ΔΗΜΟΙΕΤMΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ PUBLISHED PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNALS AND BOOKS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΕΤMΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ PUBLISHED PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNALS AND BOOKS"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΕΤMΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ PUBLISHED PAPERS IN INTERNATIONAL JOURNALS AND BOOKS 1. Cardona, P., Reiche, S. B., Lee, Y., Myloni, B. & 20 co-authors The Moderating Role of Collectivism in Manager-Subordinate Trust Building: A Multi-Level, Cross-Cultural Study, Personnel Psychology, forthcoming. 2. Myloni, B. (2013) Manager-Subordinate Trust Relationships in Greece, In Cardona, P. and Morley, M. (eds.) Manager-Subordinate Trust: A Global Perspective, pp: 38-58, Global HRM Series, Routledge Publishing, USA: New York. 3. Zander, L., Mochaitis, A., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 collaborators (2011) Standardization and contextualization: A study of language and leadership across 17 countries, Journal of World Business, Vol. 46, Issue 3. pp Ioakimidis, M. and Myloni, B. (2010) Good Fences Make Good Classes: Greek Tertiary Students Preferences for Instructor Teaching Method, International Journal of Educational Sciences, Vol. 2, Issue 2, pp Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 21 co-authors (2009) Ranking versus rating: what is the best way to reduce response and language bias in cross-national research?, International Business Review, Vol. 18, Issue 4, pp: Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. (2007) The effect of corporate-level organisational factors on the transfer of human resource management practices: European and US MNCs and their Greek subsidiaries, International Journal of Human Resource Management, Vol. 18, Issue 12, pp: Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 28 co-authors (2005) Does the use of Englishlanguage questionnaires in cross-national research obscure national differences, International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 5, Issue 2, pp: Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. (2004) Host country specific factors and the transfer of Human Resource Management practices in Multinational companies, International Journal of Manpower, Vol. 25, Issue 6, pp: Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. (2004) Human Resource Management in Greece: Have the colours of culture faded away?, International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 4, Issue 1, pp: Harzing, A.-W., Myloni, B. & 14 co-authors (2004) Does language influence response styles? A test of the cultural accommodation hypothesis in fourteen countries. In B. N. Setiadi, A. Supratiknya, W. J. Lonner, & Y. H. Poortinga (Eds.). Ongoing themes in psychology and culture (Online Ed.). Melbourne, FL: International Association for Cross-Cultural Psychology. Retrieved from 1

2 11. Myloni, B. (2002) Transferability of Human Resource Management across Borders in Analoui, F. (edit.) The Changing Patterns of Human Resource Management, pp: , UK: Ashgate. 12. Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 8 co-authors (2002) The interaction between language and culture: A test of the cultural accommodation hypothesis in seven countries, Language and Intercultural Communication, Vol. 2, Issue 2, pp ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΣΙΚΑ PUBLISHED PAPERS IN INTERNATIONAL CONFERENCES 13. Jamro, K., Cardona, P., Myloni, B. and 18 co-authors (2012), Cross-Cultural Study of a Multifoci Approach to Organisational Citizenship Behavior, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 21 ο IACCP Congress, Ιουλίου 2012, Stellenbosch, South Africa. 14. Jamro, K., Cardona, P., Myloni, B. and 17 co-authors (2012), Cross-Cultural Study of a Multifoci Approach to Citizenship Behavior, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 12 ο Conference of International Academy of Management and Business, Απριλίου 2012, Βαρςοβία, Πολωνία. 15. Myloni, B. & Vlachos, I. (2010), Human Resource Practices and organisational culture effects on Organizational Performance, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 3 ο EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, 4-5 Νοεμβρίου 2010, Λευκωςία, Κφπροσ. 16. Bosch, M., Cardona, P., Myloni, B. & 15 co-authors (2010), A Map of Managerial Competencies: A 15-country Study, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Academy of Management Annual Meeting, 6-10 Αυγοφςτου 2010, Μοντρεάλ, Καναδάσ. 17. Cardona, P., Reiche, S. B., Lee, Y., Myloni, B. & 19 co-authors 2010), The Effect of OCB on Managerial Trustworthy Behavior: The Roles of Manager Trust in Subordinates and Collectivism, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 27 ο International Congress of Applied Psychology, Ιουλίου 2010, Μελβοφρνη, Αυςτραλία. 18. Reiche, S. B., Myloni, B. & 23 co-authors (2010) Understanding Trust in Manager-Subordinate relationships: a Multi-country, multi-cultural study, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 5 ο Workshop On Trust Within And Between Organizations, Ιανουαρίου 2010, Μαδρίτη, Ιςπανία. 19. Cardona, P., Reiche, S. B., Lee, Y., Myloni, B. & 20 co-authors (2009), A reciprocal model of trust in manager-subordinate relationships: an eighteencountry study, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Academy of Management Annual Meeting, 7-11 Αυγοφςτου 2009, Chicago, Illinois. 2

3 20. Zander, L., Mochaitis, A., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 co-authors, Don t just say what you mean contextualize it: A study of leadership and language across 17 countries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Academy of Management Annual Meeting, 7-11 Αυγοφςτου 2009, Chicago, Illinois, Best Paper in OB / HRM / OT Finalist, Carolyn Dexter Award Nominee. 21. Mochaitis, A., Zander, L., Harzing, A-W., Myloni, B. & 20 co-authors, Why do leaders do what they do? A 22-country study on leadership behavioral intent, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Academy of International Business Annual Meeting, Ιουνίου 2009, San Diego, California. 22. Zander, L.; Mockaitis, A.; Harzing, A.; Davila, A.; Giroud, A.; Leiba O Sullivan, S.; Myloni, B. & Palaniappan, A., Getting Closer to the Action: Examining Leaders Behavioral Intent with Globe s Leadership Dimensions across 22 Countries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 22nd Australian and New Zealand Academy of Management, Auckland, New Zealand, 2-5 Δεκεμβρίου 2008 και κζρδιςε τα International Management Stream Award and Best Paper Award. 23. Caprar, D.; Barzantny, C.; Grenness, T.; Koester, K.; Myloni, B. & Svishchev, A., The Emics and Etics of Trust Building in Manager-Subordinate Relationships: A Cross-Cultural Journey - A European Perspective, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Academy of Management Annual Meeting, Anaheim, California, 8-13 August 2008 και κζρδιςε το Finalist Αward. 24. Ioakimidis, M. and Myloni, B., Keep your distance: Greek tertiary Students preferences for instructor teaching style, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 2nd International Conference on Educational Economics, Athens, Greece, August Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 21 co-authors Ranking and Rating in nativelanguage versus English-language questionnaires: A methodological comparison, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 33 ο EIBA 2007 Conference, Catania, Italy, Δεκεμβρίου Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 21 co-authors Ranking versus Rating: What is the Best Way to Reduce Response and Language Bias in Cross-national Research?, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο ANZIBA 2007 Conference, Newcastle, Australia, 8-10 Νοεμβρίου Myloni, B., Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. The effect of organisational factors on the transfer of Human Resource Management practices: European and US MNCs and their Greek subsidiaries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 8 ο International Human Resource Management Conference, Cairns, Australia, Ιουνίου

4 28. Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. Host country specific factors and the transfer of Human Resource Management practices in Multinational companies, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 7 ο International Human Resource Management Conference, Limerick, Ireland, 4-6 Ιουνίου Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. Organisational factors and their effect on the transfer of Human Resource Management practices from parent companies to their overseas affiliates European and US headquarters and their Greek subsidiaries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο European Academy of Management Conference, Milan, Italy, 3-5 Απριλίου Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. A comparative analysis of HRM practices in subsidiaries of MNCs and local companies in Greece, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 28 ο EIBA Conference, Athens, Greece, 8-10 Δεκεμβρίου Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 14 co-authors The role of language in crossnational mail survey research: A test of the cultural accommodation hypothesis in fourteen countries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 62 0 Annual meeting of the Academy of Management, Denver, USA, 9-14 Αυγοφςτου Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 14 co-authors Does language influence response styles? A test of the cultural accommodation hypothesis in fourteen countries, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο XVI Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology, Yogyakarta, Indonesia, Ιουλίου Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 8 co-authors The interaction between language and culture and its impact for cross-national mailsurvey research: A seven country study, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο ANZAM/IFSAM VI World Congress, Australia, Ιουλίου, Harzing, A.W.K., Myloni, B. & 8 co-authors Language and Culture: How do they interact? A seven-country study εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 27 o EIBA conference, Paris, France, Δεκεμβρίου Myloni, B. and Harzing, A.W.K Factors that affect the transfer of Human Resource Management practices from parent companies to their overseas affiliates εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο International Conference of Multinational Companies and HRM: Between Globalisation and national Business Systems, DMU Leicester, Great Britain, Ιουλίου Myloni, B. and Harzing, A.W.K Transfer of HRM practices: A European Reflection on Greece εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 11 ο Annual Congress of Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines, Paris, France, Νοεμβρίου Myloni, B. and Harzing, A.W.K Can cultural and institutional theories be combined to explain cross-national differences in management? Along the 4

5 lines of methodological individualism and holism εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο 16 ο EGOS Coloquium, Helsinki, Finland, 1-4 Ιουλίου Myloni, B. Transferability of Human Resource Management Practices across borders A conceptual framework, εργαςία που παρουςιάςτηκε ςτο Human Resource Development conference, DPPC, Bradford University, Bradford, Great Britain, Μάιοσ ΛΟΙΠΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ OTHER PUBLISHED RESEARCH PAPERS 39. Harzing, A.W.K., Myloni, B. and 22 country collaborators (2010) What s in a name? Cross Country differences in preferred ways of address for university teachers, Academy of International Business Insights, Vol. 10, Issue 3, pp: Μυλώνη, B. (2005) ΙΝΣΕΡΚΕM 1ο ςχζδιο μελζτησ περίπτωςησ ςτο βιβλίο τησ Βουδοφρη, Ε. Η πρόκληςη του επιχειρείν Εμπειρία από την πράξη. Μελζτεσ περίπτωςησ από την Ελληνική πραγματικότητα, εκδόςεισ ιδζρη. 41. Myloni, B.; Harzing, A.W.K and Mirza, H.R. (2002) A comparative analysis of HRM practices in subsidiaries of MNCs and local companies in Greece, Working paper series No 02/30, University of Bradford School of Management. 42. Myloni, B. and Harzing, A.W.K (2000) Transferability of HRM practices across borders: A European reflection on Greece, Working paper series, University of Bradford Management Centre. 43. Myloni, B. (2002) A comparative analysis of HRM practices in subsidiaries of MNCs and local companies in Greece, Company report doctoral research project, University of Bradford School of management. 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr

ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr ΔΡ. ΚΑΛΥΨΩ Μ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ kkarantinou@aueb.gr, kkarantinou@kvmail.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3/2005 University of Manchester, Department of Teaching and Learning Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ακαδημαϊκή Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Παναγιώτη Πολυχρονίου Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠANEΠIΣTHMIAKOI TITΛOI ΣΠΟΥ ΩΝ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Θ.Ν.ΤΣΕΚΟΥ / CITATIONS Αναφορά σε Passas, A.G, Tsekos, T.N (2009): A Procedural Model for Public Deliberation. In: Tambouris, E., Macintosh, A. (eds.) Electronic Participation,

Διαβάστε περισσότερα

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA

IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA IOANNIS VAVOURAS 1. PERSONAL DATA Professional Status: Professor of Economic Policy Area of Expertise: Economic Policy, Institutional Economics, Economic Governance, Macroeconomic Analysis Address: Department

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ευρέως γνωστό ότι η έννοια των εργασιακών σχέσεων, τόσο ως πεδίο α-

Είναι ευρέως γνωστό ότι η έννοια των εργασιακών σχέσεων, τόσο ως πεδίο α- THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS AS AN ACADEMIC FIELD IN TURKEY H ANAΠTYΞH TΩN EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN ΩΣ AKAΔHMAΪKOΣ TOMEAΣ ΣTHN TOYPKIA By: ENGIN YILDIRIM, SUAYIP CALIS* Εισαγωγή Είναι ευρέως γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας therioungeorgios@gmail.com 6938138771, 2510-462156 (εργασίας) Οικίας: Φαναρίου 45, 65404, Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995. Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο 3Εκπαίδευση 3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο Adamsky, C. (1981) Changes in pronominal usage in a classroom situation, Psychology of Women Quarterly, 5, 773-779. Altbach, Ph. G. (1977) Comparative Perspectives

Διαβάστε περισσότερα