- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean"

Transcript

1 Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της µουσειολογικής της προσέγγισης. i Έχει σκοπό να αναδείξει τις συγκεκριµένες µεθοδολογικές επιλογές που εντάσσουν την έκθεση, ως πρακτική µουσειογραφική εφαρµογή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα µουσεία και τις εκθέσεις επιστηµών ως φορείς άτυπης εκπαίδευσης, στους γενικότερους στόχους και την αποστολή του οργανισµού που την οργάνωσε, δηλαδή του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, και στο επιστηµολογικό πλαίσιο σύγχρονων θεωριών για την επικοινωνία και τη µάθηση στο χώρο του µουσείου. Επίσης, το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε για την έκθεση και που ως «εργαλείο» της µελέτης συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του µουσειολογικού σχεδιασµού προς αυτές τις κατευθύνσεις. Εισαγωγή Η πεποίθηση ότι τα µαθηµατικά βρίσκονται στη βάση της εξέλιξης της επιστήµης και της τεχνολογίας και σχετίζονται άµεσα µε πολλές στιγµές της ανθρώπινης δραστηριότητας φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην αντίληψη του κοινού. Ανάµνηση για πολλούς µιας δυσάρεστης σχολικής εµπειρίας, τα µαθηµατικά µπορούν ενδεχοµένως να βρουν τη θέση τους στη συλλογική συνείδηση, ως µία από τις µείζονες δυνάµεις που δηµιούργησαν το σύγχρονο κόσµο. ii Στο πλαίσιο του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος, διεθνώς, για τα µαθηµατικά και την ιστορία τους, εκδόσεις iii, εκθέσεις iv και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλο και µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού και επιχειρούν να αναδείξουν τη σηµασία των µαθηµατικών επινοήσεων για τον ανθρώπινο πολιτισµό. Στόχος αυτής της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι η αποµυθοποίηση της δυσκολίας των µαθηµατικών µέσω της µύησης του κοινού στη «µαγεία» της µαθηµατικής σκέψης και της δηµιουργίας προσβάσεων στον κόσµο λίγων χαρισµατικών ανθρώπων, φιλοσόφων και επιστηµόνων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των αιώνων συνέβαλαν σε κάποιες από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύµατος. Συµµετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια της, καλώς νοουµένης, «εκλαΐκευσης» της επιστήµης, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού αποφάσισε το φθινόπωρο του 2001 να οργανώσει µεγάλη περιοδική έκθεση µε θέµα την ιστορία των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών. Στην οργάνωση και παραγωγή της έκθεσης συµµετείχε πολυµελής οµάδα επιστηµόνων από τα τµήµατα του ΙΜΕ, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες. Την ευθύνη της µουσειολογικής µελέτης ανέλαβε η οµάδα των τριών µουσειολόγων που συνυπογράφουν το παρόν άρθρο. v Με τίτλο «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον κόσµο των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών», η έκθεση εγκαινιάστηκε στο πολιτιστικό κέντρο «Ελληνικός Κόσµος» του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στις 20 Μαρτίου. Επιχειρεί να προβάλει µία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και να αναπληρώσει, έως ένα βαθµό, το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα και στην πόλη της Αθήνας πιο συγκεκριµένα, από την έλλειψη µουσείων και κέντρων επιστηµών vi. 78

2 Τέτοιου είδους µουσεία αποτελούν πλέον µέρος της εκπαιδευτικής υποδοµής χωρών της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας Αµερικής. Σε αντίθεση µε τους οργανισµούς τυπικής εκπαίδευσης, τα µουσεία και τα κέντρα επιστηµών ως φορείς άτυπης εκπαίδευσης προσφέρουν µοναδικές ευκαιρίες για µάθηση, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που παρέχουν στα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τις προηγούµενες γνώσεις των επισκεπτών τους. Η έκθεση Η έκθεση του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού επιχειρεί να αναδείξει τη σηµασία των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισµό. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε µη ειδικούς επισκέπτες, τους προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των µαθηµατικών και του µαθηµατικού τρόπου σκέψης και προσπαθεί να τους εισαγάγει στον κόσµο των ελληνικών µαθηµατικών µε τρόπο απλό και διασκεδαστικό, κάνοντας ευρεία χρήση προηγµένων τεχνολογικών εφαρµογών. Υιοθετώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εµπειρία της επίσκεψης στα µουσεία, η έκθεση προσφέρει πολλαπλά µέσα ερµηνείας, υποστηρίζει διαφορετικούς τρόπους µάθησης και είναι προσβάσιµη σε πολλά επίπεδα (φυσικό, διανοητικό, πολιτιστικό). vii Στόχοι και µηνύµατα της έκθεσης Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής και φιλοσοφίας του Ιδρύµατος, η έκθεση έθεσε εξ αρχής δύο βασικούς στόχους/ µηνύµατα : 1. Να αναδείξει τα µαθηµατικά των αρχαίων Ελλήνων ως θεµέλιο της επιστηµονικής σκέψης στο δυτικό πολιτισµό. 2. Να δείξει ότι τα µαθηµατικά είναι για όλους, καθώς συµβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, αποτελούν διανοητική πρόκληση, παρέχουν τη δυνατότητα υποβοήθησης σε διάφορες δραστηριότητές µας και είναι αναπόσπαστο µέρος της ιστορίας και του πολιτισµού της κοινωνίας που τα παράγει και τα χρησιµοποιεί. Με τη διατύπωση των στόχων αυτών, η έκθεση θέλει να παρουσιάσει την ανάπτυξη της µαθηµατικής επιστήµης µέσα από βασικές µαθηµατικές έννοιες και µαθηµατικά θέµατα και, παράλληλα, να την εντάξει στο πολιτισµικό γίγνεσθαι της κάθε εποχής. Η προσέγγιση αυτή τη διαφοροποιεί από τις συνήθεις εκθέσεις µαθηµατικών στα µουσεία επιστηµών σε όλο τον κόσµο, όπου αυτόνοµα εκθέµατα πραγµατεύονται διαφορετικά µαθηµατικά θέµατα χωρίς να τα εντάσσουν σε ένα γενικότερο ιστορικό/πολιτισµικό πλαίσιο, viii την καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη σε διεθνές επίπεδο, και επιτρέπει στον επισκέπτη πολλαπλές αναγνώσεις. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για µια έκθεση επιστηµών και ιστορίας της επιστήµης και ταυτόχρονα µια έκθεση ιστορίας και πολιτισµού. Επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική της έκθεσης Από τα πρώτα στάδια του µουσειολογικού σχεδιασµού της έκθεσης υιοθετήθηκαν κατά κύριο λόγο οι θεωρίες περί µάθησης και επικοινωνίας στο µουσείο που σχετίζονται µε τις αρχές του κονστρουκτιβισµού ix ως παιδαγωγικής θεωρίας και του πολιτισµικού µοντέλου επικοινωνίας x. Οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών xi και ιδιαίτερα τα διαδραστικά xii εκθέµατα επελέγησαν ως ερµηνευτικά µέσα για την έκθεση, προκειµένου να ενισχύσουν το µουσειολογικό σχεδιασµό προς αυτές τις κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριµένα, διότι προσφέρουν ευελιξία στην πραγµάτευση δύσκολων θεµάτων ή εννοιών, υποστηρίζουν διαφορετικούς τρόπους µάθησης, είναι προσβάσιµα σε πολλά επίπεδα (διανοητικό, πολιτισµικό), επιχειρούν να κινήσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να προκαλέσουν τη συµµετοχή του και, τέλος, έχουν σχεδιαστεί µε βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα αξιολόγησης για τις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των επισκεπτών καθώς και για τις προσδοκίες τους. xiii Ταυτόχρονα στο πλαίσιο ενός «ολιστικού» µοντέλου επικοινωνίας xiv άλλες εφαρµογές ψηφιακής τεχνολογίας, όπως π.χ. η δηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την έκθεση, η παραγωγή µελλοντικά 79

3 ενός CD ROM κ.α. καθώς και πιο συµβατικά µέσα επικοινωνίας συµπληρώνουν την επικοινωνιακή δυναµική της έκθεσης εντός και εκτός του χώρου του Ελληνικού Κόσµου. Περιεχόµενο Η έκθεση καλύπτει ολόκληρη την περίοδο των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών από τον 6 ο αιώνα π. Χ. έως και τον 4 ο αιώνα µ. Χ και αναφέρεται στα πιο σηµαντικά «επεισόδια» και πρόσωπα της ιστορίας των ελληνικών µαθηµατικών. Σύντοµη αναφορά γίνεται, επίσης, στα προ-ελληνικά µαθηµατικά των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων, όπως και στην πορεία των κειµένων των Ελλήνων µαθηµατικών µετά το τέλος του αρχαίου κόσµου, από τα µοναστήρια του Βυζαντίου και τα αντιγραφικά εργαστήρια των Αράβων έως και την πρόσληψή τους από τους Ευρωπαίους επιστήµονες της Αναγέννησης και της περιόδου της επιστηµονικής επανάστασης. Βασικές εφαρµογές των µαθηµατικών σε άλλες επιστήµες κατά την περίοδο εκείνη, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αστρονοµία, τη µαθηµατική γεωγραφία και τη µουσική, συµπληρώνουν την εικόνα των ελληνικών µαθηµατικών. Παράλληλα, παρουσιάζεται επιγραµµατικά το πολιτισµικό πλαίσιο ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής µαθηµατικής σκέψης από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και της κάτω Ιταλίας, έως την κλασική Αθήνα και την Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων. Είναι εύλογο ότι, εξ αιτίας των φυσικών περιορισµών µιας έκθεσης, έχει γίνει αυστηρή επιλογή θεµάτων και προσώπων. Από τα σηµαντικά θέµατα της ιστορίας των ελληνικών µαθηµατικών, επελέγησαν τελικά εκείνα τα οποία τεκµηριώνουν καλύτερα τους βασικούς στόχους και τα µηνύµατα της έκθεσης και εξυπηρετούν την επικοινωνιακή και εκπαιδευτική της πολιτική. οµή Η έκθεση αναπτύσσεται σε επτά διαφορετικές ενότητες (µαζί µε την εισαγωγή και τον επίλογο), τους «σταθµούς» στο «ταξίδι» του επισκέπτη: Σταθµός 1: Εισαγωγή στην έκθεση Εισαγωγή στο θέµα Προελληνικά µαθηµατικά Σταθµός 2: Παρατήρηση και Στοχασµός Σταθµός 3: Απόδειξη Ανεξάρτητη νησίδα: Ο τετραγωνισµός του κύκλου και άλλες ιστορίες Σταθµός 4: Μέθοδοι και Θεωρίες «Ανάσες»: Χώροι ανάπαυσης και ανεξάρτητων δραστηριοτήτων Σταθµός 5: Αστρονοµία Σταθµός 6: Μαθηµατικά κάθε µέρα Σταθµός 7: Το ταξίδι των χειρογράφων Στο σταθµό 1 τη σύντοµη εισαγωγή στην έκθεση και το θέµα της, ακολουθεί η αναφορά στα προελληνικά µαθηµατικά που σκοπό έχει να παρουσιάσει στον επισκέπτη την ανάπτυξη των µαθηµατικών σε προγενέστερους του ελληνικού πολιτισµούς και, στη συνέχεια, να τον βοηθήσει να εντοπίσει οµοιότητες και διαφορές µε τα ελληνικά µαθηµατικά. Οι σταθµοί 2 (Παρατήρηση και Στοχασµός), 3 (Απόδειξη) και 4 (Μέθοδοι και Θεωρίες) αποτελούν τον κύριο κορµό της έκθεσης, καθώς τα µαθηµατικά θέµατα που πραγµατεύονται αντιστοιχούν στις βασικές περιόδους ανάπτυξης της µαθηµατικής µεθοδολογίας και πρακτικής. Έτσι, η ίδια η δοµή της έκθεσης αντανακλά το κύριο µήνυµά της για τη συµβολή των ελληνικών µαθηµατικών στην ανάπτυξη της µαθηµατικής επιστήµης, το οποίο αναπαράγεται και ενισχύεται και σε κάθε σταθµό µεµονωµένα. Σκιαγραφείται, δηλαδή, η πορεία και η εξέλιξη των µαθηµατικών από την εποχή της παρατήρησης των ιδιοτήτων σχηµάτων και αριθµών και της έκφρασης ενός πρώιµου µαθηµατικού λόγου µε επιχειρήµατα και πειθώ που ως ένα βαθµό στηρίζονται στην εποπτεία (Σταθµός 2), έως την ανακάλυψη της έννοιας της απόδειξης, του µαθηµατικού συλλογισµού και του αξιωµατικούπαραγωγικού συστήµατος (Σταθµός 3), που θα οδηγήσει στην ακµή των ελληνικών µαθηµατικών και τη διατύπωση ολοκληρωµένων µεθόδων και θεωριών (Σταθµός 4). Πρόκειται για τα τρία βασικά βήµατα στην ανάπτυξη της µαθηµατικής επιστήµης που χαρακτηρίζει τα ελληνικά µαθηµατικά και τα διαφοροποιεί από τα προγενέστερα. Το πολιτισµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο εντάσσονται τα 80

4 µαθηµατικά που παρουσιάζονται στους σταθµούς αυτούς, αναπτύσσεται σε ιστορική, χρονολογική σειρά. Άλλες επιστήµες που κάνουν χρήση µαθηµατικών, όπως, για παράδειγµα, η µουσική και η µαθηµατική γεωγραφία, αναφέρονται στο σταθµό που σχετίζεται µε τη χρονική περίοδο ανάπτυξής τους. Εξαιρείται η Αστρονοµία, η οποία αποτελεί ξεχωριστό σταθµό στην έκθεση. Τέλος, συνδέσεις µε τα σύγχρονα µαθηµατικά γίνονται στον κάθε σταθµό ξεχωριστά, εκεί όπου το ίδιο το µαθηµατικό θέµα παραπέµπει στο παρόν. Οι σταθµοί 5 (Αστρονοµία) και 6 (Μαθηµατικά κάθε µέρα) είναι διαχρονικοί σταθµοί, δεν εντάσσονται σε µια ιστορική χρονολογική πορεία, αλλά αναφέρονται αντίστοιχα στην εξέλιξη της µαθηµατικής αστρονοµίας και στα υπολογιστικά µαθηµατικά καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου την οποία καλύπτει η έκθεση. Τέλος, ο σταθµός 7 (Το ταξίδι των χειρογράφων) φιλοξενεί τον επίλογο στην έκθεση και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παρακολουθήσει την πορεία των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών συγγραµµάτων και την ιδιότυπη πρόσληψή τους από το δυτικό πολιτισµό έως την υπέρβαση που ακολούθησε την επιστηµονική επανάσταση του 16 ου και του 17 ου αιώνα. Μεθοδολογία Η έκθεση οργανώθηκε µε γνώµονα την αυτονοµία των σταθµών και τη δυνατότητα πολλαπλών προσβάσεων, τόσο σε φυσικό, όσο και σε διανοητικό επίπεδο. Αυτό καταρχήν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µία αναγκαστική πορεία στην έκθεση. Οι επισκέπτες, είτε πρόκειται για µεµονωµένα άτοµα, οικογένειες ή οργανωµένες οµάδες, µπορούν να ακολουθήσουν τη δική τους διαδροµή, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις υπάρχουσες εµπειρίες και γνώσεις τους. Επιπλέον κάθε σταθµός παρέχει πολλαπλά επίπεδα «ανάγνωσης», προσφέρει δηλαδή εκθέµατα και δραστηριότητες για διαφορετικές οµάδες επισκεπτών. Κάθε σταθµός σηµατοδοτείται µε αρίθµηση και χρώµα και έτσι διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους, ώστε να είναι εύκολο για τον επισκέπτη να ελέγξει σε ποιο σηµείο της έκθεσης βρίσκεται ανά πάσα στιγµή. Τα µαθηµατικά θέµατα που πραγµατεύονται οι σταθµοί της έκθεσης εντάσσονται στην ιστορική περίοδο και στο γεωγραφικό χώρο όπου εµφανίζονται και σχετίζονται µε την ιστορική προσωπικότητα που τα διατύπωσε. Προβάλλονται πρώτα στον επισκέπτη απογυµνωµένα από τα πολιτισµικά στοιχεία που τα πλαισιώνουν και τα οποία ο επισκέπτης προσεγγίζει µε δική του επιλογή σε δεύτερο επίπεδο. Το µαθηµατικό θέµα κάθε σταθµού τίθεται ως πρόβληµα ή ερώτηµα στον επισκέπτη και στη συνέχεια παρέχεται το πλαίσιο ή η µέθοδος για την απάντησή του, µε έµφαση στη διαδικασία και στην προσπάθεια ενεργοποίησης του επισκέπτη και όχι µόνο στο περιεχόµενο. xv Σε κάθε σταθµό παρέχονται τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την προσέγγιση από τον επισκέπτη του µαθηµατικού θέµατος που τίθεται. Γίνονται, επίσης, και παραποµπές σε άλλους σταθµούς. Έτσι, εξασφαλίζεται η αυτονοµία των σταθµών και ο επισκέπτης µπορεί να επιλέγει ανά πάσα στιγµή το σταθµό που θέλει να επισκεφτεί, ανάλογα µε το είδος και το βαθµό δυσκολίας των δραστηριοτήτων οι οποίες προσφέρονται Τουλάχιστον τρεις πορείες ή επίπεδα ανάγνωσης διακρίνονται εδώ: αυτή που ακολουθεί τα αµιγώς µαθηµατικά θέµατα «απογυµνωµένα» από τα πολιτισµικά στοιχεία που τα πλαισιώνουν, εκείνη που παρακολουθεί το ιστορικό και κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο της κάθε εποχής και, τέλος, ένας συνδυασµός των δύο. Ο επισκέπτης που επιθυµεί να παρακολουθήσει τη χρονολογική εξέλιξη των βασικών µαθηµατικών θεµάτων και του πολιτισµικού πλαισίου µπορεί να ακολουθήσει τη χρονολογική σειρά των σταθµών 2, 3 και 4. Ερµηνευτικά µέσα Τα ερµηνευτικά µέσα που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν πιο παραδοσιακά µέσα, αντικείµενα / ειδικές κατασκευές, εικόνες και κείµενα και νέα µέσα όπως µηχανικά εκθέµατα, ψηφιακά διαδραστικά εκθέµατα, βίντεο και εκθέµατα εικονικής πραγµατικότητας. Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσµατα έρευνας αξιολόγησης σε µουσεία της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας Αµερικής 81

5 συµφωνούν κατά κανόνα ότι το ιδανικό ερµηνευτικό µοντέλο σε µια έκθεση είναι αυτό που συνδυάζει διαδραστικά µε παραδοσιακά στατικά- εκθέµατα. xvi Τα ψηφιακά διαδραστικά εκθέµατα επιχειρούν να «αναπαραστήσουν» αφηρηµένες έννοιες της µαθηµατικής επιστήµης και να εικονογραφήσουν τη σκέψη των µεγάλων µαθηµατικών της Αρχαιότητας. Ο βαθµός διαδραστικότητας διαφέρει από έκθεµα σε έκθεµα. Σε κάθε περίπτωση όµως ο επισκέπτης καλείται να δραστηριοποιηθεί είτε ως ενεργητικός παρατηρητής, είτε συµµετέχοντας στη δραστηριότητα που προτείνει το έκθεµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται από το χρήστη βασικές µόνο γνώσεις αριθµητικής και γεωµετρίας. Ως ερµηνευτικά µέσα τα διαδραστικά εκθέµατα συνδέονται οργανικά µε τον ιστό της έκθεσης, xvii καθώς αναπαράγουν και ενισχύουν τα βασικά µηνύµατά της για την ανάπτυξη της µαθηµατικής επιστήµης, όπως και για τη δυνατότητα που έχουµε όλοι να σκεφτούµε «µαθηµατικά». Στην εισαγωγή της έκθεσης δηµιουργήθηκε ψηφιακός πλοηγός που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη από την πρώτη στιγµή που µπαίνει στην έκθεση να αποφασίσει για τη δική του πορεία σε αυτή και να επιλέξει τους σταθµούς και τα εκθέµατα που θα επισκεφτεί. Κατά την έρευνα αξιολόγησης προέκυψαν πολλές ερωτήσεις και απορίες σχετικά όχι µόνο µε τα ελληνικά µαθηµατικά, αλλά και µε το κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε εποχής. Έτσι, θεωρήσαµε από την αρχή ότι οι µαθηµατικές δραστηριότητες είναι καλό να πλαισιώνονται από στοιχεία της εποχής και το ρόλο αυτό «ανέλαβαν» τα βίντεο της έκθεσης, τα οποία «χειρίζονται» την εικόνα µε τη βοήθεια ειδικών «εφέ», και τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών. Το αποτέλεσµα είναι ένα «κολλάζ» από ψηφιοποιηµένες εικόνες που εναλλάσσονται και επενδύουν ηχογραφηµένο κείµενο. Τα βίντεο αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της δοµής της έκθεσης καθώς υποστηρίζουν ένα από τα κεντρικά µηνύµατά της ότι δηλαδή η ανάπτυξη της επιστήµης προσδιορίζεται από το πολιτισµικό πλαίσιο κάθε εποχής. Για την εισαγωγή της έκθεσης δηµιουργήθηκε οπτικοακουστική εφαρµογή κινούµενης χαρτογραφίας. Η εφαρµογή είχε ως στόχο να εντάξει την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών στο χώρο. Τέλος, την έκθεση πλαισιώνουν οι εφαρµογές της εικονικής πραγµατικότητας που λειτουργούν και αυτόνοµα εκτός του ερµηνευτικού πλαισίου της έκθεσης. Σε αντίθεση µε τις πιο συνήθεις αναπαραστάσεις ιστορικών χώρων και µνηµείων xviii αναπαριστούν αυτή τη φορά πιο αφηρηµένες έννοιες από τις θεωρίες του Αρχιµήδη, όπως µεθόδους επίλυσης δύσκολων προβληµάτων, πολεµικές µηχανές και άλλες µηχανικές κατασκευές που αποδίδονται σε αυτόν και βασίζονται για τη λειτουργία τους σε µαθηµατικούς συλλογισµούς. Ως παιδαγωγικό εργαλείο οι εφαρµογές της εικονικής πραγµατικότητας χρησιµοποιούν στοιχεία µυθοπλασίας και «αφήγηση». xix Έρευνα αξιολόγησης Ένας µεγάλος αριθµός εκθεµάτων, καθώς και πολλές µαθηµατικές έννοιες που περιέχει η έκθεση, έχουν αξιολογηθεί µε οµάδες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και µαθηµατικών δεξιοτήτων. Συγκεκριµένα, προκαταρτική αξιολόγηση (front-end evaluation) πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της έκθεσης µε στόχο να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα πιθανών τίτλων για την έκθεση και να διερευνηθούν οι προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες και αντιλήψεις των επισκεπτών για τα µαθηµατικά xx. ιαφορετικές τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδοµένων κατά την προκαταρκτική φάση της αξιολόγησης: συµµετοχικές επισκέψεις, συνεντεύξεις και νοητικοί χάρτες. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της έκθεσης, πραγµατοποιήθηκε διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) µε στόχο να διερευνηθεί πώς αντιδρούν οι επισκέπτες στις µαθηµατικές έννοιες που εµπεριέχονται στα διαδραστικά εκθέµατα. Σε αυτή τη φάση της αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν συµµετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις. Η αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε, τόσο µε επισκέπτες του ΙΜΕ, όσο και µε µη επισκέπτες µάς έδωσε πολύ χρήσιµα στοιχεία για την ανταπόκριση των επισκεπτών-στόχων στο θέµα και τον τίτλο της έκθεσης, για το περιεχόµενο και τα µηνύµατα της έκθεσης και των εκθεµάτων, καθώς και για το 82

6 ότι τα παραπάνω ανταποκρίνονται στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των επισκεπτών γύρω από τα µαθηµατικά, καθώς και στις προσδοκίες τους για την έκθεση και τον τρόπο που κατανοούν τα εκθέµατα. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης xxi χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για πολλαπλές διαδροµές, ερµηνείες και εµπειρίες µέσα στην έκθεσης. Θα πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που µια έκθεση αξιολογείται µε συστηµατικό τρόπο από το στάδιο του σχεδιασµού έως την υλοποίησή της. Συγκεκριµένα, 113 επισκέπτες αξιολόγησαν έξι διαφορετικούς τίτλους για τη δυνατότητά τους να µεταδώσουν τα κύρια µηνύµατα της έκθεσης. Ο τίτλος «Ταξίδι στον κόσµο των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών» επιλέχθηκε διότι φάνηκε να µεταφέρει καλύτερα την ιδέα ότι πρόκειται για µια ιστορική έκθεση των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών που είναι προσβάσιµη σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και µαθηµατικών δεξιοτήτων. Αξιολογήθηκαν φράσεις και µαθηµατικές έννοιες όπως: «αρχαία ελληνικά µαθηµατικά», «θεώρηµα», «απόδειξη», «µέθοδος», «θεωρία», «µέθοδος». Συλλέχθηκαν συνολικά 119 νοητικοί χάρτες από επισκέπτες και µη-επισκέπτες. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι στην πλειοψηφία τους οι περισσότεροι επισκέπτες (και πιθανοί επισκέπτες) διαθέτουν πλούσιο λεξιλόγιο και ποικιλία νοητικών κατηγοριών σχετικά µε τα αρχαία ελληνικά µαθητικά και τις µαθηµατικές έννοιες. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να κατανοούν τις έννοιες αυτές σε βάθος ή να είναι σε θέση να τις συσχετίσουν µε την καθηµερινή τους ζωή. Ορισµένοι επισκέπτες εξέφρασαν αρνητική στάση προς το θέµα των µαθηµατικών επηρεασµένοι από τον τρόπο που τα διδάσκονται στο σχολείο. εν διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές στην κατανόηση και στάσεις προς τα µαθηµατικά µεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Κατά τη διάρκεια της διαµορφωτικής αξιολόγησης, χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα διαδραστικών εκθεµάτων για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά τους στο να µεταδώσουν διάφορες µαθηµατικές έννοιες, το νόηµα που θα έδιναν οι επισκέπτες σε αυτές και τυχόν εργονοµικά προβλήµατα. Συνολικά, 140 επισκέπτες αξιολόγησαν επτά µοντέλα εκθεµάτων. Η µελέτη έδειξε ότι όλοι οι επισκέπτες ήταν σε θέση να ακολουθήσουν τις οδηγίες χρήσης των εκθεµάτων και ότι αυτές ενθάρρυναν την επίλυση του προβλήµατος και την αλληλεπίδραση των µελών των οµάδων. Ορισµένες από τις παρατηρήσεις των επισκεπτών οδήγησαν σε τροποποιήσεις κάποιων εκθεµάτων. Επίλογος Για τους τρεις πρώτους µήνες λειτουργίας της έκθεσης τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιµότητας που υπάρχουν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και οι αντιδράσεις των επισκεπτών εξαιρετικά θετικές. xxii Έχει αυξηθεί δραµατικά το ποσοστό των ελεύθερων επισκεπτών του Ιδρύµατος (ενήλικες, οικογένειες µε παιδιά) και φαίνεται ότι το κοινό ανταποκρίνεται µε ενθουσιασµό σε αυτή την ευκαιρία για «µάθηση» σε περιβάλλον µη τυπικής εκπαίδευσης. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό είχε η εφαρµογή στη µουσειολογική µελέτη επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών µοντέλων που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να διαχειριστεί ενεργητικά την εµπειρία της επίσκεψής του, καθώς και η έρευνα αξιολόγησης που ενέταξε το λόγο των επισκεπτών στο σχεδιασµό της έκθεσης. Βιβλιογραφία ADAMS, M. and MOUSSOURI, T The interactive experience: linking research and practice. Paper presented at the Victoria & Albert Museum International Conference Interactive Learning in Museums of Art and Design, May On-line στη διεύθυνση: (τελευταία ενηµέρωση 8/7/2003). ANDERSON, Α Mathematics in Science Centers. Washington D.C., Association of Science Technology Centers. BARNARD, M Interactive service. Museums Journal, October 2001,

7 BLACK, L.A Applying Learning Theory in the Development of a Museum Learning Environment, στο Serrell, B. (ed.) What Research Says About Learning in Science Museums. Vol. 1. Washington D.C., Association of Science-Technology Centers, BORUN, M., CHAMBERS, M. and CLEGHORN, A Families are Learning in Science Museums. Curator, 39, 2, CAULTON, T Hands-On Exhibitions: Interactive Museums and Science Centers. London, Routledge. CROWLEY, K. and CALLANAN, Describing and Supporting Collaborative Scientific Thinking in Parent-Child Interactions. Journal of Museum Education, 23, ΓΚΕΤΖ, Ντ Το Θεώρηµα του Παπαγάλου. Μυθιστόρηµα για τα Μαθηµατικά. Μετάφραση, Τεύκρος Μιχαηλίδης. Αθήνα, Πόλις. GUBERMAN, S., FLEXER, R., FLEXER, A. and TOPPING, C Project math-muse: interactive mathematics exhibits for young children, Curator, 42, 4, EVERED, D. and O'CONNOR, M. Communicating Science to the Public. CIBA Foundation conference. London, John Wiley, & Sons Ltd, FAHY, A New technologies for museum communication, στο Hooper-Greenhill, E Museum, Media, Message. London, Routledge, FALK, J. and DIERKING, L Public Institutions for Personal Learning: Establishing a Research Agenda. Washington D.C., American Association of Museums. FALK, J. and DIERKING, L Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Altamira Press / American Association for State and Local History. FEHER, E Learning Science with Interactive Exhibits. Curator, Forum, 36, 4, GRINELLl, Sh A New Place for Learning Science. Starting and Running a Science Center. Washington D.C., Association of Science-Technology Centers. HEIN, G Learning in the Museum. London, Routledge. HOOPER-GREENHILL, E Museum, Media, Message. London, Routledge. HOOPER-GREENHILL, E The Educational Role of the Museum. London, Routledge. JONES-CARMIL, K. (ed.) The Wired Museum. Emerging Technology and Changing Paradigms. Washington D.C., American Association of Museums. KORN, R. and JONES, J Go Figure! Evaluating a math exhibition. Dimensions, March/April, Washington, DC, Association for Science-Technology Centres. MANKIEWICZ, R H Ιστορία των Μαθηµατικών. Μετάφραση, Λεωνίδας Καρατζάς. Αθήνα, Αλεξάνδρεια. MINTZ, A. and THOMAS, S The Virtual and the Real: Media in the Museum. Washington D.C., American Association of Museums. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ, Τ Μαθηµατική Λογοτεχνία: Μια πρόκληση. Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, 8-10 Νοεµβρίου 2002, Κοµοτηνή, MOUSSOURI, T., NIKIFORIDOU, A. and GAZI, A. 2003, Front-end and formative evaluation of an exhibition on Greek mathematics, Current Trends in Audience Research and Evaluation, American Association of Museums, Committee for Audience Research and Evaluation, Vol. 16, PEARCE, S. (ed.) Exploring Science in Museums. London and Atlantic Highlands, NJ., Athlope. ΡΟΥΣΣΟΥ, Μ High-end interactive media in the museum. Ίµερος, 1, ΡΟΥΣΣΟΥ, Μ Η αφήγηση ως µέσο για τη δηµιουργία πολιτισµικών και εκπαιδευτικών εµπειριών εικονικής πραγµατικότητας. Ίµερος, 2, SERRELL, B. (ed.) What Research Says About Learning in Science Museums. Vol. 1. Washington D.C., Association of Science-Technology Centers. Swift, F Time to go interactive? Museum Practice 4 (vol 2, no1), VAN DER WAERDEN, B.L H Αφύπνιση της Επιστήµης. Απόδοση στα ελληνικά-επιστηµονική επιµέλεια, Γιάννης Χριστιανίδης. Ηράκλειο/Αθήνα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. TZORTZAKI, D Virtual Reality as Simulation: The CAVE as Space of Illusion in Museum Displays, in Qvortrup, Lars (ed.), Virtual Space: The Spatiality of Virtual Inhabited 3D Worlds. London, Springer,

8 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ ΗΣ, Γ Θέµατα από την ιστορία των Μαθηµατικών. Ηράκλειο/Αθήνα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ, Β D monument reconstruction and its reception by a varied audience, Ίµερος, 1, * ρ. Ανδροµάχη Γκαζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, ΜΑ, Μουσειολόγος ρ., Μουσειολόγος i Τµήµα του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται στον κατάλογο της έκθεσης. ii Η τοποθέτηση αυτή ενισχύεται από έρευνα που έχει γίνει στη δυτική Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική, αλλά και από εφαµοσµένη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΜΕ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της παρούσας έκθεσης. iii Ενδεικτική αυτού του ενδιαφέροντος είναι η βιβλιογραφική παραγωγή των τελευταίων χρόνων και στην Ελλάδα, καθώς και η αύξηση των ειδικών αφιερωµάτων σε ένθετα εφηµερίδων. Βλ., για παράδειγµα, Γκετζ (2000), van der Waerden (2000), Mankiewich (2002), Χριστιανίδης (2003), Αρχαίοι Έλληνες Μαθηµατικοί, Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, 14/2/2002 και Αρχαίοι Έλληνες Αστρονόµοι, Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, 2/1/2003. Για µια επισκόπηση των εκδόσεων έργων της µαθηµατικής λογοτεχνίας βλ. Μιχαηλίδης (2002). iv Βλ., για παράδειγµα, Anderson (2001), όπου παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται εκθέσεις και προγράµµατα µαθηµατικών σε πέντε αµερικανικά µουσεία. Συνοδεύεται από παραδείγµατα σχετικά µε το πώς οι συγκεκριµένες εκθέσεις και προγράµµατα καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και µε τη σχέση τους µε τις Αρχές και Προδιαγραφές για τα Σχολικά Μαθηµατικά (Principles and Standards for School Mathematics). v Την επιστηµονική επιµέλεια ως προς το µαθηµατικό περιεχόµενο είχε ο κ. Γιάννης Χριστιανίδης, επίκουρος καθηγητής του πανεπιστηµίου Αθηνών. vi Εξαίρεση αποτελεί το Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη (πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) και η Εθνική Εστία Επιστηµών στην Αθήνα. vii Η προσέγγισή µας στηρίζεται σε σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση σε χώρους µη τυπικής εκπαίδευσης. Βλ. Black (1990), Falk and Dierking (2000), Hein (1998), Hooper-Greenhill (1995, 1999). viii Βλ., για παράδειγµα, τις εκθέσεις και τα εκθέµατα πέντε αµερικανικών µουσείων, όπως παρουσιάζονται στο Anderson (2001). ix Σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό µοντέλο του κονστρουκτιβισµού, η έµφαση δίνεται στην ικανότητα του κάθε ατόµου να δοµεί νοήµατα ανάλογα µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες του και άρα να «χτίζει» τις δικές του ερµηνείες (Hein 1998). x Σύµφωνα µε το πολιτισµικό µοντέλο επικοινωνίας, η παραγωγή µηνυµάτων στο χώρο της έκθεσης γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτισµικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος, όπου η πραγµατικότητα δεν είναι µία και αδιαπραγµάτευτη αλλά διαµορφώνεται µέσα από συνεχή διάλογο. Βλ. σχετικά Hooper-Greenhill (1999). xi Για τη χρήση νέων τεχνολογιών στα µουσεία βλ. Mintz and Thomas (1998), Jones-Carmil (1997), Fahy (1999). xii Ο όρος διαδραστικό χαρακτηρίζει µια οµάδα εµπειριών όχι αναγκαστικά τεχνολογικών- οι οποίες ενεργοποιούν τον επισκέπτη σε φυσικό, διανοητικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο. Για τις ανάγκες της παρούσας συζήτησης χρησιµοποιούµε τον όρο διαδραστικό µε αυτή την έννοια και δε θίγουµε θέµατα σχετικής ορολογίας, για τα οποία δεν υπάρχει συναίνεση ούτε στην αγγλική γλώσσα. Βλ. σχετικά Adams and Moussouri (2002). xiii Για τη χρήση διαδραστικών εκθεµάτων γενικά βλ. Swift (1997), Caulton (1998). Για τα ψηφιακά διαδραστικά εκθέµατα ειδικότερα βλ. το αφιέρωµα AV & Multimedia στο Museum Practice 9 (vol 3, no 3), Βλ. επίσης το αφιέρωµα HandsUp! Interactives, hands-on, multimedia, virtual reality: What s it all about? στο Museums Journal February Για µια κριτική µατιά της χρήσης ψηφιακής διαδραστικής τεχνολογίας µε έµφαση στα κέντρα επιστηµών βλ. Βarnard (2001), Heath and von Lehn (2002). Πλούσια βιβλιογραφία για τη διαδραστικότητα στα µουσεία µε έµφαση στην επίδραση στη µάθηση υπάρχει στα πρακτικά της διηµερίδας Interactive learning in museums of art and design. An international conference, που οργάνωσε το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο το On-line στη διεύθυνση: xiv Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, στη διαµόρφωση της εικόνας του µουσείου συµµετέχουν όλες οι µέθοδοι επικοινωνίας που αυτό έχει στη διάθεσή του. Βλ. σχετικά Hooper-Greenhill (1999). xv Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο εκπαιδευτικό µοντέλο του κονστρουκτιβισµού (Hein 1998). xvi Βλ. Αdams-Moussouri (2002). 85

9 xvii Η οργανική ένταξη αποτελεί ένα από τα κριτήρια της σωστής χρήσης διαδραστικών εµπειριών στις εκθέσεις. Βλ. τη σχετική συζήτηση στο Swift (1997). xviii Σχετικά µε εικονικές αναπαραστάσεις ιστορικών χώρων και µνηµείων βλ. Ρούσσου (2001), Τζωρτζάκη (2002), Χριστοδούλου (2001). xix Για το ρόλο της αφήγησης στη δηµιουργία εµπειριών εικονικής πραγµατικότητας βλ. Ρούσσου (2002). xx Έρευνα έχει δείξει ότι η αλληλεπίδραση παραγόντων όπως οι στάσεις και οι προηγούµενες γνώσεις των επισκεπτών, τα εκθέµατα ως φυσική υπόσταση και η αλληλεπίδραση µεταξύ των επισκεπτών παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό διαδραστικών εκθεµάτων (Guberman et al. 1999). xxi Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και το πώς αυτά επηρέασαν το σχεδιασµό των εκθεµάτων παρουσιάζονται πιο αναλυτικά από τις συγγραφείς στο Moussouri, Nikiforidou and Gazi (2003). xxii Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο µελών της Αµερικανικής Μαθηµατικής Εταιρείας που επισκέφτηκαν την έκθεση ως οργανωµένη οµάδα: Θεωρούν ότι είναι η καλύτερη έκθεση µαθηµατικών που έχουν δει ποτέ. 86

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 3. Κώστας Βούλγαρης, '''Ενα βιβλίο ζητά ψήφο εµπιστοσύνης. Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση της οργάνωσης «ιεθνής ιαφάνεια Ελλάς» για την εκδήλωση αυτή. Η ιεθνής ιαφάνεια, 25 χρόνια µετά την ίδρυσή της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιβλέπων: Καθηγητής Αρσένος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις. Σκαβάρας Παναγιώτης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Προστασία µε επιµεταλλώσεις Σκαβάρας Παναγιώτης 1 Ως επιµετάλλωση ορίζουµε την εναπόθεση στρώµατος µεταλλικού υλικού στην επιφάνεια µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτη είναι η πρώτη πολιτική δολοφονία των φασιστών μετά τη χούντα των συνταγματαρχών. Η δολοφονία αυτή σηματοδοτεί την επισφράγιση ενός εμφυλίου που έχει

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Y ΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 20/10/2014 15:05 Jump to Comments Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Το βιβλίο Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων

Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία. Σύνοψη Συµπερασµάτων Αξιολόγηση της Αποτελεσµατικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων. Η Ελληνική Εµπειρία Σύνοψη Συµπερασµάτων Οι επενδύσεις αποτελούν το βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης µιας οικονοµίας. Για την προσέλκυσή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέµα: Χρυσή Τοµή Μαθητές: Λελούδης Κωνσταντίνος Λάµπρου Φαίη Μπαρλά Μαρία Λιάγκας Ηλίας Β 2 ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 200-20 Χρυσή τοµή Η χρυσή τοµή φ ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων.

η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. η ΑΚΡΟΠΟΛΗ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ο λόφος «Καστρί» στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Θέση και ιστορία Ο οχυρωμένος οικισμός - ακρόπολη στην κορυφή του λόφου «Καστρί» Μεγάλου Γαρδικίου, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6 Ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (21-10-2015)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6 Ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (21-10-2015) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 6 Ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (21-10-2015) Το βιβλίο που απασχόλησε τη συνάντηση της 21 ης Οκτωβρίου και εγκαινίασε το αφιέρωμα της λέσχης στη σχέση Λογοτεχνίας και Κινηματογράφου, ήταν η «Μικρά Αγγλία» της

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ISBN - Αναδημοσίευση μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008 1. Εισαγωγή. Το παρών έντυπο είναι ένας οδηγός χρήσης στον οποίο αναλύονται οι δυνατότητες και οι λειτουργίες των ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2ου ΕΚΦΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρική δύναμη Εάν τρίψουμε ένα πλαστικό στυλό σε ένα μάλλινο ύφασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΚΡΗΝΩΝ Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών αποτέλεσαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. K:\A61500\Design\tenders\2013_6151_drills_5243\Tefhi\Timologio_5243.DOC 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" Κωδικός Αναφοράς 5243» ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια.

Για κάθε διδακτική ενότητα ακολουθείται η λεγόμενη τετραμερής πορεία, χωρίζεται δηλαδή η διδασκαλία σε τέσσερα κύρια στάδια. Πορεία διδασκαλίας λέγεται η διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διδασκαλία, ώστε να επέλθει η μάθηση η οποία προσδιορίζεται από τους Αντικειμενικούς Σκοπούς της κάθε διδακτικής ενότητας. Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Ιουνίου 2014

Εκδρομές Ιουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06/2014 ΤΗΝΟΣ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 50 17 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2014 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ) Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας για να επιβιβαστούμε στο καράβι.

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το οποίο κράτησε κι αυτό τρεις και πλέον ώρες, άρα είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 13/5/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Όλοι εµείς, εδώ, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία;

Περίληψη Εκδήλωσης. I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Περίληψη Εκδήλωσης Οι θεσµικές προϋποθέσεις της λογοδοσίας Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΣ I. Ποια είναι η σχέση της έννοιας της λογοδοσίας µε την Ανοιχτή Κοινωνία; Κατά τον Πόππερ το βασικό γνώρισµα της Ανοιχτής Κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει σήμερα μια κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία:

Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει σήμερα μια κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία: Ζάππειο, 7 Ιουλίου 2010 Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά Στην Παρουσίαση του Οικονομικού Σχεδίου της Ν.Δ. «Στρατηγική Ελπίδας για την Έξοδο από την κρίση» Κυρίες και κύριοι, Η Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα