AH, Duncan N, Silverstein B, Alcock S, Jodrell D. Antimicrobial practice. Development of guidelines for gentamicin dosing. J Antimicrob Chemother 1996;38: Bhat GK, Paul C, Bhat MG. High level aminoglycoside resistance in enterococci isolated from hospitalized patients. Indian J Med Res. 1997;105: Adhikari L. High-level Aminoglycoside Resistance and Reduced Susceptibility to Vancomycin in Nosocomial Enterococci J Glob Infect Dis Sep Dec; 2(3):

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό

2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 2. Βασικές Αρχές Αντιμικροβιακής Αγωγής στην Κύηση και το Θηλασμό 73 Ν. Καμπάς 2, Ι. Κυριαζής 2, Ε. Μπελιώτης 1, Π. Μητσέας 1, Θ. Καλογήρου 1 1 Παθολογικό Τμήμα ΓΝ «Ασκληπιείου» Βούλας 2 Μαιευτικό Γυναικολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών TOPISTIN TOPISTIN δισκία επικαλυµµένα µε υµένιο 500mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 500mg σιπροφλοξασίνης. TOPISTIN ενέσιµο διάλυµα για έγχυση 400mg/200ml vial & bag και 200mg/100ml vial & bag: Κάθε 1ml διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400mg / 250ml διάλυμα για έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Moxifloxacin 1.6mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών.

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Αποτελεί προτεινόμενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική Θέμα 1 Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 AIΣΘHTIKH ΔEPMATOΛOΓIA ΤΕΥΧOΣ 57 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 > Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α στην αντιμετώπιση των γραμμών του μεσόφρυου > Γενικευμένη ζυγομυκητίαση σηματοδοτούμενη από ένα ανεπαίσθητο δερματικό

Διαβάστε περισσότερα

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού To Biobran, ενεργοποιώντας τα ΝΚ-κύτταρα επαναρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού. Τονώνει το αίσθημα ευεξίας, βελτιώνει

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ infection_book_final 1-12-05 12:31 ÂÏ 1 OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια 4 ης Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα