Activity Based Costing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Activity Based Costing"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ Ε ΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 13 ABC ΣΕ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 15 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 20 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 22 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 22 ΤΟ ΑΒC 23 Ο ΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 24 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 25 ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒC 26 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ABC 27 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ABC 28 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ABC 29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 30 2

3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η εταιρία, η οποία επιλέχθηκε για την εφαρµογή του Activity Based Costing, είναι εµπορική. Συγκεκριµένα είναι master agent γνωστού δικτύου παροχής κινητής τηλεφωνίας και έχει αλυσίδα καταστηµάτων παροχής προϊόντων και υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Το δίκτυό της αποτελείται από : 64 ιδιόκτητα καταστήµατα λιανικής πώλησης και 200 συνεργαζόµενους dealers Το δίκτυο τη εταιρίας καλύπτει όλη την Ελλάδα και η έδρα της είναι στην Αθήνα. Στην εταιρία απασχολούνται περίπου 200 εργαζόµενοι. Η εταιρία προµηθεύεται τα εµπορεύµατα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο συνεργάζεται, αλλά και από άλλους προµηθευτές. Έπειτα τα διαθέτει στον τελικό πελάτη τόσο µέσω των καταστηµάτων της, όσο και µέσω των συνεργαζόµενων dealers. Τα εµπορεύµατά της εταιρίας, είναι : Προϊόντα Κινητά τηλέφωνα Σταθερά/ασύρµατα τηλέφωνα Αξεσουάρ τηλεφώνων Ηχοσυστήµατα Μικροσυσκευές (υπολογιστές τσέπης, ρολόγια κ.α.) Φωτογραφικές µηχανές Υπηρεσίες Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Σέρβις Internet Για ευνόητους λόγους, η διοίκηση της εταιρίας δεν επιθυµεί την αναφορά του ονόµατός της. 3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας, ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως για το 1999, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµένης χρήσης 1999 Ποσά προηγούµενης χρήσης 1998 ΕΞΟ Α Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Έξοδα ιδρύσεως και ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ εγκαταστάσεως Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Γήπεδα - Οικόπεδα ρχ 0 ρχ ρχ 0 ρχ 0 ρχ 0 ρχ Κτίρια και Τεχνικά Έργα ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Μεταφορικά Μέσα ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Έπιπλα και λοιπός ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Λοιπές µακροπρόθ. απαιτήσ ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα ρχ ρχ Εµπορεύµατα ρχ ρχ Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Απαιτήσεις ρχ 0 ρχ ρχ ρχ Πελάτες ρχ ρχ µείον : προβλέψεις ρχ ρχ 0 ρχ ρχ Γραµµάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου ρχ 0 ρχ Επιταγές Εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου ρχ ρχ Στις Τράπεζες µε εγγύηση ρχ ρχ ρχ Επιταγές σε καθυστέρηση ρχ ρχ ρχ µείον : προβλέψεις ρχ 0 ρχ ρχ ρχ Χρεώστες διάφοροι ρχ ρχ Λογαριασµοί διαχειρίσεως ρχ ρχ Χρεόγραφα ρχ ρχ 4

5 Λοιπά Χρεόγραφα ρχ 0 ρχ ιαθέςιµα Ταµείο ρχ ρχ Καταθέσεις όψεως προθεσµ ρχ ρχ ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ρχ ρχ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εποµένων χρήσεων ρχ ρχ Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 0 ρχ ρχ ρχ ρχ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ρχ ρχ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Αλλότρια περιουσ. στοιχεία 49 ρχ 38 ρχ Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων ρχ 0 ρχ ρχ 38 ρχ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά κλειόµενης χρήσης 1999 Ποσά προηγούµενης χρήσης 1998 Μετοχικό Κεφάλαιο ρχ ρχ ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κεφάλαια ρχ 0 ρχ Τακτικό Αποθεµατικό ρχ ρχ Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προβλέψεις για κίνδυνους και έξοδα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσ ρχ 0 ρχ ρχ ρχ ρχ 0 ρχ Προµηθευτές ρχ ρχ Επιταγές Πληρωτέες ρχ ρχ Τράπεζες λογαρ. Βραχ ρχ ρχ Υποχρεώσεων Προκαταβολές Πελατών ρχ 0 ρχ Υποχρεώσεις φόρους-τέλη ρχ ρχ Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ρχ ρχ Μερίσµατα Πληρωτέα ρχ ρχ Πιστωτές διάφοροι ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ρχ ρχ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ικαιούχοι αλλότριων 49 ρχ 38 ρχ περιους. Στοιχείων Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων ρχ 0 ρχ ρχ 38 ρχ 5

6 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ΚΑΧ και ξεχωριστά το λειτουργικό κόστος της εταιρίας, που θα χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή του ABC. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Καθαρές πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτά Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ρχ ρχ Πραγµατικά λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ρχ Άλλα έςοδα εκµεταλλεύσεως ρχ Σύνολο ρχ Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ρχ ρχ Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης ρχ ρχ Μερικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ρχ Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι ρχ Μείον Χρεωστικοί Τόκοι ρχ Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ρχ Πλέον Έκτατα Έσοδα ρχ Μείον Έκτατα Έξοδα ρχ Έκτακτα Αποτελέσµατα ρχ Μείον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων ρχ Στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων ρχ Φόρος Εισοδήµατος (40%) ρχ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Μετά φόρων ρχ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ρχ Το κόστος πωλήσεων, περιλαµβάνει το ποσό που αποδίδει η εταιρία στους προµηθευτές των εµπορευµάτων της. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας περιλαµβάνουν τα έξοδα γενικής διεύθυνσης, τα έξοδα οικονοµικής διεύθυνσης και έξοδα λοιπών τµηµάτων. Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, περιλαµβάνουν τα έξοδα του εµπορικού τµήµατος και τα έξοδα των υποκαταστηµάτων. 6

7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το επόµενο και βασικότερο βήµα της εφαρµογής του ABC, είναι ο εντοπισµός των κύριων δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην εταιρία. Οι δραστηριότητες καταγράφηκαν έπειτα από συζητήσεις µε τα διοικητικά στελέχη της εταιρίας, αλλά και έπειτα από δικές µας παρατηρήσεις στον χώρο δουλειάς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι θα µπορούσε να γίνει λεπτοµερέστερη καταγραφή αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς πρόκειται για µία αρκετά µεγάλη εταιρία µε πολλές λειτουργίες. υστυχώς ο περιορισµός του χρόνου και των πληροφοριών που µπορούσαµε να αντλήσουµε δεν επέτρεψε µία πιο αναλυτική παρουσίαση. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας και µία σύντοµη περιγραφή τους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχόλια ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ανάπτυξη ικτύου Εξεύρεση σηµείων πώλησης Οικονοµικές ιαπραγµατεύσεις ιοίκηση έργου Έλεγχος - Επίβλεψη Περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που γίνονται για την εξεύρεση νέων καταστηµάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας. Πέρα από την εξεύρεση των καταστηµάτων, χρειάζεται η ανάθεση της κατασκευής σε διάφορα συνεργεία και η παρακολούθηση της πορείας του έργου. ιαχείριση Εµπορευµάτων Παραλαβή Αποθήκευση Έλεγχος Μεταφορά Αφορά την παραλαβή των παραγγελθέντων εµπορευµάτων στο κεντρικό κτίριο της εταιρίας, τον έλεγχό τους για τον εντοπισµό προβληµατικών και την αποθήκευσή τους στους ειδικούς χώρους της εταιρίας. Επίσης, περιλαµβάνεται η µεταφορά των εµπορευµάτων στα καταστήµατα από τα φορτηγά της εταιρίας. 7

8 Προωθητικές Ενέργειες Έρευνα Αγοράς ιαφήµιση στα ΜΜΕ Εµπορική Προώθηση ηµόσιες Σχέσεις Τιµολόγηση Αφορά τις κύριες δραστηριότητες των τµηµάτων µάρκετινγκ, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. Περιλαµβάνει τις ενέργειες που γίνονται για να διεξαχθούν έρευνες αγοράς, για να διαφηµιστούν τα προϊόντα, για να σχεδιαστούν και να παραχθούν διαφηµιστικά φυλλάδια, για να γίνουν οι δηµόσιες σχέσεις της εταιρίας και για να τιµολογηθούν τα προϊόντα. Εξυπηρέτηση Πελατών - Πωλήσεις από τα Καταστήµατα Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις Εξυπηρέτηση µετά την πώληση Σέρβις συσκευών Επικοινωνία Πρόκειται για όλες τις ενέργειες των πωλητών που δουλεύουν στο δίκτυο καταστηµάτων της εταιρίας και έρχονται σε επαφή µε τον τελικό πελάτη. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ευρύτερες από την πώληση και περιλαµβάνουν το after sales service, την επιδιόρθωση προβληµατικών συσκευών και την επικοινωνία τόσο µε τους πελάτες, όσο και µε την διοίκηση της εταιρίας. ιοίκηςη της εταιρίας ιοίκηση προσωπικού Γενική ιοίκηση Γραµµατειακή Υποστήριξη ραστηριότητες που καλύπτουν όλο το φάσµα της διοίκησης της εταιρίας και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που χρειάζονται Οικονοµικός Σχεδιασµός Λογιστικές Πράξεις Μηχανοργάνωση Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων - οικονοµική πολιτική Είναι οι δραστηριότητες που αφορούν την διαχείριση, τον σχεδιασµό και τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας. Επίσης περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες του λογιστηρίου και του τµήµατος µηχανοργάνωσης 8

9 Εκτέλεςη Παραγγελιών στα Κεντρικά Γραφεία Πωλήσεις στα καταστήµατα εταιρίας Πωλήσεις σε dealers και franchisers Παραγγελίες από προµηθευτές Εκτέλεση παραγγελιών Αφορά τις δραστηριότητες που γίνονται στα κεντρικά γραφεία για την παραγγελία των εµπορευµάτων που χρειάζεται η εταιρία, αλλά και την λήψη και διεκπεραίωση των παραγγελιών που γίνονται από τους πελάτες. Πελάτες της εταιρίας είναι τόσο τα ιδιόκτητα καταστήµατα, όσο και οι ανεξάρτητοι dealers και franchisers, µε τους οποίους συνεργάζεται η εταιρία. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έχοντας διαχωρίσει τις δραστηριότητες τις εταιρίας, τα στελέχη της µας υπέδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο λογικά µπορεί να κατανεµηθεί το λειτουργικό κόστος, δηλαδή το κόστος διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης, σε αυτές. Τα στελέχη µας υπέδειξαν τα ποσοστά, τα οποία στη συνέχεια µεταφράσαµε σε νούµερα. Κατανοµή λειτουργικού κόστους στις δραστηριότητες της εταιρίας % Κόστος Ανάπτυξη ικτύου Εξεύρεση σηµείων πώλησης 0,5% ρχ Οικονοµικές ιαπραγµατεύσεις 3,0% ρχ ιοίκηση έργου 9,0% ρχ Έλεγχος - Επίβλεψη 0,5% ρχ ιαχείριση Εµπορευµάτων Παραλαβή 1,0% ρχ Αποθήκευση 2,0% ρχ Έλεγχος 0,5% ρχ Μεταφορά 2,0% ρχ Προωθητικές Ενέργειες Έρευνα Αγοράς 2,0% ρχ ιαφήµιση στα ΜΜΕ 27,0% ρχ Εµπορική Προώθηση 1,5% ρχ ηµόσιες Σχέσεις 1,0% ρχ Τιµολόγηση 0,5% ρχ 9

10 Εξυπηρέτηση Πελατών Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις 30,0% ρχ Πωλήσεις από τα Εξυπηρέτηση µετά την πώληση 2,0% ρχ Καταστήµατα Σέρβις συσκευών 7,0% ρχ Επικοινωνία 2,0% ρχ ιοίκηση της εταιρίας ιοίκηση προσωπικού 0,5% ρχ Γενική ιοίκηση 1,9% ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη 0,5% ρχ Οικονοµικός Σχεδιασµός Λογιστικές Πράξεις 1,0% ρχ Μηχανοργάνωση 0,3% ρχ Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων - 0,9% ρχ Οικονοµική πολιτική Εκτέλεση Παραγγελιών Πωλήσεις στα καταστήµατα της 1,4% ρχ εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία Πωλήσεις σε dealers και franchiser 0,5% ρχ Παραγγελίες 1,0% ρχ Εκτέλεση παραγγελιών 0,5% ρχ ΣΥΝΟΛΟ 100,0% ρχ Παρατηρούµε ότι : Η δραστηριότητα της ανάπτυξης δικτύου δηµιουργεί το 13% του λειτουργικού κόστους. Το σχετικά υψηλό ποσοστό οφείλεται στα έξοδα κατασκευής νέων καταστηµάτων, καθώς η εταιρία βρίσκεται σε περίοδο σηµαντικής ανάπτυξης. Η διαχείριση των εµπορευµάτων περιέχει το 5,5% του κόστους Η δραστηριότητα της προώθησης των προϊόντων περιλαµβάνει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, 32%, του λειτουργικού κόστους. Αυτό είναι λογικό αφού οι περισσότερες εταιρίες σήµερα δαπανούν µεγάλα ποσά για τη διαφήµιση και γενικότερα την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Το κόστος που κατανέµεται στην εξυπηρέτηση των πελατών και στις πωλήσεις από τα καταστήµατα, είναι το υψηλότερο, 41%. Αυτό συµβαίνει γιατί εκεί περιλαµβάνονται οι µισθοί περίπου 70 πωλητών, τα ενοίκια των καταστηµάτων και όλα τα άλλα λειτουργικά τους έξοδα. Η διοίκηση της εταιρίας και ο οικονοµικός σχεδιασµός, συµβάλλουν κατά ένα µικρό ποσοστό, 2,9% και 2,2% αντίστοιχα, στο κόστος λειτουργίας. Τέλος η δραστηριότητα των παραγγελιών στα κεντρικά γραφεία έχει το 3,4% του κόστους. 10

11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ Ε ΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εξετάζοντας τον ισολογισµό της εταιρίας και έπειτα από συζητήσεις µε διοικητικά στελέχη, επιλέχθηκαν τα παρακάνω στοιχεία, από την κατάσταση των παγίων, για την συµβολή τους στις δραστηριότητες της εταιρίας. Εκτίµηση του κόστους του επενδεδυµένου κεφαλαίου Εκτίµηση επενδεδυµένου κεφαλαίου Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και Τεχνικά Έργα Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο επενδεδυµένου κεφαλαίου Αναπόσβεστη Αξία ρχ ρχ ρχ ρχ ρχ Έπειτα, και µε την συνεργασία της διοίκησης, υπολογίστηκε ότι η ετήσια ισοδύναµη αξία του κόστους κεφαλαίου είναι ίση µε : ρχ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο τρόπος κατανοµής παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα. Κατανοµή του κόστους κεφαλαίου στις δραστηριότητες της εταιρίας % Κόστος Ανάπτυξη ικτύου Εξεύρεση σηµείων πώλησης 1,0% ρχ Οικονοµικές ιαπραγµατεύσεις 0,5% ρχ ιοίκηση έργου 2,0% ρχ Έλεγχος - Επίβλεψη 0,1% ρχ ιαχείριση Εµπορευµάτων Παραλαβή 3,0% ρχ Αποθήκευση 14,0% ρχ Έλεγχος 2,0% ρχ Μεταφορά 4,0% ρχ 11

12 Προωθητικές Ενέργειες Έρευνα Αγοράς 4,0% ρχ ιαφήµιση στα ΜΜΕ 0,9% ρχ Εµπορική Προώθηση 3,0% ρχ ηµόσιες Σχέσεις 1,0% ρχ Τιµολόγηση 1,0% ρχ Εξυπηρέτηση Πελατών Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις 22,0% ρχ Πωλήσεις από τα Εξυπηρέτηση µετά την πώληση 2,0% ρχ Καταστήµατα Σέρβις συσκευών 6,0% ρχ Επικοινωνία 2,0% ρχ ιοίκηση της εταιρίας ιοίκηση προσωπικού 1,0% ρχ Γενική ιοίκηση 3,5% ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη 1,0% ρχ Οικονοµικός Σχεδιασµός Λογιστικές Πράξεις 5,0% ρχ Μηχανοργάνωση 9,0% ρχ Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων - 2,0% ρχ οικονοµική πολιτική Εκτέλεση Παραγγελιών στα Κεντρικά Γραφεία Πωλήσεις στα καταστήµατα της εταιρίας 2,0% ρχ Πωλήσεις σε dealers και franchiser 2,0% ρχ Παραγγελίες 3,0% ρχ Εκτέλεση παραγγελιών 3,0% ρχ ΣΥΝΟΛΟ 100,0% ρχ Παρατηρούµε ότι : Στην δραστηριότητα της ανάπτυξης δικτύου κατανέµεται το 3,6% του κόστους του επενδεδυµένου κεφαλαίου. Η διαχείριση των εµπορευµάτων περιέχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, 23%. Αυτό είναι λογικό, καθώς, η εταιρία διαθέτει πολύ µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, ιδιόκτητα µέσα µεταφοράς και άλλα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες αυτές. Η δραστηριότητα της προώθησης των προϊόντων περιλαµβάνει ένα µέτριο ποσοστό, 9,9%, του λειτουργικού κόστους. Το κόστος που κατανέµεται στην εξυπηρέτηση των πελατών και στις πωλήσεις από τα καταστήµατα, είναι το υψηλότερο, 32%. Αυτό συµβαίνει γιατί εκεί περιλαµβάνονται οι χώροι 12

13 των καταστηµάτων -αρκετά από τα οποία είναι ιδιόκτητα-, τα έπιπλα και ο εξοπλισµός των καταστηµάτων, ο χώρος και τα µηχανήµατα του σέρβις και άλλα. Η διοίκηση της εταιρίας συµβάλλει κατά ένα µικρό ποσοστό, της τάξης του 5,5% Τέλος οι δραστηριότητες του οικονοµικού σχεδιασµού και των παραγγελιών στα κεντρικά γραφεία έχουν 16% και 10% του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχα, καθώς χρησιµοποιούν µεγάλο µέρος του εξοπλισµού της εταιρίας σε κοµπιούτερ και άλλα µέσα. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα παραπάνω στοιχεία. Κατανοµή του συνολικού κόστους στις δραστηριότητες της εταιρίας Λειτουργικές Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ δαπάνες Κεφαλαίου Ετησίου κόστους Εξεύρεση σηµείων πώλησης ρχ ρχ ρχ Οικονοµικές ιαπραγµατεύςεις ρχ ρχ ρχ ιοίκηση έργου ρχ ρχ ρχ Έλεγχος - Επίβλεψη ρχ ρχ ρχ Παραλαβή ρχ ρχ ρχ Αποθήκευση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος ρχ ρχ ρχ Μεταφορά ρχ ρχ ρχ Έρευνα Αγοράς ρχ ρχ ρχ ιαφήµιση στα ΜΜΕ ρχ ρχ ρχ Εµπορική Προώθηση ρχ ρχ ρχ ηµόσιες Σχέσεις ρχ ρχ ρχ Τιµολόγηση ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση µετά την πώληση ρχ ρχ ρχ Σέρβις συσκευών ρχ ρχ ρχ Επικοινωνία ρχ ρχ ρχ ιοίκηση προσωπικού ρχ ρχ ρχ Γενική ιοίκηση ρχ ρχ ρχ 13

14 Γραµµατειακή Υποστήριξη ρχ ρχ ρχ Λογιστικές Πράξεις ρχ ρχ ρχ Μηχανοργάνωση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων -οικονοµική πολιτ ρχ ρχ ρχ Πωλήσεις στα καταστήµατα ρχ ρχ ρχ εταιρίας Πωλήσεις σε dealers και ρχ ρχ ρχ franchiser Παραγγελίες ρχ ρχ ρχ Εκτέλεση παραγγελιών ρχ ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ ρχ Το γενικό συµπέρασµα που µπορεί να βγει είναι ότι οι πιο πολυέξοδες δραστηριότητες είναι : ιοίκηση έργου ιαφήµιση στα ΜΜΕ Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις Σέρβις συσκευών Οι αιτίες για αυτό έχουν αναλυθεί πρωτύτερα. ABC ΣΕ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η εταιρία διαθέτει πληθώρα προϊόντων, που µπορούν, όµως, να κατηγοριοποιηθούν σε δύο µεγάλες οµάδες : εµπορεύµατα και υπηρεσίες. Στο πρώτο κοµµάτι της εργασίας αναφέρθηκαν τα επιµέρους συστατικά των δύο αυτών κατηγοριών. Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί ABC για τις δύο κατηγορίες προϊόντων. Πρώτα, όµως, είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια χαρακτηριστικά τους, για να είναι κατανοητή η περαιτέρω ανάλυση. Τα εµπορεύµατα δηµιουργούν τζίρο ρχ., ενώ οι υπηρεσίες δηµιουργούν τζίρο ρχ. 14

15 Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµάτων είναι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ενώ το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών είναι συνδέσεις κινητών και σέρβις κινητών. Η εταιρία επωφελείται πολλαπλά από την πώληση υπηρεσιών και ειδικά συνδέσεων, γιατί πέρα από τα χρήµατα που εισπράττει από τον τελικό πελάτη, εισπράττει επιπλέον µπόνους από τον κύριο προµηθευτή της, τα λεγόµενα air-time µπόνους (ένα ποσοστό από των χρηµάτων των λογαριασµών του πελάτη που έχει κάνει τη σύνδεση). Έτσι, οι περισσότερες από τις ενέργειες προώθησης στρέφονται κυρίως στις υπηρεσίες, αφού αυτές προσφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Λόγω του φυσικού τους µεγέθους, τα εµπορεύµατα χρειάζονται µεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο, καταναλώνουν περισσότερο χρόνο των εργαζοµένων στη µεταφορά, στην αποθήκη, στην κατασκευή των καταστηµάτων και άλλου (τα εµπορεύµατα είναι µικρές ή µεγαλύτερες συσκευές, ενώ οι συνδέσεις είναι µικρές κάρτες, στο µέγεθος τηλεκάρτας). Επίσης, τα εµπορεύµατα που διακινούνται είναι αρκετά περισσότερα σε αριθµό και σε είδη, οπότε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από τους εργαζοµένους του λογιστηρίου, των παραγγελιών, των πωλητών των καταστηµάτων κλπ. Οι διευκρινίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο κατανέµεται το λειτουργικό κόστος, αλλά και το κόστος κεφαλαίου στις δύο κατηγορίες προϊόντων, µε βάση πάντα τις δραστηριότητες. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατανοµή λειτουργικού κόστους στις δύο κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % Κόστος % Κόστος % Κόστος Εξεύρεση σηµείων 50% ρχ 50% ρχ 0,5% ρχ πώλησης Οικονοµικές 50% ρχ 50% ρχ 3,0% ρχ ιαπραγµατεύσεις ιοίκηση έργου 69% ρχ 31% ρχ 9,0% ρχ Έλεγχος - Επίβλ. 60% ρχ 40% ρχ 0,5% ρχ 15

16 Παραλαβή 76% ρχ 24% ρχ 1,0% ρχ Αποθήκευση 78% ρχ 22% ρχ 2,0% ρχ Έλεγχος 66% ρχ 34% ρχ 0,5% ρχ Μεταφορά 80% ρχ 20% ρχ 2,0% ρχ Έρευνα Αγοράς 31% ρχ 69% ρχ 2,0% ρχ ιαφήµιση ΜΜΕ 40% ρχ 60% ρχ 27,0% ρχ Εµπορική Προώθ. 56% ρχ 44% ρχ 1,5% ρχ ηµόσιες Σχέσεις 50% ρχ 50% ρχ 1,0% ρχ Τιµολόγηση 30% ρχ 70% ρχ 0,5% ρχ Εξυπηρ.-Πωλήσεις 70% ρχ 30% ρχ 30,0% ρχ Εξυπηρέτηςη µετά 30% ρχ 70% ρχ 2,0% ρχ την πώληση Σέρβις συσκευών 90% ρχ 10% ρχ 7,0% ρχ Επικοινωνία 40% ρχ 60% ρχ 2,0% ρχ ιοίκηση προσωπ. 60% ρχ 40% ρχ 0,5% ρχ Γενική ιοίκηση 50% ρχ 50% ρχ 1,9% ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη 40% ρχ 60% ρχ 0,5% ρχ Λογιστικές Πράξεις 75% ρχ 25% ρχ 1,0% ρχ Μηχανοργάνωση 65% ρχ 35% ρχ 0,3% ρχ Έλεγχος οικονοµ. - Οικονοµική πολιτ. 45% ρχ 55% ρχ 0,9% ρχ Πωλήσεις στα 70% ρχ 30% ρχ 1,4% ρχ καταστήµατα εταιρίας Πωλήσεις σε 60% ρχ 40% ρχ 0,5% ρχ dealers και franchisers Παραγγελίες 74% ρχ 26% ρχ 1,0% ρχ Εκτέλεση παραγγελιών 65% ρχ 35% ρχ 0,5% ρχ ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ 100% ρχ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 16

17 Κατανοµή του κόστους κεφαλαίου στις δύο κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % Κόστος % Κόστος % Κόστος Εξεύρεση σηµείων 50% ρχ 50% ρχ 1,0% ρχ πώλησης Οικονοµικές 50% ρχ 50% ρχ 0,5% ρχ ιαπραγµατεύσεις ιοίκηση έργου 78% ρχ 22% ρχ 2,0% ρχ Έλεγχος - Επίβλ. 60% ρχ 40% ρχ 0,1% ρχ Παραλαβή 76% ρχ 24% ρχ 3,0% ρχ Αποθήκευση 78% ρχ 22% ρχ 14,0% ρχ Έλεγχος 66% ρχ 34% ρχ 2,0% ρχ Μεταφορά 81% ρχ 19% ρχ 4,0% ρχ Έρευνα Αγοράς 73% ρχ 27% ρχ 4,0% ρχ ιαφήµιση ΜΜΕ 65% ρχ 35% ρχ 0,9% ρχ Εµπορική Προώθ. 43% ρχ 57% ρχ 3,0% ρχ ηµόσιες Σχέσεις 50% ρχ 50% ρχ 1,0% ρχ Τιµολόγηση 45% ρχ 55% ρχ 1,0% ρχ Εξυπηρ.-Πωλήσεις 79% ρχ 21% ρχ 22,0% ρχ Εξυπηρέτηση µετά 35% ρχ 65% ρχ 2,0% ρχ την πώληση Σέρβις συσκευών 95% ρχ 5% ρχ 6,0% ρχ Επικοινωνία 20% ρχ 80% ρχ 2,0% ρχ ιοίκηση 50% ρχ 50% ρχ 1,0% ρχ προσωπικού Γενική ιοίκηση 45% ρχ 55% ρχ 3,5% ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη 50% ρχ 50% ρχ 1,0% ρχ Λογιστικές Πράξεις 74% ρχ 26% ρχ 5,0% ρχ Μηχανοργάνωση 57% ρχ 43% ρχ 9,0% ρχ Έλεγχος οικονοµ.- Οικονοµική πολιτ. 38% ρχ 62% ρχ 2,0% ρχ Πωλήσεις στα 56% ρχ 44% ρχ 2,0% ρχ καταστήµατα Πωλήσεις σε 66% ρχ 34% ρχ 2,0% ρχ dealers και franchiser Παραγγελίες 58% ρχ 42% ρχ 3,0% ρχ Εκτέλεση 60% ρχ 40% ρχ 3,0% ρχ παραγγελιών ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ 100% ρχ 17

18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Κατανοµή του συνολικού κόστους στα εµπορεύµατα της εταιρίας Λειτουργικές Κόστος ΣΥΝΟΛΟ απάνες Κεφαλαίου Ετησίου κόστους ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εξεύρεση σηµείων πώλησης ρχ ρχ ρχ Οικονοµικές ιαπραγµατεύσεις ρχ ρχ ρχ ιοίκηση έργου ρχ ρχ ρχ Έλεγχος - Επίβλεψη ρχ ρχ ρχ Παραλαβή ρχ ρχ ρχ Αποθήκευση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος ρχ ρχ ρχ Μεταφορά ρχ ρχ ρχ Έρευνα Αγοράς ρχ ρχ ρχ ιαφήµιση στα ΜΜΕ ρχ ρχ ρχ Εµπορική Προώθηση ρχ ρχ ρχ ηµόσιες Σχέσεις ρχ ρχ ρχ Τιµολόγηση ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση µετά την πώληση ρχ ρχ ρχ Σέρβις συσκευών ρχ ρχ ρχ Επικοινωνία ρχ ρχ ρχ ιοίκηση προσωπικού ρχ ρχ ρχ Γενική ιοίκηση ρχ ρχ ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη ρχ ρχ ρχ Λογιστικές Πράξεις ρχ ρχ ρχ Μηχανοργάνωση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων -οικονοµική πολιτική ρχ ρχ ρχ Πωλήσεις στα καταστήµατα ρχ ρχ ρχ εταιρίας Πωλήσεις σε dealers και ρχ ρχ ρχ franchiser Παραγγελίες ρχ ρχ ρχ Εκτέλεση παραγγελιών ρχ ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ ρχ 18

19 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κατανοµή του συνολικού κόστους στις υπηρεσίες της εταιρίας Λειτουργικές Κόστος ΣΥΝΟΛΟ δαπάνες Κεφαλαίου Ετησίου κόστους ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εξεύρεση σηµείων πώλησης ρχ ρχ ρχ Οικονοµικές ιαπραγµατεύσεις ρχ ρχ ρχ ιοίκηση έργου ρχ ρχ ρχ Έλεγχος - Επίβλεψη ρχ ρχ ρχ Παραλαβή ρχ ρχ ρχ Αποθήκευση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος ρχ ρχ ρχ Μεταφορά ρχ ρχ ρχ Έρευνα Αγοράς ρχ ρχ ρχ ιαφήµιση στα ΜΜΕ ρχ ρχ ρχ Εµπορική Προώθηση ρχ ρχ ρχ ηµόσιες Σχέσεις ρχ ρχ ρχ Τιµολόγηςη ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση-Πωλήσεις ρχ ρχ ρχ Εξυπηρέτηση µετά την πώληση ρχ ρχ ρχ Σέρβις συσκευών ρχ ρχ ρχ Επικοινωνία ρχ ρχ ρχ ιοίκηση προσωπικού ρχ ρχ ρχ Γενική ιοίκηση ρχ ρχ ρχ Γραµµατειακή Υποστήριξη ρχ ρχ ρχ Λογιστικές Πράξεις ρχ ρχ ρχ Μηχανοργάνωση ρχ ρχ ρχ Έλεγχος οικονοµικών στοιχείων -οικονοµική πολιτική ρχ ρχ ρχ Πωλήσεις στα καταστήµατα ρχ ρχ ρχ εταιρίας Πωλήσεις σε dealers και ρχ ρχ ρχ franchiser Παραγγελίες ρχ ρχ ρχ Εκτέλεση παραγγελιών ρχ ρχ ρχ ΣΥΝΟΛΟ ρχ ρχ ρχ 19

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εξετάζοντας τους δύο παραπάνω πίνακες, καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα : Τα εµπορεύµατα της εταιρίας δηµιουργούν το 60% του λειτουργικού κόστους που κατανέµεται στις δραστηριότητες της εταιρίας και το 68% του κόστους του κεφαλαίου. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία δηµιουργούν το 40% του λειτουργικού κόστους και σε αυτές κατανέµεται το 32% του κόστους επενδεδυµένου κεφαλαίου που συµβάλλει στις διάφορες δραστηριότητες της εταιρίας. Τα παραπάνω εξηγούνται εύκολα αν συνδυαστούν µε τα χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών προϊόντων, που αναφέρθηκαν πρωτύτερα. Τα εµπορεύµατα είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος, περισσότερα σε αριθµό και είδη και έχουν µεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου. Είναι, λοιπόν, λογικό να κατανέµεται σε αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό, τόσο του λειτουργικού κόστους, όσο και του κόστους κεφαλαίου. Το ποσοστό του κόστους κεφαλαίου είναι µεγαλύτερο κυρίως λόγω του περισσότερου χώρου που χρειάζονται στην κεντρική αποθήκη της εταιρίας, αλλά και στα διάφορα καταστήµατα. Αντίθετα η παροχή των υπηρεσιών δεν απαιτεί µεγάλο µέρος των παγίων στοιχείων. Το ποσοστό του λειτουργικού κόστους, είναι κάπως χαµηλότερο στα εµπορεύµατα, συγκριτικά µε αυτό του κόστους κεφαλαίου, γιατί οι προωθητικές δραστηριότητες της εταιρίας και ιδιαίτερα η διαφήµιση προσανατολίζονται περισσότερο προς τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά παραµένει αρκετά υψηλότερο, συγκριτικά µε αυτό των υπηρεσιών, λόγω των αποθηκευτικών και µεταφορικών δραστηριοτήτων, του σέρβις, των πωλήσεων και άλλων δραστηριοτήτων. 20

21 Αν, λοιπόν αφαιρεθεί το λειτουργικό κόστος και κόστος επεπενδεδυµένου κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκαν από το ABC, από τον τζίρο που δηµιουργούν οι δύο κατηγορίες προϊόντων, θα καταλήξουµε στο εξής : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύκλος Εργασιών Μείον : Λειτουργικό Κόστος (ABC) Μείον : Κόστος Κεφαλαίου (ABC) Αποτελέσµατα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα Εµµανουέλα Τζουανάκη Εισηγήτρια: Μ. Χατζάκη Ηράκλειο Μάρτιος 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα