ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 20 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 566 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας Aντιδήμαρχος Ανδρέας Γρηγορίου (μέχρι το θέμα ) Γεώργιος Καπάταης Χάρης Αργυρού Κυπριανός Παπαδόπουλος Νίκος Παπαμιχαήλ Γρηγόρης Γρηγορίου Χάρις Θρασυβούλου Ανδρέας Πενταλιώτης Κωνσταντίνος Δημητρίου Ιωάννης Χριστοδούλου Μαρία Ζαβρού Καίσαρας (Τσέζαρος) Αδαμίδης AΠΟΝΤΕΣ: Ανδριανή Κουταλιανού ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟI: Μιχαήλ Παπαδόπουλος Δημοτικός Γραμματέας ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ [Φ:1.2.4.] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Κατάθεση θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη ημερομηνίας 16/3/ Τα θέματα είναι σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την προτεραιότητα εξέτασης των θεμάτων την καθορίζει ο Δήμαρχος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ [Φ:2.0.0.] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Το Συμβούλιο συνήλθε με σύνθεση 14 Μελών σύμφωνα με το παρουσιολόγιο της παρούσας συνεδρίας και η διαδικασία θα διεξαχθεί από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της με την ίδια σύνθεση Μελών.

2 2 Η προφορική διαδικασία αποφασίστηκε σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/2012 Αρ. 562 με την ετοιμασία των ερωτήσεων από την Ο.Ε.Β. Ο Δημοτικός Γραμματέας απέστειλε στις 16/03/2012 στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο εξηγείτο η διαδικασία της εξέτασης και βαθμολογίας και συνημμένα σ αυτό σχετικά στοιχεία και έγγραφα. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2[19 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η προφορική εξέταση αφορά δύο επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις υποψήφιους οι οποίοι κλήθηκαν γραπτώς απεδέχθησαν και παρουσιάστηκαν. Οι υποψήφιοι είναι: Η Παριάνα Ιωάννου Αριθμός Ταυτότητας Ο Χαράλαμπος Φραγκούλης Αριθμός Ταυτότητας Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης είναι: Παριάνα Ιωάννου 54.87/100 με ποσόστωση 70% Χαράλαμπος Φραγκούλης 53.70/100 με ποσόστωση 70% Το Συμβούλιο εξέτασε τα υποβληθέντα πιστοποιητικά σχετικά με την πείρα των υποψηφίων τα οποία βαθμολογούνται από 0-5 μονάδες και για την Παριάνα Ιωάννου με πείρα 24 μηνών έδωσε 5 βαθμούς και για το Χαράλαμπο Φραγκούλη με πείρα 13 μήνες έδωσε 3 βαθμούς. Με υπολογιζόμενα τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης κατά 70% οι βαθμολογίες προστιθέμενης της πείρας του κάθε ενός είναι: Παριάνα Ιωάννου βαθμοί Χαράλαμπος Φραγκούλης βαθμοί Ο Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης και βαθμολογίας που ετοιμάστηκε θα κληθούν οι δύο υποψήφιοι ν απαντήσουν σε ερωτήσεις, θα υπολογιστεί μέσος όρος βαθμολογίας και θα προστεθεί και η βαθμολογία αξιολόγησης του Δημοτικού Γραμματέα [0-5 βαθμούς] έτσι θα εξαχθεί σύνολο προφορικής βαθμολογίας θα προστεθεί στη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης με τη σχετική πείρα και θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία. Ο Δημοτικός Γραμματέας παρουσίασε στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σφραγισμένο φάκελο από την Ο.Ε.Β. με τα κείμενα των ερωτήσεων, ανοίχθηκε και αφού δόθηκαν αντίγραφα στους Δημοτικούς Συμβούλους έγινε αποδεκτός ο αριθμός τεσσάρων ερωτήσεων οι οποίες θα υποβληθούν από το Δημοτικό Γραμματέα οι ίδιες ερωτήσεις και κατά τον ίδιο τρόπο στους δύο υποψήφιους. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 [7 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Οι δύο κληθέντες υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονταν σε αναμονή ενημερώθηκαν από το Δημοτικό Γραμματέα για τη βαθμολογία τους όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόσθεση στο βαθμό της γραπτής εξέτασης και του βαθμού

3 3 της σχετικής πείρας ως επίσης ενημερώθηκαν και για τη διαδικασία προφορικής εξέτασης τους και τον τρόπο βαθμολόγησης τους. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία παρουσιάστηκαν οι δύο υποψήφιοι κατά σειρά Παριάνα Ιωάννου και Χαράλαμπος Φραγκούλης, ερωτήθηκαν όπως πιο πάνω επεξηγήθηκε, απάντησαν ανάλογα και βαθμολογήθηκαν. Οι βαθμολογίες των 14 Μελών παραδόθηκαν στο Δημοτικό Γραμματέα καταμετρήθηκαν υπολογίστηκαν κατά μέσον όρο, προστέθηκε και η βαθμολογία του Δημοτικού Γραμματέα με τα εξής αποτελέσματα. Παριάνα Ιωάννου βαθμός βαθμούς από Δημοτικό Γραμματέα σύνολο Χαράλαμπος Φραγκούλης βαθμός βαθμούς από Δημοτικό Γραμματέα σύνολο Οι βαθμολογίες συνυπολογίστηκαν αμέσως μετά με τις βαθμολογίες της γραπτής εξέτασης και της πείρας και η τελική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως ακολούθως. Παριάνα Ιωάννου Τελική βαθμολογία Χαράλαμπος Φραγκούλης Τελική βαθμολογία ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 [3 ΣΕΛΙΔΕΣ] ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Βάσει του αποτελέσματος της γενικής βαθμολογίας επιτυχούσα είναι η υποψήφια Παριάνα Ιωάννου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη της αναφερόμενης στη θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή ως ακολούθως. Το Δημοτικό Συμβούλιο προσφέρει διορισμό για τη μόνιμη θέση του Υγειονομικού Επιθεωρητή με δοκιμαστική περίοδο δύο χρόνων από την 23 η Απριλίου, 2012 μέχρι την 22 α Απριλίου, 2014 σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Νόμου Ν6[Ι]98 με τις σχετικές αυτού Τροποποιήσεις και σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Νόμου Ν113[Ι]/11 και σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 112/00 οι Περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί. Κατά τη λήξη της αναφερόμενης δοκιμαστικής περιόδου το Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσον είναι κατάλληλη να μονιμοποιηθεί στη θέση αυτή ή να τερματίσει τις υπηρεσίες της. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη δοκιμαστική περίοδο εάν το θελήσει για ακόμη ένα χρόνο. Οι μισθολογικές κλίμακες, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις της και η ανέλιξη της στην Υπηρεσία είναι αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο Σχέδιο Υπηρεσίας και σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση μείωσης των μισθολογικών κλιμάκων του Σχεδίου Υπηρεσίας κατά 10% όπως προνοεί η ισχύουσα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αρ. φακέλου Υ.Ο ημερομηνίας

4 4 Η εκτέλεση των καθηκόντων της θα διεξάγεται σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο 111/85 και τις τροποποιήσεις αυτού, τους Δημοτικούς Κανονισμούς, τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και κάτω από τη Διοικητική Εποπτεία, έλεγχο και εντολές του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα. Τα δικαιώματα της θα είναι αυτά που ισχύουν για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου και είναι κατοχυρωμένα από τον Περί Δήμων Νόμο, τους Δημοτικούς Κανονισμούς, το Σχέδιο Υπηρεσίας και τις ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες. Το ωράριο εργασίας της θα είναι συνεχές πρωϊνό με ένα απόγευμα και πάνω σε πενθήμερη βάση από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή [σύνολο ωρών εβδομαδιαίως 38] και σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 του Σχεδίου Υπηρεσίας [Φ:1.2.0.] ΔΙΑΦΟΡΑ Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο με τα ακόλουθα θέματα απορρέοντα από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/03/2012 και από άλλες δραστηριότητες του Δήμου [Φ:4.4.0.] ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα για ν αναλάβουν να συναντηθούν με τη διαχειρίστρια του Καφεστιατορίου προς συζήτηση των θεμάτων που υπέβαλε πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Τετάρτη 14/03/2012. Από πλευράς του Δήμου της ανεφέρθησαν οι συμβασιακές της υποχρεώσεις και οι όποιες διευκολύνσεις της προσεφέρθησαν και της επεξηγήθηκε και η ανάληψη της διαδικασίας χειρισμού του θέματος της οροφής. Από πλευράς της διαχειρίστριας υποβλήθηκαν επιχειρηματολογίες ζημιών σε εξοπλισμό και απώλειας πελατών με απαιτήσεις αποζημίωσης. Υποδείχθηκε στη διαχειρίστρια όπως ετοιμάσει και αποστείλει επιστολή προς το Δήμο με εμπεριστατωμένες και καταγραμμένες αναλυτικά τις πιθανολογούμενες ζημιές και απαιτήσεις της για να μελετηθούν περαιτέρω [Φ:1.2.3.Γ] ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ [Φ: Για τους εορτασμούς της 25 ης Μαρτίου και 1 ης Απριλίου αναφέρθη ότι στις 25 Μαρτίου μετά από τη Δοξολογία θα προσφερθεί στους Επισήμους δεξίωση από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Παύλου και την 1 η Απριλίου μετά από την παρέλαση θα προσφερθεί στους Επισήμους και Αντιπροσωπείες δεξίωση από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου. 2. Για το επίσημο δείπνο έγιναν επαφές με το εστιατόριο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΕΥΣΕΩΝ στον Αγιο Δομέτιο με πιο συμφέρουσες τιμές από το εστιατόριο ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΛΑ και προτείνεται αλλαγή του εστιατορίου. 3. Για την Τρίτη του Πάσχα υποβλήθηκε αίτημα από τα Σωματεία να διεξαχθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας των Παλαιμάχων στο Γήπεδο του Κύκκου στην Εγκωμη, ο Δήμαρχος αποτάθηκε με επιστολή προς τη Σχολική Εφορεία Εγκωμης για εξασφάλιση του γηπέδου αναμένεται απάντηση και τέθηκε εισήγηση για διεξαγωγή του Αγώνα των Παλαιμάχων.

5 5 Αναφέρθη ότι εφόσον για το 2012 αναστάληκε λόγω των εργασιών στο Γήπεδο του Α Δημοτικού Αγίου Δομετίου και εφόσον το κόστος είναι γύρω στις λόγω και της οικονομικής περισυλλογής να μη διεξαχθεί ο Αγώνας και η φιλοξενία συνεστίαση. Το Συμβούλιο για τις τρεις πιο πάνω αναφερθέντες αλλαγές, εισηγήσεις αποφάσισε τα ακόλουθα. 1. Απεδέχθη τις δεξιώσεις των Εκκλησιαστικών Επιτροπών. 2. Απεδέχθη την αλλαγή του εστιατορίου για το επίσημο δείπνο. 3. Απέρριψε την πρόταση των Σωματείων για τη διεξαγωγή του αγώνα των Παλαιμάχων [Φ:1.2.3.Γ] ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Ο Δήμαρχος ανέφερε στο Συμβούλιο ότι κατά τη διεξαχθείσα εκδήλωση στις 19/03/2012 όπου παρευρέθη και τιμήθηκε η Μεγάλη Ευεργέτιδα του Δήμου Δημότισσα Βάσω Δημάδη προς ένδειξη της ικανοποίησης της και του ενθουσιασμού της από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη Χορωδία προσέφερε στο Δήμο την αγορά ενός πιάνου με ουρά αξίας το οποίο θα αναβαθμίσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου και ζήτησε όπως γίνει μια εκδήλωση μουσικής με ρεπερτόριο δικής της επιλογής. Tην αγορά του πιάνου θ αναλάβει λόγω ειδικού οργάνου η Μουσικός κα. Γιάννα Θαλασσινού η οποία θα επιλέξει κατάλληλο μοντέλο για τις ανάγκες του Δήμου και μέχρι του ποσού της Δωρεάς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το Συμβούλιο ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ευγενή χειρονομία της Κας Βάσως Δημάδη και συμφώνησε στην πραγματοποίηση της επιθυμίας της [Φ: ] ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το αναφερόμενο Νηπιαγωγείο με επιστολή του ημερομηνίας 16/03/12 ζητά από το Δήμο τη δωρεάν παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο για την πραγματοποίηση Εκθεσης Ζωγραφικής των παιδιών. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση του αναφερόμενου χώρου προς το Γ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δομετίου [Φ:1.2.1.] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίας είναι μαγνητοφωνημένα σε μία μαγνητοταινία με τα διακριτικά Δ/Σ 20/03/12 Αριθμός 566 Ν:1. Αγγελος Πελαγίας Αντιδήμαρχος Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ημερομηνία: 26 Μαρτίου, 2012 ΜΠ/ΛΧ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13 MAΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 565 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 11.00μ.μ Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 567 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ - 10.00μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26Η ΙΟΥNΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 572 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 18Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 578 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 580 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 575 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 6Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 581 Διάρκεια Συνεδρίας 7:00μ.μ.- 10:30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 4ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 577 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 16Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 590 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 576 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ.-9.30μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 26 ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 603 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 8.45μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 579 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 560 Διάρκεια Συνεδρίας 7.30μ.μ - 10.30μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Άγγελος Πελαγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 11 ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 608 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ. 9.25μ.μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ. Κώστας Πέτρου Δήμαρχος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 24 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 599 Διάρκεια Συνεδρίας 7.00μ.μ.-9.00μ.μ. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δρ Kώστας Πέτρου Δήμαρχος Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Χρίστος Τσίγκης Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Μαρίνος Αθανασιάδης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου Πρακτικά 507 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 8/11/2011 από τις 6:00μμ 8:45 μμ Αρ συνεδρίας: 13/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Μάριος Ανδρέου Συμβουλίου.

Θωμάς Βασιλείου Αντώνης Μηχανικός Μέλη Γεώργιος Αναστασίου Γεώργιος Χρυσάνθου Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Μάριος Ανδρέου Συμβουλίου. Πρακτικά 512 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 13/03/2012 από τις 6:30μμ 9:15 μμ Αρ συνεδρίας: 4/2012 Παρόντες: Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

856 Ν. 107(Ι)/95. (ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων, τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο

856 Ν. 107(Ι)/95. (ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων, τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 856 Ν. 107(Ι)/95 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 498 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 03/05/2011 από τις 6:45μμ 8:45 μμ

Πρακτικά 498 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 03/05/2011 από τις 6:45μμ 8:45 μμ Πρακτικά 498 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 03/05/2011 από τις 6:45μμ 8:45 μμ Αρ συνεδρίας: 4/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Ανδρέας Κωνσταντίνου Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Κούκος Δημήτρης Τσίγκης Μέλη Ανδρέας Κωνσταντίνου Παντελάκης Αγκαστινιώτης Δημοτικού Χρίστος Τσίγκης Παναγιώτης Ουστάς Συμβουλίου Πρακτικά 503 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 13/09/2011 από τις 6:30μμ 7:30 μμ Αρ συνεδρίας: 9/2011 Παρόντες: κ.κ Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Σ. Ηλιοφώτου Δημάρχου, Α. Κωνσταντίνου και Π. Αγκαστινιώτη, μελών, δικαιολογήθηκαν.

Δικαιολόγηση απουσιών: Οι απουσίες των κ.κ. Σ. Ηλιοφώτου Δημάρχου, Α. Κωνσταντίνου και Π. Αγκαστινιώτη, μελών, δικαιολογήθηκαν. Πρακτικά 497 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 16/3/2011 από τις 6:30μμ - 7:15 μμ Αρ συνεδρίας: 3/2011 Παρόντες: κ.κ Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα