Η χρήση του EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης"

Transcript

1 Η χρήση του EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚΗ" Περίληψη Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) αφορά την από Η/Υ προς Η/Υ ανταλλαγή εμπορικών και διοικητικών πληροφοριών/ παραστατικών μέσω μιας τυποποιημένης μορφής δεδομένων και με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. Τα τυποποιημένα EDI μηνύματα είναι βασισμένα σε κοινά επιχειρησιακά έγγραφα όπως τιμολόγια, παραγγελίες αγοράς, φορτωτικές και πιστωτικά και τα οποία διακινούνται από Η/Υ σε Η/Υ μέσω τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή μετάφραση. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, λειτουργούν σε ένα καθαρά επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βιβλιοθήκες αγοράζουν βιβλία, περιοδικά, CD-ROMs και άλλο υλικό από πολλούς προμηθευτές, τιμολογούνται για αυτό το υλικό και προβαίνουν σε πληρωμές. Επίσης, εμπλέκονται και σε άλλες εμπορικές συναλλαγές όπως πληρωμές φωτοαντιγράφων ή εκτυπώσεων, παραδόσεις υλικού στους χρήστες τους και διαδικασίες διαδανεισμού. Όλα αυτά δείχνουν, ότι οι βιβλιοθήκες γενικά λειτουργούν σε πολλά σημεία σαν μία εμπορική επιχείρηση. Έτσι, η εισήγηση αυτή θα αναφερθεί στην χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και ηλεκτρονικού εμπορίου από μία σύγχρονη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη σε λειτουργίες όπως οι προσκτήσεις αλλά και στο πώς ήδη πολλές βιομηχανίες του βιβλίου και περιοδικών δραστηριοποιούνται προς την δημιουργία ηλεκτρονικών εταίρων για 325

2 Η χρήση τον EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης την ανάπτυξη προτύπων EDI και την προώθηση της χρήσης του σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: EDI, ηλεκτρονικό εμπόριο, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, πρότυπα. The use of electronic data interchange and electronic commerce in an academic library environment ILIAS SAVVAS 1 - KALLIOPI SIOKI" Abstract Electronic Data Interchange (EDI) refers to the computer-to-computer exchange of commercial and administrative information / documents using a standardized data format and eliminating human participation. Standardized EDI messages are based on common business documents such as invoices, purchase orders and bills of lading and are sent from one computer to another over telecommunication links without human intervention or interpretation. While academic libraries are not primarily engaged in commercial activities, they do operate in a commercial environment. Libraries buy books, serials, CD-ROMs and other material from multiple suppliers, are invoiced for those materials and payments are made. They are also involved in other commercial operations such as payment of photocopies or printings, document delivery services and interlibrary loans. All the above indicate that libraries in general have many points in common with commercial enterprises. Thus, this paper addresses issues on the use of electronic data interchange and electronic commerce from an academic library to operations Υπεύθυνος Πληροφορικής Δικτύου Βιβλιοθήκης, ΤΕΙ Λάρισας, Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ, Λάρισα, - Computer Scientist, ΤΕΙ of Larissa, Larissa, Greece, teilar.gr "Υπεύθυνος Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Υλικού Βιβλιοθήκης, ΤΕΙ Λάρισας, Βιβλιοθήκη, Λάρισα, - Librarian, ΤΕΙ of Larissa, Larissa, Greece teilar.gr 326

3 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚΗ such as acquisitions and on how various book and serials industry groups work to develop EDI standards and promote their use in both Europe and North America. Keywords: EDI, electronic commerce, academic libraries, electronic libraries, digital libraries, standards. 1. Εισαγωγή Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι στη σημερινή κοινωνία οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός δεν μπορεί να αγνοήσει την δύναμη της πληροφορικής γιατί αυτόματα αυτό σημαίνει ότι αγνοεί μία δύναμη η οποία μπορεί να αυξήσει τις υπηρεσίες / προϊόντα της, και να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση της μακροπρόθεσμα. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, ένα νέο κύμα εφαρμογών της πληροφορικής ήρθε να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες. Η νέα αυτή εποχή χαρακτηρίζεται από την σύνδεση της "παραδοσιακής" πληροφορικής με τις τηλεπικοινωνίες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης προέκυψαν εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Οι βασικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά κύριο λόγο διακρίνονται στις εξής: Ηλεκτρονική δημιουργία εμπορικής σχέσης και ηλεκτρονική διαπραγμάτευση συμφωνίας Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικές με το προϊόν Ηλεκτρονική παράδοση συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών (τιμολόγια, παραγγελίες, τιμοκατάλογοι, κ.α.) Ηλεκτρονική πληρωμή Ηλεκτρονική παράδοση προϊόντος, όπου είναι δυνατή. Τα οφέλη που μπορεί μία επιχείρηση ή οργανισμός να αποκομίσει από τις παραπάνω εφαρμογές είναι οι εξής: Ταχύτητα, ακρίβεια και ελαχιστοποίηση λαθών Μείωση λειτουργικού κόστους Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών Μείωση εξόδων δημιουργίας και διαχείρισης εγγράφων Καλύτερος έλεγχος 327

4 Η χρήση του ED1 και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 2. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 2.1. Ορισμός Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI). H Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) αφορά την από Η/Υ προς Η/Υ ανταλλαγή εμπορικών και διοικητικών πληροφοριών / παραστατικών μέσω μιας τυποποιημένης μορφής δεδομένων και με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. Τα τυποποιημένα EDI μηνύματα είναι βασισμένα σε κοινά επιχειρησιακά έγγραφα όπως τιμολόγια, παραγγελίες αγοράς, φορτωτικές και πιστωτικά, τα οποία διακινούνται από Η/Υ σε Η/Υ μέσο τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή μετάφραση. Πιο απλά, το EDI είναι η διαδικασία της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ οργανισμών, όπου οι πληροφορίες περνούν από τον Η/Υ του ενός οργανισμού στον Η/Υ του άλλου οργανισμού χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για την ερμηνεία ή την αντιγραφή των στοιχείων αυτών. Για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η αυτόματη μεταφορά, θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε Η/Υ να μπορεί να μεταφράσει αυτές τις πληροφορίες στην μορφή των εσωτερικών του εφαρμογών και να ενημερώσει τις βάσεις δεδομένων του Υποδομή υλοποίησης EDI συστήματος Για την υλοποίηση ενός EDI συστήματος, απαιτείται η δημιουργία ή ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτήν την τεχνολογία. Τα βασικά στοιχεία που συνιστούν αυτήν την υποδομή κυρίως, είναι τα ακόλουθα: Ύπαρξη προτύπων Κατάλληλο λογισμικό (software) και υλικό (hardware) Ύπαρξη και σύνδεση με κατάλληλο δίκτυο ΠΡΟΤΥΠΑ: Οι μεταφερόμενες με EDI πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα του λήπτη χωρίς την ανάγκη της ανθρώπινης παρέμβασης για την "μετάφραση" 328

5 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚΗ ή αντιγραφή τους. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται μία κοινή "γλώσσα" επικοινωνίας μεταξύ των Η/Υ. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην δημιουργία EDI προτύπων τα δύο βασικότερα των οποίων είναι το UN/EDIFACT1 και το ANSI X122 τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και Η.Π.Α. αντίστοιχα. Και τα δύο προαναφερθέντα πρότυπα συμφωνούν στο ακόλουθο περίγραμμα των τριών βασικών δομικών συστατικών: Ύπαρξη κοινών συντακτικών κανόνων και μίας μορφής κωδικοποίησης για την δημιουργία μηνυμάτων των οποίων η δομή θα είναι ανεξάρτητη από το πληροφοριακό σύστημα. Ένα λεξικό δεδομένων που να ορίζει αυστηρά τα επιχειρησιακά δεδομένα όπως την μορφή του νομίσματος, διευθύνσεων, ημερομηνίας κ.α. Ύπαρξη σταθερών στοιχείων δεδομένων που συνδυαζόμενα χρησιμοποιούνται σε σταθερά μηνύματα. Για παράδειγμα, ένα τιμολόγιο αποτελείται από διάφορα τμήματα όπως την αρχή του εγγράφου που περιλαμβάνει το όνομα και την διεύθυνση του πιστωτή, το όνομα και την διεύθυνση του χρεώστη, την ημερομηνία του τιμολογίου, κ.α. Μετά, ακολουθεί ένα τμήμα που αποτελείται από μια σειρά γραμμών που δίνουν λεπτομερειακές πληροφορίες για το κάθε είδος που τιμολογείται, όπως, την περιγραφή του, την ποσότητα, την τιμή μονάδας, κ.α. Τέλος υπάρχει και ένα τμήμα του εγγράφου που δίνει τα τελικά σύνολα. Για κάθε ένα από αυτά τα τμήματα πρέπει να υπάρχει μία αντίστοιχη EDI μορφή με τμήματα δεδομένων που συνδυαζόμενα δίνουν τα EDI μηνύματα. Λ ΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΥΛΙΚΟ: Μία EDI εφαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υλικού. Βέβαια, για να καταστεί αυτό δυνατό, τα διάφορα λογισμικά που υποστηρίζουν EDI εφαρμογές εκδίδονται σε πολλές εκδόσεις (versions) ανάλογα με το υλικό που διαθέτει ο χρήστης. Ο ρόλος του λογισμικού ενός EDI συστήματος εκτελεί δύο βασικές λειτουργίες. ' United Nations rules for the Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 'American National Standards Institute 329

6 Η χρήση τον ED1 και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μίας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Ενσωματώνει όλες τις προς αποστολή πληροφορίες σε μία δομή, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείται, και Αντίστροφα, αποκωδικοποιεί τα εισερχόμενα μηνύματα και τα μετατρέπει σε πληροφορίες άμεσα εκμεταλλεύσιμες από το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. ΔΙΚΤΥΑ To EDI απαιτεί την ύπαρξη μίας τηλεπικοινωνιακής υποδομής που να υποστηρίζει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων (messaging). Οι βασικές επιλογές είναι οι εξής: Το Διαδίκτυο (Internet) το οποίο έχει σαν βασικό πλεονέκτημα το σχετικά μικρό κόστος χρήσης του και την εύκολη διαχείριση αλλά με σημαντικό μειονέκτημα την μειωμένη ασφάλεια και την μη ύπαρξη κεντρικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την μη εγγύηση της ταχύτητας, αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του δικτύου. Σε αντίθεση με το διαδίκτυο τα Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Networks - VANs) αποτελούν ίσως το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο επικοινωνιακό μέσο για ανταλλαγές εμπορικών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Το πλεονέκτημα αυτού του δικτύου είναι τόσο η ασφάλεια που παρέχει αλλά και η ύπαρξη κεντρικού διαχειριστή, ενώ στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται το αυξημένο κόστος του που το καθιστά απαγορευτικό για μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη με λίγους πόρους και το μικρό εύρος επικοινωνίας που απολαμβάνει η επιχείρηση καθώς μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με άλλους συνδρομητές του VAN ή στην καλύτερη περίπτωση και με άλλoυς συνδρομητές άλλων VANs. Επίσης, υπάρχουν τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LANs) και τα μητροπολιτικά δίκτυα (Metropolitan Area Networks - MANs), τα οποία δεν μπορούν να καταταχθούν στην ίδια κατηγορία με τα προηγούμενα γιατί είναι δίκτυα που ανήκουν ολοκληρωτικά στην επιχείρηση ή το πολύ σε μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τηλεφωνικό κωδικό. Επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο κυρίως για ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία. Τέλος, τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks - WANs) επιτρέπουν την διασύνδεση Η/Υ ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους απόσταση αλλά οι χρήστες πρέπει να αναλάβουν όλη την 330

7 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚΗ διαχείριση του δικτύου. Συνήθως, τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για ενδο-επιχειρησιακή επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων σημείων μεγάλων επιχειρήσεων, όπως οι Τράπεζες. Κατά συνέπεια, ειδικά στο περιβάλλον μίας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης το διαδίκτυο υπερτερεί όλων των άλλων δικτύων τόσο λόγω του μικρού κόστους όσο και της παγκόσμιας παρουσίας του. 3. Οφέλη από την χρήση του EDI Τα οφέλη από την χρήση του EDI μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: - Λειτουργικά, δηλαδή οφέλη που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές λειτουργίες της βιβλιοθήκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Μείωση διαφόρων παραμέτρων κόστους, όπως μείωση στους λογαριασμούς χαρτικής ύλης και στα ταχυδρομικά έξοδα. Μείωση του κόστους επεξεργασίας στοιχείων από ανθρώπινο δυναμικό που αφορά την χειρωνακτική εισαγωγή, διόρθωση και επιβεβαίωση στοιχείων από και προς τον Η/Υ. Βελτιωμένη διαδικασία σύνδεσης τιμολογίων και παραγγελιών. Αποφυγή λαθών που παρατηρούνται κατά την μεταφορά στοιχείων από ένα έγγραφο σε ένα άλλο και παράλληλη μείωση σφαλμάτων. -Στρατηγικά, δηλαδή οφέλη κρίσιμα και μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας για την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Η δυνατότητα διεκπεραίωσης μικρού όγκου παραγγελιών (είτε αυτή αφορά βιβλία είτε αφορά παραγγελία άρθρων περιοδικών) την στιγμή που θα υπάρξει η ζήτηση. Η μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών που προκύπτει από την κατάργηση των εγγράφων. Έτσι οι βιβλιοθήκες μπορούν να επιτύχουν την γρήγορη και έγκαιρη παράδοση παραγγελιών και προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες τους. -Περιστασιακά, δηλαδή οφέλη όχι απαραίτητα κρίσιμα για τις τρέχουσες λειτουργίες της βιβλιοθήκης αλλά δίνουν πρόσκαιρα καλύτερη εικόνα της βιβλιοθήκης στους χρήστες της. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν: 331

8 Η χρήση τον ED1 και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Την ενίσχυση του γοήτρου της βιβλιοθήκης. Καλύτερη σχέση με τους εμπορικούς εταίρους της, όπως προμηθευτές. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι βιβλιοθηκών που δεν κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας. 4. Στρατηγική υλοποίησης του EDI Η στρατηγική υλοποίηση ενός EDI συστήματος θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 4.1. Δημιουργία ομάδας εργασίας για το EDI. Δηλαδή, αφιέρωση ανθρώπινων πόρων που θα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της εφαρμογής και την επίλυση κάθε είδους προβλήματος που θα παρουσιασθεί. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες που θα αφορούν την ανάλυση των αναγκών της βιβλιοθήκης και θα οδηγήσει στο χτίσιμο της εφαρμογής, τη θέσπιση στρατηγικής που θα ακολουθήσει το σύστημα και την ανάπτυξη, συντονισμό και διαχείριση της ίδιας της εφαρμογής Ανάλυση των αναγκών τόσο της βιβλιοθήκης όσο και των χρηστών της για να καταγραφεί λεπτομερειακά το τι περιμένει η βιβλιοθήκη και οι χρήστες της από αυτήν την τεχνολογία, ώστε να σχεδιασθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύστημα EDI Πιλοτική λειτουργία του συστήματος για την δοκιμή και πιθανή βελτίωση του Επέκταση του συστήματος για συνεργασία με περισσότερους εταίρους και την ικανοποίηση περισσοτέρων χρηστών. 4. Εφαρμογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για το EDI Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, λειτουργούν σε ένα καθαρά επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βιβλιοθήκες αγοράζουν βιβλία, περιοδικά, CD-ROMs και άλλο υλικό από πολλούς προμηθευτές, τιμολογούνται για αυτό το υλικό και προβαίνουν σε πληρωμές. Επίσης, εμπλέκονται και σε άλλες εμπορικές συναλλαγές όπως πληρωμές φωτοαντιγράφων ή 332

9 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚΗ εκτυπώσεων, παραδόσεις υλικού στους χρήστες τους και διαδικασίες διαδανεισμού. Όλα αυτά δείχνουν, ότι οι βιβλιοθήκες γενικά λειτουργούν σε πολλά σημεία σαν μία εμπορική επιχείρηση. Οι προσκτήσεις, αποτελούν μία κεντρική λειτουργία της κάθε βιβλιοθήκης, και είναι η περιοχή όπου η τεχνολογία του EDI μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως. Επίσης, συναλλαγές βασισμένες στο EDI μπορούν να εφαρμοσθούν και σε άλλες λειτουργίες των βιβλιοθηκών όπως διαδανεισμός, παράδοση εγγράφων και γενικές αγορές Προσκτήσεις Ένας μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκών και οργανισμών έχουν προτείνει ή εφαρμόσει την τεχνολογία EDI για τις προσκτήσεις. Μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: Μείωση της χειροκίνητης διαχείρισης των εγγράφων. Μείωση του χρόνου αποστολής και παραλαβής των παραγγελιών. Αύξηση της διαθέσιμης πληροφόρησης που αφορά το κόστος και ειδικά στα περιοδικά. Αποτελεσματικότερη διαδικασία τιμολόγησης και πληρωμής καθώς αποφεύγεται η πληκτρολόγηση των δεδομένων. Τέλος, πιο επίκαιρη πληροφορία που μπορεί να μειώσει τις προσκτήσεις που απαιτούνται, ιδιαίτερα στα περιοδικά. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται διακρίνονται σε: Οργανωτικά προβλήματα Ανόμοια κοινότητα χρηστών: Για την παραγγελία υλικού, οι βιβλιοθήκες πρέπει να αλληλεπιδρούν με ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ομάδων, όπως εκδότες, πωλητές πληροφοριακών συστημάτων, κ.α. Καθώς κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και στόχους, το να προχωρήσουν προς ένα κοινό στόχο αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόκληση. Χωρίς την συνεργασία αυτών των ομάδων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν εφαρμογές EDI. Οι προσκτήσεις πολύ συχνά έχουν μικρότερη προτεραιότητα σε σχέση με άλλες λειτουργίες της βιβλιοθήκης σε ότι αφορά την χρηματοδότηση. Οργανωτική πρόκληση των βιβλιοθηκών: Η εφαρμογή τεχνολογίας EDI στην λειτουργία των προσκτήσεων απαιτεί από τις βιβλιοθήκες να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας στο αντίστοιχο 333

10 Η χρήση του ED1 και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης τμήμα, να εκπαιδεύσει το προσωπικό και να προσλάβει νέο προσωπικό εκπαιδευμένο στο να λειτουργεί και συντηρεί το σύστημα. Αυτό απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό από μέρους της διοίκησης των βιβλιοθηκών. Μη ύπαρξη εκπαίδευσης: Εκπαίδευση απαιτείται και για τους βιβλιοθηκονόμους αλλά και για τους υπαλλήλους της βιομηχανίας του βιβλίου και περιοδικού. Επίσης, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη και για να μπορέσουν οι βιβλιοθηκονόμοι να ορίσουν τις απαιτήσεις τους από τις EDI εφαρμογές από τους πωλητές και κατασκευαστές αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών Τεχνολογικά προβλήματα Οι βιβλιοθήκες είναι υποχρεωμένες να στηρίζονται σε τρίτους για την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού: Οι βιβλιοθήκες, στην πλειονότητα τους, δεν διαθέτουν έμπειρο προσωπικό που θα αναπτύξει το κατάλληλο λογισμικό για να υποστηρίξει τις EDI εφαρμογές τους. Επομένως, είναι αναγκαστικά εξαρτώμενες από τις εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού. Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες λογισμικού δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμες να προχωρήσουν στην παραγωγή ενός λογισμικού που απευθύνεται σε μία όχι και τόση βέβαιη αγορά. Η προσθήκη EDI - δυνατοτήτων στο υπάρχον σύστημα: Συνήθως, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των βιβλιοθηκών αποτελείται από μία βάση δεδομένων στην οποία πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες και οι χρήστες συνδέονται με αυτήν με κάποιο τρόπο. Είναι μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί η άμεση χρήση εκ μέρους του συστήματος δεδομένων που προέρχονται από EDI τεχνολογία Διαδανεισμός/ Μεταφορά εγγράφων Το μεγάλο κόστος των περιοδικών σε συνδυασμό με την αυξημένη ανάγκη των χρηστών για πληροφόρηση έχουν οδηγήσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε αύξηση του προϋπολογισμού τους. Οι εμπορικοί διαθέτες επίσης, αναγνωρίζουν την ανάγκη για γρήγορη παράδοση άρθρων περιοδικών και ήδη εγκαθιστούν την κατάλληλη υποδομή για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης. Από την στιγμή που 334

11 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ1ΩΚΗ οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες αυτόματα γίνονται επιχειρησιακοί εταίροι με εμπορικούς συνεργάτες. Επομένως, είναι λογικό να προβλεφτεί ότι η τεχνολογία EDI θα περάσει και σε αυτά τα επίπεδα Άλλες συναλλαγές Άλλες λειτουργίες των βιβλιοθηκών είναι οι τιμολογήσεις και πληρωμές με το εξωτερικό της σύστημα. Γενικά όμως, οι βιβλιοθήκες απλά παίρνουν τα τιμολόγια και επιβεβαιώνουν την ορθότητα τους και δεν προβαίνουν οι ίδιες στις πληρωμές. Αντί για αυτές, επειδή ανήκουν σε ένα γενικότερο σύστημα όπως το πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, αυτό διεκπεραιώνει όλες τις πληρωμές και όχι μόνο. Επομένως οι βιβλιοθήκες αναμειγνύονται με ένα σύνθετο τρόπο μεταξύ των τιμολογίων, αγοραστών και πληρωτών. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι λειτουργίες να γίνουν οι επόμενες υποψήφιες για την EDI τεχνολογία. 6. EDI συνέταιροι για τις βιβλιοθήκες 6.1. Εταίροι από την βιομηχανία βιβλίων / περιοδικών Για να εφαρμοσθεί η EDI τεχνολογία οι βιβλιοθήκες δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκομμένες από τον έξω κόσμο. Πρέπει να συνεργάζονται με όλες τις ομάδες που αναπτύσσουν EDI εφαρμογές, έτσι ώστε τα πρότυπα που δημιουργούνται να συμφωνούν και να είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες τους. Πολλοί εταίροι από την βιομηχανία των βιβλίων και των περιοδικών ήδη εργάζονται για την ανάπτυξη EDI προτύπων και προώθηση τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: Ευρώπη BEDITS BIC EDItEUR International Publishers Association ICEDITS The working Group of European Librarians and Publishers (ELP) 335

12 Η χρήση του ED1 και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Βόρεια Αμερική BISAC CTA/BISAC SISAC CSISAC 6.2. Εκδότες και διαθέτες Καθώς οι εκδότες και οι διαθέτες είναι ενεργά μέλη της βιομηχανίας του βιβλίου και περιοδικών, μερικοί από αυτούς έχουν ήδη καταβάλει και καταβάλουν προσπάθειες για την χρήση του EDI μέσα στον δικό τους βιομηχανικό τομέα Αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών Οι εταιρείες διάθεσης και παραγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του περάσματος των βιβλιοθηκών στις EDI εφαρμογές. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την ανάπτυξη EDI εφαρμογών και επομένως είναι άμεσα εξαρτώμενες από αυτές τις εταιρείες. 7. Συμπεράσματα Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετή κινητικότητα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και κατ' επέκταση για το EDI. Τα πρότυπα που θα υποστηρίξουν τα EDI μηνύματα έχουν αναπτυχθεί και ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για την ενοποίηση των δύο αυτών προτύπων, των UN/EDIFACT και ANSI Χ12, για την δημιουργία ενός παγκόσμια αποδεκτού προτύπου. Παρ' όλα αυτά, η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την υποστήριξη των αγορών τους είναι σχετικά αργή. Στην παρούσα φάση μόνο λίγες βιβλιοθήκες αγοράζουν βιβλία ή περιοδικά με την χρήση του EDI. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν υιοθετήθηκε αυτήν η τεχνολογία από τις βιβλιοθήκες. Οι περισσότεροι λόγοι έχουν ήδη αναλυθεί σ' αυτήν την εισήγηση αλλά μερικοί από τους πιο βασικούς είναι οι εξής: 336

13 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΚ.Η Πολλοί εκδότες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την χρήση του EDI. Πολλοί από τους κατασκευαστές λογισμικού για την αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκών δεν έχουν ακόμη τροποποιήσει τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που δεν υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία. Οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η EDI τεχνολογία είναι το μέλλον, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομίας όπου όλες οι αγορές οφείλουν να μιλούν την "ίδια γλώσσα" έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να αυξάνουν την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη των EDI προτύπων για να διασφαλίσουν το ότι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες τους έχουν γίνει κατανοητές. Τέλος, επειδή οι βιβλιοθήκες εξαρτώνται από τους παραγωγούς λογισμικού για την αυτοματοποίηση των συστημάτων τους, είναι πρωταρχικό οι βιβλιοθηκάριοι να αντιληφθούν τις βασισμένες στο EDI επικοινωνίες έτσι ώστε οι ανάγκες τους να γίνουν αντιληπτές από τους κατασκευαστές λογισμικού. Βιβλιογραφία 1. Tallim, Paula and Johan Zeeman. "Electronic Data Interchange : an overview of EDI Standards for libraries". 2. Kalakota, Ravi and Andrew B. Whinston. "Electronic Commerce: a manager's guide". Reading: Addison-Wesley Logman, Δουκίδης Γ. Ι., Α. Φραγκοπούλου και Ι. Αναγνωστόπουλος. "EDI: η πληροφορική στις σύγχρονες, επιχειρήσεις". Αθήνα, Πειραιάς: Σταμούλης,

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών

Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διασύνδεση μεταξύ Επιχειρήσεων: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 3η: Πυραμίδα και Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit 2016 Γεώργιος Λεκάκος Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Επιχειρησιακές Διαδικασίες

Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Επιχειρησιακές Διαδικασίες Ενότητα 4 Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Επιχειρησιακές Διαδικασίες Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 4-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Περιγραφή των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου

Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου Digital Office Alliance Στόχος, η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η μηδενική χρήση χαρτιού. Μέσω της επιλογής του σωστού σαρωτή, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 6: Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI. Αυτόματη καταχώρηση. i-connect

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI. Αυτόματη καταχώρηση. i-connect ΥΠΗΡΕΣΙΑ EDI Αυτόματη καταχώρηση παραστατικών i-connect i-connect ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μήπως είστε από τις επιχειρήσεις που χάνουν σημαντικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) 1 Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας από την Τζέκου Σταυρούλα υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 William Drakos Managing Director Information Systems IMPACT 1 www.impact.gr Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης & Τιμολόγησης παραστατικών ARCHIVE & CONNECT Το Archive & Connect είναι η πλέον αυτοματοποιημένη, οργανωμένη και πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Master Data

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Master Data Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Master Data Τα βασικά δεδομένα (master data) αντιπροσωπεύουν τις οντότητες που συνδέονται με διάφορες διεργασίες. Για παράδειγμα, στην αγορά υλικών από τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Symantec: Ανέτοιμες οι επιχειρήσεις ως προς το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων

Symantec: Ανέτοιμες οι επιχειρήσεις ως προς το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων Symantec: Ανέτοιμες οι επιχειρήσεις ως προς το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων Η έλλειψη κατανόησης των καταναλωτικών σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, σε συνάρτηση με το χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στη Λειτουργία μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στη Λειτουργία μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στη Λειτουργία μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης Άννα Φράγκου Ημερίδα «Η Διάσταση της Ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες»

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα