Υπολογισμός της ευστάθειας των ελκυστήρων σε εργασίες χωματουργικές και διαχείρισης λιβαδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός της ευστάθειας των ελκυστήρων σε εργασίες χωματουργικές και διαχείρισης λιβαδιών"

Transcript

1 Υπολογισμός της ευστάθειας των ελκυστήρων σε εργασίες χωματουργικές και διαχείρισης λιβαδιών Π. B. Καραρίζος και Α.Ε. Καραγιάννης Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Ο υπολογισμός της ευστάθειας των ελκυστήρων είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα του οποίου η λύση απαιτεί την πλήρη και ασφαλή γνώση όλων των παραγόντων που την επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα τεχνικά στοιχεία του ελκυστήρα, δηλαδή η ιπποδύναμη, το βάρος, το περίγραμμα στήριξης, η ταχύτητα κίνησης, το ύψος του κέντρου βάρους, η ανάρτηση, οι αποσβεστήρες (αμορτισέρ), τα ελαστικά, το μέγεθος του φορτίου ελκόμενων και φερόμενων μηχανισμών, καθώς και το μήκος και το ύψος της ζεύξης τους. Οι παράγοντες όμως που επηρεάζουν καθοριστικά την ευστάθεια είναι η κλίση και η κατηγορία του εδάφους, καθώς και η φυγόκεντρη δύναμη στις στροφές. Κατά τις στροφές των ελκυστήρων αναπτύσσονται, όπως είναι γνωστό, φυγοκεντρικές τάσεις που μπορεί να προκαλέσουν κάτω από ορισμένες συνθήκες αστάθεια και πλάγια ανατροπή του ελκυστήρα. Στην εργασία αυτή προσδιορίσθηκε η ροπή ευστάθειας στις στροφές, ενός κλασικού τετράτροχου δασικού ελκυστήρα. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα στον ΗΥ και υπολογίσθηκαν οι συνθήκες ισορροπίας σε σχέση με: α) την απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους του μηχανήματος από το σημείο επαφής τροχού-εδάφους (X) (μέσο επίπεδο ελαστικού), β) το ύψος εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y), γ) την ταχύτητα μετακίνησης (υ) και δ) την ακτίνα περιστροφής (r). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η ευστάθεια κατά τις στροφές σε οριζόντιο έδαφος είναι μικρή όταν το περίγραμμα στήριξης είναι μικρό (απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους X), το ύψος του κέντρου βάρους μεγάλο, η ταχύτητα κίνησης (υ) μεγάλη και η ακτίνα περιστροφής μικρή. Λέξεις κλειδιά: Ευστάθεια, φυγόκεντρος δύναμη, κέντρο βάρους. Εισαγωγή Στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό κάθε χρόνο συμβαίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων τα οποία προέρχονται από τις ανατροπές των δασικών και γεωργικών ελκυστήρων, που οφείλονται τις περισσότερες φορές σε απώλεια της σταθερότητας και του ελέγχου. Οι ελκυστήρες είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν σε εδαφικές συνθήκες συχνά πολύ δυσμενείς στις χωματουργικές και στις εργασίες βελτίωσης των λιβαδιών και λειμώνων, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν αστάθεια του ελκυστήρα και ανατροπή προς τα πίσω ή πλάγια πτώση ή ακόμη και ολοκληρωτική ανατροπή. Τέτοιες καταστάσεις εμφανίζονται κυρίως σε επικλινή εδάφη. Όταν μάλιστα υπάρχει και μεγάλη μεταφορά φορτίου από τους πρόσθιους στους οπίσθιους τροχούς, η ανατροπή προς τα πίσω ή πλαγίως είναι πολύ πιθανή (Kim et al. 1990, Γιαλαμάς και συν. 003). Τα περισσότερα ατυχήματα στη Βρετανία συμβαίνουν σε βοσκοτόπους, όπου οι χρησιμοποιούμενες κλίσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τα Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 51

2 αποτελέσματα εκτεταμένης έρευνας στο Scottish Institute of Aricultural Enineerin, (S.I.A.E) κατέληξαν σε μία εμπεριστατωμένη θεωρία που μπορεί να αναλύσει οποιαδήποτε ανατροπή τέτοιου μηχανήματος (Hunter 1981). Ο υπολογισμός της ευστάθειας των ελκυστήρων είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα του οποίου η λύση απαιτεί την ασφαλή γνώση όλων των παραγόντων που την επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα τεχνικά στοιχεία του ελκυστήρα δηλαδή η ιπποδύναμη, το βάρος, το περίγραμμα στήριξης, η ταχύτητα κίνησης, το ύψος του κέντρου βάρους, η ανάρτηση, οι αποσβεστήρες (αμορτισέρ), τα ελαστικά, το μέγεθος του φορτίου των ελκόμενων και φερόμενων μηχανισμών καθώς και το μήκος και το ύψος ζεύξης των (Liu et.al. 1999). Οι παράγοντες όμως που επηρεάζουν καθοριστικά την ευστάθεια είναι η κλίση και η κατηγορία του εδάφους καθώς και η φυγόκεντρη δύναμη στις στροφές. Κατά τις στροφές των ελκυστήρων αναπτύσσονται, όπως είναι γνωστό, φυγοκεντρικές τάσεις που μπορεί να προκαλέσουν κάτω από ορισμένες συνθήκες αστάθεια και πλάγια ανατροπή του ελκυστήρα (Crolla and Spenser 1984). Η απώλεια της σταθερότητας προκύπτει όταν οι αντιδράσεις των τροχών μεταβάλλονται λόγω της αλλαγής πορείας αριστερά ή δεξιά και κυρίως όταν προκαλούν τον μηδενισμό τους (Τσατσαρέλης 1997). Επομένως είναι απαραίτητο να τίθενται όρια ευστάθειας και ελέγχου στις αγροτικές και δασικές εργασίες των ελκυστήρων που πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς επικίνδυνους ελιγμούς (Gilfillan 1978). Γενικά ο προσανατολισμός των ερευνών ήταν να δημιουργηθούν ασφαλή πρότυπα ώστε να είναι δυνατό να προβλέπεται η κατάσταση ευσταθούς ή ασταθούς ισορροπίας στην κίνηση των δασικών και γεωργικών ελκυστήρων (Schwanhart 1981, Rehkuler and Kelly 1988). Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο υπολογισμός της πλάγιας ευστάθειας στις στροφές των δασικών και γεωργικών ελκυστήρων στις χωματουργικές εργασίες διαχείρισης και βελτίωσης των λιβαδιών και λειμώνων για την αποφυγή ανατροπών ή πλάγιων πτώσεων που προκαλούν κυρίως ατυχήματα με τραυματισμούς ή θανάτους και υλικές ζημιές. Yλικά και μέθοδοι Για να υπολογισθεί η πλάγια ευστάθεια στις στροφές ενός κλασικού τετράτροχου ελκυστήρα, καταρτίσθηκε ένα πρόγραμμα στον Η/Υ με το οποίο επεξεργάσθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν, τις φυγοκεντρικές τάσεις που αναπτύσσονται, τις ροπές ευστάθειας (Wx) και (Wy), τις τιμές της ακτίνας περιστροφής (r) καθώς και την ταχύτητα μετακίνησης (υ). Τροφοδοτήθηκε ο Η/Υ στην πρώτη φάση της επεξεργασίας, με μεταβλητές τιμές της ταχύτητας μετακίνησης (υ) του ελκυστήρα και με σταθερές τις τιμές του ύψους εφαρμογής του κέντρου βάρους του μηχανήματος από το έδαφος (Y), της απόστασης εφαρμογής του κέντρου βάρους του μηχανήματος από το σημείο επαφής τροχού-εδάφους (X) καθώς και της ακτίνας περιστροφής (r). Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φάση της επεξεργασίας τροφοδοτήθηκε αντίστοιχα ο Η/Υ με μεταβλητές τιμές του ύψους (Y), της απόστασης (X) και της ακτίνας περιστροφής (r). Από τα αποτελέσματα προέκυψε πόσο και ποιος παράγοντας επηρεάζει για να βρεθεί ο ελκυστήρας σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας. Οι τιμές με τις οποίες τροφοδοτήθηκε ο Η/Υ με την ταχύτητα (υ), το ύψος (Y), την απόσταση (X) και την ακτίνα περιστροφής, ήταν μέσες τιμές σύμφωνα και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ενημερωτικών δελτίων των εταιρειών. Στα σχήματα 1 και φαίνονται όλες οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στις στροφές του ελκυστήρα μαζί με τις αποστάσεις (X) και (Y). 5 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Σχήμα 1. Κάτοψη ελκυστήρα με την απόσταση του σημείου εφαρμογής του κέντρου βάρους (X) από το σημείο επαφής του τροχού. Σχήμα. Τομή ελκυστήρα με το ύψος του κέντρου βάρους (Y) από το έδαφος. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται λόγω της στροφής και ενεργεί στο κέντρο βάρους του ελκυστήρα είναι: mu Wu ή (1) r r Ο ελκυστήρας θα βρεθεί σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας όταν η αντίδραση του εδάφους R 1 (σχήμα ) του αριστερού τροχού καταστεί μηδενική. Η ροπή ανατροπής είναι: mu y όπου () Y= το ύψος του κέντρου βάρους r υ= η ταχύτητα μετακίνησης r= η ακτίνα περιστροφής. Η ροπή ευστάθειας, όπως θα μπορούσε να ονομασθεί είναι WΧ όπου Χ η απόσταση του κέντρου βάρους από το σημείο επαφής τροχού-εδάφους (μέσο επίπεδο του ελαστικού). Για να επέλθει η ανατροπή θα πρέπει να είναι: mu Wu y Wx (3) ή y Wx (4) απ όπου υπολογίζεται η ταχύτητα: r r x r u (5) y Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από τις κύριες δυνάμεις που ελήφθησαν υπόψη υπάρχουν και άλλες όπως η κίνηση του πετρελαίου στο τεπόζιτο, η κίνηση του λαδιού στο carter και οι διαφορετικές παραμορφώσεις των ελαστικών του εξωτερικού και εσωτερικού τροχού, που μάλλον τείνουν να αυξήσουν την αστάθεια του ελκυστήρα. Αποτελέσματα και συζήτηση Ύστερα από την επεξεργασία όλων των παραπάνω αναφερθέντων στοιχείων προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες 1,, 3 και 4. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα με τις επιτρεπόμενες και απαγορευτικές τιμές της ταχύτητας (υ) για την ευστάθεια ή την ανατροπή του ελκυστήρα στις στροφές. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα εργασίας που προκαλεί την ανατροπή του ελκυστήρα είναι αυτή των 10 χλμ./ώρα. Αυτό ισχύει όταν έχουμε το ύψος εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y) του ελκυστήρα ίσο με 1,0 μ., την απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X) ίση με 0,7 μ. και την ακτίνα περιστροφής (r) ίση με 1 μ. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 53

4 Πίνακας 1. Συνθήκες ευστάθειας σε σχέση με την ταχύτητα (υ) ,0 0,7 1 - Ναι 7 1,0 0,7 1 - Ναι 3 8 1,0 0,7 1 - Ναι 4 9 1,0 0,7 1 - Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι - Στον πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα με τις επιτρεπόμενες και απαγορευτικές τιμές του ύψους εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y), για την ευστάθεια ή ανατροπή του ελκυστήρα στις στροφές. Πίνακας. Συνθήκες ευστάθειας σε σχέση με το ύψος (Y) ,70 0,7 1 - Ναι 10 0,75 0,7 1 - Ναι ,80 0,7 1 - Ναι ,85 0,7 1 Ναι ,90 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,05 0,7 1 Ναι ,10 0,7 1 Ναι ,15 0,7 1 Ναι ,0 0,7 1 Ναι - Από τον πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ύψος του κέντρου βάρους (Y) που προκαλεί την ανατροπή του ελκυστήρα είναι 0,85 μ. Αυτό ισχύει όταν έχουμε την ταχύτητα εργασίας (υ) ίση με 10 χλμ./ώρα, την απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X) ίση με 0,7 μ. και την ακτίνα περιστροφής (r) ίση με 1 μ. Στον πίνακα 3 φαίνονται τα αποτελέσματα με τις επιτρεπόμενες και απαγορευτικές τιμές της απόστασης εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X), για την ευστάθεια ή ανατροπή του ελκυστήρα. Πίνακας 3. Συνθήκες ευστάθειας σε σχέση με την απόσταση (X) ,0 0,50 1 Ναι ,0 0,55 1 Ναι ,0 0,60 1 Ναι ,0 0,65 1 Ναι ,0 0,70 1 Ναι ,0 0,75 1 Ναι ,0 0,80 1 Ναι ,0 0,85 1 Ναι ,0 0, Ναι ,0 0, Ναι 54 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X) που προκαλεί την ανατροπή του ελκυστήρα είναι 0,85 μ. Αυτό ισχύει όταν η ταχύτητα εργασίας (υ) είναι ίση με 10 χλμ./ώρα, το ύψος εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y), ίσο με 1,0 και η ακτίνα περιστροφής (r) ίση με 1 μ. Στον πίνακα 4 φαίνονται τα αποτελέσματα με τις επιτρεπόμενες και απαγορευτικές τιμές της ακτίνας περιστροφής (r), για την ευστάθεια ή ανατροπή του ελκυστήρα. Πίνακας 4. Συνθήκες ευστάθειας σε σχέση με την ακτίνα περιστροφής (r) ,0 0,7 9 Ναι 10 1,0 0,7 9,5 Ναι ,0 0,7 10 Ναι ,0 0,7 10,5 Ναι ,0 0,7 11 Ναι ,0 0,7 1 Ναι ,0 0,7 13 Ναι ,0 0,7 14 Ναι ,0 0,7 15 Ναι ,0 0,7 16 Ναι Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη ακτίνα περιστροφής (r) που προκαλεί την ανατροπή του ελκυστήρα είναι 14 μ. Αυτό ισχύει όταν έχουμε την ταχύτητα εργασίας (u) ίση με 10 χλμ./ώρα, το ύψος εφαρμογής του κέντρου βάρους του ελκυστήρα (Y) ίσο με 1,0 μ. και την απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X) ίση με 0,7 μ. Συμπεράσματα Από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 1) Το μεγαλύτερο όριο της ταχύτητας εργασίας (υ) για την ανατροπή του ελκυστήρα με τα συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία είναι υ 9 χλμ./ώρα. ) Το μεγαλύτερο όριο του ύψους εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y) για την ανατροπή του ελκυστήρα πρέπει να είναι Y 0,85 μ. 3) Το μεγαλύτερο όριο της απόστασης εφαρμογής του κέντρου βάρους από τον τροχό (X) για την ανατροπή του ελκυστήρα πρέπει να είναι X 0,85 μ. και 4) Το μεγαλύτερο όριο της ακτίνας καμπυλότητας (r) για την ανατροπή του ελκυστήρα πρέπει να είναι r 14 μ. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ευστάθεια κατά τις στροφές σε οριζόντιο έδαφος είναι μικρή όταν το περίγραμμα στήριξης είναι μικρό (απόσταση εφαρμογής του κέντρου βάρους X), το ύψος εφαρμογής του κέντρου βάρους (Y) μεγάλο, η ταχύτητα κίνησης (υ) μεγάλη και η ακτίνα περιστροφής (r) μικρή. Βιβλιογραφία Γιαλαμάς, Α.Θ., Ι.Ζ. Κουτσοφίτης και Θ.Α. Φιλίντας Τράπεζα δοκιμών για τον καθαρισμό της ευστάθειας γεωργικών μηχανημάτων. Πρακτ. 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος. ΕΓΜΕ. Θεσσαλονίκη, σελ Crolla, D. A. and H. B.Spencer Tractor handlin durin control loss on slopin round. Vehicles System Dynamics. 13: Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 55

6 Gilfiland, G Polar diaram representation of tractor stability and control on slope. Scottish of Aricultural Enineerin. Technical report No.I.SIAE. Bush Estate. Penicuik, Midlothian EH6, OPH. Hunter. AGM Tractor safety on slopes. Aricultural Manpower, (3) 6. Hunter, AGM Tractor safety on slopes. Aricultural Manpower, 36: 4, Kim, K.U., V.M. Salokhe and S.G. Ianantileke Lateral stability of aricultural tractors of slopes, p Proc. of international aricultural enineerin conference and exhibition. Bankok. Thailand. Liu, J., P.D. Ayers and B. Nafzier Development of stability index for tractors. In: proceedin of the Second National Conference for NIOSH sponsored Aricultural Health and Safety Centers, 7-7 March, Fort Collins. Colo: Colorado State University. Rehkuler, G.E. and E.J. Kelly Stability criteria for operation on side slopes. ASAE Special Publication Enineerin a Safer Food Machine. Schwanhart, H Measurement of forces on steered non driven wheels. Proceedins of the 7 th International Conference (ISTVS), 16-0 Auust Vol Τσατσαρέλης, Α.Κ Γεωργικοί Ελκυστήρες. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούδη. Θεσσαλονίκη. The calculation of stability of tractors in earthworks and in the manaement and improvement of ranelands and meadows P.Β. Kararizos and A.Ε. Karayannis Laboratory of Mechanical Sciences and Surveyin, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Summary The calculation of tractors stability is a complicated problem the solution of which requires the full and safe knowlede of all factors affectin it. These factors are the technical components of the tractors such as the horsepower, the weiht, the template of support, the velocity of movement, the heiht of ravity center, the suspension, the shock absorbers, the tires, the size of load of the hauled and carried machinery as well as the lenth and the heiht of their couplin. However, these factors which affect definitely the stability are the slope and the cateory of soil as well as the centrifual force in turns. Durin the turns of tractors are developed, as is known, centrifual tensions that may cause, under specific conditions, instability and side overturnin of the tractor. In this paper was determined the moment of stability (WΧ ) in the turns, of a classic four-wheel forest tractor. For this purpose was compiled a computer proram and was calculated the moment of stability in respect to the distance (X ) of the machine s ravity center from the contact point of the wheel-round (averae level of tire), the heiht (Y ) of ravity center, the velocity of movement (u) and the revolution radius (r). From the results it came out that the stability, durin the turns at horizontal round, is small when the template of support is small, the heiht of ravity center bi, the velocity of movement bi and the radius of revolution small. Key words: Stability, centrifual force, ravity center. 56 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1] ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δημήτριος Κατέρης 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (125) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θ. Α. Γιαλαμάς 1α, Ε. Παπαχρήστου 1, Ι. Γραβαλος 1, Δ. Κατέρης 1, Χ. Δημητριάδης 1, Κ.Α. Τσατσαρέλης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διανύει τον 13 ο χρόνο ύπαρξής της. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng).

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Θ.Α. Γιαλαμάς 1*, Ι. Γράβαλος 1, Δ. Κατέρης 1, Π. Ξυραδάκης 1, Ζ.Τσιρόπουλος 1, Κ.Α. Τσατσαρέλης 2, Δ. Μόσχου 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (112) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Ι. Γράβαλος α, Θ. Γιαλαμάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Α. Αυγουστής,Γ. Λιανός, Δ. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διανύει τον 13 ο χρόνο ύπαρξής της. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Β.Κ. Δρόσος 1, Β.Ι. Γιαννούλας 2 και Α. Κ.Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διανύει τον 13 ο χρόνο ύπαρξής της. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng).

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης Hlapanis G. & Dimitracopoulou A. (2005). Continuous Education of Teachers through Internet: The creation and the monitoring of a Community of Learning. In (Editor). Α.Lionarakis, Proceedings of the 3 rd

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005. Καθηγητής Γρηγ. Π. Λαμπρινός Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) διανύει τον 13 ο χρόνο ύπαρξής της. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1993 με έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών (EurAgEng).

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Ι.Γ. Αμπατζίδης 1 και Σ.Γ. Βουγιούκας 2 1 Center for Precision and Automated Agricultural Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Νίκος Ι. Βιτζηλαίος, Νίκος Χρ. Τσουρβελούδης Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης, 731, Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα