Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ"

Transcript

1 Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

2 Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει αντιβιοτικά το τελευταίο 3μηνο Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 2 Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 3 Λεβοφλοξασίνη, 500mg x 1 Αμοξυκιλλίνη 500mg x 3 Αμοξυκιλλίνη 1g x 4 Κεφουροξίμη 1g x 2 Κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 Άλλο 2

3 Αντιμικροβιακά φάρμακα Δράση έναντι: Βακτηρίων Ιών Μυκήτων Παρασίτων 3

4 Αντιμικροβιακά φάρμακα 4

5 Αντιμικροβιακά φάρμακα 5

6 Αντιμικροβιακά φάρμακα: μηχανισμοί δράσης Αντιμικροβιακό φάρμακο Μηχανισμός δράσης Πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες, μονομπακτάμες, βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη Μακρολίδες, κλινδαμυκίνη, αμινογλυκοσίδες, τετρακυκλίνες, χλωραμφενικόλη, φουκιδικό οξύ, λινεζολίδη Κινολόνες, ριφαμπικίνη, μετρονιδαζόλη Σουλφοναμίδες Δαπτομυκίνη, πολυμυξίνες (κολιμυκίνη) Αναστολή σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος Αναστολή πρωτεϊνοσύνθεσης Αναστολή σύνθεσης νουκλεϊκών οξέων Αναστολή σύνθεσης φυλικού οξέος πουρινών DNA Καταστροφή κυτταρικής μεμβράνης βακτηρίων 6

7 Αντιμικροβιακά φάρμακα: μηχανισμοί δράσης 7

8 Αντιμικροβιακά φάρμακα: μηχανισμοί δράσης 8

9 Aνάπτυξη αντοχής των μικροβίων μετά από έκθεση σε δραστικά αντιβιοτικά Το σωστό ερώτημα είναι: Αν θα αναπτυχθεί αντοχή Πότε θα αναπτυχθεί αντοχή 9

10 Aνάπτυξη αντοχής των μικροβίων μετά από έκθεση σε δραστικά αντιβιοτικά Το σωστό ερώτημα είναι: Αν θα αναπτυχθεί αντοχή Πότε θα αναπτυχθεί αντοχή 10

11 Aνάπτυξη μικροβιακής αντοχής Μεταβολές στο γενετικό υλικό των μικροβίων (μεταλλάξεις, μεταφορά γενετικού υλικού μέσω πλασμιδίων/βακτηριοφάγων) οδηγούν σε: Αποδόμηση/τροποποίηση του μορίου των αντιβιοτικών (πχ, β-λακταμάσες διάσπαση του β-λακταμικού δακτυλίου των πενικιλλινών, κεφαλοσπορινών) Ελάττωση της συγκέντρωσης των αντιβιοτικών στο βακτηριακό κύτταρο (αναστολή εισόδου, ενεργοποίηση αντλιών εξόδου του αντιβιοτικού από το κύτταρο efflux pumps ) Τροποποίηση στόχου του αντιβιοτικού (πχ, μεταλλάξεις των πενικιλλινο-δεσμευτικών πρωτεϊνών του κυτταρικού τοιχώματος) 11

12 Aνάπτυξη μικροβιακής αντοχής 12

13 European Antimicrobial Resistance Surveillance System: % ανθεκτικών στελεχών Κλεμπσιέλλας (2007) Αμινογλυ- Καρβαπε- Κινολόνες Κεφαλοσπο- -κοσίδες -νέμες -ρίνες 3ης γ. Ισπανία 10,1 0 18,2 9,8 Φιλανδία 1,6 0 2,2 1,5 Γαλλία 11,6 0,1 17,5 11,6 Ελλάδα 59,8 45, ,2 Ιρλανδία 11 0,6 18,7 8,9 Ιταλία 27,7 1,7 28,7 35,2 Ολλανδία 8,2 0 6,5 7,4 Πορτογαλία 12,5 0 20,5 18,2 Τουρκία 31,7 2,2 24,5 46 Αγγλία 8,8 0,3 13,5 12,8 13

14 14

15 Δείκτες ευαισθησίας ενός μικροβίου in vitro - Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση minimal inhibitory concentration, MIC Μέθοδος αραίωσης Μέθοδος διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer) - Ελάχιστη μικροβιοκτόνος συγκέντρωση minimal bactericidal concentration, MBC E-test 15

16 Επιτυχία αντιμικροβιακής θεραπείας in vivo / κλινικά Δεν εξαρτάται μόνο από την MIC / MBC Παίζουν σημαντικότατο ρόλο τα επίπεδα του αντιβιοτικού στο σημείο της λοίμωξης («καλή φαρμακοκινητική»), & συγκεκριμένα: - Για πόσο χρόνο (στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων) είναι «υψηλή» η συγκέντρωση του φαρμάκου (πχ, πάνω από την MIC, όπως ισχύει για τα β-λακταμικά αντιβιοτικά), ή - Πόσο υψηλή είναι η συγκέντρωση του αντιβιοτικού σε σχέση με την MIC 16

17 Φαρμακοκινητικές (PK) φαρμακοδυναμικές (PD) παράμετροι που σχετίζονται με θεραπευτικό αποτέλεσμα Cmax Συγκέντρωση AUC Cmax / MIC T > MIC AUC / MIC T>MIC MIC Χρόνος Cmax = μέγιστη συγκέντρωση AUC = Area Under the Curve (περιοχή κάτω από την καμπύλη) 17

18 18

19 T > MIC και ικανοποιητικό βακτηριολογικό αποτέλεσμα έναντι S. pneumoniae και H. influenzae 100 T >MIC % Ποσοστό εκρίζωσης (%) Μέση ωτίτιδα Παραρρινοκολπίτιδα Τ > MIC (% του μεσοδιαστήματος μεταξύ των δόσεων) 19 Craig, ECCMID 2000

20 20

21 21

22 Μεροπενέμη: Αύξηση του Τ >ΜΙC 1 g bolus 2 g 3 ώρες έγχυσης 1 g 3 ώρες έγχυσης Jaruratanasirikul et al AAC 2005;49(4):

23 23

24 Αμινογλυκοσίδες: Cmax/MIC και κλινική ανταπόκριση Moore et al. J Infect Dis 1987; 155:

25 25

26 Κινολόνες - S. pneumoniae AUC/MIC

27 No. of patients Λεβοφλοξασίνη: PK/PD 134 νοσηλευόμενοι ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού, δέρματος ή επιπλεγμένη ουρολοίμωξη, λεβοφλοξασίνη 500 mg/ημ για 5-14 ημέρες Βακτηριολογική εκρίζωση 3 4 AUC:MIC <25 Peak:MIC <3 επιτυχία αποτυχία 23 3 AUC:MIC Peak:MIC Preston et al. JAMA 1998; 279: AUC:MIC >100 Peak:MIC >12 Ποσοστό αποτυχίας 43% 11.5% 1%

28 ΦΘΟΡΙΟΚΙΝΟΛΟΝΕΣ PΚ/PD Στόχος Παθογόνα AUC/MIC Gram αρνητικά και σταφυλόκοκκοι πνευμονιόκοκκος Peak/MIC 8-10 Gram αρνητικά και σταφυλόκοκκοι 28

29 Ερμηνεία αντιβιογράμματος (1) Ευαίσθητο (Ε, S): με τις συνήθεις συνιστώμενες δόσεις αναμένεται κλινική επιτυχία (= επιτυγχάνονται οι στόχοι για τις PK/PD παραμέτρους που αφορούν το συγκεκριμένο φάρμακο και μικρόβιο) Μετρίως ευαίσθητο (ME, Ι): για να υπάρξει κλινική επιτυχία απαιτούνται οι υψηλότερες συνιστώμενες δόσεις Ανθεκτικό (Α, R): ακόμα και με τις υψηλότερες δόσεις δεν θα έχουμε εκρίζωση της λοίμωξης 29

30 Ερμηνεία αντιβιογράμματος (2) Αντιβιοτικό MIC (μg/ml) Χαρακτηρισμός Α 0,5 S Β 4 S Γ 16 S Ποιο είναι πιο δραστικό από τα Α, Β & Γ; 30

31 Ερμηνεία αντιβιογράμματος (2) Αντιβιοτικό MIC (μg/ml) Χαρακτηρισμός Α 0,5 S Β 4 S Γ 16 S Ποιο είναι πιο δραστικό από τα Α, Β & Γ; Απάντηση: δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με βάση μόνο τις τιμές των MIC. Ανάλογα με το είδος του αντιβιοτικού θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις τιμές των συγκεντρώσεών του στο σημείο της λοίμωξης ή το χρόνο για τον οποίο οι τιμές αυτές είναι >MIC 31

