Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Η εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής σε προνοσοκομειακό επίπεδο παρουσιάζει aξιοσημείωτες δυσκολίες σε σχέση με το ελεγχόμενο περιβάλλον της μονάδας εντατικής θεραπείας ή του χειρουργείου. Αυτό καθίσταται εύκολα σαφές αν αναλογισθεί κανείς ότι εκτός νοσοκομείου και υπό συνθήκες επείγουσας παρέμβασης συνήθως πρέπει να υποστηριχθεί μια ομάδα ασθενών με βαρύτατη παθολογία που εμπλέκει πλειάδα συστημάτων. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια που επιβάλλει την εφαρμογή πολλών τύπων αερισμού, από τον πλήρως ελεγχόμενο αερισμό ( Controlled Mechanical Ventilation: CMV) στον απνοϊκό ασθενή ή τον ασθενή μετά από καρδιακή ανακοπή, τον αερισμό με υψηλή θετική τελοεκπνευστική πίεση (Positive End Expiratory Pressure: ΡΕΕΡ) μετά από πνιγμό ή τον αερισμό στον ασθενή με βαρεία ασθματική κρίση. Η κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων πρέπει αναγκαστικά να επιτευχθεί με τα διαθέσιμα περιορισμένα μέσα. Στόχος είναι ο ασφαλής αερισμός και η οξυγόνωση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την εφαρμογή του μηχανικού αερισμού. Στα πλαισία αυτά στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγεται παραδοσιακά ο ελεγχόμενος αερισμός προκειμένου να αποφευχθεί η μη συνεργασία ασθενούς - αναπνευστήρα και η πρόκληση βαροτραύματος ή και πνευμονικού οιδήματος. Η πρακτική αυτή επιβάλλει τη χορήγηση καταστολής και πιθανώς και μυοχάλασης. Παράλληλα είναι επιθυμητό να χρησιμοποιείται Fi02= 1.0 καθώς οι πληροφορίες μας σχετικά με την οξυγόνωση του ασθενούς περιορίζονται στην ένδειξη του σφυγμικού οξυγονόμετρου. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν τα νεογνά, όπου επιβάλλεται η φροντίδα για τη χρήση του μικρότερου δυνατού Fi02. Τα μέσα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής αναγκαστικά πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής. Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός πρέπει να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο στο περιορισμένο πε- ριβάλλον του οχήματος διάσωσης. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα απόσπασης και μεταφοράς του εξοπλισμού σε άλλους χώρους, όπως το ύπαιθρο ή κλειστά κτίρια. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση του βάρους και του όγκου. Τα διαθέσιμα μέσα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αερισμού του συνόλου των ασθενών συμπεριλαμβανομένων ακραίων ηλικιών, εξαιρετικά παχύσαρκων ατόμων κ.λ.π. Περιορισμοί όμως υπάρχουν και ως προς τα παρεχόμενα αέρια. Στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων δεν υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας άλλου αερίου (πλην του οξυγόνου), για παράδειγμα ιατρικού πεπιεσμένου αέρα. Επομένως τα μέσα αερισμού οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το οξυγόνο, είτε ως πηγή ενέργειας, είτε ως χορηγούμενο αέριο και η επίτευξη Fi02 διαφορετικού του 1.0 πραγματοποιείται με τη χρήση άλλων τεχνικών. Το παρεχόμενο οξυγόνο είναι εξαιρετικά περιορισμένο και αναλόγως του προβλεπομένου χρόνου μεταφοράς πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο από το ιατρικό προσωπικό όσον αφορά στην επιλογή του

2 72 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑrΡΙΚΗΣ εξοπλισμού και τη χρήση του για τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στην κατανάλωση του. Οι δυνατότητες παρακολούθησης και monitoring είναι επίσης ιδιαίτερα περιορισμένες. Ο ια_τρός που αποφασίζει την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού σε εξωτερικούς χώρους ή στο θάλαμο του ασθενοφόρου και του ελικοπτέρου λαμβάνει στοιχεία για τη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος και τη συνυπάρχουσα παθολογία από ελάχιστες πηγές, όπως από την αίσθηση κατά τη συμπίεση της ambu ή την ένδειξη του μανομέτρου του φορητού αναπνευστήρα. Όπλα του ιατρού της εντατικής όπως ανάλυση κυματομορφών πίεσης, όγκου και ροής δεν είναι διαθέσιμα, πληροφορίες από aπεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις δεν υπάρχουν και η μοναδική ένδειξη οξυγόνωσης, πέραν των κλινικών σημείων, είναι το σφυγμικό οξυγονόμετρο (το οποίο εύκολα παύει να βοηθά στον υποθερμικό, υπογκαιμικό ασθενή) και πιθανώς το καπνόμετρο. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή μηχανικού αερισμού κάτω από τις περιγραφείσες συνθήκες σαφώς κρύβει πολλαπλάσιους κινδύνους από οποιονδήποτε άλλο ελεγχόμενο χώρο. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθούν επιπλοκές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωτικές λειτουργίες: Από το αναπνευστικό σύστημα, ο κίνδυνος της ανάπτυξης πνευμοθώρακα υπό τάση είναι σημαντικός. Η παρουσία καταγμάτων πλευρών ή ενός πνευμοθώρακα ο οποίος δεν έγινε αντιληπτός προ της έναρξης αερισμού με θετικές πιέσεις, μπορεί να οδηγήσει σε υπό τάση πνευμοθώρακα με βαρύτατες αιμοδυναμικές και αναπνευστικές συνέπειες στον ήδη ασταθή ασθενή. Κακή λειτουργία του εξοπλισμού, που Εύκολα περνά απαρατήρητη καθώς το πλήρωμα εκτελεί πολλές ιατρικές πράξεις σε σύντομο χρόνο ή ενδοβρογχική μετατόπιση του τραχειοσωλήνα εξαιτίας τωv κραδασμών είναι δυνατό να οδηγήσουν σε βαρότρaυμα. Τέλος η φαρμογή μηχανικού αερισμού και η συνακόλουθη ανακατανομή του ενδοαγγειακού όγκου σε ένα ασθενή με άγνωστη ομοιοστασία υγρών, (πιθανότατα υπογκαιμικό στην περίπτωση του τραύματος), γρήγορα θα οδηγήσει σε εκσεσημασμένη αιμοδυναμική αστάθεια με απρόβλεπτες συνέπειες και δύσκολη αναγνώριση. 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα μέσα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες αερισμού της πλειονότητας των ασθενών ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτουν μικρό μέγεθος, δυνατότητα μεταφοράς, απλή λειτουργία και μικρή κατανάλωση οξυγόνου. Ο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι κατά τη γνώμη μας ο αυτοδιατεινόμενος ασκός AMBU, οι φορητοί αναπνευστήρες μεταφοράς και το σύστημα CP ΑΡ Boussignac. 2.1 Αυτοδιατεινόμενος ασκός (AMBU) Ο αυτοδιατεινόμενος ασκός (Ambulatory Manual Breathing Unit: AMBU) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού της επείγουσας ιατρικής. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η έναρξη μηχανικού αερισμού μετά τη διασωλήνωση σε χώρους εκτός χειρουργείου πραγματοποιείται με τη βοήθεια της AMBU. Ταπλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πάμπολλα. Είναι ελαφριά, συμπαγής, με λίγα επιμέρους κομμάτια και κατά συνέπεια μικρή πιθανότητα δυσλειτουργίας. Η AMBU αποτελείται ουσιαστικά από 3 συστατικά στοιχεία: Το συμπιέσιμο αυτοδιατεινόμενο ασκό, μία βαλβίδα επαναπλήρωσης και μία βαλβίδα μη επανεισπνοής (ΕΙΚΟΝΑ 1). Η βαλβίδα επαναπλήρωσης είναι μια βαλβίδα μονής κατεύθυνσης που επιτρέπει την είσοδο οξυγόνου ή και ατμοσφαιρικού αέρα ( εφόσον δεν υπάρχει aποθεματικός ασκός) κατά την εκπνευστική φάση και στην εισπνοή εμποδίζει την απώλεια του περιεχομένου του ασκού προς το περιβάλλον. Η βαλβίδα μη επανεισπνοής είναι ένα σύστημα δύο βαλβίδων μονής κατεύθυνσης, που αποτρέπει την επανεισπνοή των εκπνεομένων από τον ασθενή αερίων και επιτρέπει την επαναπλήρωση του ασκού με "φρέσκα αέρια" στην ίδια χρονική φάση. Η AMBU συνδέεται με παροχή οξυγόνου αυξάνοντας το χορηγούμενο Fi02. Με παροχή οξυγόνου μέχρι και 15L/min επιτυγχάνει ένα Fi02 της τάξης του 0,4. Για το λόγο αυτό στον πρόσθετο εξοπλισμό της περιλαμβάνεται aποθεματικός ασκός οξυγόνου (reservoir) με τη βοήθεια του οποίου επιτυγ-

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 73 ( l Μ/ΠΑΝΕΙΣΠΝ ΒΑΛΒ. Ο ΗΣ ==:::ι, j ΑvτοΔιΑτειΝΟΜΕΝΟΣ '-----? 7 '--- ΕΚΠ ΕΥΣτικο Ν ΠΑΡΟΧΗ Q2 ----fιι- = ΑΣΚΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟΣ ΑΣΚΟ Σ ΒΑΛΒ. ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ lγ ΑΣ ΘΕ ΝΗΣ ΠΟ Μ ΙΟ Εικόνα 1: Σχηματική παράσταση συστατικών στοιχείων AMBU. χάνεται Fi02 άνω του 0,85. Εφόσον οι βαλβίδες λειτουργούν ικανοποιητικά, εξασφαλίζει αερισμό με μικρό νεκρό χώρο. Με τη σύνδεση της σε παροχή 02 με ικανοποιητική ροή, προσθήκη reservoir οξυγόνου και σωστή χρήση επιτυγχάνει Fi02 που αγγίζει το 1.0. Ταυτόχρονα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή οξυγόνου, εγγυάται αερισμό με ατμοσφαιρικό αέρα. Το τεράστιο πλεονέκτημα της όμως είναι η αίσθηση της προώθησης των αερίων κατά την συμπίεση της από το χειριστή. Ετσι ο έμπειρος ιατρός μπορεί κατά την εμφύσηση να «Πάρει πληροφορίες» για την ορθή τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα, την διαταραγμένη πιθανώς μηχανική του αναπνευστικού συστήματος σε περιπτώσεις όπως ο πνευμοθώρακας ή η ανάπτυξη ενδογενούς ΡΕΕΡ σε βαριά ασθματική κρίση κ.λ.π. Επιπρόσθετα με την προσθήκη βαλβίδας ΡΕΕΡ στο εκπνευστικό της στόμιο, επιτρέπει την εφαρμογή αερισμού με συνεχή θετική πίεση. Όσον αφορά στην απόδοση του αυτοδιατεινόμενου ασκού, ο κατά λεπτόν αερισμός εξαρτάται από το μέγεθος του, την ταχύτητα επανέκπτυξης του ασκού και την τεχνική συμπίεσης. Οι ασκοί ενηλίκων πρέπει να αποδίδουν τουλάχιστον 600ml ανά συμπίεση. Η τεχνική του διασώστη παίζει σημαντικό ρόλο. Ο αερισμός είναι καλύτερος όταν γίνεται με δύο χέρια, ή με συμπίεση σε σταθερή επιφάνεια. Ένας έμπειρος χρήστης μπορεί να επιτύχει και διαφορετικά μοντέλα αερισμού προσαρμόζοντας ανάλογα την τεχνική συμπίεσης. Όσον αφορά στη συγκέντρωση του χορηγούμενου οξυγόνου, αυτή εξαρτάται από την παρεχόμενη ροή οξυγόνου, τη χρήση reservoir και τη τεχνική συμπίεσης - επανέκπτυξης. Όταν αυτή γίνεται με βραδύ ρυθμό το χορηγούμενο Fi02 είναι υψηλότερο. Παρά την απλή κατασκευή, είναι δυνατό να προκύψουν προβλήματα, κυρίως από δυσλειτουργία των βαλβίδων με αποτέλεσμα την επανεισπνοή, την αδυναμία εκπνοής ή και τον υποαερισμό. Ο εξοπλισμός σαφώς παρουσιάζει και μειονεκτήματα. Ο διασώστης είναι υποχρεωμένος να απασχολεί τα χέρια του και για να αερίσει ικανοποιητικά τον ασθενή πρέπει να είναι προσηλωμένος σε αυτό το έργο. Σε ασθενείς με βαριά παθολογία από τους πνεύμονες, που απαιτούν μεγάλους εισπνευστικούς χρόνους, ή μεγάλη εισπνευστική πίεση κατά την προώθηση των αερίων λόγω μηχανικής παρεμπόδισης, παρουσιάζεται αδυναμία της AMBU να διατηρήσει επαρκή αερισμό και οξυγόνωση. Τέλος, καθώς η βαλβίδα εκπνοής βρίσκεται κοντά στον αεραγωγό του ασθενούς μπορεί να προκληθεί κάμψη του τραχειοσωλήνα ή και μετατόπιση του. 2.2 Οι Φορητοί Αναπνευστήρες Η εισαγωγή και χρήση φορητών αναπνευστήρων (ΕΙΚΟΝΑ 2) στο χώρο της προνοσοκομειακής ιατρικής βελτίωσε την ποιότητα της υποστήριξης του αναπνευστικού ούτως ώστε να προσομοιάζει την υποστήριξη που παρέχεται ενδονοσοκομειακά. Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι συσκευές αυτές είναι πολλά: Ο κατά λεπτόν αερισμός ρυθμίζεται με ακρίβεια και ως προς τον παλίνδρομο όγκο και ως προς τη συχότητα. Μπορουν να αεριστούν με ευχέρεια ακραίες ομάδες ασθενών όπως μικρά παιδιά ή εξαιρετικά παχύσαρκα άτομα. Το επιθυμητό Fi02 (1.0) επιτυγχάνεται με ευκολία και ακρίβεια, κάτι που είναι σαφώς πιο δύσκολο με την κοινή AMBU. Είναι δυνατή η εφαρμογή ΡΕΕΡ εύκολα μεταβαλλόμενης, ανάλογα με τις ανάγκες κατά το διάστημα της μεταφοράς. Λαμβάνονται πολλαπλές πληροφορίες από τα ενσωματωμένα monitors για τον αναπνεόμενο όγκο, τις πιέσεις αεραγωγών, και κατά συνέπεια τη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος. Στα νεώτερα μοντέλα αναπνευστήρων υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένων μοντέλων αερισμού. Τέλος, επιλύονται πρακτικά ζητήματα, καθώς απελευθερώνονται τα χέρια του διασώστη. Η χρήση φορητών αναπνευστήρων αναμφισβήτητα βοήθησε στην αντιμετώπιση και ασφαλή μεταφορά ασθενών με βαριά παθολογία, κυρίως από το θώρακα, σε μεγάλες αποστάσεις, όπου η αδυναμία αερι-

4 74 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Αναπνευστήρας Α Αναπνευστήρας Β Αναπνευστήρας Γ Αναπνευστήρας Δ Αναπνευστήρας Ε Διαστάσεις (Μ /Π /Υ) 215χ120χ χ210χ χ90χ40 222χ57χ χ162χ92 Βάρος kg 14,3 5 1,2 5,2 2,8 Τύποι αερισμού IPPV/SIMV/CPAP CMV/ACMV/PS IPPV CMV/ACMV/SIMV/ CPAP IPPV/S MMV Πα λίνδρομος όγκος ml ml ml ml ml Αναπν. Συχνότης 5-40/λεmό 6-40/ λεmό 12-20/λεmό 1-150/λεmό 7-60/λεmό 1/Ε 1/3-2/1 1-3 Ι 2-1 1/1,7 1/599-1/1 Εισπνε υστ. χρόνος Ο, 1-3 sec 0,5-3 sec ΡΕΕΡ 0-15cmH cmh cmh cmh cmH20 Μέγιστο όριο εισπ. πίεσης cmh cmh20 60cmH cmh cmh20 Μέγιστη εισπν. Ροή 100 lit/min 130 lit/min ** ** 120 lit/min Fj02 0,6ή 1 0,5ή 1 0,6ή 1 0,21-1 0,5ή 1 Αυrονομία ΜΠαrαρίας 6ώρες 10 ώρες 3-12 ώρες ** ΑΝΑΠΝΕΥΣΠ-ΙΡΑΣΑ: DRAGER OXYLOG 2000 ΑΝΑΠΝΕΥΣΠ-ΙΡΑΣ Β: ΤΑ ΕΜΑ OSIRIS 2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΠ-ΙΡΑΣ Γ: AMBU DENMARKAMBUMAnC ΑΝΑ ΠΝΕΥΣΠ-ΙΡΑΣΔ: EAGLE UNIVENτ754 ΑΝΑΠΝΕΥΣΠ-ΙΡΑΣ Ε: PNEUIPAC PARAPAC τransporτ Σημείωση: Ως** συμβολίζοvrαι μη διαθέο!μα στοιχεία Εικόνα 2: Τύπος φορητού αναπνευστήρα. σμού και η υποξυγοναιμία ήταν στο παρελθόν αξεπέραστα προβλήματα. Οι προσφερόμενοι στην αγορά φορητοί αναπνευστήρες μεταφοράς διαθέτουν σημαντικό εύρος δυνατοτήτων. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά ορισμένων μοντέλων φορητών αναπνευστήρων ενδεικτικά (Πίνακας 1 ). Αυτό το οποίο βαρύνει στην επιλογή του τύπου είναι οπωσδήποτε οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν όπως και το περιβάλλον λειτουργίας Επιθυμητή προδιαγραφή αποτελούν οι μικρές διαστάσεις και το μικρό βάρος, κάτω των 20 Kg, συμπεριλαμβανομένων του συμπιεστού ( compressor) ή της φιάλης οξυγόνου. Η δυνατότητα μεταφοράς και λειτουργίας των συσκευών εκτός ασθενοφόρου είναι χρήσιμη. Αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί με μικρούς αναπνευστήρες που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το πεπιεσμένο οξυγόνο με τη προσθήκη μικρής φιάλης (πνευματικοί αναπνευστήρες) ή ρεύμα από ενσωματωμένη μπαταρία (ηλεκτροκίνητοι αναπνευστήρες). Ήδη σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά αναπνευστήρες όπως ο AMBUMATIC της εταιρείας AMBU με βάρος μόλις 1200 gr ή αντίστοιχοι, όπως ο UNIVENτ 754 που λειτουργούν αποκλειστικά με

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 75 μπαταρία και φέρουν συμπιεστή, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς ανάγκη πρόσθετης μεταφοράς φιάλης οξυγόνου και προσφέρουν προς εισπνοή Fi02 = 0,21. Όσον αφορά στις προδιαγραφές αερισμού, είναι απαραίτητη η δυνατότητα αερισμού με μεγάλο εύρος παλίνδρομου όγκου (tidal volume Vt) τουλάχιστον από 100 έως 1500ml για την κάλυψη αναγκών παιδιατρικών ασθενών και μεγαλόσωμων ατόμων. Κατ' αναλογία, απαιτείται εύρος αναπνευστικής συχνότητας από Ο έως 40 το λεπτό. Τα περισσότερα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά, προσφέρουν πολλαπλούς τύπους αερισμού, όπως CMV, ACMV, SIMV και CP ΑΡ ορισμένα δε, όπως ο ΤΑΕΜΑ OSIRIS και IPS. Παρόλα αυτά η επιλογή ενός αναπνευστήρα δεν πρέπει να γίνεται με βασικό γνώμονα την ύπαρξη πολλαπλών μοντέλων αερισμού. Ήδη έχει αναφερθεί ότι στην επείγουσα ιατρική χρησιμοποιείται κυρίως ο ελεγχόμενος αερισμός προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανοποιητική οξυγόνωση με τους μικρότερους πιθανούς κινδύνους. Συνεπώς ο αναπνευστήρας πρέπει να παρέχει ελεγχόμενο αερισμό με βάση τον όγκο (και όχι την πίεση δεδομένου ότι αιφνίδιες διαταραχές της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό υποαερισμό). Ο ελεγχόμενος από τον όγκο αερισμός επιβάλλεται να είναι και περιοριζόμενος δια της πιέσεως (Pressure limited) προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του βαροτραύματος αφενός και να εξασφαλισθεί ο βέλτιστος.αερισμός υπό άλλες συνθήκες αφετέρου, με δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης από 1 έως 60 cmh20 (πίεση εκτόνωσης). Η δυνατότητα εφαρμογής υψηλής ΡΕΕΡ έως και 20 cmh20, είναι εκ των ων ουκ άνευ καθώς όπως θα φανεί στη συνέχεια η χρήση της είναι πολύτιμη σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται προνοσοκομειακά. Ομοίως είναι απαραίτητη η δυνατότητα επιλογής της χρονικής σχέσης εισπνοής εκπνοής από 1/1 μέχρι 1/3. Τέλος είναι επιθυμητή η δυνατότητα ρύθμισης του Fi02 από 0,21 έως 1.0 (ή τουλάχιστον 1.0 και ), κυρίως για λόγους οικονομίας στη χρήση του οξυγόνου κατά τη μεταφορά. Τα περισσότερα μοντέλα που κυκλοφορούν στην αγορά καλύπτουν τις προαναφερθείσες προδιαγραφές. Από τη στιγμή που ο ιατρός δεν έχει πλέον τον έλεγχο του αερισμού στα χέρια του επιβάλλεται η χρήση monitors για την παρακολούθηση του εκπνεομένου όγκου, της πίεσης των αεραγωγών και της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο εισπνεόμενο μίγμα, όπως και συναγερμών αποσύνδεσης, υψηλής πίεσης των αεραγωγών και επάρκειας παροχής ρεύματος από τις μπαταρίες. Οπωσδήποτε, η χρήση φορητών αναπνευστήρων θεωρείται πλέον απαραίτητη στην άσκηση της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, καθώς η εφαρμογή μηχανικού αερισμού κατέστη περισσότερο ασφαλής και αποδοτική. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός αυτός απαιτείται αυξημένη προσοχή από το ιατρικό προσωπικό δεδομένου ότι η πιθανότητα δυσλειτουργίας είναι σαφώς μεγαλύτερη, ιδίως σε αναπνευστήρες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα για τον έλεγχο των ρυθμίσεων, από την συμπαγή και απλή ambu. Αυτός είναι και ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο η δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου αερισμού των πνευμόνων με τη βοήθεια της AMBU είναι πάντα απαραίτητη. Οι σύγχρονοι φορητοί αναπνευστήρες, όπως προαναφέρθηκε υπόσχονται την επιτυχή υποβοήθηση της αυτόματης αναπνοής με την επιλογή υποβοηθούμενων τύπων αερισμού (AMV, IPS, CP ΑΡ), δεδομένου ότι διαθέτουν μηχανισμούς πυροδότησης της εμφύσησης (triggering) και ταχείας παροχής μεγάλης εισπνευστικής ροής ( demand valves ). Στην κλινική πράξη αφενός οι επιδόσεις αυτές δεν κρίθηκαν εφάμιλλες των αναπνευστήρων εντατικής και αφετέρου η ένδειξη διατήρησης αυτόματης υποβοηθούμενης αναπνοής στο ασθενοφόρο ή καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, είναι συζητήσιμη, συχνά επισφαλής και εναπόκειται στη υποκειμενική κρίση έμπειρου ιατρού, εξοικειωμένου με τις μεθόδους αυτές υποστήριξης και ικανού να σταθμίσει τα πιθανά οφέλη και τους προκύπτοντες κινδύνους. 2.3 Συσκευές CP ΑΡ Η εφαρμογή συνεχούς θετικής πίεσης στις αεροφόρους οδούς (Continuous Positive Airway Pressure: CP ΑΡ) ενδονοσοκομειακά, αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο στην αντιμετώπιση ανθεκτικής υποξυγοναιμίας από μία σειρά από παθολογικά αί-

6 76 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ τια όπως η καρδιακή κάμψη, η παρότρυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, η ανάπτυξη ατελεκτασιών ή και πνευμονικών λοιμώξεων όπως και η απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού σε ασθενείς που διατηρούν αυτόματο αερισμό. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι είναι ελάχιστα επεμβατική και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται πιθανώς η καταστολή και η διασωλήνωση των ασθενών με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρει. Η εφαρμογή της μεθόδου προνοσοκομειακά, έβρισκε ανυπέρβλητα εμπόδια κυρίως εξαιτίας του εξοπλισμού, ο οποίος ως γνωστό είναι ογκώδης, και δύσκολα εφαρμοζόμενος στο στενό χώρο του ασθενοφόρου. Η χρήση των προσωπίδων παλαιότερης γενιάς παρουσίαζε δυσκολίες εφαρμογής και ανοχής από τους ασθενείς και τα παλαιότερα συστήματα CPAP (γεννήτριες ροής και aποθεματικοί ασκοί) απαιτούσαν θέρμανση κα ύγρανση των παρεχομένων αερίων. Τα προβλήματα αυτά φαίνεται να επιλύονται με την εισαγωγή στη κλινική πράξη της βαλβίδας Boussignac (ΕΙΚΟΝΑ 3). Ουσιαστικά πρόκειται για δύο κυλίνδρους ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό συγκεντρικά τοποθετημένους, ανοικτούς στις δύο βάσεις τους. Οξυγόνο χορηγείται με υψηλή ροή μεταξύ των δύο κυλίνδρων, τα μόρια του αέρα επιταχύνονται στο περιορισμένο χώρο μεταξύ τους και απελευθερώνονται στον εγγύς αεραγωγό δημιουργώντας μια ιδεατή πνευματική παρεμπόδιση της εκπνοής με τη μορφή εικονικής βαλβίδας. Η συσκευή δέχεται οξυγόνο από κοινή παροχή με υψηλές όμως ροές (πάνω από 151/min) και στηριζόμενη στην αρχή λειτουργίας διπλού Ventouri (προσρόφηση ατμοσφαιρικού αέρα) επιτρέπει την εφαρμογή ελεγχόμενου CPAP σε διαφορετικά επίπεδα πίεσης που εξαρτώνται από το μέγεθος της επιλεγείσ'!lς ροής οξυγόνου και την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Δεν απαιτείται υγραντήρας, ο εξοπλισμός είναι μίας χρήσης, απλός, μικρός και ελαφρύς και δεν διαθέτει κινητά μηχανικά μέρη, η δε εφαρμοζόμενη πίεση μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια ειδικού μανόμετρου. Επίσης οι προσωπίδες νεώτερης γενιάς επιτρέπουν καλύτερη εφαρμογή και ανοχή στο πρόσωπο του ασθενούς. Ήδη το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το σύστημα Boussignac με πολύ ΠΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΝΟΗ ΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦ.ΠΙΕΣΗΣ (Ανο ικτό cnίστημα) ΕΜΦΥΣΗΣΗ AEPIOY ' '<Ε- '<Ε ΧΩΡΟΣ ΕΠJτΑΧΥΝΣΗΣ ΑΕΡ!ΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MONΙTORING CO, ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ο') Εικόνα 3: Σχηματική παράσταση της βαλβίδας boussignac. ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (Κλειστή ζώνη) καλά αποτελέσματα στις κινητές μονάδες επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής. Το βασικό μειονέκτημα της τεχνικής είναι η πολύ μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου. Με ροή 201/min απαιτούνται μόλις 100 λεπτά για να κενωθεί μια μεγάλη φιάλη 2000lit, επομένως η τεχνική μπορεί να εφαρμοσθεί για μικρές αποστάσεις. Ένα επιπρόσθετο μειονέκτημα είναι ο εκσεσημασμένος θόρυβος που προκαλείται από τις υψηλές ροές οξυγόνου και εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ ασθενούς, ιατρού και πληρώματος. Τέλος οι επίτευξη υψηλών τιμών CPAP πάνω από 10 cmh20, σπάνια κατορθώνεται και κατά συνέπεια τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι ανάλογα. 2.4 Προδιαγραφές εξοπλισμού υποστήριξης της αναπνοής στα ασθενοφόρα Με βάση το Ευρωπα'ίκό Πρότυπο ΕΝ 1789 : 1999 που εκδόθηκε στις 5/9/1999 και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, απόδοσης, ελέγχου και εξοπλισμού των ασθενοφόρων και το οποίο από το 4/2000 ενέχει και για την Ελλάδα ισχύ Εθνικού προτύπου, τα ασθενοφόρα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα ακόλουθα σχετικά με την υποστήριξη του αναπνευστικού: Για τα ασθενοφόρα τύπου Β δηλαδή ασθενοφόρα σχεδιασμένα για τη μεταφορά, παροχή βασικής νοσηλείας και monitoring, απαιτείται μόνιμο σύστημα παροχής 02 χωρητικότητας τουλάχιστον 2000L υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, φορητό σύστημα παροχής 02, χωρητικότητας τουλάχιστον 400 L, καθώς και αυτοδιατεινόμενο ασκό AMBU με μάσκες και αεραγωγούς. Για τα ασθενοφόρα τύπου C τα οποία είναι σχεδιασμένα για την παροχή υψηλής νοσηλείας και monitoring, στον εξοπλισμό

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 77 προστίθενται οι ενδοτραχειακοί σωλήνες και αυτόματος αναπνευστήρας με βαλβίδα ΡΕΕΡ. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ασθενοφόρων της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναπνευστήρα έχουν ως εξής: - Να είναι σταθερού όγκου, βάρους μη υπερβαίνοντος τα 5 kg, ώστε να φέρεται ευχερώς από τους διασώστες, να μένει ανεπηρέαστος από τις θετικές και αρνητικές επιταχύνσεις και τις ακραίες θερμοκρασίες - Να χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενέργειας το πεπιεσμένο οξυγόνο - Να αποδίδει αναπνεόμενο όγκο από 100ml ml και αναπνευστική συχνότητα από Ο - 40 κύκλους - Να διαθέτει μεταβλητή και ρυθμιζόμενη σχέση εισπνοής εκπνοής 1/3 έως 2/1 - Να παράσχει τους τύπους αερισμού IPPV, SIMV, CP ΑΡ, SIMV ΚΑΙ ΡΕΕΡ ενσωματωμένης βαλβίδας με τιμές Ο -15cm Η2Ο - Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό σήμα συναγερμού για την απόκλιση του εκπνεομένου από τον προκαθορισμένο όγκο αναπνοής, για την απόκλιση από το προκαθορισμένο της μέγιστης πίεσης αεραγωγών και για την απόκλιση από το προκαθορισμένο όριο χαμηλής πίεσης Για το σύστημα ελέγχου και τους συναγερμούς να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά κυκλώματα, λειτουργούντα με ρεύμα 12V μέσω επαναφορτιζόμενων μπαταριών με αυτονομία τουλάχιστον 6 ώρες Όσον αφορά στον αυτοδιατεινόμενο ασκό AMBU, πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σιλικονούχο υλικό, να έχει χωρητικότητα 1600ml, βαλβίδα εκπνοής, μάσκες Νο 2 έως 4, εφεδρική βαλβίδα εκπνοής, πρόσθετη βαλβίδα ΡΕΕΡ και reservoir οξυγόνου. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο ιατρός της επείγουσας ιατρικής καλείται να αντιμετωπίσει μια πλειάδα παθολογικών καταστάσεων σε προνοσοκομειακό επίπεδο. Οι ασθενείς εμφανίζουν εξαιρετική ανομοιογένεια, όσον αφορά στην ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι το πνευμονικό παρέγχυμα ή και ο θώρακας πιθανόν να εμπλέκονται στη παθολογία του αρρώστου με αποτέλεσμα να απαιτείται επιθετικός αερισμός, ή η μηχανική υποστήριξη να συμπεριλαμβάνεται στα γενικά μέτρα αποκατάστασης της ομοιοστασίας του οργανισμού. Από την άλλη μεριά τα κριτήρια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και μηχανικού αερισμού διαφοροποιούνται σε σχέση με το νοσοκομειακό περιβάλλον δεδομένης της απουσίας μέτρησης αερίων aρτηριακού αίματος. Στις συνθήκες αυτές, κλινικές ενδείξεις όπως η εκσεσημασμένη δύσπνοια και η ταχύπνοια, η κυάνωση, η χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, η παράδοξη κινητικότητα του θώρακα και της κοιλίας όπως και η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης θα κρίνουν την ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Από τα παρακλινικά στοιχεία, το μόνο διαθέσιμο είναι η τιμή του σφυγμικού οξυγονόμετρου η οποία πάντα πρέπει να συνεκτιμάται με την κλινική εικόνα. Η διασωλήνωση της τραχείας και η έναρξη μηχανικού αερισμού αποτελούν άμεση προτεραιότητα σε απνο'ίκούς ασθενείς. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται περιστατικά καρδιακής ανακοπής, όπου η εξασφάλιση αεραγωγού και η μηχανική υποστήριξη εντάσσονται στα πλαίσια της εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. Απνο'ίκοί ασθενείς είναι δυνατό να ανευρεθούν μετά από δηλητηρίαση με κατασταλτικά φάρμακα. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την άφιξη στο τόπο του συμβάντος οι ασθενείς πάσχουν από εκσεσημασμένη υποξυγοναιμία, απαιτούν ταχεία εξασφάλιση αεραγωγού και αερισμού, το πνευμονικό παρέγχυμα όμως δεν εμπλέκεται συνήθως στην οξεία διαταραχή και η εφαρμογή πλήρως ελεγχόμενου αερισμού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Από την άλλη μεριά τα περιστατικά τραυματισμού αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλαπλών ευεργετικών επιδράσεων που προσφέρει ο μηχανικός αερισμός και η όσο το δυνατόν πιο σύντομη εγκατάστασή του. Στην περίπτωση της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, η πτώση του επιπέδου συνείδησης με κλίμακα Γλασκόβης< 9, απαιτεί άμεση

8 78 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ εξασφάλιση του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση καθώς η διατήρηση βατότητας πρέπει να θεωρείται επισφαλής. Η χορήγηση επαρκούς καταστολής είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευθεί ο εγκέφαλος από την άνοδο της ενδοκρανίου πίεσης από το ερέθισμα του τραχειοσωλήνα και κατά συνέπεια η εφαρμογή πλήρως ελεγχόμενου αερισμού είναι αναπόδραστη ανάγκη. Ταυτόχρονα επιτυγχάνονται και άλλοι στόχοι όπως η πιθανή επίτευξη υπεραερισμού και υποκαπνίας, και κυρίως η διόρθωση της συνυπάρχουσας υποξυγοναιμίας. Η ταχεία «προληπτική» εξασφάλιση του αεραγωγού και εγκατάσταση μηχανικού αερισμού σε περιστατικά κρανιοπροσωπικής κάκωσης όπως και κάκωσης του τραχήλου, αποτελεί μια άλλη προφανή ένδειξη εφαρμογής. Αντιθέτως, επί αποφυγής διασωλήνωσης και εφαρμογής μηχανικού αερισμού στους ασθενείς αυτούς στον τόπο του ατυχήματος, είναι εξαιρετικά πιθανή η αδυναμία εξασφάλισης του αεραγωγού μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο. Οι κακώσεις του θώρακα συνιστούν ίσως την δυσκολότερη περίπτωση εφαρμογής μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής προνοσοκομειακά. Οι ασθενείς αυτοί είναι δυνατό να έχουν υπέρμετρη διαταραχή της μηχανικής του θώρακα με συνυπάρχουσα αιμοδυναμική επιβάρυνση όπως στην περίπτωση πνευμοθώρακα ή και αιμοθώρακα με συνοδό υποξυγοναιμία και υπερκαπνία, ταυτόχρονα δε να υποφέρουν από το άλγος των καταγμάτων πλευρών τα οποία προκαλούν σημαντικό περαιτέρω περιορισμό των αναπνευστικών τους κινήσεων. Από τη στιγμή που η υποξυγοναιμία δεν βελτιώνεται με τη χορήγηση οξυγόνου και ο ασθενής είναι έντονα δυσπνοικός ο θετικός αερισμός θεωρείται απαραίτητος. Οπωσδήποτε πρέπει να επισημανθεί ότι επί υπόνοιας πνευμοθώρακα, η παροχέτευση του η μιθωρακίου πρέπει πάντα να προηγείται της εφαρμογής μηχανικού αερισμού με θετικές πιέσεις εξαιτίας του κινδύνου μετατροπής του σε πνευμοθώρακα υπό τάση. Οι κακώσεις της κοιλίας είναι δυνατό στα πλαίσια της αντιμετώπισης τους να απαιτήσουν την εφαρμογή μηχανικού αερισμού. Στην περίπτωση ολιγαιμικής καταπληξίας, υποξυγοναιμία aνθιστάμενη στη χορήγηση οξυγόνου αναπτύσσεται στα πλαίσια χαμηλής καρδιακής παροχής. Πέραν όμως των ακραίων αυ- τών καταστάσεων, στην αντιμετώπιση της κάκωσης εξέχουσα θέση λαμβάνει η πρώιμη και ικανοποιητική αναλγησία και υπό αυτό το πρίσμα η εφαρμογή μηχανικού αερισμού διευκολύνει την επιθετική εφαρμογή τους. Ακριβώς η ίδια λογική διέπει την άμεση ένδειξη αναλγητικής αγωγής στον πολυκαταγματία και την συνακόλουθη συχνά έναρξη καταστολής και μηχανικού αερισμού. Στην κατηγορία του τραύματος πρέπει να συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις εγκαύματος και πνιγμού. Ο εγκαυματίας πρέπει να διασωληνωθεί και να υποστηριχθεί μηχανικά στην περίπτωση που το έγκαυμα περιλαμβάνει το πρόσωπο και τους ανώτερους αεραγωγούς καθώς είναι δεδομένο ότι ο αεραγωγός μετά από λίγη ώρα θα είναι αποφραγμένος από το οίδημα. Ταυτόχρονα η εισπνοή καπνού ο οποίος φέρει CO και άλλες τοξικές πιθανόν ουσίες οδηγεί σε άμεση βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώιμα με εφαρμογή θετικού αερισμού με υψηλή τιμή ΡΕΕΡ. Τέλος, ασθενείς με μεγάλες εγκαυματικές επιφάνειες, άνω του 40%, αντιμετωπίζουν μια οξύτατη διαταραχή μέσω της βλάβης του ενδοθηλίου και της ταχείας ολοσωματικής εξοίδησης. Στις περιπτώσεις αυτές ο θετικός αερισμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της πρώιμης αντιμετώπισης. Ο ασθενής που πάσχει από πνιγμό από νερό ευεργετείται επίσης από την ταχεία εφαρμογή του μηχανικού αερισμού με υψηλές τιμές ΡΕΕΡ. Στην περίπτωση αυτή, το υπερωσμωτικό περιβάλλον που δημιουργείται στις κυψελίδες εύκολα οδηγεί σε εξοίδηση, διαδικασία που εμποδίζεται από τις θετικές πιέσεις. Αλλά και η καταστροφή του surfactant αφήνει απροστάτευτο το πνευμονικό παρέγχυμα στην ανάπτυξη ατελεκτασιών και υποξυγοναιμίας και επομένως η εφαρμογή μηχανικού αερισμού με συνεχή θετική πίεση έχει απόλυτη ένδειξη, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου παρά την αρχική ασφυξία ο ασθενής έχει φαινομενικά ανανήψει. Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και η πνευμονική συμφόρηση προκαλούν σημαντική υποξυγοναιμία ανθεκτική στη χορήγηση οξυγόνου εξαιτίας της αυξημένης φλεβικής πρόσμιξης. Η εφαρμογή αερισμού με θετικές πιέσεις, είτε με τη μορφή του CP ΑΡ, είτε με τη μορφή του ελεγχόμενου θετικού αερισμού αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης κα-

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 79 θώς η επιτυγχανόμενη μείωση του μεταφορτίου της αριστεράς, μείωση του προφορτίου της δεξιάς και η άσκηση υψηλών υπερατμοσφαιρικών πιέσεων στις κυψελίδες καθώς και η αποτροπή κυψελιδικής εξοίδησης, λύνουν το πρόβλημα της υποξυγοναιμίας ταχύτατα στα περισσότερα των περιστατικών. Μια από τις δυσκολότερες περιπτώσεις για την απόφαση έναρξης μηχανικού αερισμού προνοσοκομειακά αποτελεί η βαρεία ασθματική προσβολή. Το μεγάλο πρόβλημα έγκειται στην απουσία στοιχείων από τα αέρια αίματος και κατά συνέπεια την πρώιμη διάγνωση του κάματου της θωρακικής αντλίας. Ετσι η απόφαση για εγκατάσταση μηχανικού αερισμού θα στηριχθεί κυρίως σε κλινικά κριτήρια. Οπωσδήποτε, ασθενής ο οποίος διαταράσσεται νευρολογικά, εμφανίζει υποξυγοναιμία παρά τη χορήγηση οξυγόνου, παρουσιάζει επιπόλαιες αναπνευστικές κινήσεις η και παύει να έχει ήχους από το θώρακα πρέπει ταχέως να διασωληνωθεί και να υποστηριχθεί μηχανικά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Kosowsky JM, Stephanides SL, Branson RD, et al: Prehospital use of continuous positive airway pressure ( CP ΑΡ) for presumed pulmonary edema: a preliminary case series. Prehosp Emerg Care 2001 ; 5: ) Regel G, Stalp Μ, Lehmann υ, Seekamp Α: Prehospital care, importance of early interνention on outcome. Acta Anaesth. Scand Supp1 1997; 110: ) Auble ΤΕ, Menegazzi JJ, Nicklas ΚΑ: Comparison of automated and manual ventilation in a prehospital pediatric model. Prehosp Emerg Care 1998 ;2: ) Dockery WK, Futterman C, Keller SR et al: Α comparison of manual and mechanical ventilation during pediatric transport. Crit Care Med 1999;27: ) Mackersie RC: Ventilatory support Following Major Trauma, p In: Handbook of Mechanical V entilatory Support, 2nd Ed. Stock MC and Perel Α (Ed). Williams and Wilkins, Baltimore, ) Manual Resuscitators, p In: υnderstanding Anesthesia Equipment, 4th Ed. Dorsch JA, Dorsch SE (Ed ).Williams and Wilkins, Baltimore, ) Johannigman JA, Branson RD, Johnson DJ et al: Out-of-hospital ventilation: bag--valve device vs transportventilator. AcadEmerg Med 1995;2: ) Nichols DG. Emergency management of status asthmaticus in children. Pediatr Ann 1996 ;25: ) Cupera J, Mannova J, Rihova Η, Brychta Ρ, Cundrle Ι. Quality of prehospital management of patients with burn injuries-a retrospective study. Acta Chir Plast 2002;44: ) Ruchholtz S, Waydhas C, Ose C, Lewan υ, Nast Kolb D; The Working Group on Multiple Trauma of the German Trauma Society. Prehospital intubation in severe thoracic trauma without respiratory insufficiency: a matched-pair analysis based on the Trauma Registry of the German Trauma Society. J Trauma 2002 ;52: ) Thomas G, Brimacombe J. Function of the Drager Oxylog ventilator at high altitude. Anaesth Intensive Care 1994;22: ) Wayne ΜΑ, Delbridge TR, Ornato JP et al. Concepts and application of prehospital ventilation. Prehosp Emerg Care 2001 ;5:78

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑNTΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ το θέμα μας Αναισθησία? Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής! το θέμα μας

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ 1. Αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι αμεταχείριστος, τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα αερισμού ενηλίκων Να συνοδεύεται από: Βασική μονάδα Τροχήλατη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 221 Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ουρανια σαχινιδου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΑΪΜΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/08/2017 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 21925/13-07-2017 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Προς: Οικονομικούς Φορείς Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Αναπνευστική ανταπόκριση στην οξεία άσκηση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Αναπνευστικό σύστημα Αναπνευστικό σύστημα Εξωτερική αναπνοή Η μεταφορά αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Volume Ventilation Plus

Επιλογή Volume Ventilation Plus Περιεχόµενα Εισαγωγή............................................. 2 Αρχικές ρυθµίσεις Volume Ventilation Plus................... 2 Τύπος αναπνοής VC+ (λειτουργία A/C ή SIMV)............... 2 Τύπος αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες

Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις Πρώτες Βοήθειες ΘΕΩΡΙΑ Εισήγηση 2 - Αξιολόγηση Ασθενή στις πρώτες βοήθειες- Ιστορικό- SAMPLE- Φυσική εξέταση Δρ. Ροβίθης Μιχαήλ, καθ. Εφαρμογών PhD, Mmedsci, MPH - 2017 Aξιολόγηση/ εκτίμηση Πολίτες εκπαιδευμένοι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 7-4-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series

Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series Επιλογή BiLevel/Αναπνευστήρες 800 Series Εισαγωγή Η επιλογή BiLevel (Εικόνα 1) για τους αναπνευστήρες 800 Series είναι µια µεικτή λειτουργία αερισµού, η οποία συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» Υπεύθυνοι: 1) Σπύρος Ζακυνθινός, Καθηγητής & Διευθυντής Α Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 2) Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής & Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων.

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον στο δυτικό κόσμο, μέρος της διαδικασίας της βασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον.

Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του, αυτό γίνεται... με αποκλειστική ευθύνη σας και μόνον. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται μόνο σε ιατρούς, γιατί περιέχει: 1. Όρους που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί από μη ιατρούς και μπορεί «να γίνουν παρανοήσεις», και 2. Στοιχεία και πληροφορίες που μπορεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση των ενστάσεων των εταιρειών Παπαποστόλου Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 25-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Ανεπάρκεια ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Κλινικό Πρόβλημα- Αναπνευστική Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος MD PhD Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών gstathop@upatras.gr http://www.molcellbiol-upatras.net

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 23/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14408 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 13.06.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Κεφάλαιο 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αντωνία Κουτσούκου, Ευαγγελία Κουκάκη Σύνοψη Αναπνευστική ανεπάρκεια ορίζεται η μείωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (PaO 2 ) < 60 mm Hg (υποξυγοναιμική

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ? Ετοιμολογία : είναι ο λόγος για το πάθος, δηλαδή την αρρώστια Ασχολείται με το μηχανισμό και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ 9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ Ως µηχανικός αερισµός ορίζεται η χρησιµοποίηση κάποιας µηχανικής συσκευής (αναπνευστήρας) για την ενίσχυση ή την ολική υποκατάσταση της αναπνοής του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Tube compensation (TC)

Επιλογή Tube compensation (TC) Εισαγωγή Η επιλογή Tube Compensation (TC) για τους αναπνευστήρες 800 Series ενισχύει τον αυθόρµητο τύπο αναπνοής και υποβοηθά την αυθόρµητη αναπνοή του ασθενούς, χορηγώντας θετική πίεση ανάλογη προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός

Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός Σύνοψη Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρέχει μια εισαγωγή για την κατανόηση των βασικών μοντέλων μηχανικού αερισμού, των ενδείξεων και των περιορισμών τους καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π. Αναγκαιότητα ειδικότητας επείγουσας ιατρικής στην καθημερινή πρακτική του ΤΕΠ 10 ο Πανελλήνιο, 9 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτικής Ηράκλειο 27 30 Απριλίου 2017 ΤΕΠ Κύρια Σημεία : Τι είναι το ΤΕΠ και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13992 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17-10-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ αρχής σαφής διάκριση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της μη κατάχρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Άσκηση ΙΙΙ. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Κλινική Άσκηση ΙΙΙ. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: Κλινική Άσκηση ΙΙΙ Κωδικός Μαθήματος: NPT 220 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 2 Τετράμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική

Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Ο ιασώστης στην Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική Βάγγος Γεώργιος ιασώστης ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Αναγκαιότητα Επείγουσας Ε. Σ. Υ. Προνοσοκοµειακής Φροντίδας Παγκοσµίως οι πολεµικές ανάγκες δηµιούργησαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ:

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ασφάλεια στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χάρης Β. Κατσαρδής Επίκουρος Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας Συντ. Διευθυντής Παιδιατρικού-Παιδοπνευμονολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» α β Flow

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σύστημα : χαμηλών αντιστάσεων υψηλής ενδοτικότητος

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στα παιδιά

Σπιρομετρία στα παιδιά 1ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1-3 Οκτωβρίου 2010 Σπιρομετρία στα παιδιά Κώστας Ν. Πρίφτης Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμήμα Αλλεργικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟ- ΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεώργιος Γαβριηλίδης Σύνοψη Η παρόξυνση της αποφρακτικής πνευμονικής νόσου αποτελεί σύνηθες αίτιο αναπνευστικής ανεπάρκειας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής

Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 51 Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής ΕΛΕΝΗ ΤΖΗΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ προ της καρδιακής ανακοπής! ΑΝΧΟΣ ΥΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΠΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Οξυγόνωσης

Διαταραχές Οξυγόνωσης ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 213 Διαταραχές Οξυγόνωσης ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαταραχή της οξυγόνωσης, που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις.

Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. 1 Βάκαλος Α, ΜΕΘ ΓΝ Ξάνθης. Οκτώβριος 2006 Πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενή σε αναπνευστήρα, βασιζόµενο σε ενδείξεις. Οι ασθενείς σε αναπνευστήρα νοσηλεύονται όχι σε τµήµατα αλλά σε ΜΕΘ που πληρούν τα αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα