ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Υ.Π.Α.Μ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΟΝΟΜΑ : ΗΛΙΚΙΑ : ΓΝΩΣΕΙΣ (Γραµµατικές) : ΑΓΓΛΙΚΑ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ) : FAX : E mail : Κάθε πότε θέλεις να πετάς? 2 πτήσεις κάθε εβδοµάδα : 1 πτήση κάθε εβδοµάδα : 1 πτήση κάθε 2 εβδοµάδες : 1 πτήση τον µήνα : Πως θέλεις να ενηµερώνεσαι? Μέσω ΦΑΞ : Μέσω SMS : Mέσω

3 Α.Π.... /. ΧΑΝΙΑ / / ENTYΠO 101 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ Περάτωσης θεωρητικής εκπαίδευσης Βεβαιώνουµε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που κρατάµε, ο/η υποψήφιος χειριστής έχει περατώσει µε επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση εδάφους στα µαθήµατα : 001 Νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ι & ΙΙ) 002 Μετεωρολογία 003 Γενικές τεχνικές γνώσεις 004 Μηχανική και Αεροδυναµική πτήσης 005 Αεροναυτιλία 006 Κανόνες εκµετάλλευσης Αεροδροµίων, Πεδίων Προσγείωσης & Αεραθλητικών Κέντρων ΥΠΑΜ 007 Χρήση Ασυρµάτου 008 Ανθρώπινες υνατότητες 009 Πρακτικά µαθήµατα συντήρησης & πτήσης κα είναι ικανός να λάβει µέρος στις εξετάσεις προκειµένου να αποκτήσει ερασιτεχνικό πτυχίο χειριστή ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ αεροσκαφών. Ο Αεχιεκπαιδευτής εδάφους Αντρέας Παρασκευόπουλος ΣΦΡΑΓΙ Α ΦΟΡΕΑ ENTYΠO 101 /

4 Α.Π.... /. ΧΑΝΙΑ / / ENTYΠO 010 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ωρών πτήσης σε ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ αεροπλάνα Βεβαιώνουµε ότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που κρατάµε, ο µαθητευόµενος χειριστής έχει συµπληρώσει πλήρη κύκλο εγκεκριµένης θεωρητικής εκπαίδευσης για το πτυχίο Χειριστού ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ Αεροσκαφών και έχει εκτελέσει σαν Χειριστής τις παρακάτω πτήσεις : 1. Συνολικά.. (ώρες) 2. Εκπαίδευση (DUAL) (ώρες) 3. Κυβερνήτης ή ΜΟΝΟΣ (SOLO).. (ώρες) 4. Ταξίδι ηµέρας Κυβερνήτης... (ώρες) 5. Τριγωνικό ταξίδι διαδροµής σαν Κυβερνήτης (SOLO) στις /.. / 20. ιάρκεια πτήσης.. ώρες. Χανιά... / / 200 Ο ιευθυντής ΣΧΟΛΗΣ Kosmas Kimionis ΣΦΡΑΓΙ Α ΦΟΡΕΑ ENTYΠO 003 /

5 ΤΟΥ / ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Την ιεύθυνση της ΥΠΑΜ της Αερολέσχης Χανίων ΕΠΙΘΕΤΟ.. ΟΝΟΜΑ. ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ. Σταθ.Τηλέφωνο... Κινητό... ΦΑΞ... Κύριοι, Επιθυµώ να γίνω µαθητής της ΥΠΑΜ (Σχολή ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ) της Αερολέσχης Χανίων και δηλώνω ότι δέχοµαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισµού της Σχολής. Σπουδές... Χανιά την /... / 20.. Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ Ο Γραµµατέας ΑΦΕΧΕΑ παρέλαβε την αίτηση την... / / Γίνεται Αποδεκτή ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Αίτηση αυτή κατατίθεται στην Γραµµατεία της ΥΠΑΜ (Αρµόδιος ασκαλάκης Κυριάκος τηλ ) ή αποστέλλεται στο ΦΑΞ ή µεσω στην ηλεκτρονική ιεύθυνση: Τηλεφωνητής & Φαξ Αερολέσχης Αερολέσχης Χανίων Website Αερολέσχης Χανίων

6 ΧΑΝΙΑ την.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ ΑΕΡΟΣ (Χωρίς αµοιβή) Οι παρακάτω που υπογράφουν Κιµιωνής Κοσµάς του Γεωργίου ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Σχολής Χειριστών Υπερελαφρών της Αερολέσχης Χανίων και ο εκπαιδευτής αέρος.. δηλώνουν και συµφωνούν τα πιο κάτω: Ο εκπαιδευτής αέρος θα εκπαιδεύσει τους υποψήφιους χειριστές Υπερελαφρών αεροσκαφών, της Αερολέσχης Χανίων. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Αεροδρόµιο Σούδας µε τα εκπαιδευτικά Υπερελαφρά αεροσκάφη της Αερολέσχης Χανίων. Για την εκπαίδευση αυτή ο εκπαιδευτής αέρος απαίτηση από την Αερολέσχη ή οποιονδήποτε άλλο. δεν έχει καµία οικονοµική Σε επιβεβαίωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφονται από τους συµβαλλόµενους. Οι συµβαλλόµενοι Για την Αερολέσχη Χανίων Ο ιευθυντής Σχολής (Σφραγίδα Αερολέσχης) Ο Εκπαιδευτής αέρος Κοσµάς Κιµιωνής

7 ΧΑΝΙΑ την.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ (Χωρίς αµοιβή) Οι παρακάτω που υπογράφουν Κιµιωνής Κοσµάς του Γεωργίου ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Σχολής Χειριστών Υπερελαφρών της Αερολέσχης Χανίων και ο εκπαιδευτής µαθηµάτων εδάφους... δηλώνουν και συµφωνούν τα πιο κάτω: Ο εκπαιδευτής µαθηµάτων εδάφους θα εκπαιδεύσει τους υποψήφιους χειριστές Υπερελαφρών αεροσκαφών, της Αερολέσχης Χανίων στο µάθηµα :... Για την εκπαίδευση αυτή ο εκπαιδευτής µαθηµάτων εδάφους δεν έχει καµία οικονοµική απαίτηση από την Αερολέσχη ή οποιονδήποτε άλλο. Σε επιβεβαίωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφονται από τους συµβαλλόµενους. Οι συµβαλλόµενοι Για την Αερολέσχη Χανίων Ο ιευθυντής Σχολής (Σφραγίδα Αερολέσχης) Ο Εκπαιδευτής αέρος Κοσµάς Κιµιωνής ΧΑΝΙΑ την..

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ ΑΕΡΟΣ Βεβαιώνω ότι µετά από δοκιµαστική διάλεξη που έγινε στις././.. ο. κρίθηκε ικανός να εκτελέσει επιτυχώς εκπαίδευση αέρος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ο ΑΡΧΙΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ENTYΠO 101 / Κρατικός Αερολιµένας Χανίων /Τ.Κ ΧANIA /Τηλ. ΦΑΞ

9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ Ε ΑΦΟΥΣ Βεβαιώνω ότι µετά από δοκιµαστική διάλεξη που έγινε στις././.. ο. κρίθηκε ικανός να εκτελέσει επιτυχώς εκπαίδευση εδάφους στο µάθηµα της. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ο ΑΡΧΙΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Ε ΑΦΟΥΣ (ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ENTYΠO 101 / Κρατικός Αερολιµένας Χανίων /Τ.Κ ΧANIA /Τηλ. ΦΑΞ

10 First Solo Certificate I certify that the applicant... has been briefed and have the required qualifications and skills in accordance with the syllabus of training syllabus approved and is proficient for the first solo in flight practice. Flight Instructor Name / Signature Head of Training Name / Signature... Date:.... Time..(UTC)

11 Progress & Evaluation of Practice in Flight Sheet. N o. Exercises and Maneuvers 1 Preflight Inspection & Flight Preparation 2 Cross wind Take-off 3 Normal Approach & Landings (Flapless) 4 Half or Full stage deployed flaps Landing 5 Cross wind Approach & Landings 6 Circuit Approach & Landings 7 Climbing with flaps, Vx & Vy climbs 8 Advanced Turning or Steep Turn 9 Slow Flight 10 Stall (power on & off) 11 Emergencies on Take-off & Go Around 12 Simulated Forced Landing, without power 13 Unusual Attitudes 14 Radio Telephony (English) 15 Soft Field Take-off & Climb 16 Soft Field Approach & Landing 17 Forward Slip to a Landing 18 Navigation (Cross Country) 19 Radio Navigation (VOR/ADF) 20 Radio Failure Procedures 21 Spin Awareness & Spin Recovery 22 Night Flying (VFR) / Night Orientation Proficiency Level Conduct of Test Α Β C D E Applicant s Name: Phase in Record of Training Date: /./ 200 Landings:. Flight time:....min. Aircraft: Type: Cessna SX -.. I accept the results: (Name / Signature) Level : C F I : (Name / Signature) Head of Training.: (Name / Signature) 23 Night Flying (VFR) / Night Orientation 24 Ditching in Water 25 Night Flying (VFR) / Night Orientation Remarks: A=Excellent, B= Very Good, C= Good, D= Fair, E= Unacceptable

12 Ασκήσεις καταστάσεων ανάγκης (συχνότητα) Οι ασκήσεις που υφίσταται ο µαθητευόµενος πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µπορεί να εφαρµόσει στη κατά περίπτωση ανάγκης δρώµενα. Θα γνωρίζει, ότι: Αν τούτο συµβεί υπό συνθήκες VΜC, το α/φος θα παραµείνει και θα προσγειώνεται υπό συνθήκες VΜC στο πλησιέστερα προσφερόµενο προς τούτο αεροδρόµιο, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τον τύπου του α/φους. _ Αν τούτο συµβεί υπό συνθήκες ΙΜC, ο κυβερνήτης έχοντας υπόψη του τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες της διαδροµής και παρακειµένων αεροδροµίων, θα πρέπει κατά τον πλέον συντοµότερο και ασφαλή τρόπο να βρεθεί µε συνθήκες VΜC και να συνεχίσει όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. _ Σε περίπτωση απώλειας επαφής της ραδιοσυνεννόησης (Radio Failure), ο Κυβερνήτης πρέπει να ακολουθήσει τις συγκεκριµένες διαδικασίες τόσο για VFR όσο και για IFR πτήσεις όπως περιγράφονται στο ANNEX 2 Σύµβαση Σικάγο (ΦΕΚ 861/ ) Κανόνες αέρος και συνθήκες πτήσεως εξ όψεως. Παρατίθεται απόσπασµα ενεργειών για την δεδοµένη περίπτωση ως έχει, εκ του προτύπου: The following radio failure procedure introduced for is use by pilots of general flights operating aviation under VFR. RADIO FAILURE PROCEDURE FOR AVIATION FLIGHTS. 1 Arrive over the dead side of the airfield maintaining 2500 ft and find out the RWY in use by observing the windsock and if possible the traffic pattern followed by other aircraft in the circuit. 2 Commence descent to 1000 feet so as to Cross over the RWY end (the Threshold which is NOT in use) 1,500 ft or above and join downwind. 3 Turn short finals and fly past. between the Control Tower and the Runway in use at 300 ft looking out for light signals or pyro from the Control Tower. 4 Rock the wings as acknowledgement for observing the signal and if GREEN FLASHES are received commence climb to 1000 ft, turn towards downwind when through 500 ft and complete a normal circuit pattern. (NOTE: Follow signals for aerodrome traffic according ANNEX 2). 5 If STEADY RED is received climb 500 ft, turn towards the sea and repeat the maneuver as in paragraph 3 above, when the RWY conditions appear favorable.

13 Solo Navigation Briefing Certificate I certify that student pilot... has been briefed for a solo navigation exercise as follows: From LGSA to From to From to LGSA for an ETD of...hrs UTC on The navigation flight plan has been checked and the following items discussed and, where applicable, the required facts noted on the flight plan. ITEM 1. WEATHER Altitude to fly and terrain clearance (safety altitude) Destination actual 2. ROUTE Need and method for maintaining VFR flight Military zones, and procedures for crossing (if applicable) Prohibited, restricted or danger areas (if applicable) Applicable NOTAMS. Current navigation warnings including Army or Hellenic Air Force flights 3. DESTINATION Joining procedure/position reports/knowledge of landing runways Land away procedure (including refueling instructions and booking in/out) 4. ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES Knowledge of controlled/regulated airspace and related minimum altitudes/levels Action in event of intrusion into controlled airspace Action in event of weather deterioration and/or fuel shortage Action on becoming lost Use of R/T including position reports - use of RTF PAN procedure Action in event of an unscheduled landing 5. AEROPLANE Full fuel and oil Aeroplane serviceability Calculations of mass & balance and performance (if applicable) 6. RADIO Use of radio (when applicable) if lost RTF MAYDAY procedure Selection and noting of COM and NAV frequencies for normal and emergency operation. Instructor's signature License number.. I certify that I have been briefed for the navigation exercise detailed above and understand that in the event of an unscheduled landing I will contact the CFI or his deputy by the quickest possible means and act according to their instructions. Student pilot's signature... Date...Time (UTC/local).. NOTICE TO PILOTS 1. The Solo Navigation Briefing Certificate is to be left at the base aerodrome, when completed. 2. The student should carry the PPL Qualifying Cross Country Certificate on the final qualifying cross country flight and return it duly completed to the authorizing instructor.

14 Ultralight Pilot Qualifying Cross Country Certificate This is to certify that... holder of student pilot's privileges and pilot of aircraft, Reg: was authorized to depart (base aerodrome) SOUDA airport LGSA at...hours, date...of the year for the qualifying X-C to (a) and to (b) Sign... Name of Authorizing Instructor License Number... This is to certify that the above named pilot landed at.(a) Date...Time... As far as can be ascertained the pilot was alone in the aircraft and unaccompanied by any other aircraft. If the student pilot was given any assistance (e.g. in navigation) or if any aspect of the approach to the airfield, join, circuit and landing was, in the signatory's opinion, inconsistent with operating the aircraft in a safe or responsible manner, please describe what happened on the reverse side of this form. If the departure procedure raises any concerns, the student's CFI, or nominated deputy at the base aerodrome should be notified. Signed...Name... License Number (if applicable)... Flight Instructor/Air Traffic Unit Stamp (if applicable) This is to certify that the above named pilot landed at.(b) Date...Time... As far as can be ascertained the pilot was alone in the aircraft and unaccompanied by any other aircraft. If the student pilot was given any assistance (e.g. in navigation) or if any aspect of the approach to the airfield, join, circuit and landing was. in the signatory's opinion, inconsistent with operating the aircraft in a sate or responsible manner, please describe what happened on the reverse side of this form. If the departure procedure raise any concerns, the student's CFI. or nominated deputy at the base aerodrome should be notified. Signed...Name... License Number (if applicable)... Flight Instructor/Air Traffic Unit The above cross country flight was carried out to my satisfaction. Stamp (if applicable Signed...Name... License Number. Chief Flying Instructor NOTICE TO PILOTS In the event of a landing being made at a place other than an aerodrome named hereon, the authorization for the flight is automatically terminated. The CFI or nominated deputy is then immediately to be notified by telephone (number :...) and the flight MUST NOT be continued without his specific authorization.

15 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΙKH ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣ : ΣΠΟΑ (ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) (Παλιά Αµερικάνικη Βάση / κτίριο 220 / ισόγειο Πρωτόκολλο) Επιθυµώ να λάβω µέρος στις εξετάσεις µαθηµάτων εδάφους Υπερελαφρών αεροσκαφών. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Έχω την υποχρέωση να προσκοµίσω το απαιτούµενο παράβολο την ηµέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Παράβολο 5 ανά µάθηµα)

16 ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΑ / 5 / (Υποψιν κου Παρασκευά Τηλ ) ΥΠΑ Κεντρική Γραµµατεία Β. Γεωργίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Θ ) Του.. του Α..Τ. Παρακαλώ όπως µου εκδώσετε νέο JAR-R/T πτυχίο ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Ο ΑΙΤΩΝ ιεύθυνση.. ( Υπογραφή ) Τηλ... ΧΑΝΙΑ την.. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Παράβολο 20 Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας Φωτοτυπία παλιού πτυχίου ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Φωτοτυπία πτυχίου χειριστή Υπερελαφρών ENTYΠO 005 /

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

The čavka (чавка) gliders in Greece

The čavka (чавка) gliders in Greece 02 The.pdf file is to be printed in A3 format, landscape, single-side. Copyright This book has been produced on an amateur basis. It can be freely downloaded from the site: www.aerodata.gr Constantine

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide

Οδηγός Αποδοχής Καρτών. Card Acceptance Guide Οδηγός Αποδοχής Καρτών Card Acceptance Guide JCC PAYMENT SYSTEMS LTD ΣΤΑΔΙΟΥ 1 2571 ΝΗΣΟΥ Τ.Κ. 21043 1500 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1 STADIOU STREET 2571 NISOU P.O. BOX 21043 1500 NICOSIA - CYPRUS ΤΗΛ. / TEL.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students

2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students 2009-2010 Tuition (in Euros) Intakes: January, (April), October International Students MASTER s PROGRAMME (Full Time) 12 MONTHS (October-March) 9.050- MASTER s PROGRAMME JANUARY-MARCH APRIL-SEPTEMBER OCTOBER-DECEMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78)

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78) INDEX 1. Contact details 2 1.1 Permanent contact details 1.2 Rally HQ contact details 1.3 Press contact details 2. Programme and Critical Deadlines 3 2.1 Schedule prior to rally week 2.2 Schedule during

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος)

Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος) Αριθ Πρωτ 54 / 19-11-2914 Προς Υπουργό Τουρισμού (υπ οψη κ Κωνσταντίνος Λεβεντάκος) ΘΕΜΑ : Τουρισμός με ελαφρά αεροπλάνα Σας αποστέλλουμε μαζί τρία (3) έγγραφα με συνολικά 8 σελίδες, που αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα