ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καπάταης (από το θέμα 3.00) Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπάμιχαηλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού Μαρία Ζαβρού Καίσαρας [Τσέζαρος] Αδαμίδης (από το θέμα 3.00) ΑΠΟΝΤΕΣ: Ανδρέας Γρηγορίου Ανδρέας Πενταλιώτης Ιωάννης Χριστοδούλου ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ: Μιχαήλ Παπαδόπουλος Δημοτικός Γραμματέας ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ακροατήριο 2 άτομα [Φ:1.2.4.] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 22/06/ Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο Δήμαρχος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1+2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

2 [Φ:1.5.4.] ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο με Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 22/6/2012 στο οποίο αναφέρονται η πώληση έξι παλαιών ακινητοποιηθέντων οχημάτων ως επίσης η κατάσταση διαγραφής άλλων τριών ακινητοποιηθέντων οχημάτων και έξι μοτοσικλετών από τις οποίες δύο επισκευάσθηκαν και χρησιμοποιούνται. Τα αναφερόμενα οχήματα και μοτοσικλέτες διαγράφησαν με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/10/2010 αρ. 544 και είναι δηλωμένα ακινητοποιημένα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 [5 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜ. 20/10/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Για την κατάσταση των τριών οχημάτων KS496, JH682, RF639, KJX283 ως επίσης και των μοτοσικλετών UV176, UV177, ETZ731, ETZ733, KAT913 και ΚΝJ443 το Συμβούλιο έλαβε γνώση της αναφοράς και των επεξηγήσεων του Δημοτικού Γραμματέα. 1. Το όχημα JH 682 βυτιοφόρο τοποθετήθηκε από το έτος 2000 στο ύψωμα εντός του στρατοπέδου παρά το κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου για χρήση ντεπόζιτου νερού από την Εθνική Φρουρά σε διάφορα έργα και στη συνέχεια μετακινήθηκε ή αχρηστεύθηκε με ενέργειες δικές τους. 2. Το όχημα RF 639 τύπου ΟPEL RECORD VAN θα κοστολογηθεί κατά πόσον θα μπορεί να μετατραπεί σε τύπου βαν για εξυπηρέτηση των συνεργείων του Δήμου. 3. Το όχημα KJX283 RENAULT VAN θα παραμείνει στο Δήμο για τυχών χρήση εξαρτημάτων σε άλλα δύο ίδια οχήματα του Δήμου. Γραμματέα. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις του Δημοτικού Τα έξι ακινητοποιηθέντα διαγραφέντα οχήματα με σχετική γνωστοποίηση ημερομηνίας 14/6/2012 προτάθηκαν για πώληση και διάλυση / ανακύκλωση σε πέντε εγκεκριμένους ανακυκλωτές από τους οποίους οι τέσσερις υπέβαλαν πλειοδοτική συνολική προσφορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενεργώντας και ως Συμβούλιο Προσφορών προχώρησε σε διαδικασία ανοίγματος των τεσσάρων υποβληθέντων προσφορών. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 3 Ανοίχθηκαν οι προσφορές στην παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α1 Ν.&C KOLOKOTRONIS SPARE PARTS AND CAR RECYCLE SERVICES LTD Φ.Π.Α. Α/Α2 CHRYSANTHOS ANTONIOU METAL RECYCLING LTD Φ.Π.Α. Α/Α3 EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD Φ.Π.Α. Α/Α4 ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD Φ.Π.Α. Το Συμβούλιο βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης που είναι η μεγαλύτερη υποβληθείσα συνολική τιμή κατακύρωσε την πώληση στην εταιρεία CRYSANTHOS ANTONIOU METAL RECYCLING LTD με την τιμή των Φ.Π.Α [Φ:1.2.1.] ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 22/5/2012 Αριθμός 570 Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 12/6/2012 Αριθμός 571 Δεν έγιναν παρατηρήσεις διορθώσεις, επικυρώθηκαν όπως αυτά καταγράφηκαν [Φ:4.4.0.] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 12/6/2012. Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πέραν της Νομικής Γνωμάτευσης αποφασίστηκε όπως ζητηθούν και ανεπίσημα προς υποβοήθηση της σωστής διαδικασίας κα απόψεις της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι επικοινώνησε με δύο λειτουργούς οι οποίοι τον καθοδήγησαν ως προς το χειρισμό του θέματος αναφέροντας τα ακόλουθα: Το θέμα αφορά συμφωνία και πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι της ισχύουσας συμφωνίας ως προς το Διαχειριστή ο οποίος αποχωρεί, δηλαδή οφείλει να καταβάλει τα οφειλόμενα δικαιώματα χρήσεως με την καθορισμένη επιβάρυνση καθυστέρησης, να παραδώσει το υποστατικό στην κατάσταση που το παρέλαβε και να αποδεσμευτεί γραπτώς των δικαιωμάτων και απαιτήσεων του βάσει της συμφωνίας. Εάν ο Διαχειριστής προτείνει να πωλήσει εξοπλισμό δικό του τον οποίο εγκατέστησε στο υποστατικό για λειτουργικούς απαραίτητους λόγους και εάν το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι ο εξοπλισμός όντως είναι αναγκαίος για την περεταίρω λειτουργία του υποστατικού ως καφεστιατόριου τότε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αγοράσει τον εξοπλισμό λόγω του ότι είναι μεταχειρισμένος και δεν υπάρχει επιλογή για να προβεί

4 4 σε διαδικασία ζήτησης προσφορών θα πρέπει να έχει μία εκτίμηση περί της αξίας τέτοια που να δικαιολογεί το ποσό που θα καταβάλει για την αξία του θέτοντας και τους λόγους της αναγκαιότητας του. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της πληροφόρησης που έγινε από το Δημοτικό Γραμματέα όσον αφορά την άποψη από λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχοντας και υπόψη του και τα μέχρι σήμερα συζητηθέντα και τις απαιτήσεις της Διαχειρίστριας. Ο Αντιδήμαρχος εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ ανέφερε την εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας η οποία είναι να εφαρμοστεί η διαδικασία η οποία επεξηγήθηκε από τους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία είναι νομότυπη με εφαρμογή των όρων της συμφωνίας αφού γίνει και η σχετική εκτίμηση του εξοπλισμού με το αποτέλεσμα της οποίας θα τοποθετηθούν. Ο Δήμαρχος έθεσε το ερώτημα σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι κοντά στο ζητούμενο κόστος από τη Διαχειρίστρια εάν θα γίνει αποδεκτό από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αμφίδρομο και η Διαχειρίστρια να αποδεχθεί το όποιο χαμηλότερο κόστος από το ζητούμενο ποσό. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι από τις επαφές που είχε με την Διαχειρίστρια αυτή δεν πρόκειται να αποδεχθεί χαμηλότερο ποσό. Ο Δήμαρχος σε μία ακόμη προσπάθεια του για συναίνεση και εξεύρεση ομόφωνης απόφασης εισηγήθηκε στη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ να επανασυσκεφθεί συζητώντας το θέμα με διάλειμμα δέκα λεπτών. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή. Επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Αντιδήμαρχος εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε την ίδια θέση / εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ. Ο Γρ. Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες τους για εξεύρεση ομόφωνης λύσης προς διακανονισμό του θέματος και αφού παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη αυτό δυνατόν μέχρι τώρα η εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ είναι να ακολουθηθεί μόνο η διαδικασία η οποία ορίζεται από τη συμφωνία με δικαστικά μέτρα για έξωση της Διαχειρίστριας. Ο Κ. Δημητρίου ανέφερε ότι συμφωνεί με την θέση / εισήγηση που έθεσε η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Η Μ. Ζαβρού ανέφερε ότι την προβληματίζει η εφαρμογή της διαδικασίας μέσω δικαστηρίου λόγω του ότι η Διαχειρίστρια πολύ πιθανόν να υποβάλει και αυτή ανταπαιτήσεις και δεύτερον θα χαθεί αρκετός χρόνος χωρίς να λειτουργήσει το καφεστιατόριο

5 5 οπότε προτιμά όπως γίνει ακόμη μία προσπάθεια με την εκτίμηση του εξοπλισμού που προσφέρεται. Ο Κ. Αδαμίδης ανέφερε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες για ομόφωνη κατάληξη σε συμβιβασμό δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα προτιμότερο πλέον να ακολουθηθεί η διαδικασία δικαστικών μέτρων που προτάθηκε από τη δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Η Α. Κουταλιανού ανέφερε ότι θα τηρήσει αποχή επί των απόψεων που εξεφράστησαν. Ο Δήμαρχος έθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τις δύο θέσεις / εισηγήσεις της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ προς ψηφοφορία. Υπέρ της θέσης / εισήγησης της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ ψήφισαν πέντε άτομα. Μ. Ζαβρού] [ Α. Πελαγίας, Γ. Καπάταης, Χ. Αργυρού, Κ. Παπαδόπουλος, Υπέρ τη θέση εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ ψήφισαν 6 άτομα [ Δήμαρχος, Ν. Παπάμιχαηλ, Γρ. Γρηγορίου, Χ. Θρασιβούλου, Κ.Δημητρίου, Κ. Αδαμίδης] Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε την εφαρμογή της θέσης/ εισήγησης της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ [Φ:7.4.0] ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας επεξήγησε στο Συμβούλιο το θέμα το οποίο καταγράφεται σε Υπηρεσιακό Σημείωμα του ημερομηνίας 14/6/2012 με συνημμένα σχετικά στοιχεία (αντίγραφο στάλθηκε στα Μέλη του Συμβουλίου). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 [4 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το θέμα αφορά τη συγκατάθεση του Δήμου για εξαίρεση του από την άδεια χρήσης μέρους κρατικής Γης την οποία έχει μισθωμένη από το κράτος ως χώρο πρασίνου παρά το Δημοτικό Κοιμητήριο για την παραχώρηση χρήσης στην εκκλησιαστική επιτροπή Αγίου Γεωργίου διαδικασία η οποία ζητήθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο το οποίο χειρίζεται το θέμα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του περιεχόμενου στο Υπηρεσιακό Σημείωμα και των επεξηγήσεων του Δημοτικού Γραμματέα και αποφάσισε

6 6 τη συγκατάθεση του για τη ζητούμενη εξαίρεση προς διευκόλυνση και υποβοήθηση του σκοπού της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Γεωργίου [Φ:1.4.0] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα: Για την πληρωμή του εργολάβου ανέγερσης της Αίθουσας Αθλοπαιδιών ο Δήμος κατέβαλε ποσό από την 1/6/2012 και το ποσό δόθηκε από τον Κ.Ο.Α. σήμερα, επίσης δεύτερο ποσό πληρωμής το οποίο στάλθηκε στον ΚΟΑ δεν έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια στάλθηκε το διατακτικό στο Τμήμα Πολεοδομίας για κάλυψη από αυτά φαίνεται ότι ο ΚΟΑ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Για την κάλυψη της δαπάνης του χορτοτάπητα στο Γήπεδο το Α' Δημοτικού είχε υποβληθεί αίτηση για δανειοδότηση ποσού το οποίο θα αποπληρωθεί από 1/2 με τον ΚΟΑ από τα δέκα Τραπεζικά Ιδρύματα στα οποία αποτάθηκε ο Δήμος απάντησε μόνο η Τράπεζα Κύπρου με επιτόκιο 8,5% και euribor γύρο στο 1,5% το οποίο είναι μεταβαλλόμενο με περίοδο αποπληρωμής πέντε χρόνων. Η προσφορά στάλθηκε στον ΚΟΑ και αναμένονται οι απόψεις τους για αποδοχή ή όχι. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του Δήμου τον Ιούνιο το ταμειακό υπόλοιπο είναι μόνο οι μισθοί του μήνα χωρίς τις εισφορές σε Ταμεία είναι γίνονται προσπάθειες κάλυψης του ποσού με το ποσό των από τον ΚΟΑ, το υπόλοιπο αυξήθηκε σε προς κάλυψη του ποσού σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών διευθέτησε εάν χρειαστεί να μεταφερθεί ποσό στο Ταμείο του Δήμου για κάλυψη της άμεσης ανάγκης και το οποίο θα επιστραφεί μετά. Όσον αφορά την Κρατική Χορηγία όπως δηλώθηκε μέρος θα αποδεσμευόταν κατά τον Ιούνιο, τώρα αυτό θα δοθεί τον Ιούλιο, το ποσό είναι γύρω στις Για άμεσες ταμειακές διευκολύνσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα ανταποκρίθηκε η Τράπεζα Κύπρου με προσφορά για διευκόλυνση ποσού από 1/7/2012 μέχρι 31/8/2012 με επιτόκιο 10,377% και από 1/8/2012 επιπλέον επιτόκιο + 3% σ' αυτό έγινε από πλευράς μας πρόταση όπως η διευκόλυνση μεταφερθεί στην περίοδο από 1/9/2012 μέχρι 31/10/2012 με επιτόκιο 10,377% μόνον αναμένεται απάντηση. Παράλληλα έχει διευθετηθεί αύριο και συνάντηση με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας για επιπλέον διευκολύνσεις. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι βάσει και του δημοσιεύματος στον ημερήσιο τύπο το οποίο κατάθεσε ο Δήμαρχος η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αυτή είναι η πραγματικότητα με τους τρόπους που αναφέρθηκαν λαμβάνοντας μόνο προσωρινά πρόσκαιρα μέτρα το πρόβλημα μεταφέρεται σε κάθε επόμενο μήνα και συνεχίζει γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεργαστούν για εξεύρεση μόνιμης λύσης με άλλους τρόπους λόγω του ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια ούτε για άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις και δάνεια ούτε

7 7 για άλλες περεταίρω περικοπές δαπανών, σταμάτησαν όλα τα έργα, ακυρώθηκαν εκδηλώσεις, πληρώνονται μόνο τα λειτουργικά έξοδα και ακόμη δεν καλύπτονται και οι μισθοδοσίες. Προς αντιμετώπιση του θέματος εισηγήθηκε όπως δημιουργηθεί μία adhoc επιτροπή για γενική οικονομική μελέτη, αυτή να στελεχωθεί με Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που να έχουν οικονομικές γνώσεις μαζί με την Δημοτικό Ταμία, τον εσωτερικό ελεγκτή και ένα ανεξάρτητο άτομο που να έχει οικονομικές γνώσεις προτείνοντας τον κ. Ν. Δρυμιώτη ο οποίος έχει σχέση και βοηθά στα κοινά το Δήμο. Η επιτροπή θα πρέπει να έχει στόχο τη λήψη και άμεσων μέτρων και στη συνέχεια μόνιμων τρόπων οικονομικής διευθέτησης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές ενέργειες και σε περικοπές και σε μέτρα εισηγήσεις συγκεκριμένα, μια εμπεριστατωμένη έκθεση, ετοιμάστηκε από τον εσωτερικό ελεγκτή, στάλθηκαν αντίγραφα στα Μέλη, αυτή υποβλήθηκε στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, υπάρχουν θέματα τα οποία εγείρονται με απαιτήσεις του Δήμου για μόνιμες οικονομικές λύσεις όσον αφορά την επιτροπή που προτείνεται, βλέπει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να εισηγηθεί περικοπές και άλλους πόρους είσπραξης, η επιτροπή μπορεί να βοηθήσει με τεχνοκρατικές λύσεις, μακροπρόθεσμα. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τέτοια επιτροπή λόγω εξειδικευμένων οικονομικών γνώσεων των Μελών της θα έχει την ευχέρεια να βρει καλύτερα κάποιες λύσεις και να συμβουλεύσει το Συμβούλιο με πιο σωστούς τρόπους αντιμετώπισης. Ο Ν. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι εάν θα γίνει τέτοια επιτροπή καλόν είναι να στελεχωθεί με άτομα εξειδικευμένα, που γνωρίζουν τις καταστάσεις του Δήμου όπως η Δημοτικός Ταμίας, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Ν. Δρυμιώτης που προτάθηκε και όσον αφορά τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να δούμε πια Μέλη θα είναι. Ο Γρ. Γρηγορίου εισηγήθηκε όπως διευρυνθεί η επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου για το συγκεκριμένο θέμα με τα εξειδικευμένα άτομα που προτείνονται. Ο Χ. Αργυρού ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα η εξεύρεση οικονομικών πόρων, η προσωρινή διευθέτηση κατά μήνα δεν είναι λύση, η λύση θα πρέπει να είναι με μέτρα που να είναι διαρκείας, οι δανεισμοί δεν ωφελούν γιατί οι τόκοι είναι οδυνηροί, η εξεύρεση οικονομικών πόρων θα πρέπει να είναι από πλευράς του κράτους και στη συνάντηση με τον Υπουργό θα πρέπει να διεκδικηθούν αυτά που έχουν προταθεί στο υπόμνημα. Ο Δήμαρχος ζήτησε δηλώσεις για την αντιπροσωπεία στην επίσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών. Δήλωσαν ο Χ. Αργυρού, ο Ν. Παπαμιχαήλ, η Χ. Θρασυβούλου και η Μ. Ζαβρού. Όσον αφορά το θέμα της σύστασης της adhoc επιτροπής το Συμβούλιο συμφώνησε όπως συσταθεί με το Δήμαρχο, τη Δημοτικό Ταμία τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τον οικονομολόγο δημότη Ν. Δρυμιώτη, η

8 8 επιτροπή αυτή θα εργαστεί τεχνοκρατικά με στοιχειοθέτηση θέσεων και εισηγήσεων και στη συνέχεια θα παρουσιάσει σχετική έκθεση στη Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και κατ' επέκταση στο Δημοτικό Συμβούλιο [Φ:1.2.3Γ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Καπάταης ανέφερε ότι το πρακτικό της επιτροπής ημερομηνίας 31/5/2012 θα εξεταστεί περεταίρω από την επιτροπή στα επιμέρους θέματα, η επιτροπή προγραμματίζεται να συνέλθει τη Δευτέρα 2/7/2012 προς τούτο. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στο πρακτικό της Επιτροπής υπάρχει θέμα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί όσον αφορά τη λειτουργία των δύο Κέντρων το Σάββατο. Σ' αυτό αναφέρεται ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι υπεύθυνοι του Κέντρου να επωφελούνται κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο / Ιούλιο το τρίωρο της Τετάρτης αφού τον Αύγουστο παίρνουν την ετήσια άδεια λόγω κλειστών κέντρων, σ' αυτό δεν συμφωνεί, θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ο Δημοτικός Γραμματέας επεξήγησε ότι οι δύο υπεύθυνοι των Κέντρων έχουν ξεχωριστό ωράριο, δεν εμπίπτουν στο γενικό ωράριο με μειωμένα τα απογεύματα της καλοκαιρινής περιόδου αφού και το ωράριο τους είναι απογευματινό, επομένως τα τρίωρα της Τετάρτης για τους δύο μήνες πρέπει να ρυθμιστεί σε σχέση με το πρόγραμμα του Σαββάτου. Προς διευθέτηση του θέματος της κοινής αντικατοχικής εκδήλωσης με το Δήμο Έγκωμης η οποία προτάθηκε να γίνει στο κυκλοφοριακό κόμβο αεροδρομίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η Κοινωνική και Πολιτιστική Λειτουργός του ανέφερε ότι το κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται 2000 και σ' αυτό ανέφερε ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια από το Δήμαρχο με το Δήμαρχο Έγκωμης για μείωση του ποσού. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ακόμη δεν μελέτησε αναλυτικά το κοστολόγιο, θα το δει, θα ενεργήσει ανάλογα και θα ενημέρωσει τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στο κοστολόγιο το οποίο στάλθηκε για το παιδικό φεστιβάλ παρόλο που τα έξοδα μειώθηκαν, αρκετά μεγάλο ποσοστό αφορά υπερωρίες των υπαλλήλων και εργατών γι' αυτό θα πρέπει να προσεχθεί. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι στο θέμα της ρύθμισης και του ελέγχου των υπερωριών αφού υπάρχει και προηγούμενη απόφαση τα προκαταρκτικά κοστολόγια να αποστέλλονται στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου έτσι ώστε να ελέγχει και να εγκρίνει τα άτομα και τις ώρες που κρίνονται απαραίτητα να εργαστούν ανάλογα με την ανάγκη της κάθε εκδήλωσης ακόμη και τα κοστολόγια που στέλνονται στην κάθε αρμόδια επιτροπή να ελέγχονται από την ίδια την επιτροπή όσον αφορά τις υπερωρίες.

9 9 Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν πιο πάνω για την κοινή αντικατοχική εκδήλωση για τη μελέτη του πρακτικού της Επιτροπής και για τον έλεγχο των προκαταρκτικών κοστολογίων και υπερωριών [Φ:1.2.3.ΑΔ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31/5/2012 Επιτροπής. Αναφορά τριών θεμάτων καταγράφεται στο πρακτικό της ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 [7 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος Α. Πελαγίας επεξήγησε στο Συμβούλιο τα αναφερόμενα θέματα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση και ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής [Φ:1.2.3.ΣΤ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18/6/2012 Επιτροπής. Αναφορά επτά θεμάτων καταγράφεται στο πρακτικό της ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 [3 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Το Μέλος της Επιτροπής Χ. Αργυρού επεξήγησε στο Συμβούλιο τα αναφερόμενα θέματα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση και ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι στο θέμα αναλύσεων νέων υπάρχουν περιπτώσεις βυτιοφόρων τα οποία περιοδεύουν για πώληση νερού και έθεσε υπόψη της υπηρεσίας να ελεγχθούν για τις αναλύσεις τους. Ο Δημοτικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι οι αναλύσεις είναι προγραμματισμένες και στα σημεία πώλησης κερματοδεκτών και στα βιντιοφόρα να γίνονται από τους ίδιους και να παρουσιάζονται και θα δώσει οδηγίες στην Υγειονομικό Επιθεωρητή για ιδιαίτερο έλεγχο στα βυτιοφόρα [Φ:1.2.3.ΑΒ]ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20/6/2012 Αναφορά και αποφάσεις έντεκα θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 [8 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10 10 Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποφάσεων της Επιτροπής και τις επιβεβαίωσε [Φ: Β] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20/6/2012 Αναφορές δέκα θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 [25 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [Φ:1.11.0] Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011) - ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ) [Φ:1.11.0] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1908 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45WI ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 4 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΑΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ ΔΡΥΜΙΩΤΟΥ [Β3/88 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ &1.11.0] ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 687 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45W2 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΗ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ [Φ: ] ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [Φ: ] ΜΟΝΟΔΡΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ

11 [Φ: ] ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΕΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ [Φ: ] ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ KATAΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ [Φ: ] ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ [Φ: ] ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ [Φ: ] ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Π5/ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ [Φ:1.2.1.] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μια μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 26/06/12 Αρ. 572 Ν:1+2. Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ημερομηνία: 2 Ιουλίου, 2012 ΜΠ/ΧΧ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 28 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 607 Διάρκεια Συνεδρίας 6.00μ.μ. 7.15μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 571 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2012-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δρ. Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος Γεώργιος Καπάταης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Χάρης Αργυρού Δημοτικος Σύμβουλος Προεδρεύων ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 20 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 566 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 19Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 589 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 577 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 580 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 599 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 603 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.45μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 674 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Κούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 12 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 650 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.20μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 567 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 564 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.30μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 563 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 9.30μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 18Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 578 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 583 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-10.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 581 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ.- 10:30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 08 ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 654 Διάρκεια Συνεδρίας 6.30μ.μ. 9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/15

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/15 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/15 Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2015 Ώρα έναρξης: 18:30 Ώρα Λήξης: 22:00 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 595 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-10.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 8 MAIOY 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 569 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 9.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 576 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 575 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 22 αν ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 655 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.15μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 565 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 11.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 23 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 597 Διάρκεια Συνεδρίας 8.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 560 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ - 10.30μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 10/11/2015 ΑΡΙΘ. 21/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 10/11/2015 ΑΡΙΘ. 21/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 10/11/2015 ΑΡΙΘ. 21/2015 Παρόντες: Κος Μιχάλης Παυλίδης Δήμαρχος Κος Μάριος Αθανασίου Αντιδήμαρχος Κος Χρίστος Παλιός Δημοτικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 2/2016

Αρ. Συνεδρίας: 2/2016 Πρακτικά 89 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 16 Μαρτίου, 2016, ώρα 7:00μμ Αρ. Συνεδρίας: 2/2016 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος Γερίου Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 30 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη από τις 7:15 μμ μέχρι τις 10:30μμ.

Πρακτικά 30 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη από τις 7:15 μμ μέχρι τις 10:30μμ. Πρακτικά 30 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 22.1.2013 από τις 7:15 μμ μέχρι τις 10:30μμ. Αρ. Συνεδρίας 2/2013 Παρόντες: κ. Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 10 ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 604 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 574 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-11.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00.

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00. Αρ. Φακ.5.10.3 (2013) Α/Α 14/2013 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 10/2016

Αρ. Συνεδρίας: 10/2016 Πρακτικά 97 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, 2016, ώρα 5:30μμ Αρ. Συνεδρίας: 10/2016 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος Γερίου Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 3 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη από τις 3:00μμ μέχρι τις 6μμ.

Πρακτικά 3 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη από τις 3:00μμ μέχρι τις 6μμ. Πρακτικά 3 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 25.1.2012 από τις 3:00μμ μέχρι τις 6μμ. Αρ. Συνεδρίας 3/2012 Παρόντες: κ. Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 32 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη από τις 7:00 μμ μέχρι τις 10:00μμ.

Πρακτικά 32 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη από τις 7:00 μμ μέχρι τις 10:00μμ. Πρακτικά 32 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 5.2.2013 από τις 7:00 μμ μέχρι τις 10:00μμ. Αρ. Συνεδρίας 4/2013 Παρόντες: κ. Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 16Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 590 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΦΕΒΡOΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 587 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-10.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 1/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 1/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 1/16 Ημερομηνία: 28 Ιανουαρίου 2016 Ώρα έναρξης: 13:15 Ώρα Λήξης: 16:00 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος (από το θέμα 1.10) κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 651 Διάρκεια Συνεδρίας 7.15μ.μ. 8.15μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 15 ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 649 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 15Η IANOΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 585 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-10.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κος Κυριάκος Λεάνδρου Αναπλ. Δημοτικός Γραμματέας

Κος Κυριάκος Λεάνδρου Αναπλ. Δημοτικός Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 14/11/2016 ΑΡΙΘ. 20/2016 Παρόντες: Κος Μιχάλης Παυλίδης Δήμαρχος Κος Μάριος Αθανασίου Αντιδήμαρχος Κος Χρίστος Παλιός Δημοτικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 06/2014 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 20:00.

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 06/2014 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 20:00. Αρ. Φακ.5.10.4 (2014) Α/Α 06/2014 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 06/2014 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 20:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 22 MAIOY 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 570

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 22 MAIOY 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 570 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 22 MAIOY 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 570 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.30μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χατζηνικολάου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας Στέλλα Στέλικου, Πρώτη Στενογράφος

Νίκος Χατζηνικολάου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας Στέλλα Στέλικου, Πρώτη Στενογράφος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 163 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (10 ΗΣ ΤΟΥ 2016), ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 2.00μ.μ. ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΡΑΚΑΘΗΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 23 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 653 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. - 9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 11 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 608 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.25μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ. Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 09/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ώρα 18:00 19:00

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ. Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 09/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ώρα 18:00 19:00 Αρ. Φακ.5.10.6 (2016) Α/Α 09/2016 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 09/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ώρα 18:00 19:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/16 Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2016 Ώρα έναρξης: 13:00 Ώρα λήξης: 15:00 Παρόντες: Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/16 κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Τάσος Βλίττης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας που έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τρίτη και ώρα 1:00 π.μ. (7/2013)

Πρακτικά της συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας που έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τρίτη και ώρα 1:00 π.μ. (7/2013) Πρακτικά της συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας που έγινε στα Γραφεία του Δήμου την Τρίτη 5.03.2013 και ώρα 1:00 π.μ. (7/2013) Παρόντες: Γ. Τάκκας, Δήμαρχος, Ι. Καμπανής, Αντιδήμαρχος, Μ. Κκάλλη Φ. Σάββα Π. Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ

2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ 2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ Παρόντες: 1. Γιώτης Παπαχριστοφή Δήμαρχος 2. Λευτέρης Παναγή Αντιδήμαρχος 3. Σάββας Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης Συμβουλίου

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Στέλιος Γεωργίου Σωτήρης Λουκαΐδης Συμβουλίου Πρακτικά 565 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 9/2/2016 από τις 6.30μμ 7.45μμ Αρ. συνεδρίας: 2/2016 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (10/2013)

Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (10/2013) Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (10/2013) Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2013 Ώρα έναρξης: 13:00 Ώρα λήξης: 15:30 Παρόντες: Κος Γ. Τάκκας, Κος Ι. Καμπανής Κος Μ. Κκάλλη, Κα Φ. Σάββα, Κος Π. Κύπρου, Κος Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΟΝΕΡΓΑΣ Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 21/02/2012 ΑΡΙΘ. 5/2012. Παρόντες:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 21/02/2012 ΑΡΙΘ. 5/2012. Παρόντες: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 21/02/2012 ΑΡΙΘ. 5/2012 Παρόντες: Κος Μιχάλης Παυλίδης Δήμαρχος Κος Μάριος Αθανασίου Αντιδήμαρχος Κος Χρίστος Παλιός Δημοτικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ. Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 10/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, ώρα 18:00 19:00

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ. Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 10/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, ώρα 18:00 19:00 Αρ. Φακ.5.10.6 (2016) Α/Α 10/2016 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 10/2016 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, ώρα 18:00 19:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/16 Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2016 Ώρα έναρξης: 13:30 Ώρα λήξης: 15:15 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Καράς

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεδρία θα αρχίσει στις 6.00 μμ με στόχο να τελειώσει στις 8.00 μμ /8 Επιβολή Τέλους Σκυβάλων Οικιστικών Υποστατικών για το 2016

Η συνεδρία θα αρχίσει στις 6.00 μμ με στόχο να τελειώσει στις 8.00 μμ /8 Επιβολή Τέλους Σκυβάλων Οικιστικών Υποστατικών για το 2016 Αρ Φακ: 6.31.01 30 Νοεμβρίου 2016 Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδη Μάρκο Κληρίδη Σταύρο Γερολατσίτη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρη Τσίγκη Μαρία Πασχάλη Μάριο Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 19/1/2016 ΑΡΙΘ. 1/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 19/1/2016 ΑΡΙΘ. 1/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΗΜΕΡ. 19/1/2016 ΑΡΙΘ. 1/2016 Παρόντες: Κος Μιχάλης Παυλίδης Δήμαρχος Κος Ανδρέας Χριστοφίδης Δημοτικός Σύμβουλος Κα Χριστιάνα Κούπανου Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας 15/2013

Αρ. Συνεδρίας 15/2013 Πρακτικά 43 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 23.7.2013 από τις 9:30μμ μέχρι τις 10:30μμ. Αρ. Συνεδρίας 15/2013 Παρόντες: κ. Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ. Παρακαθήμενος κ. Γιάννης Κωμοδρόμος Γραμματέας Συμβουλίου κ. Θέκλα Κυπριανού Πολιτικός Μηχανικός Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ. Παρακαθήμενος κ. Γιάννης Κωμοδρόμος Γραμματέας Συμβουλίου κ. Θέκλα Κυπριανού Πολιτικός Μηχανικός Συμβουλίου Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013, στις 7:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 22/16 Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2016 Ώρα έναρξης: 13:30 Ώρα λήξης: 14:30 Παρόντες: κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Κίττος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Τρίτη, 4 Απριλίου 2013, στις 6:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος 2. κ. Σάββας Νικολάου Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/15

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/15 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/15 Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2015 Ώρα έναρξης: 18:30 Ώρα Λήξης: 22:00 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Κίττος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας 13/2012

Αρ. Συνεδρίας 13/2012 Πρακτικά 13 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 8.5.2012 από τις 7:00μμ μέχρι τις 10:15μμ. Αρ. Συνεδρίας 13/2012 Παρόντες: κ. Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 588 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεδρία θα αρχίσει στις 6.30 μμ με στόχο να τελειώσει στις 8.30 μμ.

Η συνεδρία θα αρχίσει στις 6.30 μμ με στόχο να τελειώσει στις 8.30 μμ. Αρ Φακ: 6.31.01 13 Οκτωβρίου 2014 Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδη Ανδρέα Μαϊμάρη Σταύρο Γερολατσίτη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρη Τσίγκη Μαρία Πασχάλη Μάριο Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 8 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 600 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 10.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 10/2015

Αρ. Συνεδρίας: 10/2015 Πρακτικά 85 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 2015, ώρα 7:00μμ Αρ. Συνεδρίας: 10/2015 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος Γερίου Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 6/2015

Αρ. Συνεδρίας: 6/2015 Πρακτικά 81 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου την Τετάρτη 29 Απριλίου, 2015, ώρα 8:15πμ Αρ. Συνεδρίας: 6/2015 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος Γερίου Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 μ.μ Παρόντες: 1. Γιώτης Παπαχριστοφή Δήμαρχος 2. Λευτέρης Παναγή Αντιδήμαρχος 3. Σάββας Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010

Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Πρακτικά 35 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 Παρόντες : 1. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καυκαλιάς Ανδρέας - Μέλος 4. Καρεκλάς Ανδρέας - Μέλος 5. Στούππας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 163 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (10 ΗΣ ΤΟΥ 2016), ΠΕΜΠΤΗ 1 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ 9. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2014, στις 6:30μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαθήμενοι: 1. Δημήτρης Χριστοφόρου Δημοτικός Γραμματέας 2. Νεοφύτα Κυπριανού Λειτ. Δημ. Υπηρεσίας (για τα πρακτικά)

Παρακαθήμενοι: 1. Δημήτρης Χριστοφόρου Δημοτικός Γραμματέας 2. Νεοφύτα Κυπριανού Λειτ. Δημ. Υπηρεσίας (για τα πρακτικά) 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 μ.μ Παρόντες: 1. Γιώτης Παπαχριστοφή Δήμαρχος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 3. Σάββας Σωκράτους «««4.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 2.4 Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4/16 Ημερομηνία: 25 Φεβρουαρίου 2016 Ώρα έναρξης: 18:15 Ώρα Λήξης: 20:10 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος (μέχρι μέρος του θέματος 8.4) κ. Ανδρέας Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 562 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.30μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/15

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/15 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24/15 Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2015 Ώρα έναρξης: 13:15 Ώρα Λήξης: 15:00 Παρόντες: κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Κίττος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 5/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:30 20:00.

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 5/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:30 20:00. Αρ. Φακ.5.1.3 (2013) Α/Α 5/2013 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 5/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18:30 20:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ (2015) Α/Α 07/ Απριλίου 2015

Αρ. Φακ (2015) Α/Α 07/ Απριλίου 2015 Αρ. Φακ.5.10.5 (2015) Α/Α 07/2015 8 Απριλίου 2015 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 07/2015 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 7 Απριλίου 2015, ώρα 18:00 19:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17/16 Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2016 Ώρα έναρξης: 18:30 Ώρα λήξης: 21:30 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Συνεδρίας: 1/2015

Αρ. Συνεδρίας: 1/2015 Πρακτικά 76 ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, 2015, ώρα 8:45πμ Αρ. Συνεδρίας: 1/2015 Παρόντες: Αργύρης Αργυρού - Δήμαρχος - Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Έλλη Σολομωνίδου Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Φάνος Κουρουφέξης Μέλη Θωμάς Βασιλείου Ιωάννης Κληρίδης Δημοτικού Γεώργιος Αναστασίου Έλλη Σολομωνίδου Συμβουλίου Πρακτικά 570 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/6/16 από τις 6.00μμ 8.00μμ Αρ. συνεδρίας: 7/2016 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010

Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Πρακτικά 34 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010 Παρόντες : 1. Ανδρέας Χρίστου - Δήμαρχος 2. Εύη Τσολάκη - Πρόεδρος της Επιτροπής 3. Καλογερόπουλος Μιχάλης - Μέλος 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 151 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (15 η του 2015) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00 μ.μ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 269/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού έναρξης (Απογραφή) Δήμου Σαρωνικού της 1/1/2011 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 4/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ/E Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, και ώρα 02:00 μ.μ. - 02:30 μ.μ. Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 117, 1 ος όροφος Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 6.1 Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404 ΑΔΑ: ΩΛΥΜΩΚΙ-5Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 163 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (10 ΗΣ ΤΟΥ 2016), ΠΕΜΠΤΗ 1 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ 2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 112/2016

Διαβάστε περισσότερα