Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας"

Transcript

1 Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: O σχηµατισµός των οµάδων ως κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας Γεώργιος Μαυροµµάτης ρ, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Καθηγητής Στρατ. Σχολής Ευελπίδων Ηλίας Μαραγκός ρ, Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας, Τοµέας Νέων Τεχνολογιών Ινστιτούτο Επιµόρφωσης Εθν. Κέντρο ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης Περίληψη Στην εργασία αυτή αναζητείται ο ρόλος της συνεργατικής µάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν µπορεί να είναι άλλος από την προσαρµοστική συνεργατική µάθηση. Στην νέα εποχή που ολοταχώς οδεύουµε, η προσαρµοστικότητα είναι το ζητούµενο σε όλες τις λειτουργίες των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Ειδικότερα, προσαρµοστικότητα στην συνεργατική µάθηση είναι η κατάλληλη δηµιουργία, µε συγκεκριµένα κριτήρια, των οµάδων εργασίας. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι πρότερες γνώσεις και επιδόσεις είναι πιθανότατα το βασικότερο κριτήριο επιλογής οµάδων. Η παρούσα εργασία καταλήγει στην παρουσίαση µιας απλής µεθόδου για τη δηµιουργία οµάδων σε περιβάλλον εξ αποστάσεως συνεργατικής µάθησης µε κριτήριο την προϋπάρχουσα αναλυτική βαθµολογία ανά έννοια και ικανότητα. Η µέθοδος υλοποιείται εύκολα διότι χρησιµοποιούµε σαν εργαλείο ανοικτό λογισµικό, ενώ µπορεί να εφαρµοστεί και σε παραδοσιακό περιβάλλον εκπαίδευσης. Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση, Συνεργατική Μάθηση, Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα. 1. Το περιβάλλον εκπαίδευσης του αύριο The next big killer application for the internet is going to be education. Education over the internet is going to be so big it is going to make usage look like a rounding error. John Chambers, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, Cisco Systems (2000). Η παραπάνω δήλωση αποτελεί µια ανεκπλήρωτη, ακόµα, πρόβλεψη. εν είναι όµως τυχαίο ότι επιχειρήσεις µε παγκόσµια εµβέλεια επεκτείνονται και στο e-learning, πέρα από το κύριο αντικείµενο απασχόλησής τους. Έχει γίνει πλέον ευρέως παραδεκτό ότι η ηλεκτρονική µάθηση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την εκπαίδευση, οδηγώντας µας σε νέες µορφές µάθησης και µεθόδους διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική µάθηση προσελκύει την προσοχή του ακαδηµαϊκού αλλά και του εµπορικού/βιοµηχανικού τοµέα. Πανεπιστήµια, ινστιτούτα και ιδρύµατα καθώς και παραγωγοί λογισµικού αλλά και εκδοτικοί οίκοι συµµετέχουν όλο και πιο ενεργά. Οι κυβερνήσεις, της Ελλάδας περιλαµβανοµένης,

2 προσαρµόζουν την πολιτική τους ώστε να προκαλέσουν και διευκολύνουν την διάδοση των τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης. Οι έννοιες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Distance Learning) και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) τείνουν ραγδαία να ταυτιστούν σε ένα κοινό σχήµα: πολυµεσικοί υπολογιστές που, µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων και ειδικών προγραµµάτων, φέρνουν σε επαφή µαθητές, µαθήµατα και εκπαιδευτές. Τα ειδικά αυτά προγράµµατα, ανάλογα µε την µορφή της εκπαίδευσης που παρέχουν, µπορούν να καταταγούν σε δύο πολύ γενικές, και χωρίς σαφώς προσδιορισµένα όρια, κατηγορίες: Τα Συστήµατα ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού (Learning Content Management Systems, LCMS) όπως είναι το Moodle και το Blackboard υποστηρίζουν την ασύγχρονη µορφή e-learning όπου οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής µπορούν να χωρίζονται από την απόσταση αλλά και τον χρόνο. Οι πλατφόρµες τηλεδιάσκεψης όπως είναι το Centra και το WebEx υποστηρίζουν την σύγχρονη µορφή e-learning όπου οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής χωρίζονται µόνο από την απόσταση και «συναντώνται» την ίδια χρονική στιγµή µέσω υπολογιστών. Το πέρασµα από την βιοµηχανική στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας έχει επηρεάσει τον ρόλο των ανθρώπων: από αλγοριθµικός (µε σαφώς προσδιορισµένα καθήκοντα) µέσα σε ιεραρχηµένες δοµές που ήταν, τείνει να εξελιχθεί σε ευέλικτη οντότητα µε συµµετοχή σε οµάδες ανθρώπων µε κοινούς στόχους και αµοιβαία οφέλη (Finnis 2004). Είναι γνωστό ότι, εξ αιτίας αυτών των αλλαγών, η εκπαίδευση ολοένα και περισσότερο παύει να είναι η παραδοσιακή διαδικασία που ξεκινά από την πρώιµη παιδική ηλικία και διαρκεί έτη, αλλά γίνεται ανάγκη για συνεχή, δια βίου εκπαίδευση, επαναπροσανατολισµό και επανακατάρτιση των εργαζοµένων. Η ηλεκτρονική µάθηση εδώ καλείται και αναµένεται να παίξει τον πρωτεύοντα ρόλο. Όµως η πρόσβαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν µπορεί, από µόνη της να οδηγήσει τον µαθητή, ιδιαίτερα τον ενήλικα εκπαιδευόµενο, να συµµετάσχει στην εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ κατά κύριο λόγο βοηθούν στην αναίρεση των προβληµάτων που προέρχονται από τη διαφορά τόπου και χρόνου. Για να συµµετάσχουν οι άνθρωποι στις εκπαιδευτικές δράσεις ηλεκτρονικής µάθησης χρειάζονται ενδιαφέρον, ύπαρξη κινήτρων, ύπαρξη καλής επικοινωνίας και εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε την εργασία τους, τη µετεξέλιξη τους και τα άλλα ενδιαφέροντά τους. Η έφεση για µάθηση δεν είναι απλά θέµα υποδοµών τεχνικής φύσεως αλλά και άλλων κοινωνικό-οικονοµικών παραγόντων (Selwyn et al. 2003). Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στους ρυθµούς της ζωής και στα ΜΜΕ έχουν επηρεάσει την εκπαίδευση και αυτό γίνεται πλέον ιδιαίτερα αντιληπτό. Ο Homo Zappiens βρίσκεται ήδη ανάµεσά µας. (Veen 2005). Είναι κατά κύριο λόγο νέος και µαθαίνει «κάνοντας ζάπινγκ» στο εκπαιδευτικό υλικό, σε ένα ολοένα πιο χαοτικό περιβάλλον που διαρκώς αυξάνει ρυθµούς προσφοράς όγκου πληροφοριών. Σύµφωνα µε τον W. Veen, µπαίνουµε στην «εποχή της δικτύωσης» όπου το τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης θα είναι ένα διανεµηµένο, ψηφιακό, εικονικό κέντρο το learning mall. Έχουµε κατανεµηµένους µαθητές, κατανεµηµένους καθηγητές και κατανεµηµένο υλικό (Wessner et al. 2002). εν είναι απίθανο η επόµενη έννοια που θα εµφανιστεί µετά το e-learning και το m-learning (mobile learning) να είναι το G-learning ( Google-learning ). Προκειµένου να γίνουν πραγµατικότητα αυτές οι ιδιαίτερα αυξηµένες προσδοκίες, η εξέλιξη κινείται κατά µήκος δύο αξόνων: (πρόσβαση σε) περιεχόµενο (content) και συνεργατικότητα (collaboration). Αυτοί οι δύο άξονες επισηµαίνονται για το e-learning από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM 2001).

3 Σε ένα περιβάλλον σαν το learning mall που περιγράψαµε (εικ. 1) ο µαθητής βρίσκεται στο κέντρο και αυτό πρέπει φυσικά να συµβαίνει για κάθε µαθητή, όπου αυτός και αν βρίσκεται. Ένα τέτοιο περιβάλλον, εποµένως, δεν µπορεί παρά να είναι προσαρµοστικό τόσο στο περιεχόµενο όσο και στην συνεργατικότητα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση. Η προσαρµογή του υλικού στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός αναµένεται να επιτευχθεί µέσα από την τεχνολογία των Αντικειµένων Μάθησης (Learning Objects) (Buzzetto-More & Pinhey 2006, Mavrommatis 2006). Η υποστήριξη της προσαρµοστικής συνεργατικής µάθησης είναι ίσως η πλέον καινούργια κατεύθυνση που έχουν πάρει τα προσαρµοστικά, εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικά συστήµατα (Soller 2001). Στην επόµενη παράγραφο θα δούµε τις βασικές παραµέτρους της προσαρµοστικής συνεργατικής µάθησης. Άλλοι Μαθητές Εκπαιδευτές Περιεχόµενο Μαθητής Άλλοι Πόροι & Πηγές Υπηρεσίες Εικόνα 1: Learning mall, ο µαθητής στο επίκεντρο 2. Συνεργατική Μάθηση & προσαρµοστικότητα Η έρευνα στα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης είναι περίπου 15 ετών. Τα συστήµατα αυτά ρυθµίζουν την απόδοση και συµπεριφορά τους µε βάση τις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη-µαθητή χωριστά. Πρόσφατα η έρευνα έχει στραφεί πλέον προς τα προβλήµατα του σχεδιασµού και µοντελοποίησης τέτοιων συστηµάτων. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές προσαρµογής (adaptation techniques) που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Οι βασικές τεχνικές προσαρµοστικότητας στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης σύµφωνα µε τους Brusilovsky (1998) και De Bra et al. (1999) είναι: Ο Προγραµµατισµός Ύλης (Curriculum Sequencing): βοηθά τον µαθητή να βρει την βέλτιστη διαδροµή διαµέσου του εκπαιδευτικού υλικού, ειδικά προσαρµοσµένη στις δικές του, προσωπικές ανάγκες.

4 Η Προσαρµοσµένη Παρουσίαση (Adaptive Presentation): δηµιουργεί το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στον εκπαιδευόµενο σύµφωνα µε τους δικούς του στόχους, γνώσεις και προτιµήσεις. Η Προσαρµοστική Συνεργατική Μάθηση (Adaptive Collaboration Support): χρησιµοποιεί τη γνώση του συστήµατος για τους διάφορους χρήστες (µαθητές) ώστε να σχηµατίζει ταιριαστές οµάδες συνεργατικής µάθησης. Η Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning) επιχειρεί να µετατρέψει τον εκπαιδευτικό προσανατολισµό από µαθητοκεντρικό σε «οµάδο-κεντρικό» φέρνοντας στο επίκεντρο τις οµάδες µαθητών. Στην παραδοσιακή Συνεργατική Μάθηση οι µαθητές εργάζονται µαζί για να πετύχουν έναν κοινό στόχο. Σύµφωνα µε τον Sharan (1980), συνεργατική µάθηση είναι «ένα σύνολο εκπαιδευτικών µεθόδων που χρησιµοποιούν µικρές οµάδες µαθητών µε στόχο να ενισχύσουν την διάδραση και ανταλλαγή ανάµεσά τους κατά την µελέτη ενός θέµατος». Οι συνεργατικές µέθοδοι µάθησης χρησιµοποιούνται παγκόσµια, σε αρκετή έκταση, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας µε παραδοσιακό τρόπο, ενώ στην Ελλάδα αυτό συµβαίνει σε µικρότερο βαθµό. Είναι γεγονός ότι παρουσιάζουν αρκετή δυσκολία στην εφαρµογή τους, κυρίως κατά την αρχική προσαρµογή του οργανισµού στον νέο τρόπο διδασκαλίας (Gallardo et al. 2003, Lonchamp 2007). Το πρόβληµα επιτείνεται από την απροθυµία που συχνά παρουσιάζεται τόσο από πλευράς µαθητών-εκπαιδευοµένων να συµµετέχουν όσο και των καθηγητών-εισηγητών να τις εφαρµόσουν (Bower & Richards 2006). Παρ όλες τις δυσκολίες, είναι προφανής η χρησιµότητα τέτοιων µεθόδων. Ξεπερνώντας τις πολύ σηµαντικές κοινωνικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις που συνάγονται από όσα εκθέσαµε στην προηγούµενη παράγραφο, αναφέρουµε µόνο µία παράµετρο: Οι εργοδότες απαιτούν από τους εργαζοµένους τους να έχουν αναπτυγµένες ικανότητες συνεργασίας (Bower & Richards 2006) και εποµένως η εκπαιδευτική διαδικασία θα έπρεπε να φροντίζει, µεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη και αυτών των ικανοτήτων. Εκτός από την απαραίτητη προσαρµογή της κουλτούρας και, ενδεχοµένως, κάποιων ροών εργασίας του εκπαιδευτικού οργανισµού, τα συστατικά που οδηγούν στην επιτυχηµένη εφαρµογή των συνεργατικών µεθόδων είναι κοινωνικής και τεχνολογικής φύσεως (Abramowicz et al. 2003). Είναι φυσικό η τεχνολογία να παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην περίπτωση της ηλεκτρονικής µάθησης. Όπως έχουµε όµως ήδη πει, δεν είναι αρκετή από µόνη της. Κατά κύριο λόγο, οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την επιτυχία. Στους παράγοντες αυτούς, ιδιαίτερα στη Συνεργατική Μάθηση, περιλαµβάνονται και δεσπόζουν οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και η οργάνωση και διαχείριση των οµάδων. Η δηµιουργία των οµάδων, που είναι ένα από τα σηµαντικά βήµατα της Συνεργατικής Μάθησης, γίνεται µε έναν από τους παρακάτω γενικούς τρόπους: 1. Τυχαία επιλογή από τον καθηγητή, 2. Αυτο-τοποθέτηση από τους µαθητές, 3. Ανάθεση σε οµάδες µε βάση την επιλογή εργασίας από τους µαθητές, 4. Επιλεκτική τοποθέτηση. Στην τελευταία περίπτωση οι οµάδες σχηµατίζονται µε κριτήρια που έχουν σχεδιαστεί και καθοριστεί για τα παραδοσιακά περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης, στην κλασική τάξη. Τέτοια κριτήρια είναι, µεταξύ άλλων, η ικανότητα, εµπειρία, ηλικία, εθνικότητα, φύλο, µητρική γλώσσα, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικότητα και άλλα (Bekele 2005). Όµως, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι µαθητές-επιµορφούµενοι έρχονται ελάχιστα ή και καθόλου σε φυσική επαφή. Ακόµα,

5 υπάρχει µία διαρκώς αυξανόµενη τάση να χρησιµοποιούνται οι ικανότητες (competencies) του κάθε ατόµου στον σχεδιασµό προσαρµοσµένων διδακτικών εµπειριών, µέσα από ανάλυση της µέχρι ώρας απόδοσής τους. Έτσι είναι φανερό ότι από όλα τα κριτήρια σχηµατισµού οµάδων που αναφέραµε, οι πρότερες γνώσεις (το γνωστικό υπόβαθρο) είναι ίσως το πλέον σηµαντικό. Η εκπαίδευση µέσα από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχει ως σηµαντική παράµετρό της την µαζικότητα. Απευθύνεται εποµένως ταυτόχρονα σε σαφώς µεγαλύτερες οµάδες ανθρώπων απ ό, τι συµβαίνει στην περίπτωση της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Έτσι, ενώ σχεδόν όλες οι µέθοδοι συνεργατικής µάθησης χρησιµοποιούν οµάδες µε µικρό αριθµό µελών, είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι η συνήθης περίπτωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όµως, πόσο µεγάλη µπορεί να είναι µία εκπαιδευτική οµάδα, χωρίς να χάνει µεγάλο µέρος της αποτελεσµατικότητάς της; Ενώ, µιλώντας για συνεργατική µάθηση στην κλασικού τύπου εκπαίδευση, τα µεγέθη είναι της τάξης των οµάδων 3-4 ατόµων για περίοδο µιας ώρας, ή ηµέρας, στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναφέρονται εφαρµογές συνεργατικής µάθησης µε οµάδες 40 ατόµων για περίοδο ενός έτους (Dillenbourg 1999). Στην περίπτωση αυτή µάλιστα, των εικονικών οµάδων συνεργατικής µάθησης, οι σχέσεις των ανθρώπων µπορεί να διέπονται από αρκετά χαλαρούς κανόνες ενώ η εφαρµογή τους γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εδώ, είναι πολύ πιθανόν να βρίσκει εφαρµογή ο γνωστός στην βιβλιογραφία αριθµός του Dunbar (Dunbar 1992) σύµφωνα µε τον οποίο, προκειµένου µία κοινωνική οµάδα να µπορεί να διατηρεί την συνοχή της και να λειτουργεί παραγωγικά χωρίς ιδιαίτερες συµβάσεις και αυστηρούς κανόνες, δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθµό των 150 µελών. Παρόλο που ο αριθµός αυτός µόνο σαν άνω φράγµα µπορεί να θεωρηθεί, µετά από αυτά, γίνεται παραπάνω από προφανής η ανάγκη δηµιουργίας οµάδων όχι µε τυχαίο τρόπο, αλλά µε συγκεκριµένα κριτήρια ξεφεύγοντας από την απλή ή/και τυχαία επιλογή. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι: Η συνεργατική µάθηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ηλεκτρονικής µάθησης, Στη συνεργατική µάθηση η σωστή επιλογή των οµάδων αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας, Οι οµάδες µπορούν να είναι αρκετά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στην παραδοσιακή εκπαίδευση, Το σηµαντικότερο κριτήριο δηµιουργίας των οµάδων είναι οι πρότερες γνώσεις και απόδοση των ατόµων. Με ποιό τρόπο, όµως, θα συσχετίσουµε τις πρότερες γνώσεις; Έχει αναφερθεί κατ επανάληψη ότι η συνεργατική µάθηση αποδίδει τα µέγιστα όταν οι οµάδες είναι ετερογενείς (Stahl 1996, Slavin 1995, Tinzmann et al. 1990). Η ετερογένεια ενισχύει την εµφάνιση διαφορετικών απόψεων και τρόπων σκέψης σύµφωνα µε τις επιταγές του κονστρουκτιβισµού. Για παράδειγµα, η µέθοδος Jigsaw (Aronson & Patnoe, 1997) ζητά ετερογενείς οµάδες αλλά χρησιµοποιεί και προσωρινές οµοιογενείς οµάδες, τις αποκαλούµενες οµάδες ειδικών (expert groups). στην Team Assisted Individualization (Slavin et al, 1986) οι µαθητές παίρνουν οδηγίες από τον εκπαιδευτή σε µικρές οµοιογενείς οµάδες ενώ εξασκούνται σε ετερογενείς οµάδες.

6 στην Learning Together (Johnson & Johnson, 1999) οι µαθητές έχουν έναν κοινό στόχο δουλεύοντας σε ετερογενείς οµάδες. στην STAD (Student Teams-Achievement Divisions) (Slavin, 1995) οι µαθητές χωρίζονται σε ετερογενείς οµάδες µελέτης. Η απόδοση της κάθε οµάδας αξιολογείται µε τεστ που όµως κάθε µέλος της δίνει χωριστά. παρόµοια µε την STAD είναι η µέθοδος Teams-Games-Tournaments (TGT) (De Vries & Slavin 1978). Οι οµάδες πρέπει να είναι ετερογενείς, ενώ η αξιολόγηση γίνεται µέσα από «τουρνουά» όπου µαθητές µε ισοδύναµη ικανότητα (οµογενείς) ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Επιπλέον, κάθε τυπικό γνωστικό πεδίο δεν είναι ούτε πλήρες ούτε αυτόνοµο, π.χ. η επιστήµη των υπολογιστών έχει κοινά µε τα µαθηµατικά, τη φυσική κλπ. Ακόµα, υπάρχει έντονη και αυξανόµενη τάση για διαθεµατικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, που φυσικά περιλαµβάνουν και την συνεργατική µάθηση (Burkhardt & Turner 2001). Και εδώ, η ετερογένεια είναι ιδιαίτερα επιθυµητή. Καταλήγοντας, στόχος µας είναι η δηµιουργία ετερογενών οµάδων µε κριτήριο το γνωστικό υπόβαθρο ή/και τις πρότερες γνώσεις. Στην επόµενη παράγραφο θα δούµε σε ποιο βαθµό αυτό υποστηρίζεται σήµερα, παρουσιάζοντας µερικά επιλεγµένα παραδείγµατα από τρέχοντα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης. 3. Που βρισκόµαστε σήµερα; Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα ανάπτυξης λογισµικού για υποστήριξη συνεργατικών µεθόδων. Αυτά µπορεί να είναι υποσυστήµατα κάποιας ευρύτερης πλατφόρµας, π.χ. Moodle, αυτόνοµα συστήµατα, π.χ. (Lukosch 2007) ενώ άλλες περιπτώσεις είναι επικεντρωµένες σε µία µόνο µέθοδο, π.χ. Jigsaw (Gallardo et al. 2003). Παρόλο που τα περισσότερα συστήµατα e-learning, ερευνητικά και εµπορικά, παρέχουν κάποιες δυνατότητες για συνεργατική µάθηση (ξεκινώντας από τα «κλασικά» forums και chat µέχρι τα wikis και άλλα, περισσότερο εξειδικευµένα), γενικά η κατάσταση βρίσκεται σε πρώϊµη φάση. εν υπάρχει κανένα σύστηµα που να παρέχει ολοκληρωµένες κα πλήρεις επιλογές συνεργατικής µάθησης (Wessner et al. 2002). Ακόµα λιγότερες είναι οι περιπτώσεις που µπορεί να δει κάποιος, έστω ίχνη προσαρµοστικής συνεργατικής µάθησης. Μάλιστα το 2000, µία έρευνα που εξέτασε 15 ερευνητικά προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα δεν ανέφερε κανένα να υποστηρίζει προσαρµοστικότητα σε σχέση µε την συνεργατική µάθηση (Fung & Yeung 2000). Σήµερα τα πράγµατα δεν είναι πολύ καλύτερα από τότε στο θέµα αυτό. Θα δούµε σε συντοµία τρεις περιπτώσεις λογισµικών εφαρµογών για ηλεκτρονική µάθηση και τη σχέση που έχουν µε την υποστήριξη προσαρµοστικότητας στην συνεργατική µάθηση. 1. Centra Πρόκειται για µια από τις πλέον διαδεδοµένες εµπορικές πλατφόρµες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα υποστηρίζει τη δηµιουργία οµάδων εκπαιδευοµένων που τοποθετούνται σε ανεξάρτητες εικονικές «αίθουσες». Οι µαθητές κάθε δωµατίου µοιράζονται τον ίδιο εικονικό χώρο και έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο υλικό. Το υλικό που ο εκπαιδευτής αναθέτει µπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε αίθουσα.

7 Εικόνα 2: Χωρισµός οµάδων στο Centra Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να «περνά» από τη µια αίθουσα στην άλλη και να κατευθύνει τους µαθητές, ενώ µπορεί να αλλάζει τη σύνθεση των αιθουσών µεταφέροντας τους µαθητές. Ακόµα, ο εκπαιδευτής µπορεί να «προαγάγει» κάποιο µαθητή σε συντονιστή της αίθουσας, παρέχοντάς του έτσι αυξηµένες δυνατότητες χειρισµού του συστήµατος, πάντα µέσα στην συγκεκριµένη αίθουσα. Ο χωρισµός των οµάδων ωστόσο γίνεται είτε µε τυχαίο τρόπο αυτόµατα από το σύστηµα ή µε επιλογή και ανάθεση του καθηγητή (εικ. 2). εν υπάρχει καµιά υποστήριξη αυτόµατης επιλογής των οµάδων µε κάποια κριτήρια από το σύστηµα. 2. Moodle Προϊόν διδακτορικής διατριβής αρχικά, το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) είναι πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης (LCMS). Πρόκειται για ελεύθερο λογισµικό ή αλλιώς λογισµικό ανοικτού πηγαίου κώδικα. Ο σχεδιασµός του έγινε στηριγµένος στις αρχές του κονστρουκτιβισµού αλλά και του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (Social Constructivism) και εποµένως διαθέτει αρκετά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν συνεργατική µάθηση. Το Moodle δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας οµάδων στις οποίες ο καθηγητής µπορεί να αναθέτει διαφορετικό υλικό και/ή εργασίες κλπ. Η δηµιουργία των οµάδων και η ανάθεση µαθητών σε αυτές γίνεται µε «χειρωνακτικό» τρόπο από τον καθηγητή µε όποια κριτήρια αυτός έχει κατά νου (εικ. 3). Εικόνα 3:Χωρισµός οµάδων στο Moodle

8 3. LAMS Το LAMS (Learning Activity Management System) (Dalziel 2003) είναι ένα αρκετά πρόσφατο εργαλείο για σχεδιασµό, διαχείριση και παρουσίαση εξ αποστάσεως συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του, επεκτείνοντας την έννοια του διδακτικού σχεδιασµού (instructional design), το LAMS στηρίζεται στην έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασµού (learning design) µε τον οποίο περιγράφονται όχι ακολουθίες από περιεχόµενο (ύλη), αλλά ακολουθίες από συνεργατικές δραστηριότητες µε σκοπό τη µάθηση. Στις ακολουθίες δραστηριοτήτων του LAMS προβλέπεται και η δηµιουργία οµάδων Grouping (εικ. 4). Εικόνα 4: ραστηριότητες LAMS Όµως και εδώ, όπως και στην περίπτωση του Centra οι οµάδες δηµιουργούνται είτε από το σύστηµα µε αυτόµατο, αλλά τυχαίο, τρόπο ή από τον καθηγητή µε δική του επιλογή και ανάθεση (εικ. 5). Μάλιστα, οι οµάδες που δηµιουργούνται εδώ είναι περισσότερο στατικές από αυτές του Centra µε σχετικά περιορισµένες δυνατότητες µετατροπής τους κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δραστηριοτήτων. Εικόνα 5: Χωρισµός οµάδων στο LAMS

9 Γίνεται φανερό ότι σε κανένα από τα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν δεν υποστηρίζεται η προσαρµοστικότητα στην συνεργατική µάθηση. Οι επιλογές της δηµιουργίας οµάδων γίνονται είτε µε τυχαίο τρόπο από το σύστηµα, ή από τον ίδιο τον εκπαιδευτή µε χειρωνακτικό (ή διαισθητικό) τρόπο. Και όµως, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπως είναι αυτά της ηλεκτρονικής µάθησης δηµιουργείται σχεδόν αυθόρµητα η ανάγκη αυτοµατοποίησης αυτής της διαδικασίας που θα υποστηρίζει εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους. 4. Η ηµιουργία των Συνεργατικών Οµάδων H µέθοδοι που είναι γνωστές κάτω από τον γενικό όρο Task Analysis (Clark & Estes 1996) έχουν σαν αρχή ότι κάθε σύνθετο γνωστικό πεδίο ή ικανότητα µπορεί να αναλυθεί σε µια σειρά από απλούστερες ικανότητες και γνώσεις που το απαρτίζουν. Έτσι, προκειµένου να διδάξει κάποιος ένα σύνθετο γνωστικό αντικείµενο πρέπει να διδάξει πρώτα όλα τα απλούστερα γνωστικά αντικείµενα που το απαρτίζουν. Με τον τρόπο αυτό, εάν κάποιος επιθυµεί, είναι δυνατόν να προχωρήσει την ανάλυση σε ακόµα µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, µέχρι του σηµείου που διευκολύνονται οι απαιτήσεις του σχεδιασµού του. Έστω ότι επιθυµούµε να διδάξουµε ένα θέµα Χ που µέσω Task Analysis το έχουµε αναλύσει στα επιµέρους θέµατα {Χ 1, Χ 2,...,Χ κ }. Κάθε ένα από τα επιµέρους θέµατα έχει ως προαπαιτούµενα µία σειρά από γνώσεις και δεξιότητες. Έστω {Υ 1,Υ 2,...,Υ λ } το σύνολο των προαπαιτούµενων γνώσεων (εικ. 6). Χ Χ 1 Χ 2... Χ κ Υ 1, Υ 2,...,Υ λ Εικόνα 6: διδακτικός στόχος, ανάλυση και προαπαιτούµενα Ιδιαίτερα στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης είναι συνηθισµένη αυτή η πρακτική. Η ύλη διδάσκεται σε µικρές ενότητες που κάθε µια έχει ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό στόχο. Κάθε ενότητα ακολουθείται από τεστ και άλλου είδους αξιολόγηση. Οι αρχές του κονστρουκτιβισµού δεν παραβιάζονται κατ ανάγκην µε αυτό τον σχεδιασµό. Η αξιολόγηση έχει κύριο σκοπό να υποβοηθήσει το µαθητή στην ανακάλυψη των κενών του και των δυνατών του σηµείων. Ο µαθητής έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί ελεύθερα σε όλο το υλικό, ενώ του παρέχονται και άλλες πηγές πέραν της βασικής ύλης, τόσο µέσα στο σύστηµα όσο και στον παγκόσµιο ιστό. Επιπλέον τα συνεργατικά εργαλεία τον φέρνουν σε επαφή και διάδραση µε τους συµµαθητές και καθηγητές του. Υποθέτουµε ότι οι προαπαιτούµενες γνώσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί. Για κάθε µαθητή Μ της κοινότητας µπορούµε εποµένως να ορίσουµε ένα λ-διάστατο διάνυσµα που θα περιέχει την αξιολόγησή του στις προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: Μ = { y 1, y 2,..., y λ },

10 όπου οι τιµές των y i βρίσκονται στο διάστηµα της -όποιας- βαθµολογίας έχουµε επιλέξει για το σύστηµά µας. Επόµενο βήµα είναι η οµαδοποίησή (clustering) των µαθητών χρησιµοποιώντας έναν σχετικό αλγόριθµο (Maragos & Despotis 2003). Κάθε µαθητής παριστάνεται από το αντιπροσωπευτικό του διάνυσµα που περιέχει το υπόβαθρό του. Έτσι δηµιουργούµε οµοιογενείς οµάδες ειδικών (expert groups). Προκειµένου να κατασκευάσουµε τις ετερογενείς οµάδες, δεν έχουµε παρά να επιλέξουµε ένα άτοµο από κάθε µία «οµάδα ειδικών». Προκειµένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία θα παραθέσουµε ένα παράδειγµα. Τα στοιχεία προέρχονται από τεχνική επιτροπή της Ένωσης Τεχνικών Ενέργειας Βόρειας Αµερικής. Σύµφωνα µε την σχετική µελέτη (SolarOnLine 2008) η εφαρµογή της task analysis πάνω στο επάγγελµα του τεχνικούεγκαταστάτη Ηλιακών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων (PV) δίνει τις παρακάτω συνιστώσες γνώσεις/ικανότητες (skills): S1 Τήρηση των, γενικών αλλά και ειδικών για τα PV, κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. S2 ιενέργεια χωροταξικής µελέτης. S3 Επιλογή κατάλληλου συστήµατος. S4 Προσαρµογή των µηχανικών µερών του PV. S5 Προσαρµογή των ηλεκτρικών µερών του PV. S6 Επιτόπια εγκατάσταση των υποσυστηµάτων. S7 Έλεγχος και επιθεώρηση του συστήµατος. S8 Συντήρηση και διόρθωση βλαβών PV. Ο σχεδιασµός ενός Μαθήµατος (Course) που θα οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών θα πρέπει εποµένως να περιέχει τουλάχιστον τις παραπάνω ενότητες. Η εν λόγω µελέτη αναλύει και σε επόµενο επίπεδο κάθε ένα από τα 8 αντικείµενα, σε υπο-ικανότητες δηλαδή που τα συνιστούν. Για παράδειγµα, η κατηγορία S1 αναλύεται σε 9 υποκατηγορίες, η κατηγορία S2 σε 10 υποκατηγορίες, η S8 σε 7, κ.ο.κ. εν αναφέρουµε την πλήρη ανάλυση για λόγους οικονοµίας χώρου. Επιπλέον, για την απλότητα του παραδείγµατός µας θα χρησιµοποιήσουµε µόνο το πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Έστω ότι το Μάθηµα έχει εξελιχθεί, έχουν διδαχθεί οι πρώτες 7 ενότητες και οι εκπαιδευόµενοι έχουν αξιολογηθεί σε αυτές. Προκειµένου να διεξαχθεί η διδασκαλία του επόµενου και τελευταίου γνωστικού υποπεδίου S8, ο εκπαιδευτής αποφασίζει να χρησιµοποιήσει συνεργατική µάθηση και για το λόγο αυτό να δηµιουργήσει ετερογενείς οµάδες. Για να το επιτύχει θα χρησιµοποιήσει την απόδοση των µαθητών στα προηγούµενα (προαπαιτούµενα) µαθήµατα S1...S7. Έτσι, σε σχέση µε την περιγραφή του προβλήµατος που κάναµε νωρίτερα σε αυτή την παράγραφο όπως φαίνεται στην εικόνα 6, θα έχουµε: ιδακτικός Στόχος: X = S8 = Συντήρηση και διόρθωση βλαβών PV Ανάλυση στόχου: 7 υποκατηγορίες που πρέπει να διδαχθούν (παραλείπονται διότι δεν χρειάζονται για το παράδειγµά µας. Όποιος επιθυµεί µπορεί να κατεβάσει το σχετικό αρχείο από την αναφορά που δίνεται). Προαπαιτούµενες γνώσεις: Υ i = {S1, S2, S3, S4, S5, S5, S7} Έστω ότι οι µαθητές είναι 6 µε απόδοση στις προαπαιτούµενες γνώσεις Υ i σύµφωνα µε τον πίνακα 1 (κλίµακα βαθµολογίας 1-100).

11 Πίνακας 1: Μαθητές Αξιολόγηση πρότερης γνώσης Μαθητές Αξιολόγηση σε προαπαιτούµενες γνώσεις S1 S2 S3 S4 S5 S6 S Για να δηµιουργήσουµε τις «οµάδες ειδικών» χρησιµοποιούµε το λογισµικό CLUTO (Karypis 2003). Το CLUstering TOolkit είναι ένα εργαλείο δηµιουργίας οµάδων (clusters), το οποίο µπορεί κάποιος να προµηθευτεί δωρεάν από το Πανεπιστήµιο της Minnesota από τη διεύθυνση και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Το πρόγραµµα εκτελείται από τη γραµµή εντολών, αλλά διατίθεται και διαδικτυακή (web-based) υπηρεσία, όπου ο χρήστης µπορεί να υποβάλλει το αρχείο δεδοµένων του και να πάρει τα αποτελέσµατα. Το CLUTO επιδέχεται αρκετά µεγάλης έκτασης παραµετροποίηση, υλοποιεί και παρέχει τρεις κατηγορίες αλγορίθµων οµαδοποίησης (partitional, agglomerative, graph partitioning), ενώ για τον υπολογισµό της οµοιότητας µπορεί να χρησιµοποιήσει αρκετούς από τους, γνωστούς από τη βιβλιογραφία συντελεστές (coefficients), π.χ. cosine, ευκλείδια απόσταση, Jaccard κλπ. Τα δεδοµένα υποβάλλονται οργανωµένα σε πίνακα που αποθηκεύεται σε αρχείο κειµένου µε κατάλληλη µορφή (εικ. 7). Η πρώτη γραµµή του αρχείου περιέχει το πλήθος των γραµµών (άτοµα) και το πλήθος των στηλών (χαρακτηριστικάβαθµολογίες στην περίπτωσή µας). Μετά την επιτυχή εκτέλεσή του, το πρόγραµµα δίνει διάφορες πληροφορίες στην οθόνη και σε αρχείο κειµένου. Εικόνα 7: Προετοιµάζοντας την εισαγωγή δεδοµένων Ακολουθούν τα αποτελέσµατα από δυο εκτελέσεις του προγράµµατος. Στο παράδειγµά µας χρησιµοποιήσαµε και στις δύο περιπτώσεις την εξ ορισµού, για το πρόγραµµα, µετρική οµοιότητας που είναι η συνάρτηση συνηµιτόνου, ενώ για τον αλγόριθµο οµαδοποίησης χρησιµοποιήσαµε την παράµετρο -clmethod=direct η οποία

12 υπολογίζει ταυτόχρονα όλες τις οµάδες και που σύµφωνα µε το βιβλίο οδηγιών δίνει καλύτερα αποτελέσµατα όταν ζητάµε µικρό αριθµό οµάδων (<=10-20). Τα δύο παραδείγµατα εκτέλεσεων διαφέρουν µόνο ως προς τον αριθµό των οµάδων που ζητάµε: στην πρώτη περίπτωση είναι δύο ενώ στην δεύτερη τρεις. Ενδεικτικά παρατίθεται η έξοδος του προγράµµατος στην οθόνη για την περίπτωση των δύο οµάδων (εικ. 8). Εικόνα 8: Προετοιµάζοντας την εισαγωγή δεδοµένων Οι πίνακες 2 και 3 δείχνουν τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει στην περίπτωση που ζητάµε 2 και 3 οµάδες αντίστοιχα. Πίνακας 2: ύο οµάδες Οµάδα Μέλη (α/α µαθητή) Cluster 0 1,2,5,6 Cluster 1 3,4 Προεπιλεγµένος αριθµός Οµάδων N = 2 Πίνακας 3: Τρεις οµάδες Οµάδα Μέλη (α/α µαθητή) Cluster 0 3,4 Cluster 1 1,5 Cluster 2 2,6 Προεπιλεγµένος αριθµός Οµάδων N = 3

13 5. Συµπεράσµατα Στα σηµερινά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης η συνεργατική µάθηση αποτελεί βασική παράµετρο, πλήρως σύµφωνη µε τις κρατούσες αντιλήψεις περί µαθήσεως (κονστρουκτιβισµός κλπ). Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της συνεργατικής µάθησης καθώς και η σύνδεσή της µε τα µοντέρνα συστήµατα e-learning. Παρόλο που στον τοµέα των εργαλείων συνεργατικής µάθησης έχουν γίνει µεγάλα βήµατα προόδου (και έπονται ακόµα µεγαλύτερα.), οι πλατφόρµες δεν παρέχουν ιδιαίτερες ευκολίες στον σχηµατισµό των συνεργατικών οµάδων, πράγµα που φάνηκε µέσα από παρουσίαση επιλεγµένων, διαδεδοµένων εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης. Και όµως, το βήµα αυτό, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα στη διαδικασία της συνεργατικής µάθησης. Υποστηρίξαµε ότι σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο σχηµατισµός των οµάδων πρέπει να γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια, και αναγνωρίστηκε η πρότερη γνώση (υπόβαθρο) των µαθητών σαν το πλέον σηµαντικό κριτήριο. Τέλος, παρουσιάστηκε µια απλή, εύκολα υλοποιήσιµη µέθοδος αυτόµατου καθορισµού των οµάδων. Η µέθοδος χρησιµοποιεί task analysis, την βαθµολογία των µαθητών από τις προηγούµενες ενότητες που έχουν παρακολουθήσει, ενώ υλοποιήθηκε µε χρήση ελεύθερου λογισµικού. Ακόµα, παρουσιάστηκε παράδειγµα που στηρίχθηκε σε πραγµατικά δεδοµένα task analysis. Οπωσδήποτε, είναι γνωστό ότι η µέθοδος task analysis σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτελεσµατική και σε κάποιες άλλες λιγότερο, ανάλογα µε το είδος του γνωστικού πεδίου που προσπαθεί να αναλύσει. Επιπλέον, η task analysis είναι δύσκολη στην υλοποίησή της, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται. Από την άλλη πλευρά οι µέθοδοι clustering έχουν αποτελέσµατα των οποίων η αξία δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ή να αποδειχτεί. Για το λόγο αυτό πρέπει µετά την αυτόµατη δηµιουργία των οµάδων να παρεµβαίνει, ενδεχοµένως, διορθωτικά και ο εκπαιδευτής. Κλείνοντας, σηµειώνουµε ότι το πεδίο αυτό έρευνας είναι ανοικτό και εξελισσόµενο, ενώ συνδέεται άµεσα µε την τεχνολογία των Αντικειµένων Μάθησης. Στην (Pollalis & Mavrommatis 2007) µπορεί κάποιος να βρει σχετικό µαθηµατικό µοντέλο και αυστηρή αλγοριθµική προσέγγιση στο ζήτηµα, όπου η έννοια των Αντικειµένων Μάθησης χρησιµοποιείται κατάλληλα, ώστε ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία των συνεργατικών οµάδων να συντίθεται για κάθε οµάδα και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Αναφορές Abramowicz, W., Kaczmarek, T., Kowalkiewicz, M. (2003). E-Collaboration System Designed to Improve Learning Processes, Eli Cohen, Elizabeth Boyd (ed.), Informing Science + IT Education Conference, Pori, Finland, 2003, ISSN , Aronson, E., Patnoe, S. (1997). The Jigsaw Classroom, second ed. 729 Longman, NY. Bekele, R. (2005). Computer-Assisted Learner Group Formation Based on Personality Traits, PhD Dissertation, University of Hamburg, December Bower, Μ., Richards D. (2006). Collaborative learning: Some possibilities and limitations for students and teachers, Proceedings of the 23rd annual ascilite conference: Who s learning? Whose technology?, ascilite 2006.

14 Brusilovsky, P. (1998). Adaptive Educational Systems on the World-Wide-Web: A Review of Available Technologies. Proc. of workshop WWW-Based Tutoring at 4th Intern. Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS'98). Buzzetto-More, N., Pinhey, K. (2006). Guidelines and Standards for the Development of Fully Online Learning Objects, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Volume 2, 2006 Burkhardt, J., Turner, P. (2001). Student teams and Jigsaw techniques in an undergraduate CSE project course, 31st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, October 10-13, 2001 Reno, NV. Clark, R., Estes F. (1996). Cognitive task analysis. Int. Journal of Educ. Resources, 1996, 25: COM (2001). The elearning Action Plan. Commission of the European Communities, 172 final. Dalziel, J. (2003). Implementing learning design: the Learning Activity Management System (LAMS). Available at Dalziel Final.pdf De Bra, P., Brusilovsky, P., & Houben, G.-J. (1999). Adaptive Hypermedia: From Systems to Framework, ACM Computing Surveys 31(4), December De Vries, D., Slavin, R. (1978). Teams-Games-Toumaments (TGT): Review of ten classroom experiments. Journal of Research and Development in Education, 12, Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative leraning?. In P. Dillenbourg (Ed) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. (pp.1-19). Oxford: Elsevier, Dunbar, R.I.M. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates, Journal of Human Evolution 22: Finnis, J. (2004). Learning Technology: The Myths and Facts, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol. 1 No 5 May Fung, A., Yeung, J., (2000). An object model for a web-based adaptive educational system. ICEUT2000, Educational Uses of Communication and Information Technologies, Beijing, China, August 21-25, Gallardo, T., Guerrero, L., Collazos, C., Pino, J., Ochoa, S. (2003). Supporting JIGSAW-type Collaborative Learning, 2003, Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 6-9 Jan Johnson, D., Johnson, R. (1999). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Allyn & Bacon, ISBN Karypis, G. (2003). CLUTO, A Clustering Toolkit, University of Minnesota, Department of Computer Science, Technical Report: #02-017, November 28, 2003 Lonchamp, J. (2007). Towards a Web Platform for Collaborative Learning Practice, Evaluation and Dissemination, Journal of Computers, Vol. 2, No. 5, July 2007.

15 Lukosch, S. (2007). Facilitating Shared Knowledge Construction in Collaborative Learning, Informatica 31 (2007) Maragos, E.K., Despotis, D.K., (2003). Evaluation of High School Performance: A Data Envelopment Analysis Approach. Apors Proceedings. New Delhi, India Mavrommatis, G. (2006). Learning Objects and Objectives towards Automatic Learning Construction, European Journal of Operational Research, Volume 187, Issue 3, 16 June 2008, Pages Available online: doi: /j.ejor Pollalis, Y., Mavrommatis, G. (2007). Using Similarity Measures for Collaborating Groups Formation: A Model for Distance Learning Environments, European Journal of Operational Research, doi: /j.ejor , available online. Selwyn, Ν., Gorard, S., Furlong J. (2003). How Do Adults Use ICTs for Learning?, School of Social Sciences, Cardiff University. Sharan, S. (1980). Cooperative learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and ethnic relations. Review of Educational Research, 50, pp Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: Theory, research, and practice (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon. Slavin, R., Leavey, M., Madden, N. (1986). Team Accelerated Instruction: Mathematics. Charlesbridge, Watertown, MA. Soller, A. (2001). Supporting Social Interaction in an Intelligent Collaborative Learning System, International Journal of Artificial Intelligence in Education (2001), 12, SolarOnLine (2008). Objectives and Task Analysis for the Solar Photovoltaic System Installer, North American Board of Certified Energy Practitioners Technical Committee Document 2002, τελευταία πρόσβαση , Stahl R. J. (1996). Cooperative learning: a science context and an introduction to its essential elements. In R. J. Stahl (Ed.), Cooperative Learning in Science, Addison-Wesley Publishing Co. Tinzmann, M.B., Jones, B.F., Fennimore, T.F., Bakker, J., Fine, C. and Pierce, J. (1990) What Is the Collaborative Classroom?", NCREL, Oak Brook, Veen, W. (2005) Visions/Wim Veen s Projection, Prof. Wim Veen, Delft University of Technology, The Netherlands (Online Educa Berlin 2005 Special Site). Wessner, Μ., Haake, J., Tietze, D. (2002). An Infrastructure for Collaborative Lifelong Learning, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences 2002, published by IEEE.

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ια Βίου Αναζήτηση Lifelong Searching

ια Βίου Αναζήτηση Lifelong Searching 1 ια Βίου Αναζήτηση Lifelong Searching Γεώργιος Μαυροµµάτης ιδάσκων Π 407/80, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 185 34 Πειραιάς gmav@unipi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εποχή της πληροφορίας όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης Εποικοδομητισμός ή Κονστρουκτιβισμός (Costructivism)

Θεωρίες Μάθησης Εποικοδομητισμός ή Κονστρουκτιβισμός (Costructivism) Θεωρίες Μάθησης Εποικοδομητισμός ή Κονστρουκτιβισμός (Costructivism) Αναφορά Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται κυρίως στο Πολυμέσα και Εκπαίδευση Allesi & Trollip Κεφάλαιο 2 Κονστρουκτιβισμός (Constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συστημάτων σύγχρονης υποστήριξης και επισκόπησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του παγκόσμιου ιστού

Σχεδιασμός συστημάτων σύγχρονης υποστήριξης και επισκόπησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του παγκόσμιου ιστού Σχεδιασμός συστημάτων σύγχρονης υποστήριξης και επισκόπησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του παγκόσμιου ιστού System design for synchronous support and monitoring in web based educational systems

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 83 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου Ενότητα 3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε ορισµένες θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία αλγορίθµων σε περιβάλλον συνεργασίας µε υπολογιστή

ιδασκαλία αλγορίθµων σε περιβάλλον συνεργασίας µε υπολογιστή ιδασκαλία αλγορίθµων σε περιβάλλον συνεργασίας µε υπολογιστή Ελένη Βογιατζάκη Μηχανικός ΗΥ, ΠΕ19, Υπ. ιδ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ. &Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Πατρών Πάτρα, evoyiatz@ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (Social Information Systems)

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (Social Information Systems) Διάταξη Προγράμματος Σπουδών KPS / Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (Social Information Systems) Σχολή ΣΑΚΕ ΣΘΕΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 14: Κοινωνικός Εποικοδομισμός & Συνεργατική Μάθηση (Social Constructivism & Collaborative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα