2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή"

Transcript

1 Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» 11SYN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής 1

2 2

3 Περιεχόµενα Καλωσόρισµα 4 Επιτροπές Συνεδρίου 6 Συνοπτικό Πρόγραµµα Συνεδρίου 8 Πρόγραµµα Συνεδρίου 9 Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Συνεδρία: 11:00-13:00 Αµφιθέατρο 10 ιάλεξη 14:00-15:00 Αµφιθέατρο 11 2 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αµφιθέατρο 12 3 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αµφιθέατρο 14 5 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 18:30-20:00 Αµφιθέατρο 16 Σάββατο 1 Νοεµβρίου η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αµφιθέατρο 17 8 η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αίθουσα η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αµφιθέατρο η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αίθουσα η Συνεδρία: 11:30-12:45 Αίθουσα 2 21 Περιλήψεις Άρθρων 22 1 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-13:00 Αµφιθέατρο 23 ιάλεξη: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-15:00 Αµφιθέατρο 28 2 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-16:30 Αµφιθέατρο 29 3 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-16:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-18:30 Αµφιθέατρο 37 5 η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :00-18:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου :30-20:00 Αµφιθέατρο 45 7 η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :00-11:00 Αµφιθέατρο 49 8 η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :00-11:00 Αίθουσα η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-13:30 Αµφιθέατρο η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-13:30 Αίθουσα η Συνεδρία: Σάββατο 1 Νοεµβρίου :30-12:45 Αίθουσα 2 69 Κατάλογος Συµµετεχόντων 72 Συµµετέχοντες Φορείς Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα 73 Συµµετέχοντες Ακαδηµαϊκοί και Ερευνητές 75 3

4 Καλωσόρισµα Αγαπητοί Προσκεκληµένοι, συνάδελφοι και φοιτητές, Εκ µέρους της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω στο Βόλο για το 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή» που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και του έργου µε τίτλο «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις Μαρτίου 2014, το 2 ο Συνέδριο αποσκοπεί στο να επικεντρωθεί εκ νέου στα βασικά θέµατα που απασχολούν σήµερα την Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος µε έµφαση στην Κλιµατική Αλλαγή και στις πολιτικές επίλυσης του προβλήµατος σε επίπεδο Ελλάδος αλλά και παγκοσµίως. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών άµεσα συνδεδεµένων µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και των άλλων σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συνεισφέρουν και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών και της ενασχόλησής του στο ερευνητικό έργο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8-118) µε τη δηµιουργία σεναρίων για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2030 στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας για τη χώρα µας. Παράλληλα οι πολιτικές ελέγχου των αερίων αυτών ρύπων και οι πολιτικές επιπτώσεις των εµπειρικών ευρηµάτων παρουσιάζονται στο συνέδριο αυτό και ολοκληρώνουν τις χρήσιµες ανταλλαγές ιδεών και εµπειριών όπως αυτές ανέκυψαν µε το πέρας του 1 ου Συνεδρίου. Και σε αυτό το συνέδριο το πρόγραµµα περιλαµβάνει 11 συνεδρίες που θα λάβουν χώρα στις αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Οι 11 θεµατικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αφορούν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8-118), τη χρήση Ποσοτικών Μεθόδων Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (δύο συνεδρίες µε Οικονοµετρικές - Μαθηµατικές Εφαρµογές και Θεωρία Παιγνίων), την Οικονοµική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος και τη ιαχείριση Αποβλήτων, τη ιαχείριση Περιβάλλοντος και τα Παράκτια Οικοσυστήµατα, την Αειφορική Ανάπτυξη και τη µελέτη περίπτωσης του Ασωπού, τις Βιώσιµες Μεταφορές, την Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις Ανανεώσιµες Πηγές, την Επιχείρηση, την Οικονοµία και το Περιβάλλον, και τα Αστικά Κοινά και τη ιαχείριση ασών. 4

5 Επίσης έχουµε τη τιµή να φιλοξενούµε τον Ακαδηµαϊκό και Πρόεδρο της ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό του οποίου η διάλεξη θα επικεντρωθεί στα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή µε την παρουσίαση µιας σειράς ευρηµάτων και διαπιστώσεων πάνω στις κλιµατικές αλλαγές, την ανακατανοµή του υδρολογικού ισοζυγίου και τη συχνή εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων µε τις ανάλογες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Κλείνοντας την εισαγωγική αυτή οµιλία, σας εύχοµαι µια εποικοδοµητική συµµετοχή και παρακολούθηση του Συνεδρίου µε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των συµµετεχόντων αλλά και κατ επέκταση της Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο. Ας µείνουµε λοιπόν προσανατολισµένοι και ενηµερωµένοι όσο το δυνατόν περισσότερο στην αειφορική ανάπτυξη που θα διέπεται από την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα. Γεώργιος Χάλκος Ε ιστηµονικός Υ εύθυνος Συνεδρίου Καθηγητής Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων ιευθυντής Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών 5

6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Βαφείδης ηµήτριος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γιαννακό ουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών ιακουλάκη ανάη, Καθηγήτρια ΕΜΠ ονάτος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αθηνών Ζερεφός Χρήστος, Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Κατρακυλίδης Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Κοκκώσης Χάρης, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κούγκολος Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Μάττας Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Μαυράκης ηµήτριος, Καθηγητής, ΚΕΠΑ Πανε ιστήµιο Αθηνών Μ ίθας Κων/νος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε ιστήµιο Ξε α αδέας Αναστάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Μακεδονίας Σκούρτος Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αιγαίου Τσιώνας Ευθύµιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκό ειο Πανε ιστήµιο Χριστό ουλος ηµήτριος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε ιστήµιο Καµ άς Αθανάσιος, Ανα. Καθηγητής, Γεω ονικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Κοντογιάννη Αρετή, Ανα. Καθηγήτρια, Πανε ιστήµιο υτικής Μακεδονίας Κουντούρη Φοίβη, Ανα. Καθηγήτρια, Οικονοµικό Πανε ιστήµιο Αθηνών Ευαγγελινός Κων/νος, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Αιγαίου Κεβόρκ Ηλίας, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 6

7 Κυρίτσης Ιωάννης, Ε ικ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Ματσιώρη Στεριανή, Ε ικ. Καθηγήτρια, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζερεµές Νικόλαος, Ε ικ. Καθηγητής, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Πα αγεωργίου Γεώργιος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τσιλίκα Κορίνα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γαλάνη Γεωργία, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζερεµές Παναγιώτης, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κουρτζίδης Σταύρος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζιουρτζιούµης Χρήστος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τζιβινίκος Τρύφωνας, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Παιζάνος Ε αµεινώνδας, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Κίτσου ήµητρα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Γεωργούδης Γεώργιος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Βαρζάκα Χρυσαφούλα, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γεώργιος Θάνος, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας 7

8 Ηµέρα Ώρα Συνεδρίες - Θεµατολογία Παρασκευή 10:00-10:45 Εγγραφή Συνέδρων 31/10/ :45-11:00 Καλωσόρισµα Συνέδρων Σάββατο 1/11/2014 Συνοπτικό Πρόγραµµα Συνεδρίου Αµφιθέατρο 11:00-13:00 Αµφιθέατρο 13:00-14:00 Αίθουσα 3 14:00-15:00 Αµφιθέατρο 15:00-16:30 Αµφιθέατρο 15:00-16:30 Αίθουσα 4 16:30-17:00 Αίθουσα 3 17:00-18:30 Αµφιθέατρο 17:00-18:30 Αίθουσα 4 18:30-20:00 Αµφιθέατρο 20:00-21:00 Αίθουσα 3 9:00-11:00 Αµφιθέατρο 9:00-11:00 Αίθουσα 4 11:00-11:30 Αίθουσα 3 11:30-13:30 Αµφιθέατρο 11:30-13:30 Αίθουσα 4 11:30-12:45 Αίθουσα 2 13:30-14:30 Αίθουσα 3 14:30 Αµφιθέατρο ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN ιάλειµµα (Γεύµα) ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού ΣΥΝΕ ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I ΣΥΝΕ ΡΙΑ 3: Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος ιαχείριση Αποβλήτων ιάλειµµα (καφές, αναψυκτικά) ΣΥΝΕ ΡΙΑ 4: ιαχείριση Περιβάλλοντος Παράκτια Οικοσυστήµατα ΣΥΝΕ ΡΙΑ 5: Αειφορική Ανάπτυξη Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού ΣΥΝΕ ΡΙΑ 6: Βιώσιµες Μεταφορές είπνο ΣΥΝΕ ΡΙΑ 7: Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΣΥΝΕ ΡΙΑ 8: Επιχείρηση και Περιβάλλον ιάλειµµα (καφές, αναψυκτικά) ΣΥΝΕ ΡΙΑ 9: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος II ΣΥΝΕ ΡΙΑ 10: Οικονοµία και Περιβάλλον ΣΥΝΕ ΡΙΑ 11: Αστικά Κοινά ιαχείριση ασών Γεύµα εξίωση Λήξης Συνεδρίου 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 9

10 Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Συνεδρία: 11:00-13:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Καθηγητής Γ. Χάλκος Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SYN «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οµάδα Εργασίας: Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές Ερευνητές: Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης 11:00-11:20 Οικονοµικά Κλιµατικής Αλλαγής: Παρουσίαση και συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων προγράµµατος 11SYN Παρουσίαση: Χάλκος Γ. 11:20-11:40 Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030 Παρουσίαση: Γαλάνη Γ. & Τζερεµές Π. 11:40-12:00 Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας Παρουσίαση: Κουρτζίδης Σ. & Τζιουρτζιούµης Χ. 12:00-12:20 Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης του τοµέα οδικών µεταφορών στην Ελλάδα Παρουσίαση: Kεβόρκ Η. 12:20-12:40 Μη-παραµετρική προσέγγιση για την αξιολόγηση µακροχρόνιων σεναρίων ενεργειακής πολιτικής: Η περίπτωση του Ελληνικού ενεργειακού συστήµατος Παρουσίαση: Tζερεµές Ν. 12:40-13:00 Συζήτηση 10

11 ιάλεξη: 14:00-15:00 Αµφιθέατρο ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού Ακαδηµαϊκού, Προέδρου της ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος Υπάρχουν ακόµα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή; Η διάλεξη παρουσιάζει τα νεότερα ευρήµατα από την πρόσφατη Έκθεση της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, από τα οποία προκύπτει ότι τα περιθώρια σκεπτικισµού σχετικά µε την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή έχουν στενέψει σηµαντικά. Επίσης, από τις τρέχουσες έρευνες που πραγµατοποιούνται στο Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης για την Κλιµατική Αλλαγή της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι επειδή η ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, η Ελλάδα κατ εξοχήν πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των βασικών δεικτών της κλιµατικής αλλαγής και ταυτόχρονα να προετοιµάζεται για την οικονοµικότερη και προσφορότερη προσαρµογή σε αυτήν. Τα ευρήµατα της αύξησης της θερµοκρασίας (παγκοσµίως περίπου 0,8 βαθµοί στις τελευταίες δεκαετίες µε ανάλογο µέγεθος και στην Ελλάδα) καθώς και η ανακατανοµή του υδρολογικού ισοζυγίου και της συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων µε σοβαρότατες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα µέρος της θεµατολογίας που περιλαµβάνει η διάλεξη. 11

12 2 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I Καθηγητής Κ. Κατρακυλίδης 15:00-15:20 Οι δυναµικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ της ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας και των δεικτών υγείας και περιβαλλοντικής ποιότητας Πάτσικα Β., Κυρίτσης Ι. & Κατρακυλίδης Κ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15:20-15:40 Οι εκποµπές CO 2 ως παγκόσµιος δείκτης περιβαλλοντικής υποβάθµισης: Οι ιδιοµορφίες τους σε όρους αρνητικών εξωτερικών οικονοµιών Καΐκα., Μπαµπάτσου Χ., Μποέµη Ν. & Ζέρβας Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 15:40-16:00 υναµικά µοντέλα εισροών-εκροών σε περιβαλλοντικά προβλήµατα. Μια υπολογιστική προσέγγιση σε CAS λογισµικά Χάλκος Γ. & Τσιλίκα Κ. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 16:00-16:20 Ενσωµατώνοντας την ανεπιθύµητη εκροή στην συνολική αποδοτικότητα του ενεργειακού τοµέα των οικονοµικών συστηµάτων των χωρών της ΕΕ-15 Μπαµπάτσου Χ. 1, Καΐκα. 2, Αστερίου. 3 & Ζέρβας Ε. 2, 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας 2 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 3 Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 16:20-16:30 Συζήτηση 12

13 3 η Συνεδρία: 15:00-16:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος ιαχείριση Αποβλήτων Προεδρία: Καθηγητής Γ. Χάλκος 15:00-15:20 Ανάλυση κινδύνου για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων Κίτσος Χ. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας 15:20-15:40 Εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Αξιολόγησης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαµόρφωσης πολιτικών στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων Γαγλίας Α. 1, Τουρκολιάς Χ. 1 & Μοιρασγεντής Σ. 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας, 2 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, 15:40-16:00 Στατιστικά συµπεράσµατα σχετικά µε προηγµένες µεθόδους πρωτoβάθµιας αποµάκρυνσης στερεών από τα αστικά υγρά απόβλητα Ζαρίκας Β. 1 & Γκίκας Π Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ.Ε.), ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας 2 Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 16:00-16:20 Ανάλυση κόστους-οφέλους για την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων: η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας Εξάρχου Σ. 1, Τουρκολιάς Χ. 1 & Μοιρασγεντής Σ. 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας, 2 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης 16:20-16:30 Συζήτηση 13

14 4 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: ιαχείριση Περιβάλλοντος Παράκτια Οικοσυστήµατα Καθηγητής Β. Μιχαηλίδης 17:00-17:20 Επισκόπηση των µεθοδολογιών υπολογισµού αξίας των παράκτιων υγροτόπων, υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής Κουραντίδου M. & Παλάσκας. ΣΥΣΤΑ Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ασών και Περιβάλλοντος Ο.Ε. 17:20-17:40 Από τα κύτταρα στις ακτογραµµές-συµβολή της επιστήµης της Βιολογίας στην οικονοµική εκτίµηση των ανθρωπογενών επιδράσεων στα παράκτια οικοσυστήµατα και στους φυσικούς πόρους Μιχαηλίδης Β. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 17:40-18:00 Εφαρµόζοντας την πέµπτη αρχή της συστηµικής θεωρίας στο παράκτιο τουριστικό σύστηµα: Μια προοπτική ωφελειών Οικονόµου Γ., Νεοφύτου Χ. & Ματσιώρη Σ. Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 18:00-18:20 ιερεύνηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολιτών Χάλκος Γ. 1 & Ματσιώρη Σ. 2 1 Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 18:20-18:30 Συζήτηση 14

15 5 η Συνεδρία: 17:00-18:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Αειφορική Ανάπτυξη: Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού Επικ. Καθηγητής Κ. Ευαγγελινός 17:00-17:20 Μεθοδολογία για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού µε τη χρήση υναµικών Μοντέλων Τσάλης Θ. 1, Νικολάου Ι. 1, Ρουµελιώτης Σ. 2, Τζόουνς Ν. 3 & Ευαγγελινός Κ. 2 1 Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 3 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open University, UK 17:20-17:40 Μέτρηση της οικονοµικής αξίας της Αειφόρου ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού: Η Μέθοδος Rank Πλήρεις Προτιµήσεις Davila O.G. 1, Κουντούρη Φ. 2 & Παντελίδης Θ. 3 1 SOAS, University of London, UK 2 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, London School of Economics, UK 3 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 17:40-18:00 ιερευνώντας τη συνύπαρξη βιοµηχανιών και τοπικών κοινωνιών σε περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές: Η περίπτωση του Ασωπού ποταµού Ευαγγελινός Κ. 1, Jones N. 2, Ρουµελιώτης Σ. 1, Μαλέσιος Χ. 3, Προικάκη Μ. 1 & Σκουλούδης Α. 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2 Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open University 3 Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 18:00-18:20 Εµπόδια στην ανάληψη πρακτικών καθαρότερης παραγωγής: Μια έρευνα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή του Ασωπού ποταµού Σκουλούδης A. 1, Τζόουνς N. 1, Ρουµελιώτης Σ. 1, Ευαγγελινός K. 1 & Προϊκάκη M. 1 1 Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 2 Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 18:20-18:30 Συζήτηση 15

16 6 η Συνεδρία: 18:30-20:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Βιώσιµες Μεταφορές Καθηγητής Β. Προφυλλίδης 18:30-18:50 Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές των µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης Προφυλλίδης Β. 1, Γ. Κωνσταντινίδης Γ. 2 & Μποτζώρης Γ. 1 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων & Μεταφορών 2 Αττικό Μετρό Α.Ε. ιεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης 18:50-19:10 Οικονοµική κρίση και επιπτώσεις στις βιώσιµες µετακινήσεις στην Ελλάδα: Ευκαιρία ή απειλή; Γαλάνης Α., Μπουραζάνης Ε., Καλτσάς Ι. & Ηλιού Ν. Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 19:10-19:30 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων και συστήµατος διαχείρισης-µίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Κοµοτηνής Κολιδάκης. 1, Γαλάνης Α. 2 & Μποτζώρης Γ. 3 1 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Κοµοτηνής 2 Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 3 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 19:30-19:50 Τηλεργασία και αλλαγή των αστικών µεταφορικών συνηθειών την περίοδο της οικονοµικής κρίσης: Έρευνα στην πόλη του Βόλου Γαλάνης A. 1, Μποτζώρης Γ. 2, Σιάπος Α. 1 & Ηλιού Ν. 1 1 Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 19:50-20:00 Συζήτηση 16

17 Σάββατο 1 Νοεµβρίου η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Εξοικονόµηση Ενέργειας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Επικ. Καθηγητής Ν. Τζερεµές 09:00-09:20 Τεχνοοικονοµική µελέτη συστήµατος ηλιακής ψύξης µε συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες Τσεκούρας Π. 1, Χριστοδουλάκη Ρ. 2, Τσεκούρας Γ. 1, Βαγγέλης Λαµάρης Β. 3 & Λαµάρης Π. 3 1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ, 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,Εργ. Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής 3 SOLE ΑΒΕΕ, Βιοµηχανία Ηλιακών Συσκευών 09:20-09:40 Ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτησης στρατηγικών εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Κωστάκης Ι. & Σαρδιανού Ε. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας & Οικολογίας 09:40-10:00 Εµπόδια και δράσεις διάδοσης των οικιακών συστηµάτων γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην Ελλάδα: Ένα µοντέλο ανάλυσης διατεταγµένης παλινδρόµησης Καρύτσας Σ. 1 & Κωστάκης Ι. 2 1 Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ιεύθυνση ΑΠΕ, Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας 2 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας & Οικολογίας 10:00-10:20 Προσδιορισµός της ενεργειακού οφέλους στην Ελλάδα από την αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας. Σκούταρη Α., Πούπκου Α. & Ζέρβας Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 10:20-10:40 Μελέτη της ικανοποίησης πελατών: Η περίπτωση των οικιακών Φ/Σ στην Ελλάδα. Μπουλούµπασης Α. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων Οικονοµικών 10:40-11:00 Συζήτηση 17

18 8 η Συνεδρία: 09:00-11:00 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Επιχείρηση και Περιβάλλον Επικ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ 09:00-09:20 Η ερµηνεία της κλιµατικής αλλαγής στις αναφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Ελληνικών τραπεζών Μπελιάς. & Κουστέλιος Α. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 09:20-09:40 Ανάλυση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την υποβολή θεµάτων µη οικονοµικού περιεχοµένου. Εφαρµογή για Ελληνικές Εταιρείες και θέµατα κλιµατικής αλλαγής Wallace J. & Stapountzi O. Environmental, Social and Governance Office, Allianz Climate Solutions 09:40-10:00 Αναπτύσσοντας ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο µέτρησης και παρουσίασης των αερίων του θερµοκηπίου για χρηµατοδοτικούς οργανισµούς Καρατζόγλου Β. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 10:00-10:20 Πρόβλεψη κινήτρων καταναλωτών στην Ελλάδα για την αγορά εθελοντικών αντισταθµισµάτων άνθρακα µέσω σύγκρισή τους µε άλλα πιστοποιηµένα προϊόντα Παπασπυρόπουλος Κ. 1, Καραχρήστος Χ. 2, Παππάς Ι. 1 & Καραµανώλης. 1,3 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ασικής Οικονοµικής, 2 Υλωρική Ε.Ε., Εταιρία Μελετών, Θεσσαλονίκη 3 Εργαστήριο ασικής ιαχειριστική και Τηλεπισκόπησης, ΑΠΘ 10:20-10:40 ηµιουργώντας αντισταθµίσµατα άνθρακα στη Μεσογειακή περιοχή από πολυετή λιβαδικά φυτά: η περίπτωση της καλλιέργειας του είδους Phalaris aquatica L Παππάς Ι.Α. 1, Παπασπυρόπουλος Κ.Γ. 1, Καραχρήστος Χ.Ν. 1,*, Καραµανώλης. 2 & Χριστοδούλου Α. 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, 1 Εργαστήριο ασικής Οικονοµικής, 2 Εργαστήριο ασικής ιαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης * Φ. Φασούλας-Ν. Μαντζιος Ε.Ε, Υλωρική, Θεσσαλονίκη 10:40-11:00 Συζήτηση 18

19 9 η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αµφιθέατρο Θεµατική: Προεδρία: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος II Καθηγητής A. Γιαννακόπουλος 11:30-11:50 Αποτελέσµατα ιάχυσης, Εξάρτηση ιαδροµής και Παραγωγική Απόδοση των Ευρωπαϊκών κλάδων Μεταφορών σε καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας Τσεκούρας K. 1, Χατζησταµούλου N. 1, Κουνετάς K. 1 & Broadstock D. 2,3,4 1 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών 2 Team for Integrated Energy & Environmental Research Studies (TIERS), Southwestern University of Finance and Economics, China; 3 Surrey Energy Economics Centre, University of Surrey, UK. 4 Invited Researcher under the Thales Research Framework. 11:50-12:10 Περιβαλλοντική Πολιτική σε ένα Υπόδειγµα Οικονοµικής Μεγέθυνσης Ωθούµενης από τη Γνώση Ψαριανός Ι.Ν. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:10-12:30 Συνεργασία και ανταγωνισµός στις πολιτικές της κλιµατικής αλλαγής: Μετριασµός Εκποµπών και Γεωµηχανική όταν οι χώρες είναι Ασύµµετρες Μανούση Β. & Ξεπαπαδέας Α. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 12:30-12:50 Έλεγχος ρυπαινουσών επιχειρήσεις: Nash και Stackelberg στρατηγικές Χάλκος Γ. & Παπαγεωργίου Γ. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:50-13:10 Αβεβαιότητα, υποκειµενικότητα και λήψη συλλογικών αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήµατα Πετράκου Ε. 1 & Γιαννακόπουλος Α. 2 1 Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 2 Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 13:10-13:30 Συζήτηση 19

20 10 η Συνεδρία: 11:30-13:30 Αίθουσα 4 Θεµατική: Προεδρία: Οικονοµία και Περιβάλλον Καθηγητής Κ. Μπίθας 11:30-11:50 Οικονοµική µεγέθυνση, ενεργειακή κατανάλωση και εκποµπές CO 2 στις EU-15 σε µακροχρόνια περίοδο Καΐκα. 1, Μπαµπάτσου Χ. 1, Αστερίου. 2 & Ζέρβας Ε 1. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 11:50-12:10 Η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο και η µεταβλητότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς Κόλλιας Χ. & Παπαδάµου Σ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 12:10-12:30 (Από-) υλοποίηση υπό επανεξέταση. Εµπειρική ανάλυση των περιπτώσεων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Παγκόσµιας Οικονοµίας Μπίθας K. & Καληµέρης Π. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου υναµικού, Τµήµα Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο 12:30-12:50 Η Επίδραση της Ανοιχτής Οικονοµίας στη Βιώσιµη Ανάπτυξη: Μια Μακροοικονοµική Προσέγγιση Μαυραγάνη Α. 1, Bannert M. 2, Τσαγκαράκης Κ. 1 & Νικολάου Ι 1 1 Εργαστήριο Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2 KOF Swiss Economic Institute 12:50-13:10 Επιπτώσεις της Οικονοµικής Πολιτικής στην Ποιότητα του Περιβάλλοντος: Η Περίπτωση των ΗΠΑ Χάλκος Γ. & Παϊζάνος Ε. Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 13:10-13:30 Συζήτηση 20

21 11 η Συνεδρία: 11:30-12:45 Αίθουσα 2 Θεµατική: Προεδρία: Αστικά Κοινά ιαχείριση ασών Επικ. Καθηγήτρια Σ. Ματσιώρη 11:30-11:50 Οι χώροι αστικού πρασίνου ως κοινά: Μελέτη περίπτωσης στην πόλη του Βόλου Αρβανιτίδης Π. & Νασιώκα Φ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 11:50-12:10 Έλεγχος του κράτους στη διαχείριση των δασών από δασοπολιτική και νοµική άποψη Βάσσιος. 1 & Λεφάκης Π. 2 1 ήµος Θεσσαλονίκης, ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τµήµα Ενεργειακού & Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ασικής Πολιτικής 12:10-12:30 Τα αστικά κοινά ως πλαίσιο ανάλυσης των δηµοτικών λαχανόκηπων: η περίπτωση της Λάρισας Αρβανιτίδης Π. 1 & Καργιώτης Ν. 2 1 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 12:30-12:45 Συζήτηση 21

22 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 22

23 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SYN «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα». Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οµάδα Εργασίας: Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος), Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές Ερευνητές: Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης Οικονοµικά Κλιµατικής Αλλαγής: Παρουσίαση και συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων προγράµµατος 11SYN Παρουσίαση: Γεώργιος Χάλκος Στην παρουσίαση αυτή επικεντρωνόµαστε στις διαστάσεις του προβλήµατος της κλιµατικής αλλαγής και στις οικονοµικές συνέπειες. Αναφερόµαστε στις συνεισφορές του ερευνητικού προγράµµατος τόσο στη µεθοδολογία κατασκευής των καµπυλών κόστους ελέγχου των εκποµπών CO 2 στους υπό εξέταση τοµείς όσο και στις πολιτικές επιπτώσεις από τις εξαχθείσες καµπύλες. Προτείνεται επίσης ο κατάλληλος τρόπος χρήσης των καµπυλών αυτών από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αναφορικά µε τα πιθανά οικονοµικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής. Λέξεις Κλειδιά: Κλιµατική αλλαγή, καµπύλες κόστους ελέγχου, χρήση οικονοµικών εργαλείων. JEL Κωδικοί: Q50, Q52, Q54, Q58. 23

24 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030 Παρουσίαση: Γεωργία Γαλάνη & Παναγιώτης Τζερεµές Η µελέτη επικεντρώθηκε στην κατασκευή µακροχρόνιων σεναρίων για την µετάβαση σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους, ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς οι στόχοι αυτοί αντανακλώνται τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Το µοντέλο κατασκευάστηκε µέσω του λογισµικού Long range Energy Alternatives Planning System (LEAP), περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής προσφοράς και της ζήτησης σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις τους για τις εθνικές µακροχρόνιες πολιτικές. Συγκεκριµένα, η έρευνα µε έγινε µε ορίζοντα µέχρι το 2030 για το σύστηµα της ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τρία σενάρια δηµιουργούνται κάτω από διαφορετικές επιλογές, το baseline (το οποίο βασίζεται σε ιστορικές τάσεις), το target 2020 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που είχε τεθεί για το 2020) και το target 2030 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που είχε τεθεί για το 2030). Επιπλέον, δύο σενάρια δηµιουργούνται για το ΑΕΠ (µέτριο και αισιόδοξο). Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια σηµαντική στροφή στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2030, κάτι που πρέπει να αντιστραφεί µε λύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Λέξεις Κλειδιά: Κλιµατική αλλαγή, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ελληνικό Ενεργειακό σύστηµα, LEAP. JEL Κωδικοί: Q52, Q54. 24

25 ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας Παρουσίαση: Σταύρος Κουρτζίδης & Χρ. Τζιουρτζιούµης Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατασκευή των Καµπυλών Οριακού Κόστους ελέγχου της ρύπανσης για τους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας. Για να επιτύχουµε τον σκοπό µας, παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις επιλογές καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα (Ενέργεια και Βιοµηχανία, διύλιση πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιµέντοβιοµηχανία και χαλυβουργία). Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα κόστη και την δυνατότητα µείωσης ρύπανση για κάθε µια από τις επιλογές καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα. Επίσης, παρουσιάζουµε τα κόστη για κάθε εργοστάσιο στους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας. Επιπρόσθετα υπολογίζουµε το κόστος καταπολέµησης των ρύπων και παρουσιάζουµε τις πιο αποτελεσµατικές επιλογές σε επίπεδο εργοστασίων. Τέλος, κατασκευάζουµε τις Καµπύλες Οριακού Κόστους Καταπολέµησης ελέγχου της ρύπανσης. Η ανάλυση µας υποδεικνύει ένα πολλά υποσχόµενο δυναµικό για µείωση των ρύπων και µια ευρεία σειρά από αποτελεσµατικές από άποψη κόστους επιλογές καταπολέµησης των ρύπων. Λέξεις κλειδιά: Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου, ατµοσφαιρική ρύπανση, Ενέργεια, Βιοµηχανία JEL Κωδικοί: Q42, Q52, Q53. 25

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο

ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣτρατηγικήΑξιολόγηση ΑνάπτυξηςΑ/ΠστηΛήμνο Γνωµοδότηση επί της προτεινόµενης επένδυσης Α/Π του οµίλου Ρόκκα στη Λήµνο ΛΗΜΝΟΣ, Ιούλιος 2012 Ηοµάδα εργασίας Καθ. Τρούµπης Ανδρέας, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ : Τοπικές Λύσεις και Προτάσεις ίκτυο Μεσόγειος SOS Θεσσαλονίκη, 3-2-2010 Πόλεις του µέλλοντος Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρµογή τους στις κλιµατικές αλλαγές και στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ:

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πέμπτη 14 Παρασκευή 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα