ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S., τότε η γωνιακή επιβράδυνση των τροχών έχει φορά: 1) από τη Δύση προς την Ανατοή. 2) από την Ανατοή προς τη Δύση. 3) από το Νότο προς το Βορρά. 4) από το Βορρά προς το Νότο. 2. Βέποντας την πορεία της μονοχρωματικής ακτίνας φωτός στα τρία διαφανή μέσα συμπεραίνουμε ότι το φως διαδίδεται στα μέσα Α, Β και Γ με ταχύτητες u A, u Β και u Γ αντίστοιχα. Ισχύει: α) u A > u Γ > u Β β) u A > u Β > u Γ γ) u Β > u A > u Γ δ) u Γ > u Β > u A 3. Στο διπανό σχήμα βέπουμε έναν άνθρωπο που κάθεται σε σώμα που τααντώνεται. Μια πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας f s. O άνθρωπος ακούει ήχο διαρκώς μεταβαόμενης συχνότητας f Α. Παρατηρεί ότι ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα για το οποίο ακούει συχνότητα ήχου f A > f S είναι 1 s. Από αυτό συμπεραίνει ότι τααντώνεται με περίοδο: α) Τ=1s β) Τ=2s γ) Τ=3s δ) Τ=0,5s 4. Αν η δύναμη που προκαεί την απόσβεση μιας φθίνουσας ταάντωσης είναι της μορφής F αντ = bu, τότε: α) η περίοδος της ταάντωσης μειώνεται με το χρόνο β) το πάτος της ταάντωσης μειώνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο γ) ανεξάρτητα από τη μεταβοή του b η περίοδος παραμένει σταθερή δ) το ποσοστό μείωσης του πάτους ανά περίοδο είναι σταθερό. 5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες ανθασμένες; 1) Κύκωμα LC εκτεεί ηεκτρική ταάντωση. Κάποια στιγμή η απόυτη τιμή της έντασης του ρεύματος μειώνεται. Την ίδια στιγμή η ενέργεια του πυκνωτή αυξάνεται. 2) Στις αναρτήσεις των αυτοκινήτων επιδιώκεται η απόσβεση των τααντώσεων να είναι πού μικρή 3) Η εξίσωση ενός διακροτήματος είναι: y = 0,02συν(2πt) ημ(200πt). Άρα το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας 200 φορές/s 4) Η ειτουργία των οπτικών ινών και των περισκοπίων των υποβρυχίων βασίζεται στο φαινόμενο της οικής εσωτερικής ανάκασης 5) Αφήνουμε μία μπάα του μπόουινγκ να κυήσει στο διάδρομο με σταθερή ταχύτητα. Η δύναμη τριβής που δέχεται το σώμα έχει κατεύθυνση προς τα πίσω.

2 ΘΕΜΑ 2 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών μέσων, με κατεύθυνση από τα οπτικά πυκνότερο προς το οπτικά αραιότερο, και υφίσταται διάθαση. 1) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή; i. θ Α > θ crit ii. θ Α = θ crit iii. θ Α < θ crit 2) Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε οική ανάκαση της ακτίνας; 3) Σε ποιο μέσο πιστεύετε ότι είναι μεγαύτερο το μήκος κύματος της ακτίνας και γιατί; 2. Δύο σύμφωνες πηγές παράγουν κύματα στην εεύθερη επιφάνεια υγρού, μήκους κύματος =2m. Τα κύματα φτάνουν σε σημείο Ρ της επιφάνειας του μέσου με χρονική διαφορά Τ. 1) Με πόσο είναι ίση η διαφορά των αποστάσεων από τις δύο πηγές; i. 1m ii. 2m iii. 0,5m Να δικαιοογήσετε την απάντησή σας. 2) Εαν το πάτος ταάντωσης κάθε πηγής είναι Α=2mm, τότε ποιο είναι το πάτος ταάντωσης ενός μορίου της επιφάνειας του υγρού που βρίσκεται στο Ρ και γιατί; 3. 1) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις, ώστε ένα σώμα που εκτεεί ταυτόχρονα δύο τααντώσεις να εκτεεί διακρότημα; 2) Δύο τααντώσεις έχουν την ίδια θέση ισορροπίας, ίδια διεύθυνση, ίδιο πάτος και συχνότητες f 1 =2Hz και f 2 =3Hz. Γιατί η σύνθεσή τους δεν συνιστά διακρότημα; ΘΕΜΑ 3 Ένα ραντάρ βρίσκεται σε ύψος d = 20 m στην άκρη μιας ήρεμης ίμνης και εκπέμπει ηεκτρομαγνητικής φύσεως κύματα που περιγράφονται από τις εξισώσεις: Ε = 300ημ2π t T x (S. I. ) B = 10 6 ημ2π t T x (S. I. ) Τα κύματα αυτά φτάνουν σε ένα εικόπτερο Chinook που βρίσκεται ακίνητο στον αέρα σε ύψος h = 320 m από την επιφάνεια της ίμνης σε οριζόντια απόσταση D = 400 m από το ραντάρ, απ ευθείας αά και αν υποθέσουμε ότι η επιφάνεια της ίμνης συμπεριφέρεται ως τέειος ανακαστήρας με ανάκαση στην επιφάνειά της.

3 1) Αν το ραντάρ καταγράφει σήμα με ενισχυτική συμβοή, να βρείτε την εάχιστη συχνότητα εκπομπής του ραντάρ. 2) Να γράψετε τις εξισώσεις του ηεκτρομαγνητικού κύματος. 3) Ποια είναι η εάχιστη μεταβοή που πρέπει να προκαέσουμε (κατά απόυτη τιμή) στη συχνότητα εκπομπής του ραντάρ ώστε να μην γίνεται αντιηπτό το εικόπτερο, δηαδή να έχουμε ακυρωτική συμβοή. ΘΕΜΑ 4 Μία γέφυρα με ακόνητα άκρα έχει μήκος l = 100 m και μπορούν να διαδοθούν εγκάρσια κύματα με ταχύτητα u = 100 m/s, πάνω σ αυτή. 1. Ποια είναι η σχέση που συνδέει το μήκος της γέφυρας με τον αριθμό των δεσμών που μπορούν να δημιουργηθούν πάνω της; 2. Βρείτε την σχέση που συνδέει την συχνότητα των κυμάτων που μπορούν να δημιουργηθούν σε συνάρτηση με τον αριθμό των δεσμών και σχεδιάσετε τις 4 πρώτες κυματομορφές. 3. Αν πάνω σ αυτή περνούν στρατιώτες με ρυθμικό βήμα έτσι ώστε να πατάνε στο έδαφος 10 φορές σε 5 sec βρείτε αν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της γέφυρας. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1. α 2. β 3. β 4. δ 5. α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Λ. ΘΕΜΑ ) Σωστή είναι η σχέση (iii) 2) Εαν αυξηθεί η γωνία πρόσπτωσης θ Α και γίνει μεγαύτερη από την κρίσιμη γωνία θ crit, η ακτίνα θα υποστεί οική εσωτερική ανάκαση. 3) Εάν u Α και u Β είναι η ταχύτητα του φωτός στα μέσα Α και Β αντίστοιχα, θα ισχύει: u Α < u Β. Η συχνότητα f δεν επηρεάζεται από τη διάθαση. Άρα έχουμε: Α f < B f ή A < B. 1) Στη διάρκεια μίας περιόδου Τ το κύμα διαδίδεται σε απόσταση ίση με ένα μήκος κύματος. Τόση είναι και η διαφορά των αποστάσεων του Ρ από τις πηγές. Σωστή είναι η απάντηση (ii). 2) Για το πάτος της ταάντωσης του σημείου Ρ ισχύει: A = 2Aσυν π r 1 r 2 = 2Aσυν π = 2Α = 4 mm 1) Ένα σώμα εκτεεί διακρότημα όταν μετέχει ταυτόχρονα σε δύο απές αρμονικές τααντώσεις που έχουν: Ίδια θέση ισορροπίας Ίδια διεύθυνση Ίδιο πάτος

4 Περίπου ίσες συχνότητες 2) Είναι φανερό ότι οι συχνότητες f 1 και f 2 δεν είναι περίπου ίσες. Η f 2 είναι κατά 50% μεγαύτερη από την f 1. ΘΕΜΑ 3 1) Σύμφωνα με το σχήμα μας, φαίνεται ότι το σήμα που εκπέμπεται από το ραντάρ φτάνει στο εικόπτερο ακοουθώντας δύο δυνατές διαδρομές, μια απ ευθείας μήκους x 1 η οποία υποογίζεται από το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται: x 1 = (h d) 2 + D 2 = x 1 = 500 m και μια ακόμα μετά από ανάκαση στο σημείο Κ στην επιφάνεια της ίμνης, ακοουθώντας τις διαδρομές a και b. Όμως το άθροισμα των δύο αυτών αποστάσεων είναι ίσο με τη απόσταση x 2, η οποία υποογίζεται από το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται: x 2 = (h + d) 2 + D 2 = x 2 = 525 m Από τις εξισώσεις του κύματος υποογίζουμε την ταχύτητα διάδοσής του: c = E max = 300 B max 10 6 = m/s c = c o = m/s Αφού θέουμε να έχουμε ενισχυτική συμβοή θα πρέπει η διαφορά των δύο αυτών αποστάσεων να ακοουθεί τη σχέση: x 2 x 1 = κ x 2 x 1 = κ c o f f = κc o f = κ Hz x 2 x 1 Θέτοντας κ = 1, βρίσκουμε την εάχιστη συχνότητα του κύματος που πρέπει να έχει το κύμα f = Hz 2) Για να γράψουμε τις εξισώσεις του κύματος πρέπει μόνο να υποογίσουμε το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβοίας: c o = f = c o f = = 25 m οπότε έχουμε: Ε = 300 ημ2π t x (S. I. ) 25

5 B = 10 6 ημ2π t x (S. I. ) 25 3) Αφού θέουμε να έχουμε ακυρωτική συμβοή θα πρέπει η διαφορά των δύο αυτών αποστάσεων να ακοουθεί τη σχέση: x 2 x 1 = (2κ + 1) 2 x 2 x 1 = (2κ + 1) c o 2f f = (2κ + 1)c o 2(x 2 x 1 ) Θέτοντας κ = 0 (ή κ = 1), βρίσκουμε την συχνότητα του κύματος που πρέπει να έχει το κύμα f = Hz (ή f = Hz) Οπότε θα πρέπει να μεταβάουμε τη συχνότητα κατά Δf = Hz ή 6 ΜHz ΘΕΜΑ 4 1. Έστω Ν ο αριθμός των δεσμών. Τότε, επειδή τα άκρα της γέφυρας είναι δεσμοί και η απόσταση 2 διαδοχικών δεσμών είναι /2 θα έχουμε: l = (N 1) 2 (1), Ν 2 2. Από την σχέση (1) και την u = f έχουμε l = (N 1) u 2f f = (N 1)u 2l Ν = 2, f 1 = 2 = 0,5 Hz N = 3, f 2 = 1 Hz N = 4, f 3 = 1,5 Hz N = 5, f 4 = 2 Hz 3. Οι στρατιώτες προκαούν με το βηματισμό τους κύματα συχνότητας f = 10 5 = 2 Hz που συμπίπτει με την Ν = 5 άρα συντονισμός άρα κίνδυνος κατάρρευσης της γέφυρας.

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can 1 Ανοικτή Επιστοή Προς την Επιτροπή Θεμάτων της Φυσικής Κατεύθυνσης Επειδή αμβάνουμε ποά παράπονα από συναδέϕους διορθωτές σύμϕωνα με τα οποία η επιτροπή των θεμάτων του υπουργείου απορρίπτει απόυτα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα