4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών"

Transcript

1 294 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών 4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών Η παραγωγική διαδικασία, ως γνωστόν, περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αναπαραγωγή και την εκτροφή των παραγόμενων ιχθυδίων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Η παραγωγική διαδικασία τότε και μόνο τότε μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, όταν είναι δυνατή η συγκρότηση συνόλου γεννητόρων, το οποίο κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, στη διάρκεια της φυσικής περιόδου αναπαραγωγής του είδους, απελευθερώνει βιώσιμα αυγά. Η αναπαραγωγή διαδικασία στη συνέχεια περιλαμβάνει τη συλλογή, επώαση και εκκόλαψη των αυγών, την εκτροφή των προνυμφικών και νυμφικών σταδίων, μέχρι το στάδιο της μεταμόρφωσης. Όλη δε η παραγωγική διαδικασία ολοκληρώνεται με την προπάχυνση των ιχθυδίων και την πάχυνση των νεαρών ατόμων μέχρι το επιθυμητό εμπορεύσιμο μέγεθος. Στα περισσότερα από τα υποψήφια προς εκτροφή είδη που αναφέραμε, η μέχρι τώρα παραγωγική διαδικασία θεωρείται επιτυχής. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα επιμέρους προβλήματα που δεν έχουν ακόμα επιλυθεί (τελικός χρωματισμός των εκτρεφόμενων ατόμων, αυξημένος κανιβαλισμός, αυξημένες τιμές μετατρεψιμότητας κ.ά.) και που απαιτούν τη διερεύνησή τους πριν μαζικοποιηθεί η παραγωγή, όπως στα ήδη εκτρεφόμενα είδη της τσιπούρας και του λαβρακιού. Αναλυτικότερα η μέχρι αυτή τη στιγμή πρόοδος που έχει επιτευχθεί για κάθε υποψήφιο για εκτροφή είδος έχει ως εξής: Φαγκρί (Pagrus pagrus ) Ίσως είναι το πλέον υποσχόμενο είδος για άμεση μαζική εκτροφή μετά το μυτάκι, αν είχε επιλυθεί το πρόβλημα του χρωματισμού των παραγόμενων ατόμων. Εκτρέφεται στην Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία και φυσικά στη χώρα μας. Παρουσιάζει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, αντοχή στις ασθένειες, ευκολία στους χειρισμούς κατά τη διαχείρισή του στην αιχμαλωσία. Αναπαραγωγή: Η συγκρότηση συνόλου γεννητόρων παρουσιάζει σχετικές δυσκολίες εξαιτίας του πρωτόγυνου ερμαφροδιτισμού που παρουσιάζει. Η αλλαγή φύλου παρατηρείται όταν τα άτομα φθάσουν στο ολικό μήκος των 325 έως 425 mm (Kentouri et al., 1995), που προκαλεί προβλήματα στη διατήρηση ίσης αναλογίας μεταξύ αρρένων και θηλέων ατόμων στο σύνολο των γεννητόρων, που πολλές φορές οδηγεί στη συλλογή αγονιμοποίητων αυγών. Τα σύνολα των γεννητόρων συγκροτούνται από άτομα που προέρχονται από την ελεύθερη αλιεία, αλλά και άτομα που έχουν αναπαραχθεί κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η αβίαστη απελευθέρωση βιώσιμων αυγών έχει πραγματοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της φυσικής περιόδου αναπαραγωγής όσο και κάτω από συνθήκες ελεγχόμενης διάρκειας φωτισμού, θερμοκρασίας και κατάλληλης διατροφής. Η περίοδος αναπαραγωγής εντοπίζεται μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου, όταν τα ψάρια έχουν φθάσει στον τρίτο ή τέταρτο χρόνο της ζωής τους (Kentouri et al., 1995 Stefanou et al., 1995 Fostier et al., 2000). Εκτροφή προνυμφών και νυμφών: Η εκτροφή των νυμφών πραγματοποιείται σε

2 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 295 εντατικά συστήματα αλλά και στον «Μεσόκοσμο». Η έναρξη της διατροφής πραγματοποιείται όταν οι προνύμφες φθάσουν το ολικό μήκος των 4,5 έως 5 mm. Αρχικά η τροφή τους περιλαμβάνει το τροχόζωο Brachionus plicatilis, που χρειάζεται, όμως, να εμπλουτιστεί με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της σειράς ω-3. Στη συνέχεια προσφέρονται εμπλουτισμένοι ναύπλιοι και μεταναύπλιοι της Artemia. Παρατηρούνται δύο φάσεις μεγάλης θνησιμότητας, η πρώτη όταν η διατροφή τους αλλάζει από τροχόζωα σε ναυπλίους της Artemia (ποσοστό έως 80%) και η δεύτερη στην έναρξη της μεταμόρφωσης, όταν έχουν φθάσει σε μήκος τα 8 έως 9 mm. Εκτροφή μεταμορφωμένων ιχθυδίων: H προπάχυνση των ιχθυδίων, μετά τη μεταμόρφωση των νυμφών, πραγματοποιείται στις ίδιες ή διαφορετικές δεξαμενές εκτροφής των νυμφών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σε χρονικό διάστημα 40 ημερών από την εκκόλαψη έχουν αποκτήσει μέσο ολικό μήκος 20 mm και σε 70 έως 80 ημέρες το ολικό βάρος των 6 g (Κentouri et al., 1995 Pavlidis et al., 2002). Πάχυνση: Πραγματοποιείται σε υδροστάσια, δεξαμενές και κλωβούς. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι μεγάλα. Με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της ζωής τους αποκτούν μέσο βάρος 280 g, τον δεύτερο χρόνο φθάνουν τα 480 έως 550 g. Θα πρέπει να τονισθεί, όμως, ότι δεν έχουν μελετηθεί οι διατροφικές του ανάγκες και μέχρι στιγμής αρκούνται στην παροχή τροφών που προορίζονται για την τσιπούρα. Υπάρχει το πρόβλημα του χρωματισμού, όπως ακριβώς και στο λυθρίνι. Αποτελεσματική αντιμετώπιση δεν έχει επιτευχθεί, αν και έχουν δοκιμαστεί πολλές τεχνικές, όπως η χρήση σκιάστρων από την έναρξη της προπάχυνσης και σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής, που έχει δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Άξιο παρατήρησης είναι ότι οι καλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (ρυθμός αύξησης 88% και μετατρεψιμότητα 2:1). Αντίθετα, στις υψηλές θερμοκρασίες η μετατρεψιμότητα αυξάνει σημαντικά και παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης. Η μετατρεψιμότητα μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος φθάνει στο 3 έως 3,5:1 και ο ρυθμός αύξησης στο 50 έως 60% (Pavlidis et al., 2002). Παρά το γεγονός ότι το συγγενές με το φαγκρί είδος της ιαπωνικής τσιπούρας Chryssophrys ή Pagrus major εκτρέφεται με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία και αποτελεί το σημαντικότερο εκτρεφόμενο είδος της οικογένειας των Sparidae (Foscarini, 1988 Watanabe & Kiron, 1995) στη χώρα αυτή, η εμπορική παραγωγή του φαγκριού της Μεσογείου δεν έχει ακόμη φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Βασικά αίτια θεωρούνται προβλήματα αναπαραγωγής και συγκεκριμένα συγκρότησης συνόλων γεννητόρων που να απελευθερώνουν σε ετήσια βάση βιώσιμα αυγά, καθώς και προβλήματα χρωματισμού των εκτρεφόμενων ατόμων. Τα εκτρεφόμενα φαγκριά σύμφωνα με τους Pavlidis et al., (2002) αμέσως μετά την εξαλίευσή τους αποχρωματίζονται (χάνουν το ελαφρό ροζ χρώμα τους και λαμβάνουν ένα καφέ σκούρο χρώμα) Λυθρίνι (Pagellus erythrinus ) Είδος που η αναπαραγωγή και εκτροφή του πραγματοποιείται στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα (Klaoudatos et al., 2004b). Υπάρχουν, βέβαια, ακόμα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και τα οποία εντοπίζονται στη διατροφή και στη συγκρότηση του

3 296 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών συνόλου των γεννητόρων. Συγκεκριμένα τα άτομα είναι δύσκολα στους χειρισμούς, εξαιρετικά νευρικά και ευαίσθητα, ενώ παράλληλα εμφανίζουν συχνά προσβολή από παράσιτα και εξοφθαλμία, οφειλόμενη προφανώς σε μη ικανοποίηση των διατροφικών τους απαιτήσεων. Αναπαραγωγή: Το είδος είναι ερμαφρόδιτο (πρωτόγυνο). Στη διάρκεια της φυσικής περιόδου αναπαραγωγής τα σύνολα των γεννητόρων παρέχουν αβίαστα μικρές ποσότητες βιώσιμων πελαγικών αυγών (μέση τιμή διαμέτρου 772 ± 19,3 μm, με μέση τιμή διαμέτρου σταγόνας λαδιού 190 ± 10,5 μm) σε καθημερινή βάση και για μικρό χρονικό διάστημα 20 έως 25 ημερών από την έναρξη της ωοτοκίας κάθε θήλεος ατόμου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε έως βιώσιμα αυγά/kg ζώντος βάρους την ημέρα (Klaoudatos et al., 2004b). Τα αυγά είναι πελαγικά, με μία σταγόνα λαδιού. Το μέγεθος των αυγών είναι σημαντικά μικρότερο των αυγών της τσιπούρας και του λαβρακιού ( μm). Δεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την εκκόλαψη των βιώσιμων αυγών, των οποίων το ποσοστό εκκόλαψης φθάνει και στο 95%. Εκτροφή προνυμφών και νυμφών: Οι προνύμφες αμέσως μετά την εκκόλαψη έχουν μήκος 2,32 ± 0,11 mm, με μέση διάμετρο της σταγόνας του λαδιού που φέρουν στον λεκιθικό σάκο 178 ± 3,5 μm. Προσλαμβάνουν τροφή την τρίτη ημέρα από την εκκόλαψη σε θερμοκρασία 19 ± 1 C. Το μέσο μήκος του στόματος μετά την απορρόφηση του λεκιθικού σάκου και την ανάγκη έναρξης επομένως της εξωγενούς διατροφής είναι 75 μm, γεγονός που καθορίζει και το μέγεθος της προσφερόμενης ζωντανής τροφής (Klaoudatos et al., 2004b). Αρχικά για την ικανοποίηση των διατροφικών τους αναγκών δόθηκαν άτομα του τροχόζωου Brachionus plicatilis, αλλά λόγω του μεγέθους τους δεν προσλαμβάνονταν από τις νύμφες. Αποτέλεσμα ήταν η πλημμελής διατροφή τους και η εμφάνιση μεγάλων ποσοστών θνησιμότητας, αφού μόνο μερικά μικρού μεγέθους νεαρά άτομα καταβροχθίζονταν. Η εισαγωγή στις δεξαμενές εκτροφής των νυμφών, του μικρότερου μεγέθους τροχόζωου Brachionus rotundiformis, έδωσε λύση στο πρόβλημα, με άμεσο αποτέλεσμα ικανοποιητικός αριθμός προνυμφών να περάσει το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο της έναρξης πρόσληψης εξωγενούς τροφής και να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης κατακόρυφα. Ο ρυθμός ανάπτυξης των νυμφικών σταδίων είναι ελαφρά ταχύτερος από αυτόν της τσιπούρας. Το μέσο ποσοστό επιβίωση των νυμφών δεν ξεπερνά το 7 έως 10%. Εκτροφή μεταμορφωμένων ιχθυδίων: Πραγματοποιείται στις ίδιες δεξαμενές εκτροφής των προνυμφικών και νυμφικών σταδίων και παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με τα υπόλοιπα νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη, επειδή οι διατροφικές του προτιμήσεις δεν είναι γνωστές και χορηγούνται τροφές προοριζόμενες για τα ιχθύδια τσιπούρας. Ο ρυθμός αύξησης των ιχθυδίων του λυθρινιού, ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι ταχύτερος του αντίστοιχου ρυθμού αύξησης των ιχθυδίων της τσιπούρας. Το μέσο ποσοστό επιβίωσης από τη μεταμόρφωση στο μέσο βάρος των 2,3 g είναι πάνω από 82,8%. Πάχυνση: Πραγματοποιείται σε υδροστάσια και κλωβούς με σχετικά γρήγορους ρυθμούς αύξησης και μεγάλα ποσοστά επιβίωσης. Σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την εκκόλαψη, με διατροφή συμπήκτων (pellets) προοριζόμενων για την εκτροφή της

4 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 297 τσιπούρας, αποκτούν μέσο βάρος 95 g/άτομο, επιβίωση που ξεπερνά το 85%, μετατρεψιμότητα 2:1 και ρυθμό ανάπτυξης 1,02. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η διατροφή τους με σύμπηκτα (exctruded) τσιπούρας φαίνεται ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα: μέσο βάρος 122 g/άτομο, επιβίωση 90%, μετατρεψιμότητα 1,7:1 και ρυθμό ανάπτυξης 1,08. Ιχθύδια στο μέσο ατομικό βάρος των 3,5 g, που τοποθετήθηκαν για εκτροφή σε μονάδες πλωτών ιχθυοκλωβών, έφθασαν σε χρονικό διάστημα 360 ημερών από την τοποθέτησή τους σε βάρη κυμαινόμενα από 265 έως 385 g, ενώ η μετατρεψιμότητα ήταν από 1,94 έως 2,06 και η επιβίωση 85%. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης προσδιορίστηκε στο 0,66 (Εικ. 134). Εικόνα 134. Καμπύλες ανάπτυξης του λυθρινιού σε αυξημένες και ελαττωμένες ιχθυοφορτίσεις (Klaoudatos et al., 2004b). Συνοψίζοντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι, με διατροφή στηριζόμενη στα σύμπηκτα που προορίζονται για την εκτροφή της τσιπούρας, και που κατά συνέπεια δεν ικανοποιούν απόλυτα τις διατροφικές απαιτήσεις του είδους, η επιβίωση των ιχθυδίων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος φθάνει μέχρι και το 90%, που θεωρείται πολύ ικανοποιητική, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης, σε όλες τις φάσεις της εκτροφής, είναι ταχύτεροι της τσιπούρας. Στα εξαλιευόμενα για την αγορά ψάρια αρχικά υπήρχε το πρόβλημα του αποχρωματισμού, όπως ακριβώς και στο φαγκρί. Σήμερα αντιμετωπίζεται, με σχετική επιτυχία, με τη χρήση σκιαδίων από την έναρξη της προπάχυνσης και σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής τους μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος, αλλά και με ταυτόχρονη χορήγηση τροφών που περιέχουν τη χρωστική αστακοξανθίνη. Τα πιο πάνω αποτελέσματα θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά για την έναρξη μαζικής παραγωγής του είδους σε υδροστάσια, δεξαμενές και κλωβούς, με παράλληλη, όμως, συνέχιση των πειραμάτων διατροφής και συγκρότησης των συνόλων των γεννητόρων.

5 298 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Χιόνα ή Μυτάκι (Puntazzo puntazzo ) Εκτρέφεται με επιτυχία σε αρκετές μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα και Τυνησία). Η εκτροφή των νυμφικών του σταδίων, η προπάχυνση και η πάχυνση σε ιχθυοκλωβούς και χερσαίες εγκαταστάσεις έχουν μελετηθεί αρκετά, τόσο ώστε να εξασφαλίζουν, αν και με μικρά και μεταβαλλόμενα ποσοστά επιβίωσης από χρονιά σε χρονιά, μια σημαντική ποσότητα που διατίθεται στην αγορά. Παραμένει ακόμη το πρόβλημα της γενετικής ωρίμανσης και της ωοτοκίας καθώς και της μελέτης των διατροφικών προτιμήσεων του είδους. Αναπαραγωγή: Οι γεννήτορες αρχικά προέρχονταν από τη σύλληψη ελεύθερων ατόμων, στη συνέχεια, όμως, από άτομα που είχαν αναπτυχθεί στις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες. Η έναρξη της απελευθέρωσης αβίαστα αυγών πραγματοποιείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν η θερμοκρασία πέσει στους 23 C. Η ωοτοκία συνεχίζεται παράλληλα με την πτωτική πορεία της θερμοκρασίας έως τους 20 C, οπότε και σταματά. Προβλήματα ωοτοκίας εμφανίζονται όταν η θερμοκρασία δεν ακολουθήσει την αναμενόμενη πτωτική πορεία της και υπάρξει στιγμιαία αύξησή της στην περίπτωση αυτή η ωοτοκία διακόπτεται. Εκτροφή νυμφικών σταδίων: Πραγματοποιείται σε εκτατικά και εντατικά συστήματα εκτροφής. Η έναρξη της εξωγενούς φάσης διατροφής αρχίζει την 3η ημέρα από την εκκόλαψη. Αρχικά και έως τη 12η ημέρα από την έναρξη της εξωγενούς διατροφής προσφέρονται μικρού μεγέθους τροχόζωα του Brachionus plicatilis (80 έως 125 μm). Στη συνέχεια και μέχρι την 40ή ημέρα το μέγεθος των τροχοζώων αυξάνει από 130 έως 250 μm. Παράλληλα με την προσφορά τροχοζώων, από την 20ή ημέρα από την εκκόλαψη προσφέρονται και ναύπλιοι της Artemia. Τόσο οι ναύπλιοι της Artemia όσο και τα τροχόζωα που χορηγούνται ως τροφή θα πρέπει να εμπλουτιστούν με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της σειράς ω-3 πριν δοθούν για τροφή στις νύμφες της χιόνας. Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζονται μεγάλες σκελετικές δυσμορφίες και μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας. Τα ποσοστά επιβίωσης δεν έχουν σταθεροποιηθεί και ειδικά στα πρώτα στάδια, κατά τη μετάβαση από την ενδογενή στην εξωγενή φάση της διατροφής, παρατηρείται μεγάλη θνησιμότητα οφειλόμενη στη δυσκολία παραγωγής κατάλληλου μεγέθους ζωντανών οργανισμών. Η προσφορά του τροχόζωου Brachionus rotundiformis ικανοποιεί καλύτερα τις τροφικές απαιτήσεις τους. Εκτροφή μεταμορφωμένων ιχθυδίων: Πραγματοποιείται από την 40ή έως 60ή ημέρα από την εκκόλαψη. Θεωρείται αρκετά επιτυχής, αν και στα ιχθύδια παρέχεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, τροφή που προορίζεται για την τσιπούρα. Η επιβίωση μέχρι το μέσο βάρος του 1 g/άτομο είναι αρκετά ικανοποιητική και φθάνει το 20%. Πάχυνση: Η εκτροφή πραγματοποιείται σε υδροστάσια (Τυνησία) και σε κλωβούς (Ελλάδα). Το βάρος των 350 g/άτομο το αποκτούν σε χρονικό διάστημα 18 έως 20 μηνών. Η μετατρεψιμότητα κυμαίνεται από 2,2 έως 2,8 και η θνησιμότητα στο 25% περίπου. Εμφανίζονται προβλήματα διατροφής και αντοχής των εκτρεφόμενων ψαριών σε μεταβολές της θερμοκρασίας, τα οποία χρειάζεται να διερευνηθούν. Θετικό είναι ότι τα ψάρια όχι μόνο δεν δημιουργούν τρύπες στα δίχτυα, όπως οι τσιπούρες, από τις οποίες υπάρχει συνεχής κίνδυνος διαφυγής τους, αλλά και καταβροχθίζουν ό,τι

6 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 299 επικάθεται σ αυτά με συνέπεια να περιορίζεται η χρονική διάρκεια που χρειάζεται για την αλλαγή και τον καθαρισμό τους Σαργός (Diplodus sargus ) Αναπαραγωγή: Οι γεννήτορες προέρχονται από νεαρά ή ενήλικα άτομα που αλιεύθηκαν στη θάλασσα και αναπτύχθηκαν σε υδροστάσια ή κλωβούς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι γεννήτορες προέρχονται από άτομα που έχουν αναπαραχθεί με επιτυχία σε συνθήκες αιχμαλωσία. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η σε βάθος διερεύνηση θεμάτων όπως της διατροφής των γεννητόρων, των συνθηκών ωρίμανσης των γονάδων, του έλεγχου της ωοτοκίας κ.ά., πριν θεωρηθεί ότι το σύνολο των γεννητόρων παρέχει σταθερές ποσότητες βιώσιμων αυγών. Εκτροφή προνυμφών και νυμφών: Για την εκτροφή των νυμφών εφαρμόζεται το εντατικό σύστημα σε μικρές δεξαμενές που λειτουργούν με ανοικτό ή κλειστό κύκλωμα επανακυκλοφορίας νερού και το εκτατικό σύστημα σε μεγάλες τσιμεντένιες δεξαμενές. Στις δεξαμενές αυτές οι περιβαλλοντικές και διατροφικές συνθήκες πλησιάζουν αυτές του φυσικού περιβάλλοντος (μεσόκοσμος). Αν και περισσότερες γνώσεις απαιτούνται για την εκτροφή των νυμφών, εντούτοις τα ποσοστά επιβίωσης θεωρούνται ικανοποιητικά. Είναι απαραίτητη, όμως, η συστηματική έρευνα του θέματος για τον καθορισμό των κατάλληλων τεχνικών εκτροφής αλλά και άλλων θεμάτων όπως της διατροφής. Πάχυνση: Η εκτροφή των ιχθυδίων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος πραγματοποιείται σε δεξαμενές, υδροστάσια και κλωβούς. Η εκτροφή τους θεωρείται ικανοποιητική, αν και ο ρυθμός αύξησης είναι μικρός. Τα προβλήματα αυτά μεγεθύνονται στη διάρκεια του χειμώνα, και κατά συνέπεια χρειάζεται σε βάθος έρευνα για την επίλυσή τους Συναγρίδα (Dentex dentex ) Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, όμως μικρές ποσότητες εμπορεύσιμων ιχθύων παράγονται από τις μεγάλες μονάδες του κλάδου. Αν και παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από την τσιπούρα και άλλα είδη της οικογένειας των Sparidae, εμφανίζει ταυτόχρονα και μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας οφειλόμενα πιθανόν σε παθολογικές διαταραχές και διατροφική ανεπάρκεια (Conides et al., 2000). Αναπαραγωγή: Το είδος είναι γονοχωριστικό (Pavlidis et al., 2000). Οι γεννήτορες που προέρχονται από τη σύλληψη ελεύθερων ατόμων, μετά τον εγκλιματισμό τους απελευθερώνουν αβίαστα αυγά. Η γεννητική ωριμότητα δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά, με αποτέλεσμα τα παραγόμενα αυγά να είναι χαμηλής ποιότητας. Έρευνες σχετικά με τον έλεγχο της γεννητικής ωριμότητας και την ωοτοκία έδειξαν ότι η περίοδος αναπαραγωγής εντοπίζεται από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο, με έξαρση τον Μάιο. Τα άρρενα άτομα παράγουν σπερματοζωάρια σε ποσοστό 100% τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της ωοτοκίας των θηλέων ατόμων. Τα ποσοστά των ώριμων θηλέων ατόμων αυξάνονται παράλληλα με την ηλικία τους, έτσι τον 2ο χρόνο τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 30 έως 70%, τον 3ο μεταξύ 50 έως 80% και τον 4ο χρόνο από 70 έως 100%. Εκτός από την αβίαστη φυσική ωοτοκία, η απελευθέρωση

7 300 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών βιώσιμων αυγών έχει πραγματοποιηθεί και κάτω από συνθήκες μεταβαλλόμενης φωτοπεριοδικότητας (12,3h φως -14h σκοτάδι) σε θερμοκρασία 15,7 έως 22 C. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη διερεύνηση των διατροφικών απαιτήσεων των γεννητόρων και του πρωτοκόλλου χορήγησης της τροφής τους. Παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες με στόχο να ξεπεραστούν προβλήματα διαχείρισης του συνόλου των γεννητόρων, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολία στους χειρισμών και μεγάλη θνησιμότητα. Εκτροφή προνυμφών και νυμφών: Για την εκτροφή των νυμφικών σταδίων έχουν εφαρμοστεί όλα τα συστήματα κυκλοφορίας νερού καθώς και όλα τα μεγέθη και υλικά δεξαμενών. H εκτροφή σε μεγάλες τσιμεντένιες δεξαμενές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί οι περιβαλλοντικές και διατροφικές συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, στις γνωστές δεξαμενές του Μεσόκοσμου, έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, ακριβώς λόγω της άγνοιας των βιολογικών απαιτήσεων του είδους. Στα εντατικά συστήματα εκτροφής οι νύμφες εμφανίζουν μεγάλη διασπορά μεγεθών και έντονο κανιβαλισμό, που οφείλεται κυρίως σε προβλήματα διατροφής (Conides et al., 2000). Εκτροφή μεταμορφωμένων ιχθυδίων: Πραγματοποιείται στις ίδιες δεξαμενές εκτροφής των νυμφών. Τα ιχθύδια εμφανίζουν έντονα σκελετικό δυσμορφισμό, μεγάλη διασπορά μεγεθών και κανιβαλισμό. Η μη ικανοποίηση των αβιοτικών και βιοτικών απαιτήσεών τους στη φάση αυτή της εκτροφής εκδηλώνονται με τη μειωμένη απόδοση του ανοσοποιητικού τους συστήματος και την εύκολη προσβολή τους από παράσιτα (πρωτόζωα, βακτήρια) που προκαλούν μεγάλη θνησιμότητα στα ιχθύδια. Η παρεχόμενη τροφή, που προορίζεται για την τσιπούρα, δεν ικανοποιεί τις τροφικές απαιτήσεις τους και πρέπει να θεωρηθεί ένας πρόσθετος λόγος τής μέχρι τώρα ανεπιτυχούς εκτροφής τους. Πάχυνση: Πραγματοποιείται σε δεξαμενές και ιχθυοκλωβούς. Τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται όπως και στις άλλες φάσεις της εκτροφής. Ανομοιόμορφοι ρυθμοί ανάπτυξης, κανιβαλισμός, μικρή μετατρεψιμότητα με τροφές προοριζόμενες για την τσιπούρα, προσβολή από παράσιτα και βακτήρια κ.ά. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι η γενετική ωριμότητα και ωοτοκία των γεννητόρων της συναγρίδας είναι σχετικά εύκολη, αλλά η εκτροφή των νυμφικών σταδίων και η προπάχυνση των ιχθυδίων παρουσιάζει προβλήματα. Προβληματική είναι επίσης και η διαδικασία της πάχυνσης, που παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας του έντονου κανιβαλισμού που αναπτύσσεται πιθανόν λόγω της άγνοιας των διατροφικών απαιτήσεων των εκτρεφόμενων ατόμων Τόνος (Thunnus thynnus ) Καθώς οι τιμές διάθεσης του τόνου έχουν ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη και καθώς η ζήτηση είναι πολύ πιο μεγάλη από την προσφορά, προέκυψε η ανάγκη εκτροφής του τόνου (Fonteneau & Fromentin, 2003). Η αύξηση της τιμής του τόνου προέρχεται από την κατανάλωση του αρίστης ποιότητας νωπού κρέατός του από τους Ιάπωνες, έπειτα από ειδική επεξεργασία βέβαια, που παράγει τα γνωστά προϊόντα σούσι και σασίμι (Εικ. 135). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκτροφή του τόνου περιορίζεται στην πάχυνση των αλιευόμενων ατόμων με στόχο να αποκτήσουν την επιθυμητή για την ιαπωνική αγορά ποσότητα λίπους.

8 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 301 Εικόνα 135. Επεξεργασία άριστης ποιότητας ωμού κρέατος τόνου για την παρασκευή του σασίμι. Η εκτροφή του τόνου στην Ιαπωνία ξεκινά με τη σύλληψη νεαρών ατόμων βάρους 150 έως 500 g, τους μήνες Ιούλιο έως Αύγουστο (Ikeda, 2003). Αυτοί οι μικροί τόνοι θα τραφούν με ψάρια κατώτερης ποιότητας για χρονικό διάστημα 3 έως 4 ετών μέχρι ότου αποκτήσουν το βάρος των 30 έως 70 kg/άτομο. Στη Μεσόγειο, καθώς ο γαλαζόπτερος τόνος (Thunnus thynnus thynnus, Linnaeus, 1758) κατά τη χειμερινή περίοδο πρέπει να παραμένει τουλάχιστον σε νερά με θερμοκρασία πάνω από τους 14 C, η χρονική περίοδος της εκτροφής του σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι μηνών (Εικ. 136). Οι ιδανικές θερμοκρασίες για την εκτροφή του τόνου είναι μεταξύ 18 έως 26 C, επομένως η εκτροφή του, με δυνατότητα οικονομικής βιωσιμότητας των μονάδων, επειδή περιορίζεται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα του έτους, δεν θα ήταν δυνατή αν δεν εξασφάλιζε τις υψηλές τιμές της ιαπωνικής αγοράς. Εικόνα 136. Προσφορά νωπών ψαριών κατώτερης ποιότητας για τη διατροφή των τόνων που εκτρέφονται σε κλωβούς στις ακτές της Ισπανίας.

9 302 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Η εκτροφή του τόνου στη Μεσόγειο αρχίζει με άτομα που έχουν σωματικό βάρος 10 έως 15 kg. Περιορίζεται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα του έτους, όσο διαρκούν οι κατάλληλες θερμοκρασίες. Στο χρονικό αυτό διάστημα τα άτομα φθάνουν στο οριακό για την ιαπωνική αγορά μέγεθος των 25 έως 30 kg/άτομο, δεδομένου ότι η ιαπωνική αγορά δεν απορροφά άτομα με μικρότερο βάρος (Ottolenghi et al., 2004). Τα νεαρά άτομα του τόνου εκτρέφονται σε κυκλικά, οκτάγωνα και εξάγωνα κλουβιά που έχουν όγκο από έως και m 3 με πυκνότητα 2 έως 4 kg/m 3. H ποσότητα της χορηγούμενης τροφής την περίοδο της πάχυνσης είναι 2% του σωματικού βάρους, αλλά με υποχρεωτικό έλεγχο σε καθημερινή βάση ώστε οι εκτρεφόμενοι τόνοι να έχουν τις προδιαγραφές λίπους που απαιτεί η ιαπωνική αγορά, για την οποία και προορίζονται. Περιλαμβάνει σαφρίδια, σαρδέλες και άλλα είδη ψαριών μικρής εμπορικής αξίας, των οποίων, όμως, οι τιμές της μετατρεψιμότητας φθάνουν και στα 9:1. Η επιβίωση των τόνων που εκτρέφονται ξεπερνά το 90%. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται η εκτροφή μεγάλων ατόμων τόνου που θεωρούνται κατάλληλα για την ιαπωνική αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές η παρουσία δύτη για την εξαλίευσή τους είναι απαραίτητη (Εικ. 137). Εικόνα 137. Δύτης κατευθύνει την εξαλίευση τόνου βάρους άνω των 400 kg. Προσπάθειες για την ελεγχόμενη αναπαραγωγή του γαλαζόπτερου τόνου του Ειρηνικού Thunnus thynnus orientalis έχουν πραγματοποιηθεί από το 1979 στο Πανεπιστήμιο του Kinki στην Wakayama της Ιαπωνίας (Κumai, 1998). Αν και οι προσπάθειες είναι συνεχείς και τα αποτελέσματα ενθαρρυντικά, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η μαζική παραγωγή του τόνου. Έχει επιτευχθεί η αβίαστη απελευθέρωση βιώσιμων αυγών του γαλαζόπτερου τόνου του Ειρηνικού (Thunnus thynnus orientalis) (Temmink & Schlegel, 1844) και η μειωμένη παραγωγή νεαρών ατόμων του. Οι Kumai (1998),

10 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 303 Miyashita (2001) και Tezuka (2001) που έχουν περιγράψει τις διάφορες φάσεις της εκτροφής των νυμφικών σταδίων του τόνου (Εικ. 138) και την προπάχυνση των ιχθυδίων του είδους αναφέρουν ότι υπάρχουν τρία στάδια μεγίστης θνησιμότητας κατά την εκτροφή μέχρι το στάδιο του νεαρού ατόμου. Το πρώτο εμφανίζεται στη διάρκεια των 10 πρώτων ημερών από την εκκόλαψη. Το δεύτερο από τη δέκατη ημέρα και μέχρι την εμφάνιση των μεταμορφωμένων νυμφών. Στο στάδιο αυτό η μεγάλη θνησιμότητα οφείλεται στον κανιβαλισμό που επικρατεί. Το τρίτο στάδιο εμφανίζεται από την εμφάνιση των ιχθυδίων και μέχρι την εμφάνιση των νεαρών ατόμων. Στο στάδιο αυτό η θνησιμότητα οφείλεται στη σύγκρουση των νεαρών ατόμων με τα τοιχώματα των δεξαμενών εκτροφής ή τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών. Το 2001 η Ε.Ε. χρηματοδότησε τις πρώτες διερευνητικές προσπάθειες των μεσογειακών χωρών με συντονιστή τον Hillel Gordin, Δ/ντή του Εθνικού Κέντρου Θαλασσοκαλλιεργειών στο Elat του Ισραήλ, για την αναπαραγωγή και εκτροφή του γαλαζόπτερου μεσογειακού τόνου Thunnus thynnus thynnus. Στη συνέχεια το 2003 χρηματοδότησε στο πλαίσιο του προγράμματος FP 5: «Quality of Life and Management of Living Resources», το project REPRO-DOTT για την αναπαραγωγή του. Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως η επίτευξη της γενετικής ωριμότητας του τόνου στην αιχμαλωσία, η απελευθέρωση βιώσιμων αυγών, η εκτροφή προνυμφών και νυμφών κ.ά. (Εικ. 139, 140, 141, 142, 143). Εικόνα 138. Νυμφικά στάδια του γαλαζόπτερου τόνου του Ειρηνικού Thunnus thynnus orientalis.

11 304 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Εικόνα 139. Γονιμοποιημένα αυγά διαμέτρου 1 mm του γαλαζόπτερου τόνου με το αναπτυγμένο έμβρυο κατά μήκος του ισημερινού της σφαίρας του αυγού (Final Report Repro-Dott, 2006). Εικόνα 140. Γονιμοποιημένα αυγά διαμέτρου 1 mm του γαλαζόπτερου τόνου Thunnus thynnus thynnus σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης του εμβρύου (Final Report Repro-Dott, 2006). Εικόνα 141. Προνύμφη του γαλαζόπτερου τόνου αμέσως μετά την εκκόλαψη με εμφανή τον λεκιθικό σάκο μήκους 1 mm και τη σταγόνα του λαδιού (Final Report Repro-Dott, 2006). Η επιτυχία του προγράμματος REPRODOTT έδειξε ότι ο γαλαζόπτερος τόνος μπορεί να αναπαραχθεί κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτό θα επιτρέψει τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας που μέχρι σήμερα υφίστανται τα φυσικά του αποθέματα, και

12 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 305 η οποία συνίσταται στην πάχυνση αλιευόμενων ατόμων μέχρι το επιθυμητό για την ιαπωνική αγορά μέγεθος. Η επίτευξη της ολοκλήρωσης του βιολογικού του κύκλου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θα επιτρέψει και την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της εκτροφής του, γεγονός πολύ θετικό για την ενίσχυση της εφαρμογής αειφορικής υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο (FINAL REPORT of the project Reproduction of the Bluefin Tuna in Captivity feasibility study for the domestication of Thunnus thynnus ). Εικόνα 142. Προνύμφη 19 ώρες μετά την εκκόλαψη (Final Report Repro-Dott, 2006). Εικόνα 143. Νύμφη στο στάδιο του σχηματισμένου οφθαλμού (Final Report Repro-Dott, 2006) Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus ) Μικρή έως μηδενική πρόοδος έχει επιτευχθεί, η οποία περιορίζεται στη δημιουργία συνόλου γεννητόρων σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς και ερευνητικά ινστιτούτα. Τα σύνολα των γεννητόρων έχουν δώσει αβίαστα αυγά κατά τη φυσική περίοδο αναπαραγωγής καθώς και με τη χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων. Η εκτροφή των νυμφικών σταδίων, της προπάχυνσης καθώς και της πάχυνσης σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς παρουσιάζει προβλήματα, ενώ φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία όταν η εκτροφή πραγματοποιείται σε χωμάτινα υδροστάσια Κρανιός (Argyrosomus regius ) Μέχρι το 2004, η προμήθεια των ιχθυδίων προερχόταν από έναν και μόνο ιχθυογεννητικό σταθμό στη Νότια Γαλλία. Αυτό οφειλόταν πιθανόν στο ότι η ζήτηση της αγοράς δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγή ιχθυδίων, γι αυτό οι ήδη λειτουργούντες ιχθυογεννητικοί σταθμοί δεν αποφασίζουν ακόμα να παράγουν ιχθύδια στις δικές τους εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι αν και η

13 306 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών τεχνική της εκτροφής του κρανιού (Εικ. 144) είναι όμοια με αυτήν που εφαρμόζεται για την εκτροφή του λαβρακιού και της τσιπούρας, χρειάζονται μεγάλες δεξαμενές για τη διατήρηση των γεννητόρων, τις οποίες δεν διαθέτουν πολλοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί. Παράλληλα χρειάζεται και εξοικείωση του τεχνικού προσωπικού με τη διαχείριση τόσων μεγάλων ψαριών, που και αυτό αποτελεί ένα ακόμη μειονέκτημα για την κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες αναπαραγωγή του είδους. Ακόμα και εάν ο κρανιός θεωρείται ένα ανθεκτικό στους χειρισμούς ψάρι, δεν παύει να καταπονείται από τους χειρισμούς και να κινδυνεύει από τραυματισμούς στα πτερύγια και την απώλεια λεπιών. Επίσης σύνηθες είναι το φαινόμενο της εξωφθαλμίας και της απώλειας της όρασής του από τις ταλαιπωρίες που υφίσταται στη διάρκεια των χειρισμών. Αναπαραγωγή: Οι γεννήτορες προέρχονται από νεαρά ή ενήλικα άτομα που αλιεύθηκαν στη θάλασσα και αναπτύχθηκαν σε υδροστάσια ή κλωβούς. Ωοτοκία πραγματοποιείται στους 17 έως 22 C, τα αυγά έχουν μέση διάμετρο 990 μm, και ένα θήλυ άτομο μήκους 1,2 m απελευθερώνει περί τα ωάρια. Σε 30 ώρες από την εκκόλαψη η σταγόνα λαδιού έχει απορροφηθεί εντελώς, ενώ σε 96 ώρες έχει απορροφηθεί και ο λεκιθικός σάκος και το στόμα ανοίγει για να αρχίσει η εξωγενής φάση διατροφής. Οι νύμφες χρειάζονται θερμοκρασία πάνω από 20 έως 21 C για να προσλάβουν τροφή. Η διατροφή τους στηρίζεται στην αλυσίδα διατροφής που χρησιμοποιείται για την τσιπούρα και το λαβράκι. Οι μεταμορφωμένες νύμφες εγκαταλείπουν την πλαγκτονική φάση της ζωής τους και ήδη τα ιχθύδια που έχουν αποκτήσει μήκος 3,5 cm κατέρχονται στον πυθμένα της δεξαμενής για να ξεκινήσουν τη βενθική φάση της ζωής τους. Εικόνα 144. Αναπαραγωγικός κύκλος του κρανιού (Argyrosomus regius FAO 2008b, με τροποποιήσεις των συγγραφέων).

14 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 307 Προπάχυνση: Η φάση της προπάχυνσης, όπως εφαρμόζεται για τα ιχθύδια της τσιπούρας και του λαβρακιού, δεν είναι απαραίτητη για τα ιχθύδια του κρανιού λόγω της ταχύτατης ανάπτυξής τους. Συνήθως από το βάρος των 3 g τοποθετούνται σε μικρά υδροστάσια ή κλωβούς (80 έως 100 m 3 ) με πυκνότητα 300 έως 350 άτομα/m 3, στα οποία παραμένουν για 3 μήνες, έως ότου αποκτήσουν μέσο βάρος 100 g. Η επιβίωση στη φάση αυτή φθάνει το 80%. Πάχυνση: Χρησιμοποιούνται είτε χερσαίες εγκαταστάσεις είτε πλωτοί ιχθυοκλωβοί. Οι εγκαταστάσεις εκτροφής είναι ελάχιστες και βρίσκονται στη Νότια Γαλλία (Camargue, Cannes, and Corsica) και Ιταλία (La Spezia and Orbetello). Στις χερσαίες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται κυρίως κυκλικές ή ελλειψοειδείς δεξαμενές όγκου 500 m 3 και βάθος νερού ενός (1) m, στις οποίες τοποθετούνται νεαρά άτομα κρανιού μέσου ατομικού βάρους 100 g, με πυκνότητα 50 άτομα/m 3. Οι δεξαμενές συνήθως καλύπτονται με φύλλα PVC για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδοράς του δέρματος, ειδικά εάν είναι τσιμεντένιες. Στην πυκνότητα αυτή σε χρονικό διάστημα 24 μηνών αποκτούν το εμπορεύσιμο βάρος των 800 έως 1200 g/άτομο, αλλά στις περισσότερες μονάδες η εκτροφή τους συνεχίζεται μέχρι να φθάσουν τα 2 έως 3 kg, επειδή στο βάρος αυτό είναι πλέον κατάλληλα για φιλετοποίηση. Εκτροφή σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς: Χρησιμοποιούνται κλωβοί των 500 έως m 3, κυκλικοί ή ορθογώνιοι. Πρόσφατα στη Γαλλία χρησιμοποιήθηκαν και ημιβυθιζόμενοι κλωβοί όγκου έως m 3 έκαστος, ποντισμένοι σε μικρά σχετικά βάθη 10 έως 20 m. Οι ιχθυοφορτίσεις φθάνουν τα 10 έως 15 άτομα/m 3. Τα αποτελέσματα της εκτροφής είναι ενθαρρυντικά, καθώς και η τιμή της μετατρεψιμότητας που φθάνει στο 1,7:1, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων κλωβών και με αυξημένες τιμές ιχθυοφόρτισης (50 άτομα/m 3 ) έχουν επιτευχθεί ακόμη μικρότερες τιμές. Η τροφή είναι όμοια με τις προσφερόμενες και στα άλλα εκτρεφόμενα ευρύαλα μεσογειακά είδη. Τα σύμπηκτα σε μορφή extruded περιέχουν 45 έως 48% ζωικές πρωτεΐνες και πάνω από 20 έως 24% λιπίδια. Η τροφή προσφέρεται στις χερσαίες δεξαμενές σε 2 έως 3 γεύματα την ημέρα, ενώ στους πλωτούς ιχθυοκλωβούς άπαξ ημερησίως. Στους κλωβούς, όπου η συγκέντρωση του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου δεν παρουσιάζει πρόβλημα, προσφέρεται σε ποσοστό 1 έως 2% του σωματικού τους βάρους σε ημερήσια βάση, ειδικά τον πρώτο χρόνο εκτροφής και εφόσον η θερμοκρασία της θάλασσας είναι πάνω από τους 18 C. Η εξαλίευση πραγματοποιείται όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη διάρκεια του χειμώνα το ψάρι τείνει να συγκεντρώσει περισπλαχνικό λίπος, και για το λόγο αυτόν είναι προτιμότερο να εξαλιεύονται μικρότερα μεγέθη την περίοδο αυτή, ειδικά αν εκτρέφονται σε κλωβούς. Κυκλικά δίχτυα χρησιμοποιούνται συνήθως για την εξαλίευση, αν και σε πολλές περιπτώσεις αναρροφητικές αντλίες φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα ψάρια αμέσως μετά την εξαλίευση τοποθετούνται σε ένα διάλυμα πάγου. Θεωρείται είδος ανθεκτικό στις προσβολές των βακτηρίων και των άλλων μικροοργανισμών. Γενικά οι ασθένειες μπορούν να αποφευχθούν με τον έλεγχο της ιχθυοπυκνότητας και της ποιότητας του νερού εκτροφής. Στις περιπτώσεις προσβολών από βακτήρια χορηγούνται αντιβιοτικά, καθώς δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα τα κατάλληλα εμβόλια.

15 308 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Βλάχος (Polyprion americanus ) H αναπαραγωγή και εκτροφή του κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, αφού παράλληλα με τη δυσκολία ανεύρεσης και συλλογής ζωντανών ατόμων από τη συλλεκτική αλιεία για τη δημιουργία συνόλων γεννητόρων, παρουσιάζει και πρόσθετα προβλήματα λόγω της πολύ αργής αναπαραγωγικής του ωριμότητας. Η γενετική του ωριμότητα εμφανίζεται σε ηλικία 5 έως 6 ετών στη φύση (Anonymous, 2001 Papandroulakis et al., 2004) ενώ σε συνθήκες αιχμαλωσίας γεννητική ωριμότητα έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα ελάχιστα άτομα στις ηλικίες των 5 έως 10 ετών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος στη δημιουργία και τη διατήρηση συνόλων γεννητόρων, αφού απαιτούνται μεγάλες δεξαμενές και πολλά χρόνια αναμονής. Επιπλέον, επειδή το είδος αυτό ζει και αναπαράγεται σε μεγάλο βάθος (Sedberry et al., 1999), η δημιουργία τεχνητών συνθηκών ικανών να μιμηθούν τις φυσικές συνθήκες αναπαραγωγής του είναι πολύ δύσκολη, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει την προσπάθεια εκτροφής του βλάχου σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Το είδος αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι αναπτύσσεται ταχύτατα και μπορεί να φτάσει σε μέγεθος τα 2,5,έως 3 kg σε ένα χρόνο. Το ψάρι, καθώς είναι πρώτης ποιότητας, έχει πολύ καλή γεύση και έχει ίδια τιμή με τη σφυρίδα, δηλαδή περίπου 17,6 ευρώ ανά κιλό. 4.4 Προοπτικές, ευκαιρίες, κίνδυνοι Αν και δεν υπάρχουν μελέτες αγοράς για τα περισσότερα από τα νέα υποψήφια για μαζική εκτροφή είδη, οι προοπτικές για την απορρόφηση του συνόλου των νέων ειδών, στην περίπτωση βέβαια που πραγματοποιηθεί η μαζική εκτροφή τους, φαίνονται πολύ καλές. Όμως μετά την αρχική ευφορία και στην αρχική ακόμα φάση της εμπορευματοποίησής τους, εμφανίστηκαν ορισμένα προβλήματα, με πιο έντονο το πρόβλημα της απροσδόκητα μειωμένης τιμής διάθεσης για είδη όπως το φαγκρί ή το λυθρίνι, που διοχετεύθηκαν από τις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες στο εμπόριο. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα έκανε μερικές εταιρείες να σταματήσουν την πιλοτική παραγωγή ορισμένων από τα νέα προς εκτροφή είδη και να στραφούν εκ νέου στην εντατικοποίηση της παραγωγής των δύο γνωστών ειδών, της τσιπούρας και του λαβρακιού. Το πρόβλημα αυτό είχε εμφανιστεί και σε άλλα είδη (τσιπούρα, λαβράκι, καλκάνι κ.ά.) στο παρελθόν και δείχνει ότι χρειάζεται μια στρατηγική για τον έλεγχο της αγοράς και περισσότερη έρευνα για τον εντοπισμό των κατάλληλων περιόδων διάθεσης των νέων προϊόντων ταυτόχρονα με τον σωστό προγραμματισμό των πωλήσεων. Παράλληλα πρέπει να ενημερωθούν και να πειστούν οι καταναλωτές, μέσω συγκριτικών μελετών αξιολόγησης και εκτίμησης της σύστασης της σάρκας των εκτρεφόμενων και των αλιευόμενων ψαριών, ότι δεν υφίσταται καμία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα εκτρεφόμενα και στα αλιευόμενα είδη. Σημαντική είναι επίσης κάθε προσπάθεια βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών και μείωσης του κόστους παραγωγής ώστε να καταστούν τα νέα προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά. Τα ποσοστά επιβίωσης των νυμφικών σταδίων μέχρι το στάδιο της μεταμόρφω-

16 Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων 309 σης, στα περισσότερα από τα νέα προς εκτροφή είδη, θεωρούνται ικανοποιητικά, όταν η εκτροφή τους πραγματοποιείται κάτω από εκτατικές συνθήκες, ενώ περιορίζονται σημαντικά σε εντατικές συνθήκες εκτροφής. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις της βιολογίας των νέων ειδών για την επιτυχημένη μαζική εκτροφή των νυμφών τους. Είναι απαραίτητη επομένως η συστηματική έρευνα για τον καθορισμό των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, των ειδών της ζωντανής τροφής που πρέπει να χορηγούνται στα πρώτα νυμφικά στάδια και της διατροφής τους γενικότερα. Ο καθορισμός και η εφαρμογή μορφομετρικών και μορφολογικών δεικτών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ρυθμού ανάπτυξης των εκτρεφόμενων νυμφών και ιχθυδίων, παράλληλα με τον καθορισμό ποιοτικών κριτηρίων της εκτροφής, είναι επομένως απαραίτητα. Ορισμένα από τα νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη, αν και υπόσχονται πολύ καλή αγορά, όταν και εφόσον επιτευχθεί η μαζική παραγωγή τους, δεν φαίνεται να μπορούν να εκτραφούν στο άμεσο μέλλον εξαιτίας σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζουν. Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται η συναγρίδα και ο τόνος. Η κανιβαλιστική συμπεριφορά των ιχθυδίων της συναγρίδας πρέπει να οφείλεται στην αδυναμία παρασκευής και χορήγησης της κατάλληλης τροφής. Η άγνοια αυτή αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο για τη μαζική εκτροφή του συγκεκριμένου είδους, αλλά και άλλων ειδών. Στον τόνο μόνο πάχυνση μπορεί προς το παρόν να πραγματοποιηθεί με σχετική επιτυχία. Η πάχυνση μπορεί να είναι επικερδής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν οι απαιτούμενες ποσότητες νεαρών ατόμων, που θα συλλεχθούν από το θαλάσσιο περιβάλλον, και ότι όλη η συγκομιδή θα διοχετευθεί στην ιαπωνική αγορά για την παρασκευή του σασίμι. Σε διαφορετική περίπτωση η οικονομική βιωσιμότητα των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Ελπιδοφόρα είναι η ερευνητική προσπάθεια που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία και τη Μεσόγειο για την αναπαραγωγή και εκτροφή των νυμφικών σταδίων (Εικ. 138 έως 142), των ιχθυδίων και των νεαρών ατόμων του γαλαζόπτερου τόνου του Ειρηνικού και του Ατλαντικού. Στην Ελλάδα, αν και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μονάδων πάχυνσης του γαλαζόπτερου τόνου του Ατλαντικού, σε κατάλληλες περιοχές του Κεντρικού Αιγαίου ή του Ιονίου, οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν διακρίνονται από την ανάλογη αποτελεσματικότητα. Δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς σχολιασμό η δυνατότητα χρήσης της ίδιας της θάλασσας ως μέσου εκτροφής των νεαρών ατόμων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων που πραγματοποιείται από άλλους λαούς. Λέγοντας χρήση του ίδιου του θαλάσσιου χώρου για εκτροφή, εννοούμε τον εμπλουτισμό κατάλληλων περιοχών με νεαρά άτομα αυτόχθονων ειδών που έχουν υποστεί υπεραλίευση. Οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί εμπλουτίζουν κάθε χρόνο κατάλληλες παραθαλάσσιες περιοχές των χωρών τους με εκατομμύρια ιχθύδια σολομού, τσιπούρας και μεταπρονυμφών της γιαπωνέζικης γαρίδας (Marsupenaeus japonicus ). Τα νεαρά άτομα των ειδών αυτών παράγονται σε κρατικούς ιχθυογεννητικούς σταθμούς και ρίχνονται στη θάλασσα, όπου και αναπτύσσονται στη συνέχεια μέχρι το ενήλικο άτομο και ακολούθως αλιεύονται από ντόπιους ψαράδες. Με τον τρόπο αυτό αυξά-

17 310 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών νεται σημαντικά η αλιευτική παραγωγή των περιοχών που εμπλουτίζουν, η οποία είχε δείξει σημεία κάμψης στα συγκεκριμένα είδη εξαιτίας της υπεραλίευσης. Ταυτόχρονα αυξάνεται και ο φυσικός πληθυσμός των περιοχών εμπλουτισμού, εφόσον μέρος των νεαρών ατόμων θα επιβιώσει και θα αναπαραχθεί στο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, ενισχύοντας τα φυσικά αποθέματα. Τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και στη χώρα μας, σε περιοχές όπου η υπεραλίευση τείνει να εξαφανίσει παραδοσιακά αυτόχθονα είδη, όπως την γάμπαρη, δηλαδή τη γαρίδα Melicertus kerathurus του Αμβρακικού (Κλαουδάτος, 2002).

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών 4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών Η παραγωγική διαδικασία, ως γνωστόν, περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αναπαραγωγή και την εκτροφή των παραγόμενων ιχθυδίων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών... 15 1.1. Laminaria japonica... 15 1.1.1 Βιολογικά χαρακτηριστικά... 16 1.1.2 Βιολογία... 16 1.1.3 Μέθοδοι καλλιέργειας... 18

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή νέων ειδών ιχθύων θαλασσινού νερού Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Καρακατσούλη Ναυσικά Εκπαιδευτικοί στόχοι Λόγοι ανάγκης διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ

Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ Σημειώσεις για το μάθημα «Ζωοτεχνία» Υδατοκαλλιέργειες Ναυσικά Καρακατσούλη Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα ΕΖΠΥ 1 1. Εισαγωγή Με τον όρο Υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) εννοούμε την ελεγχόμενη εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιχθύω εια ργ Κεφάλαιο 2 Καλλιέ Καλλιέργεια ιχθύων: παραδείγματα και εφαρμογές από ειε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια Κωνσταντίνος Γκάνιας Υδατοκαλλιέ

Ιχθύω εια ργ Κεφάλαιο 2 Καλλιέ Καλλιέργεια ιχθύων: παραδείγματα και εφαρμογές από ειε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια Κωνσταντίνος Γκάνιας Υδατοκαλλιέ Κεφάλαιο 2 Καλλιέργεια ιχθύων: παραδείγματα και εφαρμογές από την ελληνική υδατοκαλλιέργεια Κωνσταντίνος Γκάνιας Υδατοκαλλιέργειες Καλλιέργεια Ιχθύων 2 Κ αλλιέργεια ιχθύων: παραδείγματα και εφαρμογές Καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία.

ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία. ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία. Στον κλωβό δείγμα όπου υπάρχουν 12.450 λαβράκια προσδιορίσθηκε το μέσο βάρος και ήταν 30 g. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Κύρια εκτροφή ιχθύων Εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Καρακατσούλη Ναυσικά Εκπαιδευτικοί στόχοι Η εκτροφή της

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή Γαστερόποδων και Κεφαλόποδων Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Ελένη Μήλιου Εκπαιδευτικοί στόχοι Εκτροφή Γαστερόποδων με έμφαση στις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή Δίθυρων Μαλακίων Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Καρακατσούλη Ναυσικά Εκπαιδευτικοί στόχοι Βιολογικά χαρακτηριστικά των Δίθυρων Μαλακίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια;

Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια; Πόσα αβγά γεννούν τα ψάρια; Περιγραφή πειράματος Αποστολούδα Ο. 1,Ιωακειμίδου Α. 1, Κάλλου Σ. 1, Βακουφτσής Δ 2, Βαρελτζής Γ. 2, Γαβρίδης Δ. 2 Γεροντίδης Δ. 2, Δρακάκης Ε. 2, Ζαχαριάδης Σ. 2, Θεοδοσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Salmonidae Γένος : Oncorhynchus Είδος : Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Κοινό όνομα : Ιριδίζουσα πέστροφα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία 2014.

Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία 2014. Παρουσίαση του DIVERSIFY στο Regional Aquaculture Conference, Ιταλία 2014. Το διεθνές συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ιταλικής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ, την Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρι ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ & ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Ψάρι ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ & ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ & ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεωπόνος Yδροβιολόγος (DEA) (DEA) ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. Τι Είναι? Νωπό Αλίευμα που ως Είδος (Τσιπούρα ή Λαβράκι) κατατάσσεται μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Πιλοτική Δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πιλοτική Δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Η εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης του Αγρο-διατροφικού τομέα σε εθνικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

REDBRO HUBBARD ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΜΗΝΟΥΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑ. Άφιξη σμήνους: Αριθμός θηλυκών πτηνών κατά την άφιξη: Αριθμός αρσενικών πτηνών κατά την άφιξη:

REDBRO HUBBARD ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΜΗΝΟΥΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑ. Άφιξη σμήνους: Αριθμός θηλυκών πτηνών κατά την άφιξη: Αριθμός αρσενικών πτηνών κατά την άφιξη: HUBBARD REDBRO M ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΜΗΝΟΥΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑ Άφιξη σμήνους: Αριθμός θηλυκών πτηνών κατά την άφιξη: Αριθμός αρσενικών πτηνών κατά την άφιξη: Πτηνοτροφείο: Θάλαμος: ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή Δίθυρων Μαλακίων Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Καρακατσούλη Ναυσικά Εκπαιδευτικοί στόχοι Βιολογικά χαρακτηριστικά των Δίθυρων Μαλακίων,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή πέστροφας, σολομού και κοινού κυπρίνου Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Καρακατσούλη Ναυσικά Εκπαιδευτικοί στόχοι Η εκτροφή της πέστροφας,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Γενικά στοιχεία εκτροφής Καρκινοειδών - Εκτροφή γαρίδων Penaeidae Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Ελένη Μήλιου Εκπαιδευτικοί στόχοι Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εκτροφή Γαστερόποδων και Κεφαλόποδων Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Ελένη Μήλιου Εκπαιδευτικοί στόχοι Εκτροφή Γαστερόποδων με έμφαση στις

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκων: Ευστράτιος Σ. Παπουτσόγλου Εκπαιδευτικοί στόχοι Σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος Καθηγητής «Η Ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών» Στις λιμνοθάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας Από το Εμβρυϊκό Στάδιο Οντογένεση Θαλάσσιων Ιχθύων και το Λεκιθοφόρο Nυμφικό Στάδιο Nευρομαστοί Οντογένεση Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση

Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Προπάχυνση Γιάννης Κλαδάς Ηγουμενίτσα, Αύγουστος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 5 2.1 Ρυθμοί Αύξησης... 5 2.1.1 Εποχική διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα γνωρίζατε ότι η κατανάλωση ψωµιού είναι µία απολαυστική και θρεπτική συνήθεια. Από σήµερα η αγαπηµένη σας αυτή καθηµερινή συνήθεια µπορεί να παρέχει στον οργανισµό ακόµη περισσότερα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες

ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες κεφάλαιο ιατροφή Ιχθύων, ιατροφή Ανθρώπων και Υδατοκαλλιέργειες 1 1.1 Εξέλιξη και προοπτικές Υδατοκαλλιεργειών και ελεγχόμενης παραγωγής ιχθύων Στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες.

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. 3. Δίκτυα διανομής 4. Ενδεικτικές λιανικές τιμές 5. Παραγωγή 6. Εξωτερικό εμπόριο 7. Διμερές εμπόριο 1 1. Εισαγωγή Τα ψάρια, μαλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Aβραμίδου Δέσποινα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Aβραμίδου Δέσποινα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Aβραμίδου Δέσποινα ΘΕΜΑ Α 1. γ 2. α 3. β 4. β 5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. 1. Β 2. Α 3. Α 4. Β 5. Β 6. Α 7. Α 8. Β Β2. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΦΙΒ-ΑΥ0

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΦΙΒ-ΑΥ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Παρουσίαση στο ΚΠΕ ραπετσώνας 18 εκεμβρίου 2015

ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Παρουσίαση στο ΚΠΕ ραπετσώνας 18 εκεμβρίου 2015 ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Παρουσίαση στο ΚΠΕ ραπετσώνας 18 εκεμβρίου 2015 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - WWF ΕΛΛΑΣ Σημαντικό μέρος της στρατηγικής 2013-2017 είναι να αναπτύξει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή.

των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή. Εισαγωγικό σημείωμα Τα ψάρια, μαλάκια και όσrρακοειδή, αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η τραγωδία των θαλασσών. Γιάννης Α. Φίλης Πολυτεχνείο Κρήτης

Η τραγωδία των θαλασσών. Γιάννης Α. Φίλης Πολυτεχνείο Κρήτης Η τραγωδία των θαλασσών Γιάννης Α. Φίλης Πολυτεχνείο Κρήτης Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της Γης. Καθ όλες τις ενδείξεις η ζωή πρωτοεμφανίσθηκε εκεί. Η ζωή στους ωκεανούς είναι πολύ πλούσια αλλά και ευάλωτη!

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 6 η Ενότητα Βασικές διαδικασίες πρωτογενούς παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Κρεατοπαραγωγή 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η µέλισσα είναι έντοµο ολοµετάβολο και για την ολοκλήρωση του βιολογικού της κύκλου διέρχεται από τα στάδια του αυγού, της

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιχθυοπλαγκτόν. Icthyoplankton. (L.A. Fuiman) Γ. Κουμουνδούρος

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιχθυοπλαγκτόν. Icthyoplankton. (L.A. Fuiman) Γ. Κουμουνδούρος Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιχθυοπλαγκτόν Icthyoplankton (L.A. Fuiman) Γ. Κουμουνδούρος Τεράστια ποικιλία αναπαραγωγικών προτύπων στα ψάρια (εσωτερική ή εξωτερική γονιμοποίηση, ωοτοκία, ωοζωοτοκία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο

Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο Ρόδος, Σεπτέμβριος 2016 Εισηγητής : Γιάννης Πουλής - Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ (σύφιλη) Α2. α (ερυθρός μυελός των οστών)

Διαβάστε περισσότερα

Ιχθυολογία. Ενότητα 1 η. Εργαστηριακή Άσκηση Μορφομετρία Οστεϊχθύος. Περσεφόνη Μεγαλοφώνου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας

Ιχθυολογία. Ενότητα 1 η. Εργαστηριακή Άσκηση Μορφομετρία Οστεϊχθύος. Περσεφόνη Μεγαλοφώνου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Ιχθυολογία Ενότητα 1 η. Εργαστηριακή Άσκηση Μορφομετρία Οστεϊχθύος Περσεφόνη Μεγαλοφώνου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Εργασίες Άσκησης Θα γίνει εξέταση των εξωτερικών μορφολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών

Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών Χαιρετισμός από το Δ.Σ. Σ.Ε.Θ. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν σχεδόν το 80% του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΠΡΟΣ: Την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, την Ethos Events και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 3 Σαλιγκαροτροφία Η αναζήτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος 2002. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος 2002. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Ζωή Βασιλείου Τηλ: 010-33 26 600 zvasiliou@fasma-sec.gr Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 010-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ HACCP ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚAI ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΑΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. α Α3. β Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. 1 Β 2 Α 3 Α 4 Β 5 Β 6 Α 7 Α 8 Β Β2. Σελ. 18 Σχολικού βιβλίου Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 3: Διατροφή Αναπτυσσόμενων Μηρυκαστικών 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 640 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια 2015

Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια 2015 Υδατοκαλλιέργεια 215 Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών Χαιρετισμός από το Δ.Σ. Σ.Ε.Θ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) εκδίδει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 20/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας ΘΕΜΑ 1 ο Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΙΧΘΥΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΙΧΘΥΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΙΧΘΥΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ωοτόκα 1 θαλάσσια είδη ακτινοπτερύγιων

Διαβάστε περισσότερα