Εργαστήριο Εφαρµογών Μικροϋπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Εφαρµογών Μικροϋπολογιστών"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Ο Infotech CodeVisionAVR είναι ένας C cross compiler, µε δοµηµένο περιβάλλον ανάπτυξης και αυτοµατοποιηµένης παραγωγής κώδικα σχεδιασµένος για την οικογένεια των µικροελεγκτών AVR της Atmel. Το πρόγραµµα είναι µια τριανταδυάµπιτη εφαρµογή που τρέχει κάτω από τα λειτουργικά συστήµατα WINDOWS 95, 98, NT 4.0, 2000 και XP. Ο C cross compiler εφαρµόζει σχεδόν όλα τα στοιχεία της γλώσσας Ansi C, που υποστηρίζονται από την Αρχιτεκτονική AVR, µε µερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που προστίθενται για να εκµεταλλευθούν την ιδιοµορφία της αρχιτεκτονικής AVR. Το δοµηµένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment (IDE)) έχει ενσωµατωµένο έναν AVR Chip In-System Programmer που επιτρέπει την αυτόµατη µεταφορά του προγράµµατος στο chip του µικροελεγκτή µόλις ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαδικασία του compilation. O In-System Programmer σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει για τα αναπτυξιακά board: Atmel STK500 Kanda Systems STK200+/300 Dontronics DT006 Vogel Elektronik VTEC-ISP Microtronics ATCPU Mega2000. Για τη διόρθωση των ενσωµατωµένων συστηµάτων, που χρησιµοποιούν την σειριακή επικοινωνία, το IDE έχει ένα ενσωµατωµένο τερµατικό. Εκτός από τις τυποποιηµένες βιβλιοθήκες C, ο µεταγλωττιστής CodeVisionAVR C έχει βιβλιοθήκες για: Alphanumeric LCD modules ίαυλος Philips I 2 C Αισθητήρες θερµοκρασίας LM75 της National Semiconductor Philips PCF8563, PCF8583, Dallas Semiconductor DS1302 και DS1307 Real Time Clocks Dallas Semiconductor 1 Wire protocol Dallas Semiconductor DS1820/DS1822 Temperature Sensors Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat Σελίδα 1

2 Dallas Semiconductor DS2430 & DS2433 EPROM s SPI Power management Delays Μετατροπή κώδικα Gray. To CodeVisionAVR περιέχει επίσης τον CodeWizardAVR Automatic Program Generator, ο οποίος επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη κώδικα που απαιτείται για την εφαρµογή των ακόλουθων λειτουργιών: External memory access setup Chip reset source identification Αρχικοποίηση των Ι/Ο Ports Αρχικοποίηση εξωτερικών διακοπών Αρχικοποίηση των Timers / Counters Αρχικοποίηση Watchdog Timer Αρχικοποίηση UART και σειριακής επικοινωνίας µε χρήση διακοπών Αρχικοποίηση Αναλογικών συγκριτών Αρχικοποίηση ADC Αρχικοποίηση SPI Interface Αρχικοποίηση I 2 C Bus, αισθητήρα θερµοκρασίας LM75, DS1621 Thermometer/Thermostat και PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 real time clocks. Αρχικοποίηση 1 Wire Bus και DS1820/DS1822 αισθητήρων θερµοκρασίας Αρχικοποίηση LCD module Σελίδα 2

3 2. ηµιουργία ενός νέου Project Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο Project επιλέγοντας από το µενού File New. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέγουµε Project και στη συνέχεια ΟΚ. Εικόνα Ένα νέο παράθυρο διαλόγου εµφανίζεται για να επιβεβαιώσει εάν θα επιθυµούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR για να δηµιουργήσουµε το νέο πρόγραµµα. Εικόνα Εάν δεν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR επιλέγουµε Νο και στη συνέχεια θα ανοίξει παράθυρο διαλόγου Create New Project. Πρέπει να καθορίσουµε το νέο όνοµα αρχείου και τη θέση του. Εικόνα Το αρχείο Project θα έχει την επέκταση prj. Μπορείτε να διαµορφώσoυµε το Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών Project Configure. Για να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR επιλέγουµε YES. Σελίδα 3

4 3. Χρησιµοποιώντας τον CodeWizardAVR automatic program generator Η χρήση του CodeWizardAVR automatic program generator, απλοποιεί τη διαδικασία της δηµιουργίας κώδικα εκκίνησης για τους διάφορους τύπους µικροελεγκτών AVR. Εικόνα Στο παράθυρο που παρουσιάζεται εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του tab chip και επιλέγουµε το µικροελεγκτή AT90S8535 και σαν τιµή ρολογιού τα 4 MHz δεδοµένου ότι αυτή είναι η τιµή που προβλέπεται για το αναπτυξιακό STK200. Επιλέγουµε το tab "Ports" για να καθορίσουµε την αρχική κατάσταση των Ι/Ο Ports. Η προκαθορισµένη ρύθµιση είναι να έχουµε όλες τις πόρτες σαν εισόδους (εικόνα 3.3.2) Σελίδα 4

5 Εικόνα Επιλέγοντας τα διάφορα tab µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για UART, Analog Comparator, ADC, SPI, I2C, 1Wire, LCD, Bit-Banged, External IRQ και των timers. Αφού ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις από το µενού File επιλέγουµε Generate, Save and Exit και δίνουµε τα ονόµατα των αρχείων προς αποθήκευση. 4. Άνοιγµα ενός υπάρχοντος Project Μπορούµε να ανοίξουµε ένα υπάρχον αρχείο Project χρησιµοποιώντας την εντολή στην γραµµή επιλογών File Open ή µε την επιλογή Open της γραµµής εργαλείων. Ένα παράθυρο διαλόγου Open εµφανίζεται. Σελίδα 5

6 Εικόνα 3.4 Πρέπει να επιλέξoυµε το όνοµα αρχείου του Project που επιθυµούµε να ανοίξουµε. Επιλέγοντας Open θα ανοίξoυµε το αρχείο Project καθώς και τα αρχεία source. Μπορούµε να διαµορφώσουµε το Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών Project Configure. 3.5 Προσθήκη σηµειώσεων ή σχολίων στο Project Με κάθε Project το CodeVisionAVR IDE δηµιουργεί ένα αρχείο κειµένου όπου µπορούµε να τοποθετήσουµε σηµειώσεις και σχόλια. Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο χρησιµοποιώντας τις εντολές επιλογών Project Notes ή Windows. Αυτό το αρχείο µπορεί να τροποποιηθεί χρησιµοποιώντας τις τυποποιηµένες εντολές Editor. Το αρχείο σώζεται αυτόµατα όταν επιλέξουµε File Close Project ή κλείσουµε το πρόγραµµα CodeVisionAVR. Εικόνα 3.5 Σελίδα 6

7 6. ιαµόρφωση του Project Το Project µπορεί να διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας την επιλογή µενού Project Configure ή το κουµπί στη γραµµή εργαλείων Project Configure. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας ένα αρχείο από το Project Για να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε ένα αρχείο από το τρέχον πρόγραµµα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την επιλογή µενού Project Configure. Ένα tab Configure Project θα ανοίξει. Πρέπει να επιλέξουµε το tab Files. Με την επιλογή του κουµπιού Add µπορούµε να προσθέσουµε ένα source αρχείο στο πρόγραµµα. Το πρώτο αρχείο που προστίθεται στο πρόγραµµα είναι το κύριο αρχείο προγράµµατος. Η διαδικασία Μake θα γίνεται για αυτό το αρχείο. Τα υπόλοιπα αρχεία που προστίθενται στο Project θα συνδεθoύν αυτόµατα µε το κύριο αρχείο προγράµµατος στη διαδικασία Μake. Εικόνα Περισσότερα από ένα αρχεία µπορούν να προστεθούν επιλεκτικά µε το κράτηµα του πλήκτρου CTRL στο πλαίσιο διαλόγου Add File To Project. Σελίδα 7

8 εικόνα Όταν το Project ανοίξει όλα τα αρχεία προγράµµατος θα ανοίξουν στον editor. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου και επιλογή του κουµπιού Remove µπορούµε να αφαιρέσουµε αυτό το αρχείο από το πρόγραµµα. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν µε την επιλογή του ΟΚ ή να ακυρωθούν µε την επιλογή CANCEL. 7. Καθορισµός επιλογών του C Compiler Για να ορίσουµε τις επιλογές του C Compiler για το τρέχον project, επιλέγουµε από το µενού Project Configure. Στο διάλογο Configure Project που θα εµφανιστεί επιλέγουµε το tab C Compiler. εικόνα 3.7 Σελίδα 8

9 Μπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του µικροελεγκτή AVR που χρησιµοποιούµε στην επιλογή Chip. Πρέπει επίσης να διευκρινίσoυµε την CPU Clock Frequency σε MHz, που απαιτείται για τα Delay Functions, Wire Protocol Functions, τους θερµικούς ανιχνευτές Dallas Semiconductor D81820/D51822 Functions και για την αρχικοποίηση της UART. Εάν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί σειριακή επικοινωνία πρέπει να επιλέξουµε το Initialize UART και να καθορίσουµε το Baud rate. Ο C Compiler θα παραγάγει αυτόµατα τον κώδικα εκκίνησης που θα εµπεριέχει τη λειτουργία Initialize UART και το Baud rate που καθορίσαµε. Το απαραίτητο µοντέλο µνήµης µπορεί να επιλεγεί µε τη χρησιµοποίηση του option group Memory Model. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε την βελτιστοποίηση του κώδικα, ώστε να παραχθεί ένα πρόγραµµα µε το µικρότερο δυνατό µέγεθος ή µε τη µέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης, χρησιµοποιώντας την επιλογή Optimize for Size ή Optimize for Speed αντίστοιχα. Το µέγεθος του Data Stack πρέπει να διευκρινιστεί επίσης. Επίσης µπορούµε να διευκρινίσουµε το µέγεθος της εξωτερικής µνήµης SRAM (σε περίπτωση που ο µικροελεγκτής συνδέεται µε εξωτερική µνήµη SRAM). Η επιλογή External SRAM Wait State επιτρέπει την εισαγωγή καταστάσεων αναµονής κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στην εξωτερική µνήµη SRAM. Αυτό είναι χρήσιµο όταν χρησιµοποιούνται αργές συσκευές µνήµης. Εάν χρησιµοποιηθεί µια συσκευή Atmel AT94K05, AT94K10, AT94K20 ή AT94K40 FPSLIC, τότε υπάρχει η δυνατότητα να διευκρινιστεί το µέγεθος µνήµης SRAM (Kwords) που θα χρησιµοποιεί το πρόγραµµα. Το µέγεθος των µεταβλητών, που τοποθετούνται στους καταχωρητές R2-R15, µπορεί να διευκρινιστεί στη λίστα τιµών Bit Variables Size. Η ενεργοποίηση της επιλογής Promote char to int πραγµατοποιεί την µετατροπή των τελεστών τύπου char σε int. Αυτή η επιλογή µπορεί επίσης να καθοριστεί µε την χρήση της ψευδοεντολής του compiler #pragma promotechar. Η προαγωγή των τελεστών char σε int οδηγεί σε αυξηµένο µέγεθος κώδικα και χαµηλότερη ταχύτητα για έναν µικροελεγκτή 8bit όπως ο AVR. Αν η επιλογή char is unsigned είναι ενεργοποιηµένη, ο µεταγλωττιστής µεταχειρίζεται εξ ορισµού τον τύπο δεδοµένων char σαν έναν µη προσηµασµένο 8bit Σελίδα 9

10 αριθµό µεταξύ Στην περίπτωση που η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιηµένη τότε ο 8bit αριθµός είναι ένας προσηµασµένος αριθµός στο διάστηµα Αυτή η επιλογή µπορεί επίσης να καθοριστεί χρησιµοποιώντας σε επίπεδο compilation την δήλωση της ψευδοεντολής #pragma uchar. Στην περίπτωση αυτή που ο τύπος char χειρίζεται σαν µη προσηµασµένος ακέραιος, επιτυγχάνεται καλύτερο µέγεθος κώδικα και ταχύτητα. Επιλέγοντας το check box Globally #define επιτρέπεται στις καθορισµένες µακροεντολές να είναι ορατές σε όλα τα αρχεία του project. Το υπόλοιπο των καταχωρητών R2 ως R15, που δεν χρησιµοποιείται για τις µεταβλητές, µπορεί να γίνει αυτόµατα διαθέσιµο στις γενικές µεταβλητές τύπου char και int µε την επιλογή Code Compilation Automatic Register Allocation. Ένα εξωτερικό αρχείο εκκίνησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον έλεγχο του Code Compilation Use an External Startup File. Η παραγωγή µηνυµάτων προειδοποίησης κατά τη διάρκεια του compilation µπορεί να επιτραπεί ή να τεθεί εκτός λειτουργίας µε τη χρησιµοποίηση του Enable Warnings. Για λόγους διόρθωσης σφαλµάτων υπάρχει η επιλογή Stack End Markers. Εάν επιλεγεί, ο µεταγλωττιστής τοποθετεί τα string DSTACKEND, HSTACKEND, στο τέλος του Data Stack και Hardware Stack αντίστοιχα. Όταν διορθώνουµε το πρόγραµµα µε το διορθωτή AVR Studio µπορούµε να δούµε εάν αυτές οι σειρές είναι επικαλυµµένες, και συνεπώς τροποποιούµε το Data Stack Size. Όταν το πρόγραµµά µας τρέχει σωστά µπορούµε να θέσουµε εκτός λειτουργίας την τοποθέτηση των σειρών αυτών προκειµένου να µειώσουµε το µέγεθος κώδικα. Χρησιµοποιώντας τη λίστα File Output Format(s) µπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα ακόλουθα format για τα αρχεία που παράγονται από το µεταγλωττιστή: εκαεξαδικό της Intel COFF (που απαιτείται από το διορθωτή Atmel AVR Studio), ROM και EEP (που απαιτούνται από τον In- System Programmer) Atmel γενικά OBJ, ROM και EEP (που απαιτούνται από τον In-System Programmer). Σελίδα 10

11 Εάν επιλεγεί το format αρχείων COFF και ενεργοποιηθεί το check box Use the Terminal I/O in AVR Studio, παράγονται επιπλέον πληροφορίες διόρθωσης σφαλµάτων για την χρησιµοποίηση του τερµατικού εισόδου-εξόδου του AVR Studio για επικοινωνία µε την εξοµοιωµένη θύρα UART του AVR chip. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν ή να ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας αντίστοιχα τα κουµπιά ΟΚ και Cancel. 8. Μεταφορά του µεταγλωττισµένου προγράµµατος στο AVR Chip µετά τη δηµιουργία του εκτελέσιµου κώδικα Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη εάν επιλέξουµε την ετικέτα After Make στο παράθυρο Configure Project. Εικόνα 3.8 Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Program the Chip, τότε µετά από µία επιτυχή διόρθωση/µεταγλώττιση, το πρόγραµµα θα µεταφερθεί αυτόµατα στο AVR chip χρησιµοποιώντας τον ενσωµατωµένο Programmer. Τα ακόλουθα βήµατα εκτελούνται αυτόµατα: ιαγραφή µνηµών του Chip Έλεγχος διαγραφής των FLASH και EEPROM Προγραµµατισµός FLASH και επαλήθευση Προγραµµατισµός EEPROM και επαλήθευση Σελίδα 11

12 Προγραµµατισµός Fuse και Lock Bits Από την επιλογή Chip µπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του chip που θέλουµε να προγραµµατίσουµε. Εάν το chip που έχουµε επιλέξει έχει Fuse Bit(s) που µπορούν να προγραµµατιστούν, τότε θα εµφανιστεί µια συµπληρωµατική επιλογή Fuse bit(s). Εάν επιθυµούµε να κλειδώσουµε το chip ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια για επαναπρογραµµατισµό, πρέπει να επιλέξουµε το αντίστοιχο option από το option panel FLASH Lock Bits. Εάν επιθυµούµε έλεγχο της ψηφιακής υπογραφής του chip τότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το Check Signature. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού απενεργοποιούµε το Check Erasure. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας της διαγραφής της FLASH. Το τετραγωνίδιο Preserve EEPROM επιτρέπει την διατήρηση του περιεχοµένου της EEPROM κατά τη διάρκεια της διαγραφής του chip. Για να επιταχύνουµε επίσης τον προγραµµατισµό µπορούµε να αποεπιλέξουµε το check box Verify. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει κανένα verification της ακρίβειας του προγραµµατισµού των FLASH και EEPROM. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν ή να ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας αντίστοιχα τα κουµπιά ΟΚ και CANCEL. 9. Εκτελώντας ένα πρόγραµµα ορισµένο από το χρήστη µετά τη διαδικασία Make Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη εάν επιλέξουµε την ετικέτα After Make στο παράθυρο Project Configure. Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή Execute User s Program, τότε ένα πρόγραµµα που έχουµε διευκρινίσει προηγουµένως, θα εκτελεσθεί µετά τη διαδικασία µεταγλώττισης. Σελίδα 12

13 Εικόνα 3.9 Χρησιµοποιώντας το κουµπί Program Settings µπορείτε να τροποποιήσουµε : τον κατάλογο και το όνοµα αρχείου του προγράµµατος τις παραµέτρους της γραµµής εντολής του προγράµµατος τον κατάλογο εργασίας του προγράµµατος Εικόνα 3.10 Οι αλλαγές µπορούν να σωθούν ή ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά OK και CANCEL. Σελίδα 13

14 10. ηµιουργία ενός εκτελέσιµου προγράµµατος Η δηµιουργία ενός εκτελέσιµου προγράµµατος επιτυγχάνεται : 1. Κάνοντας compilation στο πηγαίο αρχείο κώδικα C του project, χρησιµοποιώντας τον CodeVisionAVR C Compiler και 2. Παράγοντας κώδικα assembly, χρησιµοποιώντας τον assembler AVRASM32 του Atmel AVR. Το compile ενός αρχείου, εκτελεί το βήµα 1. Το make, εκτελεί τα βήµατα 1 και 2 για το κύριο αρχείο προγράµµατος 11. To compilation ενός Project Για να κάνουµε compilation σε ένα Project πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή του menu Project Compile, ή εναλλακτικά πατώντας το F9 function key, ή τέλος πατώντας το κουµπί Compile της µπάρας εργαλείων. Ο CodeVisionAVR C Compiler θα εκτελεσθεί, παράγοντας ένα αρχείο κώδικα assembly µε επέκταση.asm. Το αρχείο assembly µπορεί να εξεταστεί και να τροποποιηθεί µε τον Editor. Μετά το compilation εµφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών το οποίο αναφέρει τα αποτελέσµατα της διαδικασίας compile. Εικόνα 3.11 Σελίδα 14

15 12. ιαδικασία MAKE του Project Για να παράγoυµε (Make) το Project πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Project Make του menu, ή εναλλακτικά να πατήσουµε τον συνδυασµό πλήκτρων Shift+F9 ή το κουµπί Make της µπάρας εργαλείων. Ο CodeVisionAVR C Compiler θα εκτελεσθεί, παράγοντας ένα αρχείο κώδικα assembly µε την επέκταση.asm. Το υπόλοιπα αρχεία που προστέθηκαν στο project θα συνδεθούν αυτόµατα µε το κύριο αρχείο του προγράµµατος. Τα ενδεχόµενα λάθη και/ή οι προειδοποιήσεις σύνταξης θα απαριθµηθούν στο παράθυρο Message, που βρίσκεται κάτω από Παράθυρο του Editor, ή το παράθυρο Navigator. Εικόνα Εάν δεν εντοπίστηκε κανένα λάθος, τότε ο assembler AVRASM32 θα εκτελεσθεί, δίνοντας σαν έξοδο ένα αρχείο του τύπου που διευκρινίστηκε νωρίτερα στο παράθυρο επιλογών Project Configure C Compiler. Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανοίξει ένα παράθυρο Information, που θα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα. Στην ετικέτα Compiler φαίνονται τα αποτελέσµατα του compilation. Σελίδα 15

16 Εικόνα Στην ετικέτα Assembler εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του assembler. Εικόνα Σελίδα 16

17 Στην ετικέτα Programmer φαίνεται ο Chip Programming Counter, ο οποίος απαριθµεί τις φορές, που το AVR chip, έχει προγραµµατιστεί µέχρι τώρα. Εικόνα Με το πάτηµα του κουµπιού Set Counter θα ανοίξει το παράθυρο Set Programming Counter. Εικόνα Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου επιτρέπεται η µεταβολή της τιµής Chip Programming Counter. Σελίδα 17

18 Το πάτηµα του κουµπιού Program επιτρέπει τον αυτόµατο προγραµµατισµό του chip AVR µετά από ένα επιτυχές compilation. To Cancel θα θέσει εκτός λειτουργίας τον αυτόµατο προγραµµατισµό. 13. Κλείσιµο ενός Project Μπορούµε να κλείσουµε το τρέχον Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών File Close Project. Εάν τα αρχεία του Project τροποποιήθηκαν και δεν σώθηκαν ακόµα, θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου που θα ρωτά την πρόθεσή µας για αποθήκευση. Εικόνα 3.13 Πατώντας Yes θα σώσει τις αλλαγές και θα κλείσει το πρόγραµµα. Πατώντας No θα κλείσει το πρόγραµµα χωρίς αποθήκευση των αλλαγών. Το πάτηµα του Cancel θα θέσει εκτός λειτουργίας τη διαδικασία κλεισίµατος προγράµµατος. Κατά την αποθήκευση, θα δηµιουργηθεί ένα εφεδρικό αρχείο µε µια προέκταση.pr. 14. Ο προγραµµατιστής AVR Το CodeVisionAVR IDE έχει ένα ενσωµατωµένο In-System AVR Chip Programmer που βοηθά στην εύκολη µεταφορά, του µεταφρασµένου προγράµµατος, στο µικροελεγκτή για δοκιµή. Ο Programmer είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί µε το Atmel STK500, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP ή τους MicroTronics ATCPU και Mega2000 πίνακες ανάπτυξης, που συνδέονται µε την παράλληλη θύρα του υπολογιστή σας. Ο Programmer εκτελείται µε την επιλογή της εντολής επιλογών TooIs Chip Programmer ή πιέζοντας το κουµπί Chip Programmer στη µπάρα εργαλείων. Σελίδα 18

19 Εικόνα Μπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του chip που επιθυµούµε στο πρόγραµµα χρησιµοποιώντας την επιλογή Chip. Εάν το chip που έχουµε επιλέξει έχει Fuse Bit(s) που µπορούν να προγραµµατιστούν, τότε θα εµφανιστεί ένα βοηθητικό check box Fuse Bit(s). Χρησιµοποιώντας αυτό το check box µπορούµε να θέσουµε τις διάφορες ρυθµίσεις του chip. Όταν είναι επιθυµητό να κλειδώνεται το chip ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια για επαναπρογραµµατισµό, πρέπει να επιλέγεται το αντίστοιχο option από το option panel FLASH Lock Bits. Ο Programmer έχει δύο buffer µνήµης: τον buffer µνήµης FLASH τον buffer µνήµης EEPROM. Μπορούµε να φορτώσουµε ή να αποθηκεύσουµε το περιεχόµενο αυτών των buffer χρησιµοποιώντας to File menu. Τα υποστηριζόµενα format αρχείων είναι: Atmel.rom και.eep εκαεξαδικό (HEX) της Intel υαδικό.bin Σελίδα 19

20 Φορτώνοντας ένα αρχείο στον κατάλληλο buffer, οι διευθύνσεις Start και End ενηµερώνονται αναλόγως. Τις διευθύνσεις αυτές µπορούµε επίσης να τις τροποποιήσουµε. Το περιεχόµενο των buffer της FLASH και της EEPROM, µπορούν να εµφανιστούν και να τροποποιηθούν, µε τις εντολές επιλογών Edit FLASH και Edit EEPROM αντίστοιχα. Όταν καλείται µια από αυτές τις εντολές, τότε ανοίγει ένα παράθυρο Edit που επιδεικνύει το περιεχόµενο του αντίστοιχου buffer: Εικόνα Τα περιεχόµενα του buffer, στην τονισµένη διεύθυνση, µπορούν να τροποποιηθούν πληκτρολογώντας µια νέα τιµή. Η τονισµένη διεύθυνση µπορεί να τροποποιηθεί χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα των arrows, το Tab, το Shift+Tab, το PageUp ή το PageDown. Το παράθυρο Fill Memory Block µπορεί να ανοίξει κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο Edit. Εικόνα Σελίδα 20

21 Αυτό το παράθυρο µας επιτρέπει να διευκρινίσουµε το Start Address, End Address και Fill Value της περιοχής µνήµης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Όταν είναι επιθυµητό να ελέγχεται η ψηφιακή υπογραφή του chip πριν από οποιαδήποτε λειτουργία πρέπει να χρησιµοποιηθεί η επιλογή Check Signature. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού µπορούµε να απενεργοποιήσουµε το check box Check Erasure. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας της διαγραφής της FLASH. Το τετραγωνίδιο Preserve EEPROM επιτρέπει την διατήρηση του περιεχοµένου της EEPROM κατά τη διαδικασία της διαγραφής του chip. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού µπορούµε επίσης να απενεργοποιήσουµε το box Verify. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας του προγραµµατισµού της FLASH και της EEPROM. Για τη διαγραφή των FLASH και EEPROM ενός chip επιλέγουµε την εντολή επιλογών Program Erase. Μετά από τη διαγραφή, η FLASH και η EEPROM του chip ελέγχονται αυτόµατα ως προς την επίτευξη της εκκένωσης. Ο τελευταίος αυτός έλεγχος µπορεί να γίνει µεµονωµένα µε την εντολή επιλογών Program Blank Check. Όταν επιθυµούµε να προγραµµατίσουµε τη FLASH µε το περιεχόµενο του buffer της FLASH πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Program FLASH. Αντίστοιχα για προγραµµατισµό της EEPROM πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή επιλογών Program EEPROM. Μετά τον προγραµµατισµό τους, η FLASH και η EEPROM ελέγχονται για την ορθότητα των περιεχοµένων τους. Για να προγραµµατιστεί το Lock και τα Fuse Bit(s) χρησιµοποιούνται οι επιλογές του menu Program Fuse Bit(s) και Program Lock Bit(s) αντίστοιχα. Η εντολή επιλογών Program All επιτρέπει αυτόµατα: ιαγραφή µνηµών του Chip Έλεγχος διαγραφής των FLASH και EEPROM Προγραµµατισµό FLASH και επαλήθευση Προγραµµατισµό EEPROM και επαλήθευση Προγραµµατισµό Fuse και Lock Bits Για το διάβασµα του περιεχόµενου της FLASH και της EEPROM, επιλέγουµε τις εντολές Read FLASH και Read EEPROM αντίστοιχα. Σελίδα 21

22 Η ανάγνωση του signature του chip επιτυγχάνεται µε την εντολή επιλογών Read Chip Signature. Το διάβασµα του Lock και των Fuse Bit(s) γίνεται αντίστοιχα µε τις εντολές Read Lock Bits και Read Fuse Bits. Για τη σύγκριση του περιεχοµένου της FLASH και της EEPROM του chip, µε τους σχετικούς buffer µνήµης, υπάρχουν οι εντολές του menu Compare FLASH και Compare EEPROM αντίστοιχα. Για την έξοδο από τον Programmer και την επιστροφή στο CodeVisionAVR IDE απλά επιλέγουµε File Close. 15. ιαµόρφωση του Assembler Ο Assembler µπορεί να διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας την εντολή επιλογών Settings Assembler. Εικόνα 3.15 Οι επιλογές του panel On Assembler Error καθορίζουν ποιο αρχείο θα ανοίξει αυτόµατα από τον Editor στην περίπτωση που ο assembler εντοπίσει λάθος. Οι αλλαγές στις ρυθµίσεις αυτές του Assembler γίνονται αποδεκτές µε το κουµπί ΟΚ και αντίστοιχα ακυρώνονται µε το Cancel. 16. ιαµόρφωση του προγραµµατιστή AVR Χρησιµοποιώντας την εντολή επιλογών Settings Programmer, µπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του ενσωµατωµένου προγραµµατιστή που χρησιµοποιείται, και τη θύρα του υπολογιστή πάνω στην οποία συνδέεται ο προγραµµατιστής. Η τρέχουσα έκδοση CodeVisionAVR υποστηρίζει τους ακόλουθους in-system programmers: Kanda Systems STK200+/300 Atmel STK500 Dontronics DT006 Σελίδα 22

23 Vogel Elektronik VTEC-ISP Microtronics ATCPU Mega2000. Οι προγραµµατιστές STK200+, STK300, DT006, VTEC-ISP, ATCPU και Mega2000 χρησιµοποιούν την παράλληλη θύρα εκτωπωτών (parallel printer port). Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες στο panel επιλογών Printer Port : LPT1, στη διεύθυνση 378h LPT2, στη διεύθυνση 278h LPT3, στη διεύθυνση 3BCh. Εικόνα Ο προγραµµατιστής STK500 υποστηρίζεται µέσω του utility γραµµής εντολών STK500.EXE που παρέχεται από το AVRStudio v3.50 ή µεταγενέστερο. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτό το utility πρέπει να διευκρινιστεί ο κατάλογος στον οποίο βρίσκεται. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί STK500.EXE Directory. Ο προγραµµατιστής STK500 χρησιµοποιεί µια σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232C, η οποία µπορεί να διευκρινιστεί στη λίστα Communication Port. Εικόνα Σελίδα 23

24 Οι αλλαγές αποθηκεύονται µε το κουµπί ΟΚ και ακυρώνονται µε το Cancel. 17. Σειριακή επικοινωνία Ρυθµίσεις Terminal Οι ρυθµίσεις Terminal is configured using the SettingslTerminal menu command. Εικόνα 3.17 Στο παράθυρο Terminal Setup µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για: Την σειριακή πόρτα που θα χρησιµοποιήσουµε για Terminal, COM1 έως COM6, καθώς και το ρυθµό µετάδοσης 110 έως Τον αριθµό των data bits που χρησιµοποιούνται για λήψη και αποστολή: 5 έως 8. Τον αριθµό των stop bits που χρησιµοποιούνται για λήψη και αποστολή: 1, 1.5 ή 2. Την ισοτιµία (parity) που χρησιµοποιείται για λήψη και αποστολή: None, Odd, Even, Mark ή Space. Τον τύπο του τερµατικού εξοµοίωσης : TTY, VT52 ή VT100. Τον τύπο του handshaking που χρησιµοποιείται στην επικοινωνία: None, Hardware (CTS ή DTR) ή Software (XON/XOFF). Πιθανότητα για πρόσθεση LF χαρακτήρων µετά από CR χαρακτήρες στη λήψη και την αποστολή. Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του echo στους µεταδιδόµενους χαρακτήρες. Οι αλλαγές αποθηκεύονται µε το κουµπί ΟΚ και ακυρώνονται µε το Cancel. Σελίδα 24

25 18. Το site της HP InfoTech's Στο µενού Help - HP InfoTech Web Site, ανοίγει αυτόµατα στον internet explorer τη σελίδα Εδώ υπάρχουν πληροφορίες και ενηµερώσεις για τελευταίες εκδόσεις του CodeVisionAVR. 19. Επικοινωνία µε HP InfoTech µέσω Στο µενού HelpI HP InfoTech ανοίγει το προκαθορισµένο πρόγραµµα, για την αποστολή στις διευθύνσεις: και 20. Κλείνοντας το CodeVisionAVR Για να κλείσουµε το CodeVisionAVR IDE επιλέγουµε την εντολή επιλογών File Exit. Εάν µερικά αρχεία κώδικα τροποποιήθηκαν και δεν αποθηκεύθηκαν, θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου που θα επιτρέπει να αποθηκεύσουµε. Σελίδα 25

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών Εργαστήριο 1 ο Εισαγωγή στον AVR Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εισαγωγή... 2 Κατηγορίες μικροελεγκτών AVR... 2 Εξοικείωση με το περιβάλλον AVR Studio 4... 3 Βήμα 1ο: Δημιουργία νέου έργου (project)...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B

Οδηγίες χειρισµού. Οδηγίες χρήσεως driver B Οδηγίες χρήσεως driver B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση... 3 1.1 USB Σύνδεση... 5 2. Εκκίνηση Λειτουργία... 2.1 Απενεργοποίηση... 7 2.2. Προγραµµατισµός Παραµέτρων... 7 2.3. Αρχεία_a_b_c... 8 2.4 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual

MIPS Interactive Learning Environment. MILE Simulator. Version 1.0. User's Manual MILE Simulator Version 1.0 User's Manual Νοέμβριος, 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή...2 1.1 Εγκατάσταση...2 1.2 Βοήθεια Διευκρινήσεις...2 2. Ξεκινώντας με τον προσομοιωτή...3 2.1 Το memory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Σημειώσεις ΜΕ 1011Ε.doc Νικολαΐδης Νικ. Σηµειώσεις Μικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6.

SC : Αλλαγή είδους (Sales Change)- Αριθµός Πεδίων 6. D.P.S. 710 DRIVER Με την εγκατάσταση του οδηγού D.P.S 710 εγκαθίστανται και οι usb drivers στο φάκελο C:\DPS710_FISCAL\DRIVERS Συνδέστε την ταµειακή και στο παράθυρο που θα εµφανίσουν τα windows για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Σεπτεμβρίου 2006 (έκδοση 1.0) (καινούργιες εκδόσεις του «Οδηγού καινούργιων χρηστών» τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο http://www.cs.ucy.ac.cy/computing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος 1)Βασική προυπόθεση για την εγκατάσταση της εφαρµογής σε pda που έχουν λειτουργικό σύστηµα windows mobile είναι η εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή µας του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ευχαριστούµε θερµά για την επιλογή του MobileMapper CE και του ArcPAD για την καταγραφή των διανυσµατικών σας δεδοµένων. Ο σύντοµος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Data Focus Business Solutions σελ. 1/10

Data Focus Business Solutions σελ. 1/10 Data Focus Business Solutions σελ. 1/10 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Data Focus Κάθε εφαρµογή της Data Focus, δεδοµένου του ότι είναι πλήρως ανεπτυγµένη σε παραθυρικό περιβάλλον, συνοδεύεται από ένα CD εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino

Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & Πνιπκέζσλ Πηπρηαθή εξγαζία Δθαξκνγέο αζύξκαηεο ηειεκεηξίαο ζηελ αλαπηπμηαθή πιαηθόξκα Arduino Διεπζεξηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα