Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:"

Transcript

1 Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς Ανακύκλωσης) οι παραγωγοί ή εισαγωγείς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Την Εισφορά Ανακύκλωσης την επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής και οι εταιρίες που πραγµατοποιούν χονδρικές πωλήσεις οφείλουν να την επιβαρύνουν «διακριτά» στην Τιµολόγηση τους. Το πρόγραµµα παρέχει την δυνατότητα του αυτόµατου υπολογισµού αξίας εισφοράς ανακύκλωσης των ειδών, τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τις αγορές. Παρακάτω αναλύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του αυτόµατου υπολογισµού της αξίας εισφοράς στα παραστατικά, καθώς και οδηγίες για τις λοιπές δυνατότητες που δίνονται στον χρήστη σχετικά µε τον τρόπο εµφάνισης της αξίας αυτής στα παραστατικά και την συνολική πληροφόρηση σχετικά µε τις υπολογιζόµενες αξίες εισφορών. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: 1) Τύποι Παραστατικών: ηλώνετε στους τύπους Παραστατικών Πωλήσεων Χονδρικής καθώς και στους τύπους Παραστατικών Αγορών στους οποίους επιθυµείτε να πραγµατοποιείται αυτόµατος υπολογισµός, τη σχετική παράµετρο. 2) Λογαριασµοί Εσόδων-Εξόδων: Καταχωρείτε ως λογαριασµούς Εσόδων/ Εξόδων όσες επιβαρύνσεις πωλήσεων και αγορών επιθυµείτε να ενηµερώνονται µε τις εισφορές ανακύκλωσης των διαφορετικών κατηγοριών ανακύκλωσης των ειδών της αποθήκης σας. Απαραίτητο είναι να δηλώσετε ως κατηγορία των λογαριασµών αυτών Εισφορά Ανακύκλωσης καθώς επίσης να ορίσετε να γίνεται χρήση των λογαριασµών αυτών στα παραστατικά. Εάν επιθυµείτε µπορείτε να ορίσετε τον τύπο υπολογισµού σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά στα Παραστατικά. Σηµειώστε ότι εάν τηρείτε ξεχωριστούς λογαριασµούς (Επιβαρύνσεις) για κάθε κατηγορία ανακύκλωσης έχει έννοια να συµπληρώσετε στο σηµείο αυτό τον τύπο υπολογισµού (βλέπε παρακάτω σχετικά µε τις διαθέσιµες µεταβλητές), διαφορετικά µπορείτε να τον ορίσετε για κάθε κατηγορία ανακύκλωσης στον αντίστοιχο πίνακα. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ότι η αξία της επιβάρυνσης κατά την κίνηση της δεν συµµετέχει στον τζίρο πελατών ή προµηθευτών (για τους λογαριασµούς εξόδων) 1

2 3) Πίνακας Κατηγοριών Ανακύκλωσης: Πραγµατοποιείτε τις απαραίτητες συνδέσεις στον πίνακα Κατηγοριών Ανακύκλωσης. Υπάρχουν καταχωρηµένες οι 10 πιο γνωστές κατηγορίες ανακύκλωσης, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα να προσθέσετε και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ηλεκτρονικού εξοπλισµού διαθέτετε. Απαραίτητο για να υπολογιστεί αυτόµατα η εισφορά ανακύκλωσης, είναι για κάθε κατηγορία Ανακύκλωσης που αντιστοιχεί στα είδη αποθήκης σας, να γίνει σύνδεση µε τον αντίστοιχο Λογαριασµό Εσόδων (αν πραγµατοποιείτε Πωλήσεις Χονδρικής για είδη που επιβαρύνονται µε εισφορά ανακύκλωσης) ή/και σύνδεση µε Λογαριασµό Εξόδων (αν πραγµατοποιείτε Αγορές στις οποίες επιθυµείτε να υπολογίζεται αυτόµατα η εισφορά) Η επιβάρυνση πωλήσεων αποτελεί τον λογαριασµό εσόδων που ενηµερώνεται κατά την καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων µε το ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης που αντιστοιχεί στα είδη της συγκεκριµένης κατηγορίας. Αντίστοιχα η επιβάρυνση αγορών αποτελεί το λογαριασµό εξόδων που ενηµερώνεται κατά την καταχώρηση παραστατικών αγορών µε το ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης που αντιστοιχεί στα είδη της συγκεκριµένης κατηγορίας. Έχετε τη δυνατότητα αν επιθυµείτε να εισάγετε τύπο υπολογισµού εισφοράς στην περίπτωση που δεν επιθυµείτε να ορίσετε σχετικό τύπο σε κάθε επιβάρυνση ή απευθείας αξία ανακύκλωσης στο είδος. Πρέπει να γνωρίζετε για την περίπτωση που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε τύπο για τον υπολογισµό της εισφοράς ότι αυτός είναι απαραίτητο να οριστεί σε κάθε κατηγορία του πίνακα (όπου και διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισµού), εάν χρησιµοποιείται µόνο ένας λογαριασµούς εισφοράς για όλες τις κατηγορίες, διαφορετικά µπορεί να οριστεί σε κάθε λογαριασµό (επιβάρυνση) Σηµειώστε ότι για την σύνταξη Τύπου υπολογισµού Εισφοράς Ανακύκλωσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε (µε F7) από τις διαθέσιµες µεταβλητές οι οποίες στην ουσία αποτελούν στοιχεία ειδών. Η κάθε 2

3 µια από τις µεταβλητές αυτές συµβολίζεται µε το γράµµα Ν και µια αρίθµηση (π.χ. Ν(1)=Ποσότητα Α κίνησης είδους, Ν(2)= Ποσότητα Β κίνησης είδους, κ.ο.κ). Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι χαρακτήρες διαχωρισµού που µπορείτε να χρησιµοποιείτε στον τύπο υπολογισµού Εισφοράς Ανακύκλωσης είναι οι χαρακτήρες που δηλώνουν πρόσθεση (+), πολλαπλασιασµό (*), διαίρεση (/), αφαίρεση(-) και το κόµµα (,) για τα δεκαδικά. 4) Είδη Αποθήκης : Καθορίζετε την κατηγορία ανακύκλωσης στην οποία ανήκει το είδος και προαιρετικά αξία ανακύκλωσης ανά µονάδα (Α) µέτρησης, εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιείται η αξία αυτή και να µην υπολογίζεται βάση τύπου υπολογισµού της επιβάρυνσης ή της κατηγορίας ανακύκλωσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν έχετε ορίσει αξία εισφοράς στο είδος ενώ παράλληλα υπάρχει τύπος υπολογισµού στην επιβάρυνση ή /και στην κατηγορία ανακύκλωσης του είδους, για τον υπολογισµό της εισφοράς στα Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών επικρατεί η αξία εισφοράς που έχει καθοριστεί στο είδος. Γενικά η σειρά προτεραιότητας µε την οποία λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία αυτά για τον αυτόµατο υπολογισµό εισφοράς, είναι : αξία εισφοράς ανακύκλωσης στο είδος τύπος υπολογισµού πού έχετε εισάγει στους λογαριασµούς εσόδων/εξόδων τύπος υπολογισµού της κατηγορίας εισφοράς ανακύκλωσης που έχετε εισάγει στον σχετικό Πίνακα. 5) Καθορισµός του τρόπου εµφάνισης της Εισφοράς ανακύκλωσης στις φόρµες εκτύπωσης Για τις φόρµες εκτύπωσης που σχεδιάζονται στο Document Designer υπάρχει δυνατότητα εµφάνισης της εισφοράς ανακύκλωσης στα Παραστατικά Πωλήσεων και Αγορών µε δύο τρόπους: Εµφάνιση της αξίας εισφοράς στις γραµµές των ειδών των Παραστατικών: πραγµατοποιείται µε την προσθήκη αντίστοιχης στήλης Αξίας εισφοράς στα στοιχεία γραµµών του παραστατικού 3

4 και προσθήκη αντίστοιχου πεδίου στην επαναλαµβανόµενη εγγραφή των γραµµών ειδών του παραστατικού. Εµφάνιση της αξίας εισφοράς σε διαφορετική γραµµή του Παραστατικού: πραγµατοποιείται µε την προσθήκη επαναλαµβανόµενης εγγραφής γραµµών εσόδων η οποία εκτελείται µετά τις γραµµές ειδών. Σηµείωση: Στην περίπτωση αυτή µετά από κάθε γραµµή είδους που συνδέεται µε επιβάρυνση εισφοράς ανακύκλωσης, εµφανίζεται κατά την εκτύπωση η εισφορά ανακύκλωσης σε επόµενη γραµµή από τη γραµµή του είδους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο παραπάνω τρόπος απαιτεί την χρήση δύο γραµµών για κάθε είδος που περιλαµβάνεται στις γραµµές του παραστατικού. Εισφορά ανακύκλωσης στα Παραστατικά Παράδειγµα υπολογισµού εισφοράς ανακύκλωσης Έστω ότι η εισφορά ανακύκλωσης για ένα είδος είναι 72,03 ανά τόνο. Εάν το είδος έχει µονάδα µέτρησης Α "τεµάχια" και το βάρος είναι εκφρασµένο σε κιλά (kg), για να βρεθεί η αξία εισφοράς που αντιστοιχεί στο βάρος του είδους, ο τύπος υπολογισµού µπορεί να είναι ο εξής : (Ποσότητα Α κίνησης είδους *Βάρος /1000)*72,03 Εάν λοιπόν η ποσότητα της κίνησης του είδους είναι 10 και το βάρος του 70kg η εισφορά ανακύκλωσης για την συγκεκριµένη κίνηση υπολογίζεται βάσει του παραπάνω τύπου ως εξής :(10 * 70 / 1000) *72,03= 50,42 4

5 Μπορείτε να πληροφορείστε για την αξία εισφοράς που έχει υπολογιστεί σε Παραστατικά Αγορών/Πωλήσεων για κάθε κίνηση του είδους από την κατάσταση Εισφορών Ανακύκλωσης Πωλήσεων/Αγορών. Τι πρέπει να γνωρίζετε για την λειτουργία της αξίας εισφοράς ανακύκλωσης κατά τον µετασχηµατισµό : Α. εάν έχει εισαχθεί αξία εισφοράς στο προϊόν παραστατικό, µεταφέρεται στο παραγόµενο παραστατικό εκείνη η αξία που αντιστοιχεί στην ποσότητα που µετασχηµατίζεται Β. εάν δεν έχει εισαχθεί αξία εισφοράς στο προϊόν παραστατικό, υπολογίζεται αυτόµατα η αξία εισφοράς στο παραγόµενο παραστατικό µόνο εάν έχετε δηλώσει στον τύπο του παραστατικού αυτόµατο υπολογισµό εισφοράς ανακύκλωσης. 5

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ------------------------------------------------------- Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 6 1. Λίστα Δώρου... 6 2. Βαρδιολόγιο μισθοδοσίας... 9 3. Cash Flow... 14 4. Φορολογική Αναμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα