Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος"

Transcript

1 Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη, άφνη Φιλιππάκη ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ /28568/2013 Προς τον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη Θέµα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, επιθυµεί να θέσει υπόψη σας συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (εφεξής ΚΥΕ). 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση σχετικών αναφορών πολιτών, η Αρχή έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα: Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίσθηκε ως «ρύπος», αποτελεί µία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής 1, ενώ οι καταγγελίες των περιοίκων για συστηµατική και εκτεταµένη ηχορύπανση, κυρίως σε βραδινές ώρες, από τα καταστήµατα, είναι επαναλαµβανόµενες. Οι οικείοι ήµοι χορηγούν στα ΚΥΕ άδειες µουσικής και άδειες παράτασης µουσικής, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την άµεση γειτνίασή τους µε κατοικίες και την υπερσυγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένες περιοχές. Επίσης, οι έλεγχοι από τις αρµόδιες υπηρεσίες περιορίζονται σε µικρό αριθµό ανά έτος, αφενός λόγω και της εκφρασθείσας αδυναµίας τους για τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων, αφετέρου λόγω του σηµαντικού αριθµού των ΚΥΕ σε συγκεκριµένες περιοχές. Συγκεκριµένα καταστήµατα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες λειτουργίας µουσικής και άδειες παράτασης µουσικής, παρά τη διαπίστωση εκ µέρους των αρµόδιων υπηρεσιών ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ηχείων και η λειτουργία στερεοφωνικού συγκροτήµατος συνδεδεµένου µε ενισχυτή και ηχεία µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα στον εξωτερικό χώρο των καταστηµάτων, οι οποίες αποτελούν παράβαση των όρων λειτουργίας της άδειας µουσικής. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση της στάθµης του θορύβου µε ηχόµετρο. 1 Εκνευρισµός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, επιθετική συµπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορµονικές αντιδράσεις, µειωµένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και κακή επικοινωνία είναι µόνο µερικά από τα συµπτώµατα που έχουν καταγράψει ερευνητές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3 Όταν διαπιστώνεται ηχορύπανση παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, καθώς και της άδειας λειτουργίας/ή και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται, τόσο οι διατάξεις της υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας, που αντικατέστησε την Υ. Α1β/8577/1983, όσο και οι διατάξεις του Π.. 180/79. Οι αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµόζουν διαζευκτικά τις ως άνω διατάξεις, συνήθως τις υγειονοµικές διατάξεις κατόπιν αυτοψίας των αρµόδιων υπηρεσιών υγειονοµικού ελέγχου, ενώ τις διατάξεις του Π.. 180/79 κατόπιν αυτοψίας των αστυνοµικών αρχών. Οι ρυθµίσεις αυτές αναφέρονται γενικά στη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ και όχι ειδικά στο ζήτηµα της ανάκλησης της άδειας µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προβαίνουν στην προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας µουσικής και της άδειας παράτασης της ως µέτρο ανάλογο µε το µέγεθος της όχλησης, αλλά στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης η οποία όµως δεν επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένα: α. σε παραβάσεις που αφορούν τοποθέτηση ηχείων σε εξωτερικό χώρο ή λειτουργία µουσικής µε ανοικτές πόρτες, η αρµόδια υπηρεσία του ήµου, µετά την έκθεση αυτοψίας, συνήθως της υγειονοµικής υπηρεσίας ή/και της αστυνοµίας, σε κάποιες περιπτώσεις προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων, δεδοµένου του προσωρινού χαρακτήρα των συγκεκριµένων παραβάσεων, επιτυγχάνουν την αναστολή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας/σφράγισης προσκοµίζοντας στη συνέχεια γνωµοδότηση, µετά από επανέλεγχο της υγειονοµικής υπηρεσίας (άρθρο 16 της υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας), περί επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση και της σύννοµης λειτουργίας του ΚΥΕ. β. όταν βεβαιώνονται παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ηχοστάθµης, δεδοµένου ότι συντελούνται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 180/79. Ωστόσο επισηµαίνεται, ότι ο περιορισµένος αριθµός ελέγχων δεν καθιστά εφικτή την προσωρινή αφαίρεση της χορηγηθείσας άδειας και τη σφράγιση του καταστήµατος µετά από τρεις διαπιστωµένες παραβάσεις, µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται η ρύθµιση της οριστικής σφράγισης του καταστήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2β του Π.. 180/79 2. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι η απόφαση προσωρινής σφράγισης λαµβάνεται µετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του καταστήµατος. γ. Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι και για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων, οι ενδιαφερόµενοι άσκησαν τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα και έτυχαν της αναστολής της σφράγισης, µε κύριο επιχείρηµά τους την επιδείνωση της οικονοµικής τους κατάστασης 3. 2 «εάν µετά από τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήµατος.βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση εντός του έτους η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά». 3 Σχετική η υπ αρ. 195/2011 απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά «...το ικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση της αιτούσας όπως αυτή προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στοιχεία, κρίνει ότι πιθανολογείται η βλάβη την οποία επικαλείται και ότι συντρέχει ελλείψει συνδροµής δηµοσίου συµφέροντος, νόµιµη περίπτωση χορηγήσεως της αιτούµενης αναστολής...».

4 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν έχει επιλύσει το πρόβληµα της ηχορύπανσης για την αποτελεσµατική προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος και προτείνει τα ακόλουθα: 1. Την τροποποίηση της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/ Απόφασης του Υπουργού Υγείας ως προς τα ακόλουθα: α. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προληπτικού ελέγχου των υγειονοµικών υπηρεσιών, κατά τη διενεργούµενη αυτοψία του άρθρου 14 πριν την έκδοση άδειας µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων, να υπολογίζεται η στάθµη του θορύβου µε ηχόµετρο. Επίσης, κατά τον έκτακτο και τακτικό υγειονοµικό έλεγχο των ΚΥΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 16, οι αρµόδιες υπηρεσίες να µην περιορίζονται σε απλό έλεγχο (εγγράφων, αδειών κλ.π.) αλλά µετρούν τη στάθµη του θορύβου επίσης µε ηχόµετρο ώστε η παράβαση να τεκµηριώνεται µε επιστηµονικό τρόπο. Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται η συναρµοδιότητα των αρµόδιων υγειονοµικών και αστυνοµικών οργάνων σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Υ.. Α5/3010/8. β. Κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες υγειονοµικού ελέγχου στα ΚΥΕ, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της Υγειονοµικής νοµοθεσίας και συντάσσεται η σχετική Έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Υ1γ/ΓΠ/οικ/96967/ Υπουργικής Απόφασης, αυτή να έχει τη µορφή σύµφωνης γνωµοδότησης, ενώ η αποστολή της στην αρµόδια Αρχή να δηµιουργεί δέσµια αρµοδιότητά για την ανάκληση, είτε της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ, είτε της άδειας µουσικής ή/και παράτασης της. Επίσης, να αποτελεί σύµφωνη γνωµοδότηση και η εισήγηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, που αναφέρεται στο άρθρο 17 της υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας. Με τον τρόπο αυτό η σύµφωνη γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας θα δεσµεύει το αποφασίζον όργανο, µε την έννοια ότι το όργανο αυτό θα υποχρεούται να εκδώσει την πράξη ανάκλησης σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, εφόσον ενεργεί στο πλαίσιο της δέσµιας αρµοδιότητας. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την προϊσχύουσα, καταργηθείσα πλέον, ΥΑ ΑΙβ/1983 σχετικά µε τον Υγειονοµικό έλεγχο και τους όρους ίδρυσης ΚΥΕ (άρθρο 6), προβλεπόταν η λήψη της προηγούµενης σύµφωνης γνωµοδότησης της αρµόδια Υγειονοµικής επιτροπής, προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ 4. Αντίθετα, στην νέα Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας η εισήγηση του άρθρου 17 δεν έχει χαρακτήρα σύµφωνης γνωµοδότησης, µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνονται οι αρµοδιότητες των υγειονοµικών υπηρεσιών ως προς το ζήτηµα χορήγησης αδειών λειτουργίας ΚΥΕ. γ. εδοµένου ότι η ηχορύπανση αποτελεί µια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα περί του πρόσφατου χαρακτηρισµού της ως «ρύπου», να προστεθεί στην υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφαση του Υπουργού Υγείας ότι οι επιπτώσεις του θορύβου βλάπτουν τη δηµόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 17, ούτως ώστε οι αποφάσεις για την προσωρινή 4 Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό ΚΥΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, (Οκτώβριος 2007) «Επισηµαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης υγειονοµικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε µετά από γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας η οποίας είναι δεσµευτική για το δήµο. Σε κάθε περίπτωση στο θέµα της ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, έχει θεµελιώδη σηµασία η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, από την οποία και εξαρτάται η ανάκληση ή µη της άδειας. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, η ηµοτική Αρχή αποφασίζει κατά δέσµια αρµοδιότητα, αφού είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει την εν λόγω γνωµοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή µη της άδειας».

5 απαγόρευση της λειτουργίας ΚΥΕ που εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη να περιλαµβάνουν τις περιπτώσεις συστηµατικής πρόκλησης ηχορύπανσης. δ. Η Τεχνική έκθεση, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας, θα πρέπει να υποβάλλεται και για ΚΥΕ που επιθυµούν χρήση µουσικής και σε κλειστό χώρο, όχι µόνο για υπαίθριο. Έχει διαπιστωθεί, αφενός ότι κάποια ΚΥΕ λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει τα κατάλληλα µέτρα ηχοπροστασίας, αφετέρου κάποια άλλα λαµβάνουν άδεια χρήσης µουσικής για στεγασµένο κατάστηµα και εν συνεχεία λειτουργούν µε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, παραβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων. Επίσης, να λαµβάνεται υπόψη από την υγειονοµική υπηρεσία ο υφιστάµενος αριθµός των ήδη λειτουργούντων ΚΥΕ στην περιοχή, προκειµένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση της περιοχής και των κατοίκων της. ε. Επίσης, η Τεχνική έκθεση του άρθρου 14, που αναφέρεται στην υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, να επισυνάπτεται και να αποτελεί προϋπόθεση και όταν ζητείται παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και να χορηγείται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αστυνοµική ιάταξη 3/1996, ήτοι να χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και έχει ληφθεί υπόψη το είδος των µουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους. στ. Να καταργηθεί ο επανέλεγχος της µη συµµόρφωσης σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί παράβαση που διαπιστώνεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επίσης, να εξειδικευτεί η φράση «κατ εξακολούθηση µη συµµόρφωση σε συγκεκριµένη παράβαση», ήτοι να διευκρινιστεί πόσες παραβάσεις συνιστούν κατ εξακολούθηση µη συµµόρφωση. ζ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ηχορύπανση, να προβλεφθεί η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή/και παράτασης µουσικής, ως αυτοτελές µέτρο ανάλογο µε το µέγεθος της όχλησης, πριν η αρµόδια υπηρεσία προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης του ΚΥΕ. 2. Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος της ηχορύπανσης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις σε ΚΥΕ εκ µέρους της υγειονοµικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 της υπ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ απόφασης του Υπουργού Υγείας, να ενεργοποιείται η διαδικασία των άρθρων 10 και 11 της Υ.. Α5/3010/85, (που αφορά την προστασία της δηµόσιας υγείας από θορύβους που δηµιουργούνται σε ΚΥΕ µόνο από τη µουσική), σύµφωνα µε την οποία οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Επίσης, κατά την ανωτέρω διαδικασία να επιδιώκεται η συνεργασία της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας µε τις αστυνοµικές αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ίδιας Υ.. Α5/3010/85. Τέλος, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται µη συµµόρφωση σε υγειονοµικές διατάξεις, µπορεί να εφαρµόζεται και η πρόβλεψη του άρθρου 43, παρ. 9 του Ν. 4025/2011, σύµφωνα µε την οποία όποιος δεν συµµορφώνεται µε τα µέτρα που προβλέπονται από τις υγειονοµικές διατάξεις τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών ή µε χρηµατικό πρόστιµο. 3. Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη και το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, καθίσταται σαφές ότι τα ζητήµατα της λειτουργίας ΚΥΕ δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, δεδοµένου ότι συγκεκριµένες αρµοδιότητες έχουν ανατεθεί στα Υπουργεία Εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιµη η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ όλων των συναρµόδιων φορέων.

6 Ειδικότερα, παρατηρείται υπερσυγκέντρωση ΚΥΕ στις περιοχές γενικής κατοικίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καθορισµός των χρήσεων γης και σε εντός σχεδίου περιοχές. Το ζήτηµα αυτό υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και των οικείων δηµοτικών αρχών, οι οποίες θα καθορίσουν τις χρήσεις γης στις περιοχές της επικράτειας. Επίσης, οι αρµόδιοι ήµοι για την έκδοση αδειών ΚΥΕ θα πρέπει να προβούν στην έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (αρθ.79 του Κ Κ), µε τις οποίες θα τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ σχετικά µε το ζήτηµα της ηχορύπανσης. Παράλληλα, οι ήµοι να εξετάζουν αυτοτελώς το ζήτηµα της ανάκλησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων ή τουλάχιστον των αδειών παράτασης µουσικής, διότι το µέτρο αυτό δεν επηρεάζει τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΥΕ ούτε επιφέρει δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις στους επιχειρηµατίες. Επίσης, µπορεί να συνεκτιµάται η µη τήρηση των όρων λειτουργίας κατά τη διαδικασία επανέκδοσης αδειών µουσικής και παράτασης ωραρίου µουσικής, διότι εκτός από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πρέπει να ελέγχεται η πρόκληση της ηχορύπανσης. Ταυτόχρονα, όταν διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και οι άδειες µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων και υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις αρµόδιες δηµοτικές αρχές για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και αδειών µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων έχει αποβεί υπέρ της επαναχορήγησής τους, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να διαµαρτύρονται για µακροχρόνια όχληση εξαιτίας του θορύβου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 4. Καταλήγοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι, παρά την πρόσφατη έκδοση εκ µέρους του Υπουργού Υγείας της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/ Απόφασης, τα ζητήµατα που διέπουν τη διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ εξακολουθούν να ρυθµίζονται από σειρά νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο Ν. 3843/2006 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), η ΚΥΑ ΙΑ Π/Φ.Α.3.1/21220/11 (Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ), η Υ.. Α5/3010/85 (Μέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων), η Αστυνοµική ιάταξη 3/1996 (Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας), το Π. 180/1979 (Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως) και ο Ν. 4025/2011 (Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, βλ. άρθρο 43 Έκδοση υγειονοµικών διατάξεων). Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί η αποσπασµατικότητα και η πολυπλοκότητα του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ και τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Συνεπώς, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος κρίνεται σκόπιµη η κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΚΥΕ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υγειονοµικές διατάξεις και το Π. 180/1979 σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης και αφαίρεσης αδειών ΚΥΕ. Ευελπιστώντας στη συνεργασία σας µε την Ανεξάρτητη Αρχή, παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Με τιµή, Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα