ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ

2 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ΦΕΚ 815/ ) περιλαμβάνει τους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, τον Αθλητισμό, Κέντρα σίτισης,προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και Ιατροκοινωνικό Κέντρο-Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων του δήμου μας. Η δομή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Περιγράφεται συνοπτικά η Διεύθυνση συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων των διοικητικών ενοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται μέσω του Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Νομικού. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών, ο οποίος αποτελεί συνεχές τμήμα του Ετησίου Προγράμματος Δράσης. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Σκοπός τους είναι ο προγραμματισμός των δράσεων, αλλά και ένα πρόγραμμα για τις υπηρεσίες που παρέχει το ΝΠΔΔ καταδεικνύοντας τις προτεραιότητες. Έτσι, τόσο η διοίκηση του Κ.Κ.Π.Α.ΑΔ.Ο. όσο και ο δημότης, μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Έτσι, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2014, γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η αναπτυξιακή δυνατότητα του ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων και των αρνητικών εκείνων δεδομένων, που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Το Νομικό Πρόσωπο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας,παρά την οικονομική δυσπραγία, και το γεγονός ότι συστάθηκε στις αρχές του Β εξαμήνου του 2011 έχει κάνει βήματα που σχετίζονται τόσο με την διοικητική του οργάνωση όσο και με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του. Πιο αναλυτικά : Εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» /ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα έτη και Επιλέχθηκε ως φορέας υλοποίησης μετά από κατάθεση πρότασης στον ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Κοινωνικών ομάδων για δύο έτη. Λειτούργησαν όλες οι δομές των Παιδικών Σταθμών τόσο όσο αφορά την εκπαίδευση όσο και την παροχή υπηρεσιών. 5

3 Λειτουργία όλων των Κλειστών Γυμναστηρίων (Νέο Κλειστό-Νίκος Σαμαράς. Παλαιό Κλειστό, Κολυμβητηρίου και ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου. Έγιναν ενέργειες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για συνέχιση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Προγραμματίστηκε η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Το Γραφείο Προέδρου, παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στον Πρόεδρο, μέσω της οργάνωσης και της ρύθμισης των συναντήσεων του. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία αλλά και τις συναντήσεις του, τηρώντας το αντίστοιχο αρχείο. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του γραφείου Προέδρου Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αρμοδιότητα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Γραμματειακή Υποστήριξη Προέδρου Προγραμματισμός- ρύθμιση- οργάνωση των συναντήσεων του Προέδρου. Τήρηση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του Προέδρου Τήρηση του αρχείου των αποφάσεων Δ.Σ προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου στοιχείου (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου) Οργάνωση συνεδριάσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 και 97 του Ν.3463/ συνεδριάσεις/ μήνα Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 3 φορές/ μήνα Παραλαβή και προώθηση των προς υπογραφή εγγράφων Παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Κ.Κ.Π.Α.Α.ΔΟ. Έκδοση ανακοινώσεων/ ενημερώσεων. Παραλαβή εγγράφων προς δημοσιοποίηση. 6

4 Έκδοση δελτίων τύπου και δημοσίευση στα ΜΜΕ. Παρακολούθηση δημοσιευμάτων έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικών με το Δήμο Ορεστιάδας Τήρηση αρχείου όλων των δημοσιευμάτων Οργάνωση συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων. Δακτυλογράφηση αποφάσεων Διοικητικού συμβουλίου Όταν κρίνεται απαραίτητο 3 φορές το μήνα 188 αποφάσεις/ έτος Ενημέρωση του αρχείου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 φορές το μήνα εκροών Γραφείου Πρωτοκόλλου - Αρχείου Τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση εγγράφων και αλληλογραφίας, για θέματα προσωπικού και υπηρεσίας καθημερινά Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών & Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής Εγκαταστάσεων Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο - Γραφείο Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Το Γραφείο Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο., τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. εκροών Γραφείο Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Σύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. Εισηγήσεις για διάθεση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Κατάρτιση αναμορφώσεων και τροποποιήσεων προϋπολογισμού. 1 φορά το χρόνο 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 7

5 Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων ΝΠΔΔ. Ετήσια δήλωση εισοδήματος ΝΠ. Χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Εκθέσεις ανάληψης δαπανών. Καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων προς Υπηρεσία Επιτρόπου. Εκκαθάριση δαπανών (έλεγχος νομιμότητας δαπανών, διαδικασίας ανάθεσης) Ενταλματοποίηση παραστατικών. Τήρηση αρχείου (ενταλμάτων, δικαιολογητικών ενταλμάτων, αθεώρητων χρηματικών ενταλμάτων κλπ) Διαχείριση μητρώου παγίων Παρακολούθηση προϋπολογισμού και τροποποιητικές παρεμβάσεις. Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων (ανά τρίμηνο) Τήρηση συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του ΝΠΔΔ (Γενική και Αναλυτική Λογιστική) Υποβολή στατιστικών οικονομικών στοιχείων. 1 φορά / μήνα 1 φορά / χρόνο 1020 ετησίως 600 ετησίως καθημερινά καθημερινά Συνεχής παρακολούθηση Κάθε μήνα Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά το μήνα Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά / μήνα Παρακολούθηση και μέριμνα για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ. Παρακολούθηση και έλεγχος της λογιστικής συμφωνίας των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους με το ΝΠΔΔ. Σε συνεργασία με τράπεζες μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθέσιμων του ΝΠΔΔ. Έλεγχος παραστατικών. Υποβολή περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων (βάση του εφαρμοσμένου συστήματος οικονομικής πληροφόρησης) Έκδοση λογιστικών και οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με το τηρούμενο λογιστικό (πχ. Ισολογισμοί) Παρακολούθηση πιστώσεων Κ.Α προϋπολογισμού. Σύνταξη εισήγηση και κατάρτιση Ο.Π.Δ. 1 φορά / μήνα Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά / μήνα 1 το χρόνο Συνεχής παρακολούθηση 1 φορά το χρόνο 8

6 Τήρηση ειδικών συστημάτων λογιστικής και Οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχείο, ετοιμασία περιοδικών Οικονομικών αναφορών Διαύγεια-Ανάρτηση Διαχείριση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Παρακολούθηση κατάρτιση και εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων ΝΠΔΔ. εκροών Γραφείο Μισθοδοσίας Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων μονίμων υπαλλήλων. Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων αιρετών. Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων εργασίας. Έκδοση βεβαιώσεων αμοιβών προσωπικού. Έκδοση εξαμηνιαίων αποδοχών. Έκδοση εκκαθαριστικών για την εφορία. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας. Έλεγχος και ενταλματοποίηση πάσης φύσεως αποζημιώσεων υπαλλήλων και αιρετών. Έκδοση τριμηνιαίων καταστάσεων με τις εισφορές προσωπικού (ΑΠΔ). 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα 2 φορές/ μήνα 1 φορά /έτος 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα μηνιαίως Κατάρτιση προϋπολογισμού για τους κωδικούς μισθοδοσίας. 1 φορά /έτος 9

7 Υπηρεσιακό σημείωμα κρατήσεων Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Σύνταξη οριστικής δήλωσης ΦΜΥ. Σύνταξη βεβαιώσεων αποδοχών. 2 φορές / μήνα ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 φορά /έτος 1 φορά /έτος Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Διαχείριση οχημάτων του ΝΠΔΔ (στελέχωση, ασφάλιση). Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων. Συντήρηση οχημάτων. Τήρηση αρχείου με τα έγγραφα κάθε οχήματος. Παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων του ΝΠΔΔ, της κατανάλωσης καυσίμων και της ανάγκης περιοδικής προληπτικής συντήρησης. Ενημέρωση και έκδοση δελτίων κίνησης και διαταγών πορείας οχημάτων και μηχανημάτων. Όποτε απαιτείται Όποτε απαιτείται Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργούν οκτώ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και συγκεκριμένα τέσσερις στην πόλη της Ορεστιάδας, ένα στην Βύσσα, Ρίζια, Κυπρίνο, Δίκαια. Λειτουργούν από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Στους οκτώ αυτούς Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς φοιτούν περίπου190 παιδιά ηλικίας 2,5 έως πέντε χρονών από τα οποία τα 95 νήπια φιλοξενούνται μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » 10

8 Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν κύριους χώρους αγωγής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχους: να παρέχουν προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (και με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Να αμβλύνουν όσο είναι δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν και οφείλονται σε σωματική η νοητική μειονεξία, είτε σε πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Να βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα νοητικά, σωματικά και συναισθηματικά. Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς. Πόροι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών αποτελούν: η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο, η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, τα τροφεία και η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων, και τήρηση των σχετικών αρχείων. Γραφείο Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης Τμήματος Βρεφονηπιακών Σταθμών 230 Αιτήσεις εγγραφής νηπίων 190 Αιτήσεις έγιναν δεκτές 10 Αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές λόγω μη συμπλήρωσης των κριτηρίων Μηνιαίο Πρόγραμμα σίτισης νηπίων Έλεγχος τήρησης οικονομικών υποχρεώσεων γονέων-ενημέρωση Ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις διαφόρων σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των παιδικών σταθμών Έκδοση βεβαιώσεων φιλοξενίας παιδιών Ενημέρωση αρχείων Επίσκεψη στους Παιδικούς Σταθμούς για την επίβλεψη της σωστής λειτουργίας τους και συνεργασία με τις υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών Επίβλεψη συντήρησης των Παιδικών Σταθμών(αναγομώσεις πυροσβεστήρων. υδραυλικές εγκαταστάσεις, απεντομώσεις, καθαριότητα επίπλων και σκευών, υγειονομικοί έλεγχοι) Οργάνωση του ανθρωπίνου 1 φορά το μήνα 1 φορά το μήνα Όταν κρίνεται απαραίτητο 1 φορά το χρόνο (και όταν ζητηθεί μετά από αίτηση του γονέα) καθημερινά 1 φορά το μήνα και όταν κρίνεται απαραίτητο Όταν κρίνεται απαραίτητο Όταν κρίνεται απαραίτητο 11

9 δυναμικού των Παιδικών Σταθμών μετακινήσεις, άδειες προσωπικού κ.τ.λ.) Προγραμματισμός για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών (παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, φαρμακευτικό υλικό, είδη εστίασης, επίπλων κ.τ.λ.) Κατάθεση πρότασης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και ένταξη 95 νηπίων σε 8 Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας Συνοδευτικά έντυπα νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Διοργάνωση και συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Όταν κρίνεται απαραίτητο 1 φορά το έτος 1 φορά το μήνα 2 φορές το έτος ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Στο δήμο μας υπό την εποπτεία του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. λειτουργούν 15 ΚΑΠΗ όπου παρέχονται υπηρεσίες για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Το ΚΑΠΗ, με τις δράσεις του συμβάλλει στην διαφώτιση και στην συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Αναλυτικότερα στα προστατευμένα από το Κέντρο άτομα παρέχονται υπηρεσίες: 1) Νοσηλευτική φροντίδα 2) Οργανωμένη ψυχαγωγία με εκδρομές, 3) πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορούς. 5) Στις αίθουσες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων λειτουργεί κυλικείο που 12

10 προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά και είναι ένας χώρος στον οποίο βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη του. Γραφείο Διοικητικής και Ανανέωση καρτών μελών των το χρόνο Γραμματειακής Υποστήριξης Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Κ.Α.Π.Η. Συμμετοχή στις δραστηριότητες των 700 μέλη Ηλικιωμένων Ορεστιάδας Κ.Α.Π.Η. (γιορτές, ενημερωτικές συναντήσεις, εκδρομές, εθελοντικές δράσεις κ.λ.π.) Οργάνωση λουτροθεραπειών 2 το έτος/ 120 μέλη Διοργάνωση εκδηλώσεων 4 το έτος Νοσηλευτική φροντίδα (εξέταση 15 την ημέρα ανά αίθουσα Α.Π, μέτρηση σακχάρου, μέτρηση βάρους κ.λ.π) Διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων σε συνεργασία με παρόχους φαρμακευτικών ειδών 1 το έτος Γραφείο συσσιτίου Στο Δήμο μας λειτουργούν πέντε κέντρα σίτισης που φροντίζουν και διανέμουν κατ οίκον το συσσίτιο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης Ηλικίας και απόρων δημοτών του Δήμου Ορεστιάδας. Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας 25 το μήνα Γραφείο συσσιτίου από Κοινωνική Λειτουργό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία εισηγείται την ένταξη στο πρόγραμμα σίτισης. Πρόγραμμα φαγητού σίτισης 1 φορά το μήνα Παραγγελίες υλικών Σίτιση 410 ηλικιωμένων 13

11 Σίτιση 15 ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθημερινά Γραφείο Προγραμμάτων για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού Τα προγράμματα αυτά ο δήμος μας τα υλοποιεί από την αρχή της θεσμοθέτησής τους με στόχο την οργανωμένη και συστηματική φροντίδα των ηλικιωμένων παρέχοντας: κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρονοσηλευτική φροντίδα, υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν 480 άτομα το χρόνο ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Για την Τρίτη Ηλικία 1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Βάλτου» (Δομή 1). 2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Κυπρίνου» (Δομή 2) 3. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι Βύσσας» (Δομή 3) 4. Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Τριγώνου» (Δομή 4) Εξυπηρέτηση ωφελουμένων 45 άτομα την εβδομάδα Κοινωνική έρευνα για ένταξη στο 4 άτομα μηνιαίως πρόγραμμα και στο πρόγραμμα σίτισης Κοινωνική υποστηρικτική εργασία 45 άτομα την βδομάδα Διαμεσολάβηση σε δημόσιες 5-6 άτομα την εβδομάδα υπηρεσίες Βοήθεια στο σπίτι Βάλτου Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα Παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα σε 45 άτομα την εβδομάδα σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό(ενεσοθεραπεία, αλλαγή τραυμάτων, συνταγογράφηση, έλεγχος φαρμάκων) Οικιακή φροντίδα Παρέχεται οικιακή φροντίδα σε 9 άτομα την εβδομάδα (αγορά προϊόντα πρώτης ανάγκης, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ ΔΕΗ, καθαριότητα) 14

12 Εξυπηρέτηση ωφελουμένων 60 άτομα την εβδομάδα Κοινωνική έρευνα για ένταξη στο 4 άτομα μηνιαίως πρόγραμμα και στο πρόγραμμα σίτισης Βοήθεια στο σπίτι Κυπρίνου Κοινωνική υποστηρικτική εργασία 60 άτομα την βδομάδα Διαμεσολάβηση σε δημόσιες 5 άτομα την εβδομάδα υπηρεσίες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα Παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα σε 65 άτομα την εβδομάδα σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό(ενεσοθεραπεία, αλλαγή τραυμάτων, συνταγογράφηση, έλεγχος φαρμάκων) Οικιακή φροντίδα Παρέχεται οικιακή φροντίδα σε 6 άτομα την εβδομάδα (αγορά προϊόντα πρώτης ανάγκης, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ ΔΕΗ, καθαριότητα) Εξυπηρετούμενοι 106 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση 53 ωφελούμενοι την εβδομάδα Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεχγος λήψης φαρμάκων) Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Οικογενειακή βοήθεια 20 ωφελούμενοι την εβδομάδα Βύσσας (καθαριότητα οικίας, ψώνια, εξόφληση λογαριασμών κ.τ.λ.) Εξυπηρετούμενοι 106 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεχγος λήψης φαρμάκων) 53 ωφελούμενοι την εβδομάδα Εξυπηρετούμενοι 85 μηνιαίως Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση 35 ωφελούμενοι την εβδομάδα 15

13 Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι Τριγώνου Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεγχος λήψης φαρμάκων) Οικογενειακή βοήθεια (καθαριότητα οικίας, ψώνια, εξόφληση λογαριασμών κ.τ.λ.) Εξυπηρετούμενοι Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Νοσηλευτική φροντίδα( μέτρηση Α.Π., ζωτικών σημείων, φροντίδα κατακλίσεων, συνταγογράφηση, έλεγχος λήψης φαρμάκων) 10 ωφελούμενοι την εβδομάδα 85 μηνιαίως 35 ωφελούμενοι την εβδομάδα Για ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας-Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ& Ευπαθών Ομάδων Στο Δήμο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα εντός του αστικού ιστού της πόλης υπάρχουν δύο περιοχές: Σαγήνης και Κλεισσούς, που υπάρχουν οι καταυλισμοί των Ρομά. Καθώς επίσης και στο χωριό Χειμώνιο υπάρχουν Ρομά που αποτελούν έναν καταυλισμό. Συνεπώς στην εξυπηρέτηση του ΙΑΚ του Δ. Ορεστιάδας υπάρχουν συνολικά τρείς οικισμοίκαταυλισμοί. Το σύνολο των ατόμων που διαβιούν σε αυτούς είναι 851. Εξυπηρετούμενοι 851 άτομα Εξυπηρέτηση ωφελουμένων στο το μήνα Κέντρο Επισκέψεις κατ οίκον την εβδομάδα Ψυχολογική υποστήριξη περιστατικά την εβδομάδα Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας-Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ& Ευπαθών Ομάδων Διαμεσολάβηση για ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ( πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας) Διαμεσολάβηση για ένταξη σε πρόγραμμα εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 30 ωφελούμενοι από τους οποίους εντάχθηκαν όλοι Έγινε διαμεσολάβηση για 10 ωφελουμένους από τους οποίους αποδέχτηκαν την θέση οι 5 16

14 Ορεστιάδας Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Σχολική βία» Διαμεσολάβηση για φοίτηση σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ οργάνωση για μικροβιολογικές εξετάσεις για έλεγχο και επιτήρηση της πολιομυελίτιδας Προγραμματισμός για εμβολιασμό των παιδιών Σίτιση παιδιών Συνεργασία με την Εισαγγελία Ορεστιάδας για περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων Ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δύο έτη 1 το έτος 15 ενήλικες ωφελούμενοι 50 ανήλικοι 12 παιδιά 15 παιδιά Όποτε κρίνεται απαραίτητο 80 ωφελούμενοι Τμήμα Αθλητισμού Το Τμήμα Αθλητισμού είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς, πραγματοποίηση δράσεων άθλησης για όλους σε όλο τον Δήμο και για όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες, υποστήριξη της δράσης των αθλητικών σωματείων του Δήμου και την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και η ενίσχυση της ενασχόλησης της νεολαίας με αυτόν. 1 φορά το έτος Εισήγηση για προμήθεια αθλητικού υλικού Πρόγραμμα εργασίας απασχολούμενων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 1 φορά το μήνα Γραφείο Αθλητισμού Πρόγραμμα διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους Καθαριότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων 1 φορά το χρόνο καθημερινά 1 φορά το μήνα 17

15 Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αθλητικά όργανα) και των λοιπών μηχανημάτων που υπάρχουν σ αυτές. Υποστήριξη για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, υπουργεία και λοιπούς φορείς. Εισήγηση για προμήθεια αθλητικού υλικού 14 αθλητικές εκδηλώσεις το χρόνο 1 φορά το έτος Α2. Ενέργειες του Νομικού Προσώπου A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του Νομικού Προσώπου ΕΣΟΔΑ Τακτικά έσοδα ,72 Έκτακτα έσοδα ,51 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,06 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 0,00 18

16 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων ,00 Χρηματικό υπόλοιπο ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,86 ΕΞΟΔΑ ,30 Επενδύσεις ,00 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις ,89 Αποθεματικό ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,86 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτη ση Συνεχιζόμεν η ή Νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 19

17 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέσα από τη λειτουργία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Κ.Κ.Π.Α.Α.ΔΟ. κύριοι στόχοι για το 2014 είναι : Η διατήρηση και ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του. Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα για την Τρίτη ηλικία, τα παιδί, δημότες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Συνέχιση και βελτίωση της σωστής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. Συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών υποδομών. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. του 20

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τριετής Απολογισμός Έργου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα