ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής)."

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που εδρεύει στην όπως νόμιμα εκπροσωπείται., Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο πρώτος εξ ημών,, και η δεύτερη εξ ημών, Στις αρχές του έτους 2008, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς μας, αναζητήσαμε τραπεζικό φορέα για να λάβουμε στεγαστικό δάνειο. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που επρόκειτο να εμπλακούμε με τράπεζα για την ανάληψη δανείου και ήμασταν παντελώς άπειροι στο τομέα αυτό. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου του έτους, απευθυνθήκαμε με την παρότρυνση ενός φιλικού μας προσώπου στην Τράπεζα με σκοπό να μας προτείνει μια συμφέρουσα λύση δανείου για την κάλυψη της στεγαστικής μας ανάγκης για αγορά κατοικίας ποσού περίπου ευρώ. Στο στάδιο, λοιπόν, αυτό και πριν την τελική επιλογή του δανείου που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες μας, οι υπάλληλοι της αντιδίκου.. σε συνάντηση αμφότερων στο υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη μας παρουσίασαν τη λύση του δανείου σε ελβετικό φράγκο που προσέφερε εκείνη την περίοδο η Τράπεζα και το οποίο μας το παρουσίασαν ως το πλέον συμφέρον καθώς όπως μας τόνισαν εξασφάλιζε χαμηλό επιτόκιο, ήτοι αυτό του Libor, και ως εκ τούτου χαμηλότερη επιβάρυνση στη μηνιαία δόση σε σχέση με τα άλλα δάνεια. Ουδεμία άλλη παράμετρος ή κίνδυνος που υπέκρυπτε το εν λόγο είδος δανείου, δεν επισημάνθηκε και αμφότεροι επαναπαυθήκαμε στις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων της τράπεζας θα επωφελούμασταν από το επιτόκιο του 1 1

2 δανείου που μας πρότειναν, ήτοι το Libor. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδέν λόγος συνέτρεχε για εμάς να συμβληθούμε στην εν λόγω σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα, αφού δεν διαθέταμε, ούτε επρόκειτο να αποκτήσουμε ποτέ, εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο αλλά και ούτε και σκοπεύαμε να διοχετεύσουμε το ποσό του δανείσματος σε κάποια συναλλαγή σε ελβετικό φράγκο, ώστε να προκύψει για εμάς ανάγκη συναλλάγματος. Στα ανωτέρω δε όργανα της Τράπεζας ήταν γνωστό ότι δεν διαθέταμε εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αφού τηρούσαν πλήρη στοιχεία της οικονομικής και περιουσιακής μας κατάστασης, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση θα εξοφλούσαμε το δάνειο που επρόκειτο να λάβουμε σε ευρώ. Παρόμοια προσφορά διαφημίζονταν από την Τράπεζα.. εκείνη την περίοδο και στην τηλεόραση με διαφημιστικά σποτ [ήτοι, ]. Συγχρόνως, συνιστούσε εντολή και καθοδήγηση των προσώπων που ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα στην εν λόγω τράπεζα προς τους υφισταμένους τους σε όλα τα υποκαταστήματα να προβαίνουν σε ενημέρωση όλων των πελατών τους και να τους προσελκύουν να συμβληθούν στο νέο αυτό προϊόν, που λάνσαρε η Τράπεζα την περίοδο εκείνη. Την ίδια εκείνη χρονική περίοδο, οι περισσότερες ελληνικές Τράπεζες, προωθούσαν παρόμοιο τραπεζικό προϊόν, διατυμπανίζοντας το χαμηλό επιτόκιο του δανείου και παρασύροντας πλήθος καταναλωτών στη σύναψη συμβάσεων των δήθεν προνομιακών αυτών δανείων. Έχοντας λοιπόν, πλήρη εμπιστοσύνη σε έναν μεγάλο Τραπεζικό φορέα, όπως η Τράπεζα.. και σε συνάρτηση με όσα μας παρέστησαν οι υπάλληλοι της αντιδίκου, πειστήκαμε να συνεργαστούμε με την αντίδικο, με σαφή βούληση και πρόθεση να συμβληθούμε σε μια σύμβαση αμιγώς στεγαστικού δανείου. Μάλιστα, καλή τη πίστει και παρά το γεγονός ότι είχαμε ήδη συμφωνήσει για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της αντιδίκου στο ακίνητο που θα αγοράζαμε, ανταποκριθήκαμε και στο αίτημα αυτής για παροχή εγγύησης από πρόσωπο του συγγενικού μας περιβάλλοντος και συγκεκριμένα. Έτσι, λοιπόν, στις. στο υποκατάστημα. μεταξύ αφενός της Τράπεζας.. δια των υπαλλήλων της ενεργούντων στο όνομα και για λογαριασμό της, και αφετέρου α) του πρώτου εξ ημών,.., με την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη, β) δεύτερης εξ ημών,.., με την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη και γ) του τρίτου εξ ημών,.. συνήφθη η υπ αριθμ. Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου (το περιεχόμενο της οποίας ήταν προδιατυπωμένο από την Τράπεζα ), δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε τοκοχρεωλυτικό στεγαστικό δάνειο ποσού. Ευρώ (..Ελβετικών Φράγκων), συνολικής διάρκειας 2 2

3 μηνών (.ετών) από την ημερομηνία της εφάπαξ εκταμίευσης του ποσού του δανείου, σύμφωνα με τους στη σύμβαση αναλυτικά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Το ποσό του δανείου, συμφωνήθηκε να εκτοκίζεται..με σταθερό επιτόκιο LIBOR ανερχόμενο σε..ετησίως, ήτοι από έως..,και μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι από..και εφεξής, συμφωνήθηκε να εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR.. ημερών, πλέον περιθωρίου.και εισφοράς του ν.. Σκοπός του ανωτέρου δανείου ήταν η αγορά και η επισκευή πρώτης κατοικίας, όπως αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση σε εμάς του στεγαστικού δανείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν η πλήρης εξασφάλιση της απαίτησης της αντιδίκου από την ως άνω Σύμβαση Δανείου εκ ευρώ ,98 ( ,92 Ελβετικά Φράγκα) με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου που θα αγοράζαμε, και μάλιστα για ποσό 120% επί του χορηγηθέντος δανείου, ήτοι ποσού των ,63 Ευρώ [ ,20 ελβετικά φράγκα με ισοτιμία 1,61] κατά την ημέρα εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Η αντίδικος ήλεγξε με μηχανικό δικό της, πριν την εγγραφή της προσημείωσης, ότι η αξία του εν λόγω ακινήτου ανερχόταν στο ποσό των ,63 Ευρώ, ποσό, το οποίο θα κάλυπτε πλήρως την απαίτηση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον όρο της ως άνω Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου. Για τη σύμβαση αυτή, είχε δημιουργηθεί σε εμάς η εντύπωση ότι αποτελούσε ένα κοινό στεγαστικό δάνειο που ανταποκρίνονταν στο προφίλ μας ως άπειρων καταναλωτών, βάσει του οποίου η Τράπεζα θα μας χορηγούσε το ποσό των ,98 Ευρώ για την κάλυψη της στεγαστικής μας ανάγκης, με επιτόκιο 2,77% (LIBOR). H δε μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση όπως την υπολόγισαν οι ως άνω υπάλληλοι της αντιδίκου θα ανερχόταν στο ποσό των 550,00 Ευρώ, πλέον ασφαλίστρων. Ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να καταβάλουμε με βάσει τα εισοδήματά μας. Ειδικότερα, το κείμενο της ανωτέρω σύμβασης με τους εκεί αναφερόμενους όρους και συμφωνίες και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται επί λέξει κατωτέρω: [ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ] 3 3

4 Στις εκταμιεύτηκε το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών ( ,98 ), και μεταβιβάσθηκε σε εμάς η κυριότητα του ποσού αυτού, με πίστωση του υπ αρ. κοινού καταθετικού των δύο πρώτων εξ ημών λογαριασμού ταμιευτηρίου τηρούμενου σε νόμισμα ευρώ που τηρούνταν στην ανωτέρω τράπεζα. Ο ανωτέρω λογαριασμός αποτέλεσε και αποτελεί τον μοναδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ανωτέρω δανείου στον οποίο γίνονταν οι επιμέρους καταβολές των δόσεων μέχρι και σήμερα, ενώ το παραπάνω ποσό των ,98 Ευρώ αποτελεί και το μοναδικό ποσό που μας μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα από την αντίδικο εν είδει παραχώρησης δανείσματος, χωρίς ποτέ να γίνει μεταβίβαση και εμείς να λάβουμε από την αντίδικο κανένα ποσό συναλλάγματος. Από τον επόμενο κιόλας μήνα, ήτοι από τον Μάιο του έτους 2008, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε κατά τους όρους της συμφωνίας μας και τακτικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του στεγαστικού μας δανείου, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέρος του κεφαλαίου του δανείου των ,98 ευρώ και μέρος των τόκων επί του κεφαλαίου αυτού, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά στον ως άνω υπ αριθμ.. λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας. Το ποσό της μηνιαίας μας δόσης ανερχόταν τον Μάιο του 2008 στο ποσό των 574,57 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων). Στο ποσό δε αυτό, με μικρές αποκλίσεις, κινήθηκε η μηνιαία δόση μας καθ όλη τη διάρκεια του έτους Στις αρχές του έτους 2009 και συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2009, η μηνιαία μας δόση ανήλθε στο συνολικό ποσό των 612,25 Ευρώ -ποσό το οποίο αποτέλεσε και τον μέσο όρο της δόσης μας καθ όλη τη διάρκεια του και τον Δεκέμβριο 2009 η δόση μας ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 622,75 Ευρώ. Τον Μάιο του έτους 2010, και ενώ πλέον, το δάνειό μας εκτοκιζόταν με κυμαινόμενο επιτόκιο, η μηνιαία δόση μας ανερχόταν στο ποσό των 557,66 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων), ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εκτινάχθηκε στο συνολικό ποσό των 641,62 Ευρώ. Έκτοτε, οι δόσεις του δανείου μας αυξάνονταν συνεχώς, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να ανησυχούμε, πιστεύοντας ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Έτσι, απευθυνθήκαμε στους υπαλλήλους της αντιδίκου για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει, για ποιον λόγο αυξήθηκαν οι δόσεις μας. Δεν λάβαμε ποτέ καμία ουσιαστική απάντηση από τους υπαλλήλους της 4 4

5 αντιδίκου, οι οποίοι απλώς μας καθησύχαζαν, λέγοντάς μας ότι είναι κάτι προσωρινό. Καλή τη πίστει και έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην αντίδικο (μέχρι τότε), επαναπαυόμασταν σε όσα μας έλεγαν οι υπάλληλοι της και παρά τις ανησυχίες μας, συνεχίζαμε να εξυπηρετούμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, καθ όσον τα μέχρι τότε τα οικονομικά μας, μας το επέτρεπαν. Μέχρι και τα μέσα του έτους 2011 όλες οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονταν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, πιστεύοντας ότι το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας μειώνεται σταδιακά με την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων κάθε μήνα. Δεδομένου ότι δεν είχαμε υπόψη μας και δεν γνωρίζαμε το ενδεχόμενο επέλευσης κάποιου γεγονότος δυνάμενου να επηρεάσει το ύψος της οφειλής μας, όπως η αλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας, είχε εύλογα δημιουργηθεί η εντύπωση σε εμάς ότι το ποσό του δανείου που βλέπαμε να απομειώνεται σε ελβετικά φράγκα, όπως αποτυπώνονταν στα εκάστοτε μηνιαία ενημερωτικά που μας έστελνε η τράπεζα, απομειώνονταν και το ισάξιο οφειλόμενο σε ευρώ, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε την συνδρομή κάποιου παράγοντα που να ανατρέπει την εύλογη αυτή σκέψη μας. Δεν είχαμε κανέναν άλλο λόγο, άλλωστε, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό, καθόσον είναι απολύτως λογικό κατόπιν συνεχών καταβολών το ποσό του υπολοίπου του δανείου μας αποκλειστικά και μόνο να μειώνεται ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ!!!! Η βεβαιότητα μας αυτή ήταν και άμεση απόρροια του γεγονότος ότι τόσο κατά τη σύναψη της επίδικης σύμβασης, όσο και κατά την μετέπειτα λειτουργία αυτής, οι υπάλληλοι της που ενεργούσαν για λογαριασμό της ουδέποτε μας διασαφήνισαν ότι με βάση το δάνειο που μας πρότειναν, η οφειλή μας (όπως μάθαμε αργότερα) θα προσδιοριζόταν σε συνάλλαγμα. Ουδέποτε δε μας εξέθεσαν το επερχόμενο/ενδεχόμενο κίνδυνο ανατροπής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά επόμενα 30 χρόνια που ήταν η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου καθώς και των επιπτώσεων αυτής τόσο στη μηνιαία δόση όσο και στο υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου του δανείου μας και τη διαμόρφωση της οφειλής μας. Ιδίως δε ουδέποτε κατέστη αντικείμενο ενημέρωσής μας το γεγονός ότι η σύμβαση δανείου στην οποία μας παρέσυραν συνεπάγονταν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου σε εμάς, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες και επηρέαζε ουσιωδώς την αποπληρωμή των οφειλών μας απέναντι στην αντίδικο καθώς στο κόστος του δανείου μας περιλαμβάνονταν και η ζημία από αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία. 5 5

6 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, όπως ονομάζεται, δεν ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτός σε εμάς μιας και όχι μόνο ποτέ δεν μας εξετέθη από την αρχή αλλά και μετέπειτα ουδέποτε η Τράπεζα μας ενημέρωσε για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και το πώς διαμορφώνονταν κάθε φορά η οφειλή μας με βάση αυτές. Από τα ενημερωτικά που μας αποστέλλονταν εξέλειπε κάθε αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία καθώς και στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου μας σε ευρώ, ώστε για εμάς να είναι αδύνατο να αντιληφθούμε ότι κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου μας είχε εμφιλοχωρήσει σημαντικού μεγέθους ανατροπή στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων και τις συνέπειες της για εμάς, ήτοι την εκτόξευση της οφειλής μας σε απίθανα υψηλά επίπεδα, αντίθετα, μάλιστα, βλέποντας το άληκτο κεφάλαιο μας σε Ελβετικά Φράγκα να μειώνεται, είχαμε την ακράδαντη πεποίθηση ότι μειωνόταν και σε Ευρώ. Τουναντίον, οι υπάλληλοι της αντιδίκου μας παρέστησαν ότι το δάνειο που μας πρότειναν ότι θα είναι συμφέρον για εμάς λόγω του χαμηλού επιτοκίου και αυτός ήταν και ο μοναδικός λόγος που επιλέξαμε την Τράπεζα και το συγκεκριμένο στεγαστικό δάνειο.. Εξάλλου, εμείς δεν επιδιώκαμε κάτι άλλο πλην της σύναψης στεγαστικού δανείου και της εκταμίευσης συγκεκριμένου ποσού, το οποίο χρειάζονταν οι δύο πρώτοι εξ ημών για την αποπληρωμή του τιμήματος της ανωτέρω αναφερόμενης αγοραπωλησίας. Γνωρίζαμε δε, ότι το συγκεκριμένο αυτό ποσό των ,98 ευρώ που λάβαμε οι δύο πρώτοι εξ ημών, και το οποίο αφορά την υπό κρίση σύμβαση στεγαστικού δανείου, θα επιστρέφαμε εντόκως στην αντίδικο κατά την διάρκεια των επόμενων 30 ετών. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι δεν ενημερωθήκαμε ουδέποτε, ούτε μας προτάθηκε κανένα πρόγραμμα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, καθόσον όσο μάθαμε πρόσφατα η αντίδικος δεν είχε τέτοιο πρόγραμμα και κανένας δανειολήπτης από αυτή την Τράπεζα, είχε φυσικά προσχωρήσει σε τέτοιο πρόγραμμα!!!! Βέβαια αν μας πρότεινε τέτοιο πρόγραμμα ασφάλισης του συναλλαγματικού κινδύνου, θα δημιουργούνταν σε εμάς υποψίες και προφανώς θα αντιλαμβανόμασταν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα κάναμε περαιτέρω ερωτήσεις και σίγουρα αν αντιλαμβανόμασταν περί τίνος επρόκειτο, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις , στα πλαίσια της ανερχόμενης, εκείνη την περίοδο, οικονομικής κρίσης, που μείωνε σιγά - σιγά τα εισοδήματά μας και ενώ βλέπαμε διαρκώς τις δόσεις του δανείου μας να αυξάνονται, με αποκορύφωμα την μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση του Ιουλίου 2011, η οποία ανερχόταν συνολικά στο ποσό των 700,38Ευρώ!!, μη μπορώντας 6 6

7 πλέον να ανταπεξέλθουμε, αιτηθήκαμε τη ρύθμιση του δανείου μας, με αποκλειστικό σκοπό να μειωθεί η μηνιαία δόση του δανείου μας, ώστε να είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε το δάνειό μας. Κατόπιν τούτων, υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας, διά των υπαλλήλων της κ.., και ημών η υπ αριθμ..πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε σύμφωνα με το όρο. αυτής ότι «Ο οφειλέτης θα καταβάλει ποσοστό 50% του ποσού εκάστης εκ των 12 αμέσως επόμενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων αρχής γενομένης από ». Με τον τρόπο αυτό, η μηνιαία δόση του δανείου μας, ανέρχετο, πλέον, τον Δεκέμβριο 2011 στο ποσό των 355,53 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων) και στα επίπεδα αυτά διακυμάνθηκε καθ όλη την διάρκεια των 12 μηνών της ρύθμισης, ήτοι μέχρι και τον Νοέμβριο του Μέχρι τότε (με μικρές καθυστερήσεις λόγω της εισοδηματικής μας στενότητας εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων συνεπεία της οικονομικής κρίσης) καταβάλλαμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, όπως ρυθμίστηκαν κατά τα ανωτέρω, και πάντα σε ευρώ. Και πάλι κατά την συνάντηση αυτή ΟΥΔΕΝ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΗΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. Μετά την λήξη του 12μήνου της ρύθμισης, η δόση μας ανήλθε και πάλι τον Δεκέμβριο του 2012, στο ποσό των 666,24 Ευρώ. Έκτοτε και δεδομένου ότι τα εισοδήματα μας εξακολουθούσαν μειώνονται ραγδαία, συνεχίζαμε να αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε στις υπέρογκα ποσά που μας χρέωνε η αντίδικος, καθυστερούσαμε κάποιες δόσεις και αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε έντονα για το τι θα κάνουμε με το δάνειό μας και πώς θα μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε πλέον. Θεωρούσαμε δε ότι μετά από συνεχείς μηνιαίες καταβολές από το έτος 2008 έως και τότε (Δεκέμβριος 2012), το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας θα είχε μειωθεί σημαντικά. Ειδικότερα, θεωρούσαμε, ότι καθώς μέχρι τότε είχαμε ήδη καταβάλει στην Τράπεζα προς εξόφληση του δανείου το συνολικό ποσό των ,70 ευρώ (κεφάλαιο + τόκους), πλέον ασφαλίστρων, και σε συνδυασμό με τις βεβαιώσεις τόκων που μας χορηγούσε η αντίδικος για φορολογική χρήση από το έτος , το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου μας θα ανερχόταν περίπου στο ποσό των ,82 Ευρώ και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη δόση. 7 7

8 Προς μεγάλη μας έκπληξη, ένα μήνα περίπου αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2013, η αντίδικος μας έστειλε την από επιστολή ενημέρωσης για καθυστέρηση τριών (3) μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου μας, όπου στην ως άνω επιστολή, για πρώτη φορά μας ενημέρωσαν για το υπόλοιπο αλήκτου κεφαλαίου σε νόμισμα Ευρώ, και το οποίο ανερχόταν στο ποσό των ,63 ευρώ. Βρεθήκαμε, λοιπόν, ενώπιον του αναπάντεχου και διόλου μη αναμενόμενου, απρόσμενου για εμάς γεγονότος, ότι ενώ το αρχικό συνολικό ποσό δανείου, που είχαμε λάβει οι δύο πρώτοι εξ ημών από την αντίδικο ανέρχονταν σε ,98 ευρώ, το υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου του δανείου μας είχε εκτιναχτεί την στα ,63 ευρώ, παρά το ότι ήδη είχαμε καταβάλλει μέχρι τις το ποσό των ,16 ευρώ για αποπληρωμή κεφαλαίου εκ ευρώ ,98 (βλ. βεβαιώσεις τόκων που μας χορηγεί η Τράπεζα και αποτελούν ομολογία αυτής). Το γεγονός αυτό προκάλεσε σε εμάς έκπληξη, μιας και ήταν αδύνατο να αντιληφθούμε το πώς ήταν δυνατόν νόμιμα η οφειλή μας να είχε αυξηθεί αντί να μειώνεται!!!! ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΟ 2008 ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΑΝΕΙΣΘΕΙ ,98 ΕΥΡΩ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΩΣ ΓΙΑ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,16 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,63 ευρώ!!!???, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ,65 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ!!???? Τότε αντιληφθήκαμε για πρώτη φορά ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το κεφάλαιο του δανείου μας και αρχίσαμε να διερευνούμε την κατάσταση. Παράλληλα, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στους υπαλλήλους της Τράπεζας, ζητήσαμε εξηγήσεις και φυσικά, ΑΡΝΗΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας και οχλήσεις, η αντίδικος συστηματικά, αρνείτο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει και έτσι αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε σε ειδικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προκειμένου να καταλάβουμε τι γίνεται με το δάνειό μας. Με την συνδρομή των ειδικών αυτών συμβούλων, βρεθήκαμε έκπληκτοι ενώπιον του γεγονότος ότι η αντίδικος Τράπεζα υπολόγιζε την οφειλή μας σε νόμισμα ελβετικού φράγκου και συγκεκριμένα με βάση το ποσό των ,92 ελβετικών φράγκων, και όχι 8 8

9 με βάση το ποσό των ,98 Ευρώ, το οποίο εκταμιεύτηκε και μεταβιβάσθηκε σε εμάς η κυριότητα του ποσού αυτού, όπως εύλογα πιστεύαμε μέχρι τότε. Στην πραγματικότητα, με την παράσυρσή μας στην υπογραφή της από σύμβασης είχαμε εμπλακεί σε μια σύμβαση που διέφερε ουσιωδώς από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου που πραγματικά επιθυμούσαμε, ήταν πλήρως αδιαφανής, προέβλεπε ακατανοήτους και εξωφρενικούς όρους για εμάς, μας επέρριπτε αθέμιτους και άγνωστους για εμάς κινδύνους και ήταν αδύνατο να αντιληφθούμε τη λειτουργία της. Απομακρύνονταν δε κατά πολύ από την αληθινή μας πρόθεση που ήταν ο δανεισμός για αγορά και επισκευή κατοικίας και δη στο νόμισμα στο οποίο διαθέταμε εισοδήματα, ήτοι το ευρώ και ήταν δυνατό να αποπληρώσουμε. Αποτελούσε δε το απαιτούμενο κάλυμμα, ώστε η αντίδικος να ενεργεί αυθαίρετες πράξεις για λογαριασμό μας και να συνεχίζει μέχρι και σήμερα τις επιμέρους πράξεις εξαπάτησής μας. Τα παραπάνω και κυρίως το μέρος που αφορά τον επιρριπτόμενο πλέον σε εμάς κίνδυνο αλλαγής των συναλλαγματικών ισοτιμιών ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης μας, ως όφειλε συμβεί, ώστε η σύναψη της επίδικης σύμβασης να πλήττεται από πλήρη αδιαφάνεια και έλλειψη προστασίας μας. Κατόπιν τούτων, στις αποστείλαμε στην αντίδικο σχετική επιστολή - εξώδικο διαμαρτυρία διαμαρτυρόμενη για εκτίναξη της οφειλής μας, με την οποία αρνούμασταν νομίμως κάθε οφειλή μας, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα, επικαλούμενοι σε κάθε περίπτωση το παράνομο αυτής. [ΕΞΩΔΙΚΟ] Επί της ως άνω εξωδίκου επιστολής- διαμαρτυρίας μας, η αντίδικος μας έστειλε την από επιστολή της στην οποία επισύναψε απλώς α) αντίγραφο της με αριθμό σύμβασης στεγαστικού δανείου, β) αντίγραφα των επιστολών υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εμάς και γ) την καρτέλα του δανείου μας, αποφεύγοντας, εντέχνως, να απαντήσει επί της ουσίας και κυρίως αποφεύγοντας έστω και καθυστερημένα να μας ενημερώσει για την πραγματική φύση της συναλλαγής στην οποία μας παρέσυρε, τις συνέπειες της και τυχόν τρόπους προστασίας μας. Τρεις μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του έτους 2013 και μετά από επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες αιτήσεις μας στο κατάστημα της αντιδίκου, και παραλαβή τελικά των αντιγράφων της κίνησης όλων των λογαριασμών που 9 9

10 τηρούσε η Τράπεζα, διαπιστώσαμε και την ύπαρξη του με αριθμ. καταθετικού λογαριασμού συναλλάγματος στο όνομα των δύο πρώτων εξ ημών, μέσω του οποίου παριστάνεται αναληθώς να εξυπηρετούνταν το δάνειό μας σε ελβετικό φράγκο. Την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού εμείς την αγνοούσαμε πλήρως μια και η αντίδικος δεν μας διέθεσε καν σχετικό βιβλιάριο και ουδέποτε προβήκαμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κίνησής του και φυσικά, ουδέποτε λάβαμε από την αντίδικο αυτούσιο συνάλλαγμα ή δεν δώσαμε εντολή στην αντίδικο για οποιαδήποτε πράξη συναλλάγματος. Η αποπληρωμή του δανείου των ,98 ευρώ που λάβαμε οι δύο πρώτοι εξ ημών την δυνάμει της υπ αριθμ.. σύμβασης, που είναι το μόνο ποσό που εκταμιεύθηκε σε εμάς και το οποίο αναγνωρίζουμε ως αληθές και νόμιμο, γίνονταν αποκλειστικά μέσω του καταθετικού λογαριασμού μας ταμιευτηρίου σε ευρώ. Η ύπαρξη του καταθετικού λογαριασμού μας σε συνάλλαγμα και η αυθαίρετη κίνηση του μας αποκρύπτονταν εντέχνως και σκόπιμα, ώστε να συγκαλύπτεται ο παράνομος και αυθαίρετος τρόπος εξυπηρέτησης του δανείου μας και η διενέργεια αυθαίρετων πράξεων για λογαριασμό μας. Αυτό που συνέβαινε στην πραγματικότητα ήταν, ότι με κάθε καταβολή της δόσης μας σε ευρώ η αντίδικος προέβαινε για λογαριασμό μας σε εικονική πράξη αγοράς συναλλάγματος ελβετικών φράγκων ισόποσου με το ύψος της εκάστοτε δόσης του δανείου μας και εν συνεχεία προέβαινε σε εικονική καταβολή του ποσού αυτού στον άγνωστο για εμάς λογαριασμό μας σε ελβετικά φράγκα. Τις εκάστοτε αυτές πράξεις αγοράς συναλλάγματος ουδέποτε εκτελούσε στην πραγματικότητα και η καταχώρηση τους ήταν μόνο λογιστική και εικονική. Παραταύτα, μας χρέωνε κανονικά για τις αυθαίρετες αυτές πράξεις και μάλιστα κεκαλυμμένα υπό τον εμφαινόμενο όρο στο βιβλιάριο μας σε ευρώ «ΛΠΚ». Όλα τα παραπάνω συνιστούν επιμέρους σκόπιμες πράξεις και αθέμιτες αποκρύψεις των οργάνων της αντιδίκου με στόχο αφενός να μεθοδευθεί ανύπαρκτη και παράνομη οφειλή σε βάρος μας, να δημιουργηθεί μια νομιμοφανής κατάσταση προς τούτο και σε κάθε περίπτωση να συγκαλυφθεί η εξαπάτηση μας και η διενέργεια παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών σε βάρος μας, ώστε να διατηρείται η πλάνη μας και να αδρανοποιείται κάθε αντίδρασή μας. Με σκοπό τη διατήρηση της πλάνης μας, η αντίδικος παρά το γεγονός ότι η ίδια υπολογίζει την οφειλή μας σε νόμισμα ελβετικού φράγκου και συγκεκριμένα, στο κάθε φορά ισάξιο αυτού σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και θεωρεί ότι το δανεισθέν σε εμάς κεφάλαιο

11 είναι αυτό των ,92 ελβετικών φράγκων συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παραδίδει σε εμάς επίσημες βεβαιώσεις τόκων επί των οποίων αναγράφεται ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου. Οι ως άνω ανακριβείς βεβαιώσεις τόκων συνετέλεσαν καίρια στο να μην αντιληφθούμε οτιδήποτε σχετικά με το γεγονός ότι στην σύμβαση δανείου που συνήψαμε με την αντίδικο ουσιώδης όρος ήταν η συνάρτηση της οφειλής μας με τη ισοτιμία ευρώ - ελβετικού φράγκου με τρόπο ώστε κάθε αλλαγή σε αυτήν να επιδρά στο ύψος της οφειλής μας και δη στον υπολογισμό του κεφαλαίου του δανείου μας και ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος να επιρρίπτονταν σε εμάς, καθώς και στο να διατηρηθεί η πλάνη μας σχετικά με τις δυσμενείς έννομες συνέπειες τις επίμαχης σύμβασης δανείου έως και σήμερα. Έτσι, η εξαπάτησή μας συνεχίζονταν και διατηρούνταν σε εμάς η εντύπωση ότι το κεφάλαιο του δανείου μας συνεχίζει να είναι ,98 ευρώ και επί τη βάση αυτού θα διαμορφώνεται η οφειλή μας. Ούτε που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το κεφάλαιο του δανείου μας είχε καταστεί ένα μεταβλητό ποσό με βάση μια άγνωστη για εμάς ισοτιμία, όπως και συνέβαινε στην πραγματικότητα. Με σκοπό τη συγκάλυψη της εξαπάτησής μας και την απόκρυψη των παράνομων ενεργειών που τελούνταν σε βάρος μας και κυρίως της ζημίας μας, οι υπάλληλοι της Τράπεζας.., κατά ρητή, προφανώς, εντολή της Διοίκησης αυτής, συνέχιζαν να μας εξαπατούν με το να μας αποστέλλουν από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα βεβαιώσεις τόκων και κεφαλαίου στις οποίες αναγράφεται ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου. Τα ως άνω ρητά αναγράφονται στα κείμενα των χορηγηθέντων βεβαιώσεων τόκων προς φορολογική χρήση από το έτος , τις οποίες έχουμε προσκομίσει (μαζί με τις φορολογικές μας δηλώσεις και τα αντίστοιχα έτη) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και τις οποίες θεωρούσαμε και θεωρούμε αληθείς και ομολογημένο το περιεχόμενο αυτών από την αντίδικο και οι οποίες έχουν επί λέξει ως εξής: [ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ] Ήτοι από τις ανωτέρω βεβαιώσεις τα καταβληθέντα ποσά έχουν ως εξής: Εκταμιευθέν Κεφάλαιο ,98 Ευρώ ( )

12 Καταβληθέντα Ποσά προς ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ του ως άνω δανείου, σύμφωνα με τις Βεβαιώσεις Τόκων και Κεφαλαίου της Τράπεζας ( έτη ). ETOΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ υπερ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ , ,57 0, , , ,28 0, , , ,70 0, , , ,16 5, , , ,83 11, , ,98 865,73 40, ,21 ΣΥΝΟΛΟ: , ,27 57, ,91 Από τις ως άνω βεβαιώσεις προκύπτει: Πρώτον, μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου, Δεύτερον, ότι μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλει για εξόφληση στεγαστικού δανείου ποσού εκ ευρώ ,98 από το 2008 έως και την , (δεδομένου ότι τα ως άνω αποτελούν όλες τις καταβολές που έχουν γίνει από εμάς έως και το κλείσιμο του λογαριασμού), συνολικά α) ποσό ,14 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου, β) ποσό ,77 ευρώ για τόκους (13.422,27 Ευρώ τόκοι + 57,50 Ευρώ τόκοι υπερ.= ,77 Ευρώ). Τρίτον, ότι το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ. Ειδικότερα, βάσει των ως άνω βεβαιώσεων α) το σύνολο καταβληθέντος κεφαλαίου και τόκων από εμάς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,91 Ευρώ το οποίο αναλύεται σε (15.555,14 Ευρώ κεφάλαιο δανείου ,77 Ευρώ τόκοι) και β) το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ το οποίο συνάγεται κάνοντας την αφαίρεση από το εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου των ,98 του καταβληθέντος από εμάς κεφαλαίου των ,14 Ευρώ =

13 ,84 Ευρώ εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο, σύμφωνα με την έγγραφη ομολογία της Τράπεζας και Τέταρτον, ότι υπάρχει αναντιστοιχία των ποσών, μεταξύ των βεβαιωθέντων στις ως άνω βεβαιώσεις από τη μία και της καρτέλας κίνησης του δήθεν δανείου σε ελβετικά φράγκα και της καταγγελίας του δανείου από την άλλη. Είναι σαφές ότι το πράγματι χορηγηθέν ποσό δανείου που λάβαμε είναι αποκλειστικά και μόνο το ποσό των ,98 ευρώ. Βρίσκεται, όμως, σε πλήρη αναντιστοιχία και αντίφαση με όσα αναγράφονται στην καρτέλα δανείου που τηρεί η Τράπεζα και όσα ρητά δηλώνονται εξωδίκως από τα όργανα της Τράπεζας και συγκεκριμένα στην από καταγγελία επιστολή της τράπεζας (βλ. κατωτέρω σελ... της παρούσης), όπου αναφέρεται ότι μας χορηγήθηκε ποσό δανείου εκ ,92 ελβετικών φράγκων!!!!! Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι τα επίσημα έγγραφα των βεβαιώσεων τόκων και κεφαλαίου που μας αποστέλλονταν από την Τράπεζα και τα οποία εμείς νομίμως προσκομίζαμε ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών συνεχίζουν να παριστάνουν ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ, σε εξαπάτηση ημών. Διαβλέπει δε κανείς ότι υπάρχει καταφανής διάσταση ανάμεσα στα όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας και στα όσα δηλώνει και βεβαιώνει με τα επίσημα έγγραφα που εκδίδει. Οι βεβαιώσεις αυτές, όπως υπογράφονται από Διευθυντή Τομέα Δ/σης πιστ. Ιδιωτών, καθώς και τα αντίγραφα αυτών που υπογράφονται μάλιστα και λίαν προσφάτως, περιέχουν αναντίστοιχες εγγραφές σε σχέση με τις καρτέλες του δανείου που τηρεί η αντίδικος τράπεζα. Η έκδοση τους δε, συνιστά απάτη τελούμενη κατά παράβαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα και επιφυλασσόμεθα για υποβολή μηνύσεως. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του Τομέα Διαχείρησης των Πιστοδ. Ιδιωτών της Τράπεζας., ο οποίος ήταν αρμόδιος, να εκδίδει βεβαιώσεις καταβληθέντων τόκων και κεφαλαίου για φορολογική χρήση και οι οποίες μπορούσαν να αποτελέσουν και τεκμήριο διαβίωσης, εξέδιδε και υπέγραφε βεβαιώσεις, οι οποίες περιέχουν ψευδείς εγγραφές σε σχέση με τις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθώς στις εν λόγω βεβαιώσεις παριστάνεται ψευδώς προς εμάς τους δανειολήπτες, ότι το εκταμιευθέν ποσό του δανείου μας είναι ,98 Ευρώ και ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που έχουμε καταβάλλει αφορούν την αποπληρωμή της ως άνω οφειλής, ενώ στην

14 πραγματικότητα η Τράπεζα αυθαίρετα και παράνομα καταλόγιζε τα ποσά αυτά ως αποπληρωμή εικονικά χορηγηθέντος δανείου εκ ελβετικών φράγκων ,92, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στη δήθεν δανειακή σύμβαση την και τις οποίες καταθέσαμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων φόρου εισοδήματος των ετών 2008 έως και 2012 και βάσει των οποίων δηλώνει η Τράπεζα ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που αναλύονται σε αυτές, αφορούν την αποπληρωμή χορηγηθέντος δανείου εκ ευρώ ,98 Ευρώ. Οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν ψευδείς εγγραφές ως προς την καταβολή του κεφαλαίου του εκταμιευθέντος δανείου και σε σχέση με τις εγγραφές που υπάρχουν στις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθόσον τα καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου που αναγράφονται, η Τράπεζα προφανώς δεν τα πίστωσε ποτέ προς εξόφληση του κεφαλαίου (τα ποσά αυτά δεν έχουν καταλογιστεί ως εξοφληθέν άληκτο κεφάλαιο, καθόσον ενώ δανειστήκαμε το ποσό των ,98 Ευρώ και μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλλει το ποσό των ,14 ευρώ( σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των ,84 Ευρώ ( ,98 Ευρώ ,14 Ευρώ = ,84 Ευρώ), ενώ με την από καταγγελία μας ζητά υπόλοιπο κεφαλαίου ,30 CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,216, ,77). Τα ως άνω καταβληθέντα ποσά εκ ευρώ ,93 ( ,77 Ευρώ ,84 Ευρώ = ,93 Ευρώ), ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ;;;;;;;;; ΠΩΣ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ;;;;;;; Στην πραγματικότητα, τα ως άνω ποσά ναι μεν δόθηκαν από εμάς για εξόφληση κεφαλαίου, αλλά η Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος, εμείς δε ως ζημία, Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειό μας!!!!!!! Το γεγονός αυτό εντέχνως αποκρύπτει με την ψευδή αυτή βεβαίωση η Τράπεζα και από εμάς και από τις φορολογικές αρχές!!!! Οι ως άνω αναφερόμενες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων της Τράπεζας, που σημειωτέον επαναλαμβάνονται κατ εξακολούθηση από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, έγιναν προκειμένου να καλλιεργηθεί σε εμάς η επιδιωκόμενη πλάνη με αποτέλεσμα αφενός να παρασυρθούμε στη σύναψη μιας δυσμενούς για εμάς τροποποίησης σύμβασης που υπέκρυπτε επενδυτική ενέργεια με αυξημένο κίνδυνο, και αφετέρου να μην

15 αντιληφθούμε έως και σήμερα τις επιπτώσεις που είχε στην περιουσία μας η υπογραφή της σύμβασης αυτής, με στόχο την αδρανοποίηση κάθε αντίδρασής μας, την αποχή από την άσκηση νομίμων μέσων ανατροπής των αποτελεσμάτων της δήθεν δανειακής σύμβασης και το διαρκές κέρδος της Τράπεζας με αντίστοιχη ζημία δική μας. Υπό αυτά τα δεδομένα, αρνούμασταν να αναγνωρίσουμε τις ως άνω οφειλές και το υπέρογκο άληκτο κεφάλαιο δανείου. Εμείς, ωστόσο, καλόπιστα, καλοπροαίρετα και παρά τις βεβαρυμμένες μηνιαίες οικονομικές μας υποχρεώσεις προς την αντίδικο συνέπεια της ως άνω παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς της, αλλά και τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, καταβάλλαμε κυριολεκτικά από το υστέρημά μας- ένα ποσό μηνιαίως, περιμένοντας να διευθετηθεί το ζήτημά μας και να συγκεκριμενοποιηθεί το άληκτο κεφάλαιο, οι δόσεις μας και να προβούμε, πλέον, σε μία ρύθμιση του δανείου μας, επί συγκεκριμένου, όμως, αλήκτου κεφαλαίου σε Ευρώ, έτσι ώστε κάθε φορά που θα καταβάλλουμε μία τοκοχρεωλυτική δόση, θα μειώνεται αντίστοιχα και το ποσό του αλήκτου κεφαλαίου, όπως συμβαίνει με κάθε στεγαστικό δάνειο. Η αντίδικος, όμως, προκλητικά εκώφευε. Εναγωνιωδώς, επανειλημμένως και συνεχώς επισκεπτόμασταν το κατάστημα της αντιδίκου στην και ζητούσαμε να διευθετηθεί το θέμα μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία ρύθμιση του δανείου μας, αλλά ρύθμιση επί του κεφαλαίου του δανείου που πραγματικά δανειστήκαμε και μας μεταβιβάστηκε η κυριότητα, και όχι αυτού που παράνομα η αντίδικος προέβαλε ως απαίτηση. Με την αμείλικτη αυτή στάση της αντιδίκου εγκλωβιστήκαμε σε μία κατάσταση δίχως γυρισμό, καθ ότι καταστήκαμε δέσμιοι μίας άκυρης και καταχρηστικής σύμβασης και έρμαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και παρά, τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας περί του μη νομίμου των χρεώσεών της, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για συζήτηση με ανώτερα στελέχη της αντιδίκου Τράπεζάς προς εξεύρεση λύσης, προκλητικά μας αγνόησε. Φτάνοντας, μάλιστα, στα όρια της ανηθικότητας, η αντίδικος, με πρωτοφανή εμμονή στην παράνομη απαίτησή της και με εκδικητικό σκοπό, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθ όσον διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και εγγράφως για το παράνομο των χρεώσεών αυτής, την δυνάμει της από εξώδικης δήλωσης - καταγγελίας που μας απηύθυνε, κατήγγειλε το δάνειό μας και κατέστησε τελικά ληξιπρόθεσμη και απαιτητή την δήθεν οφειλή μας εκ ποσού ελβετικών φράγκων ,30 και κατόπιν μετατροπής ,99 Ευρώ από δήθεν χορηγηθέν δάνειο σε εμάς ποσού ,92 ελβετικών

16 φράγκων (ποσό, ουδέποτε χορηγηθέν-εκταμιευθέν και μεταβιβασθέν εκ συμβάσεως δανείου)!!!!!! και μας κάλεσε να της καταβάλλουμε άμεσα το ανωτέρω ποσό. Έγινε δε, με αποκλειστικό σκοπό να μας βλάψει και να αποκομίσει η αντίδικος αχρεώστητα, παράνομα και υπέρογκα κέρδη, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά μια οικογένεια απλών μισθωτών, νοικοκυραίων ανθρώπων με δύο ανήλικα παιδιά, που το μόνο που αποζήτησαν ήταν ένα απλό στεγαστικό δάνειο και οι οποίοι είχαν το σθένος να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά της αντιδίκου. Εν όψει τούτων σαφές, ότι η ανωτέρω ενέργεια της αντίδικου υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα όρια που επιβάλει η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ήτοι η ευθύτητα και η εντιμότητα που πρέπει να κρατεί στις συναλλαγές, καθώς και ο οικονομικός σκοπός των σχετικών δικαιωμάτων και μάλιστα προφανώς καθότι οδηγεί κατά αντικειμενικά κριτήρια, σε αποτελέσματα που έρχονται σε αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ειδικότερα το κείμενο της ως άνω καταγγελίας έχει επί λέξει ως εξής: [ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ] Ειδικότερα, στην ως άνω καταγγελία αναγράφονταν ότι δήθεν μας χορηγήθηκε δάνειο ,92 Ελβετικά Φράγκα την και ότι αυτό το κεφάλαιο του δανείου οφείλαμε να επιστρέψουμε, και όχι το ποσό των ,98 Ευρώ που πράγματι εκταμιεύτηκε και μεταβιβάστηκε σε εμάς η κυριότητα επί του ως άνω ποσού. Από την από εξώδικη επιστολή- καταγγελία της αντιδίκου εμφαίνεται και η δραματική εκτίναξη της οφειλής μας, η οποία φέρεται να ανέρχονταν στο ποσό των ,30 CHF, εκ των οποίων το ποσό των ,30 CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,216, ,77) αφορούσε άληκτο κεφάλαιο εκταμιευθέντος δανείου εκ ευρώ ,98, σύμφωνα με την καρτέλα εξυπηρέτησης του δανείου???. Με την ως άνω καταγγελία η αντίδικος θεωρεί ότι μας χορήγησε δυνάμει της υπ αριθ... Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου σε CHF, δάνειο εκ ελβετικών φράγκων διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και ενενήντα δύο λεπτών # ,92 #!!!! και βάσει αυτής της χορήγησης δανείου, ήτοι βάσει νόμιμης αιτίας δανείου (ΑΚ 806), ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΘΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟΥ CHF # ,92 # και ειδικότερα το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου στις , ποσού # ,30 # CHF!!!!!!!, ήτοι κατά

17 μετατροπή σε ευρώ ,77!!!!, τη στιγμή που το πραγματικό άληκτο κεφάλαιο θα έπρεπε να ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ, ήτοι μας ζητάει η αντίδικος ,93 ευρώ περισσότερο άληκτο κεφάλαιο από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 ( ,77 Ευρώ ,84 Ευρώ= ,93 ευρώ). Το ανύπαρκτο, αχρεώστητο, παράνομο και άκυρο της οφειλής μας αυτής προβάλλαμε και με την από εξώδικη δήλωση -απάντηση μας, αρνούμενοι κάθε οφειλή μας και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας, η οποία επί λέξει έχει ως εξής: [ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ] Για ακόμη μία φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα εμπλεκόμασταν σε μια σύμβαση που διέφερε ουσιωδώς από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου που πραγματικά επιθυμούσαμε, ήταν πλήρως αδιαφανής, προέβλεπε ακατανοήτους και εξωφρενικούς όρους για εμάς, μας επέρριπτε αθέμιτους και άγνωστους για εμάς κινδύνους και γενικότερα, απομακρύνονταν κατά πολύ από την αληθινή μας πρόθεση που ήταν ο δανεισμός για αγορά και επισκευή κατοικίας και δη στο νόμισμα στο οποίο διαθέταμε εισοδήματα, ήτοι το ευρώ και ήταν δυνατό να αποπληρώσουμε, είναι σαφές ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Στο σημείο αυτό, και προς διευκόλυνση του έργου Σας, παραθέτουμε συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει από την εκταμίευση του δανείου των ,98 ευρώ έως και σήμερα, τις καταβολές από μέρους μας από τις (ημερομηνία εκταμίευσης) έως και την και πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί σήμερα το υπόλοιπο του δανείου βάσει αυτών, και αντιστοίχως τις απαιτήσεις της αντιδίκου, και συγκεκριμένα: Στις εκταμιεύτηκε ποσό δανείου εκ ευρώ ,98 ευρώ με κατάθεση τον υπ αριθ... κοινό καταθετικό μας λογαριασμό (σε Ευρώ) ταμιευτηρίου που τηρούνταν στην ανωτέρω Τράπεζα. Κατά το χρονικό διάστημα από έως καταβάλαμε προς αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου μας το ποσό των ,14 Ευρώ (σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις της τράπεζας) και επομένως, στις το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας θα έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των ,84 Ευρώ ( ,98 Ευρώ ,14 Ευρώ = ,84 Ευρώ)

18 Ωστόσο, στις (ημερομηνία καταγγελίας) το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 Ευρώ, σύμφωνα με την καρτέλα δανείου που τηρεί η αντίδικος Τράπεζα, ανερχόταν στο ποσό των ,30 # CHF!!!!!!!, ήτοι κατά μετατροπή σε ευρώ ,77!!!!, ήτοι κατά ,93 ευρώ περισσότερα από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 ( ,77Ευρώ ,84 Ευρώ= ,93 ευρώ). Ήτοι, στις η απαίτηση της αντιδίκου Τράπεζας ανερχόταν στο ποσό των ,99 ευρώ / ,30 CHF, στο οποίο αν προσθέσουμε το ήδη καταβληθέν εκ μέρους μας προς εξόφληση του δανείου, ποσό των ,91 Ευρώ (το οποίο αναλύεται σε ποσό ,14 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου και ποσό ,77 ευρώ για τόκους), η συνολική απαίτηση της για το δάνειό μας εκ Ευρώ ,98, είναι ,90 ευρώ!! Συνεπώς, για ένα δάνειο ,98 ευρώ, που εκταμιεύτηκε στις , ζητείται από την Τράπεζα στις ήτοι 5 χρόνια αργότερα, ως αντάλλαγμα- τόκος για το ως άνω δανεισθέν κεφάλαιο, το εξωφρενικό ποσό των ,92 ευρώ!!!! [ ,90 ευρώ (συνολική απαίτηση) ,98 ευρώ (εκταμιευθέν κεφάλαιο)= ,92 ευρώ]. Ήτοι, μας δάνεισε στις , ,98 ευρώ και το ΚΕΡΔΟΣ της Τράπεζας (αντάλλαγμα- τόκος δανείου, σύμφωνα με το ΑΚ 806) είναι στις (μόλις 5 χρόνια αργότερα) ,92 ευρώ!!!, δηλαδή, καθαρό κέρδος το 40% του δανεισθέντος κεφαλαίου!!!!!!!!!!!!!!!! ΙΙ. Στο παρόν κεφάλαιο της αγωγής μας και προκειμένου το Δικαστήριό Σας να σχηματίσει μία γενικότερη εικόνα για την ουσία της υποθέσεως, ήτοι το δανεισμό σε συνάλλαγμα, θα αναφερθούμε αναλυτικά στα βασικά χαρακτηριστικά της υπ αριθμ.. Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, ως δήθεν δανειακής σύμβασης σε συνάλλαγμα CHF, ποσού ,92 Ελβετικών Φράγκων. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου και στο περιεχόμενο της ενημέρωσης της Τράπεζας για τη χορήγηση τέτοιας φύσεως δανείων, τόσο κατά το στάδιο της σύναψης των συμβάσεων, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δανείου, εκ μέρους της

19 Α. Βασικά χαρακτηριστικά της υπ αρ.. Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου- Ερμηνεία της δικαιοπραξίας. Εν προκειμένω, δυνάμει της υπ αριθμ... Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου μεταβιβάστηκε σε εμάς με την μορφή του δανείσματος και με σκοπό την αγορά και επισκευή κατοικίας το ποσό των ,98 ευρώ, το οποίο και δεσμευτήκαμε να το επιστρέψουμε στην αντίδικο μετά από 360 μήνες από τη μεταβίβαση του ανωτέρω ποσού μετά του συμφωνημένου τόκου αντίστοιχα σε 360 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η ως άνω σύμβαση συνιστά σύμβαση δανείου κατά την έννοια της 806ΑΚ, ήτοι σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων με ή χωρίς αντάλλαγμα από τον έναν συμβαλλόμενο στο άλλο, με υποχρέωση αυτού να επιστρέψει άλλα πράγματα της αυτής ποιότητας και ποσότητας μετά τη λήξη της σύμβασης. Πρόκειται δε για re καταρτιζόμενη σύμβαση όπου η μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος αποτελεί στοιχείο της σύμβασης δανείου και μάλιστα αμφοτεροβαρής λόγω του ότι το δάνειο συμφωνήθηκε έντοκο με τρόπο, ώστε η υποχρέωση τοκοδοσίας να αποτελεί το αντάλλαγμα για την παραμονή του δανείσματος για το συμφωνημένο διάστημα στα δικά μας χέρια. Η ανωτέρω σύμβαση στεγαστικού δανείου είναι αιτιώδης με αιτία την πρόθεση δανεισμού, ενώ ο σκοπός της προσδιορίζεται αποκλειστικά και περιορίζεται στην κάλυψη στεγαστικής ανάγκης. Προκύπτει, λοιπόν, με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη στεγαστικής ανάγκης αναλάβαμε έναντι της αντιδίκου την υποχρέωση να επιστρέψουμε το ποσό του δανείσματος κατά τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας μας, ώστε η υποχρέωση μας αυτή να συνιστά τόσο την πρωτογενή υποχρέωση μας από την επίδικη σύμβαση, όσο και το βασικό και καίριο δείκτη οριοθέτησης των κινδύνων και θυσιών που συμφωνήσαμε να επιρρίπτονται στο πλαίσιο της έννομης μας σχέσης με την αντίδικο σε εμάς χάριν του δανεισμού μας και της εξυπηρέτησης της σαφώς δηλωμένης πρόθεσης μας για ανέγερση αποπεράτωση κατοικίας. Στην κατανομή των κινδύνων και των θυσιών της ανωτέρω σύμβασης χαρακτηριστικό και κομβικό σημείο αναδεικνύεται ο συμφωνημένος τοκοχρεωλυτικός χαρακτήρας του δανείου, σύμφωνα με τον οποίο κεφάλαιο και τόκοι συνυπολογίζονται εξ υπαρχής σε ενιαίο ποσό που διαιρείται σε ισόποσες επιστρεφόμενες δόσεις, ώστε κάθε μηναία δόση να έχει την ίδια αξία διαχρονικά. Όταν δε πρόκειται για κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως αυτό συμφωνήθηκε μετά το δεύτερο έτος εξυπηρέτησης του δανείου, η τοκοχρεωλυτική δόση παραμένει σταθερή

20 καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και αυτό που κυμαίνεται είναι το επιτοκιακό κόστος, το οποίο μεταβάλλεται εξαιτίας των επιτοκιακών διακυμάνσεων. Δεδομένου ότι η διάρκεια του δανείου μας συμφωνήθηκε για 30 χρόνια, η μη μεταβλητότητα της τοκοχρεωλυτικής μηνιαίας δόσης αποτέλεσε ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας μας με την αντίδικο κατά την αντίληψη μας. Αμετάβλητο δε θεωρούνταν και το αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο των ,98 ευρώ, ώστε ο σχετικός κίνδυνος μεταβολής του να κείται εκτός αντικειμένου της βούλησης μας όπως αυτή εκφράστηκε στη συμφωνία μας με την αντίδικο. Ο μοναδικός κίνδυνος που συμφωνήσαμε να επιρρίπτεται σε εμάς αφορούσε τη μεταβολή του επιτοκιακού κόστους λόγω της συμφωνίας μας για κυμαινόνενο επιτόκιο με βάση την οποία αναλάβαμε το κόστος των επιτοκιακών διακυμάνσεων. Κάτι τέτοιο ήταν απόρροια και του γεγονότος ότι η διάρκεια του δανείου μας συμφωνήθηκε 30ετής, ώστε να υπάρχει ανάγκη για εμάς να υπολογίζουμε σε μια σταθερή οφειλή απέναντι στην αντίδικο. Συμβάδιζε δε και με το σκοπό της σύμβασης που ήταν ο δανεισμός για κάλυψη στεγαστικής ανάγκης και όχι η δημιουργία επένδυσης. Τα παραπάνω συνιστούν την ουσία της μεταξύ ημών και της αντιδίκου σύμβασης, όπως αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση μας και περιγράφουν τις πρωτογενείς υποχρεώσεις των μερών, καθορίζουν τους ανειλημμένους συμβατικά κινδύνους και τον τόπο διαμόρφωσης των συμβατικών παροχών οι οποίες καλούνται να οδηγήσουν στην πραγμάτωση του σκοπού της, ήτοι την κάλυψη στεγαστικής ανάγκης, όπως συνάδουν με την πραγματική βούληση μας. Την κατάστρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαμόρφωσης των συμβατικών παροχών και της κατανομής των συμβατικών κινδύνων που ανταποκρίνονται στην πραγματική μας βούληση σύμφωνα ανατρέπουν και αλλοιώνουν οι κάτωθι όροι της επίδικης σύμβασης: ότι: Αναλυτικότερα, στην από σύμβαση δανείου με την αντίδικο ορίζεται 1. «μεταξύ της Τράπεζας και του οφειλέτη συνομολογείται τοκοχρεωλυτικό δάνειο ελβετικών φράγκων (CHF) διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ελβετικών φράγκων & ενενήντα δύο λεπτών ( ,92) διάρκειας 360 μηνών από την ημερομηνίας της εφάπαξ εκταμίευσης ή», 2. «σκοπός του δανείου συμφωνείται να είναι η από τον οφειλέτη ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»,

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ.

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ. Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ... ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της.. με την επωνυμία., που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 159 δόσης, συνιστά λόγω της νομικής φύσης της αναγνώρισης χρέους και των δραματικών νομικών συνεπειών που έχει σε βάρος του καταναλωτή τις οποίες και εκθέσαμε, υπέρμετρη εγγύηση έναντι της εναγομένης η

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ : Ι Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 19245/645 Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Σύντομη Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης / Εκπαιδευτικοί στόχοι Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση στον

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Δικηγόρος Μ.Δ.Ε., M.Sc.

LEGAL INSIGHT. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Δικηγόρος Μ.Δ.Ε., M.Sc. LEGAL INSIGHT Η έως σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία στο ζήτημα των δανείων σε Ελβετικά Φράγκα και η από 17.9.2015 πρόταση επίλυσης του προβλήματος του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/05-03-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 /2012 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

LEGAL INSIGHT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 LEGAL INSIGHT ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γιώργος Ψαράκης Ορισμένες σκέψεις πάνω στο ζήτημα των δανείων σε ξένο νόμισμα και ιδίως τα δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) Προς.. 1. Οι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής είναι κάτοχοι και δικαιούχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 11: ΔΑΝΕΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα