Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"

Transcript

1 62 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Χρήση του Συστήματος CPAP-Boussignac στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΛΑΒΡΕΝrΙΕΒΑ Α, ΤΣΑΟΥΣΗ Γ, ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Ν, ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Β, ΚΑΖΑΜΙΑΣ Π, ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Β, ΣΚΟΥΡΤΗΣ Χ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ε, ΣΕΤΖΗΣ Δ ΜΕΘΑ- Τμήμα Αναισθησιολογίας ΠΓΝΘ <<ΑΧΕΙΊΑ» Εισαγωγή Η υποστήριξη της αναπνοής ασθενών με σύστημα συνεχούς θετικής πίεσης στις αεροφόρες οδούς (CPAP) είναι μία από χρόνια διαδεδομένη τεχνική στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Η χρήση συστημάτων CPAP και η αυτόματη αναπνοή σε υπερατμοσφαιρικά επίπεδα πίεσης βελτιώνει την ανταλλαγή των αερίων και ειδικότερα την οξυγόνωση των ασθενών αυξάνοντας την λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα και aποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την σύγκλειση των κυψελίδων Ο αερισμός υπό συνθήκες συνεχούς θετικής πίεσης μειώνει την κλίση πίεσης ανάμεσα στους ανώτερους αεραγωγούς και τις κυψελίδες και ελαττώνει πιθανώς το έργο της αναπνοής σε ασθενείς με δυναμική υπερδιάταση των πνευμόνων και ενδογενή θετική τελοεκπνευστική πίεση (auto-peep)1 Η μη επεμβατική εφαρμογή CP ΑΡ και η χρήση των αντίστοιχων συστημάτων στην καθημερινή κλινικ1i πράξη αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή εναλλακτική λύση στο συμβατικό μηχανικό αερισμό των πνευμόνων σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, στους οποίους μπορεί να επιχειρηθεί η αποφυγή της διασωλήνωσηξ-57 Η εφαρμογή συστημάτων CPAP στον τεχνητό αεραγωγό (προσωπίδα, στοματοτραχειακό σωλήνα ή σωλήνα τραχειοστομίας) αποτελεί επίσης μία δημοφιλή τεχνική σταδιακής αποδέσμευσης σε ασθενείς με δυσκολίες aπεξάρτησης από το μηχανικό αερισμό Ειδικότερα, η εφαρμογή CPAP είναι μια αποτελεσματική μορφή μη επεμβατικής μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής σε ποικίλες κλινικές καταστάσεις, όπως το οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, πρώιμα στάδια του ARDS, την αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το θωρακικό τραύμα και την πρόληψη των μετεγχειρητικών ατελεκτασιών Σε μερικές μελέτες υποστηρίζεται ότι η χρήση των συστημάτων CPAP συνδυάζεται με μείωση του χρόνου παραμονής στη ΜΕΘ ή και της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο ενώ η ενδονοσοκομειακή θνητότητα δεν φαίνεται να επηρεάζεται2μ Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συστημάτων και βαλβίδων που εξασφαλίζουν την διατήρηση της συνεχούς θετικής πίεσης στις αεροφόρες οδούς Το σύστημα CPAP-Boussignac (CPAP-B) αποτελεί μια εύχρηστη μικρή συσκευή μιας χρήσης, η οποία προσαρμοζόμενη στον τεχνητό αεραγωγό ( προσωπίδα, στοματοτραχειακό σωλήνα ή σωλήνα τραχειοστομίας) παράγει και διατηρεί συνεχ1i θετική πίεση χωρίς την ανάγκη παρουσίας γεννήτριας ροής ή αποθεματικών ασκών σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα CPAP (Σχήμα 1) ΕμφιJσηση Οξuγόνοu «Μέτρηση Σχήμα 1 Η συσκευή CPAP-Boussignac Αειyματοληψlα Αφlωv ΠίΕσηt,

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 63 Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος CPAP-Boussignacσε ασθενείς της ΜΕΘ με ένδειξη υποστήριξης της αναπνοής με συνεχή θετική πίεση ΕλtΟβφη tκπνοι') Εμφύσηση Οξuγόνοu Υλικό, Μέθοδος Το σύστημα CPAP-Boussignac (Vygon) χρησιμοποιήθηκε σε 16 ασθενείς με αυτόματη αναπνοή, ηλικίας 44 ± 21,5( από 18 έως 80) ετών και κλίμακας APACHE Π 12,4 ± 4 (από 6 έως 18) Οι παθολογικές καταστάσεις που επέβαλαν την εισαγωγή και νοσηλεία τους στη ΜΕΘ αναφέρονται στον πίνακα 1 Πίνακας 1 Αfrια εισαγωγής στη ΜΕΘ Αιτία Αριθμός των ασθενών % Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία Εγκεφαλίτιδα Πολυτραυματισμός Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια Δηλητηρίαση Μετεγχειρητική 4 25 παρακολούθηση Τραυματική βλάβη του εγκεφάλου Σε 8 ασθενείς το σύστημα CPAP-B χρησιμοποιήθηκε με κλινικό στόχο την πρώιμη αποδέσμευση από το συμβατικό μηχανικό αερισμό (7 ασθενείς είχαν ήδη τραχειοστομία και σε έναν το σύστημα εφαρμόστηκε στον στοματοτραχειακό σωλήνα) Η διάρκεια της προηγηθείσης μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με αναπνευστήρα ήταν 6 (mean) ± 3SD ημέρες Στους υπολοίπους 8 ασθενείς το σύστημα CPAP-Boussignac εφαρμόστηκε με την βοήθεια ειδικής προσωπίδας CP ΑΡ με στόχο την κατά το δυνατόν αποφυγή της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και κλινική ένδειξη την αντιμετώπιση υποξυγοναιμικής οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας Το σύστημα Boussignac (Σχήμα 2) αποτελείται από δύο ομοαξονικά τοποθετημένους κυλίνδρους μήκους 20 mm και διατομής 14 και 22 mm αντίστοιχα Ο εσωτερικός κύλινδρος είναι ανοικτός και στα δύο άκρα του και προσαρμοζόμενος στον τεχνητό αεραγωγό (προσωπίδα CPAP ή ενδοτραχειακό σωλήνα) χρησιμεύει στην εισπνοή και εκπνοή των αερίων από τον ασθενή Ο δεύτερος κύλινδρος παραμένει κλειστός στο ένα άκρο του και μέσω ειδικής υποδοχής (τύπου Luer Lock) Μiτρηrπ9 αης, Δειγμcrτοληψία Αψίwv Σχήμα 2 Λειτουργία της συσκευής I ψ CPAP AaθtVI')( μο ΕππάχΙΙνσης Αερίωv συνδέεται στην επιτοίχια ή άλλη πηγή οξυγόνου Το παρεχόμενο οξυγόνο διοχετεύεται στο μεταξύ των δύο κυλίνδρων περιορισμένο χώρο και προωθείται ακολούθως μέσω πολλαπλών οπών στο εσωτερικό του πρώτου κυλίνδρου Κατά την έξοδο τους τα μόρια του οξυγόνου (σύμφωνα με το φαινόμενο Venturi) αφού συμπαρασύρουν μόρια ατμοσφαιρικού αέρα επιταχύνονται συγκεντρικά στο εσωτερικό του πρώτου κυλίνδρου ( «jet» effect) δημιουργώντας μια ιδεατή πνευματική βαλβίδα Η κινητική ενέργεια των μορίων αερίου μετατρέπεται σε πίεση και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες συνεχούς θετικής πίεσης,το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από τη ροή του οξυγόνου στην παροχή και οι όποιες διακυμάνσεις της από το μέγεθος της αυτόματης αναπνευστικής δραστηριότητας του ασθενούς Το ανοιχτό σύστημα επιτρέπει την συνεχή και ελεύθερη είσοδο και έξοδο αερίων προς εισπνοή και εκπνοή από τον ασθενή από και προς την ατμόσφαιρα και χαρακτηρίζεται από μηδαμινό νεκρό χώρο(κατάταξη Ε κατά Mapleson: Ayre 's T-piece ) Η εισπνευστική συγκέντρωση των αερίων εξαρτάται αφενός από την προεπιλεγμένη ροή οξυγόνου στην πηγή και την αντίστοιχη πρόσμιξη αέρα (α' μηχανισμός Venturi) και αφετέρου από την εισπνευστική ροή του ασθενούς και την αντίστοιχη πρόσμιξη αέρα (β' μηχανισμός Venturi)'Eτσι το τελικό εισπνεόμενο μείγμα αερίων υποβιβάζεται, όσον αφορά τη συγκέντρωση οξυγόνου, όταν η συσκευή λειτουργεί με οξυγόνο και εμπλουτίζεται, όταν η συσκευή λειτουργεί εναλλακτικά με ιατρικό πεπιεσμένο αέρα Η συσκευή Boussignac διαθέτει πλέον της υποδοχής του αερίου λειτουργίας και κοινή υποδοχή (επίσης τύπου Luer Lock) μέτρησης της πίεσης (πχ με μανό-

3 64 μετρο) στον εγγύς αεραγωγό και δειγματοληψίας των διακινούμενων με την αναπνοή αερίων (χρήση καπνογράφου, οξυγονογράφου ) Στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε μορφομετατροπέας ενέργειας (transducer) για την μέτρηση και συνεχή καταγραφή της πίεσης αεραγωγών και συσκευή καπνογράφου-οξυγονογράφου για την παρακολούθηση και καταγραφή των διακινούμενων αερίων (02,C02) κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου (Capnomac-Oxy, Datex) Η συσκευή αυτή (Capnomac-Oxy) εξασφαλίζει τον συνεχή έλεγχο της εισπνευστικής και εκπνευστικής συγκέντρωσης οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα και επιτρέπει τον υπολογισμό της εισπνευστικής- τελοεκπνευστικής διαφοράς οξυγόνου, έναν ευαίσθητο δείκτη του αερισμού Η παρακολούθηση των ασθενών περιελάμβανε πέραν της κλινικής παρατήρησης και μετρήσεις του αριθμού των αναπνοών, της συστηματικής aρτηριακής πίεσης (SΑΡ),της καρδιακής συχνότητας (ΗR),του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΕCG),του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο με σφυγμικό οξυγονόμετρο (Sp02) και των αερίων αίματος στο αρτηριακό αίμα (μερική πίεση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα Pa02 PaC02 και pη)επίσης υπολογίσθηκε ο λόγος Pa02 Ι Fi02 για κάθε δειγματοληψία αερίων αίματος Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του CPAP-Boussignac οι ασθενείς παρακολουθούνταν συνεχώς για την τυχόν εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, επιπλοκών ή υποκειμενικών ενοχλημάτων Τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν, αναφέρθηκαν ως mean±sd Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του Student t-test,όπoυ p< 0,05 αξιολογήθηκε ως στατιστικά σημαντική παράμετρος Αποτελέσματα Η διάρκεια εφαρμογής του συστήματος CPAP Boussignac κυμάνθηκε από 5 έως 96 ώρες (μέση τιμή mean: 24,3 ώρες) Χρησιμοποιήθηκε η ελάχιστη ροή οξυγόνου στο επιτοίχιο ροόμετρο, ώστε να επιτευχθεί συνεχής θετική πίεση της τάξης των 7±2,5 cm Η2Ο Η πίεση στους αεραγωγούς (Ρ Α W) δεν παρουσίασε διακυμάνσεις μεγαλύτερες από 0,5-1,0 cm Η20 καθόλη τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου (Σχήμα 3) Η επιτευχθείσα εισπνευστική τάση του οξυγόνου κυμάνθηκε από 0,5 έως 0,75 και η εισπνευστική-τελοεκπνευστική διαφορά οξυγόνου από 3,5% έως 5,0% (Σχήμα 4) Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μία ώρα μετά την εφαρμογή του ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (liid ηo/f,': :j,:: Ί-':::: ::r H -, -- :! ECG?( :: Σχήμα 3 Καταγραφή της πίεσης αεραγωγών κατά την εφαρμογή CP ΑΡ BousΙίgnac Σχήμα 4 Καταγραφή της διακίνησης των αερίων όπως αυτή αποτυπώνεται στο οξυγονογράφημα-καπνογράφημα CPAP Boussίgnac Πίνακας 2 Μέση τιμή (±standard deνiation) των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της υποστήριξης με το σύστημα CPAP-Boussignac πριν το CPAP μετά 1 ώρα Ρ Αριθμός αναπνοών 26±9 244±5 ns (αναπνοές!min) Pa02/Fi02 (mmhg) 217±71 354±117 <0002 PaC02 (mmhg) 377±6 376±66 ns SatHb (%) 947±3 988±06 =00001 ρ Η 74±005 74±007 ns Καρδιακή συχνότητα 85±12 82±15 (σφύξεις!min) Μέση αρτηριακή πίεση 75±10 78±11 (mmhg) CPAP σε όλες τις μετρηθείσες παραμέτρους, με εξαίρεση τη σχέση Pa02/Fi02 και τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο Sat 02 (Πίνακας 2) Σε κανέναν ασθενή δεν απαιτήθηκε τροποποίηση ή διακοπή του αρχικού σχεδιασμού εφαρμογής του συστήματος CPAP-Boussignac Δεν αναφέρθηκαν υποκειμενικά ενοχλήματα (πχ δύσπνοια, δυσφορία), όπως και δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλοκή κατά τη διάρκεια εφαρμογής του CPAP Η αναπνευστική υποστήριξη με το σύστημα CPAP-Boussignac αποδείχθηκε αποτελεσματική, όσον αφορά τη βελτίωση της οξυγόνωσης στην υπό μελέτη ομάδα ασθενών ns ns

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 65 Συζήτηση, Συμπεράσματα Μόνο ελάχιστες αναφορές υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την χρήση του συστήματος CP ΑΡ-Boussignac στη προνοσοκο με ιακή αντιμετώπιση των ασθενών όπως και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Όλες οι μελέτες περιλαμβάνουν μικρό αριθμό περιστατικών3 " Το σύστημα CPAP-Boussignac αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο υποστήριξης του αναπνευστικού στην ανομοιόμορφη κατηγορία ασθενών με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να αποτρέψει την διασωλήνωση και την εγκατάσταση συμβατικού μηχανικού αερισμού των πνευμόνων Η τεχνική αυτή φαίνεται να είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια της αποδέσμευσης από τον μηχανικό αερισμό, ιδιαίτερα σε ασθενείς με μακροχρόνια μηχανική υποστήριξη, όπου επιβάλλεται σταδιακή αποδέσμευση από αυτή Στη μελέτη μας παρατηρήθηκε σημαντικ1ί βελτίωση της οξυγόνωσης των ασθενών μετά μία ώρα χρήσης του CPAP-Boussignac, η οποία παρέμεινε μετρούμενη σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του Μετά από μία ώρα η σχέση Pa02/Fi02 αυξήθηκε από 217(μέση τιμή) μέχρι 354 (p< 0002) και ο Sat 02 από 947% έως 988% (p<ooool) Τα αποτελέσματα μας είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα των άλλων μελετών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος στην βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων αίματος και την αποφυγή της διασωλήνωσης σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια3'6 Στη μελέτη μας εφαρμόστηκε η συνεχής καταγραφή των συγκεντρώσεων του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακος με στόχο την ακριβέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας της συσκευής και δόθηκε έμφαση στο λεπτομερή έλεγχο της πρόσληψης και αποβολής των αερίων κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου Η μέτρηση της τελοεκπνευστικ1ίς συγκέντρωσης οξυγόνου (αντικατοπτρίζει την παροχ1ί οξυγόνου στις κυψελίδες),της εισπνευστικής - εκπνευστικής διαφοράς οξυγόνου (αντικατοπτρίζει την επάρκεια αερισμού), και η δυνατότητα καταγραφής των ανωτέρω παραμέτρων με τη μορφή trends εξασφάλισαν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση των ασθενών και τη λειτουργία της συσκευής Σε περίπτωση υποαερισμού παρατηρήθηκε πρώιμη και πιο έκδηλη πτώση του τελοεκπνευστικού 02 σε σχέση με την αύξηση του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακος (σχήμα 4) Για τη λειτουργία του συστήματος CPAP απαιη1θη- καν σχετικά χαμηλές ροές οξυγόνου ( /min) και δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις της πίεσης των αεραγωγών κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου Η απουσία μηχανικής βαλβίδας δεν επιτρέπει την επανεισπνοή του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακος ακόμα και στην περίπτωση βλάβης ή διακοπής της παροχής οξυγόνου και συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του έργου αναπνοής των ασθενών Το ανοιχτό αυτό σύστημα επιτρέπει την αναρρόφηση των εκκρίσεων και πιθανώς τη βρογχοσκόπηση, εάν αυτό απαιτηθεί, χωρίς την ανάγκη aποσύνδεσης του ασθενούς και χωρίς τον κίνδυνο υποξυγοναιμίας Το σύστημα CPAP-Boussignac είναι απλό στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση Το κόστος του σε σύγκριση μετασυμβατικάσυστήματα CPAP είναι χαμηλό Το σύστημα είναι ελαφρύ και απαιτεί μηδαμινό χώρο για την τοποθέτηση του Δεν απαιτείται ενεργητικ1ί θέρμανση και ύγρανση των εισπνεομένων αερίων, σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα CPAP Επίσης κατά τη διάρκεια της εφαρμογ1ίς του CPAP-Boussignac (με προσωπίδα) είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ασθενή, γεγονός που περαιτέρω βελτιώνει την ανοχή του Συμπερασματικά, το σύστημα CPAP-Boussignac ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ενός συστήματος CPAP ως προς τη διατήρηση σταθερής της κατά περίπτωση απαιτούμενης θετικής πίεσης των αεραγωγών και τη διατήρηση των συγκεντρώσεων των διακινούμενων αερίων Στα πλαίσια της μελέτης μας η εφαρμογή CPAP με τη συγκεκριμένη μέθοδο βελτίωσε ση μαντικά την οξυγόνωση των ασθενών ασχέτως του τρόπου εφαρμογής της συσκευής στον αεραγωγό Η υποστήριξη της αναπνοής αποδείχτηκε αποτελεσματικ11 σε κάθε περίπτωση,έγινε καλά ανεκηί από τους ασθενείς,ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανώς απέτρεψε κατά περίπτωση τη διασωλί1νωση Το σύστημα CPAP-Boussignac είναι ασφαλές, εύχρηστο και οικονομικό και αποτελεί κατά τη γνώμη μας μια καλή εναλλακτική επιλογ1ί σε μεγάλη κατηγορία ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και πιθανώς και σε άλλους χώρους (όπως οι χειρουργικές αίθουσες, οι χώροι ανάνηψης, τα ΤΕΠ, οι θάλαμοι νοσηλείας και αλλού),όπου είναι επιθυμηη1 η εφαρμογή CPAP Summary The purpose of this prospective study was to evaluate the potential clinical effectiveness and usefulness of the CP ΑΡ Boussignac system in ICU patients with acute

5 66 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ respiratory failure, reqωnng a certain form of ventilatory support We applied the aforementioned device in sixteen patients; seven of them with tracheostomy tube, one patient with orotracheal tube and eight with ordinary CP ΑΡ face mask Standard ICU monitoring regarding respiratory and haemodynamic parameters was applied CPAP Boussignac support was applied using a positive pressure of 7±25 cm HzO and Fi02 0,6±015% Improvement of arterial blood gases was observed, with a statistically significant difference in Sa02 and Pa02/Fi0z after an one hour application of the CP ΑΡ Boussignac device Mean duration of CP ΑΡ treatment was 243 hours (range 5hs to 96 hs) Να side effects or complications were observed The device, compared with conventional CPAP systems, seems to be more easily acceptable by patients, requires no special training, it is not bulky and inexpensive Keywords: Contίnuous Posίtίve Aίnvay Pressure, CPAP Boussignac; Acute Rerpiratory Failure; Monίtorίng, oxymetry, capnography ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Banner MJ, Lampotang S, Blanch ΡΒ et al Mechanical ventilation In: Civetta JM, Taylor RW, Κirby RR, eds, Critical Care Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers,1997: Chap48, Meduri GU, Turner RE, Abou-Shala Ν et al Noninvasive positive pressure ventilation via face mask First-line intervention in patients with acute hypercapnic and hypoxemic respiratory failure Chest 1996; 109: Wysocki Μ Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema: better than continuous positive airway pressure? Intensive Care Med 1999; 25: Bersten AD, Holt Α W, Vedig ΑΕ et al Treatment of severe cardiogenic pulmonary edema with continuous positive airway pressure delivered by face mask Ν Engl J Med 1991; 325: Brochard L, Mancebo J, Wysocki Μ et al Ν oninvasive ventilation for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease Ν Engl J Med 1995; 333: L' Her Ε, Counturaud F, Mouline Α et al An alternative ventilatory device for difficult to wean patients with cardiac failure Intensive Care Med 1998; Boussignac G: Prehospital Management of Pulmonary Edema by Means of the Boussignac Vygonδ CPAP System CRITICAL CARE MEDICINE, SUPP(12):A ,

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Eιδικό Tεύχος Special Issue Περιλήψεις Eργασιών 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Aναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου

Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου 30 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ηλεκτρονικές και Βιοχημικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του ΕμΒρύου Ι. Μ. ΤΖΑΦΕττΑΣ Ο ανθρώπινος πλακούς εμφανίζει μια «αιμοχοριακή» υφή, όπου οι εβρυϊκές λάχνες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός Παραδοτέου: 3.1.1 Τίτλος Παραδοτέου: Τόμος αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα