Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13"

Transcript

1 Περιεχόμενα Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών Laminaria japonica Βιολογικά χαρακτηριστικά Βιολογία Μέθοδοι καλλιέργειας Μέθοδοι καλλιέργειας νεαρών φυτών Μέθοδοι καλλιέργειας σποροφύτων μέχρι το ενήλικο άτομο Κάθετη μέθοδος καλλιέργειας Οριζόντια μέθοδος καλλιέργειας Μικτή μέθοδος καλλιέργειας Ιαπωνική μέθοδος καλλιέργειας Συγκομιδή Μέθοδοι επεξεργασίας Ασθένειες Porphyra spp. (Bangiaceae) Βιολογικά χαρακτηριστικά Βιολογία και βιολογικός κύκλος Μέθοδοι παραγωγής Καλλιέργεια των κονχοκυττάρων Μέθοδοι παραγωγής στο θαλάσσιο περιβάλλον Πλωτή μέθοδος Ημιεπιπλέουσα μέθοδος Σταθερά δίχτυα Παγωμένα δίχτυα Τεχνικές συγκομιδής Επεξεργασία Εμπορία Παρούσα κατάσταση προοπτικές Καλλιέργεια των ειδών νόρι και κελπ με στόχο την αειφορική υδατοκαλλιέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εκτροφή ιχθύων γλυκέων και υφάλμυρων υδάτων Κοινός κυπρίνος (Cyprinus carpio) (Linnaeus, 1758) Γενετική ωρίμανση ωοτοκία Χορήγηση ορμονών Συλλογή γενετικών προϊόντων επώαση εκκόλαψη προπάχυνση Συστήματα εκτροφής κυπρίνων Δυνατότητες ανάπτυξης της εκτροφής κυπρίνων στην Ελλάδα Ασιατικοί ή κινεζικοί ή φυτοφάγοι κυπρίνοι O χορτοφάγος κυπρίνος (Ctenopharyngodon idella) (Valenciennes, 1844)

2 6 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών O ασημοκυπρίνος (Hypophalmichthys molitrix) (Valenciennes, 1844) O μαρμαροκυπρίνος ή μεγαλοκέφαλος (Aristichthys nobilis [Richardson, 1845] ή Hypophalmichthys nobilis) Βιολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις ασιατικών κυπρίνων Αναπαραγωγή κινεζικών κυπρίνων Εκτροφή νυμφών και ιχθυδίων Εκτροφή κυπρινοειδών σε πολυκαλλιέργεια Η αγορά του κυπρίνου και των άλλων κυπρινοειδών Εκτροφές σολομοειδών Εκτροφή πέστροφας Είδη πεστροφών και εκτροφή τους στην Ελλάδα Περιβαλλοντικές και διατροφικές απαιτήσεις της ιριδίζουσας πέστροφας Τεχνητή αναπαραγωγή της ιριδίζουσας πέστροφας Εκτροφή (πάχυνση) μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος Εκτροφή σολομού Βιολογία του είδους Αναπαραγωγή εκτροφή Εκτροφή σολομού στην Ελλάδα Εκτροφή του χελιού Βιολογία του χελιού Βιολογικός κύκλος Θεωρίες για την ερμηνεία των αιτίων της μετανάστευσης των χελιών Αλιευτική παραγωγή των χελιών Προσπάθειες αναπαραγωγής των χελιών κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Εκτροφή του χελιού Επιλογή τοποθεσίας εκτροφής Προέλευση και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού εκτροφής Προμήθεια (γόνου) γυαλόχελων και νεαρών χελιών (καλαμόχελων) Προσαρμογή των γυαλόχελων σε συνθήκες εντατικής εκτροφής Έναρξη εκτροφής με καλαμόχελα Διατροφή του χελιού Συστήματα εκτροφής χελιού Εκτροφή οξυρρύγχων στην Ευρώπη και δυνατότητες εκτροφής τους στην Ελλάδα Παγκόσμια παραγωγή οξυρρύγχων Περιγραφή των πλέον σημαντικών ειδών οξυρρύγχων Acipenser sturio (ευρωπαϊκό) (Linnaeus, 1758) Acipenser stellatus (Αστεροειδές) (Pallas, 1771) Acipenser ruthenus (Στερλέτος) (Linnaeus, 1758) Acipenser naccarii (Αδριατικής) (Bonaparte, 1836) Acipenser gueldenstaedtii (Δούναβη) (Brandt, 1833) Acipenser nudiventris (Στουργιόνι με κροσσωτά γένια) (Lovetzky, 1828) Acipenser baerii baerii (Σιβηρίας) (Brandt, 1869) Acipenser fulvescens (Rafinesque, 1917) Huso huso (Γιγάντιο Beluga) (Linnaeus, 1758) Huso dauricus (Ταύρου Kaluga)

3 Περιεχόμενα Τεχνητή αναπαραγωγή οξυρρύγχων Επώαση εκκόλαψη Εκτροφή νυμφών και ιχθυδίων Εκτροφή σε κυκλικές δεξαμενές Εκτροφή σε χωμάτινα υδροστάσια Μικτή μέθοδος Εκτροφή οξυρρύγχων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος Υβρίδια οξυρρύγχων Παγκόσμια εκτροφή οξυρρύγχων Δυνατότητες εκτροφής οξυρρύγχων στη χώρα μας Προϊόντα των οξυρρύγχων Ρωσικό χαβιάρι Γερμανικό ή χαβιάρι του Έλβα Αμερικάνικο χαβιάρι Ιταλικό χαβιάρι Εκτροφή κεφαλοειδών Βιολογία του κεφάλου Εκτροφή του κεφάλου Διαδικασία εκτροφής Προμήθεια ιχθυδίων (γόνου) από αλίευση Προμήθεια ιχθυδίων από ιχθυογεννητικούς σταθμούς Εκτροφή κεφάλου σε υδροστάσια Προετοιμασία των υδροστασίων για την εκτροφή Εκτροφή κεφαλοειδών σε λιμνοθάλασσες Περιοχές συγκέντρωσης ιχθυδίων (γόνου) Διατροφή του κεφάλου Τεχνικές εξαλίευσης, ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας Εκτροφή ευρύαλων ειδών ιχθύων στις λιμνοθάλασσες Διάκριση λιμνοθαλασσών ζώνες αποκλεισμού Λιμνοθάλασσες τύπου Lagunas Αλιευτική διαχείριση ανοικτού τύπου λιμνοθαλασσών. Χαρακτηριστικά λειτουργίας Αλιευτική διαχείριση ελληνικών λιμνοθαλασσών Αλιευτική διαχείριση κλειστού τύπου λιμνοθαλασσών. Οι ιταλικές λιμνοθάλασσες Ομοιότητες και διαφορές ανοικτών και κλειστών λιμνοθαλασσών Υδρολογία Εσόδευση προστασία των εισερχόμενων ιχθυδίων (γόνου) Διαχείριση αποδόσεις Εξαλίευση διαχείμαση των ψαριών στις λιμνοθάλασσες Κεφάλαιο 3. Αναπαραγωγή εκτροφή ιχθύων θαλασσίων υδάτων Εισαγωγή Ιχθυογεννητικοί σταθμοί Λειτουργικοί χώροι ιχθυογεννητικού σταθμού Συγκρότηση και διαχείριση συνόλων γεννητόρων ιχθύων Κριτήρια επιλογής ατόμων για γεννήτορες

4 8 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Συνθήκες παραμονής και διατροφής των γεννητόρων Μέθοδοι επίτευξης γεννητικής ωρίμανσης των γεννητόρων Επίτευξη ωοτοκίας με τη χρήση ορμονών Επίτευξη ωοτοκίας με τη χρήση περιοδικού φωτισμού Συλλογή και εκκόλαψη αυγών Χώροι καλλιέργειας φυτοπλαγκτονικών οργανισμών Καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών οργανισμών Αξενικές καλλιέργειες Φάσεις ανάπτυξης μιας αξενικής καλλιέργειας Μαζικές καλλιέργειες Καλλιέργεια ολικής συγκομιδής Συνεχείς καλλιέργειες Ημισυνεχείς καλλιέργειες Καλλιέργειες φυτοπλαγκτού σε υπαίθριες δεξαμενές Εκτίμηση της συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικών κυττάρων Σημασία της παραγωγής φυτοπλαγκτού Χώροι εκτροφής ζωοπλαγκτονικών οργανισμών Εκτροφή τροχοζώων Ταξινομική κατάταξη του γένους Brachionus Μορφολογία Παρθενογενετική και αμφιγονική αναπαραγωγή Μαζική παραγωγή τροχοζώων Εκτατικές μαζικές εκτροφές τροχοζώων Επώαση κύστεων εκκόλαψη εκτροφή Artemia Ταξινομική κατάταξη του γένους Artemia Αναπαραγωγή αμφιγονικών ειδών Χρήση της Artemia στις υδατοκαλλιέργειες Τεχνική αποστείρωσης κύστεων της Artemia Τεχνική αποκελύφωσης κύστεων της Artemia Διατήρηση των αποκελυφωμένων κύστεων Επώαση κύστεων, εκκόλαψη ναυπλίων της Artemia Συλλογή και χρήση των ναυπλίων της Artemia Μεταναύπλιοι της Artemia Εμπλουτισμός με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της σειράς ω-3 των μεταναυπλίων της Artemia Εκτροφή ευρύαλων ειδών ιχθύων Εκτροφή τσιπούρας Μορφολογικά, ανατομικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά Βιολογικός κύκλος της τσιπούρας Εκτατική εκτροφή τσιπούρας στις λιμνοθάλασσες Εντατική εκτροφή τσιπούρας

5 Περιεχόμενα Επώαση αυγών Εκτροφή προνυμφών και νυμφών τσιπούρας Περιβαλλοντικές παράμετροι, διαχείριση δεξαμενών εκτροφής νυμφών Προσφορά τροφής Προπάχυνση Εκτροφή λαβρακιού Μορφολογικά, ανατομικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά Βιολογικός κύκλος λαβρακιού Εκτατική εκτροφή λαβρακιού στις λιμνοθάλασσες Εντατική εκτροφή λαβρακιού Επώαση αυγών Εκτροφή προνυμφών και νυμφών λαβρακιού Περιβαλλοντικές παράμετροι, διαχείριση δεξαμενών εκτροφής νυμφών Προσφορά τροφής Προπάχυνση Μεταφορά των ιχθυδίων στις εγκαταστάσεις προπάχυνσης Εγκαταστάσεις προπάχυνσης Βέλτιστες συνθήκες εκτροφής κατά την προπάχυνση (ιχθυοφόρτωση, ποιότητα, παροχή νερού κ.ά.) Προληπτικές θεραπείες Διατροφή και ανάπτυξη Κρίσιμα στάδια Κριτήρια αξιολόγησης εκτροφής Πάχυνση Προετοιμασία μεταφοράς των ιχθυδίων Αναισθητοποίηση των ιχθυδίων Σύλληψη και καταμέτρηση των ιχθυδίων Μεταφορά ιχθυδίων Ιχθυοφορτίσεις διατροφή Ρυθμός αύξησης Έλεγχος της πορείας της εκτροφής Εξαλίευση συγκομιδή Πρόγραμμα παραγωγής Μέσα εκτροφής και εξοπλισμού μονάδων πάχυνσης σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς Δίχτυα Συστήματα αποθήκευσης και παροχής τροφής Πλωτά μέσα υποστήριξης της εκτροφής στους πλωτούς ιχθυοκλωβούς Όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και ελέγχου της πορείας της εκτροφής Σηματοδότηση μονάδων ιχθυοκλωβών Εξοπλισμός υποστήριξης Μέσα εκτροφής και εξοπλισμού μονάδας πάχυνσης σε χερσαίες εγκαταστάσεις

6 10 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Επιλογή θέσεων εγκατάστασης μονάδων πάχυνσης σε χερσαία υδροστάσια και πλωτούς ιχθυοκλωβούς. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Νέα υποψήφια προς εκτροφή είδη ιχθύων Κριτήρια επιλογής υποψήφιων ειδών για υδατοκαλλιέργεια Μορφολογικά, ανατομικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά ορισμένων σημαντικών νέων ειδών Φαγκρί (Pagrus pagrus) Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) Χιόνα ή Μυτάκι ή Ούγενα ή Σουβλομύτης (Puntazzo puntazzo) Σαργός (Diplodus sargus) Συναγρίδα (Dentex dentex) Τόνος (Thunnus thynnus thynnus) Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) Κρανιός (Argyrosomus regius) Βλάχος (Polyprion americanus) Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών Φαγκρί (Pagrus pagrus) Λυθρίνι (Pagellus erythrinus) Χιόνα ή Μυτάκι (Puntazzo puntazzo) Σαργός (Diplodus sargus) Συναγρίδα (Dentex dentex) Τόνος (Thunnus thynnus) Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus) Κρανιός (Argyrosomus regius) Βλάχος (Polyprion americanus) Προοπτικές, ευκαιρίες, κίνδυνοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Εκτροφές καρκινοειδών Βιολογικός κύκλος των Penaeidae Σύζευξη γονιμοποίηση Εκτροφή γαρίδων της οικογένειας των Penaeidae Εκκολαπτήριο Αίθουσα παραμονής γεννητόρων Αίθουσα ωοτοκίας Εκτροφή νυμφικών και μετανυμφικών σταδίων Μέθοδοι εκτροφής μετανυμφών μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος Εκτατική μέθοδος Ημιεντατική μέθοδος εκτροφής Εντατική μέθοδος εκτροφής σε υδροστάσια και κυκλικές τσιμεντένιες δεξαμενές Ασθένειες Προοπτικές της γαριδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα Βιολογικός κύκλος των Palaemonidae Σύζευξη γονιμοποίηση Εκτροφή γαρίδων του είδους Macrobrachium rosenbergii Προμήθεια και διατήρηση γεννητόρων

7 Περιεχόμενα Εκτροφή νυμφικών σταδίων Εκτροφή μετανυμφών Εκτροφή νεαρών ατόμων μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος Εκτροφή καραβίδων (αστακών) του γλυκού νερού Astacus astacus και Pacifastacus leniusculus Γενετική ωρίμανση αναπαραγωγή Εκτροφή του Pacifastacus leniusculus Εκτροφή σε υδροστάσια πάχυνσης Ημιεντατική εκτροφή σε μονοκαλλιέργεια Έναρξη εκτροφής με την τοποθέτηση νεαρών ατόμων Διαχείριση εκτροφής συγκομιδή Εντατική εκτροφή Ασθένειες και παράσιτα Εμπλουτισμός λιμνών-ποταμών Εκτροφή θαλασσινών αστακών Εκκολαπτήριο αστακών αναπαραγωγή Εκτροφή νυμφικών σταδίων Εκτροφή νεαρών ατόμων Ομαδική ή κοινή εκτροφή Ατομική εκτροφή Ρυθμός αύξησης Διατροφή Ασθένειες Οικονομικές προοπτικές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Εκτροφή μαλακίων Εκτροφή διθύρων μαλακίων Εκτροφή στρειδιών Βιολογικός κύκλος της Ostrea edulis (Linaeus, 1758) Μέθοδοι εκτροφής της Ostrea edulis Βιολογικός κύκλος της Crassostrea gigas (Thumberg, 1793) Μέθοδοι εκτροφής της Crassostrea gigas Παραγωγή, εμπορία και διακίνηση Παραγωγή νεαρών ατόμων στρειδιών και άλλων διθύρων μαλακίων κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Εκτροφή μυδιών Βιολογικός κύκλος του γένους Mytilus Μέθοδοι εκτροφής του είδους Mytilus galloprovincialis Εκτροφές σε βάσεις στήριξης Μέθοδος «Bouchot» γαλλική μέθοδος Πασσαλωτές εκτροφές Εκτροφές στον θαλάσσιο πυθμένα ολλανδική μέθοδος Εκτροφές σε πλωτές κατασκευές Εκτροφές σε πλωτές σχεδίες ισπανική μέθοδος.. 388

8 12 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών Εκτροφές σε μακριές γραμμές (long lines) Επιφανειακές μακριές γραμμές Υποβρύχιες μακριές γραμμές Εκτροφή οστρακοειδών σε δίσκους ή πλαστικούς ιμάντες στις μακριές γραμμές Μέθοδοι εκτροφής του Mytilus edulis Εκτροφή χτενιών Εκτροφή ειδών του γένους Ruditapes Αλληλεπίδραση εκτροφής μυδιών και θαλάσσιου περιβάλλοντος Εξυγίανση Χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας Παραγωγή διθύρων μαλακίων Εκτροφή γαστεροπόδων Γεωγραφική κατανομή, οικολογικές προτιμήσεις Βιολογία εκτρεφόμενων ειδών του γένους Haliotis Αναπαραγωγή κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Φάση προσκόλλησης Μέθοδοι εκτροφής ρυθμός αύξησης Εκτροφή σε χερσαίες εγκαταστάσεις Εκτροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον Δυνατότητες επέκτασης της εκτροφής Ασθένειες Επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Εκτροφή κεφαλοπόδων Εκτροφή του είδους Octopus vulgaris Εκτροφή του είδους Sepia officinalis ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Οι τεχνητοί ύφαλοι ως χώροι εμπλουτισμού με παραγόμενα ιχθύδια, νεαρά άτομα καρκινοειδών και μαλακίων με στόχο την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής και την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων Αποτελεσματικότητα των τεχνητών υφάλων στην αλιευτική παραγωγή Κριτήρια για την επιλογή των περιοχών εγκατάστασης των τεχνητών υφάλων Διαστάσεις των τεχνητών υφάλων Διαχείριση των τεχνητών υφάλων Συμπεράσματα από την εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνητών υφάλων Κατάλογος εικόνων Κατάλογος πινάκων Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα Διαδικτυακή βιβλιογραφία Ευρετήριο

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών

4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών 294 Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών 4.3 Παραγωγική διαδικασία νέων υποψήφιων για εκτροφή ειδών Η παραγωγική διαδικασία, ως γνωστόν, περιλαμβάνει την ελεγχόμενη αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Cyprinidae Γένος : Cyprinus Είδος : Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Κοινό όνομα : Κυπρίνος, σαζάνι, γριβάδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό 1 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Συστηματική & Ταυτοποίηση Ιχθύων Στόχος \ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Salmonidae Γένος : Oncorhynchus Είδος : Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Κοινό όνομα : Ιριδίζουσα πέστροφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΧΡΟΝΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΑ ΧΡΟΝΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΦΗ ΑΑ ΧΡΟΝΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΦΗ 1 2001 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ/ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 2 2001 ΚΑΡΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (SPARUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική ανάπτυξη του λαβρακιού, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική ανάπτυξη του λαβρακιού, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «Οικολογία ιαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» Επίδραση των διατροφικών επιπέδων βιταµίνης Α στην οστεολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ ΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Για το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

TEΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ TEΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης

841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Σκοπός Aποστολή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758)

Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επίδραση της αλατότητας και του σταδίου ανάπτυξης στην πλευστότητα των αυγών τσιπούρας (Sparus aurata, L. 1758) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.)

Βιδάλης Κοσμάς. Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Βιδάλης Κοσμάς Καθηγητής Βιολόγος-Ιχθυολόγος (M.Sc., Ph.D.) Τόπος και Έτος Γεννήσεως: Αθήνα, 13 Αυγούστου 1962 Τρέχουσα Εργασία: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων 280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών διευρύνει το φάσμα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα πεδίο που από την εξέλιξη της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0889 EL 01.07.2013 007.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ - ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας Από το Εμβρυϊκό Στάδιο Οντογένεση Θαλάσσιων Ιχθύων και το Λεκιθοφόρο Nυμφικό Στάδιο Nευρομαστοί Οντογένεση Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα