Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Αν ο χρήστης αποτύχει να

3 Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση.

4 Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί υπαίθρια φροντίστε να προστατευθεί ικανοποιητικά µε ειδικό κέλυφος ώστε να µην υπάρξουν επιπτώσεις από ισχυρό αέρα, χιόνι ή βροχή. Επίσης, κατάλληλη µόνωση πρέπει να γίνει για να αποτραπεί οποιοδήποτε πάγωµα.

5 Εκτόνωση κυκλώµατος θέρµανσης: Απουσία για παρατεταµένη χρονική περίοδο από το σπίτι και σε περίπτωση παγοποίησης ή αύξησης της πίεσης του κυκλώµατος, το νερό εκκρίνεται µέσω αυτού του µέρους. Φίλτρο νερών Θέρµανσης (διηθητήρας): βελτιώστε τη λειτουργία της θέρµανσης µε την αφαίρεση των µολυσµατικών παραγόντων µέσα στους σωλήνες µε το καθαρισµό του φίλτρου. Όταν η θέρµανση δεν αποδίδει κατάλληλα, αφαιρέστε το συνδετήρα και καθαρίστε το φίλτρο. (βλ. τη σελίδα 35) Έξοδος νερών συµπυκνωµάτων : Τα νερά των συµπυκνωµάτων βγαίνουν από αυτό το µέρος. (συνδέστε τη σωλήνα αποστραγγισης-δείτε τη σελίδα 59)

6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

7 Προειδοποίηση Σύνδεση θερµοστάτη εξωτερικής δεξαµενής αποθήκευσης Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε τη καθαρή επαφή ενός θερµοστάτη χώρου. Αφαιρέστε τη γέφυρα από τα σηµεία 3 και 4 και συνδέστε το καλώδιο που προέρχεται από η ελεύθερη επαφή του θερµοστάτη.(προσοχή θερµοστάτης. χωρίς τάση) Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε ένα αισθητήρα εξωτερικής θερµοκρασίας. Συνδέστε το στα σηµεία 5 και 6 όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε τη καθαρή επαφή ενός θερµοστάτη εξωτερικής δεξαµενής. Συνδέστετη στα σηµεία 1 και 2 όπως φαίνεται στην εικόνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο Λέβητας πρέπει να τροφοδοτηθεί µε 230V Ασφαλίστε το καλώδιο παροχής όπως στην εικόνα

8 Μη αυξάνετε την πίεση αερίου παραπάνω από την προβλεπόµενη. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη του λέβητα Πριν την λειτουργία του λέβητα, ελέγξτε για πιθανή διαρροή αερίου Σαπουνάδα Ο σωλήνας αερίου πρέπει να είναι µεταλλικός, εγκεκριµένος και σύµφωνα µε τα πρότυπα. Κατά τη χρησιµοποίηση LPG, µην εγκαθιστάτε την ασφάλεια φελλού. Μία ενδιάµεση shut-off βαλβίδα αερίου πρέπει τοποθετηθεί.(η ασφάλεια φελλού µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.) Η δεξαµενή του υγραερίου προπανίου (LPG) πρέπει να είναι 50 κιλών τουλάχιστον. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δύο ή περισσότερες δεξαµενές. (συνδέστε διπλή βαλβίδα για να προµηθεύετε αερίο ταυτόχρονα).

9 Για το µοντέλο ανοικτού τύπου, ο λέβητας και οι σωλήνες θέρµανσης πρέπει να εγκατασταθούν στο ίδιο επίπεδο. Όταν οι σωλήνες θέρµανσης εγκαθίστανται στο επάνω πάτωµα από το λέβητα (πρώτο πάτωµα), ο λέβητας πρέπει να κλειστού τύπου.

10 Κατά τη µετατροπή της κεντρικής θέρµανσης σε ατοµική θέρµανση, δεδοµένου ότι υπάρχει πιθανότητα να πληµµυρήσετε από προϋπάρχοντα ύδατα στο κεντρικό κύκλωµα, συνιστάται ο καθαρισµός του κυκλώµατος και η εξαέρωσή του ή καλύτερα η αντικατάσταση των σωλήνων αν το κύκλωµα είναι παλαιό. Να µονώσετε καλά τον αποχετευτικό αγωγό των νερών συµπυκνώσεως γιατί µπορεί να παγώσουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Αποχέτευση νερών συµπυκνώσεως Ο λέβητας συµπυκνωµάτων χρειάζεται µια συσκευή απελευθέρωσης δεδοµένου ότι η συµπύκνωση γίνεται µέσα στο λέβητα. Συνδέστε τη σωλήνα (συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία), µε το σιφόνι στο κάτω µέρος του λέβητα και οδηγείστε την στην αποχέτευση των όµβριων υδάτων Απαιτείται η χρησιµοποίηση χωριστού σωλήνα, από βινύλιο ή πλαστικό µε ελάχιστη διατοµή 13 χιλ. Το σιφώνιο µέσα στο λέβητα πρέπει να είναι πάντα γεµάτο µε νερό, εάν δεν υπάρχει νερό, γεµίσατέ το µέσω του αγωγού εκτόνωσης των καυσαερίων. Τα νερά συµπυκνώσεως δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για πόσιµο νερό. Σε περίπτωση βουλώµατος του σιφονιού από τα ιζηµατογενή αιωρήµατα των συµπυκνωµάτων, ο λέβητας θα σταµατήσει να λειτουργεί. Κατά συνέπεια, θα χρειασθεί ο καθαρισµός του σιφονιού πριν την επαναλειτουργία του λέβητα. Απαιτείται ο καθαρισµός αυτός να γίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. (Μέθοδος καθαρισµού: αφαίρεσε το συνδετήρα και ανοίξτε το σιφόνι στη κάτω πλευρά. Να είστε προσεκτικοί, το σιφόνι είναι γεµάτο µε συµπυκνώµατα. Οδηγείστε τα συµπυκνώµατα στο αποχετευτικό αγωγό.

11 Σύστηµα αντιπάγωσης Εάν η µονάδα συνδεθεί µε το κύκλωµα θέρµανσης, οι σωλήνες δεν είναι γεµάτες µε νερό και εκκινήσει ο λέβητας από το σύστηµα αντιπάγωσης, είναι πιθανόν να προκληθεί υπερθέρµανση ή άλλη βλάβη. Κατά συνέπεια, σιγουρευτείτε ότι απελευθερώσατε τον αέρα από τους σωλήνες και ελέγξτε τη στάθµη του νερού. Όταν δεν χρησιµοποιείται ο λέβητας για πολύ χρόνο, στραγγίξατε εντελώς τη µονάδα από τα νερά για να αποτρέψετε πιθανή παγοποίηση. Κλείστε τη shut-off βαλβίδα αερίου και αποσυνδέστε τη µονάδα από το ρεύµα. Τα εκτεθειµένα µέρη πρέπει να προστατευθούν από το πάγωµα µε την επικάλυψη τους µε µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 25mm. (Για πιό κρύες περιοχές αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 50mm.)

12 Ο καπναγωγός πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να υπάρχει καλός εξαερισµός στον εξωτερικό χώρο και να µην υπάρχει καµία περίπτωση εισαγωγής των καυσαερίων στο εσωτερικό του σπιτιού. Είναι δυνατό να προκληθεί ελλιπής καύση λόγω έλλειψης οξυγόνου και η παρουσία καυσαερίων µπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα.

13 Όταν ο καπναγωγός περνάει από τοίχο ή οροφή, καλύψτε τον µε άφλεκτο υλικό πάχους τουλάχιστον 20mm µε και κρατείστε τουλάχιστον 50mm ελεύθερου χώρου. Παρακαλώ εγκαταστήστε τον καπναγωγό έτσι ώστε το προστατευτικό κάλυµµα βροχής να τοποθετείται στην άνω πλευρά. Εάν η κάλυψη δεν τοποθετείται σωστά, η βροχή µπορεί να εισαχθεί µέσα στο λέβητα µέσω του καπναγωγού.

14 Το επίπεδο τµήµα του αγωγού πρέπει να εγκατασταθεί µε γωνία προς τα πάνω περίπου 3 µοίρες, ώστε να αποτραπεί εξαγωγή συµπυκνωµάτων µακριά από τον τοίχο και είσοδος βρόχινου νερού. Το σύστηµα καπναγωγού πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να είναι εµφανές για έναν εύκολο έλεγχο και προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε διαρροή καυσαερίων που δεν γίνει αντιληπτή εάν στο σύστηµα είναι κρυµµένο.

15 Οι λέβητες KCA µπορεί να τοποθετηθούν µε πολλούς διαφορετικούς τύπους συστηµάτων καπναγωγών, όπως B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83. Για την εγκατάσταση των διαφορετικών συστηµάτων καπναγωγών παρακαλείστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Οµόκεντρο σύστηµα καπναγωγού Κάθε οµόκεντρο σύστηµα καπναγωγού, περιλαµβάνει έναν προσαρµοστή, όπως φαίνεται στο σχήµα, το οποίο επιτρέπει την σύνδέση του λέβητα µε τον καπναγωγό. Φροντίστε µε προσοχή για τη σωστή τοποθέτηση των εξαρτηµάτων όπως παρουσιάζεται στο σχήµα. 74

16 Σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού Κάθε σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού, περιλαµβάνει έναν προσαρµοστή, όπως φαίνεται στο σχήµα, το οποίο επιτρέπει την σύνδέση του λέβητα µε το σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού. Φροντίστε µε προσοχή για τη σωστή τοποθέτηση των εξαρτηµάτων όπως παρουσιάζονται στο σχήµα. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα

17 Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα Προσοχή!! Η καµινάδα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 350 χιλ. από τη βάση (προσέξτε την εικόνα) Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 5,50 µέτρα

18 Ισοδύναµη αντίσταση Μείωση του µήκους Τότε,για παράδειγµα, εάν είναι αναγκαίο να εισάγετε µια γωνία 90 στο σύστηµα αγωγού 60/100 τύπου C13, το συνολικό µήκος που το οριζόντιο σύστηµα αγωγού µπορεί να φτάσει δεν είναι 3,80 µ. αλλά όχι περισσότερο από 2.50 µ. Εάν είναι αναγκαίο εισάγετε δύο γωνίες 45 στο σύστηµα αγωγού 60/100 κάθετου τύπου C33, το συνολικό ύψος που το κάθετο µέρος µπορεί να φτάσει δεν είναι 5 µ. αλλά όχι περισσότερο από 3,50 µ. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 5,50 µέτρα Για να θεωρηθεί τύπου C13, οι ακροδέκτες για την εισαγωγή αερισµού και την έξαγωγή πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε ένα τετραγωνο 50 εκατοστών. Ακόµα είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε τον ακροδέκτη σε µεγαλύτερη απόσταση από αυτό ή σε διαφορετικό τοίχο. Για να αποφευχθεί η πρόκληση προβληµάτων στον λέβητα, απαγορεύεται να εγκαταστήσετε το σύστηµα της εισαγωγής και εξόδου του αγώγου πάνω στον τοίχο, τοποθετηµένο στην πλαι πλευρά του σπιτιού.

19 Αντιθέτως, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του κλειστού θαλάµου καύσης του λέβητα. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος (1) + (2) αυτής της διαµόρφωσης είναι 31,50 µ. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα

20 Προσοχή!! Η καµινάδα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 350 χιλ. από τη βάση (προσέξτε την εικόνα) Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος (1) + (2) αυτής της διαµόρφωσης είναι 33,80 µ. Ισοδύναµη αντίσταση Μείωση του µήκους Για παράδειγµα, εάν είναι αναγκαίο να εισάγετε 2 γωνίες 90 στο σύστηµα αγωγού τύπου C53, το συνολικό µήκος που το σύστηµα αγωγού µπορεί να φτάσει δεν είναι 33.70µ., αλλά όχι περισσότερο από 29.30µ.

21 Για αυτά τα θέµατα, παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στην προηγούµενη παράγραφο.

22 ιακόπτης ΟΝ/OFF MODE Χειµώνας / Καλοκαίρι - RESET Πιέζοντάς το για περισσότερο από 1 ο λέβητας ανάβει ή σβήνει ανάλογα. Πιέζοντας για λιγότερο από 0,5 επιλέγουµε το MODE χειµώνας / καλοκαίρι. Ξαναπιέζοντάς το για 1, ο λέβητας τίθεται OFF. Πιέζοντάς το µαζί µε το διπλανό κοµβίο για περισσότερο από 2, λειτουργεί το RESET Πιεζόµενο κοµβίο : Aπαιτήσεων Service Reset Πιέζοντας για λιγότερο από 0,5 είναι δυνατό να δούµε µε τη σειρά τις επιλογές : Θερµοκρασία DHW, Θερµοκρασία CH, ταχύτητα FAN. Εάν ο εξωτερικός αισθητήρας είναι συνδεδεµένος είναι δυνατόν να δούµε την εξωτερική θερµοκρασία και τον παράγοντα Κ. Πιέζοντάς το µαζί µε το διπλανό κοµβίο για περισσότερο από 2, λειτουργεί το RESET. Σύµβολο ένδειξης πίεσης νερών θέρµανσης Πιέζοντάς για λιγότερο από 0,5 το κοµβίο απαιτήσεων, αυτό το σύµβολο εµφανίζεται και ο ενδείκτης δείχνει την πίεση του κυκλώµατος θέρµανσης.

23 Χαµηλή στάθµη νερών στο λέβητα Πίεση νερών κυκλώµατος θέρµανσης κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή Βλάβη αισθητήρα πίεσης (σήµα -> γείωση) Πίεση νερών κυκλώµατος θέρµανσης πάνω από τη µέγιστη επιτρεπτή Βλάβη αισθητήρα πίεσης (σήµα -> + ) ιακοπή λειτουργίας από υπερθέρµανση ιακοπή λειτουργίας από τον θερµοστάτη του αγωγού καυσαερίων ιακοπή λειτουργίας από τον αισθητήρα υπερθέρµανσης ή το θερµοστάτη του αγωγού καυσαερίων, κατά τη διάρκεια αναµονής του λέβητα Πτώση ηλεκτρικής τάσεως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών Εισαγωγή στο µενού του τεχνίτη Όταν ο λέβητας είναι σε λειτουργία (ON), πιέζοντας ταυτόχρονα το κουµπί και το κουµπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, σας επιτρέπει να µπείτε στο µενού του service και να επιλέξετε κάποιες παραµέτρους, όπως ο πίνακας που ακολουθεί. Μία πλήρης επεξήγηση του service µενού, αναγράφεται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Χρόνος ανάφλεξης Υπερλειτουργία κυκλοφορητή (θέµανση) Delay επανεκκίνησης Υπερλειτουργία κυκλοφορητή (DHW) Κύκλωµα θέρµανσης (επιλογή Θεροκρασιών)

24 Εισαγωγή στο µενού του χρήστη Όταν ο λέβητας είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ΟΝ), πιέζοντας το κουµπί για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, είναι δυνατό να δείτε στον ενδείκτη, τις ακόλουθες παραµέτρους στη σειρά: Πίεση κυκλώµατος θέρµανσης Θερµοκρασία νερών χρήσης Θερµοκρασία νερών θέρµανσης Εξωτερική θερµοκρασία (1) Παράγοντας Κ (1) Ταχύτητα Fan Πτώση τάσης τις τελευταίες 24 ώρες Επαναφορά στις αρχικές ενδείξεις (1) Η εξωτερική θερµοκρασία και ο παράγοντας Κ εµφανίζονται εάν ο εξωτερικός αισθητήρας είναι τοποθετηµένος. Μια πλήρης εξήγηση της διαδικασίας χρήστη, αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη.

25 Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα. Αντικαταστήστε το µπεκ αερίου στη µπροστινή πλευρά του θαλάµου µίξεως και του στοµίου αέρα που βρίσκεται στο επάνω µέρος του θαλάµου µίξεως, µεταξύ του αεραγωγού ανεµιστήρα και του θαλάµου µίξεως, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαριθµούνται στον ακόλουθο πίνακα. Εισάγετε τον ελεγκτή του αναλυτή καύσης µέσα στο προβλεπόµενο σηµείο του αγωγού καυσαερίων. Ελέγξτε το επίπεδο του CO2 στη µέγιστη ισχύ του λέβητα. Ελέγξτε το επίπεδο του CO2 στην ελάχιστη ισχύ του λέβητα. Παρεµβάλατε ένα µανόµετρο στο σωλήνα σιλικόνης που συνδέει τη βαλβίδα αερίου µε τον ανεµιστήρα (µε τη χρήση ενός πρόσθετου "Τ" που παρεµβάλλεται στο σωλήνα σιλικόνης) Ελέγξτε ότι οι τιµές του CO2 και οι τιµές της πίεσης του µπεκ, συµφωνούν µε τους ακόλουθους πίνακες. Ελέγξατε για τη διαφορά του επιπέδου του CO2 που υπάρχει από την µέγιστη στην ελάχιστη ισχύ. Αυτή η διαφορά πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή.

26 Προσέξτε το επίπεδο του CO2 στην ελάχιστη ισχύ. Εάν δεν είναι σωστό, ρυθµίστε το γυρίζοντας τη βίδα που είναι τοποθετηµένη στη βαλβίδα αερίου. Γυρίζοντάς την δεξιόστροφα το επίπεδο του CO2 θα αυξηθεί. Μετά από αυτήν την ρύθµιση, ελέγξτε µία ακόµη φορά το επίπεδο του CO2 στη µέγιστη ισχύ. Κλείστε και σφραγίστε, για παράδειγµα µε µπογιά, τα σηµεία ρύθµισης των παραµέτρων προκειµένου να αποφευχθεί τροποποίηση τους από τρίτο άτοµο. Κολλήστε ένα πίνακα στοιχείων στο λέβητα, πάνω από τον παλαιό, µε τις νέες σωστές τιµές πιέσεων αερίου.

27 Η φλόγα δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή αποκολλάται από τον καυστήρα Όλα τα εξαρτήµατα τοποθετήθηκαν σωστά εν υπάρχουν διαρροές από το κύκλωµα αερίου Ρύθµιση Μικροδιακοπτών Από τους µικροδιακόπτες DIP1 και DIP2 που βρίσκονται µέσα στον ηλεκτρονικό πίνακα είναι δυνατόν να επιλέξετε τη κατάλληλη ταχύτητα του ανεµιστήρα για το λέβητα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι υπάρχουσες ρυθµίσεις γίνονται στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν κάποια αµφιβολία υπάρχει για τη σωστή ρύθµιση, παρακαλούµε ελέγξτε τους µικροδιακόπτες, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

28 Ρύθµιση ικανότητας ανάφλεξης Η ικανότητα ανάφλεξης του λέβητα ρυθµίζεται στο εργοστάσιο, στο επίπεδο αναφοράς που αντιστοιχεί σε στροφές/λεπτό του ανεµιστήρα. Εάν είναι απαραίτητο, παραδείγµατος χάριν προκειµένου να µειωθεί κάποιος θόρυβος κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάφλεξης, είναι δυνατό να ρυθµιστούν οι στροφές του ανεµιστήρα από την µέγιστη που αντιστοιχεί σε περιστροφές/λεπτό, µέχρι την ελάχιστη που αντιστοιχεί σε περιστροφές/λεπτό. Όταν χρειάζεται, παρακαλούµε ακολουθήστε τα παρακάτω: Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec, µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν (ή πηγαίνετε κατευθείαν στο επόµενο βήµα εάν προέρχεστε από το προηγούµενο). Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 0 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ο αριθµός 33 (αντιπροσωπεύει τις στροφές του ανεµιστήρα που εκφράζεται σε στροφές/λεπτό διηρηµένες µε το 100 πχ 3,300/100=33) Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τις στροφές του ανεµιστήρα µέχρι το επιθυµητό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η κάλλιστη ανάφλεξη στο θάλαµο καύσης. Η ρύθµιση µπορεί να γίνει µεταβάλλοντας την ταχύτητα του ανεµιστήρα από έως στροφές/λεπτό (η ένδειξη θα παρουσιασθεί στα δύο δεξιά ψηφία που αλλάζουν από 28 έως 38) Ρύθµιση του χρόνου υπερλειτουργίας κυκλοφορητή-κύκλωµα θέρµανσης Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει στον κυκλοφορητή να παραµένει ΟΝ, για συγκεκριµένο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας του (από 0 έως 2000 δευτερόλεπτα), έτσι ώστε η θερµοκρασία µέσα στο κύκλωµα θέρµανσης να παραµένει οµοιόµορφη. Αυτός ο χρόνος (κανονικά είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο στα 1000 δευτερόλεπτα) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 1 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ένας αριθµός από 0 έως 99. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τον χρόνο υπερλειτουργίας του κυκλοφορητή µέχρι το επιθυµητό επίπεδο. Ο αριθµός από 0 έως 99. που επιλέγουµε στα δύο δεξιά ψηφία, αντιπροσωπεύει το ποσοστό επί τοις 100 των 2000 δευτερολέπτων.

29 Ρύθµιση του χρόνου υπερλειτουργίας κυκλοφορητή-κύκλωµα ζεστού νερού Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει στον κυκλοφορητή να παραµένει ΟΝ, για συγκεκριµένο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας του για παραγωγή ζεστού νερού (από 0 έως 30 δευτερόλεπτα), έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε πιθανότητα υπερθέρµανσης του εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού. Αυτός ο χρόνος (κανονικά είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο στα 15 δευτερόλεπτα) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec, µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 3 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ένας αριθµός από 0 έως 99. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τον χρόνο υπερλειτουργίας του κυκλοφορητή µέχρι το επιθυµητό επίπεδο. Ο αριθµός από 0 έως 99. που επιλέογυµε στα δύο δεξιά ψηφία, αντιπροσωπεύει το ποσοστό επί τοις 100 των 30 δευτερολέπτων. Ρύθµιση του εύρους θερµοκρασίας των νερών θέρµανσης Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει να αλλάξουµε το εύρος θερµοκρασιών των νερών θέρµανσης από oc (είναι το standard για σώµατα panels,φέτες κλπ) σε οc (είναι το standard για θέρµανση δαπέδου) oc επιλέγετε µε την παράµετρο oc επιλέγετε µε την παράµετρο 1. Αυτή η επιλογή (κανονικά είναι ρυθµισµένη από το εργοστάσιο στο 0 δηλ. σε oc ) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 4 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ο αριθµός 0. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να αλλάξετε την παράµετρο από 0 στο 1 ή αντίστροφα, επιλέγοντας το ένα ή το άλλο εύρος.

30 Έλεγχος πίεσης και ροής κυκλώµατος θέρµανσης Η αρχική πίεση των νερών στο κύκλωµα θέρµανσης ελέγχεται συνεχώς κατά την αναµονή και κατά τη λειτουργία του λέβητα. Εάν η πίεση είναι ή πηγαίνει κάτω από 0.5 bar, ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E10 εµφανίζεται στο display. Εάν η πίεση υπερβεί τα 3,5 bar (παραδείγµατος χάριν λόγω µιας βουλωµένης βαλβίδας ασφάλειας), ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E13 εµφανίζεται στο display. Κάθε φορά που ξεκινάει ο κυκλοφορητής, η ροή του νερού ελέγχεται και παρακολουθείται η προσαύξηση της πίεσης που λαµβάνεται στην έξοδο του κυκλοφορητή. Αυτή η προσαύξηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 bar. Εάν, µέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αυτή η αύξηση της πίεσης δεν αναγνωρισθεί, ο καυστήρας δεν ανάβει και ο κυκλοφορητής σταµατάει για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο κυκλοφορητής επανεκκινεί για καινούργια προσπάθεια. Μετά από (5)πέντε προσπάθειες χωρίς επιτυχία, ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E02 εµφανίζεται στο display. Σε περίπτωση µη κυκλοφορίας των νερών (παραδείγµατος χάριν, εάν κλείσουµε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων) η αντλία παραµένει σε λειτουργία, η ανάφλεξη του καυστήρα δεν πραγµατοποιείται και ο κώδικας λάθους E02 εµφανίζεται στο display. Μόλις η κυκλοφορία των νερών αποκατασταθεί, το λάθος εξαφανίζεται και η ανάφλεξη του καυστήρα είναι δυνατή. Από την άλλη πλευρά εάν, παραδείγµατος χάριν, ο αισθητήρας ροής είναι χαλασµένος λόγω ηλεκτρικού βραχυκυκλώµατος, η ανάφλεξη του καυστήρα δεν πραγµατοποιείται και ο κώδικας λάθους E13 εµφανίζεται στο display. Βλάβη του ανιχνευτή Θερµοκρασίας Βλάβη του αισθητήρα υπερθέρµανσης ή του θερµοστάτη καπναγωγού Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα (καυστήρας ΟΝ), εάν η θερµοκρασία στον εναλλάκτη κυκλώµατος θέρµανσης ξεπεράσει τους 95 οc ή εάν η θερµοκρασία στον καπναγωγό ξεπερνά τους 95oC, ο λέβητας σταµατάει την λειτουργία του έως ότου δηµιουργηθούν συνθήκες επανεκκίνησης. Στο µεταξύ ο κυκλοφορητής και το fan συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC. Προκειµένου να επανεκκινήσει ο λέβητας είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η αιτία της υπερθέρµανσης και να περιµένετε µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC. Όταν ο λέβητας είναι σε αναµονή (καυστήρας OFF), εάν το ίδιο πρόβληµα εµφανισθεί, ο κώδικας λάθους E20 εµφανίζεται στο display µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC; στο µεταξύ ο κυκλοφορητής και το fan συνεχίζουν να λειτουργούν. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνει προσπάθεια εκκίνησης ο λέβητας σταµατάει την λειτουργία του, έως ότου δηµιουργηθούν συνθήκες επανεκκίνησης.

31 Σφάλµα συχνότητας ηλεκτρικού ρεύµατος Εάν η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι διαφορετική από τη ρύθµιση κάρτας τυπωµένου κυκλώµατος (PCB), ο λέβητας δεν λειτουργεί και ο κώδικας σφάλµατος E15 εµφανίζεται στο display. Ο λέβητας έχει µια επιλογή που επιτρέπει την εξαναγκασµένη λειτουργία του για θέρµανση και για 15 λεπτά χωρίς οποιαδήποτε διαµόρφωση αερίου, στις ακόλουθες διαφορετικές συνθήκες: µέγιστη εισαγωγή, εισαγωγή ανάφλεξης, ελάχιστη εισαγωγή. Αυτή η λειτουργία επιλέγεται :. για να γίνει δοκιµή καύσης και αποδοτικότητας, χωρίς οποιαδήποτε παρέµβαση από το σύστηµα (παραµένουν όλοι οι όροι ασφάλειας), στις συνθήκες : µέγιστη εισαγωγή, εισαγωγή ανάφλεξης, ελάχιστη εισαγωγή.. για να ελέγξουµε την ταχύτητα του fan στις τρεις συνθήκες. Αυτή η λειτουργία επιλέγεται µε τον ακόλουθο τρόπο : Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην µέγιστη εισαγωγή,. Πιέστε το κουµπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα µέχρι τα ψηφία να εξαφανισθούν. Απελευθερώνοντας το κουµπί η serviceman λειτουργία αρχίζει Τα ψηφία στη δεξιά πλευρά δείχνουν τον αριθµό 01, Ο καυστήρας είναι τώρα στη µέγιστη εισαγωγή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην εισαγωγή ανάφλεξης,. Ξεκινώντας από την προηγούµενη συνθήκη, πιέστε το κουµπί στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 01 εµφανίζεται στα δεξιά ψηφία. Πιέστε το κουµπί ακόµη µία φορά στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 02 εµφανίζεται στο δεξιά ψηφία. Ο καυστήρας είναι τώρα στην εισαγωγή ανάφλεξης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην ελάχιστη εισαγωγή,. Ξεκινώντας από την προηγούµενη συνθήκη, πιέστε το κουµπί στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 02 εµφανίζεται στα δεξιά ψηφία. Πιέστε το κουµπί ακόµη µία φορά στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 03 εµφανίζεται στο δεξιά ψηφία. Ο καυστήρας είναι τώρα στην ελάχιστη εισαγωγή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας µπορεί να εξαναγκαστεί να λειτουργήσει για 15 λεπτά σε µία από τις τρεις προηγούµενες συνθήκες, πιέζοντας τα και κοµβία στην αριστερή πλευρά του display. Η λειτουργία serviceman διακόπτεται αυτόµατα µετά από 15 λεπτά ή µε το σβήσιµο του λέβητα.

32 Έλεγχος των στροφών του fan Ο πίνακας ελέγχου οδηγεί το fan και διαβάζει την ταχύτητα του από ένα σήµα που επιστρέφει από το fan (feed back). Μετά από κάθε αίτηµα ανάφλεξης, η ακολουθία ελέγχου του καυστήρα επιτρέπει στο fan να φθάνει στη σωστή ταχύτητα περιστροφών για την κάλλιστη ανάφλεξη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η ταχύτητα του fan παραµένει σε εκείνη που έχουµε προεπιλέξει. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η ταχύτητα του fan παραµένει έξω από το προβλεπόµενο, ο καυστήρας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E09 εµφανίζεται στο display. Η ανάφλεξη του καυστήρα αποφεύγεται έως ότου η ταχύτητα του fan επανέλθει στη κανονική. Λειτουργία αντιπάγωσης Εάν η θερµοκρασία στο κύκλωµα θέρµανσης, που ανιχνεύεται από τον αρχικό αισθητήρα θερµοκρασίας πέσει κάτω από 6 οc, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται και ο καυστήρας ανάβει στην ελάχιστη ισχύ, µέχρι τη θερµοκρασία των 35 οc. Σε αυτήν την θερµοκρασία η αντιπαγωτική λειτουργία τίθεται εκτός λειτουργίας και ο κυκλοφορητής λειτουργεί για τον προεπιλεγµένο χρόνο υπερλειτουργίας "CH" Η αντιπαγωτική λειτουργία ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται ο λέβητας (ακόµη και σε θέση OFF-αρκεί να µην διακόψουµε την ηλεκτρική παροχή). Εάν ο λέβητας είναι σε κατάσταση Lock out (εκτός λειτουργίας από βλάβη), ενεργοποιείται µόνο ο κυκλοφορητής. Λειτουργία αντιµπλοκαρίσµατος Μετά από 24 ώρες αδράνειας, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα, προκειµένου να αποτραπεί µπλοκάρισµά του. Μετά από 24 ώρες αδράνειας η τρίοδη βαλβίδα ενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα, προκειµένου να αποτραπεί µπλοκάρισµά της. Εάν υπάρχει κάποια απαίτηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τότε η λειτουργία αντιµπλοκαρίσµατος διακόπτεται. Η λειτουργία είναι ενεργός επίσης όταν ο λέβητας έχει βλάβη ή είναι σε θέση OFF. Έλεγχος πτώσης ηλεκτρικής τάσης Εάν η ηλεκτρική τάση µειωθεί κάτω από 180 ~ 190 βολτ, ο κώδικας σφάλµατος E21 εµφανίζεται στο display και ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση αναµονής. Όταν η τάση επανέλθει στα κανονικά όρια, ο λέβητας επαναλειτρουργεί. Ο κώδικας σφάλµατος E21 αποθηκεύεται για 24 ώρες στη µνήµη και µπορεί να ελεγχθεί από το κουµπί (εξετάστε το "εγχειρίδιο του χρήστη").

33 Σχηµατικό διάγραµµα κυκλώµατος θέρµανσης (CH) και παραγωγής ζεστού νερού (DHW)

34 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (DHW)-Με πλακοειδή εναλλάκτη Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (DHW)-Με εξωτερική αποθήκευση _ Αυτός ο τρόπος επιτρέπει τη χρήση µιας εξωτερικής δεξαµενής µε θερµοστάτη και τρίοδη βάνα. _ Όταν ο θερµοστάτης κλείνει την επαφή, ο λέβητας ξεκινάει : η τρίοδη βάνα γυρίζει προς τη θέση CH και ο κυκλοφορητής και ο ανεµιστήρας ενεργοποιούνται. _ Μετά από τον έλεγχο αρχικής ροής των νερών και αφού ο ανεµιστήρας φθάσει στην απαιτούµενη για την ανάφλεξη ταχύτητα, επιτρέπει την έναυση του καυστήρα. _ Αφού περάσει 1 δευτερόλεπτο από την ανίχνευση φλόγας, η φάση διαµόρφωσης της φλόγας αρχίζει µε ενέργεια τύπου PID µέχρι την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας. _ Κατά τη διάρκεια της φάσης DHW, ένας θερµοστάτης ελέγχει τη θερµοκρασία των νερών. _ Εάν η θερµοκρασία αυξηθεί πάνω από 86 oc, ο καυστήρας σταµατά και ο ανεµιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για άλλα 30 δευτερόλεπτα. _ Ο καυστήρας αρχίζει να επαναλειτουργεί όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από 80 οc. _ Η φάση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού τελειώνει όταν η επαφή του θερµοστάτη στη δεξαµενή αποθήκευσης ανοίξει. _ Μετά την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας στη δεξαµενή, ο ανεµιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα και ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί για όσο χρόνο έχει προβλεφθεί στο σύστηµα υπερλειτουργίας (DHW). _ Όταν ο χρόνος υπερλειτουργίας τελειώσει, ο κυκλοφορητής σταµατά και η τρίοδη βάνα γυρίζει στη θέση DHW. _ Το DHW έχει την προτεραιότητα σε σχέση µε τη θέρµανση σε περίπτωση ταυτόχρονης ζήτησης.

35 Προσαγωγή / Επιστροφή 80/60 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 50/30 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 50/30 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 80/60 οc Ωφέλιµη απόδοση στο 30% του φορτίου-επιστροφές 47 οc Ωφέλιµη απόδοση στο 30% του φορτίου-επιστροφές 30 οc ιάµετρος διαφράγµατος Θερµοκρασία DHW

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1. 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2

Περιεχόµενα. 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1. 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2 3. Ονόµατα των ανταλλακτικών ----------------- 8 4. Κατάλληλη λειτουργία----------------------10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή Οικογένεια: Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compatta Mοντέλα: CITY / UNO Έκδοση 1 ηµεροµηνία 25 th October 2002 2 Ανεύρεση βλαβών Group COMPATTA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαµος καύσης - Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωµατωµένος εβδοµαδιαίος προγραµµατιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2 Επιτοίχιοι λέβητες HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL 6322916-01/2017 - R2 Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR INOA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No. 7450 350 Επιλογή προγράµµατος θέρµανσης (χειµώνας, καλοκαίρι) Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Κεντρική θέρµανση µε εναλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

/2000 GR (GR)

/2000 GR (GR) 7207 700 2/2000 GR (GR) Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Οδηγίες συντήρησης επιτοιχίου λέβητα Logamax U002/U004/U02/U04 Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν µε προσοχή πριν τη χρήση της συσκευής! Πρόλογος Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ IU 05 & IU ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 μονάδες 3 μονάδες. 4 μονάδες 5 μονάδες. 6 μονάδες

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ IU 05 & IU ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 μονάδες 3 μονάδες. 4 μονάδες 5 μονάδες. 6 μονάδες 13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ IU 05 & IU 04.10 ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2 μονάδες 3 μονάδες Master Slave 1 Master Slave1 Slave2 Master 4 μονάδες 5 μονάδες Slave1 Master Slave1 Slave2 Slave2 Slave3 Slave3

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα