Alphabetic Images in Ancient Greece: The Hellenistic Technopaegnia

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Alphabetic Images in Ancient Greece: The Hellenistic Technopaegnia"

Transcript

1 Alphabetic Images in Ancient Greece: The Hellenistic Technopaegnia 1. The Wings of Simias (AP 15.24) Λεῦσσέ με τὸν Γᾶς τε βαθυστέρνου ἄνακτ Ἀκμονίδαν τ ἄλλυδις ἑδράσαντα, μηδὲ τρέσῃς, εἰ τόσος ὤν δάσκια βέβριθα λάχνᾳ γένεια τᾶμος ἐγὼ γὰρ γενόμαν, ἁνίκ ἔκραιν Ἀνάγκα, πάντα δὲ τᾶς εἶκε φραδαῖσι λυγραῖς ἑρπετά, πάνθ, ὅσ ἕρπει 5 δι αἴθρας, Χάους τε, οὔτι γε Κύπριδος παῖς, ὠκυπέτας ᾐδ Ἄρεος καλεῦμαι οὔτι γὰρ ἔκρανα βίᾳ, πραϋνόῳ δὲ πειθοῖ 10 εἶκε δέ μοι γαῖα θαλάσσας τε μυχοὶ χάλκεος οὐρανός τε τῶν δ ἐγὼ ἐκνοσφισάμαν ὠγύγιον σκᾶπτρον, ἔκρινον δὲ θεοῖς θέμιστας. Gaze upon me, the ruler of deep-bosomed Earth, and the one who set the son of Acmon apart, do not run in fear if, being such a size as I am, my bushy cheeks are laden with down. For I was born then, when Necessity governed and all things gave way to her baneful warnings those that creep all things, as many as creep 5 through the air. But the child of Chaos, and not at all of Cypris nor the swift-flying child of Ares am I called; for in no way did I govern by force, but by gentle-minded persuasion, 10 and to me yielded the earth and the folds of the sea and the bronze sky; and from them, I took a primeval scepter and determined divine laws for the gods. 2. The Axe of Simias (AP 15.22) Ἀνδροθέᾳ δῶρον ὁ Φωκεὺς κρατερᾶς μηδοσύνας ἦρα τίνων Ἀθάνᾳ 1 τᾶμος, ἐπεὶ τὰν ἱερὰν κηρὶ πυρίπνῳ πόλιν ᾐθάλωσεν 3 οὐκ ἐνάριθμος γεγαὼς ἐν προμάχοις Ἀχαιῶν, 5 νῦν δ ἐς Ὁμήρειον ἔβα κέλευθον 7 τρὶς μάκαρ, ὃν σὺ θυμῷ 9 ὅδ ὄλβος 11 ἀεὶ πνεῖ. 12 ἵλαος ἀμφιδερχθῇς 10 σὰν χάριν, ἁγνὰ πολύβουλε Παλλάς. 8 ἀλλ ἀπὸ κρανᾶν ἰθαρᾶν νᾶμα κόμιζε δυσκλής 6 Δαρδανιδᾶν χρυσοβαφεῖς τ ἐστυφέλιξ ἐκ θεμέθλων ἄνακτας, 4 ὤπασ Ἐπειὸς πέλεκυν, τῷ ποτε πύργων θεοτεύκτων κατέρειψεν αἶπος, 2

2 Phocian Epeius gave a gift to the man-goddess Athena, honoring her strong counsel, an axe, the one with which he once destroyed the height of the god-built towers, then, at that time when he burned the holy city of the Dardanians with fire-breathing destruction and thrust out the golden-clothed rulers from their foundations; he had not been counted among the champions of the Achaeans, but rather as a lowly man who carried water from the pure springs, but now he embarks upon a Homeric path, thanks to you, holy Pallas of many counsels. Thrice blessed is the man whom you, gracious in your heart, behold. Such blessedness breathes forever. 3. The Egg of Simias (AP 15.27) Κωτίλας 1 τῆ τόδ ἄτριον νέον 3 πρόφρων δὲ θυμῷ δέξο, δὴ γὰρ ἁγνᾶς 5 τὸ μὲν θεῶν ἐριβόας Ἑρμᾶς ἔκιξε κᾶρυξ 7 ἄνωγε δ ἐκ μέτρου μονοβάμονος με τὸν πάροιθ ἀέξειν 9 θοῶς δ ὕπερθεν ὠκὺ λέχριον φέρων νεῦμα ποδῶν σποράδην πίφαυσκεν 11 θοαῖς ἴσ αἰόλαις νεβροῖς κῶλ ἀλλάσσων, ὀρσιπόδων ἐλάφων τέκεσσι, 13 πᾶσαι κραιπνοῖς ὑπὲρ ἄκρων ἱέμεναι ποσὶ λόφων κατ ἀρθμίας ἴχνος τιθήνας 15 καί τις ὠμόθυμος ἀμφίπαλτον αἶψ αὐδὰν θὴρ ἐν κόλποις δεξάμενος θαλαμᾶν μυχοιτάτοις 17 κᾆτ ὦκα βοᾶς ἀκοὰν μεθέπων ὅγ ἄφαρ λάσιον νιφοβόλων ἀν ὀρέων ἔσσυται ἄγκος. 19 ταῖς δὴ δαίμων κλυτὸς ἶσα θοοῖσι<ν ὁδὸν> δονέων ποσὶ πολύπλοκα μεθίει μέτρα μολπᾶς. 20 ῥίμφα πετρόκοιτον ἐκλιπὼν ὄρουσ εὐνὰν ματρὸς πλαγκτὸν μαιόμενος βαλιᾶς ἑλεῖν τέκος 18 βλαχᾷ δ οἰῶν πολυβότων ἀν ὀρέων νομὸν ἔβαν τανισφύρων τ < ἀν > ἄντρα Νυμφᾶν 16 ταί τ ἀμβρότῳ πόθῳ φίλας ματρὸς ῥώοντ αἶψα μεθ ἱμερόεντα μαζόν, 14 ἴχνει θένων γᾶν <θεὸς> παναίολον Πιερίδων νομόδουπον αὐδάν, 12 ἀριθμὸν εἰς ἄκραν δεκάδ ἰχνίων κόσμον νέμων ῥυθμῶν, 10 φῦλ ἐς βροτῶν ὑπὸ φίλας ἑλὼν πτεροῖσι ματρός, 8 λίγειά νιν κάμ ἀμφὶ ματρὸς ὠδίς. 6 Δωρίας ἀηδόνος 4 ματέρος 2 Lo there! This is the new warp of a twittering mother, a Dorian nightingale. Receive it in good spirit, for the shrill labor of a pure mother bore it. Hermes, loud-shouting herald of the gods, taking it from under the wings of its dear mother carried it to the tribes of mortals and ordered me increase the number from a meter of one foot onward to ten feet at the outermost, keeping the order of the rhythms and bearing them quickly from up above, he made manifest the swift, slanting direction of <scattered> feet, striking, he traced out that everrapid, variegated, lawful-sounding cry of the Pierians, exchanging limbs equally for swift, rapid fawns, offspring of light-footed deer and they, from

3 immortal desire of their beloved mother rushed forward speedily after the desired teat, all go with rushing feet over the highest peaks along the path of their communal nurse. And with a bleat they traverse the mountainpastures of the much-nourishing sheep and the caves of the slenderankled Nymphs. And some savage-hearted beast hearing their reechoing cry in the innermost hollows of his lairs, swiftly leaving his bedrock bed rushed violently forward, seeking to snatch a wandering offspring of the dappled mother and then swiftly following hard upon the sound of the cry, this beast straightaway hastened along the shaggy hollow of the snow-beaten mountains. Indeed the famed god urging them on the path to stir with swift feet equally, set loose intricate measures of song. 4. The Syrinx of Ps.-Theocritus (AP 15.21) Οὐδενὸς εὐνάτειρα, Μακροπτολέμοιο δὲ μάτηρ μαίας ἀντιπέτροιο θοὸν τέκεν ἰθυντῆρα, οὐχὶ Κεράσταν, ὅν ποτε θρέψατο ταυροπάτωρ, ἀλλ οὗ πειλιπὲς αἶθε πάρος φρένα τέρμα σάκους, οὔνομ Ὅλον, δίζων, ὃς τᾶς μέροπος πόθον 5 κούρας γηρυγόνας ἔχε τᾶς ἀνεμώδεος, ὃς Μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ ἕλκος, ἄγαλμα πόθοιο πυρισφαράγου, ὃς σβέσεν ἀνορέαν ἰσαυδέα παπποφόνου Τυρίας τ ἐ<ξήλασεν>. 10 ᾧ τόδε τυφλοφόρων ἐρατόν πᾶμα Πάρις θέτο Σιμιχίδας ψυχὰν ᾇ, βροτοβάμων, στήτας οἶστρε Σαέττας, κλωποπάτωρ, ἀπάτωρ, 15 λαρνακόγυιε, χαρείς ἁδὺ μελίσδοις ἔλλοπι κούρᾳ, Καλλιόπᾳ νηλεύστῳ. 20 The bed-fellow of no one and mother of the far-fighter bore the swift guide of the nurse of the one replaced by a stone, not Cerastas, whom the one sprung from the bull once reared, but him whose heart was formerly burnt by the pi-lacking rim of a shield, whole in name, a double animal, who had desire for the voice-dividing 5 maiden, born of sound, like the wind, he who constructed a shrill wound for the violet-crowned Muse, a monument of fire-roaring desire, he who quenched the courage by the same name of the grandfather-slayer and [led out] thetyrian woman. 10

4 The one to whom Paris Simichidas offered this beloved possession of those who carry the blind; delighting your soul with it, you who trample on men, goad of the Saettian woman, son of a thief, without a father, 15 box-footed one, may you play sweetly to the mute maiden, beautifully-voiced, invisible The Altar of Dosiadas (AP 15.26) Εἱμάρσενός με στήτας πόσις, μέροψ δίσαβος τεῦξ, οὐ σποδεύνας ἶνις Ἐμπούσας, μόρος Τεύκροιο βούτα καὶ κυνὸς τεκνώματος, Χρύσας <δ > ἀίτας, ἆμος ἑψάνδρα 5 τὸν γυιόχαλκον οὖρον ἔρραισεν, ὃν ἁπάτωρ δίσευνος μόγησε ματρόριπτος. ἐμὸν δὲ τεῦγμ ἀθρήσας Θεοκρίτοιο κτάντας, 10 τριεσπέροιο καύστας θώυξεν ἀνιύξας χάλεψε γάρ νιν ἰῷ σύργαστρος ἐκδυγήρας. τὸν δ ἐλλινεῦντ ἐν ἀμφικλύστῳ 15 Πανός τε ματρὸς εὐνέτας, φώρ δίζῳος, ἶνις τ ἀνδροβρῶτος Ἰλοραιστᾶν ἦρ ἀρδίων ἐς Τευκρίδ ἄγαγον τρίπορθον. The husband of a woman in man s clothing, an articulate, twice-young man, built me, not the one lying on ashes, son of the shape-shifter, whose death was caused by a Teucrian herdsman, offspring of a dog, but the beloved of Chryse, when the cook-of-men 5 crushed the bronze-limbed guardian whom the fatherless, two-wived man, thrown by his mother, toiled over. Looking upon my monument, the slayer of Theocritus, 10 the burner of three-night-man, shouted out squealing, for it wounded him with poison, the belly-trailing defier of old age. And him catching with nets in the place surrounded by waves 15 both the bed-fellow of the mother of Pan, a thief, twice-living, and the son of the man-eater, for the sake of the Ilion-destroying arrows, led to the thrice-destroyed Teucrian city.

5 6. The Altar of Besantinus (AP 15.25) Ὀλὸς οὔ με λιβρὸς ἱρῶν Λιβάδεσσιν οἶα κάλχης Ὑποφοινίῃσι τέγγει, Μαύλιες δ ὕπερθε πέτρῃ Ναξίῃ θοούμεναι Παμάτων φείδοντο Πανός, οὐ στροβίλῳ λιγνύι 5 Ἰξὸς εὐώδης μελαίνει τρεχνέων με Νυσίων Ἐς γὰρ βωμὸν ὁρῇς με μήτε γλούρου Πλίνθοις μήτ Ἀλύβης παγέντα βώλοις, Οὐδ ὃν Κυνθογενὴς ἔτευξε φύτλη Λαβόντε μηκάδων κέρα, 10 Λισσαῖσιν ἀμφὶ δειράσιν Ὅσσαι νέμονται Κυνθίαις, Ἰσόρροπος πέλοιτό μοι Σὺν οὐρανοῦ γὰρ ἐκγόνοις Εἰνάς μ ἔτευξε γηγενής, 15 Τάων δ ἀείζῳον τέχνην Ἔνευσε πάλμυς ἀφθίτων. Σὺ δ, ὦ πιὼν κρήνηθεν, ἣν Ἶνις κόλαψε Γοργόνος, Θύοις τ ἐπισπένδοις τ ἐμοί 20 Ὑμηττιάδων πολὺ λαροτέρην Σπονδὴν ἄδην. ἴθι δὴ θαρσέων Ἐς ἐμὴν τεῦξιν, καθαρὸς γὰρ ἐγώ Ἰὸν ἱέντων τεράων, οἷα κέκευθ ἐκεῖνος, Ἀμφὶ Νέαις Θρηικίαις ὃν σχεδόθεν Μυρίνης 25 Σοὶ, Τριπάτωρ, πορφυρέου φὼρ ἀνέθηκε κριοῦ. The dripping mud of sacrificial victims does not, like purple, moisten me with bloody-red streams, and the knives sharpened on the Naxian stone spare the property of Pan. The sweet-smelling berry 5 of Nyssian twigs does not darken me with whirling smoky flame. Indeed, you look at me as an altar not wrought with bricks of gold nor with lumps of Alybe, nor should you let the one which the Cynthus-born generation built, taking horns of bleaters 10 such as pasture around the smooth ridges of Cynthus, be matched equally to me. For with the offspring of Sky the earth-born Nine built me, 15 whose immortal techne the ruler of the immortals granted. And you, drinking from the spring which the son of the Gorgon struck, may

6 you sacrifice and pour a libation on me, 20 an offering much more sweet than the satiety of Hymettian bees. Indeed come with courageous heart to my attainment, for I am pure of the poison of threatening monsters, like that altar near Thracian Neae concealed, the one nearby Myrina which the thief of the 25 purple ram dedicated to you, thrice-fathered Athena. **Greek texts adapted from J. Kwapisz, The Greek Figure Poems (forthcoming, Groningen), and A. S. F. Gow, Bucolici Graeci (1966 reprint); translations are my own. Select Bibliography Adler, J. D., U. Ernst Text als Figur: Visuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne.Weinheim. Bing, P Between Literature and the Monuments. In: M. A. Harder et al. (eds), Bing, P The Un-read Muse? Inscribed Epigram and its Readers in Antiquity. In: M. A. Harder et al. (eds), Cameron, A The Greek Anthology: from Meleager to Planudes. Oxford. Cameron, A Callimachus and His Critics. Princeton. Di Gregorio, L Sui Frammenti di Simia di Rodi, Poeta Alessandrino. Aevum 82, Ernst, U Carmen Figuratum: Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprüngen bis zum Ausgang des Mittelalters. Köln. Fantuzzi, M., R. Hunter Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry.Cambridge. Fränkel, H. K De Simia Rhodio. Dissertation: Göttingen. Goldhill, S The Naïve and Knowing Eye: Ecphrasis and the Culture of Viewing in the Hellenistic World. In: S. Goldhill, R. Osborne (eds), Art and Text in Ancient Greek Culture. Cambridge, Goldhill, S What is Ekphrasis for? CPh 102, Gow, A. S. F The ΣΥΡΙΓΞ Technopaegnium. JPh 33, Guichard, L. A Simias Pattern Poems: The Margins of the Canon. In: M. A. Harder et al. (eds), Gutzwiller, K. J Art s Echo: The Tradition of Hellenistic Ecphrastic Epigram. In: M. A. Harder et al. (eds), Higgins, D Pattern Poetry: Guide to an Unknown Literature. Albany, NY. Higgins, D Pattern Poetry as Paradigm. Poetics Today 10, Lukinovich, A L Œuf de Simias de Rhodes. Desmos 31, Luz, C Das Rätsel der griechischen Figurengedichte. MH 37, Luz, C Technopaignia, Formspiele in der griechischen Dichtung. Brill: Leiden. Männlein-Robert, I. 2007a. Epigrams on Art: Voice and Voicelessness in Hellenistic Epigram. In: Bing and Bruss (eds), Männlein-Robert, I. 2007b. Stimme, Schrift und Bild. Zum Verhältnis der Künste in der hellenistischen Dichtung. Heidelberg. Meyer, D The Act of Reading and the Act of Writing in Hellenistic Epigram. In: Bing and Bruss (eds), Papalexandrou, N Reading as Seeing: P.Mil.Vogl. VIII 309 and Greek Art. In: Acosta-Hughes et al. (eds), Pappas, A. forthcoming. The Treachery of Verbal Images: Viewing the Greek Technopaegnia. In: J. Kwapisz, D. Petrain, and M. Szymański (eds), The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. de Gruyter. Pérez López, M Los Technopaignia de la Anthologia Greca y la poesia concreta. EClás 121, Prier, R. A And Who Is the Woof? Response, Ecphrasis and the Egg of Simmias. QUCC 46, Strodel, S Zur Überlieferung und zum Verständnis der hellenistischen Technopaignien. Frankfurt am Main. Tanner, J The Invention of Art History in Ancient Greece. Cambridge. Wilamowitz-Moellendorff, U. von Die griechischen technopaegnia. JDAI 14,

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ I T Euripides Lines 1 57. Iphigeneia enters and eaks the Prologue. She describes her ancestry and how her father Agamemnon intended to sacrifice her to Artemis at Aulis in order

Διαβάστε περισσότερα

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 11/09/13 Maria Kanellou m.kanellou@ucl.ac.uk Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 1. Homeric Epics ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ looking like golden Aphrodite (cf. Οd.17.37, Οd.19.54, Ιl.19.282,

Διαβάστε περισσότερα

Princeton/Stanford Working Papers in Classics

Princeton/Stanford Working Papers in Classics Princeton/Stanford Working Papers in Classics Footrace, Dance, and Desire: The χορός of Danaids in Pindar s Pythian 9 Version 1.1 December 2007 Micah Y. Myers Stanford University Abstract: This paper offers

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

Myrtia nº 23, 2008, pp. 53-73. YANNICK DURBEC Aix-en-Provence **

Myrtia nº 23, 2008, pp. 53-73. YANNICK DURBEC Aix-en-Provence ** Myrtia nº 23, 2008, pp. 53-73 SEVERAL DEATHS IN APOLLONIUS RHODIUS ARGONAUTICA YANNICK DURBEC Aix-en-Provence ** Resumen: La finalidad de este artículo es estudiar la representación de la muerte como material

Διαβάστε περισσότερα

ZEUS LIGHTNING IN EARLY GREEK MYTH AND IN KLEANTHES HYMN *

ZEUS LIGHTNING IN EARLY GREEK MYTH AND IN KLEANTHES HYMN * ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom LIV-LV, zeszyt 3 2006-2007 JAN MAARTEN BREMER * ZEUS LIGHTNING IN EARLY GREEK MYTH AND IN KLEANTHES HYMN * More than hundred years ago, the French archaeologist Paul Foucart

Διαβάστε περισσότερα

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS By JASON SOLOMON BINDER, B.A.Sc., B.A. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα

Oscar Wilde. Camma, a Severe and Hedonic Aesthetic Correction of Plutarch s Ethics 1

Oscar Wilde. Camma, a Severe and Hedonic Aesthetic Correction of Plutarch s Ethics 1 Oscar Wilde. Camma, a Severe and Hedonic Aesthetic Correction of Plutarch s Ethics 1 Pau Gilabert i Barberà 2 Universitat de Barcelona (University of Barcelona) To Francisca Moya, Maria Ginart and Enric

Διαβάστε περισσότερα

Greek Skoptic Epigram and Popular Literature: Anth.Gr. XI and the Philogelos

Greek Skoptic Epigram and Popular Literature: Anth.Gr. XI and the Philogelos Greek Skoptic Epigram and Popular Literature: Anth.Gr. XI and the Philogelos Lucia Floridi G REEK SKOPTIC EPIGRAM, an epigrammatic subgenre whose main practitioners flourished during the first and second

Διαβάστε περισσότερα

Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram

Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram 1 Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram 1. Nicarchus AP 11. 395 Πορδὴ ἀποκτέέννει πολλοὺς

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation

Διαβάστε περισσότερα

Heraclitus and Information Systems

Heraclitus and Information Systems Heraclitus and Information Systems 1 Malcolm Crowe The fragments of Heraclitus that remain to us are intriguing to information systems practitioners. It is hard to find a thinker in any age whose preoccupations

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

Fragments attributed to Heraclitus

Fragments attributed to Heraclitus Fragments attributed to Heraclitus Translated by George Thomas White Patrick Heraclitus (c 1630) Johan Moreelse, Centraal Museum, Utrecht Page 1 of 28 From Patrick G.W.T. (Comp., Tr. & Annot.). The Fragments

Διαβάστε περισσότερα

Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac

Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac Attitudes towards Provincial Intellectuals in the Roman Empire Benjamin Isaac Inhabitants of the provinces made a substantial contribution to the intellectual and artistic life under Roman rule, as might

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone

Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone Chang Gung Journal of Humanities and Social Sciences 2:1 (April 2009), 119-145 Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone Yu-Yen Chang Abstract The Greek term κάκη complicates various meanings

Διαβάστε περισσότερα

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version)

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) In contrast to Augustine or his namesake Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa did not feel any need

Διαβάστε περισσότερα

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS THE ORESTEIA OF AESCHYLUS The Oresteia of Aeschylus Agamemnon, Choephori, Eumenides TH E GREEK TEXT as arranged fo r performance at Cambridge PUBLISHERS. W ITH AN ENGLISH VERSE TRANSLATION BY R. C. TREVELYAN,

Διαβάστε περισσότερα

RHETORICAL TEXTURE AND PATTERN IN PHILO OF ALEXANDRIA S DE DECALOGO

RHETORICAL TEXTURE AND PATTERN IN PHILO OF ALEXANDRIA S DE DECALOGO RHETORICAL TEXTURE AND PATTERN IN PHILO OF ALEXANDRIA S DE DECALOGO Manuel Alexandre Jr. Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Faculty of Theology, North-West University,

Διαβάστε περισσότερα

New Women on the Tragic Stage: Sophoclean Innovation on Archaic Themes. (Under the direction of Charles Platter) ABSTRACT

New Women on the Tragic Stage: Sophoclean Innovation on Archaic Themes. (Under the direction of Charles Platter) ABSTRACT New Women on the Tragic Stage: Sophoclean Innovation on Archaic Themes by AMANDA G. SEAMANS-MATHIS (Under the direction of Charles Platter) ABSTRACT As early as Homer s Iliad and Odyssey, women were either

Διαβάστε περισσότερα

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature The Consolations of Death In Ancient Greek Literature By SISTER MARY EVARISTUS, M.A. of THE SISTERS OF CHARITY, HALIFAX, N. S. A DISSERTATION Submitted to the Catholic Sisters College of the Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

Fire, sound, and cosmic clashes

Fire, sound, and cosmic clashes Fire, sound, and cosmic clashes The reception of Hesiod s Typhonomachy in books 1 and 2 of Nonnus s Dionysiaca. By Kim Houben Cover image: Archaic black figure vase depicting battle between Zeus and Typhoeus.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα