2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: Ευρώ Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,84 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,29 Ευρώ (με ΦΠΑ) Διάρκεια 15 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 31/3/2014 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 03/02/2014 Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 07/02/14 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 05/02/14 και 07/02/14 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου...2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...2 Συντομογραφίες...2 Α1. Περιβάλλον του Έργου...2 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 2 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...2 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...2 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...2 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...2 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 2 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...2 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...2 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...2 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...2 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 2 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...2 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...2 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...2 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή...2 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...2 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...2 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...2 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...2 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...2 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία διαδικτυακού τόπου»...2 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά»...2 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ακουστική ξενάγηση στα έργα της μόνιμης συλλογής2 Α3.4.4 ΛειτουργικήΕνότητα «Παραγωγή περιεχομένου...2

3 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...2 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...2 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...2 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...2 Α3.9 Ανοιχτά πρότυπα...2 Α3.10 Ανοιχτά δεδομένα...2 Α3.11 Απαιτήσεις Ασφάλειας...2 Α3.12 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...2 Α3.13 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...2 Α3.14 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου 2 Α3.15 Πίνακας Παραδοτέων...2 Α3.16 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...2 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...2 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...2 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...2 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...2 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Υπηρεσίες Συντήρησης...2 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης...2 Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...2 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...2 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...2 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...2 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...2 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...2 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...2

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Η δυνατότητα προσπέλασης του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης από όσο δυνατόν ευρύτερα κοινό αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα του έργου «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Η συμμετοχή του Παραρτήματος στο συγκεκριμένο έργο θεωρείται αναγκαία επειδή η μόνιμη έκθεση, όπως υφίσταται την παρούσα στιγμή, έχει περιορισμένη επισκεψιμότητα καθώς τα έργα δεν ανανεώνονται συχνά. Ταυτόχρονα, τα μόνα υλικά αναφοράς που έχει ο επισκέπτης στη διάθεσή του είναι μερικά σύντομα κείμενα τοίχου για την εποχή ή το ρεύμα της τέχνης στο οποίο ανήκουν τα έργα καθώς και ο κατάλογος της έκθεσης ο οποίος όμως είναι έντυπος και μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει μόνο με αγορά. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην ενσωμάτωση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού στο συνολικό τουριστικό προϊόν του και μάλιστα στη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων με τη χρήση νέων τεχνολογιών τα οποία θα εμπλουτίζουν την τουριστική δραστηριότητα του επισκέπτη προσφέροντας μία μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Έτσι η Κέρκυρα δεν θα είναι μόνο το νησί των Φιλαρμονικών και των Πασχαλινών εκδηλώσεων αλλά το νησί της τέχνης και της καινοτομίας. Το έργο αποτελείται από δύο διακριτά υποέργα και συνολικά τις εξής ενότητες εργασίας: Υποέργο 1 Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της Κέρκυρας 1. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου με σκοπό την τουριστική προβολή της Κέρκυρας, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών τόσο για το ευρύ κοινό όσο για τους νεαρούς επισκέπτες 2. Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά για επιλεγμένα έργα ορόσημα για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας. 3. Δημιουργία ακουστικής ξενάγησης στα έργα της μόνιμης συλλογής του Παραρτήματος της ΕΠΜΑΣ στην Κάτω Κορακιάνα, 4. Παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου για την τροφοδότηση των παραπάνω ψηφιακών δράσεων 5. Υπηρεσίες Δημοσιότητας του έργου 6. Υπηρεσίες Βιωσιμότητας του έργου 7. Yπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, ελέγχου και πιλοτικής φάσης CPV Υπηρεσίες Τεχνολογίας των Πληροφοριών: Παροχή Συμβούλων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη Υποέργο 2 Προμήθεια εξοπλισμού 1. Προμήθεια εξοπλισμού CPV Υπηρεσίες Τεχνολογίας των Πληροφοριών: Παροχή Συμβούλων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη Κύριοι σκοποί του έργου είναι: να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, Σελίδα 4 από 148

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής περιεχομένου. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο της τουριστικής προβολής της Κέρκυρας με εναλλακτικό τρόπο, όχι μόνο στον φυσικό χώρο του Παραρτήματος αλλά στο διαδίκτυο και στα νέα κινητά μέσα όπως τα Tablet pc, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Το παρόν έργο αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και επομένως στην αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως και μέσα από αυτούς τους στόχους επιτυγχάνεται και ο στόχος της προβολής του νησιού της Κέρκυρας στο τουριστικό κοινό με έναν πρωτότυπο, σύγχρονο, ελκυστικό τρόπο. Ο πολιτισμός επομένως μπορεί να αποτελέσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό της Κέρκυρας. Όπως καταδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, είναι μεγάλος ο αριθμός τουριστών που ταξιδεύει με σκοπό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο μίας χώρας. Είναι ανάγκη επίσης να γίνει κατανοητό ότι και μόνο η ύπαρξη του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στο νησί είναι από μόνη της συγκριτικό πλεόνασμα για την Κέρκυρα. Η συμμετοχή του στο παρόν έργο θα ενισχύσει την ύπαρξή του, την εικόνα του, την προσφορά του στον τόπο. Με την υλοποίηση του έργου, η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο αξιοποίησης όλης της πληροφορίας που αφορά στον εικαστικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας και της Κέρκυρας. Θεωρείται επίσης αναγκαία η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας καθώς είναι ένας δημοφιλής μεν προορισμός αλλά έχει εγκλωβιστεί στο δοκιμασμένο τουριστικό δόγμα «ήλιος, θάλασσα και ελεύθερος χρόνος» με συνέπεια ο ανταγωνισμός να αυξάνεται Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από αυτή. Από τη φύση τους, τα έργα οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή και ως εκ τούτου το μέλλον τους είναι λιγότερο προβλέψιμο από μια συνήθη εργασία. Βασικό χαρακτηριστικό των κινδύνων είναι ότι η εμφάνισή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα Σελίδα 5 από 148

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου στην καλή εκτέλεση ενός έργου. Επομένως η έγκαιρη αντιμετώπισή τους έχει μεγάλη σημασία. Το έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές και ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Σελίδα 6 από 148

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open Σελίδα 7 από 148

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου O μοναδικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου συμπεριλαμβανομένου και του Παραρτήματος Κερκύρας ως Φορέας λειτουργίας. 1. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Εθνική Πινακοθήκη, το μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης στην Ελλάδα που έχει ήδη κλείσει 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από τον Απρίλιο του 1900), διαθέτει μια πλουσιότατη συλλογή έργων τέχνης - ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίων, νέων μέσων έκφρασης και διακοσμητικής - που καλύπτει την εξελικτική πορεία της ελληνικής τέχνης, από τα μεταβυζαντινά χρόνια έως τις ημέρες μας. Ο μεγαλύτερος όγκος των συλλογών εικαστικών έργων (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικών, σχεδίων, κλπ.), καθώς και χειρογράφων, βιβλίων, αρχείων, φύλλων Τύπου σχετικών με την τέχνη, τους καλλιτέχνες, τα εικαστικά και πολιτιστικά δρώμενα κάθε εποχής, φωτογραφιών, κασετών video, κλπ. είναι εξαιρετικά ελκυστικός, μοναδικός και αναφέρεται σε έργα που χρονολογούνται από το 15ο αιώνα έως σήμερα. Σημαντικά επίσης έργα βρίσκονται και στα Παραρτήματα της ΕΠΜΑΣ στην Κέρκυρα, το Ναύπλιο και την Σπάρτη. Παράλληλα η πλούσια βιβλιοθήκη της, εξειδικευμένη στην ιστορία της τέχνης και με σπάνιο και δυσεύρετο αρχειακό υλικό, αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας πολλών δεκαετιών, αποτελεί το βασικό κέντρο ερευνητικής εργασίας πάνω σε θέματα τέχνης, κυρίως της ελληνικής. Η Εθνική Πινακοθήκη, ως σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, επιφορτισμένος όχι μόνο με την επιμέλεια και προστασία των θησαυρών που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, αλλά προπαντός με τη διάδοσή τους σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από την εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα, έχει εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι δυνατότητες που προσφέρουν ως νέα μέσα διαχείρισης και ερμηνείας του πολιτιστικού υλικού, ως εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως εκπαιδευτικά μέσα, καθιστούν την Εθνική Πινακοθήκη ένα μουσείο εξωστρεφές το οποίο γύρω από τις συλλογές του μπορεί να στήνει κανάλια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, προσφέροντας όχι μόνο γνώση γύρω από θέματα της ιστορίας της τέχνης, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα μιας ευχάριστης και, γιατί όχι, ψυχαγωγικής ενασχόλησης. Το Παράρτημα της Κέρκυρας Η μόνιμη έκθεση στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του Στόχος της έκθεσης είναι να ξεδιπλώσει την ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής από τα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας. Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης επιλέχθηκαν εκατόν πενήντα σημαντικά έργα, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ο επισκέπτης του Σελίδα 8 από 148

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου μουσείου έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό, να ανακαλύψει τις συγγένειες, τους συσχετισμούς και τις ρήξεις ανάμεσα στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Τα έργα εκτίθενται στους τρεις ορόφους του ιστορικού κτιρίου και παρουσιάζονται μερικά από τα πιο καίρια δείγματα των θεμάτων και των διάφορων εικαστικών γραφών που καθόρισαν τη νεοελληνική ζωγραφική. Το μουσείο συνδέεται έτσι με τη μεγάλη πνευματική παράδοση του νησιού και την προσφορά των λογίων και των καλλιτεχνών που έζησαν εδώ. Η Κέρκυρα, η ιστορία της, η λυρική και ποιητική φύση της συναντιούνται με τον άνθρωπο, τους προβληματισμούς του και τα δημιουργήματά του. Η μόνιμη συλλογή έχει ως αφετηρία τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, περιλαμβάνει έργα Επτανησιακής ζωγραφικής καθώς και έργα που αντιπροσωπεύουν την καλλιτεχνική δημιουργία του ελεύθερου Ελληνικού κράτους και φτάνουν στα τέλη του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής καθώς και τρισδιάστατα έργα και κατασκευές. Η Εθνική Πινακοθήκη, το μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης στην Ελλάδα, διαθέτει μια πλουσιότατη συλλογή έργων τέχνης - ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίων, νέων μέσων έκφρασης και διακοσμητικής - που καλύπτει την εξελικτική πορεία της ελληνικής τέχνης, από τα μεταβυζαντινά χρόνια έως τις ημέρες μας. Παράλληλα η πλούσια βιβλιοθήκη της, εξειδικευμένη στην ιστορία της τέχνης και με σπάνιο και δυσεύρετο αρχειακό υλικό, αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας πολλών δεκαετιών, αποτελεί το βασικό κέντρο ερευνητικής εργασίας πάνω σε θέματα τέχνης, κυρίως της ελληνικής. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διάδοσης των συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, η Διοίκηση της Πινακοθήκης ίδρυσε Παραρτήματα ανά την Ελλάδα, ένα από τα οποία είναι και αυτό της Κέρκυρας. Το Παράρτημα βρίσκεται στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας και στεγάζεται σε δυο ανακαινισμένα ιστορικά κτίρια, το Καστελίνο και Καστελέτο. Λειτουργεί ήδη από το 1993 και μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει πλήθος περιοδικών εκθέσεων. Από το 1997 φιλοξενεί μόνιμη έκθεση με εξαιρετικά σημαντικά έργα, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής από τα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας. Επίσης οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες και εκπαιδευτικούς με μεγάλη συμμετοχή και θερμή ανταπόκριση από το κοινό της Κέρκυρας. Ως σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, επιφορτισμένος όχι μόνο με την επιμέλεια και προστασία των θησαυρών που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, αλλά προπαντός με τη διάδοσή τους σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από την εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα, έχει εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι δυνατότητες που προσφέρουν ως νέα μέσα διαχείρισης και ερμηνείας του πολιτιστικού υλικού, ως εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως εκπαιδευτικά μέσα, καθιστούν την Εθνική Πινακοθήκη ένα μουσείο εξωστρεφές το οποίο γύρω από τις συλλογές του μπορεί να στήνει κανάλια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, προσφέροντας όχι μόνο γνώση γύρω από θέματα της ιστορίας της τέχνης, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα μιας ευχάριστης και, γιατί όχι, ψυχαγωγικής ενασχόλησης. Σελίδα 9 από 148

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 2. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1., εδάφιο Το Παράρτημα της Κέρκυρας 3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου O βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου 4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο Για την προετοιμασία και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και έως την κατακύρωσή του σε Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με δύο αντικαταστάτες. Για την εξέταση τυχόν ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών και γενικά των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από το νόμο, θα οριστεί επίσης τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με δύο αντικαταστάτες, τα κύρια μέλη της οποίας θα είναι διακριτά από αυτά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τριμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) με δύο αντικαταστάτες με βασικό στόχο την προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενημερώνεται κάθε τέλος του μήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήμα Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που θα λαμβάνει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Σελίδα 10 από 148

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Εθνική Πινακοθήκη περικλείει στις συλλογές της περισσότερα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καλύπτοντας μια περίοδο από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Διαθέτει επίσης μία αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Ο θεσμικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης είναι η συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και έκθεση έργων τέχνης, με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, την δια βίου εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία που αυτή προσφέρει, αλλά και την αυτογνωσία των Ελλήνων με τη βοήθεια της ιστορίας της τέχνης, η οποία εκφράζει σε συμβολικό επίπεδο τον εθνικό βίο. Η Εθνική Πινακοθήκη πρόκειται να σταματήσει την εκθεσιακή της δραστηριότητα στο κεντρικό της κτίριο, λόγω των κατασκευαστικών έργων επέκτασης αυτού. Επειδή όμως η Εθνική Πινακοθήκη θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να δηλώνει την παρουσία της ακόμη και χωρίς τον κύριο εκθεσιακό της χώρο, επιθυμεί να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας: εγκατάσταση ψηφιακών νησίδων σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω φορητών συσκευών, ερμηνευτικά κινητά προγράμματα, συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, αυξανόμενη χρήση του βίντεο και γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο. Η Εθνική Πινακοθήκη κάνει ήδη ευρεία χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα από διάφορες δράσεις και πλατφόρμες: Προμήθεια και λειτουργία του συστήματος ψηφιακής τεκμηρίωσης συλλογών και δραστηριοτήτων «MuseumPlus», Δημιουργία σύγχρονου ιστότοπου με διαδραστικές εφαρμογές για την ανάδειξη της μόνιμης έκθεσης και της γλυπτοθήκης (υλοποιηθέν) Δημιουργία σύγχρονου ιστότοπου με διαδραστικές εφαρμογές για τη διεύρυνση της πρόσβασης στο πλούσιο αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης (σε εξέλιξη), Δημιουργία του πρώτου εικονικού μουσείου για την επιστήμη της συντήρησης (σε εξέλιξη) παραγωγή εκπαιδευτικών πολυμεσικών τίτλων, χρηματοδοτημένα από προγράμματα της ΚτΠ και της Ψηφιακής Σύγκλισης. Στόχος των έργων αυτών ήταν η ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση μέρους των συλλογών της ΕΠΜΑΣ (ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν επιστημονικά περίπου έργα τέχνης), η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και βασικού λογισμικού, η προμήθεια- παραμετροποίηση εγκατάσταση εκπαίδευση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συλλογών και μουσειακών δραστηριοτήτων (MuseumPlus), η ανάπτυξη και λειτουργία καινοτομικού διαδικτυακού κόμβου και η δημιουργία ειδικών πολυμεσικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Επίσης, στα έργα αυτά δημιουργήθηκαν και τμήματα ενός «εικονικού μουσείου», ήτοι εικονικές εκθέσεις στις μόνιμες και σε επιλεγμένες περιοδικές εκθέσεις, διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, μία πρωτότυπη απεικόνιση της ιστορίας της τέχνης στην Ελλάδα με τη μορφή μία «ηλεκτρονικής πυξίδας», αλλά και διαδραστικές εφαρμογές Σταδίου 4, ήτοι εφαρμογές τύπου «φτιάξε τη δική σου έκθεση». Στο προαναφερθέν σύστημα διαχείρισης MuseumPlus μεταφέρθηκε επίσης όλη η βάση Σελίδα 11 από 148

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου δεδομένων της Πινακοθήκης με πάνω από έργα, έτσι ώστε όλα τα έργα να ευρίσκονται σε μία μοντέρνα βάση με δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξαγωγής σε ανοιχτά πρότυπα (XML) και μάλιστα και σε MuseumDat-XML που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη μεταφορά στοιχείων σε άλλα συστήματα. Ήδη επιλεγμένα έργα της Πινακοθήκης μεταφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό αποθετήριο EUROPEANA. Όλα τα υλοποιηθέντα έργα ευρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, ενώ ενδεικτικό είναι ότι για το σύστημα διαχείρισης MuseumPlus, η Εθνική Πινακοθήκη αύξησε από ίδιους πόρους τις άδειες χρήσης, δίνοντας τη δυνατότητα πλέον σε τριάντα πέντε (35) στελέχη της να εργάζονται με το σύστημα. Επίσης, η Πινακοθήκη έχει συμμετάσχει ως πάροχος περιεχομένου στα ευρωπαϊκά προγράμματα Digitizing Contemporary Art και Europeana Inside. Οι παραπάνω δράσεις και πλατφόρμες δημιουργούν τις κατάλληλες υποδομές για να συνεχίσει να επικοινωνεί, μέσα από διάφορα κανάλια διανομής περιεχομένου, τους θησαυρούς, τις εκθέσεις και τις δραστηριότητές της στο ευρύ κοινό. 1. Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η Εθνική Πινακοθήκη διαθέτει σημαντικό και σύγχρονο εξοπλισμό, μοντέρνο διαδικτυακό κόμβο με καινοτομικές εφαρμογές, δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς και πάνω από 60 θέσεις εργασίας των στελεχών και συνεργατών της. Με δεδομένη την ανάγκη επαγγελματικής υποστήριξης θεμάτων ΤΠΕ, η Πινακοθήκη προχώρησε πρόσφατα σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εξειδικευμένη εταιρεία It-Support. Υπεύθυνη για την ανανέωση του περιεχομένου του διαδικτυακού κόμβου, είναι η κ. Ελπινίκη Μεϊντάνη. Τη στήριξη λειτουργίας της παρούσας πράξης αναλαμβάνει ειδική ομάδα που θα συσταθεί. Η διαχείριση της παρούσας πράξης έχει θεσμοθετηθεί, αφενός μέσα από τις διατάξεις του συστήματος επάρκειας που διαθέτει η Εθνική Πινακοθήκη, ενώ υπάρχει και η επιτυχημένη εμπειρία της διαχείρισης και υλοποίησης των έργων του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, την επικοινωνία με τη ΕΔΑ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης αναλαμβάνουν ο κ. Αρβανιτάκης (Δ/ντής οικονομικών Υπηρεσιών) και η κα Μαρίνα Μακρή (Υπεύθυνη Λογιστηρίου), με μακρόχρονη πείρα και οι δύο σε αντίστοιχα θέματα. Η κα Μακρή έχει διαχειριστεί όλα τα έργα της Πινακοθήκης κατά το Γ ΚΠΣ, μέσα στα οποία και οι διεθνείς διαγωνισμοί των έργων που προαναφέρθηκαν. Στον προσυμβατικό έλεγχο θα συμμετέχει και ο Νομικός Σύμβουλος της Πινακοθήκης, κ. Οικονομόπουλος, ο οποίος έχει χειριστεί με επιτυχία τις αντίστοιχες ενέργειες της Πινακοθήκης στο παρελθόν. 2. Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το οργανόγραμμα της Εθνικής Πινακοθήκης παρατίθεται ως ακολούθως: Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ77/τ.ΥΟΔΔ/ , με τριετή θητεία, η δε διευθύντρια κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα με την αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/14170/66189/ Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 330/τ.ΥΟΔΔ/ με 5ετή θητεία. Σελίδα 12 από 148

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 3. Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το παρόν έργο επιχειρεί σε μεγάλο βαθμό να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής περιεχομένου. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο της τουριστικής προβολής της Κέρκυρας με εναλλακτικό τρόπο, όχι μόνο στον φυσικό χώρο του Παραρτήματος αλλά στο διαδίκτυο και στα νέα κινητά μέσα όπως τα Tablet pc, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Το παρόν έργο αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και επομένως στην αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως και μέσα από αυτούς τους στόχους επιτυγχάνεται και ο στόχος της προβολής του νησιού της Κέρκυρας στο τουριστικό κοινό με έναν πρωτότυπο, σύγχρονο, ελκυστικό τρόπο. Ο πολιτισμός επομένως μπορεί να αποτελέσει μοναδικό συγκριτικό Σελίδα 13 από 148

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου πλεονέκτημα για τον τουρισμό της Κέρκυρας. Όπως καταδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, είναι μεγάλος ο αριθμός τουριστών που ταξιδεύει με σκοπό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο μίας χώρας. Είναι ανάγκη επίσης να γίνει κατανοητό ότι και μόνο η ύπαρξη του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στο νησί είναι από μόνη της συγκριτικό πλεόνασμα για την Κέρκυρα. Η συμμετοχή του στο παρόν έργο θα ενισχύσει την ύπαρξή του, την εικόνα του, την προσφορά του στον τόπο. Με την υλοποίηση του έργου, η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο αξιοποίησης όλης της πληροφορίας που αφορά στον εικαστικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας και της Κέρκυρας. Θεωρείται επίσης αναγκαία η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας καθώς είναι ένας δημοφιλής μεν προορισμός αλλά έχει εγκλωβιστεί στο δοκιμασμένο τουριστικό δόγμα «ήλιος, θάλασσα και ελεύθερος χρόνος» με συνέπεια ο ανταγωνισμός να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα. 4. Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Η Εθνική Πινακοθήκη διαθέτει σημαντικό και σύγχρονο εξοπλισμό, μοντέρνο διαδικτυακό κόμβο με καινοτομικές εφαρμογές, δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς και πάνω από 60 θέσεις εργασίας των στελεχών και συνεργατών της. Στην υλικοτεχνική της υποδομή περιλαμβάνονται 5 Servers, 62 Τερματικά, 3 Δικτυακοί Εκτυπωτές, 13 Εκτυπωτές και 4 Σαρωτές Εικόνας. Σελίδα 14 από 148

15 Α2. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α1.3 Αντικείμενο του Έργου Το παρόν έργο αποτελείται από δύο (2) διακριτά υποέργα ως εξής Υποέργο 1: 1. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου Σκοπεύει στην τουριστική προβολή της Κέρκυρας, και θα περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών τόσο για το ευρύ κοινό όσο για τους νεαρούς επισκέπτες Στα περιεχόμενα του ιστοτόπου θα πραγματοποιηθεί : εκπαιδευτική εφαρμογή «Τα δέκα πράγματα που πρέπει να δεις και να κάνεις όταν έρθεις στην Κέρκυρα». μία μικρότερη περιήγηση ειδικά δομημένη για παιδιά και νέους η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του ψηφιακού χάρτη. παιχνίδια όπως κουίζ, παζλ, κυνήγι θησαυρού και στο τέλος τους οι νεαροί χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ψηφιακά δώρα όπως έργα σε ταπετσαρία ή προφύλαξη οθόνης. εφαρμογή «Στείλε μία ηλεκτρονική κάρτα από την Κέρκυρα» οι επισκέπτες του ιστότοπου θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μία προεπιλεγμένη ομάδα έργων, τα οποία βρίσκονται σε κατάλληλη φόρμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το μήνυμά τους να το αποστείλουν σε όποιον επιθυμούν. πολυγλωσσικό, διαδραστικό πολυμεσικό διαδικτυακό τόπο με σκοπό τη δημιουργία της διάθεσης στον δυνητικό επισκέπτη να έρθει στην Κέρκυρα, να την εξερευνήσει και να απολαύσει τις ομορφιές του νησιού τόσο εικαστικά και από απόσταση, όσο και κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί. δημιουργία ενός διαδραστικού πολυμεσικού, πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου με σκοπό την τουριστική προβολή της Κέρκυρας μέσα από μία εναλλακτική περιήγηση στο νησί με άξονα τα έργα τέχνης που βρίσκονται στις συλλογές της ΕΠΜΑΣ και έχουν θέμα τους την Κέρκυρα. δημιουργία ενός διαδραστικού ψηφιακού χάρτη της Κέρκυρας πάνω στον οποίο θα υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος και προς υλοποίηση διαδρομές για τον επισκέπτη. Οι διαδρομές και τα σημεία καθορίζονται ανάλογα με το εικαστικό υλικό που διαθέτει η ΕΠΜΑΣ στις συλλογές της με θέμα του την Κέρκυρα. 2. Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά για επιλεγμένα έργα ορόσημα για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας. Η αυξανόμενη χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών και κυρίως για τουριστικούς σκοπούς, λόγω της «φορητότητας» και των σύγχρονων τεχνολογιών που αυτά ενσωματώνουν δημιουργεί την ανάγκη για την δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά που θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα έργα της μόνιμης συλλογής του Παραρτήματος σε σχέση με την τουριστική προβολή της Κέρκυρας. 3. Δημιουργία ακουστικής ξενάγησης στα έργα της μόνιμης συλλογής του Σελίδα 15 από 148

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Παραρτήματος της ΕΠΜΑΣ στην Κάτω Κορακιάνα, Τα κείμενα της ξενάγησης θα γραφτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται έμφαση αφενός στην πλούσια εικαστική παραγωγή των Ελλήνων καλλιτεχνών και αφετέρου στην επισήμανση της σχέσης τους με τα αντίστοιχα καλλιτεχνικά ρεύματα της Ευρώπης και τις επιδράσεις από τις σημαντικές πρωτεύουσες της τέχνης σε διαφορετικές εποχές όπως η Βενετία, το Μόναχο, το Παρίσι, οι ΗΠΑ κλπ 4. παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου για την τροφοδότηση των παραπάνω ψηφιακών δράσεων Το υλικό που θα υποστηρίζει εικαστικά τις προς υλοποίηση ψηφιακές δράσεις και θα ψηφιοποιηθεί υπολογίζεται στα 79 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής. Ωστόσο, στόχος μας είναι να εμπλουτιστεί με υφιστάμενο ψηφιακό υλικό καθώς και με άλλα τεκμήρια που θα προκύψουν από άλλα τη συμμετοχή της Πινακοθήκης προγράμματα όπως το «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης», που ευρίσκεται στα θετικά αξιολογηθέντα έργα της Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ. και ήδη στο στάδιο υλοποίησης 5. Yπηρεσίες δημοσιότητας Επίσης στα πλαίσια του έργου προβλέπονται και δράσεις προβολής και δημοσιότητας, οι οποίες συμβάλουν στην κοινοποίηση των κυριότερων σημείων που εξειδικεύουν το περιεχόμενο του έργου και αναδεικνύουν τη συμβατότητα του έργου με τις ανάγκες των ωφελούμενων. Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο σημείο 6. Βιωσιμότητα του έργου Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανανέωση του υλικού και η βιωσιμότητα του έργου, η ΕΠΜΑΣ στο πλαίσιο του έργου αναλαμβάνει να αναπτύξει ψηφιακό αρχείο έργων τέχνης με θέμα τους την Κέρκυρα. Το υλικό αυτό θα προέρχεται από το υφιστάμενο ψηφιακό αρχείο της ΕΠΜΑΣ (όπως πχ το αρχείο της φωτογράφου Μ. Χρουσάκη που προαναφέρθηκε) αλλά και από μεγάλες δημόσιες συλλογές, όπως η Πινακοθήκη Αβέρωφ, η Συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, η Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος, η Συλλογή Λεβέντη, το Ίδρυμα Γιαλλινά στην Κέρκυρα κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα προαναφερθέντα ιδρύματα θα αποστέλλουν ήδη ψηφιοποιημένο υλικό με θέμα την Κέρκυρα και το υλικό αυτό θα τροφοδοτεί το αρχείο το οποίο με τη σειρά του θα τροφοδοτεί με νέο υλικό τον διαδικτυακό κόμβο. Για αυτό τον σκοπό, η Εθνική Πινακοθήκη έχει έρθει σε συνεννόηση με τους αρμόδιους επιμελητές των συλλογών αυτών και βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση των ψηφιακών αντιγράφων των έργων. Ο Ανάδοχος στο σύστημά του (και συγκεκριμένα στο CMS) θα πρέπει να έχει προβλέψει τη συγκεκριμένη δυνατότητα εισαγωγής περιεχομένου από άλλες πηγές, τόσο της ΕΠΜΑΣ όσο και τρίτων και να αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει αυτό (το περιεχόμενο) να πληρεί για το σκοπό αυτό. Εξάλλου στη βιωσιμότητα θα συμβάλλουν 1. η επιτροπή που απαρτίστηκε για το λόγο αυτό από την ΕΠΜΑΣ 2. η πολύχρονη εμπειρία σε υλοποίηση και λειτουργία αντίστοιχων και πολύ Σελίδα 16 από 148

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου μεγαλύτερων μάλιστα έργων από την Εθνική Πινακοθήκη Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και ελέγχου των συστημάτων και της πιλοτικής φάσης του έργου θα επικεντρώνονται σε υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργίας εξοπλισμού και εφαρμογών, εκπαιδεύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Πινακοθήκης και υπηρεσίες web hosting. 7. Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing Το ζητούμενο σύστημα θα πρέπει να μπορεί να μπορεί να εκμεταλλεύεται υποδομές υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τεχνολογίες εικονικών μηχανών και θα μπορεί να παρέχει μεγάλο μέρος των λειτουργιών του (και δη το σύνολο των διαδικτυακών υπηρεσιών) μέσω εικονικών χώρων φιλοξενίας (vhosts και virtual apps). Τέλος το σύστημα θα πρέπει να αποφεύγει την οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά με την υποδομή, υπηρεσίες και λειτουργία συγκεκριμένων data centers, παραμένοντας σε διασυνδέσεις επιπέδου τυποποιημένων διεπαφών με τις σχετικές υπηρεσίες κάνοντας εύκολη τη μεταφορά του σε άλλο data center, εφόσον παρέχεται αντίστοιχο υπόστρωμα υπηρεσιών. Υποέργο 2 1. Προμήθεια εξοπλισμού Ο δικτυακός τόπος θα είναι προσβάσιμος και από τρεις σταθμούς πληροφόρησης που θα δημιουργηθούν στο χώρο του Παραρτήματος και των οποίων η προμήθεια ανήκει στο Υποέργο 2 Στα πλαίσια του Υποέργου 2 εντάσσεται η προμήθεια 30 συσκευών ακουστικής ξενάγησης με τα σχετικά συστήματα φόρτισής τους Στο ίδιο υποέργο ανήκει και η προμήθεια του Συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για τη λειτουργία του διαδικτυακού κόμβου του έργου Τέλος στο Υποέργο ανήκει η εγκατάσταση των παραπάνω και η πλήρης λειτουργία τους Α1.4 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα Το παρόν έργο θα αξιοποιεί το ήδη πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό της ΕΠΜΑΣ αλλά θα ενθαρρύνει και τη δημιουργία νέου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από το περιεχόμενο. Ιδιαίτερα θα αξιοποιηθούν και θα αναδειχθούν το υλικό από τους καταλόγους εκθέσεων που έχουν παρουσιαστεί στην Εθνική Πινακοθήκη, οι μονογραφίες Ελλήνων καλλιτεχνών, στις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στο έργο και τη ζωή τους, το σπάνιο υλικό από τα αρχεία καλλιτεχνών, το πλούσιο υλικό του φωτογραφικού αρχείου. Έτσι, το παρόν έργο επιχειρεί σε μεγάλο βαθμό να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με Σελίδα 17 από 148

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής περιεχομένου. Ταυτόχρονα όμως και μέσα από αυτούς τους στόχους επιτυγχάνεται και ο στόχος της προβολής του νησιού της Κέρκυρας στο τουριστικό κοινό με έναν πρωτότυπο, σύγχρονο, ελκυστικό τρόπο. Πιστεύουμε ότι με το παρόν έργο θα δημιουργήσουμε τη διάθεση στον δυνητικό επισκέπτη να έρθει στην Κέρκυρα, να επισκεφθεί τα μέρη που του προτείνουμε και να συμμετάσχει και ο ίδιος στη διαμόρφωση, στον εμπλουτισμό και στην αξιολόγηση του έργου. Είναι πεποίθησή μας ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό της Κέρκυρας. Όπως καταδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, είναι μεγάλος ο αριθμός τουριστών που ταξιδεύει με σκοπό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο μίας χώρας. Τα μουσεία, οι πινακοθήκες, τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα καθιερωμένα φεστιβάλ και οι εκθέσεις αποτελούν κίνητρο για την οργάνωση επισκέψεων αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας. Επίσης, είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών αυτών ενημερώνονται κυρίως από το διαδίκτυο εκ των προτέρων για τους διαθέσιμους προς επίσκεψη χώρους και οργανώνουν καλά την επίσκεψή τους. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο της τουριστικής προβολής της Κέρκυρας με εναλλακτικό τρόπο, όχι μόνο στον φυσικό χώρο του Παραρτήματος αλλά στο διαδίκτυο και στα νέα κινητά μέσα όπως τα Tablet pc, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Αναμενόμενα οφέλη η ύπαρξη του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης στο νησί είναι από μόνη της συγκριτικό πλεόνασμα για την Κέρκυρα. Η συμμετοχή του στο παρόν έργο θα ενισχύσει την ύπαρξή του, την εικόνα του, την προσφορά του στον τόπο. Με την υλοποίηση του έργου, η Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο αξιοποίησης όλης της πληροφορίας που αφορά στον εικαστικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας και της Κέρκυρας. Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης, η σε βάθος ανάλυση των έργων, η ανάπτυξη εφαρμογών για παιδιά και νέους, η δυνατότητα σχολιασμού και παρεμβάσεων από τους επισκέπτες κάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες άμεσα προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο, κάτοικο ή επισκέπτη του νησιού ή διαδικτυακό χρήστη και επομένως άμεσα αξιοποιήσιμες. Η επιστημονική καταγραφή στοιχείων που αφορούν στην συγκεκριμένη ιστορία και τον πολιτισμό θα αποτελέσει πηγή ενημέρωσης, γνώσης και εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης των θεμάτων που θα θίγονται, πέρα από τα συμβατικά μέσα. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να τροφοδοτήσουν την παραγωγή προωθητικών εργαλείων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες τα οποία μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στους επαγγελματίες της περιοχής. Ακόμα, το υλικό που θα διατίθεται μέσα από τον διαδικτυακό χάρτη, θα παρέχει αντιπροσωπευτική εικόνα για την συγκεκριμένη πολιτισμική πραγματικότητα και θα συμβάλλει στην επικοινωνία του ιδιαίτερου χαρακτήρα της τόσο στην Ελλάδα όσο Σελίδα 18 από 148

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου και στο παγκόσμιο κοινό. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί (εκτός άλλων) και η προσέλευση τουριστών στην περιοχή και θα ευνοηθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού. Δίνεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό που το μεγαλύτερο μέρος του υπάρχει μόνο στην Πινακοθήκη της Αθήνας και το οποίο δεν βρίσκεται πάντα εκτεθειμένο. Επίσης μεγιστοποιείται η πρόσβαση σε υλικό από αρχεία καλλιτεχνών που ψηφιοποιείται και εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό. Δημιουργείται μεγάλο ψηφιακό αρχείο με έργα τέχνης σχετικά με την Κέρκυρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μέσα από τη συνεργασία με σημαντικούς φορείς, το έργο τροφοδοτείται με νέο υλικό. Δημιουργείται έτσι συνεχές ενδιαφέρον και ενθαρρύνονται οι πολλαπλές επισκέψεις στον διαδικτυακό τόπο. Υλοποίηση έργο πιλότο και για άλλα μουσεία και πολιτιστικούς φορείς με σχετικό υλικό ώστε η πρόσβαση των πολιτιστικών τεκμηρίων στο ευρύ κοινό μέσα από τις νέες τεχνολογίες να αυξηθεί και να μεγιστοποιηθεί. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης καθώς η υψηλή αισθητική αλλά και η ευχρηστία του θα δημιουργήσουν τη διάθεση για επίσκεψη τόσο στα προβαλλόμενα μέρη όσο και στην ίδια τη μόνιμη έκθεση. Το σκεπτικό του έργου είναι να ενθαρρύνει την επικοινωνία με τους επισκέπτες, τη διαδραστικότητα, το μοίρασμα της εμπειρίας (εικαστικής και τουριστικής), την έκφραση της προσωπικής τους άποψης και την αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος. Για αυτό το σκοπό το έργο θα αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η διάχυση του υλικού και η μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στο έργο. επίσης ότι η υλοποίηση του παρόντος έργου θα βελτιώσει την εικόνα της Κέρκυρας και θα την καταστήσει έναν προορισμό που συνδυάζει δημιουργικά τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες Το παρόν έργο αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και επομένως στην αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού. Σε σχέση με τις ομάδες κοινού που ωφελούνται άμεσα από το έργο, αυτές έχουν ως εξής: Ευρύ κοινό ενήλικες επισκέπτες (Έλληνες και ξένοι) Οι ενήλικες επισκέπτες έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Με το παρόν έργο θα δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες της Κέρκυρας να γνωρίσουν καλύτερα την εικαστική δημιουργία στην Ελλάδα και να επισκεφθούν έναν χώρο στο οποίο θα έχουν πράγματα να κάνουν (επίσκεψη έκθεσης, ακουστική ξενάγηση, ηλεκτρονικοί σταθμοί πληροφόρησης). Η παροχή της δυνατότητας πρόσβασης και περιήγησης στους χώρους και στα εκθέματα ενός μουσείου και ενός ολόκληρου τόπου εξ αποστάσεως, χωρίς δηλαδή να Σελίδα 19 από 148

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών στις εγκαταστάσεις αυτού, αναμένεται να ισχυροποιήσει τη θέληση και τη βούληση των ήδη υπέρμαχων της «μουσειακής» επαφής με τις πολιτισμικές και πολιτιστικές κοιτίδες εθνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς και παράλληλα, θα προσφέρει νέα κίνητρα και θα ανοίξει καινούριους ορίζοντες σε δυνητικούς επισκέπτες μέσα από το συντελούμενο «άνοιγμα» στην «αγορά» και την παροχή καινοτόμων και ως έναν βαθμό ανήκουστων προ μερικών ετών, δυνατοτήτων προσπέλασης στα μουσειακά εκθέματα. Επίσης, με την ανανέωση του υλικού και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των επισκεπτών μπορεί να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός χώρος αναφοράς για το νησί στον οποίο οι λάτρεις της Κέρκυρας και της τέχνης θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν με ιδέες και προτάσεις. Νέοι επισκέπτες της Κέρκυρας Οι νέοι επισκέπτες της Κέρκυρας θα έχουν στη διάθεσή τους υλικό μέσα από το οποίο θα γνωρίσουν καλύτερα το νησί και την τέχνη. Επίσης θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, να διατυπώσουν τη γνώμη τους, να εκφραστούν δημιουργικά για τα έργα και την Κέρκυρα και να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του έργου. Με αυτό τον τρόπο η Πινακοθήκη γίνεται ένας προσβάσιμος χώρος και οι νέοι εξοικειώνονται με αυτόν. Ταυτόχρονα νιώθουν ότι συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός ζωντανού έργου ακόμη και από το σπίτι τους. Α1.5 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι δράσεις του έργου είναι απόλυτα συντονισμένες με τους στρατηγικούς άξονες και τους στόχους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και της Πρόσκλησης 45 για τον τουρισμό, που αποβλέπουν στην ευρύτερη δυνατή προβολή του Ελληνικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αξιοποίησή του για την επίτευξη εθνικών στόχων, όπως η μεγιστοποίηση της προσέλκυσης επισκεπτών με ενδιαφέρον για τον Πολιτιστικό Τουρισμό. Ταυτόχρονα όμως και μέσα από αυτούς τους στόχους επιτυγχάνεται και ο στόχος της προβολής του νησιού της Κέρκυρας στο τουριστικό κοινό με έναν πρωτότυπο, σύγχρονο, ελκυστικό τρόπο. Πιστεύουμε ότι με το παρόν έργο θα δημιουργήσουμε τη διάθεση στον δυνητικό επισκέπτη να έρθει στην Κέρκυρα, να επισκεφθεί τα μέρη που του προτείνουμε και να συμμετάσχει και ο ίδιος στη διαμόρφωση, στον εμπλουτισμό και στην αξιολόγηση του έργου. Είναι πεποίθησή μας ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό της Κέρκυρας. Όπως καταδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, είναι μεγάλος ο αριθμός τουριστών που ταξιδεύει με σκοπό να γνωρίσει τον πολιτιστικό πλούτο μίας χώρας. Τα μουσεία, οι πινακοθήκες, τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα καθιερωμένα φεστιβάλ και οι εκθέσεις αποτελούν κίνητρο για την οργάνωση επισκέψεων αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας. Επίσης, είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών αυτών ενημερώνονται κυρίως από το διαδίκτυο εκ των προτέρων για τους διαθέσιμους προς επίσκεψη χώρους και οργανώνουν καλά την επίσκεψή τους. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο της τουριστικής προβολής Σελίδα 20 από 148

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η με αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακοί Δελφοί» Αναθέτουσα Αρχή: Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισμός: 170.223,58 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 209.375,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.116/ΨΣ6437-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.116/ΨΣ6437-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374038 Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική Συμπόσιο : Η Europeana στην Ελλάδα ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 19 Οκτωβρίου 2010 Περιεχόμενα Europeana

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα