BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2018 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : /2019 ΕΡΓΟ: BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2018ΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 (άνευ ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη αφορά την τεχνική περιγραφή του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς». Αφορά το σχεδιασμό της βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης οικισμών και εκτός ορίων ιδιοκτησιών της ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου με την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. Ειδικότερα προβλέπεται η βελτίωση στα δίκτυα των οικισμών: Γαύρος, Κλαυσί, Κακκαλιουρέικα και νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Προυσού στο τμήμα από τη διασταύρωση Κλαυσίου (Πριστήριο) μέχρι το Γαύρο. Το έργο αφορά στην υλοποίηση 2 εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (μεταφορά νερού από δεξαμενή σε δεξαμενή) και 2 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (διανομή νερού σε υφιστάμενες και μελλοντικές ιδιοκτησίες). Προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης από αγωγούς ΡΕ με όλα τα απαιτούμενα ειδικά συστήματα ρύθμισης (δικλείδες ελέγχου, ρύθμισης πίεσης P.R.V., εκκενωτές, αερεξαγωγούς κλπ) καθώς και η τοποθέτηση υδρομέτρων στην έξοδο τροφοδοσίας των υφιστάμενων και νέων δεξαμενών διανομής για τον έλεγχο της καταναλισκόμενης ποσότητας ύδατος. Τα νέα δίκτυα θα τροφοδοτούνται από υφιστάμενη υδρομάστευση στη θέση της πηγής «Κεφαλόβρυσο», ΒΔ του οικισμού του Παλαιού Μικρού Χωριού και η οποία την παρούσα χρονική στιγμή υδροδοτεί τους οικισμούς του Νέου και Παλαιού Μικρού Χωριού και του Νέου Δερματίου και έχει επαρκείς ποσότητες νερού για την κάλυψη και των νέων αναγκών. Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην «Υδραυλική Μελέτη Ποταμιάς» που ανατέθηκε για την εκπόνησή της από τον Δήμο Καρπενησίου στον μελετητή Δημήτριο Χαλκιά, Πολιτικό Μηχανικό, και η οποία έχει εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής μελέτης. ΣΕΛ 1

2 Η Υπηρεσία μας επικαιροποίησε την «Υδραυλική Μελέτη Ποταμιάς» ως προς τον προϋπολογισμό του έργου και το τιμολόγιο μελέτης. 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος υδροδότησης οικισμών και εκτός ορίων ιδιοκτησιών το οποίο παρουσιάζει θέματα ως προς την ποιότητα και την ποσότητα του νερού ύδρευσης. Όσον αφορά τους οικισμούς Κλαυσί και Κακκαλιουρέικα, η παρούσα υδροληψία «Πηγή Άμπλας Γρανού» φαίνεται να παρουσιάζει αυξημένες ποσότητες μαγγανίου κατά τα φτωχά υδρολογικά έτη λόγω γεωλογικού υποβάθρου. Σε τελευταία μέτρηση ( ) εμφάνισε τιμή Μαγγανίου (Mn) 39,1 ppm με όριο τα 50 ppm σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1 (δ)/γπ οικ /2017. Αυτό το φαινόμενο έχει εμφανιστεί και κατά το παρελθόν και ενώ σε κατ επανάληψη αναλύσεις του νερού οι τιμές Μαγγανίου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (< ορίου ανίχνευσης, LOD, , ) και δεν ξεπερνούν το όριο των 50 ppm, δεν παύει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ενόψει δε και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της ξηρασίας, αναμένεται να οξυνθεί, οπότε κρίθηκε σκόπιμη η τροφοδοσία του δικτύου από την πηγή «Κεφαλόβρυσο» Μικρού Χωριού για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού ύδρευσης για τα επόμενα 40 χρόνια. Η πηγή «Αμπλας Γρανού» θα διατηρηθεί ως εφεδρική υδροληψία για την κάλυψη έκτακτων υδρευτικών αναγκών των οικισμών Κλαυσίου και Κακκαλιουρέικων. Στον οικισμό Γαύρου η υφιστάμενη τροφοδοσία από το δίκτυο του Μεγάλου Χωριού είναι ελλειμματική και δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του οικισμού που αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης. Όσον αφορά τις ιδιοκτησίες (κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις εστίασης) εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Προυσού, ορισμένες που είναι κοντά στα όρια των οικισμών εξυπηρετούνται προς στιγμήν από τα δίκτυα των οικισμών, ενώ οι περισσότερες από ιδιωτικές υδροληψίες (πηγές/γεωτρήσεις) που συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας και επάρκειας. Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Ποταμιάς η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά» της ΔΕ Ποταμιάς καθώς το τουριστικό απόθεμα που αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια, αναπτύχθηκε εστιασμένα στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού, εκμεταλλευόμενο τόσο τη ζήτηση για εσωτερικό τουρισμό, όσο και τα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα που κυριάρχησαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την προώθηση του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη για εξασφάλιση πόσιμου νερού εγγυημένης ποσότητας και ποιότητας τόσο για τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές χρήσεις με ορίζοντα 40ετίας. ΣΕΛ 2

3 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Χρονικός Ορίζοντας Σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία (2057), λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σημερινή κατάσταση όσο και τις συνθήκες λειτουργίας της 20ετίας. 3.2 Στοιχεία Σχεδιασμού Για τον προσδιορισμό του αριθμού των ατόμων που θα εξυπηρετηθεί από τα υπό μελέτη εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ακολουθήθηκαν παραδοχές πληθυσμιακών δεδομένων που στηρίχθηκαν σε στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, όπως προέκυψαν από στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και σε εκτιμήσεις για την μελλοντική εξέλιξη βασισμένες σε προβλέψεις ανάπτυξης της περιοχής Δημογραφικά Στοιχεία Για την εκπόνηση της μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία απογραφών του 2011, όπου καταγράφηκε ο μόνιμος και ο πραγματικός πληθυσμός. Ο Μόνιμος Πληθυσμός είναι οι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας. Ο Πραγματικός Πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής, σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στο γεγονός ότι εξ αιτίας του χαρακτήρα της περιοχής μελέτης η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορεινό τουρισμό, την επισκέπτονται τακτικά άτομα που διαμένουν μόνιμα σε άλλες περιοχές της χώρας και διατηρούν στην περιοχή τις πατρογονικές τους εστίες ή έχουν αποκτήσει δεύτερη κατοικία. Έχει διαπιστωθεί ότι λόγω αγάπης για την ιδιαίτερη ή δεύτερη πατρίδα τους τα άτομα αυτά προτιμούν να απογράφονται στην περιοχή μελέτης παρά στο χώρο μόνιμης κατοικίας τους. Κατά αυτό τον τρόπο ο πραγματικός πληθυσμός της απογραφής είναι χρήσιμος γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι αντανακλά τον εποχικό πληθυσμό της περιοχής, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες και τις αργίες. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου προσδιορίστηκε ο αριθμός των κλινών που υπάρχουν σήμερα (έτος 2017) και αφορούν κατά κύριο λόγο ενοικιαζόμενα δωμάτια και ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΣΕΛ 3

4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ Μόνιμος πληθυσμός 2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΔΗΜΟΥ Πραγματικός πληθυσμός 2011 Κλίνες 2017 Τραπεζοκαθίσματα Τουριστ. Εγκαταστ. διημέρευσης (εστίασης-αναψυχής) 2017 Κλαυσί Κακκαλιουρέικα Γαύρος Τμήμα Μεσοστράτι * 50* 78 Διασταύρωση Κλαυσίου Τμήμα Μεσοστράτι- 10* 25* Γαύρος Σύνολο *Κατ εκτίμηση βάσει των υπαρχουσών πρώτων και δεύτερων κατοικιών στην περιοχή Όπως είναι αναμενόμενο ο πραγματικός πληθυσμός είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον μόνιμο, κάτι που εξηγείται εάν λάβουμε υπόψη τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Επίσης από τον αριθμό των κλινών και των τραπεζοκαθισμάτων των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής γίνεται προφανές ότι σε περιόδους αιχμής οι ανάγκες ύδρευσης αυξάνονται σημαντικά. Ειδικά για την περιοχή του Γαύρου αυτό σημαίνει ότι ασκείται ιδιαίτερη πίεση στο δίκτυο του Μεγάλου Χωριού από το οποίο υδροδοτείται μέχρι τώρα. Πο x (1+α) ν Η εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω αναγωγικό τύπο Πν = όπου ισχύει: Π ο = ο πληθυσμός στον χρόνο t 1 = Τ ο Π ν = ο πληθυσμός στον χρόνο t 2 = Τ ο+ν α = η μέση ετήσια αύξηση πληθυσμού v = έτη μεταξύ χρόνων t 1 και t 2 Λόγω της οικονομικής κρίσης και της στασιμότητας στην οικοδομική δραστηριότητα ο μόνιμος και ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης εκτιμάται ότι παρέμειναν στάσιμοι κατά την περίοδο σήμερα (2017). Για τα επόμενα 20 (2037) και 40 (2057) χρόνια εκτιμάται ετήσια αύξηση 1% των δύο πληθυσμών. ΣΕΛ 4

5 Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των αργιών ο εποχικός πληθυσμός των οικισμών προσεγγίζει τον πραγματικό πληθυσμό. Η πληρότητα των καταλυμάτων κατά τη διάρκεια των ίδιων περιόδων ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 75%. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής μπορεί να θεωρηθεί ότι τη χειμερινή περίοδο (8 μήνες) έχουν πληρότητα κατά μέσο όρο 20%, ενώ τη θερινή περίοδο και τις αργίες η πληρότητά τους αγγίζει κατά μέσο όρο το 50%. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174) «Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» η ημερήσια κατανάλωση κατά άτομο στις εγκαταστάσεις διημέρευσης (εστίασης-αναψυχής) ανέρχεται στο 1/3 των αναγκών των κατοίκων, άρα μπορεί να υπολογιστεί ο ισοδύναμος υδρευόμενος πληθυσμός που αντιστοιχεί σε αυτές τις επιχειρήσεις. Με βάση τα παραπάνω προέκυψαν οι παρακάτω πληθυσμοί σχεδιασμού, για το χειμώνα και το καλοκαίρι: Κλαυσί ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κακκαλιουρέικα Γαύρος Τμήμα Μεσοστράτι- Διασταύρωση Κλαυσίου Τμήμα Μεσοστράτι-Γαύρος Σύνολο Ισοδύναμος Υδρευόμενος πληθυσμός Θέρος & Θέρος & Θέρος & Χειμώνας Χειμώνας Χειμώνας αργίες αργίες αργίες (8 μήνες) (8 μήνες) (8 μήνες) (4 μήνες) (4 μήνες) (4 μήνες) [κάτοικοι] [κάτοικοι] [κάτοικοι] [κάτοικοι] [κάτοικοι] [κάτοικοι] Υδρευτικές Ανάγκες Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11/Φ.16/8500/91 (ΦΕΚ Β' 174) «Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» η ημερήσια κατανάλωση σε περιπτώσεις φορέων διανοµής νερού ύδρευσης µε συλλογικό δίκτυο ορίζεται σε 100 λίτρα νερού την ηµέρα, κατά κάτοικο, το κατώτατο και σε 250 λίτρα νερού την ηµέρα, κατά κάτοικο το ανώτατο. Τα ίδια όρια ισχύουν και για επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τουριστικές κατοικίες (self catering). Τα όρια αυτά αποτελούν τις µέσες ηµερήσιες τιµές για τον υπολογισµό των ετήσιων πραγµατικών αναγκών χρήσης για ύδρευση. Ακόµη ορίζεται ανώτατο όριο χρήσης σε περίοδο αιχµής η προαναφερόµενη µέση ηµερήσια τιµή επί συντελεστή 1,5. ΣΕΛ 5

6 Επίσης τα όρια αυτά δεν περιλαµβάνουν τις απώλειες και αναφέρονται στο σύνολο των αναγκών που εξυπηρετεί το υδρευτικό δίκτυο. Επειδή πρόκειται για νέο δίκτυο οι τυχόν απώλειες του δικτύου διανοµής υπολογίζονται σε ποσοστό µέχρι 20% (σε περίπτωση νέων δικτύων ηλικίας έως 35 ετών) ΟΙΚΙΣΜΟΣ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Eλάχιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Μέγιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα αιχμής (m 3 ) Eλάχιστη απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Eλάχιστη ετήσια απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Μέγιστη ετήσια απαιτούμενη ποσότητα (m 3 ) Χειμώνας (8 μήνες) Yδρετυικές ανάγκες Θέρος & Θέρος & Χειμώνας Χειμώνας αργίες αργίες (8 μήνες) (8 μήνες) (4 μήνες) (4 μήνες) Θέρος & αργίες (4 μήνες) ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα νέα δίκτυα θα τροφοδοτούνται από υφιστάμενη υδρομάστευση της πηγής «Κεφαλόβρυσο» στη θέση «Διαβολάκια», η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού του Παλαιού Μικρού Χωριού. Η πηγή «Κεφαλόβρυσο» έχει μερικώς μόνο αξιοποιηθεί μέσω της υδρομάστευσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, ενώ το υπόλοιπο μέρος της παροχής της, όπως και η υπερχείλιση της υδρομάστευσης, αφήνονται στο κατάντη ως οικολογική παροχή για την τροφοδοσία των ρεμάτων και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Η θέση της υδρομάστευσης της Πηγής «Κεφαλοβρύσου» Μικρού Χωριού όπως έχει δηλωθεί στο ΕΜΣΥ (αριθμός αίτησης 17813/ ) και στην Αίτηση για Άδεια Χρήσης λόγω υφισταμένων δικαιωμάτων (αριθμός αίτησης 17814/ ) είναι: X = , Υ = κατά ΕΓΣΑ 87 σε υψόμετρο 995 μ ΣΕΛ 6

7 Σύμφωνα με μετρήσεις η υπάρχουσα υδρομάστευση έχει επαρκή ποσότητα νερού και δύναται να τροφοδοτήσει τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα δίκτυα. Την παρούσα χρονική στιγμή υδροδοτεί τους οικισμούς του Νέου και Παλαιού Μικρού Χωριού και του Νέου Δερματίου και η μέγιστη ετήσια υφιστάμενη υδρευτική χρήση όπως έχει δηλωθεί ανέρχεται σε κ.μ. Η παροχή της πηγής «Κεφαλόβρυσο» σύμφωνα με δελτίο απογραφής του ΙΓΜΕ ( ) ανέρχεται σε 105 m3/h. Επίσης το ΙΓΜΕ μέτρησε την παροχή της πηγής κατά τα έτη στο πλαίσιο του Υποέργου 10: Αποτίμηση υδατικού δυναμικού Δυτ.Στερεάς Ελλάδας (Υ.Δ.04) : Έργο : Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της χώρας : Γ ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα"(Ε.Π.Α.Ν.)», Αθήνα : ΙΓΜΕ/ΔΥΔΓΕΩ, Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε δεξαμενή κατάντη της υδρομάστευσης στη θέση «Πλατανάκι» (X = , Υ = κατά ΕΓΣΑ 87 σε υψόμετρο 950 μ), όπου οδηγείται το νερό της υδρομάστευσης μέσω αγωγού Φ140, μήκους 955,00 μ και η οποία δεξαμενή στην παρούσα μελέτη αναφέρεται ως ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Στη μελέτη του ΙΓΜΕ η πηγή αναφέρεται ως καρστική πηγή επαφής εκχείλισης με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή ως αποτέλεσμα εκφόρτισης Ανω Κρητιδικών ασβεστολίθων του τεκτονικού καλύμματος της Ζώνης Πίνδου στην επαφή με τους υποκείμενους αυτών σχιστοκερατολίθους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνονται παρακάτω: ΗΜΕΡ_ΔΕΙΓΜ Φυσικοχημικές μετρήσεις: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (C) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) ph ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μs/cm) ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) 8/6/ ,0 19,0 7, ,7 25/2/ ,7 19/5/ ,3 27,0 7, ,0 12/3/2007 9,1 13,0 8, ,0 27/6/ ,3 35,0 8, ,3 12/6/ ,3 26, ,8 Κατόπιν ενημέρωσης από το ΙΓΜΕ διευκρινίστηκε ότι ορισμένες από τις μεγάλες παροχές μετρήθηκαν στη θέση του ρέματος του Μικρού Χωριού όπου εκβάλλει η πηγή ως κύρια τροφοδοσία του ρέματος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Χημικές αναλύσεις: ΣΕΛ 7

8 SDATE Ca Mg Na K CO3 HCO3 Cl SO4 NO3 NO2 NH4 TEMP_ HARD PERM_ HARD TOT_ HARD 8/6/ ,7 1,0 0,9 0,8 0,0 140,3 5,3 <5 <0.05 < /5/ ,5 2,4 2,3 0,4 0,0 140,3 5,3 <5 <0.05 < /6/ ,5 3,4 2,6 0,4 0,0 128,1 10,5 <5 <0.05 < /6/ ,1 1,0 2,6 0,4 0,0 164,8 7,1 10,0 <5 <0.05 < Επίσης έχει εκπονηθεί κατά το παρελθόν υδρογεωλογική μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ύδρευσης (Νοέμβριος 2009) η οποία εκτίμησε κατόπιν μετρήσεων τη διαθέσιμη παροχή της υδρομάστευσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο (μήνα του ετήσιου κύκλου νερού με τις χαμηλότερες υπόγειες υδροαποθεματικές ζώνες) στη θέση της προαναφερόμενης δεξαμενής διανομής σε 45m 3 /h. Η μέγιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα για τις νέες και υφιστάμενες υδρευτικές ανάγκες κατά την τρέχουσα περίοδο είναι: Συνολική μέγιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα θέρους 2017 = = 281 m3/ημέρα Με προβολή στο 2057 η αντίστοιχη ποσότητα θα είναι: Συνολική μέγιστη ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα θέρους 2057 = = 418 m 3 /ημέρα Άρα ακόμη και η ελάχιστη διαθέσιμη παροχή της υδρομάστευσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο των 45m 3 /h, όπως μετρήθηκε στη δεξαμενή-βανοστάσιο, είναι υπεραρκετή για να καλύψει το σύνολο των υδρευτικών αναγκών και στο απώτερο μέλλον, ενώ η περίσσεια αφήνεται στο κατάντη ως οικολογική παροχή: Οικολογική παροχή στη θέση του φρεατίου = = 662 m 3 /ημέρα Για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής στη θέση της υδρομάστευσης κατά τη δυσμενέστερη υδρολογικά περίοδο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η παροχή της πηγής «Κεφαλόβρυσο» είναι 105 m3/h και η διαθέσιμη προς εκμετάλλευση παροχή στη θέση του φρεατίου είναι 45m 3 /h, οπότε η περίσσεια που αφήνεται στη θέση της πηγής ως οικολογική παροχή είναι: Οικολογική παροχή στη θέση της πηγής = = 60 m 3 / h Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το νερό της υδρομάστευσης της πηγής «Κεφαλοβρύσου» επαρκεί τόσο από άποψης ποιότητας όσο και ποσότητας για την κάλυψη και των νέων υδρευτικών αναγκών. Στο υπό μελέτη έργο δε θα πραγματοποιηθεί καμία νέα επέμβαση στη θέση της υδρομάστευσης. Η πλεονάζουσα ποσότητα τόσο στη θέση της πηγής, όσο και στη θέση της υπάρχουσας δεξαμενής- ΣΕΛ 8

9 βανοστάσιο, αφήνεται στο κατάντη ως οικολογική παροχή για την τροφοδοσία των ρεμάτων και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφορά στην υλοποίηση 2 εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (μεταφορά νερού από δεξαμενή σε δεξαμενή) και 2 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (διανομή νερού σε υφιστάμενες και μελλοντικές ιδιοκτησίες). Δε θα γίνει καμία επέμβαση στην υφιστάμενη υδροληψία και στα υφιστάμενα δίκτυα που υδροδοτούν τους οικισμούς Παλαιού και Νέου Μικρού Χωριού και Νέου Δερματίου. Αρχικά ο αγωγός με αφετηρία τη ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (όπου κατασκευάζεται δεξαμενή εξωτερικού δικτύου m3) τροφοδοτεί με νερό 2 νέες δεξαμενές χωρητικότητας m 3 η κάθε μια που θα βρίσκονται στο σημείο «ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ». Οι δεξαμενές αυτές θα τροφοδοτούν 2 εσωτερικά και 1 εξωτερικό δίκτυο. Για λόγους υγιεινής των κατοίκων πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των δεξαμενών σε αυτή που παροχετεύει εσωτερικά δίκτυα διανομής και σε αυτή που παροχετεύει εξωτερικά δίκτυα. Στη δεξαμενή που προορίζεται για τα εσωτερικά δίκτυα το νερό πρέπει να υφίσταται τη διαδικασία της χλωρίωσης. Συνεπώς η μία δεξαμενή θα τροφοδοτεί τα εσωτερικά δίκτυα «2» και «4» ενώ η άλλη δεξαμενή θα τροφοδοτεί το εξωτερικό δίκτυο «3» ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΩΝ Το υλικό των σωληνώσεων που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είναι το πολυαιθυλένιο (PE) υψηλής πυκνότητας τρίτης γενιάς, τα πλεονεκτήματα του υλικού είναι τα εξής: Μικρό βάρος και συνεπώς μικρό κόστος μεταφοράς & εγκατάστασης. Εύκολη σύνδεση & εγκατάσταση. Υψηλή χημική αντοχή στα σημαντικότερα διαβρωτικά ρευστά. Ικανοποιητική μηχανική αντοχή. Μικρές απώλειες τριβών λόγω των λείων εσωτερικών τοιχωμάτων Υψηλή αντοχή σε γήρανση & αποσύνθεση. Αντοχή σε κρούση & εδαφικές μετακινήσεις. Ευκαμψία ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΣΕΛ 9

10 Οι αγωγοί μεταφοράς του νερού αποτελούνται από κλειστούς αγωγούς υπό πίεση βαρύτητας. Τα δύο βασικά θέματα λειτουργίας που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο είναι: Πρόβλημα Υποπιέσεων (σπηλαίωση) Πρόβλημα Μεγάλων πιέσεων λόγω έντονου ανάγλυφου Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί κρίσιμο θέμα η Ορθή χάραξη του δικτύου με βάση το ανάγλυφο. Σημαντική είναι επίσης η τοποθέτηση κατάλληλων δικλείδων και η ορθή επιλογή των διαμέτρων των αγωγών. Οι σημαντικότερες δικλείδες που γενικά τοποθετούνται στα δίκτυα είναι: δικλείδες ρύθμισης της παροχής, βαλβίδες αντεπιστροφής, εκκενωτές, αεραξαγωγοί, βαλβίδες ρύθμισης της παροχής, μειωτές πίεσης, πιεζοθραυστικά φρεάτια Βασική αρχή για τους αγωγούς υπό πίεση που λειτουργούν με βαρύτητα είναι ότι θα πρέπει το νερό να φθάνει στο τελικό σημείο με επαρκές πιεζομετρικό φορτίο. Από την άλλη πλευρά αν το νερό καταλήγει στο πέρας με μεγάλο πιεζομετρικό φορτίο αυτό είναι επίσης ανεπιθύμητο. Συνεπώς η διάταξη των βαλβίδων και η επιλογή των διαμέτρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το νερό να καταλήγει ενεργειακά περίπου στην επιφάνεια της δεξαμενής. - Φρεάτια Πιεζοθραύσεως Τα φρεάτια αυτά τοποθετούνται ώστε να μπορεί να μειωθεί η στατική πίεση στο δίκτυο, όπου αυτό είναι εφικτό. Προσπαθούμε με την χρήση των φρεατίων να διατηρήσουμε στατική πίεση στο δίκτυο μικρότερη των 80μ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αγωγούς με μικρότερη ονομαστική πίεση λειτουργίας, ενώ η γενικότερη απόδοση και λειτουργία του δικτύου είναι καλύτερη όταν οι πιέσεις διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο. Τα φρεάτια πιεζοθραύσεως θα χρησιμοποιηθούν στα εξωτερικά δίκτυα, ενώ στα εσωτερικά προτιμούνται οι μειωτές πίεσης, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού. - Φρεάτια καθαρισμού (Εκκενωτές) Τα φρεάτια καθαρισμού θα τοποθετηθούν στα χαμηλότερα σημεία της χάραξης μας, και θα χρησιμεύουν για την εκκένωση τμημάτων του αγωγού στις παρακάτω περιπτώσεις: Βλάβης ή εργασιών συντήρησης του δικτύου. Απομάκρυνσης φερτών υλικών, που τείνουν να συσσωρευτούν στα χαμηλότερα σημεία του δικτύου. - Φρεάτια Αερεξαγωγών ΣΕΛ 10

11 Στην περίπτωση των δικτύων που μελετάμε μπορεί να έχουμε συγκέντρωση αέρα στις εξής περιπτώσεις: Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου, όπου απομακρύνονται σημαντικές ποσότητες αέρα τη θέση του οποίου καταλαμβάνει το νερό, είναι πιθανό να εγκλωβιστεί αέρας σε τμήματα του αγωγού. Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του δικτύου μπορούν να απελευθερωθούν σε τμήματα χαμηλής πίεσης μικρές ποσότητες αέρα, οι οποίες κινούνται προς τα ενδιάμεσα υψηλά σημεία των αγωγών σχηματίζοντας θύλακες. Ο αέρας που συγκεντρώνεται στο δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει την ωφέλιμη διατομή του αγωγού, οπότε αυξάνει την ταχύτητα και συνεπώς τις απώλειες. Οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν αερεξαγωγοί είναι εκεί όπου παρατηρείται βραδεία άνοδος του αγωγού και στη συνέχεια απότομη κάθοδος. - Υδρόμετρα Τοποθέτηση υδρομέτρων στην έξοδο τροφοδοσίας των υφιστάμενων και νέων δεξαμενών διανομής για τον έλεγχο της καταναλισκόμενης ποσότητας ύδατος 5.4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό EPANET χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:, οι εξισώσεις που Εξίσωση Darcy Weisbach: f * L * V h f D * 2 * g 2 Όπου h f : οι απώλειες φο:ρτίου (μ) f : αδιάστατος συντελεστής τριβών L: το μήκος του αγωγού (μ) D: η διάμετρος του αγωγού (μ) V: η μέση ταχύτητα (m/sec) g : η επιτάχυνση της βαρύτητας (m/sec 2 ) 4* Q Εξίσωση Συνέχειας : V 2 * D ΣΕΛ 11

12 Όπου Q : η παροχή σε (m 3 / sec) D: η διάμετρος του αγωγού (μ) V: η μέση ταχύτητα (m/sec) Αριθμός Reynolds Re που δίνεται από την εξίσωση: Re = Όπου v : το κινηματικό ιξώδες του νερού (m 2 / sec) V * D v D: η διάμετρος του αγωγού (μ) V: η μέση ταχύτητα (m/sec) 5.5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΔΙΚΤΥΟ «1» : Δίκτυο εξωτερικού υδραγωγείου, με το οποίο μεταφέρεται το περίσσευμα της παροχής από τη θέση ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Διατομή : Φ125mm Μήκος: 2520,79 μ Αφετηρία : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Πέρας: ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Σε όλο το μήκος του δικτύου χρησιμοποιείται αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ mm) Συσκευές καλής λειτουργίας: Φρεάτιο πιεζοθράυσεως: n19 Αερεξαγωγοί: n56, n66, n75, n87 Βάνες καθαρισμού: n33, n95 Επίλυση: ΣΕΛ 12

13 Στεγνό για διαστασιολόγηση των αγωγών ανάλογα με τις εμφανιζόμενες πιέσεις Υπολογισμός μέγιστης παροχετευτικότητας όπου προέκυψε μέγιστη παροχή στο σημείο «ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» : Q=16.0 l/s ΔΙΚΤΥΟ «2» : Δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου Διατομή: Φ125mm Μήκος: 6974,62 μ Αφετηρία : ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (δεξαμενή εσωτερικού δικτύου), Πέρας: «ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ» (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ), Ενδιάμεση τροφοδοσία: Ιδιοκτησίες Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Διάστημα n102-n68α και n139α-n166α αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ mm) Διάστημα n68α-n139α αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 12.5 atm (εσωτ.διαμ mm) Συσκευές καλής λειτουργίας: Μειωτής Πίεσης: n20α (ρύθμιση μειωτή ώστε στην έξοδο να υπάρχει μηδενική πίεση) Αερεξαγωγοί: n34α, n59α, n115, n153α Βάνες καθαρισμού: n32α, n52α, n83α, n160α Βάνα ρύθμισης ροής : n80α ΜΕΣΟΣΤΡΑΤΙ Επίλυση: Στεγνό για διαστασιολόγηση των αγωγών ανάλογα με τις εμφανιζόμενες πιέσεις (Κατά τη διαστασιολόγηση λήφθηκε υπόψη τυχόν ρύθμιση του μειωτή κατά 1 atm αύξησης της πίεσης αν ποτέ απαιτηθεί) ΣΕΛ 13

14 Επειδή στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστές οι απαιτήσεις παροχής στους κόμβους του δικτύου δεν μπορεί να γίνει ακριβής υδραυλική επίλυση με συνθήκες ροής. Εκτιμάται ότι το δίκτυο θα μπορέσει να καλύψει συνολική απαίτηση 9.0 l/s σε διάφορα σημεία του δικτύου. Σε κόμβους του δικτύου όπου μελλοντικά θα υπάρχει ζήτηση και η πίεση θα υπερβαίνει τις 6-7 atm θα πρέπει να τοποθετηθούν μειωτές πίεσης, για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του δικτύου. ΔΙΚΤΥΟ «3» : Δίκτυο εξωτερικού υδραγωγείου Διατομή: Φ125mm Μήκος: 6942,86 μ Αφετηρία : ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (δεξαμενή εξωτερικού δικτύου), Πέρας: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΑΥΣΙΟΥ, Ενδιάμεση τροφοδοσία: Καμία Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Διάστημα n102-n70α και n138-n206 αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ mm) Διάστημα n70-n138 αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ125mm, πίεσης 12.5 atm (εσωτ.διαμ mm) Συσκευές καλής λειτουργίας: Φρεάτιο πιεζοθράυσεως: n20α Αερεξαγωγοί: n34α, n59α, n115, n177,n193 Βάνες καθαρισμού: n32α, n52α,n83α, n184 Βάνα ρύθμισης ροής : n80 ΜΕΣΟΣΤΡΑΤΙ ΣΕΛ 14

15 Επίλυση: Στεγνό για διαστασιολόγηση των αγωγών ανάλογα με τις εμφανιζόμενες πιέσεις Υπολογισμός μέγιστης παροχετευτικότητας όπου προέκυψε μέγιστη παροχή στο σημείο H : Q=6.7 l/s ΔΙΚΤΥΟ «4» : Δίκτυο εσωτερικού υδραγωγείου Διατομή: Φ90mm Μήκος: 3058,24 μ Αφετηρία : : ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (δεξαμενή εσωτερικού δικτύου), Πέρας: ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΓΑΥΡΟΥ, Ενδιάμεση τροφοδοσία: Ιδιοκτησίες Διαβάθμιση σωλήνων δικτύου: Σε όλο το μήκος του δικτύου χρησιμοποιείται αγωγός PE ονομαστικής διαμέτρου Φ90mm, πίεσης 10atm (εσωτ.διαμ mm) Συσκευές καλής λειτουργίας: Μειωτές Πίεσης: n20α,n62α (ρύθμιση μειωτών ώστε στην έξοδο να υπάρχει μηδενική πίεση) Αερεξαγωγοί: n34α, n59α, Βάνες καθαρισμού: n32α, n52α, n231 Βάνα ρύθμισης ροής : n80α ΜΕΣΟΣΤΡΑΤΙ Επίλυση: Στεγνό για διαστασιολόγηση των αγωγών ανάλογα με τις εμφανιζόμενες πιέσεις. ΣΕΛ 15

16 Επειδή στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστές οι απαιτήσεις παροχής στους κόμβους του δικτύου δεν μπορεί να γίνει ακριβής υδραυλική επίλυση με συνθήκες ροής. Εκτιμάται ότι το δίκτυο θα μπορέσει να καλύψει συνολική απαίτηση 6.0 l/s σε διάφορα σημεία του δικτύου. Σε κόμβους του δικτύου όπου μελλοντικά θα υπάρχει ζήτηση και η πίεση θα υπερβαίνει τις 6-7 atm θα πρέπει να τοποθετηθούν μειωτές πίεσης, για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του δικτύου. Επίσης στο σημείο «ΜΕΣΟΣΤΡΑΤΙ» προτείνεται να κατασκευαστεί φρέατιο δικλείδων για την ρύθμιση της ροής στους αγωγούς. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις στην παροχετευτικότητα των αγωγών (σε περίπτωση συντήρησηςμετεωρισμός., αύξηση της ροής σε κάποιο αγωγό κ.τ.λ.) στο σημείο αυτό και με τον τρόπο αυτό να μη χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις στο σημείο που βρίσκονται οι νέες δεξαμενές. 6. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ Για το σκοπό της αδειοδότησης του έργου υπολογίζεται το ισοδύναμο μήκος των νέων δικτύων σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ / απόφαση ΥΠΕΝ «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/ Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΦΕΚ 2471 Β/2016), για την Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα, υποομάδα με α/α 7, «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ.» Στη συγκεκριμένη μελέτη τα ΔΙΚΤΥΑ «1», «2», «3» έχουν αγωγούς διατομής Φ125mm, (εσωτ.διαμ mm) και εσωτερικής (καθαρής) διατομής 0,0095 m2 και το ΔΙΚΤΥΟ «4» έχει αγωγούς διατομής Φ90mm, (εσωτ.διαμ mm) και εσωτερικής (καθαρής) διατομής 0,0049 m2 Σε κάθε περίπτωση η εσωτερική (καθαρή) διατομή κάθε δικτύου (S) 0,05 m2 άρα σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, ως ισοδύναμο μήκος (L) τμήματος αγωγού λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο S/0,05, όπου ως S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένης σε m2). Επίσης σύμφωνα με την ΥΑ κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, δεν κατατάσσονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στο ΣΙ. ΣΕΛ 16

17 Σύμφωνα με την οριζοντιογραφία του έργου και τον πίνακα υπολογισμού των ισοδυνάμων μηκών των δικτύων που δίνεται στο Παράρτημα, το συνολικό ισοδύναμο μήκος των 4 δικτύων ανέρχεται σε Συνολικό ισοδύναμο μήκος δικτύων = 3056,67 m ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ (επικαιροποίηση μελέτης) 15/ 2 / 2019 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ (επικαιροποίηση μελέτης) 15 / 2 / 2019 Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ (επικαιροποίηση μελέτης) 15 / 2 / 2019 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Γεώργιος Παπαϊωάννου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Παπαδοπούλου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΣΕΛ 17

18 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΤΟΣ - ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ S/0.05 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ (L) ΔΙΚΤΥΩΝ Α-Β ΕΚΤΟΣ 2520,79 1 0,0095 0, ,86 B-Γ ΕΚΤΟΣ 649,14 3 0,0095 0,0095 0,0049 0,191 0,191 0, ,62 Γ-Δ ΕΝΤΟΣ 475,91 0 Δ-Ε ΕΚΤΟΣ 791,8 3 0,0095 0,0095 0,0049 0,191 0,191 0, ,10 E-Z ΕΚΤΟΣ 2598,32 2 0,0095 0,0095 0,191 0, ,30 Z-H ΕΚΤΟΣ 987,43 1 0,0095 0, ,36 H-Θ ΕΝΤΟΣ 227,06 0 Θ-Ι ΕΚΤΟΣ 65,57 1 0,0095 0,191 12,51 Ι-Κ ΕΝΤΟΣ 569,39 0 Κ-Λ ΕΚΤΟΣ 578,24 1 0,0095 0, ,30 Ζ-Μ ΕΚΤΟΣ 2459,45 1 0,0095 0,191 0, ,16 Ε-Ν ΕΚΤΟΣ 1141,39 1 0,0049 0, ,46 ΣΥΝΟΛΑ 13064, ,67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΜΗΚΩΝ ΣΕΛ 18

19 ΣΕΛ 19

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ. : 3/2018 Αρ. Διακ. : 5/2019 Αρ. Πρωτ. : 6290/25-4-2019 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Σύνταξη ασκήσεων: Α. Ευστρατιάδης, Π. Κοσσιέρης, Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης: Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται:

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης:  Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Μέρος 3: Υδρεύσεις Άσκηση Δ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ(Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. μελέτης: 16/2018 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMOΣ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 1 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2.1 ΥΔΡΟΔΟΤΕΣ... 2 2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΗΓΩΝ... 2 2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ... 2 2.4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ... 3 2.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ...

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Παροχή H

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Λ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Ε.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... 1 1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ... 1 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 1 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ... 2 3.1 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ... 2 3.2 ΚΑΠΗ... 2 3.3 ΚΛΕΙΩ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κόμβος i Κόμβος j Συνιστώσες μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης Κόμβος: Σημείο εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής της γεωμετρίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Μ 160/2017) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ.

Τεχνική Περιγραφή ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Χρηματοδότηση : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός : Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014-2020 655.000,00 + Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση τμημάτων κεντρικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΕΜ-Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΕΜ-Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 017 Άσκηση 1 1. Οι δεξαμενές Α και Β, του Σχήματος 1, συνδέονται με σωλήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ37Λ1-Φ6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ"

ΕΡΓΟ: KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Μ 176/17) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1 Σκοπός χρηματοδότηση - χρονικός ορίζοντας

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1 Σκοπός χρηματοδότηση - χρονικός ορίζοντας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΘΕΡΜΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΟΚΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ Δ. ΘΕΡΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Σκοπός χρηματοδότηση - χρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕΥΑΘ) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 347.200,00 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης.

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Μελέτη: Σύµβουλος: Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ Υ ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 7. ΑΣΚΗΣΗ 1. Διαστασιολόγηση εξωτερικού δικτύου Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ίκτυο αγωγών είναι ένα σύνολο αγωγών που συνδέονται µεταξύ τους σε σηµεία που λέγονται κόµβοι Σχηµατίζουν είτε ανοικτούς κλάδους µε τη µορφή ενός δένδρου είτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 1 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ... 1 4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής ολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων ημήτρης Κουτσογιάννης & νδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών όρων & εριβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Τα υπολογιστικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

α.για εργασίες: ,90 β. Για Φ.Π.Α.: ,10 ΣΥΝΟΛΟ: ,00

α.για εργασίες: ,90 β. Για Φ.Π.Α.: ,10 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06 / 2018 ΕΡΓΟ : «Ύδρευση - Αποχέτευση ήµου Πωγωνίου» ΗΜΟΣ: ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση. 1) Αγωγός βαρύτητας

Επίλυση. 1) Αγωγός βαρύτητας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Μέρος 3: Υδρεύσεις Άσκηση Δ2: Υπολογισμός όγκου δεξαμενής με τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗTΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο Δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση σε αρδευτικά δίκτυα Μ.Σ. αντιπαραβολή με δίκτυα ύδρευσης Υδραγωγείο εξαμενή Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Αντλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη δικτύων διανοµής

Γενική διάταξη δικτύων διανοµής Γενική διάταξη δικτύων διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης : Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΕΥΑΘ) ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καθιερωμένοι τύποι της υδραυλικής για μόνιμη ομοιόμορφη ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,91 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΑ: ΕΡΓΟ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή, Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 ΤΗΛ: 2654360100 FAX: 2654360120 ΕΡΓΟ: Ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ Π Ε ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων

Υδραυλική των υπονόμων Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣ Η: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣ Η: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ταχ. ιεύθυνση: ΓΕΡΑΝΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Κώδικας: 73014 ΓΕΡΑΝΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣ Η: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) /11/2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) /11/2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπολογισμός Μανομετρικού Αντλίας Υπολογισμός Ισχύος Κινητήρα Αντλίας... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπολογισμός Μανομετρικού Αντλίας Υπολογισμός Ισχύος Κινητήρα Αντλίας... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... 2 1.1 Καταθλιπτικοί αγωγοί Υπολογισμός διατομών και απωλειών... 2 1.2 Αντλητικά συγκροτήματα... 3 1.2.1 Υπολογισμός Παροχής Αντλίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού

Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Ύδρευση Οικισμού Ύδρευση Οικισμού Ύδρευση Οικισμού Λύση Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρμογές, προβλήματα μεγάλων και μικρών ταχυτήτων) Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 Ο Ενότητα: Σωλήνες, Υδραυλικά εξαρτήματα Σωλήνες Σωλήνας είναι το κλειστό μέσο με το οποίο μεταφέρεται το νερό από εκεί που λαμβάνεται (υδροληψία) μέχρι και τη τελευταία έξοδό του (σταλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τρίγλιας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. μελ.: 31/2018 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 399.958,00 Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι

Διαβάστε περισσότερα