ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ (Mερική ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna Eur Urol 2008;53(3):478-96, Εισαγωγή Συγκρινόμενος με άλλες μορφές καρκίνου, ο καρκίνος των όρχεων είναι σχετικά σπάνιος, με ποσοστό περίπου 1-1,5% όλων των καρκίνων στους άνδρες. Παρατηρείται μια σταθερή αύξηση στην επίπτωσή του τις τελευταίες δεκαετίες στις βιομηχανικές χώρες. Η πλειοψηφία των όγκων αυτών προέρχονται από γεννητικά κύτταρα (σεμινωματώδεις και μη σεμινωματώδεις όγκοι από γεννητικά κύτταρα), και περισσότεροι από 70% των ασθενών διαγιγνώσκονται σε στάδιο I της νόσου. Έχουν τεκμηριωθεί ικανοποιητικά επιδημιολογικοί, παθολογοανατομικοί και κλινικοί παράγοντες κινδύνου για τη νόσο σταδίου I καθώς και για τη μεταστατική νόσο. Σήμερα οι όγκοι των όρχεων παρουσιάζουν εξαιρετικά ποσοστά ίασης, κυρίως λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και της εξαιρετικής χήμειο και άκτινο-ευαισθησίας τους. 100 Καρκίνος Όρχεων

2 Πίνακας 1: Προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο των όρχεων Επιδημιολογικοί παράγοντες κινδύνου Ιστορικό κρυψορχίας Σύνδρομο Klinefelter Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του όρχεος σε 1ου βαθμού συγγενείς Παρουσία ετερόπλευρου όγκου Tin ή υπογονιμότητα Παθολογοανατομικοί προγνωστικοί παράγοντες κινδύνου για μη εμφανή μεταστατική νόσο (για στάδιο I) Για σεμινώματα Μέγεθος όγκου ( > 4 εκ.) Προσβολή του ορχικού ή Αλλήρειου δικτύου Για μη σεμινώματα Αγγειακή ή λεμφική ή διήθηση πέριξ του όγκου Ρυθμός πολλαπλασιασμού (MIB-1) >70% Παρουσία εμβρυικού καρκινώματος >50% Κλινικοί (για μεταστατική νόσο) Πρωτοπαθής εντόπιση Αυξημένες τιμές καρκινικών δεικτών Παρουσία μη πνευμονικών σπλαχνικών μεταστάσεων Ταξινόμηση Ο επιθηλιακός καρκίνος των όρχεων ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες: (α) Όγκοι από γεννητικά κύτταρα (β) Στρωματικοί όγκοι της γεννητικής χορδής (γ) Mικτοί όγκοι Οι όγκοι από γεννητικά κύτταρα αποτελούν το 90-95% όλων των περιπτώσεων καρκίνου των όρχεων, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του ΠΟΥ. Καρκίνος Όρχεων 101

3 Πίνακας 2: Η συστηνόμενη παθολογοανατομική ταξινόμηση (τροποποιημένη από το Π0Υ 2004) 1. Όγκοι από γεννητικά κύτταρα (Germ Cell Tumors) Ενδοσωληναριακή νεοπλασία από γεννητικά κύτταρα Σεμίνωμα (συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις με συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα) Σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα (αναφέρεται αν υπάρχει σαρκωματώδες στοιχείο) Εμβρυογενές καρκίνωμα Όγκοι του Λεκιθικού ασκού Χοριοκαρκίνωμα Τεράτωμα (ώριμο, ανώριμο, με κακοήθη στοιχεία) Όγκοι με περισσότερους από έναν ιστολογικούς τύπους (καθορίζεται το ποσοστό % του κάθε τύπου) 2. Στρωματικοί όγκοι της γεννητικης χορδής/γονάδων (Sex Cord Stromal Tumors) Όγκοι από κύτταρα Leydig Kακοήθεις όγκοι από κύτταρα Leydig Όγκοι από κύτταρα Sertoli (άφθονοι σε λίπιδια, σκληρυντικό, με ασβεστοποίηση μεγάλων κυττάρων) Κακοήθεις όγκοι από κύτταρα Sertoli Κοκκιωματώδεις (ενηλίκων και εφηβικοί ) Θήκωμα/ίνωμα Άλλοι στρωματικοί όγκοι της γεννητικής χορδής/γονάδων (ατελώς διαφοροποιημένοι, μικτοί) Όγκοι που περιέχουν γεννητικά κύτταρα και στρωματικό στοιχείο της γεννητικής χορδής/γονάδων (γοναδοβλάστωμα) 3. Διάφοροι μη ειδικοί στρωματικοί όγκοι Ωοθηκικοί επιθηλιακοί όγκοι Όγκοι από μη ειδικό στρώμα (καλοήθεις ή κακοήθεις) Όγκοι από το Αλλήρειο και το αποχετευτικό δίκτυο 102 Καρκίνος Όρχεων

4 Διάγνωση του καρκίνου των όρχεων Η διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου των όρχεων στηρίζεται στα κάτωθι: Κλινική εξέταση του όρχη και γενική εξέταση για αποκλεισμό διογκωμένων λεμφαδένων ή κοιλιακών μαζών Υπερηχογράφημα όρχεων για επιβεβαίωση της ύπαρξης μάζας στον όρχη και πάντοτε σε νέο άνδρα με οπισθοπεριτοναϊκή μάζα ή αυξημένους καρκινικούς δείκτες και χωρίς ψηλαφητή μάζα στο όσχεο. Επί του παρόντος, το υπερηχογράφημα των όρχεων πρέπει να πραγματοποιείται ακόμα και στην περίπτωση του κλινικά αποδεδειγμένου όγκου. Καρκινικοί δείκτες ορού πριν την ορχεκτομή (AFP και hcg) και LDH. Ο τελευταίος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά σε προχωρημένους καρκίνους. Χειρουργική διερεύνηση της βουβωνικής χώρας και ορχεκτομή με αφαίρεση en bloc του όρχι, του ινώδους χιτώνα και του σπερματικού τόνου. Εάν η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί με βεβαιότητα, πρέπει να εκτελείται βιοψία του όρχη και ακολούθως ιστοπαθολογική εξέταση του παρασκευάσματος. Σε ειδικές περιπτώσεις (αμφοτερόπλευρος όγκος ή μονήρης όρχις) μπορεί να επιχειρηθεί χειρουργική επέμβαση με διάσωση του όρχι. Το ενδεχόμενο βιοψίας του ετερόπλευρου όρχη για διάγνωση καρκινώματος in situ πρέπει να συζητείται με τον ασθενή και συστήνεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (όγκος όρχη <12ml, ιστορικό κρυψορχίας και ηλικία<40 ετών). Καρκίνος Όρχεων 103

5 Διάγνωση και θεραπεία του Tin Παρόλο που η διάγνωση του Tin παραμένει αμφιλεγόμενη, σε ασθενείς υψηλού ρίσκου για ετερόπλευρο Tin πρέπει να προτείνεται η βιοψία (όγκος όρχι<12 ml, ιστορικό κρυψορχίας ή φτωχή σπερματογένεση). Εάν πραγματοποιηθεί, προτιμότερο είναι να γίνει μια διπλή βιοψία. Στην περίπτωση του Tin, η τοπική ακτινοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής στην περίπτωση που έχει γίνει διαβούλευση πάνω στο θέμα της μειωμένης παραγωγής τετοστερόνης και της στειρότητας. Σταδιοποίηση των όγκων των όρχεων Για ακριβή σταδιοποίηση είναι απαραίτητα τα ακόλουθα βήματα: Χρόνοι ημίσειας ζωής των καρκινικών δεικτών μετά την ορχεκτομή Η παραμονή υψηλών τιμών καρκινικών δεικτών ορού 3 εβδομάδες μετά την ορχεκτομή υποδεικνύει την παρουσία νόσου, ενώ η ομαλοποίησή τους δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία νόσου. Οι καρκινικοί δείκτες πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι να ομαλοποιηθούν, όσο διαρκεί η ημίσεια ζωή τους και δεν έχουν αποκαλυφθεί μεταστάσεις. Εκτίμηση των οπισθοπεριτοναικών λεμφαδένων, των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου και σπλάχνων της κοιλιάς (αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας και αξονική τομογραφία θώρακος/ακτινογραφία θώρακος) και υπερκλείδιων λεμφαδένων (φυσική εξέταση). Η μαγνητική τομογραφία είναι χρήσιμη μόνο όταν τα παραπάνω δεν δίνουν ασφαλές συμπέρασμα ή σε ασθενείς με αλλεργία στα σκιαγραφικά. Άλλες εξετάσεις όπως CT εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, σπινθηρογράφημα οστών ή υπερηχογράφημα ήπατος πρέπει να γίνονται αν υπάρχουν υποψίες για μεταστάσεις. Οι ασθενείς με διαγεγνωσμένο σεμίνωμα του όρχι που έχουν θετική CT κοιλίας συστήνεται να κάνουν CT θώρακα. CT θώρακα πρέπει να γίνεται 104 Καρκίνος Όρχεων

6 σε όλους τους ασθενείς με μη σεμινωματώδεις όγκους από γεννητικά κύτταρα (NSGCT), γιατί σε 10% των περιπτώσεων βρίσκονται μικροί υποϋπεζωκοτικοί λεμφαδένες που δεν είναι ορατοί στην απλή ακτινογραφία. Σύστημα σταδιοποίησης Παρουσιάζεται το σύστημα Tumor, Node, Metastasis (TNM 2009) TNM σταδιοποίηση του καρκίνου του όρχη pt Πρωτοπαθής Όγκος 1 ptx Ο πρωτοπαθής όγκος δε μπορεί να εκτιμηθεί pt0 Χωρίς ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου(πχ. ιστολογική ουλή στον όρχη) ptis Ενδοσωληναριακή νεοπλασία από γεννητικά κύτταρα (καρκίνωμα in situ) pt1 Όγκος περιορισμένος σε όρχη και επιδιδυμίδα χωρίς αγγειακή/λεμφική προσβολή: ο όγκος μπορεί να προσβάλλει τον ινώδη χιτώνα αλλά όχι τον ελυτροειδή pt2 Όγκος περιορισμένος σε όρχη και επιδιδυμίδα με αγγειακή/λεμφική προσβολή ή όγκος που επεκτείνεται μέσω του ινώδη χιτώνα με συμμετοχή του ελυτροειδή pt3 Όγκος που προσβάλλει το σπερματικό τόνο με ή χωρίς αγγειακή /λεμφική προσβολή pt4 Όγκος που προσβάλλει το όσχεο με ή χωρίς αγγειακή/ λεμφική προσβολή N Περιοχικοί Λεμφαδένες κλινικά N X Οι περιοχικοί λεμφαδένες δε μπορούν να εκτιμηθούν N 0 Χωρίς μεταστάσεις σε περιοχικούς λεμφαδένες N1 Μετάσταση σε έναν ή περισσότερους λεμφαδένες από τους οποίους κανένας δεν έχει μέγιστη διάταση πάνω από 2 εκ. Καρκίνος Όρχεων 105

7 N2 Μετάσταση με λεμφαδενική μάζα μεγαλύτερη από 2 εκ. αλλά όχι μεγαλύτερη από 5 εκ. στη μέγιστη διάσταση ή πολλαπλοί λεμφαδένες με μέγιστη διάσταση για οποιονδήποτε πάνω από 2 εκ., αλλά όχι μεγαλύτερη από 5 εκ. N3 Μετάσταση λεμφαδενική μάζα με μέγιστη διάσταση πάνω από 5 εκ. pn Λεμφαδένες παθολογοανατομικά pnx Οι περιοχικοί λεμφαδένες δε μπορούν να εκτιμηθούν pn0 Χωρίς μεταστάσεις σε περιοχικούς λεμφαδένες pn1 Μετάσταση με λεμφαδενική μάζα με μέγιστη διάσταση 2 εκ. ή λιγότερο και 5 ή λιγότερους θετικούς λεμφαδένες, από τους οποίους κανένας δεν έχει μέγιστη διάσταση πάνω από 2 εκ. pn2 Μετάσταση με λεμφαδενική μάζα με μέγιστη διάσταση πάνω από 2 εκ. αλλά λιγότερο από 5 εκ., ή πάνω από 5 θετικούς λεμφαδένες, από τους οποίους κανένας δεν έχει μέγιστη διάσταση πάνω από 5 εκ., ή απόδειξη εξωλεμφαδενικής επέκτασης του όγκου pn3 Μετάσταση με ένα λεμφαδένα με μέγιστη διάσταση πάνω από 5 εκ. M Μεταστάσεις απομακρυσμένες MX Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις δε μπορούν να εκτιμηθούν M0 Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις M1 Με απομακρυσμένες μεταστάσεις M 1a Μετάσταση σε μη περιοχικούς λεμφαδένες ή στον πνεύμονα M1b Μετάσταση σε άλλες περιοχές pm Μεταστάσεις απομακρυσμένες παθολογοανατομικά H pm ταξινόμηση συμβαδίζει με τη Μ ταξινόμηση 106 Καρκίνος Όρχεων

8 S Καρκινικοί δείκτες ορού Sx Καρκινικοί δείκτες ορού δεν είναι διαθέσιμοι ή δεν μετρήθηκαν S0 Καρκινικοί δείκτες ορού μέσα σε φυσιολογικά όρια LDH(U/L) hcg(mlu/ml) AFP (ng/ml) S1 <1,5 x N και <5000 και <1000 S2 1,5-10 x N < < S3 >10 x N < > < > Εκτός από τα ptis και pt4, όπου η ριζική ορχεκτομή δεν είναι πάντα απαραίτητη για λόγους ταξινόμησης, η έκταση του πρωτοπαθούς όγκου καθορίζεται μετά από ριζική ορχεκτομή (βλέπε pt). Στις άλλες περιπτώσεις, αν δεν έχει γίνει ριζική ορχεκτομή χρησιμοποιείται το TX. Η International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG), έχει αναπτύξει ένα σύστημα ταξινόμησης του μεταστατικού καρκίνου από γεννητικά κύτταρα με βάση τους προγνωστικούς παράγοντες η οποία περιλαμβάνει καλή και ενδιάμεση πρόγνωση για το σεμίνωμα και καλή, ενδιάμεση και κακή πρόγνωση για τους NSGCT. Καρκίνος Όρχεων 107

9 Πίνακας 3: Ταξινόμηση με βάση προγνωστικούς παράγοντες του μεταστατικού καρκίνου από γεννητικά κύτταρα (IGCCCG) Ομάδα Καλής πρόγνωσης Μη Σεμινώματα (56% των περιπτώσεων) 5ετής PFS 89% 5ετής επιβίωση 92% Σεμίνωμα (90% των περιπτώσεων) 5ετής PFS 82% 5ετής επιβίωση 86% Όλα τα παρακάτω κριτήρια Όρχις/Οπισθοπεριτοναϊκή πρωτοπαθής Μη εξωπνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις AFP< 1000 ng/ml hcg< 5000 miu/l LDH< 1,5* ανώτερου φυσιολογικού ορίου Όλα τα παρακάτω κριτήρια Οποιαδήποτε πρωτοπαθής εστία Μη εξωπνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις - φυσιολογική AFP Οποιαδήποτε hcg Οποιαδήποτε LDH Ομάδα Ενδιάμεσης πρόγνωσης Μη Σεμινώματα (28% των περιπτώσεων) 5ετής PFS 75% 5ετής επιβίωση 80% Όλα τα παρακάτω κριτήρια Όρχις/Οπισθοπεριτοναϊκή πρωτοπαθής Μη εξωπνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις AFP ng/ml hcg miu/l 108 Καρκίνος Όρχεων

10 LDH 1,5-10 * ανώτερου φυσιολογικού ορίου Σεμίνωμα (10% των περιπτώσεων) 5ετής PFS 67% 5ετής επιβίωση 72% Οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια Οποιαδήποτε πρωτοπαθής Μη εξωπνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις Φυσιολογική AFP Φυσιολογική hcg Φυσιολογική LDH Ομάδα Κακής πρόγνωσης Μη Σεμινώματα (16% των περιπτώσεων) 5ετής PFS 41% 5ετής επιβίωση 48% Σεμίνωμα (10% των περιπτώσεων) Όλα τα παρακάτω κριτήρια Πρωτοπαθής μεσοθωρακίου Μη πνευμονικές σπλαχνικές μεταστάσεις AFP> ng/ml ή hcg> miu/l (10.000ng/ml) ή LDH>10* ανώτερου φυσιολογικού ορίου Οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια Κανείς ασθενής δεν μπαίνει στη κατηγορία κακής πρόγνωσης PFS = Επιβίωση ελεύθερη νόσου AFP = alpha-fetoprotein; hcg = betahuman chorionic gonadotrophin; LDH = lactate dehydrogenase; ULN = ανώτερο φυσιολογικό όριο. Καρκίνος Όρχεων 109

11 Πίνακας 4: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου των όρχεων GR Το υπερηχογράφημα του όρχι είναι υποχρεωτικό Η ορχεκτομή και η παθολογοανατομική εξέταση του όρχι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της διάγνωσης και της τοπικής επέκτασης (στάδιο pt). Σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις λόγω εκτεταμένων μεταστάσεων, η χημειοθεραπεία πρέπει να ξεκινά πριν την ορχεκτομή. Ο προσδιορισμός στον ορό των καρκινικών δεικτών (AFP, hcg και LDH) πρέπει να γίνονται πριν και μετά την ορχεκτομή για σταδιοποίηση και προγνωστικούς λόγους. Στον καρκίνο του όρχι, πρέπει να εκτιμώνται οι οπισθοπεριτοναικοί, μεσοθωράκιοι και οι υπερκλείδιοι λεμφαδένες καθώς και η κατάσταση των σπλάχνων. A A A A AFP = alpha-fetoprotein; hcg = beta-human chorionic gonadotrophin; LDH = lactate dehydrogenase Παθολογοανατομική εξέταση του όρχι Μετά την ορχεκτομή, η παθολογοανατομική εξέταση του όρχι πρέπει να περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων. 1. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: πλευρά, μέγεθος όρχι, μέγεθος όγκου και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της επιδιδυμίδας, του σπερματικού τόνου και του ελυτροειδή. 2. Λήψη δείγματος: τμήμα 1cm 2 για κάθε ένα εκατοστό της μέγιστης διάμετρο του όγκου, που θα συμπεριλαμβάνει φυσιολογικό μακροσκοπικά παρέγχυμα εάν υπάρχει), ύποπτες περιοχές της επιδιδυμί- 110 Καρκίνος Όρχεων

12 δας και του ινώδη χιτώνα. Τουλάχιστον ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα του σπερματικού τόνου και κάθε ύποπτη περιοχή. 3. Μικροσκοπικά ευρήματα και διάγνωση: ιστολογικός τύπος (καθορίζεται η σύσταση και το ποσοστό του κάθε τύπου) παρουσία ή μη αγγειακής και/ή λεμφικής επέκτασης του όγκου, παρουσία ή μη προσβολής του ινώδη χιτώνα, του ελυτροειδή χιτώνα, rete testis, επιδιδυμίδας ή του σπερματικού τόνου, και παρουσία ή μη ενδοσωληναριακής νεοπλασίας από γεννητικά κύτταρα σε υγιές παρέγχυμα. 4. Κατηγορία pt, σύμφωνα με το σύστημα TNM Ανοσοϊστοχημικές μελέτες: AFP και, hcg σε σεμινωματώδεις και μικτούς όγκους. Πίνακας 5. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του καρκίνου των όρχεων Σεμίνωμα Σταδίου I Παρακολούθηση είναι η συνιστώμενη αντιμετώπιση (αν υπάρχουν δυνατότητες και οι ασθενείς είναι πρόθυμοι και συμμορφωθούν με αυτή την επιλογή). Χημειοθεραπεία με Καρβοπλατίνη (1 δόση AUC 7) μπορεί να συσταθεί. Επικουρική θεραπεία δε συστήνεται για ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Η ακτινοθεραπεία δε συστήνεται σαν επικουρική θεραπεία. NSGCT Stage I GR A B A Α GR CS1 - προσαρμοσμένες θεραπείες κινδύνου που βασίζονται σε αγγειακή προσβολή ή παρακολούθηση χωρίς τη χρήση παραγόντων κινδύνου είναι οι προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές Καρκίνος Όρχεων 111

13 Προσαρμοσμένες θεραπείες κινδύνου για CS1 που βασίζονται σε αγγειακή προσβολή CS1A (pt1, χωρίς αγγειακή προσβολή): Χαμηλού κινδύνου 1. Αν ο ασθενής είναι ικανός και πρόθυμος να συμμορφωθεί Α με πολιτική παρακολούθησης τότε συστήνεται μακροχρόνια (περίοδος 5 ετών) παρακολούθηση. 2. Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου μη πρόθυμους (ή κατάλλη- Α λους) προτείνεται η επικουρική χημειοθεραπεία ή η PRLND με διατήρηση νεύρων. Αν η PRLND αποκαλύψει λεμφαδενική νόσο (PN+) συνιστάται χημειοθεραπεία με δύο σχήματα PEB. Κλινικό στάδιο IB (pt2-pt4) αγγειακή προσβολή: Υψηλού κινδύνου 1. Χημειοθεραπεία με δυο κύκλους PEB πρέπει να συστήνεται Α (ένας κύκλος PEB σε κλινική δοκιμή). 2. Παρακολούθηση ή RPLND με διατήρηση νεύρων σε υψηλού Α κινδύνου ασθενείς παραμένουν επιλογές αν οι ασθενείς δεν συμφωνούν να υποβληθούν σε επικουρική χημειοθεραπεία. Αν αποκαλυφθεί παθολογοανατομικό στάδιο ΙΙ μετά από RPLND πρέπει να προτείνεται συμπληρωματική χημειοθεραπεία. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των μεταστατικών όγκων από γεννητικά κύτταρα GR 1. Χαμηλού όγκου NSGCT σταδίου IIA/B με αυξημένους δείκτες Α πρέπει να θεραπεύεται σαν καλής ή ενδιάμεσης πρόγνωσης προχωρημένο NSGCT με τρεις ή τέσσερις κύκλους PEB. 2. Στο στάδιο IIA/B χωρίς αύξηση των δεικτών, η ιστολογία Β μπορεί να εξασφαλιστεί με RPLND ή βιοψία. Μετά από έξι εβδομάδες παρακολούθηση μπορεί να γίνει επανάληψη της σταδιοποίησης, πριν παρθεί η τελική απόφαση για την περαιτέρω θεραπεία. 112 Καρκίνος Όρχεων

14 3. Σε ασθενείς με μεταστατικό NSGCT καλής πρόγνωσης Α (>stage IIC) η θεραπεία εκλογής είναι τρεις κύκλοι χημειοθεραπείας με PEB. 4. Σε μεταστατικό NSGCT ενδιάμεσης ή κακής πρόγνωσης η Α θεραπεία εκλογής είναι τέσσερις κύκλοι χημειοθεραπείας με PEB. Συστήνεται εμφατικά η συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. 5. Χειρουργική εκτομή των υπολειπόμενων μαζών μετά από Α χημειοθεραπεία στο NSGCT συνιστάται σε ορατές υπολειπόμενες μάζες και όταν τα επίπεδα των καρκινικών δεικτών είναι φυσιολογικά ή ομαλοποιούνται. 6. Σεμίνωμα σταδίου CSII A/B μπορεί να θεραπευθεί αρχικά Α με ακτινοθεραπεία. Όταν είναι απαραίτητο, η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία διάσωσης με το ίδιο σχήμα με τις αντίστοιχες προγνωστικές ομάδες με NSGCT. 7. Σε σεμίνωμα σταδίου CS IIB, η χημειοθεραπεία (4 x EP ή 3 x Β PEB, σε καλής πρόγνωσης) είναι εναλλακτική λύση της ακτινοθεραπείας. Φαίνεται ότι 4 x ΕP ή 3 x PEB πετυχαίνουν παρόμοια επίπεδα ελέγχου της νόσου. 8. Σεμίνωμα σταδίου IIC ή και μεγαλύτερου πρέπει να Α θεραπεύεται με αρχική χημειοθεραπεία σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που χρησιμοποιούνται στους NSGCT. EP = eposide, cisplatin; GR = grade of recommendation; NSGCT = nonseminomatous germ cell tumour; PEB = cisplatin,eposide, bleomycin; RPLND = retroperitoneal lymph node dissection. Καρκίνος Όρχεων 113

15 Υποτροπή μετά από χημειοθεραπεία Η θεραπεία του υποτροπιάζοντος GCT είναι τυπική χημειοθεραπεία διάσωσης. Για ασθενείς με πρώτη υποτροπή με καλούς προγνωστικούς παράγοντες (αρχική επίτευξη CR/PR M- και πρωτοπαθή γοναδικό όγκο) προτείνονται 4 κύκλοι χημειοθεραπείας διάσωσης. Για ασθενείς με κακούς προγνωστικούς παράγοντες (εξωγοναδικός όγκος και/ή μη πλήρης ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής) και σε όλους τους ασθενείς με διαδοχικές (>πρώτης) υποτροπές, προτείνεται υψηλής δόσης χημειοθεραπεία με υποστήριξη με αυτόλογα βλαστικά κύτταρα. Παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο όρχεων Ο σκοπός της παρακολούθησης είναι ο εντοπισμός υποτροπής όσο γίνεται πιο έγκαιρα και ο έλεγχος του ετερόπλευρου όρχι. Επί θεραπείας με σκοπό την ίαση ή την παράταση της ζωής, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές: α) Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εξετάσεων και η διάρκεια της παρακολούθησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τον χρόνο του μέγιστου κινδύνου υποτροπής, β) Οι εξετάσεις πρέπει να εστιάζουν στα πιο πιθανά σημεία υποτροπής και να έχουν καλή ακρίβεια. γ) Ο αυξημένος κίνδυνος δευτεροπαθών κακοηθειών, και στην πρωτοπαθή περιοχή αλλά και σε άλλους ιστούς που μπορεί να έχουν εκτεθεί στους ίδιους καρκινικούς παράγοντες, ή σε αυτούς με επιβεβαιωμένο επιδημιολογικά αυξημένο κίνδυνο, πρέπει να κατευθύνει την επιλογή των εξετάσεων. δ) Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι μη ογκολογικές επιπλοκές της θεραπείας 114 Καρκίνος Όρχεων

16 Πίνακας 6: Συνιστώμενη ελάχιστη παρακολούθηση η NSGCT σταδίου I υπό παρακολούθηση Παρέμβαση Έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο -5ο έτος 6ο -10ο Κλινική τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια εξέταση Καρκινικοί τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια δείκτες Ακτινογραφία θώρακος εξαμηνιαία εξαμηνιαία CT κοιλίας 3ο και 12ο μήνα CT = computed tomography scan Πίνακας 7: Συνιστώμενη ελάχιστη παρακολούθηση μετά από RPLND ή επικουρική χημειοθεραπεία: Μη Σεμινώματα σταδίου Ι Παρέμβαση Έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο -5ο έτος 6ο -10ο Κλινική τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια εξέταση Καρκινικοί τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια δείκτες Ακτινογραφία θώρακος εξαμηνιαία εξαμηνιαία CT κοιλίας άπαξ άπαξ CT = computed tomography scan Καρκίνος Όρχεων 115

17 Πίνακας 8: Συνιστώμενη ελάχιστη παρακολούθηση για ασθενείς μετά ορχεκτομή, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και υπό παρακολούθηση: Σεμίνωμα Σταδίου Ι Παρέμβαση Έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο -5ο έτος 6ο -10ο Κλινική τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια εξέταση Καρκινικοί τριμηνιαία τριμηνιαία ετήσια ετήσια δείκτες Ακτινογραφία θώρακος εξαμηνιαία εξαμηνιαία CT κοιλίας εξαμηνιαία εξαμηνιαία CT = computed tomography scan Πίνακας 9: Συνιστώμενη ελάχιστη παρακολούθηση για προχωρημένο NSGCT και σεμίνωμα Παρέμβαση Έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο -5ο έτος 6ο -10ο Κλινική τριμηνιαία τριμηνιαία εξαμηνιαία ετήσια εξέταση Καρκινικοί τριμηνιαία τριμηνιαία εξαμηνιαία ετήσια δείκτες Ακτινογραφία θώρακος τριμηνιαία τριμηνιαία εξαμηνιαία ετήσια CT κοιλίας* # εξαμηνιαία εξαμηνιαία αναλόγως αναλόγως CT θωρακος^ αναλόγως αναλόγως αναλόγως αναλόγως CT εγκεφάλου^^αναλόγως αναλόγως αναλόγως αναλόγως 116 Καρκίνος Όρχεων

18 CT = computed tomography scan *CT κοιλίας πρέπει να γίνει τουλάχιστον ετησίως αν βρεθεί τεράτωμα στο οπισθοπεριτόναιο *#Αν η μετά χημειοθεραπεία εκτίμηση σε ασθενή με σεμίνωμα δείξει μάζα >3εκ. η κατάλληλη CT θα πρέπει να επαναληφθεί 2 και 4 μήνες αργότερα για να διαβεβαιωθεί ότι η μάζα συνεχίζει να υποχωρεί. Εάν είναι διαθέσιμο FDG-PET πρέπει να γίνει. ^CT θώρακος ενδείκνυται όταν ανωμαλία ανευρίσκεται στην ακτινογραφία θώρακος και μετά από πνευμονική εκτομή. ^^Σε ασθενείς με πονοκεφάλους, εστιακά νευρολογικά ελλείμματα ή οποιαδήποτε συμπτώματα κεντρικού νευρικού συστήματος. Στρωματικοί όγκοι του όρχεος Οι στρωματικοί όγκοι του όρχεος είναι σπάνιοι, παρ' όλα αυτά οι όγκοι από κύτταρα του Leydig και Sertoli έχουν κλινική σημασία. Όγκοι από κύτταρα Leydig Αποτελούν το 1-3% των ορχικών όγκων των ενηλίκων και το 3% των ορχικών όγκων στα παιδιά. Μόνο το 10% είναι κακοήθη, παρουσιάζοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Μεγάλο μέγεθος (>5cm) Κυτταρολογική ατυπία και ανευπλοειδία DNA Αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα και αυξημένη έκφραση ΜΙΒ-1 Νέκρωση Αγγειακή διήθηση-διηθημένα όρια Επέκταση έξω από το ορχικό παρέγχυμα Ο όγκος παρουσιάζεται ως επώδυνος διογκωμένος όρχις ή ως τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα που συνοδεύεται σε πάνω από το 80% των περιπτώσεων από ορμονικές διαταραχές. Οι καρκινικοί δείκτες είναι αρ- Καρκίνος Όρχεων 117

19 νητικοί και το 30% των ασθενών παρουσιάζονται με γυναικομαστία. Αυτοί οι όγκοι συχνά θεραπεύονται με υψηλή ορχεκτομή γιατί λανθασμένα θεωρούνται ως όγκοι από γεννητικά κύτταρα. Ειδικά σε ασθενείς με συμπτωματική γυναικομαστία ή ορμονικές διαταραχές ή τυπική απεικόνιση στο υπερηχογράφημα, έως ότου υπάρξει τελική ιστολογική απάντηση, πρέπει να είναι στη σκέψη η μερική ορχεκτομή (+ταχεία βιοψία). Σε περίπτωση ιστολογικών σημείων κακοήθειας, η ορχεκτομή και η RPLND είναι η θεραπεία εκλογής. Όγκοι από κύτταρα Sertoli Είναι ακόμα πιο σπάνιοι από τους όγκους από κύτταρα Leydig και μπορεί να είναι κακοήθεις στο 10-22% των περιπτώσεων. Μορφολογικά χαρακτηριστικά κακοήθειας είναι: Μεγάλο μέγεθος (>5cm) Πλειομορφικό νουκλεϊκό οξύ με νουκλεοτίδιο Αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα Νέκρωση και αγγειακή διήθηση. Παρουσιάζονται είτε σαν διόγκωση στον όρχι είτε ως τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα. Οι ορμονικές διαταραχές είναι σπάνιες και οι καρκινικοί δείκτες είναι αρνητικοί. Υπερηχογραφικά εμφανίζονται γενικά υποηχογενείς και δεν μπορούν με ασφάλεια να διακριθούν από τους όγκους γεννητικών κυττάρων, εκτός από τον υποτυπο large cell calcifying, που συνήθως σχετίζεται με γενετικά σύνδρομα (Carney's complex, σύνδρομο Peutz-Jeghers). Συχνά εκλαμβάνονται αρχικά ως όγκοι γεννητικών κυττάρων και εκτελείται ορχεκτομή. Η χειρουργική διάσωσης οργάνου πρέπει να είναι στη σκέψη (με προσοχή), αλλά σε περίπτωση ιστολογικών σημείων κακοήθειας, η ορχεκτομή και η RPLND είναι η θεραπεία εκλογής. 118 Καρκίνος Όρχεων

20 Συμπεράσματα Οι περισσότεροι όγκοι των όρχεων προέρχονται από γεννητικά κύτταρα και η διάγνωση γίνεται σε πρώιμα στάδια. Η σταδιοποίηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και για το σκοπό αυτό προτείνεται η χρήση του συστήματος TNM 2009 για ταξινόμηση και λόγους σταδιοποίησης. Το σύστημα IGCCCG προτείνεται για τη σταδιοποίηση της μεταστατικής νόσου. Εξαιρετικά ποσοστά ίασης επιτυγχάνονται μετά από την ορχεκτομή για αυτούς με πρώιμη νόσο ανεξάρτητα από την περαιτέρω θεραπευτική τακτική, παρόλο που ο χρόνος και η μορφή της υποτροπής εξαρτώνται στενά από τη θεραπεία που θα επιλεχθεί. Στη μεταστατική νόσο μια πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση προσφέρει αποδεκτά ποσοστά επιβίωσης. Τα προγράμματα παρακολούθησης πρέπει να προσαρμόζονται με βάση την αρχική σταδιοποίηση και θεραπεία. Οι στρωματικοί όγκοι του όρχεος είναι σπάνιοι και συνήθως καλοήθεις. Όταν υπάρχει υποψία και ιστολογική επιβεβαίωση μπορούν να θεραπευθούν με χειρουργική διάσωσης οργάνου. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση κακοήθειας (μικρό ποσοστό), η ορχεκτομή και η RPLND είναι η θεραπεία εκλογής. Αυτό το σύντομο κείμενο στηρίζεται στις εκτεταμένες κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκης Ουρολογικής Εταιρείας (ISBN ) οι οποίες είναι διαθέσιμες για όλα τη μέλη της στην ιστοσελίδα: Καρκίνος Όρχεων 119

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον καρκίνο του όρχεως

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον καρκίνο του όρχεως Κατευθυντήριες οδηγίες της EU για τον καρκίνο του όρχεως (Limited text update March 2017) P. lbers (Chair), W. lbrecht, F. lgaba, C. Bokemeyer G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi,. Horwich, M.P. Laguna N. Nicolai,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.

Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους. Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ. Όρχεις -Χειρισμός παρασκευάσματος -Εισαγωγή στους όγκους Α.. Κιζιρίδου, Αναπ. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Περιγραφική Ανατομική 2 αδένες με σχήμα δαμάσκηνου διαστ.5χ3χ2.5 Κρέμονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος των όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων Ο καρκίνος των όρχεων Χρήστος Αθ. Καλαϊτζής Ουρολογική Κλινική ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 1 Σύγκρουση συµφερόντων Καµία 2 Ηλικία ασθενών 10% < 20 ετών 70% 20 40 ετών 20% > 40 ετών Ο µέσος όρος ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγή Συχνότερος συμπαγής όγκος σε άντρες ηλικίας 15-35 και αποτελούν συνολικά το 1% των νεοπλασιών σε άντρες

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς με καρκίνο όρχεως σταδίου Ι. Χρειάζονται θεραπεία; Ιπποκράτης Κοραντζής Παθολόγος-Ογκολόγος

Ασθενείς με καρκίνο όρχεως σταδίου Ι. Χρειάζονται θεραπεία; Ιπποκράτης Κοραντζής Παθολόγος-Ογκολόγος Ασθενείς με καρκίνο όρχεως σταδίου Ι. Χρειάζονται θεραπεία; Ιπποκράτης Κοραντζής Παθολόγος-Ογκολόγος Εισαγωγή Συχνότερος συμπαγής όγκος σε άντρες ηλικίας 15-35 και αποτελεί συνολικά το 1% των νεοπλασιών

Διαβάστε περισσότερα

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο

15/1/2018. Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/ ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο Η χρήση του PET CT στην Ογκολογία και όχι μόνο Δρ. Σάββας Παρασκευόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη 2-5 /11/2017 11ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο 1 Τι είναι το PET SCAN; Η Pet scan (pozitron emission

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μερικής ορχεκτομής, πότε και σε ποιους ασθενείς

Ενδείξεις μερικής ορχεκτομής, πότε και σε ποιους ασθενείς Ενδείξεις μερικής ορχεκτομής, πότε και σε ποιους ασθενείς Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FEBU Eπιμελητής Β Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσ/νίκη, 12 Ιουνίου 2015 Καρκίνος όρχεως - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Χρήστος Καλαϊτζής: Novartis Βασίλης Τζώρτζης: GSK, Merck Άνδρας 27 ετών,εµφανίζει διόγκωση και ήπιο άλγος ΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία της ιστολογικής έκθεσης σε όγκους των όρχεων. Dr. Νικολαΐδου Αναστασία Διευθύντρια Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Α.Ν.Θ.

Ερμηνεία της ιστολογικής έκθεσης σε όγκους των όρχεων. Dr. Νικολαΐδου Αναστασία Διευθύντρια Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Α.Ν.Θ. Ερμηνεία της ιστολογικής έκθεσης σε όγκους των όρχεων Dr. Νικολαΐδου Αναστασία Διευθύντρια Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 17/04/2016 Ο καρκίνος του όρχεως είναι σχετικά σπάνιος (1-2% των

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Η Χειρουργική προσέγγιση του Μελανώματος Χρ. Σ. Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Γ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μελάνωμα-Αρχική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ.

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Σκοπός της μελέτης η αξιολόγηση των επιπλοκών σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες χειρουργικής αντιμετώπισης ΝΕΤ εντέρου

Ιδιαιτερότητες χειρουργικής αντιμετώπισης ΝΕΤ εντέρου Ιδιαιτερότητες χειρουργικής αντιμετώπισης ΝΕΤ εντέρου Γεώργιος Χ. Σωτηρόπουλος, MD, PhD, FACS, FEBS Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Essen Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Αθήνα 11.11.2017 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 197 000 ΑΡΡΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε νεώτερους

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Όγκοι των Όρχεων Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (WHO 2004) Όγκοι ενός ιστολογικού τύπου (αμιγείς

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει;

Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει; Καρκινικοί δείκτες: υπερεκτιμούνται, τρομοκρατούν, παραπλανούν... Τι πραγματικά ισχύει; Μανόλης Μούστος Ιατρός Βιοπαθολόγος Ανοσολογικό Τμήμα ΒΓΝΗ Στις Δυτικές κοινωνίες, ο καρκίνος προκαλεί έναν στους

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρός. Ουρογεννητικό Σύστημα στον Άνδρα. . Ουρητήρας Κύστη. Σπερματοδόχος Κύστη. Ουρήθρα. Προστάτης Όρχις

Νεφρός. Ουρογεννητικό Σύστημα στον Άνδρα. . Ουρητήρας Κύστη. Σπερματοδόχος Κύστη. Ουρήθρα. Προστάτης Όρχις Κακοήθεις Παθήσεις Προστάτου Νεφρός Ουρογεννητικό Σύστημα στον Άνδρα. Ουρητήρας Κύστη Σπερματοδόχος Κύστη Προστάτης Όρχις Ουρήθρα ρ Ουροδόχος κύστις-ουρήθρα Προστάτης.. Ουροδόχος κύστις Σπερματοδόχος κύστις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ (Eνημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) G. Pizzocaro, F. Algaba, S. Horenblas, E. Solsona, S. Tana, H. Van Der Poel, N. Watkin Eur Urol 2010 Jun;57(6):1002-12

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Β. Τζιούφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Καµία σύγκρουση συµφερόντων Some may think this was

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Πρόληψη και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του Καρκίνου του Πνεύμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σ.

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σ. Ο καρκίνος του όρχεως αντιπροσωπεύει το 1 1,5 % των νεοπλασιών στον άνδρα Ο πιο συχνός καρκίνος σε νέους άνδρες 15-35 ετών Αύξηση συχνότητας τα τελευταία 40 έτη Μείωση θνησιμότητας μετά την εισαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην:

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασματική νόσο που προσβάλλει τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ίδια την ασθενή, αλλά και για το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Λ.ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ Είδη σταδιοποίησης Κλινική σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Δήμητρα Λογγίτση Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Παρουσίαση περιστατικών από την παθολογία καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία»

PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» PET/CT versus DWI-MRI στην ογκολογία του θώρακος. Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» Ca πνεύμονος Η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο δ υτικό κόσμο. 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΟΡΘΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Section A: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A1. Εθνικότητα Ελληνική Άλλη Εθνικότητα Άλλη Εθνικότητα A2. Τωρινό Επάγγελμα A3. Έτη στο τωρινό

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία όγκων όρχεων σταδίου Ι και ΙΙΑ Μ. ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Θεραπεία όγκων όρχεων σταδίου Ι και ΙΙΑ Μ. ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Θεραπεία όγκων όρχεων σταδίου Ι και ΙΙΑ Μ. ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Εισαγωγή 1% των καρκίνων στους άνδρες παγκοσμίως Η πιο συχνή κακοήθεια στους άντρες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον ουροθηλιακό καρκίνο ανώτερης αποχετευτικής μοίρας ουροποιητικού

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον ουροθηλιακό καρκίνο ανώτερης αποχετευτικής μοίρας ουροποιητικού Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον ουροθηλιακό καρκίνο ανώτερης αποχετευτικής μοίρας ουροποιητικού M. Rouprêt, M. Babjuk, M. Burger, E. ompérat, N.. owan P. Gontero, A.H. Mostafid, J. Palou, B.W.G.

Διαβάστε περισσότερα

Section A: Είδος επέμβασης

Section A: Είδος επέμβασης Section A: Είδος επέμβασης A1. Είδος Επέμβασης Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή PPPD, μερική παγκρεατεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Απεικόνισης Διδάσκοντες Ιωάννης Β. Φεζουλίδης Καθηγητής Μαριάννα Βλυχού Αναπλ. Καθηγήτρια Έφη Καψαλάκη Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015

ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 ΛΕΜΦΩΜΑ ΗΟDGKIN Επιδημιολογία - Αιτιοπαθογένεια Δικόρυφη καμπύλη εμφάνισης κορυφές: 15-40 έτη, >60 έτη : = Μικρή υπεροχή (1.5-2.0/1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Mερική ενημέρωση κειμένου Δεκέμβριος 2010) M.Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, J. Palou, M. Rouprê Eur Urol

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δ. ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ. ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Απαντά σε άτομα ηλικίας 50-70 ετών Είναι συχνότερος στους άνδρες, αναλογία 3:1 2 ιστολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση σταδιοποίησης NSCLC. Τι άλλαξε, που κατευθύνεται; Ιωάννης Γακίδης, MD, MSc. Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

8 η έκδοση σταδιοποίησης NSCLC. Τι άλλαξε, που κατευθύνεται; Ιωάννης Γακίδης, MD, MSc. Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» 8 η έκδοση σταδιοποίησης NSCLC. Τι άλλαξε, που κατευθύνεται; Ιωάννης Γακίδης, MD, MSc. Χειρουργός Θώρακος Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» Γιατί σταδιοποίηση; Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα στηρίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ιωάννης Βακαλόπουλος Χειρουργός Ουρολόγος Λέκτορας Αριστοτελείου Παν/µιου Θεσσαλονίκης Σύγκριση του καρκίνου του προστάτη µε άλλους καρκίνους Καρκίνος Προστάτη Ο συχνότερος καρκίνος στον

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur;

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται.

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται. Section A: Είδος επέμβασης A1. Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή Μερική παγκρεατεκτομή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά στοιχεία

Επιδημιολογικά στοιχεία Καρκίνος Όρχεως Επιδημιολογικά στοιχεία o 1 1, 5 % από όλα τα Ca στους άνδρες o Αυξανόμενη συχνότητα στις βιομηχανοποιημένες χώρες o 1-2 % αμφοτερόπλευρα, εκ των οποίων: 80-85% διαφορετικού ιστολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Διαμαντόπουλος Παντελής, Κυριαζή Μαρία, Κατσούρη Μαρία Ζαφείρης Χρήστος, Τριχιά Ελένη, Σοφούδης Χρυσόστομος, Νομικός Ιάκωβος Β Χειρουργική κλινική, Ε.Α.Ν.Π «Μεταξά», Πειραιάς, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος Λέκτορας, 2 η Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής Γυναικολογίας Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αιτιολογία: επίμονη λοίμωξη με ογκογόνο στέλεχος HPV (16, 18, 31, 33, 35, 45 κλπ) Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός (2 εμβόλια τετραδύναμο, διδύναμο) Δευτερογενής πρόληψη: προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ Ι. Μούντζιος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το κακόηθες μελάνωμα είναι ο τρίτος σε συχνότητα συμπαγής

Διαβάστε περισσότερα

Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις)

Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις) Urogold III: Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της χρονιάς (Προστάτης- όρχεις) Μουρμούρης Παναγιώτης MD, MSc, PhD, FEBU Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ Β Ουρολογική Κλινική Σισμανόγλειο ΓΝΑ Καμία σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον καρκίνο του πέους

Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον καρκίνο του πέους Κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για τον καρκίνο του πέους O.W. Hakenberg (hair), E. ompérat, S. Minhas A. Necchi,. Protzel, N. Watkin Guidelines Associate: R. Robinson ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΟΎΛΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νεφροβλάστωμα (Wilms )

Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Νεφροβλάστωμα (Wilms ) Γιώργος Σπυρίδης Παιδοχειρουργός Ειδικός Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας Επιδημιολογία 2η πιο συχνή συμπαγής ενδοκοιλιακή κακοήθεια 7.6 νέα περιστατικά ανα 1 εκατ. παιδιά κάτω των 15

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θνησιμότητα: Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθη νεοπλασία στους άνδρες, δεν αποτελεί και την κύριααιτίαθανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μ. Χαραλαμπάτου Πνευμoνολόγος Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Στο ΤΝΜ (8) όγκος διαμέτρου 2,7 cm είναι 1. T1b 2. T1c 3. T2a

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ

Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος. Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής ΕΣΥ Γυναίκα 53 ετών με ιστορικό ca ωοθηκών, αυξανόμενη τιμή CA 125, και λεμφαδενοπάθεια τραχήλου - μεσοθωρακίου με μετρίου βαθμού ανοσολογική διέγερση. Χαράλαμπος Κ Σταθόπουλος Ογκολογικό Τμήμα - ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Ογκοι του όρχεως στα παιδιά 1-2% συµπαγών παιδιατρικών όγκων 2-5% κακοήθων νεοπλασµάτων στα αγόρια ιαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Ηβη Αρβανίτη 1898 Pfannenstiel θηλώδη κυσταδενώματα ωοθήκης 1929 Taylor ημικακοήθη νεοπλάσματα WHO του 2003 οριακός ορώδης όγκος (SΒΟΤ( ΒΟΤ) χαμηλής δυνητικής κακοηθείας όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε

Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε Καρκίνος του θυρεοειδή αδένα τι πρέπει να γνωρίζετε Στο άκουσμα της, η λέξη καρκίνος και μόνο, προκαλεί φόβο και αναστάτωση. Δεν πρέπει όμως, ειδικά όσο αφορά τον καρκίνο του θυρεοειδή αδένα που ως επί

Διαβάστε περισσότερα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Σπάνιο, 1,5 ανά 100 000 γυναίκες στις ΗΠΑ Τρειςομάδεςγυναικών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική κοντά στα όρια. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Χειρουργική κοντά στα όρια. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Χειρουργική κοντά στα όρια Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. «Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές στον καρκίνο του πνεύμονα» Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 Το «θαύμα» της

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Χαράλαμπος Κ. Μαμουλάκης Λέκτορας Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA To περί ού ο λόγος BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ Συνήθως ζητείται επί περιπτώσεων - Αζωοσπερμίας - Ολιγοσπερμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Νέα Δεδομένα στις Νοσηλευτικές Διεργασίες του Καρκίνου των Όρχεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Νέα Δεδομένα στις Νοσηλευτικές Διεργασίες του Καρκίνου των Όρχεων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νέα Δεδομένα στις Νοσηλευτικές Διεργασίες του Καρκίνου των Όρχεων» Σπουδάστρια: Κατσαντώνη Δέσποινα Επιβλέπουσα Εκπαιδευτικός:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών

Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών Ο καρκίνος του ενδομητρίου αναπτύσσεται στο ενδομήτριο, που

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ Ο όρος πόνος προέρχεται από τη λατινική λέξη POENA που σημαίνει PUNISHMENT(τιμωρία)

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Εκτεταμένη εκτομή για καρκίνο του πνεύμονα: Πλακώδες καρκίνωμα του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, του διαφράγματος και του θόλου του ήπατος Χριστόφορος Ν. Φορούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Λάρυγγα

Καρκίνος του Λάρυγγα Καρκίνος του Λάρυγγα Ο λάρυγγας βρίσκεται ανατομικά σε συνέχεια με τη ρινική / στοματική κοιλότητα και αποτελεί την είσοδο της αεραγωγού. Η τραχεία και οι πνευμόνες βρίσκονται προς τα κάτω ενώ προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΤ. NET ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Ιωσήφ Σγουρός Παθολόγος- Ογκολόγος Επιμελητής Α ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Νοέμβριος 2012 Άντρας 54 ετών Αιτία προσέλευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Ορισμός : Μεσοθωράκιο είναι ο εξωυπεζωκοτικός χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ των πνευμόνων Περιλαμβάνει την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία, το περικάρδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα

Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα Εισαγωγική Xηµειοθεραπεία (Neoadjuvant) στον Καρκίνο του Πνεύµονα Άντζελ Ιακώβ Πνευµονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Συντονιστής Διευθυντής Πνευµονολογικής Ογκολογικής Κλινικής Βρογχοσκοπικού Τµήµατος Αντικαπνιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολύποδες χοληδόχου κύστης: Τι είναι και ποιά η αντιμετώπιση τους.

Πολύποδες χοληδόχου κύστης: Τι είναι και ποιά η αντιμετώπιση τους. Πολύποδες χοληδόχου κύστης: Τι είναι και ποιά η αντιμετώπιση τους. Οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης είναι ένα σύνηθες εύρημα στις διαγνωστικές εξετάσεις στην πλειονότητα των ασθενών. Οι πολύποδες στην

Διαβάστε περισσότερα