32 Ερμηνεία αντιβιογράμματος (2) Οι τιμές των MIC που συχνά αναγράφονται δίπλα στο S, I ή R, δεν μπορούν από μόνες τους να προδιαγράψουν μεγαλύτερη ή μικρότερη δραστικότητα και καλό είναι να αξιολογούνται από ειδικό Η ευαισθησία ενός μικροβίου σε ένα αντιβιοτικό αφορά λοιμώξεις που ανήκουν στις ενδείξεις χορήγησης του αντιβιοτικού και δεν εντοπίζονται σε σημεία που αυτό δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικές συγκεντρώσεις (πχ, ουρολοίμωξη από Klebsiella S στην τιγκεκυκλίνη δεν σημαίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί τιγκεκυκλίνη γιατί δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικές συγκεντρώσεις στα ούρα!) Κάποτε οι PK/PD παράμετροι που σχετίζονται με κλινική ανταπόκριση αναθεωρούνται (όσο μελετάται καλύτερα ένα αντιβιοτικό) οπότε και τα όρια MIC που προσδιορίζουν το S, I, R πιθανόν να αλλάξουν Μεταβολή της φαρμακοκινητικής των αντιβιοτικών σε αρρώστους που είναι σε κρίσιμη κατάσταση! (=δεν επιτυγχάνονται οι PK/PD παράμετροι παρά τις καλές MIC και δόσεις αποτέλεσμα που δεν συμβαδίζει με το αντιβιόγραμμα ) 32

33 33

34 34

35 Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής Προφυλακτική Εμπειρική Στοχευμένη 35

36 Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής Προφυλακτική: προφύλαξη από λοιμώξεις ή υποτροπές τους. Δεν υπάρχουν κλινικές εργαστηριακές ενδείξεις λοίμωξης Εμπειρική Στοχευμένη 36

37 Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής Προφυλακτική Εμπειρική Στοχευμένη: κλινικοεργαστηριακή εικόνα λοίμωξης, με απομόνωση του υπεύθυνου μικροοργανισμού & έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά (αντιβιόγραμμα)- θεραπεία βάσει αντιβιογράμματος 37

38 Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής Προφυλακτική Εμπειρική: κλινική / εργαστηριακή εικόνα λοίμωξης, χωρίς απομόνωση του υπεύθυνου μικροοργανισμού, ή με απομόνωση αυτού αλλά χωρίς αντιβιόγραμμα Στοχευμένη 38

39 Στοχευμένη Εμπειρική Χορήγηση αντιβιοτικών Προφυλακτική 39

40 Επιλογή αντιβιοτικού (-ων): επιτυχημένη όταν συνδυάζει Ιn vitro & in vivo δραστικότητα του αντιβιοτικού έναντι του υπεύθυνου μικροοργανισμού Επαρκείς συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο σημείο της λοίμωξης Το στενότερο δυνατό αντιμικροβιακό φάσμα (αποφυγή ανάπτυξης αντοχής) Αποφυγή σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών Αποφυγή αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής Χαμηλό κόστος Βολικό δοσολογικό σχήμα 40

41 Η επιτυχημένη επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: δύσκολη! Έχει ή όχι ο ασθενής μικροβιακή λοίμωξη; Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλούν τη λοίμωξη; Ποια η καταλληλότερη αγωγή έναντι των πιθανών μικροοργανισμών με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (δραστικότητα, φαρμακοκινητική, κλπ); 41

42 «Εύκολες» προσεγγίσεις στα διλήμματα της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Έχει ή όχι ο ασθενής μικροβιακή λοίμωξη; Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλούν τη λοίμωξη; Ποια η καταλληλότερη αγωγή έναντι των πιθανών μικροοργανισμών με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (δραστικότητα, φαρμακοκινητική, κλπ); 42

43 «Εύκολες» προσεγγίσεις στα διλήμματα της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Έχει ή όχι ο ασθενής μικροβιακή λοίμωξη; «Κάλυψέ τους» όλους Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλούν τη λοίμωξη; Ποια η καταλληλότερη αγωγή έναντι των πιθανών μικροοργανισμών με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (δραστικότητα, φαρμακοκινητική, κλπ); 43

44 «Εύκολες» προσεγγίσεις στα διλήμματα της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Έχει ή όχι ο ασθενής μικροβιακή λοίμωξη; «Κάλυψέ τους» όλους Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλούν τη λοίμωξη; Χορήγησε αντιβιοτικό ευρέος φάσματος Ποια η καταλληλότερη αγωγή έναντι των πιθανών μικροοργανισμών με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (δραστικότητα, φαρμακοκινητική, κλπ); 44

45 Επιπρόσθετοι παράγοντες που επηρεάζουν (δυσμενώς) την επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Ανασφάλεια, άγνοια, αδιαφορία των γιατρών Πίεση ασθενών προς τους γιατρούς «πελατειακή» σχέση Επιθετικό marketing των φαρμακευτικών εταιρειών «Διευκολύνσεις» των φαρμακευτικών εταιρειών προς τους γιατρούς 45

46 ΟΜΩΣ Στοχευμένη Εμπειρική Υπερβολική / εσφαλμένη χρήση: -μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη αντοχής (κοιν./νοσ.) -παρενέργειες -κόστος Χορήγηση αντιβιοτικών Προφυλακτική 46

47 Βασικό δίλημμα στην επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας Πρόβλημα μικροβιακής αντοχής! Επιλογή αντιβιοτικού, δοσολογικού σχήματος 2 συνθήκες: Δραστικότητα έναντι των πιθανά ανθεκτικών μικροοργανισμών Κατά το δυνατό στενό φάσμα, όχι περαιτέρω ανάπτυξη αντοχής 47

48 Δύο βασικά σενάρια για τη επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Eντοπισμένη, μη απειλητική μικροβιακή λοίμωξη -Επιβεβαίωση διάγνωσης -Λήψη καλλιεργειών! -«Βαραίνουν» οι παρενέργειες της αντιβιοτικής αγωγής (επιλογή ανθεκτικών στελεχών, τοξικότητα, κόστος) -αντιβιοτικό με το στενότερο δυνατό φάσμα -αποδεκτή μια πιθανότητα έως 15% ύπαρξης ανθεκτικού μικροοργανισμού στην αγωγή που βάζουμε Βαρειά λοίμωξη, σήψη -Αγωγή ΑΜΕΣΑ, ακόμα και με υποψία της διάγνωσης -Έναρξη αγωγής ακόμα και πριν τη λήψη καλλιεργειών, αν αυτή είναι αδύνατη -«Βαραίνει» η αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής αγωγής (τοξικότητα, κόστος σε δεύτερη μοίρα ) -Κάλυψη έναντι όλων των πιθανών παθογόνων (ευρύ φάσμα) -ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ έναντι 48 ανθεκτικών στελεχών

49 Η επιτυχημένη επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: δύσκολη! Έχει ή όχι ο ασθενής βακτηριακή λοίμωξη; Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλούν τη λοίμωξη; Ποια η καταλληλότερη αντιμικροβιακή αγωγή έναντι των πιθανών μικροοργανισμών με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (δραστικότητα, φαρμακοκινητική, κλπ); Απαραίτητες οι βασικές γνώσεις για τα αντιβιοτικά!! 49

50 Έχει ο ασθενής βακτηριακή λοίμωξη; (1) Άνδρας 40 ετών με εμπύρετο από 3μέρου (έως 39 o C), ρινίτιδα, φαρυγγαλγία και βήχα A/E: ρινίτιδα, αμυγδαλές εξέρυθρες με επίχρισμα, κατώτερο αναπνευστικό κφ Ποια θα είναι η αντιμετώπισή σας: - Θα δώσετε αντιβίωση - Θα κάνετε strep-test και αν είναι θετικό θα δώσετε αντιβίωση - Άλλο.. 50

51 Αντιβίωση και ιογενείς λοιμώξεις Προσπάθεια δδ μεταξύ μικροβιακών ιογενών λοιμώξεων - Αναφερόμενα συμπτώματα και σημεία από >1 όργανα (ρινίτιδα, βήχας, βράγχος φωνής, έμετοι, διάρροιες, επιπεφυκίτιδα, εξάνθημα) - Ανάλογα συμπτώματα σε άλλα άτομα του στενού περιβάλλοντος Ιογενείς λοιμώξεις: όχι ειδική αντιμικροβιακή θεραπεία (εξαιρέσεις VZV, CMV, H1N1) Ιογενείς λοιμώξεις: όχι προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών αλλά παρακολούθηση και επανεκτίμηση του ασθενούς 51

52 Έχει ο ασθενής βακτηριακή λοίμωξη; (2) Ασθενής 70 ετών με τραχειοστομία διακομίζεται από τη χειρουργική στην παθολογική κλινική Στην κ/α βρογχικού που στάλθηκε κατά την 1 η μέρα νοσηλείας του στην κλινική αναπτύχθηκε Klebsiella pneumoniae ανθεκτική στις καρβαπενέμες Τι θα κάνετε; 52

53 Αντιβίωση και «αποικισμός» Ανάπτυξη μικροβίων, που δεν αποτελούν φυσιολογική χλωρίδα, σε φυσιολογικά μη στείρες επιφάνειες / βλεννογόνους του οργανισμού χωρίς σημεία λοίμωξης = αποικισμός Δεν χορηγούμε αντιβίωση για να εκριζώσουμε τον αποικισμό, εφόσον δεν υπάρχουν σημεία λοίμωξης Αν όμως υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης είτε του συγκεκριμένου οργάνου / συστήματος είτε γενικευμένης (πχ βακτηριαιμίας), οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το είδος και την ευαισθησία του μικροβίου που απομονώθηκε και να χορηγήσουμε κατάλληλη αντιβίωση 53

54 Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει αντιβιοτικά το τελευταίο 3μηνο Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 2 Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 3 Λεβοφλοξασίνη, 500mg x 1 Αμοξυκιλλίνη 500mg x 3 Αμοξυκιλλίνη 1g x 4 Κεφουροξίμη 1g x 2 -Είναι η πνευμονία ιογενής ή βακτηριακή; -Αν είναι βακτηριακή ποιοι είναι οι πιθανοί μικροοργανισμοί; Κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 Άλλο 54

55 Aντοχή πνευμονιοκόκκου στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μέσω μεταλλάξεων των πενικιλλινο-δεσμευτικών πρωτεϊνών (PBPs) OXI μέσω β-λακταμασών Κεφαλοσπορίνες 1 ης γενιάς Κεφαλοσπορίνες 2 ης γενιάς Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη ΔΕΝ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Πενικιλλίνη Αμοξυκιλλίνη Αμπικιλλίνη Κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς (κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη): δραστικές στην πλειονότητα των στελεχών με αντοχή στην πενικιλλίνη 55

56 Το πρόβλημα της αντοχής του πνευμονιοκόκκου Προσδιορισμός ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) του αντιβιοτικού έναντι του μικροβιακού στελέχους Ευαισθησία, ενδιάμεση αντοχή, πλήρης αντοχή Πενικιλλίνη: ταξινόμηση στελεχών πνευμονιοκόκκου με βάση την MIC (CLSI 2008) Οδός χορήγησης Ευαισθησία Ενδιάμεση αντοχή Πλήρης αντοχή per os 0,06 0, ενδοφλέβια

57 Πανελλήνια μελέτη αντοχής του πνευμονιοκόκκου

58 Αντοχή πνευμονιοκόκκου Αντοχή Πενικιλλίνη 1 Κεφουροξίμη Κεφτριαξόνη Ερυθρομυκίνη Ενδιάμεση 20,3 1,8 0,9 0,8 Πλήρης 14,4 23,2 0, : per os χορήγηση. Μόνο 0,9% είχαν αντοχή στην ενδοφλέβια πενικιλλίνη Από Poulakou et al, IJAA

59 Αντοχή πνευμονιοκόκκου Αντοχή Πενικιλλίνη 1 Κεφουροξίμη Κεφτριαξόνη Ερυθρομυκίνη Ενδιάμεση 20,3 1,8 0,9 0,8 Πλήρης 14,4 23,2 0, : per os χορήγηση. Μόνο 0,9% είχαν αντοχή στην ενδοφλέβια πενικιλλίνη Από Poulakou et al, IJAA 2007 Χορήγηση από το στόμα μεγάλων δόσεων πενικιλλίνης / αμοξυκιλλίνης 59

60 60

61 Αντοχή πνευμονιοκόκκου Αντοχή Πενικιλλίνη 1 Κεφουροξίμη Κεφτριαξόνη Ερυθρομυκίνη Ενδιάμεση 20,3 1,8 0,9 0,8 Πλήρης 14,4 23,2 0, : per os χορήγηση. Μόνο 0,9% είχαν αντοχή στην ενδοφλέβια πενικιλλίνη Από Poulakou et al, IJAA 2007 Οι κεφαλοσπορίνες 2 ης γενιάς δεν υπερέχουν 61

62 Αντοχή πνευμονιοκόκκου Αντοχή Πενικιλλίνη 1 Κεφουροξίμη Κεφτριαξόνη Ερυθρομυκίνη Ενδιάμεση 20,3 1,8 0,9 0,8 Πλήρης 14,4 23,2 0, : per os χορήγηση. Μόνο 0,9% είχαν αντοχή στην ενδοφλέβια πενικιλλίνη Από Poulakou et al, IJAA 2007 Ελάχιστη η πιθανότητα αντοχής στις κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς 62

63 Αντοχή πνευμονιοκόκκου Αντοχή Πενικιλλίνη 1 Κεφουροξίμη Κεφτριαξόνη Ερυθρομυκίνη Ενδιάμεση 20,3 1,8 0,9 0,8 Πλήρης 14,4 23,2 0, : per os χορήγηση. Μόνο 0,9% είχαν αντοχή στην ενδοφλέβια πενικιλλίνη Από Poulakou et al, IJAA 2007 Δεν συνιστάται η χρήση μακρολιδών ως μονοθεραπεία για πνευμονιοκοκκική πνευμονία 63

64 Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει αντιβιοτικά το τελευταίο 3μηνο Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 2 Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 3 Λεβοφλοξασίνη, 500mg x 1 Αμοξυκιλλίνη 500mg x 3 Αμοξυκιλλίνη 1g x 4 Κεφουροξίμη 1g x 2 Κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 Άλλο 64

65 Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει αντιβιοτικά το τελευταίο 3μηνο Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 2 Αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό, 1g x 3 Λεβοφλοξασίνη, 500mg x 1 Αμοξυκιλλίνη 500mg x 3 Αμοξυκιλλίνη 1g x 4 Κεφουροξίμη 1g x 2 μακρολίδη Κλαριθρομυκίνη 500mg x 2 Άλλο 65

66 Δύο βασικά σενάρια για τη επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής: Eντοπισμένη, μη απειλητική μικροβιακή λοίμωξη -Επιβεβαίωση διάγνωσης -Λήψη καλλιεργειών! -«Βαραίνουν» οι παρενέργειες της αντιβιοτικής αγωγής (επιλογή ανθεκτικών στελεχών, τοξικότητα, κόστος) -αντιβιοτικό με το στενότερο δυνατό φάσμα -αποδεκτή μια πιθανότητα έως 15% ύπαρξης ανθεκτικού μικροοργανισμού στην αγωγή που βάζουμε Βαρειά λοίμωξη, σήψη -Αγωγή ΑΜΕΣΑ, ακόμα και με υποψία της διάγνωσης -Έναρξη αγωγής ακόμα και πριν τη λήψη καλλιεργειών, αν αυτή είναι αδύνατη -«Βαραίνει» η αποτελεσματικότητα της αντιβιοτικής αγωγής (τοξικότητα, κόστος σε δεύτερη μοίρα ) -Κάλυψη έναντι όλων των πιθανών παθογόνων (ευρύ φάσμα) -ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ έναντι 66 ανθεκτικών στελεχών

67 Xρόνος έναρξης κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής: σημαντικότερος προγνωστικός παράγων για επιβίωση. Για κάθε 1 ώρα καθυστέρησης, μείωση επιβίωσης κατά 7,6%. Μόνο το 50% πήραν κατάλληλη αντιβίωση στις πρώτες 6 ώρες!! Kumar, Crit Care Med

68 Αύξηση πιθανοτήτων (odds ratio) θανάτου κατά 1,67 όταν η αντιβίωση δίνεται μετά από 2 ώρες από την έναρξη της υπότασης σε σχέση με όταν δίνεται μέσα στην 1η ώρα Kumar, Crit Care Med

69 Χoρήγηση αντιμικροβιακών επί κλινικών ενδείξεων σήψης Προτάσεις για μείωση του χρόνου έναρξης ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ αγωγής: Έναρξη αγωγής ακόμα και στα ΤΕΠ Πρώτα το αντιβιοτικό που είναι πιθανότερο να καλύπτει τους υπεύθυνους μικροοργανισμούς Πρώτα τα αντιβιοτικά που χορηγούνται bolus σε σχέση με αυτά που χορηγούνται στάγδην (πχ, πρώτα κεφτριαξόνη και μετά βανκομυκίνη ) 69

70 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 70

71 71

72 Βακτήρια με κυτταρικό τοίχωμα Gram (+) Gram (-) Κόκκοι Βακτηρίδια Κόκκοι Βακτηρίδια Στρεπτόκοκκοι Σταφυλόκοκκοι Εντερόκοκκοι χωρίς κυτταρικό τοίχωμα Μυκόπλασμα Ουρεάπλασμα Κορυνοβακτηρίδια Λιστέρια Κλωστηρίδια Ναϊσσέριες Escherichia Klebsiella Proteus Salmonella Shigella Pseudomonas Haemophilus Moraxella Rickettsia 72

73 73

74 Πενικιλλίνη Φάσμα: - Στρεπτοκόκκοι (β-αιμολυτικός ομάδας Α, β-αιμολυτικός ομάδας Β, πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι, πνευμονιόκοκκος, εντερόκοκκος) - Κλωστηρίδια - Neisseria meningitidis - Σπειροχαίτες (Treponema, Borrelia, Leptospira) Μικρός χρόνος ημιζωής, ανάγκη για 3-4 δόσεις/ημέρα Νεφρική απέκκριση Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Καλή διείσδυση σε ιστούς που φλεγμαίνουν 74

75 Αμπικιλλίνη-αμοξυκιλλίνη (=αμινοπενικιλλίνες Φάσμα: ό,τι και της πενικιλλίνης + - Gram (-) σε μικρό πια ποσοστό, είτε εντεροβακτηριοειδή (Escherichia, Proteus) ή άλλα (Haemophilus, Moraxella) - Λιστέρια Προσθήκη αναστολέων β-λακταμασών (κλαβουλανικό οξύ, σουλμπακτάμη): βελτιωμένη δράση έναντι Gram (-) βακτηριδίων και χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου (S. aureus), ευαίσθητου στη μεθικιλλίνη (MSSA) Αμοξυκιλλίνη: καλύτερη απορρόφηση per os από την πενικιλλίνη και αμπικιλλίνη 75

76 Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες (κλοξακιλλίνη, δικλοξακιλλίνη, ναφκιλλίνη) Στενότερο φάσμα από την πενικιλλίνη και αμινοπενικιλλίνες [όχι δράση σε αναερόβια, εντερόκοκκο ή ορισμένα gram (-)] Φάρμακα εκλογής έναντι χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου (S. aureus), ευαίσθητου στη μεθικιλλίνη (MSSA) (αντοχή στις β-λακταμάσες που παράγει ο σταφυλόκκος) Αντίθετα, αν ο χρυσίζων σταφυλόκκος είναι (MRSA = Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus), τότε δεν έχουν δράση ούτε οι αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες ούτε κανένα άλλο β-λακταμικό αντιβιοτικό, όπως η αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, οι κεφαλοσπορίνες & καρβαπενέμες 76

77 Κεφαλοσπορίνες 1 ης γενιάς (κεφαζολίνη, κεφαλεξίνη, κεφαδροξίλη) Πολύ καλή δράση έναντι Gram (+) συμπεριλαμβανομένου του S. aureus με την προϋπόθεση ότι δεν είναι MRSA. Όχι όμως δράση έναντι εντεροκόκκων (δεν είναι ευαίσθητοι στις κεφαλοσπορίνες) Περιορισμένη δράση σε Gram (-) εντεροβακτηριοειδή Δεν περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 77

78 Κεφαλοσπορίνες 2 ης γενιάς (κεφουροξίμη, κεφακλόρη, κεφπροζίλη, λορακαρμπέφη, κεφοξιτίνη) Καλή δράση έναντι Gram (+) (συμπεριλαμβανομένου του S. aureus με την προϋπόθεση ότι δεν είναι MRSA) Όχι δράση έναντι εντεροκόκκων (δεν είναι ευαίσθητοι στις κεφαλοσπορίνες) Βελτιωμένη δράση έναντι Gram (-) βακτηριδίων, όχι Pseudomonas Αδρανοποίηση από ευρέος φάσματος β-λακταμάσες των Gram (-) βακτηριδίων (extended spectrum b-lactamases) Κεφοξιτίνη: δράση έναντι αναεροβίων Δεν περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 78

79 Κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς (κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, κεφταζιδίμη, κεφιξίμη) Καλή δράση έναντι Gram (+) και Gram (-) Ιδιαίτερα η κεφτριαξόνη & κεφοταξίμη δραστικές έναντι πνευμονιοκόκκου ανθεκτικού στις πενικιλλίνες Μόνο η κεφταζιδίμη δραστική έναντι Pseudomonas [αλλά όχι καλή δράση έναντι Gram (+)] Αδρανοποίηση από ευρέος φάσματος β-λακταμάσες των Gram (-) βακτηριδίων (extended spectrum b-lactamases) Περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό Μόνο η κεφιξίμη μπορεί να χορηγηθεί per os 79

80 Αμινογλυκοσίδες (γενταμικίνη, αμικασίνη, τομπραμυκίνη, στρεπτομυκίνη) Καλή δράση έναντι Gram (-) βακτηριδίων (και Pseudomonas) Συνέργεια με πενικιλλίνες έναντι ορισμένων Gram (+) (όπως εντερόκοκκοι, πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι) Η στρεπτομυκίνη δραστική έναντι M. tuberculosis Μόνο παρεντερική χορήγηση Ωτοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα (χορήγηση μία φορά / ημέρα) 80

81 Μακρολίδες (ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη) Καλή δράση έναντι Gram (+) (προσοχή στην αντοχή του πνευμονιοκόκκου) Όχι δράση έναντι Gram (-), με κάποιες εξαιρέσεις (Haemophilus influenzae, Moraxella) Πολύ καλή δράση έναντι μυκοπλάσματος, χλαμυδίων Οι νεότερες μακρολίδες (κλαριθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη) δραστικές έναντι ατύπων (non-tuberculosis) μυκοβακτηριδίων Επίσης οι νεότερες μακρολίδες: βελτιωμένα δοσολογικά σχήμα, λιγότερες παρενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα 81

82 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 82

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Συντ. Δ/ντής, Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α)

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) Κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην εργασία αυτή εκείνα που αφορούν στην χρήση των αντιβιοτικών. Όπως είναι γνωστό το θέμα των αντιβιοτικών είναι αρκετά δύσκολογιατονκλινικόγιατρόοοποίοςπάνταπρέπεινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας 12 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Tavanic και των λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των µικροοργανισµών

ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των µικροοργανισµών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια ' Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός δειγμάτων. Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ infection_book_final 1-12-05 12:31 ÂÏ 1 OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια 4 ης Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκύκλιος ΕΟΦ 6946/24-2-99 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ANTIBACIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Antibacin Powder and

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 Τεύχος 8 o Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2008 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΩΔ. 8153 ΕΚΔΟΤΩΝ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ηπείρου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Φεβρουάριος 2012 Αρ. 12/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUGENTIN Κόνις για πόσιµο εναιώρηµα (875+125)mg/sachet. Εγκύκλιος ΕΟΦ 15787/25-5-2010 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial

TAZOREX. Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TAZOREX Κόνις για ενέσιμο διάλυμα Piperacillin & Tazobactam (2+0,25) g/vial & (4+0,5) g/vial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAZOREX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία ΓΕΝΙΚA ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚA Ο όρος αναφέρθηκε αρχικά σε οποιοδήποτε µέσο µε βιολογική δράση ενάντια στους µικροοργανισµούς εντούτοις σήµερα χρησιµοποιείται ειδικότερα για την περιγραφή ουσιών που εµποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Vancomycin/Norma ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

Vancomycin/Norma ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) NORMA HELLAS S.A. VANCOMYCIN/NORMA VERSION: SPC-2678601-04 DATE: 26-02-2013 Vancomycin/Norma ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Vancomycin/Norma pd.sol.inf. 500mg/vial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 125/31,25, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο Forcid

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας Η εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NORMA HELLAS S.A. CEFTRIAXONE/NORMA VERSION: PIL-2693001_2_3-01 DATE: 20-03-2013 Ceftriaxone/Norma Ceftriaxone (ως Ceftriaxone sodium trisesquihydrate) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 875 mg/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rocephin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ραστική ουσία: κεφτριαξόνη µε τη µορφή στείρου δινατριούχου άλατος.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ»

«ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΒΟΥΛΚΙ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ZILISTEN 250mg/vial, 750mg/vial, 1500mg/vial (Cefuroxime)

ZILISTEN 250mg/vial, 750mg/vial, 1500mg/vial (Cefuroxime) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZILISTEN 250mg/vial, 750mg/vial, 1500mg/vial (Cefuroxime) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZILISTEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα