Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)"

Transcript

1 Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Μη χρησιμοποιείτε χρήματα που δεν σας περισσεύουν διότι μπορεί να χάσετε περισσότερα από αυτά που επενδύσατε. Οι συναλλαγές μέσω CFDs θα πρέπει να σας απασχολήσουν μόνον εάν: έχετε εκτεταμένη πείρα συναλλαγών σε μεταβαλλόμενες αγορές, έχετε πλήρη επίγνωση της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένων των κινδύνων και των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται, γνωρίζετε ότι το μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνετε είναι ευθέως ανάλογο του μεγέθους της μόχλευσης, γνωρίζετε ότι η θέση σας μπορεί να κλείσει ανεξαρτήτως της τυχόν συμφωνίας σας ή διαφωνίας σας με την απόφαση του παρόχου του προϊόντος να κλείσει τη θέση σας, διαθέτετε επαρκή χρόνο για να παρακολουθείτε ενεργά την επένδυσή σας. Γιατί δημοσιεύουμε αυτή την προειδοποίηση; Μια από τις συνεχιζόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι η δυσκολία με την οποία επιτυγχάνονται ακόμη και μέτριες αποδόσεις των κεφαλαίων που επενδύονται. Όταν εξετάζουν τρόπους αύξησης των αποδόσεών τους, πολλοί επενδυτές διερωτώνται εάν είναι σκόπιμο να επενδύσουν σε σύνθετα προϊόντα τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία συναλλαγών με «μόχλευση», όπως είναι τα CFD. Παρά το γεγονός ότι τα CFD είναι κατάλληλα για τους επαγγελματίες πελάτες ή τους πολύ έμπειρους ιδιώτες πελάτες που κατανοούν τη λειτουργία του προϊόντος, τα CFD επίσης διαφημίζονται και σε άπειρους ιδιώτες πελάτες. Τα δυνητικά τους κέρδη συχνά διαφημίζονται χωρίς να εξηγούνται πλήρως ή να τονίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι που ενέχει η επένδυση σε αυτά. Οι πάροχοι CFD συχνά προσφέρουν «δωρεάν αρχικό κεφάλαιο», δώρα, εκπτώσεις επί των αμοιβών τους ή μαθήματα επενδυτικής συμπεριφοράς στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν νέους πελάτες. Όλες αυτές οι προσφορές αποτελούν τεχνάσματα που αποσκοπούν στην εμπορική προώθηση του προϊόντος με στόχο να σας προσελκύσουν σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες μέσω των CFD. Να έχετε επίσης κατά νου ότι τα CFD ενίοτε διαφημίζονται από μη αδειοδοτημένες και μη εποπτευόμενες οντότητες. 1

2 Κατά κανόνα, η αγορά και η πώληση των CFD, ιδίως όταν εκτελούνται μέσω Διαδικτύου, δεν συνοδεύονται από επενδυτικές συμβουλές, γεγονός που σημαίνει ότι οι μικροεπενδυτές φέρουν την ευθύνη των αποφάσεών τους επί των συναλλαγών που επιχειρούν. Ωστόσο, ένας αδειοδοτημένος και εποπτευόμενος πάροχος CFD πρέπει πρώτα να ελέγχει εάν οι συναλλαγές μέσω CFD αποτελούν πρόσφορο επενδυτικό μέσο για σας, καθώς και εάν γνωρίζετε τους κινδύνους που αναλαμβάνετε. Δεν πραγματοποιούν όλοι οι πάροχοι CFD τέτοιους ελέγχους. Τα CFD είναι σύνθετα προϊόντα, τα οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών σκοπών. Η λειτουργία τους συχνά είναι ιδιαιτέρως δυσνόητη. Τι είναι το CFD; Το CFD είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός «αγοραστή» και ενός «πωλητή» να ανταλλάξουν τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής ενός υποκείμενου μέσου (μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα, δείκτες, κ.λπ.) και της τιμής του κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης. Τα CFD είναι προϊόντα με μόχλευση. Παρέχουν έκθεση στις αγορές ενώ απαιτούν από εσάς την καταβολή ενός μικρού περιθωρίου («προκαταβολής») επί της συνολικής αξίας της συναλλαγής. Επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφεληθούν της ανόδου (λαμβάνοντας θετικές θέσεις ( long positions )) ή της πτώσης (λαμβάνοντας αρνητικές θέσεις ( short positions )) των τιμών των υποκείμενων μέσων. Μόλις η σύμβαση λήξει, λαμβάνετε ή καταβάλλετε τη διαφορά μεταξύ της αξίας κατά την λήξη και της αξίας κατά την ένάρξη του CFD ή/και του υποκείμενου μέσου/των υποκείμενων μέσων. Αν η διαφορά είναι θετική, ο πάροχος του CFD θα σας την καταβάλει. Αν η διαφορά είναι αρνητική, θα πρέπει εσείς να την καταβάλετε στον πάροχο του CFD. Παράδειγμα της λειτουργίας των CFD Πιστεύετε ότι μια εισηγμένη μετοχή (μετοχή A) είναι υποτιμημένη και ότι η τιμή της θα ανεβεί. Αποφασίζετε να αγοράσετε CFD της μετοχής A στην τιμή των 10 ευρώ ανά CFD. Κατά συνέπεια, η «θέση» σας είναι ύψους ευρώ (4.000 x 10 ευρώ). Ωστόσο, δεν πρόκειται να καταβάλετε πράγματι ευρώ: το ποσό που θα πληρώσετε ε- ξαρτάται από το περιθώριο που απαιτεί ο πάροχος του CFD. Αν ο πάροχος του CFD απαιτήσει από σας, για παράδειγμα, περιθώριο 5% η ελάχιστη αρχική σας πληρωμή ανέρχεται σε ευρώ ( ευρώ x 5%). Η απόδοση που θα λάβετε επί της συγκεκριμένης αρχικής πληρωμής εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής Α όταν αποφασίσετε να κλείσετε τη θέση σας (ήτοι όταν πωλήσετε το CFD). Τιμή μετοχής A Απόδοση μετοχής A Κέρδος/ ζημία του επενδυτή Απόδοση του επενδυτή % % % % 9.5-5% % 9.9-1% % % 0 0% % % % % Τα CFD μπορεί να μοιάζουν με συνήθεις επενδύσεις όπως οι μετοχές, όμως διαφέρουν σημαντικά, καθόσον ποτέ δεν αγοράζετε ούτε αποκτάτε το υποκείμενο μέσο του CFD. 2

3 Αν η τιμή της μετοχής Α μειωθεί κατά 5% (από τα 10 ευρώ στα 9,5 ευρώ), η δε μόχλευση είναι 20πλάσια, χάνετε όλο το ποσό (-100%) της αρχικής σας πληρωμής περιθωρίου, ήτοι ευρώ. Αν η τιμή της μετοχής Α μειωθεί κατά 10% (από τα 10 ευρώ στα 9 ευρώ), η δε μόχλευση είναι 20πλάσια, χάνετε το ποσό των ευρώ της αρχικής σας πληρωμής και πρέπει να καταβάλετε επιπλέον ευρώ στον πάροχο του CFD (κάλυψη διαφοράς αποτίμησης), εφόσον επιθυμείτε η θέση σας να παραμείνει ανοικτή. Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι οι ζημίες σας μπορεί να είναι περισσότερες από το ποσό της αρχικής πληρωμής περιθωρίου. Χρεώσεις Εκτός από τα κέρδη και τις ζημίες, οι συναλλαγές με CFD συνεπάγονται διάφορες χρεώσεις που περιορίζουν την πραγματική απόδοση της επένδυσης. Ως παραδείγματα τέτοιων χρεώσεων αναφέρονται οι προμήθειες που καταβάλλονται στους παρόχους CFD. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ενώ ορισμένοι πάροχοι CFD χρεώνουν άπαξ μια συνολική προμήθεια, άλλοι χρεώνουν προμήθεια για κάθε επιμέρους συναλλαγή (ήτοι κατά την έναρξη και κατά τη λήξη ισχύος της σύμβασης). Μεταξύ των χρεώσεων που συνδέονται με τις συναλλαγές CFD ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνονται η διαφορά μεταξύ τιμής άμεσης πώλησης και τιμής άμεσης αγοράς, το ημερήσιο κόστος χρηματοδότησης και το κόστος χρηματοδότησης της τυχόν παράτασης της επένδυσης, οι αμοιβές διαχείρισης λογαριασμού και οι φόροι (το ύψος των οποίων ε- ξαρτάται από τη δικαιοδοσία εντός της οποίας δραστηριοποιείται ο πάροχος CFD). Ο υπολογισμός αυτών των επιβαρύνσεων μπορεί να είναι πολύπλοκος, το δε συνολικό ύψος τους να εξανεμίσει τα μικτά κέρδη μιας συναλλαγής. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε CFDs; Τα CFD, ιδίως όταν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μόχλευσης (όσο αυξάνεται η μόχλευση του CFD τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος που ενέχει), συνεπάγονται πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου. Δεν πρόκειται για τυποποιημένα προϊόντα. Κάθε πάροχος CFD εφαρμόζει τους δικούς του όρους, τις δικές του προϋποθέσεις και τις δικές του χρεώσεις. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε CFD δεν αποτελούν κατά κανόνα πρόσφορες επενδύσεις για την πλειονότητα των ιδιωτών επενδυτών. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω CFDs μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να κερδοσκοπήσετε σε πολύ βραχυπρόθεσμη βάση ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντισταθμίσετε την έκθεση κινδύνου του ήδη υφισταμένου χαρτοφυλακίου σας, καθώς και αν διαθέτετε εκτεταμένη πείρα στις συναλλαγές, ιδίως στις μεταβαλλόμενες αγορές, και μπορείτε να αντέξετε τις τυχόν ζημίες. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος σας Τα CFD δεν αποτελούν κατάλληλο επενδυτικό μέσο για όσους εφαρμόζουν επενδυτικές τακτικές «αγοράς και διακράτησης» επενδυτικών μέσων. Ενδέχεται να απαιτούν διαρκή παρακολούθηση για βραχυχρόνια διαστήματα (λεπτά/ώρες/μέρες). Α- κόμη και η διατήρηση της επένδυσής σας έως την επόμενη μέρα σάς εκθέτει σε μεγαλύτερους κινδύνους και συνεπάγεται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. Η μεταβλητότητα της αγοράς μετοχών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών αγορών, σε συνδυασμό με την επιπλέον μόχλευση της επένδυσής σας, μπορούν να προκαλέσουν ταχείες μεταβολές στη συνολική επενδυτική σας θέση. Ενδέχεται να χρειαστεί η λήψη άμεσων μέτρων για τη διαχείριση της έκθεσης κινδύνου της επένδυσής σας ή αύξηση του περιθωρίου σας. Ως εκ τούτου, αν δεν μπορείτε να διαθέσετε αρκετό χρόνο για την παρακολούθηση της πορείας της ε- πένδυσής σας σε τακτική βάση, δεν πρέπει να προβείτε σε συναλλαγές CFD. 3

4 Ο κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας επηρεάζει τη συναλλακτική σας ικανότητα. Πρόκειται για τον κίνδυνο που διατρέχετε συνεπεία της τυχόν αδυναμίας σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε CFD ή σε άλλα ε- πενδυτικά μέσα που κατέχετε στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε (προκειμένου να αποτρέψετε ζημίες ή να κατοχυρώσετε κέρδη). Επιπρόσθετα, το περιθώριο που απαιτείται για να καλύπτετε ως προκαταβολή προς τον πάροχο CFD επανυπολογίζεται σε ημερήσια βάση προκειμένου να συνάδει με τις μεταβολές της αξίας των υποκείμενων μέσων των CFD στα οποία έχετε επενδύσει. Εάν ο εν λόγω επανυπολογισμός (επαναξιολόγηση) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των υποκείμενων μέσων σε σχέση με την αξιολόγηση της προηγούμενης ημέρας, θα βρεθείτε αναγκασμένος να καταβάλετε άμεσα στον πάροχο του CFD το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση της θέσης του περιθωρίου και την κάλυψη της ζημίας. Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε το απαιτούμενο ποσό, ο πάροχος CFD μπορεί να κλείσει τη θέση σας ανεξαρτήτως της δικής σας συμφωνίας ή διαφωνίας ως προς την ενέργεια αυτή. Θα πρέπει να αποκαταστήσετε τη ζημία ακόμα και αν στη συνέχεια ανακάμψει η τιμή του υποκείμενου μέσου. Υπάρχουν πάροχοι CFD που ενδέχεται να ρευστοποιήσουν όλες τις θέσεις σας σε CFD σε περίπτωση που δεν διαθέτετε το απαιτούμενο περιθώριο, ακόμα και αν μια από τις εν λόγω θέσεις παρουσιάζει κέρδη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να κρατήσετε τη θέση σας ανοικτή, ενδέχεται να υποχρεωθείτε να συμφωνήσετε σε συμπληρωματικές πληρωμές προς τον πάροχο CFD (συνήθως μέσω της πιστωτικής σας κάρτας). Ο προσδιορισμός του ύψους αυτών των πληρωμών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του παρόχου του CFD, με γνώμονα την κάλυψη της διαφοράς αποτίμησης. Σε μία ταχέως κινούμενη, μεταβλητή αγορά είναι πολύ εύκολο με τον τρόπο αυτόν να χρεώσετε υπερβολικά την πιστωτική σας κάρτα. Ο κίνδυνος της μόχλευσης Ο συναλλαγές μέσω μόχλευσης σημαίνουν μεγιστοποίηση των δυνητικών κερδών. Σημαίνουν επίσης μεγιστοποίηση των ζημιών. Όσο χαμηλότερη είναι η απαίτηση περιθωρίου, τόσο βαίνει αυξανόμενος ο κίνδυνος των δυνητικών ζημιών σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα προς τις προσδοκίες σας. Ενίοτε τα απαιτούμενα περιθώρια μπορεί να μη υπερβαίνουν το 0,5%. Να έχετε κατά νου ότι στις συναλλαγές βάσει περιθωρίου οι ζημίες σας μπορούν να υπερβούν την αρχική πληρωμή και είναι πιθανό να χάσετε πολύ περισσότερα χρήματα από το ποσό της αρχικής σας επένδυσης. Όρια διακοπής της ζημίας ( Stop loss ) Για να περιορίζουν τις ζημίες, πολλοί πάροχοι CFD σας παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής ορίων διακοπής της ζημίας ( stop loss ). Η υπέρβαση του ορίου τιμής που έχετε επιλέξει ως όριο διακοπής της ζημίας συνεπάγεται το άμεσο κλείσιμο της θέσης σας. Υπό ορισμένες περιστάσεις, η ενεργοποίηση του ορίου διακοπής της ζημίας είναι αναποτελεσματική, για παράδειγμα περιπτώσεις ταχείας μεταβολής τιμών ή διακοπής λειτουργίας της αγοράς. Τα όρια διακοπής της ζημίας δεν μπορούν να σας προστατέψουν πάντοτε από ενδεχόμενες ζημίες. Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκτέλεση της συναλλαγής Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εκτέλεση της συναλλαγής απορρέει από το γεγονός ότι οι συναλλαγές συχνά δεν εκτελούνται άμεσα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρξει χρονική καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου διαβίβασης και του χρόνου εκτέλεσης της εντολής σας. Στο διάστημα αυτό, η αγορά ενδέχεται να κινηθεί σε βάρος των συμφερόντων σας, με αποτέλεσμα η εντολή σας να μην εκτελεσθεί στην τιμή που αναμένατε. 4

5 Ορισμένοι πάροχοι CFD σας επιτρέπουν να συναλλάσσεσθε και πέραν του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς. Έχετε υπόψη ότι οι τιμές αυτών των συναλλαγών ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με την τιμή κλεισίματος του υποκείμενου μέσου. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη απ όσο ήταν ενόσω η αγορά ήταν ανοικτή. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου συνδέεται με το ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμής του παρόχου του CFD (ήτοι του αντισυμβαλλομένου σας) και, ως εκ τούτου, της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εάν τα κεφάλαιά σας δεν είναι δεόντως διαχωρισμένα από τα κεφάλαια του παρόχου του CFD και ο τελευταίος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη λάβετε πίσω τα οφειλόμενα σε σας ποσά. Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας; Πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τη συμφωνία ή τη σύμβασή σας με τον πάροχο του CFD προτού λάβετε την απόφαση να προχωρήσετε στη σχετική συναλλαγή. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: το κόστος των συναλλαγών CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο CFD εάν ο πάροχος CFD θα γνωστοποιήσει τα περιθώρια που εφαρμόζει στις συναλλαγές που πραγματοποιείτε πώς καθορίζονται οι τιμές των CFD από τον πάροχο CFD ποιες είναι οι συνέπειες της τυχόν διατήρησης ανοικτής της θέσης έως την επόμενη ημέρα εάν ο πάροχος CFD μπορεί να αλλάξει ή να ε- πανακαθορίσει την τιμή μετά τη διαβίβαση της σχετικής εντολής από σας εάν ο πάροχος CFD θα εκτελέσει τις εντολές σας ακόμη και πέραν του ωραρίου λειτουργίας της υποκείμενης αγοράς εάν προβλέπεται κάποιο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή προστασίας των καταθέσεων έναντι κινδύνων που σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του αντισυμβαλλόμενου ή με περιουσιακά στοιχεία του πελάτη. Εάν δεν αντιλαμβάνεσθε αυτό που σας προσφέρεται, μη προβείτε σε συναλλαγές. Περαιτέρω πληροφορίες Ελέγχετε πάντοτε εάν ο πάροχος CFD είναι αδειοδοτημένος να εκτελεί επενδυτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρας σας. Μπορείτε να προβείτε στον σχετικό έλεγχο επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο της εθνικής εποπτικής αρχής του παρόχου CFD. Ο κατάλογος με όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους δικτυακούς τους τόπους διατίθεται επίσης στις ακόλουθες διευθύνσεις: στον δικτυακό τόπο της ESMA: στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ: 5

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. Πρόσβαση στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ως ιδιώτης επενδυτής, είναι πιθανό να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια, σε σύνθετα ομόλογα ή σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, εκτός των μετοχών που μπορείτε να αγοράσετε απευθείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Introduction l easy-forex ebook Καλωσορίσατε στις συναλλαγές forex Συγχαρητήρια! Κάνατε το πρώτο βήμα για να γίνετε επενδυτής στην αγορά forex. Είμαστε στην ευχάριστη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα