BBL CHROMagar MRSAII*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BBL CHROMagar MRSAII*"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό και διαφορικό υλικό για την άμεση ανίχνευση ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) σε κλινικά δείγματα. Η εξέταση μπορεί να διεξαχθεί σε δείγματα προερχόμενα από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. ρώθωνες, φάρυγγα και πτύελα), το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δείγματα ορθού και κοπράνων), το δέρμα (π.χ. βουβώνα/μασχάλη και περίνεο/περιπρωκτική περιοχή) και από υλικά τραύματος καθώς και από φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο MRSA αποτελεί μείζονα αιτία νοσοκομειακών και απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων. Λοιμώξεις που οφείλονται στον MRSA έχουν συσχετιστεί με σημαντικά υψηλότερη νοσηρότητα, θνησιμότητα και κόστος σε σχέση με αυτές που προκαλούνται από τον ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη S. aureus (MSSA). 1 Η επιλογή των εν λόγω μικροοργανισμών είναι ακόμη μεγαλύτερη σε υγειονομικά περιβάλλοντα ωστόσο ο επιπολασμός του MRSA έχει αυξηθεί και στην κοινότητα. 2 Αναφορικά με τον έλεγχο της μετάδοσης του MRSA, η εταιρεία Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) έχει προτείνει οδηγίες, στις οποίες περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα ενεργής παρακολούθησης ώστε να προσδιοριστούν οι δυνητικοί ξενιστές και ένα πρόγραμμα αυστηρού ελέγχου των λοιμώξεων προκειμένου να ελέγχεται η εξάπλωση του MRSA. 1 Το BBL CHROMagar MRSAII αποτελεί ένα εκλεκτικό και διαφορικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει κεφοτιξίνη για την ανίχνευση του MRSA σε δείγματα προερχόμενα από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. ρώθωνες, φάρυγγα και πτύελα), το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δείγματα ορθού και κοπράνων), το δέρμα (π.χ. βουβώνα/μασχάλη και περίνεο/περιπρωκτική περιοχή) και από υλικά τραύματος καθώς και από φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους. Το BBL CHROMagar MRSAII αποτελεί τροποποιημένη έκδοση της ήδη υπάρχουσας σύνθεσης του CMRSA που ανέπτυξαν ο A. Rambach και η BD και πωλείται από την BD βάσει συμφωνητικού αδειοδότησης με την CHROMagar, Παρίσι, Γαλλία. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μικροβιολογική μέθοδος Το BBL CHROMagar MRSAII επιτρέπει την άμεση ανίχνευση και ταυτοποίηση του MRSA μέσω της ενσωμάτωσης συγκεκριμένων χρωμογόνων υποστρωμάτων και της κεφοξιτίνης. Τα στελέχη MRSA αναπτύσσονται παρουσία της κεφοξιτίνης 3 αι παράγουν μοβ αποικίες που προκύπτουν από την υδρόλυση του χρωμογόνου υποστρώματος. Πρόσθετοι εκλεκτικοί παράγοντες ενσωματώνονται για την καταστολή gram-αρνητικών οργανισμών, ζυμομυκήτων και ορισμένων gram-θετικών κόκκων. Βακτήρια εκτός του MRSA ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλα χρωμογόνα υποστρώματα στο υλικό με αποτέλεσμα την εμφάνιση κυανών έως κυανοπράσινων αποικιών ενώ εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα χρωμογόνο υπόστρωμα, οι αποικίες εμφανίζονται λευκές ή άχρωμες. * Ευρεσιτεχνίες σε εκκρεμότητα σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά PA Σελίδα 1 από 10

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ BBL CHROMagar MRSAII Σύνθεση* κατά προσέγγιση ανά λίτρο κεκαθαρμένου νερού Χρωμοπεπτόνη 35,0 g Μείγμα χρωμογόνων 0,5 g Χλωριούχο νάτριο 17,5 g Ανασταλτικοί παράγοντες 7,52 g Κεφοξιτίνη 5,2 mg Άγαρ 14.0 g ph: 6,9 +/- 0,2 στους 25 C *Προσαρμοσμένο ή/και συμπληρωμένο όπως απαιτείται έτσι ώστε να πληρούνται τα κριτήρια σχετικά με την απόδοση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Σε κλινικά δείγματα ενδέχεται να υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας και του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV). Για το χειρισμό όλων των επιμέρους στοιχείων που είναι μολυσμένα με αίμα και άλλα σωματικά υγρά, θα πρέπει να ακολουθούνται οι Τυπικές προφυλάξεις 4-7 και οι κατευθυντήριες οδηγίες των ιδρυμάτων. Μετά τη χρήση, τα παρασκευασμένα τρυβλία, τα δοχεία δείγματος και άλλα μολυσμένα υλικά πρέπει να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο πριν από την απόρριψη. 8 Οδηγίες φύλαξης: Κατά την παραλαβή, φυλάξτε τα τρυβλία μεταξύ 2-8 C, στην αρχική συσκευασία έως τη στιγμή της χρήσης τους. Περιορίστε την έκθεση (<4 ωρών) του BBL CHROMagar MRSAII στο φως τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της επώασης, καθώς η παρατεταμένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη ανάκτηση ή/και χρωματισμό των απομονωμένων στελεχών. Αποφεύγετε την κατάψυξη και την υπερβολική θέρμανση. Τα τρυβλία είναι δυνατό να ενοφθαλμιστούν έως την ημερομηνία λήξης (δείτε την ετικέτα της συσκευασίας) και να επωαστούν στους συνιστώμενους χρόνους επώασης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα τρυβλία από ανοιγμένη στοίβα των 10 τρυβλίων επί μία εβδομάδα, εφόσον αυτά φυλάσσονται σε καθαρό χώρο και σε θερμοκρασία 2 8 C, μακριά από φως. Αλλοίωση του προϊόντος: Μη χρησιμοποιείτε τρυβλία που εμφανίζουν ενδείξεις μικροβιακής μόλυνσης, αποχρωματισμό, ξηρότητα, ρωγμές ή άλλα σημάδια αλλοίωσης. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Συνιστάται η χρήση συσκευών μεταφοράς εγκεκριμένων για τη συλλογή μικροβιολογικών κλινικών δειγμάτων. Ακολουθείτε τις συνιστώμενες διαδικασίες του κατασκευαστή της συσκευής μεταφοράς. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανατρέξει στα κατάλληλα κείμενα για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής και χειρισμού των δειγμάτων. 9,10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παρεχόμενα υλικά: BBL CHROMagar MRSAII (τρυβλία Stacker των 90 mm). Μικροβιολογικά ελεγμένα. Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται: Εξέταση επιβεβαίωσης όπως εξέταση κοαγκουλάσης ή συγκόλληση σε λάτεξ (π.χ. Staphyloslide), αντιδραστήρια εξέτασης, μικροοργανισμοί ποιοτικού ελέγχου, βοηθητικά υλικά καλλιέργειας και λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως απαιτούνται. Τύποι δειγμάτων Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δείγματα προερχόμενα από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. ρώθωνες, φάρυγγα και πτύελα), το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δείγματα ορθού και κοπράνων), το δέρμα (π.χ. βουβώνα/μασχάλη και περίνεο/περιπρωκτική περιοχή) και από υλικά τραύματος καθώς και από φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους. PA Σελίδα 2 από 10

3 Διαδικασία της εξέτασης: Εφαρμόστε ασηπτικές τεχνικές. Η επιφάνεια του άγαρ θα πρέπει να είναι λεία και υγρή, αλλά να μην παρουσιάζει υπερβολική υγρασία. Αφήστε το υλικό καλλιέργειας να θερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τον ενοφθαλμισμό. Δείγματα από το αναπνευστικό σύστημα, το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα, το δέρμα και από υλικά τραυμάτων: Αμέσως μετά την παραλαβή στο εργαστήριο, ενοφθαλμίστε το δείγμα σε τρυβλίο του BBL CHROMagar MRSAII και επιστρώστε γραμμωτά για απομόνωση. Επωάστε τα τρυβλία σε αερόβιες συνθήκες στους C επί ώρες σε ανεστραμμένη θέση. Εάν δεν υπάρξει ανάκτηση μοβ αποικών, επαναλάβετε την επώαση για συνολικά ώρες. Φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους: Αμέσως μόλις μια φιάλη αιμοκαλλιέργειας προσδιοριστεί ως θετική και η χρώση κατά Gram επιβεβαιώσει την παρουσία gram-θετικών κόκκων, αφαιρέστε ένα κλάσμα, ενοφθαλμίστε ένα τρυβλίο BBL CHROMagar MRSAII και επιστρώστε για απομόνωση. Επωάστε τα τρυβλία σε αερόβιες συνθήκες στους C επί ώρες σε ανεστραμμένη θέση. Δεν απαιτείται επώαση πέραν των ωρών. Μην επωάζετε σε περιβάλλον συμπληρωμένο με διοξείδιο του άνθρακα. Αποφύγετε την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της επώασης καθώς το φως μπορεί να καταστρέψει τα χρωμογόνα. Η έκθεση στο φως επιτρέπεται μετά την εμφάνιση χρώματος αποικίας. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Εξετάστε της πλάκες για τυχόν ενδείξεις αλλοίωσης, ακολουθώντας της οδηγίες της ενότητας Αλλοίωση προϊόντος. Ελέγξτε την απόδοση ενοφθαλμίζοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τρυβλίων με καθαρές καλλιέργειες μικροοργανισμών ελέγχου που παράγουν γνωστές, επιθυμητές αντιδράσεις. Ο S. aureus ATCC μπορεί να εξεταστεί απευθείας ή να εξεταστεί σε συγκέντρωση CFU/τρυβλίο προκειμένου να επιβεβαιώσει την παρουσία κεφοξιτίνης. 11 S. aureus ATCC μπορεί να εξεταστεί απευθείας ή να εξεταστεί σε συγκέντρωση CFU/τρυβλίο προκειμένου να καθορίσει την ικανότητα ανάπτυξης του υλικού και την απόδοση της χρωμογόνου αντίδρασης. 11 Στέλεχος εξέτασης Staphylococcus aureus ATCC (MRSA) Staphylococcus aureus ATCC (MSSA) Αναμενόμενα αποτελέσματα Ανάπτυξη μοβ αποικίες Απουσία ανάπτυξης Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς ή/και ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης ή/και τις πρότυπες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του εργαστηρίου σας. Ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο CLSI (Ινστιτούτο Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων) αναφορικά με τις ορθές πρακτικές ποιοτικού ελέγχου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την ανάκτηση ένδειξης από τα τρυβλία χρησιμοποιήστε λευκό φόντο. Οι αποικίες του MRSA θα εμφανίσουν μοβ απόχρωση πάνω στο υλικό BBL CHROMagar MRSAII. Άλλοι μικροοργανισμοί (μη MRSA) θα ανασταλούν ή θα παράγουν μπλε έως μπλε/πράσινες, λευκές ή άχρωμες αποικίες. Ανατρέξτε στους Πίνακες 1 και 2 για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. PA Σελίδα 3 από 10

4 Πίνακας 1 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων για δείγματα από το αναπνευστικό σύστημα, το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα, το δέρμα και από υλικά τραυμάτων Επώαση ωρών Μοβ αποικίες που ομοιάζουν μορφολογικά με σταφυλόκοκκους Μη εμφάνιση μοβ αποικιών Επώαση ωρών Μοβ αποικίες Συνιστώμενη δράση Πραγματοποιήστε άμεσα εξέταση επιβεβαίωσης (π.χ., κοαγκουλάσης, συγκόλληση με λάτεξ) Ερμηνεία/Συνιστώμενη δράση Ανίχνευση MRSA Επανάληψη επώασης για συνολικά ώρες Ερμηνεία Εάν η εξέταση κοαγκουλάσης ή η συγκόλληση σε λάτεξ είναι θετική Ανίχνευση MRSA Εάν η εξέταση κοαγκουλάσης ή η συγκόλληση σε λάτεξ είναι αρνητική Μη ανίχνευση MRSA Μη ανίχνευση MRSA Μη εμφάνιση μοβ Μ/Δ αποικιών *Οι σταφυλόκοκκοι συνήθως παράγουν μεσαίου μεγέθους, ομαλές, μοβ αποικίες σε υλικό καλλιέργειας BBL CHROMagar MRSAII. Οι μοβ αποικίες που είναι πολύ μικρές για να εντοπιστούν με ακρίβεια είναι συχνότερα gramθετικά ραβδία, συνήθως κορυνοβακτηρίδια. Θα πρέπει να πραγματοποιείται εξέταση επιβεβαίωσης όπως η εξέτασης κοαγκουλάσης ή η συγκόλληση σε λατέξ σε ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από το τρυβλίο BBL CHROMagar MRSAII. Πίνακας 2 Ερμηνεία αποτελεσμάτων για φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους Επώαση ωρών Ερμηνεία/Συνιστώμενη δράση Μοβ αποικίες που ομοιάζουν μορφολογικά με Ανίχνευση MRSA σταφυλόκοκκους Μη εμφάνιση μοβ αποικιών Μη ανίχνευση MRSA *Οι σταφυλόκοκκοι συνήθως παράγουν μεσαίου μεγέθους, ομαλές, μοβ αποικίες σε υλικό καλλιέργειας BBL CHROMagar MRSAII. Οι μοβ αποικίες που είναι πολύ μικρές για να εντοπιστούν με ακρίβεια είναι συχνότερα gramθετικά ραβδία, συνήθως κορυνοβακτηρίδια. Για επώαση πέραν των ωρών, θα πρέπει να πραγματοποιείται εξέταση επιβεβαίωσης όπως η εξέταση κοαγκουλάσης ή η συγκόλληση σε λατέξ και μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από το τρυβλίο BBL CHROMagar MRSAII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιορίστε την έκθεση (<4 ωρών) του BBL CHROMagar MRSAII στο φως τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της επώασης, καθώς η παρατεταμένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη ανάκτηση ή/και χρωματισμό των απομονωμένων στελεχών. Διατηρείτε τα τρυβλία στην αρχική συσκευασία τους για ολόκληρη την περίοδο φύλαξης. Η απόδοση του BBL CHROMagar MRSAII έχει βελτιστοποιηθεί για επώαση στους C για ώρες. Χαμηλότερες θερμοκρασίες επώασης (<35 C) ή/και συντομότερες περίοδοι επώασης ενδέχεται να μειώσουν την ευαισθησία του BBL CHROMagar MRSAII. Δεν συνιστάται περίοδος επώασης πέραν των ωρών. Για περίοδο επώασης ωρών περιστασιακά στελέχη Chryseobacterium meningosepticum, αρνητικών στην κοαγκουλάση Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterococcus spp., Lactobacillus spp., ευαίσθητων στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus, Morganella morganii, Proteus spp., Rhodococcus equi, Serratia marcescens και ζυμομυκήτων ενδέχεται να παράγουν μοβ αποικίες που απαιτούν εξέταση κοαγκουλάσης ή συγκόλληση σε λάτεξ για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη MRSA. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε πολύ μικρότερο ποσοστό στις ώρες. Εάν οι τιμές MIC της οξακιλλίνης ή της κεφοξιτίνης βρίσκονται στο σημείο μετάπτωσης της ανθεκτικότητας ή κοντά σε αυτό ενδέχεται να σημειωθεί ανάπτυξη αρνητικού στο meca S. aureus. Η επώαση σε CO 2 δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικές καλλιέργειες. Σπάνια στελέχη MRSA έχουν επιδείξει ευαισθησία στη βάση BBL CHROMagar MRSAII. Η ευαισθησία αυτή δεν σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στη μεθικιλλίνη, αλλά οφείλεται σε συγκεκριμένο συστατικό που υπάρχει στη βάση. Κατά συνέπεια, αυτά τα στελέχη ενδέχεται να εμφανίζονται ως ψευδώς ευαίσθητα στη μεθικιλλίνη. PA Σελίδα 4 από 10

5 Μεγάλο βακτηριακό φορτίο ή/και συστατικά του δείγματος ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα μη συγκεκριμένο χρωματισμό του πρώτου τεταρτημορίου του υλικού. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα το υλικό να παρουσιάζει μοβ, πορφυρό, πράσινο ή μπλε χρωματισμό ή μια ελαφριά θόλωση στο επάνω μέρος του υλικού, που δεν υφίσταται στις διακριτές αποικίες. Το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως θετικό. Πριν χρησιμοποιήσετε το Υλικό Προσανατολισμού CHROMagar MRSAII για πρώτη φορά, συνιστάται η εκπαίδευση στην τυπική εμφάνιση των αποικιών με προσδιορισμένα στελέχη, π.χ., τα στελέχη που αναφέρονται στην ενότητα Ποιοτικός Έλεγχος Χρήστη. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο επιπολασμός των λοιμώξεων λόγω MRSA έχει αυξηθεί σημαντικά σε περιβάλλοντα ιατρικών ιδρυμάτων και η ταχύτητα μεταφοράς του MRSA αυξάνεται στην κοινότητα. Πρόσφατες δημοσιεύσεις υποστηρίζουν ότι οι νοσηλείες που σχετίζονται με τον S. aureus έχουν αυξηθεί κατά 62% και ο υπολογιζόμενος αριθμός των περιπτώσεων νοσηλείας ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη S. Aureus έχουν υπερδιπλασιαστεί στο διάστημα από το 1999 έως το Στοιχεία από το NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System) υποδεικνύουν ότι, στο περιβάλλον της εντατικής, η αναλογία μεταξύ των λοιμώξεων από S. aureus αυξήθηκε σε 59,5-64,4 % Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν αναφορικά με λοιμώξεις του μαλακού ιστού και του δέρματος, υποδηλώνοντας ότι ο σχετικός με την κοινότητα MRSA εξαπλώνεται στα νοσοκομεία. 12,13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Το BBL CHROMagar MRSAII χρησιμοποιείται για την άμεση ποιοτική ανίχνευση του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) σε δείγματα προερχόμενα από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. ρώθωνες, φάρυγγα και πτύελα), το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δείγματα ορθού και κοπράνων), το δέρμα (π.χ. βουβώνα/μασχάλη και περίνεο/περιπρωκτική περιοχή) και από υλικά τραύματος καθώς και από φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους. Εξωτερική Αξιολόγηση Απόδοσης Το BBL CHROMagar MRSAII αξιολογήθηκε σε τέσσερα διαφορετικά κλινικά εργαστήρια με υπόλοιπα, προοπτικά δείγματα προερχόμενα από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. ρώθωνες, φάρυγγα και πτύελα), το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δείγματα ορθού και κοπράνων), το δέρμα (π.χ. βουβώνα/μασχάλη και περίνεο/περιπρωκτική περιοχή) και από υλικά τραύματος καθώς και από φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους. Τα δείγματα αξιολογήθηκαν μέσω της σύγκρισης ανάκτησης MRSA με παραδοσιακά μέσα καλλιέργειας (π.χ., άγαρ θρυπτικής σόγιας με 5% αίμα προβάτου, άγαρ Columbia με 5% αίμα προβάτου ή CΝΑ (άγαρ κολιστινικού-ναλιδιξικού οξέος) ανάλογα με τον τύπο του δείγματος) και με τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Ο ανακτηθείς S. aureus μέσω των παραδοσιακών μέσων καλλιέργειας εξετάστηκε βάσει της μεθόδου εξέτασης κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου ακολούθησαν τα ερμηνευτικά κριτήρια του CLSI αναφορικά με τον καθορισμό της ανθεκτικότητας στη μεθικιλλίνη (R) και την ευαισθησία στη μεθικιλλίνη (S), (R 21mm και S 22 mm). 3,14 Το BBL CHROMagar MRSAII ερμηνεύθηκε ως θετικό για MRSA στο διάστημα ωρών βάσει της ανίχνευσης μοβ αποικιών ή στο διάστημα των ωρών βάσει της ανίχνευσης μοβ αποικιών με επιβεβαίωση του S. aureus. Ο συνολικός επιπολασμός του MRSA από το BBL CHROMagar MRSAII ήταν 15% (778/5051) ή περίπου 65,6% (778/1186) όλων των S. aureus. Για τα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας (π.χ., άγαρ θρυπτικής σόγιας με 5% αίμα προβάτου, άγαρ Columbia με 5% αίμα προβάτου ή CΝΑ) το ποσοστό ανάκτησης MRSA ήταν 89,8% (621/778), ενώ για το BBL CHROMagar MRSAII, το ποσοστό ανάκτησης MRSA ήταν 95,6% (744/778). PA Σελίδα 5 από 10

6 Πίνακας 3 Ανάκτηση MRSA: BBL CHROMagar MRSAII έναντι παραδοσιακής καλλιέργειας Κατηγορία δείγματος Αναπνευστικό Ανάκτηση MRSA Χρόνος για την ανάκτηση ένδειξης 1 Παραδοσιακή καλλιέργεια CMRSAII 24 ώρες 79,8% (182/228) 85,5% (195/228) 48 ώρες 76,8% (182/237) 92,4% (219/237) Κατώτερο 24 ώρες 86,9% (93/107) 87,9% (94/107) γαστρεντερικό 48 ώρες 77,5% (93/120) 98,3% (118/120) Δέρμα Υλικά τραύματος 24 ώρες 68,6% (118/172) 88,4% (152/172) 48 ώρες 66,3% (118/178) 96,1% (171/178) 24 ώρες 90,6% (115/127) 92,1% (117/127) 48 ώρες 88,5% (115/130) 94,6% (123/130) Καλλιέργεια αίματος 2 24 ώρες 100% (113/113) 100% (113/113) 24 ώρες 83,1% (621/747) 89,8% (671/747) Συνδυασμός 3 48 ώρες 79,8% (621/778) 95,6% (744/778) 1 Οι 24 ώρες αντιπροσωπεύουν ένα χρονικό εύρος ωρών για την ανάκτηση της ένδειξης χωρίς να απαιτείται εξέταση επιβεβαίωσης και το χρονικό εύρος των 48 ωρών για την ανάκτηση της ένδειξης είναι ώρες χωρίς εξέταση επιβεβαίωσης. 2 Φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους 3 Περιλαμβάνει όλους τους τύπους δειγμάτων (αναπνευστικό, κατώτερο γαστρεντερικό, δέρμα, υλικά τραύματος και καλλιέργεια αίματος) Πίνακας 4: Απόδοση του BBL CHROMagar MRSAII έναντι Παραδοσιακής Καλλιέργειας και Δίσκου Κεφοξιτίνης ανά τύπο δείγματος Κατηγορία δείγματος Αναπνευστικό Κατώτερο γαστρεντερικό Δέρμα Υλικά τραύματος Χρόνος για την ανάκτηση ένδειξης 1 24 ώρες 48 ώρες 24 ώρες 48 ώρες 24 ώρες 48 ώρες 24 ώρες Ευαισθησία (95% Δ.Ε.) 85,5% (195/228) (80,3%,89,8%) 92,4% (219/237) (88,3%,95,4%) 87,9% (94/107) (80,1%,93,4%) 98,3% (118/120) (94,1%,99,8%) 88,4% (152/172) (82,6%,92,8%) 96,1% (171/178) (92,1%,98,4%) 92,1% (117/127) (86%,96,2%) Δίσκος Κεφοξιτίνης Ειδικότητα (95% Δ.Ε.) 99,8% (1216/1218) (99,4%,100%) 99,8% (1207/1209) (99,4%,100%) 100% (587/587) (99,4%,100%) 100% (574/574) (99,4%,100%) 100% (1103/1103) (99,7%,100%) 100% (1097/1097) (99,7%,100%) 100% (821/821) (99,6%,100%) PA Σελίδα 6 από 10

7 Δίσκος Κεφοξιτίνης Χρόνος για Κατηγορία την Ευαισθησία Ειδικότητα δείγματος ανάκτηση ένδειξης 1 (95% Δ.Ε.) (95% Δ.Ε.) 48 ώρες 94,6% (123/130) (89,2%,97,8%) Καλλιέργεια αίματος 2 24 ώρες 100% (113/113) (96,8%,100%) Συνδυασμός 3 24 ώρες 48 ώρες 89,8% (671/747) (87,4%,91,9%) 95,6% (744/778) (93,9%,97%) PA Σελίδα 7 από % (818/818) (99,6%,100%) 100% (575/575) (99,4%,100%) 100% (4302/4304) (99,8%,100%) 100% (4271/4273) (99,8%,100%) 1 Οι 24 ώρες αντιπροσωπεύουν ένα χρονικό εύρος ωρών για την ανάκτηση της ένδειξης χωρίς να απαιτείται εξέταση επιβεβαίωσης και το χρονικό εύρος των 48 ωρών για την ανάκτηση της ένδειξης είναι ώρες χωρίς εξέταση επιβεβαίωσης. 2 Φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους 3 Περιλαμβάνει όλους τους τύπους δειγμάτων (αναπνευστικό, κατώτερο γαστρεντερικό, δέρμα, υλικά τραύματος και καλλιέργεια αίματος) Δείγματα από το αναπνευστικό: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 1446 δείγματα από το αναπνευστικό αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε BBL CHROMagar MRSAII ήταν υψηλότερη, στο 92,4% (219/237), σε σύγκριση με μια ανάκτηση στο 76,8% (182/237) από τα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας, σε διάστημα 48 ωρών. Στην ένδειξη των ωρών, παρατηρήθηκαν δύο ψευδώς θετικά στο BBL CHROMagar MRSAII, για ειδικότητα 99,8% (1216/1218). Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας για την ένδειξη των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII και επιβεβαιώνοντας όλες τις μοβ αποικίες με εξέταση επιβεβαίωσης στην ένδειξη των ωρών η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για τα δείγματα από το αναπνευστικό ήταν 98,6% (1426/1446). Δείγματα από το κατώτερο γαστρεντερικό: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 694 δείγματα από το κατώτερο γαστρεντερικό αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε BBL CHROMagar MRSAII ήταν υψηλότερη, στο 98,3% (118/120), σε σύγκριση με μια ανάκτηση στο 77,5% (92/120) από τα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας, σε διάστημα 48 ωρών. Δεν παρατηρήθηκαν ψευδώς θετικά στο BBL CHROMagar MRSAII. Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας για την ανάκτηση ένδειξης στο διάστημα των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII και επιβεβαιώνοντας όλες τις μοβ αποικίες με εξέταση επιβεβαίωσης για την ένδειξη των ωρών η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για τα δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό ήταν 99,7% (692/694). Δείγματα από το δέρμα: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 1275 δείγματα από το δέρμα αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε BBL CHROMagar MRSAII ήταν υψηλότερη, στο 96,1% (171/178), σε σύγκριση με μια ανάκτηση στο 66,3% (118/178) από τα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας, σε διάστημα 48 ωρών. Δεν παρατηρήθηκαν ψευδώς θετικά στο BBL CHROMagar MRSAII. Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας στην ένδειξη των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII και επιβεβαιώνοντας όλες τις μοβ αποικίες με εξέταση επιβεβαίωσης στην ένδειξη των ωρών η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για τα δείγματα από το δέρμα ήταν 99,5% (1268/1275).

8 Δείγματα από υλικά τραύματος: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 948 δείγματα από το δέρμα αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε BBL CHROMagar MRSAII ήταν υψηλότερη, στο 94,6% (123/130), σε σύγκριση με μια ανάκτηση στο 88,5% (115/130) από τα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας, σε διάστημα 48 ωρών. Δεν παρατηρήθηκαν ψευδώς θετικά στο BBL CHROMagar MRSAII. Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας στην ένδειξη των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII και επιβεβαιώνοντας όλες τις μοβ αποικίες με εξέταση επιβεβαίωσης για την ένδειξη των ωρών η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για τα δείγματα από το δέρμα ήταν 99,3% (941/948). Φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 688 φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιείχαν gram-θετικούς κόκκους αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII και τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας ήταν ίση στο 100% (113/113) στο διάστημα ωρών. Δεν παρατηρήθηκαν ψευδώς θετικά στο BBL CHROMagar MRSAII. Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας στην ένδειξη των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για τις φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών ήταν 100% (688/688). Τύποι συνδυασμένων δειγμάτων: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 5051 συνδυασμένα δείγματα αναφορικά με την ανάκτηση MRSA με τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας και τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII. Η συνολική ανάκτηση MRSA σε τρυβλία BBL CHROMagar MRSAII ήταν υψηλότερη στο 95,6% (744/778) συγκριτικά με μια ανάκτηση στο 79,8% (621/778 στα τρυβλία παραδοσιακής καλλιέργειας για όλους τους τύπους συνδυασμένων δειγμάτων (αναπνευστικό, κατώτερο γαστρεντερικό, δέρμα, υλικά τραύματος και φιάλες θετικών αιμοκαλλιεργειών που περιέχουν gram-θετικούς κόκκους). Στην ένδειξη του διαστήματος ωρών, παρατηρήθηκαν 2 ψευδώς θετικές αποικίες στο BBL CHROMagar MRSAII, για μια ειδικότητα 99,9% (4271/4273). Χρησιμοποιώντας χρώμα αποικίας στην ένδειξη των ωρών για το BBL CHROMagar MRSAII και επιβεβαιώνοντας όλες τις μοβ αποικίες με εξέταση επιβεβαίωσης στην ένδειξη των ωρών η συνολική συμφωνία για το BBL CHROMagar MRSAII συγκριτικά με την εξέταση κεφοξιτίνης με διάχυση δίσκου για όλους τους τύπους δειγμάτων ήταν 99,3% (5015/5051). Εξέταση πρόκλησης Εξετάσεις είκοσι (20) στελεχών πρόκλησης του S. aureus διενεργήθηκαν σε τρεις κλινικούς χώρους. Η σειρά περιελάμβανε 14 MRSA και 6 MSSA. Η συμφωνία μεμονωμένων χώρων και συνδυασμένου χώρου ήταν στο 100%. Εσωτερική Αξιολόγηση Απόδοσης Όρια ανίχνευσης (LOD) Το BBL CHROMagar MRSAII αξιολογήθηκε ως προς τον καθορισμό του ορίου ανίχνευσης της ανάκτησης ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη S. aureus. Τέσσερις εξετάσεις στελεχών εκπροσωπώντας δύο ετερογενείς και δύο ομοιογενείς MRSA αξιολογήθηκαν ως προς την ανάκτηση σε BBL CHROMagar MRSAII. 15 Τρυβλία με μη εκλεκτικό άγαρ Columbia με 5% αίμα προβάτου χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τη συγκέντρωση μικροοργανισμών που εκφράζεται σε μονάδες σχηματισμού αποικιών (CFU) για κάθε αραίωση. Το όριο ανίχνευσης του CMRSAII κυμαινόταν μεταξύ CFU στις 24 ώρες και 4 24 CFU στις 48 ώρες. 16 PA Σελίδα 8 από 10

9 Μελέτη παρεμβολής Συνολικά, αξιολογήθηκαν 30 ουσίες συμπεριλαμβανομένων και θεραπευτικών ουσιών, συσκευών μεταφοράς, ζωμού εμπλουτισμού και υλικών καλλιέργειας αίματος που χρησιμοποιούνται συνήθως για δυνητικές παρεμβολές και αναστολή του MRSA σε BBL CHROMagar MRSA II. Ορισμένα στοματικά διαλύματα, σταγόνες για το λαιμό, ακετυλοσαλικυλικό οξύ, προσωπικές λιπαντικές ουσίες και ιβουπροφαίνη ενδέχεται να μειώσουν την ανάκτηση του MRSA. Σε ποσοστό συγκέντρωσης 10%, ένα σπρέι για τη μύτη που περιέχει υδροχλωρίδιο φαινυλεφρίνης επέδειξε αντιβακτηριδιακή δράση. Καμία άλλη ουσία, συσκευή ή υλικό που εξετάστηκε δεν παρεμβλήθηκε στην ανάκτηση MRSA σε BBL CHROMagar MRSA II. 16 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Αρ. κατ. ΑΝΑΦ ΑΝΑΦ Περιγραφή BBL CHROMagar MRSAII Έτοιμα προς χρήση υλικά καλλιέργειας σε πλάκες, 20 πλάκες BBL CHROMagar MRSAII Έτοιμα προς χρήση υλικά καλλιέργειας σε πλάκες, 120 πλάκες ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Muto, C. A., J. A. Jernigan, B. E. Ostrowosky, H. M. Richet, W. R. Jarvis, J. M. Boyce, and B. M. Farr SHEA guideline for preventing nosocomial transmission of multidrug-resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect. Control and Hospital Epidemiol. May Bannerman, T. L, and S. J. Peacock Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M. L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology, 9 th ed. ASM, Washington DC. 3. Clinical and Laboratory Standards Institute Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Eighteenth Informational Supplement, M100-S18. CLSI, Wayne, PA. 4. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 5. The Public Health Services, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings CDC website, 6. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) 5 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. CDC website, 7. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p BD Ευρωπαϊκές ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9. Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 10.Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 11. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control for commercially prepared microbiological culture media, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 12. Klevens R. M., M. A. Morrison, and J. Nadle et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the US. JAMA, 298 (15) (summary on MRSA Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: Fact Sheet. CDC website, 13. Klein E., D. A. Smith, and R. Lazminarayan Hospitalizations and deaths caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus, United States, Emerging Infectious Diseases, (12) CDC website, 14. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M2-A9. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 9 th ed., CLSI, Wayne, PA. PA Σελίδα 9 από 10

10 15. Tomasz A., S. Nachman, and H. Leah Stable classes of phenotypic expression in methicillin resistant clinical isolates of staphylococci. Antimicro. Agents Chemother, 35: Αρχειοθετημένα στοιχεία, BD Diagnostics. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BD. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: Made in Germany BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. BD, BD Logo, BBL, Staphyloslide, and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD PA Σελίδα 10 από 10

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257308.01 Αναθ.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar * ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BBL CHROMagar είναι ένα εκλεκτικό και διαφορικό υλικό για

Διαβάστε περισσότερα

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254458.02 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Triple Sugar Iron Agar (Άγαρ

Διαβάστε περισσότερα

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254447.01 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

BD Sabouraud GC Agar / CHROMagar Candida Medium (Biplate)

BD Sabouraud GC Agar / CHROMagar Candida Medium (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254515.03 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Sabouraud GC Agar / CHROMagar Candida Medium (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Sabouraud

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL Dermatoslide. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ DA-273191.00 Αναθ.

BD BBL Dermatoslide. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ DA-273191.00 Αναθ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ DA-273191.00 Αναθ.: Ιούλιος 2003 BD BBL Dermatoslide ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BBL Dermatoslide είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών Η μελέτη των μικροοργανισμών απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια τους στο εργαστήριο Γίνεται χρήση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διευθυντής: Καθηγητής A. Τσακρής Μικράς Ασίας 7, Γουδή Αθήνα 11 27 URL: http://www.uoa.gr Αριστέα Βελεγράκη, PhD, cbiol,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΚΕΣ DA212115.02 Αναθ.:Φεβρουαρίου 2004 BD BBL UROTUBE 2s BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (biomérieux ref. 39203 / Gen-Probe Cat. No. 2875) Page 1 of 11 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-FPC

Μικροοργανισμοί EZ-FPC Μικροοργανισμοί EZ-FPC Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-FPC παρέχουν προκλήσεις τόσο για ποιοτικές όσο και για ποσοτικές μεθόδους εξέτασης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων

Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ορισμοί νοσοκομειακών λοιμώξεων Ιωαννίδου Ελένη Παθολόγος Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας Νοσοκομείο Ρεθύμνου Ουρολοιμώξεις Σηψαιμίες Λοιμώξεις συνδεόμενες με αγγειακούς καθετρες Ουρολοιμώξεις UTI-A συμπτωματικ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Α ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι εφικτή η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους;

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση

Οι ειδικοί στην αναθεώρηση Οι ειδικοί στην αναθεώρηση COPAL ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Τεχνογνωσία στην αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός της τεχνικής έμπειρης γνώσης, η προοδευτική και

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν σε όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες τα χέρια μπορούν να επιμολυνθούν Οι επιμολύνσεις με μικροοργανισμούς δεν είναι ορατές Τα

Σχεδόν σε όλες τις ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες τα χέρια μπορούν να επιμολυνθούν Οι επιμολύνσεις με μικροοργανισμούς δεν είναι ορατές Τα ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ Επαγγελματίες Υγείας και μακριά ή τεχνητά Νύχια Χρυσούλα Παναγιώτου Π.Ν.Λ - ΝΕΛ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ OI ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ MAΣ Μεταφορά μικροβίων Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ :

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18/ 4/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ. 35566 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Μικροοργανισμοί LYFO DISK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Plus

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Μικροοργανισμοί LYFO DISK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Plus Μικροοργανισμοί LYFO DISK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Μικροοργανισμοί KWIK-STIK Plus ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί LYFO DISK, KWIK-STIK και KWIK-STIK Plus είναι λυοφιλοποιημένο απόθεμα παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

BBL=Lowenstein-Jensen Medium========================== = BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL=Lowenstein-Jensen Medium========================== = BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride BBLLowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride Rev. 08 Ιανουάριος 2007 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ I II ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Lowenstein-Jensen Medium χρησιµοποιείται για την αποµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ Α. Σκοπός μέτρησης του δείκτη Ο δείκτης αυτός ανήκει στην κατηγορία των δεικτών επιτήρησης διαδικασιών (process indicator). Αποσκοπεί στην επιτήρηση της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shigaτοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011 1. Εισαγωγή Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της σαλμονέλλωσης στην Ελλάδα έχει μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

i=péîéå=enn=^ö~ê=pä~åíë================================ === ïáíü=^ëé~êíáå=^åáç=~åç=pççáìã=móêìî~íé=

i=péîéå=enn=^ö~ê=pä~åíë================================ === ïáíü=^ëé~êíáå=^åáç=~åç=pççáìã=móêìî~íé= i=péîéå=enn=^ö~ê=pä~åíë================================ === ïáíü=^ëé~êíáå=^åáç=~åç=pççáìã=móêìî~íé= Rev. 07 Οκτώβριος 2006 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ I II ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Seven H11 Agar είναι ένα υλικό για

Διαβάστε περισσότερα

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens)

BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) Προληπτικά μέτρα και Αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας σε Υπηρεσίες Υγείας 1.Φαίδωνος Ελένη Νοσηλευτική Λειτουργός Γενικό Νοσοκομείο Πάφου BSc, MSc Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων (University of Athens) 2. Σαρόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών October 1, 2010 8:30-9:00 πμ Εγγραφή, εισαγωγή October 1-3, 2010 9:00-9:30 πμ Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ: Αερόβια βακτήρια τελικός δέκτης ηλεκτρονίων το Ο2 Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η θέρμανση είναι μια μορφή επεξεργασίας, ίσως η πιο ευρέως διαδεδομένη, που χρησιμοποιείται για να θανατώσει ή αδρανοποιήσει τους μικροοργανισμούς (βλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl L1002954 GREC/10S PPE4043973 Pirimiphos-methyl (πιριμιφός μεθύλ) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 1114/26-2-80 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimiphosmethyl 50% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Διωνυμικό σύστημα του Λιναίου Γένος Είδος Vibrio cholerae Staphylococcus epidermidis Mycobacterium tuberculosis (Κεφαλαίο) (μικρό) Το αρχικό του «Γένους» γράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ESCHERICHIA COLI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κολοβακτηριοειδή (coliforms) συνιστούν μια ειδική ομάδα της οικογένειας των Eντεροβακτηριοειδών (Enterobacteriaceae).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo.

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. - [GR] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê =

i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê = i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê = i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê=j=dçåçjm~â= i=jççáñáéç=qü~óéêjj~êíáå=ejqj=fff=^ö~ê=j=bj_b`= immtpvo= Αναθ. 09 Σεπτέμβριος 2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 7: Κλασσικές & Σύγχρονες (Ταχείες) Μέθοδοι Μέτρησης Μικροβιακού Φορτίου (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VERAFLOX δισκία των 15 mg

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, αναψυχής και πύργων ψύξης για ανίχνευση λεγεωνέλλας. Νακούλας Βασίλειος Επόπτης Δημόσιας Υγείας MSc Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Π.Γ.Ν.Λάρισας 1976:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά- Χρήση και κατάχρηση

Αντιβιοτικά- Χρήση και κατάχρηση Αντιβιοτικά- Χρήση και κατάχρηση Παιδί 4 χρόνων Πυρετό για 24 ώρες Εξέταση από παιδίατρο λαιμός-αυτιά λ ίγο κόκκινα cefuroxime Δ ρ Μαρκέλλα Μάρκου Ειδική Μικροβιολόγος-Λοιμωξιολόγος Παιδί 4 χρόνων Πυρετό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2000-2009 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Σημαντικά Σημεία Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που επιτηρεί τη μηνιγγίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Φώτου Κ. (1), Τζώρα Α. (1), Βόιδαρου Χρ. (1), Αναστασίου Ι. (1), Μαυροφίδης Α. (1), Αυγέρης Ι. (1),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 01-02-04/ 2012 Report 01-2012 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0019/12 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Eyeliner Μάρκα: Ruby Rose Τύπος / αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα