ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καπάταης (από το θέμα 3.00) Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπάμιχαηλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Κωνσταντίνος Δημητρίου Ανδριανή Κουταλιανού Μαρία Ζαβρού Καίσαρας [Τσέζαρος] Αδαμίδης (από το θέμα 3.00) ΑΠΟΝΤΕΣ: Ανδρέας Γρηγορίου Ανδρέας Πενταλιώτης Ιωάννης Χριστοδούλου ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ: Μιχαήλ Παπαδόπουλος Δημοτικός Γραμματέας ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ακροατήριο 2 άτομα [Φ:1.2.4.] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 22/06/ Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο Δήμαρχος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1+2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

2 [Φ:1.5.4.] ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο Δημοτικός Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο με Υπηρεσιακό Σημείωμα ημερομηνίας 22/6/2012 στο οποίο αναφέρονται η πώληση έξι παλαιών ακινητοποιηθέντων οχημάτων ως επίσης η κατάσταση διαγραφής άλλων τριών ακινητοποιηθέντων οχημάτων και έξι μοτοσικλετών από τις οποίες δύο επισκευάσθηκαν και χρησιμοποιούνται. Τα αναφερόμενα οχήματα και μοτοσικλέτες διαγράφησαν με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/10/2010 αρ. 544 και είναι δηλωμένα ακινητοποιημένα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 [5 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜ. 20/10/2010 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Για την κατάσταση των τριών οχημάτων KS496, JH682, RF639, KJX283 ως επίσης και των μοτοσικλετών UV176, UV177, ETZ731, ETZ733, KAT913 και ΚΝJ443 το Συμβούλιο έλαβε γνώση της αναφοράς και των επεξηγήσεων του Δημοτικού Γραμματέα. 1. Το όχημα JH 682 βυτιοφόρο τοποθετήθηκε από το έτος 2000 στο ύψωμα εντός του στρατοπέδου παρά το κυκλοφοριακό κόμβο Αεροδρομίου για χρήση ντεπόζιτου νερού από την Εθνική Φρουρά σε διάφορα έργα και στη συνέχεια μετακινήθηκε ή αχρηστεύθηκε με ενέργειες δικές τους. 2. Το όχημα RF 639 τύπου ΟPEL RECORD VAN θα κοστολογηθεί κατά πόσον θα μπορεί να μετατραπεί σε τύπου βαν για εξυπηρέτηση των συνεργείων του Δήμου. 3. Το όχημα KJX283 RENAULT VAN θα παραμείνει στο Δήμο για τυχών χρήση εξαρτημάτων σε άλλα δύο ίδια οχήματα του Δήμου. Γραμματέα. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις του Δημοτικού Τα έξι ακινητοποιηθέντα διαγραφέντα οχήματα με σχετική γνωστοποίηση ημερομηνίας 14/6/2012 προτάθηκαν για πώληση και διάλυση / ανακύκλωση σε πέντε εγκεκριμένους ανακυκλωτές από τους οποίους οι τέσσερις υπέβαλαν πλειοδοτική συνολική προσφορά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενεργώντας και ως Συμβούλιο Προσφορών προχώρησε σε διαδικασία ανοίγματος των τεσσάρων υποβληθέντων προσφορών. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 3 Ανοίχθηκαν οι προσφορές στην παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α1 Ν.&C KOLOKOTRONIS SPARE PARTS AND CAR RECYCLE SERVICES LTD Φ.Π.Α. Α/Α2 CHRYSANTHOS ANTONIOU METAL RECYCLING LTD Φ.Π.Α. Α/Α3 EPIPHANIOU SCRAP METAL LTD Φ.Π.Α. Α/Α4 ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD Φ.Π.Α. Το Συμβούλιο βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης που είναι η μεγαλύτερη υποβληθείσα συνολική τιμή κατακύρωσε την πώληση στην εταιρεία CRYSANTHOS ANTONIOU METAL RECYCLING LTD με την τιμή των Φ.Π.Α [Φ:1.2.1.] ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 22/5/2012 Αριθμός 570 Πρακτικά Συνεδρίας Ημερομηνίας 12/6/2012 Αριθμός 571 Δεν έγιναν παρατηρήσεις διορθώσεις, επικυρώθηκαν όπως αυτά καταγράφηκαν [Φ:4.4.0.] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 12/6/2012. Βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πέραν της Νομικής Γνωμάτευσης αποφασίστηκε όπως ζητηθούν και ανεπίσημα προς υποβοήθηση της σωστής διαδικασίας κα απόψεις της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι επικοινώνησε με δύο λειτουργούς οι οποίοι τον καθοδήγησαν ως προς το χειρισμό του θέματος αναφέροντας τα ακόλουθα: Το θέμα αφορά συμφωνία και πρέπει να εφαρμοστούν οι όροι της ισχύουσας συμφωνίας ως προς το Διαχειριστή ο οποίος αποχωρεί, δηλαδή οφείλει να καταβάλει τα οφειλόμενα δικαιώματα χρήσεως με την καθορισμένη επιβάρυνση καθυστέρησης, να παραδώσει το υποστατικό στην κατάσταση που το παρέλαβε και να αποδεσμευτεί γραπτώς των δικαιωμάτων και απαιτήσεων του βάσει της συμφωνίας. Εάν ο Διαχειριστής προτείνει να πωλήσει εξοπλισμό δικό του τον οποίο εγκατέστησε στο υποστατικό για λειτουργικούς απαραίτητους λόγους και εάν το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι ο εξοπλισμός όντως είναι αναγκαίος για την περεταίρω λειτουργία του υποστατικού ως καφεστιατόριου τότε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αγοράσει τον εξοπλισμό λόγω του ότι είναι μεταχειρισμένος και δεν υπάρχει επιλογή για να προβεί

4 4 σε διαδικασία ζήτησης προσφορών θα πρέπει να έχει μία εκτίμηση περί της αξίας τέτοια που να δικαιολογεί το ποσό που θα καταβάλει για την αξία του θέτοντας και τους λόγους της αναγκαιότητας του. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της πληροφόρησης που έγινε από το Δημοτικό Γραμματέα όσον αφορά την άποψη από λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχοντας και υπόψη του και τα μέχρι σήμερα συζητηθέντα και τις απαιτήσεις της Διαχειρίστριας. Ο Αντιδήμαρχος εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ ανέφερε την εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας η οποία είναι να εφαρμοστεί η διαδικασία η οποία επεξηγήθηκε από τους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία είναι νομότυπη με εφαρμογή των όρων της συμφωνίας αφού γίνει και η σχετική εκτίμηση του εξοπλισμού με το αποτέλεσμα της οποίας θα τοποθετηθούν. Ο Δήμαρχος έθεσε το ερώτημα σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι κοντά στο ζητούμενο κόστος από τη Διαχειρίστρια εάν θα γίνει αποδεκτό από τη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αμφίδρομο και η Διαχειρίστρια να αποδεχθεί το όποιο χαμηλότερο κόστος από το ζητούμενο ποσό. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι από τις επαφές που είχε με την Διαχειρίστρια αυτή δεν πρόκειται να αποδεχθεί χαμηλότερο ποσό. Ο Δήμαρχος σε μία ακόμη προσπάθεια του για συναίνεση και εξεύρεση ομόφωνης απόφασης εισηγήθηκε στη Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ να επανασυσκεφθεί συζητώντας το θέμα με διάλειμμα δέκα λεπτών. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή. Επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Αντιδήμαρχος εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ επιβεβαίωσε την ίδια θέση / εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ. Ο Γρ. Γρηγορίου εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες τους για εξεύρεση ομόφωνης λύσης προς διακανονισμό του θέματος και αφού παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη αυτό δυνατόν μέχρι τώρα η εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ είναι να ακολουθηθεί μόνο η διαδικασία η οποία ορίζεται από τη συμφωνία με δικαστικά μέτρα για έξωση της Διαχειρίστριας. Ο Κ. Δημητρίου ανέφερε ότι συμφωνεί με την θέση / εισήγηση που έθεσε η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Η Μ. Ζαβρού ανέφερε ότι την προβληματίζει η εφαρμογή της διαδικασίας μέσω δικαστηρίου λόγω του ότι η Διαχειρίστρια πολύ πιθανόν να υποβάλει και αυτή ανταπαιτήσεις και δεύτερον θα χαθεί αρκετός χρόνος χωρίς να λειτουργήσει το καφεστιατόριο

5 5 οπότε προτιμά όπως γίνει ακόμη μία προσπάθεια με την εκτίμηση του εξοπλισμού που προσφέρεται. Ο Κ. Αδαμίδης ανέφερε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες για ομόφωνη κατάληξη σε συμβιβασμό δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα προτιμότερο πλέον να ακολουθηθεί η διαδικασία δικαστικών μέτρων που προτάθηκε από τη δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ. Η Α. Κουταλιανού ανέφερε ότι θα τηρήσει αποχή επί των απόψεων που εξεφράστησαν. Ο Δήμαρχος έθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου τις δύο θέσεις / εισηγήσεις της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ προς ψηφοφορία. Υπέρ της θέσης / εισήγησης της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ ψήφισαν πέντε άτομα. Μ. Ζαβρού] [ Α. Πελαγίας, Γ. Καπάταης, Χ. Αργυρού, Κ. Παπαδόπουλος, Υπέρ τη θέση εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ ψήφισαν 6 άτομα [ Δήμαρχος, Ν. Παπάμιχαηλ, Γρ. Γρηγορίου, Χ. Θρασιβούλου, Κ.Δημητρίου, Κ. Αδαμίδης] Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε την εφαρμογή της θέσης/ εισήγησης της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ [Φ:7.4.0] ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ Ο Δημοτικός Γραμματέας επεξήγησε στο Συμβούλιο το θέμα το οποίο καταγράφεται σε Υπηρεσιακό Σημείωμα του ημερομηνίας 14/6/2012 με συνημμένα σχετικά στοιχεία (αντίγραφο στάλθηκε στα Μέλη του Συμβουλίου). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 [4 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το θέμα αφορά τη συγκατάθεση του Δήμου για εξαίρεση του από την άδεια χρήσης μέρους κρατικής Γης την οποία έχει μισθωμένη από το κράτος ως χώρο πρασίνου παρά το Δημοτικό Κοιμητήριο για την παραχώρηση χρήσης στην εκκλησιαστική επιτροπή Αγίου Γεωργίου διαδικασία η οποία ζητήθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο το οποίο χειρίζεται το θέμα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση του περιεχόμενου στο Υπηρεσιακό Σημείωμα και των επεξηγήσεων του Δημοτικού Γραμματέα και αποφάσισε

6 6 τη συγκατάθεση του για τη ζητούμενη εξαίρεση προς διευκόλυνση και υποβοήθηση του σκοπού της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Γεωργίου [Φ:1.4.0] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα ακόλουθα θέματα: Για την πληρωμή του εργολάβου ανέγερσης της Αίθουσας Αθλοπαιδιών ο Δήμος κατέβαλε ποσό από την 1/6/2012 και το ποσό δόθηκε από τον Κ.Ο.Α. σήμερα, επίσης δεύτερο ποσό πληρωμής το οποίο στάλθηκε στον ΚΟΑ δεν έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια στάλθηκε το διατακτικό στο Τμήμα Πολεοδομίας για κάλυψη από αυτά φαίνεται ότι ο ΚΟΑ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Για την κάλυψη της δαπάνης του χορτοτάπητα στο Γήπεδο το Α' Δημοτικού είχε υποβληθεί αίτηση για δανειοδότηση ποσού το οποίο θα αποπληρωθεί από 1/2 με τον ΚΟΑ από τα δέκα Τραπεζικά Ιδρύματα στα οποία αποτάθηκε ο Δήμος απάντησε μόνο η Τράπεζα Κύπρου με επιτόκιο 8,5% και euribor γύρο στο 1,5% το οποίο είναι μεταβαλλόμενο με περίοδο αποπληρωμής πέντε χρόνων. Η προσφορά στάλθηκε στον ΚΟΑ και αναμένονται οι απόψεις τους για αποδοχή ή όχι. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του Δήμου τον Ιούνιο το ταμειακό υπόλοιπο είναι μόνο οι μισθοί του μήνα χωρίς τις εισφορές σε Ταμεία είναι γίνονται προσπάθειες κάλυψης του ποσού με το ποσό των από τον ΚΟΑ, το υπόλοιπο αυξήθηκε σε προς κάλυψη του ποσού σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών διευθέτησε εάν χρειαστεί να μεταφερθεί ποσό στο Ταμείο του Δήμου για κάλυψη της άμεσης ανάγκης και το οποίο θα επιστραφεί μετά. Όσον αφορά την Κρατική Χορηγία όπως δηλώθηκε μέρος θα αποδεσμευόταν κατά τον Ιούνιο, τώρα αυτό θα δοθεί τον Ιούλιο, το ποσό είναι γύρω στις Για άμεσες ταμειακές διευκολύνσεις από Τραπεζικά Ιδρύματα ανταποκρίθηκε η Τράπεζα Κύπρου με προσφορά για διευκόλυνση ποσού από 1/7/2012 μέχρι 31/8/2012 με επιτόκιο 10,377% και από 1/8/2012 επιπλέον επιτόκιο + 3% σ' αυτό έγινε από πλευράς μας πρόταση όπως η διευκόλυνση μεταφερθεί στην περίοδο από 1/9/2012 μέχρι 31/10/2012 με επιτόκιο 10,377% μόνον αναμένεται απάντηση. Παράλληλα έχει διευθετηθεί αύριο και συνάντηση με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας για επιπλέον διευκολύνσεις. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι βάσει και του δημοσιεύματος στον ημερήσιο τύπο το οποίο κατάθεσε ο Δήμαρχος η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αυτή είναι η πραγματικότητα με τους τρόπους που αναφέρθηκαν λαμβάνοντας μόνο προσωρινά πρόσκαιρα μέτρα το πρόβλημα μεταφέρεται σε κάθε επόμενο μήνα και συνεχίζει γι' αυτό θα πρέπει όλοι μαζί ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεργαστούν για εξεύρεση μόνιμης λύσης με άλλους τρόπους λόγω του ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια ούτε για άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις και δάνεια ούτε

7 7 για άλλες περεταίρω περικοπές δαπανών, σταμάτησαν όλα τα έργα, ακυρώθηκαν εκδηλώσεις, πληρώνονται μόνο τα λειτουργικά έξοδα και ακόμη δεν καλύπτονται και οι μισθοδοσίες. Προς αντιμετώπιση του θέματος εισηγήθηκε όπως δημιουργηθεί μία adhoc επιτροπή για γενική οικονομική μελέτη, αυτή να στελεχωθεί με Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που να έχουν οικονομικές γνώσεις μαζί με την Δημοτικό Ταμία, τον εσωτερικό ελεγκτή και ένα ανεξάρτητο άτομο που να έχει οικονομικές γνώσεις προτείνοντας τον κ. Ν. Δρυμιώτη ο οποίος έχει σχέση και βοηθά στα κοινά το Δήμο. Η επιτροπή θα πρέπει να έχει στόχο τη λήψη και άμεσων μέτρων και στη συνέχεια μόνιμων τρόπων οικονομικής διευθέτησης. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές ενέργειες και σε περικοπές και σε μέτρα εισηγήσεις συγκεκριμένα, μια εμπεριστατωμένη έκθεση, ετοιμάστηκε από τον εσωτερικό ελεγκτή, στάλθηκαν αντίγραφα στα Μέλη, αυτή υποβλήθηκε στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, υπάρχουν θέματα τα οποία εγείρονται με απαιτήσεις του Δήμου για μόνιμες οικονομικές λύσεις όσον αφορά την επιτροπή που προτείνεται, βλέπει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να εισηγηθεί περικοπές και άλλους πόρους είσπραξης, η επιτροπή μπορεί να βοηθήσει με τεχνοκρατικές λύσεις, μακροπρόθεσμα. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τέτοια επιτροπή λόγω εξειδικευμένων οικονομικών γνώσεων των Μελών της θα έχει την ευχέρεια να βρει καλύτερα κάποιες λύσεις και να συμβουλεύσει το Συμβούλιο με πιο σωστούς τρόπους αντιμετώπισης. Ο Ν. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι εάν θα γίνει τέτοια επιτροπή καλόν είναι να στελεχωθεί με άτομα εξειδικευμένα, που γνωρίζουν τις καταστάσεις του Δήμου όπως η Δημοτικός Ταμίας, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο Ν. Δρυμιώτης που προτάθηκε και όσον αφορά τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να δούμε πια Μέλη θα είναι. Ο Γρ. Γρηγορίου εισηγήθηκε όπως διευρυνθεί η επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου για το συγκεκριμένο θέμα με τα εξειδικευμένα άτομα που προτείνονται. Ο Χ. Αργυρού ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα η εξεύρεση οικονομικών πόρων, η προσωρινή διευθέτηση κατά μήνα δεν είναι λύση, η λύση θα πρέπει να είναι με μέτρα που να είναι διαρκείας, οι δανεισμοί δεν ωφελούν γιατί οι τόκοι είναι οδυνηροί, η εξεύρεση οικονομικών πόρων θα πρέπει να είναι από πλευράς του κράτους και στη συνάντηση με τον Υπουργό θα πρέπει να διεκδικηθούν αυτά που έχουν προταθεί στο υπόμνημα. Ο Δήμαρχος ζήτησε δηλώσεις για την αντιπροσωπεία στην επίσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών. Δήλωσαν ο Χ. Αργυρού, ο Ν. Παπαμιχαήλ, η Χ. Θρασυβούλου και η Μ. Ζαβρού. Όσον αφορά το θέμα της σύστασης της adhoc επιτροπής το Συμβούλιο συμφώνησε όπως συσταθεί με το Δήμαρχο, τη Δημοτικό Ταμία τον Εσωτερικό Ελεγκτή, τον οικονομολόγο δημότη Ν. Δρυμιώτη, η

8 8 επιτροπή αυτή θα εργαστεί τεχνοκρατικά με στοιχειοθέτηση θέσεων και εισηγήσεων και στη συνέχεια θα παρουσιάσει σχετική έκθεση στη Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και κατ' επέκταση στο Δημοτικό Συμβούλιο [Φ:1.2.3Γ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Καπάταης ανέφερε ότι το πρακτικό της επιτροπής ημερομηνίας 31/5/2012 θα εξεταστεί περεταίρω από την επιτροπή στα επιμέρους θέματα, η επιτροπή προγραμματίζεται να συνέλθει τη Δευτέρα 2/7/2012 προς τούτο. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στο πρακτικό της Επιτροπής υπάρχει θέμα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί όσον αφορά τη λειτουργία των δύο Κέντρων το Σάββατο. Σ' αυτό αναφέρεται ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι υπεύθυνοι του Κέντρου να επωφελούνται κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο / Ιούλιο το τρίωρο της Τετάρτης αφού τον Αύγουστο παίρνουν την ετήσια άδεια λόγω κλειστών κέντρων, σ' αυτό δεν συμφωνεί, θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ο Δημοτικός Γραμματέας επεξήγησε ότι οι δύο υπεύθυνοι των Κέντρων έχουν ξεχωριστό ωράριο, δεν εμπίπτουν στο γενικό ωράριο με μειωμένα τα απογεύματα της καλοκαιρινής περιόδου αφού και το ωράριο τους είναι απογευματινό, επομένως τα τρίωρα της Τετάρτης για τους δύο μήνες πρέπει να ρυθμιστεί σε σχέση με το πρόγραμμα του Σαββάτου. Προς διευθέτηση του θέματος της κοινής αντικατοχικής εκδήλωσης με το Δήμο Έγκωμης η οποία προτάθηκε να γίνει στο κυκλοφοριακό κόμβο αεροδρομίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι η Κοινωνική και Πολιτιστική Λειτουργός του ανέφερε ότι το κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται 2000 και σ' αυτό ανέφερε ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια από το Δήμαρχο με το Δήμαρχο Έγκωμης για μείωση του ποσού. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ακόμη δεν μελέτησε αναλυτικά το κοστολόγιο, θα το δει, θα ενεργήσει ανάλογα και θα ενημέρωσει τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στο κοστολόγιο το οποίο στάλθηκε για το παιδικό φεστιβάλ παρόλο που τα έξοδα μειώθηκαν, αρκετά μεγάλο ποσοστό αφορά υπερωρίες των υπαλλήλων και εργατών γι' αυτό θα πρέπει να προσεχθεί. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι στο θέμα της ρύθμισης και του ελέγχου των υπερωριών αφού υπάρχει και προηγούμενη απόφαση τα προκαταρκτικά κοστολόγια να αποστέλλονται στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου έτσι ώστε να ελέγχει και να εγκρίνει τα άτομα και τις ώρες που κρίνονται απαραίτητα να εργαστούν ανάλογα με την ανάγκη της κάθε εκδήλωσης ακόμη και τα κοστολόγια που στέλνονται στην κάθε αρμόδια επιτροπή να ελέγχονται από την ίδια την επιτροπή όσον αφορά τις υπερωρίες.

9 9 Το Συμβούλιο ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν πιο πάνω για την κοινή αντικατοχική εκδήλωση για τη μελέτη του πρακτικού της Επιτροπής και για τον έλεγχο των προκαταρκτικών κοστολογίων και υπερωριών [Φ:1.2.3.ΑΔ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31/5/2012 Επιτροπής. Αναφορά τριών θεμάτων καταγράφεται στο πρακτικό της ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 [7 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος Α. Πελαγίας επεξήγησε στο Συμβούλιο τα αναφερόμενα θέματα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση και ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής [Φ:1.2.3.ΣΤ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18/6/2012 Επιτροπής. Αναφορά επτά θεμάτων καταγράφεται στο πρακτικό της ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 [3 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Το Μέλος της Επιτροπής Χ. Αργυρού επεξήγησε στο Συμβούλιο τα αναφερόμενα θέματα. Το Συμβούλιο έλαβε γνώση και ενέκρινε τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. Ο Γ. Καπάταης ανέφερε ότι στο θέμα αναλύσεων νέων υπάρχουν περιπτώσεις βυτιοφόρων τα οποία περιοδεύουν για πώληση νερού και έθεσε υπόψη της υπηρεσίας να ελεγχθούν για τις αναλύσεις τους. Ο Δημοτικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι οι αναλύσεις είναι προγραμματισμένες και στα σημεία πώλησης κερματοδεκτών και στα βιντιοφόρα να γίνονται από τους ίδιους και να παρουσιάζονται και θα δώσει οδηγίες στην Υγειονομικό Επιθεωρητή για ιδιαίτερο έλεγχο στα βυτιοφόρα [Φ:1.2.3.ΑΒ]ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20/6/2012 Αναφορά και αποφάσεις έντεκα θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 [8 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10 10 Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποφάσεων της Επιτροπής και τις επιβεβαίωσε [Φ: Β] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20/6/2012 Αναφορές δέκα θεμάτων καταγράφονται στο πρακτικό της Επιτροπής μαζί με τις θέσεις εισηγήσεις της Επιτροπής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 [25 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [Φ:1.11.0] Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011) - ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ) [Φ:1.11.0] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1908 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45WI ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 4 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΑΙΤΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ ΔΡΥΜΙΩΤΟΥ [Β3/88 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ &1.11.0] ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 687 Φ/ΣΧ ΧΧΙ45W2 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ ΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΗ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ [Φ: ] ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [Φ: ] ΜΟΝΟΔΡΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ

11 [Φ: ] ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΕΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ [Φ: ] ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ KATAΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΕΤΙΟ [Φ: ] ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ [Φ: ] ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ [Φ: ] ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - Π5/ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ [Φ:1.2.1.] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μια μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 26/06/12 Αρ. 572 Ν:1+2. Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ημερομηνία: 2 Ιουλίου, 2012 ΜΠ/ΧΧ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 1. Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20 η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 15 Φεβρουάριος 2015 Κοινό μέτωπο Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014

αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 αρ.τεύχους 111 / Νοέμβριος 2014 Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού µας µε την ευκαιρία των γιορτών εύχεται σε όλο τον κόσµο της ΑΗΚ Καλά Χριστούγεννα και είθε η νέα Χρονιά που θα υποδεχθούµε σε λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Βροχή αστέρων στο κόκκινο χαλί Εντυπωσιακή έναρξη και λάμψη στο 66ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεωργίου. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του ΠτΔ και ευελπιστούμε. Αναμέναμε περισσότερα. την Πόλη Χρυσοχούς, ιδίως αυτά που σχετίζονται

Α. Γεωργίου. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του ΠτΔ και ευελπιστούμε. Αναμέναμε περισσότερα. την Πόλη Χρυσοχούς, ιδίως αυτά που σχετίζονται Φ. Φαίδωνος Μ. Παυλίδης Α. Γεωργίου Ν. Ακουρσιώτης Δικαιολογημένα υπάρχει δυσπιστία από ορισμένους για τις εξαγγελίες του Προέδρου η οποία θα αρθεί μόλις αρχίσουν τα έργα Είμαστε ικανοποιημένοι από τις

Διαβάστε περισσότερα

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου ημοτικού Χρίστος Τσίγκης Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου

Βαλεντίνος Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Θωμάς Βασιλείου Μάριος Χατζηβασιλείου ημοτικού Χρίστος Τσίγκης Αντώνης Μηχανικός Συμβουλίου Πρακτικά 515 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 29/05/2012 από τις 6:30μμ 8:15 μμ Αρ συνεδρίας: 7/2012 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πιο ασφαλής η Βιομηχανική Περιοχή Βάση δεδομένων για όλες τις βιομηχανικές μονάδες του Στροβόλου. Στη σελίδα 2 «Εγώ πάω με το λεωφορείο, εσύ;» Τροχοδρομούνται

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε.

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε. Πρακτικά 525 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 26 Μαρτίου 2013 από τις 6.30μμ 9.00μμ Αρ. συνεδρίας: 3/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Συνέντευξη Δημάρχου Οι δημότες πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ μπροστά στα προβλήματα «Καίει» το οικονομικό μετά τη μείωση της κρατικής χορηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Α» Αναστασιάδης-Ντράγκι στις 16 Ιουλίου με ατζέντα την οικονομία }2 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΡΣΙΑ Στην Ανόρθωση περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να τα βρει με τη Μακάμπι και να επιστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι,

Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Ανδρέας Χρίστου Πρόεδρος ΣΑΛΑ. Φίλες και Φίλοι, Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες, Η παρούσα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας γίνεται μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας μας για διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08 26 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 15 Νοεμβρίου 2008 Χορηγός Νοέμβριος 2008 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΣΜΑΕΣ, ΟΣΜΑΝ, ΟΣΜΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα