«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» στο πλαίσιο Του Έργου: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ Παραδοτέα: Διαδραστική Δικτυακή Πύλη - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), ποσό 18.00,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικές Εφαρμογές Ψηφιακών μέσων - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικός Ψηφιακός Πολυμεσικός Οδηγός - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας, Ελλάδα Κύπρος , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ~ 1 ~

2 Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Δικτυακή πύλη-ιστοχώρου δυναμικής χρήσης Κύριος στόχος της δικτυακής πύλης είναι η παρουσίαση των εργαλείων και εφαρμογών των αποτελεσμάτων του έργου με χρήση χαρτών (πάνω σε χάρτες). Το περιεχόμενο θα δομείται με βάση την οντολογία που θα αναλαμβάνει με ευφυή τρόπο την σύνδεση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των τεσσάρων περιοχών παρέμβασης προσφέροντας ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να φιλτράρουν, να κατηγοριοποιούν και να αναζητούν πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια (περιοχές ΝΑTURA, υγροβιότοποι, οικισμοί, μνημεία πολιτισμού, εκδηλώσεις και μια ποικίλη σειρά πληροφοριών.). Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο πάνω στον χάρτη, θα εμφανίζονται τα πολυμεσικά μεταδεδομένα που το συνοδεύουν. Τα πολυμεσικά δεδομένα θα είναι κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, κ.α. και θα είναι πλήρως δυναμικά, αφού θα μπορούν να αλλάξουν ή να προστεθούν και άλλα για κάθε στοιχείο μέσα από ένα λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού υλικού. Το λογισμικό διαχείρισης θα επιτρέπει στους επισκέπτες της περιοχής να ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια, που θα ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους χειριστές (διαχειριστές) του συστήματος και θα ταξινομούνται με βάση την οντολογία, και στην συνέχεια θα ενσωματώνονται στην πύλη. Κατά την ενσωμάτωση αυτή το περιεχόμενο θα μοντελοποιείται με βάση την δομή του μέσα από δυναμικούς wizards που θα βοηθούν τους χειριστές στη σύνδεσή του με το υπόλοιπο περιεχόμενο του συστήματος. Οι σχέσεις και οι κανόνες της οντολογίας, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου θα μπορούν να εμπλουτίζονται και με κανόνες (βαθμολογία, προτεραιότητα, κλπ) που θα ορίζει ο ίδιος ο χειριστής με σκοπό την προβολή του υλικού ανάλογα με την επικαιρότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Στα μεταδεδομένα της πληροφορίας που καταχωρείται θα συμπεριλαμβάνονται και χωρικά δεδομένα για την απεικόνιση στους ειδικευμένους χάρτες. Ο Διαχειριστής της Δικτυακής Πύλης θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα χρήσης και τους σχετικούς κωδικούς για την λειτουργία της. Οι προδιαγραφές της δικτυακής πύλης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες (αξιολογούνται σχετικές προτάσεις βελτίωσης και εξειδίκευσης στη διαδικασία τεχνικής προσφοράς): Πολυγλωσσία: Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες. Η οντολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί στις ίδιες γλώσσες. Κατηγορίες Χρηστών: Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών οι οποίοι και θα κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. Αυτό συνεπάγεται ότι και το περιεχόμενο της πύλης που εμφανίζεται σε κάθε κατηγορία χρηστών θα είναι διαφορετικό. Οι κατηγορίες χρηστών που μπορούν να δημιουργηθούν είναι οι εξής: ~ 2 ~

3 Απλός Χρήστης: Οι απλοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στις σελίδες που περιέχουν το ψηφιακό υλικό. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στο υλικό αυτό μέσω συστήματος προηγμένης αναζήτησης. Καταχωρητές: Ο καταχωρητής έχει όλα τα παραπάνω δικαιώματα όπως ακριβώς και οι απλοί χρήστες, και επιπλέον θα έχει επιλεκτική πρόσβαση σε εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό την ενημέρωση σελίδων του κόμβου. Επιπλέον ο καταχωρητής θα έχει πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας όπως είναι ο αριθμός των επισκεπτών της, η διάρκεια της επίσκεψης αυτής καθώς και ο αριθμός κτυπημάτων (hits) ανά ημέρα. Διαχειριστές Συστήματος: Οι διαχειριστές ή συντηρητές του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την πρόσβαση των χρηστών στις σελίδες και τις μετατροπές που κάνουν οι καταχωρητές σε αυτές. Αναζήτηση με βάση το περιεχόμενο: Οι χρήστες που θα επισκέπτονται τον ιστοτόπο θα μπορούν να αναζητούν υλικό με βάση το περιεχόμενό του. Η αναζήτηση αυτή θα γίνεται στα μεταδεδομένα του ψηφιακού υλικού, μέσω της αντιστοίχισης με την οντολογία. Η δικτυακή πύλη θα υποστηρίζει: Λίστες Συζήτησης (Discussion Lists Fora (forums)). Η πύλη θα παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, όπου οι χρήστες του θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες «Περιοχές Διαλόγου», στις οποίες θα γίνονται συζητήσεις πάνω σε διαφορετικά και διακριτά θεματικά πεδία. Το Portal θα παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών Περιοχών με πολλαπλά θεματικά αντικείμενα ανά Περιοχή Διαλόγου (multi-level catalogue) και αποστολής από χρήστη σε οποιονδήποτε χρήστη συμμετέχει στις λίστες (εάν έχει αποδεχτεί αυτή την ενέργεια). Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mailing Lists) & Μηχανισμοί Alerting. Η Πύλη θα παρέχει την δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργούν, καταργούν και γενικά να διαχειρίζονται λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας π.χ. αριθμός fax, αριθμός κινητού τηλεφώνου κλπ). Η εγγραφή των χρηστών στις λίστες αυτές θα γίνεται ηλεκτρονικά. Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν ή συμμετέχουν σε λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την μαζική αποστολή απόψεων & πληροφοριών. Δημιουργία και αποστολή Newsletter. H Πύλη θα παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας και ενεργού αποστολής σύνθετων ψηφιακών «εκδόσεων» υλικού του ιστοχώρου (e-newsletter) προς επιλεγμένες κατηγορίες χρηστών που το επιλέγουν, με μορφή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει κατάλληλα εργαλεία για εγγραφή και διαγραφή χρηστών και την τήρηση αρχών αποφυγής spamming. Υποστηρίζονται δυνατότητες για: o Εύκολη επιλογή πληροφοριακού υλικού από την Πύλη που θα ενσωματώνεται στο newsletter, o Διασύνδεση του κειμένου με τα αντίστοιχα στην Πύλη, o Δημιουργία / τήρηση custom mailing lists για διαφορετικού είδους newsletter, o Δυνατότητα προεπιλογής του περιεχομένου (θεματικές περιοχές) του newsletter από τους χρήστες, o Δυνατότητα ειδοποίησης των χρηστών για νέο υλικό που τους ενδιαφέρει (updates alert). ~ 3 ~

4 Πίνακες Ανακοινώσεων (Bulletin Board). Η Πύλη θα προσφέρει υπηρεσίες Πινάκων Ανακοινώσεων, οι οποίες θα επιτρέπουν αφενός μεν την γενική & στοχευόμενη δημοσίευση ανακοινώσεων από ειδικές ομάδες με βάση τον ρόλο τους, και αφετέρου την ενημέρωση σχετικά με ανακοινώσεις προς τους κατάλληλους αποδέκτες. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης & ανεύρεσης ανακοινώσεων κάτω από συγκεκριμένα θέματα / κατηγορίες που θα καθορίζει ο κάθε εξουσιοδοτημένος συντάκτης ή η αναζήτηση ανακοινώσεων με χρήση κριτηρίων. Site Map & Υπηρεσία FAQ: Προβολή της δομής της πύλης (site-map) για εύκολη αναζήτηση πληροφορίας και ταχύτατη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο χάρτης θα ενημερώνεται δυναμικά κάθε φορά που θα αλλάζει η δομή ή το περιεχόμενο της πύλης ενώ θα του παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες και σελίδες για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος. Με ανάλογο δυναμικό τρόπο θα δημιουργούνται τα βασικά στοιχεία πλοήγησης όπως μενού, μονοπάτι πλοήγησης κλπ. Από κάθε σελίδα της πύλης θα υπάρχει σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα της πύλης, τη σελίδα βοήθειας καθώς και στη σελίδα αναζήτησης πληροφοριών. Επίσης θα παρέχεται κατάλογος με Frequently Asked Questions και τις ανάλογες απαντήσεις, σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών της πύλης. Οι παραπάνω διεργασίες προβλέπεται να υποστηρίζουν και την αποστολή SMS, σε ομάδα αποδεκτών που θα κάνουν τη σχετική εγγραφή τους και θα ανακοινώνεται με αυτή τη μέθοδο οιαδήποτε εκδήλωση, μεταβολή ή νέα πληροφορία επιλέγεται από το διαχειριστή να γίνει ευρέως γνωστή. Δημοσκοπίσεις (Surveys): Θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπίσεων από τους διαχειριστές της πύλης. Οι δημοσκοπίσεις θα διασφαλίζουν μια ψήφο ανά υπολογιστή και θα υπάρχει δυνατότητα αρχείου δημοσκοπίσεων. Photo Galleries: Θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας photo galleries με φωτογραφίες που θα επιλέγει ο διαχειριστής της πύλης. Σε κάθε φωτογραφία θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής σχολίου. Προβολή σε Social Networks: Σε κάθε θέμα της πύλης θα πρέπει να υπάρχει αυτόματα η δυνατότητα να γίνεται κοινοποίηση «share» σε social Networks όπως το facebook, το twitter κ.α. Με το τρόπο αυτό κάθε επισκέπτης θα μπορεί να «διαφημίσει» μέσα από την σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του την πύλη. Η κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες θα υποστηρίζονται για την κάθε μία από τις περιοχές παρέμβασης και τους εταίρους συνεργασίας (Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, Αναπτυξιακή Λάρνακας, Αναπτυξιακή Πάφου). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1.1 Λογισμικό καταχώρησης και διαχείρισης υλικού, σύνδεσης με οντολογία και ενσωμάτωσης του υλικού στην πύλη. 1.2 Δικτυακή πύλη 1.3 Τεχνικές προδιαγραφές όλων των συστημάτων που θα υλοποιηθούν ~ 4 ~

5 2. Διαδραστικές τεχνολογικές εφαρμογές Το σύνολο των διαδραστικών εφαρμογών, που θα δημιουργηθούν, θα έχει σαν κύριο στόχο την ολοκληρωμένη «γνωριμία» με τις διαδρομές του Δικτύου και τα στοιχεία της περιοχής, που υπάρχει η πρόθεση να αναδειχθούν. Θα παρατίθεται μια ικανή ποικιλία πληροφοριών. Η διαδραστική εφαρμογή μπορεί να περιγραφεί ως ένα «ΕΞΥΠΝΟ» εκπαιδευτικό «παιχνίδι θησαυρού», που θα μπορεί να παιχθεί είτε με ένα άτομο, είτε με μία ομάδα επισκεπτών με τη κατάλληλη προσέγγιση για κάθε ομάδα στόχου (σχολική εκδρομή, γκρουπ τουριστών, κ.α.). Η κάθε εφαρμογή αυτή θα εκτελείται στο γραφικό περιβάλλον του υπολογιστή αλλά στο πλαίσιο της αναζήτησης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και στο περιβάλλον ενός PDA (ή και mobile τηλεφωνικής συσκευής νέας γενιάς-smart phone), το οποίο θα μεταφέρει μαζί του ο επισκέπτης. Μέσα από στόχους που ορίζει το «παιχνίδι», ο επισκέπτης θα προχωράει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι στόχοι θα είναι γρίφοι, αναζητήσεις στον χώρο, συμπεράσματα από πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο κ.α. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα οριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και θα δημιουργηθεί ένα ελκυστικό σενάριο. Για να έχει νόημα η επανάληψη του παιχνιδιού από τους επισκέπτες, θα δημιουργηθεί μία δεξαμενή από στόχους, τους οποίους το πρόγραμμα θα επιλέγει τυχαία. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα για εμπλουτισμό της δεξαμενής στόχων μέσω ενός λογισμικού διαχείρισης αυτών. Για να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό το παιχνίδι για παίχτες μικρής ηλικίας, η ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχει σαν επιβράβευση ένα αναμνηστικό από τον χώρο. Θα αναπτυχθούν διαφορετικές εφαρμογές για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές (Λέσβος, Ηράκλειο, Λάρνακα, Πάφος) υλοποίησης του έργου που θα συνδέονται μεταξύ τους και θα επιτελούν όχι μόνο εκπαιδευτικό ρόλο για τους επισκέπτες, αλλά και θα αποτελούν σημείο παροχής πληροφοριών για την ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ιδιαιτερότητα και ταυτότητα και θα ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ το περιβάλλον κάτω από συγκεκριμένες αρχές που θα προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Θα υλοποιηθούν τουλάχιστον 2 εφαρμογές για κάθε περιοχή (σύνολο 8), με θεματικά αντικείμενα που θα επιλεγούν από τους εταίρους σύμφωνα με την ειδική μελέτη πλαίσιο του Δικτύου. Οι προσφέροντες οφείλουν να παραδώσουν μαζί με την πρόταση τους παράδειγμα παρουσίασης εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών Α/Α 2) όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη λειτουργικότητα. Από την παρουσίαση των παραδειγμάτων παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σαφής η ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου να υλοποιήσει όλο το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και στον επιθυμητό χρόνο. Οι εφαρμογές θα έχουν χρηστική διάσταση και σε ψηφιακά μέσα όπως CD-DVD-ROM, στο Διαδίκτυο (σε συνδυασμό με την δικτυακή Πύλη), αλλά και σε μέσα όπως PDAs, 3G mobile phones (smart phones), και σε flash memory sticks. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3. 8 Εκπαιδευτικές εφαρμογές (2 Εκπαιδευτικές εφαρμογές για κάθε περιοχή) ~ 5 ~

6 3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Η δημιουργία ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (E-GUIDE), διαθέσιμου σε φορητές πολυμεσικές συσκευές προβλέπεται να αποτελέσει την ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ διασύνδεση με το πακέτο. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη με την βοήθεια των εργαλείων που θα προσφέρει την δημιουργία θεματικών διαδρομών πάνω στους χάρτες. Πρέπει να αναπτυχθούν 4 διαφορετικές εφαρμογές για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές (ΛΕΣΒΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ), στις οποίες θα κάνει έρευνα πεδίου ο ανάδοχος και θα συλλέξει τα στοιχεία και το υλικό που απαιτείται σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου για την αποτύπωση των σημείων ενδιαφέροντος. Οι προσφέροντες οφείλουν να παραδώσουν μαζί με την πρόταση τους παράδειγμα παρουσίασης ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού (σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών Α/Α 3) όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη λειτουργικότητα. Από την παρουσίαση των παραδειγμάτων παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σαφής η ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου να υλοποιήσει όλο το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και στον επιθυμητό χρόνο. Το σύστημα θα προτείνει συγκεκριμένες τοποθεσίες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ του έργου (ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα έχει δηλώσει ο κάθε χρήστης) και θα δημιουργεί με την καθοδήγηση του χρήστη μια βέλτιστη διαδρομή. Οι διαδρομές αυτές θα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και τουριστικές υπηρεσίες (διαμονή, εστίαση, τοπικά προϊόντα κλπ). Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν τις Διαδρομές και το σύνολο των πληροφοριών που έχουν επιλέξει σε συσκευές που παρέχουν δυνατότητες GPS, ώστε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, να καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο στους χώρους που έχουν επιλέξει και να ενημερώνονται με πληροφορίες για τους χώρους αυτούς (υπηρεσίες ξενάγησης). Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί και καινοτόμος εφαρμογή παρουσίασης τοπικών προϊόντων. Θα παρέχεται δυνατότητα στον διαχειριστή να παρουσιάζει, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής τα παραδοσιακά προϊόντα κάθε τόπου και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλονται τα προϊόντα αυτά με όλες τις πληροφορίες που τα χαρακτηρίζουν(φωτογραφίες, χαρακτηριστικά κ.α) Οι προσφέροντες οφείλουν να παραδώσουν μαζί με την πρόταση τους παράδειγμα παρουσίασης της καινοτόμου εφαρμογής παρουσίασης προϊόντων όπου θα παρουσιάζεται η προτεινόμενη λειτουργικότητα. Από την παρουσίαση των παραδειγμάτων παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σαφής η ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου να υλοποιήσει όλο το έργο σύμφωνα με τις προτεινόμενες λειτουργίες του έργου και στον επιθυμητό χρόνο. Αν και εφόσον ο χρήστης καταχωρήσει στο σύστημα μια τέτοια διαδρομή θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης (μέσω , SMS) για τυχόν προειδοποιήσεις (καιρικά φαινόμενα, και άλλοι κίνδυνοι). ~ 6 ~

7 Θα δίδεται επίσης δυνατότητα κοινοποίησης των διαδρομών που θα δημιουργούν οι χρήστες σε φιλικά τους πρόσωπα μέσω ειδικών διεπαφών (Modules), οι οποίες θα αναπτυχθούν για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ). Οι χρήστες των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν καθημερινά σε εκατομμύρια άλλους χρήστες χαρακτηριστικά της προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας. Οι χρήστες συζητούν, εκμυστηρεύονται και εκφράζουν συναισθήματα εμπιστοσύνης. Παράδειγμα αποτελέσματος της προτεινόμενης εφαρμογής είναι η δημιουργία διεπαφής για το Facebook μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται διαδρομές που έχουν επιλέξει και να ανταλλάσσουν εντυπώσεις από τις επισκέψεις τους στα επιλεγμένα σημεία. Για την επίλυση του προβλήματος των βέλτιστων διαδρομών που προαναφέρθηκε, μετά από την επιλογή των σημείων ενδιαφέροντος από τον χρήστη στο χάρτη, το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές οι οποίες θα στηρίζονται σε παραμέτρους που θα προκύπτουν από: Την ελκυστικότητα (attractiveness) η οποία κάθε φορά θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών, Την σπουδαιότητα με βάση την αρχική ιεράρχηση της οντολογίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης Την προσπελασιμότητα, η οποία θα υπολογίζεται από την μέση ταχύτητα πρόσβασης στα επιλεγμένα σημεία και την απόσταση από το σημείο εκκίνησης, Το «κόστος» (συνάρτηση χρόνου, χρήματος) για την επίσκεψη στα επιλεγμένα σημεία. Όλοι οι παραπάνω παράμετροι θα περιέχουν συντελεστή βαρύτητας ο οποίος θα καθορίζεται και από το προφίλ του χρήστη ώστε να υπολογιστεί ο τελικός συντελεστής «τριβής» ο οποίος θα είναι και η βασική παράμετρος για την επίλυση ενός προβλήματος βέλτιστης διαδρομής. Η αξιοποίηση του παραπάνω συστήματος και των στατιστικών ευρημάτων του μπορεί επιπλέον να αποτελέσει και ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την παροχή πληροφοριών με στόχο να επιδιωχθούν δράσεις από τις τοπικές αρχές για τη προστασία του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και για την κατάλληλη διαχείρισή του όπως και των ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ πόρων π.χ. μνημεία των διαδρομών. Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στο σύστημα των χαρτών-λογισμικού GPS, θα είναι εμπλουτισμένες με: Περιγραφές του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και των στοιχείων ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με μορφή κειμένου, Αποτύπωση φωτογραφικού υλικού, Καταγραφή και αφήγησης με ήχο (και για άτομα με ειδικές ανάγκες), Αρχεία video (animations) του χώρου αλλά και τυχόν ένταξη παρελθόντων - ιστορικών αρχείων video Σύνδεση με τις πινακίδες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ με τη κατάλληλη αρίθμηση και σήμανση ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εφαρμογές ψηφιακού πολυμεσικού υλικού (διαδραστικοί ψηφιακοί οδηγοί-guides). Για κάθε περιοχή θα πρέπει να υλοποιηθούν 4 εφαρμογές. 3.2 Καινοτόμος εφαρμογή παρουσίασης τοπικών προϊόντων. ~ 7 ~

8 ΙΙ. Υπηρεσίες εκπαίδευσης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, και των εταίρων του έργου σχετικά με τα παραδοτέα του έργου ενδεικτικά 50 ωρών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα επιλέξει η Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και θα αφορά και τους 4 εταίρους και τα στελέχη που θα ορίσουν. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί από κοινού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και παραδώσει το κατάλληλο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών Ι-ΙΙΙ που περιγράφονται παραπάνω καθώς και τον σαφή προγραμματισμό ολοκλήρωσης και παράδοσης των παραδοτέων. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν δύναται να ξεπερνά τους 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης σε σχέση με τις δυνατότητες του υποψηφίου, σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Οι προσφέροντες οφείλουν να παραδώσουν μαζί με την πρόταση τους παραδείγματα παρουσίασης των συστημάτων (βλέπε πίνακες προδιαγραφών) όπου θα παρουσιάζεται η ζητούμενη λειτουργικότητα. Από την παρουσίαση αυτή θα πρέπει να γίνεται σαφής η ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου να υλοποιήσει όλο το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και στον επιθυμητό χρόνο. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 5. Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών Ι-ΙΙΙ και προγραμματισμός ολοκλήρωσης και παράδοσης παραδοτέων. ~ 8 ~

9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1- ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 1 Παρουσίαση των εργαλείων και εφαρμογών των αποτελεσμάτων του έργου με χρήση χαρτών 2 Δόμηση του περιεχομένου με βάση οντολογία που θα αναπτυχθεί. 3 Εμφάνιση πολυμεσικών μεταδεδομένων για κάθε σημείο του χάρτη(κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες). 4 Λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού υλικού πάνω στον χάρτη. Να περιγραφεί ο τρόπος. 5 Οι επισκέπτες θα μπορούν να ανεβάζουν υλικό στην πύλη. Να περιγραφεί ο τρόπος. 6 Το περιεχόμενο θα μοντελοποιείται με βάση την δομή του μέσα από δυναμικούς wizards. Να περιγραφεί ο τρόπος. 7 Οι σχέσεις και οι κανόνες της οντολογίας, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου θα μπορούν να εμπλουτίζονται και με κανόνες (βαθμολογία, προτεραιότητα, κλπ) που θα ορίζει ο ίδιος ο χειριστής. 8 Η οντολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. 9 Στα μεταδεδομένα της πληροφορίας που καταχωρείται θα συμπεριλαμβάνονται και χωρικά δεδομένα για την απεικόνιση στους ειδικευμένους χάρτες.να περιγραφεί ο τρόπος. 10 Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες. 11 Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών οι οποίοι και θα κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 12 Οι χρήστες που θα επισκέπτονται τον ιστοτόπο θα μπορούν να αναζητούν υλικό με βάση το περιεχόμενό του. Η ~ 9 ~

10 αναζήτηση αυτή θα γίνεται στα μεταδεδομένα του ψηφιακού υλικού, μέσω της αντιστοίχισης με την οντολογία. 13 Λίστες Συζήτησης (Discussion Lists - Fora). 14 Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mailing Lists) & Μηχανισμοί Alerting 15 Δημιουργία και αποστολή Newsletter. 16 Πίνακες Ανακοινώσεων (Bulletin Board). 17 Δημοσκοπίσεις (Surveys) 18 Photo Galleries 19 Προβολή σε Social Networks 20 Site Map & Υπηρεσία FAQ 21 Δυνατότητα αποστολής SMS ~ 10 ~

11 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Να αναφερθεί ο αριθμός των εφαρμογών που 1 θα αναπτυχθούν 2 Πολυκαναλική διάθεση. Η εφαρμογή θα διατίθεται σε PDA και κινητά νέας γενιάς(smart phones). Να αναφερθούν. 3 Η εφαρμογή θα επιλέγει τυχαία στόχους για κάθε επισκέπτη. 4 Οι διαχειριστές θα μπορούν να ανανεώνουν το περιεχόμενο προσθέτοντας νέους στόχους. 5 Δυνατότητα απόδοσης αναμνηστικών για την ολοκλήρωση των παιχνιδιών. Τα αναμνηστικά θα εισάγονται δυναμικά από τους διαχειριστές ανάλογα την διαθεσιμότητα. 6 Οι εφαρμογές θα έχουν χρηστική διάσταση και σε ψηφιακά μέσα όπως CD-DVD-ROM, στο Διαδίκτυο, αλλά και σε μέσα όπως PDAs, 3G mobile phones. 7 Παράδειγμα παρουσίασης τουλάχιστον μίας εφαρμογής για μία από τις 4 περιοχές(λέσβος,ηράκλειο,πάφος, Λάρνακα) η οποία να εκτελείται από smart phone (android ή ios) και θα είναι διαθέσιμη μέσω Android Market ή App Store με την προσφορά. >=8 ~ 11 ~

12 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3- ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 Να αναφερθεί ο αριθμός των εφαρμογών που θα >=16 αναπτυχθούν(για φορητές πολυμεσικές συσκευές) 2 Δυνατότητα δημιουργίας θεματικών διαδρομών πάνω σε χάρτες. 3 Προβολή βέλτιστης διαδρομής ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. 4 Δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα σχετικά με την επιλεγμένη διαδρομή. 5 Δυνατότητα κοινοποίησης των διαδρομών που θα δημιουργούν οι χρήστες σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ). 6 Αρχεία video (animations) του χώρου αλλά και τυχόν ένταξη παρελθόντων - ιστορικών αρχείων video. 7 Σύνδεση με τις πινακίδες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ με τη κατάλληλη αρίθμηση 8 Καινοτόμος εφαρμογή παρουσίασης τοπικών προϊόντων(για φορητές πολυμεσικές συσκευές και το διαδίκτυο) 9 Παράδειγμα παρουσίασης τουλάχιστον μίας εφαρμογής για μία από τις 4 περιοχές (Λέσβος, Ηράκλειο, Πάφος, Λάρνακα) η οποία να εκτελείται από smart phone (android ή ios) και θα είναι διαθέσιμη μέσω Android Market ή App Store με την προσφορά. 10 Παράδειγμα παρουσίασης καινοτόμου εφαρμογής παρουσίασης τοπικών προϊόντων η οποία να εκτελείται α) από smart phone (android ή ios) και θα είναι διαθέσιμη μέσω Android Market ή App Store με την προσφορά. β) το διαδίκτυο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα 1 κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης 2 Ο Ανάδοχος προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά πρόγραμμα κατάρτισης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του 3 Χρονική διάρκεια εκπαίδευσης ανά εργάσιμη ημέρα <= 4 ωρών 4 Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης >=50 ωρών ~ 12 ~

13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των εφαρμογών 1 σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της οριστικοποίησης τους στο πλαίσιο της Μελέτης εφαρμογής. Να προταθούν αναλυτικά από τον ανάδοχο, η μεθοδολογία και ο τρόπος ανάπτυξης των εφαρμογών. 2 Οι διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει κατ ελάχιστον να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών πρέπει να τεκμηριώνουν αναλυτικά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών. 3 Να αναφερθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία σύμφωνα µε την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών. 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου <=12 μηνών 5 Να αναφερθεί σε ανθρωπομήνες η συμμετοχή κάθε μέλους της ομάδας έργου σε κάθε δραστηριότητα του έργου. 6 Περιγραφή ομάδας έργου και των ρόλων των μελών της Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 Υπηρεσίες δωρεάν συντήρησης λογισμικού 1 χρόνος 2 Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού. 3 χρόνια Σημείωση: στη τεχνική προσφορά στα παραδοτέα που θα περιγράφονται, τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται θα κατατίθενται σε έντυπη και πλήρη ψηφιακή μορφή και οι υποψήφιοι θα βαθμολογούνται. ~ 13 ~

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που θα πρέπει να περιγράφονται στη τεχνική προσφορά : - 4 Χωρικοί προσδιορισμοί παρεμβάσεων σε μορφή έκθεσης-περιγραφής, με κωδικοποιημένο πίνακα παρουσίασης των στοιχείων, σύμφωνα με πίνακες προδιαγραφών. - Χάρτες 4 ενδεικτικά Χωροθετημένων περιοχών και προτεινόμενων παρεμβάσεων στη ψηφιακή αποτύπωση. - Επιπλέον στοιχεία και προτάσεις που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμα να παρατεθούν και υποστηρίζουν στη τεχνική προσφορά του, την υποψηφιότητά του. - Προτάσεις για Κείμενα που θα περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό υλικό - Προτάσεις για Φωτογραφίες με κατηγοριοποίηση. - Βιβλιογραφία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Λογισμικό καταχώρησης και διαχείρισης υλικού, σύνδεσης με οντολογία και ενσωμάτωσης του υλικού στην πύλη. 1.2 Δικτυακή πύλη 1.3 Τεχνικές προδιαγραφές όλων των συστημάτων που θα υλοποιηθούν 2. 8 Εκπαιδευτικές εφαρμογές (2 Εκπαιδευτικές εφαρμογές για κάθε περιοχή) Εφαρμογές ψηφιακού πολυμεσικού υλικού (οδηγοί-guides). Για κάθε περιοχή θα πρέπει να υλοποιηθούν 4 εφαρμογές. 3.2 Καινοτόμος εφαρμογή παρουσίασης τοπικών προϊόντων 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 50 ωρών και εκπαιδευτικό υλικό. 5. Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών Ι-ΙΙΙ και προγραμματισμός ολοκλήρωσης και παράδοσης παραδοτέων. 6. Συμβόλαιο υπηρεσιών δωρεάν συντήρησης λογισμικού για 1 χρόνο. Σημ: Θα πρέπει να δοθούν τα τελικά παραδοτέα σε εύχρηστη μορφή έκθεσης-περιγραφής, με κωδικοποιημένους πίνακες παρουσίασης των στοιχείων και με αντιστοίχηση στους Πίνακες Προδιαγραφών. Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν έντυπη αποτύπωση και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ψηφιακή μορφή αρχείων. Επισημαίνουμε ότι οι προδιαγραφές του παραπάνω αντικειμένου είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν τη στόχευση του έργου για τη διαδικασία ανάδειξης των πολιτισμικών και φυσικών πλεονεκτημάτων και πόρων της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης. Η αναμόρφωσή τους και προτάσεις στο κύριο πλαίσιο και άξονα τους είναι σημείο τεκμηρίωσης και αξιολόγησης στη Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. ~ 14 ~

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ: 340 4/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

www.cycladespartnership.gr

www.cycladespartnership.gr Η σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του δικτυακού τόπου της Α.Σ. «Κοινωνική Σύμπραξη στο Νομό Κυκλάδων» www.cycladespartnership.gr Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στο πλαίσιο της Δράσης 3 με τίτλο «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 12:56:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΤΛΝΝ-ΘΚΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ Υποσύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Δικτύωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.companyname.gr/webstat

www.companyname.gr/webstat ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Πάτμος, Μαρτίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 1680 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500 Πληροφορίες: Ελένη Μαυρογάλου Τηλέφωνο: +30 6977 236030 Φαξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.133.iG.MH-0414

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.133.iG.MH-0414 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «iguide Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Morphix Κεντρικής Μακεδονίας 13, 54632 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313 047500 E-mail: morphix@morphix.gr Website : www.morphix.gr Προσφορά Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α

Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α Εταιρεία X a r t o γ ρ α φ ί α & Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647 e-mail: Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ HYPERTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dimossin.gr, Email: dimossin@hol.gr

http://www.dimossin.gr, Email: dimossin@hol.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Κατασκευή ιστοσελίδας προγράµµατος Municipal Roads a Part of the National and Cross border Road Network» Προβατώνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επιμόρφωση του προσωπικού : Ειδικευόμενοι Ιατροί και λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24/04/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας Ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Έτος ανάληψης έργου: 2014 Διάρκεια έργου: Προϋπολογισμός: Ρόλος του Προσφέροντος: Ποσοστό συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com GlobalEstate24.com www.globalestate24.com Australia Brazil Bulgaria Canada Croatia Cyprus France Greece Hungary India Italy Philippines Portugal Russia Spain U.K. U.S.A. Rest of the world Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1 Ευρετήριο Δροσοσταλίδα...2 Δωρεάν Καταχωρήσεις...3 Καταχώρηση στο Ευρετήριο...3 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων, Άρθρων & videos...4 Ολοκληρωμένη προβολή με banner...5 Επιλεγμένες εκδηλώσεις στο εβδομαδιαίο newsletter...6

Διαβάστε περισσότερα