ξξ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξξ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξξ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα νέα εργαλεία της δηµοσιογραφίας Θεσσαλονίκη 27 Νοεµβρίου 2014 Συνέδριο ενδυνάµωσης δεξιοτήτων Με την υποστήριξη του Προγράµµατος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2 Ευρωπαϊκό έργο Media Hackers: Κάνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες πλεονέκτηµα για τους δηµοσιογράφους Copyright 2014 Media Hackers Consortium All rights reserved Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Απαγορεύεται, άνευ γραπτής αδείας του εκδότη, η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου. Παραγωγή & Επιµέλεια: ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH Α.Ε.

3 περιεχόµενα 1. Ευρωπαϊκό έργο Μedia Hackers Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα του Media Hackers Ενδιαφέροντα Στοιχεία Ατζέντα Συνεδρίου Media Hackers Οµιλητές Συνεδρίου Τοποθετήσεις / Άρθρα Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) 13 Anna McKane / European Journalism Training Association (EJTA) 13 Κυριάκος Λίγκας / Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. 14 Αιµίλιος Καραµανλής/ Κοιν.Σ.Επ Knowl για την Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση Δηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Ενηµέρωσης - Σκέψεις και απόψεις από τους ανθρώπους του χώρου Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ειδικό Αφιέρωµα: Η Ελλάδα γιορτάζει την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WED) Σηµειώσεις... 21

4 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ 1 Ευρωπαϊκό Έργο Media Hackers Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο χώρος της δηµοσιογραφίας και το επάγγελµα του δηµοσιογράφου αλλάζουν ριζικά και µε γοργούς ρυθµούς. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και το σύγχρονο µάρκετινγκ αλλάζουν το τοπίο της δηµοσιογραφίας τόσο βαθιά, όσο κάποτε ο τηλέγραφος και η τηλεόραση. Σήµερα, οι δηµοσιογράφοι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ενηµέρωσης και επικοινωνίας που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο, το οποίο απαιτεί από αυτούς να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες και να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα πολλαπλές πλατφόρµες παραγωγής και τα νέα εργαλεία επικοινωνίας που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, τα εργαλεία των νέων µέσων ενηµέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει σηµαντικά τον καθηµερινό τρόπο επικοινωνίας. Τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης δίνουν πλέον τη θέση τους στις καινοτόµες δυνατότητες των νέων µέσων. Οι δηµοσιογράφοι πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και προκλήσεις ενός επαγγέλµατος που αλλάζει. Θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν ισότιµα στον ψηφιακό κόσµο. Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των δηµοσιογράφων είναι ζωτικής σηµασίας, όχι µόνο για τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, αλλά κυρίως για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από την ψηφιακή επανάσταση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Υπάρχει πραγµατική ανάγκη να ξεπεραστούν τα όρια της παραδοσιακής δηµοσιογραφίας και να δηµιουργηθούν προγράµµατα βασικής τεχνικής κατάρτισης σε πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρµες. Ωστόσο, η επαγγελµατική κατάρτιση στο χώρο της δηµοσιογραφίας στην Ευρώπη διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπολείπεται των αναγκών και προσδοκιών. Το ευρωπαϊκό έργο Media Hackers ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στο δυναµικό πεδίο των ΜΜΕ µε στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των δηµοσιογράφων που εργάζονται σε όλους τους τοµείς της ενηµέρωσης. Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µια καινοτόµος διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα για νέες δεξιότητες σχετικές µε τα µέσα ενηµέρωσης. 4

5 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ /mediahackers /MediaHackersEU Μετά από τον εντοπισµό και την ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης και υφιστάµενων προγραµµάτων κατάρτισης στην Ευρώπη, οι εταίροι της κοινοπραξίας του Media Hackers κατέγραψαν τη σηµερινή κατάσταση και σκιαγράφησαν τις σηµαντικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των δηµοσιογράφων. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν επτά θεµατικές ενότητες για εκπαίδευση και κατάρτιση: Ψηφιακή Φωτογραφία & Επεξεργασία Εικόνας Πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης Σύνταξη Κειµένων στο Διαδίκτυο Ψηφιακή Αφήγηση Ψηφιακή Ιδιοκτησία & Ασφάλεια Ψηφιακή Παραγωγή & Επεξεργασία Ήχου Δηµοσιογραφία Δεδοµένων & crowdsourcing Κατά αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο τρόπο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του τοµέα, καθώς εξασφαλίστηκε εξαρχής η ενεργός συµµετοχή των επαγγελµατιών του χώρου. Πέραν τούτου, σηµαντική παράµετρος στη φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, ήταν η συµµετοχή επαγγελµατιών στα µέσα επικοινωνίας στην πιλοτική δοκιµή του προγράµµατος στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερµανία και τη Ρουµανία. Με αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά του στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των υπηρεσιών στον τοµέα των ΜΜΕ. Με τον τίτλο «Κατάρτιση - Τεχνολογία - Επιχειρηµατικότητα Τα νέα εργαλεία της δηµοσιογραφίας» το Συνέδριο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έργου έρχεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της κοινοπραξίας του Media Hackers. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται: µία γρήγορη επισκόπηση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρµας του Media Hackers, οι βασικές θεµατικές του συνεδρίου και το προφίλ των οµιλητών, καθώς και άρθρα, σκέψεις και απόψεις σχετικά µε τη δηµοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Ενηµέρωσης. 5

6 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ 2 Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα του Media Hackers Η διαδικτυακή πλατφόρµα του Media Hackers προσφέρεται δωρεάν και παρέχει βασικές και ουσιαστικές πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται! Μπορείτε να την επισκεφθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: Η πλατφόρµα έχει δηµιουργηθεί για να προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και δεξιότητες. Έτσι, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε δηµοσιογράφους, αλλά είναι ανοιχτή σε όποιον τον ενδιαφέρει η ηλεκτρονική δηµοσιογραφία, ή απλά η δηµιουργία ενός blog ή άλλων µορφών διαδικτυακής δηµοσιογραφίας. Μια σειρά από επτά εκπαιδευτικές ενότητες καλύπτει τις βασικές πτυχές και τα ψηφιακά εργαλεία που απαιτούνται για την ενίσχυση και ενδυνάµωση των ψηφιακών σας δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο εργάζεστε. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι εξής: Ψηφιακή φωτογραφία & επεξεργασία εικόνας Η οπτική διάσταση και η χρήση της εικόνας αποτελούν ένα όλο και πιο σηµαντικό εργαλείο για την προσέλκυση αναγνωστών - πρόκειται για το βασικό ερέθισµα, την προτροπή για να κάνει 'κλικ' ο επισκέπτης. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις αρχές της ψηφιακής φωτογραφίας και της επεξεργασίας εικόνας, εξηγεί τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται ο φωτογραφικός εξοπλισµός. Εδώ µπορείτε λοιπόν να µάθετε περισσότερα για τον κατάλληλο εξοπλισµό που θα χρειαστείτε, καθώς και τις πιο σηµαντικές online πλατφόρµες που µπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε το αναγνωστικό σας κοινό και να κάνετε τη δουλειά σας πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα. 6 Πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης Το Facebook και το Twitter αποτελούν ήδη ένα µεγάλο µέρος της «ψηφιακής µας ζωής». Εκατοµµύρια ανθρώπων διατηρούν λογαριασµούς, ενηµερώνονται, και δηµοσιεύουν τακτικά πλήθος πληροφοριών. Όµως, πώς µπορείτε να επωφεληθείτε ως δηµοσιογράφοι από τις κοινωνικές πλατφόρµες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης; Πώς µπορεί το Facebook ή το Twitter (καθώς και άλλες πλατφόρµες κοινωνικών µέσων δικτύωσης) να υποστηρίξουν το έργο ενός δηµοσιογράφου; Αυτό θα το µάθετε σε αυτήν την ενότητα. Σύνταξη κειµένων στο διαδίκτυο Όταν γράφετε για ένα διαδικτυακό κοινό, τα κείµενα και τα άρθρα σας θα πρέπει να παρουσιάζονται µε διαφορετικό τρόπο. Το συγγραφικό ύφος και η µορφή των δηµοσιεύσεων στα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης (περιοδικά, εφηµερίδες, κλπ.) δεν είναι τα κατάλληλα για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. Αυτή η ενότητα παρέχει λοιπόν χρήσιµες συµβουλές και οδηγίες για αποτελεσµατική δηµοσίευση άρθρων και πληροφοριών στο διαδίκτυο. Παρουσιάζει τις διάφορες πλατφόρµες που υπάρχουν για online δηµοσίευση, ενώ σας καθοδηγεί ώστε να µπορείτε να αναπτύσσετε, να µορφοποιείτε, και να δηµοσιεύετε διαδικτυακό περιεχόµενο, καθώς και να αξιοποιείτε το live blogging.

7 Ψηφιακή αφήγηση Αποτελεί ίσως κοινό τόπο, αλλά παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό: Ένας δηµοσιογράφος πρέπει να ξέρει πώς να αφηγηθεί µια ιστορία. Αλλά τι ακριβώς είναι η ψηφιακή αφήγηση; Ποιές οι διαφορές της από άλλες µορφές 'αφήγησης'; Ποιές επιλογές είναι διαθέσιµες; Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να βρίσκετε την κατάλληλη ιστορία, να τη µορφοποιείτε κατάλληλα, να 'στήνετε' τους χαρακτήρες της και τις σκηνές της, καθώς και να χρησιµοποιείτε τα εργαλεία που κάθε φορά χρειάζονται για να τη δηµοσιεύσετε. Ψηφιακή ιδιοκτησία και ασφάλεια Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών εκδόσεων είναι η προσβασιµότητα τους - είναι παγκόσµια και χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Ωστόσο, δεν είναι 'παγκόσµιο' µονάχα το εν δυνάµει αναγνωστικό σας κοινό, αλλά και αυτοί που προσπαθούν να επωφεληθούν από την εργασία σας! Εποµένως, η προστασία της εργασίας σας και τα δικαιώµατά σας είναι ακόµα πιο σηµαντικά από ό, τι ήταν πριν. Πώς µπορείτε να προστατεύσετε τα πνευµατικά σας δικαιώµατα ; Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικτυακή ασφάλεια; Αυτή η ενότητα σας προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών και τη ψηφιακή πνευµατική ιδιοκτησία, ενώ παράλληλα προσφέρει και έναν πλήρη οδηγό για την προστασία της εργασίας σας. Ψηφιακή παραγωγή & επεξεργασία ήχου Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ψηφιακής δηµοσιογραφίας είναι η δυνατότητα να συνδυάζει και να επεξεργάζεται διάφορους τύπους µέσων, όπως για παράδειγµα το ηχητικό υλικό. Μάθετε πώς να καταγράφετε και να επεξεργάζεστε αρχεία ήχου για online δηµοσίευση! Αποκτήστε τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για τον ήχο και την παραγωγή του, χρήσιµες δεξιότητες σε δύο πλατφόρµες επεξεργασίας ήχου, γνώση για το σχετικό εξοπλισµό, καθώς και τις πιο δηµοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρµες. Δηµοσιογραφία δεδοµένων & crowdsourcing Το διαδίκτυο προσφέρει έναν ωκεανό από δεδοµένα και πληροφορίες. Στην πραγµατικότητα, ποτέ δεν υπήρξε ανάλογη εποχή κατά την οποία να είναι ευρέως διαθέσιµες τόσες πολλές πληροφορίες και δεδοµένα. Ωστόσο, αυτό καθιστά το έργο του δηµοσιογράφου όλο και πιο δύσκολο: Από πού µπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και τι δεδοµένα έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε για τη δουλειά σας; Η ενότητα αυτή διερευνά τα χαρακτηριστικά της δηµοσιογραφίας σε άµεση σχέση µε τη χρήση δεδοµένων, καθώς και το σηµαντικό ρόλο που αυτή η διαδικασία διαδραµατίζει στο χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Περιγράφονται διαθέσιµα εργαλεία, καθώς και η µέθοδος του crowdsourcing. Αν και η πλατφόρµα δεν µπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη δηµοσιογραφία και τα νέα µέσα ενηµέρωσης, είναι σίγουρα ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς. 7

8 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ 3 Ενδιαφέροντα Στοιχεία Σχεδόν 9 στους 10 συντάκτες πιστεύουν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι µια σηµαντική ευκαιρία για τις εφηµερίδες. Από την ανάλυση 50 µεγάλων ευρωπαϊκών τίτλων προκύπτει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εφηµερίδες έχουν ανοίξει λογαριασµό σε κοινωνικά δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες: Η πλειοψηφία των δηµοσιογράφων χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο στην εργασία τους το Facebook και το Twitter. Είναι σαφές ότι οι πιο σηµαντικές µορφές κοινωνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης που χρησιµοποιούν οι δηµοσιογράφοι στη δουλειά τους είναι το Facebook και το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες: Γνωρίζατε ακόµη ότι "οι περισσότεροι δηµοσιογράφοι χρησιµοποιούν ως πηγή τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter και το Facebook;" Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένα σχετικό µέρος της δηµοσιογραφικής έρευνας. Οι δηµοσιογράφοι υιοθετούν τα νέα εργαλεία, αλλά το κάνουν µε προσοχή. Περισσότερες πληροφορίες: Έχει βρεθεί ότι το 40% των δηµοσιογράφων αισθάνονται ότι η ποιότητα της δηµοσιογραφίας έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια, παρά την ύφεση και τις σαρωτικές αλλαγές στο χώρο. Στη Γαλλία και την Ισπανία, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 60%. Μόνο ένας στους πέντε αισθάνεται ότι η ποιότητα έχει επιδεινωθεί ως αποτέλεσµα. Περισσότερες πληροφορίες: Κάποια γεγονότα και στοιχεία σχετικά µε τα µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα: Υπάρχουν 4,4 εκατοµµύρια χρήστες κοινωνικών µέσων ενηµέρωσης στην Ελλάδα µε ένα ποσοστό 41% κοινωνικής διείσδυσης των µέσων αυτών (2014). Περισσότερες πληροφορίες: Τι γίνεται µε τα Νέα Μέσα Ενηµέρωσης στις ΗΠΑ; Τριάντα από τους µεγαλύτερους ψηφιακούς ειδησεογραφικούς οργανισµούς αντιπροσωπεύουν περίπου θέσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Οι γυναίκες στη δηµοσιογραφία: Περισσότερες γυναίκες από ποτέ εργάζονται σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όµως, δεν διαδραµατίζουν ισότιµο ρόλο στη σύνταξη εκθέσεων. Σύµφωνα µε την εταιρεία Global Media Monitoring, από το 2005, το 57% του συνόλου των παρουσιαστών ειδήσεων της τηλεόρασης ήταν γυναίκες, ενώ µόνο το 29% των ειδήσεων γράφτηκαν από γυναίκες δηµοσιογράφους. Εν τω µεταξύ, µόνο το 32% των "σκληρών" ειδήσεων γράφτηκε ή καλύφθηκε από γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες: Στην µπλογκόσφαιρα: 15,1 εκ γυναίκες δηµοσιεύουν τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Περισσότερες πληροφορίες: 8

9 4 Ατζέντα Συνεδρίου Προσέλευση & Εγγραφές Κατάρτιση Τεχνολογία Επιχειρηµατικότητα Χαιρετισµοί ΕΣΗΕΜ-Θ & ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. Ενότητα Α Τα νέα εργαλεία της δηµοσιογραφίας Αίθουσα Συνεδρίων ΕΣΗΕΜ-Θ Γιώργος ΔΡΟΓΓΟΥΔΗΣ Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. Μedia Hackers: Αφορµή Νεοτερικότητας Βασίλης ΣΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΗΕΜ-Θ Oι Ενώσεις Συντακτών ως φορείς καινοτοµίας Συζήτηση Διάλειµµα / Καφές Ενότητα Β Κατάρτιση δηµοσιογράφων στην Ευρώπη Γρηγόρης ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Πρόεδρος Τµήµατος Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ Γιάννης ΚΟΤΣΙΦΟΣ Γενικός Διευθυντής, ΕΣΗΕΜ-Θ Δηµήτρης ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. Συζήτηση Γεύµα Ενότητα Γ Καινοτοµία στην πράξη Γιώργος ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ Ραλλιώ ΛΕΠΙΔΟΥ Δηµοσιογράφος - Δηµιουργός ka-business.gr Γιάννης ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δηµοσιογράφος - Δηµιουργός xanthipress.gr Χρήστος ΚΑΨΑΛΗΣ Δηµοσιογράφος - Δηµιουργός eklogika.gr Διάλειµµα / Καφές Συµπεράσµατα 9

10 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ Οµιλητές Συνεδρίου Γιώργος Δρογγούδης Senior Manager, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. Ο Γιώργος Δρογγούδης έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από στελέχη, σε πάνω από 400 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισµούς. Κατέχει ανεπτυγµένη ικανότητα επίτευξης στόχων και ανάπτυξης χρηµατοοικονοµικών εφαρµογών και οικονοµετρικών µοντέλων. Είναι Senior Manager, οικονοµικός αναλυτής µε µακρόχρονη εµπειρία ενώ κατέχει αποδεδειγµένη ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών οικονοµικών µοντέλων και έργων. Είναι επαγγελµατίας εκπαιδευτής της Microsoſt και πιστοποιηµένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Εξειδικεύεται στη δηµιουργία και διαχείριση προϋπολογισµών µε εγνωσµένη δεξιότητα στην παραγωγή αποτελεσµάτων εντός προσυµφωνηµένου χρόνου και κόστους. Ασχολείται µε την παραγωγή οικονοµικών αναλύσεων και επιχειρησιακών προβλέψεων κατά παραγγελία σε διάφορους κλάδους της αγοράς, ενώ έχει υπάρξει σύµβουλος επιχειρήσεων µε πάνω από 14 έτη εµπειρία σε ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων διαχείρισης οικονοµικών στοιχείων για λογαριασµό υψηλόβαθµων στελεχών επιχειρήσεων. Κατέχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένες δεξιότητες παρουσίασης αποτελεσµάτων και διαχείρισης εταιρικών σχέσεων. Βασίλης Σολιόπουλος Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης Αρχείου, ΕΣΗΕΜ-Θ Είναι επαγγελµατίας δηµοσιογράφος από το 1976, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει ανταποκριτής αθηναϊκών εφηµερίδων, ραδιοφωνικός παραγωγός και αρχισυντάκτης στο κρατικό ραδιοφωνικό σταθµό ERT3, και αρχισυντάκτης σε εφηµερίδες και περιοδικά. Είναι µέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Υπήρξε ειδικός συνεργάτης σε οργανισµούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και από τις θέσεις αυτές κατέχει εµπειρία στην οργάνωση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Σήµερα εργάζεται στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση του αρχείου εφηµερίδων και συµµετέχει ως βασικός συνεργάτης στη σύνταξη και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Γρηγόρης Πασχαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ // ΑΠΘ Ο Γρηγόρης Πασχαλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει µαθήµατα σχετικά µε τις πολιτιστικές διαστάσεις των µέσων επικοινωνίας, την οπτική επικοινωνία, τη φωτο-δηµοσιογραφία και το ντοκιµαντέρ. 10

11 Γιάννης Κοτσιφός Γενικός Διευθυντής, ΕΣΗΕΜ-Θ Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το Σπούδασα φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Στην ίδια πόλη ζω και εργάζοµαι, τώρα πια (από το 2003) στην Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης και στο Μορφωτικό Ίδρυµά της, ως διευθυντής τους, παλιότερα ως συντάκτης σε εφηµερίδες (Καθηµερινή, Αγγελιοφόρος - διατήρησα σε αυτήν για χρόνια τη «Σελίδα Βιβλίου»), ακόµη πιο παλιά στο ραδιόφωνο (Ράδιο Παρατηρητής). Έχω επιµεληθεί (γλωσσικά ή τυποτεχνικά) βιβλία, µυθιστορήµατα τα περισσότερα, έχω εκδώσει το λογοτεχνικό περιοδικό Τα Ποταµόπλοια ( ) κι έχω συνεργαστεί µε περιοδικά (λογοτεχνικά: Παρατηρητής, Φράση, Εντευκτήριο, ή ενηµερωτικά: Παράλλαξη), άλλοτε δίνοντας ύλη για τις σελίδες τους, άλλοτε φροντίζοντας για την ύλη τους, µερικές φορές και τα δύο. Δηµήτρης Ζαφειριάδης Strategic Management Consultant, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. Ο Δηµήτρης Ζαφειριάδης έχει εργαστεί εδώ και δύο δεκαετίες στον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, µε έµφαση στην πολιτική επικοινωνία. Έχει πολυετή εµπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό επικοινωνιακών στρατηγικών, την υλοποίηση διαφηµιστικών εκστρατειών και την ανάπτυξη δράσεων προβολής, δηµοσιότητας και σχέσεων µε Μέσα Ενηµέρωσης. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στη διοικητική δοµή δηµόσιων φορέων και υπηρεσιών, ως Διευθυντής Γραφείου Υπουργού και Δηµάρχου Αθηναίων, ενώ έχει διατελέσει υπεύθυνος για την πολιτική επικοινωνίας δηµόσιων φορέων και Εκπρόσωπος Τύπου πολιτικού οργανισµού. Είχε τη ευθύνη και έχει συµµετάσχει στη διοργάνωση σηµαντικών εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα. Εργάζεται στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων από την Ε.Ε. Γιώργος Τσουρβάκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ // ΑΠΘ Ο Γιώργος Τσουρβάκας σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα Law and Economics από τα Πανεπιστήµια του Hamburg και Stockholm/Linkoping, ενώ απέκτησε το διδακτορικό του από το Πάντειο Πανεπιστήµιο πάνω στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµίας και Διοίκησης των ΜΜΕ στο τµήµα Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. Υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήµια Westminster και City του Λονδίνου. Μελέτες του έχουν δηµοσιευθεί στα επιστηµονικά περιοδικά European Journal of Law and Economics, Journal of Media Economics, Journal of Media Business Studies, International Journal of Media Management, Journal of Applied Journalism & Media Studies, Journal of Radio and Audio Media, ενώ το 2010 η έρευνα του βραβεύτηκε από την European Media Management Education Association (EMMA).

12 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ Ραλλιώ Λεπίδου Δηµιουργός KA-Business.gr Η Ραλλιώ Λεπίδου γεννήθηκε στη Σουηδία. Έχει σπουδάσει δηµοσιογραφία στο Greenwich College και στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Πάτρας στις Ανθρώπινες Επιστήµες µε ειδικότητα στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό. Έχει πτυχίο Marketing - Management και προγραµµατίστριας Αναλύτριας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΠΑ). Από το 1993 έως σήµερα απασχολήθηκε ως δηµοσιογράφος σε πανελλαδικής εµβέλειας τηλεοράσεις (ΕΤ3, ΑΝΤ1), ραδιόφωνα, εφηµερίδες - περιοδικά, γραφεία τύπου, παρουσιάσεις µεγάλων διοργανώσεων. Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθµό STAR Channel ως ανταποκρίτρια στη Βόρεια Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τον Απρίλιο του 2011 δηµιούργησε το µοναδικό ελληνικό διαδικτυακό κανάλι που πραγµατεύεται θέµατα καινοτοµίας και ανάπτυξης, το που στόχο έχει την υποστήριξη και προβολή των δραστηριοτήτων της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας µας, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, µέσω των δράσεων που αναπτύσσει. Είναι µέλος στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ (Ένωση Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Μακεδονίας και Θράκης) και του Μορφωτικού Ιδρύµατος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Πρόσφατα έγινε µέλος της UNESCO στο παράρτηµα της Θεσσαλονίκης ενώ υπήρξε Πρόεδρος και ιδρυτικό µέλος στη µη κερδοσκοπική εταιρία «Οµάδα Δηµοσιογράφων για τα παιδιά» (ΟΔΗΠΑ) αλλά και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Δηµοσίων Σχέσεων Βόρειας Ελλάδας. Είναι µητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Γιάννης Σιδηρόπουλος Δηµιουργός xanthipress.gr Ο Γιάννης Σιδηρόπουλος είναι δηµοσιογράφος. Έχει κάνει σπουδές για τον ελληνικό πολιτισµό και τη δηµοσιογραφία. Από το 1994 εργάζεται ως Διευθυντής ειδήσεων στον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθµό της Ξάνθης "Κανάλι 6" ενώ, από το 2008, είναι ο ιδρυτής και διευθυντής της διαδικτυακής πύλης ειδήσεων "xanthipress.gr". Είναι µέλος και περιφερειακός εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών Ηµ. Εφηµερίδων Μακεδονίας & Θράκης. Δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον σε καίρια ζητήµατα, όπως οι µειονότητες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και η ποικιλοµορφία. 12 Χρήστος Καψάλης Δηµιουργός eklogika.gr Ο Χρήστος Καψάλης σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (νυν Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) και άρχισε να ασχολείται µε τη δηµοσιογραφία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας από το Είναι µέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ (Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας - Θράκης). Εργάστηκε σε πολλές εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς. Από τον Απρίλιο του 2009 δηµιούργησε και διευθύνει το πολιτικό - εκλογικό portal και την εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου iservices. Είναι άριστος γνώστης των δυνατοτήτων και µεθόδων αξιοποίησης του διαδικτύου, της διαδικτυακής δηµοσιογραφίας και της ανάπτυξης ιστοσελίδων, portals και γενικότερα web&mobile εφαρµογών. Έχει λάβει µέρος, είτε ως οµιλητής είτε ως συντονιστής, σε πάνελ δεκάδων εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, µε θέµατα πολιτικά, οικονοµικά, ενεργειακά, οικολογικά, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.. Αντιστοίχως, συµµετείχε ως προσκεκληµένος δηµοσιογράφος - αναλυτής σε πολλά panel τηλεοπτικών σταθµών, κυρίως για πολιτικά θέµατα από το 1993 έως και σήµερα. Έχει διδάξει δηµοσιογραφία σε αρκετά σεµινάρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ). Διετέλεσε σύµβουλος επικοινωνίας σε µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς ( ). Ο Χρήστος Καψάλης είναι παντρεµένος µε τη δηµοσιογράφο, µέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Αθανασία Μπαξεβάνη.

13 Τοποθετήσεις Άρθρα Anna McKane, European Journalism Training Association (EJTA) Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) Η µετάδοση των πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών συνθέτουν την ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει καθοριστικά τόσο τον τρόπο που ασκείται η δηµοσιογραφία όσο και την αντίληψη του κοινού για την ενηµέρωση. Αφουγκραζόµενη τις ραγδαίες αλλαγές στον κλάδο, και ιδιαίτερα στο σύνθετο περιβάλλον που διαµορφώνουν η οικονοµική κρίση και οι καταλυτικές αλλαγές στις διαδροµές της πληροφόρησης, η ΕΣΗΕΜ-Θ επισηµαίνει και υποστηρίζει την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και διαρκούς κατάρτισης των δηµοσιογράφων σε αυτό το διαρκώς αναπτυσσόµενο πεδίο. Γιάννης Κοτσιφός, Γενικός Διευθυντής Η ψηφιακή εποχή και οι αλλαγές που αυτή επιβάλει δεν άλλαξε µόνο τον τρόπο άσκησης και το περιεχόµενο της Δηµοσιογραφίας. Επαναπροσδιορίζει το ρόλο των δηµοσιογράφων, απαιτεί πρόσθετες δεξιότητες, επανακαθορίζει προτεραιότητες, πολλαπλασιάζει ποµπούς και δέκτες και αλλάζει την εµβέλεια των Μέσων. Αλλάζει όµως και τους φορείς των δηµοσιογράφων, που ως συνδικαλιστικά όργανα καλούνται τώρα να διαχειριστούν όχι µόνο τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις προοπτικές των µελών τους. Καλούνται να πρωταγωνιστήσουν, να προβλέψουν, να προνοήσουν, να σχεδιάσουν και να καινοτοµήσουν. Βασίλης Σολιόπουλος, Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης Αρχείου Οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο που εργάζονται οι δηµοσιογράφοι συνετέλεσαν ώστε να γίνει αυτό που πιθανότατα είναι µία από τις µεγαλύτερες επαναστάσεις που έχει βιώσει οποιοσδήποτε τοµέας και βιοµηχανία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι εκπαιδευτές της δηµοσιογραφίας έπρεπε να 'γυρίσουν πίσω στα θρανία' και να γράψουν από την αρχή τα µαθήµατά τους, καθώς κάθε στάδιο στο επάγγελµα του δηµοσιογράφου είναι πλέον διαφορετικό. Από το crowdsourcing, τα µεταδεδοµένα και τα mashups, που κάνουν την έρευνα πολύ πιο εύκολη αλλά και πολύ πιο δύσκολη ταυτόχρονα, µέχρι τον τρόπο που οι δηµοσιογράφοι επεξεργάζονται, παράγουν και απεικονίζουν τις ιστορίες τους, και, τέλος, τον τρόπο που τις εκδίδουν, και τις δηµοσιεύουν, τα πάντα έχουν αλλάξει. Νέες τεχνολογίες και νέοι τρόποι για να ασχοληθεί κανείς µε τη δηµοσιογραφία αναδεικνύονται πιο γρήγορα από ό, τι µπορούν οι εκπαιδευτικοί να τους κατανοήσουν και να µάθουν να τους διδάσκουν. Και όπως συµβαίνει µε κάθε επανάσταση, οι αλλαγές οδήγησαν σε µια δραµατική αναστάτωση στον τρόπο που η δηµοσιογραφία αµείβεται, ή δεν αµείβεται. Όλο αυτό έχει κάνει τη σύνταξη, το ρεπορτάζ, τη δηµοσιογραφία εν γένει, ιδιαίτερα στις νέες ευρωπαϊκές δηµοκρατίες, µια εξαιρετικά επισφαλή εργασία. Γι' αυτό λοιπόν, χάρηκα όταν άκουσα για το έργο Media Hackers, διότι οι δηµοσιογράφοι, οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές της δηµοσιογραφίας χρειάζονται πράγµατι όλη τη βοήθεια που µπορούν να έχουν για να συµβαδίσουν µε τις νέες εξελίξεις. Ευελπιστώ ότι τα online µαθήµατα του Media Hackers θα ωφελήσουν πραγµατικά τους δηµοσιογράφους σε όλη την Ευρώπη, καθώς προσπαθούν να διδαχθούν νέους τρόπους έρευνας, δηµοσίευσης, καθώς και χρηµατοδότησης της δουλειάς τους. Το Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου, όπου δίδαξα για 17 χρόνια, και όλα τα υπόλοιπα µέλη της European Journalism Training Association, έχουµε προσπαθήσει µέχρι σήµερα να παραµείνουµε ενήµεροι σχετικά µε τις νέες τάσεις, όµως όση περισσότερη πρακτική βοήθεια µπορούν να έχουν οι εκπαιδευτικοί, τόσο το καλύτερο. Τα νέα µαθήµατα θα βοηθήσουν τους δηµοσιογράφους στις χώρες που συµµετέχουν, ώστε να εργάζονται αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα, όσοι περισσότεροι δηµοσιογράφοι µπορούν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, τόσο ενισχύεται και η δηµοκρατία. Ανυποµονώ να επικοινωνήσω το εκπαιδευτικό υλικό στα µέλη του φορέα European Journalism Training Association, για τα οποία είµαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ χρήσιµα. 13

14 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ Κυριάκος Λίγκας, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε. Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες στην 'αίθουσα σύνταξης': Προκλήσεις και ευκαιρίες στη νέα εποχή της δηµοσιογραφίας Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη δηµοσιογραφία, στον ίδιο βαθµό που αλλάζουν την προσωπική και επαγγελµατική µας καθηµερινότητα - βαθύτερα και γρηγορότερα από ποτέ άλλοτε. Η ανάγκη να αποκτήσουν και να αναπτύξουν οι δηµοσιογράφοι ψηφιακές δεξιότητες καθίσταται ως εκ τούτου επιτακτική. Το σύγχρονο τοπίο των ΜΜΕ, οι πολλαπλές πλατφόρµες παραγωγής και επικοινωνίας, φέρνουν στην επιφάνεια προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για παλιότερους και νεοεισερχόµενους επαγγελµατίες στο χώρο της δηµοσιογραφίας. Από την άλλη µεριά, η κάλυψη και κατανάλωση νέων, ειδησεογραφικού και επικοινωνιακού υλικού, περνούν 'από το κείµενο στα pixels', µεταλλάσσοντας παραδοσιακές πρακτικές και νοοτροπίες. Οι δηµοσιογράφοι καλούνται λοιπόν να λογαριαστούν µε τη ψηφιακή καινοτοµία, να αξιοποιήσουν εργαλεία και τεχνικές, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ελκυστικό και ποιοτικό αποτέλεσµα. Η αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δηµοσιογράφων σε όλο το φάσµα της ενηµέρωσης και των ΜΜΕ, δε µπορεί παρά είναι η απάντηση στις απαιτήσεις του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος επικοινωνίας που συγκροτείται. Επιπλέον, αυτό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως αυτή συνδέεται µε το χώρο των µέσων και της επικοινωνίας, αλλά και καθοριστική διάσταση στη στρατηγική τοποθέτησης του ευρωπαϊκού χώρου των ΜΜΕ στα παγκόσµια συµφραζόµενα. Η ανάγκη υπέρβασης των περιορισµών της 'παραδοσιακής' δηµοσιογραφίας, αποτελεί την παροντική και µελλοντική πρόκληση για τους επαγγελµατίες του χώρου, που θα τους επιτρέψει πλήρη συµµετοχή στον ψηφιακό κόσµο των µέσων και της επικοινωνίας. Υπάρχει όµως και κάτι ακόµη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, αναθεωρώντας εκ βάθρων το τοπίο της δηµοσιογραφίας, ανταποκρίνονται µε ριζικά διαφορετικούς τρόπους στα ζητούµενα της διαφάνειας και των ανοικτών διαδικασιών σε µια πορεία συνεχούς εκδηµοκρατισµού της κοινωνίας, που προϋποθέτει ίσους όρους συµµετοχής για όλα τα µέλη της. Τα νέα ψηφιακά µέσα στη δηµοσιογραφία ανοίγουν νέους δρόµους επιχειρηµατικής δράσης που απαιτούν υψηλά δηµιουργικά αποθέµατα, καινοτόµους τρόπους σκέψης και δράσης, και ευρηµατικότητα στοιχεία πρόδηλα στο επιχειρηµατικό πνεύµα των γυναικών. Το motto λοιπόν του ευρωπαϊκού έργου Media Hackers για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των δηµοσιογράφων «Ας 'hackάρουµε' τα ψηφιακά µέσα» - έχει διπλή σηµασία: Αναγνωρίζει τις ανάγκες της νέας εποχής στη δηµοσιογραφία, ενώ παράλληλα προωθεί το συµµετοχικό της χαρακτήρα και την ισότιµη αντιπροσώπευση όλων των κοινωνικών οµάδων στα µέσα επικοινωνίας. 14

15 Αιµίλιος Καραµανλής Knowl for Education and Lifelong Learning Δυνατά σηµεία: Ένα εργαλείο, στη διάθεση όλων, προς το συµφέρον όλων Σε µια εποχή που οι δηµοσιογράφοι καλούνται να προσαρµοστούν στη νέα πραγµατικότητα που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση στο δυναµικό πεδίο των ΜΜΕ, αναδύεται µε σαφήνεια, όχι µόνο η ανάγκη του εφοδιασµού τους µε τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα τους επιτρέψουν να παραµείνουν επίκαιροι και παραγωγικοί, σε ένα περιβάλλον ολοένα πιο σύνθετο, που απαιτεί από αυτούς να αντιλαµβάνονται και να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα πολλαπλές πλατφόρµες παραγωγής και τεχνολογικά εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και να αναγνωρίσουν εκείνα τα δυνατά τους σηµεία, που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν στον επαγγελµατικό στίβο και να επιβιώσουν του ανταγωνισµού που υπάρχει σε µια ιδιαίτερα εύκαµπτη αγορά εργασίας. Τα δυνατά σηµεία αποτελούν προέκταση των έµφυτων ταλέντων µας. Είναι µια προ-υπάρχουσα τάση για ένα συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς που είναι αυθεντική και δίνει ενέργεια σε όποιον τη χρησιµοποιεί, ενώ υποστηρίζει την καλύτερη λειτουργία, ανάπτυξη και απόδοση. Διαφοροποιούνται από τις δεξιότητες, που αναφέρονται στη δυνατότητα ενός ατόµου να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα, µε την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και χρόνο, καθώς ένα δυνατό σηµείο, συνεπάγεται, για το άτοµο που το χρησιµοποιεί, εκτός από άριστη απόδοση και υψηλή συχνότητα εκτέλεσης, και υψηλή, θετική, ενέργεια. Μια χαρακτηριστική ένδειξη της ενέργειας που αντλούµε όταν χρησιµοποιούµε ένα δυνατό σηµείο είναι το αίσθηµα ότι χάνουµε την αίσθηση του χρόνου, λόγω του βαθµού στον οποίο είµαστε απορροφηµένοι από µια συγκεκριµένη δραστηριότητα και η µεγάλη ταχύτητα µε την οποία µαθαίνουµε νέες πληροφορίες, δραστηριότητες ή προσεγγίσεις που σχετίζονται µε αυτό το δυνατό σηµείο. Παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριµένες και αποτελεσµατικές προσεγγίσεις µε τις οποίες µπορούµε να τα εντοπίσουµε και να αξιοποιήσουµε αποτελεσµατικά τα προσωπικά µας δυνατά σηµεία, καθώς και αυτά των συνεργατών και του ανθρώπινου δυναµικού µας (επιστηµονικά τεστ, παρατήρηση, αυτοαξιολόγηση, coaching sessions, µοντέλο STARS * κ.ά.), µόνο ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ από εµάς τα γνωρίζει και τα χρησιµοποιεί στη ζωή ή τη δουλειά του για να αποδίδει όσο καλύτερα µπορεί και να πετυχαίνει τους στόχους του. Την ίδια ώρα η προσέγγιση των δυνατών σηµείων, τόσο κατά την επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού, όσο και κατά την κατανοµή του στις διαφορετικές τεχνικές εργασίες, αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία διεθνώς. Τα δυνατά σηµεία µπορεί να αναφέρονται στις αξίες και τα πιστεύω µας (π.χ. υπευθυνότητα και αυθεντικότητα), στον τρόπο που δίνουµε και λαµβάνουµε πληροφορίες (π.χ. µε ευγένεια ή/και χιούµορ), στο τι µας παρακινεί στην εργασία µας και τη ζωή µας (π.χ. ο ενθουσιασµός, η αγάπη για µάθηση, η εργασιακή ηθική), στο πώς δηµιουργούµε σχέσεις µε τους άλλους (π.χ. έχοντας ηγετικό ρόλο, ενισχύοντας την οµαδικότητα ή εκφράζοντας το ενδιαφέρον µας για τους άλλους) και φυσικά στον τρόπο που προσεγγίζουµε καταστάσεις, προγραµµατίζουµε ή/και λύνουµε προβλήµατα (π.χ. δίνοντας έµφαση στη λεπτοµέρεια, µε αισιοδοξία, αναπτύσσοντας στρατηγική σκέψη κ.ά.). Αν και δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος αριθµός «top δυνατών σηµείων» που έχουν οι άνθρωποι, ούτε ένας συγκεκριµένος αριθµός δυνατών σηµείων, στα οποία θα πρέπει να εστιάζουµε την προσοχή µας, κατ' απόλυτο τρόπο, κάθε συγκεκριµένη επαγγελµατική δραστηριότητα, πέρα από τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις µε τις οποίες συνδέεται, υλοποιείται µε ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία, αλλά και ευχάριστη διάθεση, εάν το άτοµο ή η οµάδα των ανθρώπων που την αναλαµβάνουν, χρησιµοποιούν ή και συνδυάζουν κατά την εκτέλεση της, αποτελεσµατικά, ένα ή περισσότερα από τα δυνατά τους σηµεία. Σύµφωνα µε την ερευνητική βιβλιογραφία, οι εργαζόµενοι που αναγνωρίζουν και χρησιµοποιούν τα δυνατά τους σηµεία εκφράζουν µεγαλύτερη ικανοποίηση, αίσθηση νοήµατος και δέσµευση απέναντι στην εργασία τους, αλλά και γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους. Ειδικότερα, η χρήση συγκεκριµένων δυνατών σηµείων συµβάλλουν θετικά στο αίσθηµα ικανοποίησης που αντλεί ο εργαζόµενος από τη δουλειά του, στην εκδήλωση υγιούς και αισιόδοξης εργασιακής συµπεριφοράς, σε αυξηµένο αίσθηµα ενεργητικότητας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των εργαζοµένων. Εξάλλου, διάφορες ερευνητικές µελέτες, έχουν υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη των δυνατών σηµείων των εργαζοµένων δεν είναι ωφέλιµη µόνο για τους εργαζόµενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Συνδέεται µε αύξηση της κερδοφορίας, ενίσχυση της δέσµευσης των εργαζοµένων απέναντι στην επιχείρηση, ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, αύξηση των πωλήσεων, ενώ συνδέεται και µε τη µείωση της διαρροής των εργαζοµένων από την εκάστοτε επιχείρηση. Ειδικά για τον τοµέα της δηµοσιογραφίας, η παραµονή στο επάγγελµα και η πλήρης εργασιακή αξιοποίηση φαίνεται να εξαρτάται πλέον όχι µόνο από τα κλασσικά χαρακτηριστικά που αναµένεται να διακρίνουν ένα δηµοσιογράφο, όπως η κριτική σκέψη, η έµφαση στη λεπτοµέρεια, η επιµονή στην αναζήτηση της αλήθειας, το ενδιαφέρον για τους αναγνώστες/ακροατές, η ικανότητα αφήγησης και η εργασιακή ηθική, αλλά και από χαρακτηριστικά όπως η περιέργεια για τις νέες τεχνολογίες, η αγάπη για τη µάθηση και ο ενθουσιασµός, που µπορούν να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν τις νέες πλατφόρµες παραγωγής και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία επικοινωνίας µε ανοιχτό µυαλό και θετική διάθεση. *Το μοντέλο STARS έχει αναπτυχθεί στη βάση state of the art επιστημονικών ερευνών για την ανθρώπινη δυνατότητα και εξέλιξη, τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία, τη θετική αξιολόγηση και τον οραματισμό, τη στοχοθέτηση και το σχεδιασμό ενεργειών, καθώς και την αξιολόγηση της επιτυχίας και το οποίο ολοκληρώνεται μέσα από πέντε προσδιορισμένες, αλληλοσυνδεόμενες και διαδραστικές φάσεις (Strengths awareness and spotting, trial and success, appreciative self-talk and visualization, roadmap forward, και success yourself), οι οποίες συμπληρώνονται από μια δυναμική «χαρτογράφηση» επίγνωσης (Reality Check). 15

16 16 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ 7 Δηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Ενηµέρωσης «Η θετική πλευρά είναι ότι οι δηµοσιογράφοι µπορούν να έχουν τα δικά τους ΜΜΕ, να κάνουν περισσότερα πράγµατα, να δικτυωθούν µε περισσότερους ανθρώπους και να έχουν στενότερη επαφή µε τους αναγνώστες ή τους θεατές. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η εξέλιξη αυτή, σε µεγάλο βαθµό, κάτι το οποίο βλέπουµε πολύ συχνά, πηγαίνει πέρα από την ίδια τη δηµοσιογραφία. Βλέπουµε ότι τα νέα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν δώσει σε όλους την ευκαιρία να δηµιουργήσουν τα δικά τους µέσα ενηµέρωσης». Κώστας Γιαννακίδης, Key Administrator, Protagon.gr, Μάρτιος 2013 «Μέχρι τώρα, τα Νέα Μέσα Ενηµέρωσης είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διάδοση, όπως και για τα µέσα ενηµέρωσης των πολιτών µέσω Facebook, ιστοσελίδων κ.λπ. Επίσης, τα Νέα Μέσα Ενηµέρωσης είναι σηµαντικά, λόγω των γρήγορων δυνατοτήτων σύνδεσης και ακόµη περισσότερο λόγω του ότι είναι πραγµατικά σε θέση να ξεκινήσουν διαφηµιστικές καµπάνιες και εκστρατείες Τύπου. Όταν σκεφτόµαστε περί ραδιοφωνικών εκποµπών, σκεφτόµαστε επίσης και το Facebook και άλλες ιστοσελίδες, καθώς αυτά τα εργαλεία ενηµέρωσης ενδυναµώνουν το ένα το άλλο». Georg May, Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου // Federal Association for Citizen and Education media & Manager // radio leine hertz 106.5, Μάρτιος 2013 «Σε γενικές γραµµές υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον στον τοµέα του Διαδικτύου. Είναι ταχέως αναπτυσσόµενος. Μπορούµε να πούµε ότι το Διαδίκτυο δεν είναι πλέον ένα µέρος διασκέδασης, αλλά µάλλον ένα εργαλείο για πληροφόρηση και εργασία ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, δηµιουργεί θέσεις εργασίας». Δηµήτρης Δηµητρίου, Director // cyprusnews.eu, Μάρτιος 2013 «Για τους δηµοσιογράφους, τα νέα µέσα ενηµέρωσης έγιναν δηµοφιλή, διότι από τη µία πλευρά οι δυνατότητες διάδοσης βελτιώθηκαν, και από την άλλη, οι δηµοσιογράφοι έχουν περισσότερες δυνατότητες να εκφραστούν ελεύθερα». Christian Stadali, Communication Consultant, Μάρτιος 2013 «Γιατί είναι τα Νέα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τόσο δηµοφιλή; Επειδή είναι κάτι που κάθε άτοµο µπορεί να χειριστεί και η χρήση τους έχει περάσει από µια µονόπλευρη επικοινωνία σε µια διµερή διασταύρωση. Ο καθένας είναι σε θέση να παράγει κάτι προς τα έσω σε υψηλή ποιότητα µε λίγη τεχνογνωσία. Οι τρόποι επικοινωνίας που υπάρχουν είναι αρκετά χρήσιµοι για εµάς, δεδοµένου ότι καταστούν την αλληλεπίδραση όσο το δυνατόν πιο γρήγορη». Jürgen Lauffer, Media Education and Communication Culture, Μάρτιος 2013 «Οι δηµοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη βιώνουν στον µέγιστο βαθµό τα προβλήµατα που προκαλεί η εξίσωση Κρίση+ Έλλειψη Επενδύσεων ΜΜΕ + Απαξίωση Παραδοσιακών ΜΜΕ + Διάλυση της ΕΡΤ. Για όλα τα προαναφερόµενα, είτε ως γεγονότα είτε ως αιτίες που οδήγησαν στην σηµερινή δραµατική κατάσταση για τον χώρο της δηµοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας γενικότερα, πολλά έχουν γραφεί και πολύ περισσότερα έχουν ειπωθεί σε συνελεύσεις εργαζοµένων, ηµερίδες και συνέδρια. Ασχέτως όµως της άποψης που έχει καθένας από εµάς και χωρίς να εγκαταλείπουµε διεκδικητικούς αγώνες και κριτικές θέσεις, οφείλουµε να δούµε πώς θα προσαρµοστούµε στα νέα δεδοµένα, πως θα µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία. Για την δηµοσιογραφία και τους δηµοσιογράφους ο προνοµιακός χώρος δραστηριοποίησης και ανάπτυξής της είναι το διαδίκτυο. Ίσως όχι µόνο αυτό, αλλά κυρίως αυτό. Το διαδίκτυο, εξ ορισµού καινοτόµο, προσφέρει ευκαιρίες, ανοίγει δρόµους, έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς τους παραδοσιακούς τρόπους ενηµέρωσης αλλά και επικοινωνίας. Αυτή ακριβώς τη διασύνδεση καινοτοµίας και δηµοσιογραφίας στον κυβερνοχώρο θα διερευνήσουµε συζητώντας στην ηµερίδα Καινοτοµία στην Πράξη που διοργανώνει η ΕΣΗΕΜ-Θ στο πλαίσιο του προγράµµατος Media Hackers». Χρήστος Καψάλης, eklogika.gr, Νοέµβριος 2014

17 Σκέψεις και απόψεις από τους ανθρώπους του χώρου «Η δηµοσιογραφία σήµερα πρέπει να περάσει σε µία νέα τάξη πραγµάτων. Αυτή της Δηµιουργίας της είδησης. Να µην κυνηγάµε µόνο την είδηση αλλά και να την δηµιουργούµε µέσα από τα νέα «µέσα - εργαλεία της τεχνολογίας» αλλά και από την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει. Πρέπει να συνδέσουµε την δηµοσιογραφία µε την κοινωνία, την επιχειρηµατικότητα και την επιστήµη. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και ο ανταγωνισµός µεγάλος. Αυτό που θα µας κάνει να ξεχωρίσουµε και εντέλει να επιβιώσουµε, είναι να δηµιουργήσουµε νέες ανάγκες και νέα δηµοσιογραφικά προϊόντα µε στόχευση την εξειδίκευση. Αυτό κάνει το µοναδικό διαδικτυακό κανάλι για την καινοτοµία και την ανάπτυξη το µέσα από τις δράσεις που έχει αναπτύξει. Ειδικότερα στην έντυπη έκδοσή του, το περιοδικό «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αλλά και τα πολύ-συνέδρια «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργανώνει σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Έχει δηµιουργήσει ένα δικό του think tank αποτελούµενο από επιχειρηµατίες, βιοµηχάνους, παραγωγούς, ακαδηµαϊκούς, ερευνητές, πολιτικούς, φορείς οικονοµικής κατεύθυνσης και δηµοσιογράφους». Ραλλιώ Λεπίδου, ka-business.gr, Νοέµβριος 2014 «Το τοπίο των ΜΜΕ σήµερα διαµορφώνεται σε ένα πλαίσιο κρίσης οικονοµικής αλλά και προϋπάρχουσας κρίσης των παραδοσιακών µορφών επικοινωνίας και έκφρασης των ΜΜΕ. Στο νέο περιβάλλον, τόσο η δηµοσιογραφία όσο και η επιχειρηµατικότητα δεν έχουν προσαρµοστεί µε ορθόδοξο τρόπο. Αυτό µαρτυρείται από την παντελή απουσία θεσµικής θωράκισης για τους επαγγελµατίες δηµοσιογράφους αλλά και για την επιχειρηµατικότητα που αναπτύσσεται. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι το διαδίκτυο, που αποτελεί την κύρια έκφραση της Νέας ή Μετά-Δηµοσιογραφίας, να κυριαρχείται από χαµηλή ποιοτική στάθµη δηµόσιου λόγου και ενηµέρωσης, λαϊκισµό και, συχνά κιτρινισµό ενώ η επιχειρηµατικότητα δεν απολαµβάνει τα ανταλλάγµατα αυτής της µεγάλης διάδοσης και επισκεψιµότητας και χρησιµοποιείται συχνά ως πάρεργο των συµβατικών µορφών Ενηµέρωσης, αλλά σε σχήµα "ευέλικτο" και "όχηµα" φορολογικών ελαφρύνσεων για τους µεγάλους οµίλους. Αυτό εξηγείται από τη θεσµική και επιχειρηµατική υστέρηση της χώρας, την κρίση αξιών αλλά και την αδυναµία της Ελληνικής Δηµοσιογραφίας, κατά τα χρόνια της οµαλότητας, να διαµορφώσει ένα ικανό αξιακό και γνωσιακό πλαίσιο ως θεσµικό οχυρό. Οι νησίδες αξιόλογης και αξιόπιστης ενηµέρωσης και έρευνας είναι υπαρκτές αποτελούν την ελπίδα για την ποιοτική επάνοδο της δηµοσιογραφίας στην ελληνική κοινωνία». Γιάννης Σιδηρόπουλος, xanthipress.gr, Νοέµβριος 2014 «Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση στα ψηφιακά µέσα έχει συµπεριληφθεί στα περισσότερα προγράµµατα δηµοσιογραφικών σπουδών στην Ευρώπη. Ο βαθµός, όµως, στον οποίο έχουν ενσωµατώσει τα προγράµµατα αυτά τις σηµαντικές καινοτοµίες στον τοµέα της δηµοσιογραφικής πρακτικής, είναι πολύ περιορισµένος, γεγονός που υποδηλώνει αδυναµία να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής». Γρηγόρης Πασχαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Δηµοσιογραφίας & ΜΜΕ // ΑΠΘ, Νοέµβριος

18 Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών: t: ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών ιδρύθηκε το 1951 και από τότε έχει µια µακρόχρονη πορεία ιστορικής συµβολής στην προώθηση της εκπαίδευσης, των επιστηµών, της τέχνης, της γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισµού. Το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί ετησίως τριάντα προγράµµατα υποτροφιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι δικαιούχοι αυτών των υποτροφιών είναι Έλληνες, οµογενείς και αλλοδαποί, από µαθητές και ερευνητές έως επιστήµονες και καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν περαιτέρω εφόδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διακριθούν στον ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό στίβο. Στα εξήντα τρία χρόνια παρουσίας του ΙΚΥ, δεκάδες χιλιάδες υπότροφοι χρηµατοδοτήθηκαν για την εκπαίδευση και τις σπουδές τους. Το ΙΚΥ, για πάνω από εικοσιπέντε χρόνια (από το 1987), έχει την ευθύνη της διαχείρισης, υλοποίησης και διάδοσης των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράµµατος Erasmus+ για τους τοµείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το ΙΚΥ παραµένει ένας σηµαντικός θεσµός για τη διαµόρφωση ερευνητικών συνεργασιών που συµβάλλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας και στη διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Συµπράττει µε Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς (Academic Cooperation Association - ACA, Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD, European Space Agency-ESA, European Organization for Nuclear Research-CERN) µε στόχο την από κοινού ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας, αλλά και πολιτικών στον τοµέα της διεθνούς ακαδηµαϊκής συνεργασίας. Το ΙΚΥ τον τελευταίο χρόνο έχει εισέλθει σε µια περίοδο αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης του ορίζοντά του. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από το ΙΚΥ και το Υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραµµα για πρόσληψη αριστούχων Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα είναι παρόµοιο µε το πρόγραµµα 2+2 που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστηµα από το ΙΚΥ και την Εθνική Τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα, θα χορηγηθούν υποτροφίες 2 ετών για µεταπτυχιακό στην Ελλάδα σε 300 αριστούχους και στη συνέχεια, στο πλαίσιο προγραµµατικής συµφωνίας µε το ΙΚΥ, οι υπότροφοι θα προσλαµβάνονται από επιχειρήσεις µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για 2 επιπλέον χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο το ΙΚΥ συνεισφέρει άµεσα και πρακτικά στο µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας µας, την καταπολέµηση της ανεργίας των νέων. Τέλος, το ΙΚΥ αναδεικνύεται ως ένας από τους σηµαντικότερους θεσµούς που υποστηρίζουν τη γνώση, τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία δηµιουργώντας επιλογές και ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Εγκαινιάζοντας νέες µορφές επικοινωνίας ανοίγουµε διάλογο µε τους νέους µε στόχο την όσο το δυνατόν αµεσότερη διάχυση των πληροφοριών σχετικά µε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει το Ίδρυµα. Το ΙΚΥ διατηρεί λογαριασµό στο Facebook, το LinkedIn, το Twitter και στο YouTube. Ακόµα έχουµε δηµιουργήσει ένα Alumni Group για άτοµα τα οποία έχουν επωφεληθεί από το ΙΚΥ είτε µέσω προπτυχιακών, µεταπτυχιακών, µεταδιδακτορικών και άλλων υποτροφιών, είτε µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, European Language Label κτλ). 18

19 9 Ειδικό Αφιέρωµα Η Ελλάδα γιορτάζει την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WED)! Η Ελλάδα συµµετείχε µε µια δυναµική σειρά από καινοτόµες δραστηριότητες που εµπνέουν, ενδυναµώνουν και υποστηρίζουν τις γυναίκες επιχειρηµατίες, στην παγκοσµίως 'πρώτη' Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται γισ τη µεγαλύτερη παγκόσµια γιορτή για τις γυναίκες που καινοτοµούν, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ξεκινούν start-up επιχειρήσεις που κάνουν τις ιδέες πραγµατικότητα, και συµβάλλουν στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευηµερίας σε 144 χώρες. Η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WED) εορτάστηκε στα Ηνωµένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε την Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας (GEW) και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στις 19 Νοεµβρίου Η Ελλάδα οργάνωσε τη δική της εκδήλωση WED (19 Νοεµβρίου), η οποία ήταν ένα µίγµα εορτασµού και µοναδικής ευκαιρίας µάθησης µέσω του µοντέλου ανταλλαγής γνώσεων "Knowledge Shots " (το οποίο αναπτύχθηκε από τη Μίλητο Συµβουλευτική Α.Ε.). Τα Knowledge Shots είναι ένα άνευ προηγουµένου ράλι ιδεών, ένα νέο, τολµηρό µοντέλο µε συναρπαστική αµεσότητα και ασύγκριτη γοητεία. Εξέχουσες προσωπικότητες συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήµια και τα µέσα ενηµέρωσης, µεταξύ των οποίων η κα Βάσω Κόλλια (Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών), η κα Κατερίνα Σαββαΐδου (Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, Υπουργείο Οικονοµικών), η κα Μαρία Μπακοδήµου (Δηµοσιογράφος & τηλεπαρουσιάστρια) και η κα Μιλαίδη Στούµπου (Microsoſt Hellas). Επιπλέον, η ελληνική οµάδα έχει δηµιουργήσει το WED Videoland όπου θα αναρτηθεί ένας «κόσµος» από βίντεο που θα προσφέρουν πρακτικές γνώσεις στις γυναίκες επιχειρηµατίες από όλη την Ελλάδα και θα εµπνέουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση! Διακεκριµένες προσωπικότητες συµµετείχαν και κατέγραψαν βίντεο στέλνοντας µηνύµατα ενθάρρυνσης σε όλες τις γυναίκες επιχειρηµατίες και επίδοξες επιχειρηµατίες. Ταυτόχρονα, καλούνται γυναίκες ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, από όλη την Ελλάδα, να στείλουν τα δικά τους βίντεο όπου θα παρουσιάζουν τις επιχειρήσεις τους, τονίζοντας αυτό που τις κάνει διαφορετικές. Όλα τα βίντεο θα αναρτηθούν στη σελίδα wedvideoland.militos.org. Η Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας σηµατοδοτεί επίσης το εναρκτήριο λάκτισµα µιας πρωτοβουλίας Παγκόσµιων Πρέσβεων µε κορυφαία κολλέγια και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων του Stanford, Duke, Pennsylvania, Harvard, Babson και Oxford, καθώς και µιας παγκόσµιας οµάδας Πρέσβεων από τη Ρουάντα ως τη Μιανµάρ µε στόχο να ενεργοποιήσουν τις κοινωνίες τους για συµµετοχή στο κίνηµα WED. Η Ελληνίδα Πρέσβειρα της Ηµέρας Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας είναι η Όλγα Σταυροπούλου, µία ενεργή επιχειρηµατίας, που κατά τα τελευταία χρόνια έχει προωθήσει δυναµικά την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και είναι ευρέως αναγνωρισµένη από πολλούς ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, που αναζητούν συµβουλές, καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Το βασικό σύνθηµα της ελληνικής εκστρατείας είναι «Είµαστε ΟΛΕΣ Πρέσβειρες της Επιχειρηµατικότητας» τονίζοντας τη σηµασία που παίζουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας όλοι οι επιχειρηµατίες, γυναίκες και άνδρες, µε ειδικότερη έµφαση στο ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ως πολλαπλασιαστές και διαµορφωτές κοινής γνώµης. /womensday.gr wedvideoland.militos.org 19

20 20

21 Σημειώσεις 21

22 ψηφιακές δε ιότητες για δημοσιογράφους ξ

23 /mediahackers /MediaHackersEU

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.07.2010 «Ανάλυση έργων και Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"»

Αθήνα, 29.07.2010 «Ανάλυση έργων και Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας» Αθήνα, 29.07.2010 Δελτίο Τύπου Δημοσιοποίηση μελέτης για την υλοποίηση του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και έρευνας για την αξιολόγηση μεγάλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Με αφορμή την

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ραντεβού στο σπίτι μου

Ραντεβού στο σπίτι μου Νίκος Α. Ζώρης Ραντεβού στο σπίτι μου Θεατρικό έργο (κωμωδία) Ραντεβού στο σπίτι μου Θεατρικό έργο-κωμωδία (Δεύτερη έκδοση, Ιούλιος 2014) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος έργου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΣΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Φτώχεια & Οικολογική Καταστροφή ΚΕΙΜΕΝΟ Είναι αναµφισβήτητο ότι το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα έχει δηµιουργήσει πρωτοφανή πλούτο, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Από τον διδάσκοντα Ι.Παναγοπουλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; 2. Μπορεί η ιδιωτική βούληση να αποκλείσει την

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία;

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Περίληψη Εκδήλωσης Οι θεσµικές προϋποθέσεις της λογοδοσίας Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΣ I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Κατά τον Πόππερ το βασικό γνώρισµα της Ανοιχτής Κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρία Ιορδανίδου Λωξάντρα (απόσπασµα) Η µεγάλη πράσινη πήλινη σόµπα φλοκάριζε 1 µε δύναµη σαν µπήκαν στην τραπεζαρία. Μοσχοβολούσε η κάµαρα πεύκο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος βραβεύσεων - Aικατερίνης Γκίκα ( Α Βραβείο)

Φάκελος βραβεύσεων - Aικατερίνης Γκίκα ( Α Βραβείο) Φάκελος βραβεύσεων - Aικατερίνης Γκίκα ( Α Βραβείο) Ήταν οκτώ το πρωί και άλλη μια συνηθισμένη μέρα στο γραφείο ξεκινούσε. Εννοείται πως για να φτάσω στο γραφείο του τρίτου ορόφου του υπουργείου εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια Θεμάτων και Απαντήσεων: Δημελά Ελεονώρα ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού Από τον Ξένιο Δία που προστάτευε τους ξένους και τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠαραµύθιτηςΓιαγιάς έναβασανιστικόπαραµύθι

ΤοΠαραµύθιτηςΓιαγιάς έναβασανιστικόπαραµύθι ΤοΠαραµύθιτηςΓιαγιάς έναβασανιστικόπαραµύθι ΚεραµάρηςΓιανης,PhD,Ψυχολογος,Ψυχοθεραπευτής Το Παραμύθι Της Γιαγιάς Ένα βασανιστικό παραμύθι v Γιάννης Κεραμάρης, PhD, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής πρώτη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 3. Κώστας Βούλγαρης, '''Ενα βιβλίο ζητά ψήφο εµπιστοσύνης. Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ» 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Εθνικής Αµύνης 9Α 54621 ΘΕΣ-ΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ Γ3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΠΑΡ ΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΜΑΡΙΑΝΘΗ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Η Ταυτότητα του Έργου Εκτείνεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις Με αφορμή τις διατάξεις του νέου φορολογικού Νομοσχεδίου, η ΕΣΕΕ ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 1 Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Εκείνο που, φοβάµαι, µας απασχολεί σχετικά λιγότερο, είναι το πρόβληµα που βρίσκεται µέσα στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α-?4^ 7 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ! 5Γ * 90 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» Μέλι Ελάτης Μαίναλου

Διαβάστε περισσότερα