Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,65 ( χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,95 ( με ΦΠΑ) Προϋπολογισμός με δικαιώματα προαίρεσης: ,65 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός με δικαιώματα προαίρεσης: ,95 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 16 μήνες «Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 18/03/14 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων 24/01/14 Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 31/01/14 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 27/01/14 και 29/01/14 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...6 Συντομογραφίες...6 Α1. Περιβάλλον του Έργου...8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης...8 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...9 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...10 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...10 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...11 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...11 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...13 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 15 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...15 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...17 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...18 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή...20 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...22 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...22 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...24 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...26 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...27 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 Υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος και εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων...27 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής»...28 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Εμπλουτισμός ιστοτόπου»...28 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Πλατφόρμα Ψηφιακής Μουσειογραφίας». 30

3 Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα 5 «Πολυκαναλικές εφαρμογές (έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και social media)»...31 Α3.4.6 Λειτουργική Ενότητα 6 «Κινητές Ψηφιακές Νησίδες και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού»...32 Α3.4.7 Λειτουργική Ενότητα 7 «Δημιουργία λημμάτων στη Wikipedia»...33 Α3.4.8 Λειτουργική ενότητα 8 «Δράσεις δημοσιότητας και προβολής»...33 Α3.4.9 Λειτουργική ενότητα 9 «Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας»...34 Α Λειτουργική Ενότητα 10 «Υπηρεσίας Φιλοξενίας σε Data Center» 34 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...35 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...36 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...36 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...38 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...39 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...40 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...40 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...41 Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου 41 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...48 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...50 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...51 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...51 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...51 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...52 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Υπηρεσίες Συντήρησης...53 Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...54 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...54 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...54 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...54 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...55 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης 55 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...55

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Η δυνατότητα προσπέλασης του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης από όσο δυνατόν ευρύτερα κοινό αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα του έργου «Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο» Το έργο αποτελείται καταρχάς από υπηρεσίες επιμέλειας του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης ώστε να μπορεί να διατεθεί ελεύθερα (προδιαγραφές διαλειτουργικότητας ΕΚΤ, εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων). Επίσης στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί ειδική μελέτη ψηφιακής στρατηγικής που θα προδιαγράψει τις μετέπειτα ενέργειες της Εθνικής Πινακοθήκης, σε σχέση με την παρουσία της στο διαδίκτυο και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εν γένει. Οι Ενότητες Εργασίας του παρόντος έργου είναι συνοπτικά οι εξής: ΕE1.1: Υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος ΕΕ1.2 Υπηρεσίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων ΕΕ2.3: Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής EE 2.4: Εμπλουτισμός ιστοτόπου Εξατομικευμένες σελίδες Εκπαιδευτικές εφαρμογές Mobile website Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα Στα παρασκήνια της Εθνικής Πινακοθήκης EE2.5 Πλατφόρμα Ψηφιακής Μουσειογραφίας EE2.6 Δημιουργία λημμάτων στη Wikipedia EE2.7Κ ινητές Ψηφιακές Νησίδες EE2.8 Πολυκαναλικές εφαρμογές (έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και social media) Ψηφιακή Εικαστική Βιβλιοθήκη Περιήγηση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Αθήνα Eφαρμογή ανακάλυψης των σημαντικότερων έργων της Εθνικής Πινακοθήκη Every Day Other Artwork Facebook εφαρμογή για την αξιοποίησης της διαδικτυακής συλλογής της Πινακοθήκης EE9 Δράσεις δημοσιότητας EE10 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας Κύριοι σκοποί του έργου είναι: να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην κατασκευή ανθρωποκεντρικών μουσειακών εμπειριών, στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής Σελίδα 4 από 55

5 περιεχομένου. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο που συνδέεται με το κλείσιμο που βασικού της εκθεσιακού χώρου, δηλαδή την εξασφάλιση της συνεχούς δραστηριότητάς της όχι πια στον φυσικό της χώρο, αλλά στο διαδίκτυο και στα νέα κινητά μέσα, όπως τα Tablet pc, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) του έργου βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής της ΕΠΜΑΣ, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από αυτή. Από τη φύση τους, τα έργα οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή και ως εκ τούτου το μέλλον τους είναι λιγότερο προβλέψιμο από μια συνήθη εργασία. Βασικό χαρακτηριστικό των κινδύνων είναι ότι η εμφάνισή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καλή εκτέλεση ενός έργου. Επομένως η έγκαιρη αντιμετώπισή τους έχει μεγάλη σημασία. Το έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό. Σελίδα 5 από 55

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν - ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος - ΕΠΠΕ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου - ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» - Π.Π. Προγραμματική Περίοδος - ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο - ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο - ΘΟΕ Θεματική Ομάδα Εργασίας - ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου - ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - PC Personal Computer - SMS Short Messaging System - H/W Hardware - S/W Software - Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - PDF Portable Document FormatODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition Σελίδα 6 από 55

7 - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open Σελίδα 7 από 55

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου O βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Πινακοθήκη, και το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου Επίσης στο έργο συμμετέχει και το ΕΚΤ μέσα από το αρχικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με την Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου και όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια. Το πλαίσιο συνεργασίας νοείται (μαζί με τους σχετικούς του πίνακες) ως αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας και οι συμμετέχοντες οφείλουν να μελετήσουν και να το λάβουν υπόψη τους κατά την προετοιμασία της προσφοράς. Α1.1.1Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης Η Εθνική Πινακοθήκη, το μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Νεότερης Ελληνικής Τέχνης στην Ελλάδα που έχει ήδη κλείσει 112 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (από τον Απρίλιο του 1900), διαθέτει μια πλουσιότατη συλλογή έργων τέχνης - ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, σχεδίων, νέων μέσων έκφρασης και διακοσμητικής - που καλύπτει την εξελικτική πορεία της ελληνικής τέχνης, από τα μεταβυζαντινά χρόνια έως τις ημέρες μας. Ο μεγαλύτερος όγκος των συλλογών εικαστικών έργων (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικών, σχεδίων, κλπ.), καθώς και χειρογράφων, βιβλίων, αρχείων, φύλλων Τύπου σχετικών με την τέχνη, τους καλλιτέχνες, τα εικαστικά και πολιτιστικά δρώμενα κάθε εποχής, φωτογραφιών, κασετών video, κλπ. είναι εξαιρετικά ελκυστικός, μοναδικός και αναφέρεται σε έργα που χρονολογούνται από το 15ο αιώνα έως σήμερα. Σημαντικά επίσης έργα βρίσκονται και στα Παραρτήματα της ΕΠΜΑΣ στην Κέρκυρα, το Ναύπλιο και την Σπάρτη. Παράλληλα η πλούσια βιβλιοθήκη της, εξειδικευμένη στην ιστορία της τέχνης και με σπάνιο και δυσεύρετο αρχειακό υλικό, αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας πολλών δεκαετιών, αποτελεί το βασικό κέντρο ερευνητικής εργασίας πάνω σε θέματα τέχνης, κυρίως της ελληνικής. Η Εθνική Πινακοθήκη, ως σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, επιφορτισμένος όχι μόνο με την επιμέλεια και προστασία των θησαυρών που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, αλλά προπαντός με τη διάδοσή τους σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από την εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα, έχει εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι δυνατότητες που προσφέρουν ως νέα μέσα διαχείρισης και ερμηνείας του πολιτιστικού υλικού, ως εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως εκπαιδευτικά μέσα, καθιστούν την Εθνική Πινακοθήκη ένα μουσείο εξωστρεφές το οποίο γύρω από τις συλλογές του μπορεί να στήνει κανάλια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, προσφέροντας όχι μόνο γνώση γύρω από θέματα της ιστορίας της τέχνης, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα μιας ευχάριστης και, γιατί όχι, ψυχαγωγικής ενασχόλησης. Σελίδα 8 από 55

9 Α1.1.2 τουέργου Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση O βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Πινακοθήκη, και το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Επίσης στο έργο συμμετέχει και το ΕΚΤ μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με την Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο Η Αναθέτουσα Αρχή έχει καταρτίσει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, όλες τις επιτροπές για το έργο, ήτοι για την προετοιμασία και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και έως την κατακύρωσή του σε Ανάδοχο, τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με δύο αντικαταστάτες. για την εξέταση τυχόν ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών και γενικά των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από το νόμο, επίσης τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων με δύο αντικαταστάτες, τα κύρια μέλη της οποίας είναι διακριτά από αυτά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, τριμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) με δύο αντικαταστάτες με βασικό στόχο την προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενημερώνεται κάθε τέλος του μήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήμα Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που θα λαμβάνει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Σελίδα 9 από 55

10 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Εθνική Πινακοθήκη περικλείει στις συλλογές της περισσότερα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καλύπτοντας μια περίοδο από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Διαθέτει επίσης μία αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Ο θεσμικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης είναι η συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και έκθεση έργων τέχνης, με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, την δια βίου εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία που αυτή προσφέρει, αλλά και την αυτογνωσία των Ελλήνων με τη βοήθεια της ιστορίας της τέχνης, η οποία εκφράζει σε συμβολικό επίπεδο τον εθνικό βίο. Η Εθνική Πινακοθήκη έχει από το καλοκαίρι του 2013 σταματήσει την εκθεσιακή της δραστηριότητα στο κεντρικό της κτίριο, λόγω των κατασκευαστικών έργων επέκτασης αυτού. Επειδή όμως η Εθνική Πινακοθήκη θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να δηλώνει την παρουσία της ακόμη και χωρίς τον κύριο εκθεσιακό της χώρο, επιθυμεί να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας: εγκατάσταση ψηφιακών νησίδων σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω φορητών συσκευών, ερμηνευτικά κινητά προγράμματα, συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας, αυξανόμενη χρήση του βίντεο και γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο. Α1.1.4 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Όπως αναφέρθηκε και στο Α1.2, η κυριότερη συμβολή του παρόντος έργου στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες της Εθνικής Πινακοθήκης αφορά τη συνέχιση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της (που αποτελούν και την κύρια παρεχόμενη υπηρεσία) με τη συμβολή των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Οι «βιωματικές νησίδες» σκοπεύουν ακριβώς στην έκθεση στο κοινό των εκθεμάτων της Πινακοθήκης και τη διάδοσή τους σε «φυσικούς επισκέπτες» (των νησίδων). Παράλληλα, η παρουσίαση των εφαρμογών και των σχετικών με το έργο ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, ενισχύει τις διαδικτυακές υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η Εθνική Πινακοθήκη μέσα από τις ήδη υλοποιημένες από προηγούμενα έργα αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές της. Η διαχείριση του παρόντος έργου έχει θεσμοθετηθεί, αφενός μέσα από τις διατάξεις του συστήματος επάρκειας που διαθέτει η Εθνική Πινακοθήκη, ενώ υπάρχει και η επιτυχημένη εμπειρία της διαχείρισης και υλοποίησης των έργων του Γ ΚΠΣ και της Ψηφιακής Σύγκλισης. Συγκεκριμένα, την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση του έργου αναλαμβάνει η κα Μαρίνα Μακρή (Υπεύθυνη Λογιστηρίου), με μακρόχρονη πείρα σε αντίστοιχα θέματα. Η κα Μακρή έχει διαχειριστεί όλα τα έργα της Πινακοθήκης κατά το Γ ΚΠΣ, αλλά και τα τρέχοντα της Ψηφιακής Σύγκλισης μέσα στα οποία και οι διεθνείς διαγωνισμοί των έργων που προαναφέρθηκαν. Στον προσυμβατικό έλεγχο θα συμμετέχει και ο Νομικός Σύμβουλος της Πινακοθήκης, κ. Οικονομόπουλος, ο οποίος έχει χειριστεί με επιτυχία τις αντίστοιχες ενέργειες της Πινακοθήκης στο παρελθόν. Σελίδα 10 από 55

11 Α1.1.5 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το οργανόγραμμα της Εθνικής Πινακοθήκης διαμορφώνεται σήμερα ως εξής: Α1.1.6 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Η Εθνική Πινακοθήκη περικλείει στις συλλογές της περισσότερα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καλύπτοντας μια περίοδο από τα μεταβυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Διαθέτει επίσης μία αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Ο θεσμικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης είναι η συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη και έκθεση έργων τέχνης, με σκοπό την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, την δια βίου εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και την ψυχαγωγία που αυτή προσφέρει, αλλά και την αυτογνωσία των Ελλήνων με τη βοήθεια της ιστορίας της τέχνης, η οποία εκφράζει σε συμβολικό επίπεδο τον εθνικό βίο. Η όσο το δυνατόν αμεσότερη προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων από τον επισκέπτη είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την Εθνική Πινακοθήκη. Η παύση της λειτουργίας του κεντρικού εκθεσιακού της κτιρίου από τα μέσα 2013 και έως το τέλος του 2015 εμποδίζει αυτή την ουσιαστική προσφορά προς τους πολίτες και κύρια επιχειρησιακή δραστηριότητά της. Το παρόν έργο έρχεται να περιορίσει το εκθεσιακό κενό δημιουργώντας τις εκθεσιακές «νησίδες» μέσα από τις οποίες τα έργα της Πινακοθήκης θα είναι «επισκέψιμα» σε «φυσικούς» χρήστες. Η παρουσίαση των συλλογών της άλλωστε στον παγκόσμιο ιστό με έναν ιδιαιτέρα δυναμικό Σελίδα 11 από 55

12 διαδικτυακό τόπο και η διάθεση χιλιάδων αντικειμένων από τις συλλογές της μέσω ενός διαδικτυακού μηχανισμού αναζήτησης, υποδηλώνουν με σαφήνεια πώς η Εθνική Πινακοθήκη γνωρίζει ότι τα μέσα που διαθέτουν οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά στη διάδοση της γνώσης όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από το αποθ ησαυρισμένο υλικό των συλλογών της. Εντούτοις, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σε αυτή την κατεύθυνση προϋποθέτει την ολοκλήρωση του υλοποιούμενου έργου στην οποία εντάσσεται ο παρών διαγωνισμός, που έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει μία εκπαιδευτικού τύπου προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων που θα παρέχει στους εξ αποστάσεως επισκέπτες. Τέλος, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία σήμερα για την παροχή πρόσβασης σε εμποδιζόμενα άτομα στο περιεχόμενο της Εθνικής Πινακοθήκης, προϋποθέτει επίσης την ολοκλήρωση της υλοποιούμενης Πράξης. Το παρόν έργο επιχειρεί ακόμα να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην κατασκευή ανθρωποκεντρικών μουσειακών εμπειριών, στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής περιεχομένου. Επομένως, η διανομή διαδραστικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμβάλλει στους στόχους του έργου, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει και τον ιδιαίτερο στόχο που συνδέεται με το κλείσιμο που βασικού της εκθεσιακού χώρου, δηλαδή την εξασφάλιση της συνεχούς δραστηριότητάς της όχι πια στον φυσικό της χώρο, αλλά στο διαδίκτυο και στα νέα κινητά μέσα, όπως τα Tablet pc, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Με το παρόν έργο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη ύπαρξης σταθερού εκθεσιακού χώρου. Επίσης αξιοποιείται με νέο, σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο όλο το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα της Εθνικής Πινακοθήκης. Οι επιμελητές αποκτούν νέες δεξιότητες καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας ψηφιακής πλέον επιμέλειας, με αφετηρία τη συμβατική επιμέλεια συλλογών και εκθέσεων αλλά σε νέες πλατφόρμες με νέα δεδομένα, με βασική επιδίωξη τη διεύρυνση της πρόσβασης στο περιεχόμενό της. Με το συγκεκριμένο έργο θα διευρυνθεί το κοινό της ΕΠΜΑΣ καθώς θα αίρονται διάφοροι περιορισμοί (γεωγραφικοί, οικονομικοί, ηλικιακοί, φυσικοί) και θα προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη χρήση των ΤΠΕ από πολλές και διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Επίσης, θα ενδυναμωθεί ο εκπαιδευτικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης αλλά και η μουσειακή εκπαίδευση γενικότερα, καθώς πολλές από τις προς υλοποίηση εφαρμογές του έργου είναι δομημένες με παιδαγωγικά κριτήρια και στοχεύουν στην αξιοποίησή τους από τα ελληνικά σχολεία. Τέλος θα δημιουργηθεί μία κοινότητα χρηστών που θα παρακολουθεί και θα αλληλεπιδρά γύρω από το έργο της ΕΠΜΑΣ, ειδικά όταν η τελευταία δεν θα διαθέτει σταθερό εκθεσιακό χώρο, καθώς τα εκθέματα και οι δραστηριότητες της θα αποτελούν αφορμές για διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις, προβληματισμό, έκφραση απόψεων, ιδεών και δημιουργικότητας, μέσα από την κοινωνική δικτύωση και τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Σελίδα 12 από 55

13 Α1.1.7 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Η Εθνική Πινακοθήκη διαθέτει σημαντικό και σύγχρονο εξοπλισμό, μοντέρνο διαδικτυακό κόμβο με καινοτομικές εφαρμογές, δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς και πάνω από 60 θέσεις εργασίας των στελεχών και συνεργατών της. Στην υλικοτεχνική της υποδομή περιλαμβάνονται 5 Servers, 62 Τερματικά, 3 Δικτυακοί Εκτυπωτές, 13 Εκτυπωτές και 4 Σαρωτές Εικόνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικό διάγραμμα του υφιστάμενου εξοπλισμού: SERVER ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ& ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΣΟΥΤΖΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 1 Terminal Server DELL power edge 2850 WINDOWS 2003 SERVER Web Server DELL power edge 2850 WINDOWS 2003 SERVER SQL server DELL power edge 6850 WINDOWS 2003 SERVER 2005 NAS STORAGE DELL EMC FILE/SQL SERVER ME SQL DELL POWEREDGER320 WINDOWS 2008R2 SERVER 2008R2 FILE/SQL SERVER ME SQL DELL DELL POWEREDGE WINDOWS 2008R2 SERVER 2008R2 R310 APLICATION SERVER DELL POWEREDGE T310 LINUX UBUNTOU APLICATION SERVER ASUS PC WIN 2000 SERVER PERSONAL COMPUTER ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ& ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΣΟΥΤΖΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ PC DELL OPTIPLEXGX620 WIN XP PRO PC DELL OPTIPLEXGX620 WIN XP PRO PC DELL OPTIPLEXGX620 WIN XP PRO PC IBM LENOVO XP PRO PC IBM LENOVO XP PRO PC IBM LENOVO XP PRO PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC DELL OPTIPLEX 3010 WIN 7 64 BIT PC HP COMPAQ CELERON WIN XP PRO PC HP COMPAQ CELERON WIN XP PRO PC HP COMPAQ CELERON WIN XP PRO Σελίδα 13 από 55

14 PC LENOVO IBM THINKCENTER WIN XP PRO PC LENOVO IBM THINKCENTER WIN XP PRO PC LENOVO IBM THINKCENTER WIN XP PRO PC HPXW 4600 WORKSTATION WIN XP/VISTA 32 BIT PC HPXW 4600 WORKSTATION WIN XP/VISTA 32 BIT PC HPXW 4600 WORKSTATION WIN XP/VISTA 32 BIT PC TURBOX P4.32 WIN XP PC TURBOX P4.32 WIN XP PC TURBOX P4.32 WIN XP Η Εθνική Πινακοθήκη κάνει ήδη ευρεία χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα από διάφορες δράσεις και πλατφόρμες: σύστημα ψηφιακής τεκμηρίωσης συλλογών και δραστηριοτήτων MuseumPlus, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την άντληση περιεχομένου για τις εφαρμογές, σύγχρονος ιστότοπος με διαδραστικές εφαρμογές για την ανάδειξη της μόνιμης έκθεσης και για τη διεύρυνση της πρόσβασης στο πλούσιο αρχειακό υλικό της Βιβλιοθήκης (σε εξέλιξη), το πρώτο εικονικό μουσείο για την επιστήμη της συντήρησης (σε εξέλιξη) και παραγωγή εκπαιδευτικών πολυμεσικών τίτλων, χρηματοδοτημένα από προγράμματα της ΚτΠ και της Ψηφιακής Σύγκλισης ). Επίσης η Πινακοθήκη συμμετέχει ως πάροχος περιεχομένου στα ευρωπαϊκά προγράμματα Digitizing Contemporary Art και Europeana Inside. Οι παραπάνω δράσεις και πλατφόρμες δημιουργούν τις κατάλληλες υποδομές για να συνεχίσει να επικοινωνεί, μέσα από διάφορα κανάλια διανομής περιεχομένου, τους θησαυρούς, τις εκθέσεις και τις δραστηριότητές της στο ευρύ κοινό. Οι διαδικτυακές εφαρμογές συντηρούνται από τους αναδόχους, έχει δε προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον τακτικό προϋπολογισμό της Πινακοθήκης. Η Πινακοθήκη διαθέτει στο κεντρικό της κτίριο και εκτεταμένο δίκτυο 1Gbps, το οποίο για το χρονικό διάστημα της μη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου δεν θα υφίσταται και έχει εγκατασταθεί από προσωρινό δίκτυο στους χώρους που μεταφέρθηκαν οι λειτουργικές της μονάδες στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί. Με την επανεγκατάσταση και επαναλειτουργία του κεντρικού κτιρίου το πρότερο δίκτυο θα επαναλειτουργήσει επίσης. Από όλο τον υφιστάμενο εξοπλισμό, στο έργο θα χρησιμοποιηθεί μόνο ένας Database/Application Server (που θα εμπεριέχει το λογισμικό MuseumPlus και τα σχετικά αρχεία μεταδεδομένων και ψηφιακών αντιτύπων) και ένας web server, και βέβαια οι θέσεις εργασίας των στελεχών της Πινακοθήκης που θα συνεισφέρουν στο έργο ως χρήστες του MuseumPlus και (μετά την οριστική παραλαβή) για την ανανέωση του περιεχομένου. Τη στήριξη λειτουργίας του έργου αναλαμβάνει ειδική ομάδα που έχει ήδη συστηθεί. Της ομάδας προΐσταται η ίδια η κα Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Διευθύντρια της Πινακοθήκης και στην οποία συμμετέχουν ακόμα οι κυρίες Όλγα Μεντζαφού, Ειδική σύμβουλος της ΕΠΜΑΣ, η κα Έφη Αγαθονίκου και η κα Ελπινίκη Μεϊντάνη. Πρόκειται για μία πολύ ισχυρή ομάδα, η οποία όμως αντικατοπτρίζει τη θέληση της Εθνικής Πινακοθήκης όχι μόνο για βιωσιμότητα, αλλά και για επέκταση και εμπλουτισμό του έργου. Σελίδα 14 από 55

15 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείμενο του Έργου Η δυνατότητα προσπέλασης του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης από όσο δυνατόν ευρύτερα κοινά αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα του παρόντος έργου.το έργο αποτελείται καταρχάς από υπηρεσίες επιμέλειας του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής Πινακοθήκης ώστε να μπορεί να διατεθεί ελεύθερα (προδιαγραφές διαλειτουργικότητας ΕΚΤ, εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων). Επίσης στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί ειδική μελέτη ψηφιακής στρατηγικής που θα προδιαγράψει τις μετέπειτα ενέργειες της Εθνικής Πινακοθήκης, σε σχέση με την παρουσία της στο διαδίκτυο και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εν γένει. Αφετέρου το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες διάθεσης του πλούτου αυτού στους πολίτες μέσα από τα παρακάτω κανάλια διανομής περιεχομένου: Διαδικτυακός τόπος της Εθνικής Πινακοθήκης. Απαιτείται ο εμπλουτισμός του ιστοτόπου της Εθνικής Πινακοθήκης με νέο περιεχόμενο (διαδραστικές εφαρμογές) και ο λειτουργικός επανασχεδιασμός του με νέες λειτουργικότητες (πχ εξατομικευμένες σελίδες, εκπαιδευτικές εφαρμογές, Mobile website, δασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα, Εφαμογή «Στα παρασκήνια της Εθνικής Πινακοθήκης») Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Θα γίνει η δημιουργία και μεταφόρτωση 200 λημμάτων στη Wikipedia, 400 επιλεγμένων ψηφιακών τεκμηρίων στα wikisource και wikimedia καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίου για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιστημονική ομάδα της Εθνικής Πινακοθήκης. Ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη Europeana. Το σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων της Εθνικής Πινακοθήκης ( αντικείμενα) θα ενταχθεί μέσω συγκομιδής στην Ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη Europeana. Εφαρμογές για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες. Θα αναπτυχθούν τέσσερις εφαρμογές για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες για την προβολή των συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης και τη διάθεση τους στο κοινό για σχολιασμό, διαμοίραση κ.ο.κ Εκθεσιακός χώρος της Εθνικής Γλυπτοθήκης και άλλων πολιτιστικών οργανισμών. Θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού των ψηφιακών νησίδων, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε πολιτιστικούς οργανισμούς. και θα προβάλουν το περιεχόμενο της Εθνικής Πινακοθήκης. Επίσης, στο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης θα ενσωματωθούν στο μουσειογραφικό σχεδιασμό της έκθεσης, που θα αφορά σε ένα μικρό μέρος της μόνιμης έκθεσης του κεντρικού κτιρίου, δύο οθόνες αφής με σκοπό την ενίσχυσης της ερμηνευτικής αφήγησης με υλικό που δεν μπορεί να εκτεθεί λόγω έλλειψης χώρου αλλά και τον εμπλουτισμό της μουσειακής εμπειρίας του επισκέπτη. Ο προβλεπόμενος εξοπλισμός αποτελείται από 1. Έντεκα (11) οθόνες αφής Έντεκα (11) συνοδευτικούς Η/Υ 3. Δέκα (10) συστήματα κινητών νησίδων Για την εξοικονόμηση στην δημιουργία πόρων θα αξιοποιηθεί το ψηφιοποιημένο υλικό της Εθνικής Πινακοθήκης στην παραγωγή των εφαρμογών του παρόντος έργου και το παραγόμενο υλικό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατίθεται σε περισσότερες από μία εφαρμογές και σε περισσότερα από ένα κανάλια όπως π.χ διαδίκτυο, κινητές συσκευές, κοινωνικά δίκτυα, κλπ Σελίδα 15 από 55

16 Οι Ενότητες Εργασίας του έργου είναι συνοπτικά οι εξής Υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος Υπηρεσίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής Εμπλουτισμός ιστοτόπου Εξατομικευμένες σελίδες Εκπαιδευτικές εφαρμογέςmobile website Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα Στα παρασκήνια της Εθνικής Πινακοθήκης Πλατφόρμα Ψηφιακής Μουσειογραφίας Δημιουργία λημμάτων στη Wikipedia Κινητές Ψηφιακές Νησίδες (συμπεριλαμβανομένων προμήθειας και εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού) Πολυκαναλικές εφαρμογές (έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και social media) Ψηφιακή Εικαστική Βιβλιοθήκη Περιήγηση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Αθήνα Eφαρμογή ανακάλυψης των σημαντικότερων έργων της Εθνικής Πινακοθήκη Every Day Other Artwork Facebook εφαρμογή για την αξιοποίησης της διαδικτυακής συλλογής της Πινακοθήκης Δράσεις δημοσιότητας Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και θα καταλήγουν στα παρακάτω παραδοτέα: 1.Υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος 2.Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής 3.Υπηρεσίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων 4.Υπηρεσίες καταγραφής 200 λημμάτων στη Wikipedia 5.Εκπαίδευση επιστημονικής ομάδας της ΕΠΜΑΣ στην καταγραφή λημμάτων στη Wikipedia 6.Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις «ψηφιακές νησίδες» 7.Δημιουργία εξατομικευμένης σελίδας 8.Εκπαιδευτικές εφαρμογές μετασχηματισμένες για τον εμπλουτισμό του ιστοτόπου 9.Δημιουργία Mobile website 10.Διασύνδεση ιστοτόπου με κοινωνικά δίκτυα 11.Εφαρμογή «Στα παρασκήνια της Εθνικής Πινακοθήκης» πλήρως ανεπτυγμένη 12.Πλατφόρμα Ψηφιακής Μουσειογραφίας πλήρως ανεπτυγμένη 13.Εφαρμογή για ταμπλέτες «Ψηφιακή Εικαστική Βιβλιοθήκη» πλήρως ανεπτυγμένη 14.Εφαρμογή περιήγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Αθήνα για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες πλήρως ανεπτυγμένη 15.Eφαρμογή ανακάλυψης των σημαντικότερων έργων της Εθνικής Πινακοθήκη για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες πλήρως ανεπτυγμένη 16.Εφαρμογή για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες «Every Day Other Artwork» πλήρως ανεπτυγμένη 17.Facebook εφαρμογή για την αξιοποίησης της διαδικτυακής συλλογής της Πινακοθήκης πλήρως ανεπτυγμένη 18.Εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών Σελίδα 16 από 55

17 19.Εγκατεστημένα διαδραστικά εκθεμάτα 20.Φιλοξενία σε Data Center για 10 μήνες ξεκινώντας από την έναρξη της φάσης πιλοτικής λειτουργίας 21.Έκθεση για υπηρεσίες δημοσιότητας πλήρως υλοποιημένες 22.Αναφορά πραγματοποιηθέντων ελέγχων εφαρμογών και συνολικού συστήματος 23.Αναφορά αποτελεσμάτων αξιολόγησης 24.Αποτελέσματα υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 25.Εκπαίδευση προσωπικού στην διαχείριση και χρήση του συστήματος Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η Εθνική Πινακοθήκη, ως σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός, επιφορτισμένος όχι μόνο με την επιμέλεια και προστασία των θησαυρών που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, αλλά προπαντός με τη διάδοσή τους σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από την εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα, έχει εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι δυνατότητες που προσφέρουν ως νέα μέσα διαχείρισης και ερμηνείας του πολιτιστικού υλικού, ως εργαλεία επικοινωνίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως εκπαιδευτικά μέσα, καθιστούν την Εθνική Πινακοθήκη ένα μουσείο εξωστρεφές το οποίο γύρω από τις συλλογές του μπορεί να στήνει κανάλια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, προσφέροντας όχι μόνο γνώση γύρω από θέματα της ιστορίας της τέχνης, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα μιας ευχάριστης και, γιατί όχι, ψυχαγωγικής ενασχόλησης. Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός Οι εφαρμογές του παρόντος έργου εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών πολλαπλών ομάδων κοινού (ομάδες στόχοι-target groups): - φιλότεχνοι, - παιδιά και νέοι, - εκπαιδευτικοί, - ερευνητές της ελληνικής τέχνης, - καλλιτέχνες, - ελληνική μουσειακή κοινότητα. Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση πληθυσμιακών ομάδων με γεωγραφικό κριτήριο, τα προγράμματα του έργου απευθύνονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό της Αθήνας (βλ. Ψηφιακές Νησίδες) αλλά και στο πανελλήνιο και παγκόσμιο κοινό (διαδίκτυο και κινητά μέσα). Παράλληλα, το έργο εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων και τους ακόλουθους στόχους: Βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης του παραγόμενου περιεχομένου και τεκμηρίωσης με την εκπόνηση σχετικής μελέτης, ως παραδοτέο του έργου Διάθεση του παραγόμενου περιεχομένου και της τεκμηρίωσης με την διανομή του μέσω του ανανεωμένου διαδικτυακού κόμβου και ποικίλων διαδραστικών εφαρμογών στο διαδίκτυο, καθώς και εφαρμογών για κινητές συσκευές. Σελίδα 17 από 55

18 Βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και ευρετηρίαση του παραγόμενου περιεχομένου με τη χρήση της υποδομής αποθετηρίου του ΕΚΤ για την απόθεση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων και των αντίστοιχων μεταδεδομένων. Ταυτόχρονα, για λόγους ευχρηστίας, η Εθνική Πινακοθήκη διατηρεί το προαναφερθέν υλικό και σε εσωτερικές υποδομές για Επαναχρησιμοποίηση του παραγόμενου περιεχομένου και τεκμηρίωσης μέσω της υπηρεσίας χρήσης τροφοδοσιών RSS στο διαδικτυακό κόμβο Διάχυση του παραγόμενου περιεχομένου και τεκμηρίωσης συμπεριλαμβάνονται στο έργο υπηρεσίες διασύνδεσης με το αποθετήριο του ΕΚΤ (ενιαίος κατάλογος ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος) και τη ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Τα αποτελέσματα του έργου (και συνεπώς και η επίτευξη των ωφελημάτων όπως περιγράφονται παραπάνω) θα πραγματοποιηθούν ως προς τις εφαρμογές με την οριστική παραλαβή του έργου, τα δε εσωτερικά οφέλη ήδη από την παράδοση του εκάστοτε περιεχομένου. Ας σημειωθεί εδώ, ότι τόσο οι νησίδες όσο (βέβαια) και οι διαδικτυακές εφαρμογές, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να λειτουργούν και μετά την επαναλειτουργία του κεντρικού κτιρίου της Πινακοθήκης. Στόχοι και Έκταση του Έργου To παρόν έργο επιχειρεί σε μεγάλο βαθμό να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς στόχους της Εθνικής Πινακοθήκης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίοι αφορούν: στην κατασκευή ανθρωποκεντρικών μουσειακών εμπειριών, στην ανάπτυξη πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφορετικών ομάδων κοινού, στην κατανόηση και απόλαυση της ελληνικής τέχνης μέσα από το διάλογο, τη διάδραση και την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, στην κοινωνικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση (κοινωνική δικτύωση), με σκοπό τη δόμηση συμπαγών κοινοτήτων αλληλοσύνδεσης γύρω από το περιεχόμενό της, και στο πλούσιο απόθεμα επικοινωνιακών επιλογών και καναλιών διανομής περιεχομένου. Οι στόχοι αυτοί αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της δημιουργίας των προβλεπόμενων στο έργο ψηφιακών εφαρμογών Με το παρόν έργο και συγκεκριμένα με τη δημιουργία των «νησίδων» αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη ύπαρξης σταθερού εκθεσιακού χώρου. Επίσης αξιοποιείται μέσα από την ψηφιακή επιμέλεια και τις διαδραστικές εφαρμογές με νέο, σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο όλο το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα της Εθνικής Πινακοθήκης. Εσωτερικά, οι επιμελητές της Εθνικής Πινακοθήκης αποκτούν νέες δεξιότητες καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες ψηφιακής πλέον επιμέλειας, στόχος που επιτυγχάνεται μέσα από την εκτεταμένη εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας που περιλαμβάνονται στο έργο. Με το συγκεκριμένο έργο και ιδιαίτερα από τις διαδικτυακές πολυμεσικές εφαρμογές θα διευρυνθεί το κοινό της ΕΠΜΑΣ καθώς θα αίρονται διάφοροι περιορισμοί (γεωγραφικοί, οικονομικοί, ηλικιακοί, φυσικοί) και θα προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και τη χρήση των ΤΠΕ από πολλές και διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Επίσης, θα ενδυναμωθεί ο εκπαιδευτικός ρόλος της Εθνικής Πινακοθήκης αλλά και η Σελίδα 18 από 55

19 μουσειακή εκπαίδευση γενικότερα, καθώς πολλές από τις εφαρμογές του έργου είναι δομημένες με παιδαγωγικά κριτήρια και στοχεύουν στην αξιοποίησή τους από τα ελληνικά σχολεία. Τέλος θα δημιουργηθεί μία κοινότητα χρηστών που θα παρακολουθεί και θα αλληλεπιδρά γύρω από το έργο της ΕΠΜΑΣ, ειδικά όταν η τελευταία δεν θα διαθέτει σταθερό εκθεσιακό χώρο, καθώς τα εκθέματα και οι δραστηριότητες της θα αποτελούν αφορμές για διαδικτυακές συναντήσεις, συζητήσεις, προβληματισμό, έκφραση απόψεων, ιδεών και δημιουργικότητας, μέσα από την κοινωνική δικτύωση και τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται στο έργο μια σειρά ενεργειών (που έχουν ήδη προαναφερθεί) ήτοι Υπηρεσίες επιμέλειας του ψηφιακού αποθέματος Υπηρεσίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων Μελέτη ψηφιακής στρατηγικής Εμπλουτισμός ιστοτόπου Δημιουργία Πλατφόρμας Ψηφιακής Μουσειογραφίας Δημιουργία λημμάτων στη Wikipedia Δημιουργία κινητών Ψηφιακών Νησίδων (συμπεριλαμβανομένων προμήθειας και εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού) Δημιουργία Πολυκαναλικών εφαρμογών (για έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και social media) Ψηφιακή Εικαστική Βιβλιοθήκη Περιήγηση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Αθήνα Eφαρμογή ανακάλυψης των σημαντικότερων έργων της Εθνικής Πινακοθήκη Every Day Other Artwork Facebook εφαρμογή για την αξιοποίησης της διαδικτυακής συλλογής της Πινακοθήκης Οι μετρήσιμοι στόχοι για τα παραπάνω παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός λημμάτων που θα επιμεληθούν/δημιουργηθούν στην Wikipedia Ποσοστό επί του συνόλου των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Ποσοστό επί των διαφορετικών κατηγοριών αντικειμένων για τις οποίες θα γίνει μελέτη εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Τιμή Τουλάχιστον 200 Τουλάχιστον 70% 100% Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργο Σελίδα 19 από 55

20 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Συλλογή και επεξεργασία πρωτότυπου υλικού που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σχεδιασμός και υλοποίηση τελικών σεναρίων Αλλαγές των τεχνολογικών παραμέτρων και λύσεων Καθυστερήσεις στην παραγωγή, επεξεργασία και προώθηση του ψηφιακού υλικού Ζητήματα διατηρησιμότητας και επεκτασιμότητας της τεχνογνωσίας του έργου. Ο Ο Ανάδοχος πρέπει να επεξεργαστεί και να ενσωματώσει με αποτελεσματικό τρόπο το υλικό που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τ Τα σενάρια θα πρέπει να διακρίνονται από πρωτοτυπία και λειτουργικότητα ώστε να ανταποκρίνονται στη φυσιογνωμία και στους στόχους της Αναθέτουσας Αρχής. Τ Οι εφαρμογές βασίζονται σε αρχές ανοικτών προτύπων και δεδομένων που διακρίνονται για τη βιωσιμότητα και επεκτασιμότητά τους. Τ, Ο Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει επαρκή χρόνο για την επιλογή και επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού, τη συγγραφή των αρχικών σεναρίων, καθώς και τον έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής. Τ, Ο, Δ Εκπαίδευση προσωπικού, εγχειρίδια χρήσης, που στοχεύουν στην εύκολη και αυτόνομη χρήση του συστήματος εφαρμογών από το μουσείο. Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν στο μουσείο να εμπλουτίζει με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και Σελίδα 20 από 55

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Η με αρ. πρωτ. 395/05.02.2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016 H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Απρίλιος 2016 Στο ΕΚΤ στοχεύουμε στην κυκλοφορία της γνώσης Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 1. Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και συμμετοχής ως Τελικοί Δικαιούχοι στη Πρόκληση 172 Μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα