Εργαστήριο Εφαρµογών Μικροϋπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Εφαρµογών Μικροϋπολογιστών"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Ο Infotech CodeVisionAVR είναι ένας C cross compiler, µε δοµηµένο περιβάλλον ανάπτυξης και αυτοµατοποιηµένης παραγωγής κώδικα σχεδιασµένος για την οικογένεια των µικροελεγκτών AVR της Atmel. Το πρόγραµµα είναι µια τριανταδυάµπιτη εφαρµογή που τρέχει κάτω από τα λειτουργικά συστήµατα WINDOWS 95, 98, NT 4.0, 2000 και XP. Ο C cross compiler εφαρµόζει σχεδόν όλα τα στοιχεία της γλώσσας Ansi C, που υποστηρίζονται από την Αρχιτεκτονική AVR, µε µερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που προστίθενται για να εκµεταλλευθούν την ιδιοµορφία της αρχιτεκτονικής AVR. Το δοµηµένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment (IDE)) έχει ενσωµατωµένο έναν AVR Chip In-System Programmer που επιτρέπει την αυτόµατη µεταφορά του προγράµµατος στο chip του µικροελεγκτή µόλις ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαδικασία του compilation. O In-System Programmer σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει για τα αναπτυξιακά board: Atmel STK500 Kanda Systems STK200+/300 Dontronics DT006 Vogel Elektronik VTEC-ISP Microtronics ATCPU Mega2000. Για τη διόρθωση των ενσωµατωµένων συστηµάτων, που χρησιµοποιούν την σειριακή επικοινωνία, το IDE έχει ένα ενσωµατωµένο τερµατικό. Εκτός από τις τυποποιηµένες βιβλιοθήκες C, ο µεταγλωττιστής CodeVisionAVR C έχει βιβλιοθήκες για: Alphanumeric LCD modules ίαυλος Philips I 2 C Αισθητήρες θερµοκρασίας LM75 της National Semiconductor Philips PCF8563, PCF8583, Dallas Semiconductor DS1302 και DS1307 Real Time Clocks Dallas Semiconductor 1 Wire protocol Dallas Semiconductor DS1820/DS1822 Temperature Sensors Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat Σελίδα 1

2 Dallas Semiconductor DS2430 & DS2433 EPROM s SPI Power management Delays Μετατροπή κώδικα Gray. To CodeVisionAVR περιέχει επίσης τον CodeWizardAVR Automatic Program Generator, ο οποίος επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη κώδικα που απαιτείται για την εφαρµογή των ακόλουθων λειτουργιών: External memory access setup Chip reset source identification Αρχικοποίηση των Ι/Ο Ports Αρχικοποίηση εξωτερικών διακοπών Αρχικοποίηση των Timers / Counters Αρχικοποίηση Watchdog Timer Αρχικοποίηση UART και σειριακής επικοινωνίας µε χρήση διακοπών Αρχικοποίηση Αναλογικών συγκριτών Αρχικοποίηση ADC Αρχικοποίηση SPI Interface Αρχικοποίηση I 2 C Bus, αισθητήρα θερµοκρασίας LM75, DS1621 Thermometer/Thermostat και PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 real time clocks. Αρχικοποίηση 1 Wire Bus και DS1820/DS1822 αισθητήρων θερµοκρασίας Αρχικοποίηση LCD module Σελίδα 2

3 2. ηµιουργία ενός νέου Project Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα νέο Project επιλέγοντας από το µενού File New. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέγουµε Project και στη συνέχεια ΟΚ. Εικόνα Ένα νέο παράθυρο διαλόγου εµφανίζεται για να επιβεβαιώσει εάν θα επιθυµούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR για να δηµιουργήσουµε το νέο πρόγραµµα. Εικόνα Εάν δεν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR επιλέγουµε Νο και στη συνέχεια θα ανοίξει παράθυρο διαλόγου Create New Project. Πρέπει να καθορίσουµε το νέο όνοµα αρχείου και τη θέση του. Εικόνα Το αρχείο Project θα έχει την επέκταση prj. Μπορείτε να διαµορφώσoυµε το Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών Project Configure. Για να χρησιµοποιήσουµε τον CodeWizardAVR επιλέγουµε YES. Σελίδα 3

4 3. Χρησιµοποιώντας τον CodeWizardAVR automatic program generator Η χρήση του CodeWizardAVR automatic program generator, απλοποιεί τη διαδικασία της δηµιουργίας κώδικα εκκίνησης για τους διάφορους τύπους µικροελεγκτών AVR. Εικόνα Στο παράθυρο που παρουσιάζεται εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του tab chip και επιλέγουµε το µικροελεγκτή AT90S8535 και σαν τιµή ρολογιού τα 4 MHz δεδοµένου ότι αυτή είναι η τιµή που προβλέπεται για το αναπτυξιακό STK200. Επιλέγουµε το tab "Ports" για να καθορίσουµε την αρχική κατάσταση των Ι/Ο Ports. Η προκαθορισµένη ρύθµιση είναι να έχουµε όλες τις πόρτες σαν εισόδους (εικόνα 3.3.2) Σελίδα 4

5 Εικόνα Επιλέγοντας τα διάφορα tab µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για UART, Analog Comparator, ADC, SPI, I2C, 1Wire, LCD, Bit-Banged, External IRQ και των timers. Αφού ολοκληρώσουµε τις ρυθµίσεις από το µενού File επιλέγουµε Generate, Save and Exit και δίνουµε τα ονόµατα των αρχείων προς αποθήκευση. 4. Άνοιγµα ενός υπάρχοντος Project Μπορούµε να ανοίξουµε ένα υπάρχον αρχείο Project χρησιµοποιώντας την εντολή στην γραµµή επιλογών File Open ή µε την επιλογή Open της γραµµής εργαλείων. Ένα παράθυρο διαλόγου Open εµφανίζεται. Σελίδα 5

6 Εικόνα 3.4 Πρέπει να επιλέξoυµε το όνοµα αρχείου του Project που επιθυµούµε να ανοίξουµε. Επιλέγοντας Open θα ανοίξoυµε το αρχείο Project καθώς και τα αρχεία source. Μπορούµε να διαµορφώσουµε το Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών Project Configure. 3.5 Προσθήκη σηµειώσεων ή σχολίων στο Project Με κάθε Project το CodeVisionAVR IDE δηµιουργεί ένα αρχείο κειµένου όπου µπορούµε να τοποθετήσουµε σηµειώσεις και σχόλια. Μπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο χρησιµοποιώντας τις εντολές επιλογών Project Notes ή Windows. Αυτό το αρχείο µπορεί να τροποποιηθεί χρησιµοποιώντας τις τυποποιηµένες εντολές Editor. Το αρχείο σώζεται αυτόµατα όταν επιλέξουµε File Close Project ή κλείσουµε το πρόγραµµα CodeVisionAVR. Εικόνα 3.5 Σελίδα 6

7 6. ιαµόρφωση του Project Το Project µπορεί να διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας την επιλογή µενού Project Configure ή το κουµπί στη γραµµή εργαλείων Project Configure. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας ένα αρχείο από το Project Για να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε ένα αρχείο από το τρέχον πρόγραµµα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την επιλογή µενού Project Configure. Ένα tab Configure Project θα ανοίξει. Πρέπει να επιλέξουµε το tab Files. Με την επιλογή του κουµπιού Add µπορούµε να προσθέσουµε ένα source αρχείο στο πρόγραµµα. Το πρώτο αρχείο που προστίθεται στο πρόγραµµα είναι το κύριο αρχείο προγράµµατος. Η διαδικασία Μake θα γίνεται για αυτό το αρχείο. Τα υπόλοιπα αρχεία που προστίθενται στο Project θα συνδεθoύν αυτόµατα µε το κύριο αρχείο προγράµµατος στη διαδικασία Μake. Εικόνα Περισσότερα από ένα αρχεία µπορούν να προστεθούν επιλεκτικά µε το κράτηµα του πλήκτρου CTRL στο πλαίσιο διαλόγου Add File To Project. Σελίδα 7

8 εικόνα Όταν το Project ανοίξει όλα τα αρχεία προγράµµατος θα ανοίξουν στον editor. Με κλικ στο όνοµα του αρχείου και επιλογή του κουµπιού Remove µπορούµε να αφαιρέσουµε αυτό το αρχείο από το πρόγραµµα. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν µε την επιλογή του ΟΚ ή να ακυρωθούν µε την επιλογή CANCEL. 7. Καθορισµός επιλογών του C Compiler Για να ορίσουµε τις επιλογές του C Compiler για το τρέχον project, επιλέγουµε από το µενού Project Configure. Στο διάλογο Configure Project που θα εµφανιστεί επιλέγουµε το tab C Compiler. εικόνα 3.7 Σελίδα 8

9 Μπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του µικροελεγκτή AVR που χρησιµοποιούµε στην επιλογή Chip. Πρέπει επίσης να διευκρινίσoυµε την CPU Clock Frequency σε MHz, που απαιτείται για τα Delay Functions, Wire Protocol Functions, τους θερµικούς ανιχνευτές Dallas Semiconductor D81820/D51822 Functions και για την αρχικοποίηση της UART. Εάν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί σειριακή επικοινωνία πρέπει να επιλέξουµε το Initialize UART και να καθορίσουµε το Baud rate. Ο C Compiler θα παραγάγει αυτόµατα τον κώδικα εκκίνησης που θα εµπεριέχει τη λειτουργία Initialize UART και το Baud rate που καθορίσαµε. Το απαραίτητο µοντέλο µνήµης µπορεί να επιλεγεί µε τη χρησιµοποίηση του option group Memory Model. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε την βελτιστοποίηση του κώδικα, ώστε να παραχθεί ένα πρόγραµµα µε το µικρότερο δυνατό µέγεθος ή µε τη µέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης, χρησιµοποιώντας την επιλογή Optimize for Size ή Optimize for Speed αντίστοιχα. Το µέγεθος του Data Stack πρέπει να διευκρινιστεί επίσης. Επίσης µπορούµε να διευκρινίσουµε το µέγεθος της εξωτερικής µνήµης SRAM (σε περίπτωση που ο µικροελεγκτής συνδέεται µε εξωτερική µνήµη SRAM). Η επιλογή External SRAM Wait State επιτρέπει την εισαγωγή καταστάσεων αναµονής κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στην εξωτερική µνήµη SRAM. Αυτό είναι χρήσιµο όταν χρησιµοποιούνται αργές συσκευές µνήµης. Εάν χρησιµοποιηθεί µια συσκευή Atmel AT94K05, AT94K10, AT94K20 ή AT94K40 FPSLIC, τότε υπάρχει η δυνατότητα να διευκρινιστεί το µέγεθος µνήµης SRAM (Kwords) που θα χρησιµοποιεί το πρόγραµµα. Το µέγεθος των µεταβλητών, που τοποθετούνται στους καταχωρητές R2-R15, µπορεί να διευκρινιστεί στη λίστα τιµών Bit Variables Size. Η ενεργοποίηση της επιλογής Promote char to int πραγµατοποιεί την µετατροπή των τελεστών τύπου char σε int. Αυτή η επιλογή µπορεί επίσης να καθοριστεί µε την χρήση της ψευδοεντολής του compiler #pragma promotechar. Η προαγωγή των τελεστών char σε int οδηγεί σε αυξηµένο µέγεθος κώδικα και χαµηλότερη ταχύτητα για έναν µικροελεγκτή 8bit όπως ο AVR. Αν η επιλογή char is unsigned είναι ενεργοποιηµένη, ο µεταγλωττιστής µεταχειρίζεται εξ ορισµού τον τύπο δεδοµένων char σαν έναν µη προσηµασµένο 8bit Σελίδα 9

10 αριθµό µεταξύ Στην περίπτωση που η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιηµένη τότε ο 8bit αριθµός είναι ένας προσηµασµένος αριθµός στο διάστηµα Αυτή η επιλογή µπορεί επίσης να καθοριστεί χρησιµοποιώντας σε επίπεδο compilation την δήλωση της ψευδοεντολής #pragma uchar. Στην περίπτωση αυτή που ο τύπος char χειρίζεται σαν µη προσηµασµένος ακέραιος, επιτυγχάνεται καλύτερο µέγεθος κώδικα και ταχύτητα. Επιλέγοντας το check box Globally #define επιτρέπεται στις καθορισµένες µακροεντολές να είναι ορατές σε όλα τα αρχεία του project. Το υπόλοιπο των καταχωρητών R2 ως R15, που δεν χρησιµοποιείται για τις µεταβλητές, µπορεί να γίνει αυτόµατα διαθέσιµο στις γενικές µεταβλητές τύπου char και int µε την επιλογή Code Compilation Automatic Register Allocation. Ένα εξωτερικό αρχείο εκκίνησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον έλεγχο του Code Compilation Use an External Startup File. Η παραγωγή µηνυµάτων προειδοποίησης κατά τη διάρκεια του compilation µπορεί να επιτραπεί ή να τεθεί εκτός λειτουργίας µε τη χρησιµοποίηση του Enable Warnings. Για λόγους διόρθωσης σφαλµάτων υπάρχει η επιλογή Stack End Markers. Εάν επιλεγεί, ο µεταγλωττιστής τοποθετεί τα string DSTACKEND, HSTACKEND, στο τέλος του Data Stack και Hardware Stack αντίστοιχα. Όταν διορθώνουµε το πρόγραµµα µε το διορθωτή AVR Studio µπορούµε να δούµε εάν αυτές οι σειρές είναι επικαλυµµένες, και συνεπώς τροποποιούµε το Data Stack Size. Όταν το πρόγραµµά µας τρέχει σωστά µπορούµε να θέσουµε εκτός λειτουργίας την τοποθέτηση των σειρών αυτών προκειµένου να µειώσουµε το µέγεθος κώδικα. Χρησιµοποιώντας τη λίστα File Output Format(s) µπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα ακόλουθα format για τα αρχεία που παράγονται από το µεταγλωττιστή: εκαεξαδικό της Intel COFF (που απαιτείται από το διορθωτή Atmel AVR Studio), ROM και EEP (που απαιτούνται από τον In- System Programmer) Atmel γενικά OBJ, ROM και EEP (που απαιτούνται από τον In-System Programmer). Σελίδα 10

11 Εάν επιλεγεί το format αρχείων COFF και ενεργοποιηθεί το check box Use the Terminal I/O in AVR Studio, παράγονται επιπλέον πληροφορίες διόρθωσης σφαλµάτων για την χρησιµοποίηση του τερµατικού εισόδου-εξόδου του AVR Studio για επικοινωνία µε την εξοµοιωµένη θύρα UART του AVR chip. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν ή να ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας αντίστοιχα τα κουµπιά ΟΚ και Cancel. 8. Μεταφορά του µεταγλωττισµένου προγράµµατος στο AVR Chip µετά τη δηµιουργία του εκτελέσιµου κώδικα Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη εάν επιλέξουµε την ετικέτα After Make στο παράθυρο Configure Project. Εικόνα 3.8 Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή Program the Chip, τότε µετά από µία επιτυχή διόρθωση/µεταγλώττιση, το πρόγραµµα θα µεταφερθεί αυτόµατα στο AVR chip χρησιµοποιώντας τον ενσωµατωµένο Programmer. Τα ακόλουθα βήµατα εκτελούνται αυτόµατα: ιαγραφή µνηµών του Chip Έλεγχος διαγραφής των FLASH και EEPROM Προγραµµατισµός FLASH και επαλήθευση Προγραµµατισµός EEPROM και επαλήθευση Σελίδα 11

12 Προγραµµατισµός Fuse και Lock Bits Από την επιλογή Chip µπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του chip που θέλουµε να προγραµµατίσουµε. Εάν το chip που έχουµε επιλέξει έχει Fuse Bit(s) που µπορούν να προγραµµατιστούν, τότε θα εµφανιστεί µια συµπληρωµατική επιλογή Fuse bit(s). Εάν επιθυµούµε να κλειδώσουµε το chip ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια για επαναπρογραµµατισµό, πρέπει να επιλέξουµε το αντίστοιχο option από το option panel FLASH Lock Bits. Εάν επιθυµούµε έλεγχο της ψηφιακής υπογραφής του chip τότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το Check Signature. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού απενεργοποιούµε το Check Erasure. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας της διαγραφής της FLASH. Το τετραγωνίδιο Preserve EEPROM επιτρέπει την διατήρηση του περιεχοµένου της EEPROM κατά τη διάρκεια της διαγραφής του chip. Για να επιταχύνουµε επίσης τον προγραµµατισµό µπορούµε να αποεπιλέξουµε το check box Verify. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει κανένα verification της ακρίβειας του προγραµµατισµού των FLASH και EEPROM. Οι αλλαγές µπορούν να αποθηκευτούν ή να ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας αντίστοιχα τα κουµπιά ΟΚ και CANCEL. 9. Εκτελώντας ένα πρόγραµµα ορισµένο από το χρήστη µετά τη διαδικασία Make Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιµη εάν επιλέξουµε την ετικέτα After Make στο παράθυρο Project Configure. Εάν ενεργοποιήσουµε την επιλογή Execute User s Program, τότε ένα πρόγραµµα που έχουµε διευκρινίσει προηγουµένως, θα εκτελεσθεί µετά τη διαδικασία µεταγλώττισης. Σελίδα 12

13 Εικόνα 3.9 Χρησιµοποιώντας το κουµπί Program Settings µπορείτε να τροποποιήσουµε : τον κατάλογο και το όνοµα αρχείου του προγράµµατος τις παραµέτρους της γραµµής εντολής του προγράµµατος τον κατάλογο εργασίας του προγράµµατος Εικόνα 3.10 Οι αλλαγές µπορούν να σωθούν ή ακυρωθούν, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά OK και CANCEL. Σελίδα 13

14 10. ηµιουργία ενός εκτελέσιµου προγράµµατος Η δηµιουργία ενός εκτελέσιµου προγράµµατος επιτυγχάνεται : 1. Κάνοντας compilation στο πηγαίο αρχείο κώδικα C του project, χρησιµοποιώντας τον CodeVisionAVR C Compiler και 2. Παράγοντας κώδικα assembly, χρησιµοποιώντας τον assembler AVRASM32 του Atmel AVR. Το compile ενός αρχείου, εκτελεί το βήµα 1. Το make, εκτελεί τα βήµατα 1 και 2 για το κύριο αρχείο προγράµµατος 11. To compilation ενός Project Για να κάνουµε compilation σε ένα Project πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή του menu Project Compile, ή εναλλακτικά πατώντας το F9 function key, ή τέλος πατώντας το κουµπί Compile της µπάρας εργαλείων. Ο CodeVisionAVR C Compiler θα εκτελεσθεί, παράγοντας ένα αρχείο κώδικα assembly µε επέκταση.asm. Το αρχείο assembly µπορεί να εξεταστεί και να τροποποιηθεί µε τον Editor. Μετά το compilation εµφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών το οποίο αναφέρει τα αποτελέσµατα της διαδικασίας compile. Εικόνα 3.11 Σελίδα 14

15 12. ιαδικασία MAKE του Project Για να παράγoυµε (Make) το Project πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Project Make του menu, ή εναλλακτικά να πατήσουµε τον συνδυασµό πλήκτρων Shift+F9 ή το κουµπί Make της µπάρας εργαλείων. Ο CodeVisionAVR C Compiler θα εκτελεσθεί, παράγοντας ένα αρχείο κώδικα assembly µε την επέκταση.asm. Το υπόλοιπα αρχεία που προστέθηκαν στο project θα συνδεθούν αυτόµατα µε το κύριο αρχείο του προγράµµατος. Τα ενδεχόµενα λάθη και/ή οι προειδοποιήσεις σύνταξης θα απαριθµηθούν στο παράθυρο Message, που βρίσκεται κάτω από Παράθυρο του Editor, ή το παράθυρο Navigator. Εικόνα Εάν δεν εντοπίστηκε κανένα λάθος, τότε ο assembler AVRASM32 θα εκτελεσθεί, δίνοντας σαν έξοδο ένα αρχείο του τύπου που διευκρινίστηκε νωρίτερα στο παράθυρο επιλογών Project Configure C Compiler. Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανοίξει ένα παράθυρο Information, που θα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα. Στην ετικέτα Compiler φαίνονται τα αποτελέσµατα του compilation. Σελίδα 15

16 Εικόνα Στην ετικέτα Assembler εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του assembler. Εικόνα Σελίδα 16

17 Στην ετικέτα Programmer φαίνεται ο Chip Programming Counter, ο οποίος απαριθµεί τις φορές, που το AVR chip, έχει προγραµµατιστεί µέχρι τώρα. Εικόνα Με το πάτηµα του κουµπιού Set Counter θα ανοίξει το παράθυρο Set Programming Counter. Εικόνα Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου επιτρέπεται η µεταβολή της τιµής Chip Programming Counter. Σελίδα 17

18 Το πάτηµα του κουµπιού Program επιτρέπει τον αυτόµατο προγραµµατισµό του chip AVR µετά από ένα επιτυχές compilation. To Cancel θα θέσει εκτός λειτουργίας τον αυτόµατο προγραµµατισµό. 13. Κλείσιµο ενός Project Μπορούµε να κλείσουµε το τρέχον Project µε τη χρησιµοποίηση της εντολής επιλογών File Close Project. Εάν τα αρχεία του Project τροποποιήθηκαν και δεν σώθηκαν ακόµα, θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου που θα ρωτά την πρόθεσή µας για αποθήκευση. Εικόνα 3.13 Πατώντας Yes θα σώσει τις αλλαγές και θα κλείσει το πρόγραµµα. Πατώντας No θα κλείσει το πρόγραµµα χωρίς αποθήκευση των αλλαγών. Το πάτηµα του Cancel θα θέσει εκτός λειτουργίας τη διαδικασία κλεισίµατος προγράµµατος. Κατά την αποθήκευση, θα δηµιουργηθεί ένα εφεδρικό αρχείο µε µια προέκταση.pr. 14. Ο προγραµµατιστής AVR Το CodeVisionAVR IDE έχει ένα ενσωµατωµένο In-System AVR Chip Programmer που βοηθά στην εύκολη µεταφορά, του µεταφρασµένου προγράµµατος, στο µικροελεγκτή για δοκιµή. Ο Programmer είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί µε το Atmel STK500, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP ή τους MicroTronics ATCPU και Mega2000 πίνακες ανάπτυξης, που συνδέονται µε την παράλληλη θύρα του υπολογιστή σας. Ο Programmer εκτελείται µε την επιλογή της εντολής επιλογών TooIs Chip Programmer ή πιέζοντας το κουµπί Chip Programmer στη µπάρα εργαλείων. Σελίδα 18

19 Εικόνα Μπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του chip που επιθυµούµε στο πρόγραµµα χρησιµοποιώντας την επιλογή Chip. Εάν το chip που έχουµε επιλέξει έχει Fuse Bit(s) που µπορούν να προγραµµατιστούν, τότε θα εµφανιστεί ένα βοηθητικό check box Fuse Bit(s). Χρησιµοποιώντας αυτό το check box µπορούµε να θέσουµε τις διάφορες ρυθµίσεις του chip. Όταν είναι επιθυµητό να κλειδώνεται το chip ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια για επαναπρογραµµατισµό, πρέπει να επιλέγεται το αντίστοιχο option από το option panel FLASH Lock Bits. Ο Programmer έχει δύο buffer µνήµης: τον buffer µνήµης FLASH τον buffer µνήµης EEPROM. Μπορούµε να φορτώσουµε ή να αποθηκεύσουµε το περιεχόµενο αυτών των buffer χρησιµοποιώντας to File menu. Τα υποστηριζόµενα format αρχείων είναι: Atmel.rom και.eep εκαεξαδικό (HEX) της Intel υαδικό.bin Σελίδα 19

20 Φορτώνοντας ένα αρχείο στον κατάλληλο buffer, οι διευθύνσεις Start και End ενηµερώνονται αναλόγως. Τις διευθύνσεις αυτές µπορούµε επίσης να τις τροποποιήσουµε. Το περιεχόµενο των buffer της FLASH και της EEPROM, µπορούν να εµφανιστούν και να τροποποιηθούν, µε τις εντολές επιλογών Edit FLASH και Edit EEPROM αντίστοιχα. Όταν καλείται µια από αυτές τις εντολές, τότε ανοίγει ένα παράθυρο Edit που επιδεικνύει το περιεχόµενο του αντίστοιχου buffer: Εικόνα Τα περιεχόµενα του buffer, στην τονισµένη διεύθυνση, µπορούν να τροποποιηθούν πληκτρολογώντας µια νέα τιµή. Η τονισµένη διεύθυνση µπορεί να τροποποιηθεί χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα των arrows, το Tab, το Shift+Tab, το PageUp ή το PageDown. Το παράθυρο Fill Memory Block µπορεί να ανοίξει κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο Edit. Εικόνα Σελίδα 20

21 Αυτό το παράθυρο µας επιτρέπει να διευκρινίσουµε το Start Address, End Address και Fill Value της περιοχής µνήµης που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Όταν είναι επιθυµητό να ελέγχεται η ψηφιακή υπογραφή του chip πριν από οποιαδήποτε λειτουργία πρέπει να χρησιµοποιηθεί η επιλογή Check Signature. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού µπορούµε να απενεργοποιήσουµε το check box Check Erasure. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας της διαγραφής της FLASH. Το τετραγωνίδιο Preserve EEPROM επιτρέπει την διατήρηση του περιεχοµένου της EEPROM κατά τη διαδικασία της διαγραφής του chip. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραµµατισµού µπορούµε επίσης να απενεργοποιήσουµε το box Verify. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει καµία επαλήθευση της ακρίβειας του προγραµµατισµού της FLASH και της EEPROM. Για τη διαγραφή των FLASH και EEPROM ενός chip επιλέγουµε την εντολή επιλογών Program Erase. Μετά από τη διαγραφή, η FLASH και η EEPROM του chip ελέγχονται αυτόµατα ως προς την επίτευξη της εκκένωσης. Ο τελευταίος αυτός έλεγχος µπορεί να γίνει µεµονωµένα µε την εντολή επιλογών Program Blank Check. Όταν επιθυµούµε να προγραµµατίσουµε τη FLASH µε το περιεχόµενο του buffer της FLASH πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Program FLASH. Αντίστοιχα για προγραµµατισµό της EEPROM πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή επιλογών Program EEPROM. Μετά τον προγραµµατισµό τους, η FLASH και η EEPROM ελέγχονται για την ορθότητα των περιεχοµένων τους. Για να προγραµµατιστεί το Lock και τα Fuse Bit(s) χρησιµοποιούνται οι επιλογές του menu Program Fuse Bit(s) και Program Lock Bit(s) αντίστοιχα. Η εντολή επιλογών Program All επιτρέπει αυτόµατα: ιαγραφή µνηµών του Chip Έλεγχος διαγραφής των FLASH και EEPROM Προγραµµατισµό FLASH και επαλήθευση Προγραµµατισµό EEPROM και επαλήθευση Προγραµµατισµό Fuse και Lock Bits Για το διάβασµα του περιεχόµενου της FLASH και της EEPROM, επιλέγουµε τις εντολές Read FLASH και Read EEPROM αντίστοιχα. Σελίδα 21

22 Η ανάγνωση του signature του chip επιτυγχάνεται µε την εντολή επιλογών Read Chip Signature. Το διάβασµα του Lock και των Fuse Bit(s) γίνεται αντίστοιχα µε τις εντολές Read Lock Bits και Read Fuse Bits. Για τη σύγκριση του περιεχοµένου της FLASH και της EEPROM του chip, µε τους σχετικούς buffer µνήµης, υπάρχουν οι εντολές του menu Compare FLASH και Compare EEPROM αντίστοιχα. Για την έξοδο από τον Programmer και την επιστροφή στο CodeVisionAVR IDE απλά επιλέγουµε File Close. 15. ιαµόρφωση του Assembler Ο Assembler µπορεί να διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας την εντολή επιλογών Settings Assembler. Εικόνα 3.15 Οι επιλογές του panel On Assembler Error καθορίζουν ποιο αρχείο θα ανοίξει αυτόµατα από τον Editor στην περίπτωση που ο assembler εντοπίσει λάθος. Οι αλλαγές στις ρυθµίσεις αυτές του Assembler γίνονται αποδεκτές µε το κουµπί ΟΚ και αντίστοιχα ακυρώνονται µε το Cancel. 16. ιαµόρφωση του προγραµµατιστή AVR Χρησιµοποιώντας την εντολή επιλογών Settings Programmer, µπορούµε να επιλέξουµε τον τύπο του ενσωµατωµένου προγραµµατιστή που χρησιµοποιείται, και τη θύρα του υπολογιστή πάνω στην οποία συνδέεται ο προγραµµατιστής. Η τρέχουσα έκδοση CodeVisionAVR υποστηρίζει τους ακόλουθους in-system programmers: Kanda Systems STK200+/300 Atmel STK500 Dontronics DT006 Σελίδα 22

23 Vogel Elektronik VTEC-ISP Microtronics ATCPU Mega2000. Οι προγραµµατιστές STK200+, STK300, DT006, VTEC-ISP, ATCPU και Mega2000 χρησιµοποιούν την παράλληλη θύρα εκτωπωτών (parallel printer port). Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες στο panel επιλογών Printer Port : LPT1, στη διεύθυνση 378h LPT2, στη διεύθυνση 278h LPT3, στη διεύθυνση 3BCh. Εικόνα Ο προγραµµατιστής STK500 υποστηρίζεται µέσω του utility γραµµής εντολών STK500.EXE που παρέχεται από το AVRStudio v3.50 ή µεταγενέστερο. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτό το utility πρέπει να διευκρινιστεί ο κατάλογος στον οποίο βρίσκεται. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας το κουµπί STK500.EXE Directory. Ο προγραµµατιστής STK500 χρησιµοποιεί µια σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232C, η οποία µπορεί να διευκρινιστεί στη λίστα Communication Port. Εικόνα Σελίδα 23

24 Οι αλλαγές αποθηκεύονται µε το κουµπί ΟΚ και ακυρώνονται µε το Cancel. 17. Σειριακή επικοινωνία Ρυθµίσεις Terminal Οι ρυθµίσεις Terminal is configured using the SettingslTerminal menu command. Εικόνα 3.17 Στο παράθυρο Terminal Setup µπορούµε να κάνουµε ρυθµίσεις για: Την σειριακή πόρτα που θα χρησιµοποιήσουµε για Terminal, COM1 έως COM6, καθώς και το ρυθµό µετάδοσης 110 έως Τον αριθµό των data bits που χρησιµοποιούνται για λήψη και αποστολή: 5 έως 8. Τον αριθµό των stop bits που χρησιµοποιούνται για λήψη και αποστολή: 1, 1.5 ή 2. Την ισοτιµία (parity) που χρησιµοποιείται για λήψη και αποστολή: None, Odd, Even, Mark ή Space. Τον τύπο του τερµατικού εξοµοίωσης : TTY, VT52 ή VT100. Τον τύπο του handshaking που χρησιµοποιείται στην επικοινωνία: None, Hardware (CTS ή DTR) ή Software (XON/XOFF). Πιθανότητα για πρόσθεση LF χαρακτήρων µετά από CR χαρακτήρες στη λήψη και την αποστολή. Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του echo στους µεταδιδόµενους χαρακτήρες. Οι αλλαγές αποθηκεύονται µε το κουµπί ΟΚ και ακυρώνονται µε το Cancel. Σελίδα 24

25 18. Το site της HP InfoTech's Στο µενού Help - HP InfoTech Web Site, ανοίγει αυτόµατα στον internet explorer τη σελίδα Εδώ υπάρχουν πληροφορίες και ενηµερώσεις για τελευταίες εκδόσεις του CodeVisionAVR. 19. Επικοινωνία µε HP InfoTech µέσω Στο µενού HelpI HP InfoTech ανοίγει το προκαθορισµένο πρόγραµµα, για την αποστολή στις διευθύνσεις: και 20. Κλείνοντας το CodeVisionAVR Για να κλείσουµε το CodeVisionAVR IDE επιλέγουµε την εντολή επιλογών File Exit. Εάν µερικά αρχεία κώδικα τροποποιήθηκαν και δεν αποθηκεύθηκαν, θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου που θα επιτρέπει να αποθηκεύσουµε. Σελίδα 25

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Η/Υ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2009 2010 Μπεχτσούδης Ανέστης Επικοινωνία Spartan 3AN FPGA

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Power Dominus Framework

Power Dominus Framework Power Dominus Framework Version 1.1 Poseidon Software Ιερά Οδός 307 Αιγάλεω Αθήνα, 12244 Τηλ. 210 5313320 Fax. 210 5313533 http://www.poseidon.gr poseidon@poseidon.gr Power Dominus Framework 1.0 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Visible Analyst ρ. Γεωργία ΓΚΑΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Οδηγός Χρήσης M276 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro 200 M276 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα