ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 1.1 Αντικείµενο Πεδίο Εφαρµογής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση και επεξήγηση όλων των φάσεων και ενεργειών της διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης ενός έργου από τη σύναψη της σύµβασης µέχρι την αποπληρωµή του. 1.2 Θεσµικό πλαίσιο Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διοίκηση και τη διαχείριση των δηµοσίων έργων καθορίζονται κυρίως από το Ν.1418/84 και το Π 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Επίσης, για έργα αρµοδιότητας των Περιφερειών, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ έχουν εφαρµογή και τα Π 131/98, Π 186/96, Π 171/87 αντίστοιχα. Τα θέµατα εκπόνησης µελετών των εκτελούµενων δηµόσιων έργων ρυθµίζονται κυρίως µε το Ν 716/77, το Π 696/74, την Εγκύκλιο 37/95 και την Εγκύκλιο 27/97. Τα θέµατα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας και των ποιοτικών ελέγχων στα δηµόσια έργα καλύπτονται κυρίως από το Άρθρο 12 του Π 334/00, το Π 428/95, όπως τροποποιήθηκε µε το Π 81/99, ΑΥΕθνΟικΠΕΧΩ Ε 17Α/10/16/Φ.Ν. 380/1998, ΑΥΠΕΧΩ Ε ΕΕΠΠ/οικ. 502/ , ΑΥΠΕΧΩ Ε ΙΠΑ /οικ/611/ , ΑΥΠΕΧΩ Ε 14/43309/2001, Αποφ. ΕΕΠΠ 4/ Αρµόδιες Υπηρεσίες και Όργανα Στη διαχείριση των δηµοσίων έργων εµπλέκονται, µε διαφορετικούς ρόλους οι ακόλουθες Υπηρεσίες/Όργανα: (α) Η ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δηλαδή η αρµόδια τεχνική Υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που ευθύνεται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση του έργου (βλ. Άρθρο 3 και Άρθρο 6 του Ν 1418/84 και Άρθρο 28 του Π 609/85), δεδοµένου ότι και η σύµβαση κατασκευής υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της εν λόγω Υπηρεσίας (βλ. Άρθρο 5 του Ν. 1418/84). Για την υλοποίηση των καθηκόντων της, η ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει την οµάδα επίβλεψης του έργου, ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητά του, καθώς και τα καθήκοντα των µελών της οµάδας. Η σχετική απόφαση υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (βλ. Τεύχος «Βασικές ιοικητικές Πράξεις» - Τεύχος Β Π, Β Π-Β-6). Στη περίπτωση σηµαντικών ή τεχνικά πολύπλοκων ή εξειδικευµένης τεχνολογίας έργων ή εν γένει σε ο- ποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει αδυναµία εκ µέρους της ιευθύνουσας Υπηρεσίας να αντεπεξέλθει αυτοδύναµα στις απαιτήσεις διαχείρισης και επίβλεψης του έργου, τότε µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από ιδιώτες τεχνικούς συµβούλους (φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς ή ηµεδαπούς οίκους), οι οποίοι προσλαµβάνονται για το σκοπό αυτό (βλ. Άρθρο 6, παρ. 5 του Ν.1418/84). Επίσης, για έργα συνολικού κόστους άνω των 10 δισ. δρχ. ( ,61 EURO), είναι δυνατή η πρόσληψη συµβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονοµικού, συµβούλου οργάνωσης κτλ), που θα υποβοηθήσει τη ιευθύνουσα Υπηρεσία στην άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της (βλ. Άρθρο 6, παρ. 8 του Ν 1418/84). Η ιευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, συντάσσει και αποστέλλει στην Προϊσταµένη Αρχή συνοπτικές διµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε την πορεία του έργου και τα τυχόν σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. (β) Η Προϊσταµένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή, δηλαδή η Αρχή ή Υπηρεσία ή Όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του έργου και κυρίως αποφασίζει για κάθε µεταβολή στοιχείων ή όρων της σύµβασης κατασκευής, σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο (βλ. Άρθρο 3 του Ν 1418/84). (γ) Το Τεχνικό Συµβούλιο, δηλαδή το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει το οικείο θεσµικό πλαίσιο (βλ. βλ. Άρθρο 3 του Ν 1418/84) Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Ο χαρακτηρισµός του έργου ως σηµαντικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου, αλλά ο Υπουργός ηµοσίων Έργων µπορεί να προβεί αυτοβούλως στο χαρακτηρισµό αυτό και παρά την αντίθετη γνώµη του Κυρίου του Έργου. Η Επιτροπή έχει αποκλειστικά συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρµογή των µελετών του έργου ή την αιτιο- 1 από 18 Έκδοση : 0

2 λογηµένη αποδοχή των τυχόν προτεινόµενων τροποποιήσεων, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαµόρφωση του κόστους, την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο, την τήρηση των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου. Στην περίπτωση που το έργο είναι ενταγµένο σε επιχειρησιακό πρόγραµµα (εθνικό ή περιφερειακό) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η φυσική και οικονοµική του πρόοδος, καθώς και όλες οι εξελίξεις που αφορούν το συµβατικό του αντικείµενο, ελέγχονται από τη ιαχειριστική Αρχή του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το είδος και η έκταση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τις ιαχειριστικές Αρχές περιγράφονται στο Ν 2860/2000. Ειδικότερα, σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων εµπλέκονται και οι ακόλουθοι φορείς: (α) (β) (γ) (δ) Η Γενική ιεύθυνση Ποιότητας ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ Ε, ως κεντρικό υποστηρικτικό και συµβουλευτικό όργανο για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των δηµοσίων έργων (π.χ. διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων, εκπαίδευση αξιολογητών ποιότητας, συλλογή στοιχείων ποιότητας των δηµοσίων έργων, υποστήριξη των φορέων υλοποίησης δηµοσίων έργων σε θέµατα ποιότητας κτλ.) Η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων, η οποία έχει τη γενική αρµοδιότητα για τον έλεγχο υλικών και έργων σε όλη τη χώρα Τα Περιφερειακά και Νοµαρχιακά Εργαστήρια ηµοσίων Έργων, τα οποία έχουν την αρµοδιότητα για τον έλεγχο των υλικών σε επίπεδο Περιφέρειας και Νοµαρχίας αντίστοιχα Ο Ειδικός Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), ο οποίος είναι ιδιωτικός φορέας µε αρµοδιότητα διενέργειας ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε δηµόσια έργα που εκτελέστηκαν, εκτελούνται ή θα εκτελεσθούν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ. Έργα που υπόκεινται σε έλεγχο από τον ΕΣΠΕΛ είναι περιφερειακά, διαπεριφερειακά ή εθνικά και µεγάλα έργα, τα οποία είναι εγγεγραµµένα σε αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 2.1 Αρχικές µελέτες, εγκρίσεις και άδειες 2. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΕΙΕΣ Ως αρχικές µελέτες, εγκρίσεις και άδειες νοούνται εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες και πρέπει να υπάρχουν πριν από την δηµοπράτηση του έργου. Τα στάδια και είδη των παραπάνω εξαρτώνται από το είδος του έργου (οδοποιία, υδραυλικά, κτιριακά κτλ.) και το σύστηµα δηµοπράτησης (συµπλήρωση τιµολογίου ή µελέτη κατασκευή) και αναπτύσσονται αναλυτικά στο Τεύχος «Ωρίµανση προς ηµοπράτηση» - Τεύχος Ω. Αµέσως µετά τον ορισµό της οµάδας επίβλεψης του έργου (βλ. παρ. 1.3) και σε εύλογο χρονικό διάστηµα (π.χ. ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης), ο επικεφαλής της οµάδας (εφεξής Επιβλέπων) φροντίζει για τη συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των εγκεκριµένων µελετών και των λοιπών εγκρίσεων και αδειών του έργου, τουλάχιστον σε ένα επίσηµα επικυρωµένο αντίγραφο. Ο Επιβλέπων συντάσσει κατάλογο των παραπάνω στοιχείων, σηµειώνοντας το τίτλο, την ηµεροµηνία έγκρισης και την Αρχή έγκρισης. Στη συνέχεια ο κατάλογος ελέγχεται ως προς την πληρότητά του σε σχέση µε τα αναγραφόµενα στο Τεύχος Ω και επισηµαίνονται τυχόν ελλείψεις, για τις οποίες ενηµερώνεται άµεσα ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. 2.2 Μελέτες, εγκρίσεις και άδειες κατά τη φάση κατασκευής Οι µελέτες, εγκρίσεις και άδειες κατά τη φάση της κατασκευής του έργου είναι οι ακόλουθες: (1) Μελέτες και άδειες που αφορούν τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις (οικήµατα, δίκτυα κτλ.) (2) Υπολειπόµενα στάδια τεχνικών και/ή λοιπών µελετών του έργου που υποχρεούται να εκπονήσει ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τη ΓΣΥ, την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου (3) Μελέτες εφαρµογής και κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και πλήρη υλοποίηση των εργασιών κατασκευής και δεν οδηγούν σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης (4) Τροποποιήσεις των αρχικών εγκεκριµένων µελετών, οι οποίες προτείνονται από τον Ανάδοχο και τροποποιούν το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου (5) Μελέτες, εγκρίσεις και άδειες που απαιτούνται για λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης υλικών 2 από 18 Έκδοση : 0

3 Όλες οι παραπάνω µελέτες υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και οι απαιτούµενοι χρόνοι εκπόνησης και έγκρισής τους, πρέπει να περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου. Οι µελέτες του εδαφίου (1) ελέγχονται και εγκρίνονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µελέτες του εδαφίου (2) ελέγχονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Αρχή, µετά από θετική εισήγηση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι µελέτες του εδαφίου (3) ελέγχονται και εγκρίνονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µελέτες του εδαφίου (4) ελέγχονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίνονται από την Προϊσταµένη Αρχή, µετά από θετική εισήγηση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και θετική γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου (βλ. Άρθρο 4, παρ. 10 του Ν 1418/84). Εφόσον οι αρχικές µελέτες έχουν εκπονηθεί από ιδιωτικό γραφείο µελετών, απαιτείται η σύµπραξή του στη διαδικασία τροποποίησης (βλ. Άρθρο 4, παρ. 10 του Ν 1418/84 και Άρθρο 30 του Π 609/85). Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε τις κάθε φύσης µελέτες του έργου αναπτύσσονται αναλυτικά στην παρ. 1.9 της ΓΣΥ. Επίσης, εκτενής αναφορά για τις µελέτες, άδειες και εγκρίσεις του εδαφίου (5), γίνεται στην παρ της ΓΣΥ. 3.1 Γενικά 3. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το χρονοδιάγραµµα του έργου αποτελεί τη βάση για τη µέτρηση της χρονικής προόδου του έργου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και υποβάλλεται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα εντός 10 ηµερών από την υποβολή του, µε τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις. Εάν η παραπάνω προθεσµία περάσει άπρακτη, θεωρείται ότι το χρονοδιάγραµµα του Αναδόχου εγκρίνεται ως έχει (βλ. Άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1418/84 και Άρθρο 32 του Π 609/85). Το χρονοδιάγραµµα εκπονείται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της Α- ποφ. 17/01/117/ΦΝ 332/89 - «Έγκριση προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού προγραµµατισµού και διοίκησης έργων» Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, σε συνδυασµό µε τα συµβατικά τεύχη (βλ. παρ. 1.6 της ΓΣΥ) και περιέχει, µε ρητή αναφορά, τη συνολική προθεσµία του έργου, τις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες και τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (βλ. Άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1418/84, Άρθρο 32 του Π 609/85 και Άρθρο 36 του Π 609/85). Το χρονοδιάγραµµα σχεδιάζεται υπό µορφή γραµµικού διαγράµµατος (διάγραµµα GANTT) και συνοδεύεται απαραίτητα από πίνακα µηνιαίας κατανοµής ποσοτήτων και εκταµιεύσεων (απορροφήσεων) ανά εργασία ή κατηγορία και οµάδα οµοειδών εργασιών, καθώς και από αιτιολογική (τεχνική) έκθεση, στην οποία τεκµηριώνεται πλήρως η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος (λογισµικό, δοµή και κωδικοποίηση, αριθµός, χρονική διάρκεια και αλληλουχία δραστηριοτήτων, κρίσιµη διαδροµή κτλ.). Η εν λόγω τεκµηρίωση πρέπει να συµφωνεί µε το οργανόγραµµα του εργοταξίου (ανθρώπινοι πόροι, µηχανήµατα κτλ.), το οποίο υποβάλλεται από τον Ανάδοχο εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, έτσι ώστε να απεικονίζει µε ακρίβεια την πραγ- µατική διαδικασία κατασκευής του έργου. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της προόδου του έργου, για την αξιολόγηση των χρονικών παρατάσεων και των επιπτώσεών τους και αποτελεί τη βάση για τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της αναθεώρησης. 3.2 Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος Η τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος του έργου διακρίνεται σε (βλ. και παρ της ΓΣΥ): Συµπλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος χρονοδιαγράµµατος µε στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και µε στοιχεία προόδου, χωρίς να µεταβάλλονται η συνολική προθεσµία, οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες και το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή το νέο χρονοδιάγραµµα, µαζί µε τα συνοδευτικά του στοιχεία (βλ. παρ. 3.1) εγκρίνεται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία. 3 από 18 Έκδοση : 0

4 Αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος, που είναι υποχρεωτική, όταν προκύπτει ανάγκη µεταβολής της συνολικής προθεσµίας του έργου ή/και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών ή/και του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης (βλ. Άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.1418/84). Στη περίπτωση αυτή, η έγκριση παράτασης προθεσµιών και αναπροσαρµογής του χρονοδιαγράµµατος γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή µετά από κατάθεση σχετικής αίτησης του Αναδόχου στη ιευθύνουσα Υπηρεσία, η ο- ποία διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την Προϊσταµένη Αρχή (βλ. Άρθρο 36, παρ. 8 του Π 609/85). 3.3 Έλεγχος χρονοδιαγράµµατος Συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την εκπόνηση, την τεκµηρίωση και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος περιγράφονται στην παρ. 8.3 της ΓΣΥ και στην παρ. 3.1 του παρόντος. Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να ορίζονται στην ΕΣΥ κάθε έργου, ανάλογα µε τη φύση του έργου, τη χωρική του εξάπλωση, την πολυπλοκότητά του και τα λοιπά ειδικότερα χαρακτηριστικά του. Με βάση τα παραπάνω, η οµάδα επίβλεψης του έργου πρέπει να προβεί, σε ένα πρώτο έλεγχο (έλεγχος πληρότητας) της συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τα συµβατικά τεύχη κατά τον οποίο ελέγχεται ότι: Το χρονοδιάγραµµα συνοδεύεται από αιτιολογική (τεχνική έκθεση) Το χρονοδιάγραµµα απεικονίζεται κατάλληλα υπό µορφή ραβδωτού διαγράµµατος (GANTT), περιλαµβάνει όλο το συµβατικό αντικείµενο του έργου και οµαδοποιείται σύµφωνα µε τις κατηγορίες και οµάδες οµοειδών εργασιών του προϋπολογισµού Η τεχνική έκθεση περιλαµβάνει πίνακα εξοπλισµού και διάγραµµα κινητοποίησής του στο εργοτάξιο Η τεχνική έκθεση περιλαµβάνει πλήρη αιτιολόγηση της χρονικής διάρκειας και της χρονικής αλληλουχίας κάθε δραστηριότητας, ανά οµάδα εργασιών, σε συµφωνία µε τον πίνακα εξοπλισµού και το διάγραµµα κινητοποίησής του Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από κατάλληλα διαµορφωµένο πίνακα µηνιαίας παρακολούθησης εργασιών (ποσότητες και εκταµιεύσεις) Οδηγίες για την εξειδίκευση των παραπάνω ελέγχων δίνονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος εξ ολοκλήρου για τη σύνταξη, αιτιολόγηση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη Λογισµικό Η σύνταξη, η παρακολούθηση και οι τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος από τον Ανάδοχο θα γίνονται µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, το οποίο πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που περιγράφονται στο παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα υποβληθέντα χρονοδιαγράµµατα απορρίπτονται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία ( Υ) ως ελλιπή. Απαιτείται ειδική έγκριση από τη Υ για την περίπτωση που η σύνταξη χρονοδιαγράµµατος γίνεται µε το χέρι, χωρίς τη χρήση κατάλληλου λογισµικού. Η εν λόγω έγκριση θα παρέχεται µε φειδώ και µόνο για µικρά έργα, των ο- ποίων ο συνολικός αριθµός δραστηριοτήτων δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) οµή Ανάλυση Κωδικοποίηση Επίλυση χρονοδιαγράµµατος Η δοµή και κωδικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος πρέπει να είναι επαρκής και ευέλικτη, ώστε να παρέχονται τουλάχιστον όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνταξη και/ή τροποποίησή του, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρ , εδάφια (7) και (8) της ΓΣΥ. Η δοµή εργασιών του χρονοδιαγράµµατος (δενδροειδής ανάλυση / κατάτµηση εργασιών ΚΕ, work breakdown structure WBS) θα τµηµατοποιεί τις εργασίες σε κατηγορίες και οµάδες οµοειδών εργασιών, σε απόλυτη αντιστοιχία µε αυτές του προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισµός του έργου είναι ενιαίος, ο Ανάδοχος προβαίνει στη δηµιουργία κατηγοριών και οµάδων οµοειδών εργασιών, σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπειρία και πρακτική που ακολουθείται για παρόµοιου είδους έργα. Η δοµή εργασιών και κάθε τροποποίησή της εγκρίνονται από την Υπηρεσία, στα πλαίσια των σχετικών υποβολών του χρονοδιαγράµµατος. Εξυπακούεται ότι περαιτέρω ανάλυση και κωδικοποίηση των εργασιών (δραστηριοτήτων), όπως περιγράφεται και κατωτέρω, είναι κατά περίπτωση αναγκαία, ανάλογα µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά του έργου. 4 από 18 Έκδοση : 0

5 Ο καθορισµός του αριθµού και της διάρκειας των δραστηριοτήτων, που είναι αναγκαίες για την ανάλυση της κατασκευής του έργου, απαιτεί ολοκληρωµένη γνώση των µεθόδων µελέτης και κατασκευής του. Κατά τον καθορισµό αυτό λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι: Φύση του έργου Γεωγραφική θέση Χρόνος κατασκευής Πολυπλοκότητα του έργου σε σχέση µε τη χωρική του εξάπλωση, τις τυχόν εξειδικευµένες κατασκευαστικές µεθόδους που εφαρµόζονται και τις αντίστοιχες προδιαγραφές και ποιοτικούς ελέγχους Οι παραπάνω δραστηριότητες περιλαµβάνουν: Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. Τις εργασίες κατασκευής προσωρινών και µονίµων έργων σε συνδυασµό µε τις διάφορες φάσεις και τα τµή- µατα του έργου. Τους ελέγχους και δοκιµές κάθε φύσης. Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κτλ.). Τις απαλλοτριώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται µια εµπειρική εκτίµηση του απαιτούµενου αριθµού δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος σε σχέση µε το κόστος κατασκευής του έργου. Πίνακας 3.3-1: Προτεινόµενος αριθµός δραστηριοτήτων µε βάση το κόστος κατασκευής Προτεινόµενος Αριθµός # Κόστος Κατασκευής Έργου ( ) ραστηριοτήτων Κατασκευής έως Ο αριθµός των δραστηριοτήτων θα είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των άρθρων του προϋπολογισµού και θα υπάρχει µονοσήµαντη αντιστοίχηση. Η διάρκεια κάθε δραστηριότητας και η αλληλουχία της σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες θα καθορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τις κατασκευαστικές πρακτικές του έργου και το διάγραµµα κινητοποίησης του εξοπλισµού και θα τεκµηριώνεται µε σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση. Η εν λόγω διάρκεια θα εκφράζεται σε ηµερολογιακές ηµέρες, ώστε να είναι ευχερέστερη η ηµερήσια παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Οι διάρκειες δραστηριοτήτων, που επηρεάζονται από τις συνήθεις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, προσαρµόζονται ώστε να περιλαµβάνουν και την αναµενόµενη καθυστέρηση. Ο επιµερισµός των αναµενόµενων καθυστερήσεων λόγω καιρικών συνθηκών ανά δραστηριότητα απεικονίζεται στο ηµερολόγιο της δραστηριότητας. Επίσης οι καθυστερήσεις σηµειώνονται στο ηµερολόγιο του έργου. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την προµήθεια υλικών ή εξοπλισµού µε µεγάλο χρόνο παράδοσης, πρέπει να περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα σαν ξεχωριστές δραστηριότητες. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται αυτές µε κύκλο ολοκλήρωσης µεγαλύτερο από 90 ηµέρες. Οι χρονικές υστερήσεις και οι χρόνοι αναµονής (leads and lags) δεν θα εισάγονται στο χρονοδιάγραµµα, στην περίπτωση που η φύση της δραστηριότητας είναι η ίδια η αναµονή ή η υστέρηση (π.χ. ο χρόνος συντήρησης του σκυροδέµατος δεν αποτελεί καθυστέρηση εφόσον υπάρχει δραστηριότητα «συντήρηση σκυροδέµατος»). Οι διάρκειες των χρονικών υστερήσεων του χρονοδιαγράµµατος δεν πρέπει να είναι αρνητικές. Η χρήση οποιουδήποτε χρόνου αναµονής ή υστέρησης θα τεκµηριώνεται στην αιτιολογική έκθεση. Το χρονοδιάγραµµα εκτείνεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου µέχρι τη συµβατική προθεσµία περάτωσης του. Οι ηµεροµηνίες αυτές, µαζί µε τις τυχόν αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες, αποτελούν 5 από 18 Έκδοση : 0

6 τους χρονικούς περιορισµούς του έργου (constraints) και πρέπει να τίθενται στο χρονοδιάγραµµα ως δραστηριότητες «ορόσηµα» (milestones). H έναρξη του έργου τίθεται ως µια δραστηριότητα µε µηδενική διάρκεια (ορόσηµο) και µε περιορισµό νωρίτερης δυνατής έναρξης (Early Start - ES) την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου. Η λήξη του έργου τίθεται ως µια δραστηριότητα µε µηδενική διάρκεια (ορόσηµο) και περιορισµό δυνατού βραδύτερου πέρατος (Late Finish - LF) τη συµβατική προθεσµία περάτωσης του έργου. Οι αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος γίνονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε, στην περίπτωση που το βραδύτερο πέρας της δραστηριότητας λήξης εκτιµάται µετά τη συµβατική προθεσµία περάτωσης, το αποτέλεσµα των σχετικών υπολογισµών να είναι η εµφάνιση αρνητικού περιθωρίου στην κρίσιµη διαδροµή. Οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη, έχουν επίσης τους κατάλληλους περιορισµούς, ώστε να φαίνεται το αρνητικό περιθώριο στην περίπτωση που το βραδύτερο πέρας (LF) της δραστηριότητας λήξης κάθε φάσης εκτιµάται µετά την αποκλειστική τµηµατική προθεσµία. Για την καλύτερη κατανόηση των αλληλουχιών των δραστηριοτήτων, την αποτελεσµατική παρακολούθηση του έργου και την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων (what-if analysis), οι δραστηριότητες πρέπει να κωδικοποιούνται στο χρονοδιάγραµµα µε βάση τις ακόλουθες κατ ελάχιστον παραµέτρους: Την υπεύθυνη οµάδα για κάθε δραστηριότητα, δηλαδή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το προσωπικό του Αναδόχου, τους τυχόν ονοµατισµένους υπεργολάβους, τις Υπηρεσίες που εκτελούν τη δραστηριότητα (π.χ. σε δραστηριότητες εγκρίσεων και αδειών) κτλ.. Η υπεύθυνη οµάδα για κάθε δραστηριότητα καθορίζεται από τον κωδικό ευθύνης. Την περιοχή εργασίας (µέτωπο κατασκευής), στην οποία λαµβάνουν χώρα. Κάθε δραστηριότητα δεν επιτρέπεται να καλύπτει περισσότερες από µια περιοχές εργασίας, που καθορίζονται από τον κωδικό περιοχής εργασίας. Η περιοχή εργασίας αποτελεί ένα διακριτό τµήµα στην κατασκευή του έργου (π.χ. τµήµα δρόµου που καθορίζεται από τις χιλιοµετρικές θέσεις, αριθµός κτιρίου σε κτιριακό συγκρότηµα, αριθµός ορόφου σε κτίριο κτλ.). Το άρθρο προϋπολογισµού στο οποίο ανήκουν. Μια δραστηριότητα δεν πρέπει να ανήκει σε περισσότερα από ένα άρθρα προϋπολογισµού, που καθορίζεται από τον κωδικό του άρθρου προϋπολογισµού. Τη φάση του έργου κατά την οποία λαµβάνει χώρα η δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να ανήκουν σε περισσότερες από µια φάσεις του έργου, που καθορίζονται από τον κωδικό φάσεων έργου. Επιση- µαίνεται ότι η κωδικοποίηση κατά φάσεις του έργου έχει νόηµα µόνο εφόσον προβλέπονται διακριτές φάσεις υλοποίησης µέσω ενδεικτικών και αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών. Την κατηγορία εργασίας που περιγράφει ακριβέστερα τη δραστηριότητα. Η κατηγορία εργασίας αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε µελέτες, εγκρίσεις, άδειες, ποιοτικούς ελέγχους, κατασκευή κτλ. Η κατηγορία εργασίας κάθε δραστηριότητας καθορίζεται από τον κωδικό κατηγορίας εργασίας. Τη φύση της εργασίας που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα (π.χ. χωµατουργικά, σκυροδέµατα κτλ.) Η φύση της εργασίας αναφέρεται στο οργανόγραµµα εργασιών (βλ. σχετικό εδάφιο στην αρχή της παρούσας παραγράφου) του έργου και καθορίζεται από τον κωδικό φύσης εργασίας. Επί πλέον των ανωτέρω, κάθε δραστηριότητα που προστίθεται ή αναπροσαρµόζεται λόγω τροποποιήσεων της Σύµβασης ή χρησιµοποιείται για την αιτιολόγηση διεκδικούµενων παρατάσεων, προσδιορίζεται από έναν αριθµό (κωδικό) τροποποίησης. Οι δραστηριότητες δεν µπορούν να ανήκουν σε παραπάνω από µία τροποποίηση ή διεκδίκηση. Ενδείκνυται η εισαγωγή τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραµµα να γίνεται µε την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και όχι µε την αναπροσαρµογή υφιστάµενων, ώστε να είναι ευκολότερος και ο υπολογισµός των σχετικών επιµετρήσεων και πληρωµών. Για τον υπολογισµό του δικτύου χρησιµοποιείται η µέθοδος της κρίσιµης διαδροµής (critical path method CPM). Κατά τον υπολογισµό του δικτύου, οι ηµεροµηνίες (γεγονότα) πραγµατικής έναρξης και πέρατος των δραστηριοτήτων δεν θα αναπροσαρµόζονται αυτόµατα µε τους προεπιλεγµένους µηχανισµούς των σχετικών λογισµικών. Τα γεγονότα αυτά θα προσδιορίζονται από το ηµερολόγιο του έργου και θα τεκµηριώνονται στη µηνιαία έκθεση προόδου του Αναδόχου. Ελλιπής αιτιολόγηση των γεγονότων πραγµατικής έναρξης και πέρατος των δραστηριοτήτων για κάθε δραστηριότητα που είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε έχει περατωθεί, οδηγεί στην απόρριψη του χρονοδιαγράµµατος και στην ανεπαρκή αξιολόγηση της προόδου καθώς και των σχετικών λογαριασµών. Η αναπροσαρµογή του ποσοστού αποπεράτωσης και της αποµένουσας διάρκειας των δραστηριοτήτων υπολογίζονται ανεξάρτητα. Οι σχετικές επιλογές του λογισµικού που υπολογίζουν την µια παράµετρο µε βάση την άλλη πρέπει να απενεργοποιούνται. 6 από 18 Έκδοση : 0

7 Η χρήση τεχνικών εξάντλησης του περιθωρίου όπως η προσαρµογή της αλληλουχίας δραστηριοτήτων µε ρύθµιση της κρίσιµης διαδροµής, έτσι ώστε να αποτελείται από δραστηριότητες που υπόκεινται σε ευθύνη των Υπηρεσιών, ειδικοί χρονικοί περιορισµοί και υστερήσεις, περιορισµοί µηδενικού συνολικού ή ελεύθερου περιθωρίου, παρατάσεις χρονικής διάρκειας δραστηριοτήτων ή τοποθέτηση χρονικών περιορισµών άλλων από τους οριζόµενους στη σύµβαση, αποτελούν αιτίες απόρριψης του υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος Παρουσίαση χρονοδιαγράµµατος Το χρονοδιάγραµµα (διάγραµµα δικτύου) πρέπει να παρουσιάζεται σε µορφή ραβδωτού διαγράµµατος (GANTT). Το εν λόγω διάγραµµα συνοδεύει την αρχική υποβολή του χρονοδιαγράµµατος καθώς και τις υποβολές των µηνιαίων αναπροσαρµογών µε κάθε µηνιαία έκθεση προόδου (βλ. παρ. 3.5). Η οµάδα επίβλεψης του έργου ελέγχει για λογαριασµό της Υ κυρίως τα ακόλουθα: Τη χρονική διάρκεια, αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να απεικονίζεται ο τρόπος εξάρτησης της έναρξης µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας από την ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων δραστηριοτήτων, καθώς και ο τρόπος επιρροής της δραστηριότητας στην έναρξη των διαδεχόµενων της δραστηριοτήτων. Με την εξαίρεση των δραστηριοτήτων έναρξης και λήξης του έργου, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα έχουν εξαρτηµένη έναρξη και πέρας. Τη συνεχή ροή των διαγραµµάτων από τα αριστερά προς τα δεξιά. εν θα υπάρχουν βέλη από τα δεξιά προς τα αριστερά. Την εισαγωγή τουλάχιστον των ακόλουθων σηµαντικών ηµεροµηνιών (ορόσηµων) του έργου: ηµεροµηνία έναρξης, συµβατική ηµεροµηνία λήξης και αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες. Την ευκρινή απεικόνιση των κρίσιµων δρόµων. Την οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησης της αλληλουχίας, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της παρ Οι δραστηριότητες οµαδοποιούνται τουλάχιστον κατά κατηγορία εργασίας, περιοχή εργασίας και υπεύθυνη οµάδα εκτέλεσης. Μια δραστηριότητα εφόσον εισαχθεί στο δίκτυο δεν θα σβήνεται και θα παραµένει σε αυτό, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η δραστηριότητα καταργείται, λόγω µεταβολών στο έργο, πριν ξεκινήσει. Οι κρίσιµες δραστηριότητες ή σχεδόν κρίσιµες δραστηριότητες δεν θα αποτελούν παραπάνω από το 20% του συνόλου των δραστηριοτήτων. Οι κρίσιµες δραστηριότητες είναι αυτές που έχουν συνολικό περιθώριο 0 και σχεδόν κρίσιµες είναι αυτές που έχουν συνολικό περιθώριο από 1 ως 14 ηµέρες. Το διάγραµµα δικτύου θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: - αριθµό δραστηριότητας - περιγραφή δραστηριότητας - κανονική διάρκεια σε ηµερολογιακές ηµέρες - πραγµατική διάρκεια σε ηµερολογιακές ηµέρες - ηµεροµηνία νωρίτερης έναρξης - ηµεροµηνία πραγµατικής έναρξης - ηµεροµηνία νωρίτερου πέρατος - ηµεροµηνία πραγµατικού πέρατος - συνολικό περιθώριο - κωδικό ευθύνης Η αρίθµηση των δραστηριοτήτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε γενικά οι προαπαιτούµενες δραστηριότητες να έχουν µικρότερο αριθµό από τις διαδεχόµενες. Είναι σκόπιµο να υπάρχουν κενά στην αρίθµηση των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η προσθήκη δραστηριοτήτων στις αναπροσαρµογές των χρονοδιαγραµµάτων. 7 από 18 Έκδοση : 0

8 3.4 Παρακολούθηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Γενικά Η συστηµατική παρακολούθηση του φυσικού (ποσότητες) και οικονοµικού (κόστος) αντικειµένου του έργου, σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης του έργου διασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο της πορείας του, τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών. Ο έγκαιρος εντοπισµός των προβληµάτων θα γίνεται µε τη βοήθεια έγκαιρων και έγκυρων προβλέψεων σε τριµηνιαία βάση (βλ. παρ ), συνεκτιµώντας τη µέχρι τούδε πορεία του έργου και τις τρέχουσες συνθήκες κατασκευής. Η παραπάνω διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ, διότι δίνει τη δυνατότητα στις αρµόδιες Υπηρεσίες να αντεπεξέλθουν µε επιτυχία τις αυστηρές και χρονοβόρες διαχειριστικές απαιτήσεις του Γ ΚΠΣ µε έγκαιρη αναπροσαρµογή προϋπολογισµών, δηµοπράτηση νέων συµβάσεων κτλ. Τα στοιχεία ποσοτήτων και κόστους αντλούνται από τις επιµετρήσεις, τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις (βλ. παρ ). Στα στοιχεία αυτά λαµβάνονται υπόψη οι αυξοµειώσεις των εργασιών, καθώς και η ύπαρξη νέων εργασιών (βλ. παρ ) Επιµετρήσεις Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) Οι επιµετρήσεις αποτελούν την καταµέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια ορισµένης χρονικής περιόδου. Η περίοδος αυτή ορίζεται συνήθως σε ένα µήνα (βλ. Άρθρο 5, παρ. 7 του Ν 1418/84 και Άρθρο 40, παρ.1 και 2 του Π 609/85). Στο τέλος του µηνός ο Ανάδοχος συντάσσει τις επιµετρήσεις για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του µήνα. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται κατά διακριτά µέρη του έργου και περιλαµβάνουν για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, µε ένδειξη του αντιστοίχου άρθρου του Τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) εφόσον υπάρχουν, τους αναλυτικούς υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι αυτό επι- µετρητικά σχέδια και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, χαρακτηρισµού εκσκαφών ή/και ζυγίσεως. Ειδικά για τις νέες εργασίες, για να είναι δυνατόν να περιληφθούν στις επιµετρήσεις, πρέπει τα ΠΚΤΜΝΕ και ο σχετικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών να έχουν εγκριθεί από τη Υ ή να έχει παρέλθει άπρακτο τρίµηνο από την υποβολή τους προς έγκριση, οπότε τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αυτοδικαίως εγκεκριµένα. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο». Η Υ, µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της Υ κατά την έννοια της παρ. 1 του Άρθρου 12 του Ν 1418/84 και ο Ανάδοχος, αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο από το νόµο δικαίωµα της ένστασης ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραπάνω κοινοποίηση (βλ. Άρθρο 38, παρ. 1 και 2 του Π 609/85). Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να µην είναι τελικά εµφανείς (αφανείς εργασίες), ο χαρακτηρισµός της σκληρότητας των εδαφών, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον Επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, Υ µπορεί να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των παραπάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί επίσης η Προϊσταµένη Αρχή να παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών (βλ. Άρθρο 38, παρ.3 του Π 609/85) Λογαριασµοί Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον Ανάδοχο βάσει των επιµετρήσεων. Στους λογαριασµούς µπορούν να περιληφθούν µόνο οι εργασίες εκείνες που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Έτσι, αν κατασκευασθούν εργασίες πέρα και πριν από τον προβλεπόµενο στο χρονοδιάγραµµα χρόνο, ο Ανάδοχος κατ αρχήν δεν έχει δικαίωµα να τις περιλάβει στο λογαριασµό και η πληρωµή των επί πλέον αυτών εργασιών µπορεί να αναβληθεί από τον Κύριο του Έργου µέχρι του χρονικού σηµείου κατά το οποίο θα έπρεπε να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτές σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. Κατ εξαίρεση, τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται, όταν στη σύµβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον Ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται να περιλάβει στο λο- 8 από 18 Έκδοση : 0

9 γαριασµό τις ταχύτερα από το βάσει του χρονοδιαγράµµατος προβλεπόµενο χρόνο εκτελεσµένες εργασίες, ώστε να λάβει, πέραν από το αναλογούν γι αυτές εργολαβικό αντάλλαγµα, και το πριµ που βάσει της συµβάσεως δικαιούται (βλ. Άρθρο 40, παρ. 2 του Π 609/85 και Άρθρο 5, παρ. 7 του Ν 1418/84). Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση την αιτιολόγηση της νέας αλληλουχίας δραστηριοτήτων πριν από την υποβολή του αναπροσαρµοσµένου χρονοδιαγράµµατος. Στους λογαριασµούς µπορούν να περιληφθούν και υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της Υ στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό, στον οποίο επίσης αναφέρονται και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο Ανάδοχος έχει ακεραία την ευθύνη µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου (βλ. Άρθρο 40, παρ. 4 του Π 609/85). Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, όταν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το επιµέρους σύνολο µειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών για πληµµελώς εκτελεσµένες ή ελαττωµατικές εργασίες κατά τα Άρθρα 46 και 53 του Π 609/85, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του Εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο (βλ. Άρθρο 40, παρ. 5 του Π 609/85). Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί, δηλαδή περιλαµβάνουν συνοπτικό πίνακα όλων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης, καθώς και τις αποφάσεις εκείνες που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του Εργοδότη και από το σύνολο που προκύπτει αφαιρούνται τα ποσά που έχουν πληρωθεί µε τους προηγούµενους λογαριασµούς. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τυχόν συγχύσεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην εµφάνιση σφαλµάτων κατά τις πληρωµές (βλ. Άρθρο 40, παρ. 6 του Π 609/85). Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη Υ, που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Υ, µε διαταγή της προς τον Ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του (βλ. Άρθρο 5, παρ. 8 του Ν 1418/84 και Άρθρο 40, παρ. 7 του Π 609/85). Η παραγγελία αυτή προς διόρθωση και επανυποβολή του λογαριασµού πρέπει να γίνει µέσα στην ίδια προθεσµία του ενός µηνός από την υποβολή του λογαριασµού που επιστρέφεται για διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού γίνεται από συνεργείο της Υ στο οποίο συµµετέχει και ο Επιβλέπων του έργου. Ο Επιβλέπων ελέγχει και βεβαιώνει µε την υπογραφή του, κατά πόσο οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά κατά πόσο έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών τις οποίες όφειλε να διενεργήσει ο Ανάδοχος βάσει της συµβάσεως και του νόµου. Πάντως η υπογραφή του Επιβλέποντα δεν είναι απαραίτητη για την έγκριση του λογαριασµού από τη Υ (βλ. Άρθρο 40, παρ. 7 του Π 609/85) Πιστοποιήσεις Μετά τον έλεγχο του λογαριασµού (βλ. παρ ) και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν σ αυτόν σφάλµατα, ανακρίβειες κτλ., ο λογαριασµός εγκρίνεται από τη Υ. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός συνιστά την πιστοποίηση βάσει της οποίας εκδίδεται η εντολή πληρωµής προς τον Ανάδοχο. Σε εκτέλεση της εντολής πληρωµής εκδίδεται στη συνέχεια σχετικό χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα του Αναδόχου Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής είναι δυνατόν να εµφανισθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Αυξήσεις ποσοτήτων ή/και κόστους εργασιών (π.χ., δυσµενέστερος χαρακτηρισµός εδαφών) που περιλαµβάνονται στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο του έργου 9 από 18 Έκδοση : 0

10 Μείωση ποσοτήτων ή/και κόστους εργασιών (π.χ., ευµενέστερος χαρακτηρισµός εδαφών) που περιλαµβάνονται στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο του έργου («επί έλαττον» δαπάνες). Επισηµαίνεται ότι οι επί έλαττον δαπάνες αναφέρονται σε εργασίες που η εκτέλεσή τους ολοκληρώθηκε και έχει εγκριθεί η επιµέτρησή τους (βλ. Άρθρο 43, παρ. 2 του Π 609/85) Νέες εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στο έργο που ανατέθηκε αρχικά και προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Οι αυξήσεις του κόστους εργασιών της πρώτης περίπτωσης µπορούν να καλυφθούν στο σύνολό τους ή µερικά από τα απρόβλεπτα του αρχικού προϋπολογισµού, εφόσον αυτά επαρκούν, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αυξήσεις οφείλονται σε δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου (βλ. Άρθρο 8, παρ.2 του Ν 1418/84). Οι «επί έλαττον» δαπάνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη δαπανών αναθεώρησης και ΦΠΑ (βλ. Άρθρο 8, παρ. 3 του Ν 1418/84 και Άρθρο 43, παρ. 2 του Π 609/85). Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών που υπάγονται είτε στο αρχικά ανατεθέν συµβατικό αντικείµενο είτε στην πρώτη περίπτωση ανωτέρω. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν µπορούν να µεταφερθούν στα απρόβλεπτα. Οι τυχόν υπόλοιπες εργασίες της πρώτης περίπτωσης και οι νέες εργασίες της τρίτης περίπτωσης µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 8 παρ. 1 του Ν 1418/84, συνάπτεται συµπληρωµατική σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, που υποχρεούται να εκτελέσει τις παραπάνω συµπληρωµατικές εργασίες Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, συντάσσεται τελικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας της σύµβασης σε ισοζύγιο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει από την υλοποίηση της σύµβασης αυτοτελές και κατά το δυνατόν λειτουργικό τµήµα έργου. Οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου επαναδηµοπρατούνται. Αναφορικά µε τα ανωτέρω, αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρ. 6 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84, µε την οποία επιτρέπεται η σύνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν υπερβαίνουν το 20% της συνολικής συµβατικής δαπάνης, είναι πρακτικά ανεφάρµοστη ως προς την αντιµετώπιση υπερβάσεων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων. Και τούτο, διότι η συγκεκριµένη διάταξη που εισήχθη µε το Ν 2229/94, υπερκαλύφθηκε από αυστηρότερες διατάξεις που εισήχθησαν µεταγενέστερα µε το Ν 2372/96 (παρ. 1 και 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84, όπως ισχύει) και εξειδικεύτηκαν µε το Π 402/96 (παρ. 1 και 2 του Άρθρου 43 του Π 609/85, όπως ισχύει). Για τη διάθεση των απροβλέπτων απαιτούνται: Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από τη Υ, συνοδευόµενου από αιτιολογική έκθεση Απόφαση Προϊσταµένης Αρχής Για τη διάθεση των επί έλαττον δαπανών απαιτούνται: Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από τη Υ, συνοδευόµενου από αιτιολογική έκθεση Σύνταξη ΠΚΤΝΜΕ (εφόσον απαιτείται) Θετική γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου Απόφαση Προϊσταµένης Αρχής Για τη σύνταξη των συµπληρωµατικών συµβάσεων απαιτούνται: Σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από τη Υ, συνοδευόµενου από αιτιολογική έκθεση Σύνταξη ΠΚΤΝΜΕ (εφόσον απαιτείται) Θετική γνωµοδότηση του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου Απόφαση Προϊσταµένης Αρχής Τα ανωτέρω συνοψίζονται στα διαγράµµατα που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου 3 του παρόντος. 10 από 18 Έκδοση : 0

11 3.4.6 Πίνακας µηνιαίας κατανοµής και παρακολούθησης ποσοτήτων και δαπανών Αθροιστικές καµπύλες κόστους Τα βασικά εργαλεία, πέραν του χρονοδιαγράµµατος, για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικει- µένου είναι ο πίνακας µηνιαίων κατανοµών ποσοτήτων και δαπανών (κόστους) και οι αθροιστικές καµπύλες κόστους - χρόνου. Με κάθε υποβολή του χρονοδιαγράµµατος συνυποβάλλεται και ο παραπάνω πίνακας, που περιλαµβάνει όλα τα άρθρα του αρχικού προϋπολογισµού και τα ακόλουθα στοιχεία ανά άρθρο: Αρχική προϋπολογισθείσα ποσότητα προς εκτέλεση (budgeted quantity) Αρχικό κόστος (budgeted cost) Εκτιµώµενη προς εκτέλεση συνολική ποσότητα κατά την ολοκλήρωση της εργασίας (estimated quantity at completion) Εκτιµώµενο κόστος κατά την ολοκλήρωση της εργασίας (estimated cost at completion) Εκτίµηση της µηνιαία εκτελούµενης ποσότητας της εργασίας για το διάστηµα που διαρκεί η εργασία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα Πραγµατικά εκτελούµενη ποσότητα για τον αντίστοιχο µήνα, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές επιµετρήσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Εκτίµηση του µηνιαίου κόστους (απορρόφηση) της παραπάνω εκτελούµενης ποσότητας της εργασίας για το διάστηµα που διαρκεί η εργασία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα Πραγµατικό κόστος (απορρόφηση) για τον αντίστοιχο µήνα, όπως προκύπτει από τις σχετικές πιστοποιήσεις και πληρωµές, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Με βάση τις αρχικά εκτιµώµενες µηνιαίες απορροφήσεις παράγεται, για το σύνολο του έργου, η εκτιµώµενη αθροιστική καµπύλη κόστους σε συνάρτηση µε τη χρονική εξέλιξη του έργου. Αντίστοιχα, µε βάση τις πραγµατικές α- πορροφήσεις του Αναδόχου, προκύπτει η πραγµατική αθροιστική καµπύλη κόστους / χρόνου για το σύνολο του έργου. Ο λόγος της συνολικής πραγµατικής δεδουλευµένης απορρόφησης προς το εγκεκριµένο συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου (συµβατικό τίµηµα) εκφράζει το βαθµό φυσικής προόδου του έργου (σε όρους κόστους). Ως συνολική πραγµατική δεδουλευµένη απορρόφηση ορίζεται εκείνη που αναφέρεται σε πραγµατικά εκτελεσθείσες εργασίες και σε υλικά επί τόπου που πιστοποιούνται. Αντίστοιχα, για την εξεταζόµενη χρονική στιγµή, ο λόγος της διαφοράς της πραγµατικής δεδουλευµένης τρέχουσας απορρόφησης µείον την αρχικά εκτιµηθείσα δεδουλευµένη τρέχουσα απορρόφηση προς την αρχικά εκτιµηθείσα δεδουλευµένη τρέχουσα απορρόφηση, εκφράζει την τυχόν απόκλιση της πραγµατικής φυσικής προόδου του έργου (υστέρηση ή προώθηση) και υποδεικνύει την αναγκαιότητα ή µη της εφαρµογής διορθωτικών µέτρων. Ανάλογα, ο λόγος της συνολικής πραγµατικής απορρόφησης προς το εγκεκριµένο συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο του έργου (συµβατικό τίµηµα) εκφράζει το βαθµό οικονοµικής προόδου του έργου. Ως συνολική πραγµατική απορρόφηση ορίζεται εκείνη που αναφέρεται σε πραγµατικά εκτελεσθείσες εργασίες και σε υλικά επί τόπου που πιστοποιούνται, καθώς και στην τυχόν καταβληθείσα αναπόσβεστη προκαταβολή κατά την υπόψη χρονική στιγµή. Κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω επιµέρους απορροφήσεων, γενικά, δεν συµπεριλαµβάνεται η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ, καθόσον αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό τίµηµα. Εφόσον είναι επιθυµητό να συµπεριλαµβάνονται στις ανωτέρω εκτιµήσεις η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ, θα πρέπει να λαµβάνονται αυτά υπόψη και στους δύο όρους των κλασµάτων (λόγων) και να δηλώνεται το γεγονός αυτό σαφώς. Για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων και την έγκαιρη αναπροσαρµογή της σύµβασης, θα γίνεται σε τριµηνιαία βάση από τον Ανάδοχο και θα ελέγχεται από τη Υ, πρόβλεψη της συνολικής ποσότητας κατά την ολοκλήρωση της εργασίας και του αντίστοιχου συνολικού κόστους, καθώς και του συνολικού κόστους για την ολοκλήρωση του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα επισηµαίνονται έγκαιρα υπερσυµβατικές και νέες εργασίες και θα λαµβάνονται τα διορθωτικά µέτρα που αναπτύχθηκαν στην παρ Αξίζει να σηµειωθεί ότι εφόσον οι δραστηριότητες του χρονοδιαγράµµατος είναι κωδικοποιηµένες και ανά άρθρο προϋπολογισµού, ο παραπάνω πίνακας µπορεί να παράγεται αυτόµατα σαν αναφορά του λογισµικού του χρονικού προγραµµατισµού. Επίσης τονίζεται ότι η αποµένουσα διάρκεια κάθε δραστηριότητας υπολογίζεται µε βάση την ποσότητα που εκτελέσθηκε µέχρι την εξεταζόµενη χρονική στιγµή, σε σχέση µε την συνολική απαιτούµενη ποσότητα για την ολοκλήρωσή της. 11 από 18 Έκδοση : 0

12 3.5 Εκθέσεις προόδου Μηνιαία και Τριµηνιαία ελτία Έργου Η έκθεση προόδου του έργου υποβάλλεται, σε µηνιαία βάση, από τον Ανάδοχο στη Υ και περιλαµβάνει: Ραβδωτό διάγραµµα (GANTT) του χρονοδιαγράµµατος του έργου (βλ. παρ ) Πίνακα µηνιαίας κατανοµής ποσοτήτων και δαπανών ως ανωτέρω (βλ. παρ ) Πίνακα εξοπλισµού ανά δραστηριότητα και σχετικό διάγραµµα κινητοποίησης Αιτιολογική έκθεση Επεξηγηµατικές αναφορές που παρουσιάζουν και αναλύουν τα συµπεράσµατα του χρονοδιαγράµµατος Η αιτιολογική έκθεση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέµατα: περιγραφή των δραστηριοτήτων των κρίσιµων διαδροµών περιγραφή των τρεχουσών και αναµενόµενων προβληµατικών περιοχών και παραγόντων που αποτελούν πιθανές αιτίες καθυστέρησης καθώς και την επίδρασή τους στο χρονοδιάγραµµα του έργου αιτιολόγηση των απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών Στις υποβολές των χρονοδιαγραµµάτων περιλαµβάνονται µόνο οι αναπροσαρµογές που έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη Υ. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις για κάθε δραστηριότητα, οι οποίες έλαβαν χώρα µετά την τελευταία υποβολή και κάθε αναφερθείσα τροποποίηση συσχετίζεται µε τις αιτιολογηµένες εγκεκριµένες τροποποιήσεις. Κάθε χρονοδιάγραµµα που υποβάλλεται στη Υ συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αναφορές, που περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: αρίθµηση και περιγραφή δραστηριοτήτων, κανονική διάρκεια, αποµένουσα διάρκεια, νωρίτερη έναρξη (ES), νωρίτερο πέρας (EF), βραδύτερη έναρξη (LS), βραδύτερο πέρας (LF), συνολικό χρονικό περιθώριο (TF). Η πραγµατική έναρξη και πέρας αναφέρονται για τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έ- χουν ήδη περατωθεί. Τέτοιες αναφορές είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: Αναφορά όλων των δραστηριοτήτων κατά αύξοντα αριθµό νωρίτερης ή πραγµατικής έναρξης και κατόπιν κατά αύξοντα αριθµό δραστηριότητας, που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση κάθε δραστηριότητας. Στην αναφορά αυτή επισηµαίνονται ιδιαίτερα: - Οι δραστηριότητες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα - Οι δραστηριότητες προς εκτέλεση τον τρέχοντα µήνα - Οι δραστηριότητες που περαιώθηκαν τον προηγούµενο µήνα - Οι δραστηριότητες που περαιώθηκαν πριν από τον προηγούµενο µήνα Αναφορά των προαπαιτούµενων και διαδεχόµενων δραστηριοτήτων για κάθε δραστηριότητα κατά αύξοντα αριθµό δραστηριότητας. Οι προαπαιτούµενες και οι διαδεχόµενες δραστηριότητες περιλαµβάνουν όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες. Αναφορά των ηµιτελών δραστηριοτήτων κατά αύξον συνολικό περιθώριο. Οι δραστηριότητες που έχουν ίδιο συνολικό περιθώριο διατάσσονται κατά αύξουσες ηµεροµηνίες νωρίτερης ή πραγµατικής έναρξης. Οι περατωθείσες δραστηριότητες δεν περιέχονται στην αναφορά αυτή. Με βάση τα στοιχεία των απορροφήσεων των αντίστοιχων λογαριασµών, συµπληρώνονται τα µηνιαία δελτία προόδου, που αποστέλλονται στη ιαχειριστική Αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Γ ΚΠΣ και καταχωρούνται στο ολοκληρωµένο πληροφορικό σύστηµα (ΟΠΣ), έτσι ώστε να ενηµερώνεται η Κοινότητα για την οικονοµική πρόοδο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Επίσης, µε βάση την πραγµατική δεδουλευµένη απορρόφηση (βλ. παρ ανωτέρω) των µηνιαίων εκθέσεων προόδου, συνιστάται / προτείνεται να συµπληρώνονται τα αντίστοιχα τριµηνιαία δελτία έργου, στα οποία περιέχονται επί πλέον πληροφορίες σχετικά µε τη φυσική πρόοδο του έργου και εκτιµήσεις σχετικά µε το απαιτούµενο κόστος ολοκλήρωσής του. 12 από 18 Έκδοση : 0

13 Ν 1418/84, Άρθρο 8 και Π 609/85, Άρθρο 43 Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες Όλα τα όρια ή ποσοστά που ορίζονται κατωτέρω, αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, ΦΠΑ, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή ο- ποιαδήποτε αποζηµίωση (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 4). Περίπτωση 1 Ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών: που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο και που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και που κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις του εδαφίου δ της παρ. 3 του άρθ. 8 του Π 334/2000 (που αντικαθιστά το Π 23/93 στο οποίο παραπέµπει ο Νόµος) Χειρισµός 1 Συνάπτεται σύµβαση κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τον ανάδοχο του έργου (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 1), µέσω της οποίας ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα να αναθέσει την εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 8 του Ν 1418/84. (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 1) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρω- µατικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής σύνταξης τυχόν µελετών για τις υπόψη εργασίες, δεν µπορεί να υ- περβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 1) Για τον κανονισµό τιµών µονάδας των συµπληρω- µατικών εργασιών και τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών ένδικών µέσων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. έκατου τρίτου του Ν 2338/95 (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 1) Σχήµα 3-1 Προϋποθέσεις περιορισµοί 1 Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεσης των συµπληρωµατικών εργασιών, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 1) Η εκτέλεση των συµπληρω- µατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου. Οι συµπληρωµατικές εργασίες παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 1) Για την τροποποίηση µελέτης, µετά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταµένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών µετά από συζήτηση µε την παρουσία του µελετητή και του αναδόχου και την υποβολή εκ µέρους τους γραπτού υποµνήµατος. Η απόφαση τροποποίησης της µελέτης κοινοποιείται στην υπηρεσία του ΜΕΕΠ (Ν 1418/84, αρθ. 4, παρ. 10) Προϋποθέσεις περιορισµοί 1 Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2), που συντάσσεται από τη Υ, υπογράφεται από τον ανάδοχο και διαβιβάζεται στην ΠΑ µαζί µε αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων (κυρίως αιτιολόγηση της µη προβλέψιµης φύσης) και µε τυχόν ένσταση του αναδόχου για έγκριση (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 5) 13 από 18 Έκδοση : 0

14 Περίπτωση 2 ιάθεση ποσού απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. Χ Επιτρέπεται ιδίως για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από ε- φαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 2) Χειρισµός 2 Επιτρέπεται ιδίως για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 2) ΕΝ επιτρέπεται για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 2) ΕΝ επιτρέπεται για κάλυψη δαπανών συµπληρωµατικών εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) Προϋποθέσεις περιορισµοί 2 Για τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών κάθε σύµβασης συντάσσεται ΑΠΕ (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) Σχήµα από 18 Έκδοση : 0

15 Περίπτωση 3 ιάθεση ποσού εξοικονοµούµενων δαπανών που, κατά την εκτέλεση των εργασιών, προκύπτει λόγω µείωσης των συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές (δαπάνες «επί έλαττον»). Χ Επιτρέπεται για κάλυψη δαπανών άλλων εργασιών του ιδίου έργου, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητά του (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 3), πάντοτε όµως εντός των ορίων του αρχικού συµβατικού αντικειµένου και ύστερα από γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) Χειρισµός 3 Επιτρέπεται για συµπλήρωση δαπανών αναθεώρησης (Ν 1418/84, αρθ. 8, παρ. 3). [Το αντίστροφο ΕΝ επιτρέπεται (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2)] Επιτρέπεται για συµπλήρωση δαπανών ΦΠΑ (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) [Το αντίστροφο ΕΝ επιτρέπεται (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2)] ΕΝ επιτρέπεται η προσθήκη των εξοικονοµούµενων δαπανών στα απρόβλεπτα του έργου (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) Προϋποθέσεις περιορισµοί 3 Η µείωση των συµβατικών ποσοτήτων πρέπει να αφορά σε εργασίες που η εκτέλεσή τους ολοκληρώθηκε και που η επιµέτρησή τους εγκρίθηκε (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2). Για τη διάθεση «επί έλαττον» δαπανών κάθε σύµβασης συντάσσεται ΑΠΕ (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2). Σχήµα 3-3 Σχήµα 3-4 Περίπτωση 4 Μεταφορά ποσών από την αναθεώρηση ή το ΦΠΑ για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε άλλης δαπάνης ΕΝ επιτρέπεται (Π 609/85, αρθ. 43, παρ. 2) Χ 15 από 18 Έκδοση : 0

16 Ανακεφαλαίωση διαχείρισης πόρων έργου και αντιµετώπισης περιπτώσεων αυξοµείωσης εργασιών και νέων εργασιών απάνες εργασιών αρχικού συµβατικού αντικειµένου απάνες εργασιών αρχικού συµβατικού αντικειµένου Απρόβλεπτα Απρόβλεπτα Αναθεώρηση Αναθεώρηση ΦΠΑ ΦΠΑ Επί έλαττον δαπάνες εργασιών απάνες από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων απάνες από παραλείψεις ή σφάλ- µατα προµέτρησης εν επιτρέπεται διάθεση πόρων από το έργο απάνες από τροποποίηση των σχεδίων ή της µορφής του έργου Συµπληρωµατική σύµβαση απάνες συµπληρωµατικών εργασιών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων Σηµείωση: το διάγραµµα εφαρµόζεται υπό τις προϋποθέσεις που αναπτύσσονται στις περιπτώσεις 1 έως 4 ανωτέρω. Σχήµα από 18 Έκδοση : 0

17 4.1 Γενικά 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η διαχείριση ποιότητας περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από τα εµπλεκόµενα στα δηµόσια έργα µέρη, βάσει των διακριτών τους ρόλων, για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης και των συµβατικών τευχών. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι βασικές δραστηριότητες της διαχείρισης ποιότητας για τα κυρίως εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή τον Ανάδοχο και τη Υ. 4.2 ιαχείριση ποιότητας από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος έχει την κύρια ευθύνη για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης και των συµβατικών τευχών. Για δηµόσια έργα των οποίων ο προϋπολογισµός υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει προς έγκριση στη Υ, Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ, βλ. παρ. 1 της ΑΥΠΕΧΩ Ε ΕΕΠΠ/οικ. 502/ ). Το ΠΠΕ συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις υποχρεωτικές οδηγίες της ΑΥΠΕΧΩ Ε Ι- ΠΑ /οικ/611/ και εγκρίνεται κατ αρχήν απ αυτόν, στα πλαίσια των εσωτερικών του διαδικασιών (βλ. παρ. 3 της ΑΥΠΕΧΩ Ε ΙΠΑ /οικ/611/ ). Στη συνέχεια υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση στη Υ εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου (βλ. παρ. 1 της ΑΥΠΕΧΩ Ε Ι- ΠΑ /οικ/611/ ). Μετά την έγκρισή του, το ΠΠΕ αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1.6 της ΓΣΥ. Σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, το ΠΠΕ αναθεωρείται και επανεγκρίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω. Αν και δεν προβλέπεται η υποχρεωτική σύνταξη ΠΠΕ για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ορίου της τάξης, κρίνεται σκόπιµο να επιβάλλεται η σύνταξη ΠΠΕ στον Ανάδοχο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι απαιτήσεις του εν λόγω ΠΠΕ θα καθορίζονται στην οικεία ΕΣΥ του έργου και θα αποτελούν υποσύνολο του γενικού ΠΠΕ, προσαρµοσµένο ώστε να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης και τεκµηρίωσης των ποιοτικών ελέγχων, πάντοτε σε συµφωνία µε τα συµβατικά τεύχη του έργου. Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια διαχείρισης της ποιότητας του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται: Να εφαρµόζει απαρέγκλιτα το εγκεκριµένο ΠΠΕ Να ελέγχει και τεκµηριώνει την τήρηση του ΠΠΕ Να παρέχει πρόσβαση στη Υ στα έντυπα και αρχεία του ΠΠΕ και να διευκολύνει το έργο της Υ κατά τη διάρκεια των τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων του ΠΠΕ Να παρέχει την ίδια µε παραπάνω πρόσβαση και εξυπηρέτηση στο προσωπικό του ΠΕ Ε, του Νοµαρχιακού Εργαστηρίου ηµοσίων Έργων και του ΕΣΠΕΛ, στα πλαίσια των ελέγχων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους Να διευκολύνει και να συνεργάζεται µε τη Υ κατά την πραγµατοποίηση των επαληθευτικών ποιοτικών ε- λέγχων Να φροντίζει για την έγκαιρη αναθεώρηση και επανυποβολή προς έγκριση του ΠΠΕ σε περίπτωση σηµαντικών και/ή εκτεταµένων αλλαγών 4.3 ιαχείριση ποιότητας από τη Υ Σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας του έργου, οι αρµοδιότητες της Υ περιλαµβάνουν τον έλεγχο, την έγκριση, την παρακολούθηση και επαλήθευση της εφαρµογής του ΠΠΕ από τον Ανάδοχο. Στα πλαίσια των εν λόγω αρµοδιοτήτων, είναι σκόπιµο η Υ να αναπτύσσει και εφαρµόζει τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ζητώντας, κατά περίπτωση τη βοήθεια της Γενικής ιεύθυνσης Ποιότητας του ΥΠΕΧΩ Ε και/ή των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών και/ή εξειδικευµένων συµβούλων. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΠΠΕ του Αναδόχου αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εσωτερική λειτουργία της Υ, η Υ: 17 από 18 Έκδοση : 0

18 Ελέγχει και εγκρίνει το αρχικό ΠΠΕ και κάθε αναθεώρησή του, σύµφωνα µε το έντυπο ελέγχου και έγκρισης και τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στην ΑΥΠΕΧΩ Ε ΙΠΑ /οικ/611/ και την ΕΣΥ του έργου, ιενεργεί επαληθευτικούς δειγµατοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους υλικών και εργασιών για να εξακριβώσει την συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να είναι κατ ελάχιστον το 10% των αντιστοίχων ελέγχων που υποχρεούται να διενεργεί ο Ανάδοχος και να καλύπτουν όλες τις φάσεις, τα υλικά και τις εργασίες κατασκευής του έργου, Προγραµµατίζει και εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλά και κατά περίπτωση επιθεωρήσεις (audits) του ΠΠΕ, καταγράφει τις τυχόν µη συµµορφώσεις του Αναδόχου και παρακολουθεί την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών. Οι επιθεωρήσεις αυτές προτείνεται να διεξάγονται τουλάχιστον ανά εξάµηνο ή τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου σε περίπτωση µικρών έργων. Για την αποφυγή διεξαγωγής αλλεπάλληλων ελέγχων σε µικρό χρονικό διάστηµα η Υ πρέπει να συντονίζει το πρόγραµµα της µε αυτό του ΕΣΠΕΛ ή/και άλλων οργάνων ελέγχου ποιότητας, ιατηρεί εσωτερικό σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης των συµβατικών στοιχείων του έργου (τεύχη, µελέτες, σχέδια, άδειες και εγκρίσεις, χρονοδιαγράµµατα, προγράµµατα ελέγχων, επιµετρήσεις, λογαριασµοί, πιστοποιήσεις κτλ.) και της επίσηµης αλληλογραφίας, που επιτρέπει την ταυτοποίηση και ιχνηλασιµότητά τους, ιατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων και λαµβάνει µέτρα προστασίας έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα αρχεία αυτά. 18 από 18 Έκδοση : 0

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο Πεδίο Εφαρµογής Θεσµικό πλαίσιο Αρµόδιες Υπηρεσίες και Όργανα ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΕΙΕΣ Αρχικές µελέτες, εγκρίσεις και άδειες Μελέτες, εγκρίσεις και άδειες κατά τη φάση κατασκευής ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενικά Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος Έλεγχος χρονοδιαγράµµατος Συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη Λογισµικό οµή Ανάλυση Κωδικοποίηση Επίλυση χρονοδιαγράµµατος Παρουσίαση χρονοδιαγράµµατος Παρακολούθηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου Γενικά Επιµετρήσεις Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) Λογαριασµοί Πιστοποιήσεις Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες Πίνακας µηνιαίας κατανοµής και παρακολούθησης ποσοτήτων και δαπανών Αθροιστικές καµπύλες κόστους Εκθέσεις προόδου Μηνιαία και Τριµηνιαία ελτία Έργου ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά ιαχείριση ποιότητας από τον Ανάδοχο ιαχείριση ποιότητας από τη Υ YPETHO/EP8/OEMK/OEMK-B-2.0.doc Ηµεροµηνία : 0212/2002 ii από ii Έκδοση : 0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διοικητικής πράξης είναι να καθορισθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚΩ-15Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Μήλος 21/02/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 1080 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµαρχος Μήλου σας ενηµερώνει για τη διεξαγωγή µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το ήµου Μήλου µε ενδεικτικό Προϋπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Περίληψη των τοποθεσιών. 3. Τοποθεσίες. 4. Κάρτες εδάφους

2. Περίληψη των τοποθεσιών. 3. Τοποθεσίες. 4. Κάρτες εδάφους Σκοπός του παιχνιδιού Με την έξυπνη ανάπτυξη των αποικιών τους, οι παίκτες δημιουργούν τα βασίλειά τους, στοχεύοντας στην απόκτηση του μεγαλύτερου πλούτου μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι του

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεμέα 5-3-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:- 1196 - (υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012) Πλήρωσης τεσσάρων {4} θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΔΑ: Β4746907Λ-ΥΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο, 03-07-202 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4337 Τµήµα: Προσωπικού Πληροφ.: Γ. Χατζηδάκης Τηλ/νο : 2830-87260 FAX : 2830-27928

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218

FAX: 210-3233027 FAX: 210-3239091 FAX: 210-3242218 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜ. Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. οικ.:10819 /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Κρυ τογραφήµατα Βιβλίο Εκ αιδευτικού Έκδοση 3.1 Ιούλιος 2007 Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα