2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή"

Transcript

1 Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» 11SYN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής 1

2 2

3 Περιεχόµενα Καλωσόρισµα 4 Επιτροπές Συνεδρίου 6 Συνοπτικό Πρόγραµµα Συνεδρίου 8 Πρόγραµµα Συνεδρίου 9 Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Συνεδρία: 11:00-13:00 Αµφιθέατρο 10 ιάλεξη 14:00-15:00 Αµφιθέατρο 11 2 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αµφιθέατρο 12 3 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αµφιθέατρο 14 5 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 18:30-20:00 Αµφιθέατρο 16 Σάββατο 1 Νοεµβρίου η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αµφιθέατρο 17 8 η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αίθουσα η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αµφιθέατρο η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 11:30-12:45 Αίθουσα 2 21 Περιλήψεις Άρθρων 22 1 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-13:00 Αµφιθέατρο 23 ιάλεξη: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-15:00 Αµφιθέατρο 28 2 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-16:30 Αµφιθέατρο 29 3 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-16:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-18:30 Αµφιθέατρο 37 5 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-18:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :30-20:00 Αµφιθέατρο 45 7 η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :00-11:00 Αµφιθέατρο 49 8 η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :00-11:00 Αίθουσα η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-13:30 Αµφιθέατρο η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-13:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-12:45 Αίθουσα 2 69 Κατάλογος Συµµετεχόντων 72 Συµµετέχοντες Φορείς Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα 73 Συµµετέχοντες Ακαδηµαϊκοί και Ερευνητές 75 3

4 Καλωσόρισµα Αγαπητοί Προσκεκληµένοι, συνάδελφοι και φοιτητές, Εκ µέρους της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω στο Βόλο για το 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή» που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και του έργου µε τίτλο «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις Μαρτίου 2014, το 2 ο Συνέδριο αποσκοπεί στο να επικεντρωθεί εκ νέου στα βασικά θέµατα που απασχολούν σήµερα την Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος µε έµφαση στην Κλιµατική Αλλαγή και στις πολιτικές επίλυσης του προβλήµατος σε επίπεδο Ελλάδος αλλά και παγκοσµίως. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών άµεσα συνδεδεµένων µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και των άλλων σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συνεισφέρουν και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών και της ενασχόλησής του στο ερευνητικό έργο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8-118) µε τη δηµιουργία σεναρίων για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2030 στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας για τη χώρα µας. Παράλληλα οι πολιτικές ελέγχου των αερίων αυτών ρύπων και οι πολιτικές επιπτώσεις των εµπειρικών ευρηµάτων παρουσιάζονται στο συνέδριο αυτό και ολοκληρώνουν τις χρήσιµες ανταλλαγές ιδεών και εµπειριών όπως αυτές ανέκυψαν µε το πέρας του 1 ου Συνεδρίου. Και σε αυτό το συνέδριο το πρόγραµµα περιλαµβάνει 11 συνεδρίες που θα λάβουν χώρα στις αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Οι 11 θεµατικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αφορούν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8-118), τη χρήση Ποσοτικών Μεθόδων Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (δύο συνεδρίες µε Οικονοµετρικές - Μαθηµατικές Εφαρµογές και Θεωρία Παιγνίων), την Οικονοµική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος και τη ιαχείριση Αποβλήτων, τη ιαχείριση Περιβάλλοντος και τα Παράκτια Οικοσυστήµατα, την Αειφορική Ανάπτυξη και τη µελέτη περίπτωσης του Ασωπού, τις Βιώσιµες Μεταφορές, την Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις Ανανεώσιµες Πηγές, την Επιχείρηση, την Οικονοµία και το Περιβάλλον, και τα Αστικά Κοινά και τη ιαχείριση ασών. 4

5 Επίσης έχουµε τη τιµή να φιλοξενούµε τον Ακαδηµαϊκό και Πρόεδρο της ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό του οποίου η διάλεξη θα επικεντρωθεί στα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή µε την παρουσίαση µιας σειράς ευρηµάτων και διαπιστώσεων πάνω στις κλιµατικές αλλαγές, την ανακατανοµή του υδρολογικού ισοζυγίου και τη συχνή εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων µε τις ανάλογες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Κλείνοντας την εισαγωγική αυτή οµιλία, σας εύχοµαι µια εποικοδοµητική συµµετοχή και παρακολούθηση του Συνεδρίου µε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των συµµετεχόντων αλλά και κατ επέκταση της Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο. Ας µείνουµε λοιπόν προσανατολισµένοι και ενηµερωµένοι όσο το δυνατόν περισσότερο στην αειφορική ανάπτυξη που θα διέπεται από την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα. Γεώργιος Χάλκος Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος Συνεδρίου Καθηγητής Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων ιευθυντής Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών 5

6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Βαφείδης ηµήτριος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γιαννακό ουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών ιακουλάκη ανάη, Καθηγήτρια ΕΜΠ ονάτος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αθηνών Ζερεφός Χρήστος, Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Κατρακυλίδης Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Κοκκώσης Χάρης, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κούγκολος Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Μάττας Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Μαυράκης ηµήτριος, Καθηγητής, ΚΕΠΑ Πανε ιστήµιο Αθηνών Μ ίθας Κων/νος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε ιστήµιο Ξε α αδέας Αναστάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Μακεδονίας Σκούρτος Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αιγαίου Τσιώνας Ευθύµιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκό ειο Πανε ιστήµιο Χριστό ουλος ηµήτριος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε ιστήµιο Καµ άς Αθανάσιος, Ανα. Καθηγητής, Γεω ονικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Κοντογιάννη Αρετή, Ανα. Καθηγήτρια, Πανε ιστήµιο υτικής Μακεδονίας Κουντούρη Φοίβη, Ανα. Καθηγήτρια, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Ευαγγελινός Κων/νος, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αιγαίου Κεβόρκ Ηλίας, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 6

7 Κυρίτσης Ιωάννης, Ε ικ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Ματσιώρη Στεριανή, Ε ικ. Καθηγήτρια, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζερεµές Νικόλαος, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Πα αγεωργίου Γεώργιος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τσιλίκα Κορίνα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γαλάνη Γεωργία, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζερεµές Παναγιώτης, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κουρτζίδης Σταύρος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζιουρτζιούµης Χρήστος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζιβινίκος Τρύφωνας, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Παιζάνος Ε αµεινώνδας, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κίτσου ήµητρα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γεωργούδης Γεώργιος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Βαρζάκα Χρυσαφούλα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γεώργιος Θάνος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 7

8 Ηµέρα Ώρα Συνεδρίες - Θεµατολογία Παρασκευή 10:00-10:45 Εγγραφή Συνέδρων 31/10/ :45-11:00 Καλωσόρισµα Συνέδρων Σάββατο 1/11/2014 Συνοπτικό Πρόγραµµα Συνεδρίου Αµφιθέατρο 11:00-13:00 Αµφιθέατρο 13:00-14:00 Αίθουσα 3 14:00-15:00 Αµφιθέατρο 15:00-16:30 Αµφιθέατρο 15:00-16:30 Αίθουσα 4 16:30-17:00 Αίθουσα 3 17:00-18:30 Αµφιθέατρο 17:00-18:30 Αίθουσα 4 18:30-20:00 Αµφιθέατρο 20:00-21:00 Αίθουσα 3 9:00-11:00 Αµφιθέατρο 9:00-11:00 Αίθουσα 4 11:00-11:30 Αίθουσα 3 11:30-13:30 Αµφιθέατρο 11:30-13:30 Αίθουσα 4 11:30-12:45 Αίθουσα 2 13:30-14:30 Αίθουσα 3 14:30 Αµφιθέατρο ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN ιάλειµµα (Γεύµα) ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού ΣΥΝΕ ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I ΣΥΝΕ ΡΙΑ 3: Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος ιαχείριση Αποβλήτων ιάλειµµα (καφές, αναψυκτικά) ΣΥΝΕ ΡΙΑ 4: ιαχείριση Περιβάλλοντος Παράκτια Οικοσυστήµατα ΣΥΝΕ ΡΙΑ 5: Αειφορική Ανάπτυξη Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού ΣΥΝΕ ΡΙΑ 6: Βιώσιµες Μεταφορές είπνο ΣΥΝΕ ΡΙΑ 7: Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΣΥΝΕ ΡΙΑ 8: Επιχείρηση και Περιβάλλον ιάλειµµα (καφές, αναψυκτικά) ΣΥΝΕ ΡΙΑ 9: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος II ΣΥΝΕ ΡΙΑ 10: Οικονοµία και Περιβάλλον ΣΥΝΕ ΡΙΑ 11: Αστικά Κοινά ιαχείριση ασών Γεύµα εξίωση Λήξης Συνεδρίου 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 9

10 Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Συνεδρία: 11:00-13:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Καθηγητής Γ. Χάλκος Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SYN «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οµάδα Εργασίας: Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές Ερευνητές: Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης 11:00-11:20 Οικονοµικά Κλιµατικής Αλλαγής: Παρουσίαση και συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων προγράµµατος 11SYN Παρουσίαση: Χάλκος Γ. 11:20-11:40 Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030 Παρουσίαση: Γαλάνη Γ. & Τζερεµές Π. 11:40-12:00 Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας Παρουσίαση: Κουρτζίδης Σ. & Τζιουρτζιούµης Χ. 12:00-12:20 Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης του τοµέα οδικών µεταφορών στην Ελλάδα Παρουσίαση: Kεβόρκ Η. 12:20-12:40 Μη-παραµετρική προσέγγιση για την αξιολόγηση µακροχρόνιων σεναρίων ενεργειακής πολιτικής: Η περίπτωση του Ελληνικού ενεργειακού συστήµατος Παρουσίαση: Tζερεµές Ν. 12:40-13:00 Συζήτηση 10

11 ιάλεξη: 14:00-15:00 Αµφιθέατρο ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού Ακαδηµαϊκού, Προέδρου της ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Υπάρχουν ακόµα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή; Η διάλεξη παρουσιάζει τα νεότερα ευρήµατα από την πρόσφατη Έκθεση της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, από τα οποία προκύπτει ότι τα περιθώρια σκεπτικισµού σχετικά µε την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή έχουν στενέψει σηµαντικά. Επίσης, από τις τρέχουσες έρευνες που πραγµατοποιούνται στο Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης για την Κλιµατική Αλλαγή της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι επειδή η ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, η Ελλάδα κατ εξοχήν πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των βασικών δεικτών της κλιµατικής αλλαγής και ταυτόχρονα να προετοιµάζεται για την οικονοµικότερη και προσφορότερη προσαρµογή σε αυτήν. Τα ευρήµατα της αύξησης της θερµοκρασίας (παγκοσµίως περίπου 0,8 βαθµοί στις τελευταίες δεκαετίες µε ανάλογο µέγεθος και στην Ελλάδα) καθώς και η ανακατανοµή του υδρολογικού ισοζυγίου και της συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων µε σοβαρότατες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα µέρος της θεµατολογίας που περιλαµβάνει η διάλεξη. 11

12 2 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I Καθηγητής Κ. Κατρακυλίδης 15:00-15:20 Οι δυναµικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ της ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας και των δεικτών υγείας και περιβαλλοντικής ποιότητας Πάτσικα Β., Κυρίτσης Ι. & Κατρακυλίδης Κ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15:20-15:40 Οι εκποµπές CO 2 ως παγκόσµιος δείκτης περιβαλλοντικής υποβάθµισης: Οι ιδιοµορφίες τους σε όρους αρνητικών εξωτερικών οικονοµιών Καΐκα., Μπαµπάτσου Χ., Μποέµη Ν. & Ζέρβας Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 15:40-16:00 υναµικά µοντέλα εισροών-εκροών σε περιβαλλοντικά προβλήµατα. Μια υπολογιστική προσέγγιση σε CAS λογισµικά Χάλκος Γ. & Τσιλίκα Κ. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 16:00-16:20 Ενσωµατώνοντας την ανεπιθύµητη εκροή στην συνολική αποδοτικότητα του ενεργειακού τοµέα των οικονοµικών συστηµάτων των χωρών της ΕΕ-15 Μπαµπάτσου Χ. 1, Καΐκα. 2, Αστερίου. 3 & Ζέρβας Ε. 2, 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας 2 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 3 Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 16:20-16:30 Συζήτηση 12

13 3 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος ιαχείριση Αποβλήτων Προεδρία: Καθηγητής Γ. Χάλκος 15:00-15:20 Ανάλυση κινδύνου για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων Κίτσος Χ. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας 15:20-15:40 Εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Αξιολόγησης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαµόρφωσης πολιτικών στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων Γαγλίας Α. 1, Τουρκολιάς Χ. 1 & Μοιρασγεντής Σ. 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας, 2 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, 15:40-16:00 Στατιστικά συµπεράσµατα σχετικά µε προηγµένες µεθόδους πρωτoβάθµιας αποµάκρυνσης στερεών από τα αστικά υγρά απόβλητα Ζαρίκας Β. 1 & Γκίκας Π Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ.Ε.), ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας 2 Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 16:00-16:20 Ανάλυση κόστους-οφέλους για την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων: η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας Εξάρχου Σ. 1, Τουρκολιάς Χ. 1 & Μοιρασγεντής Σ. 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας, 2 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης 16:20-16:30 Συζήτηση 13

14 4 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: ιαχείριση Περιβάλλοντος Παράκτια Οικοσυστήµατα Καθηγητής Β. Μιχαηλίδης 17:00-17:20 Επισκόπηση των µεθοδολογιών υπολογισµού αξίας των παράκτιων υγροτόπων, υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής Κουραντίδου M. & Παλάσκας. ΣΥΣΤΑ Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ασών και Περιβάλλοντος Ο.Ε. 17:20-17:40 Από τα κύτταρα στις ακτογραµµές-συµβολή της επιστήµης της Βιολογίας στην οικονοµική εκτίµηση των ανθρωπογενών επιδράσεων στα παράκτια οικοσυστήµατα και στους φυσικούς πόρους Μιχαηλίδης Β. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 17:40-18:00 Εφαρµόζοντας την πέµπτη αρχή της συστηµικής θεωρίας στο παράκτιο τουριστικό σύστηµα: Μια προοπτική ωφελειών Οικονόµου Γ., Νεοφύτου Χ. & Ματσιώρη Σ. Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 18:00-18:20 ιερεύνηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολιτών Χάλκος Γ. 1 & Ματσιώρη Σ. 2 1 Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 18:20-18:30 Συζήτηση 14

15 5 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Αειφορική Ανάπτυξη: Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού Επικ. Καθηγητής Κ. Ευαγγελινός 17:00-17:20 Μεθοδολογία για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού µε τη χρήση υναµικών Μοντέλων Τσάλης Θ. 1, Νικολάου Ι. 1, Ρουµελιώτης Σ. 2, Τζόουνς Ν. 3 & Ευαγγελινός Κ. 2 1 Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 3 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open University, UK 17:20-17:40 Μέτρηση της οικονοµικής αξίας της Αειφόρου ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού: Η Μέθοδος Rank Πλήρεις Προτιµήσεις Davila O.G. 1, Κουντούρη Φ. 2 & Παντελίδης Θ. 3 1 SOAS, University of London, UK 2 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, London School of Economics, UK 3 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 17:40-18:00 ιερευνώντας τη συνύπαρξη βιοµηχανιών και τοπικών κοινωνιών σε περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές: Η περίπτωση του Ασωπού ποταµού Ευαγγελινός Κ. 1, Jones N. 2, Ρουµελιώτης Σ. 1, Μαλέσιος Χ. 3, Προικάκη Μ. 1 & Σκουλούδης Α. 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open University 3 Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 18:00-18:20 Εµπόδια στην ανάληψη πρακτικών καθαρότερης παραγωγής: Μια έρευνα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή του Ασωπού ποταµού Σκουλούδης A. 1, Τζόουνς N. 1, Ρουµελιώτης Σ. 1, Ευαγγελινός K. 1 & Προϊκάκη M. 1 1 Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2 Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 18:20-18:30 Συζήτηση 15

16 6 η Συνεδρία: 18:30-20:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Βιώσιµες Μεταφορές Καθηγητής Β. Προφυλλίδης 18:30-18:50 Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές των µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης Προφυλλίδης Β. 1, Γ. Κωνσταντινίδης Γ. 2 & Μποτζώρης Γ. 1 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων & Μεταφορών 2 Αττικό Μετρό Α.Ε. ιεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης 18:50-19:10 Οικονοµική κρίση και επιπτώσεις στις βιώσιµες µετακινήσεις στην Ελλάδα: Ευκαιρία ή απειλή; Γαλάνης Α., Μπουραζάνης Ε., Καλτσάς Ι. & Ηλιού Ν. Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 19:10-19:30 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων και συστήµατος διαχείρισης-µίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Κοµοτηνής Κολιδάκης. 1, Γαλάνης Α. 2 & Μποτζώρης Γ. 3 1 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Κοµοτηνής 2 Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 3 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 19:30-19:50 Τηλεργασία και αλλαγή των αστικών µεταφορικών συνηθειών την περίοδο της οικονοµικής κρίσης: Έρευνα στην πόλη του Βόλου Γαλάνης A. 1, Μποτζώρης Γ. 2, Σιάπος Α. 1 & Ηλιού Ν. 1 1 Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 19:50-20:00 Συζήτηση 16

17 Σάββατο 1 Νοεµβρίου η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Επικ. Καθηγητής Ν. Τζερεµές 09:00-09:20 Τεχνοοικονοµική µελέτη συστήµατος ηλιακής ψύξης µε συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες Τσεκούρας Π. 1, Χριστοδουλάκη Ρ. 2, Τσεκούρας Γ. 1, Βαγγέλης Λαµάρης Β. 3 & Λαµάρης Π. 3 1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ, 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,Εργ. Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής 3 SOLE ΑΒΕΕ, Βιοµηχανία Ηλιακών Συσκευών 09:20-09:40 Ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτησης στρατηγικών εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Κωστάκης Ι. & Σαρδιανού Ε. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας & Οικολογίας 09:40-10:00 Εµπόδια και δράσεις διάδοσης των οικιακών συστηµάτων γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην Ελλάδα: Ένα µοντέλο ανάλυσης διατεταγµένης παλινδρόµησης Καρύτσας Σ. 1 & Κωστάκης Ι. 2 1 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ιεύθυνση ΑΠΕ, Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας 2 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας & Οικολογίας 10:00-10:20 Προσδιορισµός της ενεργειακού οφέλους στην Ελλάδα από την αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας. Σκούταρη Α., Πούπκου Α. & Ζέρβας Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 10:20-10:40 Μελέτη της ικανοποίησης πελατών: Η περίπτωση των οικιακών Φ/Σ στην Ελλάδα. Μπουλούµπασης Α. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών 10:40-11:00 Συζήτηση 17

18 8 η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Επιχείρηση και Περιβάλλον Επικ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ 09:00-09:20 Η ερµηνεία της κλιµατικής αλλαγής στις αναφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Ελληνικών τραπεζών Μπελιάς. & Κουστέλιος Α. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 09:20-09:40 Ανάλυση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την υποβολή θεµάτων µη οικονοµικού περιεχοµένου. Εφαρµογή για Ελληνικές Εταιρείες και θέµατα κλιµατικής αλλαγής Wallace J. & Stapountzi O. Environmental, Social and Governance Office, Allianz Climate Solutions 09:40-10:00 Αναπτύσσοντας ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο µέτρησης και παρουσίασης των αερίων του θερµοκηπίου για χρηµατοδοτικούς οργανισµούς Καρατζόγλου Β. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 10:00-10:20 Πρόβλεψη κινήτρων καταναλωτών στην Ελλάδα για την αγορά εθελοντικών αντισταθµισµάτων άνθρακα µέσω σύγκρισή τους µε άλλα πιστοποιηµένα προϊόντα Παπασπυρόπουλος Κ. 1, Καραχρήστος Χ. 2, Παππάς Ι. 1 & Καραµανώλης. 1,3 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ασικής Οικονοµικής, 2 Υλωρική Ε.Ε., Εταιρία Μελετών, Θεσσαλονίκη 3 Εργαστήριο ασικής ιαχειριστική και Τηλεπισκόπησης, ΑΠΘ 10:20-10:40 ηµιουργώντας αντισταθµίσµατα άνθρακα στη Μεσογειακή περιοχή από πολυετή λιβαδικά φυτά: η περίπτωση της καλλιέργειας του είδους Phalaris aquatica L Παππάς Ι.Α. 1, Παπασπυρόπουλος Κ.Γ. 1, Καραχρήστος Χ.Ν. 1,*, Καραµανώλης. 2 & Χριστοδούλου Α. 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, 1 Εργαστήριο ασικής Οικονοµικής, 2 Εργαστήριο ασικής ιαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης * Φ. Φασούλας-Ν. Μαντζιος Ε.Ε, Υλωρική, Θεσσαλονίκη 10:40-11:00 Συζήτηση 18

19 9 η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος II Καθηγητής A. Γιαννακόπουλος 11:30-11:50 Αποτελέσµατα ιάχυσης, Εξάρτηση ιαδροµής και Παραγωγική Απόδοση των Ευρωπαϊκών κλάδων Μεταφορών σε καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας Τσεκούρας K. 1, Χατζησταµούλου N. 1, Κουνετάς K. 1 & Broadstock D. 2,3,4 1 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών 2 Team for Integrated Energy & Environmental Research Studies (TIERS), Southwestern University of Finance and Economics, China; 3 Surrey Energy Economics Centre, University of Surrey, UK. 4 Invited Researcher under the Thales Research Framework. 11:50-12:10 Περιβαλλοντική Πολιτική σε ένα Υπόδειγµα Οικονοµικής Μεγέθυνσης Ωθούµενης από τη Γνώση Ψαριανός Ι.Ν. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:10-12:30 Συνεργασία και ανταγωνισµός στις πολιτικές της κλιµατικής αλλαγής: Μετριασµός Εκποµπών και Γεωµηχανική όταν οι χώρες είναι Ασύµµετρες Μανούση Β. & Ξεπαπαδέας Α. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 12:30-12:50 Έλεγχος ρυπαινουσών επιχειρήσεις: Nash και Stackelberg στρατηγικές Χάλκος Γ. & Παπαγεωργίου Γ. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:50-13:10 Αβεβαιότητα, υποκειµενικότητα και λήψη συλλογικών αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήµατα Πετράκου Ε. 1 & Γιαννακόπουλος Α. 2 1 Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2 Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 13:10-13:30 Συζήτηση 19

20 10 η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Οικονοµία και Περιβάλλον Καθηγητής Κ. Μπίθας 11:30-11:50 Οικονοµική µεγέθυνση, ενεργειακή κατανάλωση και εκποµπές CO 2 στις EU-15 σε µακροχρόνια περίοδο Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 1, Αστερίου. 2 & Ζέρβας Ε 1. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 11:50-12:10 Η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο και η µεταβλητότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς Κόλλιας Χ. & Παπαδάµου Σ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 12:10-12:30 (Από-) υλοποίηση υπό επανεξέταση. Εµπειρική ανάλυση των περιπτώσεων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Παγκόσµιας Οικονοµίας Μπίθας K. & Καληµέρης Π. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου υναµικού, Τµήµα Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο 12:30-12:50 Η Επίδραση της Ανοιχτής Οικονοµίας στη Βιώσιµη Ανάπτυξη: Μια Μακροοικονοµική Προσέγγιση Μαυραγάνη Α. 1, Bannert M. 2, Τσαγκαράκης Κ. 1 & Νικολάου Ι 1 1 Εργαστήριο Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2 KOF Swiss Economic Institute 12:50-13:10 Επιπτώσεις της Οικονοµικής Πολιτικής στην Ποιότητα του Περιβάλλοντος: Η Περίπτωση των ΗΠΑ Χάλκος Γ. & Παϊζάνος Ε. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 13:10-13:30 Συζήτηση 20

21 11 η Συνεδρία: 11:30-12:45 Αίθουσα 2 Θεµατική: Προεδρία: Αστικά Κοινά ιαχείριση ασών Επικ. Καθηγήτρια Σ. Ματσιώρη 11:30-11:50 Οι χώροι αστικού πρασίνου ως κοινά: Μελέτη περίπτωσης στην πόλη του Βόλου Αρβανιτίδης Π. & Νασιώκα Φ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 11:50-12:10 Έλεγχος του κράτους στη διαχείριση των δασών από δασοπολιτική και νοµική άποψη Βάσσιος. 1 & Λεφάκης Π. 2 1 ήµος Θεσσαλονίκης, ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τµήµα Ενεργειακού & Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ασικής Πολιτικής 12:10-12:30 Τα αστικά κοινά ως πλαίσιο ανάλυσης των δηµοτικών λαχανόκηπων: η περίπτωση της Λάρισας Αρβανιτίδης Π. 1 & Καργιώτης Ν. 2 1 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:30-12:45 Συζήτηση 21

22 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 22

23 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SYN «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οµάδα Εργασίας: Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές Ερευνητές: Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης Οικονοµικά Κλιµατικής Αλλαγής: Παρουσίαση και συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων προγράµµατος 11SYN Παρουσίαση: Γεώργιος Χάλκος Στην παρουσίαση αυτή επικεντρωνόµαστε στις διαστάσεις του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής και στις οικονοµικές συνέπειες. Αναφερόµαστε στις συνεισφορές του ερευνητικού προγράµµατος τόσο στη µεθοδολογία κατασκευής των καµπυλών κόστους ελέγχου των εκποµπών CO 2 στους υπό εξέταση τοµείς όσο και στις πολιτικές επιπτώσεις από τις εξαχθείσες καµπύλες. Προτείνεται επίσης ο κατάλληλος τρόπος χρήσης των καµπυλών αυτών από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αναφορικά µε τα πιθανά οικονοµικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής. Λέξεις Κλειδιά: Κλιµατική αλλαγή, καµπύλες κόστους ελέγχου, χρήση οικονοµικών εργαλείων. JEL Κωδικοί: Q50, Q52, Q54, Q58. 23

24 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030 Παρουσίαση: Γεωργία Γαλάνη & Παναγιώτης Τζερεµές Η µελέτη επικεντρώθηκε στην κατασκευή µακροχρόνιων σεναρίων για την µετάβαση σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους, ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς οι στόχοι αυτοί αντανακλώνται τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Το µοντέλο κατασκευάστηκε µέσω του λογισµικού Long range Energy Alternatives Planning System (LEAP), περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής προσφοράς και της ζήτησης σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις τους για τις εθνικές µακροχρόνιες πολιτικές. Συγκεκριµένα, η έρευνα µε έγινε µε ορίζοντα µέχρι το 2030 για το σύστηµα της ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τρία σενάρια δηµιουργούνται κάτω από διαφορετικές επιλογές, το baseline (το οποίο βασίζεται σε ιστορικές τάσεις), το target 2020 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που είχε τεθεί για το 2020) και το target 2030 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που είχε τεθεί για το 2030). Επιπλέον, δύο σενάρια δηµιουργούνται για το ΑΕΠ (µέτριο και αισιόδοξο). Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια σηµαντική στροφή στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2030, κάτι που πρέπει να αντιστραφεί µε λύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Λέξεις Κλειδιά: Κλιµατική αλλαγή, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ελληνικό Ενεργειακό σύστηµα, LEAP. JEL Κωδικοί: Q52, Q54. 24

25 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας Παρουσίαση: Σταύρος Κουρτζίδης & Χρ. Τζιουρτζιούµης Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατασκευή των Καµπυλών Οριακού Κόστους ελέγχου της ρύπανσης για τους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας. Για να επιτύχουµε τον σκοπό µας, παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις επιλογές καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα (Ενέργεια και Βιοµηχανία, διύλιση πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιµέντοβιοµηχανία και χαλυβουργία). Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα κόστη και την δυνατότητα µείωσης ρύπανση για κάθε µια από τις επιλογές καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα. Επίσης, παρουσιάζουµε τα κόστη για κάθε εργοστάσιο στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας. Επιπρόσθετα υπολογίζουµε το κόστος καταπολέµησης των ρύπων και παρουσιάζουµε τις πιο αποτελεσµατικές επιλογές σε επίπεδο εργοστασίων. Τέλος, κατασκευάζουµε τις Καµπύλες Οριακού Κόστους Καταπολέµησης ελέγχου της ρύπανσης. Η ανάλυση µας υποδεικνύει ένα πολλά υποσχόµενο δυναµικό για µείωση των ρύπων και µια ευρεία σειρά από αποτελεσµατικές από άποψη κόστους επιλογές καταπολέµησης των ρύπων. Λέξεις κλειδιά: Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου, ατµοσφαιρική ρύπανση, Ενέργεια, Βιοµηχανία JEL Κωδικοί: Q42, Q52, Q53. 25

Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο

3 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 3 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 24.03.2017 Αρ.Πρωτ.: 399 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ε ιχειρησιακών Ερευνών Τµήµατος Οικονοµικών Ε ιστηµών Σχολής Ανθρω ιστικών και Κοινωνικών Ε ιστηµών Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας

Εργαστήριο Ε ιχειρησιακών Ερευνών Τµήµατος Οικονοµικών Ε ιστηµών Σχολής Ανθρω ιστικών και Κοινωνικών Ε ιστηµών Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ:

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: 3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Για εγγραφές, http//:

Για εγγραφές, http//: Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι Δ Α Τ Η Σ Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Α Ι Τ Ω Ν Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν Το Ελληνο-Γαλλικό και Διεθνές Δίκτυο OBSERVATION Διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωνσαντίνος Καρτάλης Καθηγητής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελπίδα Κολοκυθά- Αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι,

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 1 Πάτρα, 20 02 2017 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην 4 η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε. Ντόνου 1, Γ. Ζαλίδης 1, A. Μαντούζα 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα LIFE Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα